1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) Titel på Fælles færdiggørelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) Titel på Fælles færdiggørelse:"

Transkript

1 J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) Titel på Fælles færdiggørelse: Den danske ansøgende organisation: Lokale partnerorganisation: e-limu Kwa Wote (Uddannelse for alle) Moyo Kwa Moyo - DK Moyo Kwa Moyo - TZ Land: Tanzania Landets BNI per indbygger: 496$ (UM 2008) Ansøgt beløb fra Civilsamfundspuljen (til Start-dato for FF: Slut-dato for FF: Fælles færdiggørelse): kr. 1/ / Kontaktperson for FF: Navn: Susanne Lubago, Præstevænget 11, Nybøl, 6400 Sønderborg Projekttype som forventes ansøgt efterfølgende: [x] Projekt under kr. Er der tale om en genansøgning? [x] ja Ønskes svarbrev på: [x] engelsk Resumé af e-limu Kwa Wote projekt som forventes ansøgt efterfølgende Moyo Kwa Moyo DK søger om max kr. til vores projekt e-limu Kwa Wote, som har til formål at få flere synshandicappede børn inkluderet i grundskolen i udvalgte områder. Dette søges opnået ved: 1. Et efteruddannelsesprojekt for specialundervisningslærere og andre undervisere på 2 skoler i 2 regioner i Tanzania. 2. Fortalervirksomhed over for forældre til synshandicappede børn omkring de to skoler. 3. Kapacitetsopbygning af vores partnerorganisation Vi ønsker at starte med at samarbejde omkring et mindre projekt for at få afprøvet vores tilgang og få praktisk indsigt i Moyo Kwa Moyo -TZ og vores egen kapacitet i forhold til at styre et projekt. Resumé af emner, der skal finpudses som led i Fælles færdiggørelse: Overordnet ansøger vi for at få en fælles forståelse med vore lokale partnere for hvad det endelige projekt kommer til at indeholde. Vi vil: - i fællesskab med Moyo Kwa Moyo TZ, fastlægge tidsrammen og de tilhørende indikatorer for succes. - prioritere budgettet i samarbejde med Moyo Kwa Moyo TZ og gennem arbejdet med Mango aftale hvordan regnskabet aflægges. - indgå aftale med Moyo Kwa Moyo TZ om monitorering af projektet og ansvarsfordeling - inspirere Moyo Kwa Moyo TZ til fortalervirksomhed. - arbejde med organisationsudvikling og gennemgå risikoanalysen Dato Ansvarlig person (underskrift) Sted Ansvarlig person og position (blokbogstaver) CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 1

2 A. SAMARBEJDSPARTNERNE A.1 Den danske organisation Moyo Kwa Moyo - DK Moyo Kwa Moyo er swahili og betyder hjerte til hjerte. Foreningen har som formål ud fra et kristent menneskesyn, at skabe en bæredygtig udvikling for udsatte grupper i Tanzania. Foreningen er en demokratisk medlemsforening, hvor der afholdes årlig generalforsamling og valg til bestyrelsen. Foreningens visioner udspringer for en stor del af bestyrelsens vedkommende af et livslangt engagement og tilknytning til Tanzania. Foreningen talte i 2014 over 60 medlemmer, og har en voksende organisatorisk kapacitet, som følge af de gennemførte projekter. Bestyrelsesmedlemmer har deltaget på organisationsudviklingskursus hos CISU. På vores hjemmeside fremgår nyhedsbrevene om tiltag, og der er sket en formalisering af bestyrelsesarbejdet, hvilket man bl.a. kan se af et stigende aktivitetsniveau og regnskaber. Der er sket en geografisk ekspansion af medlemmerne der nu er i over 10 kommuner, så bestyrelsesmøder /generalforsamling nu er afholdt 3 steder i landet. Foreningen formår at tiltrække medlemmer af flere etniske baggrunde og tæller i dag personer fra 6 nationaliteter. Bestyrelsens medlemmer har vidt forskellige kompetencer der kommer arbejdet til gode. Bl.a. en økonom, lærer og tolk i swahili og engelsk, præst, tekniker og landbrugsuddannet. Læs mere om Moyo Kwa Moyo DK s bestyrelse og medlemmer i Bilag 1, (Bestyrelsen og medlemmer i Moyo Kwa Moyo-DK). Moyo Kwa Moyo har i sin levetid haft held med at få sat mange succesfulde tiltag i værk, der understøtter foreningens formål. Det har været: Gensidigt besøg. Herunder besøg fra Moyo Kwa Moyo - TZ støttet af Danida Afsendelse af container med hjælpemidler til handicappede i Tanzania Privat besøg af 16 medlemmer af Moyo Kwa Moyo DK i Tanzania Afholdelse af oplysningsaktivitet gennem projektet: Nybøl i verden, verden i Nybøl støttet af Projektrådgivningen med over 250 deltagere fra mere end 15 nationer. Medlemmer af Moyo Kwa Moyo DK var på selvfinansierede besøg i Tanzania. Bl.a. med henblik på møder mellem de to søsterforeninger vedr. arbejdet omkring Fælles Færdiggørelse. Besøg fra Moyo Kwa Moyo -TZ i 2 uger med oplysningsaktiviteter på 7 skoler i Sønderjylland og et stort event på Idrætshøjskolen i Sønderborg med over 200 fremmødte støttet af CISUs oplysningsbevilling. Moyo Kwa Moyo - DK har deltaget i forskellige kurser. Både i CISU, DFH og MS regi. Foreningen har bl.a. deltaget i LFA, fortalervirksomhed og fundraising, refraiming the message -kurser, partnerskab og projekt og organisationsudvikling. Der er et stort ønske om at kunne udvide det etablerede projektsamarbejde, der vil gøre en forskel især for de synshandicappede børn i Tanzania. Den beskrevne indsats vil også komme andre udsatte grupper som albinoer og fysisk handicappede til gode, da disse er integrerede på de samme skoler. A.3 Den lokale tanzaniske organisation Moyo Kwa Moyo - TZ Moyo Kwa Moyo TZ blev etableret i december Foreningen netværker med mange handicapforeninger i Tanzania. F.eks. SHIVYAWATA (Tanzania Federation of Disabled Peoples Organizations), TLB, (Tanzania League of the Blind), og TAS, (Tanzania Albino Society) og har CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 2

3 samarbejde med The Ministry of Education and Vocational Training MoEVT og The Ministry of Health. Moyo Kwa Moyo - TZ har stigende medlemstal og aktivitetsniveau, hvilket fremgår af deres årsberetning på hjemmesiden. I 2013 har Moyo Kwa Moyo-TZ påbegyndt et projekt til udbredelse af sport og fritidsaktiviteter for synshandicappede på Uhuru Mchanganyiko Primary School, se nedenfor. Derudover har de i 2013 indkaldt og mobiliseret medlemmer til en workshop med deltagelse af interessenter til projektet. Her blev interessentanalysen og målgruppeanalysen gennemført. Ved generalforsamlingen i juni 2013 deltog 28 medlemmer. Under generalforsamlingen blev der fokuseret på bæredygtighed, samt hvordan man kan rekruttere og bevare medlemmer som bl.a. vil blive inddraget i foreningens frivillige arbejde. Dele af organisationens formåls beskrivelse blev gennemgået for at etablere et fornyet ejerskab. Medlemmer fra MKM TZ har deltaget i nationale og internationale konferencer for handicappede og formanden var del af den gruppe der udarbejdede af kommissoriet for folketælling med henblik på indsamling af information om mennesker med handicap i Tanzania, som hidtil har været ukendte eller måske mangelfulde. Bestyrelsen i Moyo Kwa Moyo - TZ består af 11 personer, der kommer fra forskellige regioner i Tanzania. De fleste har alle været med tilbage fra foreningens stiftelse. Halvdelen af bestyrelsen er kvinder, og tre af dem er selv handicappede. Bestyrelsen mødes flere gange årligt og danner løbende ad hoc arbejdsgrupper. Til arbejdsgrupperne er tilknyttet et net af 52 frivillige herunder lærere ved blindeskoler og speciallærere SNE, (Special Need Education Teachers) og andre undervisere. De fleste i bestyrelsen har en videregående uddannelse bl.a. indenfor jura, økonomi og uddannelsesområdet. Se Bilag 2 og 4. Foreningen Moyo Kwa Moyo-TZ har udført flg. aktiviteter i relation til Moyo Kwa Moyo s formål: Jonas Lubago og Novath Rukwago fra Moyo Kwa Moyo TZ besøgte Danmark støttet af Danida. udvekslingsbesøg i Tanzania for Anne Sofie Jensen, Bachelor i engelsk fra Københavns Universitet og blind. De mødtes med UNICEF, Uddannelsesministeriet og Social & Sundhedsministeriet. Besøget blev støttet af Dansk Blindesamfund. Se Bilag 8. Arrangerede et program for besøg af en 16 mands stor delegation fra Moyo Kwa Moyo DK i Dar Es Salaam, samt afholdt møder omkring projektopbygning. Modtagelse af container fra Moyo Kwa Moyo -DK med syns- og handicaphjælpemidler. Udlevering og dokumentation af hjælpemidlerne til relevante institutioner og private modtagere Udvikling af aktuelle ansøgning e-limu Kwa Wote. Besøg i Danmark. Besøget var støttet Oplysningspuljen i CISU, Se Bilag 7 Oprette en bankkonto. Under normale omstændigheder er det en meget vanskelig opgave, da bankerne i Tanzania normalt ikke accepterer en underskrift i form af et fingeraftryk. Bestyrelsen formåede dette gennem seriøs lobbyisme og fortalervirksomhed. Der er i tilknytning til kontoen ført regnskab for 11 millioner Tshilling. udarbejdet informationsmaterialer på punktskrift, swahili og engelsk om organisationen og har distribueret dem i sine netværk. Moyo Kwa Moyo TZ har stor erfaring med fortalervirksomhed og lobbyisme. Foreningen har deltaget på relevante dialogmøder, som rettede sig mod at forbedre forholdene for handicappede og implementering af UNCRPD. Se Bilag 4 (Stamdata Moyo Kwa Moyo-TZ) CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 3

4 Bestyrelsen er som helhed meget erfaren i networking. Ikke kun i Tanzania, men i hele verden. Flere af medlemmerne har deltaget i workshops og videre uddannelse. Ikke bare i Afrika, men også i Europa, og de har deltaget i handicap CSO og social protection network. Oktober 2013 etableredes en samarbejdsgruppe med deltagelse af frivillige medlemmer ved en af projektskolerne: Uhuru Mchanganyiko Primary School, hvor vi har påbegyndt et sportsprojekt med ugentlige træninger i bla. goalball for synshandicappede. En lignende projektgruppe er etableret på skolen i Buigiri. I december 2013 arrangerede MKM-TZ et projektbesøg af fire MKM-DK medlemmer, der alle er lægestuderende, på Uhuru Mchanganyiko Primary School bl.a. med en pr-skabende international goalball-kamp. (se billeder på hjemmesiden). I maj 2014 forventes 2 medlemmer af MKM-TZ på selvfinancieret besøg i Danmark for gensidig udveksling og skolebesøg. Ved ovenstående aktiviteter har Moyo Kwa Moyo - TZ bevist at de har en stigende organisatorisk kapacitet og at de evner, at mobilisere frivillige og kan gennemføre projekter, og føre regnskabet hermed. A.4 Samarbejdsrelationen mellem de to foreninger og dens perspektiver Relationen mellem den danske og tanzaniske søsterforening har altid været god. Den baseres dels på familiære relationer i over 20 år, men også på at parterne hver især kan bidrage med deres særegne input. bl.a. fordi medlemmerne har forskellig uddannelsesmæssig og kulturel baggrund. Der har været et mangeårigt samarbejde med medlemmer fra Moyo Kwa Moyo i Danmark og Tanzania. Dette blev formaliseret ved etableringen af Moyo Kwa Moyo. Partnerskabet mellem de to søsterforeninger har udviklet sig positivt siden opstarten i Foreningerne er i løbende kontakt både gennem møder, hjemmeside, facebook, mail og telefon. Siden sommeren 2012 har de to foreninger arbejdet på Fælles Færdiggørelse og e-limu Kwa Wote. Et projekt, der skal give de synshandicappede børn et bedre grundlag for at opnå uddannelse og mulighed for at klare sig selv. Moyo Kwa Moyo TZ har efter anmodning fra speciallærere for handicappede udfærdiget hovedparten af forslaget til projektet e-limu Kwa Wote. Projektforslaget er omkring fortalervirksomhed, uddannelse og kapacitetsopbyggelse, og er helt i tråd med, hvad vi ser som vores fokusområde. Disse tiltag blev støttet på generalforsamlingen for Moyo Kwa Moyo DK d. 16/ Generalforsamlingen i 2014 er fastsat til d. 9/3. A.5 Forberedelsesprocessen Det første udkast til en projektbeskrivelse blev udarbejdet af Moyo Kwa Moyo TZ på engelsk og oversat af Moyo Kwa Moyo medlem Anne Sofie Jensen i Siden har vi arbejdet videre i en mindre projektgruppe bestående af tre andre medlemmer fra Moyo Kwa Moyo - DK for at afgrænse projektet og få et skarpere fokus, med Anne Sofie som fast oversætter. Vi har reduceret vores oprindelige projekt fra 4 skoler i tre regioner til at fokusere på de to skoler, vi i forvejen har et tæt samarbejde med. Vi har et stort ønske om at få projektet til at lykkes i samarbejde med vores tanzaniske partner og CISU. Vi har gennem LFA fået redskaber til projektplanlægningen og har udarbejdet et måltræ, der viste et afgrænset fokus/udvalgte projektilgange, dette blev indarbejdet i Matrix, Se bilag 9 (Matrix) Moyo Kwa Moyo-TZ har i juli 2013 afdækket mulige interessenter og lavet en donorprofil for de to skoler. Projektet e-limu Kwa Wote supplerer de igangværende aktiviteter og støtter op om noget, der endnu ikke gøres. Vi vil fremadrettet udarbejde en kontekst og risikoanalyse i april 2014, resultatet af dette vil indgå på workshoppen i juli i Tanzania. Vi vil gerne have fælles forståelse af hvordan vi monitorere projektet og dets fremgang når vi går i gang, herunder benyttelse af Mango. Medlemmer fra projektgruppen deltager i kursus vedr. regn- CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 4

5 skab i april I begyndelsen af FF vil projektgruppen til e-limu Kwa Wote i TZ blive indført i brug af Mango. Moyo Kwa Moyo - TZ og DK har et ønske om at gennemføre en inspiration til fortalervirksomhed og arbejde med organisationsudvikling til gavn for Moyo Kwa Moyo - TZ under workshoppens første del, hvilket vil være udgangspunktet for udarbejdelsen af fortalermateriale for forældre og til at afstemme forventninger til hinanden. B. BESKRIVELSE AF DEN PÅTÆNKTE INDSATS e-limu Kwa Wote Uddannelse for alle Moyo Kwa Moyo ønsker forbedret adgang til uddannelse og kvalificeret læring for børn med synshandicap i Tanzania. B.1 Baggrund I Tanzania møder børn med handicap en række problematikker i forsøget på at opnå uddannelse. Problemerne har vist sig at stamme fra det miljø, de befinder sig i, samt fra politikken på området, herunder lovgivningen for obligatorisk grunduddannelse. Lovgivningen 1 på området, herunder også området for de synshandicappede børn mangler klare retningslinjer for tilpasning af f.eks. undervisningsplaner. Betydningen af uddannelse som en drivkraft for udvikling har længe været anerkendt i Tanzania. I Vision erkender staten, at fattigdom ikke blot er mangel på indkomst, men også manglende adgang til de basale fornødenheder såsom uddannelse og andre sociale faciliteter. Det vigtigste tema i udryddelsen af fattigdom indbefatter bedre adgang til uddannelse, forbedret demokrati og anden social sikring. Tanzania har undladt at overholde flere centrale internationale konventioner, som dikterer en inkluderende uddannelsespolitik. Tanzania har underskrevet Salamanca erklæringen, men har endnu ikke en klar linje for, hvordan synshandicappede elever kan få lige adgang til grundskolen. Undervisningsmaterialer for synshandicappede er ikke tilgængelige, som f.eks. materialer i punktskrift og forstørret skrift. Generelt udgør de uhensigtsmæssige undervisningsmetoder, manglende undervisningsplaner, utilstrækkeligt uddannede speciallærere og holdningen til handicappede i almindelighed en trussel for elever med synshandicap. Typisk er der forventninger fra familien om øjeblikkelige afkast fra det barn, som har formået at komme igennem uddannelsessystemet. Derfor vil familier prioritere deres ikke-handicappede børn. Det forstærkes af, at man i samfundet generelt ikke har høje forventninger eller tanker om de evner, som en person med et handicap måtte have. Hvis et barn med synshandicap tidligere skulle have mulighed for uddannelse i Tanzania, betød det, at barnet måtte rejse fra sin familie og sit lokalsamfund, for at få en uddannelse på en specialskole, som var specielt tilrettelagt for børn med barnets handicap. Med tiden steg antallet af børn med handicap i Tanzania, hvilket medførte en øget efterspørgsel på uddannelse for denne målgruppe. I slutningen af 1960 erne introducerede regeringen, der nu var uafhængig af det tidligere britiske kolonistyre, grundskoleuddannelse og programmer, der skulle sikre uddannelse for alle. Det resulterede i en indførelse af integrerede skoler i næsten alle landets regioner. Tanzania er som så mange andre u-lande blevet påvirket af de internationale menneskerettighedserklæringer CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 5

6 UNESCOs definition af integration understreger, at det er en proces, hvor uddannelsessystemerne bør tage hensyn til den store mangfoldighed af børns forskellige egenskaber og behov. Det tanzaniske samfund har som helhed foretaget nogle få ændringer med henblik på forbedring af adgang til grundlæggende sociale ydelser. Problemer med nedvurdering af børn med synshandicap eksisterer stadig i lokalsamfundene. Forældre gemmer stadig deres børn hjemme i den tro, at de er værdiløse i samfundet, hvilket slører regeringens indsats. De seneste albinomord er en bekræftelse herpå. Indsatsen fra lokale og centrale myndigheder har ikke været i stand til at opfylde behov for en grunduddannelse for de synshandicappede børn. Den nuværende statistik viser at mindre end 2 % af de handicappede får en grunduddannelse og 1 % en ungdomsuddannelse i Tanzania. Oven i er der en stor del af de elever, der kommer i skole, som efterfølgende dropper ud, før de fuldfører 7. klasse. Den manglende uddannelse for synshandicappede børn gør det vanskeligt for dem senere at få arbejde og derved en indtægt. Det manifesterer sig i ekstrem fattigdom blandt synshandicappede. Undersøgelser viser, at det reelt set er meget dyrt at give understøttelse til den arbejdsløse og uuddannede synshandicappede. Manglende uddannelse er en ond spiral, der videregives til den synshandicappedes børn og fastholder familien i fattigdom. Det er en god investering at give uddannelse til børn med handicap. De vil senere være i stand til at tage vare på dem selv og deres familier. B.2 Problemanalyse Som konklusion på det ovenstående ser vi, at synshandicappede børn i ringe omfang gennemgår en grundskoleuddannelse og dette fastholder dem og deres familier i fattigdom. Uddannelsestilbuddet på grund- og specialskoler er ikke tilstrækkeligt. Meget få forældre indskriver deres synshandicappede børn i skolen og få fuldfører, da der bl.a. mangler specialviden hos lærerne, efteruddannelsesmuligheder, kompenserende undervisningsmaterialer og ressourcer. Af nævnte artikel fremgår det også at der er begyndende bevidsthed for at inkluderer handicappede elever lokalt. Der er dog en vis forvirring omkring hvad der er forskel på inkluderende og special undervisning og også her mangler der ressourcer. Som det fremgår af nedenstående analyse bliver en løsning nødt til at være mangestrenget. Da det som beskrevet er en kompleks problemstilling Der er kun to skoler: Patandi Teachers college (PATCO) i Arusha og Tumaini University (Iringa) der uddanner speciallærer, SNE, i hele Tanzania, dvs. at der kun uddannes 300 SNE-lærere om året på etårigt niveau og ca 130 på Bachelor niveau. PATCO er i gang med at udvikle et distance e-læringsforløb sammen med Terre des Hommes Holland, der skal afhjælpe en del den store efterspørgsel. Derudover ønsker Tanzanias regering at der oprettes nye SNE-seminarier, men disse er endnu ikke etableret. Der er inden for de seneste år etableret få ressourcecentre der dækker 130 distrikter. Der er indtil nu et begyndende netværksdannelse (se kilde), der koordinere forskellige aktørers indsatser på området og Moyo Kwa Moyo-TZ er i løbende kontakt med relevante partnere og vil gøre brug af lokale erfaringer og best practice på kurserne. Både Uhuru Mcanganyiko og Buigiri har uddannede SNE, men disse har brug for efteruddannelse, da der hele tiden dannes ny viden på området bl.a. i brug af elektroniske hjælpemidler, som de kan lære videre til andre. 3 Derfor vil vi gerne understøtte Moyo Kwa Moyo - TZs vision om at forøge procentandelen af handicappede i Tanzanias ca folkeskoler, der får en grunduddannelse ved et forsøg på to udvalgte grundskoler. 3 Se artikelippmedia.com - CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 6

7 Tidligere har der ikke været information om antal og hvem de synshandicappede er jf. baggrundsbeskrivelsen. Gennem resultaterne af den folketælling i 2012, som bestyrelsesmedlemmer i Moyo Kwa Moyo var en del af vil vi have mulighed for at komme i kontakt med forældre til synshandicappede børn, og ved fortalervirksomhed og opbygning af rollemodeller har vi en formodning om at kunne motivere forældre til handicappede børn til at sende børnene i skole og være mere bevidste om deres rettigheder. Vi har en forhåbning om at de børn der tidligere var gemt hjemme pga. uvidenhed eller økonomiske grunde får et bedre udgangspunkt for at møde i skolen. Ved at organisere forældrestøttegrupper får forældre et forum for netværk og erfaringsudveksling Handicaporganisationerne er på nuværende tidspunkt jf. baggrundsbeskrivelsen ikke stærke nok som talerør for medlemmerne. Regeringen udmønter ikke Salamanca erklæringen i form af strategier og handlinger. Dermed får de synshandicappede ikke tilstrækkelig viden om deres muligheder og rettigheder for uddannelse. Gennem kapacitetsudvikling af Moyo Kwa Moyos organisation giver vi en mulighed for at udvikle en strategi og handleplan til at opnå legitimitet for foreningens medlemmer, så de har kræfter til at løfte den generelle situation for de synshandicappede ved skolerne i projektområderne og mulighed for at udbygge de begyndende netværk til andre organisationer, der støtter handicappede. B.3 Indsatsens forventede målsætninger Projektets formål (Developement objective) e-limu Kwa Wote s overordnede formål er, at synshandicappede børn i Tanzania skal have lige mulighed for uddannelse. Moyo Kwa Moyo - DK og Moyo Kwa Moyo - TZ har i enighed udarbejdet dette udviklingsmål: Hvordan kan vi øge procentdelen for de synshandicappede børn, der får en grundskoleuddannelse fra de nuværende 2% i de udvalgte områder? Moyo Kwa Moyo - TZ og Moyo Kwa Moyo - DK søger at give lige adgang til uddannelse for børn med synshandicap ved: 1) Efteruddannelse af speciallærere og andre undervisere for synshandicappede børn i grundskolen. 2) Fortalervirksomhed for forældre til synshandicappede børn i alderen 3 10 år. 3) Organisationsstøtte til vores søsterorganisation Moyo Kwa Moyo - TZ Projektmål (Immediate objective) Projektet tænkes påbegyndt d.1. januar 2015 og afsluttet d. 1. september 2016 og sigter mod direkte at nå: Den 1. september 2016 er der indskrevet 30 % flere synshandicappede elever i klasse på de 2 udvalgte grundskoler samlet set. Output indikatorer for at nå dette projektmål er nedenstående. 1. Efteruddannelse af speciallærere og andre undervisere i grundskolen for synshandicappede 1.1. Den 1. januar 2016 har mindst 8 specialundervisningslærere og 8 andre undervisere modtaget efteruddannelse af relevante lokale undervisere udvalgt af Moyo-Kwa-Moyo -TZ. CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 7

8 1.2. Der har varet afholdt mindst 2 lokale kurser ved begge skoler, hvor de underviste videregiver den opnåede læring til deres kolleger. (og udøver sidemandsoplæring) 2. Fortalervirksomhed for forældre til synshandicappede børn i alderen 3 10 år, 1. og 2. klasse 2.1 Pr. 1. marts 2015 er der produceret et fortalermateriale, der kan bruges i forhold til forældre til børn med synshandicap, der motivere dem til at sende børnene i skole. 2.2 Pr har de underviste bestyrelsesmedlemmer i Moyo Kwa Moyo-TZ udført fortalervirksomhed overfor forældre i projektområderne 3. Organisationsstøtte til vores søsterorganisation 3.1 Pr. 1. august 2015 er der afhold en netværks-workshop for Moyo Kwa Moyos bestyrelse og andre lokale organisationer bl.a om udvidet samarbejdet i forhold til opnåelse af e-limu Kwa Wotes formål. 3.2 Pr. 1. september 2016 er der er evalueret på projektet og undersøgt muligheder for videreførelse og eventuelt udvidelse af projektet fremadrettet Projektområdet Projektområdet er udvalgt i samarbejde med vores partner. De udvalgte to skoler i de to regioner er skoler, der har udtrykt et behov for støtte til inkludering af en større andel af handicappede børn i skolen. Der er allerede SNE undervisere ved skolerne, hvis viden og ekspertise vi vil bruge. Skolen har et eksisterende netværk af frivillige fra Moyo Kwa Moyo - TZ, der gerne vil deltage. Jf. Generalforsamling Vi har i forvejen har kontakt til skolerne via sportsprojekterne og modtagelsen af hjælpemidler. Uhuru Mchanganyiko skole er kommunalt finansieret. Men får ekstra støtte i form af ekstra mad, uniformer, hjælpemidler. I 2013 byggede Mitsubishi en lille klinik på skolen og Rotary har etableret en brønd og to vandtanke på skolen. Der er ikke andre donorer, der støtter undervisningen. På Buigiri som er kommunalt finansieret, modtager de hjælpemidler og supplerende personaleudgifter af den Anglikanske Kirke. Se bilag 15. Projektet vil øge antallet af indskrevne synshandicappede elever på Uhuru i Dar Es Salaam og Buigiri i Dodoma med 30 % på de første klassetrin: Se bilag 10 (Beskrivelse af projektområdet) - Uhruru Mchanganyiko Primary School, Dar es Salaam har pt. 76 synshandicappede elever hvoraf de 26 går i 0-2 klasse, dvs. er målet at der pr. 1. august 2016 er 35 elever med synshandicap i de første klassetrin samt at flere fuldfører en primary education eksamen i 7. klasse - Buigiri Primary School, Dodoma har pt. 55 synshandicappede heraf 23 i 1-2. klasse dvs. er målet at der pr 1. august 2016 er indskrevet 30 elever i 1-2 klasse og at fordelingen af drenge og piger bliver mere jævn. (pt. er der kun 30 pct. piger). B.4 Omkostningsniveau og forventet tidsperiode Vi forventer på en periode fra januar 2015 til september 2016, at søge om kr til gennemførsel af ovenstående. Midlerne vil blive brugt næsten ligeligt på vore 3 overordnede projektmål. Foreløbigt er budgettet fordelt som nedenfor, men skal endeligt aftales på Fælles forberedelse. Fortalerarbejde ca. kr Organisationsudvikling ca. kr Efteruddannelse ca. kr CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 8

9 Projektrejse, 2 rejser for 2 personer, i 7 dage ca. kr De øvrige udgifter vil blive til monitorering, oplysning, administration og evaluering. B5. Målgruppe og deltagere Ved en workshop i Dar es Salaam samlede Moyo Kwa Moyo TZ forskellige interessenter på området. Bla. var skoleinspektørerne ved Uhuru Mcanganyiko og Head Teacher fra Buigiri, medlemmer af TLB, TAS og fra andre de andre 2 skoler i Morogoro, (der var en del af vores tidligere ansøgning), en skole fra Zanzibar og repræsentanter fra MoEVT (Ministry of Education and Vocational Training) se bilag 14. Interessent-analysen og målgruppeanalysen var nogle af de konkrete resultater af denne workshop. De er vedlagt i bilag 13. Den primære målgruppe er som det fremgår af bilaget dels elever ved de to skoler, som har et synshandicap, samt kommende elever, der snart er i den skolepligtige alder. Den førstnævnte gruppe af nuværende elever gavnes dels gennem en opkvalificering af lærerne samt fortalervirksomheden. Den anden gruppe af børn der er på vej i skole gavnes gennem fortalervirksomhed og muligheden for at deres forældre bliver opmærksom på rettighederne for synshandicappede og dermed vil sende dem i skole. Den sekundære målgruppe er lærer der modtager træning og deltager i projektets aktiviteter. Moyo Kwa Moyos bestyrelse og frivillige. Forældre der inddrages i netværksgrupper. Den tredje gruppe er de vi kalder DPO-leaders (disabled people's organisations) som vil levere undervisning, tid og viden til projektet. I den tredje gruppe indgår også embedsmænd og specialundervisningskoordinatorer som videreformidler resultaterne, best practice mv. B.6 Indsatsens strategi og bæredygtighed Vi vil forbedre forholdene for de synshandicappede i Tanzania ved at - Efteruddannelse af lærere på de udvalgte skoler. - Fortalerviksomhed rettet mod forældre til synshandicappede børn. - Kapacitetsopbygge partnerorganisationen. Ved at arbejde på disse tre strenge løfter vi både niveauet for undervisningen, holdningen til at børnene skal i skole og giver legitimitet til den lokale partner, i forhold til et fremadrettet arbejde, og til at indgå relevante netværk. Vi vil gerne bruge erfaringerne fra dette projekt til en ny ansøgning på sigt til en udvidelse af projektområdet. Forhåbentlig på basis af et fortsat samarbejde med Moyo Kwa Moyo TZ. De erhvervede erfaringer vil blive videregivet og den erhvervede erfaring vil for lærernes vedkommende jo kunne blive brugt også på lang sigt. C. HVAD SKAL UNDERSØGES? C.1 Hvorfor lave Fælles færdiggørelse? CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 9

10 Vi søger Fælles Færdiggørelse for at færdiggøre vores projektansøgning e-limu Kwa Wote for at få en fælles forståelse med vore lokale partnere for hvad det endelige projekt kommer til at indeholde. Vi vil konkret: - i fællesskab med Moyo Kwa Moyo TZ, endeligt fastlægge tidsrammen og de tilhørende indikatorer for succes. Dette skal bidrage til at vil arbejder i samme retning. - prioritere budgettet i samarbejde med Moyo Kwa Moyo TZ og gennem arbejdet med Mango aftale hvordan regnskabet aflægges. - lave en endelig aftale med Moyo Kwa Moyo TZ om monitorering af projektet og ansvarsfordeling. - inspirere Moyo Kwa Moyo TZ til fortalervirksomhed. - arbejde med organisationsudvikling og gennemgå risikoanalysen og justere eventuelt i samarbejde med projektgruppen. C.2 Hvordan vil disse spørgsmål blive afklaret (aktiviteter & arbejdsmetoder)? Vores interessenter i Syd er vores søsterorganisation Moyo Kwa Moyo TZ, TAS - Tanzania Albino Society, TLB - Tanzania League of the Blind, lærere på de 2 specialskoler i de 2 udvalgte regioner, forældre til synshandicappede børn, MoVET, Dar Es Salaam og Tumaini Universitet. De første dage af vores ophold i Tanzania vil vi besøge projektskolerne og mødes med rektor og de frivillige netværk omkring skolerne. Skolerne har udvalgt hver 4 frivillige deltagere til workshoppen, og vi vil tilstræbe at kønsfordelingen på deltagerne bliver lige. På workshoppen med Moyo Kwa Moyo-TZ vil vi arbejde med organisationsudvikling & fælles visioner, Fortalervirksomhed og monitorering vha. Mango. Ved andre møder med Moyo Kwa Moyo TZ arbejdsgruppe vil vi arbejde med LFA- til færdiggørelse af Matrix og udarbejde og underskrive en partnerskabsaftale. Projektaktiviteter fastlægges Gennemførsel for at opnå ovenstående. Består i at vi gennemgår den endelige ansøgning med arbejdsgruppen for Moyo Kwa Moyo - TZ punkt for punkt for at vi i fællesskab kan blive enige om udestående. Foreløbigt ser vores aktivitetsplan for e-limu Kwa Wote således ud: Projektaktiviteter. For målområde 1: Uddannelse af lærere i grundskolen for synshandicappede 1.1.Den 1. august 2016 har mindst 8 specialundervisningslærere og 8 andre undervisere modtaget efteruddannelse af Moyo-Kwa-Moyo - TZ og a. Bearbejde indsamlede prioriterede ønsker fra vores referencegruppe. b. Afholde min. 2 lokale kurser. c. Afholde en fælles workshop for underviserne. For målområde 2: Fortalervirksomhed for forældre til synshandicappede børn i alderen 3 10 år, børn i 1. og 2. klasse. 2.1 Pr. 1. marts 2015 er der produceret et fortalermateriale af Moyo Kwa Moyo TZ, der kan bruges i forhold til forældre til børn med synshandicap. a. Udarbejde et udkast til fortalermateriale. b. Godkende fortalermaterialet i samarbejde med relevante myndigheder. 2.2 Pr. 1. januar 2016 har bestyrelsesmedlemmer fra Moyo Kwa Moyo-TZ udført fortalervirksomhed overfor forældre i projektområderne. a. Undervise bestyrelsen i Moyo Kwa Moyo -TZ i Fortalervirksomhed. b. Opsøge forældre til synshandicappede børn i alderen 3-10 år i projektområdet og organisere de, der har ønsket, i forældrestøttegrupper. CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 10

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

CICED Community for International Cooperation in Education and Development

CICED Community for International Cooperation in Education and Development CICED Community for International Cooperation in Education and Development Titangade 11 w 2200 København N w info@ciced.dk w www.ciced.dk w +45] 4189 7131 Arbejdsprogram 2014-2015 Indledning CICED går

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER

Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER Civilsamfundspuljen Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER Statusrapporter skal kun udfyldes for bevillinger, der løber over en periode på 12 måneder. Er bevillingen på under 12 måneder,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Founded in 1944 By 1960 1.000 homes By 1990 5.000 homes 2010-2020 Program for new homes and renovation approx. 6 billion d.kr. and

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, December 12 th From 15.00 to 20.00 20.00: Dinner together with participants in LRP workshop Agenda 1, Annex 1 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister Trainee - Intern Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Pre-Placed eller Self-Placed Trainee Intern Priser Ansøgning Ansøgningsfrister Overblik Om MyEducation

Læs mere

Kompleks Forandringsledelse - Projektprogrammer

Kompleks Forandringsledelse - Projektprogrammer Kompleks Forandringsledelse - Projektprogrammer 1. Fra vision til etablering af Program 2. Sammensætning af det rigtige Team 3. Forandringsfokus sikrer succesfuld implementering 30. maj 2012 Carsten Wium;

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere