HERNING AFDELING: Åbningstider: Hver torsdag 16,15-17 Formand: Carsten Hansen tlf Kasserer: Kurt Olesen tlf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HERNING AFDELING: Åbningstider: Hver torsdag 16,15-17 Formand: Carsten Hansen tlf. 97 12 37 07 Kasserer: Kurt Olesen tlf."

Transkript

1 B L I K K E N S L A G E R E N F E B R U A R

2 2 Adresseliste BLIK OG RØR, NORDJYLLAND KJELLERUPSGADE 22, 9000 AALBORG Tlf Fax Åbningstider: Mandag og 13,30-17 tirsdag-torsdag Kredssekretær: Finn Guldbech Privat tlf mobil Kasserer/faglig medarbejder: Thomas Christensen Privat tlf mobil Opmåler Gert Zacho Andersen Privat tlf mobil Opmålerkontoret: tlf AALBORG AFDELING: Formand: Kurt Nielsen tlf Kasserer: Finn Guldbech tlf HJØRRING AFDELING: Formand: Niels Ole Hjermitslev tlf Kasserer: Flemming Hansen tlf FREDERIKSHAVN AFDELING: Bjarne Friis, tlf Kasserer: Søren H. Jensen tlf NYKØBING MORS AFDELING: Formand: Michael Wadmann tlf Kasserer: Finn H. Eriksen tlf Organisator Niels Ole Hjermislev tlf SKORSTENSFEJERNES JYLLANDS AFDELING Formand: Freddy Nielsen tlf Kasserer: Poul Erik Grubbe tlf Sikkerhedsrepræsentant: Bjarne Rasmussen tlf BLIK OG RØR, VESTJYLLAND LUNDBORGVEJ 3, 8800 VIBORG Tlf Fax Åbningstider: Mandag og onsdag 10-13, tirsdag Kredssekretær: Bjarne Kristensen Privat tlf mobil Kasserer: Leo Nielsen Privat tlf mobil Opmåler: Jens Ole Nielsen Privat tlf mobil Opmålerkontoret: tlf HERNING AFDELING: Åbningstider: Hver torsdag 16,15-17 Formand: Carsten Hansen tlf Kasserer: Kurt Olesen tlf VIBORG AFDELING: Per Trier Klausen, tlf Kasserer: Flemming Trier Klausen tlf HOLSTEBRO AFDELING: Ole Nielsen, tlf Kasserer: Jens Ole Nielsen tlf SKIVE AFDELING: Poul H. Laursen, tlf Kasserer: Per Kristiansen tlf BLIK OG RØR, ØSTJYLLAND SONNESGADE 9, 8000 ÅRHUS C Tlf Fax Åbningstider: Mandag og torsdag kl og kl.14-16,30 Kredssekretær: Hans Hovmand-Olsen Privat tlf mobil A-kasse: Per Nielsen Opmåler: Esben Malling Platz mobil tlf Metalopmåler: Finn Sørensen Mobil tlf Opmålerkontoret: tlf ÅRHUS AFDELING: Formand: Hans Hovmand-Olsen Privat tlf mobil Kasserer: Hans V. B. Mikkelsen tlf RANDERS AFDELING: Formand: Erling Petersen tlf Kasserer: Simon Nørgård Christensen tlf SILKEBORG AFDELING: Formand: Arne Gottenborg Jensen tlf Kasserer: Poul Erik Niebuhr tlf B L I K O G R Ø R F E B R U A R

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Adresseliste 2 Leder 3 NORDJYLLAND 4 LÆRLINGE 16 ØSTJYLLAND 18 VESTJYLLAND 22 FÆLLESSIDER 24 Det kredsblad du nu modtager er et fælles kredsblad for Blik og Rør, Nordjylland, Vestjylland og Østjylland Redaktion: Finn Guldbech, kreds Nordjylland Bjarne Kristensen, kreds Vestjylland Hans Hovmand-Olsen, kreds Østjylland Udkommer i eksemplarer Deadline for næste nummer 1. juni 2010 GRAFISK PRODUKTION: Huset Venture Har du lyst til at få et besøg af Niels Ole, kan du kontakte ham på tlf Leder Arbejdet med en ny kredsstruktur er kommet dertil, hvor bestyrelserne rundt i vor forretningsudvalgskredse har haft fællesmøde i Ålborg. Der var blevet udarbejdet et sammenlægningsdokument til mødet, som de valgte tillidsmænd kunne blive enige om. Der var et par afdelinger, der skulle have vendt sagen i deres bestyrelse. Dokumentet siger: Kredsens formål er at arbejde for, at alle fagets udøvere samles i forbundet. At fremme og værne fælles interesser i et samarbejde med den øvrige arbejderbevægelse. Kredsens højeste myndighed er repræsentantskabet. Kredsen udarbejder kredslove inden udgangen af Kredsens kontorer ligger i Ålborg, Århus og Viborg. Kredsens bemanding består af kredsformand, kredskasserer, 3 faglige konsulenter, 2 opmålere samt HKer efter behov. 3 tillidsmænd har udgangspunkt fra kontoret i Ålborg, 2 i Århus og 2 i Viborg. Der afholdes repræ sen tantskab i januar kvartal. Kredstillidsmændenes løn reguleres efter forbundsloven for et år ad gangen, i forbindelse med næste års budget. Lønforskellen udlignes over en periode på 2-3 år. Kontingentet udlignes over en periode på 4 år (kongresperioden). Lærlingekontingentet, som er udlignet (ens i storkredsen) inden sammenlægningen den 1. januar 2011, indbetales til kredsen, der så har ansvaret for aktiviteter m. v. I 2010 udarbejdes budget til godkendelse på et fælles bestyrelsesmøde i Alt dette skulle helst ende med, at servicen til medlemmerne bliver øget kraftigt, det vil sige arbejdsskade, arbejdsløshed, faglige sager, opmåling, lærlingesager, kort sagt hvad der kunne opstå af problemer. Det kræver, at den nye struktur bliver vedtaget på kongressen den november 2010, for at kunne gennemføres. Som det ses i lønstatistikken, er det meget moderate stigninger, der er kommet på lønsedlen i Man kan sige, at grådighed lider Blik & Rørs medlemmer ikke af. Dermed er det bevist, at man ikke har presset citronen, mens der var fuld beskæftigelse. Dette burde arbejdsgiverne have i mente, når overenskomsterne skal forhandles her til foråret. Ser vi på reallønnen, er Blik & Rørs medlemmer gået 1,1% tilbage i forhold til 2008 i gennemsnit; derfor vil det kun være rimeligt, at få dette genoprettet til lokalforhandlingerne her i B L I K O G R Ø R F E B R U A R

4 4 Aalborg afdeling Året 2009 har været hård ved beskæftigelsen Året startede med, at de fire organisatorer skulle ud at virke, snakke med tillidsfolk, og de er blevet positivt modtaget. Vores organisator Niels Ole Hjermitslev har kun rosende ord at fortælle om sine besøg hos tillidsfolkene. Har besøgt arbejdspladser og været hos grossister for at tale med medlemmer, og de har været meget glade for at fagforeningen viser ansigt. Der er da også fundet nogle, som skulle skifte fagforening, det har kredskontoret så ordnet. Men her i kreds Nordjylland er vores medlemstal gået frem med ca. 28 medlemmer. Om det er organisatoren, der er skyld i det, kan vi jo ikke sige noget om, men det har ikke gjort det ringere. Beskæftigelsen er stille og roligt gået ned ad bakke, her ved året slutning har vi ca. 100 ledige i afdelingen. Året har også været præget af, at et firma her i Aalborg er begyndt med at bruge vikarbureauer til at udføre vores arbejde, men her ved årets slutning har det vist sig at være en dårlig forretning for firmaet, de har nemlig mistet deres sprinkler aut. indtil videre. Lønforhandlinger i året, har ikke været gode der er nogle som har fået lidt, men hos nogle har det været en nul løsning. Tillidsfolk Der har været afholdt møde i tillidsmandsnetværket om hvad der skulle forlanges ved de lokale lønforhandlinger. Her i afdelingen er lønnen steget med 3,73 kr. i procent vil det sige 2,2%, inflationen i landet har været 1,3%. Det vil sige, at der har været en reallønsfremgang på 0,9%, det er jo ikke det store. Men i hele forbundet har lønstigningen været 0,43 kr., i procenter er det 0,2% og real lønnen var 1,3%, det vil sige en negativ lønfremgang på 1,1%, set i det billede er vores jo ikke så dårligt. Byggefagenes Samvirke Det er stadig rystende, at oprydning - stilladser ikke er i orden, når byggepatruljen kommer rundt på arbejdspladserne. Det står også ringe til med lys og vinterforanstaltning, man kan ikke forstå, at svendene ikke kræver deres ret, det er jo deres liv og helbred de gambler med. Aktiviteter Vi havde vinsmagning i marts, men tilslutningen var ikke overvældende stor; det forstår man jo ikke. Vi havde i august de tillidsvalgte fra firmaerne ovre at besøge vores forbundshus en fredag-lørdag. Den obligatoriske tur til Fårup sommerland var i august. September var der igen en fisketur; denne gang gik turen til Villestrup. Som altid i november havde vi vores julefrokost for efterlønner og pensionister, der var igen stor tilslutning. Igen i år var der overrækkelse af guldnåle og som det sidste på året havde vi vores juletræ i kælderen, hvor der også i år var mange fremmødte og julemanden underhold børnene. Som noget nyt havde vi nogle fra seniorklubben til at servicere, det var en stor hjælp. Fremtiden Her i 2010 er der igen overenskomstforhandlinger. Det bliver spændende at se, hvad det fører til, nu hvor beskæftigelsen ser sløjd ud. N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

5 5 Vi har i år 125 års jubilæum den 17. april, ved den lejlighed afholder vi en lille reception den 29. april 2010 fra kl i Søndergade 62. Det bliver også året, hvor der sker noget på kredsplan. Det er meningen, at der fremover kun skal være 4 kredse, som så bliver nogenlunde lige store, med en mere ens servicering til følge. For vores vedkommende bliver det kreds Nord-, Vest- og Østjylland, hvor der forslås kontorer i Aalborg, Århus og Viborg, alle afdelinger og kredse landet over er enige om, der arbejdes videre på det, så det er klar til Kongressen. I november afholdes der Kongres i Aalborg, hvor det forhåbentlig bliver vedtaget med sammenlægningen og nye love for forbund og kredse vedtaget. Husk generalforsamlingen onsdag 17. marts 2010 Kun ved sammenhold kan vi skabe forandring Formand Kurt Nielsen Aalborg Afdeling Generalforsamling onsdag den 17. marts 2010 kl. 18,30 Søndergade 62, 4. sal 9000 Aalborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretninger 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg A. Kasserer Finn Guldbech B. Bestyrelsesmedlemmer Thomas Christensen Bent Mørch Jørn Andersen Henrik Andersen C. Bestyrelsessuppleanter Morten Østergaard Thomas Lorentzen D. Revisor Erik Jensen E. Revisorsuppleant Palle Søbrygge F. Fanebærer Per Gresell 6. Forbundet 7. Eventuelt. Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest den 12. marts 2010 Tilmelding til spisning kl. 18,00 på tlf senest den 12. marts 2010 p.a.v. Kurt Nielsen N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

6 6 Regnskab for Aalborg afdeling fra den 1. januar til 31. december 2009 Indtægter Kontingenter , ,00 Renter , ,00 Aktieudbytte 4.000,00 0,00 Husleje fra Kredsen , ,00 I alt indtægter: , ,00 Udgifter Løn, arbejdstab, møder, gerneralforsamling , ,00 Kontingenter , ,00 Annoncer, information, kontorartikler , ,00 Tryksager, håndbøger, lommebøger , ,00 Gaver, repræsentation, juletræsfest , ,00 Bevillinger 6.800, ,00 Husleje I/S-Kjellerupsgade , ,00 Renter, gebyr 1.225, ,00 Revision 4.259, ,00 Organisator ,00 I alt udgifter: , ,00 I alt periodens resultat , ,00 Resultatet før kursreguleringer / I/S Kjellerupsgade 22 AL - Obligationer ,00 I/S-Kjellerupgade ,00 Årets resultat ,00 Aktiver Arbejderneslandsbank aktier , ,00 Aalborg Medieselskab A/S , ,00 Arbejderneslandsbank checkkonto , ,00 Arbejderneslandsbank obligationer , ,00 Arbejderneslandsbank Bog , ,00 Giro konto 1.545, ,00 Kassen 1.606, ,00 I/S-Kjellerupsgade , ,00 I alt aktiver , ,00 Aalborg den 5. februar 2010 Revisor Revisor Kasserer Erik Jensen Aksel Petersen Finn Guldbech N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

7 Ved du alt om dit fag? Nej vel, og derfor er det ærgerligt, at kun hver tredje Blik & Rør-medlem har været på efteruddannelse i det seneste år. Det har nok aldrig været vigtigere end nu at efteruddanne og opkvalificere sig, da udviklingen går meget stærkt, og der kommer mange nye produkter på markedet hele tiden, og teknologien er i konstant udvikling. Hvis vi som branche ikke hele tiden følger med udviklingen, risikerer vi at miste arbejdsområder til andre brancher. Der burde være flere virksomheder, som ønsker veluddannede medarbejdere, der er up to date på de forskellige områder inden for faget, og det økonomiske i at sende en medarbejder på kursus er til at overkomme, da mester modtager VEUgodtgørelse på cirka 100,00 kr. i timen til medarbejdere der er på AMU-kursus. Så det koster kun mester differencen til den gældende timeløn i firmaet, som er den løn, man skal have, når man er på kursus. Brug eventuelt din ret i overenskomsten til at efteruddanne dig i op til 2 uger, hvis du har været ansat i firmaet i 9 måneder. Man skal meddele firmaet kursusstart senest 4 uger før. Er du ledig, har du normalt ret til 6 ugers selvvalgt efteruddannelse til maks dagpengesatsen på 752,00 kr. pr dag. Spørg i A-Kassen om dine forhold. På hjemmesiden kan man se udbudet og tilmelde sig kurser, eller man kan ringe direkte til skolen. Construction College Aalborg tlf Aarhus Tekniske Skole tlf Herningsholm erhvervsskole tlf Den jydske Håndværkerskole tlf Har du spørgsmål til efteruddannelse så kontakt din kreds. 7 Opmålerkursus for begyndere Nordjylland Der har i 2009 været en gennemsnitlig akkordindtjening på ca. 261 kr. i timen. Så vil du have din indtjening til at stige betragligt, så er det bare at møde op. Kreds Nordjylland starter opmålerkursus for begyndere, det vil omhandle opstart af akkorder, kopisedler, akkordregnskaber og gennemgang af rørprislisten. Kurset starter onsdag den 24. marts 2010 kl. 17,30 til ca. 20,30. Blik & Rør Kjellerupsgade Aalborg Kurset starter med et lille traktement. Tilmelding til kredskontoret på tlf senest den 19. marts 2010 I n v i t a t i o n Aalborg afdeling 120 års-jubilæumsreception den 19. april I den anledning afholdes der receptionen den 29. april 2010 kl i 3F`s lokaler Søndergade 62, 4 sal. (der er elevator) 9000 Aalborg. Eventuellse gaver bedes tilgå afdelingens jubilæumskonto N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

8 8 Udpluk af faglige sager Vokslev Smedie og VVS Virksomheden havde indkaldt til valg af tillidsmand og sikkerhedsrepræsentant. På mæglingsmødet anerkendte virksom heden, at det var utidig indblanding i valg af tillidsmand. Kaj Larsen & Søn VVS Løkken Mæglingsmøde vedrørende manglende indbetaling af pension for 3 medlemmer. Beløb i alt på ,00 kr. Virksomheden anerkender og indbetaler pension til Pension- Danmark. Firmaet er gået konkurs 13/1-10. Valg af tillidsrepræsentanter Heine Helenius Thomsen & Fals A/S Aalborg Nicholaj E. Jensen Ejner Pedersen VVS Aalborg Valg af sikkerhedsrepræsentant Michael Pedersen Nøddelund VVS Nørresundby Kontingenter Kontingent 2010 A-kassen stiger med 16 kr. og efterlønsbidraget stiger med 16 kr. Kredskontingentet stiger med 10. kr. Afdeling 4% Kreds 13% Forbund 19% A-kasse 32% Efterløn 32% Kontingentfordeling Afdeling 52 kr. Kreds 171 kr. Forbund 263 kr. A-kasse 436 kr. Efterløn 439 kr kr. Vindere af 3 flasker vin: Henrik Bak Pedersen, Hjørring Emil K. Thomsen, Aalborg Morten Jacobsen, Frederikshavn. N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

9 9 FVU Almene kurser 2010 GRATIS KURSUS Efter aftale med VVS-branchens arbejdsgivere har blik- og rørarbejderne nu mulighed for at gå på almene kurser i arbejdstiden og med løn. Ledige deltager på dagpenge. Blik & Rør Nordjylland tilbyder her i foråret i samarbejde med VUC Nordjylland kursus i Dansk. Dansk Her opnår du at blive mere sikker i stavning af almindelige ord at blive bedre til at opbygge sætninger, sætte punktum og komma at øge din læsehastighed at blive bedre til at forstå og huske, hvad du læser Kurset henvender sig til folk i alle aldre også unge. Undervisningen vil starte med en måling, der viser, hvor meget du kan i forvejen, og kurset vil så blive tilpasset det. På kurset kan vi arbejde med tekster fra branchens hverdag, den daglige avis, Internettet osv. Kurset, der er gratis, afholdes i uge 15 (den 12. april til 16. april 2010) I løbet af 2010 tilbydes også kurser i bl.a. It, hvor du får kendskab til edb. Tilmelding skal finde sted senest 1 uge før kursusstart, og det foregår hos: Blik & Rør Nordjylland Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Telf Nordjylland N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

10 10 Timelønsstatistik okt Blik og Rør VVS Generelt har lønstigningerne ikke været som de normalt er, det tager vi som udtryk for at svendene har reageret ansvarligt og tilbageholdende over for virksomhederne i forbindelse med finanskrisen. Lønstigningen i kredsen er i forhold til 2008 på 1,6% eller 2,74 kr. når vi trækker inflationen fra på 1,3%, så er reallønsstigningen på 0,3%. Kredsens gennemsnit ,24 Frederikshavn ,08 Hjørring ,25 Aalborg ,42 Nykøbing Mors ,43 Frederikshavn afd. 11 timeløn Oscar Petersen & Søn A/S ,00 Møller Christensen ,50 VVS Herluf Muhligs efterfl ,00 Carlo Sørensen A/S ,00 Nordjysk VVS Sæby ApS ,00 Carl Christensen og CO, in ,10 Skagen VVS ,00 Erik Gregersen ,00 Nordjysk Luftteknik ,50 Hjørring afd. 12 timeløn Saltum Smede og VVS ,00 Møller Christensen ,50 Hæstrup vvs ,50 VVS - Kaj Larsen & Søn A/S ,50 Jerslev VVS ApS ,00 Brønderslev VVS ApS ,00 K.B. Olesen VVS A/S ,55 Byens Blikkenslager ,00 Nordmark Maskinfabrik ,00 Nordjysk VVS Teknik ,00 Hjørring Rørteknik A/S ,00 Brønderslev Forsyning ,14 Jens Jørgen Jørgensen ,00 Aage Steen-Lytzen VVS A/S ,00 Aalborg afd. 13 timeløn Skørping VVS ,00 arcon solvarme ,50 Møller Christensen ,00 Hæstrup vvs ,50 Jernstøberiet DANIA A/S ,00 Nørresundby VVS ,00 Blikas-Aalborg A/S ,80 Glenco ,00 Glenco ,00 Erik Andersens efterf ,00 AARS BLIKKENSLAGERFORR.ApS ,67 Termo VVS ,00 Bravida ,78 Nørhalne VVS ,00 Nørhalne VVS / Lindholm V ,00 BO-VENT ,75 Arne Pedersen s Eftf ,00 Aalborg kommune ,59 Himmerlands VVS A/S ,00 Brødrene Thomsen A/S ,00 MSV Mou Smedie og VVS ,00 Klim og Høflers efterflg ,00 Sloths VVS ,00 MR.Smedie og Rørteknik ,00 Kaj Rasmussen ,00 VENTEK VENTILATION A/S ,00 Himmerlands gas og vvs tek ,00 Grønlandshavnens Ejendomme ,60 Visborg blikkenslagerforre ,00 GJØL VVS & SWARTZ EFTF. A/ ,50 L og H Rørbyg ,17 Blik og Rørarbejderforbund ,00 N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

11 11 Nøddelund VVS ,80 Gug VVS Teknik ,00 Himmerlands VVS A/S ,00 Jepsen Gas og VVS ,00 DTEK A/S ,33 Carl Christensen og CO, in ,52 Agesen VVS ApS ,30 Vejgård VVS Teknik ,00 John Bonderup ApS ,00 Tylstrup VVS ,00 Aalborg Blik & VVS ,00 Hjørring Rørteknik A/S ,00 Bach VVS ,69 Ib Andersen A/S Øst ,08 Vesthimmerlands VVS ,00 Thomsen & Fals ,75 Dn-Rens ,00 Nørresundby VVS Entreprise ,00 Glenco ,00 Varmeforretningen A/S ,00 Brovst VVS-Service ,00 Svenstrup Rør og Sanitet ,50 Nils Jørgen Holm ,25 Niels Jørn Holm ,00 Ejner Pedersen ,00 Nielsen & Brostrøm ,17 L og H Rørbyg ,00 Aalborg VVS-Service A/S ,00 HJP-Service ,00 Nykøbing Mors afd. 14 timeløn Skjoldborg smede og vvs ,00 Jørgen Kudsk ApS ,00 Vestkystens VVS ,00 Saniblik ,00 Berg blik og vvs ,00 P Skaarup ,00 E. Strangholt & Søn ,00 Lønstatistik for skorstens fejerne okt Lønstigningen i kredsen er i forhold til 2008 på 6,6% eller 11,28 kr. Når vi trækker inflationen fra på 1,3% er realløns stigningen på 5,3% Ë171,37 kr Ë182,65 kr. Hjørring afdeling afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 29. april 2010 kl. 18,30 i lokalet Idræts Allè 20D 9800 Hjørring. Dagsorden udsendes senere. N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

12 12 Blik- og Rør-arbejderforbundet ønsker tillykke Tage Pedersen og Ole Thiel Juletræsfest Aalborg afdeling afholdt den traditionsrige juletræsfest den 28. december, der var 75 store og små, som hyggede sig med gløg, æbleskiver og røde pølser. Julemanden og hans spillemand hyggede sig med de små størrelser, der var forskellige lege og der blev sunget julesange og alle børn fik en oppustet dyreballon af julemanden. Tage Nielsen 1. maj Blik og Rør Aalborg afd. Blik og Rør Malerne og TIB afholder en fælles 1. maj sammenkomst. Der vil være et beskedent traktement i form af øl, sodavand og pølser. Vi hygger os sammen fra kl. 10,30 til 12,30, hvor vi går over i Søndergade 62 for at deltage i det LO-Aalborgs demonstrationstog, der går til Kildeparken. Har du ikke mulighed for at deltage i Aalborg, kan du deltage i de mange forskellige LO-aktiviteter, der hvor du bor. LO-Seniorer LO ældremobiliseringen har i år valgt ikke at udsende rabatkort i stedet kan man fåen oblat mrk til at klistre over Du henvender dig til seniorklubben som udleverer de nævnte oblater. N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

13 Ordinær generalforsamling i Blik og Rør Frederikshavn afdeling Fredag den 23. april 2010 kl med spisning og bowling kl i Frederikshavns Bowlingcenter Suderbovej 5, 9900 Frederikshavn 13 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3 Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg: a. 2 bestyrelsesmedlemmer b. 2 suppleanter c. 2 bilagskontrollanter 6 Kredsen v. Thomas Christensen 7. Eventuelt Tilmelding og indkomne forslag senest mandag den19. april 2010: Bjarne / Søren Med venlig hilsen Bjarne Friis Hjørring afdeling afholder 120 års jubilæum den 17. april 2010 N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

14

15 Blik- og papiraften med VM Zink Det var 30 forventningsfulde blikkenslagere, der var fremmødt til kreds Nordjyllands fyraftensarrangement den 14. januar 2010 med VM Zinks egne blikkenslagere, Ralf Jensen og Erwin Nielsen. Jeg tør godt på alles vegne sige at det var en succes fuld aften med mange spændende indlæg og ideer om fagets udfordringer. Et af emnerne var nogle af de klassiske faldgruber og fejl, der kan forekomme når man laver falset tag og facader. En af de mest almindelige fejl der bliver lavet, er manglende ekspansion, som kan få fatale konsekvenser for et nydækket tag. En anden fejl, som de 2 konsulenter også støder på, er manglende skillelag, og her blev der fremvist nogle eksempler på hvor hurtigt et zinktag kan blive ødelagt af korrosion. Nogle af de fremviste tage var kun få år gamle, men totalt ødelagt, fordi der ikke var taget højde for nødvendigheden af skillelag. En anden alvorlig fejl er for stor afstand mellem hafter og forkert fastgørelse af disse. Der blev også fortalt, at zink skal opbevares tørt, da det ofte ses at plader eller coils står i det fri på byggepladser, og der derved kommer fugt og regn mellem plader og reder. Det vil medføre hvidrust på pladerne, som kunderne oftest ikke bryder sig om. Er man hurtig, kan man med kridt og en grydesvamp fjerne det meste, men ellers er det kun vejret og tiden, der fjerner hvidrusten. Utilstrækkelig ventilation er også mange gange årsag til reklamationer på tage, og der blev vist nogle løsninger på, hvordan man får lavet den rette ventilering af taget. Man skal huske at ventileringen er 1 til 500, så hvis taget er 500 m 2, skal der mindst være 1 m 2 ventilering. De herrer fortalte også om vigtigheden af at planlægge sit arbejde grundigt fra starten, da der er store tids- og materialebesparelser ved at tilrettelægge fremstilling og udførelsen, inden man påbegynder monteringen. Hvis man kan kalde et stykke papir eller karton for et stykke værktøj, ville det nok være et af de vigtigste værktøjer en blikkenslager burde have i værktøjskassen ifølge Erwin og Ralf. Det er et spørgsmål om tilvænning at bruge papirets mulig heder, når man skal lave forskellige udfoldninger. I stedet for at stå på pladsen og nørkle med et stykke zink, er papiret mere taknemmeligt at bukke og folde, så det passer til den påkrævede udfoldning. Papiret viser hvor og hvordan man skal bukke zinken, og det er både materiale- og tidsbesparende, så det er bare med at gå i gang med papiret, næste gang man står på pladsen og skal ha lavet en finesse ved for eksempel en kvist eller ovenlys. Vi håber at kunne gentage dette arrangement på et senere tidspunkt, da der er masser af emner og løsninger at diskutere og øve sig i. Men opfordringen fra Erwin, Ralf og fagforeningen er at bruge vores efteruddannelseskurser på de tekniske skoler, der er masser af muligheder for at dygtiggøre sig. Denne aften var helt sikkert en appetit vækker til at bruge vores efteruddannelse. Vi vil gerne på Blik & Rørs vegne sige tak til Ralf og Erwin for en spændende aften og ikke mindst til de 2 faglærere Jørgen Carlsen og Karsten Skipper for at deltage og åbne værkstedet på Tech College Aalborg. 15 N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

16 16 Svendeprøver fra Construction College, Aalborg Kredsen og afdelingerne ønsker tillykke med svendeprøven Tag- og facademontører Fra venstre: Jesper R. Poulsen, Brian K. S. Andersen, Kasper T. Kristensen, Mark M. Christensen, Folmer T. Jensen VVS - Energimontører Bagest fra venstre: Michael Hjørnet Sønderkær, Christian Hvedegaard Pedersen, Kim Fiil Bisgaard, Jesper Gregersen, Lars Bjerggård Rasmussen, Dennis Holmberg Nielsen, Ulrik Sudergaard Larsen, Kim Christian Nielsen. Forrest fra venstre: Christian Sanderhoff, Rune Linnemann Grønhøj, Kim Sandager Nielsen, Per Gresell, Martin Dregaard Uggerhøj, Jannick Bjerregaard Jensen. VVS - Montører Fra venstre: Dennis Kragelund Hansen, Michael Roskov Alstrup, Birger Lindeberg Brændstrup, Mikkel Møller Nielsen, René Schwartz L Æ R L I N G E F E B R U A R

17 Invitation til årsmøde i Svendborg 17 Kom og vær med til en spændende week-end med masser af action. Der vil deltage omkring 150 lærlinge fra hele Danmark, så der bliver rig lejlighed til at træffe nye kolleger at snakke og feste med. Fredag aften efter middagen bliver der afholdt et lærlingemøde, hvor vi snakker lidt om de udfordringer der er i at være i lære. Resten af fredagen er til kammeratligt samvær og hygge. Lørdag formiddag afholdes Årsmødet, hvor flere lærlingeemner vil blive diskuteret. Lørdag eftermiddag går vi i gang med Blik og Rørs Danmarksmesterskab i indendørs fodbold. De forskellige landsdele spiller mod hinanden om den flotte vandrepokal, som jo gerne skal vindes igen af vores kreds. Deltagelse i fodboldturneringen er frivillig. Lørdag aften kommer der en stand-up- komiker og fyrer den af. Hele arrangementet er gratis Program og tilmelding for kreds Nordjylland tlf Fredag den 19. marts 2010 er der afgang med bus fra Kjellerupsgade 22, Aalborg kl og ankomst til Svendborg Vandrehjem kl. ca Der vil være opsamling ved Tilst-frakørselen ved Århus kl 16,45. Vi forventer at være tilbage i Aalborg igen søndag den 21. marts kl Husk at spørge mester om fri, hvis du skal gå lidt før om fredagen og tage tennissko og shorts med, hvis du vil spille fodbold. Der bliver udleveret t-shirts til alle. Der er sengetøj og håndklæde på værelserne. Alle måltider og drikkevarer dertil er også gratis. Tilmelding på kredskontoret tlf senest den 5. marts 2010 Inviterer lærlinge til GRATIS Buffet & Bowl Vi mødes på kredskontoret Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg fredag den 26. februar kl Senere på aftenen skal vi spise buffet og bowle på Seaport Bowlingcenter i Aalborg. Arrangementet slutter kl. ca Der er plads til 28 personer, så det er først til mølle. Tilmelding på kredskontoret på telefon I marts var 35 lærlinge til årsmøde i Svendborg, hvor der var en livlig debat om løn og arbejdsforhold, fodbold turneringen blev vundet af vores drenge. I maj havde de en Bøf og Bowling arrange-ment som startede på kontoret med lidt faglig snak, inden turen gik til Seaport Bowlingcenter hvor 25 lærlinge deltog. Senere på måneden var svendeklassen på besøg hos VM Zink og Danfoss i Silkeborg. I november havde vi svendeprøve informations møde hvor 40 lærlinge mødte frem, det går ud på at forberede lærlingene på svendeprøven, det har medvirket til afslappede lærlinge og knap så meget nervøsitet. Senere på måneden var der igen tur til VM Zink og Danfoss med nye svendeprøveklasser. L Æ R L I N G E F E B R U A R

18 18 Generalforsamling Randers afdeling Kom til generalforsamling i Randers Afd., så vi kan høre din holdning til den nye storkreds, der er lagt op til vedtagelse på kongressen. Eller om vi skal droppe den og gå i forhandling med Metal og EL-forbundet ang. en evt. sammenlægning. Der er også mulighed for at gå sammen med TIB, der søger optagelse i 3F? Kom og præg diskussionen Mandag den 29. marts 2010 i mødelokalet kl , Lorentzgade 17, Randers Dagsorden: 1. Valg af dirigent Best. foreslår 2. Protokol 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Bevillinger 7. Festligheder 8. Kontingent 9. Valgene: Kasserer Simon Christensen Bestyr.medl.Bjarne Hansen Bestyrelsessupp. Peter Stibitz Revisor Jan Velling Kongresdelegeret 10. Eventuelt Tilmelding til spisning senest mandag den 22 marts. Spisning kl Tilmelding kan ske på kontoret eller til tlf.nr / eller 1. maj Programmet for 1. maj er nu ved at være på plads. Musikken bliver i år Peter Abrahamsen & Bell Pepper Boys med Janne Lærkedahl. Talere bliver Jan Guldmann 3F, Lizette Risgaard LO DK og Søren Andersen FTF. Der vil være åbent på kontoret fra kl Vi ses på Skovbakken Ø S T J Y L L A N D F E B R U A R

19 Kreds Østjylland Sæt X i kalenderen 19 Kredsrepræsentantskabsmødet bliver denne gang afholdt som weekendarrangement den 10. og 11. april 2010 Stedet er endnu ikke fastlagt. Dato for generalforsamlingen i Århus afdelingen er torsdag den 15. april Dato for årets pensionistudflugt er onsdag den 1. september og målet bliver Mols og Ebeltoft. God stemning fra pensionistfrokosten på kredskontoret i Århus den 11. januar. Blokade i Tunøgade 35 Blokade i Thunøgade 35, Århus. Bygherren vil ikke tegne overenskomst han bruger underbetalt polsk arbejdskraft. Ø S T J Y L L A N D F E B R U A R

20 20 A-kassen kreds Østjylland Da ledigheden stadig stiger i kredsen, betyder det, at vi har meget stor travlhed på kontoret, især mandag, og det betyder, at vi ikke altid kan besvare jeres telefonopkald pga. samtaler med nyledige. Vi håber på forståelse. Til orientering kan vi oplyse, at der har været 180 forskellige tilmeldte som arbejdsløse, altså en 1/3 af vores medlemmer har været berørt af ledighed i Kontingentsatser 2010 Kredsen holder kontingentet i ro, men bidraget til a-kassen og efterlønnen stiger med hver 16 kr. Afdeling Randers Århus Silkeborg Ord.med efterløn Ord.uden efterløn B&R ungdom Voksenl. A-kasse Voksenlærl.+efterløn Afdeling Kreds Forbund A-kasse Efterløn Kontingentfordeling Afdeling 37 kr. Kreds 195 kr. Forbund 263 kr. A-kasse 436 kr. Efterløn 439 kr. I alt kontingent kr. Ø S T J Y L L A N D F E B R U A R

HERNING AFDELING: Åbningstider: Hver torsdag 16.15-17 Formand: Carsten Hansen tlf. 97 12 37 07 Kasserer: Kurt Olesen tlf.

HERNING AFDELING: Åbningstider: Hver torsdag 16.15-17 Formand: Carsten Hansen tlf. 97 12 37 07 Kasserer: Kurt Olesen tlf. 1 December 2010 2 Adresseliste BLIK OG RØR, NORDJYLLAND KJELLERUPSGADE 22, 9000 AALBORG Tlf. 98 16 08 66 - Fax 98 16 34 20 E-mail: nordjylland@blikroer.dk Åbningstider: Mandag 10-12 og 13.30-17 tirsdag-torsdag

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Tjek datoen for generalforsamlingen. i din afdeling

Tjek datoen for generalforsamlingen. i din afdeling Tjek datoen for generalforsamlingen i din afdeling Februar 2011 2 Adresseliste KREDSKONTOR Blik og Rørarbejderforbundet, Nord-/Midtjylland Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf. 98 16 08 66 Fax 98 16 34

Læs mere

HERNING AFDELING: Åbningstider: Hver torsdag 16.15-17 Formand: Carsten Hansen tlf. 97 12 37 07 Kasserer: Kurt Olesen tlf.

HERNING AFDELING: Åbningstider: Hver torsdag 16.15-17 Formand: Carsten Hansen tlf. 97 12 37 07 Kasserer: Kurt Olesen tlf. Juli 2010 2 Adresseliste BLIK OG RØR, NORDJYLLAND KJELLERUPSGADE 22, 9000 AALBORG Tlf. 98 16 08 66 - Fax 98 16 34 20 E-mail: nordjylland@blikroer.dk Åbningstider: Mandag 10-12 og 13.30-17 tirsdag-torsdag

Læs mere

AALBORG NYKØBING M VIBORG SILKEBORG

AALBORG NYKØBING M VIBORG SILKEBORG HJØRRING FREDERIKSHAVN AALBORG NYKØBING M HOLSTEBRO SKIVE VIBORG RANDERS HERNING SILKEBORG ÅRHUS Maj 2011 Guldnål se side 9 Svendeprøve se side 4 Seniorklubben se side 7 2 Adresseliste KREDSKONTOR Blik

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Marts 2013. Temamøde - se side 9 25 års jubilæum - se side 12. Afdelingssider - se side 20

Marts 2013. Temamøde - se side 9 25 års jubilæum - se side 12. Afdelingssider - se side 20 1 Marts 2013 Temamøde - se side 9 25 års jubilæum - se side 12 Afdelingssider - se side 20 2 Adresseliste KREDSKONTOR Blik og Rørarbejderforbundet, Nord-/Midtjylland Hadsundvej 184 b, 9000 Aalborg Tlf.

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00 A: Murerentreprisen: 1 Yding A/S 8.881.058,00 2 Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S 3 Byggefirmaet Knudsgaard 8.146.850,00 x 4 Skibbild Entreprise 5 Murer og Entreprenør Aage Laursen 6 Robert S. Simonsen

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Juni 2013. Afdelingssider - se side 22. Medlemsfordele - se side 15 Kursuskalender - se side 12. VVs- og blikkurser på ConstruCtion College AAlborg

Juni 2013. Afdelingssider - se side 22. Medlemsfordele - se side 15 Kursuskalender - se side 12. VVs- og blikkurser på ConstruCtion College AAlborg 1 Juni 2013 Medlemsfordele - se side 15 Kursuskalender - se side 12 lemmer sparer i snit 0 kr. om året ved at e hus-, bil- og oforsikring lka Brug din medlemsfordele: Få bedre og billigere forsikringer

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

April 2014. Guldnål - se side 27. DM for lærlinge - se side 8 Generalforsamlinger - se side 15 & 30 1. 3. 4. 6. 5. 2. 7. Eventuelt

April 2014. Guldnål - se side 27. DM for lærlinge - se side 8 Generalforsamlinger - se side 15 & 30 1. 3. 4. 6. 5. 2. 7. Eventuelt 1 April 2014 DM for lærlinge - se side 8 Generalforsamlinger - se side 15 & 30 Dagsorden 1. 3. 3. 4. 2. 5. 2. 6. 4. 1. 2. 5. 4. 6. 1. 5. 7. Eventuelt Guldnål - se side 27 2 Adresseliste KREDSKONTOR Blik

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere

Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere Den 27. marts 2009, på Hotel Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 1. Valg af dirigent. Helle Thomas blev valgt. 2.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

August 2011 Maj 2011 HJØRRING FREDERIKSHAVN AALBORG NYKØBING M SKIVE RANDERS VIBORG HOLSTEBRO SILKEBORG ÅRHUS HERNING

August 2011 Maj 2011 HJØRRING FREDERIKSHAVN AALBORG NYKØBING M SKIVE RANDERS VIBORG HOLSTEBRO SILKEBORG ÅRHUS HERNING HJØRRING FREDERIKSHAVN AALBORG NYKØBING M HOLSTEBRO SKIVE VIBORG RANDERS HERNING SILKEBORG ÅRHUS August 2011 Maj 2011 Hvad er asbest se side 13 Svendeprøve se side 5 Guldnål se side 20 2 Adresseliste KREDSKONTOR

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014

Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014 Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014 Adserballe & Knudsen A/S Tømrer 11 København -Høvelte 2 Aktieselskabet Trigon Jord-Kloak-Beton 1 Frederikshavn

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

EFTERUDDANNELSE 2014 MARTS APRIL MAJ JUNI T 1 O 2 T 3. Kontrol af fjernvarme L 1 F 4 S 2 L 5. Energitjek T 4 O 5 T 6 F 7. fjern varme i etageejendom,

EFTERUDDANNELSE 2014 MARTS APRIL MAJ JUNI T 1 O 2 T 3. Kontrol af fjernvarme L 1 F 4 S 2 L 5. Energitjek T 4 O 5 T 6 F 7. fjern varme i etageejendom, 1 December 2013 Årsmøde for lærlinge - se side 7 Efteruddannelser - se side 16-17 VVS OG BLIK EFTERUDDANNELSE 2014 JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI O 1 L 1 L 1 T 1 T 1 S 1 T 2 S 2 S 2 O 2 F 2 M 2 23

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

NOVEMBER 2012. Afdelingssider - se side 20. Nye svende - se side 5 25-års jubilæum - se side 16 HJØRRING

NOVEMBER 2012. Afdelingssider - se side 20. Nye svende - se side 5 25-års jubilæum - se side 16 HJØRRING 1 NOVEMBER 2012 HJØRRING Nye svende - se side 5 25-års jubilæum - se side 16 Afdelingssider - se side 20 2 ADRESSELISTE KREDSKONTOR Blik og Rørarbejderforbundet, Nord-/Midtjylland Hadsundvej 184 b, 9000

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nord-Midtjylland. Juni 2012. - se side 12 FREDERIKSHAVN. AALBORG kredskontor NYKØBING M SKIVE RANDERS VIBORG HOLSTEBRO SILKEBORG ÅRHUS HERNING

Nord-Midtjylland. Juni 2012. - se side 12 FREDERIKSHAVN. AALBORG kredskontor NYKØBING M SKIVE RANDERS VIBORG HOLSTEBRO SILKEBORG ÅRHUS HERNING 1 Juni 2012 FREDERIKSHAVN Kreds NYKØBING M AALBORG kredskontor Nord-Midtjylland SKIVE HOLSTEBRO VIBORG RANDERS HERNING SILKEBORG ÅRHUS HJØRRING Nye svende - se side 10 Ny ferieordning for skorstensfejere

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Metal Himmerland. Metal Himmerland Nyhedsbrev. www.metal-himmerland.dk 1. Husk Generalforsamling, Tirsdag den 14. maj 2013, kl. 18.

Metal Himmerland. Metal Himmerland Nyhedsbrev. www.metal-himmerland.dk 1. Husk Generalforsamling, Tirsdag den 14. maj 2013, kl. 18. Metal Himmerland Husk Generalforsamling, Tirsdag den 14. maj 2013, kl. 18.00 i Hobro Idrætscenter, Multisalen. Se annonce på side 11. Nyt fra Udvalgene. Fiskekonkurrence 22. juni 2013,side 4. Informationsmøder

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere