NR. 6 JUNI ÅRGANG. PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22"

Transkript

1 NR. 6 JUNI ÅRGANG PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22

2 PRÆLUDIUM FOLKEKIRKENS MILLIARDER Kristeligt Dagblad skrev den 13. april: Mens medlemmerne svinder, er folkekirkens udgifter til ansatte på himmel lugt. Kirkens løn til personale er på 20 år steget med 1 milliard kroner, så mere end halvdelen af folkekirkens udgifter nu går til løn. Når løn er blevet så tung en post i folkekirken, skyldes det blandt andet, at frivillige hænder er udskiftet med lønnede medarbejdere. Det mener provst i Syddjurs Provsti Søren Peter Hansen. Det, vi ik gjort gratis for 20 år siden, koster i dag penge, siger han. Denne udtalelse og mange andre tilsvarende synes jeg, fortjener et par bemærkninger. Den måde, vore lønninger reguleres ved overenskomstforhandlingerne, sikrer, at vi følger stigningstakten på det øvrige statslige arbejdsmarked. De to sidste gange var det omtrent nul, og tidligere er vi bestemt heller ikke blevet forgyldt. Så er der med overenskomstansættelsen blevet en mulighed for individuelle løntillæg, men denne har vel i gennemsnit knap nok kunnet erstatte den gamle lønskalabestemte anciennitetsstigning. Og jeg kender heller ikke blandt vore medlemmer nogen enkelttilfælde af nyanskaffet bolig med havudsigt umiddelbart nord for København. Det stigende lønforbrug skyldes altså ikke stigende lønninger, men derimod et stigende aktivitetsniveau. Menighedsrådenes ønsker om nye og udvidede aktiviteter har medført et stort antal nyansættelser og opnormeringer af kirkefunktionærstillinger. F.eks. er alle sognemedhjælperstillinger i sagens natur oprettet inden for de nævnte 20 år, og også på Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Organistforeningens område har udviklingen været tydelig. Den sidste sætning i citatet kunne altså mere korrekt hedde: Det, der i dag koster penge, blev slet ikke gjort for 20 år siden. Derfor også nogle ord om de frivillige hænder. Dem er der bestemt både plads til og stærkt brug for, ikke mindst i kirkens diakonale arbejde. Men der er også en stigende tendens til mere og mere at betragte kirkens tjenester og ritualer som private: Det er vores bryllup, vores kon irmation, vores begravelse og snart ikke blot vores barnedåb, men vores dåbsgudstjeneste. Folk forventer her et kvalitetsniveau af kirkebetjeningen, som nok så glade amatører slet ikke kan levere. Her er der brug for den professionelle indsats i langt højere grad end for en generation siden. Modsætningen mellem professionalisme og frivillighed i folkekirken, synes jeg, kan beskrives med et begreb fra atomfysikken. Niels Bohr indførte i sin tid et såkaldt komplementaritetsprincip: Et fænomen kan beskrives både med et bølge- og et partikelbillede. De to billeder udelukker gensidigt hinanden, men er begge sande og nødvendige for den samlede beskrivelse. Tilsvarende kan man om kirkens arbejde sige, både at selv det ringeste bidrag er godt nok (enkens skærv), og at selv det fornemmeste bidrag er ikke godt nok. 2 PO-bladet

3 NYHEDER SIDE 4 REPORTAGE INDHOLD OG KOLOFON INTERVIEW SIDE 6 SIDE 12 KODA/KORT NYT Læs i dette nummer bl.a. om en længe ventet Koda-abonnementsordning for kirker samt en ny vejledning om at håndtere psykisk arbejdsmiljø ved forandringer på arbejdspladsen. UDGIVELSER STÆVNE 2013 Der kommer meget mere om stævnet i juli-nummeret, men vi bringer her i første omgang en fotoreportage, som giver et overblik over tre givende dage i Brejning. INSPIRATION KIRKEMUSIKKENS DAG Sjællands Kirkemusikskole indbyder nu for andet år i træk til en Kirkemusikkens dag. Vi har spurgt rektor Ole Brinth, hvorfor han nu vil sætte fokus på kirkemusikkens fremtid. STILLINGER SIDE SIDE 18 SIDE 32 Foto: S. Juhl /Wikimedia Commons JANNE MARK M.FL. Peter Lindhardt Toft anmelder Janne Marks korhæfte Salmer fra broen, og desuden omtaler vi en lang række andre udgivelser. STEMMER I SOGNET I Tilst har Marianne Villadsen erfaret, at mange voksne gerne vil synge i kor, men at de ikke har overskud til at gå til det fast. Hun fortæller om den projektbaserede idé Stemmer i sognet. 5 ORGANISTER SØGES Assing Kirke syd for Herning Tarm Kirke i Vestjylland Ans-Grønbæk, Midtjylland Vester Aaby-Aastrup, Fyn Vojens-Jegerup-Maugstrup v. Haderslev PO-BLADET REDAKTION DEADLINE TRYK FORSIDEN Udkommer 12 gange årligt og udgives af Organistforeningen Oplag: stk. ISSN: Ansvarshavende: Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Ordklang.dk, Torvet 2, 1. sal, 8600 Silkeborg, tlf , Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren (normalt) senest den 5. i måneden før. Stillings annoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 måneden før. OBS: Sommer-deadline for materiale til PO-bladet nr. 8 er mandag d. 25. juni. WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus, Tine Ohrt Højgaard i spidsen for det rytmiske a capella-kor SONO, som gav kirkekoncert i forbindelse med Organistforeningens årsstævne. Foto: Filip Graugaard Esmarch PO-bladet 3

4 NYHEDER NY KODA-AFTALE PÅ PLADS Landsforeningen har tilsluttet sig en model, som betyder, at kirker skal abonnere på deres brug af beskyttet musik frem for at ansøge og afregne ved hver enkelt koncert. Af Filip Graugaard Esmarch Arrangører af kirkekoncerter slipper fremover for ubehagelige henvendelser fra Koda i forlængelse af koncerter, hvor formaliteterne ikke har været på plads. Som tidligere omtalt i PO-bladet (april 2012) har Koda arbejdet på at gøre det enklere for kirkerne. Det vil blive meget nemmere for alle nu, og det vil ikke længere komme som en overraskelse for nogen, at de skal betale til Koda, siger che konsulent Jens Carlsen. Landsforeningen af Menighedsråd har besluttet at anbefale Kodas abonnementsordning. Det betyder i praksis, at ordningen nu gælder for alle sogne med arrangementer, hvor der bliver spillet ophavsretligt beskyttet musik eksempelvis koncerter, musikgudstjenester, ilmforevisninger og musik ved arrangementer i sognehuset. Ligesom vi også har specialpriser på andre områder, eksempelvis forretninger, så har vi nu også lavet en ordning, som er dedikeret til kirker, fortæller Jens Carlsen. Ordningen betyder, at koncertarrangøren ikke længere skal ansøge på forhånd. I stedet kan man frit a holde arrangementer inden for den ramme, man har betalt for i begyndelsen af året. Og priserne på eksempelvis 1050 kr. for 1-3 arrangementer eller 2050 kr. for 4-6 udgør en fordel i sig selv. Ind til videre har man som minimum betalt 600 kr. for én koncert, pointerer Jens Carlsen. REPERTOIRE-STIKPRØVER Den årlige faktura for abonnementet er typisk det eneste, man som koncertarrangør behøver tænke på, for faktisk skal man heller ikke længere afrapportere koncertrepertoiret med mindre man bliver bedt om det af Koda. Vi vil fremover foretage stikprøver, hvor vi skriver til et repræsentativt udvalg af kirker og beder dem sende koncertlister ind via , fortæller Jens Carlsen. Abonnementet gælder dog kun for arrangementer med mindre end 200 tilhørere og under kr. i entréindtægt. Overskrider man det, skal man efter den pågældende koncert selv afrapportere og betale på lige fod med almindelige koncertarrangør. Den nye ordning gælder med tilbagevirkende kraft fra og med januar Hvis nogen kirker allerede har afregnet for arrangementer holdt i 2013, vil de blive modregnet, oplyser Jens Carlsen. Omkring den 1. juni 2013 sender Koda informationsmateriale med nærmere oplysninger om aftalen ud til alle folkekirker. 4 PO-bladet

5 NYHEDER KORT NYT SPOT PÅ EFTERUDDANNELSE En række fyraftensarrangementer om kirkefunktionærers efteruddannelse sætter fokus på konkrete uddannelses- og tilskudsmuligheder og på fordelene for både medarbejder og arbejdsplads. Målgruppen er både kirkefunktionærer og menighedsrådsmedlemmer, og det er Ministeriet for Ligestilling og Kirke, der indbyder i samarbejde med de faglige organisationer og en række uddannelsesinstitutioner. Fra juni 2013 til marts 2014 vil det gratis arrangement turnere fra stift til stift, og det er Roskilde og Fyens Stifter, der lægger ud den 6. og 11. juni kl Der vil blandt andet være information fra kirkemusikskolerne og oplæg om redskaber til kompetencea klaring. Undervejs serveres der en buffet. Find nærmere oplysninger i indbydelsen, som indes på Organistforeningen.dk under Organistfaget > Efter- og videreuddannelse. Filip INDSATS FOR GODE FORANDRINGER Sker der generelle forandringer på arbejdspladsen, eller skal der indlemmes en person med nedsat arbejdsevne, kan det give udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø. Nu har Arbejdsmiljørådet udgivet nogle materialer, som kan bruge som inspiration i de tilfælde. Materialerne er et led i en større indsats, som involverer Videncenter for Arbejdsmiljø, og som strækker sig frem til 1. maj For hvert af de to områder er der udgivet et såkaldt inspirationskatalog til folk, som arbejder speci ikt med arbejdsmiljø, foruden en pjece til selve arbejdspladsen. Pjecen om forandringer er sammen med en hel del andre ressourcer tilgængelig via hjemmesiden Skabgodeforandringer.dk. Filip HØRING OM FOLKE- KIRKENS STRUKTUR Regeringens såkaldte strukturudvalg har offentliggjort sit debatoplæg om kirkens fremtidige ledelsesstruktur. Det indeholder nogle mere eller mindre vidtgående forslag til, hvordan folkekirkens indre anliggender og fælles økonomi kan styres af henholdsvis et kirkeråd og en økonomibestyrelse eller hvordan man stort set kan holde status quo. Om de anliggender hedder det blandt andet, at det som hidtil skal være muligt i de enkelte sognemenigheder at anvende mindre ændringer i liturgien og at benytte salmer, som ikke indgår i salmebogen (...). Debatoplægget kan sammen med supplerende materialer indes på Miliki.dk under Nyt om Kirke > Oplæg til bred debat om folkekirkens styre. Styringsudvalget inviterer nu til en række stiftsvise debatmøder, første gang i København d. 3. juni. Høringsfasen varer til og med oktober, hvorefter udvalget vil arbejde videre på et endeligt udspil. Filip PO-bladet 5

6 Søndag den 12. maj begyndte årets PO-stævne med tre helt forskellige oplæg sidst på eftermiddagen. Her er det folkekirkens arbejdsmiljøkonsulent, Hans Hjerrild, der fortæller om arbejdet med at sikre folkekirkens medarbejdere et frugtbart miljø at udføre arbejdet i. REPORTAGE STÆVNE MAJ 2013 Læs mere om alle tre oplæg i næste nummer af PO-bladet. Foto og tekst: Filip G. Esmarch Vi har verdens bedste budskab så skal det også have verdens bedste indpakning. Sådan indledte journalist Svend Løbner sit oplæg om PR for kirkens arrangementer. Han kom omkring en række faktorer, som er værd at overveje, næste gang man eksempelvis skal invitere til koncert. Vi har ikke rigtig nogen kultur for efteruddannelse blandt organister, konstaterede Knud Damgaard Andersen fra Vestervig Kirkemusikskole. Han koordinerer det aktuelle projekt, som sigter på at etablere en Folkekirkens Efteruddannelse for Kirkemusikere. 6 PO-bladet

7 REPORTAGE Det aarhusianske kor SONO gav søndag aften både stævnedeltagere og andre gæster en særlig oplevelse i den lokale Brejning Kirke. På grund af kirkerummets fremragende akustik kunne det rytmiske kor stik imod sædvane synge koncerten unplugged : kun basserne, vokalperkussionisten og nogle af solisterne brugte mikrofon. Korleder Tine Ohrt Højgaard (forrest til venstre) ydede en energisk og stærkt nærværende indsats, hvor hun blandt meget andet fik publikum godt med på en improviseret circle song. Repertoiret bød desuden på blandt andet Dizzy Mizz Lizzy, Fallulah, One Republic og Adele. SONO s vokale klangbillede var særdeles afvekslende og det samme gjaldt deres opstilling. Under den afsluttende Agnes Obel-sang Riverside gik korets kvindelige medlemmer ned blandt publikum og sang i forskellige retninger. Det gjorde korets klanglige lydlandskab endnu mere storslået. Mandag formiddag gik turen med bus til Bredsten Kirke, hvor organist og orgelbygger Flemming Danhild Fald tog imod. Han er direktør for Skandinavisk Orgelcentrum, som fremstiller digitale orgler. I Bredsten fik de for et par år siden installeret et Danhild 25 som afløser for det gamle 4 stemmers-orgel. Flemming Danhild Fald demonstrerede orglets formåen via en række værker først en barok-afdeling, hvor han gjorde brug af seks forskellige tempereringer. Derefter et par romantiske stykker spillet på orglets alternative fransk-romantiske disposition. De efterfølgende reaktioner var særdeles blandede. PO-bladet 7

8 REPORTAGE Vibeke Astner ved orglet i Nørremarkskirken, Vejle. Hun bød velkommen med J.S. Bachs Præludium & Fuga i Es-dur. Derefter fik hun selskab af oplæser Maiken Wessberg og slagtøjsspiller Sarah Gaston. Børnekoncerten Helt i begyndelsen en musikalsk bibelhistorie om skabelsen indledes med en kort introduktion til orglet. Vibeke Astner demonstrerer her, at hun kan spille uden hænder. Bibelhøjtlæsningen bliver efterhånden til friere fortælling: Set fra jorden ligner himlen et rundt blåt tag, lyder replikken, som leder naturligt frem til fællessalmen Spænd over os dit himmelsejl. Læs en anmeldelse af koncerten i PO-bladets juli-nummer. Tilbage på hotellet var der over middag besøg fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke, denne gang ved fuldmægtig Christa Hector Knudsen. Hun orienterede primært om folkekirkens mulige strukturreform, vielse af personer af samme køn (51 par i 2012), folkekirkens lønudgifter, kirkelukninger, undersøgelse af psykisk arbejdsmijø (rapport ventes i juni) og overenskomst Organistforeningens sekretariatsleder, John Poulsen, tog i det næste programpunkt tråden direkte op og fortalte om ændringerne i den nye overenskomst. Den væsentligste af dem er, at man nu har mulighed for at fravige overenskomsten med lokale aftaler om arbejdstid. Organistforeningens bestyrelse har endnu ikke haft lejlighed for at drøfte, hvordan den vil forholde sig til muligheden, fortalte John Poulsen. Han forventer som udgangspunkt, at reglen ikke skal bruges ret meget. Sekretariatslederen bevægede sig herefter omkring spørgsmålet om lokale løntillæg, hvilket afstedkom en del debat i forsamlingen. Mere herom i næste nummer af PO-bladet 8 PO-bladet

9 REPORTAGE Formand Anders Thorup aflægger sin mundtlige beretning foran en koncentreret forsamling. Se referat af generalforsamlingen på Organistforeningen.dk > Organistforeningen > Generalforsamling eller læs det i PO-bladets juli-nummer. Organister i kø hos nodehandler Bent Påske. Mange benyttede lejligheden til at få lidt fornyelse til nodehylden. Så blev det endelig festaften, og højskolesangbogen blev brugt flittigt. Landsforeningens Inge Lise Pedersen benyttede sin festtale til at opfordre tilhørerne til at engagere sig i debatten om folkekirkens fremtidige struktur. Sognemedhjælpernes Esther Jensen var i det mere afslappede hjørne med en historie om en golfspillende organist og to engle. Kirkemusikskolerektor Ivar Mæland sluttede sin tale (selv?)ironisk af med at ønske alle en rytmisk fremtid uanset stilart. Præsteforeningens næstformand Peter Hedegaard mente at vide fra pålidelig kilde, at næste års PO-stævne henlægges til bivuakker i Dronninglund Storskov. PO-bladet 9

10 REPORTAGE Knirkerevyen havde måttet melde forfald, men en af skuespillerne derfra, Sven Wortmann, dukkede veloplagt op med et foredrag om humor og en enkelt revyvise. En gruopvækkende vise om kirketjeneren, som efter at have gjort det af med det øvrige kirkepersonale hælder gift i altervinen og tager livet af menigheden også. Ingen havde sagt tak, da han delte salmebøger ud. Foto: Carsten Engstrøm Foto: Carsten Engstrøm Læs en omtale af Signe Sørensens medvirken på stævnet i næste nummer af PO-bladet. Finn Andsberg Larsen fra Folkekirkens Konfirmandcenter underviste i klasseledelse. Læs en omtale i næste nummer. Foto: Carsten Engstrøm Halsens muskler er vigtige. Foto: Carsten Engstrøm Tirsdag formiddag stod den på både morgensang og workshop ved korleder Signe Sørensen. 10 PO-bladet

11 HELLIGAANDSKIRKENS INTERNATIONALE ORGELFESTIVAL sæson: 21/6 30/8 Fredage kl /6 Grethe Krogh, Danmark Clérambault, Balbastre, Langlais, Franck, Vierne, Viitala 28/6 Flemming Dreisig, Danmark Couperin, Mozart, Carl Nielsen (Sinfonia Espansiva) 5/7 Ørjan Horn Johansen, Danmark Bach, Guilmant, Tournemire 12/7 Jakob Lorentzen, Danmark Bach, Beethoven, Franck, Vierne, Langgaard, improvisation 19/7 Jean-Christophe Geiser, Schweiz Bach, Alain, Bossi 26/7 Giampaulo Di Rosa, Italien Bach, Reubke, improvisation 2/8 Geoffrey Morgan, England Bach, Parry, Hollands, Ireland, Britton, Mozart, Saint-Saëns 9/8 Johannes Skudlik, Tyskland Bach, Mozart, Liszt, Franck, Guilmant 16/8 Gail Archer, USA Bach, Mendelssohn, Tower, Nadia Boulanger, Messiaen 23/8 Susan Landale, Frankrig Bach, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Liszt 30/8 Hans Ole Thers, Danmark Bach, Byrd, Hindemith, Widor Arrangør: Hans Ole Thers - Amagertorv, Strøget, 1153 København K Gratis adgang

12 INTERVIEW ET KIRKEMUSIKALSK DEBATMILJØ Rektor for Sjællands Kirkemusikskole vil gerne skabe et bredt favnende forum for dansk kirkemusik. På Kirkemusikkens dag skal der i år udveksles visioner for fremtidens uddannelse af kirkemusikere. Af Filip Graugaard Esmarch Min vision er at lave et sted, hvor man kan komme og blive opdateret på, hvad der foregår inden for kirkemusikken, siger Ole Brinth om formålet med Kirkemusikkens dag, som den 27. juni inder sted for anden gang. Den sjællandske kirkemusikskolerektor opfordrer alle med interesse for kirkemusik til at møde op i Haslev på Emmaus galleri og kursuscenter. Her kan de om formiddagen høre ire oplæg om visioner for kirkemusikken, og efter en sangtime over middag vil der være fælles diskussion på baggrund af oplæggene. Herefter vil der være rundvisning på galleriet og dermed lejlighed til at holde sig ajour med den billedlige del af kirkekunsten. Endelig er der efter aftensmaden en koncert, som udgør afslutningen på det kirkemusik-sommerkursus, der inder sted på Emmaus i samme uge. Når man har været til Kirkemusikkens dag, har man på sin krop oplevet, hvad kirkemusik er, og man har fået et vue over, hvad det er, vi diskuterer inden for kirkemusikken, lover Ole Brinth. FREMTIDSUDSIGTER TIL DEBAT På sidste års Kirkemusikkens dag kunne deltagerne holde deres eget standpunkt op mod forskellige positioner inden for dansk kirkemusikliv. Ole Brinth noterede sig ved den lejlighed, at der opstod et godt debatmiljø, og Sjællands Kirkemusikskole tager derfor bolden op igen i år. Denne gang skal debatten især handle om uddannelsessituationen set på baggrund af forventningerne til fremtidens kirkemusik og kirkemusikerstillinger. Som oplægsholdere har Ole Brinth inviteret tre organister og en præst: Det er Organistforeningens formand, Anders Thorup, der skal give sit besyv med lankeret af to ganske forskellige organister: Peter Arent og Søren Glerup Hansen er begge klassisk uddannede, men deres særlige interesser ligger inden for henholdsvis verdensmusik og tidlig musik. Og om sit valg af den nu pensionerede Ølstykke-præst Jørgen Anker Jørgensen forklarer Ole Brinth: Han har gennem årene ment meget om kirkemusik. Og eftersom han selv er udøvende musiker, er han god at debattere med, for han forstår også den musikalske fagterminologi. Desuden har han været en aktiv medspiller i Landsforeningen af Menighedsråd og har via sit engagement dér en fornemmelse af, hvad Landsforeningens medlemmer efterspørger hos organisterne. EN FORÆLDET TITEL De ire oplægsholdere er blevet bedt om at forholde sig til, hvordan danske kirkemusikeres forhold kan tænkes at udvikle sig i løbet af de kommende 20 år. Og netop ordet kirke- 12 PO-bladet

13 INTERVIEW musiker frem for organist ligger der for Ole Brinth en væsentlig pointe i. Det spænder over langt større arbejds lader end bare at spille på orgel. Og som kirkemusiker i dag er man jo faktisk en relativt bredt arbejdende musiker på kirkens vegne. Blandt andet er korarbejde blevet en langt større del af vores arbejdsområde i dag end for blot 25 år siden, påpeger rektoren. Han tøver derfor ikke med at betegne organist-titlen som lidt for gammeldags og indsnævrende. Vi kommer i fremtiden til at blive bredere uddannet, fordi vores virke derude er bredere. Den udvikling bygger blandt andet på et traditionstab hos menighederne, som man kan vælge at begræde, men som man sådan set også kan udnytte ganske positivt, siger Ole Brinth og uddyber: Som kirkemusikere i dag står vi i nogle meget spændende udfordringer, når vi i stor udstrækning skal tale os frem til vores kirkemusikalske platform i den enkelte menighed ud fra de lokale kulturelle og demogra iske forhold. Nogle af de oplagte spørgsmål vil for ham at se være: Hvilken rolle kan musikken spille i den måde, præsten og menighedsrådsmedlemmerne gerne forme menigheden på? Hvordan kan korarbejdet integreres og være en del af det menighedsopbyggende? Og skal vi have andre instrumenter i spil, fordi det kan give en kontakt lade, som vi gerne vil udnytte, eksempelvis til lokale musikskoler? På den måde kommer vi i langt højere grad til at fungere som musikalske entreprenører, som skal forstå, hvad det er for et sted, vi er kommet til. Vil skal kunne argumentere for det, vi selv står for, og derfra inde den gode vej i samarbejdet med de menigheder, vi kommer til at arbejde for, lyder det fra Ole Brinth. Find nærmere info om program og tilmelding på Sjællands Kirkemusikskoles sider under Kirkemusikskole.dk. Ole Brinth, rektor for Sjællands Kirkemusikskole, er initiativtager til Kiremusikkens dag, som han gerne vil gøre til en årligt tilbagevendende begivenhed. PO-bladet 13

14 spare penge Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr billån?? p Kan du spare penge på dit billån? Nu har Organistforeningen sørget for, at det kan blive billigere for dig at have bil. Som medlem kan du nemlig få et billån hos Lån & Spar med en meget lav rente på kun 4,45 %. Hvis du har et dyrt billån et andet sted, kan dine konti. Du kan også låne til at købe ny bil. Det eneste krav er, at du selv har 20 % i udbetaling og at du er medlem af Organistforeningen. Se et låneeksempel her: Bilens pris kr. Udbetaling (20 %) kr. Lånebeløb kr. Månedlig ydelse kr. Rente 4,45 %. Løbetid 10 år. Debitorrente 4,52 %. ÅOP 5,58 %. Gebyr til banken kr. Gebyr til andre kr. Samlede renter i perioden kr. Tilbagebetaling i alt kr. Renten er variabel, angivet p.a. og gældende pr. 21. januar Lånet forudsætter kreditgodkendelse. Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er ikke medregnet. 445% 4,45% * * Ring til Lån & Spar på og få at vide hvor mange penge du kan spare. Måned efter måned. Du skal blot oplyse os ganske få ting. Ringer du på hverdage mellem 9 og 17, får du svar med det samme. Du kan også læse mere om billån på Her kan du også lave dine egne beregninger på billån. i samarbejde med variabel rente Billån, kun

15 EFTERUDDANNELSE FOR ORGANISTER Syddansk Musikkonservatorium udbyder i studieåret en række Odense eller Esbjerg - eller efter aftale. Kursusbeskrivelser, frister ( eller hvis du har Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Tlf.:

16 Foto: Filip Graugaard Esmarch ANMELDELSE Janne Mark og Bandet Konnect fra Brorsons Kirke på Nørrebro i København præsentede i april udgivelsen Salmer fra broen ved blandt andet en koncert i Silkeborg Kirke INTIME KIRKEVISER FOR DE SANGGLADE Mange af de nye melodier og tekster fra Brorsonkirke-sanger Janne Mark egner sig int til både menighedssang og ligestemmigt kor. Satserne skæmmes dog af unødige stemmekryds. Af Peter Lindhardt Toft I Salmer fra Broen inder vi 12 nye salmemelodier og salmetekster med adresse til menighed og kor. Til materialet hører en velproduceret cd med dygtige musikere og en praktisk spiralindbundet koralbog med klaversatser, tekster og trestemmige korsatser for lige stemmer med klaver. Med baggrund i titlen Salmer fra broen forestillede jeg mig at møde nye tecno-, hip hop-, rapsalmer og lignende. Det viste sig langt fra at være tilfældet. I Janne Marks salmeunivers inviteres det fortravlede menneske til at puste ud i kirkens rum. Her inder vi fred og harmoni, kirkens traditioner og fællesskabet, samt en nådig og barmhjertig Gud. 16 Janne Mark Salmer fra broen Kirkefondet Nodebog 200 kr. Cd 150 kr. Bestilles via Kirkefondet.dk Teksterne rummer sammen med melodierne et overvejende intimt og til tider meditativt univers. Her myldrer ingen djævle frem på jord, ligesom døden med sin istaphånd sikkert for en stund tager sig en morfar i sidekapellet. Hermed er også sagt, at disse salmer ikke skræmmer nogen, og at de heller ikke indeholder nogen dybere teologi. Styrken i teksterne er, at de kommer dem, der ikke normalt kunne inde på gå i kirke, i møde. De kan sikkert synge med her, og især hvis de hører Janne Mark synge for. PO-bladet

17 ANMELDELSE SMUKKE OG SANGBARE MELODIER Janne Mark er en dygtig sangerinde. Det hører vi på cd en, og det mærker vi i hendes melodier, som jeg gætter på er blevet til gennem hendes eksperimenterende og modellerende stemme. Resultatet er nogle enkle og smukke melodier, hvor de leste int kan anvendes som fællessalmer. Særligt vellykkede er De første forårstegn i norden, Advent og Sendte er vi alle. I førstnævnte inder vi en iørefaldende og original melodi med en forfriskende harmonik, som samtidig er tilgængelig for de mindre sangtrænede (menigheden). Advent kan være den nye salme i jule-børne- ungdomsgudstjenesten. Jeg synes, at den ligner noget af musikken til julekalenderen Jesus og Josephine og dens musikalske univers. Sendte er vi alle er en ny dansk salme skrevet i afrikansk stil. Et arrangement for blandet kor udelukkende med percussion-ledsagelse ville gøre sig godt her. SATSTEKNISKE SVAGHEDER Korsatserne er skrevet for 1-3 lige stemmer med tilhørende klaversats, sådan at forstå, at 2.- og 3.-stemmen frit kan anvendes. Enkeltvis er stemmerne sangbare og let tilgængelige. Det kan dog virke som om, at Janne Mark har lavet 2.- og 3.-stemmerne på samme måde, som man ville gøre, hvis man skulle indspille en cd. Man tilsætter det lerstemmige på udvalgte steder og kun dér. Det kan godt blive frustrerende for korsangere, der er vante med et mere kontinuert forløb fra først til sidst. Eksempelvis ville jeg i Oplyste dage nok ikke føle mig som et fuldgyldigt medlem af koret, hvis jeg skulle synge 3.-stemmen. Man kunne med fordel lade 2. og 3. stemmerne synge med på melodien i mange af de passager, de ikke synger på, så man får to-tre stemmer, der breder sig ud som en vifte, hvor satsen bliver lerstemmig et princip som John Høybye har brugt meget. Jeg savner en bedre satsteknisk bearbejdning af korsatserne. Eksempelvis kan man inde steder med umotiverede parallelle sekunder. Der er utallige stemmekryds, som godt kunne være ændret, uden at det ville gå ud over det sangbare. Dette være sagt uden hornbriller og rettepen, men af den simple grund, at det i praksis skaber forvirring især for utrænede sangere, med stemmer der be- inder sig snart på den ene og snart på den anden side af hinanden. HVAD MED ORGLET? Det virker til, at klaversatsen er tænkt med sammen med korstemmerne, selvom den er noteret for sig selv. Det er en skam, at melodien er indskrevet i klaversatsen. En ledsagesats ville være at foretrække her. Orgelsatser ville også være nyttige, da udgivelsen også er tænkt som menighedssang. Der er ingen stilistiske grunde til, at Janne Marks ine melodier ikke skulle kunne akkompagneres på et orgel. Janne Mark slutter sig her til en tendens blandt salmekomponister, at de ubevidst/bevidst(?) komponerer orglet ud af kirken. Salmer fra broen er en samling af smukke og velskrevne melodier med tekster, der lige nøjagtig får os ind over dørtrinnet til kirken. Brugt i de rette sammenhænge er der ine ting at hente. Kirkeviser for sangglade ville dog være en mere passende titel og varedeklaration. Se også i interviewet med Janne Mark i PO-bladet, maj PO-bladet 17

18 INSPIRATION STEMMER I SOGNET Organisten i Tilst ved Aarhus fortæller her om, hvordan hun med succes inviterede bredt til at være med i et projekt for blandet kor og jazzkvartet. Af Marianne Nørholm Villadsen At synge sammen er livgivende en slags gymnastik for sjælen. Sang er også kulturbærende i den forstand, at de gamle melodier læres af nye generationer, og lyrikken i digtene opleves dybere og huskes længere ved at synge dem. Stemmer i sognet er et alternativ til den faste koraften. Idéen er at stimulere glæden ved at synge og musicere sammen over en overskuelig tidshorisont. Projektet henvender sig til folk i alle aldre, såvel øvede som nybegyndere. PROJEKT MED JAZZKVARTET I Tilst Sogn havde jeg tilbage i 2010 lyst til, frem for at tilbyde kor en fast dag om ugen hele året, at give deltagerne en anden mulighed for at synge i kor. Jeg kom frem til, at der i en verden med rigtig mange tilbud og muligheder var mere brug for kortere, projektorienterede forløb med gode afslutninger. Ideen var inspireret af TV-programmerne Stemmer i opgangen, hvor dirigenten Franz Rasmussen over et forløb på et par måneder med indstudering og øvning førte deltagerne frem til en opførelse af highlights fra den klassiske musik. Indholdet skulle bare være et andet. Det blev til et koncentreret forløb, hvor deltagerne både prøvede at synge i kor, lærte nye mennesker at kende og ik en kæmpe oplevelse ved at være med til en uropførelse af hidtil ukendte arrangementer for blandet kor og jazzkvartet nærmere bestemt en række årstidssange i bearbejdelser, som min mand, Filt Kristensen, havde lavet. BACKINGKOR VAR OGSÅ MED Gennem kirkebladet opfordrede vi alle i sognet, som havde lyst til at synge, til at deltage. Vi mødtes, grinede og øvede sammen over nogle tirsdage i et par måneder for at opføre blandt andet Der er ingenting i verden så stille som sne og Nu lyser løv i lunde. Via mund til mund-metoden blev vi lere, efterhånden som projektet skred frem. Vi endte på mennesker fra sognet både folk, som havde sunget for 50 år siden, og nogle, som aldrig havde sunget i kor før. Men formålet med projektet var netop også at give alle oplevelsen af og glæden ved at synge i kor og deltage i en større musikalsk sammenhæng. For at være sikker på at have et helt kor, havde jeg på forhånd inviteret Trøjborgkoret, et folkekor fra Aarhus, til at deltage i projektet. Det var en støtte for de nye korsangere at kunne slutte sig til nogle, der havde prøvet at synge sammen før, og der var et sted at henvise dem til, som gerne ville synge mere i kor efterfølgende. Trøjborgkoret erhvervede sig da også nogle nye medlemmer. KOR OG KVARTET I EN HELHED Projektet lykkedes over al forventning. Efter de ugentlige mødeaftener sluttede vi forløbet af med en lørdag, hvor vi øvede tre timer med jazzkvartetten Dibap, som består af ire 18 PO-bladet

19 INSPIRATION professionelle musikere. Stor var glæden ved at få lov til at opleve de meget dygtige musikere, nogle gode arrangementer og et kor der blev bedre og bedre. Tonesproget tilhører dels jazzen dels den almindelige danske kortradition, og gennemgående er det præget af en lyrisk nordisk folketone. Filt har i sine arrangementer bestræbt sig på at integrere koret med jazzkvartetten. Det blandede kor fremfører således ikke blot sangene med akkompagnement, men indgår ofte orkestralt på lige fod med orkesterets instrumenter. Den afsluttende koncert i Tilst sognegård blev en intens oplevelse, som deltagerne faktisk stadig taler om her lere år efter. Jeg tænker forløbet som en bolche-effekt du er med til at lave et bolche, får det i munden, smager på det og kan huske smagen længe efter. Filt og jeg er i gang med at lave en hjemmeside, som får adressen stemmerisognet. dk. Her vil vi præsentere idéen nærmere. Den kan naturligvis også bruges til andre slags projekter. I foråret 2012 og foråret 2013 har vi igen a holdt Stemmer i sognet, denne gang som et samarbejde med nabosognene Sabro og Fårup omkring opførelse af Spillemandsmessen i Fårup og Tilst Kirker. Næste forår har vi planer om at gentage med jazzkvartetten og nye bearbejdelser af sange og salmer fra Filts hånd. Marianne Nørholm Villadsen uddannet musikleder fra Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) samt PO til daglig ansat som organist i Tilst Kirke og fungerer som akkompagnatør for såvel sangere som instrumentalister har undervist i direktion ved DJM har gennem en årrække dirigeret forestillingerne på Vilhelmsborg Festspil dirigent for det store Aarhus-kor KORINORD, som i april 2013 udgav cd Gamle sange i nye klange, som koret indspillede sammen med Dibap, og som rummer repertoiret fra det oprindelige Stemmer i sognet -projekt (lyt til uddrag og køb på Filt Kristensen spiller saxofon, klarinet og tværfløjte og er uddannet fra Vestjysk Musikkonservatorium og Rytmisk Konservatorium har arbejdet og indspillet med de fleste større jazzorkestre i Danmark musiker og arrangør i kvartetten Dibap samt blandt andet i kvartetten Blue Train, der spiller bearbejdelser af danske sange og salmer er under uddannelse til PO-organist og har en lille organiststilling ved Bering valgmenighed. Se mere på lt-kristensen.dk PO-bladet 19

20 BRYLLUPSSALME SOM ET SOLSTREJF GENNEM GYLDNE BLADE Mel.: Du som gir os liv og gør os glade 1 Som et solstrejf gennem gyldne blade, som de modne bær i hegn og busk, som naturens egen farvelade, som en lyngklædt hede i august alle varme farver vi kan inde: kærligheden mellem mand og kvinde. 2 Som en luftning gennem forårsløvet, som en brise over sø og strand, som en hvirvelvind der løfter støvet, som en storm der pisker et glas vand hver nuance af naturens vinde: lidenskaben mellem mand og kvinde. 3 Som en symfoni af glade sange, som en stille, inderlig duet, som et spil af dybe efterklange, som en dans i yndefuld ballet alle harmonier vi kan inde: kærligheden mellem mand og kvinde. 4 Som at bygge lotte katedraler, som at være tro mod det, vi ik, som at sætte høje idealer, som at nyde dette øjeblik stort og småt at skabe og at vinde: kærligheden mellem mand og kvinde. 5 Som et smil fra hjerte og til hjerte, som en længselståre på en kind, som et glimt i øjet efter smerte, som en dirren mellem sind og sind hver passion imellem ham og hende: kærligheden mellem mand og kvinde. 6 Du som skænker kærlighedens gave og velsigner os med dens musik som et pust fra paradisets have, som et glimt af lyset i dit blik giv hvert ægtepar på ny at vinde kærligheden mellem mand og kvinde. 7 Tak for alle farverne i livet, tak for vinden mod den varme krop, tak for alle sange vi får givet, tak for glæden ved at bygge op midt i hverdagslivet lad os inde glæden ved at være mand og kvinde. Allan Graugaard Nielsen 2010 Henrik Strøm, Abildgaard Kirke i Frederikshavn, har sendt PO-bladet denne bryllupssalme/sang, som han har gode erfaringer med at bruge til sangaften. Tak til sognepræst Allan Graugaard Nielsen, Vor Frelsers Kirke i Aalborg, for tilladelse til at bringe teksten, som ikke tidligere har været offentliggjort. Også tak til Hans Anker Jørgensen for tilladelse til at bruge teksten sammen med hans melodi. Teksten kan hentes som tekst-fil på Organistforeningen.dk under For medlemmer > Noder og salmetekster. 20 PO-bladet

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014

Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014 Nr. 2, 2014 Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014 Læs i Pulsen: Salmemelodikonference s. 1 Korstævne s. 2 Sne er sølv i hjertet, Krist s. 3 Anmeldelse s. 4 Spurv møder Svale s. 7 Lovsynger

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

falder i ny overenskomst

falder i ny overenskomst Å R S S T Æ V N E Kravet om salmenumre 48 timer før en tjeneste falder i ny overenskomst FPO forventes i nær fremtid at underskrive den nye overenskomst med Kirkeministeriet. Det vil medføre en række ændringer

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Sangen har lysning II

Sangen har lysning II Sangen har lysning II Af Knud Damgaard Andersen, cand. pæd. i musik Nærværende artikel er en fortsættelse af artiklen Sangen har lysning i forrige nummer af bladet ( Nyt fra Vestervig, feb. 2005). Med

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Anker Olesen Tenor - koncertsanger

Anker Olesen Tenor - koncertsanger Anker Olesen Tenor - koncertsanger Han må have været en, som man regnede med, eftersom han har både Helge Bonnén på flygel og Fini Henriques på violin. En smuk og klar tenor, med den fineste udtale. Anker

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

FUK-NORD-BLADET SÆSONPROGRAM

FUK-NORD-BLADET SÆSONPROGRAM FUK-NORD-BLADET SÆSONPROGRAM August 2015 Indhold Velkommen til en ny sæson......3 4. september - Korlederdag Byggesten til Børnekoret...4 7. november - Voksenkorstævne i Jerslev Kirke...5 14. november

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Masterclass i Unge Stemmer Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Forord Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Den Jyske Sangskoles 9. Masterclass

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november I dette nummer: Side 2 Gud du som lyset og dagen oplod, selv er du lysenes kilde Side 4 Nyt Fra Menighedsrådet Sensommerarrangement Side 5 Gadepræst

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere - model for efteruddannelse Forord Uddannelse og efteruddannelse Ordet uddannelse peger på noget afsluttet en dannelse som er færdiggjort.

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Korstævne 2014. Nr. 3, 2014. Læs i Pulsen:

Korstævne 2014. Nr. 3, 2014. Læs i Pulsen: Korstævne 2014 Nr. 3, 2014 Læs i Pulsen: Korstævne 2014 s. 1 Generalforsamling s. 2 Årsregnskab s. 3 Nyt korhæfte s. 4 Nyt ansigt s. 5 Kontingent s. 5 Og Gud sang s. 6 Forum For Rytme i Kirken Medlemsbladet

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket! Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010 Der kan indsendes sange til konkurrencens to kategorier: 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!)

Læs mere

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Kirkeministeriet Frederiksholms kanal 21 postboks 2123 1015 København K 22. november 2007 Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) har modtaget

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15:

DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15: DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15: Kasper Beck Hemmingsen (Korleder Basis) Kasper Beck Hemmingsen arbejder hver uge med kor på flere forskellige niveauer og i lige så forskellige sammensætninger

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013

BESTYRELSENS BERETNING 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2013 FORENINGSSTATUS Pr. 1. marts 2013 (2012) har Organistforeningen π 688 (702) medlemmer i alt π 557 (554) medlemmer i stilling, heraf 428 (419) overenskomstansatte 125 (129) tjenestemandsansatte

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

i én Nr. 6 Vor Frue Kirke Kryptkirken Marts Vor Frue Kirke Klosterkirken Maj April

i én Nr. 6 Vor Frue Kirke Kryptkirken Marts Vor Frue Kirke Klosterkirken Maj April 3 Nr. 6 Vor Frue Kirke Vor Frue Kirke i én Klosterkirken Kryptkirken Marts Maj April 2012 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her finder du os.......................... Side 2 Sognemedhjælperen fortæller............

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Godkendelse og underskrift af referat Godkendt

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere