FOKUS PÅ UNDERVISNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOKUS PÅ UNDERVISNING"

Transkript

1 1 D A N S K S A M V I R K E FOKUS PÅ UNDERVISNING Årsberetning 2013 A N S K S A M V I R K Danes Worldwide

2 2 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING 2013 Fokus på undervisning 2013 var et år med fokus på vores undervisningsaktiviteter. Vi var meget optagede af udvidelsen af Sommerskolen, der betød, at vi nu har indledt samarbejde med to nye efterskoler på Fyn, nemlig Ryslinge Høj- og Efterskole samt Vejstrup Efterskole. Vi fortsætter desuden samarbejdet med Bernstorffsminde Efterskole, hvor vi nu i over 25 år har afholdt sommerskole. Udvidelsen til 425 elever gik fint, og da vi i øvrigt var tilsmilet af vejrguderne, var det en glad skoleledelse, der i slutningen af juli måned kunne tage afsked med eleverne og deres familie og sige tak for tre fantastiske uger på Sommerskolen. Vi har også for første gang tilbudt konfirmationsforberedelse i forbindelse med ophold på Sommerskolen. Vores elever gennemgik et lærerigt og spændende forløb, der blev afsluttet med en stemningsfuld konfirmation i Vejstrup kirke. Det nye skoleår gik planmæssigt i gang med streaming af vores undervisningsprogrammer, som afløsning for de DVD er vi tidligere producerede og sendte ud. Hermed kan Danes Worldwide tilbyde tidssvarende onlineundervisning til vores elever blev også et år med intensiveret fokus på møder med nuværende og potentielle medlemmer. Vi har aflagt besøg i en række lande i Europa og i det nordøstlige USA. Det har været nogle meget givtige ture, hvor vi har haft gode, konstruktive samtaler med medlemmer og andre danskere ude i verden og ikke mindst fået gode idéer til vores videre arbejde samt til nye mærkesager. Et nyt tiltag er vores samarbejde med Danish Students Abroad, der fremover vil være en del af Danes Worldwides rådgivningspanel. Her vil de stå til rådighed med viden om uddannelser i udlandet, samt forhold vedrørende videregående uddannelser i Danmark. Vi fik renoveret vores lokaler og forhandlet en reduceret husleje, der giver os mulighed for at blive boende på Kultorvet i en række år frem i tiden. Som led i at nå vores mål om at bringe balance i foreningens økonomi har vi gennemført effektiviseringer i administrationen samt lønstop og andre tiltag, der har reduceret vores omkostninger. Vi vil gerne rette en tak til personalet, der har været tæt inddraget i diskussionen om besparelser og har bakket loyalt op om nye tiltag. Afslutningsvis vil vi også gerne sige tak til vores medlemmer for deres fortsatte opbakning til foreningens arbejde og til vores sponsorer for deres støtte, som vi er meget taknemmelige for. Michael Metz Mørch, bestyrelsesformand og Anne Marie Dalgaard, generalsekretær

3 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING Generalforsamling 2013 Igen i 2013 dannede Asia House rammen om Danes Worldwides ordinære generalforsamling den 28. maj. Beretning Formanden aflagde bestyrelsens beretning og konstaterede, at 2012 havde båret præg af, at man havde omsat strategien til handlingsplaner udmøntet i fokusområder. At få balance i økonomien kræver en større indsats, og der er bl.a. foretaget en stor udvikling på undervisningsområdet, ligesom udvidelsen af Sommerskolens kapacitet også bidrager til forøget indtjening. Michael Metz Mørch berørte blandt flere emner også foreningens mærkesager, hvor især indsatsen vedrørende dobbelt statsborgerskab har været stor. Han fremhævede også betydningen af netværk og nævnte her den spændende dialog med repræsentanterne. Både i bestyrelsen og sekretariatet har man arbejdet på at skaffe flere medlemmer til foreningen både private og corporate members. I den forbindelse konkluderede formanden, at det desværre ikke er nok at have gode medlemmer, der skal også være volumen, for at foreningen kan overleve. Danes Worldwides bestyrelse pr. 1. januar 2014 Formand Michael Metz Mørch Næstformand Generalkonsul Carsten Dencker Nielsen Medlemmer Cand. oecon. Kirsten Smedegaard Andersen Dir., mag. scient. soc. Jens Hannibal Lektor Inge Gorm Hansen Tidl. direktør Jens M. Jensen, Spanien Adm. dir. Lars Bernhard Jørgensen Generalkonsul Jens Olesen, Brasilien Formand for Eksportkreditfonden Bent Pedersen Redaktør Julie Schmiegelow Ambassadør Freddy Svane, Indien Generalsekretær Bodil Mørkøv Ullerup Valg af bestyrelse m.m. Hele bestyrelsen var villig til genvalg, og samtidig var redaktør Julie Schmiegelow indstillet som nyt bestyrelsesmedlem. Alle blev valgt. Derudover genvalgte generalforsamlingen PwC som revisor.

4 4 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING 2013 Sommerskolen 425 børn og unge i alderen 9 til 17 år deltog i Sommerskolen Og for første gang kunne vi også tilbyde konfirmationsundervisning. Årets sommerskole blev afholdt fra den 7. til den 26. juli 2013 med det største antal elever i skolens 32-årige historie: nemlig i alt 425, hvoraf 225 havde været på Sommerskolen tidligere. Vi er rigtig glade for, at så mange elever vælger at vende tilbage år efter år, men naturligvis glæder det os samtidig, at næsten halvdelen af eleverne i 2013 var nye ansigter som forhåbentlig kommer igen de følgende år. To nye skoler 2013 blev også året, hvor vi tog afsked med skolerne i Sdr. Nærå og Osted efter mange års godt samarbejde. Da vi har brug for større skoler, har vi i stedet indgået samarbejde med to nye skoler: Ryslinge Høj- og Efterskole og Vejstrup Efterskole og fortsætter samarbejdet med Bernstorffsminde Efterskole. Vores tre nuværende skoler ligger tæt på hinanden på Syd- og Midtfyn. Koordinering og ledelse Igen i år var det Solveig Engberg, der var koordinator på Sommerskolen. Solveigs store erfaring med opgaven medvirkede til, at såvel planlægning som afviklingen af Sommerskolen forløb uden problemer. Som det har været kotume de senere år, var der to afdelingsledere på hver af de tre skoler. Også her kørte de respektive parløb upåklageligt måske bl.a. fordi fem ud af seks afdelingsledere var gengangere fra sidste år.

5 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING Igen i år fungerede generalsekretær Anne Marie Dalgaard som skoleleder. Det er skolelederen, der har det overordnede ansvar for Sommerskolen. For at sikre en tæt dialog med afdelingsledere, undervisningsteams, aktivitetsledergrupper og skolernes faste personale, besøgte Anne Marie Dalgaard de tre skoler undervejs i forløbet. Personale 55 lærere og aktivitetsledere var ansat på Sommerskolen heraf var 27 gengangere. Det har været tendensen de senere år, at ca. halvdelen har været med i teamet før, mens halvdelen er nye, uprøvede kræfter. Det giver en fin dynamik, som både elever og undervisere nyder godt af. Blandt lærerne er der både færdiguddannede lærere både med og uden undervisningserfaring og lærerstuderende. Hovedparten af lærerne har linjefag i dansk og/eller dansk som andetsprog. De lærerstuderende har afsluttet dansk som linjefag på seminariet. Aktivitetslederne er ofte faguddannede inden for fx idræt, musik og design og står for aktiviteter i elevernes fritid - om eftermiddagen, om aftenen og i weekenden. Aktiviteterne spænder bredt: Fra sport og friluftsliv over madlavning og drama til spilcafé og kreative værksteder. Lizette Harritsø og konfirmationsholdet 2013

6 6 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING 2013 Alle faggrupper bidrog positivt til årets tre temaer: Kunst på Bernstorffsminde, 1950 erne og nu på Vejstrup og Danmark i verden på Ryslinge. Folkeskolens afgangsprøve (FSA) 25 elever var indstillet til at gå op til Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) i dansk. Opgaverne er særligt udviklet af Undervisningsministeriet til Sommerskolens elever, og censor er ligeledes beskikket af Undervisningsministeriet. De elever, der går til afgangsprøver, arbejder særlig hårdt med danskundervisningen i de tre uger, Sommerskolen varer. Men der bliver dog også tid til at deltage i ture og udflugter samt til at være sammen med de mange kammerater på skolen. Folkeskolens Afgangsprøve kan åbne mange døre for eleverne siden hen. Fx kan FSA-prøven ligge til grund for optagelse på en dansk, videregående uddannelse. Derudover kan prøven indgå i vurderingen af den enkelte elevs tilknytning til Danmark. Det kan have betydning for de børn, som er født og opvokset uden for Danmark, og som søger dansk statsborgerskab, før de fylder 22 år. Konfirmation med succes For første gang tilbød vi konfirmationsundervisning på Sommerskolen i Vejstrup med afsluttende konfirmation til de årige elever. Otte var tilmeldt til forløbet, og konfirmationsforberedelsen beslaglagde ca. 75 % af undervisningen. For undervisningen stod cand. theol. Lizette Harritsø, som blev færdig på Pastoralseminariet i Lizette har tidligere arbejdet i et barselsvikariat i Sønderby-Kærum Pastorat på Fyn. Hun er ung og dynamisk og meget vellidt både blandt elever og kolleger. Aktivitetsleder Morten Saxild-Hansen supporterede Lizette Harritsø bl.a. ved ekskursioner og andre aktiviteter. Konfirmationen blev en stor succes, og de otte konfirmander og deres forældre var rigtigt glade for forløbet. Som forældrene til en af konfirmanderne efterfølgende skrev: Vi er hamrende imponerede over det meget spændende og levende undervisningsprogram, der var for konfirmationsforberedelsen. Og stor, stor ros til Lizette for at gøre undervisningen spændende og vedkommende. Selve konfirmationen foregik fredag den 26. juli i Vejstrup kirke, der til lejligheden var fyldt til bristepunktet med familie og venner. Vi gentager succesen med et nyt konfirmationshold i Sommerskolen i medierne Den 4. juli deltog en sommerskoleelev fra Vejstrup i DR s børneprogram Sommer Summarum. Hun bor til daglig i USA Anledningen var USA s uafhængighedsdag. Den 12. juli deltog endnu en Vejstrup-elev i Sommer Summarum. Han bor til daglig i Frankrig. Denne gang handlede indslaget om den franske nationaldag, Bastilledagen, d. 14. juli. Desuden havde vi på Bernstorffsminde besøg af tre medarbejdere fra Danmarks Radios afdelinger, Ramasjang/Ultra, som interviewede elever fra skoledanskholdene og lod dem filme sig selv med henblik på, at de på sigt kan indgå i et team af mini-rapportere, som DR Ultra-kanalen kan kontakte ved begivenheder rundt om i verden. Medarbejderne var meget begejstrede og har siden arbejdet med elevernes optagelser, men vi ved endnu ikke, om DR har godkendt ideen om brug af disse udenlandske minirapportere. Mandag d. 8. juli havde vi på Sommerskolens afdeling i Ryslinge besøg af en journalist og en fotograf fra lærernes fagforeningsblad, Folkeskolen. Artiklen blev bragt online i midten af august og portrætterede lærere, der bruger deres sommerferie på at undervise. På baggrund af vores kontakt med Folkeskolen under Sommerskolen har vi desuden været involveret i en ar-

7 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING tikel om problematikker forbundet med danske børn, der vender hjem til den danske folkeskole efter udstationering med forældre i udlandet. Torsdag d. 25. juli optog det britiske KEO Films omkring seks timer på Sommerskolens afdeling i Ryslinge. Optagelserne indgår i en programserie i tre afsnit om henholdsvis Danmark, Norge og Sverige under overskriften Scandimania hvorfor er skandinaverne de lykkeligste mennesker i verden? Værten er Hugh Fearnley-Whittingstall, som er kendt fra programmet River Cottage, der sendes på den britiske Channel 4 og i Danmark på DR 2. De omkring seks timers optagelse er blevet klippet ned til fire minutter, der giver et godt indtryk af Sommerskolen og de elever, der deltog i opholdet i Programmet er blevet sendt på Channel 4 i februar og har genereret en del interesse for Sommerskolen. Programserien er blevet opkøbt af Danmarks Radio og forventes at blive sendt i løbet af foråret/forsommeren Alle forældre til de implicerede elever har naturligvis godkendt deres børns deltagelse i programmer og optagelser. Sommerskolen er et tre ugers skoleophold for udlandsdanske børn i alderen 9 til 17 år. Formålet med Sommerskolen er at give danske børn, som til hverdag er bosat i udlandet, kendskab til og positiv interesse for dansk sprog, kultur og historie. Samtidig giver det børnene mulighed for at få gode venner og skabe et socialt netværk på tværs af landegrænser. Den første sommerskole blev afholdt i 1981 med deltagelse af 31 elever. Antallet af elever er siden steget år for år, og i 2013 havde vi 425 elever, hvoraf lidt over halvdelen var gengangere. Eleverne var fordelt efter alder på tre efterskoler henholdsvis Bernstorffsminde, Ryslinge og Vejstrup. DANES Undervisning 2013 var året, hvor online-danskundervisningen overgik til streaming. Og så blev Dansk light en realitet. Streaming på abc.danes.dk I skoleåret overgik online danskundervisning til at streame alle programmer på undervisningsportalen abc.danes.dk. I nogle få lande er der dog tekniske problemer med streamingen grundet landenes firewalls, hvilket besværliggør streamingen på abc. danes.dk. De berørte familier modtager derfor fortsat DVDer, så de kan følge med i undervisningen trods de tekniske udfordringer. Streamingfunktionen er udviklet med støtte fra Tuborgfondet, og funktionen har gjort det nemmere for eleverne at lave deres opgaver på abc.danes.dk Programmer I skoleåret har vi produceret seks programmer, hvor eleverne har lært om Råbjerg mile, Danefæ, Jul i Den Gamle By, Skagensmalerne, Børn og unges fritidsinteresser og Dansk Søfart. Programmerne giver eleverne mulighed for at få formidlet dansk kultur og historie på en interessant måde, der er målrettet til dem.

8 8 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING 2013 I 2014 har den danske folkeskole 200 års fødselsdag. Online danskundervisning har derfor i 2013 indledt et samarbejde med sekretariatet for Skole200, hvor vi til skoleåret producerer et undervisningsprogram om skolen i 200 år. Programmet vil blive vist til vores egne elever og folkeskoleklasser i hele Danmark i skoleåret Fandango Vi har i skoleåret arbejdet på, at 1. og 2. klasse også skal overgå til Fandango-serien i skoleåret i Derfor er vi i gang med at udvikle opgaver til grundbøgerne på abc.danes.dk til disse klassetrin, hvor online-opgaver vil supplere elevernes arbejde i arbejdsbøgerne. Vi forventer at implementere Fandango i det 1. og 2. klasse i skoleåret Stave- og læseprøver Vi har igen i indeværende skoleår fokuseret på test af vores elever. Eleverne modtog i midten af skoleåret en stavetest og inden sommerferien kom endnu en test. Vi vil i indeværende skoleår ændre sluttesten fra klasse i en ny form for test. Det er forståeligt nok især retstavning, der volder eleverne problemer, og det viser resultaterne også i staveprøverne. Derfor har vi i dette skoleår sat fokus på at udvikle grammatikdelen yderligere med forklarende grammatikfilm, så eleverne kan optimere deres stavning og i højere grad få styr på den danske grammatik. Dansk Light Projektet Dansk Light blev for alvor skudt i gang i Undervisningskonceptet er udviklet med en ekstern konsulent, der har stor erfaring og viden om faget dansk som andetsprog. Den tekniske udvikling er i fuld gang, og Dansk Light forventes at være klar til start i januar Projektet vil udelukkende være online og er det første af sin art. Projektet Dansk Light er til børn bosat i udlandet i aldersgruppen 6-9 år, der har behov for at blive danskfagligt stimuleret, således at de vil kunne mestre dansk i deres hverdag. Børnene går typisk i en lokal skole og har ikke et alderssvarende dansk. Ofte vil de være på begynderniveau. Eleverne vil opnå et kendskab til dansk sprog og kultur, så de får bedre mulighed for at udvikle deres danske rødder ud fra deres flerkulturelle baggrund. Med et kendskab til dansk sprog og kultur vil børnene på sigt kunne bidrage til det danske samfund. Gruppeundervisningen Gruppeundervisningen har fået flere elever i indeværende skoleår. Eleverne i gruppeundervisningen har fra i år, som vores elever på online danskundervisning, kunnet streame alle vores programmer på abc.danes. dk. Det smidiggør undervisningen ved, at eleverne kan se programmerne ved at logge ind på undervisningsportalen. Førskolepakkerne Lær dansk med Sofus og Signe, som er sprogstimuleringsmaterialer til de 3-5-årige, vil i skoleåret gennemgå en justering. I samarbejde med en sprogspecialist vil vi gennemgå indholdet og opgradere pakkerne, så materialet følger den nyeste forskning på området.

9 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING DANES Mærkesager Dobbelt statsborgerskab har også i 2013 været Danes Worldwides mærkesag nr. 1. Foreningen har afgivet høringssvar til Justitsministeriet bl.a. om en ny statsborgerskabsprøve og dansk indfødsret. Dobbelt statsborgerskab Da regeringen tiltrådte i efteråret 2011, stod der i regeringsgrundlaget, at man ville arbejde for indførelse af dobbelt statsborgerskab. I den anledning nedsatte regeringen en arbejdsgruppe, der skal undersøge, hvordan nye regler om dobbelt statsborgerskab skal udmøntes. I den forbindelse har Danes Worldwide bl.a. i februar 2013 afgivet høringssvar, hvori vi understregede betydningen af indførelse af dobbelt statsborgerskab. Ikke kun for foreningens medlemmer, men også for de mange tusinde danskere, der bor og arbejder uden for Danmarks grænser. Desuden har Danes Worldwide bidraget med cases fra medlemmer, som er ramt af manglende dobbelt statsborgerskab. Derudover afholdt vi den 22. april et seminar om dobbelt statsborgerskab. (Se side 22.) Ny statsborgerskabsprøve I sensommeren sendte regeringen et udkast til et nyt lovforslag om en statsborgerskabsprøve til Danes Worldwide og bad om foreningens bemærkninger. I lovforslaget stod der bl.a., at hvis ansøgeren pga. ægtefællens arbejde bor i udlandet, skal arbejdet være for danske interesser fx som udstationeret for en dansk virksomhed eller organisation. I sit svar skrev generalsekretær Anne Marie Dalgaard bl.a.: Vi ved erfaringsmæssigt fra vores medlemmer, at der kan foreligge situationer, hvor man i første omgang har været udstationeret for en dansk virksomhed eller organisation, men senere bliver nødt til at skifte job. I sådanne tilfælde burde de erfaringer, man optjener i en anden virksomhed, kunne sidestilles med erfaringer fra en dansk virksomhed eller organisation, da man i begge tilfælde opnår en faglig erfaring samt en kulturforståelse og et netværk, som ved hjemkomst til Danmark er med til at skabe vækst her i landet. Der er således en stor gruppe danskere, der ikke er ansat i en dansk virksomhed på en traditionel udstationering. Der bør tages højde for denne gruppe af globale danskere i nye lovgivningstiltag. Det skal endvidere bemærkes, at når vi gør det vanskeligere for udlanddanskernes ægtefæller at få dansk statsborgerskab, så gør vi det samtidig vanskeligere for udlandsdanskere at vende hjem, og vi forhindrer dermed Danmark i som samfund at drage nytte af de erfaringer, som danskere i udlandet opnår. Indfødsret I forbindelse med forslag til en ændring af loven om dansk indfødsret fra november 2013, afgav Danes Worldwide høringssvar. I svaret skrev generalsekretær Anne Marie Dalgaard bl.a. om fædres rettigheder: På vores rejser rundt om i verden har vi mødt mange af vores medlemmer, som er fædre, og som lever i et papirløst forhold. Fælles for dem har været, at de alle har været ærgerlige over, at deres børn ikke har haft muligheden for at opnå dansk statsborgerskab. De gældende regler foreskriver nemlig, at såfremt for-

10 10 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING 2013 ældrene lever i et papirløst forhold, kan børnene kun opnå dansk statsborgerskab, hvis moderen er dansk. Hvis det derimod er faderen, der er dansk, skal forældrene være gift, for at børnene arver faderens statsborgerskab. Som nævnt ovenfor er vi derfor meget glade for at se, at disse regler foreslås ændret, således at faderen fremover bliver ligestillet med moderen på dette område. Omregning af IB-karakterer International Baccalaureate Diploma (IB) er en international studentereksamen, som er adgangsgivende i Danmark. En IB-eksamen omregnes til et dansk gennemsnit efter fastlagte regler. I forbindelse med flere henvendelser om problemer med omregning af IB-karakterer, har Danes World wide siden sommeren 2012 søgt at kaste lys over dette misforhold bl.a. ved et møde den 4. oktober 2013 mellem foreningens ledelse og Styrelsen for Videregående Uddannelser. Ifølge dagbladet Information forventes den nye omregning klar februar DANES Rådgivning Nye medlemmer i Danes Worldwides ekspertpanel og mange forskelligartede spørgsmål til foreningens juridiske medarbejder prægede Også i 2013 har mange medlemmer benyttet sig af vores rådgivning ikke mindst hos vores juridiske medarbejder i sekretariatet. Det har også udmøntet sig i artikler i DANES, og de har handlet om alt fra udenlandske studerendes ret til SU i Danmark til indførsel af biler. I alt har der været mellem 250 og 300 henvendelser til vores eksperter, og de medlemmer, som har søgt og fået rådgivning har udtrykt stor tilfredshed. I 2013 udvidede vi vores ekspertpanel med forsikringsrådgiver Henrik W. Jeppsson. Han er salgschef i forsikringsselskabet ihi Bupa, hvor han har været siden Henrik har en international baggrund med erhvervserfaring fra flere lande og kan derfor rådgive om fx forsikring i forbindelse med udstationering eller forretningsrejser. Samtidig intensiverede vi samarbejdet med organisationen Danish Students Abroad (DSA), der på få år har etableret sig med rådgivning til studerende primært i udlandet. Det betød, at vi i efteråret kunne byde Aske Nørby Bonde velkommen som Danes Worldwides studievejleder. Henrik W. Jeppsson Aske Nørby Bonde

11 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING DANES Netværk Repræsentanthåndbogen blev revideret i året, der gik. Og så bød 2013 bl.a. på golfturnering for medlemmerne. Danes Worldwides repræsentanter har en nøgleposition som bindeled mellem Danes Worldwide og medlemmerne. Vores repræsentanter er synlige figurer, der dels er i stand til at hjælpe danskere i lokalområdet, og dels kan fortælle os, hvordan vi bedst servicerer vores medlemmer. Repræsentanthåndbogen Hen over sommeren blev den nye tekst til Repræsentanthåndbogen færdig og sendt ud til repræsentanterne til kommentering. Håndbogen skal også have nyt layout, men dette bliver først sat i værk, når vi har modtaget alle kommentarer og fået eventuelle forslag og idéer indarbejdet i teksten. Repræsentantnyt Vi sender fortsat nyhedsbreve til alle repræsentanter kaldet Repræsentantnyt med jævne mellemrum; hvilket vil sige 4-6 gange om året. Nyhedsbrevet orienterer bl.a. om nye repræsentanter og om emner af særlig interesse for repræsentantkorpset. Golfturnering Som noget nyt arrangerede vi for første gang en golfturnering for foreningens medlemmer. Turneringen fandt sted den 6. august, og de fremmødte, som dystede mod hinanden på greenen, var yderst tilfredse. Der er allerede planlagt en ny golfturnering i 2014.

12 12 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING 2013 Fredensborghusene Af Anton Frank Huslejeforhøjelser og fondsansøgninger til vedligeholdelse har præget 2013 i Fredensborghusene. Den selvejende Institution Fredensborghusene består af 77 boliger og et center med restaurant, selskabslokale og ni værelser, tegnet af arkitekt Jørn Utzon og opført i begyndelsen af 1960 erne. Fredensborghusene er anerkendt internationalt som en arkitektonisk kulturarv, hvorfor en total fredning blev gennemført i En gave og en hæmsko for rentabel drift, jf. nedenfor. Bestyrelsen, på i alt seks medlemmer, er sammensat af fire medlemmer udpeget af Danes Worldwide, et medlem udpeget af beboerne og et medlem udpeget af Foreningen til Fremskaffelse af Boliger til Enlige og Ældre. Bestyrelsen konstituerede sig i januar 2013 med Bent Pedersen som formand og Inge Gorm Hansen som næstformand. Ud over formandskabet er Niels Jørgen Frank og Bo Andersen udpeget af Danes World wide. Erik Nørgaard er udpeget af lejerne og Henning Petersen af Foreningen til Fremskaffelse af Boliger til Enlige og Ældre. I regnskabsåret har der været afholdt seks bestyrelsesmøder. Årets udfordringer og resultater Året har været præget af bestyrelsens bestræbelser på at sikre rentabel drift, herunder gennem en forøgelse af huslejen for bebyggelsens række- og gårdhavehuse. Herudover har bestyrelsen arbejdet med en række tidligere iværksatte initiativer, til gavn for bebyggelsen og beboerne. Bestræbelserne på at søge fondsmidler og økonomisk støtte til bevaring og restaurering af Fredensborghusene er fortsat, men der er endnu ikke opnået endelige tilsagn fra fonde eller Kulturstyrelsen. Opgaven er påtrængende, hvis den i 1987 fredede bebyggelse skal sikres for eftertiden. Dette arbejde vil blive intensiveret i Bestyrelsen har i årets løb afholdt møder med repræsentanter fra Kulturstyrelsen, som fastholder, at den historie, bebyggelsen fortalte i 1963, skal bibeholdes for fremtiden. Der er stor forståelse for Kulturstyrelsens krav, men samtidig må det erkendes, at de udgør en meget stor både økonomisk og arkitektonisk udfordring for Fredensborghusene. I samarbejde med Kulturstyrelsen forventes i 2014 en beskrivelse af de lovlige tekniske løsninger og materialevalg fastlagt, således at nødvendige genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder fremover kan bringes til øjeblikkelig udførelse, uden i hvert enkelt tilfælde at skulle afvente en tidkrævende sagsbehandling i Kulturstyrelsen. Bebyggelsen er særdeles omkostningskrævende i vedligeholdelse, fordi fredningen betyder, at håndværksarbejder og valg af materialer skal ske, som da husene blev opført i begyndelsen af 1960 erne. Huslejeniveauet og vilkårene for fremtidige reguleringer heraf er blevet fastlagt ved forlig med lejerne. Økonomien for udlejer er hermed blevet forbedret både på kort og længere sigt. Administrationen er i årets løb omlagt, således at parkvedligeholdelsen og viceværtopgaver nu varetages af eksterne leverandører. Resultatet af denne omlægning har været særdeles tilfredsstillende med bred anerkendelse fra beboere og gæster i bebyggelsen.

13 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING Fra 1. januar 2014 overtages administratoropgaver af et professionelt administrationsselskab, Advodan Helsingør, dog fortsætter administrator Anton Frank som ansvarlig administrator med løsning af dele af opgaverne i endnu 2-3 år. Med disse omlægninger opnås en forbedring af både økonomi og kvalitet, og den nødvendige rapportering til og fra bestyrelsen forbedres ligeledes. Endelig effektiviseres forretningsgange med en styrkelse af den interne kontrol. Fredensborghusenes restauratør har i årets løb forbedret sin indtjening gennem afholdelse af en række selskaber og arrangementer for udefrakommende gæster. Herved er den særlige spiseordning for beboerne blevet betrygget og økonomien for Fredensborghusenes restaurant forbedret. Ordningen med partialobligationer Ved bebyggelsens opførelse og helt frem til 2013 har det været et krav, at lejerne som et særligt, og i leje-

14 14 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING 2013 lovgivningen hjemlet vilkår, skulle låne Institutionen et beløb i form af et særligt indskud. Med sikkerhed i et ejerpantebrev, blev der i 1963 udstedt en partialobligation pr. bolig, som sidenhen ved påtegning er transporteret tilflyttende lejere. Partialobligationerne forrentedes med 5 % af pålydende som udbetaltes partialobligationsindehaveren to gange om året. Uheldigvis er det af tidligere bestyrelser blevet besluttet at kursregulere partialobligationerne, senest til kurs Ordningen, der har været praktiseret igennem en meget lang årrække, og som har været hjemlet i vedtægterne, er i 2013 bragt til ophør, fordi det viste sig stadigt vanskeligere at genudleje boliger i bebyggelsen. I hovedsagen begrundet i det store kontante indskud, som krævedes for at opnå en lejeaftale, men også på grund af utilfredsstillende boligstandard, jf. ovenfor om fredningens negative virkninger. Bestyrelsen har derfor med virkning fra den 6. maj 2013 nedsat kursen på partialobligationerne til pari og samtidigt tilbagebetalt lejerne det differencebeløb, der fremkommer mellem det beløb lejeren i sin tid betalte for sin partialobligation og kurs 100. Det har været nødvendigt at følge denne fremgangsmåde for at sikre mod en utilsigtet overtrædelse af lejelovens 6. Tilbagebetalingen til lejerne af differencebeløbet, der udgjorde ca mio. kroner og den nedenfor omhandlede indfrielse af partialobligationer, blev finansieret ved optagelse af nyt realkreditlån. Samtidig har lejerne modtaget tilbud om indfrielse af deres partialobligation. Hovedparten af lejerne har accepteret dette tilbud, således at disse partialobligationer er transporteret til Fredensborghusene til eje. De resterende partialobligationer vil, mod indfrielse til kurs 100, blive transporteret til Fredensborghusene, når lejeren måtte ønske dette og senest ved lejemålets ophør. Det må konstateres, at der endnu ikke er opnået balance i driften. Bestyrelsen påregner at sikre en sådan balance på kort sigt, når bortses fra de store renoveringsarbejder, der skal gennemføres i de kommende år, og som nødvendigvis skal sikres gennem fondsdonationer eller gennem yderligere bekostelig låneoptagelse. I sidstnævnte situation vil balance først kunne opnås på længere sigt. I årets løb har der været ud- og indflytninger i to rækkehuse og syv gårdhavehuse. Ved lejerskifte udløses en ikke uvæsentlig istandsættelsesregning til såvel fraflyttende lejer som til udlejer. Alt i alt, omstændighederne taget i betragtning, et godt år for Fredensborghusenes økonomi, der er i bedring, og for beboerne, der udtrykker glæde ved deres danske bopæl i Fredensborg og stor tilfredshed med det sociale liv, der udfolder sig med en god trivsel i det daglige. Fredensborghusene, der består af 30 rækkehuse og 47 gårdhavehuse, blev bygget i af Jørn Utzon. Husene ligger, som navnet antyder, i Fredensborg i Nordsjælland. Ved udgangen af 2013 står 483 personer på ventelisten til et gårdhavehus, og 145 personer venter på et rækkehus. I gennemsnit er ventetiden 8-10 år på begge hustyper.

15 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING DANES Kommunikation En læserundersøgelse af medlemsmagasinet DANES, en løbende optimering af digitale kommunikationsværktøjer og udvikling af helt nye pjecer er blandt de opgaver, som har præget sekretariatets kommunikationsafdeling i det forgangne år. Stor interesse for Danes Worldwide fra mediernes side både de trykte og de elektroniske i Og så gik danes.dk i luften. På kommunikationssiden har vi fortsat arbejdet med at vedligeholde vores nye website, danes.dk, samt udgive de elektroniske nyhedsbreve og medlems magasinet DANES. Vi har i 2013 outsourcet salg af annoncer til ekstern leverandør, hvilket har vist sig meget givtigt. Annonceindtægterne er således steget fra kr. i 2012 til kr. i Ny hjemmeside i luften Den nye hjemmeside gik i luften den 15. februar 2013, men kom først til at fungere optimalt nogle måneder senere. Bl.a. var der en del børnesygdomme i forbindelse med betalingsmodulet, som det tog lidt tid at få kureret. Den engelske oversættelse blev klar umiddelbart før årsskiftet som en direkte spejling af den danske tekst dog med undtagelse af betalingsmodulerne, som udelukkende findes på dansk. Hjemmesiden trænger stadig til en opdatering, hvad angår billeder og illustrationer i form af fx vignetter. Danes Worldwide i medierne Danes Worldwide blev i 2013 omtalt 49 gange i diverse trykte og elektroniske medier tilsluttet mediedatabasen Infomedia. Dertil kommer en væsentlig brugeraktivitet på foreningens Facebookside, hvor ca danskere bosat i udlandet fulgte foreningen ved årsskiftet 2012/13. Den voksende aktivitet på Facebook resulterer bl.a. i, at foreningens opslag videredeles internt blandt sidens følgere et realistisk bud er minimum videredelinger. Danes Worldwide blev til sammenligning i 2012 nævnt 71 gange i medierne, i 2011 ca. 85 gange, i 2010 ca. 60 og i 2009 ca. 30. Her følger en række eksempler på kilder og valg af rubrikker i løbet af 2013: Politiken: Dalgaard kæmper for den globale tankegang Børsen: International i tanke og handling U-landsnyt.dk: Førstekvinde for udlandsdanskere blir 50 Kristeligt Dagblad: Sommerskole med udlandskonfirmander The Copenhagen Post: Taxes not responsible for brain drain, shows EU poll Politiken: Flugten fra de høje danske skatter er en myte DI Business: Få succes med udstationering

16 16 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING 2013 Folkeskolen: Lærere bruger ferien på at lære danske børn dansk DR P4: Venstre tilslutter sig dobbelt statsborgerskab DR P3: Mange drømmer om at arbejde i USA Jyllands-Posten (debat): Udedanskere ønsker ligestilling Derudover har Anne Marie Dalgaard været interviewet om dobbelt statsborgerskab i DR P4 Direkte og i TV2 News om stemmeret til danskerne. Oversigt over medieomtale i alt 2013: Landsdækkende dagblade: 13 Regionale dagblade: 2 Lokale ugeaviser: 9 Fagblade og magasiner: 3 Webkilder: 15 Radio-indslag: 6 Tv-indslag: 1 Facebook I eftersommeren hyrede Danes Worldwide bureauet Untold til at overtage foreningens facebookside i form af hyppige og målrettede opslag. Det generede en del interesse, med mange likes og endnu flere, som besøgte facebooksiden. Umiddelbart efter valgte næsten nye personer at abonnere på vores elektroniske nyhedsbrev. Om der er en sammenhæng, vides ikke. Ved årsskiftet 2013/2014 fulgte cirka personer Danes Worldwides foreningsside på facebook, hvilket er næsten en fordobling sammenlignet med 2012/2013. Ved årsskiftet 2013/2014 fulgte cirka 600 personer Danes Worldwides sommerskoleside, hvilket ligeledes er en omtrentlig fordobling sammenlignet med 2012/2013. Læserundersøgelse I oktober 2013 iværksatte Danes Worldwide en læserundersøgelse af medlemsbladet DANES. Blandt de mailadresser, undersøgelsen blev sendt til, modtog redaktionen besvarelser fra 462 læsere. Den samlede svarprocent var således på 15 %, hvilket er tilfredsstillende set i lyset af, at ingen præmier blev stillet på højkant, og at respondenterne ikke blev rykket for svar som ved medlemsundersøgelsen kvalitetsvurderinger er et usikkert materiale, men sammenligning af bl.a. respondenters bopælsland, beskæftigelse og indkomstforhold i Læserundersøgelsen 2013 og Medlemsundersøgelsen 2012 viser et meget ensartet mønster blandt respondenterne ved de to undersøgelser, hvilket borger for Læserundersøgelsens kvalitet. Danes Worldwides medlemsskare er utrolig bredt sammensat. Det har været fantastisk at få inputs fra læsere fordelt over hele verden fra Moskva og Teheran over Milano til bl.a. Buenos Aires. Vi vil gerne sige mange tak til alle de læsere, der har taget sig tid til at besvare spørgeskemaet. Medlemsmagasinet DANES Magasinet DANES gennemgår en løbende udvikling, som aktuelt i høj grad sker med udgangspunkt i undersøgelsens resultater og ikke mindst inspireret af over 200 personlige kommentarer med tips, ros og kritik. Særligt fortrøstningsfuld er redaktionen derfor i det fortsatte arbejde med at lave et så vedkommende medlemsmagasin som ressourcemæssigt muligt ved konstateringen af, at færre end 1 % af læsere generelt er utilfredse/meget utilfredse med DANES. Her følger diagrammer med resultater fra Læserundersøgelsens væsentligste spørgsmål om bl.a. print vs. web-udgave, artikelgenrer, sprog m.m.:

17 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING % 90 % 80 % Hvordan foretrækker du at læse DANES? 70 % 60 % 50 % 40 % 47 % 36 % 30 % 20 % 17 % 10 % 0 % Papir Online Papir og online 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 39 % 34 % 23 % Hvad vil være din umiddelbare reaktion, hvis medlemsmagasinet fremover udelukkende udkommer online? 10 % 0 % 1 % 3 % Opsigelse af medlemsskab Dårlig beslutning Hverken/ eller God beslutning Ved ikke Klumme af Christopher Arzrouni Nyt om bøger Klumme af Clare MacCarthy Hvad synes du om det faste indhold i det seneste DANES (nr )? Sprogartikel om kommafejl Ekspertpanelet Danmark i internationale medier Meget dårlig Dårlig Hverken/eller God Meget god Ved ikke

18 18 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING % 90 % 80 % 86 % Savner du flere artikler på engelsk i DANES? 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 14 % 0 % Ja Nej 100 % 90 % 80 % 88 % Er magasinets seks udgivelser per år passende? 70 % 60 % 50 % 5 % 40 % 30 % 20 % 10 % 6 % 0 % For få udgivelser Passende For mange udgivelser Politik Økonomi/erhverv Kultur Historie Er magasinets generelle dækning af disse emner væsentlige for dig? Nye love, regler o. lign Artikler fra/om foreningens me Artikler fra/om toneangivende Artikler der vejleder om forbr Meget uvæsentligt Uvæsentligt Hverken/eller Væsentligt Meget væsentligt Ved ikke

19 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 0 % Meget utilfreds 0 % 6 % 54 % 39 % 1 % Utilfreds Hverken/ Tilfreds Meget Ved ikke eller tilfreds Hvad synes du generelt om medlemsmagasinet DANES? Sekretariatet Mange aktiviteter både danske og udenlandske har præget sekretariatets arbejde i Og så fik vi renoveret lokalerne på Kultorvet. Personale Jesper Malmose gik fra 20 til 30 timer om ugen i kommunikationsteamet pr. 1. januar. Sisse Egholm Hasbo afløste i slutningen af marts Rasmus Kjærgaard Nielsen som juridisk medarbejder. Sisse læser jura på Københavns Universitet og besvarer henvendelser fra medlemmer både på sekretariatet og i DANES. Pr. 1. september overtog Astrid Boye Wiik en deltidsstilling i kommunikationsafdelingen efter Mie Schärfe, hvis projektansættelse udløb. Astrid er cand. mag. i dansk og kommunikation fra Aarhus Universitet og har erfaring som webmaster fra Statens Museum for Kunst. Også i lærerteamet var der udskiftninger. Den 1. juni stoppede lærer Malene Wandahl Krause, og den 1. oktober vendte Line Valde Jørgensen tilbage til Danes Worldwides lærergruppe i et årsvikariat. Line overtog klasserne efter Solveig Engberg, for at Solveig kunne koncentrere sig fuldt ud om jobbet som koordinator for Sommerskolen. Blandt retterne sagde vi farvel til Anne-Sofie Kjærgaard Hansen pr. 1. juni og Mette Myrup pr. 1. december. De blev afløst af Anders Kondrup Haugaard, som var ansat i perioden 1. februar 30. juni, af Mathilde Skov Borring, som blev ansat den 1. februar og Niklas Agerbech Petersen, som blev ansat den 17. september.

20 20 Nytårskur og receptioner Ved Dronningens nytårskur den 4. januar repræsenterede bestyrelsesformand Michael Metz Mørch foreningen, der som bekendt har Hendes Majestæt som protektor. På grund af en gennemgribende renovering af sekretariatets lokaler, flyttede personalet op på 5. sal i bygningen, Købmagergade 67 midt i februar. Arbejdet tog som beregnet tre måneder og ned igen til nyrenoverede lokaler midt i maj. Vi holdt housewarming i september for venner af foreningen og samarbejdspartnere. Den 7. marts rundede generalsekretær Anne Marie Dalgaard 50 år. Det blev markeret med en fødselsdagsreception i Asia House for medlemmer, samarbejdspartnere og forretningsforbindelser. Seminarer Torsdag den 31. januar afholdt Danes Worldwide i samarbejde med Dansk Industri et seminar om ud- og hjemstationering med titlen: Sådan får din virksomhed succes med global mobilitet. Ca. 50 virksomheder Danes Worldwides seminar om dobbelt statsborgerskab havde stor tilslutning.

Foreningen for globale danskere. Danes Worldwide

Foreningen for globale danskere. Danes Worldwide Danes Worldwide Foreningen for globale danskere Danes Worldwide Flere end 250.000 danskere opholder sig uden for Danmark i kortere eller længere tid af vidt forskellige årsager. Danes Worldwide er talerør

Læs mere

Corporate Membership. Vi tager os af jeres udstationerede medarbejdere. Danes Worldwide

Corporate Membership. Vi tager os af jeres udstationerede medarbejdere. Danes Worldwide Corporate Membership Vi tager os af jeres udstationerede medarbejdere Danes Worldwide Haldor Topsøe A/S er som firma meget glad for medlemskabet af Danes Worldwide. Vores udsendte medarbejdere nyder godt

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

en målrettet indsats Årsberetning Danes Worldwide

en målrettet indsats Årsberetning Danes Worldwide 1 D A N S K S A M V I R K E en målrettet indsats Årsberetning 2012 Danes Worldwide 2 DAnes worldwide årsberetning 2012 En målrettet indsats 2012 var det første år med den nye strategi for styrkelse af

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ET AFGØRENDE ÅR. Og vi har kunnet fortsætte det gode arbejde med at

ET AFGØRENDE ÅR. Og vi har kunnet fortsætte det gode arbejde med at ÅRSBERETNING 2014 ET AFGØRENDE ÅR Årets mål om at få balance i Danes Worldwides økonomi lykkedes, og foreningen fik ny visuel identitet. Undervisningstilbuddene blev styrket og Sommerskolen udvidet. Og

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Husk generalforsamling Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Bestyrelsen pr. 1. januar 2011 Formand Svend Åge Pedersen Sdr. Alle 30, Ramsing 7860 Spøttrup Kasserer Lars Yde Villaparken

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604 Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2015 ---------------------------------------------------

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme G.1.1 Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme for 2015 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

DANSK STYRKELØFT FORBUND

DANSK STYRKELØFT FORBUND Årsregnskab for DANSK STYRKELØFT FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby CVR. Nr. 16 01 37 49 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: side. Introduktion 1. Årsberetning 2. - 3. Revisionspåtegning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Copenhagen Floorball Club CVR-nr.

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Christiansfeld Net Brugernes eget antenne net. Velkommen. Generalforsamling 2014

Christiansfeld Net Brugernes eget antenne net. Velkommen. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamlingen 2014 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere