i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto"

Transkript

1 December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63 Nr

2 Velkommen til VÆKST i Gislev - nr. 2 Så er vi igen på gaden.. I redaktionsudvalget er vi rigtig glade for alle de positive tilkendegivelser, som vi har modtaget på det første blad. Vi er rigtige stolte af den opbakning, som vi har modtaget fra foreninger, forretningsdrivende og enkeltpersoner. Med alle de positive tilkendegivelser og alt det stof, som kom ind til første nummer og ikke mindst den store mængde af stof til dette andet nummer, overstiger det vores vildeste fantasi. Vi har samlet forøget indlæg og annoncer fra første til andet nummer med cirka 50 procent. Vi har åbenbart ramt et behov for lokale informationer med fokus på dette lokalområdes fantastiske natur og mangeartede tilbud. Men hvorfor skulle det ikke også være her tingene sker. Med 74 store som små erhvervsdrivende, 14 kommunale og private institutioner og 29 foreninger/afdelinger og naturligvis så alle vi andre menige soldater. Det er et helt fantastisk potentiale, der er gang i, og som vi alle kun kan være stolte af. Vi siger også tak til alle dem, som sørgede for omdelingen af det første blad. Redaktionsudvalget har til dette nummer bedt Jens Elmgren skrive et indlæg om hans oplevelse ved at flytte til Gislev. I de kommende numre vil vi til hvert nummer give opfordringen videre til en anden lokal borger. Det kunne være spændende, hvis vi kunne sætte fokus på bl.a. bosætning: Hvorfor bor vi her? Hvorfor flytter folk hertil? - og meget mere! Det er vigtigt at have fokus på det lokale, hvis vi vil overleve lokalt. Vi gør det ikke, hvis vi handler i de store supermarkedskæder udenbys, og kun handler her, når vi har akut mangel. Det er vigtigt, at vi tager ansvar for vores lokalområde, hvis vi ikke vil være et udkantsområde! Så, derfor støt hele tiden op om det lokale, de støtter op om os! Bilen er kun til rådighed en del af vores liv! Redaktionsudvalget håber, at VÆKST i Gislev kan medvirke til en positiv udvikling af Gislevområdet. Vi har indgået aftale med ejendomsmæglerne i Ringe om, at de har VÆKST i Gislev liggende i deres butik, og at de vil udlevere dem til køberemner til boliger i Gislev-området. Endvidere kan bladet også vedhæftes digitalt til deres salgsopstillinger. Redaktionsudvalget modtager gerne ris/ros og gode ideer, så vi fortsat kan udvikle bladet til glæde og gavn for alle. Med venlig hilsen AP Andersen, Ole Bandholm, Lars Fredslund Hansen Vi modtager gerne private bidrag til VÆKST i Gislev Bidrag kan indbetales på vores konto i Andelskassen: Skriv venligst navn i beskedfeltet! Du kan altid læse VÆKST i Gislev på Redaktionsudvalget har fået fælles mailadresse: Bandholm Foto 2

3 Fra redaktionen Virksomheder Virksomheder i Gislev og omegn tilbydes markedsføring til en billig penge gennem annoncering og virksomhedsprofiler. Informationssider Bladet vil indeholde informationssider fra vores lokale foreninger/afdelinger, institutioner, borgere samt annoncer og virksomhedsprofiler fra virksomhederne i Gislev og omegn. Herudover er der telefonlister mm. for foreninger og institutioner samt en aktivitetskalender for kommende periode. Det er vigtigt, at vi får datoerne ind for kommende aktiviteter så tidligt som muligt. Har I datoer, der rækker et halvt eller helt år frem, så lad os endelig få dem. Så kan vi få annonceret arrangementerne så tidligt som muligt. Vi lader hele tiden kalenderen gå så langt frem tidsmæssigt, som der er plads til i det pågældende nummer. Kirkebladet for Gislev & Ellested Sogne indgår som indstik i VÆKST i Gislev. Man behøver derfor kun at kigge i VÆKST i Gislev for at finde relevante oplysninger. Udgivelsesplan 2012/13 Nr. 2 udkommer den 15. november 2012 Deadline er den 25. oktober 2012 Nr. 3 udkommer den 15. februar 2013 Deadline er den 25. januar 2013 Nr. 4 udkommer den 15. maj 2013 Deadline er den 25. april 2013 Nr. 5 udkommer den 15. august 2013 Deadline er den 25. juli 2013 Indlevering af tekst til bladet Alt materiale skal være redaktionen i hænde senest på deadline-datoen. Dersom deadline ikke overholdes har vi desværre ikke mulighed for at få stoffet med i det planlagte nummer. Annoncer bedes indleveret så tidligt som muligt og tag gerne kontakt til Ole Bandholm, for at få gode råd om kvalitet og format. Det letter redaktionens arbejde. 3 Materialet skal sendes elektronisk: Tekst i Word-format Billeder separat i JPG-format / billederne bedes afleveret i højst mulig opløsning. Annoncer bedes indleveret så tidligt som muligt og tag gerne kontakt til Ole Bandholm, for at få gode råd om kvalitet og format. I er meget velkomne til at kontakte redaktionen, hvis I ønsker at få taget billeder. Redaktionen opfordrer til, at man løbende fremsender indlæg til næste nummer. Redigering og korrektur på bladet står vi for. Udgangspunktet er, at vi gerne optager al tekst og en del af billederne, men vi er nødt til at have nogen fleksibilitet specielt med hensyn til billeder. Da vi pga. pris for trykningen forsøger at tilpasse tekst og billeder, er billeder gode til at justere med. Annoncepriser (ex. moms) - Mål: B x H Helside pr. år kr. 185 x 260 mm el. 210 x 297 mm Halvside pr. år kr. 185 x 125 mm el. 90 x 260 mm Kvart side pr. år kr. 90 x 125 mm En ottendedel side kr. 90 x 60 mm Virksomhedsprofil ½ side kr. (forudsætter annoncering) I er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål og gode ideer; henvendelse via: eller direkte til Redaktionsudvalget Lars Fredslund Hansen Bystævnevej 2, 5854 Gislev mobil Ole Bandholm Bytoften 9, 5854 Gislev mobil A.P. Andersen Søndervangen 24,5854 Gislev mobil

4 Gislev Lokalråd Vækst i Gislev Fra lokalrådet skal der lyde en stor tak til de tre redaktører Lars Fredslund, A.P. Andersen og Ole Bandholm for et flot stykke arbejde. Et kvalitetsblad vi kan være stolte af i Gislev De reaktioner vi har fået på bladet er udelukkende positiver og lover godt for de fremtidige udgivelser. Også en tak til menighedsrådet. der har vist den tillid at sætte kirkebladet sammen med Vækst i Gislev. Det giver sammenhængskraft i lokalsamfundet at have en fælles udgivelse. Så håber vi, at vi alle sammen får lært at bruge bladet aktivt sådan, at det bliver ved med at være en inspirationskilde til os alle, og samtidig viser, hvad der sker og giver et godt indtryk af Gislev Sogn og Fjellerup by. Borgermødet vedrørende hallerne i gamle Ryslinge kommune I Gislev Lokalråd er vi glade for det umiddelbare udfald af det borgermøde, der var om hallernes fremtid den 2. august Det viser, at hvis argumenterne og forarbejdet er i orden, så nytter det også at tage dialogen, og dele de tanker og ideer, der er i lokalsamfundet, med politikerne. Nu skal vi så bevise, at der er grobund for videre udvikling, så vi ikke senere igen står i samme situation. Der er i den forbindelse nogle praktiske opgaver, der skal løses og der er mulighed for at gøre en aktiv indsats for hallen i Gislev. Vi har en arbejdstitel der hedder Handymandag. Man kan melde sig ved Toke Andersen som i første omgang koordinere holdet af praktiske folk, der en gang imellem vil give en hånd med. Toke har tlf eller mail: Børnekulturprojekt Lokalrådet er sammen med dagplejerne og kommunens børnebibliotek med i et projekt med formidling af fortælling, teater og musik for de allermindste. Arrangementerne løber formentlig af stablen i april/maj Vi følger op med mere oplysning senere, når programmet er fastlagt. Jeg er sikker på at der bliver noget spændende for de små. Andre tiltag Lokalrådet har flere tiltag, som vi arbejder med: Udviklingsplanen, som er en del af det grundlag kommunen tilrettelægger deres landdistrikts politik efter, skal revurderes i den nærmeste fremtid Der bliver arbejdet med markedsføring sammen med Fynsland og Kommunen, og ikke alene markedsføring af kommunen, men også de enkelte lokalområder. - Rent lokalt tænker vi bl.a. i en form for tilflytter - og velkomstpakke til nytilkomne beboere i sognet. Der er også fra kommunens side ytret ønske om byfornyelsesforslag i Gislev By. Det er også noget vi har på vores dagsorden. Gislev Info altid i udvikling Vi har forslag om cykelstier i støbeskeen.. Gislev lokalråd er i øvrigt altid lydhør over for gode ideer og vil gerne i det omfang, vi kan være behjælpelige med det, der kan være relevant for lokalrådet at deltage i. Ebbe Andersen Formand 4

5 Vækst i Gislev Ikke kun titlen på bladet! En idérig, innovativ tænketank med aktion Bandholm Foto Foranlediget at nogle udtalelser Mogens Andersen, Gislev Rejser udtalte til avisen om En ny vej, har Heide Munk, medlem af lokalrådet og fmd. for idrætsforeningen foreslået et idéforum af aktive innovative og idérige mennesker. Lokalrådet tilslutter sig meget gerne og modtager gerne henvendelser om og fra personer, der vil deltage og give deres mening og gode ideer videre til en form for tænketank, som også kan formå at sætte gang i nye tiltag eller events, der kan tiltrække nye beboere og gøre Gislev sogn mere spændende og attraktiv end det allerede er. Henvendelse kan ske til Gislev Lokalråd. Ebbe Andersen Formand Gode og interessante hjemmesider: Gislev lokalråds: Ministeriet for by, bolig og landdistrikter: Faaborg-Midtfyn Kommune: 5

6 Tak for en god aften! Den 4. oktober 2012 var Tre Ege Skolen på besøg i Snurretoppen til forældre-møde. Det var en aften, som vi fra Tre Ege Skolen ser på med stor glæde. Helene Madsen (børnehaveklasseleder), Jette Holm (SFO-leder) og jeg selv fik mulighed for at fortælle om vores skole, om samarbejdet mellem børnehaven og skolen og om hvordan vi gør os klar til at modtage netop jeres børn. For at høre mere kommer her nogle vigtige datoer i vores samarbejde: Åbent Hus på Tre Ege Skolen bliver den 15. november klokken Her møder I forældre fra skolebestyrelsen samt skole- og SFO-ledelsen. Vi går rundt og ser skolens rammer. Undervejs fortæller afdelingsleder Claus Schønberg, SFO-leder Jette Holm og jeg om indholdet i skolens hverdag. Tag hele familien med. Vi glæder os til at møde jer. Informationsmødet om undervisningen i børnehaveklassen og fritiden i SFO foregår den 5. december klokken til Mødet er for forældre til kommende elever børnehaveklassen. Vi vægter læsningen højt, da læsning er forudsætningen for at kunne klare alle andre fag. Nu da vi er kommet ind i den mørke tid, begynder skoledagen med læsning i alle klasser. 20 minutters total stilhed breder sig hver morgen gennem skolen. I 4. klasse arbejder lærerne intenst med faglig læsning. De har været på kursus i faglig læsning og 4. klasse vil i dette skoleår modtage en undervisning, som har til formål at styrke elevernes faglige læsning. Dette skoleår er præget af en vilje og tro på fremtiden. Skolens personale yder et stort arbejde og det afspejles i stor faglighed i undervisningen og i fritidspæda-gogikken. Derudover lægger vi stor vægt på de sociale kompetencer hos ele-verne. De to områder skal helst gå hånd i hånd. Hvad er der ved at være faglig dygtig, hvis du ikke kan finde ud af at omgås andre? Hvor meget får du lært, hvis du ikke har det godt socialt i klassen? Du kan være sikker på, at dit barn får begge dele med, som elev på Tre Ege Skolen. Juniorklubben er åben hver eftermiddag. Der er ansat et dygtigt personale, som står klar til at være sammen med jeres børn. Støt op om klubben meld dit barn ind! Følg også med på skolens hjemmeside: Venlig hilsen For alle interesserede voksne og børn... Selve indskrivningen foregår den 15. januar klokken Det er en festdag både for jeres børn og for os på skolen. Vi har valgt at markere dagen med en sammenkomst i børnehaveklassen. Den digitale indskrivning er åbent fra november. Marianne Aagaard Skoleleder Oktober bød på høstfest for klasse. En tradition som er overført fra Gislev. Der er sang, dans med musik fra Tommy og Karen og masser af dejlig frugt, brød og kage. Aulaen var pyntet så fint med medbragte frugter, blomster og landbrugsmaskiner i miniformat. Børnene var glade, dansen blev trådt med energi og stemningen var høj. Ligeledes var TRIM-dagen en dag med engagement og røde kinder. Dagen sluttede i aulaen med sang, glæden over gode præstationer fra alle og udsigt til efterårsferie. Kattemad - 5 kg kr. Hundemad - 15 kg kr. 6

7 alle dage Gislev 7

8 Spil og spis dansk arrangement men musikskolens elever på Gislev Friskole Spil Dansk Spis Dansk Dag på Gislev Friskole Siden 2001 har Spil Dansk Dagen eksisteret. Hvert år den sidste torsdag i oktober fejres dansk musik i al sin bredde og mangfoldighed. I radioen kunne vi hele dagen høre dansk musik. Kl var der budt ind til fælles sang, hvor vi sang forskellige sange. Normalt er det et krav at musikken og teksten skal være skrevet af danske musikere. I år var der for første gang en afvigelse fra reglen, da arrangørerne bag Spil Dansk ønskede at fejre Bamse. Derfor blev I en lille båd der gynger sunget sammen med Jeg ser de bøgelyse øer, Se min kjole, Jeg i live, Ud under åben himmel og Hvalborg. Den store fællessang var første del af et større arrangement på Gislev Friskole. Sidst på dagen åbnede Musikskolen for dørene kl og inviterede til koncert med elever fra musikskolen. - Alt dette kan I læse om i Faaborg- Midtfyns Musikskoles reportage andet steds i dette nummer. (red) Mette Greve Kristensen På Spil dansk dagen den 25. oktober 2012 havde Musikskolen Spil og Spis dansk koncert på Gislev Friskole. Det er første gang, arrangementet holdes på Gislev Friskole. Og det skal da siges, at der var mange fremmødte fra både Ryslinge, Kværndrup og Gislev. Ca. 130 forventningsfulde folk var mødt op. Fra kl deltog guitar, - sang, og klaverelever. Derudover spillede minibandet fra Gislev Friskole, som efterhånden er blevet et stort miniband med 15 deltagere. Som afslutning af den første koncert spillede ungdomsklubbandet. 99 personer deltog i den efterfølgende fællesspisning, som Den lokale Støttekreds for Musikskolen stod for. Menuen bestod af gammeldags kyllingesteg med kartofler, agurkesalat og salat med bedstemordressing med kage til kaffen, som flere hjælpsomme folk have bagt. Efter spisning spillede Musikskolens guitarlærer, Kirill Gedde på fornem vis, en koncert, hvor han præsenterede sin egen musik inspireret af russisk historie og tradition. Som afslutning på et godt arrangement spillede Det lokale band Tøsetoner. Palle Larsen / souschef Faaborg-Midtfyn Musikskole 8

9 Gislev Friskole - en god friskole til et godt liv På Gislev Friskole har vi en del arrangementer, som knytter os tættere sammen. Morgenen starter med at de elever, der skal møde 8.15, følges over til morgensang. Ved morgensangen spiller skolens musiklærer Søren Krog klaver sammen med lærer Steffen Gyldstrand på trommer, og eleverne synger med. Morgensang afspejler et meget godt billede af fællesskabet, som vi har her på friskolen. Forholdet i klasserne Når det nye skoleår starter får Børnehaveklassen en store-ven fra 5. kl. Eleverne i klassen har et ansvar for de små, de skal bl.a. vise dem rundt, og 5. klasse er dem, som børnehaveklassen kan komme til, hvis der er problemer. Sammenholdet på tværs af klasserne ses tydeligt i pauserne, da tiden bruges på leg og fodbold udenfor og snakken går indenfor. En gang om ugen har hele hvid bygning en times matematik sammen. Det forstærker sammenholdet mellem de store og de små, da de kan hjælpe hinanden, hvis det er svært. Lærere og elever Forholdet mellem lærerne og eleverne er rigtig godt. De står altid klar til at hjælpe, hvis der er brug for det, og man kan altid komme til dem, hvis der er problemer. Arrangementer for alle Vi har bl.a. vores årlig Julebasar i november, hvor alle eleverne og deres forældre deltager aktivt. Hver klasse har en bod med forskellige sager kl. står hvert år for kaffe og kage, imens 3. kl. laver en juleforestilling. Resten af klasserne har boder, hvor man kan købe adventskranse, og vinde ting i tombolaer. Ugen slutter med en premiere for hele skolen, deres forældre og interesserede. Inden juleferien begynder har skolen, og nogle af forældrene arrangeret en stor julefrokost for eleverne, der venter på dem, når de kommer hjem fra den årlige julegudstjeneste. Derudover har vi bl.a. også fastelavn, Sankt Hans og teateruge. Teaterugen begynder så småt, når eleverne skal til at vælge, hvilket værksted de skal være på i ugens løb. Et par dage inden ugen begynder, får hver enkelt elev at vide, hvad eller hvor han/hun skal være. Ugen begynder med en fælles samling, hvor man får lidt at vide om, hvad der skal foregå i værkstederne. Skuespillerne får manuskripterne en uge inden, så de går straks i gang med at øve replikkerne. Maria og Rikke Elever i 9. klasse på Gislev Friskole 9

10 Julens traditioner på Gislev Friskole Nu nærmer julen sig, og en af de helt store traditioner på Gislev Friskole er årets JULEBASAR. I år finder den sted lørdag den 24. november Skolens klasse står for årets Nissespil. I år er det en julemusical: Nisse Grandprix. Kort fortalt, så handler musicalen om, at julemanden i år har aflyst julen fordi børnene er begyndt at ønske sig så mange nymodens ting. Butikkerne er chokerede, og de udskriver et Jule-Melodi-Grandprix for at redde julehandlen. Nisserne og troldene er rystede, men beslutter sig for at deltage i Melodi Grandprixet. Og så Hvis du vil vide, hvordan det hele ender, så må du dukke op til Julebasaren på Gislev Friskole lørdag den 24. november kl Udover Nissespil så er der en masse boder på skolen. Vi har Amerikansk lotteri med flotte gevinster, flødebollemaskine, fiskedam til børn og barnlige sjæle med fine gaver, dåsekast samt salg af flotte hjemmelavede dekorationer og adventskranse. Der vil også være aktiviteter i skolens nyopførte bålhus klasse sælger i cafeen gløgg, kaffe/ the og æbleskiver. Vi håber en masse mennesker vil møde op alle er velkomne. Overskuddet fra dagen går til noget, som børnene er med til at bestemme. Luciaoptog den 13. og 14. december 2012 En af de andre store ting i december er årets luciaoptog. Stammen i luciaoptoget er i år klasse og så er elever fra de ældste klasser velkomne til at deltage. Vi går for hele skolen torsdag den 13. december 2012 kl Om eftermiddagen går vi på Plejecentret Nørrevænget og synger en lille koncert i deres lokaler. Fredag den 14. december 2012 slutter vi af med årets sidste Lucia-koncert i Gislev Kirke. Vi håber mange vil dukke op og se os en af de 3 gange vi opfører vores koncert. Vel mødt på Gislev Friskole Natursti på Gislev Friskole 7. klasse har arbejdet med at lære træer og buske at kende og har lavet natursti for 1. klasse. Eleverne har arbejdet sammen i grupper. Hver gruppe har fundet 10 forskellige træer og buske, som de har bestemt navnene på ved at benytte bestemmelsesnøgle og opslag i plantebøger. Martin og Nathja forklarer for 3 elever fra 1. klasse Da de var færdige med opgaven, lavede hver gruppe en natursti til 1. klasse, så de også kunne blive klogere på, hvad der vokser omkring skolen. Det var dejligt at komme ud og røre sig i den friske luft, og vi havde en rigtig hyggelig time sammen med 1. klasse. Vi er glade for, at I ville være med og I var rigtig gode til at finde træerne! Hilsen Gitte Pedersen Biologilærer på Gislev Friskole 10 Julie og Ida forklarer, hvad der skal findes i naturen

11 VERDEN RUNDT MED DIT LOKALE REJSEBUREAU BESTIL TLF MAN - FRE 9-17 SE 23 OVERSØISKE REJSEMÅL USA Canada 11 dg Afr kr Alaska 14 dg Afr kr Canada Vest 16 dg Afr kr USA Best of West 17 dg Afr kr USA Wild West 17 dg Afr kr New York & Washington 8 dg Afr kr New York 8 dg Afr kun kr Hawaii 16 dg Afr kr De Vestindiske Øer & New York 15 dg Afr fra kr Cuba 12 dg Afr kr Brasilien 12 dg Afr fra kr Australien 22 dg Afr kr Nordkap 16 dg Afr kr New Zealand 21 dg Afr kr Sri Lanka 16 dg Afr kr Kina Beijing 8 dg Afr fra kr Kinesisk Nytår 8 dg Afr kun kr Kina, krydstogt på Yangtze-floden 13 dg Afr fra kr Vietnam 18 dg Afr kr Dubai 9 dg Afr kr Egypten 13 dg Afr fra kr Sydafrika 13 dg Afr kr Bestil katalog og kom til gratis informationsmøder. DET SKER PÅ ØRBÆKVEJ 12: Gislev Rejser er grundlagt i Gislev i Vi startede som en taxaforretning, så blev det busrejser til det nære Europa og i dag har vi rejser med Fly, Bus og Skib til hele verden. I alt kan du vælge imellem 170 forskellige rejsemål, der alle har rejseleder med hele vejen. Vi er stadig danskejet og har en solid økonomi. Kom ind og få dit rejsekatalog på kontoret.

12 Nyhedsbrev fra Gislev Forsamlingshus Nu hvor vi har fået et lokalt blad, må det være passende at skrive lidt om forsamlingshuset. Først vil vi her sige en stor tak til Andelskassen Fyn, Vanførefonden og Bevica Fonden, for deres tilskud til vores nye handicapvenlige indgang ved Skovstuen. Uden deres tilskud havde vi ikke kunnet gennemføre projektet. Som et af få forsamlingshuse lejer vi stadig ud til ungdomsfester. Der plejer ikke at være de store problemer, men vi er også strikse med, at der skal være 1 voksen for hver 12 unge. Forsamlingshuset havde i juni besøg fra Baggårdsteatret i Svendborg. De opførte skuespillet forsamlingshuset, der var godt besøgt. Desværre bliver der ingen revy i Det har ikke været muligt at finde stof nok til en revy. Måske skulle vi overveje at starte på dilettant igen. Er der nogle, der har lyst at arbejde med det ene eller det andet, så er I velkomne til at kontakte forsamlings-husets bestyrelse. Et råb om hjælp Husets naturgaskedel står overfor en udskiftning. Anlægget er fra 1987 og er meget dyrt i drift i forhold til nye anlæg. Vores gasregning er derfor alt for stor. Vi har fået et tilbud på nyt anlæg. Med 3 separate anlæg dette vil være det mest rentable vil det koste ca ,- kroner. Så stort et beløb kan huset ikke spare sammen til ud af driften. Vi er derfor i gang med at søge fondsmidler, og vi håber, der kan komme lidt tilskud den vej. Samtidig med gasfyret søger vi om tilskud til renovering af Rigsvåbenet, der er kommet frem på væggen i den store sal. Vi håber, vi kan få det tilbage i den oprindelige udførelse. Ligeledes vil vi bede borgerne i Gislev om lidt frivillige bidrag. Der vil blive spurgt om dette i 2013, når der bliver sendt girokort ud til medlemsbidrag. Alt dette er for at vi kan bevare et velfungerende og pænt forsamlingshus i Gislev. Vi er 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, der alle gør et stort stykke frivilligt arbejde i huset. Det er nødvendigt at spare på håndværkerudgifterne, hvis økonomien skal hænge sammen. Bestyrelsen i Gislev forsamlingshus v/poul Kirkeskov Pedersen Bandholm Foto 12

13 Nyt fra Gislev Erhvervsforening SuperBrugsen I år kommer julehjerterne op! Bestyrelsen har fået lavet vores julehjerter om, så de nu er lovlige. Takket være byens borgere, Andelskassen Fyn og sponsorløbpenge har det nu økonomisk kunnet lade sig gøre, at få vores flotte julehjerter gjort klar. Gislev Erhvervsforening afholder intern julefrokost i Gislev i forsamlingshus i år. Vi ved, at mange borgere er ærgerlige over, at den fælles julefrokost, som vi plejer at lave i Gislev hallen, ikke bliver i år, da deltagelsen i hallen var dalende. MEN Har du et CVR nr. kan du melde dig ind i Gislev Erhvervsforening, Det koster ca. 800 pr. år. og der er i skrivende stund enkelte ledige pladser. For mere info. Kontakt formand Morten Pedersen tlf / Generalforsamlingen er tirsdag den 12. februar 2013 i Gislev hallens cafeteria. Fredag den 12. november 2012 havde vi halloween-arrangement her ved SuperBrugsen. Igen i år var det i samarbejde med Andelskassen og Gislev friskole. Et hyggeligt arrangement med masser af flotte udklædte børn og flotte græskar. Hvilken fantastisk dag! Sammenhold, Glæde og Engagement. Søren Hvidberg SuperBrugsen Gislev Dorthe Milland 13

14 Gislev IF Fritid for alle også for dig! Sæsonen er i fuld gang Siden sæsonstart i september har der været gang i idrætten i og omkring hallen. De mange trænere, instruktører og medhjælpere står klar hver uge til at lave sjove, spændende og udfordrende aktiviteter for alle aldre, så prøv bare at se her: 1-3 år Forældre/Barn-håndbold og Forældre/Barn-gymnastik 3-6 år Håndbold, Gymnastik og Fodbold kl. Badminton, Krocket, Håndbold, Gymnastik og Fodbold 2. kl. Bordtennis, Badminton, Krocket, Håndbold, Gymnastik og Fodbold kl. GIF Fritid m/lektiecafé, Bordtennis, Badminton, Krocket, Håndbold, Gymnastik og Fodbold HUSK Børnekontingent: T.o.m. 10 år betales kun ét kontingent pr. sæson uanset antallet af aktiviteter kl. Badminton, Gymnastik, Bordtennis, Håndbold, Krocket, Fodbold og GIF Fritid m/lektiecafé kl. Håndbold, Badminton, Bordtennis Krocket, Fodbold, GIF Fritid m/lektiecafé og FritidsLederUddannelse år Badminton, Håndbold, Bordtennis, Krocket, Fodbold og FritidsLederUddannelse 18+ år Badminton, Gymnastik og Dans, Håndbold, Bordtennis, Spinning, Krocket, Løb og Cykel, Fodbold og VenteTilbud. GIF Fritid Fritidsklub Siden 17. september har vi nu haft Fritidsklub hver mandag og onsdag kl til for alle i klasse. Og det er en succes, som gerne vil være endnu større. Vi bruger hallen hele hallen til det, som vi lige har lyst til: Svinge i reb, spille hockey og fodbold eller hygger i en krog. Den sidste times tid går vi så i Caféen, får lidt spiseligt, spiller dart, Wii, bordfodbold og andre spil. Prisen er KUN 250 kr. om måneden for begge dage, eller 150 kr. for den ene dag. Læs mere om GIF Fritid på GIF Fritid Lektiecafé I GIF Fritid er der også mulighed for at få hjælp til lektierne. Det kan være alt fra dansk til fysikkemi, eller hvis du har særlige vanskeligheder forsøger vi at hjælpe dig med dem. Som skolelærer har Heide mulighed for at skaffe hjælpemidler, træningsopgaver og gode ideer til at knække et problem. Så kom og få hjælp til lektierne eller bare et pusterum. Læs mere om GIF Fritid på Spinning: Hjerte- eller Powerhold Genoptræning, fedtforbrænding, vedligeholde formen eller bare at opbygge en. Spinding er måden at få pulsen helt i vejret, muskulaturen styrket og udholden-heden sat på prøve. Med vinteren på trapperne begynder indesæsonen. Vi har cyklerne, og tilbyder hold for hjerteog diabetespatienter, hold for motionister, og lukkede hold for grupper. Er i 5-9 der vil en tur på cyklerne, så se mulighederne på www. gislev-if.dk, og kontakt instruktørerne for evt. træningstider. Se også hvor vi holder til. GIF og Cross Fit Den 25. oktober 2012 samlede GIF og DGI en lille gruppe nysgerrige for at introducere til en spændende og alsidig motions- og styrketræningsform Cross Fit. I aftenens skær fra lysmasterne fik vi en god (og svedig) gennemgang af en række øvelser, hvor vi 14

15 hurtigt fik pulsen op og varme i musklerne klar til at styrke bl.a. ryg, skuldre, mave og overarm. Det der er med til at gøre netop Cross Fit yderst interessant i foreningsregi er, at det kan gøres ved ret simple og redskaber, der er lette at få fat i: Mukkert, traktordæk, gummislanger, paller, vanddunke, o.l. Cross Fit er vil være en fantastisk mulighed i flere sammenhænge, fx til genoptræning, styrketræning, opvarmning til fx fodbold, forebyggelse af kropsligt forfald, og meget mere. Også med stor interesse blandt de fremmødte, vil vi også ønske, at endnu flere giver udtryk for at være nysgerrige eller gerne vil prøve kræfter med Cross Fit i Gislev. Send derfor en mail til og tilkendegiv din lyst til at få styr på muskulaturen. Har du en ledig stund? Har du en træner inden i? Er du Handyman eller har grønne fingre? Har du lyst til eller behov for et socialt netværk lokalt? For alle gælder det, at har man en ledig stund, kan vi sagtens bruge en ekstra hjælpende hånd. Foreningslivet er jo afhængigt af, at der er frivillige unge og voksne til at være trænere og instruktører, og der er også behov for praktiske hænder til enkelte opgaver omkring fællesområderne. Også til organisering kan vi bruge en frivillig i ny og næ. Så, hvis du har en ledig stund, så vil vi være taknemmelige for din hjælp. Kontakt blot bestyrelsen. Vi har rammerne sammen fylder vi dem ud! I Gislev IF vil vi rigtig gerne kunne sige: Vi har tilbud til alle. Derfor er vi klar til at se på evt. nye tiltag. Det, der er med til at gøre Gislev IF til noget særlig genialt, og som gør det muligt for ildsjæle at gøre det de er bedst til, er, at vi har den påkrævede bestyrelse, og mulighed for at hjælpe med økonomien. Vi har et stort netværk, erfaring, kontakt til borgerne og en stor vilje til at ideerne kan udvikles. Så Har du en god ide, skal du blot henvende dig til Heide Munk, eller sende en mail til gislev-if.dk. Så skaber vi i fællesskab noget nyt og fantastisk. Bliv sponsor også GRATIS Der er mange måder at give et bidrag til Gislev IF på. Vi vil også takke alle nuværende sponsorer for samarbejdet, og håber i vil holde fast i støtten til GIF. Har vi penge, kan vi udvikle! På forhånd tak for støtten! Nu kan du også gøre det via dit elforbrug og det koster ikke dig noget. Gislev IF er oprettet hos Fynsk SponsorEl, hvor el-prisen er ca. 10 ører under markedsel-prisen, og hvor EnergiFyn giver 2 øre til Gislev IF pr. elforbrug. Er dit forbrug max kwh (gælder også virksomheder), og vil du gerne støtte GIF, så kontakt EnergiFyn eller Jytte fra GIF, og vi hjælper med det praktiske. Det er alm. kendt, at man støtter en forening ved at tanke OK-benzin med OKkort. Men mange bliver overraskede over at det ikke bare kører. Hvis du vil være sikker på at du støtter GIF, bedes du kontakte OK, og sikre at kortet er tilknyttet Gislev IF. 15 Mobiltelefonen er blevet hvermandseje, og dermed opstår der også muligheder for at støtte foreninger gennem sit taletidsforbrug. Nogle selskaber giver mulighed for støtte, bl.a. CBB, så tjek din konto på selskabets hjemmeside, og se om du kan støtte GIF. Sponsor nr.: Tlf.: Hvert år afholdes forskellige arrangementer i og omkring GIF, hvor der er mulighed for at støtte bl.a. GIF: Loppemarked, Sponsorløb, div. fester. Vi beder jer have os i tankerne i løbet af året. Derved kan vi skabe den udvikling og de aktiviteter der er og bliver behov for. Gislev IF Vi har også noget for dig! Heide Munk, Formand

16 Er din bil klar til vinter? Kom hurtigt videre med Mekonomen Vejservice UNDERVOGNSBEHANDLING af bilen i samarbejde med Med Mekonomen Vejservice kommer du hurtigt videre, hvis bilen er gået i stå. Med i købet får du også: Hjælp døgnet rundt på En lang række tilbud til dig og din bil 3 års garanti på reservedele Fastholdelse af din fabriksgaranti FORSIKRINGSSKADE Vi laver alle typer skader på din bil. Vi håndterer kontakt til dit selskab samt opgørelse af skaden Hos os har du lånebil, mens vi laver din bil. GLASSKADE Samarbejde med alle forsikringsselskaber. Vi udbedrer: Glasskader Revner Stenslag Udskiftning af ruder Få luft i økonomien med Mekonomen Kortet Lån op til kr ,- / 12 mdr. rentefrit Kom ind og hør mere! Repræsentativt eksempel for delbetaling 12 måneder* ÅOP 11,5% *) Løbende måned + 30 dage. Debitorrente 0% Årligt abonnement kun kr. 295,- Kreditbeløb/Køb ,- Adm.afg./md. 29,- Oprettelsesgebyr 295,- Samlede kreditomk. 369,- Månedlig ydelse** 863,- Samlet beløb til betaling ,- * Eksemplet er baseret på et køb foretaget den 15. i en kalendermåned og er beregnet den 12. Januar Eksemplet forudsætter at rente og omkostninger er uændret gennem hele kreditperioden. Hvis kreditten udnyttes på anden måde, kan det medføre såvel højere som lavere ÅOP. ÅOP er beregnet i henhold til Kreditaftaleloven (KAL).** Ydelserne afrundes op til nærmeste hele krone. Oprettelsesgebyret tilskrives saldoen. Evt. oprettelsesgebyr er inkluderet i Samlede kreditomk. og Samlet beløb til betaling. VINTERDÆK Eks. 195/65-R15 91T Michelin Alpin 4 stk ,- Inkl. montering og afbalancering. Vi fører alle dækmærker. Ring for tilbud! Alle priser er inkl. moms. 16 Gislev Autohandel v/anders Johansen Bygmestervej Gislev Tlf.:

17 Birkemose lige ovre på Fåborgvej Mandag den 8. oktober vandrede Else og jeg op ad Faaborgvej i Gislev. Vi havde meldt os til Lokalhistorisk Forenings rundvisning hos Birkemose. Vi passerede den mørklagte Tre Ege Skole, drejede omkring Håndværkervej med det nedlagte busstoppested til Svendborg, passerede det, der - engang var vores bibliotek, og idet vi drejede ind til vores bestemmelsessted Birkemoses kantine, kastede vi et blik på det, der engang var vores kommunes nu nedlagte materialegård. Således lidt nedbøjede satte vi os tilrette blandt Lokalhistorisk blandede medlemmer, der både udgjorde folk fra de to nabobyer Kværndrup og Ryslinge. Heldigvis var der mange lokale fra Gislev. Efterhånden, som aftenen skred frem, blev ryggen rettet, og vi følte virkelig stolthed over at være fra Gislev. Henning Birkemose og hans indkøbschef orienterede os på fortræffelig vis om, hvad Birkemose står for i dag. Fra Henning Birkemoses farfars start med skiftende fabrikationer fra biler i træ til karetmagerarbejde til hans far der fabrikerede havemøbler frem til de nuværende ejere, brødrene Henning og Olavs produktion af arkitektegnede møbler. Vi fik et interessant foredrag, som gav et godt billede af en virksomhed, der med opfindsomhed, trods krisetider, ikke alene har holdt virksomheden i gang og beskæftigelse til lokale, men også er et firma i stor fremgang. Kvalitetsstole og borde med eksport til hele Europa, Australien og Amerika. Testrum, hvor alt bliver testet, for eksempel bliver kontorstolene testet med drejninger. Udstillingslokaler i mange lande. Fotostudie - så hjemmesidebrochurer hele tiden er opdateret. midt i det hele opfinder han nye maskiner og arbejdsmetoder. Efter en dejlig kop kaffe og ostemad var det med en helt anderledes rank holdning, vi hilste af med deltagerne fra vore nabobyer. Vi er glade og stolte over, at vi har en sådan virksomhed i vores by, og da vi passerede skiltet med Four Design forstod vi, hvorfor familien Birkemoses valgsprog er: Tak til familien Birkemose for en god oplevelse og til Lokalhistorisk Forening for et godt arrangement. Finn Hviid Ingenting slår familien Efter rundvisningen sad vi med en rigtig god fornemmelse og med stolthed over en lokal virksomhed, solidt forankret i en udkants by, der tager vare på sine medarbejdere, og ved nytænkning og udvikling er til gavn og glæde for Gislev. Uffe, den tredje broder, har med sin opfindsomhed og tekniske kunnen været en vigtig del af Four Designs succes. Med sit eget firma placeret 17

18 18 FOUR DESIGN - Faaborgvej 14 - DK Gislev / Tlf: / /

19 Bosætning Jens Elmgren flyttede med familie til Gislev for 12 år siden, og de blev her - derfor! Familien, Anni 43, Jens 50 og Sofie 7 år vil år 2000 gerne møde en drøm om livet ved at bo i et lokalsamfund med varme mellem mennesker, med mening og sammenhæng i arbejdsliv og fritid. Jens havde fået nyt job i Odense, Anni nyt job i Nyborg. Sofie skal finde en skole og nye kammerater. Vi kom til vores hus på Søltvej en varm dag i juli - en dag på biltur efter mange huse på ejedomsmæglernes lister. Her kunne det være, vores fremtidige hjem. Her var plads og ro. Her var en god skole for enden af vejen. Første år: Forældrene i Sofies klasse bød til klassefest, nu da en ny familie (os, vi!) var kommet til. Det skete allerede i august få dage efter Sofie var startet i skolen. Der blev spist medbragt mad ved lange borde i laden på en gård hos gæstfrie forældre. Vi spillede rundbold, alle forældre og alle børn. Himlen var meget stor her, hvor der ikke var huse på alle sider og vinden var frisk. Børn og voksne havde det godt sammen. De voksne kunne godt forstå, vi havde bosat os netop her; her var godt at være og her var tilflyttere velkomne. Vi var bekymrede for brændenælder, der stod højt på det meste af vores mark; det kunne forældrene godt forstå. Kort tid efter dukkede en forælder uanmeldt op med en traktor med grønthøster. Den klarede brændenælderne. Her var praktisk hjælp at hente fra naboerne. Det er en selvfølge her på Midtfyn. Sjette år: Det tager to til tre timer at handle ind i brugsen. Er blevet valgt ind i kommunalbestyrelsen. Alle vil gerne tale med mig om skolen, børnehaven, boldklubben. Alle vil fremgang for det lokale. Alle vil høre, hvad der foregår. Det bedste ved at være i kommunalbestyrelsen er, når der er stort lokalt engagement og det er der! Det lokale er ikke bare noget, der er der; det er noget vi gerne vil kæmpe for. Tolvte år: Kommunens embedsmænd har peget på, at én af vore tre idrætshaller skal lukke. Der skal nu spares penge ved, at der skal være færre timer til boldspil og sport for vores børn og unge. Der er et massivt fremmøde på folkemøde i Gislev Hallen om besparelsen - alle stole er optaget. Formanden for fritidsud-valget og andre politikere er med. De lokale fører ordet sagligt og vel forberedt. Det fremgår tydeligt, at den her lukning er en rigtig dårlig idé. Den her sag er slet ikke gennemtænkt. Efterfølgende trækkes forslaget af bordet. Sådan Gislev og sådan Kværndrup og Ryslinge. Den aften var jeg også stolt af det sted, hvor jeg bor. Der er ikke havudsigt i Gislev. Her er udsigt over bakker, skov og mark fra næsten alle steder i byen. Her er engagement i de lokale sager. Her er mange, der tager fat med en frivillig indsats, der ikke belønnes med penge, men med arbejdsglæde. Glæden ved at være noget for andre. Her vil jeg gerne bo. Med venlig hilsen Jens Elmgren Bandholm Foto 19

20 Ryslingehallerne Status og planer Siden borgermødet Efter borgermødet den 2. august 2012 i Gislevhallen er der en del, som har spurgt, om der så skal lukke en hal. Lad os afkræfte dette med at give et par af de politiske udmeldinger: Der er rimelig enighed om, at besparelserne på Ryslingehallerne sættes i bero. Vi trænger til at lige få tænkt os om, hvordan hallerne skal tildeles fremover (Sven Thaisen, Soc.Dem). Det er vigtigt, at vi giver dem mulighed for at leve op til de visioner, som de gav udtryk for på det borgermøde der var, og hvordan det kan køre (Bo Andersen, Venstre). Ideen var tydeligvis at give Ryslingehallerne det gule kort, så det ikke kunne misforstås. Se nu og få styr på den økonomi. Og det ser ud til at virke. (Jacob Holm, SF). Med andre ord: Vi har fået 2 år til at bevise, at vi godt kan få økonomien til at balancere i plus. Status Og hvordan ser status så ud for nuværende? Lad os komme med en kort beskrivelse af hallernes situation. Vi overholder budgettet for de første 3 kvartaler, men der er endnu ikke luft til evt. uforudsete udgifter. Der er nu fuld gang i de rigtigt mange vinteraktiviteter, og det er især dejligt at se, at mange nye aktiviteter er sat i søen. Det nye nøglesystem til hallerne har drillet en del, men der kæmpes en brav kamp for, at det kommer til at køre inden årets udgang. Det har desværre givet ekstra omkostninger til personale. Aktivitetsbroen i Ryslingehallen er officielt droppet, men vil i stedet blive forsøgt i Broby. God lokal opbakning til vedligeholdsopgaver, der skal varetages af de respektive byer. I forhold til belægningen af hallerne i denne vintersæson, kan man fortælle, at det ser positivt ud.f.eks. i Gislevhallen er udlejningen steget med godt 6 timer om ugen, som følge af bl.a. GIF Fritid og lektiecafé. Vi kan alle gøre en forskel Det er dejligt at flere har opdaget mulighederne for at udnytte lokalerne omkring hallerne, og vi vil gerne gøre opmærksom på et par måder hvorpå alle kan være med til at sikre grundlaget for hallernes fremtid. For kun ca. 360 kr. i timen, kan hallen også lejes af private. Skal I f.eks. holde børnefødselsdag, familiearrangementer, gadekampe, eller lign.? I hallen har I mulighed for at spille de spil, som du kender fra foreningernes tilbud, samt en lang række flere. Ved at udnytte de mange muligheder der tilbydes fra foreningslivet omkring hallen, er man med til at skabe grundlaget for foreningerne, og dermed også for hallen. Aktivitetsudvalget Halbestyrelsen vil gerne finde et lille hold på 5-6 personer, som skal indsamle alle de gode ideer, der må være til nye aktiviteter i hallerne alle de ideer som ikke allerede foregår i foreningerne, men som kan være med til at skabe en ny indtægt til hallerne. De nye aktiviteter kan være nye arrangementer for alle eller for særlige borgergrupper, kontakt til f.eks. hundeklubber og andre specialinteresser. Udvalget gør det indledende arbejde, men skal ikke nødvendigvis selv udføre alle de nye opgaver. I samarbejde med halbestyrelse, foreninger og andre borgere kan det blive muligt at skabe ny aktivitet i hallerne. Er man interesseret i at gøre en forskel i hallerne, bedes man kontakte halbestyrelsen. Læs mere om Ryslingehallerne på Klaus Jørgensen / medl. af halbestyrelsen H AndyMan Havearbejde (slå græs, klippe hæk, beskæring, jordfræsning, sprøjtning af ukrudt) Maling/træbeskyttelse (døre og vinduer) Vinduespolering. Postkasser Diverse opgaver (bare spørg) Hele året rundt RING TIL Andy på:

December - Januar - Februar KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 63

December - Januar - Februar KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 63 December - Januar - Februar Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Årgang 63 Nr. 1-2013 2 Sogneudflugten blev en succes 2012 Udflugten startede i gråvejr, hvor der under turen, kun kom en byge, så vi 51

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013 Sydfyns Single- single- og og vens Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk Januar 2013 Fredag den 4. januar kl. 19 Klubaften på Færgegården, Færgevej 13, 5700 Svendborg Der serveres hakkebøf med stegte

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2015

Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Så er det igen tid til at slå katten af tønden. Der holdes fastelavnsfest i forsamlingshuset søndag d. 15. februar

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2014/2015 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Rasmus Clemens Præsentation af Bjarne Jørgensen Formanden har ordet Nu er det jul igen!

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen)

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen) Info- & Forældremøde Ungdomsklubben PLUTO indbyder hermed nye som gamle forældre til opstarts Info- & Forældremøde for sæsonen 2012/2013. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9)

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Gymnastik i Hornum Gymnastik er udfordringer til alle i alle aldre. Bevægelse er sjovt og sundt. PROGRAM 2014/2015 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Velkommen til en ny sæson i

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Jelling Friskole nu med 100 elever!

Jelling Friskole nu med 100 elever! -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 24 marts 2015 -------------------------------------------------------------------------- Jelling Friskole nu med

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 14 august 2015.

Nyhedsbrev Nr. 14 august 2015. Nyhedsbrev Nr. 14 august 2015. Velkommen til sæson 2015-2016- Vi håber, at I alle har haft en dejlig sommer. Musikskolen er klar til undervisning fra d. 24. august (soloundervisning) og fra d. 7. september

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere