Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2015"

Transkript

1 Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr

2 Hjælp klubben så vi bedre kan hjælpe dig! Silkeborg Fiskeriforening er ved at forbedre vores medlemsarkiv. Det betyder, at vi gerne vil have adresse og mobilnumre på vores medlemmer. Derfor opfordrer vi alle til at sende til hvor I oplyser medlemsnummer, adresse og mobilnumre. Fremover forventer vi at kunne sende direkte information om de områder der interessere den enkelte og når der er gode tilbud til medlemmerne. Hold dig opdateret på foreningens hjemmeside Følg juniorafdelingen på Facebook find link på foreningens hjemmeside Fisketegns nummer. Det sker ofte, at en lystfisker ikke har sit lystfiskertegns nr. med, eller ikke kan finde det, derfor dette enkle råd: Gem nummeret på jeres mobiltelefon, under navnet fisketegn. Mobiltelefonen er jo næsten altid med. Det er nok, at I kan oplyse nummeret ved kontrol, samt fremvise billedlegitimation. Prisen for ikke at kunne oplyse nummeret, er p.t. et girokort på 740 kr. Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening nr Redaktion: Morten Beck Nielsen Forside foto: Åge Ebbesen Grafisk tilrettelæggelse Ole Hanelius Trykning: Strandbygaard Grafisk Oplag: 2500 stk 2

3 Lederen Af formand Morten Beck Nielsen Vinteren er over os, dog indtil videre en lun en af slagsen, som ikke har været til megen gene for for dem som gør i vinterfiskeriet. I efteråret og vinteren har bestyrelsen og vores super dygtige hjælpere haft en del at se til. Der skal i den forbindelse lyde en stor tak til alle der i det forgangne år har hjulpet til i foreningen. I løbet af efteråret har vi genforhandlet alle de kontrakter som havde udløb ved årsskiftet. Der i blandt vores største lodsejere, vi er meget glade for at alle lodsejere har forlænge med os, så vi kan tilbyde et unikt produkt med varieret fiskevand. I starten af december var der en mindre artikel i Midtjyllands Avis hvor en politiker fra Skanderborg kommune udtalte sig om hans ønsker til et fælles fiskekort for alt Skanderborg kommunes fiskevand. Bestyrelsen har været i dialog med Skanderborg Kommune, og har gjort klart at vi ikke ønsker at administrere fiskevand længere væk end det vi har nu, at det allerede et kæmpe arbejde at administrere det som vi har. Samt at vi ikke ønsker at indgå i et fællesfiskekort, på de vilkår som de indtil videre har fremlagt. Vi hedder Silkeborg Fiskeriforening, og det bliver vi ved med. Vi har igen i 2014 oplevet at deltagere ved vores konkurrencer ikke selv ønsker at hjemtage deres fangst efter indvejning. Iflg loven om rekreativt fiskeri, må du gerne tage en fisk eller to, til eget forbrug med ind til indvejningen, men fisk må ikke forsøges afsat til andre heller ikke gratis. Lystfiskerfanget fisk er kun til brug i egen husholdning. Vi er også blevet kontaktet af lodsejere som undre sig over hvorfor folk slår fisken ihjel, når de har mulighed for at tage et billed, måle fisken og genudsætte den, så andre kan få glæden af at fange fisken en anden gang. Vi har i år valgt at flytte indstempling og indvejnings steder på nogen af konkurrencer, så husk at være opmærksom på det. I kan læse mere inde i bladet om de forskellige ændringer. Vi modtager meget gerne konstruktive forslag til afvikling, steder og tidspunkter for konkurrencerne. Så kan vi tilpasse konkurrencerne til jeres ønsker, hvis muligt. Hjælpere til arrangementer ønskes. Vi er stadig interesseret i at få flere frivillige hjælpere, jo flere der er til at løfte læsset, jo mindre skal hver mand/kvinde løfte. 3

4 Generalforsamling 2015 Silkeborg Fiskeriforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. marts 2015 kl i Silkeborg Motorbådsklubs lokaler Indelukket Åhave Alle 9c, 8600 Silkeborg Dagsorden i bladet j.v.f. vetægterne a. Valg af dirigent b. Valg af stemmeudvalg c. Bestyrelsens beretning d. Regnskab e. Indkomne forslag f. Valg af bestyrelse på valg for 2 år: Jørn Wulff Bjarne Simonsen (modtager ikke genvalg) Nils Thorup Lars Henrik Radant g. Valg af bestyrelsessuppleanter på valg for 2 år: Jan Malvin Jespersen h. Valg af bilagskontrollanter på valg: Peter Kristensen i. Valg af bilagskontrollant suppleanter på valg: Arne Christiansen j. Valg af revisor k. Eventuelt Ny digital platform Af: Karlo Jespersen (næstformand) Med overskrifterne skal jeg, som ansvarlig for fiskekortsalg og registrering af fiskevand, forsøge at informere og introducere Jer til, at Silkeborg Fiskeriforening fra 1. januar 2015 påbegyndte en tilpasning af foreningen til den digitale tidsalder, her under digital information. Af hensyn til dem, der har det svært med at bruge EDB, men også for at give alle noget i hånden som en slags introduktion til hjemmesidens indhold og muligheder ved overgangen til digital info, har bestyrelsen besluttet, at udgive et sidste informationshæfte. Et informationshæfte til medlemmer, og et til købere af dag, uge eller årskort. I informationshæftet til kortkøbere, bringes der ikke informationer om det, som kun medlemmer har brug for, for eksempel om adgang til fiskeri i Funder, Skygge, Tange og Karup Å Informationshæfter har været dyre at få fremstillet og udsendt, og det bliver dyrere hvert år, at få sendt post ud. Informationshæfter er også sårbare over for ændringer af vores aftaler om fiskevand, fredningstider og mål på fisk, m.m.. 4

5 Med digital information, kan der hurtigt foretages nødvendige rettelser af informationer, og besparelsen til trykning og udsendelser kan fremover bruges på at holde kontingentet på et niveau, hvor alle kan være med, og til leje af fiskevand. Vores nye hjemmeside, og vores beslutning om at have eget net salg af fiskekort, har været en succes. Efter lidt indkøringsproblemer, og en bedre synlighed på hjemmesiden, går det rigtig godt (her om på generalforsamlingen) Men denne succes er også en medvirkende årsag til, at det var nødvendigt, at stille digital information til rådighed for dem, der køber fiskekort på nettet. Når jeg har været på den årlige rundtur til vores kortsælgere, har jeg hørt mange ønsker, om en bedre information, bedre kort over vores fiskevand, ens signatur og opmærkninger. Samme ønsker har jeg ofte hørt, når jeg har været på fiskerikontrol, hvor jeg efterhånden i stort omfang møder de, der har de nye muligheder for at gå på nettet under en fisketur og gerne vil kunne hente deres information her. Med regeringens beslutning, om at give fri adgang til de kort, som matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen) før havde copyright på, gav det nye muligheder, for at få bedre kort og information. Retten til at bruge den mulighed har vi kun kunnet udnytte, fordi et af vores medlemmer Kurt Schmidt, tilbød at lave de kort som foreningen nu har til rådighed. Vores gamle hjemmeside er erstattet med en ny, som vores medlem Erik Dalberg påtog sig opgaven med. Gå på foreningens ny hjemmeside dk og I kan se, at forsiden henviser til den samme information som er i de to informationshæfter. Øverst i højre side (under flagene) DK- GB- NL- D- og PL findes samme information for kortkøbere som i infohæftet. Under fanen Foreningen (øverst til venstre) findes al information fra infohæftet til medlemmer og lidt til, blandt andet om adgang til bådene.. Gem tilsendte informationshæfte udgave nr. 4 da det er den sidste der bliver udgivet. Ingen sandart konkurrense i 2015 Af formand Morten Beck Nielsen Bestyrelsen har fravalgt sandart konkurrencen i Årsagen er at der de sidste 4 år har været faldende fangster, og med faldende deltager antal til følge. Sandarten er gået meget tilbage i bestand, og på grænsen til at være uddød i vores vande. Af årsager kan nævnes vandremuslingens indtog, samt hårdt fiskeri. Vi vil selvfølgelig følge situationen og måske genoptage sandart konkurrencen, hvis bestanden stiger. Indtil da vil vi bruge de resurser som tidligere har været brugt til sandart konkurrencen, på vores gedde konkurrencer som er meget vel besøgte. Se konkurrence dagene for 2015 på side 12 5

6 Båd afdelingen Af: Svend Aage Severinsen (næstformand) Nils Thorup (formand) Silkeborg Fiskeriforening er privilegeret ved at have et bådlaug, hvis formål er at sikre medlemmerne adgang til fiskeri fra båd i Silkeborgsøerne, og andre søer, hvor Silkeborg Fiskeriforening har fiskevand. I skrivende stund er det vinter, og de fleste både er hjemme for vinteren, men der er stadig 4 både, der er mulighed for at benytte i vinterperioden. Velkommen til de nye medlemmer Lad mig starte med at sige velkommen til alle de nye medlemmer af bådadelingen/bådlauget. Der vil være udlevering af nøgler mod et depositum på kr. 300 på foreningens generalforsamling den 24. marts i Indelukket. For de medlemmer, der ikke har mulighed for at deltage, vil der efterfølgende blive meldt en ekstra dato ud efter generalforsamlingen. Så hold øje med hjemmesiden Året der gik og året der kommer i bådlauget 2014 har været en god sæson. Der har været god brug af bådene. Samlet set steg brugen af bådene fra 405 reservationer i 2013 til 638 i Ikke mindst i forbindelse med det store ørredeudslip i forsommeren, i Funderholme Å var der ekstra aktivitet. Det gav et stort pres på bådene i Ørnsø, der i en periode nok var området bedste Put&Take sø var også året, hvor vores båd ved Ludvigslyst blev stjålet, og formodentlig transporteret ud af sø systemet. Rigtig ærgerligt, da det ganske enkelt er for dyrt at tyverisikre bådene. Så én båd stjålet betyder direkte ekstraudgifter der ellers kunne være anvendt til andre formål. Vi forventer. at vi i 2015 vil have op til 18 både fordelt ud over hele sø systemet fra Mossø til Hinge og Hald Søer som de nordligste. Og som noget nyt har vi indkøbt stangholdere til bådene. Vi ved, at stangholdere er skrøbelige, men vi håber og tror på, at alle vil anvende dem korrekt og passe godt på dem, så de kan være til stor glæde for brugerne af bådene i lang tid fremover. Al dette kan kun lade sige gøre ved hjælp fra foreningens frivillige, der søger for at bådene, fortøjninger, broanlæg med mere bliver gjort i stand og vedligeholdt. Så en stor tak til de frivillige, der er med til at sikre, at tingene kører i hverdagen til glæde for alle bådlaugets medlemmer, så en stor tak til de frivillige der holder båden på søerne til alles fornøjelse For medlemmer af SFS-1869 der har interesse i bådudvalget henvises til foreningens hjemmeside, hvor man kan læse mere om bådafdelinges mandat, bådenes placering, og regler for optagelse i Bådlauget. 6

7 Er du søørred fisker? Af: Nils Thorup Så kan du hjælpe DTU- Aqua og os selv. I vores sø-systemer findes der en del søørred. DTU-Aqua vil gerne have mere viden om, hvordan søørrederne trives i vores vande. Det kan DU hjælpe til med. Fanger du en sø-ørred vil DTU Aqua rigtig gerne have en skelprøve fra ørreden. Du skal være opmærksom på, at man skal have tilladelse til at tage skel fra levende fisk, så du skal kun tage skelprøver for de fisk du hjemtager. Du skal udtage ca. 50 skel pr fisk. på tegningen kan du se, hvor det er bedst at tage skellene fra. Du kan få udleveret små papirsposer i foreningens lokaler torsdag aften mellem kl og eller efter aftale med undertegnet. Har du ikke en rigtig skelpose, kan du også lægge skellene i et kaffefilter og i en almindelig frysepose. Du skal notere fangsttidspunkt og fangststed. (Det behøves ikke være præcis; eks. østlige ende af Julsø), længde, evt. vægt og køn- net hvis du kan se det. Posen kan smides i postkassen ved foreningens lokaler i Søndergade 19b, men du er også velkommen til at aflevere dem ved Nils Thorup, Ege Alle 108, 8600 Silkeborg. Så samler jeg dem sammen og giver dem til DTU Aqua. Så er jeg sikker på, at de skriver et lille indlæg i et af vores kommende blade. Skælprøve Området angiver hvor man udtager skællene Mere om at udtage skel fra fisk på: Du kan kontakte Nils Thorup for udlevering af skelposer eller andre spørgsmål på telefon Morten med flot søørred. 7

8 Juniorklubben Af: Lars Radant SILKEBORG FISKERIFORENINGS JUNIORKLUB / KLUBAFTNER - et godt tilbud til juniorerne! Bestyrelsen har besluttet at prioritere juniorarbejdet lidt mere og vi håber at vores medlemmer vil give os opbakning/ hjælp til at løfte opgaven. Vi vil prøve at indlede et samarbejde med folkeskolerne i foreningens område og tilbyde dem undervisning i lystfiskeri samt udlåne fiskegrej til skoleklassernes temadage i faget natur og teknik. Formålet er at uddanne næste generations lystfiskere og give dem nogle positive oplevelser på og omkring vores fiskevand. Vi håber selvfølgelig, at vores indsats med tiden vil få flere til at interessere sig for lystfiskeri, således foreningen får flere medlemmer som kan bidrage med mere liv og dynamik i foreningen, samt positiv synlighed i offentligheden. Silkeborg Fiskeriforenings Juniorklub er at finde på hjemmesiden og på Facebook, det er her, man kan se programmet for vores klubaftner og tilmelde sig vores juniorarrangementer. Vi afholder klubaftner hver torsdag fra september til maj fra kl til ca , hvor vi underviser i fremstilling af forskellige former for fiskegrej: spinnere, fluer, jerkbaits, jig s, stangbygning m.m. vi vil lejlighedsvis have relevante foredrag eller fremvisning af film på programmet. Silkeborg Fiskeriforenings juniorklubs målgruppe er primært børn i alderen 9 til 15 år men Seniorer og forældre er også velkommen. For at vi kan komme i mål med vores ambitioner. Er det nødvendigt at vi får flere frivillige som vil hjælpe til ved vores arrangementer, for eksempel klubaftner. Vi er et par stykker i bestyrelsen som har mulighed for at påtage os opgaven med skole klasserne, men det kræver at vi bliver aflastet lidt på andre områder. Det skal pointeres at man som hjælper ikke er forpligtiget til at deltage i mere, end man har tid til. 8

9 Bluerock 2014 Af: Junior Mads Monse Juniorklubben bestemte sig for at arrangere en fisketur til Bluerock den 30. november BlueRock er Danmarks største fiskepark Put and Take beliggede i det sydfynske i nærheden af Svendborg. Fiskeparken består af : Put and Take sø, Fluefiske strøm samt en stor stor Specimen sø hvor der kan fiskes efter mange forskellige arter. Specimen søen var målet for vores tur da vi ville forsøge os med størfisker. Som optakt til turen kom en af foreningens medlemmer Flemming Jensen forbi til klubaften torsdagen inden og fortalte om os fiskeriet. Flemming havde i løbet af efteråret haft en del succesfulde ture til Bluerock. Han fremviste lidt video fra turene og instruerede os i hvilket grej og tackler vi skulle bruge til stør fiskeri. For at kunne stå lidt i læ i det efterhånden kolde vintervejr havde vi medbragt foreningens pavillon, det var en god beslutning da vinden var bidende kold. Efter at vi fik sat alle stængerne i holderne og sat bidmelderne på kunne vi ikke gøre andet end at vente på drømme støren ville komme forbi. Bidmelderen på vores yderste stang, begyndte lige så stille at røre på sig. Vi tog i stangen og gav tilslag, men der var intet, sådan gentog det sig flere gange. Efter at have fisket i godt fire timer, og vores forråd af grillede pølser og brød var ved at slippe op, begyndte vi at indse at der ikke var noget at komme efter. Vi var kommet for sent på året, størene var tilsyneladende gået i vinterhi. Følgende søndag morgen mødtes vi ved klubhuset og kørte sammen til Sydfyn. Da vi ankom begyndte vi at rigge stænger til og klargøre stangholdere samt madding. Vi vendte snuden hjemad, og besluttede os for at vende tilbage til Bluerock i På tur med Juniorklubben 9

10 Haller å projektet Af: Åge Ebbesen Haller å projektet mellem Hærvejsstien og Sangildvej. Der er udlagt grus og sten på 5-6 km, genslynget 2 strækninger helt oppe i terræn henholdsvis ca. 500m og 600 m, skabt fri passage for alle typer vandløbsorganismer ved 3 spærringer, hævet grundvandstanden over pyritholdige lag, oprenset et par eksisterende vandhuller og lavet bekkasinskrab som også kronvildtet kan bruge som sølehuller. Projektet er starter som en lodsejerhenvendelse. Jeg kontaktede derefter lodsejeren og bad ham kontakte naboer. Det blev alle på hele strækningen efter vi havde holdt møde og spist morgenbrød i Niels istandsatte hønsehus! Lodsejerne har stillet jorden til rådighed og bidraget med hænder, maskiner, kr. m.v. Karup å sammenslutningen har betalt for grus og sten via fisketegnsmidlerne og deltaget i udlægningen. Natur og Miljø, Silkeborg kommune har betalt de øvrige udgifter ca kr. Det har ikke været et vandplanprojekt, vi har derfor hurtigt og meget billigt kunne gennemføre projektet. Arbejdet er forløbet fint, bortset fra en pause under gravearbejdet, da entreprenøren stødte på en gammel mortergranat! Nu mangler der kun fri passage ved Sangild dambrug. Når der er fri passage vil denne strækning kunne bidrage med et pænt antal havørredsmolt til Karup å systemet. Odder, vandstær, isfugl og bjergvipstjert er dog allerede rykket ind. Onsdag den 17. november blev projektet indviget af udvalgsformanden fra Natur og miljø silkeborg kommune Jarl Gorridsen. Der er var et rigtigt flot fremmøde med ca 50 samt TV2-midtvest, TV2-østjylland og midtjyllands avis. Jarl fortalte lidt omkring projektet og smed en sidste sten i vandet. Derefter var der noget fremvisning af projektet. Foto: Åge Ebbesen 10

11 March Brown Vådfluen stammer fra den berømte bog af H. H. Edmonds og N. N. Lee:»Brook and River Trouting«og skal imitere døgnfluen March Brown, en flue, som vi som danske burde vide en lille smule om. Ikke fordi den er særlig almindelig forekommende herhjemme, men den har siden tidernes morgen været meget kendt i England og bærer det latinske navn - Rhithrogena haarupi. Et latinsk navn med to a er efter hinanden er noget af et særsyn og skyldes også, at navnet hidrører fra dansk, nemlig den lille by ved Gudenåen, som hedder Haarup. Døgnfluen er nemlig blevet fundet af skolelærer A. C. Jensen fra Haarup, som ved Aastedbro ved Gudenåen fandt en han- spinner og sendte den til en kollega, den kendte amatør-entomolog Esben Petersen fra Silkeborg. Året efter, i 1909, beskrev Esben Petersen i et tysk videnskabeligt tidsskrift døgnfluen og»dedicerede«den til finderen. Derfra navnet R. haarupi. Mønster: krog bindetråd orange Pearsall s Gossamer (6a). hackle den spættede fjer fra halen på en dobbeltbekkasin (snipe) - i originalopskriften betegner de hacklet som vinge, idet det er dets funktion at illudere som døgnfluens vinger. krop uld fra nakken af en hare, som er farvet let rødlig med»crawshaw s Red Spinner dye«- en farvning, man bestiller fra Veniard. rib tynd guld-wire. haler to fjerstråler fra samme fjer som hacklet. hoved formet af den orange-farvede bindetråd og lakeret med klar lak. Bindeanvisning: Bekkasinfjeren befries for de nederste dun og bindes ned ovenpå kroghalsen. Bindetråden vindes til krogbøjningen, hvor de to fjerstråler fra den brunspættede bekkasin-halefjer bindes ned. Derpå bindes den tynde guld-wire ned, og ulden spindes på bindetråden som dubbing. Men husk endelig, ikke for meget uld - den orange farve på bindetråden skal kunne ses igennem. Dubbingtråden vindes frem til bekkasin-fjeren, og overskydende uld fjernes med neglene. Guldwiren vindes i snævre tørn frem over kroppen og bindes ned bag bekkasinfjeren, og overskydende ende vrikkes løs. Bekkasinfjeren vindes to-tre tørn som hackle, og vi slutter med hovedet, som lakeres med klar lak. Fluen skal være bunde ndet let og luftig og virke rkerr da fortrinlig til opstrøms fiskeri. Jeg tror også, fiskene mange gange tager den for en nymfe eller en tangloppe, og den går fint i renderne imellem grøden. 11

12 Konkurrencer 2015 Søørredkonkurrence - Søndag den 12. april Alt foreningens dagkortvand - Åben konkurrence Indstempling: kl. 08:30-09:00 -Sølystvej slæbestedet. Indmålning (længde):. kl. 15:00-15:30 - Sølystvej slæbestedet. Forårs Geddekonkurrence - Søndag den 3. maj Alt foreningens dagkortvand - Åben konkurrence - Mulighed for catch og release Indstempling: kl. 06:30-07:00 -Sølystvej slæbestedet. Indmålning (længde):.kl. 14:00-14:30 - Sølystvej slæbestedet. Sandartkonkurrence - Afholdes ikke i 2015 Ørredkonkurrence - Sørdag den 23. august Skygge Å - Kun for medlemmer Indstempling: kl. 06:30-07:00 ved Skyggebro Indmålning (længde): kl. 12:00-12:30 ved Fiskehytten Aborrekonkurrence - Søndag den 6. september Alt foreningens dagkortvand - Åben konkurrence Indstempling: kl. 07:00-07:30 - Sølystvej slæbestedet. Indvejning: (vægt) kl. 15:00-15:30 - Sølystvej slæbestedet. Efterårs Geddekonkurrence - Søndag den 18. oktober Alt foreningens dagkortvand - Åben konkurrence - Mulighed for catch og release Indstempling: kl. 06:30-07:00 -Sølystvej slæbestedet. Indmålning (længde): kl. 14:00-14:30 - Sølystvej slæbestedet. Deltagelse i lukkede konkurrencer kræver medlemskab. Startgebyr - seniorer og pensionister = 30 kr. - juniorer = 10 kr. Deltagelse i åbne konkurrencer kræver medlemskab eller indløst dag-/ uge-/ årskort. Startgebyr,- seniorer og pensionister = 30 kr. - juniorer = 10 kr. Statens Fisketegn skal være indløst af personer mellem 18 år og folkepensions alder Regler for antal stænger der må benyttes fremgår af indstemplingskortet. Nyt sted for indstempling og indvejning. Indstempling og indvejning er flyttet til Sølystvej ved slæbestedet i Silkeborg Langsø. Baggrunden for dette er; at der ved klublokalerne er dårlige parkeringsforhold for bådtrailere, samt at vi er gået over til at konkurrere på længden af fiskene, så de der varetager indvejningen ikke skal medbringe, andet en et målebræt, øl, vand og evt. vores pavillon. Ved slæbestedet er der også mulighed for at de som fisker i langsøen, kan lægge deres båd direkte ved broen. Har man sin fangst med i sak eller agnbrønd, kan de måles og genudsættes efter indvejningen. 12

13 Konkurrencevindere 2014 Søørredkonkurrence: Senior: ingen fangst Junior: ingen fangst Forårs Geddekonkurrence: Senior: Michael Nielsen Gedde de 106,2 cm. Junior: Mathilde Pedersen Gedde 83,3 cm. Sandartkonkurrence: Senior: Martin Hardorff Sandart 73,7 cm. Junior: ingen fangst Ørredkonkurrence: Skygge Å Senior: ingen fangst Junior: ingen fangst Aborrekonkurrence: Senior: Gert Mikkelsen Aborre e448gr gr. Junior: Magnus Emil Mikkelsen Aborre 464 gr. Efterårs Geddekonkurrence: Senior: Kim Pedersen Gedde 104,5cm Junior: Anna Kristensen Gedde 99,5cm Vinderen af Efterårs Geddekonkurrencen Kim Pedersen Grejbiksen Trige udlover en dusør på 1000 kr. til den der fanger den største gedde på over 110 cm. ved Silkeborg Fiskeriforenings Geddekonkurrencer. Fangsten skal registreres ved indvejningen ved Silkeborg Fiskeriforenings Geddekonkurrencer og du skal sende et billede af din fangst til 13

14 Bestyrelsen Formand: Fiskeriopsynsmand, foreningsforhold, udsætning af fisk, fiskepleje og klubbladet Morten Beck Nielsen Funder Møllevej Silkeborg Næstformand: Fiskeriopsynsmand, foreningsforhold, fiskerikontrol, og fiskekortsalg Karlo Jespersen Sindingvej Silkeborg Kasserer: Fiskeriopsynsmand, regnskab / medlemsregistrering, kun mellem og på hverdage Bjarne Gammelmark Simonsen Rodelundvej Them Sekretær: Forenings lokaler Sven-Aage Enevoldsen Vestre Alle Silkeborg Tlf.: Betyrelsesmedlem: Fiskeriopsynsmand. Jørn Wulff Østerbyvej Lemming Bestyrelsesmedlem: Fiskeriopsynsmand, Formand for Bådudvalget. Nils Thorup Ege Alle Silkeborg Bestyrelsesmedlem: Fiskeriopsynsmand, ungdomsarbejde og fiskepleje Lars Henrik Radant Klostervej 86 A 8680 Ry

15 Suppleanter & Fiskeriopsynsmænd Best. Suppleant: Jette Nors Hansen Kirkevej Bryrup Best. Suppleant: Jan Malvin Jespersen Kærsgårdsvej Silkeborg Båd-afdelingen: Formand: Nils Thorup Båd-afdelingen: Næstformand: Svend Aage Severinsen Fiskeriopsynsmænd uden for bestyrelsen: Svend Aage Severinsen Kurt Nedergaard Hansen Herluf Christensen Rene Kjær Rasmussen Bent Aage Gammelgaard Naturerhverv (døgnvagt) Fiskerinspektorat Øst (omstilling) Bilagskontrollanter: Svend Aage Severinsen PeterKristensen Grafisk konsulent: Ole Hanelius 15

16 Peder Pedersen med smuk islandsk laks fra East Ranga. Vi har danmarks største fluebar altid med over sikre storfangere på lager! (SFKCJLTFO SIVT TMPH E SFOF PQ G STUF HBOH J GPSÌSFU PH FS OV WPLTFU UJM BU W SF FO BG MBOEFUT TU STUF CVUJLLFS QÌ PWFS N NFE BMU UJM MZTUmTLFSFO Ronnie Knappe med en Jack Crevalle fra Mexico. 7J T UUFS FO TUPS SF J BU TFSWJDFSF BMMF LVOEFS GSB IZHHFmTLFSFO EFS mtlfs FO HBOH PN ÌSFU UJM EF EFS CSVHFS IFMF MJWFU QÌ WPSFT EFKMJHF IPCCZ t ( SFKCJLTFO SIVT MJHHFS J EFO OPSEMJHF EFM BG SIVT NFE NBTTFS BG HSBUJT Q QMBETFS MJHF GPSBO JOEHBOHFO t ) FS LBO EV PQMFWF FO BG MBOEFUT NFTU WFMBT TPSUFSFEF mtlfhsfk PH VETUZSTCVUJL NFE BMU UJM EJO IPCCZ t 7 J UJMCZEFS TBNUJEJH NBTTFS BLUJWJUFUFS LBTUFLVSTFS PH G MMFT mtlfuvsf UJM JOE PH VEMBOE Besøg Grejbiksen Århus og oplev kompetente fagfolk der gør deres til du får en vellykket oplevelse ved fiskevandet. Alt dette skal du selvfølgelig selv bedømme, når du besøger os første gang det plejer ikke at blive den sidste! På gensyn i Grejbiksen Århus, Ronnie Knappe

foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2012

foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2012 foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2012 Indholdsfortegnelse Tangeværket, endnu engang...side 3 PBS - adresseændring...side 3 Generalforsamling 2012...side 4 Pensionistklub...side 4 Sejlads

Læs mere

foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 2-2012

foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 2-2012 foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 2-2012 Indholdsfortegnelse Farten dræber...side 3 Junior klub...side 5 Fra Ry Mølle til...side 4 Ulovligt fiskeri igen igen...side 8 Bådudvalg...side 9

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2010

foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2010 foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2010 Indholdsfortegnelse Sidste nyt - Fiskevand...side 2 Nyt fra formanden...side 3 Generalforsamling 2010...side 4 Vandremuslingen...side 6 Vandløbsrestaureringer

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Gert Jacobsen valgt med applaus.

Gert Jacobsen valgt med applaus. Generalforsamling den 30/1 2014 1. Valg af Ordstyrer. Gert Jacobsen valgt med applaus. 2. Formandens beretning samt udvalgsberetninger. Velkommen Jeg syntes, det har været et godt år for KFS. I 2013 har

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde?

Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde? Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde? Bred enighed om at der udføres et godt arbejde i de 3 hoved-grupperinger i VSF (Senior, Klub 60+ og juniorafdelingen) Fortsæt med vinteraktiviteter o Vær opmærksom

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 O.S.K. MOSEBRYG Medlemsblad for ODENSE SPORTSFISKER KLUB Medlem af D.S.F. og Odense Å Sam. Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 Lidt billeder fra kyst turene, B.la. med Steens flotte fisk på 6,9 kg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere