Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten Poulsen (MP) som blev enstemming valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt, jf. Vedtægterne. 2. Formandens beretning v/jesper Nielsen (JN) JN redegjorde for året der var gået. Venskabsmatch mod Furesø. Vi vandt 17,5-14,5 Hurtigskak. Efterår 2011 Palle Henriksen vandt Juleafslutning. Vi afholdte vores egen julefrokost behersket fremmøde julefrokost først og herefter lynturnering som jeg vandt. Holdturneringen. Sjælsø skakklub deltog med 3 hold. Førsteholdet rykkede op fra mesterrækken, Topscorer blev Palle Bratholm med 5,5-6.Sjælsø 2 blev nummer 5. Topscorer Bent Guldborg 3,5/6. Sjælsø 3. Nummer 5. Topscorer Jan Thomsen med 6/6 Klubmesterskab. I gruppe 1 vandt Palle Henriksen (Rudersdal) foran Palle Bratholm (Hørsholm), I gruppe 2 vandt Erik Sørensen foran Preben Auchenberg. Gruppe 3 vandt Jan Thomsen foran Bent Temaaftener og Træning/Holdpleje. Der har været aftener med træning mv. Lynskak Hørsholm 6 mand deltog Palle Bratholm vandt Kommentarer til formandens beretning: Henrik Andersen (HA) : Mangler kommentar omkring Alexanders gode resultat i Øbro. JN: Erklærede sig enig og tilføjede at Alexander også havde nået semifinalen i DM i Lynskak. Afstemning : Formandens beretning enstemmigt vedtaget.

2 3. Målsætning for den kommende sæson JN opridsede to fokusområder : a. Fusion med Sjælsø (hvis dette bliver vedtaget) b. Hørsholm skakklubs 100 års jubilæum den 13/ Kommentarer/Spørgsmål målsætninger: Hvad gøres der for at få flere medlemmer? JN: Der arbejdes på dette i Sjælsø regi. Dialog omkring sammenlægning af hovedkredsene med deraf følgende konsekvens at Sjælsø kommer i en meget stærk 2. Division og risikerer en rolle som elevator hold. JN fremførte at mesterrækken så også bliver meget stærkere. HA ønskede en holdning til ikke at stille det stærkeste hold i 2 div (men i stedet i mesterrækken). JN ville tage det med i overvejelserne. Jens fremførte at vi har et rimeligt stærkt hold hvis alle spiller. Palle Bratholm (PB) fremførte at vi skal stille det stærkeste hold ellers bliver det en belastning at spille på holdet og derudover så rygtes det at DSU arbejder på en landsdækkende 3 div. Dialog omkring holdning til hvorvidt mesterrækken skal spille om mandagen. JN oplyste at det behandles på generalforsamling den 29/5 i 8 hk. En vejledende afstemning gav 5 stemmer for at spille søndag, 3 for at spille mandag. 4. Fremlæggelse af regnskab v/kasseren (Flemming Stener Eriksen) Flemming (FS) oplyste at regnskabet var revideret og godkendt af revisorerne. Regnskabet lægges ud på hjemmesiden, hvorfor detaljer ikke indeholdes i referatet. Underskuddet for regnskabåret er 1943 kr primært pga turene (!) til Bornholm (en afholdt en aflyst). Det er baseret på 14 seniorer og 9 pensionister. For første gang er der kun en person der har kontigent restance. Budget for 2012 fremlagt med et underskud på 2300 kr. Bemærkning fra revisor (HA): -Mangler beskrivelse af udlæg

3 -Udlæg må generelt ikke modregnes i indbetalinger (dårlig regnskabsskik) -Mener at Sjælsø udgifter burde præciseres (burde være i Rudersdal og Hørsholm skakklub, ikke i Sjælsø) Bemærkning fra revisor (ES) - Har verificeret Sjælsø udlæg Afstemning : Regnskab enstemmigt vedtaget. 5. Valg Bestyrelse Flemming Stener Eriksen Ove Rytter Jensen Christian Rüdinger Alle var villige til genvalg for 2 år og blev valgt enstemmigt uden modkandidater. 2 suppleanter til bestyrelsen (Palle Bratholm og Jens Bo Mølholm valgt i 2011) - valgt uden modkandidater. 2 revisorer (Erik Both og Henrik Andersen valgt i 2011). Henrik Andersen ønskede ikke genvalg. Erik Both og Morten Poulsen valgt. 1 revisorsuppleant (Sven O Petersen i 2011). Valgt uden modkandidater. 6. Indkomne forslag. Der var fremkommet to forslag, begge blev af dirigenten konstateret fremsendt indenfor den i lovene fastsatte tidsfrist, nemlig 1) Det af bestyrelsen fremsendte forslag til fusion med Rudersdal skakklub under navnet Sjælsø skakklub. 2) Et af Henrik Andersen fremsat forslag gående på at fejringen af Hørsholm skakklubs 100 års jubilæum som alene skal ske i regi af Hørsholm skakklub Det besluttedes at behandles bestyrelsens forslag først, da HA tilkendegav at han i fald dette blev vedtaget ville trække sit forslag. Behandling af bestyrelsens forslag til fusion med Rudersdal skakklub

4 Forslaget gengives i sine fulde ordlyd her : Forslag til afstemning på Generalforsamlingen mandag den 30. april 2012 i Hørsholm Skakklub Bestyrelsen i Hørsholm Skakklub fremsætter hermed følgende forslag.: Hørsholm Skakklub har nu i 2 år samarbejdet med Rudersdal Skakklub i Sjælsø Skakklub. Efter bestyrelsens mening et fortrinligt samarbejde. Bestyrelsen stiller derfor forslag på vores kommende ordinære generalforsamling mandag den 30. april 2012 om, at vi fusionerer med Rudersdal Skakklub og viderefører de to klubber sammen under navnet Sjælsø Skakklub med virkning fra tirsdag den 1. januar 2013 (se medsendte udkast til vedtægter). Rudersdal Skakklub har på deres generalforsamling mandag den 27. februar 2012 enstemmigt vedtaget, at de gerne vil fusionere med os. Såfremt mere end 2/3-dele af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget på generalforsamlingen, skal det bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling tidligst 4 uger senere. Da bestyrelsen for Hørsholm Skakklub forventer mindst 2/3-deles flertal for forslaget, indkalder vi allerede nu til ekstraordinær generalforsamling mandag den 4. juni 2012 kl. 19:00 på Kammerrådensvej, med det ene punkt: Godkendelse af fusionen med Rudersdal Skakklub. Kommentarer til bestyrelsens forslag JN begrundede/uddybede bestyrelsens forslag - Samarbejde med rudersdal fungerer fint på alle niveauer - Der er pt 3 bestyrelser og energien kan bruges bedre samlet - Medlemstallet er vigende - Der vil forsat være to spillesteder - Den nye bestyrelse i sjælsø kommer til at bestå af 5 personer, 2 fra hver af de eksisterende bestyrelser med JN som formand samt en nyvalgt person. Ole Løppenthin (OL): Er kommunen ok med lokaler. JN: Ja. HA: Positivt at man er klar i kommunikationen. Dette betyder så at klubben nedlægges og jf. Vedtægterne så tilfalder egenkapital og materialer så 8 HK.

5 Flere (Svend Hartling, JM, Christian Rudinger) korrigerer at der er tale om fusion ikke nedlæggelse og dermed omfattes dette ikke af dette punkt i vedtægterne. JM fremfører dels ønske om at fusionen starter per 1 Juli 2012 (hvilket afvises af dirigenten at kunne behandles på denne generalforsamling jf. Vedtægterne) dels en opfordring om at såfremt forslaget vedtaget så indkaldes der til en stiftende generalforsamling i Sjælsø skakklub. Forslaget sættes til afstemning HA beder om skriftlig afstemning. Dirigent og referent forestår optælling og kontrol af stemmerne. Forslaget vedtages med stemmerne 10-2, idet kravet om 2/3 flertal er opnået. Jf. Forslaget er der dermed indkaldt til ekstraordinær generalforsamling mandag den 4. juni 2012 kl. 19:00 på Kammerrådensvej, med det ene punkt: Godkendelse af fusionen med Rudersdal Skakklub Det af henrik andersen fremsatte forslag blev jf. Ovenstående trukket tilbage. 7. Eventuelt Hørsholm skakklub udnævnte Sven Ove Pedersen som æresmedlem nummer 2 i klubbens historie (den første er Ole Løppenthin), med begrundelsen at Sven har været medlem i 50 år og han altid stiller op. Dirigenten takkede for god ro og orden. Referent Morten Poulsen Nivå 13/5-2012

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Beboerforeningen Sædding Strandvej

Beboerforeningen Sædding Strandvej Beboerforeningen Sædding Strandvej Referat fra forenineens ordinære generalforsamling afholdt i Andelsboligforeningen Sædding Strandvei's fælleshus 22. marts 2010: Formand Lone Nielsen bød velkommen, og

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014 Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Morten L. Nielsen blev valgt som dirigent uden modkandidater.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 Side 1 af 5 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 1) Valg af dirigent. Jørgen Lund blev på bestyrelsens anbefaling valgt til dirigent. Dirigenten fastslog, at han anså generalforsamlingen

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat af Juelsminde sejlklubs generalforsamling onsdag den 15. marts 2006.

Referat af Juelsminde sejlklubs generalforsamling onsdag den 15. marts 2006. Referat af Juelsminde sejlklubs generalforsamling onsdag den 15. marts 2006. Formanden bød velkommen til alle og til klubbens æresmedlem Bent Ginnerup. Inden generalforsamlingen fortalte tovholder på jubilæumsbogen,

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere