Udgivet af Realea A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Realea A/S"

Transkript

1 Bertel Udsens EGET HUS Bjælkevangen 15 Udgivet af Realea A/S

2 Om BERTEL UDSEN Via tidsskrifter og på studierejse i USA stiftede Bertel Udsen bekendtskab med den amerikanske arkitekt Frank Lloyd Wright, og fra denne arkitekt hentede Udsen megen inspiration. Bertel Udsens boligplaner er enkle og gennemarbejdede, og værelsernes mål er nøje bestemt af senges og møblers størrelser. Han tegnede også helt små huse, som alligevel synes rummelige i kraft af den omhyggelige planløsning, de skrå lofter, skydedøre, gennemgående vinduesbånd og forskellige gulvniveauer, bestemt efter det omgivende terræn. Bertel Udsen foretog gennem tiden mange studierejser og kendte indgående, også fra selvsyn, den klassiske arkitektur bl.a. omkring Middelhavet og i Fjernøsten. Han nåede at tegne over 350 forskellige huse foruden fritidshuse, og hans produktion fremhæves for den store homogenitet i planløsninger, materialer og farver.

3 Forord 300 enfamiliehuse har mistet deres far. Sådan skrev Politikens arkitekturanmelder Henrik Sten Møller, da han i 1992 satte sig til tastaturet for at skrive nekrologen over den danske arkitekt Bertel Udsen, som i en alder af 74 år for sidste gang havde lagt blyanten fra sig. Og karakteristikken kan næppe være mere rammende. Bertel Udsen er blandt de danske arkitekter, der har opført det største antal enfamiliehuse. Landet over kan en lang række familier hver dag glæde sig over, at de med deres hus er en del af Bertel Udsen-fællesskabet og dermed en del af de overvejelser, som en dansk arkitekt gjorde sig længe før mange andre. Bertel Udsen var i mange år en enlig svale i arkitekturens landskab. Med sine tanker om åben plan, rummelighed, smidighed og oplevelsesrigdom var han med til at bane nye veje for enfamiliehuse i Danmark. Han skabte med sin arkitektur en ny form for kontakt mellem husenes beboere og mellem inde og ude. I denne bog tegner Bertel Udsens mangeårige og nære ven, arkitekt Finn Monies, et billede af dét hus, som denne far til 300 enfamiliehuse, byggede til sig selv og sin familie, og et billede af den historiske og arkitektoniske sammenhæng, som Bertel Udsen var en del af. For ganske vist var arkitekten Bertel Udsen på én og samme tid både et produkt af sin tid og forud for sin tid, men samtidig var han også den familiefar, der ville skabe de bedste rammer for sin familie. Og det gjorde han med huset på Bjælkevangen 15 i Lyngby, som han byggede i 1956 og boede i frem til sin død. I 2001 købte Realdania Bertel Udsens hus for at sikre en lille, men væsentlig del af Danmarks arkitektoniske kulturarv og for dermed at kunne udbrede kendskabet til god arkitektur og godt bygningshåndværk. I 2003 overtog Realea huset. Realea A/S December

4 2

5 Bertel Udsens eget hus Af arkitekt Finn Monies Under verdenskrigen gik arkitekturudviklingen i Europa i stå. Alt, hvad der kunne undværes til daglig, måtte kanaliseres til krigsførelse, og samtidig blev der lukket af for de impulser, man i årevis havde fået fra nabolande, tidsskrifter og studierejser. Alle var udelukket. Det var en mærkelig situation for et land som Danmark, som i mange år havde haft en velfungerende byggeindustri og mange dygtige teknikere, som år for år havde præget den arkitektoniske udvikling. En vigtig informationskilde i denne tid var enkelte tidsskrifter, som i et beskedent omfang kom fra såvel Europa som USA. Tidsskrifterne blev kilde til megen inspiration ikke mindst blandt de yngre arkitekter, og tidsskrifterne bidrog til at vise, at der stadig var nye muligheder at satse på i byggeriet. Det gjaldt især enfamiliehusene, som blev et område, hvor arkitekterne gerne eksperimenterede. Inspiration fra USA I Europa havde kunsthøjskolen Bauhaus Dessau gennem flere årtier været retningsgivende og inspirerende for den nye modernisme med arkitekter som Walter Gropius, Mies van der Rohe, Erich Mendelsohn, Marcel Breuer og Richard Neutra samt herhjemme Arne Jacobsen og Vilhelm Lauritzen. Det var imidlertid ikke kun Bauhaus-modernismen, der gav inspiration. Også et af den moderne tids vigtigste bygningsmonumenter, kvarteret Weißenhofsiedlung i Sydtyskland (opført i 1927), blev meget inspirerende og stildannende. Sideløbende kom der fra USA signaler fra en helt anden og anderledes opfattelse af arkitekturens grundregler. Inspirationen kom oprindeligt fra kvækerne, en religiøs bevægelse, baseret på bl.a. enkelhed i fremfærd og over for materielle ting. Især i deres holdning til inventar, møbler og bygningsdetaljer viste kvækerne, hvordan man med mindre teknologi og mere håndværk kunne opnå helt særlige bygningsmæssige detaljer og helheder, som siden benævntes New England Style. 3

6 Denne nye formgivning, som dengang var relativt ukendt i Europa, var en modsætning til modernismen, idet formgivningen i høj grad kaldte på arkitekternes fantasi og deres evner som kunsthåndværkere i såvel helhed som detaljering. Enfamiliehusene eksponent for nye ideer Da krigen omsider var overstået, og de involverede europæiske lande havde slikket deres sår, var det tid til at komme videre også for de danske arkitekter. Og for dem blev enfamiliehusene en væsentlig opgave. Under krigen var det mest etageboliger, som var blevet opført, mens enfamiliehuset havde ligget i dvale. Men ikke desto mindre var enfamiliehusene stadig den boligform, der stod højt på ønskesedlen hos både yngre og ældre. I denne udvikling af enfamiliehusene blev arkitekterne førerhunde godt hjulpet på vej af den såkaldte Statslånsordning. Via denne ordning kunne både yngre og ældre familier opnå lavt forrentede lån, så drømmen om eget hus kunne blive i en realitet. Sideløbende med statslånsordningen blev store områder over hele landet udstykket til enfamiliehuse til parcelhuskvarterer. Forrest i dette felt af familier, der ville indfri enfamiliehus-drømmen, gik naturligvis arkitekterne, som til deres egne familier skabte en række gedigne og velgennemarbej- 4

7 dede hustyper. Disse hustyper blev afløsere for krigens bungalows, som ganske vist havde været pæne små huse, men som sjældent havde indeholdt væsentlige nye tanker og ideer om, hvordan man kunne bo. Enfamiliehusene blev eksponent for nye tanker og ideer, og indflydelsen fra de lande der ikke var alt for medtagne af krigen samt fra USA var ikke til at tage fejl af. Det var modernismens arkitekter, hvoraf adskillige havde været i Sverige under krigen, der byggede huse til sig selv, og herhjemme gjorde blandt andre Halldor Gunnløgsson, Jørn Utzon, Finn Juhl, Erik Chr. Sørensen og Hanne Kjærholm sig bemærket. Men den modernistiske arkitektur var ikke alene på banen. Fra USA indløb der via tidsskrifterne med jævne mellemrum præsentation af nye arbejder af den amerikanske arkitekt Frank Lloyd Wright; en af de mest prominente og indflydelsesrige arkitekter i første halvdel af 1900-tallet. Wright grundlagde en ny form for frigjort arkitektur. Han var humanist, og hans store pionerarbejde med organiske former påvirker den dag i dag stadig nyt design. 5

8 På opdagelse i den åbne plan Wright var også modernist, men på en anden måde end Bauhaus-pionererne. Han tog udgangspunkt i amerikanske landhus-traditioner, hvor pejsen eller ildstedet var husets kerne; dets hjerte, hvorfra varmen blev ledt ud til resten af huset, og han arbejdede med en hidtil sjælden sammenhæng mellem bygning, detaljering og møblering, der var væsentlig anderledes end Bauhaus-modernismen. Wrights nye form for hus var et såkaldt Prairie House. Det var et gennemdesignet hus bygget af naturmaterialer og med åbne rum, der lod bygning og interiør smelte sammen. Wright ville udtrykke præriens storhed og naturlige skønhed i kraft af organisk arkitektur, hvor bygningen nærmest voksede frem af landskabet, og rummet voksede frem af bygningen. Han aflokkede træet alle dets hemmeligheder og muligheder og skabte derigennem boliger med en række helt nye kvaliteter, som man ikke hidtil havde kendt i Europa. Wrights ambition var at skabe så behageligt et miljø som muligt ved at kombinere funktionelt design med optimal kontakt mellem mennesker. Han arbejdede med det geometriske, og hans sans for rummelighed og lys sikrede en funktionel og visuel samhørighed mellem hans bygninger og møbler. Man kunne gå på oplevelse i den åbne plan og overalt finde nye inspirerende kvaliteter. 6

9 Ideen om pejsen eller ildstedet som husets hjerte hentede Bertel Udsen fra den amerikanske arkitekt Frank Lloyd Wrights Prairie House -stil. Stregtegningen til venstre er udført af Bertel Udsen selv, mens de tre billeder er private fotos fra årene En enlig svale i arkitekturens landskab Wrights tanker smittede af på danske arkitekter, som i de nye enfamiliehuse tog visse elementer fra åben-plan-princippet til sig. I den danske fortolkning blev enfamiliehusene dog oftest møbleret med et køkken i en niche og et badeværelse i et lille lukket område, mens husets øvrige funktioner udgjorde et samlet hele, hvor en enkelt skydedør kunne sikre lidt privatliv. Den åbne plan gjorde enfamiliehuset mere oplevelsesrigt og fremmede på mange måder familiens fællesskab, men der var alligevel ikke mange arkitekter herhjemme, som hverken til sig selv eller en bygherre kunne tegne et hus helt efter Wrights Prairie House -ideer. Dog var der én dansk arkitekt, som uden at have set Wrights huse i virkeligheden gennem tidsskrifter og bøger havde aflokket dem en væsentlig del af deres hemmelighed. Det var arkitekten Bertel Udsen, som i midten af 1950 erne tegnede sit eget hus på Bjælkevangen 15 i Hjortekær som et meget smukt eksempel på, hvordan den åbne plan kunne være både rummelig, smidig og især meget oplevelsesrig. Ser man bort fra husets tegnestuefløj, der først kom til mange år efter, at huset var taget i brug, er det øvrige hus ét stort rum, hvor kun adgang til to børneværelser og et badeværelse er forsynet med døre. 7

10 8

11 9

12 10

13 Resten er nærmest et stykke kammermusik, udtrykt gennem det enkelte afsnits materialer og proportioner, sammenholdt af et varierende lysindfald fra afsnit til afsnit og med store gennemgående vinduespartier, der yderligere inddrager haven omkring huset i det rumlige spil. Dengang var der tale om to forskellige rumopfattelser: Den modernistiske og den Wright ske, og for sidstnævnte blev Bertel Udsen gennem mange år en enlig svale i arkitekturens landskab. Rummelighed, smidighed og oplevelse Bertel Udsens eget hus, som blev opført ikke langt fra familiens daværende bolig i Elementbyen i Hjortekær, var ikke hans første enfamiliehus, men et af de tidligste og frem for alt det hus, hvor han kunne gennemføre ideen om et hus med den størst mulige del som åben plan. I sagens natur er der for en kernefamilie enkelte rum, der må have deres integritet, og det gælder først og fremmest børneværelserne og de sanitære rum foruden et fyrrum, der kan kombineres med at være opbevaringsrum for ski, kufferter og lignende. Til gengæld er princippet med en åben plan ikke blot at skabe et stort rum og møblere det efter bedste evne, sådan at hver funktion får dagslys og en forståelig tilknytning til de dele af rummet, hvor andre funktioner er placeret. Kunsten er derimod at skabe en åben plan med rummelighed, smidighed og især oplevelsesrigdom. Og det formåede Bertel Udsen til fulde i sit eget hus. Når man fra vindfanget træder ind i resten af huset på Bjælkevangen 15, kan man i ét blik overskue spiseplads, opholdsafsnit og udsigten til haven, og man fornemmer, hvordan de faste installationer som f.eks. køkkenet og en lang fast placeret læderbetrukket sofa udgør en vigtig del af opholdsområdet. Det samme gør den udsigt, man har til haven, som er disponeret således, at den deltager naturligt i det rumlige samspil. Begrebet åben plan burde retfærdigvis nok snarere kaldes det åbne rum, for selv om en åben plan kan opleves og forstås på en plantegning, er det faktisk et tredimensionelt fænomen, hvor vinduesbrystninger, vindueshøjder, loftbeklædning og meget andet har hver sin vigtige rolle. 11

14 Åben-plan-systemet stiller med andre ord store krav til placering og udformning af sammenhængende vinduespartier og dertil hørende brystningshøjde, hvis ikke vinduerne går helt til gulv. De betingelser mestrede Bertel Udsen, og den, der træder fra vindfanget ind i huset på Bjælkevangen, får en righoldig tredimensionel oplevelse af planprincippet. Det store ildsted husets hjerte Det store ildsted, som Frank Lloyd Wright altid fremhævede som husets kerne dets hjerte er også i Udsens hus blevet en central del af møbleringen såvel ved sin udformning i blankt murværk som i sin funktion, hvor varmen kommer hele huset til gode. Hertil skal føjes, at opvarmningen i hele huset er gulvvarme, hvilket har haft den konsekvens, at betongulvet er beklædt med kokosmåtte i sammensyede baner. En sådan tæppe-løsning tillader varmen at fordele sig uhindret i hele rummet, og stofligt passer det godt til de mange ubehandlede eller efterbehandlede træpartier, som på paneler, skabslåger og loftsbeklædninger er i fint samspil med rummets øvrige materialer. Den nye tilbygning, som Bertel Udsen fik bygget til i 1962, falder smukt og naturligt ind i det oprindelige hus, som det ses af stregtegningen, der er udført af Bertel Udsen. Billedet til venstre viser husets smukke taghældning med fald ind mod haven, mens det lille foto viser det værelse, der oprindeligt var husets børneværelse. 12

15 Den åbne plan er forbundet med haven, dels visuelt gennem de store vinduespartier mod syd og vest og dels med en dør fra spisepladsen og en stor glasskydedør fra opholdsområdet til to store flisebelagte terrasser, hvoraf den ene er overdækket af tagudhæng. Plantegningen over Bertel Udsens hus viser også en tegnestuefløj, der blev tilbygget i Tilbygningen blev aktuel, efterhånden som Udsens huse blev kendte, og han fik flere og flere opgaver. Det blev derfor nødvendig at ansætte nogle medarbejdere, som dog ikke selv om tegnestuen lå i nær tilknytning til privatboligen - også nødvendigvis skulle være medlemmer af familien. Tilbygningen skulle derfor på én og samme tid løse flere vanskelige opgaver: Dels skulle den arkitektonisk være en helt naturlig del af det oprindelige hus, dels skulle den give rum for en meget værdifuld læplads mod vest og dels skulle den sikre, at tegnestuens medarbejdere ikke havde udsigt til boligens private udeområder. Alle opgaver lykkedes i den nye tilbygning; endda på en sådan måde, at Bertel Udsens eget arbejdsrum fik vinduesparti mod såvel syd som vest, så familieskabet mellem privatboligen og arbejdsrum derved blev sikret. 13

16 300 enfamiliehuse har mistet deres far Princippet for den åbne plan var i høj grad medvirkende til, at det samlede rum ikke blot var et gulv, en vinduesvæg og et loft. Kongstanken for den åbne plan var at sikre en anderledes arkitektonisk kvalitet, dels gennem samspillet mellem de omsorgsfuldt valgte materialer - der resulterede i en arkitektonisk-skulpturel-stoflig oplevelse - og dels gennem en gennemtænkt placering og udformning af store vinduespartier, som kunne give både lys og sammenhæng mellem husets lukkede rum og det åbne rum udenfor. Bertel Udsen havde en fabulerende fantasi og en sjælden evne som kunsthåndværker også helt ned i detaljen. Mange af husets lamper er Udsens egne værker. Som arkitekt var Bertel Udsen en ener, og i årene efter krigen formåede han gennem en række velformede og velfungerende huse at fortælle om, og fremvise værdien af, sammenhængen mellem konstruktioner, materialer og udformning af rum. I løbet af 30 år opførte han en lang række enfamiliehuse af samme kvalitet og karakter som sit eget på Bjælkevangen. Et imponerende livsværk, der givetvis har inspireret arkitekturanmelder Henrik Sten Møller, da han ved Bertel Udsens alt for tidlige død i 1992 i Politikens nekrolog skrev: 300 enfamiliehuse har mistet deres far. Der lå i denne formulering en interessant tanke, for disse 300 huse måtte i så fald være om end ikke søskende så i hvert fald kusiner og fætre og hvad deraf følger. Det har formodentligt haft en indflydelse på disse familiers tilværelse, at de var medlemmer af det store lødige Bertel Udsen-fællesskab. Finn Monies 14

17 15

18 Om huset på Bjælkevangen 15 Ejendommen på Bjælkevangen 15 er tegnet og opført i 1956 af arkitekt Bertel Udsen som privatbolig, og senere i 1962 forsynet med en tilbygning, hvori der blev indrettet tegnestue. Bertel Udsen boede i huset frem til sin død i Bygningen er opført i gult blankt murværk med sortmalede trægavle og udhæng. Tagkonstruktionen er udført i sort tagpap og generelt med fald ind mod haven, hvilket danner udhæng for en mindre terrasse og vinduesbånd. Planmæssigt er den oprindelige bolig ét stort rum, når man ser bort fra badeværelse og børneværelser. Opholdsstuens vestvendte skydedørsparti, hvorfra der er adgang til terrasse, samt det sydvendte vinduesbånd giver et nært forhold mellem haven og de indendørs rum. Indvendige overflader er generelt karakteriseret ved gult blankt murværk på vægge, høvlede brædder som beklædning på loft og sisalbelægninger på gulve. Ejendommen er senere opdelt til to boligenheder med en stor og en lille bolig, der samlet har et boligareal på 177 m² med en carport på 21 m². Grundarealet er på 1589 m². Ejendommen er ikke fredet, men fremstår i dag stort set original både i bygning og interiør. 16

19 December 2007 Bertel Udsens eget hus Bjælkevangen 15 ISBN Udgivet af Realea A/S Tekst og redaktion: Arkitekt Finn Monies og Realea A/S Layout: 300dpi.dk og Realea A/S Tryk: OAB-Tryk a/s, Odense Foto: Fotograf Jakob Bekker-Hansen samt private fotos, venligst udlånt af Danmarks Kunstbibliotek Forsidefoto: Bertel Udsens hus på Bjælkevangen 15 set fra vejen Bagsidefoto: Bertel Udsens hus på Bjælkevangen 15 set fra haven

20 BERTEL UDSENs hus Arkitekt Bertel Udsen, , tog afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1943, og efter ansættelser på store tegnestuer i Danmark og Sverige etablerede han egen tegnestue i På det tidspunkt begyndte der for alvor at komme gang i byggeriet af enfamiliehuse, og Bertel Udsen fik præmieret flere projekter i nogle af tidens mange konkurrencer om enfamiliehuse. I denne bog tegner Bertel Udsens mangeårige og nære ven, arkitekt Finn Monies, et billede af dét enfamiliehus, som Udsen byggede til sig selv og sin familie, og et billede af den historiske og arkitektoniske sammenhæng, som Bertel Udsen var en del af.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A.

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A. Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) De første villaer i moderne forstand blev bygget i den københavnske forstad Frederiksberg omkring 1860. Nogle år senere i provinsbyerne. Det var

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Møbelmesteren. Y-stolen Y-stolen fra 1950 er en af Wegners mest kendte. Stolen, der

Møbelmesteren. Y-stolen Y-stolen fra 1950 er en af Wegners mest kendte. Stolen, der KULTUR T E L E F O N : 33 75 75 75. KULTUR-, DEBAT- OG NAVNEREDAKTØR: JESPER BEINOV SOUSCHEF: JESPER EISING DAGENS AVISANSVARLIGE: JESPER EISING B B.DK /KULTUR FA X : 33 75 20 20. K U LT U R @ B E R L

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

LITTERATUR KNUD FRIIS

LITTERATUR KNUD FRIIS KNUD FRIIS EGET HUS UDGIVET AF realdania byg Knud Friis 12.03.1926-25.11.2010 Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1950 Gift med Bodil Johanne Friis, kaldt Buller, i 1950 Selvstændig tegnestue med

Læs mere

125-å r s j u b i l æ u m. k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t. e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n. v æ r k e t p å v æ g g e n

125-å r s j u b i l æ u m. k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t. e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n. v æ r k e t p å v æ g g e n Superflex k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t Dansk Møbeldesign e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n Asger Jorn v æ r k e t p å v æ g g e n Gyldendal og Bruun Rasmussen n y t ambitiøst

Læs mere

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil AF BIRGITTE KLEIS KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer 5 Balancerede erfaringer 6

Læs mere

Evaluering af beboertilfredshed

Evaluering af beboertilfredshed Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Af Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Forfatter: Bella Marckmann,

Læs mere

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET Mit hjem er min borg hed det før i tiden og sådan er det fortsat. Internationale undersøgelser viser, at man i Danmark lægger mere vægt på boligen end i noget andet land i

Læs mere

BUNGALOW VIND ARKITEKTUR SOV GODT. nyfortolket VÆRSGO MAGASIN. med flekslån. TAG ET En arkitekt side 5 TEMA

BUNGALOW VIND ARKITEKTUR SOV GODT. nyfortolket VÆRSGO MAGASIN. med flekslån. TAG ET En arkitekt side 5 TEMA NR. 8 DECEMBER 2011 D A N M A R K S K O M P L E T T E B O L I G M A G A S I N BOLIGREPORTAGE nyfortolket BUNGALOW INDSIGT SOV GODT med flekslån 16 sider TEMA ARKITEKTUR Fremtidens parcelhus Et ukrukket

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM

DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM INDHOLD DEN LILLE ARKITEKT... SIDE 02 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 03 BORGERSKABETS HUSE... SIDE 06 BYEN ÅBNES... SIDE 09 FUNKTIONALISMEN...

Læs mere

VARMINGS EGET HUS UDGIVET AF REALDANIA BYG

VARMINGS EGET HUS UDGIVET AF REALDANIA BYG VARMINGS EGET HUS UDGIVET AF REALDANIA BYG OM INGENIØR JØRGEN VARMING Civilingeniør Jørgen Varming (1906-1996) grundlagde i 1933 ingeniørfirmaet Steensen & Varming sammen med ingeniør Niels Steensen. Firmaet

Læs mere

Milton Graff Pedersen

Milton Graff Pedersen Indholdsfortegnelse Forside... 1 Forord... 2-3 Introduktion... 4-7 Lodderne... 8-11 A/S Kirkebrohuse... 12-13 Bytoften... 14-15 Bredalsparken... 16-21 Hvidovrebo afdeling VII... 22-25 Hvidovrebo afdeling

Læs mere

Det bør du vide, før du køber et typehus

Det bør du vide, før du køber et typehus med header UGENS EDSTE UGENS EDSTE PUS knap PUS hjørnemakering til billeder Header 4 X Rubrik 2 X FONT: Helvetica Condensed old Det bør du vide, før du køber et typehus Her får du inspiration og konkrete

Læs mere

UPCYCLE HOUSE. Genbrug fra inderst til yderst UDGIVET AF REALDANIA BYG

UPCYCLE HOUSE. Genbrug fra inderst til yderst UDGIVET AF REALDANIA BYG UPCYCLE HOUSE Genbrug fra inderst til yderst UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA UPCYCLE HOUSE Genbrug fra inderst til yderst MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

Det moderne tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg

Det moderne tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg Det moderne tanghus på Læsø Udgivet af Realdania Byg FORORD 9 FRA TRADITIONEL TIL TIDSSVARENDE Af arkitekt maa Søren Nielsen, Tegnestuen Vandkunsten Eksperimentet 17 Historien 18 Præfabrikationen 22 Klimapåvirkningen

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Instituttet for Fremtidsforskning September 2004 BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Kristina L. Søgaard,

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

Inspiration til dit nye hus

Inspiration til dit nye hus Inspiration til dit nye hus Når du skal bygge dit eget hus, er der mange ting du skal tænke over, tage hensyn til og tage stilling til. Det er en fantastisk process og vi er med dig hele vejen igennem.

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig B O L I G K O N T O R E T D A N M A R K Din bolig dit valg 2 Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere