1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) Titel på Fælles færdiggørelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) Titel på Fælles færdiggørelse:"

Transkript

1 J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) Titel på Fælles færdiggørelse: Den danske ansøgende organisation: Lokale partnerorganisation: e-limu Kwa Wote (Uddannelse for alle) Moyo Kwa Moyo - DK Moyo Kwa Moyo - TZ Land: Tanzania Landets BNI per indbygger: 496$ (UM 2008) Ansøgt beløb fra Civilsamfundspuljen (til Start-dato for FF: Slut-dato for FF: Fælles færdiggørelse): kr. 1/ / Kontaktperson for FF: Navn: Susanne Lubago, Præstevænget 11, Nybøl, 6400 Sønderborg Projekttype som forventes ansøgt efterfølgende: [x] Projekt under kr. Er der tale om en genansøgning? [x] ja Ønskes svarbrev på: [x] engelsk Resumé af e-limu Kwa Wote projekt som forventes ansøgt efterfølgende Moyo Kwa Moyo DK søger om max kr. til vores projekt e-limu Kwa Wote, som har til formål at få flere synshandicappede børn inkluderet i grundskolen i udvalgte områder. Dette søges opnået ved: 1. Et efteruddannelsesprojekt for specialundervisningslærere og andre undervisere på 2 skoler i 2 regioner i Tanzania. 2. Fortalervirksomhed over for forældre til synshandicappede børn omkring de to skoler. 3. Kapacitetsopbygning af vores partnerorganisation Vi ønsker at starte med at samarbejde omkring et mindre projekt for at få afprøvet vores tilgang og få praktisk indsigt i Moyo Kwa Moyo -TZ og vores egen kapacitet i forhold til at styre et projekt. Resumé af emner, der skal finpudses som led i Fælles færdiggørelse: Overordnet ansøger vi for at få en fælles forståelse med vore lokale partnere for hvad det endelige projekt kommer til at indeholde. Vi vil: - i fællesskab med Moyo Kwa Moyo TZ, fastlægge tidsrammen og de tilhørende indikatorer for succes. - prioritere budgettet i samarbejde med Moyo Kwa Moyo TZ og gennem arbejdet med Mango aftale hvordan regnskabet aflægges. - indgå aftale med Moyo Kwa Moyo TZ om monitorering af projektet og ansvarsfordeling - inspirere Moyo Kwa Moyo TZ til fortalervirksomhed. - arbejde med organisationsudvikling og gennemgå risikoanalysen Dato Ansvarlig person (underskrift) Sted Ansvarlig person og position (blokbogstaver) CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 1

2 A. SAMARBEJDSPARTNERNE A.1 Den danske organisation Moyo Kwa Moyo - DK Moyo Kwa Moyo er swahili og betyder hjerte til hjerte. Foreningen har som formål ud fra et kristent menneskesyn, at skabe en bæredygtig udvikling for udsatte grupper i Tanzania. Foreningen er en demokratisk medlemsforening, hvor der afholdes årlig generalforsamling og valg til bestyrelsen. Foreningens visioner udspringer for en stor del af bestyrelsens vedkommende af et livslangt engagement og tilknytning til Tanzania. Foreningen talte i 2014 over 60 medlemmer, og har en voksende organisatorisk kapacitet, som følge af de gennemførte projekter. Bestyrelsesmedlemmer har deltaget på organisationsudviklingskursus hos CISU. På vores hjemmeside fremgår nyhedsbrevene om tiltag, og der er sket en formalisering af bestyrelsesarbejdet, hvilket man bl.a. kan se af et stigende aktivitetsniveau og regnskaber. Der er sket en geografisk ekspansion af medlemmerne der nu er i over 10 kommuner, så bestyrelsesmøder /generalforsamling nu er afholdt 3 steder i landet. Foreningen formår at tiltrække medlemmer af flere etniske baggrunde og tæller i dag personer fra 6 nationaliteter. Bestyrelsens medlemmer har vidt forskellige kompetencer der kommer arbejdet til gode. Bl.a. en økonom, lærer og tolk i swahili og engelsk, præst, tekniker og landbrugsuddannet. Læs mere om Moyo Kwa Moyo DK s bestyrelse og medlemmer i Bilag 1, (Bestyrelsen og medlemmer i Moyo Kwa Moyo-DK). Moyo Kwa Moyo har i sin levetid haft held med at få sat mange succesfulde tiltag i værk, der understøtter foreningens formål. Det har været: Gensidigt besøg. Herunder besøg fra Moyo Kwa Moyo - TZ støttet af Danida Afsendelse af container med hjælpemidler til handicappede i Tanzania Privat besøg af 16 medlemmer af Moyo Kwa Moyo DK i Tanzania Afholdelse af oplysningsaktivitet gennem projektet: Nybøl i verden, verden i Nybøl støttet af Projektrådgivningen med over 250 deltagere fra mere end 15 nationer. Medlemmer af Moyo Kwa Moyo DK var på selvfinansierede besøg i Tanzania. Bl.a. med henblik på møder mellem de to søsterforeninger vedr. arbejdet omkring Fælles Færdiggørelse. Besøg fra Moyo Kwa Moyo -TZ i 2 uger med oplysningsaktiviteter på 7 skoler i Sønderjylland og et stort event på Idrætshøjskolen i Sønderborg med over 200 fremmødte støttet af CISUs oplysningsbevilling. Moyo Kwa Moyo - DK har deltaget i forskellige kurser. Både i CISU, DFH og MS regi. Foreningen har bl.a. deltaget i LFA, fortalervirksomhed og fundraising, refraiming the message -kurser, partnerskab og projekt og organisationsudvikling. Der er et stort ønske om at kunne udvide det etablerede projektsamarbejde, der vil gøre en forskel især for de synshandicappede børn i Tanzania. Den beskrevne indsats vil også komme andre udsatte grupper som albinoer og fysisk handicappede til gode, da disse er integrerede på de samme skoler. A.3 Den lokale tanzaniske organisation Moyo Kwa Moyo - TZ Moyo Kwa Moyo TZ blev etableret i december Foreningen netværker med mange handicapforeninger i Tanzania. F.eks. SHIVYAWATA (Tanzania Federation of Disabled Peoples Organizations), TLB, (Tanzania League of the Blind), og TAS, (Tanzania Albino Society) og har CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 2

3 samarbejde med The Ministry of Education and Vocational Training MoEVT og The Ministry of Health. Moyo Kwa Moyo - TZ har stigende medlemstal og aktivitetsniveau, hvilket fremgår af deres årsberetning på hjemmesiden. I 2013 har Moyo Kwa Moyo-TZ påbegyndt et projekt til udbredelse af sport og fritidsaktiviteter for synshandicappede på Uhuru Mchanganyiko Primary School, se nedenfor. Derudover har de i 2013 indkaldt og mobiliseret medlemmer til en workshop med deltagelse af interessenter til projektet. Her blev interessentanalysen og målgruppeanalysen gennemført. Ved generalforsamlingen i juni 2013 deltog 28 medlemmer. Under generalforsamlingen blev der fokuseret på bæredygtighed, samt hvordan man kan rekruttere og bevare medlemmer som bl.a. vil blive inddraget i foreningens frivillige arbejde. Dele af organisationens formåls beskrivelse blev gennemgået for at etablere et fornyet ejerskab. Medlemmer fra MKM TZ har deltaget i nationale og internationale konferencer for handicappede og formanden var del af den gruppe der udarbejdede af kommissoriet for folketælling med henblik på indsamling af information om mennesker med handicap i Tanzania, som hidtil har været ukendte eller måske mangelfulde. Bestyrelsen i Moyo Kwa Moyo - TZ består af 11 personer, der kommer fra forskellige regioner i Tanzania. De fleste har alle været med tilbage fra foreningens stiftelse. Halvdelen af bestyrelsen er kvinder, og tre af dem er selv handicappede. Bestyrelsen mødes flere gange årligt og danner løbende ad hoc arbejdsgrupper. Til arbejdsgrupperne er tilknyttet et net af 52 frivillige herunder lærere ved blindeskoler og speciallærere SNE, (Special Need Education Teachers) og andre undervisere. De fleste i bestyrelsen har en videregående uddannelse bl.a. indenfor jura, økonomi og uddannelsesområdet. Se Bilag 2 og 4. Foreningen Moyo Kwa Moyo-TZ har udført flg. aktiviteter i relation til Moyo Kwa Moyo s formål: Jonas Lubago og Novath Rukwago fra Moyo Kwa Moyo TZ besøgte Danmark støttet af Danida. udvekslingsbesøg i Tanzania for Anne Sofie Jensen, Bachelor i engelsk fra Københavns Universitet og blind. De mødtes med UNICEF, Uddannelsesministeriet og Social & Sundhedsministeriet. Besøget blev støttet af Dansk Blindesamfund. Se Bilag 8. Arrangerede et program for besøg af en 16 mands stor delegation fra Moyo Kwa Moyo DK i Dar Es Salaam, samt afholdt møder omkring projektopbygning. Modtagelse af container fra Moyo Kwa Moyo -DK med syns- og handicaphjælpemidler. Udlevering og dokumentation af hjælpemidlerne til relevante institutioner og private modtagere Udvikling af aktuelle ansøgning e-limu Kwa Wote. Besøg i Danmark. Besøget var støttet Oplysningspuljen i CISU, Se Bilag 7 Oprette en bankkonto. Under normale omstændigheder er det en meget vanskelig opgave, da bankerne i Tanzania normalt ikke accepterer en underskrift i form af et fingeraftryk. Bestyrelsen formåede dette gennem seriøs lobbyisme og fortalervirksomhed. Der er i tilknytning til kontoen ført regnskab for 11 millioner Tshilling. udarbejdet informationsmaterialer på punktskrift, swahili og engelsk om organisationen og har distribueret dem i sine netværk. Moyo Kwa Moyo TZ har stor erfaring med fortalervirksomhed og lobbyisme. Foreningen har deltaget på relevante dialogmøder, som rettede sig mod at forbedre forholdene for handicappede og implementering af UNCRPD. Se Bilag 4 (Stamdata Moyo Kwa Moyo-TZ) CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 3

4 Bestyrelsen er som helhed meget erfaren i networking. Ikke kun i Tanzania, men i hele verden. Flere af medlemmerne har deltaget i workshops og videre uddannelse. Ikke bare i Afrika, men også i Europa, og de har deltaget i handicap CSO og social protection network. Oktober 2013 etableredes en samarbejdsgruppe med deltagelse af frivillige medlemmer ved en af projektskolerne: Uhuru Mchanganyiko Primary School, hvor vi har påbegyndt et sportsprojekt med ugentlige træninger i bla. goalball for synshandicappede. En lignende projektgruppe er etableret på skolen i Buigiri. I december 2013 arrangerede MKM-TZ et projektbesøg af fire MKM-DK medlemmer, der alle er lægestuderende, på Uhuru Mchanganyiko Primary School bl.a. med en pr-skabende international goalball-kamp. (se billeder på hjemmesiden). I maj 2014 forventes 2 medlemmer af MKM-TZ på selvfinancieret besøg i Danmark for gensidig udveksling og skolebesøg. Ved ovenstående aktiviteter har Moyo Kwa Moyo - TZ bevist at de har en stigende organisatorisk kapacitet og at de evner, at mobilisere frivillige og kan gennemføre projekter, og føre regnskabet hermed. A.4 Samarbejdsrelationen mellem de to foreninger og dens perspektiver Relationen mellem den danske og tanzaniske søsterforening har altid været god. Den baseres dels på familiære relationer i over 20 år, men også på at parterne hver især kan bidrage med deres særegne input. bl.a. fordi medlemmerne har forskellig uddannelsesmæssig og kulturel baggrund. Der har været et mangeårigt samarbejde med medlemmer fra Moyo Kwa Moyo i Danmark og Tanzania. Dette blev formaliseret ved etableringen af Moyo Kwa Moyo. Partnerskabet mellem de to søsterforeninger har udviklet sig positivt siden opstarten i Foreningerne er i løbende kontakt både gennem møder, hjemmeside, facebook, mail og telefon. Siden sommeren 2012 har de to foreninger arbejdet på Fælles Færdiggørelse og e-limu Kwa Wote. Et projekt, der skal give de synshandicappede børn et bedre grundlag for at opnå uddannelse og mulighed for at klare sig selv. Moyo Kwa Moyo TZ har efter anmodning fra speciallærere for handicappede udfærdiget hovedparten af forslaget til projektet e-limu Kwa Wote. Projektforslaget er omkring fortalervirksomhed, uddannelse og kapacitetsopbyggelse, og er helt i tråd med, hvad vi ser som vores fokusområde. Disse tiltag blev støttet på generalforsamlingen for Moyo Kwa Moyo DK d. 16/ Generalforsamlingen i 2014 er fastsat til d. 9/3. A.5 Forberedelsesprocessen Det første udkast til en projektbeskrivelse blev udarbejdet af Moyo Kwa Moyo TZ på engelsk og oversat af Moyo Kwa Moyo medlem Anne Sofie Jensen i Siden har vi arbejdet videre i en mindre projektgruppe bestående af tre andre medlemmer fra Moyo Kwa Moyo - DK for at afgrænse projektet og få et skarpere fokus, med Anne Sofie som fast oversætter. Vi har reduceret vores oprindelige projekt fra 4 skoler i tre regioner til at fokusere på de to skoler, vi i forvejen har et tæt samarbejde med. Vi har et stort ønske om at få projektet til at lykkes i samarbejde med vores tanzaniske partner og CISU. Vi har gennem LFA fået redskaber til projektplanlægningen og har udarbejdet et måltræ, der viste et afgrænset fokus/udvalgte projektilgange, dette blev indarbejdet i Matrix, Se bilag 9 (Matrix) Moyo Kwa Moyo-TZ har i juli 2013 afdækket mulige interessenter og lavet en donorprofil for de to skoler. Projektet e-limu Kwa Wote supplerer de igangværende aktiviteter og støtter op om noget, der endnu ikke gøres. Vi vil fremadrettet udarbejde en kontekst og risikoanalyse i april 2014, resultatet af dette vil indgå på workshoppen i juli i Tanzania. Vi vil gerne have fælles forståelse af hvordan vi monitorere projektet og dets fremgang når vi går i gang, herunder benyttelse af Mango. Medlemmer fra projektgruppen deltager i kursus vedr. regn- CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 4

5 skab i april I begyndelsen af FF vil projektgruppen til e-limu Kwa Wote i TZ blive indført i brug af Mango. Moyo Kwa Moyo - TZ og DK har et ønske om at gennemføre en inspiration til fortalervirksomhed og arbejde med organisationsudvikling til gavn for Moyo Kwa Moyo - TZ under workshoppens første del, hvilket vil være udgangspunktet for udarbejdelsen af fortalermateriale for forældre og til at afstemme forventninger til hinanden. B. BESKRIVELSE AF DEN PÅTÆNKTE INDSATS e-limu Kwa Wote Uddannelse for alle Moyo Kwa Moyo ønsker forbedret adgang til uddannelse og kvalificeret læring for børn med synshandicap i Tanzania. B.1 Baggrund I Tanzania møder børn med handicap en række problematikker i forsøget på at opnå uddannelse. Problemerne har vist sig at stamme fra det miljø, de befinder sig i, samt fra politikken på området, herunder lovgivningen for obligatorisk grunduddannelse. Lovgivningen 1 på området, herunder også området for de synshandicappede børn mangler klare retningslinjer for tilpasning af f.eks. undervisningsplaner. Betydningen af uddannelse som en drivkraft for udvikling har længe været anerkendt i Tanzania. I Vision erkender staten, at fattigdom ikke blot er mangel på indkomst, men også manglende adgang til de basale fornødenheder såsom uddannelse og andre sociale faciliteter. Det vigtigste tema i udryddelsen af fattigdom indbefatter bedre adgang til uddannelse, forbedret demokrati og anden social sikring. Tanzania har undladt at overholde flere centrale internationale konventioner, som dikterer en inkluderende uddannelsespolitik. Tanzania har underskrevet Salamanca erklæringen, men har endnu ikke en klar linje for, hvordan synshandicappede elever kan få lige adgang til grundskolen. Undervisningsmaterialer for synshandicappede er ikke tilgængelige, som f.eks. materialer i punktskrift og forstørret skrift. Generelt udgør de uhensigtsmæssige undervisningsmetoder, manglende undervisningsplaner, utilstrækkeligt uddannede speciallærere og holdningen til handicappede i almindelighed en trussel for elever med synshandicap. Typisk er der forventninger fra familien om øjeblikkelige afkast fra det barn, som har formået at komme igennem uddannelsessystemet. Derfor vil familier prioritere deres ikke-handicappede børn. Det forstærkes af, at man i samfundet generelt ikke har høje forventninger eller tanker om de evner, som en person med et handicap måtte have. Hvis et barn med synshandicap tidligere skulle have mulighed for uddannelse i Tanzania, betød det, at barnet måtte rejse fra sin familie og sit lokalsamfund, for at få en uddannelse på en specialskole, som var specielt tilrettelagt for børn med barnets handicap. Med tiden steg antallet af børn med handicap i Tanzania, hvilket medførte en øget efterspørgsel på uddannelse for denne målgruppe. I slutningen af 1960 erne introducerede regeringen, der nu var uafhængig af det tidligere britiske kolonistyre, grundskoleuddannelse og programmer, der skulle sikre uddannelse for alle. Det resulterede i en indførelse af integrerede skoler i næsten alle landets regioner. Tanzania er som så mange andre u-lande blevet påvirket af de internationale menneskerettighedserklæringer CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 5

6 UNESCOs definition af integration understreger, at det er en proces, hvor uddannelsessystemerne bør tage hensyn til den store mangfoldighed af børns forskellige egenskaber og behov. Det tanzaniske samfund har som helhed foretaget nogle få ændringer med henblik på forbedring af adgang til grundlæggende sociale ydelser. Problemer med nedvurdering af børn med synshandicap eksisterer stadig i lokalsamfundene. Forældre gemmer stadig deres børn hjemme i den tro, at de er værdiløse i samfundet, hvilket slører regeringens indsats. De seneste albinomord er en bekræftelse herpå. Indsatsen fra lokale og centrale myndigheder har ikke været i stand til at opfylde behov for en grunduddannelse for de synshandicappede børn. Den nuværende statistik viser at mindre end 2 % af de handicappede får en grunduddannelse og 1 % en ungdomsuddannelse i Tanzania. Oven i er der en stor del af de elever, der kommer i skole, som efterfølgende dropper ud, før de fuldfører 7. klasse. Den manglende uddannelse for synshandicappede børn gør det vanskeligt for dem senere at få arbejde og derved en indtægt. Det manifesterer sig i ekstrem fattigdom blandt synshandicappede. Undersøgelser viser, at det reelt set er meget dyrt at give understøttelse til den arbejdsløse og uuddannede synshandicappede. Manglende uddannelse er en ond spiral, der videregives til den synshandicappedes børn og fastholder familien i fattigdom. Det er en god investering at give uddannelse til børn med handicap. De vil senere være i stand til at tage vare på dem selv og deres familier. B.2 Problemanalyse Som konklusion på det ovenstående ser vi, at synshandicappede børn i ringe omfang gennemgår en grundskoleuddannelse og dette fastholder dem og deres familier i fattigdom. Uddannelsestilbuddet på grund- og specialskoler er ikke tilstrækkeligt. Meget få forældre indskriver deres synshandicappede børn i skolen og få fuldfører, da der bl.a. mangler specialviden hos lærerne, efteruddannelsesmuligheder, kompenserende undervisningsmaterialer og ressourcer. Af nævnte artikel fremgår det også at der er begyndende bevidsthed for at inkluderer handicappede elever lokalt. Der er dog en vis forvirring omkring hvad der er forskel på inkluderende og special undervisning og også her mangler der ressourcer. Som det fremgår af nedenstående analyse bliver en løsning nødt til at være mangestrenget. Da det som beskrevet er en kompleks problemstilling Der er kun to skoler: Patandi Teachers college (PATCO) i Arusha og Tumaini University (Iringa) der uddanner speciallærer, SNE, i hele Tanzania, dvs. at der kun uddannes 300 SNE-lærere om året på etårigt niveau og ca 130 på Bachelor niveau. PATCO er i gang med at udvikle et distance e-læringsforløb sammen med Terre des Hommes Holland, der skal afhjælpe en del den store efterspørgsel. Derudover ønsker Tanzanias regering at der oprettes nye SNE-seminarier, men disse er endnu ikke etableret. Der er inden for de seneste år etableret få ressourcecentre der dækker 130 distrikter. Der er indtil nu et begyndende netværksdannelse (se kilde), der koordinere forskellige aktørers indsatser på området og Moyo Kwa Moyo-TZ er i løbende kontakt med relevante partnere og vil gøre brug af lokale erfaringer og best practice på kurserne. Både Uhuru Mcanganyiko og Buigiri har uddannede SNE, men disse har brug for efteruddannelse, da der hele tiden dannes ny viden på området bl.a. i brug af elektroniske hjælpemidler, som de kan lære videre til andre. 3 Derfor vil vi gerne understøtte Moyo Kwa Moyo - TZs vision om at forøge procentandelen af handicappede i Tanzanias ca folkeskoler, der får en grunduddannelse ved et forsøg på to udvalgte grundskoler. 3 Se artikelippmedia.com - CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 6

7 Tidligere har der ikke været information om antal og hvem de synshandicappede er jf. baggrundsbeskrivelsen. Gennem resultaterne af den folketælling i 2012, som bestyrelsesmedlemmer i Moyo Kwa Moyo var en del af vil vi have mulighed for at komme i kontakt med forældre til synshandicappede børn, og ved fortalervirksomhed og opbygning af rollemodeller har vi en formodning om at kunne motivere forældre til handicappede børn til at sende børnene i skole og være mere bevidste om deres rettigheder. Vi har en forhåbning om at de børn der tidligere var gemt hjemme pga. uvidenhed eller økonomiske grunde får et bedre udgangspunkt for at møde i skolen. Ved at organisere forældrestøttegrupper får forældre et forum for netværk og erfaringsudveksling Handicaporganisationerne er på nuværende tidspunkt jf. baggrundsbeskrivelsen ikke stærke nok som talerør for medlemmerne. Regeringen udmønter ikke Salamanca erklæringen i form af strategier og handlinger. Dermed får de synshandicappede ikke tilstrækkelig viden om deres muligheder og rettigheder for uddannelse. Gennem kapacitetsudvikling af Moyo Kwa Moyos organisation giver vi en mulighed for at udvikle en strategi og handleplan til at opnå legitimitet for foreningens medlemmer, så de har kræfter til at løfte den generelle situation for de synshandicappede ved skolerne i projektområderne og mulighed for at udbygge de begyndende netværk til andre organisationer, der støtter handicappede. B.3 Indsatsens forventede målsætninger Projektets formål (Developement objective) e-limu Kwa Wote s overordnede formål er, at synshandicappede børn i Tanzania skal have lige mulighed for uddannelse. Moyo Kwa Moyo - DK og Moyo Kwa Moyo - TZ har i enighed udarbejdet dette udviklingsmål: Hvordan kan vi øge procentdelen for de synshandicappede børn, der får en grundskoleuddannelse fra de nuværende 2% i de udvalgte områder? Moyo Kwa Moyo - TZ og Moyo Kwa Moyo - DK søger at give lige adgang til uddannelse for børn med synshandicap ved: 1) Efteruddannelse af speciallærere og andre undervisere for synshandicappede børn i grundskolen. 2) Fortalervirksomhed for forældre til synshandicappede børn i alderen 3 10 år. 3) Organisationsstøtte til vores søsterorganisation Moyo Kwa Moyo - TZ Projektmål (Immediate objective) Projektet tænkes påbegyndt d.1. januar 2015 og afsluttet d. 1. september 2016 og sigter mod direkte at nå: Den 1. september 2016 er der indskrevet 30 % flere synshandicappede elever i klasse på de 2 udvalgte grundskoler samlet set. Output indikatorer for at nå dette projektmål er nedenstående. 1. Efteruddannelse af speciallærere og andre undervisere i grundskolen for synshandicappede 1.1. Den 1. januar 2016 har mindst 8 specialundervisningslærere og 8 andre undervisere modtaget efteruddannelse af relevante lokale undervisere udvalgt af Moyo-Kwa-Moyo -TZ. CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 7

8 1.2. Der har varet afholdt mindst 2 lokale kurser ved begge skoler, hvor de underviste videregiver den opnåede læring til deres kolleger. (og udøver sidemandsoplæring) 2. Fortalervirksomhed for forældre til synshandicappede børn i alderen 3 10 år, 1. og 2. klasse 2.1 Pr. 1. marts 2015 er der produceret et fortalermateriale, der kan bruges i forhold til forældre til børn med synshandicap, der motivere dem til at sende børnene i skole. 2.2 Pr har de underviste bestyrelsesmedlemmer i Moyo Kwa Moyo-TZ udført fortalervirksomhed overfor forældre i projektområderne 3. Organisationsstøtte til vores søsterorganisation 3.1 Pr. 1. august 2015 er der afhold en netværks-workshop for Moyo Kwa Moyos bestyrelse og andre lokale organisationer bl.a om udvidet samarbejdet i forhold til opnåelse af e-limu Kwa Wotes formål. 3.2 Pr. 1. september 2016 er der er evalueret på projektet og undersøgt muligheder for videreførelse og eventuelt udvidelse af projektet fremadrettet Projektområdet Projektområdet er udvalgt i samarbejde med vores partner. De udvalgte to skoler i de to regioner er skoler, der har udtrykt et behov for støtte til inkludering af en større andel af handicappede børn i skolen. Der er allerede SNE undervisere ved skolerne, hvis viden og ekspertise vi vil bruge. Skolen har et eksisterende netværk af frivillige fra Moyo Kwa Moyo - TZ, der gerne vil deltage. Jf. Generalforsamling Vi har i forvejen har kontakt til skolerne via sportsprojekterne og modtagelsen af hjælpemidler. Uhuru Mchanganyiko skole er kommunalt finansieret. Men får ekstra støtte i form af ekstra mad, uniformer, hjælpemidler. I 2013 byggede Mitsubishi en lille klinik på skolen og Rotary har etableret en brønd og to vandtanke på skolen. Der er ikke andre donorer, der støtter undervisningen. På Buigiri som er kommunalt finansieret, modtager de hjælpemidler og supplerende personaleudgifter af den Anglikanske Kirke. Se bilag 15. Projektet vil øge antallet af indskrevne synshandicappede elever på Uhuru i Dar Es Salaam og Buigiri i Dodoma med 30 % på de første klassetrin: Se bilag 10 (Beskrivelse af projektområdet) - Uhruru Mchanganyiko Primary School, Dar es Salaam har pt. 76 synshandicappede elever hvoraf de 26 går i 0-2 klasse, dvs. er målet at der pr. 1. august 2016 er 35 elever med synshandicap i de første klassetrin samt at flere fuldfører en primary education eksamen i 7. klasse - Buigiri Primary School, Dodoma har pt. 55 synshandicappede heraf 23 i 1-2. klasse dvs. er målet at der pr 1. august 2016 er indskrevet 30 elever i 1-2 klasse og at fordelingen af drenge og piger bliver mere jævn. (pt. er der kun 30 pct. piger). B.4 Omkostningsniveau og forventet tidsperiode Vi forventer på en periode fra januar 2015 til september 2016, at søge om kr til gennemførsel af ovenstående. Midlerne vil blive brugt næsten ligeligt på vore 3 overordnede projektmål. Foreløbigt er budgettet fordelt som nedenfor, men skal endeligt aftales på Fælles forberedelse. Fortalerarbejde ca. kr Organisationsudvikling ca. kr Efteruddannelse ca. kr CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 8

9 Projektrejse, 2 rejser for 2 personer, i 7 dage ca. kr De øvrige udgifter vil blive til monitorering, oplysning, administration og evaluering. B5. Målgruppe og deltagere Ved en workshop i Dar es Salaam samlede Moyo Kwa Moyo TZ forskellige interessenter på området. Bla. var skoleinspektørerne ved Uhuru Mcanganyiko og Head Teacher fra Buigiri, medlemmer af TLB, TAS og fra andre de andre 2 skoler i Morogoro, (der var en del af vores tidligere ansøgning), en skole fra Zanzibar og repræsentanter fra MoEVT (Ministry of Education and Vocational Training) se bilag 14. Interessent-analysen og målgruppeanalysen var nogle af de konkrete resultater af denne workshop. De er vedlagt i bilag 13. Den primære målgruppe er som det fremgår af bilaget dels elever ved de to skoler, som har et synshandicap, samt kommende elever, der snart er i den skolepligtige alder. Den førstnævnte gruppe af nuværende elever gavnes dels gennem en opkvalificering af lærerne samt fortalervirksomheden. Den anden gruppe af børn der er på vej i skole gavnes gennem fortalervirksomhed og muligheden for at deres forældre bliver opmærksom på rettighederne for synshandicappede og dermed vil sende dem i skole. Den sekundære målgruppe er lærer der modtager træning og deltager i projektets aktiviteter. Moyo Kwa Moyos bestyrelse og frivillige. Forældre der inddrages i netværksgrupper. Den tredje gruppe er de vi kalder DPO-leaders (disabled people's organisations) som vil levere undervisning, tid og viden til projektet. I den tredje gruppe indgår også embedsmænd og specialundervisningskoordinatorer som videreformidler resultaterne, best practice mv. B.6 Indsatsens strategi og bæredygtighed Vi vil forbedre forholdene for de synshandicappede i Tanzania ved at - Efteruddannelse af lærere på de udvalgte skoler. - Fortalerviksomhed rettet mod forældre til synshandicappede børn. - Kapacitetsopbygge partnerorganisationen. Ved at arbejde på disse tre strenge løfter vi både niveauet for undervisningen, holdningen til at børnene skal i skole og giver legitimitet til den lokale partner, i forhold til et fremadrettet arbejde, og til at indgå relevante netværk. Vi vil gerne bruge erfaringerne fra dette projekt til en ny ansøgning på sigt til en udvidelse af projektområdet. Forhåbentlig på basis af et fortsat samarbejde med Moyo Kwa Moyo TZ. De erhvervede erfaringer vil blive videregivet og den erhvervede erfaring vil for lærernes vedkommende jo kunne blive brugt også på lang sigt. C. HVAD SKAL UNDERSØGES? C.1 Hvorfor lave Fælles færdiggørelse? CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 9

10 Vi søger Fælles Færdiggørelse for at færdiggøre vores projektansøgning e-limu Kwa Wote for at få en fælles forståelse med vore lokale partnere for hvad det endelige projekt kommer til at indeholde. Vi vil konkret: - i fællesskab med Moyo Kwa Moyo TZ, endeligt fastlægge tidsrammen og de tilhørende indikatorer for succes. Dette skal bidrage til at vil arbejder i samme retning. - prioritere budgettet i samarbejde med Moyo Kwa Moyo TZ og gennem arbejdet med Mango aftale hvordan regnskabet aflægges. - lave en endelig aftale med Moyo Kwa Moyo TZ om monitorering af projektet og ansvarsfordeling. - inspirere Moyo Kwa Moyo TZ til fortalervirksomhed. - arbejde med organisationsudvikling og gennemgå risikoanalysen og justere eventuelt i samarbejde med projektgruppen. C.2 Hvordan vil disse spørgsmål blive afklaret (aktiviteter & arbejdsmetoder)? Vores interessenter i Syd er vores søsterorganisation Moyo Kwa Moyo TZ, TAS - Tanzania Albino Society, TLB - Tanzania League of the Blind, lærere på de 2 specialskoler i de 2 udvalgte regioner, forældre til synshandicappede børn, MoVET, Dar Es Salaam og Tumaini Universitet. De første dage af vores ophold i Tanzania vil vi besøge projektskolerne og mødes med rektor og de frivillige netværk omkring skolerne. Skolerne har udvalgt hver 4 frivillige deltagere til workshoppen, og vi vil tilstræbe at kønsfordelingen på deltagerne bliver lige. På workshoppen med Moyo Kwa Moyo-TZ vil vi arbejde med organisationsudvikling & fælles visioner, Fortalervirksomhed og monitorering vha. Mango. Ved andre møder med Moyo Kwa Moyo TZ arbejdsgruppe vil vi arbejde med LFA- til færdiggørelse af Matrix og udarbejde og underskrive en partnerskabsaftale. Projektaktiviteter fastlægges Gennemførsel for at opnå ovenstående. Består i at vi gennemgår den endelige ansøgning med arbejdsgruppen for Moyo Kwa Moyo - TZ punkt for punkt for at vi i fællesskab kan blive enige om udestående. Foreløbigt ser vores aktivitetsplan for e-limu Kwa Wote således ud: Projektaktiviteter. For målområde 1: Uddannelse af lærere i grundskolen for synshandicappede 1.1.Den 1. august 2016 har mindst 8 specialundervisningslærere og 8 andre undervisere modtaget efteruddannelse af Moyo-Kwa-Moyo - TZ og a. Bearbejde indsamlede prioriterede ønsker fra vores referencegruppe. b. Afholde min. 2 lokale kurser. c. Afholde en fælles workshop for underviserne. For målområde 2: Fortalervirksomhed for forældre til synshandicappede børn i alderen 3 10 år, børn i 1. og 2. klasse. 2.1 Pr. 1. marts 2015 er der produceret et fortalermateriale af Moyo Kwa Moyo TZ, der kan bruges i forhold til forældre til børn med synshandicap. a. Udarbejde et udkast til fortalermateriale. b. Godkende fortalermaterialet i samarbejde med relevante myndigheder. 2.2 Pr. 1. januar 2016 har bestyrelsesmedlemmer fra Moyo Kwa Moyo-TZ udført fortalervirksomhed overfor forældre i projektområderne. a. Undervise bestyrelsen i Moyo Kwa Moyo -TZ i Fortalervirksomhed. b. Opsøge forældre til synshandicappede børn i alderen 3-10 år i projektområdet og organisere de, der har ønsket, i forældrestøttegrupper. CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 10

Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til CISU online

Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til CISU online Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til CISU online Indhold Sådan logger du ind på ansøgningsmodulet... 1 Sådan indtaster du stamdata om den danske organisation... 3 Sådan indtaster partner stamdata

Læs mere

Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til DERF online

Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til DERF online The Danish Emergency Relief Fund (DERF) Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til DERF online Husk: Hvis I indsender ansøgninger om en Organisational capacity assessment og funding af en humanitær

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET mellem studerende og institut / Application to the Study Board at the Faculty of Science Concerning an Approval

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Læs vejledningen først 1. Personoplysninger / personal information Navn / name: Gade, husnummer, postnummer

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup Kursusprogram Hands on international cooperation Fire dages seminar om den internationale dimension - heraf to dages kontaktseminar sammen med lærere fra hele Europa Riga, Letland 13.-16. november 2017

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

1. Cover page THE CIVIL SOCIETY FUND SMALL-SCALE DEVELOPMENT PROJECT (budget up to DKK 500,000)

1. Cover page THE CIVIL SOCIETY FUND SMALL-SCALE DEVELOPMENT PROJECT (budget up to DKK 500,000) Ref. no. (to be filled out by CISU) 1. Cover page THE CIVIL SOCIETY FUND SMALL-SCALE DEVELOPMENT PROJECT (budget up to DKK 500,000) Project title Danish applicant organisation Other Danish partner(s),

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Overview of education statistics in Denmark

Overview of education statistics in Denmark Overview of education statistics in Denmark Christian Vittrup Peter Bohnstedt Anan Hansen Education Statistics Statistics Denmark A simple model Basic information on the students Who Where What When Okt.

Læs mere

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs.

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs. 2-a. Jeg har ikke modtaget de bestilte varer forretningen er gået konkurs Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015 Tiny Maerschalk Head of International Community v/erhverv Aarhus Flyttet til Danmark i August 1997 Uddannelse: Cand.ling.merc (Belgien) Socialrådgiver (Danmark) Erfaring: Event Coordinator ved International

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014-2015

Bestyrelsens beretning 2014-2015 CICED Community for International Cooperation in Education and Development Titangade 11 w 2200 København N w info@ciced.dk w www.ciced.dk w +45] 4189 7131 Bestyrelsens beretning 2014-2015 Introduktion

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektets formål Projektets formål er at styrke nydanskeres deltagelse i demokratiske processer, herunder det brede fritids- og foreningsliv. Ydermere har projektet

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema University of Queensland Study Abroad 1 Start your UQ Application Log ind via https://apply.uq.edu.au Du skal nu lave en ny profil ( account ). Det gør

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014 1 Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 214 Husk at læse retningslinjerne til Oplysningspuljen grundigt igennem inden I udfylder ansøgningsskemaet. Se dem her: cisu.dk/oplysningspulje. Ansøgningen

Læs mere

Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet

Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet Til BSU platformene 23. november 2012 J.nr. 2010-6330-04 AS Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet Udenrigsministeriet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Foreningen Retro Knabrostræde 26, 1210 København

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Assist-Denmark Glenstrup Søvej 12 Holmgaard 8990 Faarup

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting April. 9. 2010 Det Tekniske Fakultet Staff Meeting Agenda, April 9th. 2010 Coffee and breakfast rolls Research and Development Experiences Initiating

Læs mere

Business in Society Strategy Reinterpretation

Business in Society Strategy Reinterpretation B3-011 Pkt. 3 Bilag 3.1 Strategy Reinterpretation June 011 Strategy Roadmap Milestones 17/6 /9 Board meeting Board seminar Phase 1: Tki Taking stock Phase : Strategy t reinterpretation t ti Phase 3: Strategy

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2013 haft kontakt til 17.983 brugere

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Uddannelsesbyen Aalborg

Uddannelsesbyen Aalborg Uddannelsesbyen Aalborg Udvikling af Uddannelsesbyen Aalborg Historien bag Fra industriby til service- industri, og vidensby Uddannelsesrådet etableret 2007 Uddannelsesrådets sammensætning Bred sammensætning

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

DI Den 9. november 2009 SGA

DI Den 9. november 2009 SGA DI Den 9. november 2009 SGA I det seneste år har der været en debat om behovet for internationale skoler. For at kvalificere den debat har DI spurgt en række danske virksomheder om deres behov for internationale

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER

STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER Find vejen frem VIA University College STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER Find vejen frem VIA University College FASE 1 - Ansøgning - Vejledning og procedurer Information

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema University of Queensland Hele bachelor- og kandidatuddannelser 1 Start your UQ Application Log ind via https://apply.uq.edu.au Du skal nu lave en ny

Læs mere

PARTNERSKABER I GENBRUG TIL SYD R E V I E W 2 0 1 5

PARTNERSKABER I GENBRUG TIL SYD R E V I E W 2 0 1 5 PARTNERSKABER I GENBRUG TIL SYD R E V I E W 2 0 1 5 GTS & PARTNERSKABSPRINCIPPET GTS overordnede formål er at bidrage til udviklingen af et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund i udviklingslandene.

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere