KirkeBladet. Med kirkebilen til gudstjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KirkeBladet. Med kirkebilen til gudstjeneste"

Transkript

1 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 2 Forår årgang Med kirkebilen til gudstjeneste Ønsket om at komme i kirke om søndagen er ikke altid let at få opfyldt, hvis man for eksempel er gangbesværet. I de seneste år er en rollator blevet almindelig i bybilledet. Den har flyttet grænserne for mange menneskers formåen og er til stor gavn og glæde, udstyret som den jo normalt er med både hvilesæde og kurv til taske og varer. Men alligevel er der nogen, som ikke kan klare at gå en længere distance, og her er det, at kirkebilen kommer ind i billedet som en god mulighed for ældre gangbesværede og eventuelle andre med bevægelseshandicap. Kirkebilen er et kørselstilbud til alle, som ønsker at komme til gudstjeneste, men som ellers ikke har mulighed for at komme frem, ikke mindst om vinteren med dår ligt føre, eller når mørket falder på som for eksempel ved nytårsgudstjenesten i fortsætter side 2... Sofie og Chr. Bjerg Berthelsen ved kirkebilen sammen med chaufføren fra Bjerringbro Taxi, Bodil Borg. Temasider om konfirmation side 4-5 Nyt inventar i Hjermind Kirke side 12 En ungdomsklub kaldet Mimers Brønd side 13 KirkeBladet forår

2 Præster i Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen Nørregade 33a, 8850 Bjerringbro. Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag marts og maj friweekend, ferie uge 15 Sognepræst Merete Lindhardt Christensen Frisholtvej 38, Sahl Tlf Ferie uge og 22, friweekend maj Sognepræst Bjarne Markussen Bjerring Byvej 26, Bjerring, 8850 Bjerringbro Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag Ferie uge 12, maj friweekend Sognepræst Ken Nørgaard Pedersen Tingstedvej 12, Hjermind, 8850 Bjerringbro Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag Ferie uge 11, maj friweekend Redaktion: Birthe Winther Stentoft (ansvarshavende), Bjerringbro. Tlf Birte Amdisen, Bjerringbro. Tlf Michael Lassen, Hjorthede. Tlf Deadline for næste blad: Tirsdag den 26. april 2011 Fortsat fra forsiden... Bjerringbro Kirke. Denne blev i 2010 holdt allerede kl , i øvrigt med en meget fin tilslutning, idet 63 mennesker samledes om gudstjenesten og et efterfølgende glas champagne med ønsket om et godt nytår. Benyttes kun af få Der er dog overraskende få, som benytter sig af tilbuddet om at køre med kirkebilen. Det gælder for såvel Mammen som for Lee-Hjorthede-Skjern og Bjerringbro-Bjerring-Hjermind. Men selvfølgelig er der enkelte trofaste brugere. Et par, der gerne benytter ordningen, er Sofie og Chr. Bjerg Berthelsen i Bjerringbro. - Nu hvor vi har solgt vores egen bil, kan turen op til kirken ikke altid klares med stok og rollator, og så er det rart at kunne ringe efter kirkebilen, fortæller Sofie Berthelsen. Hun og hendes mand synes, at det fungerer meget tilfredsstillende med kirkebilskørslen der i Bjerringbro udføres af Bjerringbro Taxi, og de er glade for at have muligheden, som de gerne deler med andre. Telefonnumrene Kirkebilernes telefonnumre kan læses andet steds i KirkeBladet, men for en ordens skyld gentager vi dem gerne her: Bjerringbro-Bjerring-Hjermind tlf , Lee-Hjorthede- Skjern tlf Mammen kirkebil kører til og fra den første gudstjeneste i hver måned. Henvendelse om kørsel ønskes afgivet dagen før på tlf KirkeBladet forår 2011

3 Rødvin - spaghetti For ikke så længe siden var jeg til gudstjeneste på Djursland. Kirken var fyldt til bristepunktet. Det havde noget at gøre med, at der skulle være ikke mindre end tre dåb, og det er meget, meget glædeligt, at det de sidste årtier er blevet almindeligt, at alle dåbsgæster er med i kirke. I våbenhuset stod den kvindelige præst og talte hyggeligt med dåbs forældrene. Du har da vist udsolgt i dag, sagde jeg. Nej, hun mente nok, at jeg kunne klemme mig ned på en bænk. Men salmebøger? spurgte jeg og kastede et blik på den tomme reol. Den klarer vi sagde hun og gik hen og hev en salmebog fra to konfirmander, der havde hver sin. Salmerne var gode og af hensyn til de såkaldt kirkefremmede valgt blandt dem, der forventedes kendt. Så fulgte dåben og derefter prædikenen, båret af indsigt og tilsat humor og holdt med et overskud, der kom af, at hun visselig havde noget på Pastor emeritus Bent Ole Pedersen hjerte. Efter næste salme er der altergang, meddelte hun under bekendtgørelser, og det ville jo se vældig godt ud, hvis fadderne gik med! Hvad faktisk en hel af dem derpå gjorde. Det er en kunst at opretholde balancen mellem højtid og afslappethed og dog holde målene. Den kunst kunne hun. Her overgik hun med mange længder en kollega i oplandet til Århus, der holdt børnegudstjeneste, en såkaldt spaghettigudstjeneste. (I den græske og romerske mytologi opererer man med guder for snart sagt alle livets områder. Man har f.eks. en handelsgud, en krigsgud og en kærlighedsgud. Men jeg har aldrig hørt om en spaghettigud og da slet ikke i forbindelse med kristendommen). Der blev, som man kunne vente, serveret spaghetti (og kødsovs) for de gulnæbbede små, efter at der i kirken havde været dukketeater, der handlede om mobning og mundede ud i en morale om, at vi skal være rare og søde mod hinanden. Det skal vi ganske vist, men den holdning har kristendommen jo ikke monopol på. Det med at gøre gudstjenesten lækker og indlægge et traktement minder mig om en tidligere bispekandidat i Roskilde stift, der holdt nadver med flutes, rødvin og rødt kød. Det måtte deltagerne selv betale for, og alene derved var ideen jo totalt afsporet. Det minder mig om min barndoms ikke særlig velsmagende vitaminpiller, der var forsynet med sukkerovertræk, så man næsten ikke bemærkede, hvad man nedsvælgede. Hvis ikke kristentroen er det synlige og bærende i kirkens aktiviteter, er alt, hvad man ellers hitter på, spildt ulejlighed. Men faktisk er der rigtig mange præster, også her i omegnen, der kan den kunst at lade kristentroen komme til orde. Skulle nogen være i tvivl, bør de lade det komme an på en prøve! Bent Ole Pedersen KirkeBladet forår

4 TEMA: Konfirmandundervisningen er kommet under politisk pres Set med præsteøjne er det ulykkeligt, hvis det lykkes byrådets børne- og ungdomsudvalg at få flyttet konfirmandundervisningen til efter skoletid, siger sognepræst Bjarne Markussen, Bjerring: - B&Us forslag om at henlægge undervisningen til kl giver urimelige undervisningsvilkår og bevirker, at vi som kirke mister konfirmander. Og for konfirmanderne får det den konsekvens, at undervisningen skal til at konkurrere med fritidsjobs, sportsaktiviteter og musikskoleundervisning. Forslaget er samtidig ud fra en juridisk tilgang absurd, idet det fremgår af folkeskoleloven, at konfirmandundervisningen skal ligge indenfor (og ikke efter) rammerne af skolens undervisning. Ikke desto mindre er dette forslag sendt til høring blandt alle kommunens skoler, hvilket selvsagt betyder, at man har investeret politisk prestige i at gennemføre forslaget (eller noget der ligner). Dermed er konfirmandundervisningen i sin nuværende form kommet under pres. Ikke blevet hørt Desværre er vi ikke som præster blevet hørt i denne proces. Dette ville ellers have kunnet bidrage med saglig og redelig information, der ville have tydeliggjort, hvilke problemer vedtagelse af et sådant forslag vil medføre afhængig af den enkelte præsts arbejdssituation: antal konfirmandhold, begravelser og øvrige engagement. Dels er det ikke muligt samtidig at have konfirmander og minikonfirmander. Dels vil det medføre, at nogle begravelser fremover skal henlægges til om formiddagen til gene for de mange deltagere. Dels vil det få konsekvenser for betjeningen af plejehjem. Og endelig vil det hindre folkekirkens ansatte i at holde fælles møder på stiftsplan, hvoraf nogle af os har en del opgaver. Heldigvis er der skole be styrelser, der lægger op til lokalt samarbejde. Bl.a. skriver skolebestyrelsen ved Egeskovskolen i sit høringssvar: Vi har stor respekt for præsternes embede og ønsker at både skolen og præsterne får de bedst mulige arbejdsvilkår. Et sådant samarbejde er vi mange præster, der gerne vil indgå i. Fra kirkens side afventer vi spændt, hvad der vil ske i den videre beslutningsproces, idet B&Us forslag om at placere konfirmandundervisningen i forlængelse af den obligatoriske undervisning nu er anbefalet til vedtagelse i byrådet. Vi håber, at vi bliver hørt, og at der i de forskellige partier er besindige folk, der tøver med at tilslutte sig et forslag, der kan få ganske uheldige konsekvenser for kirkens kontakt med de unge, siger Bjarne Markussen. To konfirmander fortæller Jannie og Carina hopper til fadervor. Et par af forårets konfirmander er Jannie Kristensen og Carina Henriksen. De konfirmeres i Hjermind Kirke den 20. maj. De to piger er til KirkeBladet blevet interviewet af Grethe Langdahl Olesen. På spørgsmålet om, hvad de ser mest frem til, svarer de begge: Selve festen! Og så glæder de sig til at se, hvad tøj de andre har købt til dagen. - Hvad laver I, når I går til præst? - Mange forskellige ting. Bl.a. har vi hoppet til fadervor. Vi ser film. Nogle film mange gange. Vi har også lært salmer. Vores præst har guitar med og lærer os forskellige sange. Sidste gang arbejdede 4 KirkeBladet forår 2011

5 vi med lignelser. Vi lavede ting i Lego, som skulle vise, hvad lignelserne handlede om, og så tog vi billeder af det. Vi arbejdede med den gældbundne tjener. Når vi arbejder på denne måde, husker vi det bedre. - Er der nogle krav for at kunne blive konfirmeret? - Ja, vi skal gå i kirke 12 gange, og det er ikke alle gudstjenester, der tæller med, f.eks. ikke kirkekoncerter. Carina siger, at det er godt at lære om et håb. Somme tider er det ikke til at se håbet, men alligevel ved vi, at det er der for enden af gangen. Slutkommentaren fra de to piger er: - Vi har verdens sejeste præst! Undervisningen vigtig for de unge Konfirmandundervisningen er vigtig i forbindelse med de unges dannelse og dermed en væsentlig opgave i forbindelse med deres uddannelse, fastslår sognepræst Bjarne Markussen. - Ganske vist kan resultatet ikke måles i en Pisa-test, men det betyder ikke, at indholdet i undervisningen er mindre vigtig. Gennem undervisningen i konfirmandstuen får de jo bl.a. redskaber til at forstå sig selv, både som individer og som en del af et forpligtende fællesskab. To gæster Et tydeligt eksempel på dette kom i Bjerring til udtryk i efterårets undervisning gennem besøg af to vigtige ressourcepersoner fra lokalområdet: Tidl. mis sionær Bodil Lindgaard og borgmester Søren Pape Poulsen. Baggrunden for deres besøg var en fordybelse i skabelsens betydning. Hvert eneste menneske er et originalt kunstværk forskelligt fra alle andre (i en tid, hvor mange har min d reværdskomplekser og unge kæmper med identitet kan det være ganske afgørende at forstå sig selv som noget særligt). Men når det er sagt, er det lige så vigtigt at få understreget, at det også gælder de andre. Det betyder bl.a., at man ikke bare er forpligtet på sig selv, men forpligtet på at elske sin næste som sig selv, tage ansvar, hjælpe og vise omsorg. Næstekærlighed er et modsvar til egoisme og selvtilstrækkelighed. Og enhver, der har med 7. klasses elever at gøre, ved, at man kan være både inde og ude, og at der derfor på dette felt er meget at arbejde med. At tage ansvar Konfirmanderne blev konfronteret med det at tage ansvar for verdens nødlidende og fattige i form af besøg af tidl. missionær Bodil Lindgaard, der sammen med sin mand har været udsendt til Nepal og Cambodia. Derefter fik vi i konfirmandstuen besøg af borgmester Søren Pape Poulsen, der med ud gangspunkt i Gud-ansvar-magt snakkede med kon firmanderne om de mange komplekse pro blemstillinger, der er forbundet med et politisk ansvar, netop når man gerne vil elske sin næste som sig selv. Hvem skal man hjælpe, og hvor meget? Snakken gik om alt fra tvangsfjernelser og specialundervisning til transport, cykelstier, sportshaller, børnehaver, plejehjem og hjemmehjælp. Konfirmanderne fik lov til at løfte den tunge borgmesterkæde af guld der udtrykker magt og ansvar og kiggede samtidig på et andet og mere ydmygt, men måske mere betydningsfuldt symbol: et lille trækors i en lædersnor. Borgmester Søren Pape bar sin borgmesterkæde, som konfirmanderne fik lov at løfte KirkeBladet forår

6 Bjerringbro Kirke Menighedsrådsformand: Birthe Winther Stentoft. Tlf Kirkeværge: Ernst Nielsen. Tlf Information Menighedsrådsmøder tirsdag den 8. marts, tirsdag den 5. april kl i Kirkecenteret og tirsdag den 10. maj kl i Kirkecenteret Kirkens børne- og ungdomskor øver mandag kl eftermiddag i Kirkesalen på Sønderbro. Henv.: Steffen Jungild, tlf Fastelavn Søndag den 6. marts holdes familiegudstjeneste i Bjerringbro Kirke kl Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i Kirkecenteret. Koncerter i kirken - Lørdag den 19. marts kl : Koncert med Fangekoret fra Vridsløselille. Se side Tirsdag den 12. april kl : Koncert med Midtjysk Kor. Se side 14. Voksenkoret Bjerringbro Kirkes voksenkor, der er et lønnet motetkor på 4-5 medlemmer, medvirker i den kommende tid ved fastelavnsgudstjenesten den 6. marts. Desuden medvirker koret ved gudstjenesten påskedag den 24. april og ved konfirmationen den 22. maj samt ved gudstjenesten den 12. juni. Møderække i Kirkesalen Bjerringbro menighedsråd fortsætter møderækken i Kirkesalen med endnu tre arrangementer. Alle møder indledes kl med andagt og kaffebord. Programmet for de tre aftener er: - Tirsdag den 22. marts: Sangaften med organist Steffen Jungild. Det er en ønskekoncert, hvor man kan få sine sangønsker opfyldt. - Tirsdag den 19. april: Karna Vestergård fortæller Fra landmandskone til billedkunstner. - Tirsdag den 24. maj: Inger Bach fortæller om Livet på Dyrebakken og grønne glæder. Minikonfirmander I Bjerringbro Kirke er sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen i gang med et nyt hold minikonfirmander, denne gang fra Egeskovskolen. Holdet slutter forløbet af med en familiegudstjeneste søndag den 10. april kl , hvor minikonfirmanderne optræder med et lille indslag. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i Kirkecenteret, pris voksne 30 og børn 10 kr. Kirkefrokosten er for alle. Et sidste måltid Skærtorsdag er aftenen før Jesus henrettes. Her spiser han sit sidste måltid, påskemåltidet, sammen med sine venner, disciplene. Skær skal forstås i betydningen ren, fordi Jesus ifølge Johannes evangelium vasker sine disciples fødder denne dag. Skærtorsdag er både en optakt til langfredags sorg og smerte, men samtidig en festdag, fordi nadveren, som vi fejrer til gudstjenester i hele den kristne kirke, bliver til. Menighedsrådet og sognepræsten vil gerne gentage succesen fra i fjor og invitere til fællesspisning i Kirkecenteret i forlængelse af gudstjenesten skærtorsdag, den 21. april, kl og håber på et hyggeligt samvær som en god start på påsken. Pris voksne 30 og børn 10 kr. FDF laver sanselig café Lørdag den 5. marts kl indbyder FDF Bjerringbro til en aften i sansernes verden. Det foregår i Viften i Gudenåhuset. Her underholder en ung amerikansk sanger og sangskriver med sin musik. Aftenen består af oplevelser, der har fokus på at smage, lytte og fornemme. Denne sanselige café afløser de foregående års natkirke. 6 KirkeBladet forår 2011

7 Folkekirkens Nødhjælp Søndag den 13. marts er datoen for Folkekirkens Nød hjælps Sogneindsamling. De indsamlede penge bruges rundt om i verden, hvor medmennesker lider nød, forårsaget af naturkatastrofer, vejrets påvirkning, krige og andet. Indsamlingen foregår fra Kirkecenteret, Nørregade 33 B, fra kl og ca. 3 timer frem. Fra kl udleveres indsamlingsbøsser, ruteplaner m.m. Man kan tilmelde sig som indsamler på tlf eller (Else Marie Sørensen)/ mobil eller møde op på indsamlingsdagen. Forud for indsamlingsdagen får Bjerringbro besøg af Karavanen, en gruppe unge mennesker, der har opholdt sig i Zambia og Malawi. De fortæller om at leve med sulten på tætteste hold. Besøget finder sted tirs dag den 3. marts i kl i Kirkecenteret. Bjerringbro - kontaktpersoner Bjerringbro Kirkekontor. Tlf og Nørregade 33 B, 8850 Bjerringbro. Fax: Kontortid: Tirsdag - fredag kl Torsdag tillige kl Mandag, lukket. Det er altid en god ide at ringe i forvejen og aftale tid for udfærdigelse af attester og aftale om kirkelige handlinger. Ændringer i mindelunden Bjerringbro kirkegård har i en lille snes år haft en mindelund, hvor sten fra nedlagte gravsteder er blevet anbragt. Selvom Bjerringbro Kirke endnu ikke er 100 år gammel, er der efterhånden blevet alt for mange gravminder anbragt i den bestående mindelund. Menighedsrådet har derfor besluttet at man vil bevare mindelundens størrelse i dens nuværende omfang, hvilket vil sige runddelen. Samtidig har menighedsrådet vedtaget, at der skal sorteres kraftigt i stenene, og at man kun vil bevare de bevaringsværdige sten. Til dette arbejde er nedsat et udvalg bestående af kirkegårdsleder Knud Birk, kirkeværge Ernst Nielsen og regnskabsfører Villy Sørensen. Udvalget laver årligt en indstilling til menighedsrådet, og rådet OBS: Nye telefonnumre Bjerringbro Kirkegårdskontor. Tlf , Nørregade 33 B, 8850 Bjerringbro. Kirkegårdsleder: Knud Birk træffes bedst på kontoret tirsdag-fredag kl Torsdag tillige kl Kirketjener: Lisbeth Refer Dalsgård. Tlf beslutter på denne baggrund det aktuelle indhold i mindelunden. - De sten, der besluttes fjernet, vil de pårørende få tilbudt at hente, såfremt de ønsker det, siger Knud Birk. Når en gravstedsaftale udløber kontaktes gravstedslejeren for en eventuel forlængelse. Desuden spørges der ved etablering af gravsted, om man ønsker selv at fjerne gravstenen, eller ønsker at den fjernes af Bjerringbro Kirke, når gravstedsaftalen udløber. Ligesom man skal svare på, om gravstenen må indgå i mindelunden, såfremt menighedsrådet skønner at stenen og udsmykningen er bevaringsværdig i henhold til cirkulære af 1990 om registrering af gravminder. Kirkesanger: Else-Marie Jeppesen Tlf Organist: Steffen Jungild, Vibevej 13, 8850 Bjerringbro. Tlf Kirkecenteret: Nørregade 33 B. Tlf Hjemmeside: Oplysninger vedr. fødsel, dåb, dåbskjole, vielse, begravelse og hjemmealtergang og -besøg. KirkeBladet forår

8 Gudstjenester Dato Dag Bjerringbro Kirkesalen Bjerring Mammen Hjermind Lee/ Hjorthede/ Skjern 6. marts Fastelavn GBJ BM BM KNP Skj/ KNP marts 1.s.i fasten 9.00 MLC 3 og BM 9.00 BM KNP 3 Hjh/ 9.00 KNP 20. marts 2.s. i fasten GBJ BM BM Lee/ 9.00 MLC 22. marts Tirsdag marts 3.s. i fasten GBJ 9.00 GBJ 9.00 KNP Skj/ KNP 3 3. april Midfaste GBJ 9.00 GBJ BM 9.00 BM 9.00 KNP Hjh/ KNP april Mariæ bebudelse 12. april Tirsdag GBJ BM BM 9.00 KNP Lee/ og 6 KNP april Palmesøndag BM BM KNP 3 Skj/ 9.00 KNP 19. april Tirsdag april Skærtorsdag GBJ BM BM KNP 3 Skj/ KNP 22.april Langfredag MLC 9.00 KNP Hjh/ KNP april Påskedag GBJ BM 9.00 BM KNP 3 Lee/ 9.00 KNP 25. april 2. Påskedag GBJ BM Skj/ 9.00 BM 1. maj 1.s.e. påske 9.00 GBJ MLC 9.00 KNP Hjh/ KNP 3 8. maj 2.s.e. påske BM 9.00 BM Lee/ 9.00 MLC 14. maj Lørdag BM maj 3.s.e. påske 9.30 MLC BM 10 Lee/ GBJ 10 KNP maj Torsdag BM KNP maj Bededag MLC GBJ 9.15 BM BM maj 4.s.e. påske GBJ BM 9.00 BM Skj/ KNP maj Tirsdag maj 5.s.e. påske SSJ & GBJ 6 og BM BM KNP 3 Hjh/ 9.00 KNP 1. Familiegudstjeneste med tøndeslagning 2. Familiegudstjeneste 3. Kirkekaffe 4. Folkekirkens Nødhjælps indsamling 5. Afslutning for minikonfirmander 6. Kirkefrokost 7. Koncert 8. Basar 9. Fællesspisning 10. Konfirmation 11. Først vi beder 12. Tekstet gudstjeneste 8 KirkeBladet forår 2011

9 GBJ: Gerda Brøchner Jørgensen MLC: Merete Lindhardt Christensen BM: Bjarne Markussen KNP: Ken Nørgaard Pedersen SSJ: Søren Skov Johansen Der tages forbehold for ændringer i prædikantlisten m.v. Se venligst dagspressen og I Bjerringbro Kirke er altervinen alkoholfri den første søndag i hver måned samt til familiegudstjenester. Kirkebil Bjerringbro-Bjerring-Hjermind Kirkebil kan bestilles til og fra kirkerne på tlf (Bjerringbro Taxi I/S). Mammen Kirkebil kører til og fra den første gudstjeneste i hver måned. Henvendelse om kørsel dagen før på tlf Lee- Hjorthede-Skjern kirkebil kan bestilles til og fra kirkerne hos Mortens Busser tlf Kollekter Indsamlinger i Bjerringbro Kirke: 6. marts: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 3. april: KFS Kristeligt Forbund for Studerende 24. april: KFUM & KFUK Indkomne beløb under kr. 100,- til annon cerede formål vil i stedet indgå i høstofferet. Indsamlinger i Bjerring og Mammen Kirker: 6. marts: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 3. april: KFS Kristeligt Forbund for Studerende 24. april: KFUM & KFUK 22. maj: DBI Dansk Bibel-Institut 2. juni: Folkekirkens Mission Viborg Sygehus Der er gudstjeneste på Viborg Sygehus hver torsdag kl Nørrevænget Gudstjeneste kl marts: Bjarne Markussen altergang 26. april: Ken Nørgaard Pedersen 31. maj: Merete Lindhardt Christensen Skovvænget Gudstjeneste kl marts: Bjarne Markussen 16. marts: Ken Nørgaard Pedersen 30. marts: Merete Lindhardt Christensen 13. april: Gerda Brøchner Jørgensen altergang 27. april: Bjarne Markussen 11. maj: Ken Nørgaard Pedersen 25. maj: Merete Lindhardt Christensen Sct. Nicolaitjenesten Tlf: Viborg Kirkeradio Hver søndag kl Frekvens 94,2 (Bjerringbro) www. kirkeradio.dk Konfirmationsdatoer: År Bjerringbro Bjerring Mammen Hjermind Lee, Hjorthede Kirke Kirke Kirke Kirke og Skjern Kirker maj maj maj 20. maj maj maj maj april 1 4. maj april 4. maj april 1 6. maj april april april 26. april april april 2 1 Bøgeskovskolen. 2 Egeskovskolen. 3 Gudenådalens Friskole. Forældrene opfordres til at gøre sig bekendt med hvilken kirke, deres konfirmand hører til, evt. ved henvendelse til præsterne KirkeBladet forår

10 Bjerring Kirke Menighedsrådsformand: Lisbeth Munch. Tlf Kirkeværge: Kirsten Bak. Tlf Graver: Elna D. Kristensen. Tlf Organist: Kristian Nørholm. Tlf Kirkesanger: Grethe Jensen. Tlf Information Menighedsrådsmøder i Bjerring konfirmandstue den første onsdag i måneden. Dagsorden og referat fremgår af opslag i våbenhuset. Fastelavn Batman, Robin Hood, Pippi og... kommer til Bjerring søndag den 6. marts. Den dag fejrer vi nemlig fastelavn med familiegudstjeneste i Bjerring Kirke kl Ved gudstjenesten medvirker Tanges sejeste børnekor med sang og musik. Der er 20 børn med i koret, så der bliver helt sikkert liv og glæde i kirken. Og glæde og begejstring vil der også være efter gudstjenesten, hvor der er tøndeslagning i præstegården og kakao og boller i konfirmandstuen. Skærtorsdag Efter gudstjenesten i Bjerring Kirke, skærtorsdag aften kl vil der i præstegården være et traktement med ostebord og rødvin. Nyt orgel i Bjerring Kirke Bjerring Kirke har fået nyt orgel og det har længe været tiltrængt. Det er flere år siden, at det gamle orgel af orgelkonsulenten blev erklæret for kassabelt. Derfor har menighedsrådet også været på udflugt og undersøgt markedet og sørget for, at økonomien var på plads, inden beslutningen blev taget. Valget faldt på et Danhild 25 A 10 i lys eg leveret af Skandinavisk Orgelcentrum. Det er et såkaldt elektro akustisk kirkeorgel. Orgelet har to manualer og pedal og har 25 stemmer. Hver enkelt tone er intoneret efter kirkerummet efter klassisk dansk disposition. Nogle var som udgangspunkt kritiske overfor et digitalt orgel, men alle har overgivet sig, og et enigt menighedsråd står bag købet. Der er nemlig sket så store tekniske fremskridt på området, så lyden ikke er digital men svarer fuldstændig til et traditionelt pibeorgel. Orgelet har langt flere muligheder og har alligevel kun kostet en brøkdel af, hvad et traditionelt kirkeorgel koster, og det kræver væsentligt mindre vedligeholdelse. Orgelet er ikke tiltænkt at skulle have en selvstændig funktion som koncertorgel. Det skal være med til at løfte sangen og være med til at gøre gudstjenesten til en fest. 10 KirkeBladet forår 2011

11 Minikonfirmander Emma-præst døber Buller Bamse Bjørn. Først vi beder så spiser vi hveder Aftenen før store bededag, torsdag d. 19. maj kl , er der i Bjerring Kirke en anderledes gudstjeneste med fokus på bøn og lovsang både solosang og fællessang. Nogle fra menigheden vil på forhånd have forberedt en bøn, fundet en bibeltekst og valgt en salme i tilknytning Søndag d. 10. april er der familiegudstjeneste kl i Bjerring Kirke, der samtidig er afslutningsgudstjeneste for minikonfirmanderne, og de medvirker med sang og drama. Minikonfirmanderne er hver torsdag eftermiddag fra januar til påske kommet til konfirmandstuen i alt 12 gange. Den første gang døbte Emma-præst Buller Bamse Bjørn, og gennem forløbet får børnene nye oplevelser i konfirmandstue og kirke. til et selvvalgt tema. Der vil ikke være prædiken. Efter gudstjenesten er der spisning af hveder og hyggeligt samvær i konfirmandstuen. Mammen Kirke Menighedsrådsformand: Jens Dam. Tlf Kirkeværge: Jens Iver Iversen. Tlf Graver: Lene Glud. Tlf Organist: Kristian Nørholm. Tlf Kirkesanger: Grethe Jensen. Tlf Information Menighedsrådsmøder i Mammen den sidste onsdag i måneden i Mammen Menighedshus. Dagsorden og referat kan ses i våbenhuset. Basar i Mammen 2011 Søndag den 17. april kl Basaren indledes i Mammen Kirke, hvor missionær Tuja Stæhr Berg prædiker og fortæller fra Tanzania, hvor hun har arbejdet. Herefter fortsætter man i Menighedshuset med kaffe, tombola og lotteri. I Menighedshuset fortæller Tuja S. Berg træk fra arbejdet og til sidst slutter hun dagen af. Inden basaren kommer folkene bag basaren rundt og sælger lodsedler. Der opfordres til at give lodseddel-sælgerne en god velkomst, ligesom man håber, at der på basardagen kommer mange for at høre mere om arbejdet i Ydre Mission. KirkeBladet forår

12 Hjermind Kirke Menighedsrådsformand: Grethe Langdahl Olesen. Tlf Kirkeværge: Ubbe Madsen. Tlf Graver: Steffen Thougaard. Tlf Organist: Eva Handberg. Tlf Kirkesangere: Else-Marie Jeppesen, Bjerringbro, Gitte Winding Jensen, Sahl-Gullev og Merete Lund, Ulstrup. Information Menighedsrådsmøder i Hjermind præstegård bekendtgøres ved opslag i våbenhuset. Nyt inventar i Hjermind Kirke De sidste måneder er der sket store forandringer i Hjermind Kirke. Lige før jul fik kirken nye hynder til bænkene. De meget slidte grå hynder er skiftet ud med hynder i en frisk turkisblå farve, og både kvaliteten og siddekomforten er forbedret. Knæfaldet har også fået en ombetrækning og restaurering. Farven her er et miks mellem den røde, der er i kalkmaleriet, og den turkisblå fra hynderne. Samtidig er præstens bedeskammel ved alteret udskiftet. På vej op til alteret ved trappetrinet er der sat et nyt gelænder op. Selve alterbordet er blevet pudset op og kalket, så det nu står hvidpudset. Før var der et forhæng i gult. Alterbordpladen er udskiftet. Før var det dækket af en hvid dug, men nu er der lagt en sort granitplade på alteret. Resultatet er, at alteret fremstår meget enkelt og smukt. Dybden i altertavlen fremtræder tydeligere over det meget enkle og neutrale alterparti. Ved indgangen til kirkerummet bliver man mødt af en ny vogn til salmebøger. De mange nyanskaffelser blev fejres med en gudstjeneste med kirkekaffe og kransekage. Alteret i Hjermind Kirke - enkelt og smukt med ny sort granitplade. 12 KirkeBladet forår 2011

13 Lee Hjorthede Skjern Kirke Lee Kirke: Kirkeværge: Ketty Kramer Nielsen. Tlf Graver: Bente Jørgensen. Tlf Organist: Eva Handberg. Tlf Hjorthede Kirke: Kirkeværge: Tove Bjerring Hansen Tlf Graver: Lars Andersen. Tlf Organist: Eva Handberg. Tlf Skjern Kirke: Kirkeværge: Niels Ole Mortensen. Tlf Graver: Anne-Lise Sørensen. Tlf Organist: Eva Handberg. Tlf Pastoratrådet: Formand: Erik Rasmussen. Tlf Næstformand: Elsebeth Schwerin Mikkelsen. Tlf Sekretær: Susanne Mariussen. Tlf Kirkesangere ved alle tre kirker: Else-Marie Jeppesen, Bjerringbro, Gitte Winding Jensen, Sahl-Gullev og Merete Lund, Ulstrup. Information Menighedsrådsmøder offentliggøres ved ophæng i kirkernes våbenhuse. Per Hansen fortæller Torsdag den 24. marts kl holder tidligere TV-journalist Per Hansen, TV/Midt-Vest, foredrag i Aulaen på Nørreå skolen, om folk han har mødt på sin vej. Mimers Brønd - af Elsebeth Schwerin Mikkelsen Nu har vi fået klubben i gang. Lars Kjeldsen, Ove Iversen og jeg har gjort os mange tanker om, hvad klubben skulle indeholde. Vi ville gerne give tilbud med mulighed for fordybelse med tid til at prøve, tid til at blive god, mulighed for at stifte bekendtskab med aktiviteter, man ikke har i skolen og møde mennesker for hvem, det er vigtigt, det vi laver. Derfor kalder vi klubben Mimers Brønd, (stedet hvoraf visdom øses). I klubben kan man mandag gå til sløjd og modelflyvning (hvis altså vejret er til det). Tirsdage er der kunst på programmet, vi har en stenhugger fra Viborg til at inspirere, der er også IT, som foregår i Kirkehuset ved Skjern Kirke. Torsdage er der fortælling, bibelhistorie, hvor vi prøver at blive klogere på historierne fra det gamle og det nye testamente, derefter er der kor, hvor vi synger sange, vi kender, og nogle nye, som vi ikke kender. Fredage er der musik, hvor børnene prøver at spille sammen, senere fredag er der madlavning, og det er et hit! Klubben omfatter lige nu 22 børn fra 4. kl. og opad og aktiviteterne er tilrettelagt sådan at bussen (71) kommer til tilbuddets start, og aktiviteterne slutter, så man kan komme med bussen hjem igen. En stor del at aktiviteterne foregår på Nørreå skolen, men alle som har lyst kan være med. Det sker ved at kontakte Lars Kjeldsen Det koster 175 kr. at være med en hel vinter, og så kan man deltage i alle de aktiviteter, man har lyst til. Hvis ikke Lee-Hjorthede-Skjern Pastoratråd havde været med på idéen, havde det ikke været muligt at etablere en sådan aktivitet. Derfor er vi meget taknemmelige! KirkeBladet forår

14 Fælles information Nye kirkesangere Ikke færre end tre dygtige kirkesangere skulle der til for at afløse Kathrine Jespersen, der har været kirkesanger i Hjermind samt i Lee, Hjorthede og Skjern. De tre, der allerede er begyndt deres virke og som deler opgaverne i de fire hyggelige landsbykirker mellem sig, er Else-Marie Jeppesen, der er kirkesanger i Bjerringbro, Gitte Winding Jensen, der udover sit kordegne-job på kirkekontoret i Bjerringbro også virker som kirkesanger i Sahl-Gullev og endelig Merete Lund, Ulstrup, der er kirkesanger i Hinnerup. Koncert med Fangekoret De kommer fra Vridsløselille Statsfængsel og er en gruppe indsatte og tidligere indsatte, der har fundet noget at være stolte over og glæde andre med! Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel har eksisteret i 15 år, og i al den tid har de indsatte sunget hver eneste søndag i fængselskirken. I 2004 udgav koret albummet Forbryderalbummet, og i 2008 fik korets leder Louise Adrian Dagens Ildsjælspris. Lørdag den 19. marts kommer Fangekoret til Bjerringbro og giver kl. 14 koncert i kirken. Det sker med et program bestående af gospelsange, egne sange og fællessange og desuden fortælles om korets virke og om livet bag murene. Forårskoncert med Midtjysk Kor Tirsdag den 12. april kl er der koncert i Bjerringbro Kirke med Midtjysk Kor fra Kjellerup. Koret er et blandet voksenkor på op mod 60 medlemmer. Det dirigeres af Anja B. Højgaard, der er uddannet på Det Jydske Muikkonservatorium i Århus. Ved koncerten vil koret synge både klassiske værker som Mozarts Ave Verum corpus, Händels Lascia ch`io pianga og Schuberts Midtjysk Kor giver koncert den 12. april. Sanctus, men også nyere stykker som Lord, hold me now (gospel). Der vil være to fællessalmer ved koncerten samt orgelmusik ved kirkens organist Steffen Jungild. Efter koncerten er alle velkomne til kaffe i Kirkecenteret, hvor koret underholder med verdslige numre. Der er fri entré begge steder. 118 konfirmander på Bjerringbro-egnen I kirkerne på Bjerringbro-egnen konfirmeres i alt 118 unge mennesker i løbet af maj måned. Lørdag den 14. maj holdes den første konfirmation i Bjerringbro Kirke. Bjarne Markussen har 13 konfirmander fra Gudenådalens Friskole. Søndag den 15. maj er der konfirmation i både Mammen, Lee og Bjerringbro samt Gullev. I Bjerringbro Kirke begynder Merete Lindhardt Christensen kl med 11 konfirmander fra Bøgeskovskolen og kl. 11 har Gerda Brøchner Jørgensen 14 konfirmander fra Bøgeskovskolen. I Lee Kirke har Ken Nørgaard Pedersen 10 konfirmander fra Lee-Hjorthede og Skjern. I Mammen Kirke har Bjarne Markussen 5 konfirmander fra Mammen Friskole og 2 fra Bøgeskovskolen. I Gullev Kirke har Merete Lindhardt Christensen 7 konfirmander fra Sahl-Gullev. Store bededag den 20. maj har Bjarne Markussen i Bjerring Kirke 16 konfirmander fra Egeskovskolen, i Hjermind Kirke har Ken Nørgaard Pedersen 15 konfirmander fra Hjermind Sogn og i Bjerringbro Kirke har Merete Lindhardt Christensen 2 konfirmander fra specialklasser. Søndag den 22. maj har Gerda Brøchner Jørgensen i Bjerringbro Kirke 23 konfirmander fra Egeskovskolen. 14 KirkeBladet forår 2011

15 Foreninger & foreningsarrangementer Grundtvigsk Konvent for Viborg Stift Kontakt: Tlf KFUM Spejderne Bjerringbro Gruppe, Gudenå vej 22 A, 8850 Bjerring bro. Kontaktperson: Niels Kr. S. Nielsen tlf / FDF Bjerringbro Skovparken 1. v/carsten Mortensen. Tlf De Ældres Eftermiddag Bethel, Nørregade 22. kl marts Mit møde med Lise Munk ved Anna S. Brinth, Bording 26. april Billeder og indtryk fra Zambia ved Anny og Ernst Nielsen 31. maj Bornholm og bornholmere ved pastor Jesper Hornstrup, Vammen Indre Mission i Bjerringbro Bethel, Nørregade 22. Sædvanlig mødestart kl marts fredag familieaften ved Carsten Maagaard, Bording. *) 10. marts møde ved professor Peter V. Legarth, Århus 17. marts bibelkredse i hjemmene 24. marts møde ved lærer Kristian Vestergård, Skrødstrup 31. marts forårsfest ved pastor Hans-Ole Bækgaard, Nørager 7. april mission Afrika-aften ved tidl. missionær Kirsten Højgaard, Svejbæk 8. april fælles fredag *) 14. april møde ved redaktør Cecilie Nord Hansen, Fredericia 27. onsdag fællesaften med IMU ved Anders Møberg, Kolding 5. maj møde med forskelligt program 10. maj forårsmøde i Viborg - se program 13. og 14. maj. samfundslejr - se program 19. maj bibelkredse i hjemmene 26. maj fællesmøde med ELM ved rektor Karsten Mortensen, Ringkøbing *)Fællesspisning kl Se alle programdetaljer på www. indremissionbjerringbro.dk/ Indre Mission kontakt Formand: Tlf IMU: Tlf Juniorklub: Tlf Børneklub: Tlf ELM i Bjerringbro Kontakt: Tlf marts kl musical på Hedemølle Efterskole 25. marts møde ved Lars Brixen *) 8. april møde ved Anders Storgaard *) 22. april tekstlæsning, sang og vidnemøde *) 6. maj møde v/ Henrik Vindum *) 20. maj møde ved Poul Iversen *) 26. maj kl møde ved Karsten Hauge Mortensen i Bethel *)Møde i Kirkecenteret kl m/fællesspisning kl Mission Afrika kl marts møde på Vestergade maj møde på Ingemannsvej 23 Danmission Møderne starter kl marts møde i Bethel 11. april påskemøde hos Else Sørensen, Hedevej 4 9. maj møde i Bethel Onsdagsklubben Bjerring Onsdag kl i konfirmandstuen i Bjerring. Det er for alle børn mellem 4 og 10 år. Der er bibelhistorie, leg, sang og sjov. Kontaktperson: Randi Thorlund tlf FDF Mammen v/frede Sørensen, Søndervang 7, tlf Mammen IM Alle møder er kl Onsdag den 23. marts Mit møde med Lise Munk ved Anna Saarup Brinth, Bording. Onsdag den 11. maj Vejen gennem verden sig underlig snor ved Gunnar Andreassen, Viborg. Møder i hjemmene 16. marts, 13. april og 18. maj. Foreningstekst sendes til: KirkeBladet forår

16 Tekstet gudstjeneste i Bjerringbro Kirke Søndag den 29. maj vil gudstjenesten i Bjerringbro Kirke blive tekstet. Det betyder, at alt hvad der bliver sagt fra prædikestolen, og under gudstjenesten i øvrigt, straks gengives i skrift på en storskærm. Skærmen anbringes ved korbuen på en måde, så flest muligt kan følge tekstningen, som foretages af en skrivetolk. Også salmerne vil blive tekstet, så det er ekstra let for hele menigheden at synge med. Gudstjenesten holdes af landsdelspræsten for hørehæmmede, pastor Søren Skov Johansen, Vejen, i samarbejde med sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen. Efter gudstjenesten er der samvær i Kirkecenteret, hvor skrivetolken sørger for, at også hørehæmmede kan følge med, både når der bliver sagt noget og når der bliver sunget. Der vil endvidere være mulighed for, at man kan få udleveret en trykt version af dagens prædiken. Der er kirkebil til gudstjenesten, men for kirkefrokosten skal der betales 35 kr. Høreforeningen Den lokale afdeling af Høreforeningen er med til at arrangere den tekstede gudstjeneste. Inge Madsen, Bjerringbro, er formand for denne afdeling, som omfatter hele Viborg Kommune. Hun oplyser, at afdelingen har i alt omkring 130 medlemmer. Heraf bor cirka 50 i Bjerringbro og stort set lige så mange i Viborg. De resterende bor på landet og i kommunens mindre byer. Høreforeningen har i alt cirka medlemmer i hele landet. Det var i øvrigt Høreforeningen (tidligere Landsforeningen for Bedre Hørelse), der i 1986 tog initiativ til, at Folkekirken oprettede de to nuværende stillinger som landsdelspræster for hørehæmmede, en øst for Storebælt og den vest for Storbælt, som beklædes af Bjerringbro Kirke. landsdelspræst Søren Skov Johansen. Landsdelspræsten samarbejder i det daglige med Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt. En af opgaverne er bl.a. sammen med kirke udvalget at udgive bladet Hør Godt - i kirke og menighed, som hver gang bringer oversigter over tekstede gudstjenester vest for Storebælt. Sats & Layout: TotalGrafik Gudenådalens Reklamebureau. Tlf KirkeBladet forår 2011

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Konfirmand-snak. Mit liv i Kirkecenteret side 6 og 7

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Konfirmand-snak. Mit liv i Kirkecenteret side 6 og 7 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 2 Forår 2009 5. årgang Konfirmand-snak Inden længe er der konfirmation i vores forskellige kirker, og inde i bladet

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Rune Herholdt leder gospelworkshop side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Rune Herholdt leder gospelworkshop side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 2 Forår 2012 8. årgang Sara døbt før konfirmationen Den 11. december 2011 blev en stor dag for Sara Fjordbak fra

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KirkeBladet. Ny påskesalme. Påskebillede. Bøgeskovskolens 2a, 2007. fortsætter side 2... Lægmandslæsninger. Velkomstfrokost. Påskelys.

KirkeBladet. Ny påskesalme. Påskebillede. Bøgeskovskolens 2a, 2007. fortsætter side 2... Lægmandslæsninger. Velkomstfrokost. Påskelys. KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee og Hjorthede Nr. 2 Forår 2008 4. årgang Ny påskesalme Opstandne Herre, du vil gå med os til verdens ende. Hvor du går hen, skal dine små dit

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Jens Jødal som disciplen Peter

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Jens Jødal som disciplen Peter KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 2 Forår 2013 9. årgang Teater i Bjerringbro Kirke Som et spændende og fornyende input med humor vi valgt ovenstående

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

KirkeBladet. Natkirke igen

KirkeBladet. Natkirke igen KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 2 Forår 2010 6. årgang Natkirke igen FDF Bjerringbro forsøgte sig i fjor med en såkaldt natkirke. En ny aktivitet,

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Folkekirkens Konfirmandcenter. fra Hjermind side 5

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Folkekirkens Konfirmandcenter. fra Hjermind side 5 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 3 Sommer 2011 7. årgang Gudstjenester i Guds frie natur I Bjerring er der en gammel tradition (mindst 30 år) for

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Grandækningskursus på Bjerring kirkegård

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Grandækningskursus på Bjerring kirkegård KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Grandækningskursus på Bjerring kirkegård Netop i denne tid, hvor KirkeBladets vinternummer udsendes, er der ekstra grund

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Nye initiativer i kirken

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Nye initiativer i kirken KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2010 6. årgang Nye initiativer i kirken Landet over tænkes nye tanker omkring gudstjeneste og formidling.

Læs mere

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon P R Velkommen i Tommerup :: ~ Indre MlSSlon R A M 2 o 1 2 Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen samt et antal ar- \... bejdsgrupper. Bestyrelsen:

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker.

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Kirkens aktiviteter... 1 2. Menighedsrådenes aktiviteter... 2 3. Aktiviteter i kirkens regi... 3 4. Aktiviteter

Læs mere

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Om at give. Jeg kender et gammelt ægtepar. De er i firserne. En gang om året, ved nytårstide,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Dramatisk historie ved kirkens start side 4

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Dramatisk historie ved kirkens start side 4 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 3 Sommer 2009 5. årgang Ung kirke fylder 90 Bjerringbro Kirke runder mandag den 31. august sine første 90 år. For

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2 IRKE nyt Den sorte præstekjole! Præstekjolen har været til diskussion mange gange. Er det virkelig nødvendigt, at du ser så kedelig ud, bliver jeg tit spurgt. Men der er en grund til, at præsten har den

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Nu bæres lyset frem

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Nu bæres lyset frem KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 1 Vinter 2010/11 7. årgang Nu bæres lyset frem I dag har hver by sit Luciaoptog i kirker, skoler eller på plejehjem.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2013 1 JANUAR - JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m...

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 1 Vinter 2012/2013 9. årgang Sognemedhjælper ansat ved Bjerringbro Kirke Mini-konfirmanderne i Bjer ringbro sogn

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee og Hjorthede og Skjern. Velkommen Skjern Sogn. Nyt Pastoratråd.

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee og Hjorthede og Skjern. Velkommen Skjern Sogn. Nyt Pastoratråd. KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee og Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2008 4. årgang Velkommen Skjern Sogn Fra 1. september hører Skjern Sogn med blandt sognene som KirkeBladet

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar IRKE nyt 39. årgang Nr. 1 2012 December - Januar - Februar Kærlighed fra det høje Himlen et sted, hvor der er kærlighed nok til alle. Eller i hvert fald har vi en forestilling om, at himlen er det sted,

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET Juni August 2008 24. årgang 3 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 28. juli. Adresse: Hanstholm Kirkecenter, Centervej 4, 7730 Hanstholm. Redaktionen

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December, Januar, Februar 2015 Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 meget blandet program med julens sange og salmer, både de kendte,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2015, Januar, Februar 2016 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Ny maleriudstilling i Kirkebakkehuset Frem til midt i januar udstiller Gerda Blåbjerg. Vi kender jo alle Gerda Blåbjergs

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere