i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto"

Transkript

1 December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63 Nr

2 Velkommen til VÆKST i Gislev - nr. 2 Så er vi igen på gaden.. I redaktionsudvalget er vi rigtig glade for alle de positive tilkendegivelser, som vi har modtaget på det første blad. Vi er rigtige stolte af den opbakning, som vi har modtaget fra foreninger, forretningsdrivende og enkeltpersoner. Med alle de positive tilkendegivelser og alt det stof, som kom ind til første nummer og ikke mindst den store mængde af stof til dette andet nummer, overstiger det vores vildeste fantasi. Vi har samlet forøget indlæg og annoncer fra første til andet nummer med cirka 50 procent. Vi har åbenbart ramt et behov for lokale informationer med fokus på dette lokalområdes fantastiske natur og mangeartede tilbud. Men hvorfor skulle det ikke også være her tingene sker. Med 74 store som små erhvervsdrivende, 14 kommunale og private institutioner og 29 foreninger/afdelinger og naturligvis så alle vi andre menige soldater. Det er et helt fantastisk potentiale, der er gang i, og som vi alle kun kan være stolte af. Vi siger også tak til alle dem, som sørgede for omdelingen af det første blad. Redaktionsudvalget har til dette nummer bedt Jens Elmgren skrive et indlæg om hans oplevelse ved at flytte til Gislev. I de kommende numre vil vi til hvert nummer give opfordringen videre til en anden lokal borger. Det kunne være spændende, hvis vi kunne sætte fokus på bl.a. bosætning: Hvorfor bor vi her? Hvorfor flytter folk hertil? - og meget mere! Det er vigtigt at have fokus på det lokale, hvis vi vil overleve lokalt. Vi gør det ikke, hvis vi handler i de store supermarkedskæder udenbys, og kun handler her, når vi har akut mangel. Det er vigtigt, at vi tager ansvar for vores lokalområde, hvis vi ikke vil være et udkantsområde! Så, derfor støt hele tiden op om det lokale, de støtter op om os! Bilen er kun til rådighed en del af vores liv! Redaktionsudvalget håber, at VÆKST i Gislev kan medvirke til en positiv udvikling af Gislevområdet. Vi har indgået aftale med ejendomsmæglerne i Ringe om, at de har VÆKST i Gislev liggende i deres butik, og at de vil udlevere dem til køberemner til boliger i Gislev-området. Endvidere kan bladet også vedhæftes digitalt til deres salgsopstillinger. Redaktionsudvalget modtager gerne ris/ros og gode ideer, så vi fortsat kan udvikle bladet til glæde og gavn for alle. Med venlig hilsen AP Andersen, Ole Bandholm, Lars Fredslund Hansen Vi modtager gerne private bidrag til VÆKST i Gislev Bidrag kan indbetales på vores konto i Andelskassen: Skriv venligst navn i beskedfeltet! Du kan altid læse VÆKST i Gislev på Redaktionsudvalget har fået fælles mailadresse: Bandholm Foto 2

3 Fra redaktionen Virksomheder Virksomheder i Gislev og omegn tilbydes markedsføring til en billig penge gennem annoncering og virksomhedsprofiler. Informationssider Bladet vil indeholde informationssider fra vores lokale foreninger/afdelinger, institutioner, borgere samt annoncer og virksomhedsprofiler fra virksomhederne i Gislev og omegn. Herudover er der telefonlister mm. for foreninger og institutioner samt en aktivitetskalender for kommende periode. Det er vigtigt, at vi får datoerne ind for kommende aktiviteter så tidligt som muligt. Har I datoer, der rækker et halvt eller helt år frem, så lad os endelig få dem. Så kan vi få annonceret arrangementerne så tidligt som muligt. Vi lader hele tiden kalenderen gå så langt frem tidsmæssigt, som der er plads til i det pågældende nummer. Kirkebladet for Gislev & Ellested Sogne indgår som indstik i VÆKST i Gislev. Man behøver derfor kun at kigge i VÆKST i Gislev for at finde relevante oplysninger. Udgivelsesplan 2012/13 Nr. 2 udkommer den 15. november 2012 Deadline er den 25. oktober 2012 Nr. 3 udkommer den 15. februar 2013 Deadline er den 25. januar 2013 Nr. 4 udkommer den 15. maj 2013 Deadline er den 25. april 2013 Nr. 5 udkommer den 15. august 2013 Deadline er den 25. juli 2013 Indlevering af tekst til bladet Alt materiale skal være redaktionen i hænde senest på deadline-datoen. Dersom deadline ikke overholdes har vi desværre ikke mulighed for at få stoffet med i det planlagte nummer. Annoncer bedes indleveret så tidligt som muligt og tag gerne kontakt til Ole Bandholm, for at få gode råd om kvalitet og format. Det letter redaktionens arbejde. 3 Materialet skal sendes elektronisk: Tekst i Word-format Billeder separat i JPG-format / billederne bedes afleveret i højst mulig opløsning. Annoncer bedes indleveret så tidligt som muligt og tag gerne kontakt til Ole Bandholm, for at få gode råd om kvalitet og format. I er meget velkomne til at kontakte redaktionen, hvis I ønsker at få taget billeder. Redaktionen opfordrer til, at man løbende fremsender indlæg til næste nummer. Redigering og korrektur på bladet står vi for. Udgangspunktet er, at vi gerne optager al tekst og en del af billederne, men vi er nødt til at have nogen fleksibilitet specielt med hensyn til billeder. Da vi pga. pris for trykningen forsøger at tilpasse tekst og billeder, er billeder gode til at justere med. Annoncepriser (ex. moms) - Mål: B x H Helside pr. år kr. 185 x 260 mm el. 210 x 297 mm Halvside pr. år kr. 185 x 125 mm el. 90 x 260 mm Kvart side pr. år kr. 90 x 125 mm En ottendedel side kr. 90 x 60 mm Virksomhedsprofil ½ side kr. (forudsætter annoncering) I er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål og gode ideer; henvendelse via: eller direkte til Redaktionsudvalget Lars Fredslund Hansen Bystævnevej 2, 5854 Gislev mobil Ole Bandholm Bytoften 9, 5854 Gislev mobil A.P. Andersen Søndervangen 24,5854 Gislev mobil

4 Gislev Lokalråd Vækst i Gislev Fra lokalrådet skal der lyde en stor tak til de tre redaktører Lars Fredslund, A.P. Andersen og Ole Bandholm for et flot stykke arbejde. Et kvalitetsblad vi kan være stolte af i Gislev De reaktioner vi har fået på bladet er udelukkende positiver og lover godt for de fremtidige udgivelser. Også en tak til menighedsrådet. der har vist den tillid at sætte kirkebladet sammen med Vækst i Gislev. Det giver sammenhængskraft i lokalsamfundet at have en fælles udgivelse. Så håber vi, at vi alle sammen får lært at bruge bladet aktivt sådan, at det bliver ved med at være en inspirationskilde til os alle, og samtidig viser, hvad der sker og giver et godt indtryk af Gislev Sogn og Fjellerup by. Borgermødet vedrørende hallerne i gamle Ryslinge kommune I Gislev Lokalråd er vi glade for det umiddelbare udfald af det borgermøde, der var om hallernes fremtid den 2. august Det viser, at hvis argumenterne og forarbejdet er i orden, så nytter det også at tage dialogen, og dele de tanker og ideer, der er i lokalsamfundet, med politikerne. Nu skal vi så bevise, at der er grobund for videre udvikling, så vi ikke senere igen står i samme situation. Der er i den forbindelse nogle praktiske opgaver, der skal løses og der er mulighed for at gøre en aktiv indsats for hallen i Gislev. Vi har en arbejdstitel der hedder Handymandag. Man kan melde sig ved Toke Andersen som i første omgang koordinere holdet af praktiske folk, der en gang imellem vil give en hånd med. Toke har tlf eller mail: Børnekulturprojekt Lokalrådet er sammen med dagplejerne og kommunens børnebibliotek med i et projekt med formidling af fortælling, teater og musik for de allermindste. Arrangementerne løber formentlig af stablen i april/maj Vi følger op med mere oplysning senere, når programmet er fastlagt. Jeg er sikker på at der bliver noget spændende for de små. Andre tiltag Lokalrådet har flere tiltag, som vi arbejder med: Udviklingsplanen, som er en del af det grundlag kommunen tilrettelægger deres landdistrikts politik efter, skal revurderes i den nærmeste fremtid Der bliver arbejdet med markedsføring sammen med Fynsland og Kommunen, og ikke alene markedsføring af kommunen, men også de enkelte lokalområder. - Rent lokalt tænker vi bl.a. i en form for tilflytter - og velkomstpakke til nytilkomne beboere i sognet. Der er også fra kommunens side ytret ønske om byfornyelsesforslag i Gislev By. Det er også noget vi har på vores dagsorden. Gislev Info altid i udvikling Vi har forslag om cykelstier i støbeskeen.. Gislev lokalråd er i øvrigt altid lydhør over for gode ideer og vil gerne i det omfang, vi kan være behjælpelige med det, der kan være relevant for lokalrådet at deltage i. Ebbe Andersen Formand 4

5 Vækst i Gislev Ikke kun titlen på bladet! En idérig, innovativ tænketank med aktion Bandholm Foto Foranlediget at nogle udtalelser Mogens Andersen, Gislev Rejser udtalte til avisen om En ny vej, har Heide Munk, medlem af lokalrådet og fmd. for idrætsforeningen foreslået et idéforum af aktive innovative og idérige mennesker. Lokalrådet tilslutter sig meget gerne og modtager gerne henvendelser om og fra personer, der vil deltage og give deres mening og gode ideer videre til en form for tænketank, som også kan formå at sætte gang i nye tiltag eller events, der kan tiltrække nye beboere og gøre Gislev sogn mere spændende og attraktiv end det allerede er. Henvendelse kan ske til Gislev Lokalråd. Ebbe Andersen Formand Gode og interessante hjemmesider: Gislev lokalråds: Ministeriet for by, bolig og landdistrikter: Faaborg-Midtfyn Kommune: 5

6 Tak for en god aften! Den 4. oktober 2012 var Tre Ege Skolen på besøg i Snurretoppen til forældre-møde. Det var en aften, som vi fra Tre Ege Skolen ser på med stor glæde. Helene Madsen (børnehaveklasseleder), Jette Holm (SFO-leder) og jeg selv fik mulighed for at fortælle om vores skole, om samarbejdet mellem børnehaven og skolen og om hvordan vi gør os klar til at modtage netop jeres børn. For at høre mere kommer her nogle vigtige datoer i vores samarbejde: Åbent Hus på Tre Ege Skolen bliver den 15. november klokken Her møder I forældre fra skolebestyrelsen samt skole- og SFO-ledelsen. Vi går rundt og ser skolens rammer. Undervejs fortæller afdelingsleder Claus Schønberg, SFO-leder Jette Holm og jeg om indholdet i skolens hverdag. Tag hele familien med. Vi glæder os til at møde jer. Informationsmødet om undervisningen i børnehaveklassen og fritiden i SFO foregår den 5. december klokken til Mødet er for forældre til kommende elever børnehaveklassen. Vi vægter læsningen højt, da læsning er forudsætningen for at kunne klare alle andre fag. Nu da vi er kommet ind i den mørke tid, begynder skoledagen med læsning i alle klasser. 20 minutters total stilhed breder sig hver morgen gennem skolen. I 4. klasse arbejder lærerne intenst med faglig læsning. De har været på kursus i faglig læsning og 4. klasse vil i dette skoleår modtage en undervisning, som har til formål at styrke elevernes faglige læsning. Dette skoleår er præget af en vilje og tro på fremtiden. Skolens personale yder et stort arbejde og det afspejles i stor faglighed i undervisningen og i fritidspæda-gogikken. Derudover lægger vi stor vægt på de sociale kompetencer hos ele-verne. De to områder skal helst gå hånd i hånd. Hvad er der ved at være faglig dygtig, hvis du ikke kan finde ud af at omgås andre? Hvor meget får du lært, hvis du ikke har det godt socialt i klassen? Du kan være sikker på, at dit barn får begge dele med, som elev på Tre Ege Skolen. Juniorklubben er åben hver eftermiddag. Der er ansat et dygtigt personale, som står klar til at være sammen med jeres børn. Støt op om klubben meld dit barn ind! Følg også med på skolens hjemmeside: Venlig hilsen For alle interesserede voksne og børn... Selve indskrivningen foregår den 15. januar klokken Det er en festdag både for jeres børn og for os på skolen. Vi har valgt at markere dagen med en sammenkomst i børnehaveklassen. Den digitale indskrivning er åbent fra november. Marianne Aagaard Skoleleder Oktober bød på høstfest for klasse. En tradition som er overført fra Gislev. Der er sang, dans med musik fra Tommy og Karen og masser af dejlig frugt, brød og kage. Aulaen var pyntet så fint med medbragte frugter, blomster og landbrugsmaskiner i miniformat. Børnene var glade, dansen blev trådt med energi og stemningen var høj. Ligeledes var TRIM-dagen en dag med engagement og røde kinder. Dagen sluttede i aulaen med sang, glæden over gode præstationer fra alle og udsigt til efterårsferie. Kattemad - 5 kg kr. Hundemad - 15 kg kr. 6

7 alle dage Gislev 7

8 Spil og spis dansk arrangement men musikskolens elever på Gislev Friskole Spil Dansk Spis Dansk Dag på Gislev Friskole Siden 2001 har Spil Dansk Dagen eksisteret. Hvert år den sidste torsdag i oktober fejres dansk musik i al sin bredde og mangfoldighed. I radioen kunne vi hele dagen høre dansk musik. Kl var der budt ind til fælles sang, hvor vi sang forskellige sange. Normalt er det et krav at musikken og teksten skal være skrevet af danske musikere. I år var der for første gang en afvigelse fra reglen, da arrangørerne bag Spil Dansk ønskede at fejre Bamse. Derfor blev I en lille båd der gynger sunget sammen med Jeg ser de bøgelyse øer, Se min kjole, Jeg i live, Ud under åben himmel og Hvalborg. Den store fællessang var første del af et større arrangement på Gislev Friskole. Sidst på dagen åbnede Musikskolen for dørene kl og inviterede til koncert med elever fra musikskolen. - Alt dette kan I læse om i Faaborg- Midtfyns Musikskoles reportage andet steds i dette nummer. (red) Mette Greve Kristensen På Spil dansk dagen den 25. oktober 2012 havde Musikskolen Spil og Spis dansk koncert på Gislev Friskole. Det er første gang, arrangementet holdes på Gislev Friskole. Og det skal da siges, at der var mange fremmødte fra både Ryslinge, Kværndrup og Gislev. Ca. 130 forventningsfulde folk var mødt op. Fra kl deltog guitar, - sang, og klaverelever. Derudover spillede minibandet fra Gislev Friskole, som efterhånden er blevet et stort miniband med 15 deltagere. Som afslutning af den første koncert spillede ungdomsklubbandet. 99 personer deltog i den efterfølgende fællesspisning, som Den lokale Støttekreds for Musikskolen stod for. Menuen bestod af gammeldags kyllingesteg med kartofler, agurkesalat og salat med bedstemordressing med kage til kaffen, som flere hjælpsomme folk have bagt. Efter spisning spillede Musikskolens guitarlærer, Kirill Gedde på fornem vis, en koncert, hvor han præsenterede sin egen musik inspireret af russisk historie og tradition. Som afslutning på et godt arrangement spillede Det lokale band Tøsetoner. Palle Larsen / souschef Faaborg-Midtfyn Musikskole 8

9 Gislev Friskole - en god friskole til et godt liv På Gislev Friskole har vi en del arrangementer, som knytter os tættere sammen. Morgenen starter med at de elever, der skal møde 8.15, følges over til morgensang. Ved morgensangen spiller skolens musiklærer Søren Krog klaver sammen med lærer Steffen Gyldstrand på trommer, og eleverne synger med. Morgensang afspejler et meget godt billede af fællesskabet, som vi har her på friskolen. Forholdet i klasserne Når det nye skoleår starter får Børnehaveklassen en store-ven fra 5. kl. Eleverne i klassen har et ansvar for de små, de skal bl.a. vise dem rundt, og 5. klasse er dem, som børnehaveklassen kan komme til, hvis der er problemer. Sammenholdet på tværs af klasserne ses tydeligt i pauserne, da tiden bruges på leg og fodbold udenfor og snakken går indenfor. En gang om ugen har hele hvid bygning en times matematik sammen. Det forstærker sammenholdet mellem de store og de små, da de kan hjælpe hinanden, hvis det er svært. Lærere og elever Forholdet mellem lærerne og eleverne er rigtig godt. De står altid klar til at hjælpe, hvis der er brug for det, og man kan altid komme til dem, hvis der er problemer. Arrangementer for alle Vi har bl.a. vores årlig Julebasar i november, hvor alle eleverne og deres forældre deltager aktivt. Hver klasse har en bod med forskellige sager kl. står hvert år for kaffe og kage, imens 3. kl. laver en juleforestilling. Resten af klasserne har boder, hvor man kan købe adventskranse, og vinde ting i tombolaer. Ugen slutter med en premiere for hele skolen, deres forældre og interesserede. Inden juleferien begynder har skolen, og nogle af forældrene arrangeret en stor julefrokost for eleverne, der venter på dem, når de kommer hjem fra den årlige julegudstjeneste. Derudover har vi bl.a. også fastelavn, Sankt Hans og teateruge. Teaterugen begynder så småt, når eleverne skal til at vælge, hvilket værksted de skal være på i ugens løb. Et par dage inden ugen begynder, får hver enkelt elev at vide, hvad eller hvor han/hun skal være. Ugen begynder med en fælles samling, hvor man får lidt at vide om, hvad der skal foregå i værkstederne. Skuespillerne får manuskripterne en uge inden, så de går straks i gang med at øve replikkerne. Maria og Rikke Elever i 9. klasse på Gislev Friskole 9

10 Julens traditioner på Gislev Friskole Nu nærmer julen sig, og en af de helt store traditioner på Gislev Friskole er årets JULEBASAR. I år finder den sted lørdag den 24. november Skolens klasse står for årets Nissespil. I år er det en julemusical: Nisse Grandprix. Kort fortalt, så handler musicalen om, at julemanden i år har aflyst julen fordi børnene er begyndt at ønske sig så mange nymodens ting. Butikkerne er chokerede, og de udskriver et Jule-Melodi-Grandprix for at redde julehandlen. Nisserne og troldene er rystede, men beslutter sig for at deltage i Melodi Grandprixet. Og så Hvis du vil vide, hvordan det hele ender, så må du dukke op til Julebasaren på Gislev Friskole lørdag den 24. november kl Udover Nissespil så er der en masse boder på skolen. Vi har Amerikansk lotteri med flotte gevinster, flødebollemaskine, fiskedam til børn og barnlige sjæle med fine gaver, dåsekast samt salg af flotte hjemmelavede dekorationer og adventskranse. Der vil også være aktiviteter i skolens nyopførte bålhus klasse sælger i cafeen gløgg, kaffe/ the og æbleskiver. Vi håber en masse mennesker vil møde op alle er velkomne. Overskuddet fra dagen går til noget, som børnene er med til at bestemme. Luciaoptog den 13. og 14. december 2012 En af de andre store ting i december er årets luciaoptog. Stammen i luciaoptoget er i år klasse og så er elever fra de ældste klasser velkomne til at deltage. Vi går for hele skolen torsdag den 13. december 2012 kl Om eftermiddagen går vi på Plejecentret Nørrevænget og synger en lille koncert i deres lokaler. Fredag den 14. december 2012 slutter vi af med årets sidste Lucia-koncert i Gislev Kirke. Vi håber mange vil dukke op og se os en af de 3 gange vi opfører vores koncert. Vel mødt på Gislev Friskole Natursti på Gislev Friskole 7. klasse har arbejdet med at lære træer og buske at kende og har lavet natursti for 1. klasse. Eleverne har arbejdet sammen i grupper. Hver gruppe har fundet 10 forskellige træer og buske, som de har bestemt navnene på ved at benytte bestemmelsesnøgle og opslag i plantebøger. Martin og Nathja forklarer for 3 elever fra 1. klasse Da de var færdige med opgaven, lavede hver gruppe en natursti til 1. klasse, så de også kunne blive klogere på, hvad der vokser omkring skolen. Det var dejligt at komme ud og røre sig i den friske luft, og vi havde en rigtig hyggelig time sammen med 1. klasse. Vi er glade for, at I ville være med og I var rigtig gode til at finde træerne! Hilsen Gitte Pedersen Biologilærer på Gislev Friskole 10 Julie og Ida forklarer, hvad der skal findes i naturen

11 VERDEN RUNDT MED DIT LOKALE REJSEBUREAU BESTIL TLF MAN - FRE 9-17 SE 23 OVERSØISKE REJSEMÅL USA Canada 11 dg Afr kr Alaska 14 dg Afr kr Canada Vest 16 dg Afr kr USA Best of West 17 dg Afr kr USA Wild West 17 dg Afr kr New York & Washington 8 dg Afr kr New York 8 dg Afr kun kr Hawaii 16 dg Afr kr De Vestindiske Øer & New York 15 dg Afr fra kr Cuba 12 dg Afr kr Brasilien 12 dg Afr fra kr Australien 22 dg Afr kr Nordkap 16 dg Afr kr New Zealand 21 dg Afr kr Sri Lanka 16 dg Afr kr Kina Beijing 8 dg Afr fra kr Kinesisk Nytår 8 dg Afr kun kr Kina, krydstogt på Yangtze-floden 13 dg Afr fra kr Vietnam 18 dg Afr kr Dubai 9 dg Afr kr Egypten 13 dg Afr fra kr Sydafrika 13 dg Afr kr Bestil katalog og kom til gratis informationsmøder. DET SKER PÅ ØRBÆKVEJ 12: Gislev Rejser er grundlagt i Gislev i Vi startede som en taxaforretning, så blev det busrejser til det nære Europa og i dag har vi rejser med Fly, Bus og Skib til hele verden. I alt kan du vælge imellem 170 forskellige rejsemål, der alle har rejseleder med hele vejen. Vi er stadig danskejet og har en solid økonomi. Kom ind og få dit rejsekatalog på kontoret.

12 Nyhedsbrev fra Gislev Forsamlingshus Nu hvor vi har fået et lokalt blad, må det være passende at skrive lidt om forsamlingshuset. Først vil vi her sige en stor tak til Andelskassen Fyn, Vanførefonden og Bevica Fonden, for deres tilskud til vores nye handicapvenlige indgang ved Skovstuen. Uden deres tilskud havde vi ikke kunnet gennemføre projektet. Som et af få forsamlingshuse lejer vi stadig ud til ungdomsfester. Der plejer ikke at være de store problemer, men vi er også strikse med, at der skal være 1 voksen for hver 12 unge. Forsamlingshuset havde i juni besøg fra Baggårdsteatret i Svendborg. De opførte skuespillet forsamlingshuset, der var godt besøgt. Desværre bliver der ingen revy i Det har ikke været muligt at finde stof nok til en revy. Måske skulle vi overveje at starte på dilettant igen. Er der nogle, der har lyst at arbejde med det ene eller det andet, så er I velkomne til at kontakte forsamlings-husets bestyrelse. Et råb om hjælp Husets naturgaskedel står overfor en udskiftning. Anlægget er fra 1987 og er meget dyrt i drift i forhold til nye anlæg. Vores gasregning er derfor alt for stor. Vi har fået et tilbud på nyt anlæg. Med 3 separate anlæg dette vil være det mest rentable vil det koste ca ,- kroner. Så stort et beløb kan huset ikke spare sammen til ud af driften. Vi er derfor i gang med at søge fondsmidler, og vi håber, der kan komme lidt tilskud den vej. Samtidig med gasfyret søger vi om tilskud til renovering af Rigsvåbenet, der er kommet frem på væggen i den store sal. Vi håber, vi kan få det tilbage i den oprindelige udførelse. Ligeledes vil vi bede borgerne i Gislev om lidt frivillige bidrag. Der vil blive spurgt om dette i 2013, når der bliver sendt girokort ud til medlemsbidrag. Alt dette er for at vi kan bevare et velfungerende og pænt forsamlingshus i Gislev. Vi er 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, der alle gør et stort stykke frivilligt arbejde i huset. Det er nødvendigt at spare på håndværkerudgifterne, hvis økonomien skal hænge sammen. Bestyrelsen i Gislev forsamlingshus v/poul Kirkeskov Pedersen Bandholm Foto 12

13 Nyt fra Gislev Erhvervsforening SuperBrugsen I år kommer julehjerterne op! Bestyrelsen har fået lavet vores julehjerter om, så de nu er lovlige. Takket være byens borgere, Andelskassen Fyn og sponsorløbpenge har det nu økonomisk kunnet lade sig gøre, at få vores flotte julehjerter gjort klar. Gislev Erhvervsforening afholder intern julefrokost i Gislev i forsamlingshus i år. Vi ved, at mange borgere er ærgerlige over, at den fælles julefrokost, som vi plejer at lave i Gislev hallen, ikke bliver i år, da deltagelsen i hallen var dalende. MEN Har du et CVR nr. kan du melde dig ind i Gislev Erhvervsforening, Det koster ca. 800 pr. år. og der er i skrivende stund enkelte ledige pladser. For mere info. Kontakt formand Morten Pedersen tlf / Generalforsamlingen er tirsdag den 12. februar 2013 i Gislev hallens cafeteria. Fredag den 12. november 2012 havde vi halloween-arrangement her ved SuperBrugsen. Igen i år var det i samarbejde med Andelskassen og Gislev friskole. Et hyggeligt arrangement med masser af flotte udklædte børn og flotte græskar. Hvilken fantastisk dag! Sammenhold, Glæde og Engagement. Søren Hvidberg SuperBrugsen Gislev Dorthe Milland 13

14 Gislev IF Fritid for alle også for dig! Sæsonen er i fuld gang Siden sæsonstart i september har der været gang i idrætten i og omkring hallen. De mange trænere, instruktører og medhjælpere står klar hver uge til at lave sjove, spændende og udfordrende aktiviteter for alle aldre, så prøv bare at se her: 1-3 år Forældre/Barn-håndbold og Forældre/Barn-gymnastik 3-6 år Håndbold, Gymnastik og Fodbold kl. Badminton, Krocket, Håndbold, Gymnastik og Fodbold 2. kl. Bordtennis, Badminton, Krocket, Håndbold, Gymnastik og Fodbold kl. GIF Fritid m/lektiecafé, Bordtennis, Badminton, Krocket, Håndbold, Gymnastik og Fodbold HUSK Børnekontingent: T.o.m. 10 år betales kun ét kontingent pr. sæson uanset antallet af aktiviteter kl. Badminton, Gymnastik, Bordtennis, Håndbold, Krocket, Fodbold og GIF Fritid m/lektiecafé kl. Håndbold, Badminton, Bordtennis Krocket, Fodbold, GIF Fritid m/lektiecafé og FritidsLederUddannelse år Badminton, Håndbold, Bordtennis, Krocket, Fodbold og FritidsLederUddannelse 18+ år Badminton, Gymnastik og Dans, Håndbold, Bordtennis, Spinning, Krocket, Løb og Cykel, Fodbold og VenteTilbud. GIF Fritid Fritidsklub Siden 17. september har vi nu haft Fritidsklub hver mandag og onsdag kl til for alle i klasse. Og det er en succes, som gerne vil være endnu større. Vi bruger hallen hele hallen til det, som vi lige har lyst til: Svinge i reb, spille hockey og fodbold eller hygger i en krog. Den sidste times tid går vi så i Caféen, får lidt spiseligt, spiller dart, Wii, bordfodbold og andre spil. Prisen er KUN 250 kr. om måneden for begge dage, eller 150 kr. for den ene dag. Læs mere om GIF Fritid på GIF Fritid Lektiecafé I GIF Fritid er der også mulighed for at få hjælp til lektierne. Det kan være alt fra dansk til fysikkemi, eller hvis du har særlige vanskeligheder forsøger vi at hjælpe dig med dem. Som skolelærer har Heide mulighed for at skaffe hjælpemidler, træningsopgaver og gode ideer til at knække et problem. Så kom og få hjælp til lektierne eller bare et pusterum. Læs mere om GIF Fritid på Spinning: Hjerte- eller Powerhold Genoptræning, fedtforbrænding, vedligeholde formen eller bare at opbygge en. Spinding er måden at få pulsen helt i vejret, muskulaturen styrket og udholden-heden sat på prøve. Med vinteren på trapperne begynder indesæsonen. Vi har cyklerne, og tilbyder hold for hjerteog diabetespatienter, hold for motionister, og lukkede hold for grupper. Er i 5-9 der vil en tur på cyklerne, så se mulighederne på www. gislev-if.dk, og kontakt instruktørerne for evt. træningstider. Se også hvor vi holder til. GIF og Cross Fit Den 25. oktober 2012 samlede GIF og DGI en lille gruppe nysgerrige for at introducere til en spændende og alsidig motions- og styrketræningsform Cross Fit. I aftenens skær fra lysmasterne fik vi en god (og svedig) gennemgang af en række øvelser, hvor vi 14

15 hurtigt fik pulsen op og varme i musklerne klar til at styrke bl.a. ryg, skuldre, mave og overarm. Det der er med til at gøre netop Cross Fit yderst interessant i foreningsregi er, at det kan gøres ved ret simple og redskaber, der er lette at få fat i: Mukkert, traktordæk, gummislanger, paller, vanddunke, o.l. Cross Fit er vil være en fantastisk mulighed i flere sammenhænge, fx til genoptræning, styrketræning, opvarmning til fx fodbold, forebyggelse af kropsligt forfald, og meget mere. Også med stor interesse blandt de fremmødte, vil vi også ønske, at endnu flere giver udtryk for at være nysgerrige eller gerne vil prøve kræfter med Cross Fit i Gislev. Send derfor en mail til og tilkendegiv din lyst til at få styr på muskulaturen. Har du en ledig stund? Har du en træner inden i? Er du Handyman eller har grønne fingre? Har du lyst til eller behov for et socialt netværk lokalt? For alle gælder det, at har man en ledig stund, kan vi sagtens bruge en ekstra hjælpende hånd. Foreningslivet er jo afhængigt af, at der er frivillige unge og voksne til at være trænere og instruktører, og der er også behov for praktiske hænder til enkelte opgaver omkring fællesområderne. Også til organisering kan vi bruge en frivillig i ny og næ. Så, hvis du har en ledig stund, så vil vi være taknemmelige for din hjælp. Kontakt blot bestyrelsen. Vi har rammerne sammen fylder vi dem ud! I Gislev IF vil vi rigtig gerne kunne sige: Vi har tilbud til alle. Derfor er vi klar til at se på evt. nye tiltag. Det, der er med til at gøre Gislev IF til noget særlig genialt, og som gør det muligt for ildsjæle at gøre det de er bedst til, er, at vi har den påkrævede bestyrelse, og mulighed for at hjælpe med økonomien. Vi har et stort netværk, erfaring, kontakt til borgerne og en stor vilje til at ideerne kan udvikles. Så Har du en god ide, skal du blot henvende dig til Heide Munk, eller sende en mail til gislev-if.dk. Så skaber vi i fællesskab noget nyt og fantastisk. Bliv sponsor også GRATIS Der er mange måder at give et bidrag til Gislev IF på. Vi vil også takke alle nuværende sponsorer for samarbejdet, og håber i vil holde fast i støtten til GIF. Har vi penge, kan vi udvikle! På forhånd tak for støtten! Nu kan du også gøre det via dit elforbrug og det koster ikke dig noget. Gislev IF er oprettet hos Fynsk SponsorEl, hvor el-prisen er ca. 10 ører under markedsel-prisen, og hvor EnergiFyn giver 2 øre til Gislev IF pr. elforbrug. Er dit forbrug max kwh (gælder også virksomheder), og vil du gerne støtte GIF, så kontakt EnergiFyn eller Jytte fra GIF, og vi hjælper med det praktiske. Det er alm. kendt, at man støtter en forening ved at tanke OK-benzin med OKkort. Men mange bliver overraskede over at det ikke bare kører. Hvis du vil være sikker på at du støtter GIF, bedes du kontakte OK, og sikre at kortet er tilknyttet Gislev IF. 15 Mobiltelefonen er blevet hvermandseje, og dermed opstår der også muligheder for at støtte foreninger gennem sit taletidsforbrug. Nogle selskaber giver mulighed for støtte, bl.a. CBB, så tjek din konto på selskabets hjemmeside, og se om du kan støtte GIF. Sponsor nr.: Tlf.: Hvert år afholdes forskellige arrangementer i og omkring GIF, hvor der er mulighed for at støtte bl.a. GIF: Loppemarked, Sponsorløb, div. fester. Vi beder jer have os i tankerne i løbet af året. Derved kan vi skabe den udvikling og de aktiviteter der er og bliver behov for. Gislev IF Vi har også noget for dig! Heide Munk, Formand

16 Er din bil klar til vinter? Kom hurtigt videre med Mekonomen Vejservice UNDERVOGNSBEHANDLING af bilen i samarbejde med Med Mekonomen Vejservice kommer du hurtigt videre, hvis bilen er gået i stå. Med i købet får du også: Hjælp døgnet rundt på En lang række tilbud til dig og din bil 3 års garanti på reservedele Fastholdelse af din fabriksgaranti FORSIKRINGSSKADE Vi laver alle typer skader på din bil. Vi håndterer kontakt til dit selskab samt opgørelse af skaden Hos os har du lånebil, mens vi laver din bil. GLASSKADE Samarbejde med alle forsikringsselskaber. Vi udbedrer: Glasskader Revner Stenslag Udskiftning af ruder Få luft i økonomien med Mekonomen Kortet Lån op til kr ,- / 12 mdr. rentefrit Kom ind og hør mere! Repræsentativt eksempel for delbetaling 12 måneder* ÅOP 11,5% *) Løbende måned + 30 dage. Debitorrente 0% Årligt abonnement kun kr. 295,- Kreditbeløb/Køb ,- Adm.afg./md. 29,- Oprettelsesgebyr 295,- Samlede kreditomk. 369,- Månedlig ydelse** 863,- Samlet beløb til betaling ,- * Eksemplet er baseret på et køb foretaget den 15. i en kalendermåned og er beregnet den 12. Januar Eksemplet forudsætter at rente og omkostninger er uændret gennem hele kreditperioden. Hvis kreditten udnyttes på anden måde, kan det medføre såvel højere som lavere ÅOP. ÅOP er beregnet i henhold til Kreditaftaleloven (KAL).** Ydelserne afrundes op til nærmeste hele krone. Oprettelsesgebyret tilskrives saldoen. Evt. oprettelsesgebyr er inkluderet i Samlede kreditomk. og Samlet beløb til betaling. VINTERDÆK Eks. 195/65-R15 91T Michelin Alpin 4 stk ,- Inkl. montering og afbalancering. Vi fører alle dækmærker. Ring for tilbud! Alle priser er inkl. moms. 16 Gislev Autohandel v/anders Johansen Bygmestervej Gislev Tlf.:

17 Birkemose lige ovre på Fåborgvej Mandag den 8. oktober vandrede Else og jeg op ad Faaborgvej i Gislev. Vi havde meldt os til Lokalhistorisk Forenings rundvisning hos Birkemose. Vi passerede den mørklagte Tre Ege Skole, drejede omkring Håndværkervej med det nedlagte busstoppested til Svendborg, passerede det, der - engang var vores bibliotek, og idet vi drejede ind til vores bestemmelsessted Birkemoses kantine, kastede vi et blik på det, der engang var vores kommunes nu nedlagte materialegård. Således lidt nedbøjede satte vi os tilrette blandt Lokalhistorisk blandede medlemmer, der både udgjorde folk fra de to nabobyer Kværndrup og Ryslinge. Heldigvis var der mange lokale fra Gislev. Efterhånden, som aftenen skred frem, blev ryggen rettet, og vi følte virkelig stolthed over at være fra Gislev. Henning Birkemose og hans indkøbschef orienterede os på fortræffelig vis om, hvad Birkemose står for i dag. Fra Henning Birkemoses farfars start med skiftende fabrikationer fra biler i træ til karetmagerarbejde til hans far der fabrikerede havemøbler frem til de nuværende ejere, brødrene Henning og Olavs produktion af arkitektegnede møbler. Vi fik et interessant foredrag, som gav et godt billede af en virksomhed, der med opfindsomhed, trods krisetider, ikke alene har holdt virksomheden i gang og beskæftigelse til lokale, men også er et firma i stor fremgang. Kvalitetsstole og borde med eksport til hele Europa, Australien og Amerika. Testrum, hvor alt bliver testet, for eksempel bliver kontorstolene testet med drejninger. Udstillingslokaler i mange lande. Fotostudie - så hjemmesidebrochurer hele tiden er opdateret. midt i det hele opfinder han nye maskiner og arbejdsmetoder. Efter en dejlig kop kaffe og ostemad var det med en helt anderledes rank holdning, vi hilste af med deltagerne fra vore nabobyer. Vi er glade og stolte over, at vi har en sådan virksomhed i vores by, og da vi passerede skiltet med Four Design forstod vi, hvorfor familien Birkemoses valgsprog er: Tak til familien Birkemose for en god oplevelse og til Lokalhistorisk Forening for et godt arrangement. Finn Hviid Ingenting slår familien Efter rundvisningen sad vi med en rigtig god fornemmelse og med stolthed over en lokal virksomhed, solidt forankret i en udkants by, der tager vare på sine medarbejdere, og ved nytænkning og udvikling er til gavn og glæde for Gislev. Uffe, den tredje broder, har med sin opfindsomhed og tekniske kunnen været en vigtig del af Four Designs succes. Med sit eget firma placeret 17

18 18 FOUR DESIGN - Faaborgvej 14 - DK Gislev / Tlf: / /

19 Bosætning Jens Elmgren flyttede med familie til Gislev for 12 år siden, og de blev her - derfor! Familien, Anni 43, Jens 50 og Sofie 7 år vil år 2000 gerne møde en drøm om livet ved at bo i et lokalsamfund med varme mellem mennesker, med mening og sammenhæng i arbejdsliv og fritid. Jens havde fået nyt job i Odense, Anni nyt job i Nyborg. Sofie skal finde en skole og nye kammerater. Vi kom til vores hus på Søltvej en varm dag i juli - en dag på biltur efter mange huse på ejedomsmæglernes lister. Her kunne det være, vores fremtidige hjem. Her var plads og ro. Her var en god skole for enden af vejen. Første år: Forældrene i Sofies klasse bød til klassefest, nu da en ny familie (os, vi!) var kommet til. Det skete allerede i august få dage efter Sofie var startet i skolen. Der blev spist medbragt mad ved lange borde i laden på en gård hos gæstfrie forældre. Vi spillede rundbold, alle forældre og alle børn. Himlen var meget stor her, hvor der ikke var huse på alle sider og vinden var frisk. Børn og voksne havde det godt sammen. De voksne kunne godt forstå, vi havde bosat os netop her; her var godt at være og her var tilflyttere velkomne. Vi var bekymrede for brændenælder, der stod højt på det meste af vores mark; det kunne forældrene godt forstå. Kort tid efter dukkede en forælder uanmeldt op med en traktor med grønthøster. Den klarede brændenælderne. Her var praktisk hjælp at hente fra naboerne. Det er en selvfølge her på Midtfyn. Sjette år: Det tager to til tre timer at handle ind i brugsen. Er blevet valgt ind i kommunalbestyrelsen. Alle vil gerne tale med mig om skolen, børnehaven, boldklubben. Alle vil fremgang for det lokale. Alle vil høre, hvad der foregår. Det bedste ved at være i kommunalbestyrelsen er, når der er stort lokalt engagement og det er der! Det lokale er ikke bare noget, der er der; det er noget vi gerne vil kæmpe for. Tolvte år: Kommunens embedsmænd har peget på, at én af vore tre idrætshaller skal lukke. Der skal nu spares penge ved, at der skal være færre timer til boldspil og sport for vores børn og unge. Der er et massivt fremmøde på folkemøde i Gislev Hallen om besparelsen - alle stole er optaget. Formanden for fritidsud-valget og andre politikere er med. De lokale fører ordet sagligt og vel forberedt. Det fremgår tydeligt, at den her lukning er en rigtig dårlig idé. Den her sag er slet ikke gennemtænkt. Efterfølgende trækkes forslaget af bordet. Sådan Gislev og sådan Kværndrup og Ryslinge. Den aften var jeg også stolt af det sted, hvor jeg bor. Der er ikke havudsigt i Gislev. Her er udsigt over bakker, skov og mark fra næsten alle steder i byen. Her er engagement i de lokale sager. Her er mange, der tager fat med en frivillig indsats, der ikke belønnes med penge, men med arbejdsglæde. Glæden ved at være noget for andre. Her vil jeg gerne bo. Med venlig hilsen Jens Elmgren Bandholm Foto 19

20 Ryslingehallerne Status og planer Siden borgermødet Efter borgermødet den 2. august 2012 i Gislevhallen er der en del, som har spurgt, om der så skal lukke en hal. Lad os afkræfte dette med at give et par af de politiske udmeldinger: Der er rimelig enighed om, at besparelserne på Ryslingehallerne sættes i bero. Vi trænger til at lige få tænkt os om, hvordan hallerne skal tildeles fremover (Sven Thaisen, Soc.Dem). Det er vigtigt, at vi giver dem mulighed for at leve op til de visioner, som de gav udtryk for på det borgermøde der var, og hvordan det kan køre (Bo Andersen, Venstre). Ideen var tydeligvis at give Ryslingehallerne det gule kort, så det ikke kunne misforstås. Se nu og få styr på den økonomi. Og det ser ud til at virke. (Jacob Holm, SF). Med andre ord: Vi har fået 2 år til at bevise, at vi godt kan få økonomien til at balancere i plus. Status Og hvordan ser status så ud for nuværende? Lad os komme med en kort beskrivelse af hallernes situation. Vi overholder budgettet for de første 3 kvartaler, men der er endnu ikke luft til evt. uforudsete udgifter. Der er nu fuld gang i de rigtigt mange vinteraktiviteter, og det er især dejligt at se, at mange nye aktiviteter er sat i søen. Det nye nøglesystem til hallerne har drillet en del, men der kæmpes en brav kamp for, at det kommer til at køre inden årets udgang. Det har desværre givet ekstra omkostninger til personale. Aktivitetsbroen i Ryslingehallen er officielt droppet, men vil i stedet blive forsøgt i Broby. God lokal opbakning til vedligeholdsopgaver, der skal varetages af de respektive byer. I forhold til belægningen af hallerne i denne vintersæson, kan man fortælle, at det ser positivt ud.f.eks. i Gislevhallen er udlejningen steget med godt 6 timer om ugen, som følge af bl.a. GIF Fritid og lektiecafé. Vi kan alle gøre en forskel Det er dejligt at flere har opdaget mulighederne for at udnytte lokalerne omkring hallerne, og vi vil gerne gøre opmærksom på et par måder hvorpå alle kan være med til at sikre grundlaget for hallernes fremtid. For kun ca. 360 kr. i timen, kan hallen også lejes af private. Skal I f.eks. holde børnefødselsdag, familiearrangementer, gadekampe, eller lign.? I hallen har I mulighed for at spille de spil, som du kender fra foreningernes tilbud, samt en lang række flere. Ved at udnytte de mange muligheder der tilbydes fra foreningslivet omkring hallen, er man med til at skabe grundlaget for foreningerne, og dermed også for hallen. Aktivitetsudvalget Halbestyrelsen vil gerne finde et lille hold på 5-6 personer, som skal indsamle alle de gode ideer, der må være til nye aktiviteter i hallerne alle de ideer som ikke allerede foregår i foreningerne, men som kan være med til at skabe en ny indtægt til hallerne. De nye aktiviteter kan være nye arrangementer for alle eller for særlige borgergrupper, kontakt til f.eks. hundeklubber og andre specialinteresser. Udvalget gør det indledende arbejde, men skal ikke nødvendigvis selv udføre alle de nye opgaver. I samarbejde med halbestyrelse, foreninger og andre borgere kan det blive muligt at skabe ny aktivitet i hallerne. Er man interesseret i at gøre en forskel i hallerne, bedes man kontakte halbestyrelsen. Læs mere om Ryslingehallerne på Klaus Jørgensen / medl. af halbestyrelsen H AndyMan Havearbejde (slå græs, klippe hæk, beskæring, jordfræsning, sprøjtning af ukrudt) Maling/træbeskyttelse (døre og vinduer) Vinduespolering. Postkasser Diverse opgaver (bare spørg) Hele året rundt RING TIL Andy på:

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Vigersted & Kværkeby lokalnyt

Vigersted & Kværkeby lokalnyt Vigersted & Kværkeby lokalnyt 1 2014 Nyt fra VIF 2 Dilettant 4 De grønne pigespejdere 5 Vigersted Lokalråd 6 Vigersted 4H 7 Jystrup Vuggestue 7 Vigersted Børnehus 8 Vigersted Skole 9 Vigersted Forsamlingshus

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold Nummer 48 12. Årgang Marts 2014 Opfindsomhed i Børne og Familiehuset Flot parade i jagtforeningen Julemarked i Serup Forsamlingshus IF Centrum Håndbold Motionsholdene i LIF: Et stort hold motionister siger

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Jeppe er vild med motorer

Jeppe er vild med motorer Nummer 9 17. årgang, oktober 2011 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jeppe er vild med motorer Læs side 5 Cindy har aldrig glemt Sdr. Stenderup Læs side 12 Bjert

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

SSC overlevede på den korte bane - men det kræver... Læs side 3

SSC overlevede på den korte bane - men det kræver... Læs side 3 Nummer 5, 16. årgang, maj 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup SSC overlevede på den korte bane - men det kræver... Læs side 3 Borgerfesten i Bjert blev bragende

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

16. årgang Nr. 3 september 2012

16. årgang Nr. 3 september 2012 16. årgang Nr. 3 september 2012 Mad & Motion 2012 2 // Mad & Motion Nr. 3 september 2012 Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Rersnæs Nørreballe Pårup Østofte Erikstrup

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang 7 på plinten Der var masser af gode indslag ved årets gymnastikopvisning i Grønbjerg. Og så var der også masser af talent og noget at bygge videre på. RUNE STENEN Redaktionen

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62

for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62 august- december 2011 Samlingshuset Trods forsinkelser af

Læs mere

Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang

Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang Årets konfirmander - den 26. april Bagest fra venstre: Andreas Føhns, Spjald - Emilie Qvist - Pernille Svendsen, Ørnhøj - Lasse Iversen, Ørnhøj 2. række fra venstre: Johannes

Læs mere

Damefrokost med manér sif side 4

Damefrokost med manér sif side 4 Søvangs nye månebil søvang side 25 Damefrokost med manér sif side 4 Når kun det bedste er godt nok side 2 #2 DECEMBER 2011 Stilling-gram-tvaers.dk I dette nummer: lokalportræt af Freja s. 20 og EDC s.

Læs mere

Årgang 22 - Marts 2013

Årgang 22 - Marts 2013 Årgang 22 - Marts 2013 Kirstens klumme Friskolen Koncert for unge Menighedsrådet Fællesspisning Dolketidsgrav Idrætten Månedens digt Glæden ved Tønning Gammelstrup Troelstrup Træden 1 redaktionen Hu hej,

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere