LYSGAARD & PARTNERE Flash Presentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYSGAARD & PARTNERE Flash Presentation"

Transkript

1 IT university of Copenhagen Design, communication & media FLASH Course autumn 2001 Advanced multimedia production at the Internet FLASH LYSGAARD & PARTNERE Flash Presentation by: Morten Bach Jensen Morten Bach Jensen has a background as a blacksmith and holds a Bachelor degree in Engineering from the Engineering College in Esbjerg (1994) as well as a diploma in Marketing. Before starting his postgraduate studies at the IT university of Copenhagen Morten worked at severel positions including Product Manager at Danfoss A/S, Business America & Asia at Grundfos Management a/s and Account Director at advertising agency Kunde & Co.

2 IT-højskolen i København LYSGAARD & PARTNERE flash presentation Side Indholdsfortegnelse Indledning 1 Produktionens baggrund 2 Målgruppebeskrivelse 3 Design kriterier 4-5 Teknisk gennemgang 5-6 Konklusion 6 Bilag: Storyboard Flow-chart Morten Bach Jensen (e2001) 0

3 IT-højskolen i København LYSGAARD & PARTNERE flash presentation Indledning Denne produktion og rapport er udført i forbindelse med et 4-ugers-kursus i avanceret multimedieproduktion til Internettet (Flash) E2001, af: Morten Bach Jensen, IT-højskolen i København, DKM E2001. Vejleder: Marius Hartmann, Kurset og eksamensformen er beskrevet på: Rapporten er vedlagt en CR-R hvorpå der findes følgende: - I kataloget SWF produktionen i publiceret udgave med start i filen index.html. - I kataloget FLA produktionens kildefiler. - I kataloget Dokumentation findes nærværende rapport i filen FLASH_rapport.doc, samt storyboard og flow-chart i filen story_flow.ppt. Ligeledes findes filen LYSPAR.html, der giver adgang til at se video materialet der danner udgangspunkt for produktionen, rapporten udarbejdet i forbindelse med video produktionen, samt Lysgaard & Partneres hjemmeside. - I kataloget Dokumentation/projektbeskrivelse findes i filen KLIK_MIG.html projektbeskrivelsen, som er godkendt forud for projektets opstart. Produktionen kan ligeledes ses online på følgende URL: Det samlede omfang af produktionen, inklusive rapport, er en uges arbejde for en person, svarende til ca. 40 timer. Morten Bach Jensen (e2001) 1

4 IT-højskolen i København LYSGAARD & PARTNERE flash presentation Produktionens baggrund Produktionen tager udgangspunkt i en CD-R videoproduktion udført af undertegnede for Lysgaard & Partnere (se vedlagte CD-R: /Dokumentation/LYSPAR.html). Lysgaard og Partnere tilbyder human-ressource-udvikling, og salgsprocessen for et sådant produkt er i stor udstrækning bundet op på muligheden for at få adgang til den personlige præsentation (se nedenstående figur). Tlf. kontakt til 100 emner Send mate riale Tlf. kont. Send mate riale Tlf. kont. Pers. møde/ præs. for 5 emner Flere møder 1 emne som ny kunde 5 % hit 20 % hit 1 % total hit CD-R video præsentationen skal bidrage til at bringe den personlig præsentation ind i slagsprocessen på et tidligere tidspunkt. Samtidig er videoproduktionen tænkt som en case på om een mand, eet kamera og een computer kan forestå sådanne produktioner, og om man derved ville kunne tilbyde sådanne produktioner til en overkommelig pris. I denne produktion er det forsøgt at omsætte det eksisterende video materiale til en flash - præsentation, der kan integreres med Lysgaard & Partneres eksisterende hjemmeside (se vedlagte CD-R: /Dokumentation/LYSPAR.html). Det har været vigtigt for mig, at forsøge mig med integrering af video, lyd, billede og animation i flash, for derved at gøre brugeren player uafhængig (Windows media, Real & Quick Time), og samtidig give mulighed for at lave alt på én platform, frem for at skulle stykke tingene sammen via avanceret javascript eller SMIL etc.. Videoen er nonlineær i sin fortælleform (additive dramaturgi) og bør derfor fint kunne overføres til Internettet. Videoproduktionen lider tydeligt af de begrænsede produktionsbetingelser, og det har været målet at peppe indtrykket op. Morten Bach Jensen (e2001) 2

5 IT-højskolen i København LYSGAARD & PARTNERE flash presentation Målgruppe beskrivelse Lysgaard & Partneres primære målgruppe er personaleafdelingerne i virksomheder, der opererer på både konsument- og producentmarkedet. Da Lysgaard & Partnere er en nystartet og relativ lille virksomhed, er der naturligt sat begrænsninger i størrelsen af virksomhederne, følgende karakteristika kunne opsættes for målgruppen: Demografiske karakteristika Organisatoriske karakteristika Indkøbs karakteristika Virksomheder og institutioner med mellem 30 og 300 ansatte, eller selvstændige divisioner/sektioner. Primært virksomheder på Sjælland. Demografiske data for de personale ansvarlige kunne være: - Videregående samf./humanistisk eller handelshøjskole uddannelse Ligeligt fordelt mellem mænd & kvinder Organisationen har en personale-ansvarlig/afdeling. Organisationen og ledelsen er modnet i den forstand, at man tror på, at human-ressource-udvikling kan gøre en forskel. Medarbejderne er et at kompetenceområderne i virksomheden, og er væsentlige for virksomhedens succes. Man vælger seriøsitet frem for underholdning. Virksomheden investerer min DKK (eller er villig til at investere) i human-ressource-udvikling årligt. M.h.t. adgang til mediet må der, eftersom der er tale om virksomheder, forventes relativt gode forhold for målgruppen (højhastighedsforbindelse). Samtidig må man forvente, at målgruppen har relativt god maskinkraft til rådighed. Af en målgruppe med videregående uddannelse, der benytter IT i deres hverdag, virker det samtidigt som fornuftigt at forvente et Internet kendskab over begynder niveau. Og at man derfor eksempelvis godt vil kunne downloade en flash- player, hvis man skulle tilhøre den marginal gruppe, der ikke har den endnu. Morten Bach Jensen (e2001) 3

6 IT-højskolen i København LYSGAARD & PARTNERE flash presentation Design kriterier Det grundlæggende design er stjålet fra Lysgaard & Partneres eksisterende hjemmeside ( /Dokumentation/LYSPAR.html). Det meget rolige og funktionelle grid-baserede-design, det beskedne farvevalg, Lysgaard & Partneres logotype, sat i en bredgadeagtig eurostyle; holder alt sammen tingene nede på jorden. Hvis man skulle lave en tryksag for Lysgaard & Partnere er det lige før man kan lave den med udgangspunkt i én staffage farve og raster af denne. Efter at have besøgt Lysgaard & Partneres hjemmeside sidder man tilbage med et indtryk af en seriøs virksomhed,der vægter det konsulentprægede højt. Det er ikke mange gange, man bliver overrasket. Video- og lydmaterialet der har været udgangspunkt for produktionen hører ligeledes til i den meget rolige og seriøse ende ( /Dokumentation/LYSPAR.html). Og det er fint på denne måde. Human-ressource-udviklingsbranchen har brug for et seriøst alternativ. For at tilføre præsentationen dynamik har jeg arbejdet med både speak, baggrundsmusik og effektlyde. Baggrundsmusikken er for at spare holdt i to 20 sekunders loops. Både musik og effektlyde er fra kilder, hvor der ikke er ophavsret. Samtidig er der tilføjet en yderligere dimension med flyvende tekst movieclips, kontrasten imellem de to tekst farver er meget høj og skulle give rum. Det er ikke afgørende, at man læser teksten, men mere, at den fremstår som et billede, der komplementere de andre hændelser. Jeg har valgt en sans serif skrift, da jeg i forhold til det generelle design ikke kunne se det anderledes, fonten hedder Thesis og er for mig lidt flot, forfinet og fræk i formen, samtidig med at den bibeholder nogle af de web Verdaniske dyder. Når man taler om at tilføre produktion dynamik, kunne det være fristende at bryde formsproget endnu mere, end det er gjort. Hvorfor ikke driste sig ud over griddet en gang imellem, og hvad med flere runde former, måske endda afskårne. Jeg viste Peder Lysgaard, det nuværende resultat, og hans reaktion var fint, men måske lidt for levende, det var svar nok for mig, der var allerede rigelig dynamik i produktion. Morten Bach Jensen (e2001) 4

7 IT-højskolen i København LYSGAARD & PARTNERE flash presentation I bilaget ses storyboardet for produktionen. Storyboardet er lavet før produktionen gik i gang, og består af prototypebilleder fra photoshop og tekst. Til storyboardet hører en To make ready list, der er mit personlige produktionsværktøj. Jeg har ud fra det eksisterende design valgt at reducere det areal, hvor fortællingen foregår (Story window i storyboardet), dette for at det relativt lille videoområde (120x90 px i 760x420 px window) ikke skal blive for anonymt. Teknisk gennemgang Streaming media er et af de områder, der til stadighed udvikler sig på nettet. De fleste eksperter på området er enige om, at det er væsentligt ikke bare at overføre traditionelt TV til Internettet der skal mere til. Et område der har været pustet meget op indenfor streaming media er corporate presentations eller produkt præsentationer etc. Et område, hvor der er brug for synkronisering af billeder, animationer, video og lyd. De værktøjer,der hidtidigt har været tilgængelige,er event stream (fx mediacleaner), SMIL programmering, avanceret JavaScripting og senest SMIL editoren Icontrol fra og Microsofts nye plugin til powerpoint (Producer). Alle værktøjer der kun med besvær fungerer optimalt, og så kræver de alle, at brugeren har en specifik player. For mig var det en udfordring at afprøve flash som integrationsplatform for billeder, animationer, lyd og billeder. Video kan ikke direkte implementeres i flash og må derfor importeres som enkelte billeder. Det sætter naturligt begrænsninger for hvor meget og hvor stort video, der kan implementeres. For at lette konverteringsprocessen fra video til flash, er programmet Wildform Flix anvendt (www.wildform.com). Jeg har anvendt en kvalitet på 120x90 pixels med 6 billeder i sekundet 70% kvalitet (Flix setting). Lydsporet har jeg ikke haft igennem flix, og det anbefaler jeg, at man undlader. Samtidig er det MEGET vigtigt at sætte sin video størrelse ned til det ønskede (120x90 px) i premiere eller cleaner, den scalling som flix selv laver dur ikke! Morten Bach Jensen (e2001) 5

8 IT-højskolen i København LYSGAARD & PARTNERE flash presentation Når lyd og billede spor ligges separat ind i Flash virker det som om at man er bedst tjent med at anvende streaming lyd, for at opnå sync. Derved kan der desværre også ved lave båndbredder, hvor preloaderen er i brug kombineret med uhæmmet hyperklikning risikeres at 2 film spiller samtidigt (på trods af unload, stopallsound etc. kommandoer) På trods af det har jeg valgt at anvende streaming lyd på speaken. Produktionen er implementeret med en navigations film (index.swf) og seks film der loades ind i denne, ingen af de seks film (der er mellem sekunder) er over 300K. Sammenlignet med traditionel streaming media synes jeg ikke,det er slemt. Det var egentligt min ide at baggrundsloade alle filmene mens den første film afviklede, men på lave båndbredder (modem / single ISDN), overbelaster det simpelthen. Derfor vil man ved tryk på en film eventuel blive opholdt kort af en preloader, men med målgruppens båndbredde situation, anser jeg det ikke for at være et væsentligt problem. Alle kildefiler kan ses på den vedlagte CD-R i kataloget FLA, desuden kan man danne sig et overordnet overblik vha. vedlagte flow-chart. I fla filerne er koden kommenteret, og visse steder, har jeg ladet den oprindelige kode (med baggrunds load af filmene) stå udkommenteret. Konklusion For præcist fire uger siden havde jeg ingen anelse om hvordan flash fungerede, her 12 undervisnings dage og en uges produktion arbejde senere, synes jeg, at det er ikke så ringe endda (Jysk). Flash har for mig vist sig som en god legeplads for integration af billeder, lyd, video og animation, og jeg har svært ved at se, hvordan jeg til nettet skulle kunne opnå et lignende udtryk via en anden platform. Jeg synes endda at det udtryk, der er opnået i flash præsentationen er væsentligt peppet op i forhold til video udgangspunktet (/Dokumentation/LYSPAR.html) Og personligt er jeg meget godt tilfreds med resultatet. Morten Bach Jensen, IT-højskolen i København, Fredag d. 21. December 2001 Morten Bach Jensen (e2001) 6

9 Version 1.0 Story Board LYSGAARD & PARTNERE Corporate Presentation FLASH

10 BASIS LAYOUT OG NAVIGATION Link Fra Navigation: Farveskift ved mouse-over & press. klik lyd ved Press. STORY WINDOW NAVIGATION

11 DE FIRE UDGANGSPUNKTER Video i venstre hjørne med speak som tekst ved siden af. Under billede MC hvor LP s logo genereres Speak der passer til billedet. Mit navn er Peder Lysgaard Jeg er grundlæggeren af LP Baggrunds Musik: Amadillos Loop 1. None Ovaler (som i navigations ovalen ) med de fire udgangspunkter, der vokser når det enkelte område omtales i speaken. For at opnå succesfuld læring indenfor human ressources har vi fire faste udgangspunkter som vi. Baggrunds Musik: Amadillos Loop 1. Zoom lyd når cirklerne vokser

12 STÆRKE PROCESKONSULENTER Video i venstre hjørne med speak som tekst ved siden af. Under billede MC med gode ord til emnet. Speak der passer til billedet. Vores form for Human ressource udvikling, den kræver stærk og.. Amadillos Loop 2. None 4-6 stills fra LP s kontor der looper herover MC med LP konsulenternes baggrunde (kommunikation, idræt, management etc. Etc.) Hos LP tager vi vores egen medicin og det gør vi fordi at vi ved at vores medarbejdere er vores vigtigste ressource. Amadillos Loop 2. None

13 TEORETISK BALLAST Video i venstre hjørne med speak som tekst ved siden af. Under billede MC med gode ord til emnet. Speak der passer til billedet. Et hvert udviklingsforløb hos LP har sit afsæt i en teoretisk ramme, og det er afgørende for at vi kan levere. Amadillos Loop 1. None Kursist vs. Konsulent figuren som animeret MC. Herover MC med gode ord. Hvis vi skal se lidt på et traditionel lærings forløb, har man en Amadillos Loop 1. Effekt lyd på pil. Zoom lyd på cirkler der vokser.

14 UNIKKE ØVELSER 4-6 stills med glade mennesker på arbejde der looper, herover MC med emne områderne som der haves unikke øvelser indenfor (kommunikations forløb, stress management etc. etc.). Vi har unikke øvelser til teambuilding, vi har det til ledelseudvikling Amadillos Loop 2. Dias projekter lyd på teksten med de enkelte emne områder. Video i venstre hjørne med speak som tekst ved siden af. Under billede MC med gode ord til emnet. Formålet med alle de forløb vi har det er selvfølgeligt at deltagerne skal kunne tage sig mest muligt med hjem og relatere det til.. Amadillos Loop 2. None

15 DET ALTERNATIVE MILJØ 4 stills med billeder af skov, strand, loft, kælder. Herover MC med tekst synkroniseret til stills. Det alternative miljø det kunne fx være skoven Amadillos Loop 1. Lyd der passer til stills skovlyd strandlyd loftlyd kælderlyd. Video i venstre hjørne med speak som tekst ved siden af. Under billede MC med gode ord til emnet. Speak der passer til billedet. Det alternative miljø det er dog kun rammerne for det vi arbejder med. Amadillos Loop 1. None

16 PRODUKT PORTEFØLJE 4-6 stills med PL der holder foredrag og som looper (måske skal alle stills være i monotone?? Marius). Herover MC med gode ord til emnet. Ud fra vores filosofi har vi sammensat en bred produktportefølje.. Amadillos Loop 2. None MC med produktportefølje cirklen, hvor det enkelt område fremhæves og skifter farve synkroniseret ift. Speaken. Vi laver ledelsesudvikling, vi laver teambuilding. Amadillos Loop 2. Dias projekter lyd når der skiftes område i produktportefølje cirklen.

17 TO MAKE READY LIST Outside Flash graphics: Navi_oval Lyspar_logo Kursists_konsulent_pile Produkt_cirkel Video: De_fire ( Mit navn er Peder ) Stærke ( Vores form for human ) Teoretisk ( Et hvert udviklingsforløb hos LP ) Unikke ( Formålet med alle de forløb ) Alternative ( Det alternative miljø der er dog kun ) Txt: De_fire_txt ( Mit navn er Peder ) Stærke_txt ( Vores form for human ) Teoretisk_txt ( Et hvert udviklingsforløb hos LP ) Unikke_txt ( Formålet med alle de forløb ) Alternative_txt ( Det alternative miljø der er dog kun ) Stills: Stærke_pic_1 (-6) Unikke_pic_1 (-6) Skov_pic Strand_pic Loft_pic Kælder_pic Produkt_pic_1 (-6) Sounds: On_press_klik_knap_lyd (pagefor) Zoom Arrow Dias_projector Skov Strand Loft Kælder De_fire_speak ( Mit navn er Peder ) Stærke_speak ( Vores form for human ) Teoretisk_speak ( Et hvert udviklingsforløb hos LP ) Unikke_speak ( Vi har unikke øvelser til ) Alternativ_speak ( Det alternative det kunne fx være ) Produkt_speak ( Ud fra vores filosofi.. ) Music: Amadillos_loop_1 Amadillos_loop_2

18 Version 1.0 Flow Chart LYSGAARD & PARTNERE Corporate Presentation FLASH

19 INDEX.swf Data Content Navi Hvid baggrund defire staerke teoretisk unikke alternative produkt Frame labels on_press_klik_knap_lyd (sound) oval_navi (MC), ovalknap (button), langknap (button), logo (MC) LoadMovie DeFire2.swf LEVEL 5 LoadMovie staerke2.swf LEVEL 10 LoadMovie teoretisk2.swf LEVEL 15 LoadMovie unikke2.swf LEVEL 20 LoadMovie alternative2.swf LEVEL 25 LoadMovie produkt2.swf LEVEL 30 Preloader Data/count Under_Animation Film TXT Animation Baggrunds_Musik Preloader Data/count Under_Animation Film TXT Stills Baggrunds_Musik Preloader Data/count Under_Animation Film TXT Animation Baggrunds_Musik Preloader Data/count Stills Film TXT Under_animation Baggrunds_Musik Preloader Data/count Stills Film TXT Under_animation Baggrunds_Musik Preloader Data/count Stills Speak Cirkel Baggrunds_Musik Start Counter (MC) Logo_tween (MC) = 291 frames Film_defire (MC) = 24 sek. TXT_scroll (MC) 4_ovaler_fade_in (MC), spil_igen (button) Amadillos_loop1, slider (MC) Start Counter (MC) Under_ani (MC) = 336 frames Film_staerke (MC) = 28 sek. TXT_scroll (MC) Staerke_stilla_mc (MC) Amadillos_loop2, slider (MC), spil_igen (button) Start Counter (MC) Under_ani_teoretisk (MC) = 376 frames Film_teoretisk (MC) = 31 sek. TXT_scroll (MC) Animation_teoretisk (MC [spil_igen (MC)]) Amadillos_loop1, slider (MC) Start Counter (MC) Stills_unikke (MC) = 313 frames Films_unikke (MC) = 26 sek. TXT_scroll (MC) Unikke_under_ani (MC) Amadillos_loop2, slider (MC), spil_igen (button) Start Counter (MC) Stills_alternative (MC) = 281 frames Films_alternative (MC) = 23 sek. TXT_scroll (MC) BagAni_alternative (MC) Amadillos_loop1, slider (MC), spil_igen (button) Start Counter (MC) Still_produkt (MC) = 322 frames Produkt_speak (sound) = 27 sek. Cirkel (MC) Amadillos_loop2, slider (MC), spil_igen (button)

LYSGAARD & PARTNERE Corporate Presentation

LYSGAARD & PARTNERE Corporate Presentation IT university of Copenhagen Design, communication & media Course project autumn 2001 Digital sound & Digital video communication Versions No.: 01-231101 Må ikke kopieres eller gengives offentligt uden

Læs mere

Emner. Baggrund Flash s historie, udbredelse, scene og anvendelse.

Emner. Baggrund Flash s historie, udbredelse, scene og anvendelse. Flash crash course Emner Baggrund Flash s historie, udbredelse, scene og anvendelse. Flash IDE Et kig på Flash udviklingsmiljøet. (stage, timeline, symboler, paneler, tools) Demo: Textfields Demo: Animation

Læs mere

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3 Video/billeder og lyd: Tastevejledning Photo Story 3 Lav dine egne fortællinger med billeder og lyde...2 Download...2 Opret ny fortælling...2 Indsæt billeder...2 Rediger billederne...3 Ændring af rækkefølgen...4

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

portfolio GRAFISK WORKFLOW

portfolio GRAFISK WORKFLOW Grafisk Workflow Opgaven Der skal laves hjemmeside til et lille privat bageri. Kunden ønsker et overskueligt site. Hjemmesiden skal kort og godt fortælle om Skejby Centrets Bageri og deres produkter og

Læs mere

BANNERSPECIFIKATIONER - MOBIL FOR BERLINGSKE MEDIA 2015

BANNERSPECIFIKATIONER - MOBIL FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 Indholdsfortegnelse: Side 3: Retningslinjer for kreativer til mobil Side 4: Tabel over formater Side 5: Cube 2 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 Kilde: Danske

Læs mere

Online annoncespecifikationer

Online annoncespecifikationer ClickTAG Streaming video Brugeraktiveret lyd Standardmål 728x90 15 sekunders animation Opdateret 24. juli 2008 Annoncering på BilBasen Fakta om BilBasen ApS Bilbasen.dk er Danmarks største bilsite med

Læs mere

WOODKID. The Golden Age. Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E. Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm

WOODKID. The Golden Age. Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E. Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm WOODKID The Golden Age Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm Projektbeskrivelse Vi har designet og animeret tre forskellige bannere

Læs mere

Video obligatorisk øvelse

Video obligatorisk øvelse Video obligatorisk øvelse Denne obligatoriske øvelse går ud på at bearbejde en video og lægge den ud på jeres hjemmeside. Arbejdet med videoen laves i Windows Movie Maker, der findes i start-menuen under

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

Billed-præsentation. Video-fil Video-redigerings-program Gratis

Billed-præsentation. Video-fil Video-redigerings-program Gratis Video-fil Video-redigerings-program Gratis Windows Movie Maker Windows Live Movie Maker Billed-præsentation Kan bruges, men tager lang tid. Mere besværligt end Windows Movie Maker. 8. april 2013 Betalingsprogrammer

Læs mere

GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING

GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING INFORMATION OM OPGAVEN OPGAVE: Fiktiv: Udsnit af en dokumentarfilm (2.5D billede). KUNDE: History Channel. DATO FOR PROJEKTET: Maj 2014. MIT BIDRAG TIL OPGAVEN: Alt fra fotografering

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2.

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2. GRAFISK PRODUKTION OG WORK- FLOW CSS Wrapper paragraph h1 h2 DREAMWEAVER CS5 Class Tags Kodning Design a.link, a.hover, a.visited HTML Kundekontakt Komposition og modulopbygning Skelet Pixels Layout Usabillity

Læs mere

alth - om Herning samlet på et sted: www.altomherning.dk ANNONCERING

alth - om Herning samlet på et sted: www.altomherning.dk ANNONCERING alth o - om Herning samlet på et sted: www.altomherning.dk ANNONCERING Banner: Et banner er en internetreklame, som kan have mange udformninger. Oftest ser man banneret i toppen, midt på eller i siderne

Læs mere

søgaard co ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer

søgaard co ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer Brochurer, kataloger, blade mm. online ipaper giver brugeren mulighed for - på hjemmesiden - at bladre i dine kataloger, tryksager og brochurer på samme

Læs mere

Grafisk design OPGAVEBESKRIVELSE

Grafisk design OPGAVEBESKRIVELSE OPGAVEBESKRIVELSE Min opgave var at lave og designe en pakke til s marketing og kommunikationsafdeling MarKom. Pakken består af: et hoved element portfolio hjemmeside communication.madebydelta.com to supplerende

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Amara. Lav selv flash-film til SkoleIntra. Version: August 2012

Amara. Lav selv flash-film til SkoleIntra. Version: August 2012 Amara Lav selv flash-film til SkoleIntra Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvem er Amara?...4 Hvor får jeg programmet fra?...4 Installer programmet...5 Første skridt...8 Layout...9 Type...11 Texts...12

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM Målet med en film er som regel at andre skal se den. Derfor skal ens sekvens altså det der er klippet sammen på tidslinjen også ud af AVID en igen. Der er grundlæggende to måder

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett fra idé til visuelt udtryk Benett Indholdsfortegnelse Brief...5 Idé og skitsering....6 Værktøjer....6 Farvevalg....7 Flowchart eksisterende site...7 Design i Photoshop....9 Ikoner i Illustrator...11 Setup

Læs mere

Quiz Creator - Faciliteter

Quiz Creator - Faciliteter - Faciliteter QuizCreator er et værktøj til at fremstille Flash-basered tests, som kan anvendes til online tests Quizcreator indeholder 9 forskellige spørgsmålstyper som: - multiple choice - udfyldning

Læs mere

MÅL At lave et webbanner som var i stil med den allerede eksisterende annonce, som kunne holde sig indenfor 60KB.

MÅL At lave et webbanner som var i stil med den allerede eksisterende annonce, som kunne holde sig indenfor 60KB. GRAFISK DESIGN OPGAVE At lave et webbanner på 300 x 250 px til Teatret Svalegangen for forestillingen Rovdyr, som skulle bruges til indrykning på aoa.dk og ibyen.dk. Denne måtte max fylde 60KB og skulle

Læs mere

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM Eksamensprojekt 1. Semester Indledning Dette projekt gik ud på at designe og udvikle sit eget portfolio, hvor indhold fra tidligere projekter, læring, brugerteste og begrundelse

Læs mere

Pixlr - vejledning Udarbejdet februar 2014

Pixlr - vejledning Udarbejdet februar 2014 Pixlr - vejledning Udarbejdet februar 2014 www.skive.dk 2.1 Billedbehandlingsprogrammet Pixlr.com Til redigering af et billede kan du med fordel benytte webtjenesten Pixlr, som du kan tilgå fra hvilken

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Indholdsfortegnelse Idéen bag logo Idéen bag website Farveversioner af logo Webdesign Videoen: Visuelle tanker Stil Speciel effects Motion Design

Indholdsfortegnelse Idéen bag logo Idéen bag website Farveversioner af logo Webdesign Videoen: Visuelle tanker Stil Speciel effects Motion Design 1 Indholdsfortegnelse Idéen bag logo 3 Idéen bag website 4 Farveversioner af logo 5 Webdesign 6 Videoen: 7 Visuelle tanker 7 Stil 7 Speciel effects 8 3D 8 Motion Design 9-10 2 Introduktion Hoved idéen

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE

GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE DOKUMENTATION Opgaven Arkitekt Mette Schelde skulle have designet og programmeret et website, hvorpå hun kunne præsentere hendes produkter. Designkrav Sitet skal være

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Designmanual for websider

Designmanual for websider Designmanual for websider 31. marts 2009 Version 1.1. Denne manual beskriver de gældende retningslinjer for Aalborg Universitets websider. Det vil sige websider der benytter aau.dk i domænenavnet er omfattet

Læs mere

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Prezi Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Prezi?...4 Hvordan finder jeg Prezi?...5 Skoletube og Prezi...5 Lav din første Prezi-præsentation...5 Indtast

Læs mere

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12 Projektdokumentation - af Dennis Iversen Tidsplan Dag 1 Research, mindmap, skitser til logo og start på logo. Dag 2 Færdiggørelse af logo, målgruppe og segment fastslået, skitser visitkort, start på visitkort.

Læs mere

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Applikations Virtualisering Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Hvem er jeg Anders Keis Hansen Arbejder i Ateas konsulent afdeling Baggrund som System administrator, IT Arkitekt primært med fokus

Læs mere

Arbejdsrum i LærerIntra

Arbejdsrum i LærerIntra Arbejdsrum i LærerIntra En stærk mulighed Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i LærerIntra...4 Opret...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i ElevIntra...6

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie Eksamensopgave 2012 Aarhusportalen Melissa Emilie Indhold Indhold... 1 Aarhusportalen... 2 Projektbeskrivelse... 2 Hvem er kunden... 2 Målgruppe... 2 Hvad ønsker vi at opnå... 2 Temaer... 2 Tidsplan...

Læs mere

GRAFISK DESIGN RESPONSIV WEBSHOP MED ET FARVETWIST

GRAFISK DESIGN RESPONSIV WEBSHOP MED ET FARVETWIST GRAFISK DESIGN RESPONSIV WEBSHOP MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling www.mads-pj.dk/clothesly MADS PADKÆR JØRGENSEN - GRAFISK DESIGN Side 1 af 13 DOKUMENTATION OPGAVE Opgaven jeg stillede mig

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Microsoft Movie Maker 2

Microsoft Movie Maker 2 Video: Tastevejledning Microsoft Movie Maker 2 Om programmet Movie Maker 2...2 Lidt teknik...2 Hvilke krav skal man stille til sin computer?... 2 Kom i gang med videoredigering...4 Begynd på et nyt projekt...

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Beskrivelse af kursus og VIP-arrangement

Beskrivelse af kursus og VIP-arrangement Beskrivelse af kursus og VIP-arrangement Undervisningen på Klikstart-kurserne Generelt Pædagogikken, der bliver brugt ved Klikstart-kurserne er udviklet og gennemtestet i forbindelse med det første Klikstart-forløb,

Læs mere

Hvad kommer der i MicroStation (SelectSeries 3)

Hvad kommer der i MicroStation (SelectSeries 3) Hvad kommer der i MicroStation (SelectSeries 3) Grafdage 2011 Tine Lai Andersen, Bentley Systems Fordelen ved V8i Samarbejde og innovation 2 WWW.BENTLEY.COM Hvad er de store nyheder i V8i (SELECTseries

Læs mere

BOrsen.dk. Megaboard 930x180. Artikelbanner 300x250. Sidebanner. 160x600. Artikelbanner 300x250

BOrsen.dk. Megaboard 930x180. Artikelbanner 300x250. Sidebanner. 160x600. Artikelbanner 300x250 20 MEDIEINFORMATION2010 Borsen.dk På borsen.dk får beslutningstagerne den vigtigste viden om udviklingen i erhvervslivet og på de finansielle markeder. Dagen igennem bringes de seneste nyheder om markeder,

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Billeder og PowerPoint

Billeder og PowerPoint Den digitale Underviser Billeder og PowerPoint Som visuelle udtryk for læring V Indhold Pædagogisk brug af billeder... 3 Potentiale... 3 Kilder... 3 Pædagogisk brug af PowerPoint... 4 Generelle elementer...

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Web 2.0. Af Frederik Adamsen. Definitionen af Web 2.0... 2 Problemstilling og løsning... 2 Udvikling af produkt... 3 Tankegang... 4 Konklusion...

Web 2.0. Af Frederik Adamsen. Definitionen af Web 2.0... 2 Problemstilling og løsning... 2 Udvikling af produkt... 3 Tankegang... 4 Konklusion... Web 2.0 Af Frederik Adamsen Indholdsfortegnelse Definitionen af Web 2.0... 2 Problemstilling og løsning... 2 Udvikling af produkt... 3 Tankegang... 4 Konklusion... 6 Frederik Adamsen Kom/IT Web 2.0 Side

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Workflow REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD?

Workflow REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD? REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD? Forord Spil har altid været en stor del af mit liv, og har altid spillet meget Playstation, siden jeg var helt lille. Eftersom jeg blev

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

Mobile Engagement Platforms

Mobile Engagement Platforms KUPONER, VOUCHERS Mobile Engagement Platforms Brand Video Mobil kupon Tip en ven via sms Tilmeld nyhedsbrev Desktop ikon Nærmeste forhandler Del på Facebook Database Social & Mobile Coupons MOBIL INTERNET

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

(c) 2010 Michael Bredahl - Foredrag for FOF 13.04.2020. Præsentationen findes på bredahl-it.dk/adwords. -Google AdWords

(c) 2010 Michael Bredahl - Foredrag for FOF 13.04.2020. Præsentationen findes på bredahl-it.dk/adwords. -Google AdWords Præsentationen findes på bredahl-it.dk/adwords -Google AdWords Forventninger til aftenen Hvorfor Google Reklametyper Opret konto, kampagner og annoncer Opdel annoncer, optimer landingspages Søgeord, negative

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

om YouTube og barcodes i undervisningen

om YouTube og barcodes i undervisningen Broadcast yourself om YouTube og barcodes i undervisningen På dette mediacard skal vi arbejde med video og videodokumentation af faglige emner i undervisningen, som skal deles på YouTube og omsættes til

Læs mere

Web CMS kontra Collaboration

Web CMS kontra Collaboration Web CMS kontra Collaboration Sammenligning mellem Sitecore og Sharepoint Lars Fløe Nielsen, Evangelism ln@sitecore.net Page 1 Sitecore har dyb integration til Microsoft Sitecore har integration til mange

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

AScon Business Services. - supplerer din virksomhed

AScon Business Services. - supplerer din virksomhed AScon Business Services - supplerer din virksomhed Webdesign og administration - er ikke venstrehåndsarbejde! Mange virksomheder har ikke størrelsen til at ansætte en særskilt medarbejder til opgaven.

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

PowerPoint 2013 Palle Bruselius. 1. udgave, 1. oplag 2013 Nyt Teknisk Forlag 2013

PowerPoint 2013 Palle Bruselius. 1. udgave, 1. oplag 2013 Nyt Teknisk Forlag 2013 PowerPoint 2013 Palle Bruselius 1. udgave, 1. oplag 2013 2013 Forlagsredaktion: Iben Falden Grafisk tilrettelæggelse: Henrik Stig Møller Omslag: Henrik Stig Møller Dtp: Palle Bruselius Tryk: Narayana Press

Læs mere

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012 Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012 1 Om branchekampagnen Kampagnen sætter fokus på Brug advokat tidligere i forløbet (investeringen og forsikringen

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

WORKFLOW. RESPONSIV HJEMMESIDE MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling. www.mads-pj.dk/clothesly

WORKFLOW. RESPONSIV HJEMMESIDE MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling. www.mads-pj.dk/clothesly WORKFLOW RESPONSIV HJEMMESIDE MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling www.mads-pj.dk/clothesly DOKUMENTATION OPGAVE Opgaven jeg stillede mig selv, var at designe og kode et koncept til en webshop

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Mark André Lyhne. Eksamen 2012. 12web1b

Mark André Lyhne. Eksamen 2012. 12web1b Mark André Lyhne Eksamen 2012 12web1b Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Projekt beskrivelse... 3 Målgruppe... 3 Afsender... 3 Budskab... 3 Kommunikationsmål... 3 Ideudvikling... 3 De 6 Designparametre...

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

For dig som skal levere programmer til bideo.dk

For dig som skal levere programmer til bideo.dk For dig som skal levere programmer til bideo.dk Oktober 2011 - Version 5 INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF B2B.BIDEO.DK... 2 Den offentlige og den beskyttede webside... 2 Processen... 2 Før du bruger systemet

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012 Movie Maker En manual til den MovieMaker i Windows XPTM Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er MovieMaker?...4 Fordele...4 Ulemper...4 Ekstra overgange med mere!...4 Krav til udstyr...5 Det

Læs mere

MEDIE KIT. Sidst opdateret 15. august 2014

MEDIE KIT. Sidst opdateret 15. august 2014 MEDIE KIT Sidst opdateret 15. august 2014 2014 Creative Group Aps Smedeholm 13C 2730 Herlev Tlf. 3137 3077 annoncering@creativegroup.dk CVR nr. 25614178 CreativeGroup.dk FotoTVlive.dk StilTV.dk Medie Kit

Læs mere

Stilen skulle gerne være feminin og primærfarven rosa.

Stilen skulle gerne være feminin og primærfarven rosa. Grafisk design // Grafisk Design Hjemmesideløsning for syerske Sorami er et enmands-firma med mere end 25 års erfaring, som tilbyder omforandring af tøj og tøj syet efter eget design, samt håndlavede smykker.

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

# Redesign af copenhagenskatepark.dk

# Redesign af copenhagenskatepark.dk # 1 Grafisk Design # Redesign af copenhagenskatepark.dk Opgave Dette er en fiktiv opgave hvor jeg har valgt at redesigne copenhagenskatepark.dk's website. Jeg synes det kunne være en spændende udfordring

Læs mere

En guide gennem Sofarækken

En guide gennem Sofarækken 1 En guide gennem Sofarækken Dette er en guide som fører dig gennem Sofarækken og giver dig gode råd om hvordan du bruger denne filmtjeneste. Du kan leje spillefilm, fagfilm og kort- og dokumentarfilm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 08 juni 09 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen

Læs mere

Vejledning for Modeller

Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Chat typer på Cam4You... 3 Min Konto... 4 Gå online... 4 Specielt ved privat chat... 10 Mine indstillinger... 11 Ændre priser...

Læs mere

SVENDEPRØVE DECEMBER 2014 GRAFISK DESIGN

SVENDEPRØVE DECEMBER 2014 GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE DECEMBER 2014 GRAFISK DESIGN OPGAVE INFO Kunde: Moustache Opgave: Udvikle nyt grafisk design til en gammel virksomhed der stemmer mere overens med produktet der bliver solgt. Produkt: Webside

Læs mere