FOKUS PÅ UNDERVISNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOKUS PÅ UNDERVISNING"

Transkript

1 1 D A N S K S A M V I R K E FOKUS PÅ UNDERVISNING Årsberetning 2013 A N S K S A M V I R K Danes Worldwide

2 2 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING 2013 Fokus på undervisning 2013 var et år med fokus på vores undervisningsaktiviteter. Vi var meget optagede af udvidelsen af Sommerskolen, der betød, at vi nu har indledt samarbejde med to nye efterskoler på Fyn, nemlig Ryslinge Høj- og Efterskole samt Vejstrup Efterskole. Vi fortsætter desuden samarbejdet med Bernstorffsminde Efterskole, hvor vi nu i over 25 år har afholdt sommerskole. Udvidelsen til 425 elever gik fint, og da vi i øvrigt var tilsmilet af vejrguderne, var det en glad skoleledelse, der i slutningen af juli måned kunne tage afsked med eleverne og deres familie og sige tak for tre fantastiske uger på Sommerskolen. Vi har også for første gang tilbudt konfirmationsforberedelse i forbindelse med ophold på Sommerskolen. Vores elever gennemgik et lærerigt og spændende forløb, der blev afsluttet med en stemningsfuld konfirmation i Vejstrup kirke. Det nye skoleår gik planmæssigt i gang med streaming af vores undervisningsprogrammer, som afløsning for de DVD er vi tidligere producerede og sendte ud. Hermed kan Danes Worldwide tilbyde tidssvarende onlineundervisning til vores elever blev også et år med intensiveret fokus på møder med nuværende og potentielle medlemmer. Vi har aflagt besøg i en række lande i Europa og i det nordøstlige USA. Det har været nogle meget givtige ture, hvor vi har haft gode, konstruktive samtaler med medlemmer og andre danskere ude i verden og ikke mindst fået gode idéer til vores videre arbejde samt til nye mærkesager. Et nyt tiltag er vores samarbejde med Danish Students Abroad, der fremover vil være en del af Danes Worldwides rådgivningspanel. Her vil de stå til rådighed med viden om uddannelser i udlandet, samt forhold vedrørende videregående uddannelser i Danmark. Vi fik renoveret vores lokaler og forhandlet en reduceret husleje, der giver os mulighed for at blive boende på Kultorvet i en række år frem i tiden. Som led i at nå vores mål om at bringe balance i foreningens økonomi har vi gennemført effektiviseringer i administrationen samt lønstop og andre tiltag, der har reduceret vores omkostninger. Vi vil gerne rette en tak til personalet, der har været tæt inddraget i diskussionen om besparelser og har bakket loyalt op om nye tiltag. Afslutningsvis vil vi også gerne sige tak til vores medlemmer for deres fortsatte opbakning til foreningens arbejde og til vores sponsorer for deres støtte, som vi er meget taknemmelige for. Michael Metz Mørch, bestyrelsesformand og Anne Marie Dalgaard, generalsekretær

3 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING Generalforsamling 2013 Igen i 2013 dannede Asia House rammen om Danes Worldwides ordinære generalforsamling den 28. maj. Beretning Formanden aflagde bestyrelsens beretning og konstaterede, at 2012 havde båret præg af, at man havde omsat strategien til handlingsplaner udmøntet i fokusområder. At få balance i økonomien kræver en større indsats, og der er bl.a. foretaget en stor udvikling på undervisningsområdet, ligesom udvidelsen af Sommerskolens kapacitet også bidrager til forøget indtjening. Michael Metz Mørch berørte blandt flere emner også foreningens mærkesager, hvor især indsatsen vedrørende dobbelt statsborgerskab har været stor. Han fremhævede også betydningen af netværk og nævnte her den spændende dialog med repræsentanterne. Både i bestyrelsen og sekretariatet har man arbejdet på at skaffe flere medlemmer til foreningen både private og corporate members. I den forbindelse konkluderede formanden, at det desværre ikke er nok at have gode medlemmer, der skal også være volumen, for at foreningen kan overleve. Danes Worldwides bestyrelse pr. 1. januar 2014 Formand Michael Metz Mørch Næstformand Generalkonsul Carsten Dencker Nielsen Medlemmer Cand. oecon. Kirsten Smedegaard Andersen Dir., mag. scient. soc. Jens Hannibal Lektor Inge Gorm Hansen Tidl. direktør Jens M. Jensen, Spanien Adm. dir. Lars Bernhard Jørgensen Generalkonsul Jens Olesen, Brasilien Formand for Eksportkreditfonden Bent Pedersen Redaktør Julie Schmiegelow Ambassadør Freddy Svane, Indien Generalsekretær Bodil Mørkøv Ullerup Valg af bestyrelse m.m. Hele bestyrelsen var villig til genvalg, og samtidig var redaktør Julie Schmiegelow indstillet som nyt bestyrelsesmedlem. Alle blev valgt. Derudover genvalgte generalforsamlingen PwC som revisor.

4 4 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING 2013 Sommerskolen 425 børn og unge i alderen 9 til 17 år deltog i Sommerskolen Og for første gang kunne vi også tilbyde konfirmationsundervisning. Årets sommerskole blev afholdt fra den 7. til den 26. juli 2013 med det største antal elever i skolens 32-årige historie: nemlig i alt 425, hvoraf 225 havde været på Sommerskolen tidligere. Vi er rigtig glade for, at så mange elever vælger at vende tilbage år efter år, men naturligvis glæder det os samtidig, at næsten halvdelen af eleverne i 2013 var nye ansigter som forhåbentlig kommer igen de følgende år. To nye skoler 2013 blev også året, hvor vi tog afsked med skolerne i Sdr. Nærå og Osted efter mange års godt samarbejde. Da vi har brug for større skoler, har vi i stedet indgået samarbejde med to nye skoler: Ryslinge Høj- og Efterskole og Vejstrup Efterskole og fortsætter samarbejdet med Bernstorffsminde Efterskole. Vores tre nuværende skoler ligger tæt på hinanden på Syd- og Midtfyn. Koordinering og ledelse Igen i år var det Solveig Engberg, der var koordinator på Sommerskolen. Solveigs store erfaring med opgaven medvirkede til, at såvel planlægning som afviklingen af Sommerskolen forløb uden problemer. Som det har været kotume de senere år, var der to afdelingsledere på hver af de tre skoler. Også her kørte de respektive parløb upåklageligt måske bl.a. fordi fem ud af seks afdelingsledere var gengangere fra sidste år.

5 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING Igen i år fungerede generalsekretær Anne Marie Dalgaard som skoleleder. Det er skolelederen, der har det overordnede ansvar for Sommerskolen. For at sikre en tæt dialog med afdelingsledere, undervisningsteams, aktivitetsledergrupper og skolernes faste personale, besøgte Anne Marie Dalgaard de tre skoler undervejs i forløbet. Personale 55 lærere og aktivitetsledere var ansat på Sommerskolen heraf var 27 gengangere. Det har været tendensen de senere år, at ca. halvdelen har været med i teamet før, mens halvdelen er nye, uprøvede kræfter. Det giver en fin dynamik, som både elever og undervisere nyder godt af. Blandt lærerne er der både færdiguddannede lærere både med og uden undervisningserfaring og lærerstuderende. Hovedparten af lærerne har linjefag i dansk og/eller dansk som andetsprog. De lærerstuderende har afsluttet dansk som linjefag på seminariet. Aktivitetslederne er ofte faguddannede inden for fx idræt, musik og design og står for aktiviteter i elevernes fritid - om eftermiddagen, om aftenen og i weekenden. Aktiviteterne spænder bredt: Fra sport og friluftsliv over madlavning og drama til spilcafé og kreative værksteder. Lizette Harritsø og konfirmationsholdet 2013

6 6 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING 2013 Alle faggrupper bidrog positivt til årets tre temaer: Kunst på Bernstorffsminde, 1950 erne og nu på Vejstrup og Danmark i verden på Ryslinge. Folkeskolens afgangsprøve (FSA) 25 elever var indstillet til at gå op til Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) i dansk. Opgaverne er særligt udviklet af Undervisningsministeriet til Sommerskolens elever, og censor er ligeledes beskikket af Undervisningsministeriet. De elever, der går til afgangsprøver, arbejder særlig hårdt med danskundervisningen i de tre uger, Sommerskolen varer. Men der bliver dog også tid til at deltage i ture og udflugter samt til at være sammen med de mange kammerater på skolen. Folkeskolens Afgangsprøve kan åbne mange døre for eleverne siden hen. Fx kan FSA-prøven ligge til grund for optagelse på en dansk, videregående uddannelse. Derudover kan prøven indgå i vurderingen af den enkelte elevs tilknytning til Danmark. Det kan have betydning for de børn, som er født og opvokset uden for Danmark, og som søger dansk statsborgerskab, før de fylder 22 år. Konfirmation med succes For første gang tilbød vi konfirmationsundervisning på Sommerskolen i Vejstrup med afsluttende konfirmation til de årige elever. Otte var tilmeldt til forløbet, og konfirmationsforberedelsen beslaglagde ca. 75 % af undervisningen. For undervisningen stod cand. theol. Lizette Harritsø, som blev færdig på Pastoralseminariet i Lizette har tidligere arbejdet i et barselsvikariat i Sønderby-Kærum Pastorat på Fyn. Hun er ung og dynamisk og meget vellidt både blandt elever og kolleger. Aktivitetsleder Morten Saxild-Hansen supporterede Lizette Harritsø bl.a. ved ekskursioner og andre aktiviteter. Konfirmationen blev en stor succes, og de otte konfirmander og deres forældre var rigtigt glade for forløbet. Som forældrene til en af konfirmanderne efterfølgende skrev: Vi er hamrende imponerede over det meget spændende og levende undervisningsprogram, der var for konfirmationsforberedelsen. Og stor, stor ros til Lizette for at gøre undervisningen spændende og vedkommende. Selve konfirmationen foregik fredag den 26. juli i Vejstrup kirke, der til lejligheden var fyldt til bristepunktet med familie og venner. Vi gentager succesen med et nyt konfirmationshold i Sommerskolen i medierne Den 4. juli deltog en sommerskoleelev fra Vejstrup i DR s børneprogram Sommer Summarum. Hun bor til daglig i USA Anledningen var USA s uafhængighedsdag. Den 12. juli deltog endnu en Vejstrup-elev i Sommer Summarum. Han bor til daglig i Frankrig. Denne gang handlede indslaget om den franske nationaldag, Bastilledagen, d. 14. juli. Desuden havde vi på Bernstorffsminde besøg af tre medarbejdere fra Danmarks Radios afdelinger, Ramasjang/Ultra, som interviewede elever fra skoledanskholdene og lod dem filme sig selv med henblik på, at de på sigt kan indgå i et team af mini-rapportere, som DR Ultra-kanalen kan kontakte ved begivenheder rundt om i verden. Medarbejderne var meget begejstrede og har siden arbejdet med elevernes optagelser, men vi ved endnu ikke, om DR har godkendt ideen om brug af disse udenlandske minirapportere. Mandag d. 8. juli havde vi på Sommerskolens afdeling i Ryslinge besøg af en journalist og en fotograf fra lærernes fagforeningsblad, Folkeskolen. Artiklen blev bragt online i midten af august og portrætterede lærere, der bruger deres sommerferie på at undervise. På baggrund af vores kontakt med Folkeskolen under Sommerskolen har vi desuden været involveret i en ar-

7 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING tikel om problematikker forbundet med danske børn, der vender hjem til den danske folkeskole efter udstationering med forældre i udlandet. Torsdag d. 25. juli optog det britiske KEO Films omkring seks timer på Sommerskolens afdeling i Ryslinge. Optagelserne indgår i en programserie i tre afsnit om henholdsvis Danmark, Norge og Sverige under overskriften Scandimania hvorfor er skandinaverne de lykkeligste mennesker i verden? Værten er Hugh Fearnley-Whittingstall, som er kendt fra programmet River Cottage, der sendes på den britiske Channel 4 og i Danmark på DR 2. De omkring seks timers optagelse er blevet klippet ned til fire minutter, der giver et godt indtryk af Sommerskolen og de elever, der deltog i opholdet i Programmet er blevet sendt på Channel 4 i februar og har genereret en del interesse for Sommerskolen. Programserien er blevet opkøbt af Danmarks Radio og forventes at blive sendt i løbet af foråret/forsommeren Alle forældre til de implicerede elever har naturligvis godkendt deres børns deltagelse i programmer og optagelser. Sommerskolen er et tre ugers skoleophold for udlandsdanske børn i alderen 9 til 17 år. Formålet med Sommerskolen er at give danske børn, som til hverdag er bosat i udlandet, kendskab til og positiv interesse for dansk sprog, kultur og historie. Samtidig giver det børnene mulighed for at få gode venner og skabe et socialt netværk på tværs af landegrænser. Den første sommerskole blev afholdt i 1981 med deltagelse af 31 elever. Antallet af elever er siden steget år for år, og i 2013 havde vi 425 elever, hvoraf lidt over halvdelen var gengangere. Eleverne var fordelt efter alder på tre efterskoler henholdsvis Bernstorffsminde, Ryslinge og Vejstrup. DANES Undervisning 2013 var året, hvor online-danskundervisningen overgik til streaming. Og så blev Dansk light en realitet. Streaming på abc.danes.dk I skoleåret overgik online danskundervisning til at streame alle programmer på undervisningsportalen abc.danes.dk. I nogle få lande er der dog tekniske problemer med streamingen grundet landenes firewalls, hvilket besværliggør streamingen på abc. danes.dk. De berørte familier modtager derfor fortsat DVDer, så de kan følge med i undervisningen trods de tekniske udfordringer. Streamingfunktionen er udviklet med støtte fra Tuborgfondet, og funktionen har gjort det nemmere for eleverne at lave deres opgaver på abc.danes.dk Programmer I skoleåret har vi produceret seks programmer, hvor eleverne har lært om Råbjerg mile, Danefæ, Jul i Den Gamle By, Skagensmalerne, Børn og unges fritidsinteresser og Dansk Søfart. Programmerne giver eleverne mulighed for at få formidlet dansk kultur og historie på en interessant måde, der er målrettet til dem.

8 8 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING 2013 I 2014 har den danske folkeskole 200 års fødselsdag. Online danskundervisning har derfor i 2013 indledt et samarbejde med sekretariatet for Skole200, hvor vi til skoleåret producerer et undervisningsprogram om skolen i 200 år. Programmet vil blive vist til vores egne elever og folkeskoleklasser i hele Danmark i skoleåret Fandango Vi har i skoleåret arbejdet på, at 1. og 2. klasse også skal overgå til Fandango-serien i skoleåret i Derfor er vi i gang med at udvikle opgaver til grundbøgerne på abc.danes.dk til disse klassetrin, hvor online-opgaver vil supplere elevernes arbejde i arbejdsbøgerne. Vi forventer at implementere Fandango i det 1. og 2. klasse i skoleåret Stave- og læseprøver Vi har igen i indeværende skoleår fokuseret på test af vores elever. Eleverne modtog i midten af skoleåret en stavetest og inden sommerferien kom endnu en test. Vi vil i indeværende skoleår ændre sluttesten fra klasse i en ny form for test. Det er forståeligt nok især retstavning, der volder eleverne problemer, og det viser resultaterne også i staveprøverne. Derfor har vi i dette skoleår sat fokus på at udvikle grammatikdelen yderligere med forklarende grammatikfilm, så eleverne kan optimere deres stavning og i højere grad få styr på den danske grammatik. Dansk Light Projektet Dansk Light blev for alvor skudt i gang i Undervisningskonceptet er udviklet med en ekstern konsulent, der har stor erfaring og viden om faget dansk som andetsprog. Den tekniske udvikling er i fuld gang, og Dansk Light forventes at være klar til start i januar Projektet vil udelukkende være online og er det første af sin art. Projektet Dansk Light er til børn bosat i udlandet i aldersgruppen 6-9 år, der har behov for at blive danskfagligt stimuleret, således at de vil kunne mestre dansk i deres hverdag. Børnene går typisk i en lokal skole og har ikke et alderssvarende dansk. Ofte vil de være på begynderniveau. Eleverne vil opnå et kendskab til dansk sprog og kultur, så de får bedre mulighed for at udvikle deres danske rødder ud fra deres flerkulturelle baggrund. Med et kendskab til dansk sprog og kultur vil børnene på sigt kunne bidrage til det danske samfund. Gruppeundervisningen Gruppeundervisningen har fået flere elever i indeværende skoleår. Eleverne i gruppeundervisningen har fra i år, som vores elever på online danskundervisning, kunnet streame alle vores programmer på abc.danes. dk. Det smidiggør undervisningen ved, at eleverne kan se programmerne ved at logge ind på undervisningsportalen. Førskolepakkerne Lær dansk med Sofus og Signe, som er sprogstimuleringsmaterialer til de 3-5-årige, vil i skoleåret gennemgå en justering. I samarbejde med en sprogspecialist vil vi gennemgå indholdet og opgradere pakkerne, så materialet følger den nyeste forskning på området.

9 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING DANES Mærkesager Dobbelt statsborgerskab har også i 2013 været Danes Worldwides mærkesag nr. 1. Foreningen har afgivet høringssvar til Justitsministeriet bl.a. om en ny statsborgerskabsprøve og dansk indfødsret. Dobbelt statsborgerskab Da regeringen tiltrådte i efteråret 2011, stod der i regeringsgrundlaget, at man ville arbejde for indførelse af dobbelt statsborgerskab. I den anledning nedsatte regeringen en arbejdsgruppe, der skal undersøge, hvordan nye regler om dobbelt statsborgerskab skal udmøntes. I den forbindelse har Danes Worldwide bl.a. i februar 2013 afgivet høringssvar, hvori vi understregede betydningen af indførelse af dobbelt statsborgerskab. Ikke kun for foreningens medlemmer, men også for de mange tusinde danskere, der bor og arbejder uden for Danmarks grænser. Desuden har Danes Worldwide bidraget med cases fra medlemmer, som er ramt af manglende dobbelt statsborgerskab. Derudover afholdt vi den 22. april et seminar om dobbelt statsborgerskab. (Se side 22.) Ny statsborgerskabsprøve I sensommeren sendte regeringen et udkast til et nyt lovforslag om en statsborgerskabsprøve til Danes Worldwide og bad om foreningens bemærkninger. I lovforslaget stod der bl.a., at hvis ansøgeren pga. ægtefællens arbejde bor i udlandet, skal arbejdet være for danske interesser fx som udstationeret for en dansk virksomhed eller organisation. I sit svar skrev generalsekretær Anne Marie Dalgaard bl.a.: Vi ved erfaringsmæssigt fra vores medlemmer, at der kan foreligge situationer, hvor man i første omgang har været udstationeret for en dansk virksomhed eller organisation, men senere bliver nødt til at skifte job. I sådanne tilfælde burde de erfaringer, man optjener i en anden virksomhed, kunne sidestilles med erfaringer fra en dansk virksomhed eller organisation, da man i begge tilfælde opnår en faglig erfaring samt en kulturforståelse og et netværk, som ved hjemkomst til Danmark er med til at skabe vækst her i landet. Der er således en stor gruppe danskere, der ikke er ansat i en dansk virksomhed på en traditionel udstationering. Der bør tages højde for denne gruppe af globale danskere i nye lovgivningstiltag. Det skal endvidere bemærkes, at når vi gør det vanskeligere for udlanddanskernes ægtefæller at få dansk statsborgerskab, så gør vi det samtidig vanskeligere for udlandsdanskere at vende hjem, og vi forhindrer dermed Danmark i som samfund at drage nytte af de erfaringer, som danskere i udlandet opnår. Indfødsret I forbindelse med forslag til en ændring af loven om dansk indfødsret fra november 2013, afgav Danes Worldwide høringssvar. I svaret skrev generalsekretær Anne Marie Dalgaard bl.a. om fædres rettigheder: På vores rejser rundt om i verden har vi mødt mange af vores medlemmer, som er fædre, og som lever i et papirløst forhold. Fælles for dem har været, at de alle har været ærgerlige over, at deres børn ikke har haft muligheden for at opnå dansk statsborgerskab. De gældende regler foreskriver nemlig, at såfremt for-

10 10 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING 2013 ældrene lever i et papirløst forhold, kan børnene kun opnå dansk statsborgerskab, hvis moderen er dansk. Hvis det derimod er faderen, der er dansk, skal forældrene være gift, for at børnene arver faderens statsborgerskab. Som nævnt ovenfor er vi derfor meget glade for at se, at disse regler foreslås ændret, således at faderen fremover bliver ligestillet med moderen på dette område. Omregning af IB-karakterer International Baccalaureate Diploma (IB) er en international studentereksamen, som er adgangsgivende i Danmark. En IB-eksamen omregnes til et dansk gennemsnit efter fastlagte regler. I forbindelse med flere henvendelser om problemer med omregning af IB-karakterer, har Danes World wide siden sommeren 2012 søgt at kaste lys over dette misforhold bl.a. ved et møde den 4. oktober 2013 mellem foreningens ledelse og Styrelsen for Videregående Uddannelser. Ifølge dagbladet Information forventes den nye omregning klar februar DANES Rådgivning Nye medlemmer i Danes Worldwides ekspertpanel og mange forskelligartede spørgsmål til foreningens juridiske medarbejder prægede Også i 2013 har mange medlemmer benyttet sig af vores rådgivning ikke mindst hos vores juridiske medarbejder i sekretariatet. Det har også udmøntet sig i artikler i DANES, og de har handlet om alt fra udenlandske studerendes ret til SU i Danmark til indførsel af biler. I alt har der været mellem 250 og 300 henvendelser til vores eksperter, og de medlemmer, som har søgt og fået rådgivning har udtrykt stor tilfredshed. I 2013 udvidede vi vores ekspertpanel med forsikringsrådgiver Henrik W. Jeppsson. Han er salgschef i forsikringsselskabet ihi Bupa, hvor han har været siden Henrik har en international baggrund med erhvervserfaring fra flere lande og kan derfor rådgive om fx forsikring i forbindelse med udstationering eller forretningsrejser. Samtidig intensiverede vi samarbejdet med organisationen Danish Students Abroad (DSA), der på få år har etableret sig med rådgivning til studerende primært i udlandet. Det betød, at vi i efteråret kunne byde Aske Nørby Bonde velkommen som Danes Worldwides studievejleder. Henrik W. Jeppsson Aske Nørby Bonde

11 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING DANES Netværk Repræsentanthåndbogen blev revideret i året, der gik. Og så bød 2013 bl.a. på golfturnering for medlemmerne. Danes Worldwides repræsentanter har en nøgleposition som bindeled mellem Danes Worldwide og medlemmerne. Vores repræsentanter er synlige figurer, der dels er i stand til at hjælpe danskere i lokalområdet, og dels kan fortælle os, hvordan vi bedst servicerer vores medlemmer. Repræsentanthåndbogen Hen over sommeren blev den nye tekst til Repræsentanthåndbogen færdig og sendt ud til repræsentanterne til kommentering. Håndbogen skal også have nyt layout, men dette bliver først sat i værk, når vi har modtaget alle kommentarer og fået eventuelle forslag og idéer indarbejdet i teksten. Repræsentantnyt Vi sender fortsat nyhedsbreve til alle repræsentanter kaldet Repræsentantnyt med jævne mellemrum; hvilket vil sige 4-6 gange om året. Nyhedsbrevet orienterer bl.a. om nye repræsentanter og om emner af særlig interesse for repræsentantkorpset. Golfturnering Som noget nyt arrangerede vi for første gang en golfturnering for foreningens medlemmer. Turneringen fandt sted den 6. august, og de fremmødte, som dystede mod hinanden på greenen, var yderst tilfredse. Der er allerede planlagt en ny golfturnering i 2014.

12 12 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING 2013 Fredensborghusene Af Anton Frank Huslejeforhøjelser og fondsansøgninger til vedligeholdelse har præget 2013 i Fredensborghusene. Den selvejende Institution Fredensborghusene består af 77 boliger og et center med restaurant, selskabslokale og ni værelser, tegnet af arkitekt Jørn Utzon og opført i begyndelsen af 1960 erne. Fredensborghusene er anerkendt internationalt som en arkitektonisk kulturarv, hvorfor en total fredning blev gennemført i En gave og en hæmsko for rentabel drift, jf. nedenfor. Bestyrelsen, på i alt seks medlemmer, er sammensat af fire medlemmer udpeget af Danes Worldwide, et medlem udpeget af beboerne og et medlem udpeget af Foreningen til Fremskaffelse af Boliger til Enlige og Ældre. Bestyrelsen konstituerede sig i januar 2013 med Bent Pedersen som formand og Inge Gorm Hansen som næstformand. Ud over formandskabet er Niels Jørgen Frank og Bo Andersen udpeget af Danes World wide. Erik Nørgaard er udpeget af lejerne og Henning Petersen af Foreningen til Fremskaffelse af Boliger til Enlige og Ældre. I regnskabsåret har der været afholdt seks bestyrelsesmøder. Årets udfordringer og resultater Året har været præget af bestyrelsens bestræbelser på at sikre rentabel drift, herunder gennem en forøgelse af huslejen for bebyggelsens række- og gårdhavehuse. Herudover har bestyrelsen arbejdet med en række tidligere iværksatte initiativer, til gavn for bebyggelsen og beboerne. Bestræbelserne på at søge fondsmidler og økonomisk støtte til bevaring og restaurering af Fredensborghusene er fortsat, men der er endnu ikke opnået endelige tilsagn fra fonde eller Kulturstyrelsen. Opgaven er påtrængende, hvis den i 1987 fredede bebyggelse skal sikres for eftertiden. Dette arbejde vil blive intensiveret i Bestyrelsen har i årets løb afholdt møder med repræsentanter fra Kulturstyrelsen, som fastholder, at den historie, bebyggelsen fortalte i 1963, skal bibeholdes for fremtiden. Der er stor forståelse for Kulturstyrelsens krav, men samtidig må det erkendes, at de udgør en meget stor både økonomisk og arkitektonisk udfordring for Fredensborghusene. I samarbejde med Kulturstyrelsen forventes i 2014 en beskrivelse af de lovlige tekniske løsninger og materialevalg fastlagt, således at nødvendige genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder fremover kan bringes til øjeblikkelig udførelse, uden i hvert enkelt tilfælde at skulle afvente en tidkrævende sagsbehandling i Kulturstyrelsen. Bebyggelsen er særdeles omkostningskrævende i vedligeholdelse, fordi fredningen betyder, at håndværksarbejder og valg af materialer skal ske, som da husene blev opført i begyndelsen af 1960 erne. Huslejeniveauet og vilkårene for fremtidige reguleringer heraf er blevet fastlagt ved forlig med lejerne. Økonomien for udlejer er hermed blevet forbedret både på kort og længere sigt. Administrationen er i årets løb omlagt, således at parkvedligeholdelsen og viceværtopgaver nu varetages af eksterne leverandører. Resultatet af denne omlægning har været særdeles tilfredsstillende med bred anerkendelse fra beboere og gæster i bebyggelsen.

13 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING Fra 1. januar 2014 overtages administratoropgaver af et professionelt administrationsselskab, Advodan Helsingør, dog fortsætter administrator Anton Frank som ansvarlig administrator med løsning af dele af opgaverne i endnu 2-3 år. Med disse omlægninger opnås en forbedring af både økonomi og kvalitet, og den nødvendige rapportering til og fra bestyrelsen forbedres ligeledes. Endelig effektiviseres forretningsgange med en styrkelse af den interne kontrol. Fredensborghusenes restauratør har i årets løb forbedret sin indtjening gennem afholdelse af en række selskaber og arrangementer for udefrakommende gæster. Herved er den særlige spiseordning for beboerne blevet betrygget og økonomien for Fredensborghusenes restaurant forbedret. Ordningen med partialobligationer Ved bebyggelsens opførelse og helt frem til 2013 har det været et krav, at lejerne som et særligt, og i leje-

14 14 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING 2013 lovgivningen hjemlet vilkår, skulle låne Institutionen et beløb i form af et særligt indskud. Med sikkerhed i et ejerpantebrev, blev der i 1963 udstedt en partialobligation pr. bolig, som sidenhen ved påtegning er transporteret tilflyttende lejere. Partialobligationerne forrentedes med 5 % af pålydende som udbetaltes partialobligationsindehaveren to gange om året. Uheldigvis er det af tidligere bestyrelser blevet besluttet at kursregulere partialobligationerne, senest til kurs Ordningen, der har været praktiseret igennem en meget lang årrække, og som har været hjemlet i vedtægterne, er i 2013 bragt til ophør, fordi det viste sig stadigt vanskeligere at genudleje boliger i bebyggelsen. I hovedsagen begrundet i det store kontante indskud, som krævedes for at opnå en lejeaftale, men også på grund af utilfredsstillende boligstandard, jf. ovenfor om fredningens negative virkninger. Bestyrelsen har derfor med virkning fra den 6. maj 2013 nedsat kursen på partialobligationerne til pari og samtidigt tilbagebetalt lejerne det differencebeløb, der fremkommer mellem det beløb lejeren i sin tid betalte for sin partialobligation og kurs 100. Det har været nødvendigt at følge denne fremgangsmåde for at sikre mod en utilsigtet overtrædelse af lejelovens 6. Tilbagebetalingen til lejerne af differencebeløbet, der udgjorde ca mio. kroner og den nedenfor omhandlede indfrielse af partialobligationer, blev finansieret ved optagelse af nyt realkreditlån. Samtidig har lejerne modtaget tilbud om indfrielse af deres partialobligation. Hovedparten af lejerne har accepteret dette tilbud, således at disse partialobligationer er transporteret til Fredensborghusene til eje. De resterende partialobligationer vil, mod indfrielse til kurs 100, blive transporteret til Fredensborghusene, når lejeren måtte ønske dette og senest ved lejemålets ophør. Det må konstateres, at der endnu ikke er opnået balance i driften. Bestyrelsen påregner at sikre en sådan balance på kort sigt, når bortses fra de store renoveringsarbejder, der skal gennemføres i de kommende år, og som nødvendigvis skal sikres gennem fondsdonationer eller gennem yderligere bekostelig låneoptagelse. I sidstnævnte situation vil balance først kunne opnås på længere sigt. I årets løb har der været ud- og indflytninger i to rækkehuse og syv gårdhavehuse. Ved lejerskifte udløses en ikke uvæsentlig istandsættelsesregning til såvel fraflyttende lejer som til udlejer. Alt i alt, omstændighederne taget i betragtning, et godt år for Fredensborghusenes økonomi, der er i bedring, og for beboerne, der udtrykker glæde ved deres danske bopæl i Fredensborg og stor tilfredshed med det sociale liv, der udfolder sig med en god trivsel i det daglige. Fredensborghusene, der består af 30 rækkehuse og 47 gårdhavehuse, blev bygget i af Jørn Utzon. Husene ligger, som navnet antyder, i Fredensborg i Nordsjælland. Ved udgangen af 2013 står 483 personer på ventelisten til et gårdhavehus, og 145 personer venter på et rækkehus. I gennemsnit er ventetiden 8-10 år på begge hustyper.

15 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING DANES Kommunikation En læserundersøgelse af medlemsmagasinet DANES, en løbende optimering af digitale kommunikationsværktøjer og udvikling af helt nye pjecer er blandt de opgaver, som har præget sekretariatets kommunikationsafdeling i det forgangne år. Stor interesse for Danes Worldwide fra mediernes side både de trykte og de elektroniske i Og så gik danes.dk i luften. På kommunikationssiden har vi fortsat arbejdet med at vedligeholde vores nye website, danes.dk, samt udgive de elektroniske nyhedsbreve og medlems magasinet DANES. Vi har i 2013 outsourcet salg af annoncer til ekstern leverandør, hvilket har vist sig meget givtigt. Annonceindtægterne er således steget fra kr. i 2012 til kr. i Ny hjemmeside i luften Den nye hjemmeside gik i luften den 15. februar 2013, men kom først til at fungere optimalt nogle måneder senere. Bl.a. var der en del børnesygdomme i forbindelse med betalingsmodulet, som det tog lidt tid at få kureret. Den engelske oversættelse blev klar umiddelbart før årsskiftet som en direkte spejling af den danske tekst dog med undtagelse af betalingsmodulerne, som udelukkende findes på dansk. Hjemmesiden trænger stadig til en opdatering, hvad angår billeder og illustrationer i form af fx vignetter. Danes Worldwide i medierne Danes Worldwide blev i 2013 omtalt 49 gange i diverse trykte og elektroniske medier tilsluttet mediedatabasen Infomedia. Dertil kommer en væsentlig brugeraktivitet på foreningens Facebookside, hvor ca danskere bosat i udlandet fulgte foreningen ved årsskiftet 2012/13. Den voksende aktivitet på Facebook resulterer bl.a. i, at foreningens opslag videredeles internt blandt sidens følgere et realistisk bud er minimum videredelinger. Danes Worldwide blev til sammenligning i 2012 nævnt 71 gange i medierne, i 2011 ca. 85 gange, i 2010 ca. 60 og i 2009 ca. 30. Her følger en række eksempler på kilder og valg af rubrikker i løbet af 2013: Politiken: Dalgaard kæmper for den globale tankegang Børsen: International i tanke og handling U-landsnyt.dk: Førstekvinde for udlandsdanskere blir 50 Kristeligt Dagblad: Sommerskole med udlandskonfirmander The Copenhagen Post: Taxes not responsible for brain drain, shows EU poll Politiken: Flugten fra de høje danske skatter er en myte DI Business: Få succes med udstationering

16 16 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING 2013 Folkeskolen: Lærere bruger ferien på at lære danske børn dansk DR P4: Venstre tilslutter sig dobbelt statsborgerskab DR P3: Mange drømmer om at arbejde i USA Jyllands-Posten (debat): Udedanskere ønsker ligestilling Derudover har Anne Marie Dalgaard været interviewet om dobbelt statsborgerskab i DR P4 Direkte og i TV2 News om stemmeret til danskerne. Oversigt over medieomtale i alt 2013: Landsdækkende dagblade: 13 Regionale dagblade: 2 Lokale ugeaviser: 9 Fagblade og magasiner: 3 Webkilder: 15 Radio-indslag: 6 Tv-indslag: 1 Facebook I eftersommeren hyrede Danes Worldwide bureauet Untold til at overtage foreningens facebookside i form af hyppige og målrettede opslag. Det generede en del interesse, med mange likes og endnu flere, som besøgte facebooksiden. Umiddelbart efter valgte næsten nye personer at abonnere på vores elektroniske nyhedsbrev. Om der er en sammenhæng, vides ikke. Ved årsskiftet 2013/2014 fulgte cirka personer Danes Worldwides foreningsside på facebook, hvilket er næsten en fordobling sammenlignet med 2012/2013. Ved årsskiftet 2013/2014 fulgte cirka 600 personer Danes Worldwides sommerskoleside, hvilket ligeledes er en omtrentlig fordobling sammenlignet med 2012/2013. Læserundersøgelse I oktober 2013 iværksatte Danes Worldwide en læserundersøgelse af medlemsbladet DANES. Blandt de mailadresser, undersøgelsen blev sendt til, modtog redaktionen besvarelser fra 462 læsere. Den samlede svarprocent var således på 15 %, hvilket er tilfredsstillende set i lyset af, at ingen præmier blev stillet på højkant, og at respondenterne ikke blev rykket for svar som ved medlemsundersøgelsen kvalitetsvurderinger er et usikkert materiale, men sammenligning af bl.a. respondenters bopælsland, beskæftigelse og indkomstforhold i Læserundersøgelsen 2013 og Medlemsundersøgelsen 2012 viser et meget ensartet mønster blandt respondenterne ved de to undersøgelser, hvilket borger for Læserundersøgelsens kvalitet. Danes Worldwides medlemsskare er utrolig bredt sammensat. Det har været fantastisk at få inputs fra læsere fordelt over hele verden fra Moskva og Teheran over Milano til bl.a. Buenos Aires. Vi vil gerne sige mange tak til alle de læsere, der har taget sig tid til at besvare spørgeskemaet. Medlemsmagasinet DANES Magasinet DANES gennemgår en løbende udvikling, som aktuelt i høj grad sker med udgangspunkt i undersøgelsens resultater og ikke mindst inspireret af over 200 personlige kommentarer med tips, ros og kritik. Særligt fortrøstningsfuld er redaktionen derfor i det fortsatte arbejde med at lave et så vedkommende medlemsmagasin som ressourcemæssigt muligt ved konstateringen af, at færre end 1 % af læsere generelt er utilfredse/meget utilfredse med DANES. Her følger diagrammer med resultater fra Læserundersøgelsens væsentligste spørgsmål om bl.a. print vs. web-udgave, artikelgenrer, sprog m.m.:

17 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING % 90 % 80 % Hvordan foretrækker du at læse DANES? 70 % 60 % 50 % 40 % 47 % 36 % 30 % 20 % 17 % 10 % 0 % Papir Online Papir og online 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 39 % 34 % 23 % Hvad vil være din umiddelbare reaktion, hvis medlemsmagasinet fremover udelukkende udkommer online? 10 % 0 % 1 % 3 % Opsigelse af medlemsskab Dårlig beslutning Hverken/ eller God beslutning Ved ikke Klumme af Christopher Arzrouni Nyt om bøger Klumme af Clare MacCarthy Hvad synes du om det faste indhold i det seneste DANES (nr )? Sprogartikel om kommafejl Ekspertpanelet Danmark i internationale medier Meget dårlig Dårlig Hverken/eller God Meget god Ved ikke

18 18 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING % 90 % 80 % 86 % Savner du flere artikler på engelsk i DANES? 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 14 % 0 % Ja Nej 100 % 90 % 80 % 88 % Er magasinets seks udgivelser per år passende? 70 % 60 % 50 % 5 % 40 % 30 % 20 % 10 % 6 % 0 % For få udgivelser Passende For mange udgivelser Politik Økonomi/erhverv Kultur Historie Er magasinets generelle dækning af disse emner væsentlige for dig? Nye love, regler o. lign Artikler fra/om foreningens me Artikler fra/om toneangivende Artikler der vejleder om forbr Meget uvæsentligt Uvæsentligt Hverken/eller Væsentligt Meget væsentligt Ved ikke

19 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 0 % Meget utilfreds 0 % 6 % 54 % 39 % 1 % Utilfreds Hverken/ Tilfreds Meget Ved ikke eller tilfreds Hvad synes du generelt om medlemsmagasinet DANES? Sekretariatet Mange aktiviteter både danske og udenlandske har præget sekretariatets arbejde i Og så fik vi renoveret lokalerne på Kultorvet. Personale Jesper Malmose gik fra 20 til 30 timer om ugen i kommunikationsteamet pr. 1. januar. Sisse Egholm Hasbo afløste i slutningen af marts Rasmus Kjærgaard Nielsen som juridisk medarbejder. Sisse læser jura på Københavns Universitet og besvarer henvendelser fra medlemmer både på sekretariatet og i DANES. Pr. 1. september overtog Astrid Boye Wiik en deltidsstilling i kommunikationsafdelingen efter Mie Schärfe, hvis projektansættelse udløb. Astrid er cand. mag. i dansk og kommunikation fra Aarhus Universitet og har erfaring som webmaster fra Statens Museum for Kunst. Også i lærerteamet var der udskiftninger. Den 1. juni stoppede lærer Malene Wandahl Krause, og den 1. oktober vendte Line Valde Jørgensen tilbage til Danes Worldwides lærergruppe i et årsvikariat. Line overtog klasserne efter Solveig Engberg, for at Solveig kunne koncentrere sig fuldt ud om jobbet som koordinator for Sommerskolen. Blandt retterne sagde vi farvel til Anne-Sofie Kjærgaard Hansen pr. 1. juni og Mette Myrup pr. 1. december. De blev afløst af Anders Kondrup Haugaard, som var ansat i perioden 1. februar 30. juni, af Mathilde Skov Borring, som blev ansat den 1. februar og Niklas Agerbech Petersen, som blev ansat den 17. september.

20 20 Nytårskur og receptioner Ved Dronningens nytårskur den 4. januar repræsenterede bestyrelsesformand Michael Metz Mørch foreningen, der som bekendt har Hendes Majestæt som protektor. På grund af en gennemgribende renovering af sekretariatets lokaler, flyttede personalet op på 5. sal i bygningen, Købmagergade 67 midt i februar. Arbejdet tog som beregnet tre måneder og ned igen til nyrenoverede lokaler midt i maj. Vi holdt housewarming i september for venner af foreningen og samarbejdspartnere. Den 7. marts rundede generalsekretær Anne Marie Dalgaard 50 år. Det blev markeret med en fødselsdagsreception i Asia House for medlemmer, samarbejdspartnere og forretningsforbindelser. Seminarer Torsdag den 31. januar afholdt Danes Worldwide i samarbejde med Dansk Industri et seminar om ud- og hjemstationering med titlen: Sådan får din virksomhed succes med global mobilitet. Ca. 50 virksomheder Danes Worldwides seminar om dobbelt statsborgerskab havde stor tilslutning.

en målrettet indsats Årsberetning Danes Worldwide

en målrettet indsats Årsberetning Danes Worldwide 1 D A N S K S A M V I R K E en målrettet indsats Årsberetning 2012 Danes Worldwide 2 DAnes worldwide årsberetning 2012 En målrettet indsats 2012 var det første år med den nye strategi for styrkelse af

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Danes Magasinet for globale danskere

Danes Magasinet for globale danskere Danes Magasinet for globale danskere 01 Tema: FORENINGENS ildsjæle 12 Succes i Californien Et personligt portræt af en usædvanelige kunstener og unik entreprenøren 38 Journalist blandt ekstremister Interview

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRSMØDE 2015 Torsdag d. 26. februar 2015 HILSEN FRA RÅDMANDEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE HILSEN TIL ÅUF S ÅRSMØDE FRA RABIH AZAD-AHMAD, RÅDMAND FOR KULTUR OG BORGERSERVICE I

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Generalforsamling Iflg. foreningens vedtægter skal formanden, fagudvalgene, landskasserer, redaktør og forretningsfører aflægge deres beretninger/regnskaber og

Læs mere

Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Udgiver: Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Frederiksgade 78B, 1. 8000 Aarhus E-mail: frise@frise.dk Tlf.: 98 12 24 24 www.frise.dk Redaktør: Marianne

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 At rejse er at lære Madskolen Jorden Rundt Årsberetninger TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 s 2 LEDER Folkeoplysning uden grænser Fora består af over 150 foreninger, som hver dag afholder

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Mogens Lønborg, formand

Mogens Lønborg, formand C3 s beretning 1 2 Indholdsfortegnelse De bevidste karrieremål og karrierevalg :: formandens beretning side 5 En businessplan bliver til :: direktørens beretning side 6 Drømmejob på rekord tid :: karriererådgivning

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

Beretning 2011/2012. danmarks almene boliger

Beretning 2011/2012. danmarks almene boliger Beretning 2011/2012 bl danmarks almene boliger BOLIGEN har de seneste år gennemgået en betydelig forandring. Fra at være et oplysningsorgan er bladet blevet en aktør i samfundsudvikling. Udover at referere

Læs mere

KAFE KNUD. Et sted for folk berørt af hiv og aids. Åbningstider Onsdag 14-22 Torsdag 14-22 Fredag 14-22

KAFE KNUD. Et sted for folk berørt af hiv og aids. Åbningstider Onsdag 14-22 Torsdag 14-22 Fredag 14-22 Indhold Leder 3 Arbejdsmarkedsundersøgelsen 2001 4 En historie fra arbejdsmarkedet 5 Jeg sætter mig ikke i hver pause og taler om hiv 7 Formandens beretning 2002 8 Etiske retningslinier for samarbejde

Læs mere

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 April 2002 Årgang 2 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Inge Schmidt Layout:

Læs mere

Alzheimerforeningen Årsberetning 2013

Alzheimerforeningen Årsberetning 2013 Alzheimerforeningen Årsberetning 2013 Alzheimerforeningen Ny Kongensgade 20 st. tv. DK 1557 København V Tlf.: 3940 0488 post@alzheimer.dk www.alzheimer.dk Alzheimerforeningens protektor: Hendes Kongelige

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 1 Pædagogiske Psykologers Forening Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 Den skriftlige beretning omhandler væsentlige forhold for

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere