PH.D.-KURSER. på Institut for Statskundskab Aarhus Universitet. Kurserne udbydes i samarbejde med Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PH.D.-KURSER. på Institut for Statskundskab Aarhus Universitet. Kurserne udbydes i samarbejde med Institut for Statskundskab Syddansk Universitet"

Transkript

1 PH.D.-KURSER på Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Kurserne udbydes i samarbejde med Institut for Statskundskab Syddansk Universitet FORÅRET 2008

2

3 Indhold KURSUS 1: (10 ECTS) KVANTITATIVE METODER: DATAKILDER OG ANALYSE Ved Peter Bjerre Mortensen og Lise Togeby, Aarhus Universitet 5 KURSUS 2: (10 ECTS) SOCIAL RESEARCH AS A CRAFT: Ways and Means of Making a Good Research Design and Strategy by Asbjørn Sonne Nørgaard, University of Southern Denmark Odense, and Thomas Pallesen, University of Aarhus 8 TILMELDING 13

4

5 KURSUS 1: (10 ECTS) KVANTITATIVE METODER: DATAKILDER OG ANALYSE Ved Peter Bjerre Mortensen og Lise Togeby, Aarhus Universitet KURSUSBESKRIVELSE De fleste af os beskæftiger os med Statskundskab, fordi vi ønsker at få større kendskab til samfundsmæssige fænomener. Vi vil også gerne finde årsagerne til, at tingene ser ud, som de gør. I den forbindelse er kvantitativ metode et nyttigt redskab. Det giver os mulighed for at få overblik over store datamængder og finde sammenhænge mellem variable. Men god kvantitativ dataanalyse kræver en lang række færdigheder, og disse færdigheder bliver mere og mere centrale kompetencer både inden for forskningsverdenen og i forhold til omverdenens krav til statskundskabskandidater. Derfor har dette kursus til formål at gøre deltagerne bedre til at bruge kvantitative metoder som redskaber. Kurset genopfrisker og udvider således deltagernes evne til at indsamle, behandle og analysere kvantitative data, og alle teknikkerne bliver afprøvet i praksis. Efter kurset skal deltagerne selv kunne vurdere kausalitetsmodeller, konstruere indeks, lave spørgeskemaer og være i stand til at analysere disse data på kvalificeret vis. Kurset består af tre hoveddele. For det første skal vi diskutere, hvordan vi med kvantitative metoder kobler teori og empiri. Vi skal f.eks. arbejde med at udvikle kvantitative indikatorer for komplekse begreber. For det andet skal vi selv indsamle data, hvilket sker i form af at konstruere og udsende et elektronisk spørgeskema. Endelig skal vi for det tredje blive bedre til at udnytte de kvantitative data fuldt ud. Vi skal med andre ord beskæftige os med analysen af datamaterialerne. I den forbindelse fokuserer vi på at blive gode til at anvende centrale teknikker inden for statskundskaben, nemlig regressionsanalyse og faktoranalyse. Kurset vil strække sig over syv undervisningsgange med fire timers undervisning om ugen. Kurset fokuserer på at forbedre deltagernes praktiske færdigheder. Derfor skal deltagerne løbende bruge de gennemgåede metoder på konkrete politologiske problemstillinger. Hver uge får deltagerne en konkret opgave (f.eks. konstruktion af en række spørgsmål til et spørgeskema). Disse opgaver løses skriftligt, afleveres til underviserne og udgør eksamen i seminaret. Under- 5

6 viserne giver en faglig tilbagemelding på hver opgave, herunder om den kan godkendes, men der gives ikke karakterer. Tilmelding foretages direkte til Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, på et særligt skema, som findes på sidste side i denne pjece. Ansøgningsfristen er mandag den 7. januar Videre oplysninger kan fås hos Anne-Grethe Gammelgaard, tlf LITTERATUR Seminaret vil bl.a. bruge følgende litteratur: Agresti & B. Finlay, Statistical Methods for the Social Sciences, third edition, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997 kap (dog eksklusiv afsnit 7.5 (p. 232)) samt afsnit 16.2 (pp ) (579 sider, genopfriskning) Kempf-Leonard, Kimberly, Editor-in-Chief (2005) Encyclopedia of Social Measurement, Elsevier (vi bruger forskellige artikler fra denne encyklopædi. Der er online adgang fra universitets maskiner på Esaiasson, Peter (2003) Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm og Göteborg: Norsteds Juridik (uddrag). Tabachnich, Barbara & Linda S. Fidell (2001) Using Multivariat Statistics. Boston, London, Toronto, Sydney, Tokyo og Singapore: Allyn and Bacon (uddrag) Manheim, Jarol; Rich, Richard; Willnat, Lars; Brians, Craig Leonard (2006) Empirical Political Science. 6. udgave. New York: Pearson (uddrag). FORELØBIG KURSUSPLAN Modul 1: Begreber 26. marts 2008 Introduktion, generelt om validitet og reliabilitet, den kvantitative forskningsproces, indekskonstruktion 1 6

7 9. april 2008 Brugen af og udviklingen af kvantitative indikatorer for mere komplekse fænomener (eksempelvis demokrati eller governance ) Modul 2: Operationalsering og indsamling af kvantitative data 16. april 2008 Spørgeskemakonstruktion 1 (fokus på målingen, problemer med målingen mv.) 23. april 2008 Spørgeskemakonstruktion 2 (opposition på udkast til spørgeskemaer) Modul 3: Dataanalyse 7. maj 2008 Grundlæggende statistiske begreber og bivariat regressionsanalyse (brush up) 14. maj 2008 Faktoranalyse og indekskonstruktion maj 2008 Multivariat regressionsanalyse og kovariansanalyse (brush up) 7

8 KURSUS 2: (10 ECTS) SOCIAL RESEARCH AS A CRAFT: Ways and Means of Making a Good Research Design and Strategy by Asbjørn Sonne Nørgaard, University of Southern Denmark, Odense, and Thomas Pallesen, University of Aarhus COURSE DESCRIPTION All researchers, young or old, who are in the process of making a large scholarly analysis, are faced with a set of common challenges that relates to the art and craft of making a good study. Social science in general and political science in particular, is not an easily defined type of work or process. Even a superficial inspection of the articles appearing in scholarly journals will reveal an almost infinite number of themes covered, an abundant use of research methods signifying a plurality of ideals of best practice, and a true myriad of seemingly relevant sources and data. Notwithstanding the absence of agreed upon shared standards of good science, most scholars agree that doing good social science is also a craft a craft that can be learned. This course is an invitation to PhD-candidates who want to learn more about how to systematically tackle some of the issues pertaining to the craft of making good social science. We will only pay scant attention to the different techniques of data collection and analysis (interviewing techniques, statistical methods, etc.), and there will be no thematic umbrella for the course, although themes related to political science will be in focus. The teachers, Asbjørn Sonne Nørgaard and Thomas Pallesen, are political scientists with a broad interest in comparative politics, public administration and public policy and methodology. Our methodological point of departure is the scholarly conventions that guide mainstream empirical social science. This implies that we as scholars develop theoretically informed hypotheses about the social world and hold open the possibility that these hypotheses can be proven wrong depending upon the results of ones empirical analysis. Unless we can be proven wrong, we can never be proven right either. 8

9 The focus of the seminar will be on the interplay between the Why, What and How of the research design and process. The correspondence between the motivation and normative concern of a research project (the why) and a particular research question is never one to one. There are always more ways to pose a research question. A concern for the practice of local government may lead to an interest in the cause and effect of governance networks. But it could also focus on the role of professionals, central government regulation and incentives, the role of unions, etc. A concern for governance networks is compatible with numerous research questions and numerous perspectives, e.g. in relation to policy processes and impacts, democratic participation, accountability, party politics, etc. However, in particular the relation between what and how is open-ended and debatable from a craft perspective. Continuing the example of governance networks, should the study be a few cases in-depth analysis of the policymaking process in one or two localities, and if so, should it mainly be based on interviews, observation, or written records; should it be a broad comparative study based on surveys and other large data bases, etc. The trust of the course is that any research project can be improved by paying more attention to the additional ways and means to probe ones themes of interest. Even if you yourself are neither posing these additional questions nor making these additional analyses, awareness of the fact that they are relevant will make your own study better and more focused. Themes: In particular, we will focus on the following themes: Social science as a craft vis-à-vis history and the humanities: Thinking in units and variables Thinking in sources and data Description, interpretation and explanation Causality and causal modelling Improving research questions: the double relevance demand Drawing inference: analytical and statistical inference/generalization Correlational evidence versus sequence and process Case-studies, comparative enquiry, statistics, (quasi-)experiments 9

10 LITERATURE: Gary King et al. (1994 or later editions), Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research, Princeton UP. Henry E. Brady and Davis Collier, eds. Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards. New York: Rowman and Littlefield Publishers Ron King The Strategy of Research: Thirteen Lessons on the Elements of Social Science, San Diego, CA (The book is available in Xerox format. It will be sent to you as an attach file). Plus a few additional articles. COURSE REQUIREMENTS: All participants produce a three to five pages description of their project. All project descriptions will be distributed to the participants. Each project description includes: A brief declaration of intent The research question/problem to be studied, and preferably propositions/hypotheses A comment on relevance of the project and the literature which the project is debating A brief account of the research design A brief discussion of the data and sources of the project And if relevant, preliminary findings A revised two pages project description is produced during the course. Course plan: The course is organised as six meetings, each time five to six hours. Half of the time we will have lectures and discussions of one or more themes. In the other half, we will discuss the participants project descriptions. Half of the meetings will take place in Odense and half in Aarhus. 10

11 Friday 18 January 2008 Lesson one: On Science and Social Science The triangle subject-theory-method What is science? What is social science? Tension between cultural embeddedness, individual choice, and patterns of behaviour The role of rationality Friday 25 January 2008 Lesson two: On Modeling and Proposing to the World Theory, conceptualization and variable specification From research problem to propositions From general relationships to specified hypotheses Causation and causal hypotheses Complex causation and the theory of controls Cross-sectional v. cross-time modeling: problems of time Friday 1 February 2008 Lesson three: On Data and Its Dangers The selection of observations (max plausible variation on independent variables) Operationalization (indicators, scales, counting or not) Data sources (problems of obtrusiveness, bias and incomplete perspectives) Friday 8 February 2008 Lesson four: On Testing and Drawing Inference Description and pattern-finding (central tendencies and variance) Inference and generalization ( significance, the null hypothesis) Statistical v. analytical generalization Different tests: experiments, quasi-experiments, matched comparison, case studies Matched comparison: maximize leverage over data, rigor of inference 11

12 Monday 25 February 2008 Lesson five: Work Shop Revised project descriptions: Subject, Theory, Method Choices and justification Theory, propositions, data and operationalization, testing and logic of inference Presentation, comments and discussion Friday 29 February 2008 Lesson six: What is the Good of Social Science? Heuristics and knowledge production in the social science perspective Practice: Does anyone actually do it? Normative concerns? Alternative research strategies and perspectives The teachers (or a guest teacher) present one of their own research projects and the choices and challenges they have addressed. Language: The course will be held in English unless all participants are fluent in one of the Scandinavian languages. In that case we will speak Danish. Grading: All participants are graded passed or not passed. The evaluation is based on active participation in the course and the presentation of their project. Further information: Thomas Pallesen tel Asbjørn Sonne Nørgaard tel For registration apply directly to Department of Political Science, University of Aarhus. Deadline for application is Monday 7 January For further information please contact Anne-Grethe Gammelgaard, tlf

13 TILMELDING Jeg ønsker at tilmelde mig KURSUS 1: Kvantitative metoder: Datakilder og analyse v. Peter Bjerre Mortensen og Lise Togeby Kursustidspunkter: 7 onsdage fra kl til Sted: Aarhus Universitet, Bygning 1332, lokale SII Navn: Ansættelsessted: Jeg ønsker at tilmelde mig KURSUS 2: Social Research as a Craft v. Asbjørn Sonne Nørgaard and Thomas Pallesen Kursustidspunkter: (fem fredage fra kl til og en mandag) Undervisningen finder sted på hhv. Aarhus og Syddansk Universitet (obs. mandag) Sted: Aarhus Universitet, Bygning 1323, lokale Sted: Syddansk Universitet, Mødelokalet på Statskundskab Navn: Ansættelsessted: Indsendes senest 7. januar 2008 til: Anne-Grethe Gammelgaard Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Bartholins Allé Bygning Århus C 13

Conference Teaching for Active Learning

Conference Teaching for Active Learning Practical Informations Programme Abstracts for Short Communications and Workshops Conference Teaching for Active Learning 3rd November 2014 University of Southern Denmark Content Programme... 3 MAP conference

Læs mere

Improving University Science Teaching and Learning

Improving University Science Teaching and Learning Principopsætning på publikationer University of Copenhagen Vandret variant med logo til højre This is number 2 in the second volume in a series of publications of educational development projects made

Læs mere

Who knows what? The Teaching of Knowledge and Knowers in a Fifth Grade Danish as a Second Language Classroom

Who knows what? The Teaching of Knowledge and Knowers in a Fifth Grade Danish as a Second Language Classroom Who knows what? The Teaching of Knowledge and Knowers in a Fifth Grade Danish as a Second Language Classroom Anna Vera Meidell Sigsgaard March, 2013 Who Knows What? The Teaching of Knowledge and Knowers

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Green Building Made in Denmark An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Copenhagen Business School May 2010 By Tanya Jacobsen Study program:

Læs mere

ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI

ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI Kirsten Kaya Roessler (red.) 2015:2 Arkitektur og Psykologi Casestudier i sygehuse, arbejdspladser og byrum Wassily Kandinsky,

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE, AARHUS UNIVERSITET PÅ OPDRAG AF UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Evaluering af den norske publiceringsindikator Januar 2014

Læs mere

The lunch business industry in Sweden and Denmark

The lunch business industry in Sweden and Denmark The lunch business industry in Sweden and Denmark - A comparative study LASSE D. TINDBÆK Master of Science Thesis Stockholm, Sweden 2012 The lunch restaurant business in Denmark and Sweden a comparative

Læs mere

E-Usability and Science Theory module

E-Usability and Science Theory module E-Usability and Science Theory module E-Concept, EAL Odense Fall 2011 Jeanett Drevsfeldt, Søren Pryds, Shwan Sulaiman, Bonita Hansen 1 E-Usability and Science Theory module Contents Introduction/About

Læs mere

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET 0. INTRODUKTION TIL SEMINARET Seminarets formål Med seminarets drøftelser håber vi at opnå: 1. Et overblik over det politisk landskabs/de politiske rammebetingelsers udvikling, herunder hvilke handlemuligheder

Læs mere

Codes of conduct social responsibility or window-dressing?

Codes of conduct social responsibility or window-dressing? Codes of conduct social responsibility or window-dressing? A case study of DONG Energy s code of conduct: What are the strengths and weaknesses for ensuring social responsible behaviour of coal suppliers?

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Haderslev Handelsskole 2010-2011

Haderslev Handelsskole 2010-2011 Haderslev Handelsskole 2010-2011 Forord Denne undervisningsbeskrivelse består af to elementer: 1) Studieplanen for studieområdet del 3 (DIO), som er udleveret i folder-form til eleverne. 2) En beskrivelse

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

The Online Library E17 and Adult Dyslexics - Investigating issues and values from a user perspective

The Online Library E17 and Adult Dyslexics - Investigating issues and values from a user perspective p æ y M i h Å S A G T u B E n W q The Online Library E17 and Adult Dyslexics - Investigating issues and values from a user perspective Bachelor Project IT-University of Copenhagen Digital Media & Design,

Læs mere

Professorat med særlige opgaver inden for udvikling af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt

Professorat med særlige opgaver inden for udvikling af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt Professorat med særlige opgaver inden for udvikling af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt Ansættesesbekendtgørelsen giver mulighed for, at institutionerne kan ansætte professorer med andre særlige opgaver

Læs mere

2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management

2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom Supplement: Curriculum Marketing Management 2013-2015 Fagbeskrivelser af valgfag Description of electives Indhold / Contents Beskrivelse af valgfag udbudt

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Going Global With Personas

Going Global With Personas Going Global With Personas Lene Nielsen 1, Kira Storgaard Nielsen 1, Jan Stage 2, and Jane Billestrup 2 1 IT University of Copenhagen, Rued Langgaardsvej 7, 2300 Copenhagen S, Denmark 2 Aalborg University,

Læs mere

PH.D. Rådgivning og retningslinjer. dm.dk/phd

PH.D. Rådgivning og retningslinjer. dm.dk/phd PH.D. Rådgivning og retningslinjer dm.dk/phd DM DANSK MAGISTERFORENING PH.D. RÅDGIVNING OG RETNINGSLINJER 2 Rådgivning DM DANSK MAGISTERFORENING PH.D. RÅDGIVNING OG RETNINGSLINJER 3 før, under og efter

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Managerial Ownership and Financial Performance

Managerial Ownership and Financial Performance Copenhagen Business School Ph.D. Thesis Department of International Economics and Management 2002 Managerial Ownership and Financial Performance Advisor: Professor Steen Thomsen Author: Ph.D. candidate

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side

Indholdsfortegnelse. Side Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Summary... 9 1. Indledning... 15 1.1 Baggrund, sigte og metode... 15 1.2 Surveyen "De billøse"... 16 1.3 Læsevejledning... 17 2. Billøshedens udbredelse... 19 2.1

Læs mere

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark har noget, som ingen anden fagforening har: Specialviden om lægemiddelområdet og et stærkt fagligt netværk og fællesskab. Som faglig

Læs mere

Konstruktion og styring af Shared Service Centre i den offentlige sektor

Konstruktion og styring af Shared Service Centre i den offentlige sektor Konstruktion og styring af Shared Service Centre i den offentlige sektor Daniel Harritz Ph.d.-afhandling, foråret 2013 Institut for Økonomi og Ledelse Aalborg Universitet Resume I de senere år er der

Læs mere