HERNING AFDELING: Åbningstider: Hver torsdag 16,15-17 Formand: Carsten Hansen tlf Kasserer: Kurt Olesen tlf.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HERNING AFDELING: Åbningstider: Hver torsdag 16,15-17 Formand: Carsten Hansen tlf. 97 12 37 07 Kasserer: Kurt Olesen tlf."

Transkript

1 B L I K K E N S L A G E R E N F E B R U A R

2 2 Adresseliste BLIK OG RØR, NORDJYLLAND KJELLERUPSGADE 22, 9000 AALBORG Tlf Fax Åbningstider: Mandag og 13,30-17 tirsdag-torsdag Kredssekretær: Finn Guldbech Privat tlf mobil Kasserer/faglig medarbejder: Thomas Christensen Privat tlf mobil Opmåler Gert Zacho Andersen Privat tlf mobil Opmålerkontoret: tlf AALBORG AFDELING: Formand: Kurt Nielsen tlf Kasserer: Finn Guldbech tlf HJØRRING AFDELING: Formand: Niels Ole Hjermitslev tlf Kasserer: Flemming Hansen tlf FREDERIKSHAVN AFDELING: Bjarne Friis, tlf Kasserer: Søren H. Jensen tlf NYKØBING MORS AFDELING: Formand: Michael Wadmann tlf Kasserer: Finn H. Eriksen tlf Organisator Niels Ole Hjermislev tlf SKORSTENSFEJERNES JYLLANDS AFDELING Formand: Freddy Nielsen tlf Kasserer: Poul Erik Grubbe tlf Sikkerhedsrepræsentant: Bjarne Rasmussen tlf BLIK OG RØR, VESTJYLLAND LUNDBORGVEJ 3, 8800 VIBORG Tlf Fax Åbningstider: Mandag og onsdag 10-13, tirsdag Kredssekretær: Bjarne Kristensen Privat tlf mobil Kasserer: Leo Nielsen Privat tlf mobil Opmåler: Jens Ole Nielsen Privat tlf mobil Opmålerkontoret: tlf HERNING AFDELING: Åbningstider: Hver torsdag 16,15-17 Formand: Carsten Hansen tlf Kasserer: Kurt Olesen tlf VIBORG AFDELING: Per Trier Klausen, tlf Kasserer: Flemming Trier Klausen tlf HOLSTEBRO AFDELING: Ole Nielsen, tlf Kasserer: Jens Ole Nielsen tlf SKIVE AFDELING: Poul H. Laursen, tlf Kasserer: Per Kristiansen tlf BLIK OG RØR, ØSTJYLLAND SONNESGADE 9, 8000 ÅRHUS C Tlf Fax Åbningstider: Mandag og torsdag kl og kl.14-16,30 Kredssekretær: Hans Hovmand-Olsen Privat tlf mobil A-kasse: Per Nielsen Opmåler: Esben Malling Platz mobil tlf Metalopmåler: Finn Sørensen Mobil tlf Opmålerkontoret: tlf ÅRHUS AFDELING: Formand: Hans Hovmand-Olsen Privat tlf mobil Kasserer: Hans V. B. Mikkelsen tlf RANDERS AFDELING: Formand: Erling Petersen tlf Kasserer: Simon Nørgård Christensen tlf SILKEBORG AFDELING: Formand: Arne Gottenborg Jensen tlf Kasserer: Poul Erik Niebuhr tlf B L I K O G R Ø R F E B R U A R

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Adresseliste 2 Leder 3 NORDJYLLAND 4 LÆRLINGE 16 ØSTJYLLAND 18 VESTJYLLAND 22 FÆLLESSIDER 24 Det kredsblad du nu modtager er et fælles kredsblad for Blik og Rør, Nordjylland, Vestjylland og Østjylland Redaktion: Finn Guldbech, kreds Nordjylland Bjarne Kristensen, kreds Vestjylland Hans Hovmand-Olsen, kreds Østjylland Udkommer i eksemplarer Deadline for næste nummer 1. juni 2010 GRAFISK PRODUKTION: Huset Venture Har du lyst til at få et besøg af Niels Ole, kan du kontakte ham på tlf Leder Arbejdet med en ny kredsstruktur er kommet dertil, hvor bestyrelserne rundt i vor forretningsudvalgskredse har haft fællesmøde i Ålborg. Der var blevet udarbejdet et sammenlægningsdokument til mødet, som de valgte tillidsmænd kunne blive enige om. Der var et par afdelinger, der skulle have vendt sagen i deres bestyrelse. Dokumentet siger: Kredsens formål er at arbejde for, at alle fagets udøvere samles i forbundet. At fremme og værne fælles interesser i et samarbejde med den øvrige arbejderbevægelse. Kredsens højeste myndighed er repræsentantskabet. Kredsen udarbejder kredslove inden udgangen af Kredsens kontorer ligger i Ålborg, Århus og Viborg. Kredsens bemanding består af kredsformand, kredskasserer, 3 faglige konsulenter, 2 opmålere samt HKer efter behov. 3 tillidsmænd har udgangspunkt fra kontoret i Ålborg, 2 i Århus og 2 i Viborg. Der afholdes repræ sen tantskab i januar kvartal. Kredstillidsmændenes løn reguleres efter forbundsloven for et år ad gangen, i forbindelse med næste års budget. Lønforskellen udlignes over en periode på 2-3 år. Kontingentet udlignes over en periode på 4 år (kongresperioden). Lærlingekontingentet, som er udlignet (ens i storkredsen) inden sammenlægningen den 1. januar 2011, indbetales til kredsen, der så har ansvaret for aktiviteter m. v. I 2010 udarbejdes budget til godkendelse på et fælles bestyrelsesmøde i Alt dette skulle helst ende med, at servicen til medlemmerne bliver øget kraftigt, det vil sige arbejdsskade, arbejdsløshed, faglige sager, opmåling, lærlingesager, kort sagt hvad der kunne opstå af problemer. Det kræver, at den nye struktur bliver vedtaget på kongressen den november 2010, for at kunne gennemføres. Som det ses i lønstatistikken, er det meget moderate stigninger, der er kommet på lønsedlen i Man kan sige, at grådighed lider Blik & Rørs medlemmer ikke af. Dermed er det bevist, at man ikke har presset citronen, mens der var fuld beskæftigelse. Dette burde arbejdsgiverne have i mente, når overenskomsterne skal forhandles her til foråret. Ser vi på reallønnen, er Blik & Rørs medlemmer gået 1,1% tilbage i forhold til 2008 i gennemsnit; derfor vil det kun være rimeligt, at få dette genoprettet til lokalforhandlingerne her i B L I K O G R Ø R F E B R U A R

