NR. 6 JUNI ÅRGANG. PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22"

Transkript

1 NR. 6 JUNI ÅRGANG PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22

2 PRÆLUDIUM FOLKEKIRKENS MILLIARDER Kristeligt Dagblad skrev den 13. april: Mens medlemmerne svinder, er folkekirkens udgifter til ansatte på himmel lugt. Kirkens løn til personale er på 20 år steget med 1 milliard kroner, så mere end halvdelen af folkekirkens udgifter nu går til løn. Når løn er blevet så tung en post i folkekirken, skyldes det blandt andet, at frivillige hænder er udskiftet med lønnede medarbejdere. Det mener provst i Syddjurs Provsti Søren Peter Hansen. Det, vi ik gjort gratis for 20 år siden, koster i dag penge, siger han. Denne udtalelse og mange andre tilsvarende synes jeg, fortjener et par bemærkninger. Den måde, vore lønninger reguleres ved overenskomstforhandlingerne, sikrer, at vi følger stigningstakten på det øvrige statslige arbejdsmarked. De to sidste gange var det omtrent nul, og tidligere er vi bestemt heller ikke blevet forgyldt. Så er der med overenskomstansættelsen blevet en mulighed for individuelle løntillæg, men denne har vel i gennemsnit knap nok kunnet erstatte den gamle lønskalabestemte anciennitetsstigning. Og jeg kender heller ikke blandt vore medlemmer nogen enkelttilfælde af nyanskaffet bolig med havudsigt umiddelbart nord for København. Det stigende lønforbrug skyldes altså ikke stigende lønninger, men derimod et stigende aktivitetsniveau. Menighedsrådenes ønsker om nye og udvidede aktiviteter har medført et stort antal nyansættelser og opnormeringer af kirkefunktionærstillinger. F.eks. er alle sognemedhjælperstillinger i sagens natur oprettet inden for de nævnte 20 år, og også på Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Organistforeningens område har udviklingen været tydelig. Den sidste sætning i citatet kunne altså mere korrekt hedde: Det, der i dag koster penge, blev slet ikke gjort for 20 år siden. Derfor også nogle ord om de frivillige hænder. Dem er der bestemt både plads til og stærkt brug for, ikke mindst i kirkens diakonale arbejde. Men der er også en stigende tendens til mere og mere at betragte kirkens tjenester og ritualer som private: Det er vores bryllup, vores kon irmation, vores begravelse og snart ikke blot vores barnedåb, men vores dåbsgudstjeneste. Folk forventer her et kvalitetsniveau af kirkebetjeningen, som nok så glade amatører slet ikke kan levere. Her er der brug for den professionelle indsats i langt højere grad end for en generation siden. Modsætningen mellem professionalisme og frivillighed i folkekirken, synes jeg, kan beskrives med et begreb fra atomfysikken. Niels Bohr indførte i sin tid et såkaldt komplementaritetsprincip: Et fænomen kan beskrives både med et bølge- og et partikelbillede. De to billeder udelukker gensidigt hinanden, men er begge sande og nødvendige for den samlede beskrivelse. Tilsvarende kan man om kirkens arbejde sige, både at selv det ringeste bidrag er godt nok (enkens skærv), og at selv det fornemmeste bidrag er ikke godt nok. 2 PO-bladet

3 NYHEDER SIDE 4 REPORTAGE INDHOLD OG KOLOFON INTERVIEW SIDE 6 SIDE 12 KODA/KORT NYT Læs i dette nummer bl.a. om en længe ventet Koda-abonnementsordning for kirker samt en ny vejledning om at håndtere psykisk arbejdsmiljø ved forandringer på arbejdspladsen. UDGIVELSER STÆVNE 2013 Der kommer meget mere om stævnet i juli-nummeret, men vi bringer her i første omgang en fotoreportage, som giver et overblik over tre givende dage i Brejning. INSPIRATION KIRKEMUSIKKENS DAG Sjællands Kirkemusikskole indbyder nu for andet år i træk til en Kirkemusikkens dag. Vi har spurgt rektor Ole Brinth, hvorfor han nu vil sætte fokus på kirkemusikkens fremtid. STILLINGER SIDE SIDE 18 SIDE 32 Foto: S. Juhl /Wikimedia Commons JANNE MARK M.FL. Peter Lindhardt Toft anmelder Janne Marks korhæfte Salmer fra broen, og desuden omtaler vi en lang række andre udgivelser. STEMMER I SOGNET I Tilst har Marianne Villadsen erfaret, at mange voksne gerne vil synge i kor, men at de ikke har overskud til at gå til det fast. Hun fortæller om den projektbaserede idé Stemmer i sognet. 5 ORGANISTER SØGES Assing Kirke syd for Herning Tarm Kirke i Vestjylland Ans-Grønbæk, Midtjylland Vester Aaby-Aastrup, Fyn Vojens-Jegerup-Maugstrup v. Haderslev PO-BLADET REDAKTION DEADLINE TRYK FORSIDEN Udkommer 12 gange årligt og udgives af Organistforeningen Oplag: stk. ISSN: Ansvarshavende: Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Ordklang.dk, Torvet 2, 1. sal, 8600 Silkeborg, tlf , Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren (normalt) senest den 5. i måneden før. Stillings annoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 måneden før. OBS: Sommer-deadline for materiale til PO-bladet nr. 8 er mandag d. 25. juni. WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus, Tine Ohrt Højgaard i spidsen for det rytmiske a capella-kor SONO, som gav kirkekoncert i forbindelse med Organistforeningens årsstævne. Foto: Filip Graugaard Esmarch PO-bladet 3

4 NYHEDER NY KODA-AFTALE PÅ PLADS Landsforeningen har tilsluttet sig en model, som betyder, at kirker skal abonnere på deres brug af beskyttet musik frem for at ansøge og afregne ved hver enkelt koncert. Af Filip Graugaard Esmarch Arrangører af kirkekoncerter slipper fremover for ubehagelige henvendelser fra Koda i forlængelse af koncerter, hvor formaliteterne ikke har været på plads. Som tidligere omtalt i PO-bladet (april 2012) har Koda arbejdet på at gøre det enklere for kirkerne. Det vil blive meget nemmere for alle nu, og det vil ikke længere komme som en overraskelse for nogen, at de skal betale til Koda, siger che konsulent Jens Carlsen. Landsforeningen af Menighedsråd har besluttet at anbefale Kodas abonnementsordning. Det betyder i praksis, at ordningen nu gælder for alle sogne med arrangementer, hvor der bliver spillet ophavsretligt beskyttet musik eksempelvis koncerter, musikgudstjenester, ilmforevisninger og musik ved arrangementer i sognehuset. Ligesom vi også har specialpriser på andre områder, eksempelvis forretninger, så har vi nu også lavet en ordning, som er dedikeret til kirker, fortæller Jens Carlsen. Ordningen betyder, at koncertarrangøren ikke længere skal ansøge på forhånd. I stedet kan man frit a holde arrangementer inden for den ramme, man har betalt for i begyndelsen af året. Og priserne på eksempelvis 1050 kr. for 1-3 arrangementer eller 2050 kr. for 4-6 udgør en fordel i sig selv. Ind til videre har man som minimum betalt 600 kr. for én koncert, pointerer Jens Carlsen. REPERTOIRE-STIKPRØVER Den årlige faktura for abonnementet er typisk det eneste, man som koncertarrangør behøver tænke på, for faktisk skal man heller ikke længere afrapportere koncertrepertoiret med mindre man bliver bedt om det af Koda. Vi vil fremover foretage stikprøver, hvor vi skriver til et repræsentativt udvalg af kirker og beder dem sende koncertlister ind via , fortæller Jens Carlsen. Abonnementet gælder dog kun for arrangementer med mindre end 200 tilhørere og under kr. i entréindtægt. Overskrider man det, skal man efter den pågældende koncert selv afrapportere og betale på lige fod med almindelige koncertarrangør. Den nye ordning gælder med tilbagevirkende kraft fra og med januar Hvis nogen kirker allerede har afregnet for arrangementer holdt i 2013, vil de blive modregnet, oplyser Jens Carlsen. Omkring den 1. juni 2013 sender Koda informationsmateriale med nærmere oplysninger om aftalen ud til alle folkekirker. 4 PO-bladet

5 NYHEDER KORT NYT SPOT PÅ EFTERUDDANNELSE En række fyraftensarrangementer om kirkefunktionærers efteruddannelse sætter fokus på konkrete uddannelses- og tilskudsmuligheder og på fordelene for både medarbejder og arbejdsplads. Målgruppen er både kirkefunktionærer og menighedsrådsmedlemmer, og det er Ministeriet for Ligestilling og Kirke, der indbyder i samarbejde med de faglige organisationer og en række uddannelsesinstitutioner. Fra juni 2013 til marts 2014 vil det gratis arrangement turnere fra stift til stift, og det er Roskilde og Fyens Stifter, der lægger ud den 6. og 11. juni kl Der vil blandt andet være information fra kirkemusikskolerne og oplæg om redskaber til kompetencea klaring. Undervejs serveres der en buffet. Find nærmere oplysninger i indbydelsen, som indes på Organistforeningen.dk under Organistfaget > Efter- og videreuddannelse. Filip INDSATS FOR GODE FORANDRINGER Sker der generelle forandringer på arbejdspladsen, eller skal der indlemmes en person med nedsat arbejdsevne, kan det give udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø. Nu har Arbejdsmiljørådet udgivet nogle materialer, som kan bruge som inspiration i de tilfælde. Materialerne er et led i en større indsats, som involverer Videncenter for Arbejdsmiljø, og som strækker sig frem til 1. maj For hvert af de to områder er der udgivet et såkaldt inspirationskatalog til folk, som arbejder speci ikt med arbejdsmiljø, foruden en pjece til selve arbejdspladsen. Pjecen om forandringer er sammen med en hel del andre ressourcer tilgængelig via hjemmesiden Skabgodeforandringer.dk. Filip HØRING OM FOLKE- KIRKENS STRUKTUR Regeringens såkaldte strukturudvalg har offentliggjort sit debatoplæg om kirkens fremtidige ledelsesstruktur. Det indeholder nogle mere eller mindre vidtgående forslag til, hvordan folkekirkens indre anliggender og fælles økonomi kan styres af henholdsvis et kirkeråd og en økonomibestyrelse eller hvordan man stort set kan holde status quo. Om de anliggender hedder det blandt andet, at det som hidtil skal være muligt i de enkelte sognemenigheder at anvende mindre ændringer i liturgien og at benytte salmer, som ikke indgår i salmebogen (...). Debatoplægget kan sammen med supplerende materialer indes på Miliki.dk under Nyt om Kirke > Oplæg til bred debat om folkekirkens styre. Styringsudvalget inviterer nu til en række stiftsvise debatmøder, første gang i København d. 3. juni. Høringsfasen varer til og med oktober, hvorefter udvalget vil arbejde videre på et endeligt udspil. Filip PO-bladet 5

6 Søndag den 12. maj begyndte årets PO-stævne med tre helt forskellige oplæg sidst på eftermiddagen. Her er det folkekirkens arbejdsmiljøkonsulent, Hans Hjerrild, der fortæller om arbejdet med at sikre folkekirkens medarbejdere et frugtbart miljø at udføre arbejdet i. REPORTAGE STÆVNE MAJ 2013 Læs mere om alle tre oplæg i næste nummer af PO-bladet. Foto og tekst: Filip G. Esmarch Vi har verdens bedste budskab så skal det også have verdens bedste indpakning. Sådan indledte journalist Svend Løbner sit oplæg om PR for kirkens arrangementer. Han kom omkring en række faktorer, som er værd at overveje, næste gang man eksempelvis skal invitere til koncert. Vi har ikke rigtig nogen kultur for efteruddannelse blandt organister, konstaterede Knud Damgaard Andersen fra Vestervig Kirkemusikskole. Han koordinerer det aktuelle projekt, som sigter på at etablere en Folkekirkens Efteruddannelse for Kirkemusikere. 6 PO-bladet

7 REPORTAGE Det aarhusianske kor SONO gav søndag aften både stævnedeltagere og andre gæster en særlig oplevelse i den lokale Brejning Kirke. På grund af kirkerummets fremragende akustik kunne det rytmiske kor stik imod sædvane synge koncerten unplugged : kun basserne, vokalperkussionisten og nogle af solisterne brugte mikrofon. Korleder Tine Ohrt Højgaard (forrest til venstre) ydede en energisk og stærkt nærværende indsats, hvor hun blandt meget andet fik publikum godt med på en improviseret circle song. Repertoiret bød desuden på blandt andet Dizzy Mizz Lizzy, Fallulah, One Republic og Adele. SONO s vokale klangbillede var særdeles afvekslende og det samme gjaldt deres opstilling. Under den afsluttende Agnes Obel-sang Riverside gik korets kvindelige medlemmer ned blandt publikum og sang i forskellige retninger. Det gjorde korets klanglige lydlandskab endnu mere storslået. Mandag formiddag gik turen med bus til Bredsten Kirke, hvor organist og orgelbygger Flemming Danhild Fald tog imod. Han er direktør for Skandinavisk Orgelcentrum, som fremstiller digitale orgler. I Bredsten fik de for et par år siden installeret et Danhild 25 som afløser for det gamle 4 stemmers-orgel. Flemming Danhild Fald demonstrerede orglets formåen via en række værker først en barok-afdeling, hvor han gjorde brug af seks forskellige tempereringer. Derefter et par romantiske stykker spillet på orglets alternative fransk-romantiske disposition. De efterfølgende reaktioner var særdeles blandede. PO-bladet 7

8 REPORTAGE Vibeke Astner ved orglet i Nørremarkskirken, Vejle. Hun bød velkommen med J.S. Bachs Præludium & Fuga i Es-dur. Derefter fik hun selskab af oplæser Maiken Wessberg og slagtøjsspiller Sarah Gaston. Børnekoncerten Helt i begyndelsen en musikalsk bibelhistorie om skabelsen indledes med en kort introduktion til orglet. Vibeke Astner demonstrerer her, at hun kan spille uden hænder. Bibelhøjtlæsningen bliver efterhånden til friere fortælling: Set fra jorden ligner himlen et rundt blåt tag, lyder replikken, som leder naturligt frem til fællessalmen Spænd over os dit himmelsejl. Læs en anmeldelse af koncerten i PO-bladets juli-nummer. Tilbage på hotellet var der over middag besøg fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke, denne gang ved fuldmægtig Christa Hector Knudsen. Hun orienterede primært om folkekirkens mulige strukturreform, vielse af personer af samme køn (51 par i 2012), folkekirkens lønudgifter, kirkelukninger, undersøgelse af psykisk arbejdsmijø (rapport ventes i juni) og overenskomst Organistforeningens sekretariatsleder, John Poulsen, tog i det næste programpunkt tråden direkte op og fortalte om ændringerne i den nye overenskomst. Den væsentligste af dem er, at man nu har mulighed for at fravige overenskomsten med lokale aftaler om arbejdstid. Organistforeningens bestyrelse har endnu ikke haft lejlighed for at drøfte, hvordan den vil forholde sig til muligheden, fortalte John Poulsen. Han forventer som udgangspunkt, at reglen ikke skal bruges ret meget. Sekretariatslederen bevægede sig herefter omkring spørgsmålet om lokale løntillæg, hvilket afstedkom en del debat i forsamlingen. Mere herom i næste nummer af PO-bladet 8 PO-bladet

9 REPORTAGE Formand Anders Thorup aflægger sin mundtlige beretning foran en koncentreret forsamling. Se referat af generalforsamlingen på Organistforeningen.dk > Organistforeningen > Generalforsamling eller læs det i PO-bladets juli-nummer. Organister i kø hos nodehandler Bent Påske. Mange benyttede lejligheden til at få lidt fornyelse til nodehylden. Så blev det endelig festaften, og højskolesangbogen blev brugt flittigt. Landsforeningens Inge Lise Pedersen benyttede sin festtale til at opfordre tilhørerne til at engagere sig i debatten om folkekirkens fremtidige struktur. Sognemedhjælpernes Esther Jensen var i det mere afslappede hjørne med en historie om en golfspillende organist og to engle. Kirkemusikskolerektor Ivar Mæland sluttede sin tale (selv?)ironisk af med at ønske alle en rytmisk fremtid uanset stilart. Præsteforeningens næstformand Peter Hedegaard mente at vide fra pålidelig kilde, at næste års PO-stævne henlægges til bivuakker i Dronninglund Storskov. PO-bladet 9

10 REPORTAGE Knirkerevyen havde måttet melde forfald, men en af skuespillerne derfra, Sven Wortmann, dukkede veloplagt op med et foredrag om humor og en enkelt revyvise. En gruopvækkende vise om kirketjeneren, som efter at have gjort det af med det øvrige kirkepersonale hælder gift i altervinen og tager livet af menigheden også. Ingen havde sagt tak, da han delte salmebøger ud. Foto: Carsten Engstrøm Foto: Carsten Engstrøm Læs en omtale af Signe Sørensens medvirken på stævnet i næste nummer af PO-bladet. Finn Andsberg Larsen fra Folkekirkens Konfirmandcenter underviste i klasseledelse. Læs en omtale i næste nummer. Foto: Carsten Engstrøm Halsens muskler er vigtige. Foto: Carsten Engstrøm Tirsdag formiddag stod den på både morgensang og workshop ved korleder Signe Sørensen. 10 PO-bladet

11 HELLIGAANDSKIRKENS INTERNATIONALE ORGELFESTIVAL sæson: 21/6 30/8 Fredage kl /6 Grethe Krogh, Danmark Clérambault, Balbastre, Langlais, Franck, Vierne, Viitala 28/6 Flemming Dreisig, Danmark Couperin, Mozart, Carl Nielsen (Sinfonia Espansiva) 5/7 Ørjan Horn Johansen, Danmark Bach, Guilmant, Tournemire 12/7 Jakob Lorentzen, Danmark Bach, Beethoven, Franck, Vierne, Langgaard, improvisation 19/7 Jean-Christophe Geiser, Schweiz Bach, Alain, Bossi 26/7 Giampaulo Di Rosa, Italien Bach, Reubke, improvisation 2/8 Geoffrey Morgan, England Bach, Parry, Hollands, Ireland, Britton, Mozart, Saint-Saëns 9/8 Johannes Skudlik, Tyskland Bach, Mozart, Liszt, Franck, Guilmant 16/8 Gail Archer, USA Bach, Mendelssohn, Tower, Nadia Boulanger, Messiaen 23/8 Susan Landale, Frankrig Bach, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Liszt 30/8 Hans Ole Thers, Danmark Bach, Byrd, Hindemith, Widor Arrangør: Hans Ole Thers - Amagertorv, Strøget, 1153 København K Gratis adgang

12 INTERVIEW ET KIRKEMUSIKALSK DEBATMILJØ Rektor for Sjællands Kirkemusikskole vil gerne skabe et bredt favnende forum for dansk kirkemusik. På Kirkemusikkens dag skal der i år udveksles visioner for fremtidens uddannelse af kirkemusikere. Af Filip Graugaard Esmarch Min vision er at lave et sted, hvor man kan komme og blive opdateret på, hvad der foregår inden for kirkemusikken, siger Ole Brinth om formålet med Kirkemusikkens dag, som den 27. juni inder sted for anden gang. Den sjællandske kirkemusikskolerektor opfordrer alle med interesse for kirkemusik til at møde op i Haslev på Emmaus galleri og kursuscenter. Her kan de om formiddagen høre ire oplæg om visioner for kirkemusikken, og efter en sangtime over middag vil der være fælles diskussion på baggrund af oplæggene. Herefter vil der være rundvisning på galleriet og dermed lejlighed til at holde sig ajour med den billedlige del af kirkekunsten. Endelig er der efter aftensmaden en koncert, som udgør afslutningen på det kirkemusik-sommerkursus, der inder sted på Emmaus i samme uge. Når man har været til Kirkemusikkens dag, har man på sin krop oplevet, hvad kirkemusik er, og man har fået et vue over, hvad det er, vi diskuterer inden for kirkemusikken, lover Ole Brinth. FREMTIDSUDSIGTER TIL DEBAT På sidste års Kirkemusikkens dag kunne deltagerne holde deres eget standpunkt op mod forskellige positioner inden for dansk kirkemusikliv. Ole Brinth noterede sig ved den lejlighed, at der opstod et godt debatmiljø, og Sjællands Kirkemusikskole tager derfor bolden op igen i år. Denne gang skal debatten især handle om uddannelsessituationen set på baggrund af forventningerne til fremtidens kirkemusik og kirkemusikerstillinger. Som oplægsholdere har Ole Brinth inviteret tre organister og en præst: Det er Organistforeningens formand, Anders Thorup, der skal give sit besyv med lankeret af to ganske forskellige organister: Peter Arent og Søren Glerup Hansen er begge klassisk uddannede, men deres særlige interesser ligger inden for henholdsvis verdensmusik og tidlig musik. Og om sit valg af den nu pensionerede Ølstykke-præst Jørgen Anker Jørgensen forklarer Ole Brinth: Han har gennem årene ment meget om kirkemusik. Og eftersom han selv er udøvende musiker, er han god at debattere med, for han forstår også den musikalske fagterminologi. Desuden har han været en aktiv medspiller i Landsforeningen af Menighedsråd og har via sit engagement dér en fornemmelse af, hvad Landsforeningens medlemmer efterspørger hos organisterne. EN FORÆLDET TITEL De ire oplægsholdere er blevet bedt om at forholde sig til, hvordan danske kirkemusikeres forhold kan tænkes at udvikle sig i løbet af de kommende 20 år. Og netop ordet kirke- 12 PO-bladet

13 INTERVIEW musiker frem for organist ligger der for Ole Brinth en væsentlig pointe i. Det spænder over langt større arbejds lader end bare at spille på orgel. Og som kirkemusiker i dag er man jo faktisk en relativt bredt arbejdende musiker på kirkens vegne. Blandt andet er korarbejde blevet en langt større del af vores arbejdsområde i dag end for blot 25 år siden, påpeger rektoren. Han tøver derfor ikke med at betegne organist-titlen som lidt for gammeldags og indsnævrende. Vi kommer i fremtiden til at blive bredere uddannet, fordi vores virke derude er bredere. Den udvikling bygger blandt andet på et traditionstab hos menighederne, som man kan vælge at begræde, men som man sådan set også kan udnytte ganske positivt, siger Ole Brinth og uddyber: Som kirkemusikere i dag står vi i nogle meget spændende udfordringer, når vi i stor udstrækning skal tale os frem til vores kirkemusikalske platform i den enkelte menighed ud fra de lokale kulturelle og demogra iske forhold. Nogle af de oplagte spørgsmål vil for ham at se være: Hvilken rolle kan musikken spille i den måde, præsten og menighedsrådsmedlemmerne gerne forme menigheden på? Hvordan kan korarbejdet integreres og være en del af det menighedsopbyggende? Og skal vi have andre instrumenter i spil, fordi det kan give en kontakt lade, som vi gerne vil udnytte, eksempelvis til lokale musikskoler? På den måde kommer vi i langt højere grad til at fungere som musikalske entreprenører, som skal forstå, hvad det er for et sted, vi er kommet til. Vil skal kunne argumentere for det, vi selv står for, og derfra inde den gode vej i samarbejdet med de menigheder, vi kommer til at arbejde for, lyder det fra Ole Brinth. Find nærmere info om program og tilmelding på Sjællands Kirkemusikskoles sider under Kirkemusikskole.dk. Ole Brinth, rektor for Sjællands Kirkemusikskole, er initiativtager til Kiremusikkens dag, som han gerne vil gøre til en årligt tilbagevendende begivenhed. PO-bladet 13

14 spare penge Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr billån?? p Kan du spare penge på dit billån? Nu har Organistforeningen sørget for, at det kan blive billigere for dig at have bil. Som medlem kan du nemlig få et billån hos Lån & Spar med en meget lav rente på kun 4,45 %. Hvis du har et dyrt billån et andet sted, kan dine konti. Du kan også låne til at købe ny bil. Det eneste krav er, at du selv har 20 % i udbetaling og at du er medlem af Organistforeningen. Se et låneeksempel her: Bilens pris kr. Udbetaling (20 %) kr. Lånebeløb kr. Månedlig ydelse kr. Rente 4,45 %. Løbetid 10 år. Debitorrente 4,52 %. ÅOP 5,58 %. Gebyr til banken kr. Gebyr til andre kr. Samlede renter i perioden kr. Tilbagebetaling i alt kr. Renten er variabel, angivet p.a. og gældende pr. 21. januar Lånet forudsætter kreditgodkendelse. Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er ikke medregnet. 445% 4,45% * * Ring til Lån & Spar på og få at vide hvor mange penge du kan spare. Måned efter måned. Du skal blot oplyse os ganske få ting. Ringer du på hverdage mellem 9 og 17, får du svar med det samme. Du kan også læse mere om billån på Her kan du også lave dine egne beregninger på billån. i samarbejde med variabel rente Billån, kun

15 EFTERUDDANNELSE FOR ORGANISTER Syddansk Musikkonservatorium udbyder i studieåret en række Odense eller Esbjerg - eller efter aftale. Kursusbeskrivelser, frister ( eller hvis du har Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Tlf.:

16 Foto: Filip Graugaard Esmarch ANMELDELSE Janne Mark og Bandet Konnect fra Brorsons Kirke på Nørrebro i København præsentede i april udgivelsen Salmer fra broen ved blandt andet en koncert i Silkeborg Kirke INTIME KIRKEVISER FOR DE SANGGLADE Mange af de nye melodier og tekster fra Brorsonkirke-sanger Janne Mark egner sig int til både menighedssang og ligestemmigt kor. Satserne skæmmes dog af unødige stemmekryds. Af Peter Lindhardt Toft I Salmer fra Broen inder vi 12 nye salmemelodier og salmetekster med adresse til menighed og kor. Til materialet hører en velproduceret cd med dygtige musikere og en praktisk spiralindbundet koralbog med klaversatser, tekster og trestemmige korsatser for lige stemmer med klaver. Med baggrund i titlen Salmer fra broen forestillede jeg mig at møde nye tecno-, hip hop-, rapsalmer og lignende. Det viste sig langt fra at være tilfældet. I Janne Marks salmeunivers inviteres det fortravlede menneske til at puste ud i kirkens rum. Her inder vi fred og harmoni, kirkens traditioner og fællesskabet, samt en nådig og barmhjertig Gud. 16 Janne Mark Salmer fra broen Kirkefondet Nodebog 200 kr. Cd 150 kr. Bestilles via Kirkefondet.dk Teksterne rummer sammen med melodierne et overvejende intimt og til tider meditativt univers. Her myldrer ingen djævle frem på jord, ligesom døden med sin istaphånd sikkert for en stund tager sig en morfar i sidekapellet. Hermed er også sagt, at disse salmer ikke skræmmer nogen, og at de heller ikke indeholder nogen dybere teologi. Styrken i teksterne er, at de kommer dem, der ikke normalt kunne inde på gå i kirke, i møde. De kan sikkert synge med her, og især hvis de hører Janne Mark synge for. PO-bladet

17 ANMELDELSE SMUKKE OG SANGBARE MELODIER Janne Mark er en dygtig sangerinde. Det hører vi på cd en, og det mærker vi i hendes melodier, som jeg gætter på er blevet til gennem hendes eksperimenterende og modellerende stemme. Resultatet er nogle enkle og smukke melodier, hvor de leste int kan anvendes som fællessalmer. Særligt vellykkede er De første forårstegn i norden, Advent og Sendte er vi alle. I førstnævnte inder vi en iørefaldende og original melodi med en forfriskende harmonik, som samtidig er tilgængelig for de mindre sangtrænede (menigheden). Advent kan være den nye salme i jule-børne- ungdomsgudstjenesten. Jeg synes, at den ligner noget af musikken til julekalenderen Jesus og Josephine og dens musikalske univers. Sendte er vi alle er en ny dansk salme skrevet i afrikansk stil. Et arrangement for blandet kor udelukkende med percussion-ledsagelse ville gøre sig godt her. SATSTEKNISKE SVAGHEDER Korsatserne er skrevet for 1-3 lige stemmer med tilhørende klaversats, sådan at forstå, at 2.- og 3.-stemmen frit kan anvendes. Enkeltvis er stemmerne sangbare og let tilgængelige. Det kan dog virke som om, at Janne Mark har lavet 2.- og 3.-stemmerne på samme måde, som man ville gøre, hvis man skulle indspille en cd. Man tilsætter det lerstemmige på udvalgte steder og kun dér. Det kan godt blive frustrerende for korsangere, der er vante med et mere kontinuert forløb fra først til sidst. Eksempelvis ville jeg i Oplyste dage nok ikke føle mig som et fuldgyldigt medlem af koret, hvis jeg skulle synge 3.-stemmen. Man kunne med fordel lade 2. og 3. stemmerne synge med på melodien i mange af de passager, de ikke synger på, så man får to-tre stemmer, der breder sig ud som en vifte, hvor satsen bliver lerstemmig et princip som John Høybye har brugt meget. Jeg savner en bedre satsteknisk bearbejdning af korsatserne. Eksempelvis kan man inde steder med umotiverede parallelle sekunder. Der er utallige stemmekryds, som godt kunne være ændret, uden at det ville gå ud over det sangbare. Dette være sagt uden hornbriller og rettepen, men af den simple grund, at det i praksis skaber forvirring især for utrænede sangere, med stemmer der be- inder sig snart på den ene og snart på den anden side af hinanden. HVAD MED ORGLET? Det virker til, at klaversatsen er tænkt med sammen med korstemmerne, selvom den er noteret for sig selv. Det er en skam, at melodien er indskrevet i klaversatsen. En ledsagesats ville være at foretrække her. Orgelsatser ville også være nyttige, da udgivelsen også er tænkt som menighedssang. Der er ingen stilistiske grunde til, at Janne Marks ine melodier ikke skulle kunne akkompagneres på et orgel. Janne Mark slutter sig her til en tendens blandt salmekomponister, at de ubevidst/bevidst(?) komponerer orglet ud af kirken. Salmer fra broen er en samling af smukke og velskrevne melodier med tekster, der lige nøjagtig får os ind over dørtrinnet til kirken. Brugt i de rette sammenhænge er der ine ting at hente. Kirkeviser for sangglade ville dog være en mere passende titel og varedeklaration. Se også i interviewet med Janne Mark i PO-bladet, maj PO-bladet 17

18 INSPIRATION STEMMER I SOGNET Organisten i Tilst ved Aarhus fortæller her om, hvordan hun med succes inviterede bredt til at være med i et projekt for blandet kor og jazzkvartet. Af Marianne Nørholm Villadsen At synge sammen er livgivende en slags gymnastik for sjælen. Sang er også kulturbærende i den forstand, at de gamle melodier læres af nye generationer, og lyrikken i digtene opleves dybere og huskes længere ved at synge dem. Stemmer i sognet er et alternativ til den faste koraften. Idéen er at stimulere glæden ved at synge og musicere sammen over en overskuelig tidshorisont. Projektet henvender sig til folk i alle aldre, såvel øvede som nybegyndere. PROJEKT MED JAZZKVARTET I Tilst Sogn havde jeg tilbage i 2010 lyst til, frem for at tilbyde kor en fast dag om ugen hele året, at give deltagerne en anden mulighed for at synge i kor. Jeg kom frem til, at der i en verden med rigtig mange tilbud og muligheder var mere brug for kortere, projektorienterede forløb med gode afslutninger. Ideen var inspireret af TV-programmerne Stemmer i opgangen, hvor dirigenten Franz Rasmussen over et forløb på et par måneder med indstudering og øvning førte deltagerne frem til en opførelse af highlights fra den klassiske musik. Indholdet skulle bare være et andet. Det blev til et koncentreret forløb, hvor deltagerne både prøvede at synge i kor, lærte nye mennesker at kende og ik en kæmpe oplevelse ved at være med til en uropførelse af hidtil ukendte arrangementer for blandet kor og jazzkvartet nærmere bestemt en række årstidssange i bearbejdelser, som min mand, Filt Kristensen, havde lavet. BACKINGKOR VAR OGSÅ MED Gennem kirkebladet opfordrede vi alle i sognet, som havde lyst til at synge, til at deltage. Vi mødtes, grinede og øvede sammen over nogle tirsdage i et par måneder for at opføre blandt andet Der er ingenting i verden så stille som sne og Nu lyser løv i lunde. Via mund til mund-metoden blev vi lere, efterhånden som projektet skred frem. Vi endte på mennesker fra sognet både folk, som havde sunget for 50 år siden, og nogle, som aldrig havde sunget i kor før. Men formålet med projektet var netop også at give alle oplevelsen af og glæden ved at synge i kor og deltage i en større musikalsk sammenhæng. For at være sikker på at have et helt kor, havde jeg på forhånd inviteret Trøjborgkoret, et folkekor fra Aarhus, til at deltage i projektet. Det var en støtte for de nye korsangere at kunne slutte sig til nogle, der havde prøvet at synge sammen før, og der var et sted at henvise dem til, som gerne ville synge mere i kor efterfølgende. Trøjborgkoret erhvervede sig da også nogle nye medlemmer. KOR OG KVARTET I EN HELHED Projektet lykkedes over al forventning. Efter de ugentlige mødeaftener sluttede vi forløbet af med en lørdag, hvor vi øvede tre timer med jazzkvartetten Dibap, som består af ire 18 PO-bladet

19 INSPIRATION professionelle musikere. Stor var glæden ved at få lov til at opleve de meget dygtige musikere, nogle gode arrangementer og et kor der blev bedre og bedre. Tonesproget tilhører dels jazzen dels den almindelige danske kortradition, og gennemgående er det præget af en lyrisk nordisk folketone. Filt har i sine arrangementer bestræbt sig på at integrere koret med jazzkvartetten. Det blandede kor fremfører således ikke blot sangene med akkompagnement, men indgår ofte orkestralt på lige fod med orkesterets instrumenter. Den afsluttende koncert i Tilst sognegård blev en intens oplevelse, som deltagerne faktisk stadig taler om her lere år efter. Jeg tænker forløbet som en bolche-effekt du er med til at lave et bolche, får det i munden, smager på det og kan huske smagen længe efter. Filt og jeg er i gang med at lave en hjemmeside, som får adressen stemmerisognet. dk. Her vil vi præsentere idéen nærmere. Den kan naturligvis også bruges til andre slags projekter. I foråret 2012 og foråret 2013 har vi igen a holdt Stemmer i sognet, denne gang som et samarbejde med nabosognene Sabro og Fårup omkring opførelse af Spillemandsmessen i Fårup og Tilst Kirker. Næste forår har vi planer om at gentage med jazzkvartetten og nye bearbejdelser af sange og salmer fra Filts hånd. Marianne Nørholm Villadsen uddannet musikleder fra Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) samt PO til daglig ansat som organist i Tilst Kirke og fungerer som akkompagnatør for såvel sangere som instrumentalister har undervist i direktion ved DJM har gennem en årrække dirigeret forestillingerne på Vilhelmsborg Festspil dirigent for det store Aarhus-kor KORINORD, som i april 2013 udgav cd Gamle sange i nye klange, som koret indspillede sammen med Dibap, og som rummer repertoiret fra det oprindelige Stemmer i sognet -projekt (lyt til uddrag og køb på Filt Kristensen spiller saxofon, klarinet og tværfløjte og er uddannet fra Vestjysk Musikkonservatorium og Rytmisk Konservatorium har arbejdet og indspillet med de fleste større jazzorkestre i Danmark musiker og arrangør i kvartetten Dibap samt blandt andet i kvartetten Blue Train, der spiller bearbejdelser af danske sange og salmer er under uddannelse til PO-organist og har en lille organiststilling ved Bering valgmenighed. Se mere på lt-kristensen.dk PO-bladet 19

20 BRYLLUPSSALME SOM ET SOLSTREJF GENNEM GYLDNE BLADE Mel.: Du som gir os liv og gør os glade 1 Som et solstrejf gennem gyldne blade, som de modne bær i hegn og busk, som naturens egen farvelade, som en lyngklædt hede i august alle varme farver vi kan inde: kærligheden mellem mand og kvinde. 2 Som en luftning gennem forårsløvet, som en brise over sø og strand, som en hvirvelvind der løfter støvet, som en storm der pisker et glas vand hver nuance af naturens vinde: lidenskaben mellem mand og kvinde. 3 Som en symfoni af glade sange, som en stille, inderlig duet, som et spil af dybe efterklange, som en dans i yndefuld ballet alle harmonier vi kan inde: kærligheden mellem mand og kvinde. 4 Som at bygge lotte katedraler, som at være tro mod det, vi ik, som at sætte høje idealer, som at nyde dette øjeblik stort og småt at skabe og at vinde: kærligheden mellem mand og kvinde. 5 Som et smil fra hjerte og til hjerte, som en længselståre på en kind, som et glimt i øjet efter smerte, som en dirren mellem sind og sind hver passion imellem ham og hende: kærligheden mellem mand og kvinde. 6 Du som skænker kærlighedens gave og velsigner os med dens musik som et pust fra paradisets have, som et glimt af lyset i dit blik giv hvert ægtepar på ny at vinde kærligheden mellem mand og kvinde. 7 Tak for alle farverne i livet, tak for vinden mod den varme krop, tak for alle sange vi får givet, tak for glæden ved at bygge op midt i hverdagslivet lad os inde glæden ved at være mand og kvinde. Allan Graugaard Nielsen 2010 Henrik Strøm, Abildgaard Kirke i Frederikshavn, har sendt PO-bladet denne bryllupssalme/sang, som han har gode erfaringer med at bruge til sangaften. Tak til sognepræst Allan Graugaard Nielsen, Vor Frelsers Kirke i Aalborg, for tilladelse til at bringe teksten, som ikke tidligere har været offentliggjort. Også tak til Hans Anker Jørgensen for tilladelse til at bruge teksten sammen med hans melodi. Teksten kan hentes som tekst-fil på Organistforeningen.dk under For medlemmer > Noder og salmetekster. 20 PO-bladet

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7 NR. 6 JUNI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN SIDE 7 PRÆLUDIUM KRÆV MERE I LØN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen De lokale lønforhandlinger

Læs mere

Nr. 9. PO-bladet. TEMA: KoRlIv 1

Nr. 9. PO-bladet. TEMA: KoRlIv 1 Nr. 9 september 01 11. ÅrGaNG PO-bladet TEMA: KoRlIv 1 Præludium NOGET NYT? Har du inden for det sidste år tilegnet dig nye kompetencer? Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Kan du noget, du

Læs mere

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen DAGLIG LEDELSE? Folkekirken har i den seneste tid været

Læs mere

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012 NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet STÆVNE 2012 PRÆLUDIUM - OG SÅ VAR DER DEN OM NONNEN OG SØMANDEN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Det er næppe undgået trofaste læseres opmærksomhed,

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 N r. 1 J ANUAR 2015 1 4. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 PRÆLUDIUM MED NYT TIL ALLE FJERN OG NÆR Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Med

Læs mere

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M De stille eksistenser I skrivende stund har FPO ikke underskrevet den nye overenskosmt med Kirkeministeriet. Men som det blev skitseret

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G P R Æ L U D I U M TAK OG AU REVOIR FRA MIG TIL ALLE JER LÆSERE Jeg har stået der så ofte. På Place Vendôme i Paris. Taget frokosten på mondæne Ritz

Læs mere

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Hvad siger overenskomsten? Når dette blad når medlemmerne, er det over et år siden, at overenskomsten trådte i kraft for nyansættelsers

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Kvalifikationstillæg - er det noget for mig? Nogle af de mange, der har fået ny ansættelse som organist, har allerede stiftet bekendtskab

Læs mere

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Den sande kunst Den danske kultur bløder. Den ligger afsvækket på sit leje, gispende efter de få vejtrækninger, den er forundt at have

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET Glostrup DECEMBER 2013 JANUAR FEBRUAR 2014 Forsidebilledet Forsidebilledet er et vintermotiv af den gamle middelalderkirke, taget fra en usædvanlig vinkel. Billedet

Læs mere

bladet Ærø 2 August 2013

bladet Ærø 2 August 2013 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Risskov Kirke December - januar - februar - marts - vinter 2014-15 Ulla Bille udstiller landskaber fra Færøerne, Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Salmeleg for dig og mig - se side 8 Velsignet

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

2010 Marts April Maj. Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet

2010 Marts April Maj. Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet 2010 Marts April Maj Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd: Ole Jean Nielsen Tlf.

Læs mere

AF BIRGER REUSS SCHMIDT. Da Per Damgaard Pedersen i 2011 blev ansat i Kristkirken i Kolding, skortede det ikke på advarsler om, at det

AF BIRGER REUSS SCHMIDT. Da Per Damgaard Pedersen i 2011 blev ansat i Kristkirken i Kolding, skortede det ikke på advarsler om, at det 08 inspiration nærvær holdning 25. april 2014 Årgang 114 Det er så svært at tage mod vejledning, når det er nye sider af livet, der skal læ- gang, det nye skal afprøves, opleves det nærmere, som om det

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening leder nye medlemmer indhold En anden virkelighed Ide Hejlskov Larsen F Jan Flemming Scheel L Faldende bogindkøb siden bloktilskuddenes indførsel

Læs mere

Børn sang om Guds rustning

Børn sang om Guds rustning 05 inspiration nærvær holdning 9. marts 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Bæredygtig Ham, der opfandt ordet bæredygtig, burde have en straf. Det bruges nu om alt muligt; men det betyder ikke noget. Det er

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Marts 201 3. Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk. Kristendom er fællesskab

Marts 201 3. Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk. Kristendom er fællesskab Oplag: 500 Marts 201 3 Gymnastikopvisning Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk Ny naturfitnessklub Kristendom er fællesskab - side 8 - side 1 2 - side 1 3 - side 1 4 - side 22 N Ny i sognet

Læs mere