Henning Baadsmand Tømrermester Danmarksvej 1a 8660 Skanderborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henning Baadsmand Tømrermester Danmarksvej 1a 8660 Skanderborg"

Transkript

1 Henning Baadsmand Tømrermester Danmarksvej 1a 8660 Skanderborg Tlf fax Mobil af 8 sider Miljø & Energi Ministeriet. 3.kontor. Amaliagade 44 J.nr.75664/ København K Ref. JL. Vedr. Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering. Slutrapportering af projektets stadie pr. november Projektets titel: METODEFORBEDRING AF PAPIRULDSISOLERING. Hermed kort beskrivelse af projektets formål : Forbedring af arbejdsmiljø og kvalitetssikring ved isolering med papiruld 1. Udvikling af læssemaskine til papiruldsisolering. 2. Fjernbetjening af start/stop og blandefunktion på isoleringsmaskine. 3. Udvikling af vandtåge mod støvgener ved udlægning af isolering. 1. Udvikling af læssemaskine til papirsuldsisolering Problemformulering: I forbindelse med bygningsisolering med papiruld og brug af maskine type Krendl # 2000, amerikansk fabrikat, til findeling og indblæsning, er der konstateret problemer med håndtering af poserne med papirgranulat. En pose komprimeret papiruld, der ligner en kæmpe spegepølse, har en diameter på ca. 40 cm., en længde på ca. 140 cm. og vejer ca kg. Posen er vanskelig at få ordentlig fat i. Posen løftes manuelt fra vandret, ofte fra lav højde, åbnes i den ene ende med en tang og hældes ned i maskinens påfyldningsåbning, som er et rektangulært hul 50 x 60 cm. i en højde af ca.120 cm. Der er mindst to gode grunde til at udvikle en anordning til forbedring af denne arbejdsproces: Arbejdsstillingerne er yderst rygbelastende, både pga. posens vægt, men også pga. den uhåndterlige facon. Metoden er for langsom, især når der lægges papiruld ud på lofter og lignende, hvor kapaciteten er op til 30 poser i timen. Krav: Det viste sig, at der var forskellige krav en sådan læsseanordning skulle opfylde : Den skulle kunne løfte posen fra lav højde til lodret position og blive hængende der, indtil posen var tømt. 1

2 2 2 af 8 sider Det skulle være en selvstændig enhed til at hægte af og på selve indblæsningsmaskinen, både fordi denne ville blive endnu tungere og endnu mere uhåndterlig under transport, men også fordi enkelte isoleringsopgaver kun kræver en enkelt eller to poser, hvortil læsseanordningen er overflødig. Den skulle let kunne håndteres af en enkelt person. Den skulle påmonteres i løbet af rimelig kort tid, uden brug af værktøj. Maskinen skulle være stærk nok til at kunne klare løftearbejdet ved max. belastning. Den skulle have så få bevægelige dele som overhovedet muligt, for at skabe en robust maskine med et minimum af vedligeholdelse. Den skulle kunne indstilles til forskellige længder poser, evt. forskellige fabrikater. Alle bevægelige dele, såsom lejre, bøsninger og elektriske komponenter skulle være tilstrækkeligt inkapselede til at kunne tåle aggressive støvpartikler fra papirulden, der er imprægneret med forskellige salte. Opfylde Arbejdstilsynets krav i bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni Funktionsbeskrivelse: Efter lange overvejelser og forsøg, er resultatet blevet en læsseanordning, udstyret med en vugge, hvori "påfylderen" lægger posen, trykker på "OP" knappen, indtil vuggens position er vandret i en højde af ca. 130 cm. Bagerste ende af posen fastgøres i en "låsetang" og forreste ende åbnes ved hjælp af en skævbider. Derefter trykkes igen på "OP" knappen indtil lodret position, hvor bevægelsen stopper af sig selv i endepositionen. Her hænger posen indtil maskinen har "spist" indholdet. I mellemtiden kan "påfylderen" nå at hente den næste pose. Når posen er tømt, trykkes på "NED" knappen, og vuggen bevæger sig til vandret position hvor den tomme pose afmonteres. Der trykkes igen på "NED" knappen og vuggen fortsætter til nederste position, hvor den stopper af sig selv. Maskinen er nu klar til en ny pose. Beskrivelse af maskine: Grundlæggende kan man sige, at læsseanordningen er bygget op omkring en ramme, der er sammensvejst af profilrør. Nær toppen er påsvejst to fangarme, til at hægte rammen på kanten af isoleringsmaskinens påfyldningsåbning. I bunden af rammen er udført en fjederbelastet slæde, påsvejst to tilsvarende fangarme, der stikkes ind under indblæsningsmaskinens ene vange. På slæden er påsvejst en fodplade, således at den kan trykkes nedad og indad og fastgøres uden at operatøren skal bukke sig. Slæden låses vha. to håndhjul. I toppen af rammen er påsvejst lejebukke med dobbelte lejer og pakdåser i hver side. Omkring lejebukken drejer vuggen. Vuggen er sammensvejst af profilrør, og på midten er profilrørene stukket ind i hinanden, således at den kan gøres kortere eller længere, efter behov. Vuggen er beklædt med 4 mm krydsfiner formet som en vugge, så posen ikke triller ud over kanten. I den bagerste ende af vuggen er fastsvejst en "låsetang" til fastholdelse af posen. Når vuggen er i nederste position støtter den mod jorden på et fjederbelastet, svingbart støtteben. Vuggen løftes fra nederste til øverste position vha. actuator Fa. LINAK type LA38-24VDC, hvis ene ende er fastgjort på rammen, den anden til vuggen. Actuatoren forsynes via 230/24VDC-16/4A transformer, der er fastgjort på rammens nederste del. Actuatorens bevægelser styres vha. betjeningspanel, fastgjort på rammens øverste del, med to fjederbelastede trykknapper en til "OP" og en til "NED". I betjeningspanelet er endvidere installeret et elektronisk endestop Fa LINAK type CS , der måler actuatorens optagne strøm. Når vuggen når sine yderstillinger, oppe eller nede, stiger actuatorens optagne strøm, hvilket det elektroniske endestop registrerer, og afbryder forsyningen. Endestoppet fungerer samtidig som motorværn, ved unormale driftforhold.

3 3 af 8 sider Konklusion: Ved den praktiske afprøvning viste der sig en del ting, der skulle ændres. Den første generation af maskinen var udstyret med en udveksling således at vuggen kunne bevæge sig ca. 160 grader, således at posen kunne afleveres i en vugge der stod næsten lodret. Det viste sig, at en sådan udveksling var sårbar og gav slør i maskinen, samt at den bedste arbejdsmæssige stilling at aflevere posen i, var ved en hældning på ca. 20 grader i forhold til vandret. Udvekslingen blev droppet, således at actuatoren nu trykker direkte på vuggen. Endvidere viste det sig at den først valgte actuator, som efter beregningerne skulle kunne løfte tilstrækkeligt, var lige i underkanten, således at den var anstrengt til det yderste, når den skulle løfte en pose, hvor fugtigheden var over det normale. Den blev skiftet til et nummer stærkere. Efter forskellige finjusteringer og længere tids afprøvning i praksis, må det nu siges, at maskinen fungerer tilfredsstillende. Efter at "påfylderen" har vænnet sig til den nye arbejdsproces, er det blevet lettere for ham at følge med, når der skal udlægges store mængder papiruld. Ligeledes er rygbelastningen blevet mærkbart mindre. Alt i alt opfylder maskinen de stillede krav, dermed ikke sagt, at den ikke kan blive bedre. 2. Fjernbetjening af start/stop og blandefunktion på isoleringsmaskine Problemformulering: For at styre udlægningen af papirulden, trækkes en ledning med start/stop kontakt fra isoleringsmaskinen til isolatøren. Når et stykke isoleringsarbejde skal udføres, eksempelvis loftisolering, trækkes isoleringsslange og start/stop kabel, evt. også kabel til lys, til det fjerneste sted, hvorefter isoleringen påbegyndes. Efterhånden skubbes og trækkes slange og kabler tilbage. Derved opstår problemet, idet kabler og slanger bliver viklet godt og grundigt ind i hinanden. Af og til også "flettet" ind mellem spær og tænger etc. For at udrede disse knuder bruges unødig tid. Start/stop kontakten giver ikke mulighed for ændringer i isoleringshastigheden under arbejdet, idet instillingen af materialeforbrug og luftstrøm skal foregå på maskinen. Et par eksempler til belysning: Ved længere slange, skal luftstrømmen eksempelvis hæves. Eller ved ifyldning af en ny pose, og blanderen næsten er tom, skal materialemængden sænkes en anelse. Derfor var det vores ønske, at kunne regulere luft- og materialemængde, også via fjernbetjeningen. Krav: Fjernbetjeningen skulle: Være kabelfri og bærbar. Være funktionsdygtig under meget forskellige forhold. Kunne sende/modtage gennem beton, murværk, tagkonstruktioner etc. Være sikret mod at "løbe løbsk". Betjeningspanelet skulle være robust overfor slag, støv og regn. Funktionsbeskrivelse: Med den håndholdte fjernbetjening er det nu blevet muligt for isolatøren, ved tryk på knapper, at foretage følgende, også under selve udlægningen: At starte eller stoppe materialeblander og blæsemotorer. 3

4 4 af 8 sider At udelukkende starte blæsemotorerne ( eks. når slangen skal tømmes.). At åbne eller lukke for materialeforbrug. At sætte hastigheden på blæsemotorerne op eller ned. Beskrivelse af fjernbetjeningsfunktioner: Som foreløbig forsøg blev isoleringsmaskinen monteret med Telecrane F21A kabelfri fjernbetjening med 8 enkelte funktioner, som typisk bruges til kraner. Materialespjældet, som blev åbnet eller lukket ved at dreje på et sving monteret på enden af en gevindstang, blev afløst af en actuator. Luftreguleringen fungerede ved at dreje på et potentiometer for hver blæser. I første omgang var det vores mening, at indstille på det ønskede luftforbrug på maskinen, og så kun at kunne efterjustere pr. fjernbetjening. Derfor blev der monteret en lille motor som ved hjælp af remtræk, kunne dreje begge potentiometre samtidig. Konklusion: Det har givet stor bevægelsesfrihed at blive fri for, i en lykke om halsen, at slæbe en start/stop ledning efter sig. Samtidig giver det et langt bedre isoleringsflow, at isoleringsstrømmen kan justeres under arbejdet. Førhen havde vi en del stop, fordi slangen løb fuld af materiale, eller det støvede mere end nødvendig var, fordi luftmængden var for stor i forhold til materialemængden. Dog har vi fundet ud af det ønskelige i, at isolatøren er i stand til at se det aktuelle materiale- og luftforbrug på en skala. En isoleringsopgave kan nemlig godt være en skiften mellem løst udlagt på loft = stort materialeforbrug og lodret lukket væg = lille materialeforbrug. Derfor fortsætter vi vores udviklingsarbejde, evt. også udbygget så isolatør og påfylder kan tale sammen. 3. Udvikling af vandtåge mod støvgener ved udlægning af isolering Problemformulering: Under udlægning på åbne konstruktioner, afgives en del støv fra papirulden, og også støv etc. Fra nedfaldstedet. Dette giver støvgener for isolatøren og omgivelserne. Krav: Vi vil gerne udvikle en vandtåge som helst fjerner, eller i det mindste dæmper støvgenerne mærkbart. Funktionsbeskrivelse: Vi har foretaget mange forsøg med vandtåger, lige fra en almindelig havevander holdt løst i hånden, til dyser monteret yderst på isoleringsslangen. Også vandtåge fra en malerpumpe har vi prøvet. Det viser sig, at en finere forstøvning ikke dæmper støvgenerne, men blot blæser væk. Vi har erfaret, at papirulden under udlægningen, kan tage større mængder vand, uden at ændre sig. Det falder således ikke sammen fordi man duscher vand på. Tværtimod sker der det, at papirulden danner en papmache-skorpe, som vinden på særligt udsatte steder ikke kan hvirvle rundt med. 4

5 5 af 8 sider Beskrivelse af mundstykke med vandtåger: Efter mange forsøg, er det nu i samarbejde med Miljø Isolering ApS i Hillerød, udviklet et mundstykke. Et rør som skubbes ind over isoleringsslangen, hvorpå der er svejst 3 stykker fladjern til påmontering af 2 dyser, og holder til montering af samlerør for de to dyser og slangekobling med hane. Slangen er en trykluftslange. Konklusion: Mundstykke med monteret trykluftsslange fremstilles og sælges i dag af Miljø Isolering ApS i Hillerød. 5

6 6 af 8 sider Metodeforbedring af papiruldsisolering Etape 2 Rapport over videreudvikling af isoleringsmaskine. Problemformulering vedr. videreudvikling af trådløs fjernbetjening. Journal Nr / Udvikling af tilbagemelding til trådløs fjernbetjening: Ved isolering med den installerede fjernbetjening Telekrane F21A, er der opstået et behov for at kunne aflæse værdier for blæserens kraft, og materialespjældets åbning. Det ville være til stor hjælp, at kunne aflæse blandingsforholdet mellem luft og materiale, da der under isolering opstår situationer hvor man kortvarigt har brug for at ændre blandingsforholdet, f.eks. ved en hulmur, for derefter at komme tilbage til den gamle indstilling. Metode: Der er udviklet en ny styring til papiruldsmaskinen. Pga. ønsket om tilbagemelding blev de nye forandring på maskinen ret drastiske. Tidligere forandringer var tilbygninger til den original amerikanske styring. Vi besluttede at montere en helt ny styreboks, med dansk stik og forståelig tekst på knapperne, samt mulighed for computerstyret fjernbetjening med tilbagemelding. Styringen er designet med en nærbetjenings- og fjernbetjenings funktion. Nærbetjening, med start-, stop og justerings knapper. Fjernbetjening med start-, stop justering og et display med 4 cifre. 2 cifre til aflæsning af materialespjældets åbning, og 2 cifre for blæse hastigheden. Begge tal aflæses i procent. Kommunikation mellem betjening og maskine foregår således: Den computerstyrede sender er forsynet med batterier. Hvis ikke den bruges i 5 sekunder, går den i sovetilstand. 1 : betjeningen aktiveres ved et tryk på en af betjeningsknapperne. 2 : betjeningen vågner op og sender et meld tilbage! signal til maskinen. 3 : maskinen modtager meld tilbage kommandoen. 4 : maskinen aflæser værdier på spjældet og blæseren, og sender disse 2 værdier tilbage til betjeningen. 5 : betjeningen modtager værdierne og viser nu de 2 procentsatser i displayet. 6 : betjeningen aflæser trykknapperne og sender eventuelle tryk = ændringer i indstilling til maskinen. 7 : betjeningen går i sovetilstand hvis ikke den berøres i 5 sekunder. Kommunikationen mellem betjening og maskine foregår kontinuerligt, mens betjeningen er vågen, og ophører så snart betjeningen går i sovetilstand. Maskinen stopper ikke i sovetilstand, men fortsætter med at køre, indtil den får en ny kommando. 6

7 7 af 8 sider Demonstration: Læssemaskine såvel som fjernbetjening har været vist og demonstret adskellige gange, og sidst for 25 papiruldsisolatører på Byggecentrum i Middelfart den 7 august 2001, ved isolering af forsatsvægge i L.Ø.B. s (Landsforeningen for Økologisk Byggeri) udstilling. Efterskrift: Vi er taknemmelige over den hjælp det er at få økonomisk hjælp til at få afprøvet vore ideer. Vi glæder os over, at det kun derved er lykkedes at få nogle af dem ført ud i livet. Det har lettet os for mange løft, og gjort isoleringen hurtigere og samtidig mere ensartet. Samtidig er påfylderen nu i stand til at foretage kvalitetssikring under isoleringsprocessen. Med venlig hilsen Henning Baadsmand Skanderborg, november

8 8 8 af 8 sider

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Hvis du er en habil gør det selv-håndværker, er det ikke svært. Men meget afhænger af forholdene i huset som fx antallet af skabe, samt hvad lofter og vægge er lavet af. En centralstøvsuger

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Så tal dog sammen. Hvad der skal til for at forbygge nedslidning i bygge- og anlægsbranchen. Erfaringer fra Forebyggelsesfondens projekt hos NCC

Så tal dog sammen. Hvad der skal til for at forbygge nedslidning i bygge- og anlægsbranchen. Erfaringer fra Forebyggelsesfondens projekt hos NCC Så tal dog sammen Hvad der skal til for at forbygge nedslidning i bygge- og anlægsbranchen Erfaringer fra Forebyggelsesfondens projekt hos NCC 1 Så tal dog sammen Erfaringer fra Forebyggelsesfondens projekt

Læs mere

Nye koncepter til mobile tandklinikker

Nye koncepter til mobile tandklinikker Bachelorprojekt Nye koncepter til mobile tandklinikker Dato: 20/12-2010 Student: Nikolaj Apitz s053871 Vejleder: Claus Thorp Hansen Studieretning: Design og innovation Institut: DTU Management Projektperiode:

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Metodehæfte USAR Gennembrydning

Metodehæfte USAR Gennembrydning Gennembrydning Version 2.0 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte USAR Gennembrydning Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen, Henrik Jørgensen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright: Beredskabsstyrelsen Forsidefoto:

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

FarmTest - Kvæg nr. 16-2003. Strømaskiner og halmspredere

FarmTest - Kvæg nr. 16-2003. Strømaskiner og halmspredere FarmTest - Kvæg nr. 16-2003 Strømaskiner og halmspredere 2 Strømaskiner og halmspredere Strømaskiner og halmspredere Af konsulent Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og

Læs mere

Tunge løft. Gode løsninger, der afskaffer eller nedbringer belastningen ved tunge løft. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Tunge løft. Gode løsninger, der afskaffer eller nedbringer belastningen ved tunge løft. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Tunge løft Gode løsninger, der afskaffer eller nedbringer belastningen ved tunge løft Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf.

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf. Hegn til Heste Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Indledning Pt. side 1.0 3 Hestenes reaktionsmønster 1.1 3 Foldenes formål, udstyr og størrelse 1.2 5 Hvad er årsagen til heste

Læs mere

Et historisk tilbageblik Fra Skagen i nord til Esbjerg i syd og i de indre farvande landes der store mængder konsumog industrifisk fanget med trawl.

Et historisk tilbageblik Fra Skagen i nord til Esbjerg i syd og i de indre farvande landes der store mængder konsumog industrifisk fanget med trawl. Kapitel 2 side 11 Fiskeri med trawl Trawl bruges som fangstredskab efter næsten alle fisk og skaldyr - i stort set alle farvande uanset om fiskearterne lever tæt ved havbunden eller i de øvre vandlag.

Læs mere