Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2015"

Transkript

1 Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr

2 Hjælp klubben så vi bedre kan hjælpe dig! Silkeborg Fiskeriforening er ved at forbedre vores medlemsarkiv. Det betyder, at vi gerne vil have adresse og mobilnumre på vores medlemmer. Derfor opfordrer vi alle til at sende til hvor I oplyser medlemsnummer, adresse og mobilnumre. Fremover forventer vi at kunne sende direkte information om de områder der interessere den enkelte og når der er gode tilbud til medlemmerne. Hold dig opdateret på foreningens hjemmeside Følg juniorafdelingen på Facebook find link på foreningens hjemmeside Fisketegns nummer. Det sker ofte, at en lystfisker ikke har sit lystfiskertegns nr. med, eller ikke kan finde det, derfor dette enkle råd: Gem nummeret på jeres mobiltelefon, under navnet fisketegn. Mobiltelefonen er jo næsten altid med. Det er nok, at I kan oplyse nummeret ved kontrol, samt fremvise billedlegitimation. Prisen for ikke at kunne oplyse nummeret, er p.t. et girokort på 740 kr. Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening nr Redaktion: Morten Beck Nielsen Forside foto: Åge Ebbesen Grafisk tilrettelæggelse Ole Hanelius Trykning: Strandbygaard Grafisk Oplag: 2500 stk 2

3 Lederen Af formand Morten Beck Nielsen Vinteren er over os, dog indtil videre en lun en af slagsen, som ikke har været til megen gene for for dem som gør i vinterfiskeriet. I efteråret og vinteren har bestyrelsen og vores super dygtige hjælpere haft en del at se til. Der skal i den forbindelse lyde en stor tak til alle der i det forgangne år har hjulpet til i foreningen. I løbet af efteråret har vi genforhandlet alle de kontrakter som havde udløb ved årsskiftet. Der i blandt vores største lodsejere, vi er meget glade for at alle lodsejere har forlænge med os, så vi kan tilbyde et unikt produkt med varieret fiskevand. I starten af december var der en mindre artikel i Midtjyllands Avis hvor en politiker fra Skanderborg kommune udtalte sig om hans ønsker til et fælles fiskekort for alt Skanderborg kommunes fiskevand. Bestyrelsen har været i dialog med Skanderborg Kommune, og har gjort klart at vi ikke ønsker at administrere fiskevand længere væk end det vi har nu, at det allerede et kæmpe arbejde at administrere det som vi har. Samt at vi ikke ønsker at indgå i et fællesfiskekort, på de vilkår som de indtil videre har fremlagt. Vi hedder Silkeborg Fiskeriforening, og det bliver vi ved med. Vi har igen i 2014 oplevet at deltagere ved vores konkurrencer ikke selv ønsker at hjemtage deres fangst efter indvejning. Iflg loven om rekreativt fiskeri, må du gerne tage en fisk eller to, til eget forbrug med ind til indvejningen, men fisk må ikke forsøges afsat til andre heller ikke gratis. Lystfiskerfanget fisk er kun til brug i egen husholdning. Vi er også blevet kontaktet af lodsejere som undre sig over hvorfor folk slår fisken ihjel, når de har mulighed for at tage et billed, måle fisken og genudsætte den, så andre kan få glæden af at fange fisken en anden gang. Vi har i år valgt at flytte indstempling og indvejnings steder på nogen af konkurrencer, så husk at være opmærksom på det. I kan læse mere inde i bladet om de forskellige ændringer. Vi modtager meget gerne konstruktive forslag til afvikling, steder og tidspunkter for konkurrencerne. Så kan vi tilpasse konkurrencerne til jeres ønsker, hvis muligt. Hjælpere til arrangementer ønskes. Vi er stadig interesseret i at få flere frivillige hjælpere, jo flere der er til at løfte læsset, jo mindre skal hver mand/kvinde løfte. 3

4 Generalforsamling 2015 Silkeborg Fiskeriforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. marts 2015 kl i Silkeborg Motorbådsklubs lokaler Indelukket Åhave Alle 9c, 8600 Silkeborg Dagsorden i bladet j.v.f. vetægterne a. Valg af dirigent b. Valg af stemmeudvalg c. Bestyrelsens beretning d. Regnskab e. Indkomne forslag f. Valg af bestyrelse på valg for 2 år: Jørn Wulff Bjarne Simonsen (modtager ikke genvalg) Nils Thorup Lars Henrik Radant g. Valg af bestyrelsessuppleanter på valg for 2 år: Jan Malvin Jespersen h. Valg af bilagskontrollanter på valg: Peter Kristensen i. Valg af bilagskontrollant suppleanter på valg: Arne Christiansen j. Valg af revisor k. Eventuelt Ny digital platform Af: Karlo Jespersen (næstformand) Med overskrifterne skal jeg, som ansvarlig for fiskekortsalg og registrering af fiskevand, forsøge at informere og introducere Jer til, at Silkeborg Fiskeriforening fra 1. januar 2015 påbegyndte en tilpasning af foreningen til den digitale tidsalder, her under digital information. Af hensyn til dem, der har det svært med at bruge EDB, men også for at give alle noget i hånden som en slags introduktion til hjemmesidens indhold og muligheder ved overgangen til digital info, har bestyrelsen besluttet, at udgive et sidste informationshæfte. Et informationshæfte til medlemmer, og et til købere af dag, uge eller årskort. I informationshæftet til kortkøbere, bringes der ikke informationer om det, som kun medlemmer har brug for, for eksempel om adgang til fiskeri i Funder, Skygge, Tange og Karup Å Informationshæfter har været dyre at få fremstillet og udsendt, og det bliver dyrere hvert år, at få sendt post ud. Informationshæfter er også sårbare over for ændringer af vores aftaler om fiskevand, fredningstider og mål på fisk, m.m.. 4

5 Med digital information, kan der hurtigt foretages nødvendige rettelser af informationer, og besparelsen til trykning og udsendelser kan fremover bruges på at holde kontingentet på et niveau, hvor alle kan være med, og til leje af fiskevand. Vores nye hjemmeside, og vores beslutning om at have eget net salg af fiskekort, har været en succes. Efter lidt indkøringsproblemer, og en bedre synlighed på hjemmesiden, går det rigtig godt (her om på generalforsamlingen) Men denne succes er også en medvirkende årsag til, at det var nødvendigt, at stille digital information til rådighed for dem, der køber fiskekort på nettet. Når jeg har været på den årlige rundtur til vores kortsælgere, har jeg hørt mange ønsker, om en bedre information, bedre kort over vores fiskevand, ens signatur og opmærkninger. Samme ønsker har jeg ofte hørt, når jeg har været på fiskerikontrol, hvor jeg efterhånden i stort omfang møder de, der har de nye muligheder for at gå på nettet under en fisketur og gerne vil kunne hente deres information her. Med regeringens beslutning, om at give fri adgang til de kort, som matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen) før havde copyright på, gav det nye muligheder, for at få bedre kort og information. Retten til at bruge den mulighed har vi kun kunnet udnytte, fordi et af vores medlemmer Kurt Schmidt, tilbød at lave de kort som foreningen nu har til rådighed. Vores gamle hjemmeside er erstattet med en ny, som vores medlem Erik Dalberg påtog sig opgaven med. Gå på foreningens ny hjemmeside dk og I kan se, at forsiden henviser til den samme information som er i de to informationshæfter. Øverst i højre side (under flagene) DK- GB- NL- D- og PL findes samme information for kortkøbere som i infohæftet. Under fanen Foreningen (øverst til venstre) findes al information fra infohæftet til medlemmer og lidt til, blandt andet om adgang til bådene.. Gem tilsendte informationshæfte udgave nr. 4 da det er den sidste der bliver udgivet. Ingen sandart konkurrense i 2015 Af formand Morten Beck Nielsen Bestyrelsen har fravalgt sandart konkurrencen i Årsagen er at der de sidste 4 år har været faldende fangster, og med faldende deltager antal til følge. Sandarten er gået meget tilbage i bestand, og på grænsen til at være uddød i vores vande. Af årsager kan nævnes vandremuslingens indtog, samt hårdt fiskeri. Vi vil selvfølgelig følge situationen og måske genoptage sandart konkurrencen, hvis bestanden stiger. Indtil da vil vi bruge de resurser som tidligere har været brugt til sandart konkurrencen, på vores gedde konkurrencer som er meget vel besøgte. Se konkurrence dagene for 2015 på side 12 5

6 Båd afdelingen Af: Svend Aage Severinsen (næstformand) Nils Thorup (formand) Silkeborg Fiskeriforening er privilegeret ved at have et bådlaug, hvis formål er at sikre medlemmerne adgang til fiskeri fra båd i Silkeborgsøerne, og andre søer, hvor Silkeborg Fiskeriforening har fiskevand. I skrivende stund er det vinter, og de fleste både er hjemme for vinteren, men der er stadig 4 både, der er mulighed for at benytte i vinterperioden. Velkommen til de nye medlemmer Lad mig starte med at sige velkommen til alle de nye medlemmer af bådadelingen/bådlauget. Der vil være udlevering af nøgler mod et depositum på kr. 300 på foreningens generalforsamling den 24. marts i Indelukket. For de medlemmer, der ikke har mulighed for at deltage, vil der efterfølgende blive meldt en ekstra dato ud efter generalforsamlingen. Så hold øje med hjemmesiden Året der gik og året der kommer i bådlauget 2014 har været en god sæson. Der har været god brug af bådene. Samlet set steg brugen af bådene fra 405 reservationer i 2013 til 638 i Ikke mindst i forbindelse med det store ørredeudslip i forsommeren, i Funderholme Å var der ekstra aktivitet. Det gav et stort pres på bådene i Ørnsø, der i en periode nok var området bedste Put&Take sø var også året, hvor vores båd ved Ludvigslyst blev stjålet, og formodentlig transporteret ud af sø systemet. Rigtig ærgerligt, da det ganske enkelt er for dyrt at tyverisikre bådene. Så én båd stjålet betyder direkte ekstraudgifter der ellers kunne være anvendt til andre formål. Vi forventer. at vi i 2015 vil have op til 18 både fordelt ud over hele sø systemet fra Mossø til Hinge og Hald Søer som de nordligste. Og som noget nyt har vi indkøbt stangholdere til bådene. Vi ved, at stangholdere er skrøbelige, men vi håber og tror på, at alle vil anvende dem korrekt og passe godt på dem, så de kan være til stor glæde for brugerne af bådene i lang tid fremover. Al dette kan kun lade sige gøre ved hjælp fra foreningens frivillige, der søger for at bådene, fortøjninger, broanlæg med mere bliver gjort i stand og vedligeholdt. Så en stor tak til de frivillige, der er med til at sikre, at tingene kører i hverdagen til glæde for alle bådlaugets medlemmer, så en stor tak til de frivillige der holder båden på søerne til alles fornøjelse For medlemmer af SFS-1869 der har interesse i bådudvalget henvises til foreningens hjemmeside, hvor man kan læse mere om bådafdelinges mandat, bådenes placering, og regler for optagelse i Bådlauget. 6

7 Er du søørred fisker? Af: Nils Thorup Så kan du hjælpe DTU- Aqua og os selv. I vores sø-systemer findes der en del søørred. DTU-Aqua vil gerne have mere viden om, hvordan søørrederne trives i vores vande. Det kan DU hjælpe til med. Fanger du en sø-ørred vil DTU Aqua rigtig gerne have en skelprøve fra ørreden. Du skal være opmærksom på, at man skal have tilladelse til at tage skel fra levende fisk, så du skal kun tage skelprøver for de fisk du hjemtager. Du skal udtage ca. 50 skel pr fisk. på tegningen kan du se, hvor det er bedst at tage skellene fra. Du kan få udleveret små papirsposer i foreningens lokaler torsdag aften mellem kl og eller efter aftale med undertegnet. Har du ikke en rigtig skelpose, kan du også lægge skellene i et kaffefilter og i en almindelig frysepose. Du skal notere fangsttidspunkt og fangststed. (Det behøves ikke være præcis; eks. østlige ende af Julsø), længde, evt. vægt og køn- net hvis du kan se det. Posen kan smides i postkassen ved foreningens lokaler i Søndergade 19b, men du er også velkommen til at aflevere dem ved Nils Thorup, Ege Alle 108, 8600 Silkeborg. Så samler jeg dem sammen og giver dem til DTU Aqua. Så er jeg sikker på, at de skriver et lille indlæg i et af vores kommende blade. Skælprøve Området angiver hvor man udtager skællene Mere om at udtage skel fra fisk på: Du kan kontakte Nils Thorup for udlevering af skelposer eller andre spørgsmål på telefon Morten med flot søørred. 7

8 Juniorklubben Af: Lars Radant SILKEBORG FISKERIFORENINGS JUNIORKLUB / KLUBAFTNER - et godt tilbud til juniorerne! Bestyrelsen har besluttet at prioritere juniorarbejdet lidt mere og vi håber at vores medlemmer vil give os opbakning/ hjælp til at løfte opgaven. Vi vil prøve at indlede et samarbejde med folkeskolerne i foreningens område og tilbyde dem undervisning i lystfiskeri samt udlåne fiskegrej til skoleklassernes temadage i faget natur og teknik. Formålet er at uddanne næste generations lystfiskere og give dem nogle positive oplevelser på og omkring vores fiskevand. Vi håber selvfølgelig, at vores indsats med tiden vil få flere til at interessere sig for lystfiskeri, således foreningen får flere medlemmer som kan bidrage med mere liv og dynamik i foreningen, samt positiv synlighed i offentligheden. Silkeborg Fiskeriforenings Juniorklub er at finde på hjemmesiden og på Facebook, det er her, man kan se programmet for vores klubaftner og tilmelde sig vores juniorarrangementer. Vi afholder klubaftner hver torsdag fra september til maj fra kl til ca , hvor vi underviser i fremstilling af forskellige former for fiskegrej: spinnere, fluer, jerkbaits, jig s, stangbygning m.m. vi vil lejlighedsvis have relevante foredrag eller fremvisning af film på programmet. Silkeborg Fiskeriforenings juniorklubs målgruppe er primært børn i alderen 9 til 15 år men Seniorer og forældre er også velkommen. For at vi kan komme i mål med vores ambitioner. Er det nødvendigt at vi får flere frivillige som vil hjælpe til ved vores arrangementer, for eksempel klubaftner. Vi er et par stykker i bestyrelsen som har mulighed for at påtage os opgaven med skole klasserne, men det kræver at vi bliver aflastet lidt på andre områder. Det skal pointeres at man som hjælper ikke er forpligtiget til at deltage i mere, end man har tid til. 8

9 Bluerock 2014 Af: Junior Mads Monse Juniorklubben bestemte sig for at arrangere en fisketur til Bluerock den 30. november BlueRock er Danmarks største fiskepark Put and Take beliggede i det sydfynske i nærheden af Svendborg. Fiskeparken består af : Put and Take sø, Fluefiske strøm samt en stor stor Specimen sø hvor der kan fiskes efter mange forskellige arter. Specimen søen var målet for vores tur da vi ville forsøge os med størfisker. Som optakt til turen kom en af foreningens medlemmer Flemming Jensen forbi til klubaften torsdagen inden og fortalte om os fiskeriet. Flemming havde i løbet af efteråret haft en del succesfulde ture til Bluerock. Han fremviste lidt video fra turene og instruerede os i hvilket grej og tackler vi skulle bruge til stør fiskeri. For at kunne stå lidt i læ i det efterhånden kolde vintervejr havde vi medbragt foreningens pavillon, det var en god beslutning da vinden var bidende kold. Efter at vi fik sat alle stængerne i holderne og sat bidmelderne på kunne vi ikke gøre andet end at vente på drømme støren ville komme forbi. Bidmelderen på vores yderste stang, begyndte lige så stille at røre på sig. Vi tog i stangen og gav tilslag, men der var intet, sådan gentog det sig flere gange. Efter at have fisket i godt fire timer, og vores forråd af grillede pølser og brød var ved at slippe op, begyndte vi at indse at der ikke var noget at komme efter. Vi var kommet for sent på året, størene var tilsyneladende gået i vinterhi. Følgende søndag morgen mødtes vi ved klubhuset og kørte sammen til Sydfyn. Da vi ankom begyndte vi at rigge stænger til og klargøre stangholdere samt madding. Vi vendte snuden hjemad, og besluttede os for at vende tilbage til Bluerock i På tur med Juniorklubben 9

10 Haller å projektet Af: Åge Ebbesen Haller å projektet mellem Hærvejsstien og Sangildvej. Der er udlagt grus og sten på 5-6 km, genslynget 2 strækninger helt oppe i terræn henholdsvis ca. 500m og 600 m, skabt fri passage for alle typer vandløbsorganismer ved 3 spærringer, hævet grundvandstanden over pyritholdige lag, oprenset et par eksisterende vandhuller og lavet bekkasinskrab som også kronvildtet kan bruge som sølehuller. Projektet er starter som en lodsejerhenvendelse. Jeg kontaktede derefter lodsejeren og bad ham kontakte naboer. Det blev alle på hele strækningen efter vi havde holdt møde og spist morgenbrød i Niels istandsatte hønsehus! Lodsejerne har stillet jorden til rådighed og bidraget med hænder, maskiner, kr. m.v. Karup å sammenslutningen har betalt for grus og sten via fisketegnsmidlerne og deltaget i udlægningen. Natur og Miljø, Silkeborg kommune har betalt de øvrige udgifter ca kr. Det har ikke været et vandplanprojekt, vi har derfor hurtigt og meget billigt kunne gennemføre projektet. Arbejdet er forløbet fint, bortset fra en pause under gravearbejdet, da entreprenøren stødte på en gammel mortergranat! Nu mangler der kun fri passage ved Sangild dambrug. Når der er fri passage vil denne strækning kunne bidrage med et pænt antal havørredsmolt til Karup å systemet. Odder, vandstær, isfugl og bjergvipstjert er dog allerede rykket ind. Onsdag den 17. november blev projektet indviget af udvalgsformanden fra Natur og miljø silkeborg kommune Jarl Gorridsen. Der er var et rigtigt flot fremmøde med ca 50 samt TV2-midtvest, TV2-østjylland og midtjyllands avis. Jarl fortalte lidt omkring projektet og smed en sidste sten i vandet. Derefter var der noget fremvisning af projektet. Foto: Åge Ebbesen 10

11 March Brown Vådfluen stammer fra den berømte bog af H. H. Edmonds og N. N. Lee:»Brook and River Trouting«og skal imitere døgnfluen March Brown, en flue, som vi som danske burde vide en lille smule om. Ikke fordi den er særlig almindelig forekommende herhjemme, men den har siden tidernes morgen været meget kendt i England og bærer det latinske navn - Rhithrogena haarupi. Et latinsk navn med to a er efter hinanden er noget af et særsyn og skyldes også, at navnet hidrører fra dansk, nemlig den lille by ved Gudenåen, som hedder Haarup. Døgnfluen er nemlig blevet fundet af skolelærer A. C. Jensen fra Haarup, som ved Aastedbro ved Gudenåen fandt en han- spinner og sendte den til en kollega, den kendte amatør-entomolog Esben Petersen fra Silkeborg. Året efter, i 1909, beskrev Esben Petersen i et tysk videnskabeligt tidsskrift døgnfluen og»dedicerede«den til finderen. Derfra navnet R. haarupi. Mønster: krog bindetråd orange Pearsall s Gossamer (6a). hackle den spættede fjer fra halen på en dobbeltbekkasin (snipe) - i originalopskriften betegner de hacklet som vinge, idet det er dets funktion at illudere som døgnfluens vinger. krop uld fra nakken af en hare, som er farvet let rødlig med»crawshaw s Red Spinner dye«- en farvning, man bestiller fra Veniard. rib tynd guld-wire. haler to fjerstråler fra samme fjer som hacklet. hoved formet af den orange-farvede bindetråd og lakeret med klar lak. Bindeanvisning: Bekkasinfjeren befries for de nederste dun og bindes ned ovenpå kroghalsen. Bindetråden vindes til krogbøjningen, hvor de to fjerstråler fra den brunspættede bekkasin-halefjer bindes ned. Derpå bindes den tynde guld-wire ned, og ulden spindes på bindetråden som dubbing. Men husk endelig, ikke for meget uld - den orange farve på bindetråden skal kunne ses igennem. Dubbingtråden vindes frem til bekkasin-fjeren, og overskydende uld fjernes med neglene. Guldwiren vindes i snævre tørn frem over kroppen og bindes ned bag bekkasinfjeren, og overskydende ende vrikkes løs. Bekkasinfjeren vindes to-tre tørn som hackle, og vi slutter med hovedet, som lakeres med klar lak. Fluen skal være bunde ndet let og luftig og virke rkerr da fortrinlig til opstrøms fiskeri. Jeg tror også, fiskene mange gange tager den for en nymfe eller en tangloppe, og den går fint i renderne imellem grøden. 11

12 Konkurrencer 2015 Søørredkonkurrence - Søndag den 12. april Alt foreningens dagkortvand - Åben konkurrence Indstempling: kl. 08:30-09:00 -Sølystvej slæbestedet. Indmålning (længde):. kl. 15:00-15:30 - Sølystvej slæbestedet. Forårs Geddekonkurrence - Søndag den 3. maj Alt foreningens dagkortvand - Åben konkurrence - Mulighed for catch og release Indstempling: kl. 06:30-07:00 -Sølystvej slæbestedet. Indmålning (længde):.kl. 14:00-14:30 - Sølystvej slæbestedet. Sandartkonkurrence - Afholdes ikke i 2015 Ørredkonkurrence - Sørdag den 23. august Skygge Å - Kun for medlemmer Indstempling: kl. 06:30-07:00 ved Skyggebro Indmålning (længde): kl. 12:00-12:30 ved Fiskehytten Aborrekonkurrence - Søndag den 6. september Alt foreningens dagkortvand - Åben konkurrence Indstempling: kl. 07:00-07:30 - Sølystvej slæbestedet. Indvejning: (vægt) kl. 15:00-15:30 - Sølystvej slæbestedet. Efterårs Geddekonkurrence - Søndag den 18. oktober Alt foreningens dagkortvand - Åben konkurrence - Mulighed for catch og release Indstempling: kl. 06:30-07:00 -Sølystvej slæbestedet. Indmålning (længde): kl. 14:00-14:30 - Sølystvej slæbestedet. Deltagelse i lukkede konkurrencer kræver medlemskab. Startgebyr - seniorer og pensionister = 30 kr. - juniorer = 10 kr. Deltagelse i åbne konkurrencer kræver medlemskab eller indløst dag-/ uge-/ årskort. Startgebyr,- seniorer og pensionister = 30 kr. - juniorer = 10 kr. Statens Fisketegn skal være indløst af personer mellem 18 år og folkepensions alder Regler for antal stænger der må benyttes fremgår af indstemplingskortet. Nyt sted for indstempling og indvejning. Indstempling og indvejning er flyttet til Sølystvej ved slæbestedet i Silkeborg Langsø. Baggrunden for dette er; at der ved klublokalerne er dårlige parkeringsforhold for bådtrailere, samt at vi er gået over til at konkurrere på længden af fiskene, så de der varetager indvejningen ikke skal medbringe, andet en et målebræt, øl, vand og evt. vores pavillon. Ved slæbestedet er der også mulighed for at de som fisker i langsøen, kan lægge deres båd direkte ved broen. Har man sin fangst med i sak eller agnbrønd, kan de måles og genudsættes efter indvejningen. 12

13 Konkurrencevindere 2014 Søørredkonkurrence: Senior: ingen fangst Junior: ingen fangst Forårs Geddekonkurrence: Senior: Michael Nielsen Gedde de 106,2 cm. Junior: Mathilde Pedersen Gedde 83,3 cm. Sandartkonkurrence: Senior: Martin Hardorff Sandart 73,7 cm. Junior: ingen fangst Ørredkonkurrence: Skygge Å Senior: ingen fangst Junior: ingen fangst Aborrekonkurrence: Senior: Gert Mikkelsen Aborre e448gr gr. Junior: Magnus Emil Mikkelsen Aborre 464 gr. Efterårs Geddekonkurrence: Senior: Kim Pedersen Gedde 104,5cm Junior: Anna Kristensen Gedde 99,5cm Vinderen af Efterårs Geddekonkurrencen Kim Pedersen Grejbiksen Trige udlover en dusør på 1000 kr. til den der fanger den største gedde på over 110 cm. ved Silkeborg Fiskeriforenings Geddekonkurrencer. Fangsten skal registreres ved indvejningen ved Silkeborg Fiskeriforenings Geddekonkurrencer og du skal sende et billede af din fangst til 13

14 Bestyrelsen Formand: Fiskeriopsynsmand, foreningsforhold, udsætning af fisk, fiskepleje og klubbladet Morten Beck Nielsen Funder Møllevej Silkeborg Næstformand: Fiskeriopsynsmand, foreningsforhold, fiskerikontrol, og fiskekortsalg Karlo Jespersen Sindingvej Silkeborg Kasserer: Fiskeriopsynsmand, regnskab / medlemsregistrering, kun mellem og på hverdage Bjarne Gammelmark Simonsen Rodelundvej Them Sekretær: Forenings lokaler Sven-Aage Enevoldsen Vestre Alle Silkeborg Tlf.: Betyrelsesmedlem: Fiskeriopsynsmand. Jørn Wulff Østerbyvej Lemming Bestyrelsesmedlem: Fiskeriopsynsmand, Formand for Bådudvalget. Nils Thorup Ege Alle Silkeborg Bestyrelsesmedlem: Fiskeriopsynsmand, ungdomsarbejde og fiskepleje Lars Henrik Radant Klostervej 86 A 8680 Ry

15 Suppleanter & Fiskeriopsynsmænd Best. Suppleant: Jette Nors Hansen Kirkevej Bryrup Best. Suppleant: Jan Malvin Jespersen Kærsgårdsvej Silkeborg Båd-afdelingen: Formand: Nils Thorup Båd-afdelingen: Næstformand: Svend Aage Severinsen Fiskeriopsynsmænd uden for bestyrelsen: Svend Aage Severinsen Kurt Nedergaard Hansen Herluf Christensen Rene Kjær Rasmussen Bent Aage Gammelgaard Naturerhverv (døgnvagt) Fiskerinspektorat Øst (omstilling) Bilagskontrollanter: Svend Aage Severinsen PeterKristensen Grafisk konsulent: Ole Hanelius 15

16 Peder Pedersen med smuk islandsk laks fra East Ranga. Vi har danmarks største fluebar altid med over sikre storfangere på lager! (SFKCJLTFO SIVT TMPH E SFOF PQ G STUF HBOH J GPSÌSFU PH FS OV WPLTFU UJM BU W SF FO BG MBOEFUT TU STUF CVUJLLFS QÌ PWFS N NFE BMU UJM MZTUmTLFSFO Ronnie Knappe med en Jack Crevalle fra Mexico. 7J T UUFS FO TUPS SF J BU TFSWJDFSF BMMF LVOEFS GSB IZHHFmTLFSFO EFS mtlfs FO HBOH PN ÌSFU UJM EF EFS CSVHFS IFMF MJWFU QÌ WPSFT EFKMJHF IPCCZ t ( SFKCJLTFO SIVT MJHHFS J EFO OPSEMJHF EFM BG SIVT NFE NBTTFS BG HSBUJT Q QMBETFS MJHF GPSBO JOEHBOHFO t ) FS LBO EV PQMFWF FO BG MBOEFUT NFTU WFMBT TPSUFSFEF mtlfhsfk PH VETUZSTCVUJL NFE BMU UJM EJO IPCCZ t 7 J UJMCZEFS TBNUJEJH NBTTFS BLUJWJUFUFS LBTUFLVSTFS PH G MMFT mtlfuvsf UJM JOE PH VEMBOE Besøg Grejbiksen Århus og oplev kompetente fagfolk der gør deres til du får en vellykket oplevelse ved fiskevandet. Alt dette skal du selvfølgelig selv bedømme, når du besøger os første gang det plejer ikke at blive den sidste! På gensyn i Grejbiksen Århus, Ronnie Knappe

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Indholdsfortegnelse Nyt fra formanden...side 3 Din forening har brug for dig...side 4 Fiskevand...side 5 Salg af klubemblemer...side 5 En bøn fra

Læs mere

foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 2-2014

foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 2-2014 foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 2-2014 Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening nr. 2-2014 Redaktion Morten Beck Nielsen Forside foto Stemning fra aftenfi skeri Foto Morten Beck Grafisk

Læs mere

foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2013

foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2013 foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2013 Indholdsfortegnelse Lederen...side 3 Bådafdelingen...side 4 Bådhuset solgt...side 5 Generalforsamling 2013...side 5 Fra Gudensø til Mossø...side

Læs mere

foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2012

foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2012 foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 1-2012 Indholdsfortegnelse Tangeværket, endnu engang...side 3 PBS - adresseændring...side 3 Generalforsamling 2012...side 4 Pensionistklub...side 4 Sejlads

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 2-2012

foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 2-2012 foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - nr. 2-2012 Indholdsfortegnelse Farten dræber...side 3 Junior klub...side 5 Fra Ry Mølle til...side 4 Ulovligt fiskeri igen igen...side 8 Bådudvalg...side 9

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg), Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Referat: Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte. 1 Valg af dirigent Carlo Iversen blev valgt til dirigent.

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Stensved Tennisklub. Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK

Stensved Tennisklub. Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK Stensved Tennisklub Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK Bestyrelsen 2011 Formand: Hans Iversen Ansvar: Drosselvej 7 Post 4773 Stensved Kommunen Tlf. 55 38 67 03 Nye medlemmer hapi@stensvednet.dk Sponsorer

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Generalforsamling d. 5/2 2010

Generalforsamling d. 5/2 2010 Generalforsamling d. 5/2 2010 Valg af dirigent Formandens beretning Klubaften Januar/februar/Marts 15/2 2009 Havtur LF Waders Afd. Fyn Til premiere fiskeri i Odense å/fjord Sildetur til Aalborg havn Hornfisketur

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt 2. Beretning af foreningens Formand Anne-Marie Toftensberg berettede om klubbens aktiviteter

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling 2016 Referat fra generalforsamling 2016 Formand Steen Fischer byder velkommen. Beder forsamlingen holde et minuts stilhed for Erik Jepsen, som vi mistede først på året. 1. Valg af dirigent. Som blev Frank Rasmussen.

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016 Aage Jørgensen med en laks 5,93kg og 85cm fanget 17.september 2016 på spinner zone 4 Oktober 2016 Fiskeriet hos Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening

Læs mere

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster.

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 45. årgang - nr.3 Oktober 2015 Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Fjends Lystfiskerklub Stiftet den 26. januar 1999 November 2015 Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Se side 2 3 Kom og få nogle hyggelige timer sammen med gode venner - du kan binde nogle

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset.

Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per Kolberg Rikke Helstrup 2.suppleant

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra Ringsted Fotoklubs generalforsamling, mandag den

Referat fra Ringsted Fotoklubs generalforsamling, mandag den Referat fra Ringsted Fotoklubs generalforsamling, mandag den 4.3.2013. Tilstede: 20 fremmødte (24 betalende medlemmer). Afbud: Alice Florrisson 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent: Kim Fomsgaard 3.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Tennis i Hammel april 2013

Tennis i Hammel april 2013 Tennis i Hammel april 2013 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere