HERNING AFDELING: Åbningstider: Hver torsdag 16,15-17 Formand: Carsten Hansen tlf Kasserer: Kurt Olesen tlf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HERNING AFDELING: Åbningstider: Hver torsdag 16,15-17 Formand: Carsten Hansen tlf. 97 12 37 07 Kasserer: Kurt Olesen tlf."

Transkript

1 B L I K K E N S L A G E R E N F E B R U A R

2 2 Adresseliste BLIK OG RØR, NORDJYLLAND KJELLERUPSGADE 22, 9000 AALBORG Tlf Fax Åbningstider: Mandag og 13,30-17 tirsdag-torsdag Kredssekretær: Finn Guldbech Privat tlf mobil Kasserer/faglig medarbejder: Thomas Christensen Privat tlf mobil Opmåler Gert Zacho Andersen Privat tlf mobil Opmålerkontoret: tlf AALBORG AFDELING: Formand: Kurt Nielsen tlf Kasserer: Finn Guldbech tlf HJØRRING AFDELING: Formand: Niels Ole Hjermitslev tlf Kasserer: Flemming Hansen tlf FREDERIKSHAVN AFDELING: Bjarne Friis, tlf Kasserer: Søren H. Jensen tlf NYKØBING MORS AFDELING: Formand: Michael Wadmann tlf Kasserer: Finn H. Eriksen tlf Organisator Niels Ole Hjermislev tlf SKORSTENSFEJERNES JYLLANDS AFDELING Formand: Freddy Nielsen tlf Kasserer: Poul Erik Grubbe tlf Sikkerhedsrepræsentant: Bjarne Rasmussen tlf BLIK OG RØR, VESTJYLLAND LUNDBORGVEJ 3, 8800 VIBORG Tlf Fax Åbningstider: Mandag og onsdag 10-13, tirsdag Kredssekretær: Bjarne Kristensen Privat tlf mobil Kasserer: Leo Nielsen Privat tlf mobil Opmåler: Jens Ole Nielsen Privat tlf mobil Opmålerkontoret: tlf HERNING AFDELING: Åbningstider: Hver torsdag 16,15-17 Formand: Carsten Hansen tlf Kasserer: Kurt Olesen tlf VIBORG AFDELING: Per Trier Klausen, tlf Kasserer: Flemming Trier Klausen tlf HOLSTEBRO AFDELING: Ole Nielsen, tlf Kasserer: Jens Ole Nielsen tlf SKIVE AFDELING: Poul H. Laursen, tlf Kasserer: Per Kristiansen tlf BLIK OG RØR, ØSTJYLLAND SONNESGADE 9, 8000 ÅRHUS C Tlf Fax Åbningstider: Mandag og torsdag kl og kl.14-16,30 Kredssekretær: Hans Hovmand-Olsen Privat tlf mobil A-kasse: Per Nielsen Opmåler: Esben Malling Platz mobil tlf Metalopmåler: Finn Sørensen Mobil tlf Opmålerkontoret: tlf ÅRHUS AFDELING: Formand: Hans Hovmand-Olsen Privat tlf mobil Kasserer: Hans V. B. Mikkelsen tlf RANDERS AFDELING: Formand: Erling Petersen tlf Kasserer: Simon Nørgård Christensen tlf SILKEBORG AFDELING: Formand: Arne Gottenborg Jensen tlf Kasserer: Poul Erik Niebuhr tlf B L I K O G R Ø R F E B R U A R

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Adresseliste 2 Leder 3 NORDJYLLAND 4 LÆRLINGE 16 ØSTJYLLAND 18 VESTJYLLAND 22 FÆLLESSIDER 24 Det kredsblad du nu modtager er et fælles kredsblad for Blik og Rør, Nordjylland, Vestjylland og Østjylland Redaktion: Finn Guldbech, kreds Nordjylland Bjarne Kristensen, kreds Vestjylland Hans Hovmand-Olsen, kreds Østjylland Udkommer i eksemplarer Deadline for næste nummer 1. juni 2010 GRAFISK PRODUKTION: Huset Venture Har du lyst til at få et besøg af Niels Ole, kan du kontakte ham på tlf Leder Arbejdet med en ny kredsstruktur er kommet dertil, hvor bestyrelserne rundt i vor forretningsudvalgskredse har haft fællesmøde i Ålborg. Der var blevet udarbejdet et sammenlægningsdokument til mødet, som de valgte tillidsmænd kunne blive enige om. Der var et par afdelinger, der skulle have vendt sagen i deres bestyrelse. Dokumentet siger: Kredsens formål er at arbejde for, at alle fagets udøvere samles i forbundet. At fremme og værne fælles interesser i et samarbejde med den øvrige arbejderbevægelse. Kredsens højeste myndighed er repræsentantskabet. Kredsen udarbejder kredslove inden udgangen af Kredsens kontorer ligger i Ålborg, Århus og Viborg. Kredsens bemanding består af kredsformand, kredskasserer, 3 faglige konsulenter, 2 opmålere samt HKer efter behov. 3 tillidsmænd har udgangspunkt fra kontoret i Ålborg, 2 i Århus og 2 i Viborg. Der afholdes repræ sen tantskab i januar kvartal. Kredstillidsmændenes løn reguleres efter forbundsloven for et år ad gangen, i forbindelse med næste års budget. Lønforskellen udlignes over en periode på 2-3 år. Kontingentet udlignes over en periode på 4 år (kongresperioden). Lærlingekontingentet, som er udlignet (ens i storkredsen) inden sammenlægningen den 1. januar 2011, indbetales til kredsen, der så har ansvaret for aktiviteter m. v. I 2010 udarbejdes budget til godkendelse på et fælles bestyrelsesmøde i Alt dette skulle helst ende med, at servicen til medlemmerne bliver øget kraftigt, det vil sige arbejdsskade, arbejdsløshed, faglige sager, opmåling, lærlingesager, kort sagt hvad der kunne opstå af problemer. Det kræver, at den nye struktur bliver vedtaget på kongressen den november 2010, for at kunne gennemføres. Som det ses i lønstatistikken, er det meget moderate stigninger, der er kommet på lønsedlen i Man kan sige, at grådighed lider Blik & Rørs medlemmer ikke af. Dermed er det bevist, at man ikke har presset citronen, mens der var fuld beskæftigelse. Dette burde arbejdsgiverne have i mente, når overenskomsterne skal forhandles her til foråret. Ser vi på reallønnen, er Blik & Rørs medlemmer gået 1,1% tilbage i forhold til 2008 i gennemsnit; derfor vil det kun være rimeligt, at få dette genoprettet til lokalforhandlingerne her i B L I K O G R Ø R F E B R U A R

4 4 Aalborg afdeling Året 2009 har været hård ved beskæftigelsen Året startede med, at de fire organisatorer skulle ud at virke, snakke med tillidsfolk, og de er blevet positivt modtaget. Vores organisator Niels Ole Hjermitslev har kun rosende ord at fortælle om sine besøg hos tillidsfolkene. Har besøgt arbejdspladser og været hos grossister for at tale med medlemmer, og de har været meget glade for at fagforeningen viser ansigt. Der er da også fundet nogle, som skulle skifte fagforening, det har kredskontoret så ordnet. Men her i kreds Nordjylland er vores medlemstal gået frem med ca. 28 medlemmer. Om det er organisatoren, der er skyld i det, kan vi jo ikke sige noget om, men det har ikke gjort det ringere. Beskæftigelsen er stille og roligt gået ned ad bakke, her ved året slutning har vi ca. 100 ledige i afdelingen. Året har også været præget af, at et firma her i Aalborg er begyndt med at bruge vikarbureauer til at udføre vores arbejde, men her ved årets slutning har det vist sig at være en dårlig forretning for firmaet, de har nemlig mistet deres sprinkler aut. indtil videre. Lønforhandlinger i året, har ikke været gode der er nogle som har fået lidt, men hos nogle har det været en nul løsning. Tillidsfolk Der har været afholdt møde i tillidsmandsnetværket om hvad der skulle forlanges ved de lokale lønforhandlinger. Her i afdelingen er lønnen steget med 3,73 kr. i procent vil det sige 2,2%, inflationen i landet har været 1,3%. Det vil sige, at der har været en reallønsfremgang på 0,9%, det er jo ikke det store. Men i hele forbundet har lønstigningen været 0,43 kr., i procenter er det 0,2% og real lønnen var 1,3%, det vil sige en negativ lønfremgang på 1,1%, set i det billede er vores jo ikke så dårligt. Byggefagenes Samvirke Det er stadig rystende, at oprydning - stilladser ikke er i orden, når byggepatruljen kommer rundt på arbejdspladserne. Det står også ringe til med lys og vinterforanstaltning, man kan ikke forstå, at svendene ikke kræver deres ret, det er jo deres liv og helbred de gambler med. Aktiviteter Vi havde vinsmagning i marts, men tilslutningen var ikke overvældende stor; det forstår man jo ikke. Vi havde i august de tillidsvalgte fra firmaerne ovre at besøge vores forbundshus en fredag-lørdag. Den obligatoriske tur til Fårup sommerland var i august. September var der igen en fisketur; denne gang gik turen til Villestrup. Som altid i november havde vi vores julefrokost for efterlønner og pensionister, der var igen stor tilslutning. Igen i år var der overrækkelse af guldnåle og som det sidste på året havde vi vores juletræ i kælderen, hvor der også i år var mange fremmødte og julemanden underhold børnene. Som noget nyt havde vi nogle fra seniorklubben til at servicere, det var en stor hjælp. Fremtiden Her i 2010 er der igen overenskomstforhandlinger. Det bliver spændende at se, hvad det fører til, nu hvor beskæftigelsen ser sløjd ud. N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

5 5 Vi har i år 125 års jubilæum den 17. april, ved den lejlighed afholder vi en lille reception den 29. april 2010 fra kl i Søndergade 62. Det bliver også året, hvor der sker noget på kredsplan. Det er meningen, at der fremover kun skal være 4 kredse, som så bliver nogenlunde lige store, med en mere ens servicering til følge. For vores vedkommende bliver det kreds Nord-, Vest- og Østjylland, hvor der forslås kontorer i Aalborg, Århus og Viborg, alle afdelinger og kredse landet over er enige om, der arbejdes videre på det, så det er klar til Kongressen. I november afholdes der Kongres i Aalborg, hvor det forhåbentlig bliver vedtaget med sammenlægningen og nye love for forbund og kredse vedtaget. Husk generalforsamlingen onsdag 17. marts 2010 Kun ved sammenhold kan vi skabe forandring Formand Kurt Nielsen Aalborg Afdeling Generalforsamling onsdag den 17. marts 2010 kl. 18,30 Søndergade 62, 4. sal 9000 Aalborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretninger 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg A. Kasserer Finn Guldbech B. Bestyrelsesmedlemmer Thomas Christensen Bent Mørch Jørn Andersen Henrik Andersen C. Bestyrelsessuppleanter Morten Østergaard Thomas Lorentzen D. Revisor Erik Jensen E. Revisorsuppleant Palle Søbrygge F. Fanebærer Per Gresell 6. Forbundet 7. Eventuelt. Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest den 12. marts 2010 Tilmelding til spisning kl. 18,00 på tlf senest den 12. marts 2010 p.a.v. Kurt Nielsen N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

6 6 Regnskab for Aalborg afdeling fra den 1. januar til 31. december 2009 Indtægter Kontingenter , ,00 Renter , ,00 Aktieudbytte 4.000,00 0,00 Husleje fra Kredsen , ,00 I alt indtægter: , ,00 Udgifter Løn, arbejdstab, møder, gerneralforsamling , ,00 Kontingenter , ,00 Annoncer, information, kontorartikler , ,00 Tryksager, håndbøger, lommebøger , ,00 Gaver, repræsentation, juletræsfest , ,00 Bevillinger 6.800, ,00 Husleje I/S-Kjellerupsgade , ,00 Renter, gebyr 1.225, ,00 Revision 4.259, ,00 Organisator ,00 I alt udgifter: , ,00 I alt periodens resultat , ,00 Resultatet før kursreguleringer / I/S Kjellerupsgade 22 AL - Obligationer ,00 I/S-Kjellerupgade ,00 Årets resultat ,00 Aktiver Arbejderneslandsbank aktier , ,00 Aalborg Medieselskab A/S , ,00 Arbejderneslandsbank checkkonto , ,00 Arbejderneslandsbank obligationer , ,00 Arbejderneslandsbank Bog , ,00 Giro konto 1.545, ,00 Kassen 1.606, ,00 I/S-Kjellerupsgade , ,00 I alt aktiver , ,00 Aalborg den 5. februar 2010 Revisor Revisor Kasserer Erik Jensen Aksel Petersen Finn Guldbech N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

7 Ved du alt om dit fag? Nej vel, og derfor er det ærgerligt, at kun hver tredje Blik & Rør-medlem har været på efteruddannelse i det seneste år. Det har nok aldrig været vigtigere end nu at efteruddanne og opkvalificere sig, da udviklingen går meget stærkt, og der kommer mange nye produkter på markedet hele tiden, og teknologien er i konstant udvikling. Hvis vi som branche ikke hele tiden følger med udviklingen, risikerer vi at miste arbejdsområder til andre brancher. Der burde være flere virksomheder, som ønsker veluddannede medarbejdere, der er up to date på de forskellige områder inden for faget, og det økonomiske i at sende en medarbejder på kursus er til at overkomme, da mester modtager VEUgodtgørelse på cirka 100,00 kr. i timen til medarbejdere der er på AMU-kursus. Så det koster kun mester differencen til den gældende timeløn i firmaet, som er den løn, man skal have, når man er på kursus. Brug eventuelt din ret i overenskomsten til at efteruddanne dig i op til 2 uger, hvis du har været ansat i firmaet i 9 måneder. Man skal meddele firmaet kursusstart senest 4 uger før. Er du ledig, har du normalt ret til 6 ugers selvvalgt efteruddannelse til maks dagpengesatsen på 752,00 kr. pr dag. Spørg i A-Kassen om dine forhold. På hjemmesiden kan man se udbudet og tilmelde sig kurser, eller man kan ringe direkte til skolen. Construction College Aalborg tlf Aarhus Tekniske Skole tlf Herningsholm erhvervsskole tlf Den jydske Håndværkerskole tlf Har du spørgsmål til efteruddannelse så kontakt din kreds. 7 Opmålerkursus for begyndere Nordjylland Der har i 2009 været en gennemsnitlig akkordindtjening på ca. 261 kr. i timen. Så vil du have din indtjening til at stige betragligt, så er det bare at møde op. Kreds Nordjylland starter opmålerkursus for begyndere, det vil omhandle opstart af akkorder, kopisedler, akkordregnskaber og gennemgang af rørprislisten. Kurset starter onsdag den 24. marts 2010 kl. 17,30 til ca. 20,30. Blik & Rør Kjellerupsgade Aalborg Kurset starter med et lille traktement. Tilmelding til kredskontoret på tlf senest den 19. marts 2010 I n v i t a t i o n Aalborg afdeling 120 års-jubilæumsreception den 19. april I den anledning afholdes der receptionen den 29. april 2010 kl i 3F`s lokaler Søndergade 62, 4 sal. (der er elevator) 9000 Aalborg. Eventuellse gaver bedes tilgå afdelingens jubilæumskonto N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

8 8 Udpluk af faglige sager Vokslev Smedie og VVS Virksomheden havde indkaldt til valg af tillidsmand og sikkerhedsrepræsentant. På mæglingsmødet anerkendte virksom heden, at det var utidig indblanding i valg af tillidsmand. Kaj Larsen & Søn VVS Løkken Mæglingsmøde vedrørende manglende indbetaling af pension for 3 medlemmer. Beløb i alt på ,00 kr. Virksomheden anerkender og indbetaler pension til Pension- Danmark. Firmaet er gået konkurs 13/1-10. Valg af tillidsrepræsentanter Heine Helenius Thomsen & Fals A/S Aalborg Nicholaj E. Jensen Ejner Pedersen VVS Aalborg Valg af sikkerhedsrepræsentant Michael Pedersen Nøddelund VVS Nørresundby Kontingenter Kontingent 2010 A-kassen stiger med 16 kr. og efterlønsbidraget stiger med 16 kr. Kredskontingentet stiger med 10. kr. Afdeling 4% Kreds 13% Forbund 19% A-kasse 32% Efterløn 32% Kontingentfordeling Afdeling 52 kr. Kreds 171 kr. Forbund 263 kr. A-kasse 436 kr. Efterløn 439 kr kr. Vindere af 3 flasker vin: Henrik Bak Pedersen, Hjørring Emil K. Thomsen, Aalborg Morten Jacobsen, Frederikshavn. N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

9 9 FVU Almene kurser 2010 GRATIS KURSUS Efter aftale med VVS-branchens arbejdsgivere har blik- og rørarbejderne nu mulighed for at gå på almene kurser i arbejdstiden og med løn. Ledige deltager på dagpenge. Blik & Rør Nordjylland tilbyder her i foråret i samarbejde med VUC Nordjylland kursus i Dansk. Dansk Her opnår du at blive mere sikker i stavning af almindelige ord at blive bedre til at opbygge sætninger, sætte punktum og komma at øge din læsehastighed at blive bedre til at forstå og huske, hvad du læser Kurset henvender sig til folk i alle aldre også unge. Undervisningen vil starte med en måling, der viser, hvor meget du kan i forvejen, og kurset vil så blive tilpasset det. På kurset kan vi arbejde med tekster fra branchens hverdag, den daglige avis, Internettet osv. Kurset, der er gratis, afholdes i uge 15 (den 12. april til 16. april 2010) I løbet af 2010 tilbydes også kurser i bl.a. It, hvor du får kendskab til edb. Tilmelding skal finde sted senest 1 uge før kursusstart, og det foregår hos: Blik & Rør Nordjylland Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Telf Nordjylland N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

10 10 Timelønsstatistik okt Blik og Rør VVS Generelt har lønstigningerne ikke været som de normalt er, det tager vi som udtryk for at svendene har reageret ansvarligt og tilbageholdende over for virksomhederne i forbindelse med finanskrisen. Lønstigningen i kredsen er i forhold til 2008 på 1,6% eller 2,74 kr. når vi trækker inflationen fra på 1,3%, så er reallønsstigningen på 0,3%. Kredsens gennemsnit ,24 Frederikshavn ,08 Hjørring ,25 Aalborg ,42 Nykøbing Mors ,43 Frederikshavn afd. 11 timeløn Oscar Petersen & Søn A/S ,00 Møller Christensen ,50 VVS Herluf Muhligs efterfl ,00 Carlo Sørensen A/S ,00 Nordjysk VVS Sæby ApS ,00 Carl Christensen og CO, in ,10 Skagen VVS ,00 Erik Gregersen ,00 Nordjysk Luftteknik ,50 Hjørring afd. 12 timeløn Saltum Smede og VVS ,00 Møller Christensen ,50 Hæstrup vvs ,50 VVS - Kaj Larsen & Søn A/S ,50 Jerslev VVS ApS ,00 Brønderslev VVS ApS ,00 K.B. Olesen VVS A/S ,55 Byens Blikkenslager ,00 Nordmark Maskinfabrik ,00 Nordjysk VVS Teknik ,00 Hjørring Rørteknik A/S ,00 Brønderslev Forsyning ,14 Jens Jørgen Jørgensen ,00 Aage Steen-Lytzen VVS A/S ,00 Aalborg afd. 13 timeløn Skørping VVS ,00 arcon solvarme ,50 Møller Christensen ,00 Hæstrup vvs ,50 Jernstøberiet DANIA A/S ,00 Nørresundby VVS ,00 Blikas-Aalborg A/S ,80 Glenco ,00 Glenco ,00 Erik Andersens efterf ,00 AARS BLIKKENSLAGERFORR.ApS ,67 Termo VVS ,00 Bravida ,78 Nørhalne VVS ,00 Nørhalne VVS / Lindholm V ,00 BO-VENT ,75 Arne Pedersen s Eftf ,00 Aalborg kommune ,59 Himmerlands VVS A/S ,00 Brødrene Thomsen A/S ,00 MSV Mou Smedie og VVS ,00 Klim og Høflers efterflg ,00 Sloths VVS ,00 MR.Smedie og Rørteknik ,00 Kaj Rasmussen ,00 VENTEK VENTILATION A/S ,00 Himmerlands gas og vvs tek ,00 Grønlandshavnens Ejendomme ,60 Visborg blikkenslagerforre ,00 GJØL VVS & SWARTZ EFTF. A/ ,50 L og H Rørbyg ,17 Blik og Rørarbejderforbund ,00 N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

11 11 Nøddelund VVS ,80 Gug VVS Teknik ,00 Himmerlands VVS A/S ,00 Jepsen Gas og VVS ,00 DTEK A/S ,33 Carl Christensen og CO, in ,52 Agesen VVS ApS ,30 Vejgård VVS Teknik ,00 John Bonderup ApS ,00 Tylstrup VVS ,00 Aalborg Blik & VVS ,00 Hjørring Rørteknik A/S ,00 Bach VVS ,69 Ib Andersen A/S Øst ,08 Vesthimmerlands VVS ,00 Thomsen & Fals ,75 Dn-Rens ,00 Nørresundby VVS Entreprise ,00 Glenco ,00 Varmeforretningen A/S ,00 Brovst VVS-Service ,00 Svenstrup Rør og Sanitet ,50 Nils Jørgen Holm ,25 Niels Jørn Holm ,00 Ejner Pedersen ,00 Nielsen & Brostrøm ,17 L og H Rørbyg ,00 Aalborg VVS-Service A/S ,00 HJP-Service ,00 Nykøbing Mors afd. 14 timeløn Skjoldborg smede og vvs ,00 Jørgen Kudsk ApS ,00 Vestkystens VVS ,00 Saniblik ,00 Berg blik og vvs ,00 P Skaarup ,00 E. Strangholt & Søn ,00 Lønstatistik for skorstens fejerne okt Lønstigningen i kredsen er i forhold til 2008 på 6,6% eller 11,28 kr. Når vi trækker inflationen fra på 1,3% er realløns stigningen på 5,3% Ë171,37 kr Ë182,65 kr. Hjørring afdeling afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 29. april 2010 kl. 18,30 i lokalet Idræts Allè 20D 9800 Hjørring. Dagsorden udsendes senere. N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

12 12 Blik- og Rør-arbejderforbundet ønsker tillykke Tage Pedersen og Ole Thiel Juletræsfest Aalborg afdeling afholdt den traditionsrige juletræsfest den 28. december, der var 75 store og små, som hyggede sig med gløg, æbleskiver og røde pølser. Julemanden og hans spillemand hyggede sig med de små størrelser, der var forskellige lege og der blev sunget julesange og alle børn fik en oppustet dyreballon af julemanden. Tage Nielsen 1. maj Blik og Rør Aalborg afd. Blik og Rør Malerne og TIB afholder en fælles 1. maj sammenkomst. Der vil være et beskedent traktement i form af øl, sodavand og pølser. Vi hygger os sammen fra kl. 10,30 til 12,30, hvor vi går over i Søndergade 62 for at deltage i det LO-Aalborgs demonstrationstog, der går til Kildeparken. Har du ikke mulighed for at deltage i Aalborg, kan du deltage i de mange forskellige LO-aktiviteter, der hvor du bor. LO-Seniorer LO ældremobiliseringen har i år valgt ikke at udsende rabatkort i stedet kan man fåen oblat mrk til at klistre over Du henvender dig til seniorklubben som udleverer de nævnte oblater. N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

13 Ordinær generalforsamling i Blik og Rør Frederikshavn afdeling Fredag den 23. april 2010 kl med spisning og bowling kl i Frederikshavns Bowlingcenter Suderbovej 5, 9900 Frederikshavn 13 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3 Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg: a. 2 bestyrelsesmedlemmer b. 2 suppleanter c. 2 bilagskontrollanter 6 Kredsen v. Thomas Christensen 7. Eventuelt Tilmelding og indkomne forslag senest mandag den19. april 2010: Bjarne / Søren Med venlig hilsen Bjarne Friis Hjørring afdeling afholder 120 års jubilæum den 17. april 2010 N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

14

15 Blik- og papiraften med VM Zink Det var 30 forventningsfulde blikkenslagere, der var fremmødt til kreds Nordjyllands fyraftensarrangement den 14. januar 2010 med VM Zinks egne blikkenslagere, Ralf Jensen og Erwin Nielsen. Jeg tør godt på alles vegne sige at det var en succes fuld aften med mange spændende indlæg og ideer om fagets udfordringer. Et af emnerne var nogle af de klassiske faldgruber og fejl, der kan forekomme når man laver falset tag og facader. En af de mest almindelige fejl der bliver lavet, er manglende ekspansion, som kan få fatale konsekvenser for et nydækket tag. En anden fejl, som de 2 konsulenter også støder på, er manglende skillelag, og her blev der fremvist nogle eksempler på hvor hurtigt et zinktag kan blive ødelagt af korrosion. Nogle af de fremviste tage var kun få år gamle, men totalt ødelagt, fordi der ikke var taget højde for nødvendigheden af skillelag. En anden alvorlig fejl er for stor afstand mellem hafter og forkert fastgørelse af disse. Der blev også fortalt, at zink skal opbevares tørt, da det ofte ses at plader eller coils står i det fri på byggepladser, og der derved kommer fugt og regn mellem plader og reder. Det vil medføre hvidrust på pladerne, som kunderne oftest ikke bryder sig om. Er man hurtig, kan man med kridt og en grydesvamp fjerne det meste, men ellers er det kun vejret og tiden, der fjerner hvidrusten. Utilstrækkelig ventilation er også mange gange årsag til reklamationer på tage, og der blev vist nogle løsninger på, hvordan man får lavet den rette ventilering af taget. Man skal huske at ventileringen er 1 til 500, så hvis taget er 500 m 2, skal der mindst være 1 m 2 ventilering. De herrer fortalte også om vigtigheden af at planlægge sit arbejde grundigt fra starten, da der er store tids- og materialebesparelser ved at tilrettelægge fremstilling og udførelsen, inden man påbegynder monteringen. Hvis man kan kalde et stykke papir eller karton for et stykke værktøj, ville det nok være et af de vigtigste værktøjer en blikkenslager burde have i værktøjskassen ifølge Erwin og Ralf. Det er et spørgsmål om tilvænning at bruge papirets mulig heder, når man skal lave forskellige udfoldninger. I stedet for at stå på pladsen og nørkle med et stykke zink, er papiret mere taknemmeligt at bukke og folde, så det passer til den påkrævede udfoldning. Papiret viser hvor og hvordan man skal bukke zinken, og det er både materiale- og tidsbesparende, så det er bare med at gå i gang med papiret, næste gang man står på pladsen og skal ha lavet en finesse ved for eksempel en kvist eller ovenlys. Vi håber at kunne gentage dette arrangement på et senere tidspunkt, da der er masser af emner og løsninger at diskutere og øve sig i. Men opfordringen fra Erwin, Ralf og fagforeningen er at bruge vores efteruddannelseskurser på de tekniske skoler, der er masser af muligheder for at dygtiggøre sig. Denne aften var helt sikkert en appetit vækker til at bruge vores efteruddannelse. Vi vil gerne på Blik & Rørs vegne sige tak til Ralf og Erwin for en spændende aften og ikke mindst til de 2 faglærere Jørgen Carlsen og Karsten Skipper for at deltage og åbne værkstedet på Tech College Aalborg. 15 N O R D J Y L L A N D F E B R U A R

16 16 Svendeprøver fra Construction College, Aalborg Kredsen og afdelingerne ønsker tillykke med svendeprøven Tag- og facademontører Fra venstre: Jesper R. Poulsen, Brian K. S. Andersen, Kasper T. Kristensen, Mark M. Christensen, Folmer T. Jensen VVS - Energimontører Bagest fra venstre: Michael Hjørnet Sønderkær, Christian Hvedegaard Pedersen, Kim Fiil Bisgaard, Jesper Gregersen, Lars Bjerggård Rasmussen, Dennis Holmberg Nielsen, Ulrik Sudergaard Larsen, Kim Christian Nielsen. Forrest fra venstre: Christian Sanderhoff, Rune Linnemann Grønhøj, Kim Sandager Nielsen, Per Gresell, Martin Dregaard Uggerhøj, Jannick Bjerregaard Jensen. VVS - Montører Fra venstre: Dennis Kragelund Hansen, Michael Roskov Alstrup, Birger Lindeberg Brændstrup, Mikkel Møller Nielsen, René Schwartz L Æ R L I N G E F E B R U A R

17 Invitation til årsmøde i Svendborg 17 Kom og vær med til en spændende week-end med masser af action. Der vil deltage omkring 150 lærlinge fra hele Danmark, så der bliver rig lejlighed til at træffe nye kolleger at snakke og feste med. Fredag aften efter middagen bliver der afholdt et lærlingemøde, hvor vi snakker lidt om de udfordringer der er i at være i lære. Resten af fredagen er til kammeratligt samvær og hygge. Lørdag formiddag afholdes Årsmødet, hvor flere lærlingeemner vil blive diskuteret. Lørdag eftermiddag går vi i gang med Blik og Rørs Danmarksmesterskab i indendørs fodbold. De forskellige landsdele spiller mod hinanden om den flotte vandrepokal, som jo gerne skal vindes igen af vores kreds. Deltagelse i fodboldturneringen er frivillig. Lørdag aften kommer der en stand-up- komiker og fyrer den af. Hele arrangementet er gratis Program og tilmelding for kreds Nordjylland tlf Fredag den 19. marts 2010 er der afgang med bus fra Kjellerupsgade 22, Aalborg kl og ankomst til Svendborg Vandrehjem kl. ca Der vil være opsamling ved Tilst-frakørselen ved Århus kl 16,45. Vi forventer at være tilbage i Aalborg igen søndag den 21. marts kl Husk at spørge mester om fri, hvis du skal gå lidt før om fredagen og tage tennissko og shorts med, hvis du vil spille fodbold. Der bliver udleveret t-shirts til alle. Der er sengetøj og håndklæde på værelserne. Alle måltider og drikkevarer dertil er også gratis. Tilmelding på kredskontoret tlf senest den 5. marts 2010 Inviterer lærlinge til GRATIS Buffet & Bowl Vi mødes på kredskontoret Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg fredag den 26. februar kl Senere på aftenen skal vi spise buffet og bowle på Seaport Bowlingcenter i Aalborg. Arrangementet slutter kl. ca Der er plads til 28 personer, så det er først til mølle. Tilmelding på kredskontoret på telefon I marts var 35 lærlinge til årsmøde i Svendborg, hvor der var en livlig debat om løn og arbejdsforhold, fodbold turneringen blev vundet af vores drenge. I maj havde de en Bøf og Bowling arrange-ment som startede på kontoret med lidt faglig snak, inden turen gik til Seaport Bowlingcenter hvor 25 lærlinge deltog. Senere på måneden var svendeklassen på besøg hos VM Zink og Danfoss i Silkeborg. I november havde vi svendeprøve informations møde hvor 40 lærlinge mødte frem, det går ud på at forberede lærlingene på svendeprøven, det har medvirket til afslappede lærlinge og knap så meget nervøsitet. Senere på måneden var der igen tur til VM Zink og Danfoss med nye svendeprøveklasser. L Æ R L I N G E F E B R U A R

18 18 Generalforsamling Randers afdeling Kom til generalforsamling i Randers Afd., så vi kan høre din holdning til den nye storkreds, der er lagt op til vedtagelse på kongressen. Eller om vi skal droppe den og gå i forhandling med Metal og EL-forbundet ang. en evt. sammenlægning. Der er også mulighed for at gå sammen med TIB, der søger optagelse i 3F? Kom og præg diskussionen Mandag den 29. marts 2010 i mødelokalet kl , Lorentzgade 17, Randers Dagsorden: 1. Valg af dirigent Best. foreslår 2. Protokol 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Bevillinger 7. Festligheder 8. Kontingent 9. Valgene: Kasserer Simon Christensen Bestyr.medl.Bjarne Hansen Bestyrelsessupp. Peter Stibitz Revisor Jan Velling Kongresdelegeret 10. Eventuelt Tilmelding til spisning senest mandag den 22 marts. Spisning kl Tilmelding kan ske på kontoret eller til tlf.nr / eller 1. maj Programmet for 1. maj er nu ved at være på plads. Musikken bliver i år Peter Abrahamsen & Bell Pepper Boys med Janne Lærkedahl. Talere bliver Jan Guldmann 3F, Lizette Risgaard LO DK og Søren Andersen FTF. Der vil være åbent på kontoret fra kl Vi ses på Skovbakken Ø S T J Y L L A N D F E B R U A R

19 Kreds Østjylland Sæt X i kalenderen 19 Kredsrepræsentantskabsmødet bliver denne gang afholdt som weekendarrangement den 10. og 11. april 2010 Stedet er endnu ikke fastlagt. Dato for generalforsamlingen i Århus afdelingen er torsdag den 15. april Dato for årets pensionistudflugt er onsdag den 1. september og målet bliver Mols og Ebeltoft. God stemning fra pensionistfrokosten på kredskontoret i Århus den 11. januar. Blokade i Tunøgade 35 Blokade i Thunøgade 35, Århus. Bygherren vil ikke tegne overenskomst han bruger underbetalt polsk arbejdskraft. Ø S T J Y L L A N D F E B R U A R

20 20 A-kassen kreds Østjylland Da ledigheden stadig stiger i kredsen, betyder det, at vi har meget stor travlhed på kontoret, især mandag, og det betyder, at vi ikke altid kan besvare jeres telefonopkald pga. samtaler med nyledige. Vi håber på forståelse. Til orientering kan vi oplyse, at der har været 180 forskellige tilmeldte som arbejdsløse, altså en 1/3 af vores medlemmer har været berørt af ledighed i Kontingentsatser 2010 Kredsen holder kontingentet i ro, men bidraget til a-kassen og efterlønnen stiger med hver 16 kr. Afdeling Randers Århus Silkeborg Ord.med efterløn Ord.uden efterløn B&R ungdom Voksenl. A-kasse Voksenlærl.+efterløn Afdeling Kreds Forbund A-kasse Efterløn Kontingentfordeling Afdeling 37 kr. Kreds 195 kr. Forbund 263 kr. A-kasse 436 kr. Efterløn 439 kr. I alt kontingent kr. Ø S T J Y L L A N D F E B R U A R

Tjek datoen for generalforsamlingen. i din afdeling

Tjek datoen for generalforsamlingen. i din afdeling Tjek datoen for generalforsamlingen i din afdeling Februar 2011 2 Adresseliste KREDSKONTOR Blik og Rørarbejderforbundet, Nord-/Midtjylland Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf. 98 16 08 66 Fax 98 16 34

Læs mere

AALBORG NYKØBING M VIBORG SILKEBORG

AALBORG NYKØBING M VIBORG SILKEBORG HJØRRING FREDERIKSHAVN AALBORG NYKØBING M HOLSTEBRO SKIVE VIBORG RANDERS HERNING SILKEBORG ÅRHUS Maj 2011 Guldnål se side 9 Svendeprøve se side 4 Seniorklubben se side 7 2 Adresseliste KREDSKONTOR Blik

Læs mere

EFTERUDDANNELSE 2014 MARTS APRIL MAJ JUNI T 1 O 2 T 3. Kontrol af fjernvarme L 1 F 4 S 2 L 5. Energitjek T 4 O 5 T 6 F 7. fjern varme i etageejendom,

EFTERUDDANNELSE 2014 MARTS APRIL MAJ JUNI T 1 O 2 T 3. Kontrol af fjernvarme L 1 F 4 S 2 L 5. Energitjek T 4 O 5 T 6 F 7. fjern varme i etageejendom, 1 December 2013 Årsmøde for lærlinge - se side 7 Efteruddannelser - se side 16-17 VVS OG BLIK EFTERUDDANNELSE 2014 JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI O 1 L 1 L 1 T 1 T 1 S 1 T 2 S 2 S 2 O 2 F 2 M 2 23

Læs mere

NOVEMBER 2012. Afdelingssider - se side 20. Nye svende - se side 5 25-års jubilæum - se side 16 HJØRRING

NOVEMBER 2012. Afdelingssider - se side 20. Nye svende - se side 5 25-års jubilæum - se side 16 HJØRRING 1 NOVEMBER 2012 HJØRRING Nye svende - se side 5 25-års jubilæum - se side 16 Afdelingssider - se side 20 2 ADRESSELISTE KREDSKONTOR Blik og Rørarbejderforbundet, Nord-/Midtjylland Hadsundvej 184 b, 9000

Læs mere

August 2011 Maj 2011 HJØRRING FREDERIKSHAVN AALBORG NYKØBING M SKIVE RANDERS VIBORG HOLSTEBRO SILKEBORG ÅRHUS HERNING

August 2011 Maj 2011 HJØRRING FREDERIKSHAVN AALBORG NYKØBING M SKIVE RANDERS VIBORG HOLSTEBRO SILKEBORG ÅRHUS HERNING HJØRRING FREDERIKSHAVN AALBORG NYKØBING M HOLSTEBRO SKIVE VIBORG RANDERS HERNING SILKEBORG ÅRHUS August 2011 Maj 2011 Hvad er asbest se side 13 Svendeprøve se side 5 Guldnål se side 20 2 Adresseliste KREDSKONTOR

Læs mere

Juni 2013. Afdelingssider - se side 22. Medlemsfordele - se side 15 Kursuskalender - se side 12. VVs- og blikkurser på ConstruCtion College AAlborg

Juni 2013. Afdelingssider - se side 22. Medlemsfordele - se side 15 Kursuskalender - se side 12. VVs- og blikkurser på ConstruCtion College AAlborg 1 Juni 2013 Medlemsfordele - se side 15 Kursuskalender - se side 12 lemmer sparer i snit 0 kr. om året ved at e hus-, bil- og oforsikring lka Brug din medlemsfordele: Få bedre og billigere forsikringer

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR.

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. Malerinfo MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. 2 - NOVEMBER 2014 Dagpenge til jul side 4 Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 Velkommen! FAGLIG AFDELING Mariann Lauridsen Formand Tlf.: 6612 8395

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt Januar 2012 nr. 1 Gang i byggeriet Vi har 237 ledige kolleger. Det er et højt tal, men dog væsentligt under det antal, der var ledige på samme tid sidste år, hvor vi havde 387 ledige. Regeringen og Enhedslisten

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 1 Marts 2009 Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Pas på skriftlige advarsler! Se side 30 Ordentlige forhold til vores

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

Jens kan ikke forstå, hvorfor efterlønnen skal afskaffes. Det er der mange andre, der heller ikke kan.

Jens kan ikke forstå, hvorfor efterlønnen skal afskaffes. Det er der mange andre, der heller ikke kan. JUNI 2011 Nr. 3 Fagblad for 3F Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Jens kan ikke forstå, hvorfor efterlønnen skal afskaffes. Det er der mange andre,

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

Faget på studietur - Se 10-15. HUSK sektorgeneralforsamlinger i FOA samt mange andre aktiviteter i Metal og 3F. Frederikshavns fælles fagblad

Faget på studietur - Se 10-15. HUSK sektorgeneralforsamlinger i FOA samt mange andre aktiviteter i Metal og 3F. Frederikshavns fælles fagblad Frederikshavns fælles fagblad AUGUST 2014 - Nr. 3 Faget på studietur - Se 10-15 HUSK sektorgeneralforsamlinger i FOA samt mange andre aktiviteter i Metal og 3F Frederikshavns fælles fagblad Fælles LEDER

Læs mere

Nej til social dumping Nej til mæglingsforslaget! 1. maj 2014. Fælles. Stem NEJ. Byggefagenes Hus Lygten 10, kl. 9.00. April 2014 nr.

Nej til social dumping Nej til mæglingsforslaget! 1. maj 2014. Fælles. Stem NEJ. Byggefagenes Hus Lygten 10, kl. 9.00. April 2014 nr. April 2014 nr. 2 Stem NEJ Forhandlingerne på bygningsmaler området er brudt sammen. Det betyder, at faget fortsat er hårdt angrebet af social dumping. Mestrene beholder deres ret til at frigøre sig fra

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os!

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os! Vi er der - når du har brug for os! LECA-produktion i modvind - læs tillidsrepræsentantens indlæg på side 8, 9 og 10 Nr. 1 - Marts 2012 Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts se side 3! Vi er

Læs mere

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 Esbjerg Træfferen Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj Husk! Fiskebilletter til afdelingens årlige fisketur Lørdag den 5. august og Lørdag den

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk Februar 2010 103. årgang 1 Snemand fra nord Side 16 Læs desuden inde i bladet: 7 Stress plager formændene 10 Kong Vinter fik hovedrolle 14 På vej mod fusion 19 Aqua Cut skærer igennem Fagorganisation for

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

maler nyt Aftale om ID-kort Side 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Oktober 2008 nr. 4

maler nyt Aftale om ID-kort Side 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Oktober 2008 nr. 4 maler nyt Oktober 2008 nr. 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Med aftalen om et ID-kort, der synliggør det organiserede malerfag, har Københavns Malerlaug og Malernes Fagforening Storkøbenhavn

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

HOVEDSTADEN. Tillykke og farvel. 26. oktober 2012 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Tillykke og farvel. 26. oktober 2012 HK HANDEL 26. oktober 2012 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Tillykke og farvel Fejring og fyring. Sådan valgte SILVAN at behandle Harly Engstrøm, som lige efter sit 25-års jubilæum gik fra at være højt

Læs mere