Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden for Vejlesøparken. April 2014"

Transkript

1 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014

2 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens hjemmeside - Varmecentralen 3 Kort over området. 4 Varme - Døgnvagt: - Smækket ude - tabt nøgle glemt nøgle - Administration... 5 Faciliteter 5 Vaskeri: - Selskabslokaler 5 Garage Boldspil -Hobby, sport og leg, aktivitetsrum - Legepladser - Sauna. 6 Bygningsmæssige forhold. 6 Afløb - Altaner og terrasser 6 Dørtelefon Elevatorer Emhætter Forsikringer- Handicappede beboere Håndværkere Kælderrum.. 7 Markiser - Opgange og indgangspartier Ophængning Opvask Radiatorer og rørinstallationer Sikringer.. 8 Skader Skiltning - TV, radio, internet og telefoni - Vaskemaskine og tørretumbler Ventilation 9 Vis hensyn 9 Indendørs aktiviteter.. 9 Arbejdsstøj 9 Barnevogne, cykler, kørestole, rollatorer m.m. Bortrejs e- Fester og andre aktiviteter Hunde Husdyr Leg 10 Opslagstavler -Støjende adfærd 11 Udendørs aktiviteter 11 Altaner og terrasser Fodring - Grill på altaner og terrasser Parkering 11 Generelle retningslinier og regler Affald. 11 Batterier, lyspærer og lysstofrør - Ind- og udflytning Parkanlæg - Skader Uvedkommende - Camping m.v. 12 Cykler - Oprydning af effekter - Pyntning af vinduer, terrasser og altaner Skader og vedligeholdelse 13 Ejerens ansvar - Ejerforeningens ansvar - Udbedring af skader 13 Lejere Ejere og Ejerforeninger 13 Andre pligter 14 Misligholdelse 14 Stikordsliste.. 16 Side

3 3 Velkommen som beboer i Vejlesøparken Husorden for Vejlesøparken Denne husorden indeholder råd og vejledning og angiver de regler, som gælder for beboerne. Der er også en beskrivelse af de faciliteter, som beboerne har mulighed for at benytte sig af. Formålet med husordenen er at sikre, at Vejlesøparken er et godt sted at bo. Derfor er det vigtigt, at beboerne overholder de anførte regler og krav, så de kan opnå optimal tilfredshed ved at bo i Vejlesøparken. Beskrivelse af Vejlesøparken Vejlesøparken består af 5 boligblokke, der betegnes blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 og blok 5 (Se kort på side 4). De 5 blokke indeholder 474 lejligheder af forskellige størrelser. Der er både udlejede og privatejede lejligheder. De udlejede lejligheder sælges, når de bliver ledige. Vejlesøparken består af 2 matrikler: matrikel 1 dt, der omfatter Blok 1,2 og 5 og matrikel 1 dy, der omfatter blok 3 og 4. Bebyggelsen styres af 3 foreninger, nemlig en grundejerforening og en ejerforening for hver matrikel. Detaljerede oplysninger findes på Vejlesøparkens hjemmeside. Lejernes forhold dækkes af en beboerrepræsentation med egen bestyrelse. På beboerrepræsentationens hjemmeside vsp-bbf.dk er der redegjort nærmere for dens opgaver og de fællesaktiviteter, der tilbydes. Kontakt og oplysninger Ejendomsinspektør Kontor: Vejlesøparken 11, kld. Tlf Mandag-fredag kl Tirsdag & torsdag tillige kl E- mail: Vejlesøparkens hjemmeside Hjemmesiden har domænenavnet vejlesoeparken.com. Den indeholder alle væsentlige oplysninger om Vejlesøparken og dens virksomhed. Den bruges også til at bringe aktuelle nyheder. Endelig bruges den mest muligt i kommunikationen mellem ejere, ejerforeninger og administrator. Der er links til relevante hjemmesider, herunder beboerrepræsentationens. Varmecentralen Tlf Varmemesteren træffes bedst Mandag-fredag kl

4 4 Parkeringspladser er markeret med P P 3 2 P P 4 P 5 P P

5 5 Varme Der er monteret digitale varmemålere på hver radiator. I juni måned hvert år aflæses totalforbruget. Denne aflæsning kræver ikke adgang til lejligheden. Regnskabsåret løber fra 1/6 til 31/5 Opstår der problemer med varmen - kontakt ejendomsinspektøren. Man bør selv løbende aflæse forbruget på hver enkelt radiator for at følge det. Døgnvagt: I uopsættelige tilfælde kan der uden for normal arbejdstid rettes henvendelse til den vagthavende funktionær. Vagttelefon Telefonnummeret findes tillige på væggen mellem elevatorerne i blok 1, ligesom ejendomskontorets automatiske telefonsvarer oplyser nummeret. Smækket ude - tabt nøgle glemt nøgle Centralnøgle findes ikke, hvorfor ejendomskontoret ikke kan hjælpe. Kontakt nærmeste låsesmed (se telefonbog) om hjælp. Administration Datea Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Tlf Kontaktpersoner og adresser findes på Vejlesøparkens og beboerrepræsentationens hjemmesider. Faciliteter Vaskeri: Det udleverede vaskekort giver adgang til vaskeriet fra både øst- og vestsiden af blok I samt til benyttelse af alle maskiner i vaskeriet. Der er opsat tydelige anvisninger for brugen af maskinerne. Ved fejl på en maskine udfyldes et fejlkort, som hænges på maskinen. Åbningstider: Alle dage, undtagen tirsdag kl Tirsdag kl Selskabslokaler Selskabslokalerne kan bruges af Vejlesøparkens beboere til private formål mod betaling af leje. På hjemmesiden kan man se, hvornår lokalerne er ledige. Der kan foretages reservation på ejendomskontoret, som også kan give nærmere oplysninger om de gældende betingelser for udlejningen, der selvfølgelig skal overholdes. Der gives ikke tilladelse til afholdelse af ungdomsfester.

6 6 Garage Der er garageanlæg i kælderen under blok 2 og 3 med i alt 90 pladser til udlejning. Oplysning om lejemål fås på ejendomskontoret. Porten til garagen åbnes med den udleverede fjernbetjening. Boldspil Der er indhegnede baner til basketbold og fodbold ved varmecentralen. Banerne må kun benyttes mellem kl og Der må ikke spilles fodbold på græsarealerne. Hobby, sport og leg, aktivitetsrum I Vejlesøparken er der hobbyrum, grafisk værksted, motionsrum, billardrum og petanquebane som følger: I blok 4 I kælderen ved nr. 23: Hobbyrum - - nr. 23 Grafikrum - - nr. 29 Bordtennisrum - - nr. 29 Billardrum - - nr. 31 Motionsrum I blok 5 I kælderen ved nr. 15 Ud for nr. 5 ved siden af P-pladsen Hobbyrum Petanquebane Kontakt ejendomskontoret om nærmere oplysninger. Legepladser Der er indrettet flere legepladser til små og mellemstore børn på området. Meget små børn bør have en voksen ledsager med på disse pladser. Sauna I underetagen i blok 1 er der en sauna, som beboerne i denne blok kan benytte. Ejendomskontoret kontaktes om adgang. Bygningsmæssige forhold Afløb Rensning af tilstoppede, skjulte afløb er ejendommens ansvar. Man skal rette henvendelse til Ejendomsinspektøren, hvis man ikke selv kan klare problemet. Altaner og terrasser Af hensyn til facadens ensartede udseende er ejerforeningerne berettiget til at bestemme farve og placering af alle genstande over synlig brystningshøjde. Ejendomsinspektøren kan give

7 7 oplysninger om betingelserne for opsætning af markiser, afskærmninger, varmelegemer, belysning m.m. Altankasser må kun anbringes indvendigt på brystningen. Du har pligt til at sikre, at regnvandsafløbene ikke er tilstoppede (afløbet på terrasserne findes under træfliserne), og at altaner og terrasser renholdes. Der findes en manual, der redegør for de muligheder, der er, for at ændre døre og vinduer. Manualen kan rekvireres på ejendomskontoret. Dørtelefon Blok 1 har et dørtelefonanlæg for at forhindre, at uvedkommende kan få adgang til bygningen. Det er vigtigt, at telefonrøret hænges på plads igen straks efter brugen, da øvrige beboere ellers ikke kan anvende anlægget. Elevatorer Der er elevator i alle opgange, dog 2 stk. i blok 1. I tilfælde af driftsstop kontaktes ejendomskontoret, uden for normal arbejdstid dog den vagthavende ejendomsfunktionær. I alle elevatorer er der tovejskommunikation til en vagtcentral, som tilkalder ejendommens vagthavende funktionær, hvis du er blevet lukket inde. Tryk på hjælpe knappen for at oprette forbindelse og følg anvisningerne fra vagtcentralen Emhætter Ejendommens ventilationsanlæg sørger for udluftning fra køkkenet. En emhætte må ikke tilsluttes udluftningssystemet, men skal være en type, der recirkulerer luften gennem et kulfilter. Forsikringer Ejendommen er hus- og grundejerforsikret (bygningsskadeforsikring), hvilket blandt andet betyder, at vandskade på bygningen dækkes. Beboernes indbo i lejligheden og kælderrummet er ikke omfattet af denne forsikring. Derfor bør beboeren selv sørge for forsikringsdækning. Ejendommen er glas- og kummeforsikret. Forsikringen dækker dog ikke spejle. Alle pludselige skader dækkes, medmindre der er tale om konstateret hærværk. Ejendommen er brandforsikret mod skade på bygningen. Beboernes indbo i lejlighed og kælderrum er ikke omfattet af denne forsikring. Handicappede beboere Ønsker om bygningsmæssige ændringer som hjælp til en handicappets færden rettes til ejendomsinspektøren, som kan give oplysninger om mulige installationer og bygningsændringer. Håndværkere Hvis du har brug for en håndværker, kan ejendomskontoret oplyse, hvilke håndværkere der normalt benyttes i Vejlesøparken. Kælderrum Pulterrummene i kælderen er kun beregnet til opbevaring. Rummet skal holdes aflåst.

8 8 Installation af lys eller stikkontakt i rummet må kun ske i forbindelse med tilslutning til egen måler, og installationen skal foretages af en autoriseret installatør. Tilladelsen kan tilbagekaldes, hvis der opstår gener for andre beboere. Markiser Det er tilladt at installere markiser både på øst- og vestsiden af blokkene. Der må kun installeres markiser med hvid eller hvid-blåstribet dug. Kontakt ejendomskontoret om nærmere oplysninger inden opsætningen. Opgange og indgangspartier Rengøring foretages af et rengøringsselskab. Du skal selv renholde din egen dørmåtte. Henstilling af cykler, barnevogne, kørestole, rollatorer, fodtøj, legetøj, sportsudstyr og andre genstande i opgangen eller foran lejlighedens hoveddør er ikke tilladt. Ophængning Ophængning på lejlighedernes betonvægge kræver brug af borehammer. En sådan kan lånes på ejendomskontoret. Opvaskemaskine Det er tilladt at installere opvaskemaskine. Arbejdet skal udføres af en autoriseret installatør. Radiatorer og rørinstallationer Enhver utæthed ved radiatorventiler, rørledninger og anden VVS-installation skal omgående repareres, da der ellers er risiko for vandskade på underboens lofter, vægge og indbo. Om vinteren bør der aldrig være lukket helt for radiatorerne, da der er risiko for frostsprængning i perioder med stærk frost. Det gælder ved åbne vinduer og især ved åbne altan- og terrassedøre. Radiatorventiler kan kalke til, så de ikke virker længere. Derfor bør du ved fyringssæsonens start kontrollere, at alle radiatorer virker. Kontakt ejendomskontoret, hvis der er problemer. Sikringer I blok 1 er der i hver lejligheds forstue ved hustelefonen bag en låge placeret et HPFI-relæ, en hovedafbryder med 10 amp sikringer til lys i lejligheden og en hovedafbryder med 3 stk. 16 amp sikringer til komfur, opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler. I blok 2 og 3 (Terrasselejlighederne) er elmåleren placeret i et skab i vindfanget ved indgangen. I lejlighederne på 1., 2. og 3. sal er sikringerne placeret i gangen ved badeværelset og i lejlighederne på 4. og 5.sal er sikringerne placeret i garderoben bag soveværelset. I alle disse lejligheder er der installeret et HPFI-relæ, en hovedafbryder med 10 amp sikringer til lys samt en hovedafbryder med 3 stk. 16 amp sikringer til komfur, opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler.

9 9 I blok 4 og 5 er der placeret sikringsskabe i trappeopgangen på hver etage. I skabene er installeret et HPFI-relæ, en hovedafbryder med 10 amp sikringer til lys og en hovedafbryder med 16 amp sikringer til komfur, opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler. Vær opmærksom på, at det for alle lejligheder nu er tilladt at bruge 13 amp sikringer i stedet for 10 amp Skader Hvis du observerer skader på ejendommen, installationer, træer, beplantning m.m., beder vi dig om at rette henvendelse til ejendomskontoret. Skiltning Skiltning er ikke tilladt. TV, radio, internet og telefoni I alle lejligheder er der stik til TV og radio, samt flere telefonstik. Det er ikke tilladt at opsætte udvendig antenne eller parabolanlæg. Vaskemaskine og tørretumbler Det er tilladt at installere vaskemaskine og tørretumbler. Tørretumbleren skal være af typen kondenserende. Arbejdet skal udføres af autoriseret installatør. Vaskemaskiner må ikke være i drift i tidsrummet , fordi støj fra centrifugering kan forplante sig i bygningen. Ventilation Samtlige lejligheder er forsynet med trykstyret udsugning gennem udluftningsventiler i køkkenet og i badeværelserne Ventilerne bør rengøres jævnligt. Afmontering af ventilerne kan foretages ved at tage fat om ventilens yderring og trække ventilen vinkelret ud fra væggen. Ventilen renses ved at dyppe den i sæbevand og derefter trykke det støjisolerende skumgummistykke fri for vand. Genmontering sker ved at placere de 2 bevægelige bøjler i rillen i røret og derefter trykke ventilen på plads. Vis hensyn Indendørs aktiviteter Arbejdsstøj Bebyggelsen består af betonelementer, der nødvendiggør brugen af borehammer ved opsætning af billeder, belysning, hylder m.m. En borehammer kan lånes på ejendomskontoret. Borestøj, hamren og anden arbejdsstøj forplanter sig til flere opgange og kan derfor virke meget generende. Det vil være en god ide at orientere opgangens beboere om planlagte arbejder, der vil medføre større støjgener.

10 10 Boren, hamren og andet støjende arbejde er kun tilladt: Hverdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage kl Barnevogne, cykler, kørestole, rollatorer m.m. Barnevogne, cykler, kørestole, rollatorer m.m. må ikke henstilles i indgangspartier og på trappegange, men skal anbringes i de dertil indrettede kælderrum eller cykelstativer i det fri. Bortrejse Skal du være væk fra din bolig i en længere periode, kan det være praktisk at underrette din nabo og ejendomskontoret om dit fravær. Der kan opstå situationer, hvor adgang til lejlighedens installationer er nødvendig, f.eks. ved utætte rør og rørbrud. Giv oplysning om, hvem der kan rettes henvendelse til, og hvem der har ekstra nøgle til lejligheden. Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige tegn, der antyder, at beboerne er væk i længere tid. Fester og andre aktiviteter Ved fester og andre aktiviteter, der kan medføre støj, bør du i forvejen (have kommunikeret med) informere opgangens beboere. Hunde Du skal have tilladelse til at holde hund. Når tilladelse gives, sker det skriftligt. Henvendelse om tilladelsen rettes til ejendomsinspektøren, som også vil oplyse om reglerne for at holde hund. Kamphunde tillades ikke. Luftning af hunde på Vejlesøparkens område må kun foregå i yderområderne (Se kort side 4), og hundene skal altid føres i snor. Du har pligt til at opsamle din hunds efterladenskaber, så medbring derfor altid en hundepose. Brugte poser skal lægges i en af de mange affaldsspande i området. Andre Husdyr Der må holdes små husdyr, såsom fugle, hamstere m.m. under forudsætning af, at de ikke er til gene for andre beboere. Det er ikke tilladt at holde kat. Leg Leg i elevatorerne, på trapper og kældergange samt etagegangene i blok 1 er ikke tilladt. De bygningsmæssige forhold i denne blok betyder desuden, at beboerne skal være særlig opmærksomme på, at såvel egne som besøgende børns aktiviteter ikke medfører støjgener for de øvrige beboere. Klager rettes til ejendomskontoret.

11 11 Opslagstavler I alle opgange er der opsat tavler til meddelelser fra bestyrelserne, ejendommens administration, håndværkere m.fl. Støjende adfærd Beboerne skal undlade aktiviteter, der frembringer generende støj, herunder støj af mekanisk og elektronisk art. (NB:Arbejdsstøj er undtaget fra denne regel se side xx.) Beboerne skal også sørge for, at egne såvel som besøgende børn ikke er til gene for øvrige beboere med støjende adfærd. Klager rettes til ejendomskontoret. Udendørs aktiviteter Altaner og terrasser Det er ikke tilladt at ryste tæpper og lign. eller kaste affald ud fra altaner, terrasser eller vinduer. Luftning og/eller tørring af tøj må kun finde sted under brystningshøjde, så det ikke kan ses udefra. Beplantningerne i plantekummerne må ikke rage ud over kanten. (Så undgår man nedfald af blade, grene mm til gene for underboen.) Fodring Fodring af fugle og dyr fra altaner, terrasser og vinduer er ikke tilladt, da det tiltrækker rotter og andre skadedyr, (ligesom det kan være til gene for andre beboere.) Grill på altaner og terrasser Lugt og røg fra brug af grill kan genere andre beboere. Det henstilles, at man kun benytter gas- eller el-grill, og at grillen placeres, så risikoen for gener bliver mindst mulig. Parkering Parkering af biler og motorcykler må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser i bebyggelsen (Se kort side 4). Parkering foran vaskeriet og børnehaven er ikke tilladt. Lastbiler, busser, campingvogne og påhængsvogne må kun parkeres på parkeringspladsen foran varmecentralen - efter forudgående aftale med ejendomskontoret. Langtidsparkering er ikke tilladt. Motorkøretøjer uden nummerplader må ikke henstilles på parkeringspladser eller øvrige områder. På boligvejene er stop på indtil 15 minutter tilladt for af- og pålæsning, dog på eget ansvar, hvis der blokeres for udrykningskøretøjer. Generelle retningslinier og regler Affald I blok 1 findes en affaldsskakt i hver ende af boliggangene. I de øvrige blokke findes en affaldsskakt på hver trappeafsats. Skakten er kun beregnet til køkkenaffald, der af hygiejniske grunde skal være emballeret i en forsvarligt og grundigt tillukket plastpose. Smid ikke pizzakasser, vinkasser eller papkasser i skakten, da de sætter sig fast i skaktrøret. Har du nydt skaldyr og fisk, så

12 12 kom affaldet i en ekstra affaldspose, som lukkes godt. Skaktlemmen skal lukkes efter hver nedkastning. Aviser og flasker må ikke nedkastes i skakten, men skal bæres ned i kældergangen og lægges i affaldsrummet (eller) i de fremsatte kasser/containere. Husk: aldrig glas eller glasskår i affaldsskakten. Storskrald, jord, grene, planter, æsker, papkasser og div. kasserede ting skal bringes til varmecentralen og lægges på vognen ved bilvaskepladsen. Batterier, lyspærer og lysstofrør Gamle batterier, lyspærer og lysstofrør skal anbringes i specielle minicontainere, som er placeret følgende steder: Blok 1 ved aviscontainerne i kælderen Blok 2 i affaldsrummet ved nr. 2 Blok 3 i affaldsrummet ved nr. 10 Blok 4 ved nr. 21 og 35 Blok 5 i kældergangen ved nr.15 Ind- og udflytning Beboeren er erstatningspligtig for skader på opgange og elevatorer i forbindelse med ind- og udflytning. Elevatorerne må ikke blokeres for andre beboere i længere tid. Parkanlæg Vejlesøparken har en skovplan, som angiver, hvorledes skovarealerne skal plejes og vedligeholdes over en årrække. Skovplanen kan læses på hjemmesiden. Der må ikke skæres i træer og buske. Affald må ikke efterlades, men skal anbringes i de opsatte affaldsspande. Der må under ingen omstændigheder tændes bål. Græsplænerne er beregnet til rekreative formål som solbadning og leg, der ikke er til gene for andre. Skader Hvis du observerer skader på ejendommen eller på installationer, træer, beplantning m.m., bør det meldes til ejendomskontoret. Uvedkommende Enhver beboer bedes i egen interesse medvirke til, at uvedkommende personer bortvises fra aktivitetsrum, rekreative fællesarealer og trappeopgange. Kontakt ejendomskontoret eller en ejendomsfunktionær på området evt. vagthavende funktionær - hvis der ønskes hjælp i påkommende tilfælde. Camping m.v. Telte må ikke opstilles på området. Campingvogne og lignende må ikke henstilles på bebyggelsens parkeringspladser eller på området i øvrigt. Tilladelse til kortere tids parkering på pladsen foran varmecentralen kan indhentes hos ejendomsinspektøren. Campingvogne må ikke være beboet under et sådant kortere ophold.

13 13 Legetelte, opstillet på fællesarealerne, skal være nedtaget inden solnedgang samme dag. Andre telte må ikke opstilles på området. Cykler Cykler må ikke henstilles eller efterlades i indgangspartierne eller på fællesarealerne, men henvises til de dertil indrettede fællesrum i underetagerne, til de opsatte cykelstativer eller til lejlighedernes pulterrum. Oprydning af effekter For at fjerne effekter, der er efterladt af fraflyttede beboere eller nuværende beboere, gennemføres en årlig oprydning i cykel- og fællesrum samt på området. Der vil i god tid forinden blive givet meddelelse om datoen for oprydningen. Genstande, der bærer tydelige spor af ikke at have været anvendt siden sidste oprydning, vil blive fjernet. Pyntning af vinduer, terrasser og altaner Der må ikke påklistres mosaikpapir eller isættes blyindfattede ruder i vinduerne. De må heller ikke inddeles med sprosser eller forandres ved f.eks. anden påklæbning eller påmaling. Undtaget herfra er anbringelse af julepynt. Bortset fra julepynt er det ikke tilladt at ophænge lyskæder eller at opsætte plakater, mærkater eller anden pynt. Det gælder også i opgangene. Skader og vedligeholdelse. Alle beboere Udbedring af skader Beboerne d.v.s. både lejere og ejere - har pligt til omgående at underrette ejendomsinspektøren eller vagthavende funktionær, når en skade med nedennævnte følgevirkninger er konstateret. I fællesskab sættes der straks ind for at standse udbredelse af skadevirkninger, indtil en midlertidig eller varig reparation har fundet sted. Dette kan også få betydning for den forsikringsmæssige status. Lejere Lejer har den fulde, indvendige vedligeholdelsespligt, dvs. maling af vægge, lofter og alt træværk samt gulve og radiatorer, i henhold til lejekontrakten. Ejere og ejerforeninger Vedligeholdelse af bygningerne og deres installationer reguleres i 16 stk. 4-6 incl. i ejerforeningens vedtægter. Generelt gælder, at udendørs vedligeholdelse, herunder af selve bygningerne, hører under ejerforeningen, medens ejeren har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse af sin lejlighed. Denne fordeling er klar, når det drejer sig om den almindelige

14 14 vedligeholdelse i form af indvendig maling og tapetsering, lakering af gulve, udskiftning af defekte stikkontakter og lign. D.v.s det som holder lejligheden i pæn og funktionel stand. Det er op til den enkelte ejer, hvad der gennemføres. Det samme gælder, hvis der er planer om at modernisere lejlighedens elektriske installationer, men her er dog nogle lovbestemte sikkerhedsregler, som skal overholdes. Forholdene er anderledes, når det er skader, der skal udbedres. Her skelnes der mellem skader, som er ejerens ansvar, og skader, der er ejerforeningens ansvar. Denne fordeling er også afgørende for, hvordan den enkelte kan og bør dække sig ind gennem forsikring. Ejerens ansvar Ved skade på synlige vandrør og radiatorer i lejligheden skelnes der forsikringsmæssigt mellem 2 typer: - Skader som medfører udstrømmende vand fra f.eks. et sprængt synligt vandrør. Det betegnes som en tilfældigt opstået skade som følge af en pludselig hændelse. Her må ejer selv betale reparationen af den primære skade, da det hører under den enkelte ejers vedligeholdelsespligt, jf. vedtægterne. Følgevirkningerne i form af vandskader, f.eks. på gulve, dækkes af ejendommens forsikring. - Skader der har udviklet sig over tid, f.eks. som følge af tæring, og som viser sig ved udsivende vand fra radiatorer eller synlige vandrør. Her har ejeren pligt til at dække både reparation af den defekte enhed og udbedring af skaderne. Ovenstående fordeling af ansvar gælder også, hvis der er følgeskader i andre lejligheder m.v. Ejerforeningens ansvar Ved skader på skjulte rørinstallationer, der f.eks. løber under gulvet eller er gemt i skunke eller indmuret i væg, dækker ejendommens forsikring altid både følgeskader på f.eks. gulve og reparation af røret - både ved pludselig udstrømning og ved dryp eller udsivning. Andre pligter Misligholdelse Langt de fleste beboere har forståelse for, at en stor bebyggelse fungerer bedst, når man tager hensyn til hinanden og overholder sine forpligtelser. Her er husordenen en god reference. Men det sker, at der må skrides ind over for en lejer eller ejer for at sikre ordnede forhold. Hvis en løsning ikke kan findes ved forhandling, og der er tale om en så væsentlig overtrædelse af de forpligtelser, som beboerne skal respektere, er der ingen anden udvej end at pålægge vedkommende at fraflytte sin lejlighed i henhold til gældende lovgivning, herunder lejeloven. I sådanne sager er det nødvendigt at have et sikkert grundlag at handle ud fra. Derfor er der også i ejerforeningernes vedtægter indføjet de nødvendige bestemmelser for, hvordan sager om misligholdelse af forpligtelser håndteres. Reglerne gælder for både ejere og lejere, herunder beboere af fremlejede lejligheder. De findes i vedtægternes 23, som gengives i sin helhed: 23 Misligholdelse 23.1 Hvis en ejer gør sig skyldig i grov eller gentagen misligholdelse af sine forpligtigelser over for foreningen eller et af dens medlemmer, herunder groft tilsidesætter sin vedligeholdelsespligt, overtræder lokalplanens relevante bestemmelser, laver gentagne grove

15 15 overtrædelser af husordenen, ikke betaler forfaldne ydelser til foreningen, eller gør sig skyldig i forhold svarende til dem, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at ophæve lejemålet, kan ejerforeningen pålægge den pågældende ejer at fraflytte sin lejlighed med passende varsel, jf. gældende lovgivning, p.t. 8 i lovbekendtgørelse af 16. december 2010 om ejerlejligheder Bestemmelserne i 23.1 gælder også i forhold til en ejers husstandsmedlemmer eller lejere. For lejerne gælder den tilsvarende 93 om misligholdelse i Lov om Leje (lejeloven) Som endeligt vedtaget på det fælles beboermøde den 3. april 2014 (Signeret Erik Lassen Dirigent)

16 16 Stikordsliste Administration - 5 Affald - 11 Afløb - 6 Altaner og terrasser - 6, 11 Arbejdsstøj - 9 Barnevogne, cykler, kørestole, rollatorer m.m Batterier, lyspærer og lysstofrør - 12 Beskrivelse af Vejlesøparken - 3 Boldspil - 6 Bortrejse - 10 Camping m.v Cykler - 13 Døgnvagt - 5 Dørtelefon - 7 Ejendomsinspektør - 3 Ejerens ansvar - Ejerforeningens ansvar - Elevatorer - 7 Emhætter - 7 Fester og andre aktiviteter - 10 Fodring - 11 Forsikringer - 7 Garage - 6 Grill på altaner og terrasser - 11 Handicappede beboere - 7 Hjemmesider - 3 Hobby, sport og leg, aktivitetsrum - 6 Hunde - 10 Husdyr - 10 Håndværkere - 7 Indholdsfortegnelse - 2 Ind- og udflytning - 12 Kontakt og oplysninger 3 Kort over området - 4 Kælderrum - 7 Leg - 10 Legepladser - 6 Markiser - 8 Misligholdelse - 14 Opgange og indgangspartier - 8 Ophængning - 8 Oprydning af effekter - 13 Opslagstavler - 11 Opvaskemaskine - 8 Parkanlæg - 12 Parkering - 11 Pyntning af vinduer, terrasser og altaner - 13

17 17 Radiatorer og rørinstallationer - 8 Sauna - 6 Selskabslokaler - 5 Sikringer - 8 Skader - 9, 12 Skader og vedligeholdelse - 13 Skiltning - 9 Smækket ude - tabt nøgle - glemt nøgle - 5 Støjende adfærd - 11 TV, radio, internet og telefoni - 9 Udbedring af skader - 13 Uvedkommende - 12 Varme - 5 Varmecentralen - 3 Vaskeri: - 5 Vaskemaskine og tørretumbler - 9 Ventilation - 9 Velkommen som beboer i Vejlesøparken

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden for Bispeparken afd. 1-22

Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Generelt Bispeparken er et godt sted at bo, og det skal det fortsat være. Derfor har vi vedtaget denne husorden. Den fortæller, hvordan vi som beboere i Bispeparken omgås

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 210 - Fredbovej Godkendt på afdelingsmøde den 21.11.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

Husorden. for. Ørbyvang RKE

Husorden. for. Ørbyvang RKE for Ørbyvang RKE E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 016 - Sjællandsparken Godkendt på afdelingsmøde den 16.08.2016 Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler. 3 Affald... 3 Altaner og altankasser.. 3 Barnevogne, cykler,

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Husorden For Lejerbo afdeling 123-0 Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Varmemester: Bjarne V. Christensen e-mail: Afdeling.007-0@net.lejerbo.dk VARMEMESTERKONTORET Engvang 7-9 Telefon: 59430909 Kontoret

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 109 - Ringparken Godkendt på afdelingsmøde den 24.10.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Infotavler...

Læs mere

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Vedtaget den 19. september 2012 Ændring af husorden omkring husdyrhold vedtaget på budgetafdelingsmødet den 15. september 2014 Et godt klima er meget værd Remisevænget

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 009 Ørstedsgården m.fl. Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider Fælles leveregler En boligafdeling udgør

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Beboerhåndbogen Husorden

Beboerhåndbogen Husorden 1 Indledning Hverken bestyrelsen eller ejendomskontoret kan dispensere fra bestemmelserne i husordenen. Dem er vi alle pligtige til at efterleve. Husordenen har i tidens løb undergået en del ændringer,

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Afdeling 9 Tavlekærsvej 98 A - E

Afdeling 9 Tavlekærsvej 98 A - E BOLIGFORENINGEN Afdeling 9 Tavlekærsvej 98 A - E Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen,

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

H U S O R D E N M O S E P A R K E N

H U S O R D E N M O S E P A R K E N H U S O R D E N M O S E P A R K E N Ifølge lejeloven påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Lejeren er pligtig til at efterkomme de

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 014 - Elmegaarden Godkendt på afdelingsmøde den 26.09.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husholdningsaffald skal kastes i skakten og være i lukkede plasticposer. Aviser, blade og lignende skal afleveres i papircontainerne ved nordgavlene.

Husholdningsaffald skal kastes i skakten og være i lukkede plasticposer. Aviser, blade og lignende skal afleveres i papircontainerne ved nordgavlene. Affald Husholdningsaffald skal kastes i skakten og være i lukkede plasticposer. Husorden Glas skal afleveres i en af de 2 glascontainere, der er anbragt ved nordgavlen af blok 62 og 66 (v/nr 89 og 121).

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 233 - Rosenvænget Godkendt på afdelingsmøde den 31.08.2016 Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Forurening... 3 Musik... 3 Parabol/antenne... 3 Maskiner...

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 106 - Sønderager Godkendt på afdelingsmøde den 07.09.2017 ETAGEBOLIGER Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Affaldssortering... 3 Støjgener... 3 Parabol...

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 HUSORDEN OG ORDENSREGLER AFFALD: Der er opstillet affaldscontainere langs Strandparken og Hendrik Pontoppidansgade til henholdsvis køkkenaffald, aviser/papir og

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

Husorden 1-3055 Dyvekevænget

Husorden 1-3055 Dyvekevænget Husorden 1-3055 Dyvekevænget Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 1. september 2014 Affald Til køkkenaffald skal altid anvendes de udleverede poser, tillukket omhyggeligt, før de anbringes i affaldsskakten.

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

Husorden Afdeling 12 Løvvangen. Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447.

Husorden Afdeling 12 Løvvangen. Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447. Husorden Afdeling 12 Løvvangen Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447. INDLEDNING Et godt miljø er meget værd. DET SKABER TRYGHED OG TILFREDSHED NÅR ALLE TAGER HENSYN TIL HINANDEN.

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 021 - Gormsvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.08.2012 ETAGEBOLIGER Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Beplantninger... 2 Musik og

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 200 Lyngens/ Revlingens/Engens Kvarter Godkendt på afdelingsmøde den 04.09.2014 Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Forurening... 3 Musik... 3 Parabol/antenne...

Læs mere

HUSORDEN STATIONSPARKEN 1

HUSORDEN STATIONSPARKEN 1 HUSORDEN STATIONSPARKEN 1 2 Husorden for Stationsparken 1 Beboerne er pligtige til at efterkomme de af selskabet eller afdelingsbestyrelsen givne almindelige ordensregler og andre påbud, ligesom beboerne

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

Husorden 1-6083 Poppelvænget

Husorden 1-6083 Poppelvænget Husorden 1-6083 Poppelvænget Revideret på afdelingsmødet den 13. september 2013 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 830 ENGELHOLM ALLE VEDTAGET PÅ ORDINÆRE BOERMØDER: 5/3/02, 3/9/02 & 10/3/05 1. Færdsel på trapper, brug af elevator samt færdsel på de til

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar

Læs mere

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde.

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: Nedergården Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

Husorden 1-1013 Herlev Torv

Husorden 1-1013 Herlev Torv Husorden 1-1013 Herlev Torv Vedtaget den 3.marts.2003. Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling er et lille samfund, hvor beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt

Læs mere

Ordensreglement for afdeling 84

Ordensreglement for afdeling 84 Ordensreglement for afdeling 84 Indhold Bad og toilet... 3 Frostvejr m.v.... 3 Maskiner... 3 Støj... 3 Udluftning... 4 Husdyr... 4 Vandhaner og toiletter... 4 Vinduer og døre... 4 Ændringer af lejligheden...

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE I MARTS 1998 REV. 25. FEBRUAR 2014 1. Færdsel på trapper og i kældergange, samt på de til ejendommen

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Dronningegården Husorden

Dronningegården Husorden Dronningegården Husorden 1. VELKOMMEN TIL DRONNINGEGÅRDEN 3 2. INDLEDNING OG FORMÅL 3 3. HUSDYR 3 4. CYKLER/KNALLERTER 3 5. KØRESTOLE 4 6. DØRE 4 7. TRAPPER 4 8. BØRN 4 9. ALTANER 4 10. GÅRDMILJØ 5 11.

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

DVB København afd. 4, Valby og Amager

DVB København afd. 4, Valby og Amager Husorden for afd. 4, Valby og Amager. I en almen boligafdeling vedtager beboerne på afdelingsmødet bestemmelserne i en husorden. Et regelsæt i en husorden skal medvirke til, at der i boligafdelingen hersker

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 BRANDDØRE... 3 FODRING AF

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 02 REBERBANEN 14-20

HUSORDEN FOR AFD. 02 REBERBANEN 14-20 HUSORDEN FOR AFD. 02 REBERBANEN 14-20 I en almen boligafdeling lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve visse retningslinier og regler for ikke at genere hinanden.

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Lillerød Boligforening, Afdeling 7 Husorden Vedtaget 27. NOVEMBER 2013

Lillerød Boligforening, Afdeling 7 Husorden Vedtaget 27. NOVEMBER 2013 Lillerød Boligforening, Afdeling 7 Husorden Vedtaget 27. NOVEMBER 2013 Under henvisning til boligoverenskomstens bestemmelser er enhver beboer forpligtet til at iagttage god orden i ejendommen. AFFALD

Læs mere

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015 JULI 2015 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at bo. Netop

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4. Nordborggade 30-32

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4. Nordborggade 30-32 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er der regler der skal overholdes ifølge lovgivningen. AFFALD

Læs mere

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning.

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Beboere og gæster opfordres til at vise hensynsfuldhed overfor hinanden og ejendommen. Alle skal aktivt bidrage

Læs mere

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS HUSORDEN Søholm Boligselskab ApS 1. INDLEDNING ikke et "nej-reglement" En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement. Det er ikke tanken bag denne husorden. Alle skal kunne fungere sammen, og

Læs mere

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Affald Affald må ikke henkastes eller anbringes noget andet sted end i affaldsskakten, forsvarligt emballeret i

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

Husorden Apostelgården

Husorden Apostelgården Husorden 1-6080 Apostelgården afdelingsmødet den 15. september 2016 Beboerne bør i egen interesse gøre sig bekendt med normalkontraktens indhold samt selskabets vedtægter og husorden, hvoraf fremgår såvel

Læs mere

Husorden - afd. 12 Borgergade/Nørretorv.

Husorden - afd. 12 Borgergade/Nørretorv. Husorden - afd. 12 Borgergade/Nørretorv. Almindelige regler I et så stort byggeri må der, af hensyn til alle, være visse retningslinier. For at alt kan gå så gnidningsløst som muligt, og alle kan føle

Læs mere

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden 1-6070 Tranehavegård

Husorden 1-6070 Tranehavegård Husorden 1-6070 Tranehavegård Revideret den 19. september 2013 En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor be bo erne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om mange ting.

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Godkendt på ordinært afdelingsmøde den 22. september 2004.

BOLIGFORENINGEN. Godkendt på ordinært afdelingsmøde den 22. september 2004. BOLIGFORENINGEN Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere