BILAG 1 FIGURER OG TABELLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1 FIGURER OG TABELLER"

Transkript

1 BILAG 1 FIGURER OG TABELLER Projekt Undersøgelse af årsager til lav kompetencedækning i historiefaget Kunde Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling Bilag nr. 1 Dato August Introduktion Dette bilag indeholder alle figurer og tabeller genereret på baggrund af analyser af data fra UVM og STILs kortlægning af kompetencedækning i folkeskolens fag 214/215. Figurernes nummerering følger ikke nummereringen i rapporten. Til hver figur hører en kort, forklarende tekst samt en tabel, som er placeret lige under figuren. For yderligere kommentering af figurerne samt analyse henvises til rapporten. Bilaget er inddelt i fem afsnit, som behandler følgende i forhold til kompetencedækning i historiefaget: Karakteristika ved lærerne generelt Indskoling, mellemtrin og udskoling Karakteristika ved skolerne generelt Karakteristika ved specifikke lærertyper Sammenhænge mellem skolers karakteristika og forekomsten af lærere med undervisningskompetence i historie, som ikke underviser i faget. 1/22

2 2. Karakteristika ved lærerne Figur 1. dækning opdelt på køn, klasse samlet, 214/ ,2 3,5 39, ,8 69,5 6,6 Kvinder Mænd Alle Undervisningskompetence i historie Figuren viser andelen af undervisningstimer i historie opdelt på undervisningskompetencer for hhv. kvinder, mænd og den samlede lærerpopulation. Af figuren fremgår det, at kompetencedækningen for mandlige lærere på knap 7 pct. er væsentlig højere end kvinders på knap 54 pct. Undervisningskompetence i historie Kvinder Mænd Chi-i-anden test af nulhypotese: ingen forskel i kompetencedækning mellem kategorier : χ2: p-værdi:, Anm.: Antal planlagte undervisningstimer. Signifikansniveauet er angivet som p-værdi. En p-værdi under,5 indikerer signifikant forskel i kompetencedækning mellem lærerkategorierne. Figur 2. dækning opdelt på alder, klasse samlet, 214/ ,5 36,2 35, 43,7 46,2 3, ,5 63,8 65, 56,3 53,8 69, år år år år år 65 år eller over Undervisningskompetence i historie Figuren viser kompetencedækning i historie opdelt på lærernes alder. Fordelingen er ikke helt entydig. Her ses, at lærere over 65 år har den højeste kompetencedækning efterfulgt af gruppen af årige. For lærere mellem år samt den yngste gruppe mellem år ligger kompetencedækningen omkring 1 pct.point lavere end hos de årige. 2/22

3 De ydre aldersgrupper, og 65 år eller over, er relativt små ift. til de mellemliggende grupper, og må antages at være stærk selekterede. Opgørelserne af disse grupper bør derfor tolkes med omhu. Undervisningskompetence i historie år år år år år år eller over Chi-i-anden test af nulhypotese: ingen forskel i kompetencedækning mellem kategorier : χ2: p-værdi:. Anm.: Antal planlagte undervisningstimer. Signifikansniveauet er angivet som p- værdi. En p-værdi under,5 indikerer signifikant forskel i kompetencedækning mellem lærerkategorierne. Figur 3. dækning opdelt på alder og køn, klasse samlet, 214/15 (1) Kvinder (2) Mænd 8 4,7 27,8 26,5 35,2 35,5 23, ,3 72,2 73,5 64,8 64,5 76, år år år år år 65 år eller over Undervisningskompetence i historie Figuren viser fordelingen af kompetencedækning i historie fordelt på hhv. køn og alder: del (1) viser opdelingen på alder for de kvindelige lærere, mens del (2) præsenterer opgørelsen for de mandlige lærere. Der ses, at kompetencedækning er højere for mænd end kvinder i alle aldersgrupper. Den største forskel ses for aldersgruppen årige, hvor kompetencedækningen er godt 2 pct.point lavere blandt kvindelige lærere sammenlignet med mandlige lærere. Til sammenligning er forskellen mellem kønnene knap 6,5 og 14 pct.point for hhv og årige. 3/22

4 Kvinder Mænd Undervisningskompetence i hikompetence i Undervisnings- Øvrige kompetencepetencer Øvrige komstorie historie år år år år år år eller over Chi-i-anden test af nulhypotese: ingen forskel i kompetencedækning mellem kategorier : χ2: χ2: 3.26 p-værdi:, p-værdi:, Anm.: Antal planlagte undervisningstimer. Signifikansniveauet er angivet som p-værdi. En p-værdi under,5 indikerer signifikant forskel i kompetencedækning mellem lærerkategorierne. Figur 4. dækning opdelt på lærernes undervisningskompetencer i øvrige fag Fransk Biologi Musik Håndarbejde/sløjd Billedkunst Engelsk Tysk Fysik/kemi Hjemkundskab Natur/teknik Idræt Matematik Dansk Geografi Kristendomskundskab Samfundsfag 4,5 48,2 49,3 51,8 51,9 52,9 53,8 55,9 56,5 57,6 59, 59,2 6,5 68, 7,6 74, 59,5 51,8 5,7 48,2 48,1 47,1 46,2 44,1 43,5 42,4 41, 4,8 39,5 32, 29,4 26, Undervisningskompetencer i historie Figuren viser kompetencedækning i historie opdelt på lærernes undervisningskompetencer i øvrige fag. Den laveste kompetencedækning ses blandt lærere med undervisningskompetence i fransk. Den højeste kompetencedækning ses for lærere med undervisningskompetence i samfundsfag samt kristendomskundskab. 4/22

5 Undervisningskompetencer i historie Samfundsfag Kristendomskundskab Geografi Dansk Matematik Idræt Natur/teknik Hjemkundskab Fysik/kemi Tysk Engelsk Billedkunst Håndarbejde/sløjd Musik Biologi Fransk Chi-i-anden test af nulhypotese: ingen forskel i kompetencedækning mellem kategorier : Ingen undervisningskompetence i historie χ2: p-værdi:. Anm.: Antal planlagte undervisningstimer; samme undervisningstimertimer kan indgår i flere gang på tværs af fag. Signifikansniveauet er angivet som p-værdi. En p- værdi under,5 indikerer signifikant forskel i kompetencedækning mellem lærerkategorierne. Figur 5. dækning opdelt på lærerenes undervisning i øvrige fag Fransk Billedkunst Musik Engelsk Natur/teknik Håndarbejde/sløjd Hjemkundskab Tysk Kristendomskundskab Biologi Dansk Matematik Idræt Fysik/kemi Geografi Samfundsfag 43,1 44,6 48,2 5, 5,3 52,4 52,8 54,1 57,6 57,7 58,7 58,8 59, 63,8 7,1 74, 56,9 55,4 51,8 5, 49,7 47,6 47,2 45,9 42,4 42,3 41,3 41,2 41, 36,2 29,9 26, Undervisningskompetencer i historie 5/22

6 Figuren viser kompetencedækning i historie opdelt på de fag, som lærerne underviser i. Resultaterne er meget sammenligneligt med den foregående figur, dvs. kompetencedækning opdelt efter underviserens linjefag. Dette indikerer blot, at lærerne er tilbøjelige til at undervise i de fag de har linjefag i, hvilket er forventeligt. Igen har lærere, som underviser i fransk, den laveste kompetencedækning med kun 43 pct., tæt efterfulgt af lærere med undervisning i billedkunst. Blandt lærere, som underviser i samfundsfag og kristendom, findes den højeste grad af kompetencedækning i historie. Undervisningskompetence i historie Samfundsfag Geografi Fysik/kemi Idræt Matematik Dansk Biologi Kristendomskundskab Tysk Hjemkundskab Håndarbejde/sløjd Natur/teknik Engelsk Musik Billedkunst Fransk Chi-i-anden test af nulhypotese: ingen forskel i kompetencedækning mellem kategorier : Ingen undervisningskompetence i historie χ2: p-værdi:. Anm.: Antal planlagte undervisningstimer; samme undervisningstimertimer kan indgår i flere gang på tværs af fag. Signifikansniveauet er angivet som p-værdi. En p-værdi under,5 indikerer signifikant forskel i kompetencedækning mellem lærerkategorierne. 6/22

7 3. Indskoling, mellemtrin og udskoling i forhold til kompetencedækning i historie Figur 6. dækning opdelt på klassetrin, 214/ ,6 48,9 46, 42, 29,8 26,4 25, ,4 51,1 54, 58, 7,2 73,6 74,2 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl. Undervisningskompetence i historie Figuren viser kompetencedækning i historie opdelt på klassetrin. Der ses en klar sammenhæng mellem kompetencedækning og klassetrinnet. Således stiger dækningen i takt med klassetrinet fra knap 44 pct. i 3. klasse til godt 74 pct. i 9. klasse. Den højeste stigning ses fra 6. til 7. klasse med godt 12 pct.point og fra 3. til 4. klasse med godt 7,5 pct.point. dækningen er næsten uændret fra 8. til 9. klasse med en stigning på,5 pct.point, mens den for øvrige klassetrin vokser med 3-4 pct.point. Fordelingen indikerer, at kompetencedækningen særligt stiger ved skiftene fra indskoling til mellemtrin og igen fra mellemtrin til udskoling. Undervisningskompetence i historie 3. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Chi-i-anden test af nulhypotese: ingen forskel i χ2: kompetencedækning mellem kategorier : p-værdi:, Anm.: Antal planlagte undervisningstimer. Signifikansniveauet er angivet som p-værdi. En p-værdi under,5 indikerer signifikant forskel i kompetencedækning mellem lærerkategorierne. 7/22

8 4. Karakteristika ved skolerne Figur 7. dækning opdelt på skolens beliggenhedsregion, klasse samlet, 214/ ,6 39,7 42,9 41,5 34, ,4 6,3 57,1 58,5 65,7 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Undervisningskompetence i historie I figuren ses kompetencedækning i historie opdelt på skolen beliggenhedsregion. Overordet ses en begrænset forskel mellem regionerne. Mellem 57 og 66 pct. af undervisningstimerne i historie varetages af lærere med uddannelseskompetencer i faget. Den højeste kompetencedækning ses på skoler i Region Nordjylland, mens den laveste ses blandt skoler i Region Syddanmark. Undervisningskompetence i historie Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Chi-i-anden test af nulhypotese: ingen forskel χ2: i kompetencedækning mellem kategorier : p-værdi:, Anm.: Antal planlagte undervisningstimer. Signifikansniveauet er angivet som p-værdi. En p-værdi under,5 indikerer signifikant forskel i kompetencedækning mellem lærerkategorierne. 8/22

9 Figur 8. dækning opdelt på skolens beliggenhedslandsdel, klasse samlet, 214/15 København Københavns omegn Nordsjælland Bornholm Østsjælland Vest- og Sydsjælland Fyn Sydjylland Østjylland Vestjylland Nordjylland 62,5 65,6 62,6 5,8 59, 61,1 54,6 58,6 56,6 61,9 65,7 37,5 34,4 37,4 49,2 41, 38,9 45,4 41,4 43,4 38,1 34, Undervisningskompetence i historie Figuren viser kompetencedækning i historie fordelt på skolernes beliggenhedslandsdel. Denne opdeling klargør større forskelle i kompetencedækningen ift. beliggenhedsregion med en maksimal difference på 15 pct.point sammenlignet med 8,6 pct.point i den forudgående opgørelse. Igen ses den højeste kompetencedækning i Nordjylland efterfuldt af Københavns omegn med godt 65 pct. Den laveste kompetencedækning ses på Bornholm og Fyn med hhv. knap 5 og 55 pct. Undervisningskompetence i historie Byen København Københavns omegn Nordsjælland Bornholm Østsjælland Vest- og Sydsjælland Fyn Sydjylland Østjylland Vestjylland Nordjylland Chi-i-anden test af nulhypotese: ingen forskel i kompetencedækning mellem kategorier : χ2: p-værdi:, Anm.: Antal planlagte undervisningstimer. Signifikansniveauet er angivet som p-værdi. En p-værdi under,5 indikerer signifikant forskel i kompetencedækning mellem lærerkategorierne. 9/22

10 Figur 9. dækning opdelt på skolens beliggenhedskommune, klasse samlet, 214/ Undervisningskompetence i historie Landsgennemsnit Figuren illustrerer kompetencedækning i historie opdelt på skolernes beliggenhedskommune ekskl. de meget små ø-kommuner (Ærø, Læsø, Samsø og Fanø). Tabellen nedenfor viser de fem kommuner med hhv. højest og lavest kompetencedækning i historie. De 5 kommuner med højest kompetencedækning i historie Vallensbæk 89,4 Ishøj 88,2 Faaborg-Midtfyn 8,7 Tårnby 78,3 Gentofte 77,3 De 5 kommuner med lavest kompetencedækning i historie Lejre 46,9 Aarhus 46,6 Lemvig 46,4 Vordingborg 44,3 Svendborg 43, Chi-i-anden test af nulhypotese: ingen forskel i kompetencedækning mellem kategorier : χ2: p-værdi:, Anm.: Signifikansniveauet er angivet som p-værdi. En p-værdi under,5 indikerer signifikant forskel i kompetencedækning mellem lærerkategorierne. 1/22

11 Figur 1. Komplet oversigt over kompetencedækning i historie opdelt på skolernes beliggenhedskommuner Kommune Historie Alle fag* Albertslund 7,1 82, Allerød 75,9 88,4 Assens 47,5 65,7 Ballerup 49,3 72,1 Billund 64,1 81,4 Bornholm 52,2 82,5 Brøndby 58,7 83,3 Brønderslev 59,2 85,8 Dragør 77,2 91,6 Egedal 71, 84,8 Esbjerg 58,3 82,6 Favrskov 57,9 86,4 Faxe 61,3 84,4 Fredensborg 63,7 83,4 Fredericia 52,2 84,3 Frederiksberg 61, 88,4 Frederikshavn 7,8 85,1 Frederikssund 54,3 78, Furesø 57,3 8,6 Faaborg-Midtfyn 8,7 88,8 Gentofte 77,3 89, Gladsaxe 63,7 78,4 Glostrup 76,2 93,7 Greve 59,9 77,3 Gribskov 58,5 71,1 Guldborgsund 54,4 72,9 Haderslev 68, 79,9 Halsnæs 61,1 79,4 Hedensted 64,3 78,4 Helsingør 53,3 76,3 Herlev 71,7 86,3 Herning 63,7 77,9 Hillerød 59,5 77,5 Hjørring 62,5 8,2 Holbæk 69,5 79,2 Holstebro 69,3 82,2 Horsens 71,9 81,1 Hvidovre 66,9 81,1 Høje-Taastrup 53,3 73,1 Hørsholm 74,5 89,8 Ikast-Brande 66,2 85,5 Ishøj 88,2 87,3 Jammerbugt 72,3 79,8 Kalundborg 55,9 82,7 Kerteminde 52,1 71,6 Kolding 65,8 88,8 København 59,4 8,2 Køge 55,3 83, Langeland 52,5 82,5 Lejre 46,9 76,1 Lemvig 46,4 68,9 Lolland 5,3 73,9 Lyngby-Taarbæk 7,3 89,7 Mariagerfjord 67,6 83,8 Middelfart 52,2 82,6 Morsø 7,3 73,3 Norddjurs 58,8 75,9 Nordfyns 59,8 8,3 Nyborg 64,4 85,1 11/22

12 Næstved 64,4 79,6 Odder 47,4 75,3 Odense 54,3 76,8 Odsherred 65,9 68,7 Randers 64,3 82,7 Rebild 6,6 86,1 Ringkøbing-Skjern 6,6 81,6 Ringsted 59,8 77,8 Roskilde 63,6 8,3 Rudersdal 65,4 84,4 Rødovre 47,2 78,6 Silkeborg 54,9 79, Skanderborg 62, 81,8 Skive 59,7 78,6 Slagelse 69,8 85,3 Solrød 66, 86,6 Sorø 71,4 84,6 Stevns 51,5 76,1 Struer 71, 8,2 Svendborg 43, 77,6 Syddjurs 62,4 8,3 Sønderborg 5,8 78,4 Thisted 7,9 83,8 Tønder 51,7 73,6 Tårnby 78,3 87,4 Vallensbæk 89,4 9,1 Varde 56,6 8,1 Vejen 55,9 69,8 Vejle 55,2 8,7 Vesthimmerlands 6,3 77,3 Viborg 56,4 78,6 Vordingborg 44,3 73,3 Ærø 53,6 93,5 Aabenraa 65,4 88,7 Aalborg 65, 85,2 Aarhus 46,6 73,7 Samlet 6,6 8,6 Anm.: Christiansø, Fanø, Læsø og Samsø udeladt Kilde: * Styrelse for IT og læring (Juni 215) dækning i folkeskolen, 214/215 Figur 11. dækning opdelt på skolestørrelse (antal elever), klasse samlet, 214/ ,5 4,4 39,5 35,6 41, ,5 59,6 6,5 64,4 58,8 Under eller over Ukendt Undervisningskompetence i historie Figuren viser kompetencedækning i historie opdelt på skolestørrelse målt i forhold til det samlede antal elever. Her ses en svag stigning i kompetencedækningen i takt med stigning i skolestørrelse. Således varetages mindre end 57 pct. at historieundervisningen i de små 12/22

13 skoler (under 25) af lærere med undervisningskompetencer i faget, mens den tilsvarende andel er knap 65 pct. på de største skoler (75 eller større). Undervisningskompetence i historie Under eller over Chi-i-anden test af nulhypotese: ingen forskel i kompetencedækning mellem kategorier : χ2: p-værdi:, Anm.: Antal planlagte undervisningstimer. Signifikansniveauet er angivet som p-værdi. En p-værdi under,5 indikerer signifikant forskel i kompetencedækning mellem lærerkategorierne. Figur 12. dækning opdelt på omfang af skolens tilbud, klasse samlet, 214/ ,3 38,5 34,7 41,2 53, ,7 61,5 65,3 58,8 46,3.-6. kl..-9. kl kl. Andet Ukendt Undervisningskompetence i historie Figuren viser kompetencedækning i historie opdelt på omfanget af skolens tilbud af klassetrin. Ser man på de to store skolegrupper med tilbud af hhv..-6. og.-9. klasser, er differencen godt 8,5 pct.point. Skoler med et bredere udbud af klassetrin har højest kompetencedækning. Dette hænger godt samme med resultaterne i figur 6, som viste en positiv sammenhæng mellem klassetrin og lærernes kompetencer i historie. Tilsvarende ses en endnu højere i kompetencedækning på godt 65 pct. for den relativt lille gruppe at skoler, som kun tilbyder 7. til 9. klasser. Undervisningskompetence i historie.-6. kl kl kl Chi-i-anden test af nulhypotese: ingen forskel i kompetencedækning mellem kategorier : χ2: p-værdi:, Anm.: Antal planlagte undervisningstimer. Antal planlagte undervisningstimer. Signifikansniveauet er angivet som p-værdi. En p-værdi under,5 indikerer signifikant forskel i kompetencedækning mellem lærerkategorierne. 13/22

14 5. Karakteristika ved specifikke lærertyper: lærere, der (1) underviser i historie med undervisningskompetence, (2) underviser i historie uden undervisningskompetence; (3) har undervisningskompetence, men ikke underviser i historie Figur 13. Lærere opdelt på køn, undervisningskompetence og undervisning i historie i klasse, 214/ ,2 53,8 3,8 35,4 69,2 64,6 Underviser - Mænd Kvinder Underviser - Øvrige kompetencer Underviser ikke - Figuren viser fordelingen af lærerenes køn opdelt på (1) lærere med undervisningskompetence i historie, som underviser i faget (2) lærere uden undervisningskompetencer i historie, som underviser i faget og (3) lærere med undervisningskompetencer i historie, som ikke underviser i faget. Kvindelige lærer er overrepræsenteret i alle tre kategorier, men andelen af kvinder er højest i kategori (2), dvs. blandt lærere, som underviser i historie uden at have undervisningskompetence i faget. Knap 7 pct. af lærerne i denne kategori er kvinder. Modsvarende ses den laveste andel kvinder i kategori (1), dvs. blandt lærere, som både underviser og har undervisningskompetencer i historie. Her er kun lidt over halvdelen af lærerne kvinder. Underviser Underviser Mænd Kvinder Chi-i-anden test af nulhypotese: ingen forskel i fordeling af lærere mellem kategorier : Underviser ikke χ2: 266 p-værdi:, Anm.: Antal lærere. Signifikansniveauet er angivet som p-værdi. En p-værdi under,5 indikerer signifikant forskel i kompetencedækning mellem lærerkategorierne. 14/22

15 Figur 14. Lærere opdelt på alder, undervisningskompetence og undervisning i historie i klasse, 214/15 Underviser ikke - 2,1 38, 21,5 19,1 Underviser - 18,6 31,4 25,4 23,1 Underviser - 22, 36,8 22,3 17, år år år år år Over 65 år Figuren viser fordelingen af lærernes alder opdelt på (1) lærere med undervisningskompetence i historie, som underviser i faget (2) lærere uden undervisningskompetencer i historie, som underviser i faget og (3) lærere med undervisningskompetencer i historie, som ikke underviser i faget. Underviser Underviser år år år år år Over 65 år Chi-i-anden test af nulhypotese: ingen forskel i fordeling af lærere mellem kategorier : χ2: 118 p-værdi:, Underviser ikke - Anm.: Antal lærere. Signifikansniveauet er angivet som p-værdi. En p-værdi under,5 indikerer signifikant forskel i kompetencedækning mellem lærerkategorierne. 15/22

16 Figur 15. Lærere opdelt på, køn, alder, undervisningskompetence og undervisning i historie (1) kvinder Underviser ikke - 21,3 38,5 22,7 16,7 Underviser - 18,6 31,6 26,4 22,1 Underviser - 22,3 36,5 24,7 14,9 (2) Mænd Underviser ikke - 18, 36,9 19,2 23,5 Underviser - 18,8 31,2 23,2 25,2 Underviser - 21,7 37,1 19,4 19, år år år år år Over 65 år Figuren viser fordelingen af lærernes køn og alder opdelt på (1) lærere med undervisningskompetence i historie, som underviser i faget (2) lærere uden undervisningskompetencer i historie, som underviser i faget og (3) lærere med undervisningskompetencer i historie, som ikke underviser i faget. Kvinder Underviser - Underviser - Underviser ikke - Mænd Underviser - Underviser år år år år år Over Chi-i-anden test af nulhypotese: ingen forskel i fordeling af lærere mellem kategorier : Underviser ikke - χ2: 95 χ2: 47 p-værdi:, p-værdi:, Anm.: Antal lærere. Signifikansniveauet er angivet som p-værdi. En p-værdi under,5 indikerer signifikant forskel i kompetencedækning mellem lærerkategorierne. 16/22

17 Figur 16. Lærere opdelt på undervisningskompetence og undervisning i historie samt undervisningskompetencer i øvrige fag Samfundsfag 51,6 25,1 23,2 Kristendomskundskab 45,4 26,4 28,1 Geografi 44,4 29,6 26, Dansk 38,6 35,3 26,1 Idræt 37, 35,7 27,2 Tysk 35,7 36,7 27,6 Hjemkundskab 35,5 37,6 26,9 Matematik 35,1 33,6 31,3 Natur/teknik 34,7 34,9 3,4 Engelsk 33,3 38,5 28,2 Håndarbejde/sløjd 32,4 42,4 25,2 Billedkunst 32,3 4,4 27,2 Musik 3,3 44, 25,7 Biologi 28,8 44,4 26,8 Fysik/kemi 28,2 3,7 41,1 Fransk 24,6 46,9 28, Underviser - Underviser - Underviser ikke - Figuren viser sammenhængen mellem lærernes undervisningskompetencer i øvrige fag og om de underviser med/uden undervisningskompetence i historiefaget. Lærerne er inddelt i (1) lærere med undervisningskompetence i historie, som underviser i faget (2) lærere uden undervisningskompetencer i historie, som underviser i faget og (3) lærere med undervisningskompetencer i historie, som ikke underviser i faget. Lærere med undervisningskompetence i historie, som underviser i faget, er mest tilbøjelige til i øvrigt at have undervisningskompetencer i samfundsfag og kristendomskundskab, mens den tilsvarende gruppe af lærere er under halvt så stor for lærere, der også har undervisningskompetence i fransk. Det bemærkes, at gruppen af lærere, so har undervisningskompetence i historie, men ikke underviser i faget, er størst blandt lærere, som i øvrigt har undervisningskompetence i fysik/kemi. 17/22

18 Underviser - Underviser - Fransk Fysik/kemi Biologi Musik Billedkunst Håndarbejde/sløjd Engelsk Natur/teknik Matematik Hjemkundskab Tysk Idræt Dansk Geografi Kristendomskundskab Samfundsfag Chi-i-anden test af nulhypotese: ingen forskel i fordeling af lærere mellem kategorier : Underviser ikke - χ2: 861 p-værdi:, Anm.: Antal lærere; samme lærer kan optræde i flere fag, men kun en gang per fag. Signifikansniveauet er angivet som p-værdi. En p-værdi under,5 indikerer signifikant forskel i kompetencedækning mellem lærerkategorierne. Figur 17. Lærere opdelt på undervisningskompetence og undervisning i historie samt undervisning i øvrige fag Samfundsfag 59,8 29,8 1,4 Geografi 47,6 28,6 23,8 Kristendomskundskab 4,5 43,3 16,2 Idræt 38, 36,8 25,2 Dansk 37,9 37,4 24,7 Hjemkundskab 37,3 42,4 2,3 Tysk 37,1 37,9 25, Matematik 35,4 34,8 29,8 Håndarbejde/sløjd 34,7 42,2 23,1 Biologi 33,9 35,2 3,9 Natur/teknik 31,5 41,8 26,8 Engelsk 31,2 4,8 28, Fysik/kemi 3,3 24,7 44,9 Musik 29,4 44,2 26,3 Billedkunst 27,9 45,8 26,4 Fransk 26,3 4,7 33, Underviser - Underviser - Underviser ikke - 18/22

19 Figuren er sammenlignelig med den foregående figur og viser sammenhængen mellem, hvilke fag lærerne underviser i, og om de underviser med/uden undervisningskompetence i historiefaget. Lærerne er inddelt i (1) lærere med undervisningskompetence i historie, som underviser i faget (2) lærere uden undervisningskompetencer i historie, som underviser i faget og (3) lærere med undervisningskompetencer i historie, som ikke underviser i faget. Igen er lærere med undervisningskompetence i historie, som underviser i faget, mest tilbøjelige til i øvrigt at have undervisningskompetencer i samfundsfag og kristendomskundskab. Det bemærkes endvidere igen, at gruppen af lærere, som har undervisningskompetence i historie, men ikke underviser i faget, er størst blandt lærere, som underviser i fysik/kemi. Underviser Underviser Fransk Billedkunst Musik Fysik/kemi Engelsk Natur/teknik Biologi Håndarbejde/sløjd Matematik Tysk Hjemkundskab Dansk Idræt Kristendomskundskab Geografi Samfundsfag Chi-i-anden test af nulhypotese: ingen forskel i fordeling af lærere mellem kategorier : Underviser ikke χ2: p-værdi:, Anm.: Antal lærere; samme lærer kan optræde i flere fag, men kun en gang per fag. Signifikansniveauet er angivet som p-værdi. En p-værdi under,5 indikerer signifikant forskel i kompetencedækning mellem lærerkategorierne. 6. Sammenhænge mellem skolers karakteristika og forekomsten af lærere med undervisningskompetence i historie, som ikke underviser i faget Figur 18. Andel lærere med undervisningskompetencer i historie som underviser/ikke underviser i faget i klasse opdel på skolestørrelse, 214/ ,3 38,1 41,4 43, ,7 61,9 58,6 56,1 Under eller over Underviser i historie Underviser ikke i historie 19/22

20 Figuren viser andelen af lærere med undervisningskompetence i historie, som ikke underviser i faget, opdelt på skolestørrelse. Der ses kun en begrænset forskel mellem de fire skolekategorier. Den mindste andel på godt 38 pct. af lærere med undervisningskompetence i historie, som ikke underviser i faget, ses på de mellemsmå skoler ( elever). Den største andel med knap 44 pct. ses derimod på de største skoler (mindst 75 elever). Underviser i historie Under eller over Chi-i-anden test af nulhypotese: ingen forskel i fordeling af lærere mellem kategorier : Underviser ikke i historie χ2: 14,8 p-værdi:, Anm.: Beregningsenheden er lærer, men samme lærer kan optræde i flere gange, hvis personen underviser ved flere skoler. Undervisnings i historie er opgjort per skole, således kan samme person indgå i både underviser i historie og underviser ikke i historie, men ikke på samme skole. Signifikansniveauet er angivet som p-værdi. En p-værdi under,5 indikerer signifikant forskel i kompetencedækning mellem lærerkategorierne. Figur 19. Andel lærere med undervisningskompetencer i historie som underviser/ikke underviser i faget i klasse opdel på omfang af skolens tilbud, 214/ , 4,7 41,7 47,4 47, , 59,3 58,3 52,6 52,1.-6. kl..-9. kl kl. Øvrige Ukendt Underviser i historie Underviser ikke i historie Figuren viser andelen af lærere med undervisningskompetencer i historie, som ikke underviser i faget, opdelt på omfanget af skolens tilbud (klassetrin). Ser man på de to hovedskolegrupper med et udbud af hhv..-6. og.-9. klassetrin, ses der kun en meget begrænset forskel på godt et procentpoint: 41 pct. for.-9. klasse-skoler og 42 for -6 klasse-skoler. I den mindre gruppe af skoler, som kun tilbyder klasser, ligger andelen af lærere med undervisningskompetencer inden for historie, som ikke underviser i faget, næsten helt i midten af de to forudgående skolegrupper. Den statistiske test finder ligeledes ingen evidens for af en signifikant forskel mellem de tre skolegrupper. 2/22

21 Underviser i historie.-6. kl kl kl Chi-i-anden test af nulhypotese: ingen forskel i fordeling af lærere mellem kategorier : Underviser ikke i historie χ2: 5,84 p-værdi:,21 Anm.: Beregningsenheden er lærer, men samme lærer kan optræde i flere gange, hvis personen underviser ved flere skoler. Undervisnings i historie er opgjort per skole, således kan samme person indgå i både underviser i historie og underviser ikke i historie, men ikke på samme skole. Signifikansniveauet er angivet som p-værdi. En p-værdi under,5 indikerer signifikant forskel i kompetencedækning mellem lærerkategorierne. Figur 2. Andel lærere med undervisningskompetencer i historie som underviser/ikke underviser i faget i klasse opdel på skolens beliggenhedsregion, 214/ , 41,7 4,6 38,3 43, , 58,3 59,4 61,7 56,3 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Underviser i historie Underviser ikke i historie Figuren viser andelen af lærere med undervisningskompetence i historie, som ikke underviser i faget, opdelt på skolens beliggenhedsregion. Den laveste andel på 38 pct. ses blandt skoler i Region Sjælland, mens knap 44 pct. af lærerne med undervisningskompetence i historie på skoler i Region Syddanmark ikke underviser i faget. Underviser i historie Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Chi-i-anden test af nulhypotese: ingen forskel i fordeling af lærere mellem kategorier : Underviser ikke i historie χ2: 11, p-værdi:,3 Anm.: Beregningsenheden er lærer, men samme lærer kan optræde i flere gange, hvis personen underviser ved flere skoler. Undervisnings i historie er opgjort per skole, således kan samme person indgå i både underviser i historie og underviser ikke i historie, men ikke på samme skole. Signifikansniveauet er angivet som p-værdi. En p-værdi under,5 indikerer signifikant forskel i kompetencedækning mellem lærerkategorierne. 21/22

22 Figur 21. Andel lærere med undervisningskompetencer i historie som underviser/ikke underviser i faget i klasse opdelt på skolens beliggenhedslandsdel, 214/15 København Københavns omegn Nordsjælland Bornholm Østsjælland Vest- og Sydsjælland Fyn Sydjylland Østjylland Vestjylland Nordjylland 58,8 57,6 58,2 51,6 58,1 58,4 57,4 6,6 62, 61, 56,3 41,2 42,4 41,8 48,4 41,9 41,6 42,6 39,4 38, 39, 43, Underviser i historie Underviser ikke i historie Figuren viser andelen af lærere med undervisningskompetencer i historie, som ikke underviser i faget, opdelt på skolens beliggenhedslandsdel. Den laveste andel under 4 pct. ses i hhv. Øst-, Vest og Sydjylland, mens den højeste andel ses på Bornholm med knap halvdelen af lærerne. Underviser i historie København Københavns omegn Nordsjælland Bornholm Østsjælland Vest- og Sydsjælland Fyn Sydjylland Østjylland Vestjylland Nordjylland Chi-i-anden test af nulhypotese: ingen forskel i fordeling af lærere mellem kategorier : Underviser i historie χ2: 23,6 p-værdi:,1 Anm.: Beregningsenheden er lærer, men samme lærer kan optræde i flere gange, hvis personen underviser ved flere skoler. Undervisnings i historie er opgjort per skole, således kan samme person indgå i både underviser i historie og underviser ikke i historie, men ikke på samme skole. Signifikansniveauet er angivet som p-værdi. En p-værdi under,5 indikerer signifikant forskel i kompetencedækning mellem lærerkategorierne. 22/22

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal på specialområdet. Derudover beskriver notatet,

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere