1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) Titel på Fælles færdiggørelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) Titel på Fælles færdiggørelse:"

Transkript

1 J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) Titel på Fælles færdiggørelse: Den danske ansøgende organisation: Lokale partnerorganisation: e-limu Kwa Wote (Uddannelse for alle) Moyo Kwa Moyo - DK Moyo Kwa Moyo - TZ Land: Tanzania Landets BNI per indbygger: 496$ (UM 2008) Ansøgt beløb fra Civilsamfundspuljen (til Start-dato for FF: Slut-dato for FF: Fælles færdiggørelse): kr. 1/ / Kontaktperson for FF: Navn: Susanne Lubago, Præstevænget 11, Nybøl, 6400 Sønderborg Projekttype som forventes ansøgt efterfølgende: [x] Projekt under kr. Er der tale om en genansøgning? [x] ja Ønskes svarbrev på: [x] engelsk Resumé af e-limu Kwa Wote projekt som forventes ansøgt efterfølgende Moyo Kwa Moyo DK søger om max kr. til vores projekt e-limu Kwa Wote, som har til formål at få flere synshandicappede børn inkluderet i grundskolen i udvalgte områder. Dette søges opnået ved: 1. Et efteruddannelsesprojekt for specialundervisningslærere og andre undervisere på 2 skoler i 2 regioner i Tanzania. 2. Fortalervirksomhed over for forældre til synshandicappede børn omkring de to skoler. 3. Kapacitetsopbygning af vores partnerorganisation Vi ønsker at starte med at samarbejde omkring et mindre projekt for at få afprøvet vores tilgang og få praktisk indsigt i Moyo Kwa Moyo -TZ og vores egen kapacitet i forhold til at styre et projekt. Resumé af emner, der skal finpudses som led i Fælles færdiggørelse: Overordnet ansøger vi for at få en fælles forståelse med vore lokale partnere for hvad det endelige projekt kommer til at indeholde. Vi vil: - i fællesskab med Moyo Kwa Moyo TZ, fastlægge tidsrammen og de tilhørende indikatorer for succes. - prioritere budgettet i samarbejde med Moyo Kwa Moyo TZ og gennem arbejdet med Mango aftale hvordan regnskabet aflægges. - indgå aftale med Moyo Kwa Moyo TZ om monitorering af projektet og ansvarsfordeling - inspirere Moyo Kwa Moyo TZ til fortalervirksomhed. - arbejde med organisationsudvikling og gennemgå risikoanalysen Dato Ansvarlig person (underskrift) Sted Ansvarlig person og position (blokbogstaver) CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 1

2 A. SAMARBEJDSPARTNERNE A.1 Den danske organisation Moyo Kwa Moyo - DK Moyo Kwa Moyo er swahili og betyder hjerte til hjerte. Foreningen har som formål ud fra et kristent menneskesyn, at skabe en bæredygtig udvikling for udsatte grupper i Tanzania. Foreningen er en demokratisk medlemsforening, hvor der afholdes årlig generalforsamling og valg til bestyrelsen. Foreningens visioner udspringer for en stor del af bestyrelsens vedkommende af et livslangt engagement og tilknytning til Tanzania. Foreningen talte i 2014 over 60 medlemmer, og har en voksende organisatorisk kapacitet, som følge af de gennemførte projekter. Bestyrelsesmedlemmer har deltaget på organisationsudviklingskursus hos CISU. På vores hjemmeside fremgår nyhedsbrevene om tiltag, og der er sket en formalisering af bestyrelsesarbejdet, hvilket man bl.a. kan se af et stigende aktivitetsniveau og regnskaber. Der er sket en geografisk ekspansion af medlemmerne der nu er i over 10 kommuner, så bestyrelsesmøder /generalforsamling nu er afholdt 3 steder i landet. Foreningen formår at tiltrække medlemmer af flere etniske baggrunde og tæller i dag personer fra 6 nationaliteter. Bestyrelsens medlemmer har vidt forskellige kompetencer der kommer arbejdet til gode. Bl.a. en økonom, lærer og tolk i swahili og engelsk, præst, tekniker og landbrugsuddannet. Læs mere om Moyo Kwa Moyo DK s bestyrelse og medlemmer i Bilag 1, (Bestyrelsen og medlemmer i Moyo Kwa Moyo-DK). Moyo Kwa Moyo har i sin levetid haft held med at få sat mange succesfulde tiltag i værk, der understøtter foreningens formål. Det har været: Gensidigt besøg. Herunder besøg fra Moyo Kwa Moyo - TZ støttet af Danida Afsendelse af container med hjælpemidler til handicappede i Tanzania Privat besøg af 16 medlemmer af Moyo Kwa Moyo DK i Tanzania Afholdelse af oplysningsaktivitet gennem projektet: Nybøl i verden, verden i Nybøl støttet af Projektrådgivningen med over 250 deltagere fra mere end 15 nationer. Medlemmer af Moyo Kwa Moyo DK var på selvfinansierede besøg i Tanzania. Bl.a. med henblik på møder mellem de to søsterforeninger vedr. arbejdet omkring Fælles Færdiggørelse. Besøg fra Moyo Kwa Moyo -TZ i 2 uger med oplysningsaktiviteter på 7 skoler i Sønderjylland og et stort event på Idrætshøjskolen i Sønderborg med over 200 fremmødte støttet af CISUs oplysningsbevilling. Moyo Kwa Moyo - DK har deltaget i forskellige kurser. Både i CISU, DFH og MS regi. Foreningen har bl.a. deltaget i LFA, fortalervirksomhed og fundraising, refraiming the message -kurser, partnerskab og projekt og organisationsudvikling. Der er et stort ønske om at kunne udvide det etablerede projektsamarbejde, der vil gøre en forskel især for de synshandicappede børn i Tanzania. Den beskrevne indsats vil også komme andre udsatte grupper som albinoer og fysisk handicappede til gode, da disse er integrerede på de samme skoler. A.3 Den lokale tanzaniske organisation Moyo Kwa Moyo - TZ Moyo Kwa Moyo TZ blev etableret i december Foreningen netværker med mange handicapforeninger i Tanzania. F.eks. SHIVYAWATA (Tanzania Federation of Disabled Peoples Organizations), TLB, (Tanzania League of the Blind), og TAS, (Tanzania Albino Society) og har CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 2

3 samarbejde med The Ministry of Education and Vocational Training MoEVT og The Ministry of Health. Moyo Kwa Moyo - TZ har stigende medlemstal og aktivitetsniveau, hvilket fremgår af deres årsberetning på hjemmesiden. I 2013 har Moyo Kwa Moyo-TZ påbegyndt et projekt til udbredelse af sport og fritidsaktiviteter for synshandicappede på Uhuru Mchanganyiko Primary School, se nedenfor. Derudover har de i 2013 indkaldt og mobiliseret medlemmer til en workshop med deltagelse af interessenter til projektet. Her blev interessentanalysen og målgruppeanalysen gennemført. Ved generalforsamlingen i juni 2013 deltog 28 medlemmer. Under generalforsamlingen blev der fokuseret på bæredygtighed, samt hvordan man kan rekruttere og bevare medlemmer som bl.a. vil blive inddraget i foreningens frivillige arbejde. Dele af organisationens formåls beskrivelse blev gennemgået for at etablere et fornyet ejerskab. Medlemmer fra MKM TZ har deltaget i nationale og internationale konferencer for handicappede og formanden var del af den gruppe der udarbejdede af kommissoriet for folketælling med henblik på indsamling af information om mennesker med handicap i Tanzania, som hidtil har været ukendte eller måske mangelfulde. Bestyrelsen i Moyo Kwa Moyo - TZ består af 11 personer, der kommer fra forskellige regioner i Tanzania. De fleste har alle været med tilbage fra foreningens stiftelse. Halvdelen af bestyrelsen er kvinder, og tre af dem er selv handicappede. Bestyrelsen mødes flere gange årligt og danner løbende ad hoc arbejdsgrupper. Til arbejdsgrupperne er tilknyttet et net af 52 frivillige herunder lærere ved blindeskoler og speciallærere SNE, (Special Need Education Teachers) og andre undervisere. De fleste i bestyrelsen har en videregående uddannelse bl.a. indenfor jura, økonomi og uddannelsesområdet. Se Bilag 2 og 4. Foreningen Moyo Kwa Moyo-TZ har udført flg. aktiviteter i relation til Moyo Kwa Moyo s formål: Jonas Lubago og Novath Rukwago fra Moyo Kwa Moyo TZ besøgte Danmark støttet af Danida. udvekslingsbesøg i Tanzania for Anne Sofie Jensen, Bachelor i engelsk fra Københavns Universitet og blind. De mødtes med UNICEF, Uddannelsesministeriet og Social & Sundhedsministeriet. Besøget blev støttet af Dansk Blindesamfund. Se Bilag 8. Arrangerede et program for besøg af en 16 mands stor delegation fra Moyo Kwa Moyo DK i Dar Es Salaam, samt afholdt møder omkring projektopbygning. Modtagelse af container fra Moyo Kwa Moyo -DK med syns- og handicaphjælpemidler. Udlevering og dokumentation af hjælpemidlerne til relevante institutioner og private modtagere Udvikling af aktuelle ansøgning e-limu Kwa Wote. Besøg i Danmark. Besøget var støttet Oplysningspuljen i CISU, Se Bilag 7 Oprette en bankkonto. Under normale omstændigheder er det en meget vanskelig opgave, da bankerne i Tanzania normalt ikke accepterer en underskrift i form af et fingeraftryk. Bestyrelsen formåede dette gennem seriøs lobbyisme og fortalervirksomhed. Der er i tilknytning til kontoen ført regnskab for 11 millioner Tshilling. udarbejdet informationsmaterialer på punktskrift, swahili og engelsk om organisationen og har distribueret dem i sine netværk. Moyo Kwa Moyo TZ har stor erfaring med fortalervirksomhed og lobbyisme. Foreningen har deltaget på relevante dialogmøder, som rettede sig mod at forbedre forholdene for handicappede og implementering af UNCRPD. Se Bilag 4 (Stamdata Moyo Kwa Moyo-TZ) CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 3

4 Bestyrelsen er som helhed meget erfaren i networking. Ikke kun i Tanzania, men i hele verden. Flere af medlemmerne har deltaget i workshops og videre uddannelse. Ikke bare i Afrika, men også i Europa, og de har deltaget i handicap CSO og social protection network. Oktober 2013 etableredes en samarbejdsgruppe med deltagelse af frivillige medlemmer ved en af projektskolerne: Uhuru Mchanganyiko Primary School, hvor vi har påbegyndt et sportsprojekt med ugentlige træninger i bla. goalball for synshandicappede. En lignende projektgruppe er etableret på skolen i Buigiri. I december 2013 arrangerede MKM-TZ et projektbesøg af fire MKM-DK medlemmer, der alle er lægestuderende, på Uhuru Mchanganyiko Primary School bl.a. med en pr-skabende international goalball-kamp. (se billeder på hjemmesiden). I maj 2014 forventes 2 medlemmer af MKM-TZ på selvfinancieret besøg i Danmark for gensidig udveksling og skolebesøg. Ved ovenstående aktiviteter har Moyo Kwa Moyo - TZ bevist at de har en stigende organisatorisk kapacitet og at de evner, at mobilisere frivillige og kan gennemføre projekter, og føre regnskabet hermed. A.4 Samarbejdsrelationen mellem de to foreninger og dens perspektiver Relationen mellem den danske og tanzaniske søsterforening har altid været god. Den baseres dels på familiære relationer i over 20 år, men også på at parterne hver især kan bidrage med deres særegne input. bl.a. fordi medlemmerne har forskellig uddannelsesmæssig og kulturel baggrund. Der har været et mangeårigt samarbejde med medlemmer fra Moyo Kwa Moyo i Danmark og Tanzania. Dette blev formaliseret ved etableringen af Moyo Kwa Moyo. Partnerskabet mellem de to søsterforeninger har udviklet sig positivt siden opstarten i Foreningerne er i løbende kontakt både gennem møder, hjemmeside, facebook, mail og telefon. Siden sommeren 2012 har de to foreninger arbejdet på Fælles Færdiggørelse og e-limu Kwa Wote. Et projekt, der skal give de synshandicappede børn et bedre grundlag for at opnå uddannelse og mulighed for at klare sig selv. Moyo Kwa Moyo TZ har efter anmodning fra speciallærere for handicappede udfærdiget hovedparten af forslaget til projektet e-limu Kwa Wote. Projektforslaget er omkring fortalervirksomhed, uddannelse og kapacitetsopbyggelse, og er helt i tråd med, hvad vi ser som vores fokusområde. Disse tiltag blev støttet på generalforsamlingen for Moyo Kwa Moyo DK d. 16/ Generalforsamlingen i 2014 er fastsat til d. 9/3. A.5 Forberedelsesprocessen Det første udkast til en projektbeskrivelse blev udarbejdet af Moyo Kwa Moyo TZ på engelsk og oversat af Moyo Kwa Moyo medlem Anne Sofie Jensen i Siden har vi arbejdet videre i en mindre projektgruppe bestående af tre andre medlemmer fra Moyo Kwa Moyo - DK for at afgrænse projektet og få et skarpere fokus, med Anne Sofie som fast oversætter. Vi har reduceret vores oprindelige projekt fra 4 skoler i tre regioner til at fokusere på de to skoler, vi i forvejen har et tæt samarbejde med. Vi har et stort ønske om at få projektet til at lykkes i samarbejde med vores tanzaniske partner og CISU. Vi har gennem LFA fået redskaber til projektplanlægningen og har udarbejdet et måltræ, der viste et afgrænset fokus/udvalgte projektilgange, dette blev indarbejdet i Matrix, Se bilag 9 (Matrix) Moyo Kwa Moyo-TZ har i juli 2013 afdækket mulige interessenter og lavet en donorprofil for de to skoler. Projektet e-limu Kwa Wote supplerer de igangværende aktiviteter og støtter op om noget, der endnu ikke gøres. Vi vil fremadrettet udarbejde en kontekst og risikoanalyse i april 2014, resultatet af dette vil indgå på workshoppen i juli i Tanzania. Vi vil gerne have fælles forståelse af hvordan vi monitorere projektet og dets fremgang når vi går i gang, herunder benyttelse af Mango. Medlemmer fra projektgruppen deltager i kursus vedr. regn- CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 4

5 skab i april I begyndelsen af FF vil projektgruppen til e-limu Kwa Wote i TZ blive indført i brug af Mango. Moyo Kwa Moyo - TZ og DK har et ønske om at gennemføre en inspiration til fortalervirksomhed og arbejde med organisationsudvikling til gavn for Moyo Kwa Moyo - TZ under workshoppens første del, hvilket vil være udgangspunktet for udarbejdelsen af fortalermateriale for forældre og til at afstemme forventninger til hinanden. B. BESKRIVELSE AF DEN PÅTÆNKTE INDSATS e-limu Kwa Wote Uddannelse for alle Moyo Kwa Moyo ønsker forbedret adgang til uddannelse og kvalificeret læring for børn med synshandicap i Tanzania. B.1 Baggrund I Tanzania møder børn med handicap en række problematikker i forsøget på at opnå uddannelse. Problemerne har vist sig at stamme fra det miljø, de befinder sig i, samt fra politikken på området, herunder lovgivningen for obligatorisk grunduddannelse. Lovgivningen 1 på området, herunder også området for de synshandicappede børn mangler klare retningslinjer for tilpasning af f.eks. undervisningsplaner. Betydningen af uddannelse som en drivkraft for udvikling har længe været anerkendt i Tanzania. I Vision erkender staten, at fattigdom ikke blot er mangel på indkomst, men også manglende adgang til de basale fornødenheder såsom uddannelse og andre sociale faciliteter. Det vigtigste tema i udryddelsen af fattigdom indbefatter bedre adgang til uddannelse, forbedret demokrati og anden social sikring. Tanzania har undladt at overholde flere centrale internationale konventioner, som dikterer en inkluderende uddannelsespolitik. Tanzania har underskrevet Salamanca erklæringen, men har endnu ikke en klar linje for, hvordan synshandicappede elever kan få lige adgang til grundskolen. Undervisningsmaterialer for synshandicappede er ikke tilgængelige, som f.eks. materialer i punktskrift og forstørret skrift. Generelt udgør de uhensigtsmæssige undervisningsmetoder, manglende undervisningsplaner, utilstrækkeligt uddannede speciallærere og holdningen til handicappede i almindelighed en trussel for elever med synshandicap. Typisk er der forventninger fra familien om øjeblikkelige afkast fra det barn, som har formået at komme igennem uddannelsessystemet. Derfor vil familier prioritere deres ikke-handicappede børn. Det forstærkes af, at man i samfundet generelt ikke har høje forventninger eller tanker om de evner, som en person med et handicap måtte have. Hvis et barn med synshandicap tidligere skulle have mulighed for uddannelse i Tanzania, betød det, at barnet måtte rejse fra sin familie og sit lokalsamfund, for at få en uddannelse på en specialskole, som var specielt tilrettelagt for børn med barnets handicap. Med tiden steg antallet af børn med handicap i Tanzania, hvilket medførte en øget efterspørgsel på uddannelse for denne målgruppe. I slutningen af 1960 erne introducerede regeringen, der nu var uafhængig af det tidligere britiske kolonistyre, grundskoleuddannelse og programmer, der skulle sikre uddannelse for alle. Det resulterede i en indførelse af integrerede skoler i næsten alle landets regioner. Tanzania er som så mange andre u-lande blevet påvirket af de internationale menneskerettighedserklæringer CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 5

6 UNESCOs definition af integration understreger, at det er en proces, hvor uddannelsessystemerne bør tage hensyn til den store mangfoldighed af børns forskellige egenskaber og behov. Det tanzaniske samfund har som helhed foretaget nogle få ændringer med henblik på forbedring af adgang til grundlæggende sociale ydelser. Problemer med nedvurdering af børn med synshandicap eksisterer stadig i lokalsamfundene. Forældre gemmer stadig deres børn hjemme i den tro, at de er værdiløse i samfundet, hvilket slører regeringens indsats. De seneste albinomord er en bekræftelse herpå. Indsatsen fra lokale og centrale myndigheder har ikke været i stand til at opfylde behov for en grunduddannelse for de synshandicappede børn. Den nuværende statistik viser at mindre end 2 % af de handicappede får en grunduddannelse og 1 % en ungdomsuddannelse i Tanzania. Oven i er der en stor del af de elever, der kommer i skole, som efterfølgende dropper ud, før de fuldfører 7. klasse. Den manglende uddannelse for synshandicappede børn gør det vanskeligt for dem senere at få arbejde og derved en indtægt. Det manifesterer sig i ekstrem fattigdom blandt synshandicappede. Undersøgelser viser, at det reelt set er meget dyrt at give understøttelse til den arbejdsløse og uuddannede synshandicappede. Manglende uddannelse er en ond spiral, der videregives til den synshandicappedes børn og fastholder familien i fattigdom. Det er en god investering at give uddannelse til børn med handicap. De vil senere være i stand til at tage vare på dem selv og deres familier. B.2 Problemanalyse Som konklusion på det ovenstående ser vi, at synshandicappede børn i ringe omfang gennemgår en grundskoleuddannelse og dette fastholder dem og deres familier i fattigdom. Uddannelsestilbuddet på grund- og specialskoler er ikke tilstrækkeligt. Meget få forældre indskriver deres synshandicappede børn i skolen og få fuldfører, da der bl.a. mangler specialviden hos lærerne, efteruddannelsesmuligheder, kompenserende undervisningsmaterialer og ressourcer. Af nævnte artikel fremgår det også at der er begyndende bevidsthed for at inkluderer handicappede elever lokalt. Der er dog en vis forvirring omkring hvad der er forskel på inkluderende og special undervisning og også her mangler der ressourcer. Som det fremgår af nedenstående analyse bliver en løsning nødt til at være mangestrenget. Da det som beskrevet er en kompleks problemstilling Der er kun to skoler: Patandi Teachers college (PATCO) i Arusha og Tumaini University (Iringa) der uddanner speciallærer, SNE, i hele Tanzania, dvs. at der kun uddannes 300 SNE-lærere om året på etårigt niveau og ca 130 på Bachelor niveau. PATCO er i gang med at udvikle et distance e-læringsforløb sammen med Terre des Hommes Holland, der skal afhjælpe en del den store efterspørgsel. Derudover ønsker Tanzanias regering at der oprettes nye SNE-seminarier, men disse er endnu ikke etableret. Der er inden for de seneste år etableret få ressourcecentre der dækker 130 distrikter. Der er indtil nu et begyndende netværksdannelse (se kilde), der koordinere forskellige aktørers indsatser på området og Moyo Kwa Moyo-TZ er i løbende kontakt med relevante partnere og vil gøre brug af lokale erfaringer og best practice på kurserne. Både Uhuru Mcanganyiko og Buigiri har uddannede SNE, men disse har brug for efteruddannelse, da der hele tiden dannes ny viden på området bl.a. i brug af elektroniske hjælpemidler, som de kan lære videre til andre. 3 Derfor vil vi gerne understøtte Moyo Kwa Moyo - TZs vision om at forøge procentandelen af handicappede i Tanzanias ca folkeskoler, der får en grunduddannelse ved et forsøg på to udvalgte grundskoler. 3 Se artikelippmedia.com - CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 6

7 Tidligere har der ikke været information om antal og hvem de synshandicappede er jf. baggrundsbeskrivelsen. Gennem resultaterne af den folketælling i 2012, som bestyrelsesmedlemmer i Moyo Kwa Moyo var en del af vil vi have mulighed for at komme i kontakt med forældre til synshandicappede børn, og ved fortalervirksomhed og opbygning af rollemodeller har vi en formodning om at kunne motivere forældre til handicappede børn til at sende børnene i skole og være mere bevidste om deres rettigheder. Vi har en forhåbning om at de børn der tidligere var gemt hjemme pga. uvidenhed eller økonomiske grunde får et bedre udgangspunkt for at møde i skolen. Ved at organisere forældrestøttegrupper får forældre et forum for netværk og erfaringsudveksling Handicaporganisationerne er på nuværende tidspunkt jf. baggrundsbeskrivelsen ikke stærke nok som talerør for medlemmerne. Regeringen udmønter ikke Salamanca erklæringen i form af strategier og handlinger. Dermed får de synshandicappede ikke tilstrækkelig viden om deres muligheder og rettigheder for uddannelse. Gennem kapacitetsudvikling af Moyo Kwa Moyos organisation giver vi en mulighed for at udvikle en strategi og handleplan til at opnå legitimitet for foreningens medlemmer, så de har kræfter til at løfte den generelle situation for de synshandicappede ved skolerne i projektområderne og mulighed for at udbygge de begyndende netværk til andre organisationer, der støtter handicappede. B.3 Indsatsens forventede målsætninger Projektets formål (Developement objective) e-limu Kwa Wote s overordnede formål er, at synshandicappede børn i Tanzania skal have lige mulighed for uddannelse. Moyo Kwa Moyo - DK og Moyo Kwa Moyo - TZ har i enighed udarbejdet dette udviklingsmål: Hvordan kan vi øge procentdelen for de synshandicappede børn, der får en grundskoleuddannelse fra de nuværende 2% i de udvalgte områder? Moyo Kwa Moyo - TZ og Moyo Kwa Moyo - DK søger at give lige adgang til uddannelse for børn med synshandicap ved: 1) Efteruddannelse af speciallærere og andre undervisere for synshandicappede børn i grundskolen. 2) Fortalervirksomhed for forældre til synshandicappede børn i alderen 3 10 år. 3) Organisationsstøtte til vores søsterorganisation Moyo Kwa Moyo - TZ Projektmål (Immediate objective) Projektet tænkes påbegyndt d.1. januar 2015 og afsluttet d. 1. september 2016 og sigter mod direkte at nå: Den 1. september 2016 er der indskrevet 30 % flere synshandicappede elever i klasse på de 2 udvalgte grundskoler samlet set. Output indikatorer for at nå dette projektmål er nedenstående. 1. Efteruddannelse af speciallærere og andre undervisere i grundskolen for synshandicappede 1.1. Den 1. januar 2016 har mindst 8 specialundervisningslærere og 8 andre undervisere modtaget efteruddannelse af relevante lokale undervisere udvalgt af Moyo-Kwa-Moyo -TZ. CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 7

8 1.2. Der har varet afholdt mindst 2 lokale kurser ved begge skoler, hvor de underviste videregiver den opnåede læring til deres kolleger. (og udøver sidemandsoplæring) 2. Fortalervirksomhed for forældre til synshandicappede børn i alderen 3 10 år, 1. og 2. klasse 2.1 Pr. 1. marts 2015 er der produceret et fortalermateriale, der kan bruges i forhold til forældre til børn med synshandicap, der motivere dem til at sende børnene i skole. 2.2 Pr har de underviste bestyrelsesmedlemmer i Moyo Kwa Moyo-TZ udført fortalervirksomhed overfor forældre i projektområderne 3. Organisationsstøtte til vores søsterorganisation 3.1 Pr. 1. august 2015 er der afhold en netværks-workshop for Moyo Kwa Moyos bestyrelse og andre lokale organisationer bl.a om udvidet samarbejdet i forhold til opnåelse af e-limu Kwa Wotes formål. 3.2 Pr. 1. september 2016 er der er evalueret på projektet og undersøgt muligheder for videreførelse og eventuelt udvidelse af projektet fremadrettet Projektområdet Projektområdet er udvalgt i samarbejde med vores partner. De udvalgte to skoler i de to regioner er skoler, der har udtrykt et behov for støtte til inkludering af en større andel af handicappede børn i skolen. Der er allerede SNE undervisere ved skolerne, hvis viden og ekspertise vi vil bruge. Skolen har et eksisterende netværk af frivillige fra Moyo Kwa Moyo - TZ, der gerne vil deltage. Jf. Generalforsamling Vi har i forvejen har kontakt til skolerne via sportsprojekterne og modtagelsen af hjælpemidler. Uhuru Mchanganyiko skole er kommunalt finansieret. Men får ekstra støtte i form af ekstra mad, uniformer, hjælpemidler. I 2013 byggede Mitsubishi en lille klinik på skolen og Rotary har etableret en brønd og to vandtanke på skolen. Der er ikke andre donorer, der støtter undervisningen. På Buigiri som er kommunalt finansieret, modtager de hjælpemidler og supplerende personaleudgifter af den Anglikanske Kirke. Se bilag 15. Projektet vil øge antallet af indskrevne synshandicappede elever på Uhuru i Dar Es Salaam og Buigiri i Dodoma med 30 % på de første klassetrin: Se bilag 10 (Beskrivelse af projektområdet) - Uhruru Mchanganyiko Primary School, Dar es Salaam har pt. 76 synshandicappede elever hvoraf de 26 går i 0-2 klasse, dvs. er målet at der pr. 1. august 2016 er 35 elever med synshandicap i de første klassetrin samt at flere fuldfører en primary education eksamen i 7. klasse - Buigiri Primary School, Dodoma har pt. 55 synshandicappede heraf 23 i 1-2. klasse dvs. er målet at der pr 1. august 2016 er indskrevet 30 elever i 1-2 klasse og at fordelingen af drenge og piger bliver mere jævn. (pt. er der kun 30 pct. piger). B.4 Omkostningsniveau og forventet tidsperiode Vi forventer på en periode fra januar 2015 til september 2016, at søge om kr til gennemførsel af ovenstående. Midlerne vil blive brugt næsten ligeligt på vore 3 overordnede projektmål. Foreløbigt er budgettet fordelt som nedenfor, men skal endeligt aftales på Fælles forberedelse. Fortalerarbejde ca. kr Organisationsudvikling ca. kr Efteruddannelse ca. kr CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 8

9 Projektrejse, 2 rejser for 2 personer, i 7 dage ca. kr De øvrige udgifter vil blive til monitorering, oplysning, administration og evaluering. B5. Målgruppe og deltagere Ved en workshop i Dar es Salaam samlede Moyo Kwa Moyo TZ forskellige interessenter på området. Bla. var skoleinspektørerne ved Uhuru Mcanganyiko og Head Teacher fra Buigiri, medlemmer af TLB, TAS og fra andre de andre 2 skoler i Morogoro, (der var en del af vores tidligere ansøgning), en skole fra Zanzibar og repræsentanter fra MoEVT (Ministry of Education and Vocational Training) se bilag 14. Interessent-analysen og målgruppeanalysen var nogle af de konkrete resultater af denne workshop. De er vedlagt i bilag 13. Den primære målgruppe er som det fremgår af bilaget dels elever ved de to skoler, som har et synshandicap, samt kommende elever, der snart er i den skolepligtige alder. Den førstnævnte gruppe af nuværende elever gavnes dels gennem en opkvalificering af lærerne samt fortalervirksomheden. Den anden gruppe af børn der er på vej i skole gavnes gennem fortalervirksomhed og muligheden for at deres forældre bliver opmærksom på rettighederne for synshandicappede og dermed vil sende dem i skole. Den sekundære målgruppe er lærer der modtager træning og deltager i projektets aktiviteter. Moyo Kwa Moyos bestyrelse og frivillige. Forældre der inddrages i netværksgrupper. Den tredje gruppe er de vi kalder DPO-leaders (disabled people's organisations) som vil levere undervisning, tid og viden til projektet. I den tredje gruppe indgår også embedsmænd og specialundervisningskoordinatorer som videreformidler resultaterne, best practice mv. B.6 Indsatsens strategi og bæredygtighed Vi vil forbedre forholdene for de synshandicappede i Tanzania ved at - Efteruddannelse af lærere på de udvalgte skoler. - Fortalerviksomhed rettet mod forældre til synshandicappede børn. - Kapacitetsopbygge partnerorganisationen. Ved at arbejde på disse tre strenge løfter vi både niveauet for undervisningen, holdningen til at børnene skal i skole og giver legitimitet til den lokale partner, i forhold til et fremadrettet arbejde, og til at indgå relevante netværk. Vi vil gerne bruge erfaringerne fra dette projekt til en ny ansøgning på sigt til en udvidelse af projektområdet. Forhåbentlig på basis af et fortsat samarbejde med Moyo Kwa Moyo TZ. De erhvervede erfaringer vil blive videregivet og den erhvervede erfaring vil for lærernes vedkommende jo kunne blive brugt også på lang sigt. C. HVAD SKAL UNDERSØGES? C.1 Hvorfor lave Fælles færdiggørelse? CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 9

10 Vi søger Fælles Færdiggørelse for at færdiggøre vores projektansøgning e-limu Kwa Wote for at få en fælles forståelse med vore lokale partnere for hvad det endelige projekt kommer til at indeholde. Vi vil konkret: - i fællesskab med Moyo Kwa Moyo TZ, endeligt fastlægge tidsrammen og de tilhørende indikatorer for succes. Dette skal bidrage til at vil arbejder i samme retning. - prioritere budgettet i samarbejde med Moyo Kwa Moyo TZ og gennem arbejdet med Mango aftale hvordan regnskabet aflægges. - lave en endelig aftale med Moyo Kwa Moyo TZ om monitorering af projektet og ansvarsfordeling. - inspirere Moyo Kwa Moyo TZ til fortalervirksomhed. - arbejde med organisationsudvikling og gennemgå risikoanalysen og justere eventuelt i samarbejde med projektgruppen. C.2 Hvordan vil disse spørgsmål blive afklaret (aktiviteter & arbejdsmetoder)? Vores interessenter i Syd er vores søsterorganisation Moyo Kwa Moyo TZ, TAS - Tanzania Albino Society, TLB - Tanzania League of the Blind, lærere på de 2 specialskoler i de 2 udvalgte regioner, forældre til synshandicappede børn, MoVET, Dar Es Salaam og Tumaini Universitet. De første dage af vores ophold i Tanzania vil vi besøge projektskolerne og mødes med rektor og de frivillige netværk omkring skolerne. Skolerne har udvalgt hver 4 frivillige deltagere til workshoppen, og vi vil tilstræbe at kønsfordelingen på deltagerne bliver lige. På workshoppen med Moyo Kwa Moyo-TZ vil vi arbejde med organisationsudvikling & fælles visioner, Fortalervirksomhed og monitorering vha. Mango. Ved andre møder med Moyo Kwa Moyo TZ arbejdsgruppe vil vi arbejde med LFA- til færdiggørelse af Matrix og udarbejde og underskrive en partnerskabsaftale. Projektaktiviteter fastlægges Gennemførsel for at opnå ovenstående. Består i at vi gennemgår den endelige ansøgning med arbejdsgruppen for Moyo Kwa Moyo - TZ punkt for punkt for at vi i fællesskab kan blive enige om udestående. Foreløbigt ser vores aktivitetsplan for e-limu Kwa Wote således ud: Projektaktiviteter. For målområde 1: Uddannelse af lærere i grundskolen for synshandicappede 1.1.Den 1. august 2016 har mindst 8 specialundervisningslærere og 8 andre undervisere modtaget efteruddannelse af Moyo-Kwa-Moyo - TZ og a. Bearbejde indsamlede prioriterede ønsker fra vores referencegruppe. b. Afholde min. 2 lokale kurser. c. Afholde en fælles workshop for underviserne. For målområde 2: Fortalervirksomhed for forældre til synshandicappede børn i alderen 3 10 år, børn i 1. og 2. klasse. 2.1 Pr. 1. marts 2015 er der produceret et fortalermateriale af Moyo Kwa Moyo TZ, der kan bruges i forhold til forældre til børn med synshandicap. a. Udarbejde et udkast til fortalermateriale. b. Godkende fortalermaterialet i samarbejde med relevante myndigheder. 2.2 Pr. 1. januar 2016 har bestyrelsesmedlemmer fra Moyo Kwa Moyo-TZ udført fortalervirksomhed overfor forældre i projektområderne. a. Undervise bestyrelsen i Moyo Kwa Moyo -TZ i Fortalervirksomhed. b. Opsøge forældre til synshandicappede børn i alderen 3-10 år i projektområdet og organisere de, der har ønsket, i forældrestøttegrupper. CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 10

MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag.

MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag. Bilag C.1 Ansøgning skal indsendes i fire eksemplarer (med bilag) til: Projektrådgivningen Klosterport 4A, 3.sal 8000 Århus C Desuden skal bilag C.1 og C.2 indsendes elektronisk til minipuljen@prngo.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A For information Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A A system of pooled funds has been established to support cooperation between

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside Mindre udviklingsprojekt Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Ret til et liv

Læs mere

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.)

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Titel på partnerskabsaktivitet: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

guide til ungdomslederudvekslinger

guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger En guide med gode råd og krav til ungdomslederudvekslinger under DUFs Projektpulje og MENA Pulje Om DUF Hvad er DUF? DUF Dansk Ungdoms

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

Årsberetning 2013. IGF-Danmark IGF Danmark

Årsberetning 2013. IGF-Danmark IGF Danmark Årsberetning 2013 IGF-Danmark IGF Danmark Indhold Til Medlemmerne 3 Status af vores indsats 3 Aktiviteter i Indien 4 Aktiviteter for egne midler 6 Projekter i samarbejde med andre NGO er 7 Uddannelsesprojekt

Læs mere

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken.

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken. læsesal bibliotek fitness Forstudie til Copenhagen Campus sportsfaciliteter folkekøkken internet café Copenhagen Campus boliger spisehus vaskeri café park plads juli 2010 Grafisk tilrettelægning: nina

Læs mere

V XIS 2 0 1ÅRSBERETNING 4

V XIS 2 0 1ÅRSBERETNING 4 2 V 0 XIS 1 ÅRSBERETNING 4 [Foto: Toke F. Nyborg] INDHOLD 04 Bestyrelsens 06 beretning 08 Årets gang på sekretariatet 10 Projekter 2014-2017 12 Forventet forbrug 2014-2017 14 AXIS i Danmark 30 AXIS internationalt

Læs mere

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1 nr. 1+2 2012 Indhold Om Isaac-Danmark... 2 Sissel Summer... 3 Redaktørens hjørne... 3 Bestyrelsesarbejdet... 4 UPS... 5 Referat af generalforsamling... 6 Bestyrelsens beretning for 2011... 7 ISAAC konferencen

Læs mere

Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden B3-2009 Pkt. 1 Bilag 1.1 Forslag til dagsorden 150609 1. Godkendelse af dagsorden - beslutning 2. Referat af bestyrelsens møde 17. april 2009 beslutning 3. CBS økonomi - beslutning a. Intern opsparing

Læs mere

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Foto: Mikkel Østergaard AmirS VEJ SOM FRIVILLIG En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Muligheder og barrierer i europæisk kontekst 2013 Røde Kors

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklingsprojekt over 3 mio. kr.

Ansøgningsskema Udviklingsprojekt over 3 mio. kr. Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk Ansøgningsskema Udviklingsprojekt over 3 mio. kr. UM j.nr. Dette ansøgningsskema anvendes ved

Læs mere

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Miljøprojekt Nr. 853 2003 Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Jørn LethEspensen Danmark Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel S A M M E N H Æ N G, S Y N E R G I O G S A M A R B E J D E S T R A T E G I S K H A N D L I N G S P L A

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2013 DPA-System 04-04-2014 CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars-System Vesterbrogade 6 D, 4. sal DK 1780 København V Telefon: +45 3377 9191 Fax: +45 3377 9100

Læs mere

Ressourceregnskab 2013-2014

Ressourceregnskab 2013-2014 Nørre Gymnasium Ressourceregnskab 2013-2014 1.august 2013 31. juli 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens profil 1.1 Mission 1.2 Vision 1.3 Værdigrundlag 2. Årsrapport for resultatlønskontrakt

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

Social medie strategi for Sønderborg Kommune

Social medie strategi for Sønderborg Kommune Kandidatafhandling af Institut for marketing og statistik Aarhus School of Business Ved vejleder Lars Haahr Cand IT - ITKO August 2012 Social medie strategi for Sønderborg Kommune Abstract The municipality

Læs mere

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse DeIC årsrapport 2014 April 2015 Redaktion: Gitte Kudsk og Torben B. Sørensen, DeIC Design og layout: Møller Nicolaisen

Læs mere