STØBEJERN. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring. Af Søren Vadstrup Maj 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STØBEJERN. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring. Af Søren Vadstrup Maj 2006"

Transkript

1 Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring STØBEJERN Af Søren Vadstrup Maj 2006 Støbejern i bygninger. Som bekendt har man siden jernalderen fremstillet jern ved at bringe forskellige af naturens jernforekomster til glødning ved hjælp af trækul. Det var dog først engang i middelalderen, at man ved hjælp af vandkraft-drevne blæsebælge for alvor kunne skaffe luft og dermed varme nok til at jernet smeltede. Dermed var støbejernet skabt. Under smeltningen optager jernet en del af brændselets kulstof, hvad der dels gør det så tyndtflydende, at det kan hældes ned i støbeforme, dels gør det størknede støbejern meget anderledes end det mindre kulstofrige smedelige jern, det såkaldte stål. Man kan f.eks. ikke bearbejde støbejernet ved smedning eller anden varmepåvirkning - kun ved omsmeltning! Op gennem og 1600-tallet var støbejern et relativt dyrt materiale, der mest blev anvendt til eksklusive genstande som kanoner, kakkelovnsplader, gryder m.m. Men i 1700-tallet sørgede 3 opfindelser på stribe for, at støbejern pludselig blev et langt billigere og langt mere anvendbart materiale. Først opfandt englænderen Abraham Darby i 1735 en metode, hvor man kunne bruge det langt billigere stenkul frem for trækul til jernfremstillingen. Dernæst fandt skotten James Watt i 1776 på at sætte et svinghjul på den allerede opfundne dampmaskine, så man fik en effektivt arbejdende og økonomisk "kraftmaskine", der kunne drive endnu kraftigere blæsebælge ved de engelske højovne, og endelig, som det tredie, udviklede englænderen Wilkinsom i 1795, som følge heraf, en mindre, men mere effektiv og økonomisk smelteovn, end den hidtidige højovn, den såkaldte kupolovn. Der gik dog små 50 år før det "nye", billige materiale for alvor slog i gennem indenfor husbygningen. Det var igen England der viste vejen bl.a. ved verdensudstillingen i London i 1851, hvor arkitekten Joseph Paxton fik opført en kæmpe udstillingsbygning i støbejern og glas. De kommende år gik det stærkt, og man så næsten ikke en større bygning i tiden omkring uden et indslag af støbejern: Søjler, bjælker, dragere, foruden trapper, gangbroer, gallerier osv. Støbejernet var oplagt til de mange nye jernbanestationer, pakhuse og industribygninger i det hele taget, men man opførte også, bl.a. i New York, beboelseshuse i støbejern. Jernstøberierne skød op som paddehatte overalt og de nærmest sprøjtede et større register af præfabrikerede bygningselementer i støbejern ud. side 1

2 Støbejernet nåede naturligvis også Danmark, hvor Herholdts Universitetsbibliotek i Fiolstræde i København opført i årene efter en konkurrence, var det første byggeri med "støbejerns-indmad" herhjemme. Især arkitekterne H.C.Stilling ( ) og Vilhelm Dahlerup ( ) var eksponenter for en til tider dristig brug af støbejern - Dahlerup mest i indvendige konstruktioner, bl.a. Hotel d'angleterre (palmehaven 1873), Ny Carlsberg Glyptotek (kuplen ), mens Stilling mest brugte støbejernet i facadearkitekturen, bl.a. i kunstdrejer Schwartz' butik i Sværtegade i København. Af større støbejernsbygninger kan også nævnes Væksthuset i Botanisk Have i København fra af P.C.Bønecke samt "Paradedrivhuset" på Gisselfeld tegnet af J.D.Herholdt i Utallige støbejernsgitre sætter også deres præg på mange bymiljøer, og hvad var København og andre byer uden de gamle støbejernsgadelygter og -bænke, plus de kendte kældernedgangsgelændere, brønddæksler, pissoirer m.m. af støbejern. Også på mange almindelige huse fra denne tid (ca ) finder vi bygningselementer af støbejern, f.eks. trapper, balconer, gelændere, gitre eller ikke at forglemme vinduer, bl.a. de kendte tagvinduer. Hist og her gemmer der sig måske også en støbejernskakkelovn, et brændekomfur eller en centralvarmekedel af støbejern for ikke at tale om gryder, potter og pander. Støbejernets egenskaber. Det underlige er imidlertid, at stort set ingen af de nævnte genstande og bygningsdele længere fremstilles i støbejern, ja støbejern anvendes så at sige aldrig i eller på bygninger mere. Bygningsingeniører og arkitekter lærer næsten intet om dette "fortidige" materiale, de kender det ikke, ved ikke hvilke egenskaber, det har, og hvad værre er, de ved heller ikke hvordan man reparerer eller istandsætter gamle støbejernsarbejder som er forvitrede eller skadede. Det er så meget mere mærkeligt, når man betænker, at støbejern er et relativt billigt byggemateriale med en række fremragende egenskaber, der både burde interessere folk, der bygger nye huse og folk, der moderniserer gamle. Støbejern er først og fremmest smukt, både i kraft af den lidt djærve overfladekarakter men også i kraft af det særlige formsprog, som bl.a. er betinget af slippet m.v. i sandformen samt andre støbetekniske forhold. Støbejern har en meget stor trykstyrke og en relativ god trækstyrke. Derudover er det et brandsikkert materiale, bl.a. fordi det bevarer formstabilitet og styrke op til en temperatur på nær ved 1200 grader. Man kan skrue, bore, bolte i støbejern, det er meget rust- og korrosionsbestandigt og endelig er det et uhyre "kreativt" materiale, forstået på den måde, at det kan kreeres i rette, side 2

3 runde, svungne, enkle, profilerede, detaljerede former - næsten lige efter den enkelte designers hoved. Komplicerede former fordyrer ikke emnerne væsentligt frem for enkle - især ikke hvis man fremstiller mange. Man vil tit finde, at de pågældende emner vil kunne udføres billigere i andre støbte metaller eller metallegeringer, f.eks. aluminium, som bl.a. er mere rustbestandigt, vægtmæssigt lettere og knapt så skørt. Men støbejernet har sin egen enkle og robuste fremtoning, foruden den store trykstyrke og brandsikkerhed, som de andre metaller ikke har. Fremstilling af støbejernsemner. Støbejern fremstilles i sandforme. Man laver først en nøjagtig model af emnet i træ, gips, voks, plastik eller skum. Modellen er ofte 2- eller flere-delt, afhængig af, hvor klompliceret emnet er. Modelsnedkeren, som repræsenterer et ældgammelt selvstændigt fag, skal naturligvis tage højde for støbejenets svind på 1%, på modellens "slip" fra sandformen samt en række andre specielle forhold ved støbningen. Næste trin er selve støbeformen. Den består af en eller flere formkasser, som fyldes med formsand, en blanding af sand og ler m.m. Formeren, igen et særligt fag, fremstiller formsandet, trykker modellen ned i dette, eftergår aftrykket, anbringer "løse" kerner af bagt sand, lukker formkasserne og sørger for indløbsrender, støbesystem, luftkanaler osv. Råjernet, tilsat gammelt støbejern samt andre stoffer, bl.a. ofte fosfor, smeltes i en kupolovn og bringes i flydende tilstand hen til støbeformen i transportable digler. Herfra hældes det ned i sandformen. En indløbsskakt over formen sørger for at eventuelle slaggerester og luftblærer samler sig her, udenfor det egentlige støbe-emne. Efter en dagstid, er jernet afkølet og kan slås ud af sandformen, hvorefter det renses for sand, bl.a. ved sandblæsning. Nu mangler støbegodset bare at blive efterbehandlet, d.v.s. slebet af for eventuelle støbegrater og overfladebehandlet. Skader på ældre støbejernsarbejder. De skader vi finder på ældre støbejernsarbejder kan være almindelig korrosion af jernet, borttærede dele eller rustkratere i godset. Det kan også være revner eller brud, endten midt på et emne eller for enden, hvorved dele kan være afbrækket eller mangle. Brudskader kan skyldes slag, påkørsler eller anden overbelastning, eventuelt som følge af sætninger i bygningen. Rustskaderne vil ofte forekommer ved indmuringer af støbejernet, ved vandlommer eller ved mangelfuld overfladebehandling. Genopretning af skader på støbejern. Netop fordi støbejerns på eller omkring bygninger er et ret sjældent og næs- side 3

4 ten udgået materiale idag, har det, der er tilbage, så meget større affektionsværdi. Man bør derfor bevare, istandsætte og holde på alt, hvad der er tilbage. Det kan nemlig sagtens lade sig gøre at reparere skadede støbejernsarbejder - eller i yderste fald: At støbe kopier til erstning af skadede eller manglende dele. Det vil ofte være en fordel at demontere de skadede støbejernsdele, som skal repareres, og bringe dem på værksted. Visse enkle processer kan dog godt udføres på stedet, jvf. senere. Før skaderne kan overskues totalt og reparationerne udføres, må de berørte dele renses for maling og rust ved stålbørstning eller en meget let sandblæsning. Den rustbestandige støbeskal må aldrig skades. Forvitrede støbejernsarbejder kan "genopbygges" partielt ved påsvejsning af nyt jern med særlige "støbejernselektroder". Der findes også forskellige "metalfillere", en slags pulvermetal, som kan anvendes til at udfylde, huller, skår osv. Brud og revner i støbejern kan repareres ved sammensvejsning med svejseelektroder. Dette kræver imidlertid stor ekspertise og erfaring af den udførende, idet den voldsomme varmeudvikling kan føre til en omkrystallisation og ødelæggelse af støbejernet. Metallet skal både forvarmes før svejsningen og eftervarmes for at sikre en gradvis op- og nedkøling. Brud og revner kan også repareres "koldt" ved en ofte enklere, billigere og mindre risikabel proces, nemlig pånitning eller påskruning af små forstærknings-lasker, der både af synshensyn og for at undgå vandlommer, enten affases eller fræses ind i støbejernet. Dette arbejde kan eventuelt udføres på stedet uden demontering. Alt nyt tilføjet metal skal være rustfrit stål. I visse tilfælde kan man ved brud og revner indfræse nogle små "svalehaledupper" af rustfrit stål eller sågar kunststof, der kan holde sammen på støbejernet. Nystøbning: Visse dele kan være så ødelagte, at de helt må udskiftes. Man kan her vælge at nystøbe et helt element, magen til det oprindelige, eller blot den skadede del. Man kan ofte være så heldig, at der findes et andet komplet element helt magen til, som man kan støbe direkte af - efter en behørig forbehandling. Kopien vil dog være 1% mindre på alle leder. Totalt manglende elementer må rekonstrueres som model eller i sandformen. Det er ikke umuligt at visse jernstøberier ligger inde med de gamle modeller til f.eks. vinduer, gitre, låger, riste osv. som vil billiggøre nyfremstillingen betragteligt. Ofte vil modelarbejdet nemlig udgøre den væsentligste del af udgifterne, side 4

5 idet selve støbningen normalt afregnes per kilo færdigt støbejern, med en kilopris på omkring kr. Det er jo ikke nogen herregård. Er det nystøbte element meget detailrigt, bliver man tit nødt til at tilsætte fosfor til jernet under udsmeltningen, for at gøre jernet tilstrækkeligt letløbende. Dette kan være et problem for det støberi, der udfører opgaven, da man normelt vil undgå fosfor i andet støbegods. Nystøbte dele kan samles med det eksisteren med lasker, nitter, dupper etc. som beskrevet tidligere. Fastgørelse: En særlig omsorg bør rettes mod fastgørelsen af støbejernsarbejderne i lodret eller vandret murværk eller natursten. Decideret indstøbning/indmuring bør altid ske ved blystøbning, hortil der igen kræves særlig ekspertise af håndværkeren. Bevar jernstøberierne. Hvis flere bygherrer, designere og rådgivere vil interessere sig mere for det interessante byggemateriale, der hedder støbejern, kunne vi udover at berige vores bygningskultur, gavne en anden samfundsvigtig sag, nemlig bevarelsen af de sidste jernstøberier i Danmark. Alene indenfor de sidste 10 år er der lukket 8 af de ældste og mest kendte støberier her i landet, nemlig jernstøberierne i Frederiksværk, Næstved, Nyborg, Svendborg, Ribe, Holstebro, Snedsted og Nykøbing Mors. Der findes dog stadig en række små og store jernstøberier spredt over hele Danmark, nemlig 6 på Sjælland, 2 på Fyn og 9 i Jylland. Nogle af disse er så specialiserede mod særlige støbegodstyper, at de ikke kan påtage sig at gå ind i eventuelle støbearbejder til bygninger. Men hovedparten vil med glæde kaste sig ud i alle slags bygningsopgaver. Og når man ser på alle de pæne, funktionelle og holdbare støbejernsarbejder, som vi har omgivet os med i over hundrede år, forstår man ikke at der ikke fortsat kunne designes ting i støbejern til bygninger, f.eks. ovale tagvinduer, trapper, gelændere, gitre og hegn for blot at nævne det mest nærliggende. Raadvad-Centeret har taget initiativ til at fremstille en samling støbemodeller til nogle af de mange forskellige, typiske kældernedgangs-gelændere af støbejern, som hørte med til mange byhuse fra slutningen af forrige århundrede f.eks. på brokvartererne i København. De kan være formet som fabeldyr (griffe) eller med andre flotte detaljer. Disse gelændere, der idag forsvinder fra bygningerne i stor stil, kan nystøbes for en pris af kr per sæt, incl. bundmaling, men excl. indmuring/indstøbning. Denne modelsamling vil hen ad vejen blive udbygget med andre bygningsdetaljer af støbejern, hvorved nystøbningen af disse vil blive væsentligt billiggjort. Raadvad-Centeret har endvidere et specialkendskab til de fleste jernstøberier side 5

6 landet over, og kan både henvise interesserede til disse og iøvrigt rådgive om nystøbningsopgaver eller den rette behandling af skader på gamle støbejernsarbejder. Illustrationer: Crystal Palace, interiøre. Universitetsbiblioteket, tegning af interiøre. Ovale støbejernsvinduer. Griffe, in situ og støbemodel Støbemodel, Grøns Pakhus. Støbemodeller Esplanaden. Gravgitter, Lyngby Kirkegård. side 6

Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA

Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA Her skriver du en kort tekst om, hvad publikationen indeholder. Dette felt kan også stå blankt. FINDHOLD Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER

REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER Med ønsket om at gulvet i en bygning ligger hævet over det omgivende terræn, opstår behovet for en udvendig trappeforbindelse, som kan variere fra den ganske enkle

Læs mere

Velkommen til Viking Bjælkehuse

Velkommen til Viking Bjælkehuse Velkommen til Viking Bjælkehuse Vi lancerede i 1998, tilbuddet om, håndhuggede bjælkehuse, leveret som nøglefærdige projekter, eller del-entrepriser i samarbejde med bygherre. Det specielle ved dette byggeri,

Læs mere

Evaluering af beboertilfredshed

Evaluering af beboertilfredshed Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Af Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Forfatter: Bella Marckmann,

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Spar penge på at bygge nyt

Spar penge på at bygge nyt # 8:2013 Riv ned og byg nyt Spar penge på at bygge nyt Flere og flere vælger at bygge nyt i stedet for at reparere på det gamle og det er der gode grunde til. Det er sund fornuft at tænke på fremtiden

Læs mere

Prøv selv at tegne dit klasseværelse.

Prøv selv at tegne dit klasseværelse. Regn med byggeri og anlæg Temaoplæg til matematik i 7. - 8. klasse Elevhæfte Forord Indhold Håndværkerne har bygget og bygger stadigvæk vores samfund: Mureren laver badeværelser og bygger huse. Anlægsstruktøren

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

Godsog. personvogne til modelbanen

Godsog. personvogne til modelbanen HAASES HOBBYBØGER LAV DET SELV Godsog personvogne til modelbanen Skala HO AF POVL-ERIK HARBY Forord af POUL E. CLAUSEN P. HAASE & SØNS FORLAG KØBENHAVN 1958 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord............................................................

Læs mere

Arkitektens rolle før og nu i Danmark

Arkitektens rolle før og nu i Danmark Arkitektens rolle før og nu i Danmark Zühranur Celik VBEA05 Byggprocessen: Fördjuppningsuppgift Hvilken rolle spiller arkitekten i nutidens Danmark og hvilken rolle havde den før i tiden? Spørgsmålet kan

Læs mere

PULS NATUR/TEKNIK 3.KLASSE GYLDENDAL. Erik Christensen Malene Grandjean Leif Schack-Nielsen

PULS NATUR/TEKNIK 3.KLASSE GYLDENDAL. Erik Christensen Malene Grandjean Leif Schack-Nielsen PULS NATUR/TEKNIK 3.KLASSE Erik Christensen Malene Grandjean Leif Schack-Nielsen GYLDENDAL PULS natur/teknik 3. klasse grundbog 1. udgave 1. oplag 2012 Gyldendal A/S, København. Forlagsredaktion: Louise

Læs mere

Økonomisk vurdering af fremtidens EPJ platforme Søren Lauesen, professor ved ITU (slauesen@itu.dk)

Økonomisk vurdering af fremtidens EPJ platforme Søren Lauesen, professor ved ITU (slauesen@itu.dk) FællesPlatformC-B7.doc 09-06-006 Økonomisk vurdering af fremtidens EPJ platforme Søren Lauesen, professor ved ITU (slauesen@itu.dk) Hvor mange EPJ-systemer skal Danmark have - og hvilke? Spørgsmålet er

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Beskyt din ejendom mod stormflod

Beskyt din ejendom mod stormflod Beskyt din ejendom mod stormflod Idékatalog Stormrådet 2 Indledning Formålet med dette idékatalog er at give en oversigt over, hvordan man kan beskytte sin ejendom mod oversvømmelse i forbindelse med høj

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM

DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM INDHOLD DEN LILLE ARKITEKT... SIDE 02 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 03 BORGERSKABETS HUSE... SIDE 06 BYEN ÅBNES... SIDE 09 FUNKTIONALISMEN...

Læs mere

Tyske medaljer 1935 1945

Tyske medaljer 1935 1945 Jeg samler på Tyske medaljer 1935 1945 1 Medaljesamleren At samle på medaljer, ordner og dekorationer givet af en stat, land, konge eller præsident, som tak for god tjeneste, heroisme i militæret eller

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere