Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden for Vejlesøparken. April 2014"

Transkript

1 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014

2 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens hjemmeside - Varmecentralen 3 Kort over området. 4 Varme - Døgnvagt: - Smækket ude - tabt nøgle glemt nøgle - Administration... 5 Faciliteter 5 Vaskeri: - Selskabslokaler 5 Garage Boldspil -Hobby, sport og leg, aktivitetsrum - Legepladser - Sauna. 6 Bygningsmæssige forhold. 6 Afløb - Altaner og terrasser 6 Dørtelefon Elevatorer Emhætter Forsikringer- Handicappede beboere Håndværkere Kælderrum.. 7 Markiser - Opgange og indgangspartier Ophængning Opvask Radiatorer og rørinstallationer Sikringer.. 8 Skader Skiltning - TV, radio, internet og telefoni - Vaskemaskine og tørretumbler Ventilation 9 Vis hensyn 9 Indendørs aktiviteter.. 9 Arbejdsstøj 9 Barnevogne, cykler, kørestole, rollatorer m.m. Bortrejs e- Fester og andre aktiviteter Hunde Husdyr Leg 10 Opslagstavler -Støjende adfærd 11 Udendørs aktiviteter 11 Altaner og terrasser Fodring - Grill på altaner og terrasser Parkering 11 Generelle retningslinier og regler Affald. 11 Batterier, lyspærer og lysstofrør - Ind- og udflytning Parkanlæg - Skader Uvedkommende - Camping m.v. 12 Cykler - Oprydning af effekter - Pyntning af vinduer, terrasser og altaner Skader og vedligeholdelse 13 Ejerens ansvar - Ejerforeningens ansvar - Udbedring af skader 13 Lejere Ejere og Ejerforeninger 13 Andre pligter 14 Misligholdelse 14 Stikordsliste.. 16 Side

3 3 Velkommen som beboer i Vejlesøparken Husorden for Vejlesøparken Denne husorden indeholder råd og vejledning og angiver de regler, som gælder for beboerne. Der er også en beskrivelse af de faciliteter, som beboerne har mulighed for at benytte sig af. Formålet med husordenen er at sikre, at Vejlesøparken er et godt sted at bo. Derfor er det vigtigt, at beboerne overholder de anførte regler og krav, så de kan opnå optimal tilfredshed ved at bo i Vejlesøparken. Beskrivelse af Vejlesøparken Vejlesøparken består af 5 boligblokke, der betegnes blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 og blok 5 (Se kort på side 4). De 5 blokke indeholder 474 lejligheder af forskellige størrelser. Der er både udlejede og privatejede lejligheder. De udlejede lejligheder sælges, når de bliver ledige. Vejlesøparken består af 2 matrikler: matrikel 1 dt, der omfatter Blok 1,2 og 5 og matrikel 1 dy, der omfatter blok 3 og 4. Bebyggelsen styres af 3 foreninger, nemlig en grundejerforening og en ejerforening for hver matrikel. Detaljerede oplysninger findes på Vejlesøparkens hjemmeside. Lejernes forhold dækkes af en beboerrepræsentation med egen bestyrelse. På beboerrepræsentationens hjemmeside vsp-bbf.dk er der redegjort nærmere for dens opgaver og de fællesaktiviteter, der tilbydes. Kontakt og oplysninger Ejendomsinspektør Kontor: Vejlesøparken 11, kld. Tlf Mandag-fredag kl Tirsdag & torsdag tillige kl E- mail: Vejlesøparkens hjemmeside Hjemmesiden har domænenavnet vejlesoeparken.com. Den indeholder alle væsentlige oplysninger om Vejlesøparken og dens virksomhed. Den bruges også til at bringe aktuelle nyheder. Endelig bruges den mest muligt i kommunikationen mellem ejere, ejerforeninger og administrator. Der er links til relevante hjemmesider, herunder beboerrepræsentationens. Varmecentralen Tlf Varmemesteren træffes bedst Mandag-fredag kl

4 4 Parkeringspladser er markeret med P P 3 2 P P 4 P 5 P P

5 5 Varme Der er monteret digitale varmemålere på hver radiator. I juni måned hvert år aflæses totalforbruget. Denne aflæsning kræver ikke adgang til lejligheden. Regnskabsåret løber fra 1/6 til 31/5 Opstår der problemer med varmen - kontakt ejendomsinspektøren. Man bør selv løbende aflæse forbruget på hver enkelt radiator for at følge det. Døgnvagt: I uopsættelige tilfælde kan der uden for normal arbejdstid rettes henvendelse til den vagthavende funktionær. Vagttelefon Telefonnummeret findes tillige på væggen mellem elevatorerne i blok 1, ligesom ejendomskontorets automatiske telefonsvarer oplyser nummeret. Smækket ude - tabt nøgle glemt nøgle Centralnøgle findes ikke, hvorfor ejendomskontoret ikke kan hjælpe. Kontakt nærmeste låsesmed (se telefonbog) om hjælp. Administration Datea Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Tlf Kontaktpersoner og adresser findes på Vejlesøparkens og beboerrepræsentationens hjemmesider. Faciliteter Vaskeri: Det udleverede vaskekort giver adgang til vaskeriet fra både øst- og vestsiden af blok I samt til benyttelse af alle maskiner i vaskeriet. Der er opsat tydelige anvisninger for brugen af maskinerne. Ved fejl på en maskine udfyldes et fejlkort, som hænges på maskinen. Åbningstider: Alle dage, undtagen tirsdag kl Tirsdag kl Selskabslokaler Selskabslokalerne kan bruges af Vejlesøparkens beboere til private formål mod betaling af leje. På hjemmesiden kan man se, hvornår lokalerne er ledige. Der kan foretages reservation på ejendomskontoret, som også kan give nærmere oplysninger om de gældende betingelser for udlejningen, der selvfølgelig skal overholdes. Der gives ikke tilladelse til afholdelse af ungdomsfester.

6 6 Garage Der er garageanlæg i kælderen under blok 2 og 3 med i alt 90 pladser til udlejning. Oplysning om lejemål fås på ejendomskontoret. Porten til garagen åbnes med den udleverede fjernbetjening. Boldspil Der er indhegnede baner til basketbold og fodbold ved varmecentralen. Banerne må kun benyttes mellem kl og Der må ikke spilles fodbold på græsarealerne. Hobby, sport og leg, aktivitetsrum I Vejlesøparken er der hobbyrum, grafisk værksted, motionsrum, billardrum og petanquebane som følger: I blok 4 I kælderen ved nr. 23: Hobbyrum - - nr. 23 Grafikrum - - nr. 29 Bordtennisrum - - nr. 29 Billardrum - - nr. 31 Motionsrum I blok 5 I kælderen ved nr. 15 Ud for nr. 5 ved siden af P-pladsen Hobbyrum Petanquebane Kontakt ejendomskontoret om nærmere oplysninger. Legepladser Der er indrettet flere legepladser til små og mellemstore børn på området. Meget små børn bør have en voksen ledsager med på disse pladser. Sauna I underetagen i blok 1 er der en sauna, som beboerne i denne blok kan benytte. Ejendomskontoret kontaktes om adgang. Bygningsmæssige forhold Afløb Rensning af tilstoppede, skjulte afløb er ejendommens ansvar. Man skal rette henvendelse til Ejendomsinspektøren, hvis man ikke selv kan klare problemet. Altaner og terrasser Af hensyn til facadens ensartede udseende er ejerforeningerne berettiget til at bestemme farve og placering af alle genstande over synlig brystningshøjde. Ejendomsinspektøren kan give

7 7 oplysninger om betingelserne for opsætning af markiser, afskærmninger, varmelegemer, belysning m.m. Altankasser må kun anbringes indvendigt på brystningen. Du har pligt til at sikre, at regnvandsafløbene ikke er tilstoppede (afløbet på terrasserne findes under træfliserne), og at altaner og terrasser renholdes. Der findes en manual, der redegør for de muligheder, der er, for at ændre døre og vinduer. Manualen kan rekvireres på ejendomskontoret. Dørtelefon Blok 1 har et dørtelefonanlæg for at forhindre, at uvedkommende kan få adgang til bygningen. Det er vigtigt, at telefonrøret hænges på plads igen straks efter brugen, da øvrige beboere ellers ikke kan anvende anlægget. Elevatorer Der er elevator i alle opgange, dog 2 stk. i blok 1. I tilfælde af driftsstop kontaktes ejendomskontoret, uden for normal arbejdstid dog den vagthavende ejendomsfunktionær. I alle elevatorer er der tovejskommunikation til en vagtcentral, som tilkalder ejendommens vagthavende funktionær, hvis du er blevet lukket inde. Tryk på hjælpe knappen for at oprette forbindelse og følg anvisningerne fra vagtcentralen Emhætter Ejendommens ventilationsanlæg sørger for udluftning fra køkkenet. En emhætte må ikke tilsluttes udluftningssystemet, men skal være en type, der recirkulerer luften gennem et kulfilter. Forsikringer Ejendommen er hus- og grundejerforsikret (bygningsskadeforsikring), hvilket blandt andet betyder, at vandskade på bygningen dækkes. Beboernes indbo i lejligheden og kælderrummet er ikke omfattet af denne forsikring. Derfor bør beboeren selv sørge for forsikringsdækning. Ejendommen er glas- og kummeforsikret. Forsikringen dækker dog ikke spejle. Alle pludselige skader dækkes, medmindre der er tale om konstateret hærværk. Ejendommen er brandforsikret mod skade på bygningen. Beboernes indbo i lejlighed og kælderrum er ikke omfattet af denne forsikring. Handicappede beboere Ønsker om bygningsmæssige ændringer som hjælp til en handicappets færden rettes til ejendomsinspektøren, som kan give oplysninger om mulige installationer og bygningsændringer. Håndværkere Hvis du har brug for en håndværker, kan ejendomskontoret oplyse, hvilke håndværkere der normalt benyttes i Vejlesøparken. Kælderrum Pulterrummene i kælderen er kun beregnet til opbevaring. Rummet skal holdes aflåst.

8 8 Installation af lys eller stikkontakt i rummet må kun ske i forbindelse med tilslutning til egen måler, og installationen skal foretages af en autoriseret installatør. Tilladelsen kan tilbagekaldes, hvis der opstår gener for andre beboere. Markiser Det er tilladt at installere markiser både på øst- og vestsiden af blokkene. Der må kun installeres markiser med hvid eller hvid-blåstribet dug. Kontakt ejendomskontoret om nærmere oplysninger inden opsætningen. Opgange og indgangspartier Rengøring foretages af et rengøringsselskab. Du skal selv renholde din egen dørmåtte. Henstilling af cykler, barnevogne, kørestole, rollatorer, fodtøj, legetøj, sportsudstyr og andre genstande i opgangen eller foran lejlighedens hoveddør er ikke tilladt. Ophængning Ophængning på lejlighedernes betonvægge kræver brug af borehammer. En sådan kan lånes på ejendomskontoret. Opvaskemaskine Det er tilladt at installere opvaskemaskine. Arbejdet skal udføres af en autoriseret installatør. Radiatorer og rørinstallationer Enhver utæthed ved radiatorventiler, rørledninger og anden VVS-installation skal omgående repareres, da der ellers er risiko for vandskade på underboens lofter, vægge og indbo. Om vinteren bør der aldrig være lukket helt for radiatorerne, da der er risiko for frostsprængning i perioder med stærk frost. Det gælder ved åbne vinduer og især ved åbne altan- og terrassedøre. Radiatorventiler kan kalke til, så de ikke virker længere. Derfor bør du ved fyringssæsonens start kontrollere, at alle radiatorer virker. Kontakt ejendomskontoret, hvis der er problemer. Sikringer I blok 1 er der i hver lejligheds forstue ved hustelefonen bag en låge placeret et HPFI-relæ, en hovedafbryder med 10 amp sikringer til lys i lejligheden og en hovedafbryder med 3 stk. 16 amp sikringer til komfur, opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler. I blok 2 og 3 (Terrasselejlighederne) er elmåleren placeret i et skab i vindfanget ved indgangen. I lejlighederne på 1., 2. og 3. sal er sikringerne placeret i gangen ved badeværelset og i lejlighederne på 4. og 5.sal er sikringerne placeret i garderoben bag soveværelset. I alle disse lejligheder er der installeret et HPFI-relæ, en hovedafbryder med 10 amp sikringer til lys samt en hovedafbryder med 3 stk. 16 amp sikringer til komfur, opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler.

9 9 I blok 4 og 5 er der placeret sikringsskabe i trappeopgangen på hver etage. I skabene er installeret et HPFI-relæ, en hovedafbryder med 10 amp sikringer til lys og en hovedafbryder med 16 amp sikringer til komfur, opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler. Vær opmærksom på, at det for alle lejligheder nu er tilladt at bruge 13 amp sikringer i stedet for 10 amp Skader Hvis du observerer skader på ejendommen, installationer, træer, beplantning m.m., beder vi dig om at rette henvendelse til ejendomskontoret. Skiltning Skiltning er ikke tilladt. TV, radio, internet og telefoni I alle lejligheder er der stik til TV og radio, samt flere telefonstik. Det er ikke tilladt at opsætte udvendig antenne eller parabolanlæg. Vaskemaskine og tørretumbler Det er tilladt at installere vaskemaskine og tørretumbler. Tørretumbleren skal være af typen kondenserende. Arbejdet skal udføres af autoriseret installatør. Vaskemaskiner må ikke være i drift i tidsrummet , fordi støj fra centrifugering kan forplante sig i bygningen. Ventilation Samtlige lejligheder er forsynet med trykstyret udsugning gennem udluftningsventiler i køkkenet og i badeværelserne Ventilerne bør rengøres jævnligt. Afmontering af ventilerne kan foretages ved at tage fat om ventilens yderring og trække ventilen vinkelret ud fra væggen. Ventilen renses ved at dyppe den i sæbevand og derefter trykke det støjisolerende skumgummistykke fri for vand. Genmontering sker ved at placere de 2 bevægelige bøjler i rillen i røret og derefter trykke ventilen på plads. Vis hensyn Indendørs aktiviteter Arbejdsstøj Bebyggelsen består af betonelementer, der nødvendiggør brugen af borehammer ved opsætning af billeder, belysning, hylder m.m. En borehammer kan lånes på ejendomskontoret. Borestøj, hamren og anden arbejdsstøj forplanter sig til flere opgange og kan derfor virke meget generende. Det vil være en god ide at orientere opgangens beboere om planlagte arbejder, der vil medføre større støjgener.

10 10 Boren, hamren og andet støjende arbejde er kun tilladt: Hverdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage kl Barnevogne, cykler, kørestole, rollatorer m.m. Barnevogne, cykler, kørestole, rollatorer m.m. må ikke henstilles i indgangspartier og på trappegange, men skal anbringes i de dertil indrettede kælderrum eller cykelstativer i det fri. Bortrejse Skal du være væk fra din bolig i en længere periode, kan det være praktisk at underrette din nabo og ejendomskontoret om dit fravær. Der kan opstå situationer, hvor adgang til lejlighedens installationer er nødvendig, f.eks. ved utætte rør og rørbrud. Giv oplysning om, hvem der kan rettes henvendelse til, og hvem der har ekstra nøgle til lejligheden. Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige tegn, der antyder, at beboerne er væk i længere tid. Fester og andre aktiviteter Ved fester og andre aktiviteter, der kan medføre støj, bør du i forvejen (have kommunikeret med) informere opgangens beboere. Hunde Du skal have tilladelse til at holde hund. Når tilladelse gives, sker det skriftligt. Henvendelse om tilladelsen rettes til ejendomsinspektøren, som også vil oplyse om reglerne for at holde hund. Kamphunde tillades ikke. Luftning af hunde på Vejlesøparkens område må kun foregå i yderområderne (Se kort side 4), og hundene skal altid føres i snor. Du har pligt til at opsamle din hunds efterladenskaber, så medbring derfor altid en hundepose. Brugte poser skal lægges i en af de mange affaldsspande i området. Andre Husdyr Der må holdes små husdyr, såsom fugle, hamstere m.m. under forudsætning af, at de ikke er til gene for andre beboere. Det er ikke tilladt at holde kat. Leg Leg i elevatorerne, på trapper og kældergange samt etagegangene i blok 1 er ikke tilladt. De bygningsmæssige forhold i denne blok betyder desuden, at beboerne skal være særlig opmærksomme på, at såvel egne som besøgende børns aktiviteter ikke medfører støjgener for de øvrige beboere. Klager rettes til ejendomskontoret.

11 11 Opslagstavler I alle opgange er der opsat tavler til meddelelser fra bestyrelserne, ejendommens administration, håndværkere m.fl. Støjende adfærd Beboerne skal undlade aktiviteter, der frembringer generende støj, herunder støj af mekanisk og elektronisk art. (NB:Arbejdsstøj er undtaget fra denne regel se side xx.) Beboerne skal også sørge for, at egne såvel som besøgende børn ikke er til gene for øvrige beboere med støjende adfærd. Klager rettes til ejendomskontoret. Udendørs aktiviteter Altaner og terrasser Det er ikke tilladt at ryste tæpper og lign. eller kaste affald ud fra altaner, terrasser eller vinduer. Luftning og/eller tørring af tøj må kun finde sted under brystningshøjde, så det ikke kan ses udefra. Beplantningerne i plantekummerne må ikke rage ud over kanten. (Så undgår man nedfald af blade, grene mm til gene for underboen.) Fodring Fodring af fugle og dyr fra altaner, terrasser og vinduer er ikke tilladt, da det tiltrækker rotter og andre skadedyr, (ligesom det kan være til gene for andre beboere.) Grill på altaner og terrasser Lugt og røg fra brug af grill kan genere andre beboere. Det henstilles, at man kun benytter gas- eller el-grill, og at grillen placeres, så risikoen for gener bliver mindst mulig. Parkering Parkering af biler og motorcykler må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser i bebyggelsen (Se kort side 4). Parkering foran vaskeriet og børnehaven er ikke tilladt. Lastbiler, busser, campingvogne og påhængsvogne må kun parkeres på parkeringspladsen foran varmecentralen - efter forudgående aftale med ejendomskontoret. Langtidsparkering er ikke tilladt. Motorkøretøjer uden nummerplader må ikke henstilles på parkeringspladser eller øvrige områder. På boligvejene er stop på indtil 15 minutter tilladt for af- og pålæsning, dog på eget ansvar, hvis der blokeres for udrykningskøretøjer. Generelle retningslinier og regler Affald I blok 1 findes en affaldsskakt i hver ende af boliggangene. I de øvrige blokke findes en affaldsskakt på hver trappeafsats. Skakten er kun beregnet til køkkenaffald, der af hygiejniske grunde skal være emballeret i en forsvarligt og grundigt tillukket plastpose. Smid ikke pizzakasser, vinkasser eller papkasser i skakten, da de sætter sig fast i skaktrøret. Har du nydt skaldyr og fisk, så

12 12 kom affaldet i en ekstra affaldspose, som lukkes godt. Skaktlemmen skal lukkes efter hver nedkastning. Aviser og flasker må ikke nedkastes i skakten, men skal bæres ned i kældergangen og lægges i affaldsrummet (eller) i de fremsatte kasser/containere. Husk: aldrig glas eller glasskår i affaldsskakten. Storskrald, jord, grene, planter, æsker, papkasser og div. kasserede ting skal bringes til varmecentralen og lægges på vognen ved bilvaskepladsen. Batterier, lyspærer og lysstofrør Gamle batterier, lyspærer og lysstofrør skal anbringes i specielle minicontainere, som er placeret følgende steder: Blok 1 ved aviscontainerne i kælderen Blok 2 i affaldsrummet ved nr. 2 Blok 3 i affaldsrummet ved nr. 10 Blok 4 ved nr. 21 og 35 Blok 5 i kældergangen ved nr.15 Ind- og udflytning Beboeren er erstatningspligtig for skader på opgange og elevatorer i forbindelse med ind- og udflytning. Elevatorerne må ikke blokeres for andre beboere i længere tid. Parkanlæg Vejlesøparken har en skovplan, som angiver, hvorledes skovarealerne skal plejes og vedligeholdes over en årrække. Skovplanen kan læses på hjemmesiden. Der må ikke skæres i træer og buske. Affald må ikke efterlades, men skal anbringes i de opsatte affaldsspande. Der må under ingen omstændigheder tændes bål. Græsplænerne er beregnet til rekreative formål som solbadning og leg, der ikke er til gene for andre. Skader Hvis du observerer skader på ejendommen eller på installationer, træer, beplantning m.m., bør det meldes til ejendomskontoret. Uvedkommende Enhver beboer bedes i egen interesse medvirke til, at uvedkommende personer bortvises fra aktivitetsrum, rekreative fællesarealer og trappeopgange. Kontakt ejendomskontoret eller en ejendomsfunktionær på området evt. vagthavende funktionær - hvis der ønskes hjælp i påkommende tilfælde. Camping m.v. Telte må ikke opstilles på området. Campingvogne og lignende må ikke henstilles på bebyggelsens parkeringspladser eller på området i øvrigt. Tilladelse til kortere tids parkering på pladsen foran varmecentralen kan indhentes hos ejendomsinspektøren. Campingvogne må ikke være beboet under et sådant kortere ophold.

13 13 Legetelte, opstillet på fællesarealerne, skal være nedtaget inden solnedgang samme dag. Andre telte må ikke opstilles på området. Cykler Cykler må ikke henstilles eller efterlades i indgangspartierne eller på fællesarealerne, men henvises til de dertil indrettede fællesrum i underetagerne, til de opsatte cykelstativer eller til lejlighedernes pulterrum. Oprydning af effekter For at fjerne effekter, der er efterladt af fraflyttede beboere eller nuværende beboere, gennemføres en årlig oprydning i cykel- og fællesrum samt på området. Der vil i god tid forinden blive givet meddelelse om datoen for oprydningen. Genstande, der bærer tydelige spor af ikke at have været anvendt siden sidste oprydning, vil blive fjernet. Pyntning af vinduer, terrasser og altaner Der må ikke påklistres mosaikpapir eller isættes blyindfattede ruder i vinduerne. De må heller ikke inddeles med sprosser eller forandres ved f.eks. anden påklæbning eller påmaling. Undtaget herfra er anbringelse af julepynt. Bortset fra julepynt er det ikke tilladt at ophænge lyskæder eller at opsætte plakater, mærkater eller anden pynt. Det gælder også i opgangene. Skader og vedligeholdelse. Alle beboere Udbedring af skader Beboerne d.v.s. både lejere og ejere - har pligt til omgående at underrette ejendomsinspektøren eller vagthavende funktionær, når en skade med nedennævnte følgevirkninger er konstateret. I fællesskab sættes der straks ind for at standse udbredelse af skadevirkninger, indtil en midlertidig eller varig reparation har fundet sted. Dette kan også få betydning for den forsikringsmæssige status. Lejere Lejer har den fulde, indvendige vedligeholdelsespligt, dvs. maling af vægge, lofter og alt træværk samt gulve og radiatorer, i henhold til lejekontrakten. Ejere og ejerforeninger Vedligeholdelse af bygningerne og deres installationer reguleres i 16 stk. 4-6 incl. i ejerforeningens vedtægter. Generelt gælder, at udendørs vedligeholdelse, herunder af selve bygningerne, hører under ejerforeningen, medens ejeren har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse af sin lejlighed. Denne fordeling er klar, når det drejer sig om den almindelige

14 14 vedligeholdelse i form af indvendig maling og tapetsering, lakering af gulve, udskiftning af defekte stikkontakter og lign. D.v.s det som holder lejligheden i pæn og funktionel stand. Det er op til den enkelte ejer, hvad der gennemføres. Det samme gælder, hvis der er planer om at modernisere lejlighedens elektriske installationer, men her er dog nogle lovbestemte sikkerhedsregler, som skal overholdes. Forholdene er anderledes, når det er skader, der skal udbedres. Her skelnes der mellem skader, som er ejerens ansvar, og skader, der er ejerforeningens ansvar. Denne fordeling er også afgørende for, hvordan den enkelte kan og bør dække sig ind gennem forsikring. Ejerens ansvar Ved skade på synlige vandrør og radiatorer i lejligheden skelnes der forsikringsmæssigt mellem 2 typer: - Skader som medfører udstrømmende vand fra f.eks. et sprængt synligt vandrør. Det betegnes som en tilfældigt opstået skade som følge af en pludselig hændelse. Her må ejer selv betale reparationen af den primære skade, da det hører under den enkelte ejers vedligeholdelsespligt, jf. vedtægterne. Følgevirkningerne i form af vandskader, f.eks. på gulve, dækkes af ejendommens forsikring. - Skader der har udviklet sig over tid, f.eks. som følge af tæring, og som viser sig ved udsivende vand fra radiatorer eller synlige vandrør. Her har ejeren pligt til at dække både reparation af den defekte enhed og udbedring af skaderne. Ovenstående fordeling af ansvar gælder også, hvis der er følgeskader i andre lejligheder m.v. Ejerforeningens ansvar Ved skader på skjulte rørinstallationer, der f.eks. løber under gulvet eller er gemt i skunke eller indmuret i væg, dækker ejendommens forsikring altid både følgeskader på f.eks. gulve og reparation af røret - både ved pludselig udstrømning og ved dryp eller udsivning. Andre pligter Misligholdelse Langt de fleste beboere har forståelse for, at en stor bebyggelse fungerer bedst, når man tager hensyn til hinanden og overholder sine forpligtelser. Her er husordenen en god reference. Men det sker, at der må skrides ind over for en lejer eller ejer for at sikre ordnede forhold. Hvis en løsning ikke kan findes ved forhandling, og der er tale om en så væsentlig overtrædelse af de forpligtelser, som beboerne skal respektere, er der ingen anden udvej end at pålægge vedkommende at fraflytte sin lejlighed i henhold til gældende lovgivning, herunder lejeloven. I sådanne sager er det nødvendigt at have et sikkert grundlag at handle ud fra. Derfor er der også i ejerforeningernes vedtægter indføjet de nødvendige bestemmelser for, hvordan sager om misligholdelse af forpligtelser håndteres. Reglerne gælder for både ejere og lejere, herunder beboere af fremlejede lejligheder. De findes i vedtægternes 23, som gengives i sin helhed: 23 Misligholdelse 23.1 Hvis en ejer gør sig skyldig i grov eller gentagen misligholdelse af sine forpligtigelser over for foreningen eller et af dens medlemmer, herunder groft tilsidesætter sin vedligeholdelsespligt, overtræder lokalplanens relevante bestemmelser, laver gentagne grove

15 15 overtrædelser af husordenen, ikke betaler forfaldne ydelser til foreningen, eller gør sig skyldig i forhold svarende til dem, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at ophæve lejemålet, kan ejerforeningen pålægge den pågældende ejer at fraflytte sin lejlighed med passende varsel, jf. gældende lovgivning, p.t. 8 i lovbekendtgørelse af 16. december 2010 om ejerlejligheder Bestemmelserne i 23.1 gælder også i forhold til en ejers husstandsmedlemmer eller lejere. For lejerne gælder den tilsvarende 93 om misligholdelse i Lov om Leje (lejeloven) Som endeligt vedtaget på det fælles beboermøde den 3. april 2014 (Signeret Erik Lassen Dirigent)

16 16 Stikordsliste Administration - 5 Affald - 11 Afløb - 6 Altaner og terrasser - 6, 11 Arbejdsstøj - 9 Barnevogne, cykler, kørestole, rollatorer m.m Batterier, lyspærer og lysstofrør - 12 Beskrivelse af Vejlesøparken - 3 Boldspil - 6 Bortrejse - 10 Camping m.v Cykler - 13 Døgnvagt - 5 Dørtelefon - 7 Ejendomsinspektør - 3 Ejerens ansvar - Ejerforeningens ansvar - Elevatorer - 7 Emhætter - 7 Fester og andre aktiviteter - 10 Fodring - 11 Forsikringer - 7 Garage - 6 Grill på altaner og terrasser - 11 Handicappede beboere - 7 Hjemmesider - 3 Hobby, sport og leg, aktivitetsrum - 6 Hunde - 10 Husdyr - 10 Håndværkere - 7 Indholdsfortegnelse - 2 Ind- og udflytning - 12 Kontakt og oplysninger 3 Kort over området - 4 Kælderrum - 7 Leg - 10 Legepladser - 6 Markiser - 8 Misligholdelse - 14 Opgange og indgangspartier - 8 Ophængning - 8 Oprydning af effekter - 13 Opslagstavler - 11 Opvaskemaskine - 8 Parkanlæg - 12 Parkering - 11 Pyntning af vinduer, terrasser og altaner - 13

17 17 Radiatorer og rørinstallationer - 8 Sauna - 6 Selskabslokaler - 5 Sikringer - 8 Skader - 9, 12 Skader og vedligeholdelse - 13 Skiltning - 9 Smækket ude - tabt nøgle - glemt nøgle - 5 Støjende adfærd - 11 TV, radio, internet og telefoni - 9 Udbedring af skader - 13 Uvedkommende - 12 Varme - 5 Varmecentralen - 3 Vaskeri: - 5 Vaskemaskine og tørretumbler - 9 Ventilation - 9 Velkommen som beboer i Vejlesøparken

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden 1-3055 Dyvekevænget

Husorden 1-3055 Dyvekevænget Husorden 1-3055 Dyvekevænget Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 1. september 2014 Affald Til køkkenaffald skal altid anvendes de udleverede poser, tillukket omhyggeligt, før de anbringes i affaldsskakten.

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

GENERELLE ORDENSREGLER

GENERELLE ORDENSREGLER GENERELLE ORDENSREGLER INDHOLD Antenner... 1 Forsikringer... 1 Skiltning... 1 Maskiner... 1 Tekniske installationer... 1 Varmeanlæg... 2 Vandhaner og cisterner... 2 Bad og toilet... 2 Affald... 2 Udluftning

Læs mere

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum 1 December 2012 Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen til Dalum Centrum. Som ny beboer kan der være nogle praktiske spørgsmål eller problemer,

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Husorden 1-1018 Hjortegården

Husorden 1-1018 Hjortegården Husorden 1-1018 Hjortegården August 1995 Layout revideret november 2010 Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser herom, er enhver beboer pligtig til at iagttage god skik og orden i ejendommen,

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk)

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk) HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III (www.ef-valbycenter3.dk) (Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 30. august 2004 og ændret på generalforsamlinger den

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken. I dette hæfte gives en kort beskrivelse af afdeling 4, dens muligheder

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C BOLIGFORENINGEN Afdeling 1 Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen,

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 6 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 6 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Sorgenfrivang II Side 4 af 32 Ordensreglement samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

Husorden. Vores husorden er vedtaget på vores generalforsamling den 28. april 2011, og gælder for alle der bor og opholder sig i Opnæsgård.

Husorden. Vores husorden er vedtaget på vores generalforsamling den 28. april 2011, og gælder for alle der bor og opholder sig i Opnæsgård. 1 Husorden Vores husorden er vedtaget på vores generalforsamling den 28. april 2011, og gælder for alle der bor og opholder sig i Opnæsgård. Bemærk, at du som beboer er ansvarlig for, at dine gæster, håndværkere

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

HUSORDEN PILEPARKEN 4

HUSORDEN PILEPARKEN 4 HUSORDEN PILEPARKEN 4 2 HUSORDEN FOR PILEPARKEN 4 VELKOMMEN TIL PILEPARKEN 4 Bebyggelsen, der blev opført i 1952, består af fire blokke i tre etager med i alt 120 lejligheder. Blok A Pilebro 2-8 Blok B

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN HUSORDENSREGLEMENT FOR Ejerforeningen SKOTGÅRDEN Jensløvs Tværvej 1A 5B 2920 Charlottenlund Ejerforeningens bestyrelse og Qvortrup Administration A/S April 2010 Side 1 I Ejerforeningen Skotgården, med

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

Nygårdsparken. Husordenskatalog. Administreret af

Nygårdsparken. Husordenskatalog. Administreret af Nygårdsparken Husordenskatalog Administreret af KÆRE BEBOER! Velkommen til Nygårdsparken. Når man bor i en lejlighed, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere som overhovedet

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Husorden Afdeling 33

Husorden Afdeling 33 Husorden Afdeling 33 Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Arbejdernes Andels-Boligforenings øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

ORDENSREGELEMENT. Hjemmeside: www.rubjergparken.dk. Velkommen til Rubjergparken

ORDENSREGELEMENT. Hjemmeside: www.rubjergparken.dk. Velkommen til Rubjergparken ORDENSREGELEMENT Hjemmeside: www.rubjergparken.dk Velkommen til Rubjergparken Rubjergparken er en bebyggelse fra 1972-73 der er bygget på det skønneste område i Langå, med adgang til Langå Sø og til skoven

Læs mere

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER.

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER. Husorden afdeling 20 vedtaget på afdelingsmøde d. 1.9.2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Husorden for afd. 16 Lupinvej 18-96

Husorden for afd. 16 Lupinvej 18-96 Husorden for afd. 16 Lupinvej 18-96 Almindelige regler: I et så stort byggeri må der, af hensyn til alle, være visse retningslinjer. For at alt kan gå så gnidningsløst som muligt, og alle kan føle sig

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10.

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. oktober 2012 Husorden For Stefansgård Samvirkende Boligselskaber Administration: KAB Vester Voldgade 17 1552 København V

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere