Redan Beretning marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015"

Transkript

1 Redan Beretning marts Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister d. 1. september 2014 og har fungeret lige siden. Desværre har det ikke ændret situationen omkring dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Spanien. Den nye skatteminister har samme holdning som de tidligere skatteministre: at man gerne vil lave en ny dobbeltbeskatningsaftale med Spanien, men kun hvis indholdet giver Danmark beskatningsretten til pensioner, der har været skattefradrag for i Danmark, og derfor er der ikke kommet nogen ny DBO, og der er heller ikke udsigt til, at det kommer til at ske i nærmeste fremtid. Overgangsreglerne er derfor fortsat gældende for de personer, der var tilmeldt Spanien før 28. nov 2007 og havde startet pensionsudbetaling senest 31. januar 2008, samt for deres ægtefæller. Så kort kunne beretningen have været, men Redans bestyrelse fortsætter ufortrødent vores dialog med myndighederne både i Spanien og i Danmark om mulighederne for en ny dobbeltbeskatningsaftale. Jeg fortsætter derfor med at berette om Redans aktiviteter i det forløbne år. Vi begynder med Spanien. I bestyrelsen har vi en person, der tager sig af kontakten til Madrid. John Frank er den som jævnligt tager telefonisk kontakt til vores kontaktmand i Madrid og lige før sommerferien i 2014 gav vores kontaktperson det signal, at vi skulle udarbejde en redegørelse for dobbeltbeskatningssituationen og sende den direkte til den spanske skatteminister Christobal Montoro. Vi udarbejdede et brev, hvori vi beskriver den nuværende situation med en manglende DBO, og de følger det efter vores mening har for Spanien. Derudover beskrev vi forløbet af opsigelsen samt følgerne i form af, at der kommer langt færre danskere til Spanien fra Brevet blev sendt til den spanske skatteminister efter sommeren med opfordring til at optage forhandlinger med Danmark om en ny dobbeltbeskatningsaftale.

2 Lørdag d. 4. oktober 2014 blev der holdt dansk venskabsdag i Mijas kommune. Lederen af udlændinge kontoret i Mijas, Anette Skou havde i samarbejde med den danske konsul, Mona Davidsen arrangeret en dansk venskabsdag i Mijas, som det også er gjort for andre lande. Det var en dejlig solrig dag og arrangementet blev indledt med taler af bl.a. borgmesteren i Mijas, den danske ambassadør og en repræsentant for det dansk-spanske handelskammer i Madrid. Borgmesteren nævnte i sin tale, at den danske gruppe er den trediestørste udlændinge gruppe i Mijas kommune, og han var overbevist om, at hvis der havde været en dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Spanien, ville den danske gruppe have været den største udlændinge gruppe i Mijas Kommune. Mange danske firmaer og foreninger var repræsenteret ved stande på pladsen ved rådhuset. Redan blev også opfordret til at deltage i en stand, og Benny Olsen påtog sig opgaven med at stå for arrangementet for Redan. Både Benny Olsen og formanden var med hele dagen, og vi havde mange gode samtaler med medlemmer og måske kommende medlemmer. I løbet af dagen fik formanden lejlighed til at tale med borgmester Angel Nozal og nævnte vores henvendelse til den spanske skatteminister. Borgmesteren kender skatteministeren personligt og bad om en kopi af brevet, som han så ville drøfte direkte med skatteminister Christobal Montoro. Efterfølgende har vi jævnligt haft telefonisk kontakt til vores kontaktperson i Madrid for at følge op på vores henvendelse til skatteministeren, og har på opfordring sendt en kopi direkte til kontaktpersonen, som har rykket for svar. Endnu har vi ikke modtaget svar fra Madrid. Hvordan er situationen så i Danmark? Som tidligere nævnt blev socialdemokraten Benny Engelbrecht ny dansk skatteminister i september Redan skrev i november et brev til skatteministeren med opfordring til at tage initiativ til forhandlinger med Spanien om en ny DBO. Formanden opfordrede samtidigt ministeren til et møde, hvor vi kunne belyse konsekvenserne af opsigelsen for danskere bosat i Spanien og mulighederne for at etablere en ny DBO.

3 Ministeren svarede, at han ikke på nuværende tidspunkt ønsker et møde med Redans formand, men at han er villig til forhandlinger med Spanien om en ny DBO, men han står fast på Danmarks forhandlingsposition om, at pensioner, som der har været skattefradrag for, skal beskattes i Danmark. Både Redans brev og ministerens svar findes på vores hjemmeside redan.es I november 2014 fik Danmark besøg af Manuel Valls, som har været fransk premierminister fra 31. marts Han havde samtaler med den danske statsminister Helle Thorning-Schmidt. Skatteudvalgets formand Mads Rørvig opfordrede statsministeren til at drøfte den manglende dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Frankrig med premierministeren, og efter vore oplysninger blev emnet drøftet mellem de 2 ledere, men der foreligger ingen udtalelser om eventuelle fremskridt i forhold til en ny DBO. Skatteudvalgets formand Mads Rørvig Redan skrev efterfølgende et brev til skatteudvalgets formand Mads Rørvig, hvori vi takkede for hans initiativ og redegjorde for den nuværende situation i Spanien og opfordrede udvalget til at arbejde på at få indledt forhandlinger om en ny DBO mellem Danmark og Spanien. Redans formand tilbød også at deltage i møder for at belyse situation yderligere. Mads Rørvig svarede 18.december, at han gerne ville have et møde med Redans formand, da han mente at det var relevant at drøfte dobbeltbeskatningsaftalen med Spanien. Formanden mødte skatteudvalgets formand i januar 2015, hvor vi drøftede konsekvenserne af den manglende dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Spanien. Det var mit indtryk, at Mads Rørvig mener, at der bør etableres en ny DBO, men som han sagde: det er svært at skaffe et politisk flertal. Det var et positivt møde, og det er siden blevet fulgt op med mail udveksling vedrørende situationen for danskere i Spanien. Jeg forventer, at vi mødes igen og fortsætter arbejdet for at få en ny DBO.

4 Nye DBO er Der er vedtaget 2 nye dobbeltbeskatningsaftaler, der træder i kraft i DBO en med Luxembourg, der blev underskrevet allerede i 2013, er nu blevet godkendt og træder i kraft pr. 1. januar Den betyder, at danske pensioner fremover bliver beskattet i Danmark. Der er også lavet en ny DBO med Færøerne, som betyder at pensioner beskattes, der hvor de udbetales fra. Interview Midt i februar 2015 blev formanden kontaktet af en studerende, som er i gang med sin afsluttende bachelor opgave om dobbeltbeskatning af danskere, som er bosat i Spanien og får udbetalt dansk pension. Han bad om et interview, som vi gennemførte og vi ser frem til at modtage en kopi af hans opgave, som måske kan indeholde nye vinkler, som vi ikke har været opmærksomme på, hvilken kan være en hjælp i vores fremtidige arbejde. Flere folkepensionister tager på udlandseventyr Dette er overskriften på en artikel fra oktober 2014 af Anne Leonora Blaakilde, der forsker i pensionsemigration på Københavns universitet. Hun konstaterer, at antallet af ældre, som er bosat i udlandet og modtager dansk folkepension er mere end fordoblet fra 2003 til 2013, hvor det var lidt over Over halvdelen siger, at de trives bedre i varmt og tørt klima. Spanien er stadig nummer 4 på listen over lande, hvor der er bosat flest folkepensionister. Tallet for Spanien er i , mens Frankrig er nummer 6 med Hun mener, at pensionisternes udlandsophold grundlæggende er en gevinst for det danske sundhedsvæsen, både fordi de holder sig friske længere og har en subjektivt bedre sundhed, og fordi det giver plads til andre i det danske sundhedsvæsen. Hun mener, at en række fordomme (f.eks. skattesnyd) om danskere, der bor i udlandet, skygger for gevinsten ved de mange udlandspensionister, både i folkemunde og i medier, samt i politiske udsagn. Jeg har sendt denne artikel til formanden for skatteudvalget Mads Rørvig i håb om at den kan bidrage til at ændre politikernes opfattelse af om mange udlandsdanskere er

5 negativt eller positivt for Danmark. Under vores møde kom vi også ind på, at i Danmark er det kun 16% af pensionisterne, der bidrager positivt til samfundet, mens de øvrige 84% belaster det danske samfund, fordi de modtager større ydelser fra samfundet end de bidrager med i form af skatter og afgifter. Aktuelt fra Skatteministeren. Jeg vil gerne afslutte beretningen med et meget aktuelt indlæg som skatteminister Benny Engelbrecht skrev i Børsen for en uge siden fredag d. 13. marts 2015 under overskriften: Nej til skattefrihed. Jeg citerer: Sagens kerne er, at Danmark på nuværende tidspunkt ikke har dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO) med Frankrig og Spanien. Danmark opsagde aftalerne i 2008, fordi de pågældende lande fastholder, at danske pensionister kan rejse til Frankrig og hæve deres pension, som de har fået fradrag for i Danmark, uden at betale dansk skat. Det er ikke rimeligt. Har man fået fradrag for sin pensionsopsparing hele sit liv, så skal man ikke have skattefrihed, når den udbetales. Han fortsætter: Jeg forstår virksomhedernes frustration over, at den tidligere regering opsagde aftalerne, og statsministeren har ganske tydeligt forklaret den franske premierminister, Manuel Valls, hvad danskerne ønsker sig af en ny aftale: en fair beskatning i oprindelseslandet. Desuden står den manglende DBO-aftale jo ikke i vejen for, at man kan have særskilte aftaler om skatteforhold, f.eks. på erhvervsområdet. Som ansvarlig minister er det min opgave at forsøge at forhandle disse aftaler på plads, og det er værd at understrege, at der skal to til tango. Vi vil selvfølgelig meget gerne imødekomme ønsker fra danske virksomheder omkring aktiviteter på tværs af grænserne, og vi sætter os gerne ved forhandlingsbordet men vi indgår ikke en aftale for enhver pris. Citat slut. Dette er en meget klar udtalelse fra den danske socialdemokratiske skatteminister. Nu er det jo valgår i Danmark, og ifølge meningsmålingerne kommer der et borgerligt flertal efter valget, så bliver det spændende om det giver nye muligheder.

6 Redans bestyrelse vil fortsætte vores dialog med politikerne for at få en ny DBO, så danskere ved præcis hvilke regler, der gælder i årene fremover. Ny lov om dobbelt statsborgerskab. Vi har nogle gange drøftet dobbelt statsborgerskab. Danmark vedtog i december 2014 en ny lov, der giver mulighed for dobbelt statsborgerskab. Den kommer til at gælde fra 1. september Til sidst vil jeg informere om at Redan España nu har 277 medlemmer i form af husstande. Club Danes har igen i år stillet lokaler og udstyr vederlagsfrit til rådighed for os. Det siger vi mange tak for. Der har også i år været spørgsmål fra medlemmerne, som vi har forsøgt at besvare hurtigt - en stor tak til alle medlemmer for jeres henvendelser til os. Og til sidst en meget stor tak til alle i bestyrelsen for vores gode samarbejde i det forløbne år.

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer og meddelte, at rækkefølgen

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 48. møde Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 20: Forespørgsel til miljøministeren om affolkning af landdistrikterne.

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 til generalforsamlingen den 10. januar 2015. Indledning. Kære medlemmer. Det er nu 7. gang jeg står her på en ordinær

Læs mere

Generalforsamling 2011 den 10. marts 2012

Generalforsamling 2011 den 10. marts 2012 Generalforsamling 2011 den 10. marts 2012 BERETNING for 2011 v/formand Per Rasmussen Året 2011 Denne beretning er gældende for tidspunktet siden sidste ordinære generalforsamling og til i dag. 2011 fortsat

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31.

Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31. Nyhedsbrev Januar 2015 Kære medlemmer og læsere af landsforeningens nyhedsbrev Med dette nyhedsbrev sender vi nogle praktiske oplysninger omkring generalforsamlingen d. 26. april, omkring medlemskab og

Læs mere

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan

Læs mere

Åbent Hus. Lørdag, den 3. oktober 2009 fra kl. 14 til 16.30 VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. Lokalet 305 ligger på 3.

Åbent Hus. Lørdag, den 3. oktober 2009 fra kl. 14 til 16.30 VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. Lokalet 305 ligger på 3. Nyhedsbrev nr. 51 - august 2009 Åbent Hus Lørdag, den 3. oktober 2009 fra kl. 14 til 16.30 VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. Lokalet 305 ligger på 3. sal VerdensKulturCentrets café

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. En underlig undersøgelse! Kredsformand Finn Ladegaard. Februar 2013. En undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre 16. årgang december 2014 NYHEDSBREV 4, 2014 Finanslov med fokus på ældre Finansloven tredjebehandles d. 18. december, og vi forventer en vedtagelse. Vi har op til og under de første behandlinger - forsøgt

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / december 2011 En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 12. møde Tirsdag den 4. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) 1. (eneste) behandling af beslutningsforslag nr. B 3: Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Samrådets beretning for 2012.

Samrådets beretning for 2012. Jeg vil gerne starte min beretning med et lille gruk af Piet Hein: Der findes en slags optimister som burde slås langsomt ihjel -: dem der sætter sig ned og tror, det alt sammen går af sig selv. Der findes

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

FORENINGEN af DANSKE SANTIAGOPILGRIMME

FORENINGEN af DANSKE SANTIAGOPILGRIMME Udsendelse af Pilgrimmen to gange om året trykkes der ca. 1.200 følgebreve i forbindelse med udsendelsen af bladet samt kuvertering og pakning. FORENINGEN af DANSKE SANTIAGOPILGRIMME Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Den blev holdt i Lille Gråbrødrestræde 1, 2. th, Odense. Kl. 17 indledte medlemmerne Marie Louise og Niels Kristian

Læs mere