en målrettet indsats Årsberetning Danes Worldwide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en målrettet indsats Årsberetning Danes Worldwide"

Transkript

1 1 D A N S K S A M V I R K E en målrettet indsats Årsberetning 2012 Danes Worldwide

2 2 DAnes worldwide årsberetning 2012 En målrettet indsats 2012 var det første år med den nye strategi for styrkelse af Danes Worldwide gennem en målrettet indsats på færre områder med flere kræfter. Bestyrelsen valgte sammen med vedtagelsen af strategien ultimo 2011, at vi ikke som EU skal spare os ud af krisen, men snarere som USA investere og udvikle os ud af krisen. Derfor mere koncentreret fokus på færre områder og selvsagt hele tiden fokus på omkostningerne. Vi gav i bestyrelsen hinanden håndslag på, at vi inden for tre år, dvs , skal have en bæredygtig balance i foreningens samlede økonomi. Vi er ikke nået dertil endnu, men vi er i 2012 kommet en del af vejen, og noget af det, vi har sat i gang i 2012, vil først fuldt ud slå igennem i Det er ikke morsomt igen at komme ud med røde tal. Selvom vi ligger pænt i forhold til det budgetterede underskud, så er det selvsagt ikke holdbart, og derfor vil der i 2013 blive taget endnu mere fat på den genopretningspolitik, der blev indledt i Strategien blev i løbet af 2012 udmøntet i handlingsplaner for de centrale fokusområder: Undervisning, mærkesager, net værk og rådgivning knyttet til fokusområderne. Som det fremgår af ledelsesberetningen har der været massiv og øget indsats på alle områder. Vækst på undervisningsområdet og med formentlig den bedste sommerskole nogensinde! Et fint grundlag for yderligere vækst trods øget konkurrence fra andre professionelle ud bydere. Mærkesagerne bevæger sig ligeledes. Dog må det erkendes, at de politiske processer går en del langsommere, end vi kunne ønske, selvom vi var med til at fejre en sejr på skattelovgivningens område i Netværkene udvikler sig godt med masser af aktivitet og mere i vente, både via den nye hjemmeside og gennem den direkte debat mellem sekretariatet og vores repræsentanter ude i verden. Vores blad, DANES, er dyrt men dejligt! Repræsentanternes rolle vil i de kommende år blive udviklet og skærpet. Det er særdeles vigtigt for foreningen at have et globalt og relevant netværk, men også en stærk medlemsbase, ellers vil vi ikke kunne sikre muskelkraft til opnåelse af vores mål på mærkesagerne og ikke kritisk masse nok til at kunne videreføre og udvikle på de andre fokusområder, der er nødvendig. Det gælder også den rådgivning, der i stigende grad efterspørges af såvel enkelt medlemmer som af vores corporate members. Kronborgmødet i 2012 blev formentlig det sidste møde i den form og på det sted. Arrangementet har overlevet sig selv og hele konceptet vil blive nyt og gentænkt. Der bliver ikke noget møde på Kronborg i 2013, men et nyt format planlægges lanceret i løbet af året blev også et år med fortsat udvikling af samarbejdet med mange af vore gode partnere i det offentlige og i det private, både med virksomheder og fonde. Tak for den store støtte vi har modtaget fra A.P. Møller Fonden, Carlsberg A/S, Danske Bank, Jebsen & Co, Oticon Fonden, Tuborgfondet, ØK s Almennyttige Fond og Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond og selvfølgelig Undervisningsministeriet. Tak til alle vore gode samarbejdspartnere for fortsat støtte til vores indsats for at gøre Danmark både bedre og større ved målrettet at sikre inddragelse og udvikling af de mangfoldige ressourcer, der findes blandt de mange tusinde danskere, som i kortere eller længere tid opholder sig, arbejder, studerer etc. i udlandet. Danmark har brug for kvalificeret og globaliseret arbejdskraft på alle områder, og i den forbindelse er det jo meget nærliggende at holde fast på og tiltrække ikke bare udenlandsk arbejdskraft med skattefordele og lettere green cards, men også at erindre og kæle

3 DAnes worldwide årsberetning for de menneskeressourcer af dansk oprindelse, som i stort tal er omkring os i den store og i stigende grad åbne verden. Til slut en stor tak til generalsekretæren, til den dygtige og engagerede stab i sekretariatet og til de mange frivillige over hele verden, specielt medlemmer og repræsentanter, uden hvem vi ikke ville kunne nå vores mål. Michael Metz Mørch formand for bestyrelsen Et godt afsæt 2012 var endnu et travlt år for Danes Worldwide. Vi fik implementeret vores ny strategi og kom tættere på vores mål om at få en velafbalanceret økonomi. På undervisningssiden havde vi et usædvanligt stort antal elever på vores fjernundervisning, idet 466 elever var tilmeldt undervisningen. Vi havde 52 elever på 9. klassetrin, hvoraf 36 gik til Folkeskolens Afgangsprøve, som blev bestået med bravour. Faktisk lå vores elever væsentligt over landsgennemsnittet i Danmark både i de skriftlige og i de mundtlige prøver. Sommerskolen forløb igen i år forrygende med ca. 380 børn og unge, der entusiastisk brugte tre uger af deres sommerferie på at studere dansk sprog og kultur. Vi ser frem til i 2013 at udvide Sommerskolen, så vi kan modtage alle de børn og unge, der står på vores venteliste. Vores mærkesager er også kommet et skridt videre i Justitsministeriet nedsatte lige før årets udgang et tværministerielt arbejdsudvalg, der i foråret 2013 skal udgive en rapport om implementeringen af dobbelt statsborgerskab i dansk lovgivning. Danes Worldwide har afgivet en kommentar til dette udvalg, ligesom vi i foråret 2013 sætter fokus på problemerne ved manglende mulighed for dobbelt statsborgerskab. Vi har også markeret os skarpt på spørgsmålet om ophævelse af Ligningslovens 33A, der ville medføre, at korttidsudstationerede danskere skulle have betalt indkomstskat i Danmark i stedet for i deres opholdsland. Dette ville medføre markant større udgifter til udstationerede fra erhvervslivet, kirker, nødhjælpsorganisationer, universiteter og forskningscentre, kulturcentre og andre med korttidsudstationeringer. Regeringen besluttede heldigvis at opretholde den nuværende lovgivning. Inden for Danes Worldwides netværk har der været livlige debatter om repræsentanternes funktion, og som et led i vores netværksaktiviteter blev der afholdt medlemsmøde på Kronborg med udnævnelse af Året Verdensdansker. Prisen gik i 2012 til balletmester ved Det Kongelige Teater Nikolaj Hübbe. Sidst men ikke mindst har det været et år, hvor vi med stor glæde og taknemmelighed har modtaget støtte fra en række sponsorer. Denne støtte til Danes Worldwide er medvirkende til, at vi kan opgradere vores nuværende undervisningsprodukter og udvikle nye produkter, der efterspørges af vores medlemmer. Afslutningsvis en stor tak til vores personale for deres store engagement og indsats igen i 2012 og til vores medlemmer corporate og individuelle for vedblivende at støtte Danes Worldwide. Vi gør vores bedste for at leve op til jeres tillid. Anne Marie Dalgaard generalsekretær

4 4 DAnes worldwide årsberetning 2012 Generalforsamling 2012 Asia House var fyldt godt op med interesserede medlemmer, da Danes Worldwide afholdt ordinær generalforsamling den 29. maj Det store emne var ikke uventet foreningens nye strategi, der blev vedtaget i begyndelsen af 2012 og løbende implementeret i løbet af resten af året. Debatten gik livligt; bl.a. blev strategien for foreningens virke fremover diskuteret. Mange meninger var i spil, ligesom bestyrelsesformand Michael Metz Mørch og generalsekretær Anne Marie Dalgaard svarede på spørgsmål. Lars Bernhard Jørgensen blev genvalgt til bestyrelsen, ligesom man genvalgte PwC som revisor. Efter generalforsamlingen fortalte Carsten Dencker Nielsen levende om Asia House, som efter en gennemgribende renovering genåbnede dagen efter generalforsamlingen. Danes Worldwides bestyrelse pr. 1. januar 2013 Formand Michael Metz Mørch Næstformand Generalkonsul Carsten Dencker Nielsen Medlemmer Cand. oecon. Kirsten Smedegaard Andersen Dir., mag. scient. soc. Jens Hannibal Lektor Inge Gorm Hansen Tidl. direktør Jens M. Jensen, Spanien Adm. dir. Lars Bernhard Jørgensen Tidl. dir. Henrik Bering Liisberg Deputy CEO dir. Niels Lundorff, Polen Generalkonsul Jens Olesen, Brasilien Formand for Eksportkreditfonden Bent Pedersen Afdelingschef Finn Sachmann Rowold Ambassadør Freddy Svane, Indien Generalsekretær Bodil Mørkøv Ullerup

5 DAnes worldwide årsberetning DANES Fjernundervisning Fondsmidler fra bl.a. Tuborgfondet og forældretilfredshed med Fjernundervisningen i medlemsundersøgelsen. Lige før sommerferien fik fjernundervisningen tildelt kr. af Tuborgfondet til udvikling af en streamingfunktion på abc.danes.dk. Udviklingen er godt i gang i samarbejde med PediT i Norge, der står for den tekniske side på abc.danes.dk. Vi forventer, at vi bliver 100 % online fra skoleåret Dansk Light Projektet Dansk Light blev med kr. i fondsstøtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål færdigfinansieret. Dansk Light-projektet bliver sat i gang i foråret 2013 og forventes færdigt til skoleåret Projektet Dansk Light er til børn bosat i udlandet i aldersgruppen 6-9 år, der har behov for at blive danskfagligt stimuleret, således at de vil kunne mestre dansk i deres hverdag. Børnene går typisk i en lokal skole og har ikke et alderssvarende dansk. Ofte vil de være på begynderniveau. Eleverne vil opnå et kendskab til dansk sprog og kultur, så de får bedre mulighed for at udvikle deres danske rødder ud fra deres flerkulturelle baggrund. Med et kendskab til dansk sprog og kultur vil børnene på sigt kunne bidrage til det danske samfund. Fandango I skoleåret har klasse benyttet undervisningsmateriale fra Fandango -serien. Materialet fokuserer på nyere litterære tekster og har mere udfordrende opgavetyper. Kravene til eleverne i den danske folkeskole stiger, og bogmaterialet tilgodeser de nye krav. Vi har i udviklet videre på Fandangoopgaverne på abc.danes.dk og har fundet en god form, hvor online-opgaver supplerer elevernes arbejde i arbejdsbøgerne. Stave- og læseprøver Vi har igen i indeværende skoleår fortsat fokuseret på test af vores elever. Eleverne modtager derfor i midten af skoleåret en stavetest og inden sommerferien en læ- Har du på nuværende tidspunkt planer om, at dit barn/børn skal indskrives i det danske skolesystrem på et tidspunkt College 43 % 10 % 48 % Secondary 31 % 34 % 35 % Primary 23 % 61 % 15 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ja Nej Ved ikke

6 6 DAnes worldwide årsberetning 2012 setest. Det er forståeligt nok især retstavning, der volder eleverne problemer, og det viser resultaterne også i staveprøverne. Derfor vil vi i det kommende skoleår udvikle grammatikdelen yderligere, så eleverne kan optimere deres stavning. Undervisningen og medlemsundersøgelsen Medlemsundersøgelsen, som Danes Worldwide gennemførte i december 2012, viser, at henholdsvis 31 % og 43 % af respondenterne med børn forventer, at deres barn eller børn kommer tilbage til det danske skolesystem enten i mellemtrin/udskoling i folkeskolen eller på gymnasieniveau. Fjernundervisningen foregår netop på folkeskoleniveau, og med muligheden for at aflægge Folkeskolens Afgangsprøve er Fjernundervisningen med til at hjælpe disse børn tilbage til det danske uddannelsessystem så problemfrit som muligt. Procenttallene styrker vores fortsatte arbejde med at udvikle Fjernundervisningen til danske børn i udlandet. Sommerskolen 2012 Rekordmange elever, stor tilfredshed og FSA-karakterer over gennemsnittet kendetegnede årets sommerskole Igen i 2012 var Solveig Kolbe Engberg koordinator for og Anne Marie Dalgaard leder af Sommerskolen. Vi havde 49 lærere og aktivitetsledere ansat, hvoraf 25 var nye ansigter. Dermed genoptog vi igen i år det gode samarbejde med erfarne ansatte, samtidig med vi bød nye med frisk energi velkommen. Hovedparten af de ansatte er lærere med linjefag i dansk eller dansk som andetsprog. Lærergruppen er meget bred og omfatter både lærerstuderende, som har afsluttet dansk på seminariet, samt lærere med flere års erfaring fra skoleverdenen. Aktivitetslederne, som om eftermiddagen og aftenen står for elevernes aktiviteter, er folk med interesse for alt fra idræt til musik, drama og andre kreative fag. Børnene er dermed sikret sjove og varierede oplevelser og udfordringer med noget for enhver smag. Vi havde i år relativt få problemer med sygdom blandt eleverne, og de der var, tacklede personalet effektivt og til forældrenes tilfredshed. Folkeskolens Afgangsprøve I år valgte 36 elever at gå op til Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) i dansk, hvilket er dobbelt så mange som sidste år. Eleverne klarede sig rigtig godt og lå karaktermæssigt over landsgennemsnittet. At flere elever vælger at tage FSA-prøven, og at de samtidig klarer sig så godt, er særdeles positivt, da folkeskolens afgangsprøve kan åbne mange døre i de unge udedanskeres fremtid. Denne prøve kan fx ligge til grund for optagelse på en dansk, videregående uddannelse. For børn, som er født og opvokset uden for Danmark og som evt. søger om bevarelse af dansk statsborgerskab, før de fylder 22 år, kan prøven også indgå

7 DAnes worldwide årsberetning i vurderingen af, hvor stor tilknytningen til Danmark er for den pågældende. Udvidelse Der kommer i fremtiden til at ske positive forandringer for Sommerskolen. Efter mange år med ventelister og trang plads udvider vi med 75 nye pladser, så Sommerskolen nu kan rumme 450 elever. Det vil gøre det meget nemmere at imødekomme den stigende efterspørgsel. Denne udvidelse er gjort mulig, da vi i 2013 har indgået aftaler med to nye skoler: Vejstrup Efterskole og Ryslinge Høj- og Efterskole. Derudover har vi igen lejet Bernstorffsminde Efterskole, og det betyder, at alle tre skoler igen vil blive samlet på Fyn. Konfirmation Vi har med jævne mellemrum fået forespørgsler fra forældre til børn, som ønsker konfirmationsundervisning på Sommerskolen. Det er med stor glæde, at vi fra 2013 kan tilbyde denne undervisning. Konfirmationsundervisningen er rettet mod de årige, og ønsker man at deltage i denne undervisning, kan man som afslutning på sommerskoleforløbet blive konfirmeret. Konfirmationerne vil finde sted fredag d. 26. juli i Vejstrup kirke. Den Danske Sommerskole er et tre ugers skoleophold for udedanske børn i alderen 9 til 17 år. Formålet med Sommerskolen er at give danske børn, som til hverdag er bosat i udlandet, kendskab til og positiv interesse for dansk sprog, kultur og historie. Samtidig giver det børnene mulighed for at få gode venner og skabe et socialt netværk på tværs af landegrænser. Den første sommerskole blev afholdt i 1981 med deltagelse af 31 elever. Antallet af elever er siden steget år for år, og i 2012 havde vi hele 379 elever, hvoraf over 60 % var gengangere. Eleverne var fordelt efter alder på tre efterskoler henholdsvis Bernstorffsminde, Midtfyns og Osted.

8 8 DAnes worldwide årsberetning 2012 DANES Mærkesager I 2012 har vi i Danes Worldwide endnu en gang haft stort fokus på vores mærkesager, hvor vi på flere områder har oplevet store fremskridt Dobbelt statsborgerskab I regeringsgrundlaget, Et Danmark, der står sammen, erklærede regeringen, at den ville muliggøre dobbelt statsborgerskab for danske statsborgere. Derfor har Justitsministeriets indfødsretskontor brugt en stor del af 2012 på at indsamle oplysninger om reglerne for dobbelt statsborgerskab i andre lande og om landenes erfaringer med de pågældende regler. Den 17. december udsendte Justitsministeriet en pressemeddelelse om, at man havde besluttet at nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe (bestående af embedsmænd fra Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet), som skal opstille en række modeller til accept af dobbelt statsborgerskab samt redegøre for konsekvenserne af de foreslåede modeller. Særligt interessant er det, at arbejdsgruppen desuden er blevet bedt om at undersøge, om der bør indføres overgangsregler, som kan give tidligere danske statsborgere, der har mistet deres danske statsborgerskab ved ansøgning om et fremmed statsborgerskab, mulighed for at generhverve deres danske statsborgerskab. I januar bad arbejdsgruppen om dobbelt statsborgerskab Danes Worldwide om input til spørgsmålene, som vi fremsendte i starten af februar. Vi har kunnet spore en stigende utålmodighed blandt vores medlemmer over det seneste år angående dobbelt statsborgerskab, i takt med at sagen har trukket ud. Vi er dog optimistiske og anser en ændring af de danske regler for at være inden for rækkevidde. Konkret håber vi, at der vil blive fremsat et lovforslag i løbet af indeværende eller næstkommende folketingsår. Familiesammenføring I 2011 indførte den tidligere regering efter kritik fra bl.a. Danes Worldwide det meget omdiskuterede pointsystem for familiesammenføring. Ændringen opsatte en række meget strenge krav for ægtefællesammenføring, som forhindrede flere af foreningens medlemmer i at få deres udenlandske ægtefælle med til Danmark. Da den nuværende regering trådte til i oktober 2011, skrev man i regeringsgrundlaget, at man ønskede at skabe en ny balance i Danmarks integrations- og udlændingepolitik. Det kom til udtryk med fremsættelsen af fire lovforslag til ændring af udlændingeloven i løbet af foråret vigtigst heraf var lovforslag nr. 104 om afskaffelse af føromtalte pointsystem, halvering af bankgarantikravet, lempelse af tilknytningskravet mv. Danes Worldwide blev bedt om høringssvar i forbindelse med samtlige af disse lovforslag og indgav sådanne i alle tilfældene. Vi har indtryk af, at de danske regler nu har nået et fornuftigt niveau, som i størstedelen af tilfældene ikke er en hindring for, at vores medlemmer kan blive familiesammenført i Danmark. Vi mener dog fortsat, at det er vigtigt at holde os orienteret om reglerne for familiesammenføring og om ændringer, som kan ramme vores medlemmer.

9 DAnes worldwide årsberetning Beskatning af udstationerede I løbet af 2012 opstod en større og længerevarende diskussion omkring en særregel i den danske skattelovgivning, som undtog udstationerede personer med bolig i Danmark fra dansk beskatning (Ligningslovens 33 A). Det hele startede med, at regeringen fremsatte sit udspil til en skattereform i slutningen af maj, hvorefter man gik ind i forhandlinger med både oppositionen og Enhedslisten. Over sommeren nåede regeringen til enighed om en skattereformsaftale med Venstre og de konservative, hvor afskaffelsen af Ligningslovens 33 A fortsat indgik. Ophævelsen af særreglen mødte dog bred modstand fra bl.a. det danske erhvervsliv. Diverse humanitære organisationer, kirke- og kulturinstitutioner m.fl. var ligeledes med i gruppen, der var modstandere af ophævelsen af bestemmelsen. Diskussionen fortsatte efter afskaffelsen i september, og i forbindelse med finanslovsforhandlingerne mellem regeringen og Enhedslisten besluttede man sig for at genindføre bestemmelsen i sin hidtidige form. Den 19. december blev lovforslaget om genindførelse af særreglen vedtaget, og reglen består nu som før hele diskussionen begyndte.

10 10 DAnes worldwide årsberetning 2012 DANES Rådgivning Ca. halvdelen af alle spørgsmål handlede om skat i Og så fik ekspertpanelet et nyt medlem. Med 216 henvendelser i løbet 2012 ligger antallet af spørgsmål fra medlemmerne på niveau med tidligere år. I medlemsundersøgelsen fra 2012 har 57 % af respondenterne givet udtryk for, at de ikke har kendskab til foreningens rådgivningstilbud. Man bør derfor overveje, hvad man kan gøre for at udbrede kendskabet til denne service. Skattespørgsmål udgør fortsat den største gruppe af spørgsmål med mere end 20 %, og sammen med spørgsmål om statsborgerskab og pension udgør denne gruppe knapt halvdelen af alle henvendelser. Spørgsmål om fast ejendom og spørgsmål om opholdstilladelser og familiesammenføring udgør begge knapt 8 % I ca. 10 % af tilfældene henviser vi medlemmerne til de eksterne eksperter. udlandet samt hjemtagning af udsatte medarbejdere, kan Norman Kristiansen svare på spørgsmål om bl.a. sikkerhed ved forretningsaktiviteter i udlandet. Ny rådgiver I 2012 kunne vi byde velkommen til et nyt medlem af vores ekspertpanel, nemlig sikkerhedsrådgiver Norman Kristiansen, der er direktør i Guardian-Global Business Security. Med en baggrund som jægersoldat og mange års erfaring med rådgivning af danske virksomheder om sikkerhed under ophold og rejser i Norman Kristiansen

11 DAnes worldwide årsberetning DANES Netværk Årets Verdensdansker og Årets Repræsentant blev kåret på Kronborgmødet. Og Fredensborghusene har udarbejdet en 10-årsplan for renovering Kronborgmødet Søndag den 29. juli kl. 15 mødtes Danes Worldwides medlemmer og repræsentanter med indbudte gæster til det 72. Kronborgmøde. Minister for Børn og Undervisning, Christine Antorini, var årets hovedtaler og talte veloplagt om bl.a. regeringens vision Ny Nordisk Skole, som er inspireret af det nu verdenskendte begreb Det Nye Nordiske Køkken, som ikke mindst Restaurant Noma står bag. Ligesom Det Nye Nordiske Køkken satte nyt fokus på stærke nordiske madtraditioner, er grundvisionen bag Ny Nordisk Skole, at vi i Norden bør vende tilbage til den tankegang, som prægede skoleverdenen i 1970 erne og 1980 erne men tilpasset det moderne samfund. Underholdningen på Kronborg var i 2012 et uddrag af musikforestillingen Den svenske Nattergal om H.C. Andersens forelskelse i den svenske verdenssopran Jenny Lind tilbage i midten af 1800-tallet. Skuespilleren Christian Steffensen havde fint greb om den forelskede eventyrdigter, og ikke mindst Anna Forsebo som Jenny Lind begejstrede tilhørerne med sin smukke stemme. Årets Verdensdansker Det var en meget bevæget Nikolaj Hübbe, der modtog prisen som Årets Verdensdansker 2012 på Kronborgmødet. Generalsekretær Anne Marie Dalgaard overrakte prisen til Det kgl. Teaters balletmester og sagde bl.a. i nomineringstalen: Han er blevet kaldt øjeblikkets mester og en dybt passioneret danser, ligesom han er blevet kaldt fræk, flabet og modig. Og han er blevet beskrevet som en ilter performer og en tænksom fortolker. En mand med international erfaring, krydret med nysgerrighed over for historie. En mand med arrogance, ja, men båret af en utålmodighed efter det Nikolaj Hübbe og Christine Antorini.

12 12 DAnes worldwide årsberetning 2012 beskrev sit 16 år lange ophold i USA som solodanser hos New York City Ballet og berettede, hvordan det var for ham at vende tilbage til Danmark efter de mange år i udlandet. Kaj Worsøe Jensen og Carsten Dencker Nielsen. interessante. Og en mand der elsker Bournonvilles balletter. Nikolaj Hübbe kvitterede med en tale, hvori han Årets Repræsentant Om formiddagen, inden Kronborgmødet, samledes adskillige af Danes Worldwides repræsentanter til møde, hvor bl.a. foreningens nye strategi var på dagsordenen. Debatten var livlig og engageret, og mange nye ideer og forslag kom på bordet. Bl.a. blev det foreslået at afholde egentlige seminarer, hvor repræsentanterne og foreningens bestyrelse mere detaljeret kan drøfte foreningens fremtid og repræsentanternes rolle. Ved den efterfølgende frokost udnævnte bestyrelsens næstformand, Carsten Dencker Nielsen, på Danes Worldwides vegne Kaj Worsøe Jensen til Årets repræsentant bl.a. på grund med hans store engagement i at skaffe overnatningsmuligheder for pårørende til de danske OL-deltageres pårørende i forbindelse med OL i London. Fredensborghusene Af Anton Frank, administrator I årets løb har bestyrelsen iværksat og gennemført en lang række initiativer, herunder er der blevet udarbejdet og underskrevet såvel en Forretningsorden for institutionen som en Instruks til Administrator. Endvidere er der blevet udarbejdet en 10-årsplan for renovering og opdatering af bebyggelsen, og der er med tilskud fra Kulturstyrelsen udarbejdet forslag til en modernisering af køkken og badeværelse af en arkitekt. Dette materiale er suppleret med et forslag udarbejdet af beboerudvalget. Kulturstyrelsen forventes at vende tilbage til disse meget nødvendige forslag til renoveringer og opdateringer i løbet af de første måneder af De forventede udgifter til reparation og vedligeholdelse de næste 10 år og herunder også opdatering af køkkener og badeværelser er ganske væsentlige, hvorfor bestyrelsen undersøger mulighederne for at søge økonomisk støtte hertil ved henvendelse til flere fonde. Også i 2012 har der været en del ud- og indflytninger. Således har vi fået nye lejere i to rækkehuse og fem gårdhavehuse. Selv om det ikke er så mange som sidste år, ligger antallet over det gennemsnitlige niveau.

13 DAnes worldwide årsberetning Dette har medført ekstraordinære udgifter på vedligeholdelsesbudgettet, men vi kan så glæde os over, at 20 huse er blevet renoverede til standard de sidste to år. Som det også gjorde sig gældende sidste år, må der rettes henvendelse til flere og flere for at få udlejet et hus. Den væsentligste årsag hertil er de ugunstige tider for salg af fast ejendom. Det er jo forståeligt, at man ønsker sig frigjort fra egen bolig, før man indgår et ny lejemål. Bestyrelsen har i 2012 givet restauratøren mulighed for på forsøgsbasis at udvide sine aktiviteter. Og det har betydet, at vi i sommermånederne eksempelvis har haft en del frokostgæster fra diverse krydstogtsskibe, der gæster Helsingør og København. Desuden har et par kommuner henlagt frokosten i forbindelse med sommerudflugter for pensionister til vores selskabslokale. Disse tiltag er iværksat for at få en bedre økonomi i vores restaurantdrift, og dette vil i relation til aftalen med restauratøren også have en positiv afsmitning på bebyggelsens regnskab. De udvidede beføjelser vil blive evalueret ved årets udgang. Støttemuren uden for centerindgangen er nu fuldt renoveret med et særdeles godt resultat, og den står nu i en smuk udgave, hvor der kun er brugt originale sten. Det sidste er naturligvis forbundet med forøgede omkostninger, men vi har fået støtte hertil fra Kulturstyrelsen, der har ydet et tilskud til projektet på kr. Bebyggelsens antenneanlæg er blevet fuldt opdateret, og dette har medført, at beboerne har fået en fordobling af kanaludbuddet, ligesom der er etableret en info-kanal. Distributionen finder sted såvel analogt som digitalt, således at Kulturministeriets krav er opfyldt. Fredensborghusene, der består af 30 rækkehuse og 47 gårdhavehuse, blev bygget i af Jørn Utzon. Husene ligger, som navnet antyder, nær Fredensborg i Nordsjælland. Ved udgangen af 2012 står 510 personer på ventelisten til et gårdhavehus, og 153 personer venter på et rækkehus. I gennemsnit er ventetiden år på et gårdhavehus og 6-8 år på et rækkehus.

14 14 DAnes worldwide årsberetning 2012 DANES Kommunikation Medlemsundersøgelsen, forberedelsen af en ny hjemmeside og en del rejseaktivitet har præget sekretariatet i det forgangne år. Danes Worldwide i medierne Danes Worldwide blev i 2012 omtalt 71 gange i diverse trykte og elektroniske medier tilsluttet mediedatabasen Infomedia. Dertil kommer mindst 12 indslag på Radio24syv samt en væsentlig brugeraktivitet på foreningens Facebookside, som bl.a. resulterede i mindst 500 videredelinger af foreningens opslag. Danes Worldwide blev til sammenligning i 2011 nævnt ca. 85 gange i medierne, i 2010 ca. 60 og i 2009 ca. 30. Her følger en række eksempler på kilder og valg af rubrikker i løbet af 2012: Landsdækkende dagblade: Berlingske ( Dansk skole siger velkommen i Berlin og omtale af Årest Verdensdansker), Politiken (Visumstop generer danskere ude og hjemme), Jyllands-Posten ( Portræt: Årets verdensdansker ), Information ( Dansk bureaukrati hindrer højtuddannede i at vende hjem og Duellen: Optagelseskrav er for firkantede, Børsen (omtale af Årets Verdensdansker). Nyhedsbureauer: Ritzaus Bureau ( Visumstop generer danskere ude og hjemme og Forening skaffer OLdeltageres familie logi ), Berlingskes Nyhedsbureau ( Kærlighed, arbejde og studier trækker danskere til udlandet ). Radio- og TV-indslag: DR P1/P3/P4 ( Lang rejse for at få nyt pas ), Radio24syv (minimum 12 interviews/ indslag med foreningens generalsekretær, sommerskole-koordinator, foreningens lokale repræsentanter og medlemmer samt tre eksperter i foreningens eksterne panel). Lokale ugeaviser: The Copenhagen Post ( Dual citizenship delayed at least another year og omtale af Årets Verdensdansker). Fagblade og magasiner: IN ( Fire danske kvinder med succes i udlandet ), DI Business ( Sådan får din virksomhed succes med global mobilitet ) og Friskolebladet ( Fra friskole til internet ). Webkilder: cphpost.dk ( Dual citizenship ban likely to be overturned ), di.dk, b.dk ( Balletmester hædret som Årets Verdensdansker ), u-landsnyt.dk ( Danskere i udlandet til politikerne: Det er en ommer ), metroxpress.dk, kommunen.dk ( Pludselig var Molly ikke længere dansker ), bt.dk ( Kontroversiel balletmester hædret af internationale danskere ), tv2sport. dk ( OL-familier får også tag over hovdedet ) tv2oj.dk ( Visum-regel splitter familie fra Ry ), tvsyd.dk ( Forening skaffer OL-deltageres familie logi ) m.fl. Regionale dagblade: Århus Stiftstidende ( Kontroversiel balletmester hædret af internationale danskere ), Jyske Vestkysten ( Balletmester hædret af internationale danskere ), Dagbladet Holstebro og Der Nordschleswiger ( Gesicherte Unterkunft für Athleten-Familien ). Facebook: Ved årsskiftet fulgte cirka personer Danes Worldwides foreningsside og cirka 300 Danes Worldwides sommerskole-side.

15 DAnes worldwide årsberetning Ny hjemmeside Det har længe været et stort ønske at få foreningens hjemmeside opdateret, og i løbet af 2012 fik vi påbegyndt arbejdet. I første omgang med at udarbejde kravspecifikationer, ønsker til design og layout, opbygning m.m. I efteråret fik vi kontakt med virksomheden T3CMS i Albertslund, der leverede en løsning, vi er glade for både med hensyn til overskuelighed og brugervenlighed, og med udgangen af 2012 var vi så langt i processen, at den gamle aftale med Datagraf kunne opsiges og hjemmesiden som planlagt kunne gå i luften pr. 1. februar Medlemsundersøgelse I løbet af november og december 2012 udsendte Danes Worldwide et elektronisk spørgeskema til alle de medlemmer, vi har -adresser på, og bad dem om at besvare spørgeskemaets 36 spørgsmål. Medlemsundersøgelsen skulle bl.a. give os svar på, hvem vores medlemmer egentlig er, hvad medlemmerne synes om foreningen og vores arbejde samt give os idéer til, hvad vi kan gøre bedre og anderledes i fremtiden. Ifølge undersøgelsen er ca. 92 % af vores medlemmer over 40 år, og 84 % bor sammen med en ægtefælle/partner. Halvdelen af medlemmerne er udenlandsk gift, og tre fjerdedele af medlemmerne er bosat i Europa eller Nordamerika. Overordnet set svarer mere end halvdelen af undersøgelsens respondenter, at de ikke har hjemmeboende børn under 18 år, men hvis man alene ser på respondenterne under 55 år svarer 80 %, at de har hjemmeboende børn. Medlemmerne opholder sig primært i udlandet som pensionister (23 %), lokalt ansatte (22 %), selvstændige (19 %) eller hjemmegående/medrejsende ægtefælle (14 %). Foreningens medlemmer fordeler sig altså i relativt få grupper, men som man kan se, er der tale om ret forskellige grupper med meget forskellige behov og forventninger til foreningen. Dette bør man naturligvis have for øje i forbindelse med planlægning og tilrettelægning af foreningens aktiviteter. Overordnet set lader der til at være stor tilfredshed med foreningen blandt vores medlemmer, og mere end 83 % af respondentener svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med foreningen (se diagram nedenfor). I løbet af undersøgelsen bliver særligt medlemsmagasinet DANES, undervisningen og mærkesagerne fremhævet som vigtige og gode produkter. 90 % af undersøgelsens respondenter svarer eksempelvis, at de læser samtlige eller de fleste udgaver af medlemsbladet DANES. Repræsentanterne og foreningens netværk fik til gengæld nogle lidt hårdere ord med på vejen, og henholdsvis 70 og 62 % svarer, at de aldrig har benyttet sig af disse tilbud (for repræsentanterne dækker tallet både over personer, som svarer, at de aldrig har hørt om repræsentanterne, personer, som svarer, at der ikke er en lokal repræsentant, og personer, som svarer, at de bare aldrig har benyttet sig af tilbuddet). Foruden de mange positive tilbagemeldinger blev der i det sidste spørgsmål givet mulighed for, at respondenterne kunne komme med generelle kommentarer og forslag til foreningen. Disse kommentarer bestod bl.a. af meget specifik ris og ros for forskellige sager og personer samt meget konkrete forslag til, hvad foreningen kan gøre for at blive endnu bedre i fremtiden. Overordnet tilfredshed med Danes Worldwide 14,87 % 59,28 % 24,37 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Meget utilfreds Utilfreds Hverken/eller Tilfreds Meget tilfreds

16 16 DAnes worldwide årsberetning 2012 Sekretariatet Fra 1. januar blev Jesper Malmose ansat i en 20 timers-stilling som kommunikationskonsulent. Jesper, der er cand. phil. i dansk, har tidligere løst kommunikationsopgaver på freelancebasis for Danes Worldwide og har bl.a. nyhedsbreve, repræsentantnyt, taleoplæg, årsberetninger og artikler til DANES som sine primære arbejdsopgaver. Fra midten af januar og tre måneder frem var Nanna Hiort Galsøe ansat i en praktikantstilling. Nanna løste konkrete og afgrænsede opgaver bl.a. med udarbejdelse af Sommerskolens årsberetning samt med at strukturere vores elektroniske arkiv samt forberede den nye hjemmeside. I august blev Mie Schärfe ansat som studentermedhjælp i kommunikationsafdelingen. Mie er uddannet fotojournalist og studerer nu Digital Design og Kommunikation på IT Universitet i København med speciale i Digital Æstetik og Management i Kreative Virksomheder. Mie varetager bl.a. vores nye hjemmeside og foreningens visuelle identitet. Cecilie Hald afløste Line Elkjær som studentermedhjælp/piccoline. Cecilie læser etnologi på Københavns Universitet. Hun har tidligere deltaget i Fjernundervisningen, da hun har boet med sine forældre forskellige steder i verden, senest i New York. Retterne Maria Lundsteen og Frederik Markussen stoppede med udgangen af juni. Til gengæld blev Anne- Sofie Kjærgaard Hansen ansat i august. Anne-Sofie er 25 år og læser til lærer på fjerde år på Odense Seminarium. Endelig blev lærer Malene Krause i december ansat 10 timer om ugen som aflastning for Solveig Kolbe Engberg. Udenlandske møder og konferencer Den januar mødtes Anne Marie Dalgaard med sine nordiske generalsekretær-kolleger i Göteborg. På det årlige møde udvekslede søsterorganisationerne i Danmark, Norge, Sverige og Finland erfaringer og inspirerer hinanden. Samtidig orienterer man kollegerne om de aktiviteter og tiltag, som er i gang i de respektive lande. Fredag den 20. april afholdt Danes Worldwide og ETTW et seminar i Europahuset i København, hvor to af foreningens mærkesager nemlig dobbelt statsborgerskab og stemmeret var på dagsordenen. I seminaret deltog repræsentanter fra 20 lande, og debatten gik livligt hele fredagen, og endte med vedtagelsen af The Copenhagen Recommandations : En række anbefalinger, som bl.a. vil blive sendt til medlemmerne af EU-parlamentet. Lørdag formiddag var der generalforsamling i ETTW, og om eftermiddagen en guidet rundvisning i det indre København. Fra den 30. april til den 3. maj var Pál Jauernik i Dubai og Abu Dhabi for at tale med bl.a. handelskamrene. Mødet gav ikke alene et antal medlemmer, men også en ny repræsentant for Danes Worldwide i både Dubai og Abu Dhabi. Desuden blev der i Dubai startet gruppeundervisning for ca. 30 børn. Den 14. og 15. juni deltog Anne Marie Dalgaard i ETTW s bestyrelsesmøde i Bruxelles og benyttede samtidig lejligheden til at mødes med repræsentanter for Det Danske Kulturinstitut og Den Danske Klub i Bruxelles, hvor man indgik en aftale om at styrke samarbejdet mellem klubben og Danes Worldwide. Sankthansaften (den 23. juni) holdt generalsekretæren båltalen ved Club Danois midsommerarrangement i Nice. Anne Marie Dalgaard mødtes også med præsten Carl Bjarkam og indgik aftale om at styrke samarbejdet mellem Danes Worldwide og Dansk Kirke i Sydfrankrig.

17 DAnes worldwide årsberetning I dagene september var generalsekretær Anne Marie Dalgaard på besøg i Berlin. Anledningen var 100-års jubilæet for Christianskirken, Den danske kirke i Berlin. Anne Marie Dalgaard mødtes med bl.a. ambassadør Per Poulsen-Hansen og var lørdag aften gæst ved en festmiddag i kirken. Søndag var der jubilæumsgudstjeneste i kirken, hvor Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, prædikede. Den oktober var Anne Marie Dalgaard hovedtaler ved årsmødet i Foreningen af Nordiske Klubber i Schweiz i Martigny. Foreningen samler som navnet antyder skandinaverne dér og bidrager som organisation til at styrke netværket og de mange klubber i Schweiz. På årsmødet drøftede deltagerne bl.a. mærkesager som dobbelt statsborgerskab, og ikke mindst fra svensk side var der stor opbakning til Danes Worldwide i arbejdet med at lægge pres på de danske politikere på området. Seminarer I samarbejde med DI afholdt Danes Worldwide den 18. januar 2012 et seminar om udstationering, hvor repræsentanter for ca. 35 danske virksomheder deltog. I sit indlæg nævnte generalsekretær Anne Marie Dalgaard vigtigheden af for virksomheden at vælge den rigtige samarbejdspartner i forbindelse med udstationering. Og understregede, at Danes Worldwide er udedanskernes livline til virksomheden og Danmark. Seminaret var en stor succes og førte til, at flere virksomheder tegnede et Danes Worldwide Corporate Membership. Samtidig kan vi i 2012 også glæde os over, at en række danske virksomheder indgik en corporate membership-aftale med os. Tak til vores sponsorer Der skal rettes en stor tak til vores sponsorer for at støtte Danes Worldwides aktiviteter. Uden denne støtte ville vi som almennyttig forening med et beskedent budget ikke være i stand til at udvikle nye produkter eller afholde større arrangementer til glæde for danskere i udlandet. Vores sponsorer i 2012 har været: A.P. Møller Fonden (Udvikling af nyt projekt Dansk Light ) Carlsberg A/S (Kronborgmødet) Danske Bank (Kronborgmødet) Jebsen & Co. (Udvikling af Dansk Light - projektet) Oticonfonden (Kronborgmødet) Tuborgfondet (Ny platform til DANES Fjernundervisning). Vi er også taknemmelige for, at ØK s Almennyttige Fond og Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond tålmodigt har opretholdt deres tilsagn til at støtte Dansk Light -projektet, indtil vi i 2012 endelig fik sikret den manglende finansiering. Peter Moe Rasmussen fra Tuborgfondet og Anne Marie Dalgaard.

18 18 DAnes worldwide årsberetning 2012 Regnskab Resultatopgørelse 1. januar 31. december DKK DKK Indtægter Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger, ej fordelt andel Af og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Resultatdisponering Forslag til resultatdisponering Overført resultat

19 DAnes worldwide årsberetning Balance 31. december Aktiver DKK DKK Website, udvikling Immaterielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0 Materielle anlægsaktiver 0 0 Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Passiver DKK DKK Kapitalkonto Kursregulering, værdipapirer Kronborgmødets gæstefond Overført resultat Egenkapital Mellemregning Den Danske Sommerskole Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver

20 20 DAnes worldwide årsberetning 2012 Egenkapitalopgørelse Kapitalkonto DKK Kursregulering, værdipapirer Kronborgmødets gæstefond Overført resultat I alt Egenkapital 1. januar Årets nedskrivning Årets resultat Egenkapital 31. december

Foreningen for globale danskere. Danes Worldwide

Foreningen for globale danskere. Danes Worldwide Danes Worldwide Foreningen for globale danskere Danes Worldwide Flere end 250.000 danskere opholder sig uden for Danmark i kortere eller længere tid af vidt forskellige årsager. Danes Worldwide er talerør

Læs mere

FOKUS PÅ UNDERVISNING

FOKUS PÅ UNDERVISNING 1 D A N S K S A M V I R K E FOKUS PÅ UNDERVISNING Årsberetning 2013 A N S K S A M V I R K Danes Worldwide 2 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING 2013 Fokus på undervisning 2013 var et år med fokus på vores undervisningsaktiviteter.

Læs mere

Corporate Membership. Vi tager os af jeres udstationerede medarbejdere. Danes Worldwide

Corporate Membership. Vi tager os af jeres udstationerede medarbejdere. Danes Worldwide Corporate Membership Vi tager os af jeres udstationerede medarbejdere Danes Worldwide Haldor Topsøe A/S er som firma meget glad for medlemskabet af Danes Worldwide. Vores udsendte medarbejdere nyder godt

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

ET AFGØRENDE ÅR. Og vi har kunnet fortsætte det gode arbejde med at

ET AFGØRENDE ÅR. Og vi har kunnet fortsætte det gode arbejde med at ÅRSBERETNING 2014 ET AFGØRENDE ÅR Årets mål om at få balance i Danes Worldwides økonomi lykkedes, og foreningen fik ny visuel identitet. Undervisningstilbuddene blev styrket og Sommerskolen udvidet. Og

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Copenhagen Floorball Club CVR-nr.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Foreningen. Årsrapport 2014

Foreningen. Årsrapport 2014 Foreningen 2009 Årsrapport 2014 Side 2 Bestyrelsens beretning Foreningens formål er at opnå erstatning for det tab, ejere af hybrid kernekapital udstedt af Tønder Bank i 2009 fik, da banken uventet gik

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Christiansfeld Net Brugernes eget antenne net. Velkommen. Generalforsamling 2014

Christiansfeld Net Brugernes eget antenne net. Velkommen. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamlingen 2014 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere