NR. 6 JUNI ÅRGANG. PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22"

Transkript

1 NR. 6 JUNI ÅRGANG PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22

2 PRÆLUDIUM FOLKEKIRKENS MILLIARDER Kristeligt Dagblad skrev den 13. april: Mens medlemmerne svinder, er folkekirkens udgifter til ansatte på himmel lugt. Kirkens løn til personale er på 20 år steget med 1 milliard kroner, så mere end halvdelen af folkekirkens udgifter nu går til løn. Når løn er blevet så tung en post i folkekirken, skyldes det blandt andet, at frivillige hænder er udskiftet med lønnede medarbejdere. Det mener provst i Syddjurs Provsti Søren Peter Hansen. Det, vi ik gjort gratis for 20 år siden, koster i dag penge, siger han. Denne udtalelse og mange andre tilsvarende synes jeg, fortjener et par bemærkninger. Den måde, vore lønninger reguleres ved overenskomstforhandlingerne, sikrer, at vi følger stigningstakten på det øvrige statslige arbejdsmarked. De to sidste gange var det omtrent nul, og tidligere er vi bestemt heller ikke blevet forgyldt. Så er der med overenskomstansættelsen blevet en mulighed for individuelle løntillæg, men denne har vel i gennemsnit knap nok kunnet erstatte den gamle lønskalabestemte anciennitetsstigning. Og jeg kender heller ikke blandt vore medlemmer nogen enkelttilfælde af nyanskaffet bolig med havudsigt umiddelbart nord for København. Det stigende lønforbrug skyldes altså ikke stigende lønninger, men derimod et stigende aktivitetsniveau. Menighedsrådenes ønsker om nye og udvidede aktiviteter har medført et stort antal nyansættelser og opnormeringer af kirkefunktionærstillinger. F.eks. er alle sognemedhjælperstillinger i sagens natur oprettet inden for de nævnte 20 år, og også på Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Organistforeningens område har udviklingen været tydelig. Den sidste sætning i citatet kunne altså mere korrekt hedde: Det, der i dag koster penge, blev slet ikke gjort for 20 år siden. Derfor også nogle ord om de frivillige hænder. Dem er der bestemt både plads til og stærkt brug for, ikke mindst i kirkens diakonale arbejde. Men der er også en stigende tendens til mere og mere at betragte kirkens tjenester og ritualer som private: Det er vores bryllup, vores kon irmation, vores begravelse og snart ikke blot vores barnedåb, men vores dåbsgudstjeneste. Folk forventer her et kvalitetsniveau af kirkebetjeningen, som nok så glade amatører slet ikke kan levere. Her er der brug for den professionelle indsats i langt højere grad end for en generation siden. Modsætningen mellem professionalisme og frivillighed i folkekirken, synes jeg, kan beskrives med et begreb fra atomfysikken. Niels Bohr indførte i sin tid et såkaldt komplementaritetsprincip: Et fænomen kan beskrives både med et bølge- og et partikelbillede. De to billeder udelukker gensidigt hinanden, men er begge sande og nødvendige for den samlede beskrivelse. Tilsvarende kan man om kirkens arbejde sige, både at selv det ringeste bidrag er godt nok (enkens skærv), og at selv det fornemmeste bidrag er ikke godt nok. 2 PO-bladet

3 NYHEDER SIDE 4 REPORTAGE INDHOLD OG KOLOFON INTERVIEW SIDE 6 SIDE 12 KODA/KORT NYT Læs i dette nummer bl.a. om en længe ventet Koda-abonnementsordning for kirker samt en ny vejledning om at håndtere psykisk arbejdsmiljø ved forandringer på arbejdspladsen. UDGIVELSER STÆVNE 2013 Der kommer meget mere om stævnet i juli-nummeret, men vi bringer her i første omgang en fotoreportage, som giver et overblik over tre givende dage i Brejning. INSPIRATION KIRKEMUSIKKENS DAG Sjællands Kirkemusikskole indbyder nu for andet år i træk til en Kirkemusikkens dag. Vi har spurgt rektor Ole Brinth, hvorfor han nu vil sætte fokus på kirkemusikkens fremtid. STILLINGER SIDE SIDE 18 SIDE 32 Foto: S. Juhl /Wikimedia Commons JANNE MARK M.FL. Peter Lindhardt Toft anmelder Janne Marks korhæfte Salmer fra broen, og desuden omtaler vi en lang række andre udgivelser. STEMMER I SOGNET I Tilst har Marianne Villadsen erfaret, at mange voksne gerne vil synge i kor, men at de ikke har overskud til at gå til det fast. Hun fortæller om den projektbaserede idé Stemmer i sognet. 5 ORGANISTER SØGES Assing Kirke syd for Herning Tarm Kirke i Vestjylland Ans-Grønbæk, Midtjylland Vester Aaby-Aastrup, Fyn Vojens-Jegerup-Maugstrup v. Haderslev PO-BLADET REDAKTION DEADLINE TRYK FORSIDEN Udkommer 12 gange årligt og udgives af Organistforeningen Oplag: stk. ISSN: Ansvarshavende: Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Ordklang.dk, Torvet 2, 1. sal, 8600 Silkeborg, tlf , Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren (normalt) senest den 5. i måneden før. Stillings annoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 måneden før. OBS: Sommer-deadline for materiale til PO-bladet nr. 8 er mandag d. 25. juni. WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus, Tine Ohrt Højgaard i spidsen for det rytmiske a capella-kor SONO, som gav kirkekoncert i forbindelse med Organistforeningens årsstævne. Foto: Filip Graugaard Esmarch PO-bladet 3

4 NYHEDER NY KODA-AFTALE PÅ PLADS Landsforeningen har tilsluttet sig en model, som betyder, at kirker skal abonnere på deres brug af beskyttet musik frem for at ansøge og afregne ved hver enkelt koncert. Af Filip Graugaard Esmarch Arrangører af kirkekoncerter slipper fremover for ubehagelige henvendelser fra Koda i forlængelse af koncerter, hvor formaliteterne ikke har været på plads. Som tidligere omtalt i PO-bladet (april 2012) har Koda arbejdet på at gøre det enklere for kirkerne. Det vil blive meget nemmere for alle nu, og det vil ikke længere komme som en overraskelse for nogen, at de skal betale til Koda, siger che konsulent Jens Carlsen. Landsforeningen af Menighedsråd har besluttet at anbefale Kodas abonnementsordning. Det betyder i praksis, at ordningen nu gælder for alle sogne med arrangementer, hvor der bliver spillet ophavsretligt beskyttet musik eksempelvis koncerter, musikgudstjenester, ilmforevisninger og musik ved arrangementer i sognehuset. Ligesom vi også har specialpriser på andre områder, eksempelvis forretninger, så har vi nu også lavet en ordning, som er dedikeret til kirker, fortæller Jens Carlsen. Ordningen betyder, at koncertarrangøren ikke længere skal ansøge på forhånd. I stedet kan man frit a holde arrangementer inden for den ramme, man har betalt for i begyndelsen af året. Og priserne på eksempelvis 1050 kr. for 1-3 arrangementer eller 2050 kr. for 4-6 udgør en fordel i sig selv. Ind til videre har man som minimum betalt 600 kr. for én koncert, pointerer Jens Carlsen. REPERTOIRE-STIKPRØVER Den årlige faktura for abonnementet er typisk det eneste, man som koncertarrangør behøver tænke på, for faktisk skal man heller ikke længere afrapportere koncertrepertoiret med mindre man bliver bedt om det af Koda. Vi vil fremover foretage stikprøver, hvor vi skriver til et repræsentativt udvalg af kirker og beder dem sende koncertlister ind via , fortæller Jens Carlsen. Abonnementet gælder dog kun for arrangementer med mindre end 200 tilhørere og under kr. i entréindtægt. Overskrider man det, skal man efter den pågældende koncert selv afrapportere og betale på lige fod med almindelige koncertarrangør. Den nye ordning gælder med tilbagevirkende kraft fra og med januar Hvis nogen kirker allerede har afregnet for arrangementer holdt i 2013, vil de blive modregnet, oplyser Jens Carlsen. Omkring den 1. juni 2013 sender Koda informationsmateriale med nærmere oplysninger om aftalen ud til alle folkekirker. 4 PO-bladet

5 NYHEDER KORT NYT SPOT PÅ EFTERUDDANNELSE En række fyraftensarrangementer om kirkefunktionærers efteruddannelse sætter fokus på konkrete uddannelses- og tilskudsmuligheder og på fordelene for både medarbejder og arbejdsplads. Målgruppen er både kirkefunktionærer og menighedsrådsmedlemmer, og det er Ministeriet for Ligestilling og Kirke, der indbyder i samarbejde med de faglige organisationer og en række uddannelsesinstitutioner. Fra juni 2013 til marts 2014 vil det gratis arrangement turnere fra stift til stift, og det er Roskilde og Fyens Stifter, der lægger ud den 6. og 11. juni kl Der vil blandt andet være information fra kirkemusikskolerne og oplæg om redskaber til kompetencea klaring. Undervejs serveres der en buffet. Find nærmere oplysninger i indbydelsen, som indes på Organistforeningen.dk under Organistfaget > Efter- og videreuddannelse. Filip INDSATS FOR GODE FORANDRINGER Sker der generelle forandringer på arbejdspladsen, eller skal der indlemmes en person med nedsat arbejdsevne, kan det give udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø. Nu har Arbejdsmiljørådet udgivet nogle materialer, som kan bruge som inspiration i de tilfælde. Materialerne er et led i en større indsats, som involverer Videncenter for Arbejdsmiljø, og som strækker sig frem til 1. maj For hvert af de to områder er der udgivet et såkaldt inspirationskatalog til folk, som arbejder speci ikt med arbejdsmiljø, foruden en pjece til selve arbejdspladsen. Pjecen om forandringer er sammen med en hel del andre ressourcer tilgængelig via hjemmesiden Skabgodeforandringer.dk. Filip HØRING OM FOLKE- KIRKENS STRUKTUR Regeringens såkaldte strukturudvalg har offentliggjort sit debatoplæg om kirkens fremtidige ledelsesstruktur. Det indeholder nogle mere eller mindre vidtgående forslag til, hvordan folkekirkens indre anliggender og fælles økonomi kan styres af henholdsvis et kirkeråd og en økonomibestyrelse eller hvordan man stort set kan holde status quo. Om de anliggender hedder det blandt andet, at det som hidtil skal være muligt i de enkelte sognemenigheder at anvende mindre ændringer i liturgien og at benytte salmer, som ikke indgår i salmebogen (...). Debatoplægget kan sammen med supplerende materialer indes på Miliki.dk under Nyt om Kirke > Oplæg til bred debat om folkekirkens styre. Styringsudvalget inviterer nu til en række stiftsvise debatmøder, første gang i København d. 3. juni. Høringsfasen varer til og med oktober, hvorefter udvalget vil arbejde videre på et endeligt udspil. Filip PO-bladet 5

6 Søndag den 12. maj begyndte årets PO-stævne med tre helt forskellige oplæg sidst på eftermiddagen. Her er det folkekirkens arbejdsmiljøkonsulent, Hans Hjerrild, der fortæller om arbejdet med at sikre folkekirkens medarbejdere et frugtbart miljø at udføre arbejdet i. REPORTAGE STÆVNE MAJ 2013 Læs mere om alle tre oplæg i næste nummer af PO-bladet. Foto og tekst: Filip G. Esmarch Vi har verdens bedste budskab så skal det også have verdens bedste indpakning. Sådan indledte journalist Svend Løbner sit oplæg om PR for kirkens arrangementer. Han kom omkring en række faktorer, som er værd at overveje, næste gang man eksempelvis skal invitere til koncert. Vi har ikke rigtig nogen kultur for efteruddannelse blandt organister, konstaterede Knud Damgaard Andersen fra Vestervig Kirkemusikskole. Han koordinerer det aktuelle projekt, som sigter på at etablere en Folkekirkens Efteruddannelse for Kirkemusikere. 6 PO-bladet

7 REPORTAGE Det aarhusianske kor SONO gav søndag aften både stævnedeltagere og andre gæster en særlig oplevelse i den lokale Brejning Kirke. På grund af kirkerummets fremragende akustik kunne det rytmiske kor stik imod sædvane synge koncerten unplugged : kun basserne, vokalperkussionisten og nogle af solisterne brugte mikrofon. Korleder Tine Ohrt Højgaard (forrest til venstre) ydede en energisk og stærkt nærværende indsats, hvor hun blandt meget andet fik publikum godt med på en improviseret circle song. Repertoiret bød desuden på blandt andet Dizzy Mizz Lizzy, Fallulah, One Republic og Adele. SONO s vokale klangbillede var særdeles afvekslende og det samme gjaldt deres opstilling. Under den afsluttende Agnes Obel-sang Riverside gik korets kvindelige medlemmer ned blandt publikum og sang i forskellige retninger. Det gjorde korets klanglige lydlandskab endnu mere storslået. Mandag formiddag gik turen med bus til Bredsten Kirke, hvor organist og orgelbygger Flemming Danhild Fald tog imod. Han er direktør for Skandinavisk Orgelcentrum, som fremstiller digitale orgler. I Bredsten fik de for et par år siden installeret et Danhild 25 som afløser for det gamle 4 stemmers-orgel. Flemming Danhild Fald demonstrerede orglets formåen via en række værker først en barok-afdeling, hvor han gjorde brug af seks forskellige tempereringer. Derefter et par romantiske stykker spillet på orglets alternative fransk-romantiske disposition. De efterfølgende reaktioner var særdeles blandede. PO-bladet 7

8 REPORTAGE Vibeke Astner ved orglet i Nørremarkskirken, Vejle. Hun bød velkommen med J.S. Bachs Præludium & Fuga i Es-dur. Derefter fik hun selskab af oplæser Maiken Wessberg og slagtøjsspiller Sarah Gaston. Børnekoncerten Helt i begyndelsen en musikalsk bibelhistorie om skabelsen indledes med en kort introduktion til orglet. Vibeke Astner demonstrerer her, at hun kan spille uden hænder. Bibelhøjtlæsningen bliver efterhånden til friere fortælling: Set fra jorden ligner himlen et rundt blåt tag, lyder replikken, som leder naturligt frem til fællessalmen Spænd over os dit himmelsejl. Læs en anmeldelse af koncerten i PO-bladets juli-nummer. Tilbage på hotellet var der over middag besøg fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke, denne gang ved fuldmægtig Christa Hector Knudsen. Hun orienterede primært om folkekirkens mulige strukturreform, vielse af personer af samme køn (51 par i 2012), folkekirkens lønudgifter, kirkelukninger, undersøgelse af psykisk arbejdsmijø (rapport ventes i juni) og overenskomst Organistforeningens sekretariatsleder, John Poulsen, tog i det næste programpunkt tråden direkte op og fortalte om ændringerne i den nye overenskomst. Den væsentligste af dem er, at man nu har mulighed for at fravige overenskomsten med lokale aftaler om arbejdstid. Organistforeningens bestyrelse har endnu ikke haft lejlighed for at drøfte, hvordan den vil forholde sig til muligheden, fortalte John Poulsen. Han forventer som udgangspunkt, at reglen ikke skal bruges ret meget. Sekretariatslederen bevægede sig herefter omkring spørgsmålet om lokale løntillæg, hvilket afstedkom en del debat i forsamlingen. Mere herom i næste nummer af PO-bladet 8 PO-bladet

9 REPORTAGE Formand Anders Thorup aflægger sin mundtlige beretning foran en koncentreret forsamling. Se referat af generalforsamlingen på Organistforeningen.dk > Organistforeningen > Generalforsamling eller læs det i PO-bladets juli-nummer. Organister i kø hos nodehandler Bent Påske. Mange benyttede lejligheden til at få lidt fornyelse til nodehylden. Så blev det endelig festaften, og højskolesangbogen blev brugt flittigt. Landsforeningens Inge Lise Pedersen benyttede sin festtale til at opfordre tilhørerne til at engagere sig i debatten om folkekirkens fremtidige struktur. Sognemedhjælpernes Esther Jensen var i det mere afslappede hjørne med en historie om en golfspillende organist og to engle. Kirkemusikskolerektor Ivar Mæland sluttede sin tale (selv?)ironisk af med at ønske alle en rytmisk fremtid uanset stilart. Præsteforeningens næstformand Peter Hedegaard mente at vide fra pålidelig kilde, at næste års PO-stævne henlægges til bivuakker i Dronninglund Storskov. PO-bladet 9

10 REPORTAGE Knirkerevyen havde måttet melde forfald, men en af skuespillerne derfra, Sven Wortmann, dukkede veloplagt op med et foredrag om humor og en enkelt revyvise. En gruopvækkende vise om kirketjeneren, som efter at have gjort det af med det øvrige kirkepersonale hælder gift i altervinen og tager livet af menigheden også. Ingen havde sagt tak, da han delte salmebøger ud. Foto: Carsten Engstrøm Foto: Carsten Engstrøm Læs en omtale af Signe Sørensens medvirken på stævnet i næste nummer af PO-bladet. Finn Andsberg Larsen fra Folkekirkens Konfirmandcenter underviste i klasseledelse. Læs en omtale i næste nummer. Foto: Carsten Engstrøm Halsens muskler er vigtige. Foto: Carsten Engstrøm Tirsdag formiddag stod den på både morgensang og workshop ved korleder Signe Sørensen. 10 PO-bladet

11 HELLIGAANDSKIRKENS INTERNATIONALE ORGELFESTIVAL sæson: 21/6 30/8 Fredage kl /6 Grethe Krogh, Danmark Clérambault, Balbastre, Langlais, Franck, Vierne, Viitala 28/6 Flemming Dreisig, Danmark Couperin, Mozart, Carl Nielsen (Sinfonia Espansiva) 5/7 Ørjan Horn Johansen, Danmark Bach, Guilmant, Tournemire 12/7 Jakob Lorentzen, Danmark Bach, Beethoven, Franck, Vierne, Langgaard, improvisation 19/7 Jean-Christophe Geiser, Schweiz Bach, Alain, Bossi 26/7 Giampaulo Di Rosa, Italien Bach, Reubke, improvisation 2/8 Geoffrey Morgan, England Bach, Parry, Hollands, Ireland, Britton, Mozart, Saint-Saëns 9/8 Johannes Skudlik, Tyskland Bach, Mozart, Liszt, Franck, Guilmant 16/8 Gail Archer, USA Bach, Mendelssohn, Tower, Nadia Boulanger, Messiaen 23/8 Susan Landale, Frankrig Bach, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Liszt 30/8 Hans Ole Thers, Danmark Bach, Byrd, Hindemith, Widor Arrangør: Hans Ole Thers Amagertorv, Strøget, 1153 København K Gratis adgang

12 INTERVIEW ET KIRKEMUSIKALSK DEBATMILJØ Rektor for Sjællands Kirkemusikskole vil gerne skabe et bredt favnende forum for dansk kirkemusik. På Kirkemusikkens dag skal der i år udveksles visioner for fremtidens uddannelse af kirkemusikere. Af Filip Graugaard Esmarch Min vision er at lave et sted, hvor man kan komme og blive opdateret på, hvad der foregår inden for kirkemusikken, siger Ole Brinth om formålet med Kirkemusikkens dag, som den 27. juni inder sted for anden gang. Den sjællandske kirkemusikskolerektor opfordrer alle med interesse for kirkemusik til at møde op i Haslev på Emmaus galleri og kursuscenter. Her kan de om formiddagen høre ire oplæg om visioner for kirkemusikken, og efter en sangtime over middag vil der være fælles diskussion på baggrund af oplæggene. Herefter vil der være rundvisning på galleriet og dermed lejlighed til at holde sig ajour med den billedlige del af kirkekunsten. Endelig er der efter aftensmaden en koncert, som udgør afslutningen på det kirkemusik-sommerkursus, der inder sted på Emmaus i samme uge. Når man har været til Kirkemusikkens dag, har man på sin krop oplevet, hvad kirkemusik er, og man har fået et vue over, hvad det er, vi diskuterer inden for kirkemusikken, lover Ole Brinth. FREMTIDSUDSIGTER TIL DEBAT På sidste års Kirkemusikkens dag kunne deltagerne holde deres eget standpunkt op mod forskellige positioner inden for dansk kirkemusikliv. Ole Brinth noterede sig ved den lejlighed, at der opstod et godt debatmiljø, og Sjællands Kirkemusikskole tager derfor bolden op igen i år. Denne gang skal debatten især handle om uddannelsessituationen set på baggrund af forventningerne til fremtidens kirkemusik og kirkemusikerstillinger. Som oplægsholdere har Ole Brinth inviteret tre organister og en præst: Det er Organistforeningens formand, Anders Thorup, der skal give sit besyv med lankeret af to ganske forskellige organister: Peter Arent og Søren Glerup Hansen er begge klassisk uddannede, men deres særlige interesser ligger inden for henholdsvis verdensmusik og tidlig musik. Og om sit valg af den nu pensionerede Ølstykke-præst Jørgen Anker Jørgensen forklarer Ole Brinth: Han har gennem årene ment meget om kirkemusik. Og eftersom han selv er udøvende musiker, er han god at debattere med, for han forstår også den musikalske fagterminologi. Desuden har han været en aktiv medspiller i Landsforeningen af Menighedsråd og har via sit engagement dér en fornemmelse af, hvad Landsforeningens medlemmer efterspørger hos organisterne. EN FORÆLDET TITEL De ire oplægsholdere er blevet bedt om at forholde sig til, hvordan danske kirkemusikeres forhold kan tænkes at udvikle sig i løbet af de kommende 20 år. Og netop ordet kirke- 12 PO-bladet

13 INTERVIEW musiker frem for organist ligger der for Ole Brinth en væsentlig pointe i. Det spænder over langt større arbejds lader end bare at spille på orgel. Og som kirkemusiker i dag er man jo faktisk en relativt bredt arbejdende musiker på kirkens vegne. Blandt andet er korarbejde blevet en langt større del af vores arbejdsområde i dag end for blot 25 år siden, påpeger rektoren. Han tøver derfor ikke med at betegne organist-titlen som lidt for gammeldags og indsnævrende. Vi kommer i fremtiden til at blive bredere uddannet, fordi vores virke derude er bredere. Den udvikling bygger blandt andet på et traditionstab hos menighederne, som man kan vælge at begræde, men som man sådan set også kan udnytte ganske positivt, siger Ole Brinth og uddyber: Som kirkemusikere i dag står vi i nogle meget spændende udfordringer, når vi i stor udstrækning skal tale os frem til vores kirkemusikalske platform i den enkelte menighed ud fra de lokale kulturelle og demogra iske forhold. Nogle af de oplagte spørgsmål vil for ham at se være: Hvilken rolle kan musikken spille i den måde, præsten og menighedsrådsmedlemmerne gerne forme menigheden på? Hvordan kan korarbejdet integreres og være en del af det menighedsopbyggende? Og skal vi have andre instrumenter i spil, fordi det kan give en kontakt lade, som vi gerne vil udnytte, eksempelvis til lokale musikskoler? På den måde kommer vi i langt højere grad til at fungere som musikalske entreprenører, som skal forstå, hvad det er for et sted, vi er kommet til. Vil skal kunne argumentere for det, vi selv står for, og derfra inde den gode vej i samarbejdet med de menigheder, vi kommer til at arbejde for, lyder det fra Ole Brinth. Find nærmere info om program og tilmelding på Sjællands Kirkemusikskoles sider under Kirkemusikskole.dk. Ole Brinth, rektor for Sjællands Kirkemusikskole, er initiativtager til Kiremusikkens dag, som han gerne vil gøre til en årligt tilbagevendende begivenhed. PO-bladet 13

14 spare penge Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr billån?? p Kan du spare penge på dit billån? Nu har Organistforeningen sørget for, at det kan blive billigere for dig at have bil. Som medlem kan du nemlig få et billån hos Lån & Spar med en meget lav rente på kun 4,45 %. Hvis du har et dyrt billån et andet sted, kan dine konti. Du kan også låne til at købe ny bil. Det eneste krav er, at du selv har 20 % i udbetaling og at du er medlem af Organistforeningen. Se et låneeksempel her: Bilens pris kr. Udbetaling (20 %) kr. Lånebeløb kr. Månedlig ydelse kr. Rente 4,45 %. Løbetid 10 år. Debitorrente 4,52 %. ÅOP 5,58 %. Gebyr til banken kr. Gebyr til andre kr. Samlede renter i perioden kr. Tilbagebetaling i alt kr. Renten er variabel, angivet p.a. og gældende pr. 21. januar Lånet forudsætter kreditgodkendelse. Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er ikke medregnet. 445% 4,45% * * Ring til Lån & Spar på og få at vide hvor mange penge du kan spare. Måned efter måned. Du skal blot oplyse os ganske få ting. Ringer du på hverdage mellem 9 og 17, får du svar med det samme. Du kan også læse mere om billån på Her kan du også lave dine egne beregninger på billån. i samarbejde med variabel rente Billån, kun

15 EFTERUDDANNELSE FOR ORGANISTER Syddansk Musikkonservatorium udbyder i studieåret en række Odense eller Esbjerg - eller efter aftale. Kursusbeskrivelser, frister ( eller hvis du har Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Tlf.:

16 Foto: Filip Graugaard Esmarch ANMELDELSE Janne Mark og Bandet Konnect fra Brorsons Kirke på Nørrebro i København præsentede i april udgivelsen Salmer fra broen ved blandt andet en koncert i Silkeborg Kirke INTIME KIRKEVISER FOR DE SANGGLADE Mange af de nye melodier og tekster fra Brorsonkirke-sanger Janne Mark egner sig int til både menighedssang og ligestemmigt kor. Satserne skæmmes dog af unødige stemmekryds. Af Peter Lindhardt Toft I Salmer fra Broen inder vi 12 nye salmemelodier og salmetekster med adresse til menighed og kor. Til materialet hører en velproduceret cd med dygtige musikere og en praktisk spiralindbundet koralbog med klaversatser, tekster og trestemmige korsatser for lige stemmer med klaver. Med baggrund i titlen Salmer fra broen forestillede jeg mig at møde nye tecno-, hip hop-, rapsalmer og lignende. Det viste sig langt fra at være tilfældet. I Janne Marks salmeunivers inviteres det fortravlede menneske til at puste ud i kirkens rum. Her inder vi fred og harmoni, kirkens traditioner og fællesskabet, samt en nådig og barmhjertig Gud. 16 Janne Mark Salmer fra broen Kirkefondet Nodebog 200 kr. Cd 150 kr. Bestilles via Kirkefondet.dk Teksterne rummer sammen med melodierne et overvejende intimt og til tider meditativt univers. Her myldrer ingen djævle frem på jord, ligesom døden med sin istaphånd sikkert for en stund tager sig en morfar i sidekapellet. Hermed er også sagt, at disse salmer ikke skræmmer nogen, og at de heller ikke indeholder nogen dybere teologi. Styrken i teksterne er, at de kommer dem, der ikke normalt kunne inde på gå i kirke, i møde. De kan sikkert synge med her, og især hvis de hører Janne Mark synge for. PO-bladet

17 ANMELDELSE SMUKKE OG SANGBARE MELODIER Janne Mark er en dygtig sangerinde. Det hører vi på cd en, og det mærker vi i hendes melodier, som jeg gætter på er blevet til gennem hendes eksperimenterende og modellerende stemme. Resultatet er nogle enkle og smukke melodier, hvor de leste int kan anvendes som fællessalmer. Særligt vellykkede er De første forårstegn i norden, Advent og Sendte er vi alle. I førstnævnte inder vi en iørefaldende og original melodi med en forfriskende harmonik, som samtidig er tilgængelig for de mindre sangtrænede (menigheden). Advent kan være den nye salme i jule-børne- ungdomsgudstjenesten. Jeg synes, at den ligner noget af musikken til julekalenderen Jesus og Josephine og dens musikalske univers. Sendte er vi alle er en ny dansk salme skrevet i afrikansk stil. Et arrangement for blandet kor udelukkende med percussion-ledsagelse ville gøre sig godt her. SATSTEKNISKE SVAGHEDER Korsatserne er skrevet for 1-3 lige stemmer med tilhørende klaversats, sådan at forstå, at 2.- og 3.-stemmen frit kan anvendes. Enkeltvis er stemmerne sangbare og let tilgængelige. Det kan dog virke som om, at Janne Mark har lavet 2.- og 3.-stemmerne på samme måde, som man ville gøre, hvis man skulle indspille en cd. Man tilsætter det lerstemmige på udvalgte steder og kun dér. Det kan godt blive frustrerende for korsangere, der er vante med et mere kontinuert forløb fra først til sidst. Eksempelvis ville jeg i Oplyste dage nok ikke føle mig som et fuldgyldigt medlem af koret, hvis jeg skulle synge 3.-stemmen. Man kunne med fordel lade 2. og 3. stemmerne synge med på melodien i mange af de passager, de ikke synger på, så man får to-tre stemmer, der breder sig ud som en vifte, hvor satsen bliver lerstemmig et princip som John Høybye har brugt meget. Jeg savner en bedre satsteknisk bearbejdning af korsatserne. Eksempelvis kan man inde steder med umotiverede parallelle sekunder. Der er utallige stemmekryds, som godt kunne være ændret, uden at det ville gå ud over det sangbare. Dette være sagt uden hornbriller og rettepen, men af den simple grund, at det i praksis skaber forvirring især for utrænede sangere, med stemmer der be- inder sig snart på den ene og snart på den anden side af hinanden. HVAD MED ORGLET? Det virker til, at klaversatsen er tænkt med sammen med korstemmerne, selvom den er noteret for sig selv. Det er en skam, at melodien er indskrevet i klaversatsen. En ledsagesats ville være at foretrække her. Orgelsatser ville også være nyttige, da udgivelsen også er tænkt som menighedssang. Der er ingen stilistiske grunde til, at Janne Marks ine melodier ikke skulle kunne akkompagneres på et orgel. Janne Mark slutter sig her til en tendens blandt salmekomponister, at de ubevidst/bevidst(?) komponerer orglet ud af kirken. Salmer fra broen er en samling af smukke og velskrevne melodier med tekster, der lige nøjagtig får os ind over dørtrinnet til kirken. Brugt i de rette sammenhænge er der ine ting at hente. Kirkeviser for sangglade ville dog være en mere passende titel og varedeklaration. Se også i interviewet med Janne Mark i PO-bladet, maj PO-bladet 17

18 INSPIRATION STEMMER I SOGNET Organisten i Tilst ved Aarhus fortæller her om, hvordan hun med succes inviterede bredt til at være med i et projekt for blandet kor og jazzkvartet. Af Marianne Nørholm Villadsen At synge sammen er livgivende en slags gymnastik for sjælen. Sang er også kulturbærende i den forstand, at de gamle melodier læres af nye generationer, og lyrikken i digtene opleves dybere og huskes længere ved at synge dem. Stemmer i sognet er et alternativ til den faste koraften. Idéen er at stimulere glæden ved at synge og musicere sammen over en overskuelig tidshorisont. Projektet henvender sig til folk i alle aldre, såvel øvede som nybegyndere. PROJEKT MED JAZZKVARTET I Tilst Sogn havde jeg tilbage i 2010 lyst til, frem for at tilbyde kor en fast dag om ugen hele året, at give deltagerne en anden mulighed for at synge i kor. Jeg kom frem til, at der i en verden med rigtig mange tilbud og muligheder var mere brug for kortere, projektorienterede forløb med gode afslutninger. Ideen var inspireret af TV-programmerne Stemmer i opgangen, hvor dirigenten Franz Rasmussen over et forløb på et par måneder med indstudering og øvning førte deltagerne frem til en opførelse af highlights fra den klassiske musik. Indholdet skulle bare være et andet. Det blev til et koncentreret forløb, hvor deltagerne både prøvede at synge i kor, lærte nye mennesker at kende og ik en kæmpe oplevelse ved at være med til en uropførelse af hidtil ukendte arrangementer for blandet kor og jazzkvartet nærmere bestemt en række årstidssange i bearbejdelser, som min mand, Filt Kristensen, havde lavet. BACKINGKOR VAR OGSÅ MED Gennem kirkebladet opfordrede vi alle i sognet, som havde lyst til at synge, til at deltage. Vi mødtes, grinede og øvede sammen over nogle tirsdage i et par måneder for at opføre blandt andet Der er ingenting i verden så stille som sne og Nu lyser løv i lunde. Via mund til mund-metoden blev vi lere, efterhånden som projektet skred frem. Vi endte på mennesker fra sognet både folk, som havde sunget for 50 år siden, og nogle, som aldrig havde sunget i kor før. Men formålet med projektet var netop også at give alle oplevelsen af og glæden ved at synge i kor og deltage i en større musikalsk sammenhæng. For at være sikker på at have et helt kor, havde jeg på forhånd inviteret Trøjborgkoret, et folkekor fra Aarhus, til at deltage i projektet. Det var en støtte for de nye korsangere at kunne slutte sig til nogle, der havde prøvet at synge sammen før, og der var et sted at henvise dem til, som gerne ville synge mere i kor efterfølgende. Trøjborgkoret erhvervede sig da også nogle nye medlemmer. KOR OG KVARTET I EN HELHED Projektet lykkedes over al forventning. Efter de ugentlige mødeaftener sluttede vi forløbet af med en lørdag, hvor vi øvede tre timer med jazzkvartetten Dibap, som består af ire 18 PO-bladet

19 INSPIRATION professionelle musikere. Stor var glæden ved at få lov til at opleve de meget dygtige musikere, nogle gode arrangementer og et kor der blev bedre og bedre. Tonesproget tilhører dels jazzen dels den almindelige danske kortradition, og gennemgående er det præget af en lyrisk nordisk folketone. Filt har i sine arrangementer bestræbt sig på at integrere koret med jazzkvartetten. Det blandede kor fremfører således ikke blot sangene med akkompagnement, men indgår ofte orkestralt på lige fod med orkesterets instrumenter. Den afsluttende koncert i Tilst sognegård blev en intens oplevelse, som deltagerne faktisk stadig taler om her lere år efter. Jeg tænker forløbet som en bolche-effekt du er med til at lave et bolche, får det i munden, smager på det og kan huske smagen længe efter. Filt og jeg er i gang med at lave en hjemmeside, som får adressen stemmerisognet. dk. Her vil vi præsentere idéen nærmere. Den kan naturligvis også bruges til andre slags projekter. I foråret 2012 og foråret 2013 har vi igen a holdt Stemmer i sognet, denne gang som et samarbejde med nabosognene Sabro og Fårup omkring opførelse af Spillemandsmessen i Fårup og Tilst Kirker. Næste forår har vi planer om at gentage med jazzkvartetten og nye bearbejdelser af sange og salmer fra Filts hånd. Marianne Nørholm Villadsen uddannet musikleder fra Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) samt PO til daglig ansat som organist i Tilst Kirke og fungerer som akkompagnatør for såvel sangere som instrumentalister har undervist i direktion ved DJM har gennem en årrække dirigeret forestillingerne på Vilhelmsborg Festspil dirigent for det store Aarhus-kor KORINORD, som i april 2013 udgav cd Gamle sange i nye klange, som koret indspillede sammen med Dibap, og som rummer repertoiret fra det oprindelige Stemmer i sognet -projekt (lyt til uddrag og køb på Filt Kristensen spiller saxofon, klarinet og tværfløjte og er uddannet fra Vestjysk Musikkonservatorium og Rytmisk Konservatorium har arbejdet og indspillet med de fleste større jazzorkestre i Danmark musiker og arrangør i kvartetten Dibap samt blandt andet i kvartetten Blue Train, der spiller bearbejdelser af danske sange og salmer er under uddannelse til PO-organist og har en lille organiststilling ved Bering valgmenighed. Se mere på lt-kristensen.dk PO-bladet 19

20 BRYLLUPSSALME SOM ET SOLSTREJF GENNEM GYLDNE BLADE Mel.: Du som gir os liv og gør os glade 1 Som et solstrejf gennem gyldne blade, som de modne bær i hegn og busk, som naturens egen farvelade, som en lyngklædt hede i august alle varme farver vi kan inde: kærligheden mellem mand og kvinde. 2 Som en luftning gennem forårsløvet, som en brise over sø og strand, som en hvirvelvind der løfter støvet, som en storm der pisker et glas vand hver nuance af naturens vinde: lidenskaben mellem mand og kvinde. 3 Som en symfoni af glade sange, som en stille, inderlig duet, som et spil af dybe efterklange, som en dans i yndefuld ballet alle harmonier vi kan inde: kærligheden mellem mand og kvinde. 4 Som at bygge lotte katedraler, som at være tro mod det, vi ik, som at sætte høje idealer, som at nyde dette øjeblik stort og småt at skabe og at vinde: kærligheden mellem mand og kvinde. 5 Som et smil fra hjerte og til hjerte, som en længselståre på en kind, som et glimt i øjet efter smerte, som en dirren mellem sind og sind hver passion imellem ham og hende: kærligheden mellem mand og kvinde. 6 Du som skænker kærlighedens gave og velsigner os med dens musik som et pust fra paradisets have, som et glimt af lyset i dit blik giv hvert ægtepar på ny at vinde kærligheden mellem mand og kvinde. 7 Tak for alle farverne i livet, tak for vinden mod den varme krop, tak for alle sange vi får givet, tak for glæden ved at bygge op midt i hverdagslivet lad os inde glæden ved at være mand og kvinde. Allan Graugaard Nielsen 2010 Henrik Strøm, Abildgaard Kirke i Frederikshavn, har sendt PO-bladet denne bryllupssalme/sang, som han har gode erfaringer med at bruge til sangaften. Tak til sognepræst Allan Graugaard Nielsen, Vor Frelsers Kirke i Aalborg, for tilladelse til at bringe teksten, som ikke tidligere har været offentliggjort. Også tak til Hans Anker Jørgensen for tilladelse til at bruge teksten sammen med hans melodi. Teksten kan hentes som tekst-fil på Organistforeningen.dk under For medlemmer > Noder og salmetekster. 20 PO-bladet

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003"

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til Den danske Salmebog 2003 ORGELBOG 2004 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003" Bidragydere til samlingen er: Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol,

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Udgivelser med nye salmer

Udgivelser med nye salmer Udgivelser med nye salmer - fra de sidste 30 år For ældre udgivelser, se Jørgen Kjærgaards Salmehåndbog, bind 1, side 580 ff. (Denne liste er udarbejdet af Morten Skovsted, december 2013) Hans Anker Jørgensen:

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

SSjællands Kirkemusikskoles

SSjællands Kirkemusikskoles ommerkursus SSjællands Kirkemusikskoles Sommerkursus for organister og sangere på Emmaus - galleri & kursuscenter 5 intense dage med kirkemusik 24. - 28. juni 2013 Program MANDAG 24. JUNI 13.00 Ankomst

Læs mere

Koncertprogram. Efterår 2015 og forår 2016. Fløng Kirke

Koncertprogram. Efterår 2015 og forår 2016. Fløng Kirke Koncertprogram 1 Efterår 2015 og forår 2016 Fløng Kirke 2 Friluftskoncert Søndag den 30. august 2014 kl. 13.00 CARION Dóra Seres, fløjte Egils Upatnieks, obo Egīls Šēfers, klarinet David M.A.P. Palmquist,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Inge Marstal Hørelære i Koret

Inge Marstal Hørelære i Koret Inge Marstal Hørelære i Koret Gitte Chren Music Mind Games i Koret Doris Kjærgaard Inspiration til Korprøven Mandag d. 14. sept. kl. 12.30-17.30 i Margrethekirken i Aalborg Tirsdag d. 6. okt. kl. 10.00-14.30

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

FUK NODEUDGIVELSER 2012 OVERSIGT FUK-serien udgives af Folkekirkens Ungdomskor i samarbejde med Forlaget Mixtur

FUK NODEUDGIVELSER 2012 OVERSIGT FUK-serien udgives af Folkekirkens Ungdomskor i samarbejde med Forlaget Mixtur FUK NODEUDGIVELSER 2012 OVERSIGT FUK-serien udgives af Folkekirkens Ungdomskor i samarbejde med Forlaget Mixtur KORT OM FUK S NODEUDGIVELSER Allerede i 1970 kun to år efter oprettelsen af organisationen

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

PIBEORGLET ER MED PÅ BEATET

PIBEORGLET ER MED PÅ BEATET PIBEORGLET ER MED PÅ BEATET Skal der spilles rytmisk i kirken er det helt oplagt at bruge orglet til det, argumenterer Henrik Strøm, som her kommer med en række anbefalinger til, hvor man kan begynde.

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård

Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård Sæson 2015-2016 Tirsdag den 15. september kl. 14.30 Sæsonens første arrangement er med den nyudnævnte Kultur- og Kirkeminister Bertel

Læs mere

SØREN BIRCH LILLE MESSE FOR LIGESTEMMIGT KOR (SSA) OG ORGEL SAMPLE FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR FORLAGET MIXTUR

SØREN BIRCH LILLE MESSE FOR LIGESTEMMIGT KOR (SSA) OG ORGEL SAMPLE FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR FORLAGET MIXTUR SØREN BIRCH LILLE MESSE FOR LIGESTEMMIGT KOR (SSA) OG ORGEL FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR FORLAGET MIXTUR Søren Birh: Lille messe or ligestemmigt kor (SSA) og orgel Redaktion: Forlaget Mixtur FUK 15 01 ISMN

Læs mere

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift Århus den 1. december 1 Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift -1 Denne rapport indeholder en standardanalyse af deltagerne i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i Haderslev

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/ 21. januar 2016 Kultur og fritidsudvalget Københavns Kommune Vedr. Ansøgning fra Danmarks Underholdningsorkester til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns kommune. INTRODUKTION Danmarks Underholdningsorkester

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G.

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G. Nyhedsbrev fra Hunne sog Nr. 6. Juni-Juli 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 22. juni 1. søndag 14.30, kl. ca. 16 sommermøde i Kirkeladen Birgit Lundholm Jensen Jytte Abildstrøm

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Morgensang i Vejen Kirke,

Morgensang i Vejen Kirke, Morgensang i Vejen Kirke, fredag d. 29. januar, kl. 9.00 Hermed links til salmetekster og inspirationsmateriale/idéer til arbejdet med salmerne. Materialet består af: 1) Salmeteksterne dels på papir dels

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Der er desuden fællessalmer indlagt i programmet. Næste koncert se side 2

Der er desuden fællessalmer indlagt i programmet. Næste koncert se side 2 Palmesøndag d. 16. marts kl. 16.00 Påsken synges ind Skt. Nikolai Kirkes Børnekor er delt i to et Lillekor med sangere fra 3.4. klasse og et Storekor med sangere fra 5.6. klasse. Jytte Lundbak leder Lillekoret,

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Fredag 6. februar kl. 17.00 ARS NOVA COPENHAGEN Hindemiths Messe omkranses af skønne renæssanceværker af Eccard, Victoria, Goudimel, Wert og

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Fløng Kirke KONCERTER 2013 / 2014

Fløng Kirke KONCERTER 2013 / 2014 Søndag den 25. august 2013 kl. 13.00 FDF Gladsaxe Brass Band Friluftskoncert foran Sognets Hus I tilfælde af dårligt vejr gennemføres koncerten i Sognets Hus FDF Gladsaxe Brass Band byder på en varieret

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 6. Ollerup, den 20. januar 2015. Kære forældre!

Nyhedsbrev nummer 6. Ollerup, den 20. januar 2015. Kære forældre! Ollerup, den 20. januar 2015. Nyhedsbrev nummer 6 Kære forældre! Højdepunkter siden sidst Nogle af de store højdepunkter i et skoleår er kirkekoncerterne. Søndag den 11. januar var der to særdeles velbesøgte

Læs mere

Basiskurser og efteruddannelse

Basiskurser og efteruddannelse Dansk Amatørmusik Ledelse af børnekor Basiskurser og efteruddannelse Aarhus, Slagelse, Odense, Fredericia Kurserne arrangeres i samarbejde mellem Musiklærerforeningen, FUK, Folkekirkens Musikskoler, Børnekorakademiet,

Læs mere

Helligtrekongers søndag II Salmer: 392, 362, 136, 108, nadversalme 98 (sidste vers), 101

Helligtrekongers søndag II Salmer: 392, 362, 136, 108, nadversalme 98 (sidste vers), 101 Helligtrekongers søndag II Salmer: 392, 362, 136, 108, nadversalme 98 (sidste vers), 101 Storm P har malet billedet, juleaften, som jeg har sat udenpå gudstjenestearket. De fleste kender det nok, det er

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014

Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014 Nr. 2, 2014 Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014 Læs i Pulsen: Salmemelodikonference s. 1 Korstævne s. 2 Sne er sølv i hjertet, Krist s. 3 Anmeldelse s. 4 Spurv møder Svale s. 7 Lovsynger

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Årsberetning. Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden

Årsberetning. Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden Årsberetning Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden 2008-12 Dalum Kirkes vision Vision om - at være en åben og levende kirke - at have et levende gudstjenesteliv - at være et sted for

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke

Årsberetning Dalum Kirke Årsberetning Dalum Kirke 2014-15 Hvorfor er vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Kirkemusikhøjskole 2012-13. Storring-Stjær, Skivholme-Sjelle-Skørring, Skovby og Galten sogne.

Kirkemusikhøjskole 2012-13. Storring-Stjær, Skivholme-Sjelle-Skørring, Skovby og Galten sogne. Kirkemusikhøjskole 2012-13 Storring-Stjær, Skivholme-Sjelle-Skørring, Skovby og Galten sogne. Velkommen til endnu en sæson i Kirkemusikhøjskolen. Denne sæson vil være præget af variation, inspiration og

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

SAMPLE MERETE KUHLMANN PSALME 100 - EXSULTATE DOMINO - BRYD UD I FRYDERÅB FOR HERREN FOR LIGESTEMMIGT KOR OG ORGEL FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR

SAMPLE MERETE KUHLMANN PSALME 100 - EXSULTATE DOMINO - BRYD UD I FRYDERÅB FOR HERREN FOR LIGESTEMMIGT KOR OG ORGEL FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR MERETE KUHLMANN PSALME 100 - EXSULTATE DOMINO - BRYD UD I FRYDERÅB FOR HERREN FOR LIGESTEMMIGT KOR OG ORGEL FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR FORLAGET MIXTUR Merete Kuhlmann: Psalme 100 for ligestemmigt kor og orgel

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12

NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12 NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12 AT NETVÆRKE OM NYE SALMER Syng Nyt vil arbejde for udbredelsen af nye salmer. I oktober blev netværket for alvor skudt

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015 FUK Aarhus Stiftskreds FORMANDEN HAR ORDET Kære FUK-medlemmer Så er det nye kirkeår kommet i gang, og lige om lidt skriver vi 2016. Bladet her indeholder beskrivelser

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 25. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 20.- 22. januar 2012 TEMA: Diakoni med hjerte, mund og hænder Velkommen til det 25. Landsstævne for voksne

Læs mere

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev Stift

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev Stift Aarhus den 12. august 1 Rapport om deltagerstatistik for Haderslev Stift 1-1 Denne rapport indeholder en standardanalyse af deltagerne i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i Haderslev

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Vielse af par af samme køn

Vielse af par af samme køn Vielse af par af samme køn Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 2012 TILSPØRGSEL og ERKLÆRING Præsten siger: Så spørger jeg dig, NN: Vil du elske og ære hende/ham og følges med hende/ham både i

Læs mere

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger C a r l N i e l s e n E d v a r d G r i e g J e a n S i be l i u s Nordiske fortællinger m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Nordiske fortællinger I dette hæfte skal du arbejde med tre nordiske

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist indtast navn ved Jyderup og Holmstrup kirke(r) Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er:

Læs mere

Referat. Menighedsrådsmøde Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1.

Referat. Menighedsrådsmøde  Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 12. marts 2013, side 1 af 6 Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Flemming

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl Adventskransens fire lys symboliserer de fire adventssøndage inden jul. Levende lys hører adventstiden til, fordi julen ifølge kristendommen handler om, at Jesus kom til jorden som verdens lys - at han

Læs mere