4 4 Aalborg afdeling Året 2009 har været hård ved beskæftigelsen Året startede med, at de fire organisatorer skulle ud at virke, snakke med tillidsfolk, og de er blevet positivt modtaget. Vores organisator Niels Ole Hjermitslev har kun rosende ord at fortælle om sine besøg hos tillidsfolkene. Har besøgt arbejdspladser og været hos grossister for at tale med medlemmer, og de har været meget glade for at fagforeningen viser ansigt. Der er da også fundet nogle, som skulle skifte fagforening, det har kredskontoret så ordnet. Men her i kreds Nordjylland er vores medlemstal gået frem med ca. 28 medlemmer. Om det er organisatoren, der er skyld i det, kan vi jo ikke sige noget om, men det har ikke gjort det ringere. Beskæftigelsen er stille og roligt gået ned ad bakke, her ved året slutning har vi ca. 100 ledige i afdelingen. Året har også været præget af, at et firma her i Aalborg er begyndt med at bruge vikarbureauer til at udføre vores arbejde, men her ved årets slutning har det vist sig at være en dårlig forretning for firmaet, de har nemlig mistet deres sprinkler aut. indtil videre. Lønforhandlinger i året, har ikke været gode der er nogle som har fået lidt, men hos nogle har det været en nul løsning. Tillidsfolk Der har været afholdt møde i tillidsmandsnetværket om hvad der skulle forlanges ved de lokale lønforhandlinger. Her i afdelingen er lønnen steget med 3,73 kr. i procent vil det sige 2,2%, inflationen i landet har været 1,3%. Det vil sige, at der har været en reallønsfremgang på 0,9%, det er jo ikke det store. Men i hele forbundet har lønstigningen været 0,43 kr., i procenter er det 0,2% og real lønnen var 1,3%, det vil sige en negativ lønfremgang på 1,1%, set i det billede er vores jo ikke så dårligt. Byggefagenes Samvirke Det er stadig rystende, at oprydning - stilladser ikke er i orden, når byggepatruljen kommer rundt på arbejdspladserne. Det står også ringe til med lys og vinterforanstaltning, man kan ikke forstå, at svendene ikke kræver deres ret, det er jo deres liv og helbred de gambler med. Aktiviteter Vi havde vinsmagning i marts, men tilslutningen var ikke overvældende stor; det forstår man jo ikke. Vi havde i august de tillidsvalgte fra firmaerne ovre at besøge vores forbundshus en fredag-lørdag. Den obligatoriske tur til Fårup sommerland var i august. September var der igen en fisketur; denne gang gik turen til Villestrup. Som altid i november havde vi vores julefrokost for efterlønner og pensionister, der var igen stor tilslutning. Igen i år var der overrækkelse af guldnåle og som det sidste på året havde vi vores juletræ i kælderen, hvor der også i år var mange fremmødte og julemanden underhold børnene. Som noget nyt havde vi nogle fra seniorklubben til at servicere, det var en stor hjælp. Fremtiden Her i 2010 er der igen overenskomstforhandlinger. Det bliver spændende at se, hvad det fører til, nu hvor beskæftigelsen ser sløjd ud. N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

5 5 Vi har i år 125 års jubilæum den 17. april, ved den lejlighed afholder vi en lille reception den 29. april 2010 fra kl i Søndergade 62. Det bliver også året, hvor der sker noget på kredsplan. Det er meningen, at der fremover kun skal være 4 kredse, som så bliver nogenlunde lige store, med en mere ens servicering til følge. For vores vedkommende bliver det kreds Nord-, Vest- og Østjylland, hvor der forslås kontorer i Aalborg, Århus og Viborg, alle afdelinger og kredse landet over er enige om, der arbejdes videre på det, så det er klar til Kongressen. I november afholdes der Kongres i Aalborg, hvor det forhåbentlig bliver vedtaget med sammenlægningen og nye love for forbund og kredse vedtaget. Husk generalforsamlingen onsdag 17. marts 2010 Kun ved sammenhold kan vi skabe forandring Formand Kurt Nielsen Aalborg Afdeling Generalforsamling onsdag den 17. marts 2010 kl. 18,30 Søndergade 62, 4. sal 9000 Aalborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretninger 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg A. Kasserer Finn Guldbech B. Bestyrelsesmedlemmer Thomas Christensen Bent Mørch Jørn Andersen Henrik Andersen C. Bestyrelsessuppleanter Morten Østergaard Thomas Lorentzen D. Revisor Erik Jensen E. Revisorsuppleant Palle Søbrygge F. Fanebærer Per Gresell 6. Forbundet 7. Eventuelt. Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest den 12. marts 2010 Tilmelding til spisning kl. 18,00 på tlf senest den 12. marts 2010 p.a.v. Kurt Nielsen N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

6 6 Regnskab for Aalborg afdeling fra den 1. januar til 31. december 2009 Indtægter Kontingenter , ,00 Renter , ,00 Aktieudbytte 4.000,00 0,00 Husleje fra Kredsen , ,00 I alt indtægter: , ,00 Udgifter Løn, arbejdstab, møder, gerneralforsamling , ,00 Kontingenter , ,00 Annoncer, information, kontorartikler , ,00 Tryksager, håndbøger, lommebøger , ,00 Gaver, repræsentation, juletræsfest , ,00 Bevillinger 6.800, ,00 Husleje I/S-Kjellerupsgade , ,00 Renter, gebyr 1.225, ,00 Revision 4.259, ,00 Organisator ,00 I alt udgifter: , ,00 I alt periodens resultat , ,00 Resultatet før kursreguleringer / I/S Kjellerupsgade 22 AL - Obligationer ,00 I/S-Kjellerupgade ,00 Årets resultat ,00 Aktiver Arbejderneslandsbank aktier , ,00 Aalborg Medieselskab A/S , ,00 Arbejderneslandsbank checkkonto , ,00 Arbejderneslandsbank obligationer , ,00 Arbejderneslandsbank Bog , ,00 Giro konto 1.545, ,00 Kassen 1.606, ,00 I/S-Kjellerupsgade , ,00 I alt aktiver , ,00 Aalborg den 5. februar 2010 Revisor Revisor Kasserer Erik Jensen Aksel Petersen Finn Guldbech N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

7 Ved du alt om dit fag? Nej vel, og derfor er det ærgerligt, at kun hver tredje Blik & Rør-medlem har været på efteruddannelse i det seneste år. Det har nok aldrig været vigtigere end nu at efteruddanne og opkvalificere sig, da udviklingen går meget stærkt, og der kommer mange nye produkter på markedet hele tiden, og teknologien er i konstant udvikling. Hvis vi som branche ikke hele tiden følger med udviklingen, risikerer vi at miste arbejdsområder til andre brancher. Der burde være flere virksomheder, som ønsker veluddannede medarbejdere, der er up to date på de forskellige områder inden for faget, og det økonomiske i at sende en medarbejder på kursus er til at overkomme, da mester modtager VEUgodtgørelse på cirka 100,00 kr. i timen til medarbejdere der er på AMU-kursus. Så det koster kun mester differencen til den gældende timeløn i firmaet, som er den løn, man skal have, når man er på kursus. Brug eventuelt din ret i overenskomsten til at efteruddanne dig i op til 2 uger, hvis du har været ansat i firmaet i 9 måneder. Man skal meddele firmaet kursusstart senest 4 uger før. Er du ledig, har du normalt ret til 6 ugers selvvalgt efteruddannelse til maks dagpengesatsen på 752,00 kr. pr dag. Spørg i A-Kassen om dine forhold. På hjemmesiden kan man se udbudet og tilmelde sig kurser, eller man kan ringe direkte til skolen. Construction College Aalborg tlf Aarhus Tekniske Skole tlf Herningsholm erhvervsskole tlf Den jydske Håndværkerskole tlf Har du spørgsmål til efteruddannelse så kontakt din kreds. 7 Opmålerkursus for begyndere Nordjylland Der har i 2009 været en gennemsnitlig akkordindtjening på ca. 261 kr. i timen. Så vil du have din indtjening til at stige betragligt, så er det bare at møde op. Kreds Nordjylland starter opmålerkursus for begyndere, det vil omhandle opstart af akkorder, kopisedler, akkordregnskaber og gennemgang af rørprislisten. Kurset starter onsdag den 24. marts 2010 kl. 17,30 til ca. 20,30. Blik & Rør Kjellerupsgade Aalborg Kurset starter med et lille traktement. Tilmelding til kredskontoret på tlf senest den 19. marts 2010 I n v i t a t i o n Aalborg afdeling 120 års-jubilæumsreception den 19. april I den anledning afholdes der receptionen den 29. april 2010 kl i 3F`s lokaler Søndergade 62, 4 sal. (der er elevator) 9000 Aalborg. Eventuellse gaver bedes tilgå afdelingens jubilæumskonto N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

8 8 Udpluk af faglige sager Vokslev Smedie og VVS Virksomheden havde indkaldt til valg af tillidsmand og sikkerhedsrepræsentant. På mæglingsmødet anerkendte virksom heden, at det var utidig indblanding i valg af tillidsmand. Kaj Larsen & Søn VVS Løkken Mæglingsmøde vedrørende manglende indbetaling af pension for 3 medlemmer. Beløb i alt på ,00 kr. Virksomheden anerkender og indbetaler pension til Pension- Danmark. Firmaet er gået konkurs 13/1-10. Valg af tillidsrepræsentanter Heine Helenius Thomsen & Fals A/S Aalborg Nicholaj E. Jensen Ejner Pedersen VVS Aalborg Valg af sikkerhedsrepræsentant Michael Pedersen Nøddelund VVS Nørresundby Kontingenter Kontingent 2010 A-kassen stiger med 16 kr. og efterlønsbidraget stiger med 16 kr. Kredskontingentet stiger med 10. kr. Afdeling 4% Kreds 13% Forbund 19% A-kasse 32% Efterløn 32% Kontingentfordeling Afdeling 52 kr. Kreds 171 kr. Forbund 263 kr. A-kasse 436 kr. Efterløn 439 kr kr. Vindere af 3 flasker vin: Henrik Bak Pedersen, Hjørring Emil K. Thomsen, Aalborg Morten Jacobsen, Frederikshavn. N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

9 9 FVU Almene kurser 2010 GRATIS KURSUS Efter aftale med VVS-branchens arbejdsgivere har blik- og rørarbejderne nu mulighed for at gå på almene kurser i arbejdstiden og med løn. Ledige deltager på dagpenge. Blik & Rør Nordjylland tilbyder her i foråret i samarbejde med VUC Nordjylland kursus i Dansk. Dansk Her opnår du at blive mere sikker i stavning af almindelige ord at blive bedre til at opbygge sætninger, sætte punktum og komma at øge din læsehastighed at blive bedre til at forstå og huske, hvad du læser Kurset henvender sig til folk i alle aldre også unge. Undervisningen vil starte med en måling, der viser, hvor meget du kan i forvejen, og kurset vil så blive tilpasset det. På kurset kan vi arbejde med tekster fra branchens hverdag, den daglige avis, Internettet osv. Kurset, der er gratis, afholdes i uge 15 (den 12. april til 16. april 2010) I løbet af 2010 tilbydes også kurser i bl.a. It, hvor du får kendskab til edb. Tilmelding skal finde sted senest 1 uge før kursusstart, og det foregår hos: Blik & Rør Nordjylland Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Telf Nordjylland N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

10 10 Timelønsstatistik okt Blik og Rør VVS Generelt har lønstigningerne ikke været som de normalt er, det tager vi som udtryk for at svendene har reageret ansvarligt og tilbageholdende over for virksomhederne i forbindelse med finanskrisen. Lønstigningen i kredsen er i forhold til 2008 på 1,6% eller 2,74 kr. når vi trækker inflationen fra på 1,3%, så er reallønsstigningen på 0,3%. Kredsens gennemsnit ,24 Frederikshavn ,08 Hjørring ,25 Aalborg ,42 Nykøbing Mors ,43 Frederikshavn afd. 11 timeløn Oscar Petersen & Søn A/S ,00 Møller Christensen ,50 VVS Herluf Muhligs efterfl ,00 Carlo Sørensen A/S ,00 Nordjysk VVS Sæby ApS ,00 Carl Christensen og CO, in ,10 Skagen VVS ,00 Erik Gregersen ,00 Nordjysk Luftteknik ,50 Hjørring afd. 12 timeløn Saltum Smede og VVS ,00 Møller Christensen ,50 Hæstrup vvs ,50 VVS - Kaj Larsen & Søn A/S ,50 Jerslev VVS ApS ,00 Brønderslev VVS ApS ,00 K.B. Olesen VVS A/S ,55 Byens Blikkenslager ,00 Nordmark Maskinfabrik ,00 Nordjysk VVS Teknik ,00 Hjørring Rørteknik A/S ,00 Brønderslev Forsyning ,14 Jens Jørgen Jørgensen ,00 Aage Steen-Lytzen VVS A/S ,00 Aalborg afd. 13 timeløn Skørping VVS ,00 arcon solvarme ,50 Møller Christensen ,00 Hæstrup vvs ,50 Jernstøberiet DANIA A/S ,00 Nørresundby VVS ,00 Blikas-Aalborg A/S ,80 Glenco ,00 Glenco ,00 Erik Andersens efterf ,00 AARS BLIKKENSLAGERFORR.ApS ,67 Termo VVS ,00 Bravida ,78 Nørhalne VVS ,00 Nørhalne VVS / Lindholm V ,00 BO-VENT ,75 Arne Pedersen s Eftf ,00 Aalborg kommune ,59 Himmerlands VVS A/S ,00 Brødrene Thomsen A/S ,00 MSV Mou Smedie og VVS ,00 Klim og Høflers efterflg ,00 Sloths VVS ,00 MR.Smedie og Rørteknik ,00 Kaj Rasmussen ,00 VENTEK VENTILATION A/S ,00 Himmerlands gas og vvs tek ,00 Grønlandshavnens Ejendomme ,60 Visborg blikkenslagerforre ,00 GJØL VVS & SWARTZ EFTF. A/ ,50 L og H Rørbyg ,17 Blik og Rørarbejderforbund ,00 N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

11 11 Nøddelund VVS ,80 Gug VVS Teknik ,00 Himmerlands VVS A/S ,00 Jepsen Gas og VVS ,00 DTEK A/S ,33 Carl Christensen og CO, in ,52 Agesen VVS ApS ,30 Vejgård VVS Teknik ,00 John Bonderup ApS ,00 Tylstrup VVS ,00 Aalborg Blik & VVS ,00 Hjørring Rørteknik A/S ,00 Bach VVS ,69 Ib Andersen A/S Øst ,08 Vesthimmerlands VVS ,00 Thomsen & Fals ,75 Dn-Rens ,00 Nørresundby VVS Entreprise ,00 Glenco ,00 Varmeforretningen A/S ,00 Brovst VVS-Service ,00 Svenstrup Rør og Sanitet ,50 Nils Jørgen Holm ,25 Niels Jørn Holm ,00 Ejner Pedersen ,00 Nielsen & Brostrøm ,17 L og H Rørbyg ,00 Aalborg VVS-Service A/S ,00 HJP-Service ,00 Nykøbing Mors afd. 14 timeløn Skjoldborg smede og vvs ,00 Jørgen Kudsk ApS ,00 Vestkystens VVS ,00 Saniblik ,00 Berg blik og vvs ,00 P Skaarup ,00 E. Strangholt & Søn ,00 Lønstatistik for skorstens fejerne okt Lønstigningen i kredsen er i forhold til 2008 på 6,6% eller 11,28 kr. Når vi trækker inflationen fra på 1,3% er realløns stigningen på 5,3% Ë171,37 kr Ë182,65 kr. Hjørring afdeling afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 29. april 2010 kl. 18,30 i lokalet Idræts Allè 20D 9800 Hjørring. Dagsorden udsendes senere. N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

12 12 Blik- og Rør-arbejderforbundet ønsker tillykke Tage Pedersen og Ole Thiel Juletræsfest Aalborg afdeling afholdt den traditionsrige juletræsfest den 28. december, der var 75 store og små, som hyggede sig med gløg, æbleskiver og røde pølser. Julemanden og hans spillemand hyggede sig med de små størrelser, der var forskellige lege og der blev sunget julesange og alle børn fik en oppustet dyreballon af julemanden. Tage Nielsen 1. maj Blik og Rør Aalborg afd. Blik og Rør Malerne og TIB afholder en fælles 1. maj sammenkomst. Der vil være et beskedent traktement i form af øl, sodavand og pølser. Vi hygger os sammen fra kl. 10,30 til 12,30, hvor vi går over i Søndergade 62 for at deltage i det LO-Aalborgs demonstrationstog, der går til Kildeparken. Har du ikke mulighed for at deltage i Aalborg, kan du deltage i de mange forskellige LO-aktiviteter, der hvor du bor. LO-Seniorer LO ældremobiliseringen har i år valgt ikke at udsende rabatkort i stedet kan man fåen oblat mrk til at klistre over Du henvender dig til seniorklubben som udleverer de nævnte oblater. N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

13 Ordinær generalforsamling i Blik og Rør Frederikshavn afdeling Fredag den 23. april 2010 kl med spisning og bowling kl i Frederikshavns Bowlingcenter Suderbovej 5, 9900 Frederikshavn 13 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3 Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg: a. 2 bestyrelsesmedlemmer b. 2 suppleanter c. 2 bilagskontrollanter 6 Kredsen v. Thomas Christensen 7. Eventuelt Tilmelding og indkomne forslag senest mandag den19. april 2010: Bjarne / Søren Med venlig hilsen Bjarne Friis Hjørring afdeling afholder 120 års jubilæum den 17. april 2010 N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

14

15 Blik- og papiraften med VM Zink Det var 30 forventningsfulde blikkenslagere, der var fremmødt til kreds Nordjyllands fyraftensarrangement den 14. januar 2010 med VM Zinks egne blikkenslagere, Ralf Jensen og Erwin Nielsen. Jeg tør godt på alles vegne sige at det var en succes fuld aften med mange spændende indlæg og ideer om fagets udfordringer. Et af emnerne var nogle af de klassiske faldgruber og fejl, der kan forekomme når man laver falset tag og facader. En af de mest almindelige fejl der bliver lavet, er manglende ekspansion, som kan få fatale konsekvenser for et nydækket tag. En anden fejl, som de 2 konsulenter også støder på, er manglende skillelag, og her blev der fremvist nogle eksempler på hvor hurtigt et zinktag kan blive ødelagt af korrosion. Nogle af de fremviste tage var kun få år gamle, men totalt ødelagt, fordi der ikke var taget højde for nødvendigheden af skillelag. En anden alvorlig fejl er for stor afstand mellem hafter og forkert fastgørelse af disse. Der blev også fortalt, at zink skal opbevares tørt, da det ofte ses at plader eller coils står i det fri på byggepladser, og der derved kommer fugt og regn mellem plader og reder. Det vil medføre hvidrust på pladerne, som kunderne oftest ikke bryder sig om. Er man hurtig, kan man med kridt og en grydesvamp fjerne det meste, men ellers er det kun vejret og tiden, der fjerner hvidrusten. Utilstrækkelig ventilation er også mange gange årsag til reklamationer på tage, og der blev vist nogle løsninger på, hvordan man får lavet den rette ventilering af taget. Man skal huske at ventileringen er 1 til 500, så hvis taget er 500 m 2, skal der mindst være 1 m 2 ventilering. De herrer fortalte også om vigtigheden af at planlægge sit arbejde grundigt fra starten, da der er store tids- og materialebesparelser ved at tilrettelægge fremstilling og udførelsen, inden man påbegynder monteringen. Hvis man kan kalde et stykke papir eller karton for et stykke værktøj, ville det nok være et af de vigtigste værktøjer en blikkenslager burde have i værktøjskassen ifølge Erwin og Ralf. Det er et spørgsmål om tilvænning at bruge papirets mulig heder, når man skal lave forskellige udfoldninger. I stedet for at stå på pladsen og nørkle med et stykke zink, er papiret mere taknemmeligt at bukke og folde, så det passer til den påkrævede udfoldning. Papiret viser hvor og hvordan man skal bukke zinken, og det er både materiale- og tidsbesparende, så det er bare med at gå i gang med papiret, næste gang man står på pladsen og skal ha lavet en finesse ved for eksempel en kvist eller ovenlys. Vi håber at kunne gentage dette arrangement på et senere tidspunkt, da der er masser af emner og løsninger at diskutere og øve sig i. Men opfordringen fra Erwin, Ralf og fagforeningen er at bruge vores efteruddannelseskurser på de tekniske skoler, der er masser af muligheder for at dygtiggøre sig. Denne aften var helt sikkert en appetit vækker til at bruge vores efteruddannelse. Vi vil gerne på Blik & Rørs vegne sige tak til Ralf og Erwin for en spændende aften og ikke mindst til de 2 faglærere Jørgen Carlsen og Karsten Skipper for at deltage og åbne værkstedet på Tech College Aalborg. 15 N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

16 16 Svendeprøver fra Construction College, Aalborg Kredsen og afdelingerne ønsker tillykke med svendeprøven Tag- og facademontører Fra venstre: Jesper R. Poulsen, Brian K. S. Andersen, Kasper T. Kristensen, Mark M. Christensen, Folmer T. Jensen VVS - Energimontører Bagest fra venstre: Michael Hjørnet Sønderkær, Christian Hvedegaard Pedersen, Kim Fiil Bisgaard, Jesper Gregersen, Lars Bjerggård Rasmussen, Dennis Holmberg Nielsen, Ulrik Sudergaard Larsen, Kim Christian Nielsen. Forrest fra venstre: Christian Sanderhoff, Rune Linnemann Grønhøj, Kim Sandager Nielsen, Per Gresell, Martin Dregaard Uggerhøj, Jannick Bjerregaard Jensen. VVS - Montører Fra venstre: Dennis Kragelund Hansen, Michael Roskov Alstrup, Birger Lindeberg Brændstrup, Mikkel Møller Nielsen, René Schwartz L Æ R L I N G E F E B R U A R

17 Invitation til årsmøde i Svendborg 17 Kom og vær med til en spændende week-end med masser af action. Der vil deltage omkring 150 lærlinge fra hele Danmark, så der bliver rig lejlighed til at træffe nye kolleger at snakke og feste med. Fredag aften efter middagen bliver der afholdt et lærlingemøde, hvor vi snakker lidt om de udfordringer der er i at være i lære. Resten af fredagen er til kammeratligt samvær og hygge. Lørdag formiddag afholdes Årsmødet, hvor flere lærlingeemner vil blive diskuteret. Lørdag eftermiddag går vi i gang med Blik og Rørs Danmarksmesterskab i indendørs fodbold. De forskellige landsdele spiller mod hinanden om den flotte vandrepokal, som jo gerne skal vindes igen af vores kreds. Deltagelse i fodboldturneringen er frivillig. Lørdag aften kommer der en stand-up- komiker og fyrer den af. Hele arrangementet er gratis Program og tilmelding for kreds Nordjylland tlf Fredag den 19. marts 2010 er der afgang med bus fra Kjellerupsgade 22, Aalborg kl og ankomst til Svendborg Vandrehjem kl. ca Der vil være opsamling ved Tilst-frakørselen ved Århus kl 16,45. Vi forventer at være tilbage i Aalborg igen søndag den 21. marts kl Husk at spørge mester om fri, hvis du skal gå lidt før om fredagen og tage tennissko og shorts med, hvis du vil spille fodbold. Der bliver udleveret t-shirts til alle. Der er sengetøj og håndklæde på værelserne. Alle måltider og drikkevarer dertil er også gratis. Tilmelding på kredskontoret tlf senest den 5. marts 2010 Inviterer lærlinge til GRATIS Buffet & Bowl Vi mødes på kredskontoret Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg fredag den 26. februar kl Senere på aftenen skal vi spise buffet og bowle på Seaport Bowlingcenter i Aalborg. Arrangementet slutter kl. ca Der er plads til 28 personer, så det er først til mølle. Tilmelding på kredskontoret på telefon I marts var 35 lærlinge til årsmøde i Svendborg, hvor der var en livlig debat om løn og arbejdsforhold, fodbold turneringen blev vundet af vores drenge. I maj havde de en Bøf og Bowling arrange-ment som startede på kontoret med lidt faglig snak, inden turen gik til Seaport Bowlingcenter hvor 25 lærlinge deltog. Senere på måneden var svendeklassen på besøg hos VM Zink og Danfoss i Silkeborg. I november havde vi svendeprøve informations møde hvor 40 lærlinge mødte frem, det går ud på at forberede lærlingene på svendeprøven, det har medvirket til afslappede lærlinge og knap så meget nervøsitet. Senere på måneden var der igen tur til VM Zink og Danfoss med nye svendeprøveklasser. L Æ R L I N G E F E B R U A R

18 18 Generalforsamling Randers afdeling Kom til generalforsamling i Randers Afd., så vi kan høre din holdning til den nye storkreds, der er lagt op til vedtagelse på kongressen. Eller om vi skal droppe den og gå i forhandling med Metal og EL-forbundet ang. en evt. sammenlægning. Der er også mulighed for at gå sammen med TIB, der søger optagelse i 3F? Kom og præg diskussionen Mandag den 29. marts 2010 i mødelokalet kl , Lorentzgade 17, Randers Dagsorden: 1. Valg af dirigent Best. foreslår 2. Protokol 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Bevillinger 7. Festligheder 8. Kontingent 9. Valgene: Kasserer Simon Christensen Bestyr.medl.Bjarne Hansen Bestyrelsessupp. Peter Stibitz Revisor Jan Velling Kongresdelegeret 10. Eventuelt Tilmelding til spisning senest mandag den 22 marts. Spisning kl Tilmelding kan ske på kontoret eller til tlf.nr / eller 1. maj Programmet for 1. maj er nu ved at være på plads. Musikken bliver i år Peter Abrahamsen & Bell Pepper Boys med Janne Lærkedahl. Talere bliver Jan Guldmann 3F, Lizette Risgaard LO DK og Søren Andersen FTF. Der vil være åbent på kontoret fra kl Vi ses på Skovbakken Ø S T J Y L L A N D F E B R U A R

19 Kreds Østjylland Sæt X i kalenderen 19 Kredsrepræsentantskabsmødet bliver denne gang afholdt som weekendarrangement den 10. og 11. april 2010 Stedet er endnu ikke fastlagt. Dato for generalforsamlingen i Århus afdelingen er torsdag den 15. april Dato for årets pensionistudflugt er onsdag den 1. september og målet bliver Mols og Ebeltoft. God stemning fra pensionistfrokosten på kredskontoret i Århus den 11. januar. Blokade i Tunøgade 35 Blokade i Thunøgade 35, Århus. Bygherren vil ikke tegne overenskomst han bruger underbetalt polsk arbejdskraft. Ø S T J Y L L A N D F E B R U A R

20 20 A-kassen kreds Østjylland Da ledigheden stadig stiger i kredsen, betyder det, at vi har meget stor travlhed på kontoret, især mandag, og det betyder, at vi ikke altid kan besvare jeres telefonopkald pga. samtaler med nyledige. Vi håber på forståelse. Til orientering kan vi oplyse, at der har været 180 forskellige tilmeldte som arbejdsløse, altså en 1/3 af vores medlemmer har været berørt af ledighed i Kontingentsatser 2010 Kredsen holder kontingentet i ro, men bidraget til a-kassen og efterlønnen stiger med hver 16 kr. Afdeling Randers Århus Silkeborg Ord.med efterløn Ord.uden efterløn B&R ungdom Voksenl. A-kasse Voksenlærl.+efterløn Afdeling Kreds Forbund A-kasse Efterløn Kontingentfordeling Afdeling 37 kr. Kreds 195 kr. Forbund 263 kr. A-kasse 436 kr. Efterløn 439 kr. I alt kontingent kr. Ø S T J Y L L A N D F E B R U A R

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

HERNING AFDELING: Åbningstider: Hver torsdag 16.15-17 Formand: Carsten Hansen tlf. 97 12 37 07 Kasserer: Kurt Olesen tlf.

HERNING AFDELING: Åbningstider: Hver torsdag 16.15-17 Formand: Carsten Hansen tlf. 97 12 37 07 Kasserer: Kurt Olesen tlf. 1 December 2010 2 Adresseliste BLIK OG RØR, NORDJYLLAND KJELLERUPSGADE 22, 9000 AALBORG Tlf. 98 16 08 66 - Fax 98 16 34 20 E-mail: nordjylland@blikroer.dk Åbningstider: Mandag 10-12 og 13.30-17 tirsdag-torsdag

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Tjek datoen for generalforsamlingen. i din afdeling

Tjek datoen for generalforsamlingen. i din afdeling Tjek datoen for generalforsamlingen i din afdeling Februar 2011 2 Adresseliste KREDSKONTOR Blik og Rørarbejderforbundet, Nord-/Midtjylland Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf. 98 16 08 66 Fax 98 16 34

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar Vor faglige sekretær Ole Madsen bliver ved udgangen af februar 2011 pensionist og fratræder i den forbindelse sin stilling i Dansk El-Forbund Fyn. Det markeres med en afskedsreception

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER 2016

LOKALFORHANDLINGER 2016 LOKALFORHANDLINGER T I P S O G I N S P I R A T I O N 2016 Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det også være muligt at få firmaets regnskab

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

HERNING AFDELING: Åbningstider: Hver torsdag 16.15-17 Formand: Carsten Hansen tlf. 97 12 37 07 Kasserer: Kurt Olesen tlf.

HERNING AFDELING: Åbningstider: Hver torsdag 16.15-17 Formand: Carsten Hansen tlf. 97 12 37 07 Kasserer: Kurt Olesen tlf. Juli 2010 2 Adresseliste BLIK OG RØR, NORDJYLLAND KJELLERUPSGADE 22, 9000 AALBORG Tlf. 98 16 08 66 - Fax 98 16 34 20 E-mail: nordjylland@blikroer.dk Åbningstider: Mandag 10-12 og 13.30-17 tirsdag-torsdag

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

AALBORG NYKØBING M VIBORG SILKEBORG

AALBORG NYKØBING M VIBORG SILKEBORG HJØRRING FREDERIKSHAVN AALBORG NYKØBING M HOLSTEBRO SKIVE VIBORG RANDERS HERNING SILKEBORG ÅRHUS Maj 2011 Guldnål se side 9 Svendeprøve se side 4 Seniorklubben se side 7 2 Adresseliste KREDSKONTOR Blik

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland

Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Fredag den 4. november 2016 På Hotel Strandtangen, Skive På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland inviteres du hermed til den

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2010 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2010 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2010 l Januar TIL DEN FYNSKE ELEKTRIKER Lønforhandlingerne for 2009 4. kvartal viste en gennemsnits timeløn på 175,57 kr. Se statistikken inde i bladet! DEF Fyn - Lønstatistik 2009-4.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Valgmøder i Træ- og Murersektionen, møde i lokalforeningernes Udannelelsesfond, temamøde om urbanisering, ledsagerarrangement og fest Fredag den 30. oktober

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Marts 2013. Temamøde - se side 9 25 års jubilæum - se side 12. Afdelingssider - se side 20

Marts 2013. Temamøde - se side 9 25 års jubilæum - se side 12. Afdelingssider - se side 20 1 Marts 2013 Temamøde - se side 9 25 års jubilæum - se side 12 Afdelingssider - se side 20 2 Adresseliste KREDSKONTOR Blik og Rørarbejderforbundet, Nord-/Midtjylland Hadsundvej 184 b, 9000 Aalborg Tlf.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00 A: Murerentreprisen: 1 Yding A/S 8.881.058,00 2 Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S 3 Byggefirmaet Knudsgaard 8.146.850,00 x 4 Skibbild Entreprise 5 Murer og Entreprenør Aage Laursen 6 Robert S. Simonsen

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN FEBRUAR 2016. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN FEBRUAR 2016. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN FEBRUAR 2016 side 1 Foreningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing GENEraLforsamLING i Dansk Byggeri midt- og Vestjylland fredag den 4. november

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM Tak fordi I kom. Ved indsamling af skilte var alle til stede. Der er ikke indløbet klager af nogen art. Det tager vi som tegn på fornuftig kørsel, og især vejstykker med hastighedsbegrænsninger bærer præg

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Administrationen Bethina Fahnøe 23 23 60 12 skive-ik@skive-ik.dk Michael Svenningsen 22 57 79 61 sikkontor@gmail.com. Trænere/ledere i SIK

Administrationen Bethina Fahnøe 23 23 60 12 skive-ik@skive-ik.dk Michael Svenningsen 22 57 79 61 sikkontor@gmail.com. Trænere/ledere i SIK Bestyrelsen Formand Kim Kock 61 68 10 64 krkock@gmail.com Administrationschef Kjeld P. Kjeldsen 23 32 67 07 kjeld.kjeldsen@privat.dk Bestyrelses medlem Kristian Thomsen 21 25 39 22 kvt@ok.dk Sportschef

Læs mere

Opslag til stilling som faglig medarbejder se side 12

Opslag til stilling som faglig medarbejder se side 12 1 Marts 2016 Opslag til stilling som faglig medarbejder se side 12 Nye svende se side 5 Arrangementer se side 7 Afdelinger se side 9 2 ADRESSELISTE KREDSKONTOR Blik og Rørarbejderforbundet, Nord-/Midtjylland

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse JUN 1 01-11019 Simon Vissing 412-Hjørring Skytteforening 146 148 294 / 11 D 2 01-80781 Casper Krogh Frydkjær 412-Hjørring Skytteforening 147 143 290 / 11 D 3 05-79949 Mathias

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2012 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2012 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2012 l Januar TIL DEN FYNSKE ELEKTRIKER Lønforhandlingerne for 2011 4. kvartal viste en gennemsnits timeløn på 178,32 kr. Se statistikken inde i bladet! Kultur- og Aktivitetsudvalget Se

Læs mere

Ole Holtse Olsen Formand Roskilde Mobil

Ole Holtse Olsen Formand Roskilde Mobil 140917 Ole Holtse Olsen Formand 88 92 45 78 Mobil 27 87 11 05 ole.olsen@3f.dk Martin Kruse Næstformand 88 92 45 55 Mobil 28 94 74 55 martin.kruse@3f.dk Anne Gregersen A-kasseleder 88 92 45 68 Mobil 24

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Generalforsamling og festaften i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 7. november 2014 Best Western Hotel Schaumburg

Generalforsamling og festaften i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 7. november 2014 Best Western Hotel Schaumburg Generalforsamling og festaften i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Fredag den 7. november 2014 Best Western Hotel Schaumburg Invitation til Generalforsamling og fest På vegne af bestyrelsen inviteres

Læs mere

Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse Tid 10km

Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse Tid 10km Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse 10km 1 Rie Stenhøj Baun Mcgrail Ok Pan Århus 1:14:59 06:07= 09:59= 12:04= 15:38= 19:56= 22:34= 28:33= 37:08= 38:45= 44:24= 58:06=

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-7-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

RESULTATLISTE Haderup s Dalgas Stævne 2012

RESULTATLISTE Haderup s Dalgas Stævne 2012 Page 1 of 7 11-08-2012 18:48:03 - DDS SP v.3.12.6.3 RESULTATLISTE Haderup s Dalgas Stævne 2012 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 92763 Lars Søby Jensen 04-016 Gjellerup Sdr. SG&I 198/10 198/10 396/20 2 98723

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. september 2011, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. september 2011, kl. 16.30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. september 2011, kl. 16.30. Side 1/6 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Henny Rasmussen,

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-9-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 Side 1/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Leo Kristensen Aase

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 14-02-2016 15:07:25 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere