en målrettet indsats Årsberetning Danes Worldwide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en målrettet indsats Årsberetning Danes Worldwide"

Transkript

1 1 D A N S K S A M V I R K E en målrettet indsats Årsberetning 2012 Danes Worldwide

2 2 DAnes worldwide årsberetning 2012 En målrettet indsats 2012 var det første år med den nye strategi for styrkelse af Danes Worldwide gennem en målrettet indsats på færre områder med flere kræfter. Bestyrelsen valgte sammen med vedtagelsen af strategien ultimo 2011, at vi ikke som EU skal spare os ud af krisen, men snarere som USA investere og udvikle os ud af krisen. Derfor mere koncentreret fokus på færre områder og selvsagt hele tiden fokus på omkostningerne. Vi gav i bestyrelsen hinanden håndslag på, at vi inden for tre år, dvs , skal have en bæredygtig balance i foreningens samlede økonomi. Vi er ikke nået dertil endnu, men vi er i 2012 kommet en del af vejen, og noget af det, vi har sat i gang i 2012, vil først fuldt ud slå igennem i Det er ikke morsomt igen at komme ud med røde tal. Selvom vi ligger pænt i forhold til det budgetterede underskud, så er det selvsagt ikke holdbart, og derfor vil der i 2013 blive taget endnu mere fat på den genopretningspolitik, der blev indledt i Strategien blev i løbet af 2012 udmøntet i handlingsplaner for de centrale fokusområder: Undervisning, mærkesager, net værk og rådgivning knyttet til fokusområderne. Som det fremgår af ledelsesberetningen har der været massiv og øget indsats på alle områder. Vækst på undervisningsområdet og med formentlig den bedste sommerskole nogensinde! Et fint grundlag for yderligere vækst trods øget konkurrence fra andre professionelle ud bydere. Mærkesagerne bevæger sig ligeledes. Dog må det erkendes, at de politiske processer går en del langsommere, end vi kunne ønske, selvom vi var med til at fejre en sejr på skattelovgivningens område i Netværkene udvikler sig godt med masser af aktivitet og mere i vente, både via den nye hjemmeside og gennem den direkte debat mellem sekretariatet og vores repræsentanter ude i verden. Vores blad, DANES, er dyrt men dejligt! Repræsentanternes rolle vil i de kommende år blive udviklet og skærpet. Det er særdeles vigtigt for foreningen at have et globalt og relevant netværk, men også en stærk medlemsbase, ellers vil vi ikke kunne sikre muskelkraft til opnåelse af vores mål på mærkesagerne og ikke kritisk masse nok til at kunne videreføre og udvikle på de andre fokusområder, der er nødvendig. Det gælder også den rådgivning, der i stigende grad efterspørges af såvel enkelt medlemmer som af vores corporate members. Kronborgmødet i 2012 blev formentlig det sidste møde i den form og på det sted. Arrangementet har overlevet sig selv og hele konceptet vil blive nyt og gentænkt. Der bliver ikke noget møde på Kronborg i 2013, men et nyt format planlægges lanceret i løbet af året blev også et år med fortsat udvikling af samarbejdet med mange af vore gode partnere i det offentlige og i det private, både med virksomheder og fonde. Tak for den store støtte vi har modtaget fra A.P. Møller Fonden, Carlsberg A/S, Danske Bank, Jebsen & Co, Oticon Fonden, Tuborgfondet, ØK s Almennyttige Fond og Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond og selvfølgelig Undervisningsministeriet. Tak til alle vore gode samarbejdspartnere for fortsat støtte til vores indsats for at gøre Danmark både bedre og større ved målrettet at sikre inddragelse og udvikling af de mangfoldige ressourcer, der findes blandt de mange tusinde danskere, som i kortere eller længere tid opholder sig, arbejder, studerer etc. i udlandet. Danmark har brug for kvalificeret og globaliseret arbejdskraft på alle områder, og i den forbindelse er det jo meget nærliggende at holde fast på og tiltrække ikke bare udenlandsk arbejdskraft med skattefordele og lettere green cards, men også at erindre og kæle

3 DAnes worldwide årsberetning for de menneskeressourcer af dansk oprindelse, som i stort tal er omkring os i den store og i stigende grad åbne verden. Til slut en stor tak til generalsekretæren, til den dygtige og engagerede stab i sekretariatet og til de mange frivillige over hele verden, specielt medlemmer og repræsentanter, uden hvem vi ikke ville kunne nå vores mål. Michael Metz Mørch formand for bestyrelsen Et godt afsæt 2012 var endnu et travlt år for Danes Worldwide. Vi fik implementeret vores ny strategi og kom tættere på vores mål om at få en velafbalanceret økonomi. På undervisningssiden havde vi et usædvanligt stort antal elever på vores fjernundervisning, idet 466 elever var tilmeldt undervisningen. Vi havde 52 elever på 9. klassetrin, hvoraf 36 gik til Folkeskolens Afgangsprøve, som blev bestået med bravour. Faktisk lå vores elever væsentligt over landsgennemsnittet i Danmark både i de skriftlige og i de mundtlige prøver. Sommerskolen forløb igen i år forrygende med ca. 380 børn og unge, der entusiastisk brugte tre uger af deres sommerferie på at studere dansk sprog og kultur. Vi ser frem til i 2013 at udvide Sommerskolen, så vi kan modtage alle de børn og unge, der står på vores venteliste. Vores mærkesager er også kommet et skridt videre i Justitsministeriet nedsatte lige før årets udgang et tværministerielt arbejdsudvalg, der i foråret 2013 skal udgive en rapport om implementeringen af dobbelt statsborgerskab i dansk lovgivning. Danes Worldwide har afgivet en kommentar til dette udvalg, ligesom vi i foråret 2013 sætter fokus på problemerne ved manglende mulighed for dobbelt statsborgerskab. Vi har også markeret os skarpt på spørgsmålet om ophævelse af Ligningslovens 33A, der ville medføre, at korttidsudstationerede danskere skulle have betalt indkomstskat i Danmark i stedet for i deres opholdsland. Dette ville medføre markant større udgifter til udstationerede fra erhvervslivet, kirker, nødhjælpsorganisationer, universiteter og forskningscentre, kulturcentre og andre med korttidsudstationeringer. Regeringen besluttede heldigvis at opretholde den nuværende lovgivning. Inden for Danes Worldwides netværk har der været livlige debatter om repræsentanternes funktion, og som et led i vores netværksaktiviteter blev der afholdt medlemsmøde på Kronborg med udnævnelse af Året Verdensdansker. Prisen gik i 2012 til balletmester ved Det Kongelige Teater Nikolaj Hübbe. Sidst men ikke mindst har det været et år, hvor vi med stor glæde og taknemmelighed har modtaget støtte fra en række sponsorer. Denne støtte til Danes Worldwide er medvirkende til, at vi kan opgradere vores nuværende undervisningsprodukter og udvikle nye produkter, der efterspørges af vores medlemmer. Afslutningsvis en stor tak til vores personale for deres store engagement og indsats igen i 2012 og til vores medlemmer corporate og individuelle for vedblivende at støtte Danes Worldwide. Vi gør vores bedste for at leve op til jeres tillid. Anne Marie Dalgaard generalsekretær

4 4 DAnes worldwide årsberetning 2012 Generalforsamling 2012 Asia House var fyldt godt op med interesserede medlemmer, da Danes Worldwide afholdt ordinær generalforsamling den 29. maj Det store emne var ikke uventet foreningens nye strategi, der blev vedtaget i begyndelsen af 2012 og løbende implementeret i løbet af resten af året. Debatten gik livligt; bl.a. blev strategien for foreningens virke fremover diskuteret. Mange meninger var i spil, ligesom bestyrelsesformand Michael Metz Mørch og generalsekretær Anne Marie Dalgaard svarede på spørgsmål. Lars Bernhard Jørgensen blev genvalgt til bestyrelsen, ligesom man genvalgte PwC som revisor. Efter generalforsamlingen fortalte Carsten Dencker Nielsen levende om Asia House, som efter en gennemgribende renovering genåbnede dagen efter generalforsamlingen. Danes Worldwides bestyrelse pr. 1. januar 2013 Formand Michael Metz Mørch Næstformand Generalkonsul Carsten Dencker Nielsen Medlemmer Cand. oecon. Kirsten Smedegaard Andersen Dir., mag. scient. soc. Jens Hannibal Lektor Inge Gorm Hansen Tidl. direktør Jens M. Jensen, Spanien Adm. dir. Lars Bernhard Jørgensen Tidl. dir. Henrik Bering Liisberg Deputy CEO dir. Niels Lundorff, Polen Generalkonsul Jens Olesen, Brasilien Formand for Eksportkreditfonden Bent Pedersen Afdelingschef Finn Sachmann Rowold Ambassadør Freddy Svane, Indien Generalsekretær Bodil Mørkøv Ullerup

5 DAnes worldwide årsberetning DANES Fjernundervisning Fondsmidler fra bl.a. Tuborgfondet og forældretilfredshed med Fjernundervisningen i medlemsundersøgelsen. Lige før sommerferien fik fjernundervisningen tildelt kr. af Tuborgfondet til udvikling af en streamingfunktion på abc.danes.dk. Udviklingen er godt i gang i samarbejde med PediT i Norge, der står for den tekniske side på abc.danes.dk. Vi forventer, at vi bliver 100 % online fra skoleåret Dansk Light Projektet Dansk Light blev med kr. i fondsstøtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål færdigfinansieret. Dansk Light-projektet bliver sat i gang i foråret 2013 og forventes færdigt til skoleåret Projektet Dansk Light er til børn bosat i udlandet i aldersgruppen 6-9 år, der har behov for at blive danskfagligt stimuleret, således at de vil kunne mestre dansk i deres hverdag. Børnene går typisk i en lokal skole og har ikke et alderssvarende dansk. Ofte vil de være på begynderniveau. Eleverne vil opnå et kendskab til dansk sprog og kultur, så de får bedre mulighed for at udvikle deres danske rødder ud fra deres flerkulturelle baggrund. Med et kendskab til dansk sprog og kultur vil børnene på sigt kunne bidrage til det danske samfund. Fandango I skoleåret har klasse benyttet undervisningsmateriale fra Fandango -serien. Materialet fokuserer på nyere litterære tekster og har mere udfordrende opgavetyper. Kravene til eleverne i den danske folkeskole stiger, og bogmaterialet tilgodeser de nye krav. Vi har i udviklet videre på Fandangoopgaverne på abc.danes.dk og har fundet en god form, hvor online-opgaver supplerer elevernes arbejde i arbejdsbøgerne. Stave- og læseprøver Vi har igen i indeværende skoleår fortsat fokuseret på test af vores elever. Eleverne modtager derfor i midten af skoleåret en stavetest og inden sommerferien en læ- Har du på nuværende tidspunkt planer om, at dit barn/børn skal indskrives i det danske skolesystrem på et tidspunkt College 43 % 10 % 48 % Secondary 31 % 34 % 35 % Primary 23 % 61 % 15 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ja Nej Ved ikke

6 6 DAnes worldwide årsberetning 2012 setest. Det er forståeligt nok især retstavning, der volder eleverne problemer, og det viser resultaterne også i staveprøverne. Derfor vil vi i det kommende skoleår udvikle grammatikdelen yderligere, så eleverne kan optimere deres stavning. Undervisningen og medlemsundersøgelsen Medlemsundersøgelsen, som Danes Worldwide gennemførte i december 2012, viser, at henholdsvis 31 % og 43 % af respondenterne med børn forventer, at deres barn eller børn kommer tilbage til det danske skolesystem enten i mellemtrin/udskoling i folkeskolen eller på gymnasieniveau. Fjernundervisningen foregår netop på folkeskoleniveau, og med muligheden for at aflægge Folkeskolens Afgangsprøve er Fjernundervisningen med til at hjælpe disse børn tilbage til det danske uddannelsessystem så problemfrit som muligt. Procenttallene styrker vores fortsatte arbejde med at udvikle Fjernundervisningen til danske børn i udlandet. Sommerskolen 2012 Rekordmange elever, stor tilfredshed og FSA-karakterer over gennemsnittet kendetegnede årets sommerskole Igen i 2012 var Solveig Kolbe Engberg koordinator for og Anne Marie Dalgaard leder af Sommerskolen. Vi havde 49 lærere og aktivitetsledere ansat, hvoraf 25 var nye ansigter. Dermed genoptog vi igen i år det gode samarbejde med erfarne ansatte, samtidig med vi bød nye med frisk energi velkommen. Hovedparten af de ansatte er lærere med linjefag i dansk eller dansk som andetsprog. Lærergruppen er meget bred og omfatter både lærerstuderende, som har afsluttet dansk på seminariet, samt lærere med flere års erfaring fra skoleverdenen. Aktivitetslederne, som om eftermiddagen og aftenen står for elevernes aktiviteter, er folk med interesse for alt fra idræt til musik, drama og andre kreative fag. Børnene er dermed sikret sjove og varierede oplevelser og udfordringer med noget for enhver smag. Vi havde i år relativt få problemer med sygdom blandt eleverne, og de der var, tacklede personalet effektivt og til forældrenes tilfredshed. Folkeskolens Afgangsprøve I år valgte 36 elever at gå op til Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) i dansk, hvilket er dobbelt så mange som sidste år. Eleverne klarede sig rigtig godt og lå karaktermæssigt over landsgennemsnittet. At flere elever vælger at tage FSA-prøven, og at de samtidig klarer sig så godt, er særdeles positivt, da folkeskolens afgangsprøve kan åbne mange døre i de unge udedanskeres fremtid. Denne prøve kan fx ligge til grund for optagelse på en dansk, videregående uddannelse. For børn, som er født og opvokset uden for Danmark og som evt. søger om bevarelse af dansk statsborgerskab, før de fylder 22 år, kan prøven også indgå

7 DAnes worldwide årsberetning i vurderingen af, hvor stor tilknytningen til Danmark er for den pågældende. Udvidelse Der kommer i fremtiden til at ske positive forandringer for Sommerskolen. Efter mange år med ventelister og trang plads udvider vi med 75 nye pladser, så Sommerskolen nu kan rumme 450 elever. Det vil gøre det meget nemmere at imødekomme den stigende efterspørgsel. Denne udvidelse er gjort mulig, da vi i 2013 har indgået aftaler med to nye skoler: Vejstrup Efterskole og Ryslinge Høj- og Efterskole. Derudover har vi igen lejet Bernstorffsminde Efterskole, og det betyder, at alle tre skoler igen vil blive samlet på Fyn. Konfirmation Vi har med jævne mellemrum fået forespørgsler fra forældre til børn, som ønsker konfirmationsundervisning på Sommerskolen. Det er med stor glæde, at vi fra 2013 kan tilbyde denne undervisning. Konfirmationsundervisningen er rettet mod de årige, og ønsker man at deltage i denne undervisning, kan man som afslutning på sommerskoleforløbet blive konfirmeret. Konfirmationerne vil finde sted fredag d. 26. juli i Vejstrup kirke. Den Danske Sommerskole er et tre ugers skoleophold for udedanske børn i alderen 9 til 17 år. Formålet med Sommerskolen er at give danske børn, som til hverdag er bosat i udlandet, kendskab til og positiv interesse for dansk sprog, kultur og historie. Samtidig giver det børnene mulighed for at få gode venner og skabe et socialt netværk på tværs af landegrænser. Den første sommerskole blev afholdt i 1981 med deltagelse af 31 elever. Antallet af elever er siden steget år for år, og i 2012 havde vi hele 379 elever, hvoraf over 60 % var gengangere. Eleverne var fordelt efter alder på tre efterskoler henholdsvis Bernstorffsminde, Midtfyns og Osted.

8 8 DAnes worldwide årsberetning 2012 DANES Mærkesager I 2012 har vi i Danes Worldwide endnu en gang haft stort fokus på vores mærkesager, hvor vi på flere områder har oplevet store fremskridt Dobbelt statsborgerskab I regeringsgrundlaget, Et Danmark, der står sammen, erklærede regeringen, at den ville muliggøre dobbelt statsborgerskab for danske statsborgere. Derfor har Justitsministeriets indfødsretskontor brugt en stor del af 2012 på at indsamle oplysninger om reglerne for dobbelt statsborgerskab i andre lande og om landenes erfaringer med de pågældende regler. Den 17. december udsendte Justitsministeriet en pressemeddelelse om, at man havde besluttet at nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe (bestående af embedsmænd fra Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet), som skal opstille en række modeller til accept af dobbelt statsborgerskab samt redegøre for konsekvenserne af de foreslåede modeller. Særligt interessant er det, at arbejdsgruppen desuden er blevet bedt om at undersøge, om der bør indføres overgangsregler, som kan give tidligere danske statsborgere, der har mistet deres danske statsborgerskab ved ansøgning om et fremmed statsborgerskab, mulighed for at generhverve deres danske statsborgerskab. I januar bad arbejdsgruppen om dobbelt statsborgerskab Danes Worldwide om input til spørgsmålene, som vi fremsendte i starten af februar. Vi har kunnet spore en stigende utålmodighed blandt vores medlemmer over det seneste år angående dobbelt statsborgerskab, i takt med at sagen har trukket ud. Vi er dog optimistiske og anser en ændring af de danske regler for at være inden for rækkevidde. Konkret håber vi, at der vil blive fremsat et lovforslag i løbet af indeværende eller næstkommende folketingsår. Familiesammenføring I 2011 indførte den tidligere regering efter kritik fra bl.a. Danes Worldwide det meget omdiskuterede pointsystem for familiesammenføring. Ændringen opsatte en række meget strenge krav for ægtefællesammenføring, som forhindrede flere af foreningens medlemmer i at få deres udenlandske ægtefælle med til Danmark. Da den nuværende regering trådte til i oktober 2011, skrev man i regeringsgrundlaget, at man ønskede at skabe en ny balance i Danmarks integrations- og udlændingepolitik. Det kom til udtryk med fremsættelsen af fire lovforslag til ændring af udlændingeloven i løbet af foråret vigtigst heraf var lovforslag nr. 104 om afskaffelse af føromtalte pointsystem, halvering af bankgarantikravet, lempelse af tilknytningskravet mv. Danes Worldwide blev bedt om høringssvar i forbindelse med samtlige af disse lovforslag og indgav sådanne i alle tilfældene. Vi har indtryk af, at de danske regler nu har nået et fornuftigt niveau, som i størstedelen af tilfældene ikke er en hindring for, at vores medlemmer kan blive familiesammenført i Danmark. Vi mener dog fortsat, at det er vigtigt at holde os orienteret om reglerne for familiesammenføring og om ændringer, som kan ramme vores medlemmer.

9 DAnes worldwide årsberetning Beskatning af udstationerede I løbet af 2012 opstod en større og længerevarende diskussion omkring en særregel i den danske skattelovgivning, som undtog udstationerede personer med bolig i Danmark fra dansk beskatning (Ligningslovens 33 A). Det hele startede med, at regeringen fremsatte sit udspil til en skattereform i slutningen af maj, hvorefter man gik ind i forhandlinger med både oppositionen og Enhedslisten. Over sommeren nåede regeringen til enighed om en skattereformsaftale med Venstre og de konservative, hvor afskaffelsen af Ligningslovens 33 A fortsat indgik. Ophævelsen af særreglen mødte dog bred modstand fra bl.a. det danske erhvervsliv. Diverse humanitære organisationer, kirke- og kulturinstitutioner m.fl. var ligeledes med i gruppen, der var modstandere af ophævelsen af bestemmelsen. Diskussionen fortsatte efter afskaffelsen i september, og i forbindelse med finanslovsforhandlingerne mellem regeringen og Enhedslisten besluttede man sig for at genindføre bestemmelsen i sin hidtidige form. Den 19. december blev lovforslaget om genindførelse af særreglen vedtaget, og reglen består nu som før hele diskussionen begyndte.

10 10 DAnes worldwide årsberetning 2012 DANES Rådgivning Ca. halvdelen af alle spørgsmål handlede om skat i Og så fik ekspertpanelet et nyt medlem. Med 216 henvendelser i løbet 2012 ligger antallet af spørgsmål fra medlemmerne på niveau med tidligere år. I medlemsundersøgelsen fra 2012 har 57 % af respondenterne givet udtryk for, at de ikke har kendskab til foreningens rådgivningstilbud. Man bør derfor overveje, hvad man kan gøre for at udbrede kendskabet til denne service. Skattespørgsmål udgør fortsat den største gruppe af spørgsmål med mere end 20 %, og sammen med spørgsmål om statsborgerskab og pension udgør denne gruppe knapt halvdelen af alle henvendelser. Spørgsmål om fast ejendom og spørgsmål om opholdstilladelser og familiesammenføring udgør begge knapt 8 % I ca. 10 % af tilfældene henviser vi medlemmerne til de eksterne eksperter. udlandet samt hjemtagning af udsatte medarbejdere, kan Norman Kristiansen svare på spørgsmål om bl.a. sikkerhed ved forretningsaktiviteter i udlandet. Ny rådgiver I 2012 kunne vi byde velkommen til et nyt medlem af vores ekspertpanel, nemlig sikkerhedsrådgiver Norman Kristiansen, der er direktør i Guardian-Global Business Security. Med en baggrund som jægersoldat og mange års erfaring med rådgivning af danske virksomheder om sikkerhed under ophold og rejser i Norman Kristiansen

11 DAnes worldwide årsberetning DANES Netværk Årets Verdensdansker og Årets Repræsentant blev kåret på Kronborgmødet. Og Fredensborghusene har udarbejdet en 10-årsplan for renovering Kronborgmødet Søndag den 29. juli kl. 15 mødtes Danes Worldwides medlemmer og repræsentanter med indbudte gæster til det 72. Kronborgmøde. Minister for Børn og Undervisning, Christine Antorini, var årets hovedtaler og talte veloplagt om bl.a. regeringens vision Ny Nordisk Skole, som er inspireret af det nu verdenskendte begreb Det Nye Nordiske Køkken, som ikke mindst Restaurant Noma står bag. Ligesom Det Nye Nordiske Køkken satte nyt fokus på stærke nordiske madtraditioner, er grundvisionen bag Ny Nordisk Skole, at vi i Norden bør vende tilbage til den tankegang, som prægede skoleverdenen i 1970 erne og 1980 erne men tilpasset det moderne samfund. Underholdningen på Kronborg var i 2012 et uddrag af musikforestillingen Den svenske Nattergal om H.C. Andersens forelskelse i den svenske verdenssopran Jenny Lind tilbage i midten af 1800-tallet. Skuespilleren Christian Steffensen havde fint greb om den forelskede eventyrdigter, og ikke mindst Anna Forsebo som Jenny Lind begejstrede tilhørerne med sin smukke stemme. Årets Verdensdansker Det var en meget bevæget Nikolaj Hübbe, der modtog prisen som Årets Verdensdansker 2012 på Kronborgmødet. Generalsekretær Anne Marie Dalgaard overrakte prisen til Det kgl. Teaters balletmester og sagde bl.a. i nomineringstalen: Han er blevet kaldt øjeblikkets mester og en dybt passioneret danser, ligesom han er blevet kaldt fræk, flabet og modig. Og han er blevet beskrevet som en ilter performer og en tænksom fortolker. En mand med international erfaring, krydret med nysgerrighed over for historie. En mand med arrogance, ja, men båret af en utålmodighed efter det Nikolaj Hübbe og Christine Antorini.

12 12 DAnes worldwide årsberetning 2012 beskrev sit 16 år lange ophold i USA som solodanser hos New York City Ballet og berettede, hvordan det var for ham at vende tilbage til Danmark efter de mange år i udlandet. Kaj Worsøe Jensen og Carsten Dencker Nielsen. interessante. Og en mand der elsker Bournonvilles balletter. Nikolaj Hübbe kvitterede med en tale, hvori han Årets Repræsentant Om formiddagen, inden Kronborgmødet, samledes adskillige af Danes Worldwides repræsentanter til møde, hvor bl.a. foreningens nye strategi var på dagsordenen. Debatten var livlig og engageret, og mange nye ideer og forslag kom på bordet. Bl.a. blev det foreslået at afholde egentlige seminarer, hvor repræsentanterne og foreningens bestyrelse mere detaljeret kan drøfte foreningens fremtid og repræsentanternes rolle. Ved den efterfølgende frokost udnævnte bestyrelsens næstformand, Carsten Dencker Nielsen, på Danes Worldwides vegne Kaj Worsøe Jensen til Årets repræsentant bl.a. på grund med hans store engagement i at skaffe overnatningsmuligheder for pårørende til de danske OL-deltageres pårørende i forbindelse med OL i London. Fredensborghusene Af Anton Frank, administrator I årets løb har bestyrelsen iværksat og gennemført en lang række initiativer, herunder er der blevet udarbejdet og underskrevet såvel en Forretningsorden for institutionen som en Instruks til Administrator. Endvidere er der blevet udarbejdet en 10-årsplan for renovering og opdatering af bebyggelsen, og der er med tilskud fra Kulturstyrelsen udarbejdet forslag til en modernisering af køkken og badeværelse af en arkitekt. Dette materiale er suppleret med et forslag udarbejdet af beboerudvalget. Kulturstyrelsen forventes at vende tilbage til disse meget nødvendige forslag til renoveringer og opdateringer i løbet af de første måneder af De forventede udgifter til reparation og vedligeholdelse de næste 10 år og herunder også opdatering af køkkener og badeværelser er ganske væsentlige, hvorfor bestyrelsen undersøger mulighederne for at søge økonomisk støtte hertil ved henvendelse til flere fonde. Også i 2012 har der været en del ud- og indflytninger. Således har vi fået nye lejere i to rækkehuse og fem gårdhavehuse. Selv om det ikke er så mange som sidste år, ligger antallet over det gennemsnitlige niveau.

13 DAnes worldwide årsberetning Dette har medført ekstraordinære udgifter på vedligeholdelsesbudgettet, men vi kan så glæde os over, at 20 huse er blevet renoverede til standard de sidste to år. Som det også gjorde sig gældende sidste år, må der rettes henvendelse til flere og flere for at få udlejet et hus. Den væsentligste årsag hertil er de ugunstige tider for salg af fast ejendom. Det er jo forståeligt, at man ønsker sig frigjort fra egen bolig, før man indgår et ny lejemål. Bestyrelsen har i 2012 givet restauratøren mulighed for på forsøgsbasis at udvide sine aktiviteter. Og det har betydet, at vi i sommermånederne eksempelvis har haft en del frokostgæster fra diverse krydstogtsskibe, der gæster Helsingør og København. Desuden har et par kommuner henlagt frokosten i forbindelse med sommerudflugter for pensionister til vores selskabslokale. Disse tiltag er iværksat for at få en bedre økonomi i vores restaurantdrift, og dette vil i relation til aftalen med restauratøren også have en positiv afsmitning på bebyggelsens regnskab. De udvidede beføjelser vil blive evalueret ved årets udgang. Støttemuren uden for centerindgangen er nu fuldt renoveret med et særdeles godt resultat, og den står nu i en smuk udgave, hvor der kun er brugt originale sten. Det sidste er naturligvis forbundet med forøgede omkostninger, men vi har fået støtte hertil fra Kulturstyrelsen, der har ydet et tilskud til projektet på kr. Bebyggelsens antenneanlæg er blevet fuldt opdateret, og dette har medført, at beboerne har fået en fordobling af kanaludbuddet, ligesom der er etableret en info-kanal. Distributionen finder sted såvel analogt som digitalt, således at Kulturministeriets krav er opfyldt. Fredensborghusene, der består af 30 rækkehuse og 47 gårdhavehuse, blev bygget i af Jørn Utzon. Husene ligger, som navnet antyder, nær Fredensborg i Nordsjælland. Ved udgangen af 2012 står 510 personer på ventelisten til et gårdhavehus, og 153 personer venter på et rækkehus. I gennemsnit er ventetiden år på et gårdhavehus og 6-8 år på et rækkehus.

14 14 DAnes worldwide årsberetning 2012 DANES Kommunikation Medlemsundersøgelsen, forberedelsen af en ny hjemmeside og en del rejseaktivitet har præget sekretariatet i det forgangne år. Danes Worldwide i medierne Danes Worldwide blev i 2012 omtalt 71 gange i diverse trykte og elektroniske medier tilsluttet mediedatabasen Infomedia. Dertil kommer mindst 12 indslag på Radio24syv samt en væsentlig brugeraktivitet på foreningens Facebookside, som bl.a. resulterede i mindst 500 videredelinger af foreningens opslag. Danes Worldwide blev til sammenligning i 2011 nævnt ca. 85 gange i medierne, i 2010 ca. 60 og i 2009 ca. 30. Her følger en række eksempler på kilder og valg af rubrikker i løbet af 2012: Landsdækkende dagblade: Berlingske ( Dansk skole siger velkommen i Berlin og omtale af Årest Verdensdansker), Politiken (Visumstop generer danskere ude og hjemme), Jyllands-Posten ( Portræt: Årets verdensdansker ), Information ( Dansk bureaukrati hindrer højtuddannede i at vende hjem og Duellen: Optagelseskrav er for firkantede, Børsen (omtale af Årets Verdensdansker). Nyhedsbureauer: Ritzaus Bureau ( Visumstop generer danskere ude og hjemme og Forening skaffer OLdeltageres familie logi ), Berlingskes Nyhedsbureau ( Kærlighed, arbejde og studier trækker danskere til udlandet ). Radio- og TV-indslag: DR P1/P3/P4 ( Lang rejse for at få nyt pas ), Radio24syv (minimum 12 interviews/ indslag med foreningens generalsekretær, sommerskole-koordinator, foreningens lokale repræsentanter og medlemmer samt tre eksperter i foreningens eksterne panel). Lokale ugeaviser: The Copenhagen Post ( Dual citizenship delayed at least another year og omtale af Årets Verdensdansker). Fagblade og magasiner: IN ( Fire danske kvinder med succes i udlandet ), DI Business ( Sådan får din virksomhed succes med global mobilitet ) og Friskolebladet ( Fra friskole til internet ). Webkilder: cphpost.dk ( Dual citizenship ban likely to be overturned ), di.dk, b.dk ( Balletmester hædret som Årets Verdensdansker ), u-landsnyt.dk ( Danskere i udlandet til politikerne: Det er en ommer ), metroxpress.dk, kommunen.dk ( Pludselig var Molly ikke længere dansker ), bt.dk ( Kontroversiel balletmester hædret af internationale danskere ), tv2sport. dk ( OL-familier får også tag over hovdedet ) tv2oj.dk ( Visum-regel splitter familie fra Ry ), tvsyd.dk ( Forening skaffer OL-deltageres familie logi ) m.fl. Regionale dagblade: Århus Stiftstidende ( Kontroversiel balletmester hædret af internationale danskere ), Jyske Vestkysten ( Balletmester hædret af internationale danskere ), Dagbladet Holstebro og Der Nordschleswiger ( Gesicherte Unterkunft für Athleten-Familien ). Facebook: Ved årsskiftet fulgte cirka personer Danes Worldwides foreningsside og cirka 300 Danes Worldwides sommerskole-side.

15 DAnes worldwide årsberetning Ny hjemmeside Det har længe været et stort ønske at få foreningens hjemmeside opdateret, og i løbet af 2012 fik vi påbegyndt arbejdet. I første omgang med at udarbejde kravspecifikationer, ønsker til design og layout, opbygning m.m. I efteråret fik vi kontakt med virksomheden T3CMS i Albertslund, der leverede en løsning, vi er glade for både med hensyn til overskuelighed og brugervenlighed, og med udgangen af 2012 var vi så langt i processen, at den gamle aftale med Datagraf kunne opsiges og hjemmesiden som planlagt kunne gå i luften pr. 1. februar Medlemsundersøgelse I løbet af november og december 2012 udsendte Danes Worldwide et elektronisk spørgeskema til alle de medlemmer, vi har -adresser på, og bad dem om at besvare spørgeskemaets 36 spørgsmål. Medlemsundersøgelsen skulle bl.a. give os svar på, hvem vores medlemmer egentlig er, hvad medlemmerne synes om foreningen og vores arbejde samt give os idéer til, hvad vi kan gøre bedre og anderledes i fremtiden. Ifølge undersøgelsen er ca. 92 % af vores medlemmer over 40 år, og 84 % bor sammen med en ægtefælle/partner. Halvdelen af medlemmerne er udenlandsk gift, og tre fjerdedele af medlemmerne er bosat i Europa eller Nordamerika. Overordnet set svarer mere end halvdelen af undersøgelsens respondenter, at de ikke har hjemmeboende børn under 18 år, men hvis man alene ser på respondenterne under 55 år svarer 80 %, at de har hjemmeboende børn. Medlemmerne opholder sig primært i udlandet som pensionister (23 %), lokalt ansatte (22 %), selvstændige (19 %) eller hjemmegående/medrejsende ægtefælle (14 %). Foreningens medlemmer fordeler sig altså i relativt få grupper, men som man kan se, er der tale om ret forskellige grupper med meget forskellige behov og forventninger til foreningen. Dette bør man naturligvis have for øje i forbindelse med planlægning og tilrettelægning af foreningens aktiviteter. Overordnet set lader der til at være stor tilfredshed med foreningen blandt vores medlemmer, og mere end 83 % af respondentener svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med foreningen (se diagram nedenfor). I løbet af undersøgelsen bliver særligt medlemsmagasinet DANES, undervisningen og mærkesagerne fremhævet som vigtige og gode produkter. 90 % af undersøgelsens respondenter svarer eksempelvis, at de læser samtlige eller de fleste udgaver af medlemsbladet DANES. Repræsentanterne og foreningens netværk fik til gengæld nogle lidt hårdere ord med på vejen, og henholdsvis 70 og 62 % svarer, at de aldrig har benyttet sig af disse tilbud (for repræsentanterne dækker tallet både over personer, som svarer, at de aldrig har hørt om repræsentanterne, personer, som svarer, at der ikke er en lokal repræsentant, og personer, som svarer, at de bare aldrig har benyttet sig af tilbuddet). Foruden de mange positive tilbagemeldinger blev der i det sidste spørgsmål givet mulighed for, at respondenterne kunne komme med generelle kommentarer og forslag til foreningen. Disse kommentarer bestod bl.a. af meget specifik ris og ros for forskellige sager og personer samt meget konkrete forslag til, hvad foreningen kan gøre for at blive endnu bedre i fremtiden. Overordnet tilfredshed med Danes Worldwide 14,87 % 59,28 % 24,37 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Meget utilfreds Utilfreds Hverken/eller Tilfreds Meget tilfreds

16 16 DAnes worldwide årsberetning 2012 Sekretariatet Fra 1. januar blev Jesper Malmose ansat i en 20 timers-stilling som kommunikationskonsulent. Jesper, der er cand. phil. i dansk, har tidligere løst kommunikationsopgaver på freelancebasis for Danes Worldwide og har bl.a. nyhedsbreve, repræsentantnyt, taleoplæg, årsberetninger og artikler til DANES som sine primære arbejdsopgaver. Fra midten af januar og tre måneder frem var Nanna Hiort Galsøe ansat i en praktikantstilling. Nanna løste konkrete og afgrænsede opgaver bl.a. med udarbejdelse af Sommerskolens årsberetning samt med at strukturere vores elektroniske arkiv samt forberede den nye hjemmeside. I august blev Mie Schärfe ansat som studentermedhjælp i kommunikationsafdelingen. Mie er uddannet fotojournalist og studerer nu Digital Design og Kommunikation på IT Universitet i København med speciale i Digital Æstetik og Management i Kreative Virksomheder. Mie varetager bl.a. vores nye hjemmeside og foreningens visuelle identitet. Cecilie Hald afløste Line Elkjær som studentermedhjælp/piccoline. Cecilie læser etnologi på Københavns Universitet. Hun har tidligere deltaget i Fjernundervisningen, da hun har boet med sine forældre forskellige steder i verden, senest i New York. Retterne Maria Lundsteen og Frederik Markussen stoppede med udgangen af juni. Til gengæld blev Anne- Sofie Kjærgaard Hansen ansat i august. Anne-Sofie er 25 år og læser til lærer på fjerde år på Odense Seminarium. Endelig blev lærer Malene Krause i december ansat 10 timer om ugen som aflastning for Solveig Kolbe Engberg. Udenlandske møder og konferencer Den januar mødtes Anne Marie Dalgaard med sine nordiske generalsekretær-kolleger i Göteborg. På det årlige møde udvekslede søsterorganisationerne i Danmark, Norge, Sverige og Finland erfaringer og inspirerer hinanden. Samtidig orienterer man kollegerne om de aktiviteter og tiltag, som er i gang i de respektive lande. Fredag den 20. april afholdt Danes Worldwide og ETTW et seminar i Europahuset i København, hvor to af foreningens mærkesager nemlig dobbelt statsborgerskab og stemmeret var på dagsordenen. I seminaret deltog repræsentanter fra 20 lande, og debatten gik livligt hele fredagen, og endte med vedtagelsen af The Copenhagen Recommandations : En række anbefalinger, som bl.a. vil blive sendt til medlemmerne af EU-parlamentet. Lørdag formiddag var der generalforsamling i ETTW, og om eftermiddagen en guidet rundvisning i det indre København. Fra den 30. april til den 3. maj var Pál Jauernik i Dubai og Abu Dhabi for at tale med bl.a. handelskamrene. Mødet gav ikke alene et antal medlemmer, men også en ny repræsentant for Danes Worldwide i både Dubai og Abu Dhabi. Desuden blev der i Dubai startet gruppeundervisning for ca. 30 børn. Den 14. og 15. juni deltog Anne Marie Dalgaard i ETTW s bestyrelsesmøde i Bruxelles og benyttede samtidig lejligheden til at mødes med repræsentanter for Det Danske Kulturinstitut og Den Danske Klub i Bruxelles, hvor man indgik en aftale om at styrke samarbejdet mellem klubben og Danes Worldwide. Sankthansaften (den 23. juni) holdt generalsekretæren båltalen ved Club Danois midsommerarrangement i Nice. Anne Marie Dalgaard mødtes også med præsten Carl Bjarkam og indgik aftale om at styrke samarbejdet mellem Danes Worldwide og Dansk Kirke i Sydfrankrig.

17 DAnes worldwide årsberetning I dagene september var generalsekretær Anne Marie Dalgaard på besøg i Berlin. Anledningen var 100-års jubilæet for Christianskirken, Den danske kirke i Berlin. Anne Marie Dalgaard mødtes med bl.a. ambassadør Per Poulsen-Hansen og var lørdag aften gæst ved en festmiddag i kirken. Søndag var der jubilæumsgudstjeneste i kirken, hvor Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, prædikede. Den oktober var Anne Marie Dalgaard hovedtaler ved årsmødet i Foreningen af Nordiske Klubber i Schweiz i Martigny. Foreningen samler som navnet antyder skandinaverne dér og bidrager som organisation til at styrke netværket og de mange klubber i Schweiz. På årsmødet drøftede deltagerne bl.a. mærkesager som dobbelt statsborgerskab, og ikke mindst fra svensk side var der stor opbakning til Danes Worldwide i arbejdet med at lægge pres på de danske politikere på området. Seminarer I samarbejde med DI afholdt Danes Worldwide den 18. januar 2012 et seminar om udstationering, hvor repræsentanter for ca. 35 danske virksomheder deltog. I sit indlæg nævnte generalsekretær Anne Marie Dalgaard vigtigheden af for virksomheden at vælge den rigtige samarbejdspartner i forbindelse med udstationering. Og understregede, at Danes Worldwide er udedanskernes livline til virksomheden og Danmark. Seminaret var en stor succes og førte til, at flere virksomheder tegnede et Danes Worldwide Corporate Membership. Samtidig kan vi i 2012 også glæde os over, at en række danske virksomheder indgik en corporate membership-aftale med os. Tak til vores sponsorer Der skal rettes en stor tak til vores sponsorer for at støtte Danes Worldwides aktiviteter. Uden denne støtte ville vi som almennyttig forening med et beskedent budget ikke være i stand til at udvikle nye produkter eller afholde større arrangementer til glæde for danskere i udlandet. Vores sponsorer i 2012 har været: A.P. Møller Fonden (Udvikling af nyt projekt Dansk Light ) Carlsberg A/S (Kronborgmødet) Danske Bank (Kronborgmødet) Jebsen & Co. (Udvikling af Dansk Light - projektet) Oticonfonden (Kronborgmødet) Tuborgfondet (Ny platform til DANES Fjernundervisning). Vi er også taknemmelige for, at ØK s Almennyttige Fond og Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond tålmodigt har opretholdt deres tilsagn til at støtte Dansk Light -projektet, indtil vi i 2012 endelig fik sikret den manglende finansiering. Peter Moe Rasmussen fra Tuborgfondet og Anne Marie Dalgaard.

18 18 DAnes worldwide årsberetning 2012 Regnskab Resultatopgørelse 1. januar 31. december DKK DKK Indtægter Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger, ej fordelt andel Af og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Resultatdisponering Forslag til resultatdisponering Overført resultat

19 DAnes worldwide årsberetning Balance 31. december Aktiver DKK DKK Website, udvikling Immaterielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0 Materielle anlægsaktiver 0 0 Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Passiver DKK DKK Kapitalkonto Kursregulering, værdipapirer Kronborgmødets gæstefond Overført resultat Egenkapital Mellemregning Den Danske Sommerskole Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver

20 20 DAnes worldwide årsberetning 2012 Egenkapitalopgørelse Kapitalkonto DKK Kursregulering, værdipapirer Kronborgmødets gæstefond Overført resultat I alt Egenkapital 1. januar Årets nedskrivning Årets resultat Egenkapital 31. december

Foreningen for globale danskere. Danes Worldwide

Foreningen for globale danskere. Danes Worldwide Danes Worldwide Foreningen for globale danskere Danes Worldwide Flere end 250.000 danskere opholder sig uden for Danmark i kortere eller længere tid af vidt forskellige årsager. Danes Worldwide er talerør

Læs mere

Corporate Membership. Vi tager os af jeres udstationerede medarbejdere. Danes Worldwide

Corporate Membership. Vi tager os af jeres udstationerede medarbejdere. Danes Worldwide Corporate Membership Vi tager os af jeres udstationerede medarbejdere Danes Worldwide Haldor Topsøe A/S er som firma meget glad for medlemskabet af Danes Worldwide. Vores udsendte medarbejdere nyder godt

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Foreningen for globale danskere. Danes Worldwide

Foreningen for globale danskere. Danes Worldwide Danes Worldwide Foreningen for globale danskere Danes Worldwide Danes Worldwide er talerør for de flere end 200.000 danskere, der opholder sig uden for Danmark i kortere eller længere tid. Det har vi været

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

FOKUS PÅ UNDERVISNING

FOKUS PÅ UNDERVISNING 1 D A N S K S A M V I R K E FOKUS PÅ UNDERVISNING Årsberetning 2013 A N S K S A M V I R K Danes Worldwide 2 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING 2013 Fokus på undervisning 2013 var et år med fokus på vores undervisningsaktiviteter.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov

Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov Den 1. september 2015 træder loven om dobbelt statsborgerskab i kraft. Accepten af dobbelt statsborgerskab i Danmark har stor betydning

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

IT Fyn Munkebjergvej Odense M CVR-nr. Årsrapport 2016

IT Fyn Munkebjergvej Odense M CVR-nr. Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk IT Fyn Munkebjergvej 130 5230 Odense M CVR-nr.

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

HOMELANDSERVICE S.M.B.A.

HOMELANDSERVICE S.M.B.A. HOMELANDSERVICE S.M.B.A. Årsrapport 28. juli 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2012 Vesna Milenkovic Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2014

Haslev Privatskole Generalforsamling 2014 Haslev Privatskole Generalforsamling 2014 Resultat sammenligning Resultat 2013 Budget 2013 Resultat 2012 t. kr. t. kr. Elevtal i alt 364 346 330 Elevtal SFO 5/9 164 156 132 Statstilskud 15.849.935 15.502

Læs mere

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS Årsrapport 24. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/11/2014 John Bo Kristensen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Ledelsesberetning 2016

Ledelsesberetning 2016 1 Ledelsesberetning 2016 De sidste 8 år har vi haft et positivt resultat og 2016 er ingen undtagelse, det er det bedste resultat nogensinde. Elevtallet har været stadigt stigende og endnu et år kan jeg

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

GOLF CLUB HAREKÆR Harekærvej 6B, St. Salsby, 4600 Køge CVR nr Årsrapport 2013

GOLF CLUB HAREKÆR Harekærvej 6B, St. Salsby, 4600 Køge CVR nr Årsrapport 2013 GOLF CLUB HAREKÆR Harekærvej 6B, St. Salsby, 4600 Køge CVR nr. 29 71 06 94 Årsrapport 2013 Godkendt på generalforsamlingen, den / 2014 Dirigent Bestyrelsens beretning og påtegning De i årets løb opkrævede

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Nyhedsbrev Oktober 2010 Kære kolleger og medlemmer af DSKH, Vigtigt: Hahnegal udkommer ikke mere al kommunikation foregår via mail og den nye dynamiske hjemmeside.husk

Læs mere

Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje

Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje rsberetning 2004 årsberetning 2005 årsberet Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje TNLs hovedbestyrelse sætter sundhedspolitikken til debat på generalforsamlingen den 7. oktober 2006 i Odense.

Læs mere

YNNN. Årsregnskab for perioden 1. januar 2015 til 30. september Indholdsfortegnelse

YNNN. Årsregnskab for perioden 1. januar 2015 til 30. september Indholdsfortegnelse YNNN Årsregnskab for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 Indholdsfortegnelse Kassererens beretning 1 Resultatopgørelse 2015 2 Balance 2015 3 Budget 2016 4 Kassererens beretning Bestyrelsen har

Læs mere

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015 VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN LøkkeFondens projekter 2014-2015 INTENSIV LÆRING Den 30. juni 2014 troppede 99 drenge op på LøkkeFondens DrengeAkademi. 99 drenge fra hver sin del af landet, men i samme

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

LS HOLDINGSELSKAB ApS

LS HOLDINGSELSKAB ApS LS HOLDINGSELSKAB ApS Livjægergade 25, 5 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/06/2016 Lars

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr.

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr. MS4V ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011 Violeta Muncanovic Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Referat fra møde mellem UBU-netværket og den tværministerielle gruppe for FN's tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Referat fra møde mellem UBU-netværket og den tværministerielle gruppe for FN's tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat fra møde mellem UBU-netværket og den tværministerielle

Læs mere

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016 LOKA INVEST A/S Valmuevej 10 7323 Give Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07/2016 Karsten Albrechtsen Dirigent Side

Læs mere

DANSK PORTVIN IMPORT ApS

DANSK PORTVIN IMPORT ApS DANSK PORTVIN IMPORT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/02/2013 Johannes Madsen Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk!

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! Øksnehallen, 14-15/9 Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! IVÆRK&VÆKST2012 Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab resultater for både din egen

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

FORENINGEN OWBUNKERINVESTOR

FORENINGEN OWBUNKERINVESTOR FORENINGEN OWBUNKERINVESTOR Årsrapport 2016 Side 2 Bestyrelsens beretning 2016 har været et begivenhedsrigt år for foreningen. Foreningen blev startet i december 2014, kun en måned efter OW Bunker gik

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Tilbage til www.sdrfelding.dk. Bestyrelsens beretning v. Leif Jørgensen

Tilbage til www.sdrfelding.dk. Bestyrelsens beretning v. Leif Jørgensen Tilbage til www.sdrfelding.dk Bestyrelsens beretning v. Leif Jørgensen Jeg vil starte min beretning med et lille tilbageblik For 10 år siden helt nøjagtig den 28. juli 2004 var der stiftende generalforsamling

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS CVR.nr. 33 25 73 41 Adresse Herredsvej 9B, 4944 Fejø -2- Indholdsfortegnelse: 1. Tegning af nye anparter:... 3 2. Udsteder:... 3 3. Økonomi:... 4 4. Rettigheder

Læs mere

NORA INVEST A/S. Jægersborg Alle Charlottenlund. Årsrapport 1. april marts 2016

NORA INVEST A/S. Jægersborg Alle Charlottenlund. Årsrapport 1. april marts 2016 NORA INVEST A/S Jægersborg Alle 59 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. april 2015-31. marts 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2016 Stig N. Rasmussen

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS Årsrapport 1. maj 2013-30. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/09/2014 Lars Stig Duerhart Dirigent Side

Læs mere

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg starte med at sige tusind tak for året 2012, hvor vi kan

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d

Frivilligrådets beretning til årsmødet d Kontakt mellem Mennesker Att. Frivilligrådet Toldbodvej 5 5700 Svendborg Tlf. 6220 1130 Formand Karen Strandhave Tlf. 62 26 11 50 (privat) Tlf. 72 53 65 34 (arbejde) e.mail:strandhave@post.tele.dk Frivilligrådets

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere