Fåborg byfoged, skifteprotokol I,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765"

Transkript

1 Fåborg byfoged, skifteprotokol I, Hans Nielsen Juul, i Peder Pedersen Bondegaards hus, Fåborg , ~ afdøde Maria Hansdatter Deres børn: Niels Hansen Juul, murermestersvend bor i København Mette Cathrine Hansdatter ~ Houbist Andreas Wiet, København Ellen Marie Hansdatter ~ Otto Rudolph Rise, København Malene Kirstine Hansdatter er i Kerteminde hos sin moster Anne enke efter hr. Mathias Hoff Anne Cathrine Pedersdatter, Grønnegade, Fåborg, , 4 + mellem 1. og ~ Henrik Henriksen, rebslager, skifte , 258b Arving hendes mor Anne sal. Peder Feldbereders, lavværge Anders Madsen, murermester, som også er værge for den sl. kones bror Hans Pedersen, studiosos i København. Huset i Grønnegade, på nordre side, mellem Eskild Mourits Bager og madam Karen Acthonias boder, strækker sig fra gaden til byens grave, med bygning, gårds- og have, ialt vurderet til 133RD. Ejendomsstolestade i Fåborg kirke, stol nr. 12, 5. Stade, vurderet til 3 RD, og et kvindestade nr. 7 i kvindestolene, 8 RD. Der er gæld til enkemandens søn Henrik Bär i Brahborg Jørgen Johansen Dichmand, Grønnegade, Fåborg, , 7b ~ 1 Anne Cathrine Jørgensdatter, 14 år ~ 2 enken Karen, lavværge Peder Mortensen Brylle (skifte , 95) Maren Jørgensdatter, 10 år Værge farbror Johan Johansen Dichmand. Huset på 6 fag med tilliggende have vurderet til 26 RD. Niels Nielsen Bang, bedemand, i lejebolig, Grønnegade, Fåborg, , 8b ~ Anne Rasmusdatter Lundegaard Søn Niels Nielsen Bang, bogbinder er lavværge for moderen. Den sl. Mand havde oppebåret børnepenge for Jørgen Mortensen Bang, som stod på rente hos feldbereder Hans Madsen. Arvingerne fragik arv og gæld. Hans Larsen Lund, købmand, Østergade, Fåborg, , 9b ~ Anne Marie Justsdatter, lavværge Christen Ch., Erreboe Lars Hansen Lund, 17 år, værge mons. Søren Lund, Damsbo Barbra Maria Hansdatter Lund, ~ sn. Hans Jacob Erreboe, købmand i Fåborg Gården i Østergade, på sønden side, på vestre side af guldsmed Peder Krafft, strækker sig med bygning, gårds- og haugerum fra gaden til stranden, vurderet til 280 RD.

2 En bolig i Østergade på nordre side, mellem feldbereder Jørgen Larsen og Knud Christensen Skousgaard, 3 fag til gaden, vurderet til 30 RD. 2 gangstader i Fåborg kirke: ialt 5 RD. Enkens bror er sl. Hans Justesen Else Hansdatter, i hus på sønden side af Torvet, Fåborg, , 11b ~ 1 Mogens Svendsen Svend Mogensen var selv til stede Hans Boye Mogensen, 16 år Cathrine Mogensdatter, 18 år, skifte Deres fødte værge var Peder Svendsen. ~ 2 Frederik Povlsen skomager Huset på 4 fag til gaden, mellem sl. ls og Mads Frandsens gårde med tilliggende gårds- og haugerum samt baghus på 3½? fag, vurderet til 66 RD. 1 stolestade i Fåborg kirke: det andet stade i stol nr. 17, de lange stole. Voldborg Mortensdatter havde fædrene og mødrene arv til gode i boen. Hans Justesen, købmand, Adelgade, Fåborg, , ~ Sophia Christence Schousboe Just Johannes Hansen, på 3. År Hans Schousboe Hansen, 19 uger. Værge Johan Heide tolder i Fåborg mødte som værge i stedet for faderens halvbroder Christian Mølmarck, sognepræst i Søllinge, der var forhindret, samt på vegne af den sl. mands helbroder Ludvig Justesen. Gården på søndre side ligger mellem sn. Niels Jensen Hunderup på venstre side og sn. Peder Jørgensen Mahls plads og have, består af 13 fag med portrum til gaden og baghus på 10 fag i gården, strækker sig fra gaden til stranden, vurderet til 240 RD. Stolestader i Fåborg kirke: et mandsstade i stol nr. 9 andet stade = 4 RD. Et kvindestade i stol nr. 20 første stade = 4 RD. Et kvindestade i nr. 15 femte stade = 2 RD. Enkens mormor er madam Anne Schouboe enke efter Hans Justesen Mette Nielsdatter, sn. Henrik Ottesens datter, hendes mødrene arv står i boen. Sl. Mands bror Ludvig Justesens fædrene arv havde Hans Justesen overtaget , arv efter Ludvig Justesens mormor den Hans Justesen havde kautioneret for sin halvbror Christian Mølmarck Thomas Styrekelsen, Østergade, Fåborg, , 17b ~ Karen Tojersdatter, lavværge Peder Eriksen Braad Tøjer Thomsen, 30 år Christian Thomsen, 15 år Jacob Thomsen, 12 år Frederik Thomsen, 8 år, den ældste bror er værge for de 3 yngste brødre

3 Charlotte Amalie Thomasdatter, 18 år, tilsynsværge Hans Laursen snedker. Huset ligger på sønden side af Østergade, strækker sig i øst til Jomfrustrædet, i vest til sn. Jørgen Sørensen Fabriks våninger, i nord til bemeldte gade, i syd til hr. Peder Eriksen Braads have. På 15 fag med gård og have, vurderet til 200 RD. Kvindestade i Fåborg kirke 4 RD. Adolph Henriksen, Grønnegade, Fåborg, , 19 ~ Maren Pedersdatter, lavværge Hans Ibsen møller i Langsmølle Søn Henrik Adolphsen, 10 år, værge farbror Henrik Pedersen i Stampemøllen. Huset i Grønnegade, mellem sn. Henrik Laurits Lunds boder på den østre side og Jesper Henriksen skomager på den vestre, med gavlhus til gaden på 5 fag og sidehus ialt 9 fag, baghus 8 fag, med gård og have vurderet til 66 RD. 1 mandsstade i stol nr. (-) det 3. Stade = 4 RD, kvindestade i stol nr. 1, 3. Stade = 4 RD. Gregorius Issenberg, glarmester, Østergade, Fåborg, , ~ Cathrine Clausdatter, lavværge hendes søn Jens Evertsen Stefeer. Jens Evertsen Stefeer er værge for sine søskende: Henrik Stefeer, kapelan i Viborg Kirstine Evertsdatter, til stede, over 40 år Maria Evertsdatter, bor i København, 39 år Huset i Østergade er ganske brøstfældigt, ligger på den nordre side mellem Jacob Jørgensen Ørsted og Jochum Nielsen feldbereders tilhørende steder, med gård og have vurderet til 46 RD. Mandsstade nr. 15, det 5. Stade og kvindestade stol nr. 14 det 5. Stade, = 2 RD Johanne Johansdatter, Adelgade, Fåborg, , 21b ~ Samson Christensen Arvingerne er: Søster Anne, sl. Abraham slagters Farbrors søn Anders Andersen, handskemager i Odense og hans søster Anne Margrethe Andersdatter Søstersøn Anders Clausen, Fåborg Mosters søn i Ulbølle Johan Nielsen og hans søster ~ Oluf skrædder. Nogle fraværende arvinger bor i Holmdrup: Christen Laursen og andre. Karen Christensdatter Schrøder, Østergade, Fåborg, ,23 ~ Peder Sørensen smed Christian Schrøder fabricius, 21 år Søren Pedersen, 4 år Tilsynsværge deres farbror Jørgen Sørensen fabricius. Gård i Østergade, nordre side mellem sn. Jacob Jørgensen på den vestre side og provsten hr. Hans Bloch på den østre, 9 fag til gaden med 6 fag sidehus til gården, alt teglhængt. 9 fag baghus i gården, gård og have indhegnet, strækker sig fra gaden til Feltens stræde.

4 En mandsstol i 2. Stade fra den store gang nr. 7, et kvindestade i nr. 7, ialt vurderet til 260 RD. Rasmus Tommerup, Vestergade, Fåborg, , ~ Anne Pedersdatter, lavværge Hans Pedersen Lindegaard Datter Cathrine Maria Rasmusdatter, 14 år, værge Peder Pedersen Lindegaard. Hus i Vestergade, 8 fag til gaden, på østre side mellem Jens Laursen Krag på den østre side og Laurits Nielsen skrædder på den vestre, fra gaden med gårdsplads og have til byens grave, vurderet til 220 RD. Enkens brødre er Hans Pedersen Lindegaard og Mikkel Pedersen Lindegaard Peder Jensen Busch, købmand, Holkestræde, Fåborg, , 26b , omkommet på rejse fra Fåborg til Ærø, hans båd fandtes den ved Drejø ~ Anne Helvig Jacobsdatter, værge Niels Hansen Viborg til Tøjstrup Jens Erreboe Pedersen Busch, 7 år Claus Pedersen Busch, 3 år Peder Pedersen Busch, 3 uger Marie Elisabeth Pedersdatter Busch, 17 år Karen Pedersdatter Busch, 15 år Anne Marie Pedersdatter Busch, 14 år Jensine Pedersdatter Busch, 7 år Værge børnenes fars halvbroder Henrik Siraksen, købmand i Fåborg Sl. mands mor madam Maren sl. Jens Laursen Erreboe. Gård i Holkestræde: 2 etager til gaden med sidehuse i sønder og nør, øster og vester, af nyt bindingsværk, teglhængt, med tilhørende gårdsplads, have og boggård, strækker sig til stranden, efter skøde af , læst , vurderet til 1100 RD. En jagt Fortuna på 10 læster, vurderet til 400 RD. Første stade i mandsstolene nr. 8 = 12 RD, 4. Stade i kvindestolene nr. (-) = 2 RD. Maren sl. Jens Erreboes svigersøn er Niels Hansen Viborg Anne Olufsdatter, på hjørnet af Klosterstræde og Grønnegade, Fåborg, , 30b ~ Rasmus Laursen Staal, skifte , 347 Laurits Rasmussen Staal, 3 år Karen Rasmusdatter Staal, 7 år Maren Rasmusdatter Staal, 5 år Tilsynsværge børnenes mosters mand Jochum Nielsen feldbereder. Hus på nordøstlige hjørne af Klosterstræde og Grønnegade. 13 fag til gaden og 2 fag baghus, med gård og have, vurderet til 140 RD. Lars Jørgensen Møller, Fåborg, , 32b ~ Anne Margrethe Rasmusdatter, lavværge Rasmus Olsen, skomager Søn Rasmus Larsen Møller, 23 år, kurator hans morbror Ulrich Didrik Rasmussen, skomager.

5 Hus, 7 fag til gaden med gård og have, vurderet til 26 RD. Gertrud Pedersdatter, udenfor Vesterport, Fåborg, , 33b ~ Johannes Olsen, snedker, skifte , 255 Anne Margrethe Johansdatter, 4 år Maria Johansdatter, 2 år Værge fars farbror Johannes Knudsen, snedker Hus 12 fag med stråtag til gaden, sidehus til østre ende 3 fag, grund, have og toft, vurderet til 150 RD. Stolestade i stol nr. 18 næstsidste stade i kvindestolene, 2 RD. Johannes Olsens far Oluf Knudsen snedker og broderen Jørgen Nielsen i Køge. Iflg. Missive af har Oluf Knudsen afstået sin del af huset til sønnen mod frit ophold. Hans Rasmussen Haastrup, Fåborg, , 34b ~ Bodil Hansdatter, værge Rasmus Olsen, skomager Hans Hansen Haastrup, studiosus, 34 år Rasmus Hansen Haastrup, skomagersvend, 30 år Anne Hansdatter Haastrup, 27 år Kirsten Hansdatter Haastrup, 24 år Beskikket værge Henrik Christensen, skomager. Huset, et gavlhus til gaden af 4 fag med tilbygget forstue, med grund og have vurderet til 80 RD. Stolestade, 3. Stade fra gangen i kvindestolene, 2 RD. Dorthe Mortensdatter, Klosterstræde, Fåborg, , 36b ~ Peder Nielsen Horne Datter Maren Pedersdatter, 3 år. Til stede Lars Pedersen Bull ~barnets moster. Hus, 5 fag til gaden med lille gård og have, vurderet til 50 RD. Anne Helvig Jacobsdatter, Holkestræde, Fåborg, , 37b (afsluttet 28.7.) Enke efter Peder Busch, skifte Børnene: Marie Elisabeth Pedersdatter Busch, 17 år Karen Pedersdatter Busch, 15 år Jensine Pedersdatter Busch, 13 år Anne Marie Pedersdatter Busch, 13 år Jens Erreboe Pedersen Busch Claus Pedersen Busch, værge Knud Sørensen Peder Pedersen Busch, 8 uger værge borgmester Jørgen Jacobsen Værger for pigerne: Niels Hansen Viborg til Tøjstrup, morbror hr. Hans Jacobsen, sognepræst i Søby-Turup, Ulrich Mogensen til Dyrehavegård, Hans Anker til Vordemarkgård, sn. Conrad

6 Hansen Piil af Fåborg. Sn. Henrik Sirachsen, købmand i Fåborg havde formået Knud Sørensen til at være værge, da han selv var gammel og ikke kyndig i lov og ret. Cathrine Mogensdatter, pige, Sønden side af Torvet, Fåborg, , 46b Frederik Povlsen skomagers steddatter. Skifte efter mor Else Hansdatter, Far sl. Mogens Svendsen, skifte Hendes helbrødre Svend Mogensen, 21 år Hans Boje Mogensen, 17 år. Jon Christensen, skomager, Klosterstræde, Fåborg, , i en lejebolig. ~ Dorthe Lauritsdatter, lavværge Rasmus Laursen Staal Datter Malene Jonsdatter, 1 år, værge Christian Wichmand, skomager, som er nærmeste beslægtede her i byen. Han døde pludselig på gaden i Horsens. Han var på rejse til Skanderborg. Enken fragår arv og gæld. Hans Pedersen Borg, murermester, Søndergade, Fåborg, , ~ Maren Simonsdatter, lavværge Hans Christensen smed Hans Frederik Hansen, 19 år Johanne Hansdatter, 14 år Tilsynsværge Morten Hansen Koe. En søn af første ægteskab Peder Hansen bor i Odense. Hus på Søndergades nordre side imellem Kirketårnstræde på den østre og Christen Hansen snedker på vestre side, 6 fag hus til gaden med gård og have, vurderet til 60 RD. Maria Lucretia Povlsdatter Brandt, Grønnegade, Fåborg, , 51b i en lejebolig tilhørende Karen Acthonia. ~ 1 Henrik Brandt (henvisning til skifte ) ~ 2 Jørgen Mogensen, skipper Henrik Brandt bor på Tåsinge ~ Sille Laursdatter Margrethe Henriksdatter Brandt + ~ 1 Laurits Hansen Schyts, kudsk for kgl. højhed prins Carl Hans Larsen Schyts, 14 år Henrik Larsen Schyts, 7 år ~ 2 Jørgen Buchartz Guten Swager, Rottenstrup mølle ved Gavnø på Sjælland. Jacobine Jørgensdatter, 4 år Birgitte Fog, Fåborg, , 55 Enke efter kontrollør Fog i et lejehus. Jens Fog, 20 år kurator Mathias Holst fra Holkenhavn

7 Sophie Christine Fog, 23 år, værge Johan Fosh fra Sanderumgård Karen Rasmusdatter, udenfor Vesterport, Fåborg, , 58 ~ Hans Sørensen skomager Johanne Elisabeth Hansdatter, 10 år Anne Hansdatter, 5 år Værge faderen, men Peder Jørgensen Mahl mødte også Hus 8 fag til gaden med gård og have, vurderet til 100 RD. Mandsstol, stol nr. 15, 6. Stade = 2 RD. Kvindestol i stol nr. 18 = 2 RD. Hans Christian Erreboe, Fåborg, , 60, 68, afsluttes 76 Registreret ~ Anne Cathrine Hvalsøe, lavværge Christen Rasmussen Datter: Birgitte Hansdatter Erreboe, 12 år. Værge morbror Christen Christensen Erreboe, købmand Christian Olesen, borgmester, Fåborg, , 64 Skiftet indføres her da det havde været forlagt indtil september 1738 Hans børn: Peder Christiansen Humble, egen værge dog indfandt sig for ham degnen Peder Sørensen i Rønninge. Frederik Christian Humble, værge sognepræst Oluf Lauritsen til Avnslev og Bogense (Bovense) Rasmus Brun Christiansen Humble Peder Brun Christiansen Humble Værge Niels Juul Christian Schønning, købmand i Fåborg Marie Birgitte Christiansdatter Humble Værge Peder Sørensen i Rønninge Skiftet afsluttes fol. 68 Maren Hansdatter, Fåborg, , 76b Enke efter Lars Larsen i en lejebolig Registreret Datter Larsine Larsdatter, 5 år Værge farbror ungkarl Hans Larsen Lund i Fåborg. Barnets morbroder Hans Byemand degn i Espe for ham blev antaget Samson Christensen i Fåborg. Moderen sad i uskiftet bo efter manden var død ved en ulykkelig hændelse på rejse fra Ærø til Norge, han var faldet fra gaflen ned på dækket og døde efter få dage. Han blev begravet i Norge. Samson Christensen, Adelgade, Fåborg, , 78 Registreret ~ Anne Marie Mortensdatter, lavværge Morten Hansen Roe. De havde kun været gift i 14 dage, han skulle stamme fra Lolland, grevskabet Christiansborg, og der nævnes en Rasmus Christensen Munch i Øster Skerninge.

8 Hus på 4 fag på søndre side med gård og have, vurderet til 46 RD. Stolestade i stol nr. 6, 8. Stade vurderet til 2 RD. Enken med værge hendes morbror Henrik Otto Pedersen fragik arv og gæld. Niels Graa, sadelmager, Østergade, Fåborg, , 80 b registreret ~ 1? Hans Peder Nielsen, 21 år Cathrine Marie Nielsdatter, 23 år Værge Jens Bendixen skomager, har arv efter mor og mormor til gode ~ 2? Anders Nielsen, 14 år, værge morbror skipper Nicolaj Andreasen ~ 3 enken Anne Cathrine Pedersdatter, lavværge Peder Jørgensen Mahe Bendix Nielsen, 4 år, værge morbroderen Hus på søndre side mellem Conrad Piil og Anders Clausen foged, 5 fag til gaden med udbygning til gårdsiden på 3 fag, vurderet til 66 RD. Stolestade i karlestolene: stade nr. 6, 6. stade = 2 RD. Niels Hansen, handskemager, Fåborg, , 82b Registreret , i en lejebolig ~ enken, lavværge Peder Sørensen smed Christian Nielsen, handskemager her i byen Niels Nielsen, handskemager i Odense Ellen Jensdatter, Fåborg, , 83b I en lejebolig ~ Niels Pedersen smed Marie Kirstine Nielsdatter, 19 år Peder Nielsen, 17 år Maren Nielsdatter, 14 år Karen Nielsdatter, 11 år Kvindestade nr. 17, det 4. stade = 2 RD. Maren Simonsdatter, Fåborg, , 85b Registreret Enke efter Hans Pedersen Bang, murermester Johanne Hansdatter, værge Peder Gærup Hans Frederik Hansen. Henvisning til skifte Anne Jensdatter, Klosterstræde, Fåborg, , 86 Registreret ~ Christopher Brolund, byfoged Arvinger er hendes søskende: Søster + Elisabeth Jensdatter af Fredericia, hendes børn: Jacob Peder Sonius, tjener geheimråd Gabel, stiftsbefalingsmand i Ribe

9 Peder Sonius, sergent ved det danske artillerikorps under major Sandorffs kompagni i Fredericia Palle Peder Sonius tjener præsedent Barnefeldt i Fredericia Søster + Ester Jensdatter, hendes datter: Margrethe Marie enke efter Axel Højen, lavværge Lars Nielsen skrædder. Gården kaldet Klingenberg: 19 fag til gaden, teglhængt hus, til Kirkestræde 16 fag med halm og til gården med sten, ladehus 16 fag med tag og sten, bryggershus 12 fag teglhængt, alt vurderet til 300 RD, undtaget er en lille have fra latinskolemuren i nordøst til hospitalet og ned til? i lige bredde. Stolestader: mandsstade i stol nr. 6 det 3. Stade = 3 RD, kvindestade i stol nr. 7 det 7. Stade = 2 RD, kvindestade i stol nr. 18, 3. Stade = 2 RD. Afsluttes fol. 89. Anne Hansdatter, Østergade, Fåborg, , 89b Registreret , i lejebolig tilhørende Jens Rosenkilde skrædder. Enke efter Oluf Haagensen soldat under kaptajn Borres kompagni, han var død i Glü?cksborg. Hun døde uden livsarvinger. Arvinger på faderens side: Farbror Søren Christen Jørgensen, Millinge arven en broderlod Den anden broderlod deles af Niels Rasmussens døtre Karen Nielsdatter og Kirsten Nielsdatter. Arvinger på moderens side: moderen nævnes senere som Johanne Jensdatter. Morbror + Jens Jensen, hans børn: Maren Jensdatter ~ Jørgen Vantinge i Svanninge Johanne Jensdatter ~ Henrik Simonsen i Svanninge Anne Jensdatter ~ Christen Christensen ved Nyborg Halvmorbror + Peder Hansen i Østerby, hans børn: Hans Pedersen Milling i Fåborg Mads Pedersen i Millinge Susanne Pedersdatter Anne Pedersdatter Halvmoster + Maren Pedersdatter, hendes børn: Hans Sørensen i Svanninge Berte Sørensdatter ~ Falde møller på Broby mark. Margrethe Henriksdatter Bansen, Sundstræde, Fåborg, , 92 ~ Hans Kærumgaard, farver Hans Henrik Hansen, 13 år Jørgen Hansen, 2 år (han døde 8 uger efter moderen). Gården i Sundsstrædet på den østre side, 8 fag hus til gaden, bindingsværk, teglhængt, 9½? fag sidehus, gård, have og jord lige ud til Sundet, vurderet til 220 RD. Stolestade: 1 karlestade 4. Stol fra den store gang 4. Stade = 4 RD, 1 kvindestade, stol nr. 8 det 3. Stade = 4 RD. Henrik Hansen Bansen beholder som hidtil sit logement og kammer så længe han lever, samt den jord i haven han hidtil har dyrket. Når han dør skal (dattersønnen) Hans Henrik Hansen,

10 Hans farvers søn, arve ham. Margrethe Nielsdatter, udenfor Vesterport, Fåborg, , 94 ~ Rasmus Olsen skomager, skifte , 396b Oluf Rasmussen, 18 år Voldborg Marie Rasmusdatter, 21 år Hus udenfor Vesterport, 6 fag med halmtag, have og jordsmål, vurderet for 133 RD. 1 kvindestade i stol nr. 16, det 5. Stade = 2 RD. Karen, Grønnegade, Fåborg, , 95 enke efter Jørgen Dichmand, skifte , 7b datter Maren Jørgensdatter, til stede på hendes vegne Erik Lillm tømmermand i Fåborg. Værge er Oluf Lauritsen ~ faster Helvig Johansdatter Dichmand, de antager hende til opdragelse. Huset er gammelt og forfaldent og ubrugbar bygning, 6 fag til gaden med have, vurderet til 16 RD. Anne Cathrine Wolder, jomfru, Fåborg, , 96b Registreret , i lejebolig tilhørende Jens Laursen Arvinger er hendes søskende: Anne Hansdatter Wolder, sl. Juul Jacobsens enke i Drammen ½? søster Ingeborg Troelsdatter, der boede sammested på Tangen Søster Kirsten Hansdatter Wolder i Lauervigen Kirstine Hansdatter Wolders arvinger i? Inger Wolder enke efter Troe Olufsen fraskriver hun sig arv og gæld. For hende mødte hendes søn: Hans Jørgen Troesen, fuldmægtig hos toldinspektør Brun i Nyborg. Han har 260 RD til gode efter obligation. Samlet gæld 350 RD, auktionen gav 268 RD. Else Jonsdatter, Fåborg, , 101 I lejebolig Enke efter Hans Nielsen handskemager Søn Niels Hansen, 12 år, værge farbror Christian Nielsen handskemager Den sl. kones bror er Jens Jonsen af Lyndelse , 102: sl. Hans Nielsens datter af første ægteskab har arv til gode. Farbror Niels Nielsen handskemager i Odense vil tage barnet i lære til førstkommende påske Anne Mortensdatter, Fåborg, , 103 ~ Hans Hansen Bøje, købmand Hendes arvinger: En bror Frands Mortensen i Stenstrup + søster Birthe Mortensdatter ~ Christopher Larsen i Egeskov: en søn 111 år, en datter 10 år, en datter 8 år Søster Maren Mortensdatter ~ Lorents Frandsen i Trunderup Karen Ibsdatter, Kapelanstræde, Fåborg, Enke efter Hans Clausen, murermester

11 Anne Malene Hansdatter, tjener som fruepige på Tåsinge slot, værge Niels Widberg, Hans Hansen smed af Åby indfandt sig som værge efter anmodning af greven på Tåsinge Cathrine Marie Hansdatter, trol. Jørgen Bøg, skovfoged og skytte på Tåsinge (de er gift inden skiftet slutter) Hus i Kapelanstræde på nordøstlige hjørne, 8 fag med gård og have vurderet for 60 RD Christian Nielsen, kontrollør, Torvet, Fåborg, , 106b Registreret Anne Sophie Christiansdatter trolovet med kontrollør Søren Tamdrup, for hvem hans stedfader rektor Hans Grønnegaard mødte Frederik Christiansen, 11 år Elisabeth Christiansdatter, 15 år Charlotte Amalie Christiansdatter, 9 år Værge Peder Kroff Gården på nordre side af Torvet mellem sl. Peder Bildhuggers gård på den østre og Iver Pedersens på den vestre side. Bygning til gården 7½? fag, sidehus i gården 6 fag med en lille udbygning, baghus 8 fag, gård og have, strækker sig fra gaden efter den hegning som nu findes i haven over den halve brønd, vurderet til 220 RD. Stolestader: 1 stade i nr. 6 andet stade fra den store gang i karlerække, = 4 RD, et do stade i stol nr. 4 = 4 RD, 1 stade i kvinderækken stol nr. 3, 2. Stade fra den store gang = 4 RD. Skiftet sluttet fol. 122a Peder Marcussen, skomager og hustru Maren Pedersdatter, Vesterport, Fåborg, , 122b Den sl. kones bo registreret , han var død 3 uger før Peder Pedersen, 14 år Hans Jacob Pedersen, 11 år Jens Hvalsøe Pedersen,? år Hans Christian Pedersen 3 år Marcus Pedersen, 12 uger Nærmeste pårørende Christen Christensen Erreboe. Huset er under tag, men ikke fuldført, beliggende til vest op til Vesterport, 13 fag til gaden vurderet til 150 RD. Skiftet sluttes fol. 128b. Anne Lisbeth Boye, Fåborg, , 128b I lejebolig ~ Hans Bøje, er fraværende andet sted. Han var i Fåborg men ville absolut ikke have noget at gøre med hans afdøde hustrus bo, hverken arv eller gæld. Anne Kirstine Hansdatter ~ Hans Jørgen Elger Anne Elisabeth Hansdatter Hans Hansen Bøje på rejse til Flensborg Peder Hansen Bøje på rejse fra Hamborg til Vestindien Jacob Jørgensen Ørsted, Østergade, Fåborg, , 132 ~ Susanne Christiansdatter Schrøder, lavværge Peder Sørensen smed

12 Christian Jacobsen Schrøder, 18 år Cathrine Maria Jacobsdatter, 17 år Værge nærmeste pårørende Jens Boesen Bager Gård i Østergade, nordre side, 8 fag bindingsværkshus til gaden, 7 fag sidehus, 8 fag ladehus med have, vurderet til 200 RD. Stolestader: i mandsstolene: stol nr. 14 i den store gang, gangstade, i kvindestolene i den store gang, stol nr. 17. Skiftet slutter 139b Christiane Sabine Clausdatter, Fåborg, , 140 I lejehus ~ Hans Olufsen bødker Søn: Claus Hansen, 6 år Malene Thomasdatter, Fåborg, 1738, 140b ~ Jens Jørgensen skrædder Jørgen Jensen, 15 år Anne Kirstine Jensdatter, 11 år Margrethe Jensdatter, 5 år Hans Sørensen Læssøe, birkedommer, Kirkestræde, Fåborg , 141 b Registreret ~ Anne, lavværge sønnen Søn Søren Hansen Læssøe, fuldmægtig hos justitsråd Hein, Stensgård Datter Dorthe Hansdatter Læssøe Huset i Klostergade, østen side på det nordre hjørne af Kirkestræde, 4 fag gavlhus til gaden vurderet til 80 RD. Afsluttet fol. 145 Anne Kirstine Villumsdatter Echhoff, Grønnegade, Fåborg, , 145 Mademoiselle i rektor Hans Grønnegaards lejebolig Bror + Johan Didrik Villumsen Echhoff Hans datter Anne Kirstine Maria Johansdatter, 13 år, værge Jens Iver Boesen bager, han og hustru opdrager pigen Kirsten Christensdatter Schousgaard, Grønnegade, Fåborg, , 146 ~ Peder Holgersen Københavner, skomager Datter Johanne Marie Pedersdatter Hus i Grønnegade, på nordre side mellem Jørgen Henriksen på den østre og Peder Pommer skomager på den vestre side, 7 fag bindingsværk, teglhængt, portrum iberegnet, 3 fag hus i gården med stråtag, gård og have, vurderet til 133 RD. Johannes Knudsen Buch, snedker, udenfor Vesterport, Fåborg, , 147 ~ Agate Pedersdatter Solle, lavværge Jørgen Bang Datter Anne Kirstine Johansdatter, værge farbrors søn Johannes Olsen snedker. Enkens bror er N. Solle på Baagø.

13 Huset udenfor Vesterport, sønden side af vejen til Svendborg, mellem Rasmus Olsen skomagers have og grund på østre side, og på vestre side en lille toft som tilhører huset, fra vejen til stranden i syd. 10 fag i bindingsværk med portrum iberegnet, teglhængt med gård og have, vurderet til 200 RD. Stolestade i stol nr. 2, 4. stade fra den store gang i kvindestaderne, 3 RD. Christian Wichmand skomager, Grønnegade?, Fåborg, , 154b ~ Sidsel Eline Jørgensdatter, lavværge Rasmus Olufsen skomager Mads Christensen Wichmand, 22 år Knud Walter Wichmand, 12 år, værge Peder Mortensen Brylle. Huset 5 fag til gaden, mellem Rasmus Larsen Staal og Peder Mortensen Brylle, med 5 fag baghus og have, vurderet til 66 RD. Stolestade, 5. Stol nr. 2, i kvindestaderne 1 RD. Nicolaj Andersen skipper, Skipperstrædet, Fåborg, , 156b ~ Kirsten Hansdatter, lavværge skipper Christen Rasmussen Arvinger er hans søskende og søskendebørn: Bror Hans Peder Andersen, skipper, Fåborg: hans søn Andreas Hansen var til stede på faderens og de andres vegne. Bror Jost Andersen, Nykøbing i Sjælland + søsters søn: Andreas Nielsen Gram, 16 år Hus, 9 fag til gaden af bindingsværk med lille gård og 3 fag halvhus i gården, alt teglhængt, vurderet til 100 RD. Enken angav at eje ½? jagt med sin søn Hans Hansen, den var på rejse til Skåne. Enken enedes med arvingerne, så hun betalte dem 100 RD. Anne Margrethe Jensdatter Hjort, tjenestepige, Fåborg, , 159 I Niels Jensen (Gouderus) gård i Fåborg. Hendes søskende: Søster Birthe Jensdatter Hjort ~ Jørgen Povlsen maler i Åby Bror Niels Jensen Hjort i Alkebølle, Als, for ham mødte hans søstersøn Jens Rosenkilde skrædder Mette Jørgensdatter Brønning, Mellemgade, Fåborg, , 160b ~ Hans Peder Andersen skipper Hendes datter Karen Rasmusdatter Brønning ~ Johan Lefoli skomager i Fåborg Søn Anders Hansen, 20 år, kurator Morten Pedersen Alsing Hus i Mellemgade på østre side. Norman Henriksen Faber, Fåborg, , 161b ~ Anne Marie Jørgensdatter, lavværge Ernst Mathiasen Klepsing og hendes bror Peder Jørgensen Mahe. Henrik Normansen Faber, 12 år Anne Normansdatter, 9½? år Johanne Normansdatter, 7½? år Jørgen Normansen, 5½? år Værge enkens far Jørgen Christensen i Fåborg, samt Norman Højer i Gærup og Christopher Højer i Troense på Tåsinge som samfrænder.

14 Tilladelse til uskiftet bo af Der er hus, inventar, 5 stolestader og ½? af Niels Hellesens jagt Den gyldne stol på 3½? læster. Jacob Selmer, gibsmager fra Slesvig Døde i Peder Mortensen Brylles hus Karen Hansdatter, Grønnegade?, Fåborg, , 163b ~ 1 Niels (Svelmøe) Datter Kirstine Marie Nielsdatter, 10 år, værge morbror Tønne Hansen Ploug, Fåborg ~ 2 Rasmus Laursen Staal, skifte Hus vurderet til 80 RD. Karen enke efter Laurits Mikkelsen byskriver, Grønnegade, Fåborg, , 164b Hans skifte Rasmus Laursen Staal Kirsten Laursdatter, 40 år ugift, værge Jørgen Didrik Bang, købmand, Fåborg Anders Laursen Staal, der for begangen misgerning er i fængsel på Bremerholm Henrik Laursen Lunds hustru Marie Sophie Mikkelsdatter fordrede hans arv efter skifte Kirsten Lauritsdatter havde arv til gode iflg. Skifte efter Søren Lauritsen. Laurits Pedersen Bul, Kapelanstræde, Fåborg, , 166 Registreret ~ Sidsel Mortensdatter, lavværge Jørgen kandestøber Jacob Jørgensen hattemager på sin hustrus vegne og for hustruens søster Karen Lauritsdatter Hans søn fra 1. Ægteskab Iver Lauritsen, 28 år, tjener på Ølstedgård gods. Hus i Kapelanstræde på østre side, 11 fag til gaden, 2 fag til gården, overalt stråtag, vurderet til 63 RD. Christopher Borstoff kaptajn logerende i Fåborg, , 167 ~ Else Elisabeth, lavværge Jacob Engberg Eneste barn er en søn af 1. Ægteskab Hans Christophersen Borstoff, myndig 58 år. Anna Cathrine Mørch, Torvet, Fåborg, , 167b ~ 1 Christian Hans Wulf Christiansen, 21 år Michael Christiansen, 14 år Værge Casper (-) urmager ~ 2 Hans Christian Zeuten skrædder Hus til gaden mod torvet 6 fag, og mod Østergade 6 fag, gård og have, vurderet til 80 RD. Dorthe Jørgensdatter, Grønnegade, Fåborg, , 169 I lejehus Søn Gumme Hansen, 5 år, morfar Jørgen Rosendal musikant i Rudkøbing og hustru opdrager

15 barnet ~ Jacob Hofman, musikant (i overskriften står Svend Hofman, men senere og også som underskriver Jacob Hofman). Peder Sørensen smed, Østergade, Fåborg, , 170b Begyndt ~ 1 Karen Christiansdatter Schrøder, skifte , 23 Søren Pedersen, 8½? år, værge nærmeste besvogrede Mikkel Pedersen Lindegaard. Søren Pedersens bror Christian Schrøder Fabricius er på Sjælland. ~ 2 Karen Pedersdatter Peder Pedersen, ½? år, værge Jens Iver Boesen Gård på nordre side af Østergade mellem Jørgen Didrik Bang i øst og Mikkel Pedersen Lindegaard på vestre side, med gård og have ud til Grønnegade, vurderet til 180 RD. Stolestader: 2. stade i mandsrækken nr. 7, 4 RD, 2. Stade i kvinderækken nr. 6 = 4 RD. Hans Andersen feldbereder, Klosterstræde, Fåborg, , 175b Registreret ~ Anne Margrethe, lavværge Hans Christian hattemager Datter Kirstine Marie Hansdatter, falden værge Mads Andersen pottemager Huset i Klostergade tilhører madam sl. Peder Bildhugger iflg. Skøde Mette Pedersdatter, Holkestræde, Fåborg, , 177 ~ Jørgen Simonsen murermester Simon Jørgensen, 6 år Pernille Kirstine Jørgensdatter, 8 år Anne Marie Jørgensdatter, 4 år Faderen var værge, men som nær beslægtet mødte Henrik Christensen skomager. Hus til gaden 6 fag med tilhørende gård og have til stranden, med lidet sidehus i gården, vurderet til 100 RD. Kirsten Pedersdatter Bager, Torvet, Fåborg, , 177b Registreret Hendes børn: Peder Jørgensen Bager Johan Jørgensen Bager, til stede for ham Peder Mortensen Brylle. Sl. kones bror er Jørgen Pedersen Brun, Fåborg. Hus på nordre side af Torvet imellem provstinde Faber og Henrik Larsen Lund, til gaden med portrum iberegnet ialt 9 fag, til gården med stråtag, lille gård og have, vurderet til 90 RD. Den ældste søn overtager og betaler gælden. Hans Isaksen, Mellemgade, Fåborg, , 179 Hans eneste datter + Anne Kirstine Hansdatter ~ Mandrup Clemensen, hendes børn: Hans Isak Mandrupsen, 28 år, kyrasser i major Neubergs regiment Christian Mandrupsen, over 25 år musketer i markgreven af Kulenbachs regiment + Dorthe Mandrupsdatter ~ Jens Viborg borger i Fåborg Christiane Mandrupsdatter, nær 30 år, ugift i Svendborg Anne Marie Mandrupsdatter, ugift hos herredsfoged Kej Didrik Tallin i Bekring i Holsten.

16 + Birthe Mandrupsdatter ~ Frederik Jensen skrædder i København: børn bl.a. Cicilia Kirstine Møller ugift for dem befuldmægtiget Jacob Engberg. Hus i Mellemgade, 6 fag til gaden med lille gård, på vestre side af Jens Jørgensen skrædder i syd og Niels Larsen snedker i nord, vurderet til 46 RD. Sophie Christence Skousbo, , 181 ~ 1 Hans Justesen, skifte , 13 Just Johannes Hansen, 10 år, værge Jens Larsen, købmand, Fåborg ~ faster Hans Hansen, 8 ½? år, værge Hans Erreboe i Fåborg ~ søskendebarn til ham ~ 2 Jacob Engberg Dorthe Engberg, ½? år Mette Mikkelsdatter Echhoff, Fåborg, , 182 I lejebolig Enke efter Johan Didrik Echhoff. En umyndig datter hvis formynder var Jens Larsen. Der var ingen arv. Anne Nielsdatter, Fåborg, , 182 ~ Rasmus Jensen bødker Hendes søn Niels Sørensen i Jordløse, for ham Rasmus væver i Fåborg. Hus på 8 fag til gaden, med gård og have, mellem Henrik Laursen Lundegaard og Sara sl. Hans Haagerup, vurderet til 50 RD. Andreas Pedersen sadelmager og hustru Birthe Christensdatter, døde begge , 182b I lejebolig. Christen Andersen, 16 år Hans Andersen, 13 år Peder Andersen, 5 år Et søskendebarn til moderen er Jens Bendixen i Fåborg Christen Christensen Strand, Strandstræde, Fåborg, , 183b ~ Dorthe Rasmusdatter, lavværge Mathias Jensen skomager Datter Birthe Marie Christensdatter, 21 år, værge morbror Jens Rasmussen skomager Huset i Strandstræde overlader moderen til datteren mod aftægt på livstid. Hans Christensen snedker, Søndergade, Fåborg, , 183b ~ Mette Nielsdatter, lavværge Peder Mahl, købmand Johanne Elisabeth Hansdatter, 9 år Ellen Margrethe Hansdatter, 6 år Niels Christian Hansen, 2 år Børnenes værge er fars næstsøskendebarn Jens Bendixen skomager i Fåborg. Hus i Søndergade, 6 fag med have, vurderet til 70 RD. Anne Margrethe Mikkelsdatter, Fåborg, , 184b

17 ~ Peder Horne Hans Pedersen Horne, 10 år Maren Pedersdatter Horne, 8 år Som formynder mødte Christen Erreboe. Mette Christensdatter Acthonia, Fåborg, , 186 ~ Conrad Hansen Piil, skifte , 232b Claus Conradsen Piil Christen Conradsen Piil Mette Marie Conradsdatter Piil. Tilladelse til uskiftet bo dateret Afsluttet , 211 Niels Mortensen smed, Fåborg, , 186 I lejebolig Kirstine Nielsdatter Maren Nielsdatter Karen Nielsdatter Værge farbror Jørgen Pedersen Brun. Hans Jacob Christensen Erreboe, Fåborg, , 188 ~ Barbara Maria Lund Ingen børn, testamente af Maren Hansdatter, Torvet, Fåborg, , 188b ~ Mikkel Jørgensen Bjørnøe, skifte , 261 Jørgen Mikkelsen, 20 år på rejse til Norge Hans Mikkelsen, 18 år Anne Kirstine Mikkelsdatter, 16 år Huset på søndre side af Torvet, vest for Christen Handskemager, 7 fag med tilhørende gård og sidehus 5 fag og tilhørende gård, vurderet til 100 RD. 1 jagt De tre søskende på 7 læster vurderet til 200 RD. Anne Marie Mortensdatter, Fåborg, , 190 ~ Christen Povlsen Fald hos sin svigermor Cathrine sadelmagers Datter Anne Povlsdatter næsten 1 år Mette Anniasdatter, Mellemgade, Fåborg, , 190b ~ Morten Pedersen Alsing, købmand, skifte , 334b Annanias Mortensen, 21 år Peder Mortensen, 7 år Hans Mortensen, 1 år Ellen Mortensdatter, 18 år Margrethe Mortensdatter, 10 år Tilsynsværge den afdødes søskendebarn Rasmus Haastrup skomager.

18 Hus i Mellemgade, ud til gaden 5 fag med gård og have, vurderet til 100 RD. Et andet hus i Grønnegade, 6 fag til gaden, vurderet til 40 RD. Stolestade: 3. Stade i stol nr. 10, 2 RD. Maren Christensdatter, Mellemgade, Fåborg, , 192 ~ Jørgen Marcussen handskemager Datter: Anne Helvig Jørgensdatter, 10 år til stede for hende Hans Larsen skipper. Hus i Mellemgade på østen side, Hans Haderslev skomager på den nordre side og Hans Peder på søndre side, med gård vurderet til 133 RD. Stolestade, det 4. Fra nordre gang, 4 RD. Enkemanden ~ 1 Helvig Larsdatter, skifte Søn Marcus Jørgensen har mødrene arv til gode Rebekka Jørgensdatter, har mødrene arv, 7 års rente til gode Karen Jørgensdatter har mødrene arv 4 RD til gode En datter Anne Helvigsdatter har arv til gode efter sin moster Anne Christensdatter. Hans Jacob Erreboe, Fåborg, skiftet begyndt pag. 188 Skiftet afsluttes med at enken betalte arvingerne deres arv 200 RD: Den afdødes søster Anne sl. Christen Hansen Helbror Christen Christensen Erreboe Helbror + Hans Christian Erreboe, hans datter Birgitte Ful Erreboe Helsøster Anne Christensdatter Erreboe ~ Jens Hvalsøe, hendes 2 døtre: Birthe Hvalsøe Anne Margrethe Hvalsøe Margrethe Marie, Axel Faldersen Højers enke, Fåborg, , 193 Registreret , i lejebolig hos Mathias bødkers enke. Døtre: Ester Malene Axelsdatter, 20 år Maria Elisabeth Axelsdatter, 16 år. På døtrenes vegne var til stede Ernst Klepsing Skifte efter Axel Højers , arvingerne frasagde sig arv og gæld. Peder Hansen, borger, handelsmand, Fåborg, , 196 Registreret ~ Ellen Cathrine Iversdatter Bang, lavværge bror Lars Bang, degn i Øster Hæsinge Anne Kirstine Pedersdatter, 6 år Marie Cathrine Pedersdatter, 4 år Jens Pedersen, ¾? år Beskikket værge Jørgen Bang, Fåborg Enkens mor sl. Iver Mahlers enke sad i uskiftet bo, og hendes bohave var på stedet. Den sl. mands bror er Hans Hansen. Slutter fol. 203 Hans Madsen feldbereder, Grønnegade, Fåborg, , 204 ~ Maren Knudsdatter, lavværge Hans Knudsen bødker, skifte

19 Bodil Marie Hansdatter, 16 år Maren Hansdatter, 12 år Mathias Hansen, 12 år Værge farbror Anders Madsen murermester i Fåborg. Huset i Grønnegade, på vestre hjørne, 12 fag staldrum, vurderet til 133 RD. Enken ~ 1 Lars, skifte : en datter Kirstine Larsdatter er vanfør Peder Pommer, skomager, Grønnegade, Fåborg, , 205 ~ enken, lavværge Ulrich skomager i Fåborg Cathrine Marie Pedersdatter ~ Thomas feldbereder, som var til stede på hustrus vegne Mads Pedersen, 21 år. Huset i Grønnegade, de to fag hus ved den østre ende skulle enken have at bebo til sin død. Huset med have blev vurderet til 110 RD. Mette Kirstine, Kapelanstræde, Fåborg, , 206 ~ Peder Pedersen Lindegaard, købmand Rasmus Pedersen Lindegaard, 24 år hos kanseliråd Walter i København Peder Henrik Pedersen Lindegaard, 21 år er på rejse til København Karen Pedersdatter, 16 år Dine Pedersdatter, 6 år. Enkemandens brødre Hans Pedersen Lindegaard og Mikkel Pedersen Lindegaard var værger da faderen var i København. Gården på hjørnet af Kapelanstræde til gaden i syd og ditto stræde, med baghus og have, vurderet til 200 RD. 1 kvindestol i Stol nr. 2, 2. Stade, 6 RD. Børnenes faldne værge på mødrene side er mons. Jacob Sørensen Fabricius, sølvpop hos kgl. højhed kronprinsen, han er deres morbror, på hans vegne blev ordineret sn. Peder Krafft guldsmed. Sidsel Jonsdatter, Grønnegade, Fåborg , 208 Registreret ~ 1 Christen Morten Christensen Wichmand, 26 år Knud Walter Christensen, 19 år ~ 2 Peder Nyraad, skomager Huset i Grønnegade på nordre side, 5 fag til gaden, 5 fag baghus med gård og have, vurderet til 60 RD. 1 kvindestade i nr. 4, 3 RD. Anne Margrethe Jensdatter, død i Sønderborg, 1741, 209. Hun havde arv efter sin far Jens Andersen murermester død 1701 i Fåborg. Hendes arving er en søster Sidsel Jensdatter ~ Mathias Brandt, borger og grovbrødsbager i Sønderborg. Christopher Ejler, Fåborg, registreret , 209 I lejebolig hos Hans Jacob Erreboes enke ~ Alhed Jacobsdatter, lavværge Jørgen Brun

20 Deres søn Jens Christophersen, 4 år Mandens myndige børn: Hans Jochum Ejlers og Rasmus Simonsen murermester på sin hustrus vegne. Slutter Tønne Hansen Ploug, Kapelanstræde, Fåborg, , 209b Registreret , han døde på rejse hjem fra Norge ~ Karen Mortensdatter, værge Peder bager Datter Gertrud Tønnesdatter, 19 år værge Jacob Hattemager. Huset i Kapelanstræde med lille have, vurderet til 40 RD. Stolestade: mandsstade, 5. Stade i stol nr. 2, 2 RD. Kvindestade i nr. 18, 3. Stade, 3 RD. Afdødes søsterdatter Cathrine Marie Nielsdatter Svelmøe havde en lille arv i boet, Jacob Ploug hattemager var værge. Karen Voltofte, Fåborg, , 210 I lejebolig som ejes af Karen Acthonia Jens Nielsen, tambur indkvarteret i Kolding Anne Kirstine Nielsdatter ~ Frederik Erasmus, tambur indkvarteret i Flensborg Inger Svendsdatter, 17 år Peder Svendsen, 20 år Til stede for børnene Niels Bang bogbinder. 1 kvindestolestade i nr. 10, 2 RD. Afsluttes , sønnen nævnes Jens Nielsen Graver. Mette Christiansdatter Acthonia, Fåborg, , 211 ~ Conrad Piil, vejer og måler, hans skifte , 232b Børnenes værge morbroderen velærværdige Henning Acthonia i Bogense. Skiftet indført pag. 185 i 1742, afsluttes her Henrik Ottesen Pedersen, Vest for Klokketårnet, Fåborg, , 212 ~ Karen Laursdatter, lavværge Jørgen Frands Albretsen, glarmester Peder Henriksen, 20 år Anne Cathrine Henriksdatter, 18 år Nærmeste faldne værge Peder Jørgensen feldbereder. Huset i Fåborg vest for Klokketårnet til gaden 5 fag og baghus 2 fag, grund og have til stranden, vurderet til 80 RD. 2 stolestader, 5 RD. Se skifte , 260b Peder Lundius, vægter, Klokketårnet, Fåborg, , 212b ~ Margrethe Sørensdatter, lavværge Jens Larsen Døde uden livsarvinger, ingen arv. Jens Rasmussen Bendixen, skomager, Skipperstrædet, Fåborg, , 213b (1749?) ~ Mette Olufsdatter, lavværge Rasmus Olsen skomager

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Børn: Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus Hansen Jacob Hansen og hustru Kirsten

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del,

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, 1794-1832 Johanne Marie Jensdatter, Drejø, V-32, 20.06.1794 ~ Niels Rasmussen, husmand Rasmus Nielsen, 3 år Formynder Han Rasmussen, husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Klingstrup Karin Jørgensen, karins-historie.dk

Klingstrup Karin Jørgensen, karins-historie.dk 1 Klingstrup 1790-1807 Gårdmand Hans Rasmussen, Skårup, 13-12-1790, I-2 (3) ~ Sidsel Pedersdatter, hos Hans Ejlersen, lavværge Knud Pedersen i Øster Åby Lars Hansen 24 år Johanne Hansdatter 20 år Anne

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Vejlegård Karen Jeppesdatter, Vejle, , 9 (6) stedsøn Hans Madsen, Allested

Vejlegård Karen Jeppesdatter, Vejle, , 9 (6) stedsøn Hans Madsen, Allested 1 Vejlegård 1760-1788 Maren Jeppesdatter, Vejle, 02-03-1760, 4 (3) ~ gårdmand Peder Hansen far Jeppe Jørgensen, Søby enkemanden ~ 1 Kirsten Jensdatter, skifte 13-06-1758 Bolsmand Christen Nielsen Fælling,

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I 1 Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, 08-10-1733 ~ Hans Rasmussen arving er hendes søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup. Mette Rasmusdatter

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen i Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden. Afskrift ved Ejvind Rasmussen Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3 Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.? datter på Bøjden skifte den 27 /11-1747 side 341 M

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Gård ~ datteren Anne Marie Jørgensdatter Hans Rasmussen Korshavn af Peder Hansen Korshavn Avernakø 01-05- 1803 II- Gård. Munkø Avernakø 22-02- 1803

Gård ~ datteren Anne Marie Jørgensdatter Hans Rasmussen Korshavn af Peder Hansen Korshavn Avernakø 01-05- 1803 II- Gård. Munkø Avernakø 22-02- 1803 Hvedholm fæsteregister 1697-1807, Horne, Sallinge herred, Svendborg amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster Fra, født, evt. Gl. fæster Sted Sogn Dato År Pag. andet Anders Hansen Korshavn

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I,

Hvedholm skifteprotokol I, 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen i Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV l FOLKETÆLLING 80 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. LISELUND. Hans Haastrup Hansine Haastrup Christine Haastrup Rasmus Nielsen Hans Larsen Hans Hansen Margrethe Sørensen Rasmus Frederiksen

Læs mere

Jørgen Pedersen og hustru Anne Mortensdatter, Hundtofte, 01-10-1723, I-7 (8) gårdafståelse mod aftægt til sønnen Niels Jørgensen

Jørgen Pedersen og hustru Anne Mortensdatter, Hundtofte, 01-10-1723, I-7 (8) gårdafståelse mod aftægt til sønnen Niels Jørgensen Boltinggård skifter 1719-1776 Sidsel Nielsdatter, Højrup, 06-03-1719, I-1 (2) ~ Rasmus Rasmussen i Højrup, moder Maren Jeppesdatter ~ stedfar Rasmus Rasmussen Hans Christensen, Rynkeby, 24-01-1721, I-1b

Læs mere

Brahetrolleborg skifteprotokol 1719-1772

Brahetrolleborg skifteprotokol 1719-1772 Brahetrolleborg skifteprotokol 1719-1772 Dorthe Hansdatter, Gærup, I-17b, 06-02-1719 ~ Rasmus Madsen Rasmus Rasmussen, landsoldat, myndig Karen Rasmusdatter ~ Bertel Nielsen Bonde i Gærup + Mads Rasmussen,

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Egeskov skifteprotokol, I, 1691-1701

Egeskov skifteprotokol, I, 1691-1701 Egeskov skifteprotokol, I, 1691-1701 Hans Jørgensen i Kværndrup, I-54, 26-01-1691 ~ Anne Nielsdatter Karen Hansdatter Anne Hansdatter Sara Hansdatter Maren Hansdatter Jørgen Hansen Niels Hansen Værge for

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Bjørnemose skifteprotokol 1720-1818

Bjørnemose skifteprotokol 1720-1818 1 Bjørnemose skifteprotokol 1720-1818 Husmand Niels Christensen, Thurø, 22-03-1720, I-3 (6) ~ Maren Mikkelsdatter, lavværge far Mikkel Rasmussen, Thurø Rasmus Nielsen 3 år Clemen Nielsen ½ år Maren Nielsdatter

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762 Elvedgård fæsteregister 1701882, Veflinge sogn, Skovby herred, Odense amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster, fornavn Ny fæster, efternavn Ny fæster, født/fra Gl. fæster, fornavn Gl.

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Peder Pedersen i Svanninge og hustru Margrethe Andersdatter, , I- 15b (21) De døde kort efter hinanden.

Peder Pedersen i Svanninge og hustru Margrethe Andersdatter, , I- 15b (21) De døde kort efter hinanden. 1 Østrupgård skifteprotokol 1719-1744 Johanne Jensdatter i Nørre Broby, 06-03-1719, I-2 (6) ~ Hans Christophersen. Hendes rette arvinger: Johan Kruse skomager Peder Hansen, Christen Jørgensen, Kirsten

Læs mere

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn 1 Vester Åby præstearkiv, skifteprotokol 1747-1813 Søren Nielsen Blok, Vester Åby, forestod præstegårdens avling, 1, 14-08-1747 ~ Maren Ågård Blok, lavværge skoleholder Henning Kiøng Lars Ågård Blok, 26½

Læs mere

Hvidkilde skifteprotokol I, 1719-1747

Hvidkilde skifteprotokol I, 1719-1747 Hvidkilde skifteprotokol I, 1719-1747 Lars Knudsen, Slæbæk, I-1, 11-03-1721 (far Knud Pedersen, Ollerup) ~ Karen Hansdatter Børn: Karen Larsdatter, 13 år Maren Larsdatter, 11 år Sidsel Larsdatter, 10 år

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

Damsbo skifteprotokoller

Damsbo skifteprotokoller 1 Damsbo skifteprotokoller 1720-1850 Jens Pedersen Højgaard, Jordløse, 04-09-1720, I-2a (5) ~ 1 Peder Jensen Højgaard, Jordløse Jørgen Jensen soldat under Baron Bjelke, + Anne Jensdatter hendes børn: Peder

Læs mere

Hvirring Hornborg Kirkebog 1766-1814

Hvirring Hornborg Kirkebog 1766-1814 1 1766 Daab 1 Mikkel Thomsen i Hornborg - Christen 1 1766 Daab 2 Laurids Skrædder i Flemming - Peder 1 1766 Daab 3 Peder Mikkelsen i Hornborg - Otte Christian 1 1766 Begr 1 Jens Pedersen i Kalhave 89 år

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter vi 17-9-1747 Anders Christensen Maren S frensdatter

Læs mere

Peder Nielsen, Langå, , I-29 (22) døde enke og børn, lavværge gamle Peder Rasmussen, Niels Rasmussen og Peder Madsen, alle Langå

Peder Nielsen, Langå, , I-29 (22) døde enke og børn, lavværge gamle Peder Rasmussen, Niels Rasmussen og Peder Madsen, alle Langå 1 Rygård skifteprotokol 1691-1852 I: 1691-1716, 1741 Povl Nielsens hustru, Langå 02-03-1695, I-1 (7) Rasmus Knudsen, Galdbjerg, Gudme, 10-01-1695, I-3 (9) kone og børn afdødes stedsøn Rasmus Hansen er

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK 1690-1697 Indtastet af Peter Ohm-Hieronymussen 2007 efter Max Hansens originale arbejde udført gennem mange år. Gennemset og revideret af Max Hansen og Kirstin Nørgaard-Pedersen.

Læs mere

Hedensted-Store Dalby sogn Viede Hanne Vinter Henriksen 2015 År Folie Begivenhed Tekst b Trolovet

Hedensted-Store Dalby sogn Viede Hanne Vinter Henriksen 2015 År Folie Begivenhed Tekst b Trolovet Side 1 af 6 -Store Dalby sogn 1773-1800 Viede 1773 1b Trolovet Mikkel Christensen Ladefoged på Tirsbæk og Jesper Hansens enke Anne Sørensdatter i 1773 1b Trolovet Niels Olesen Snedker og Anne Sørensdatter

Læs mere

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt 1701 1b Døbt Laurids Jensen i Eriknaur - Jens 1701 1b Døbt Søren Andersen i Eriknaur - Kirsten 1701 1b Døbt Jens Melchiorsen i Hatting - Gregers 1701 1b Døbt Knud Sørensen Due i Hatting - Anne 1701 1b

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter Anders Pedersen 6 Hans Pedersen Andreas Pedersen 9 Anne Margrerhe Pedersdatter

Læs mere

NIELSTRUP GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL

NIELSTRUP GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL Hans Hansen, Ollerup, 13.01.1719, 4 ~ Anna Pedersdatter, Laugværge Rasmus Rasmussen i Toftegaard Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter 24 Aar, Værge Niels Christensen i Ollerup NIELSTRUP

Læs mere

Arreskov Kirsten Pedersdatter i Stenderup, , I-23b (26) ~ Hans Jeppesen Peder Hansen er myndig

Arreskov Kirsten Pedersdatter i Stenderup, , I-23b (26) ~ Hans Jeppesen Peder Hansen er myndig 1 Arreskov 1724-1776 Johanne Pedersdatter i Tved, 19-06-1724, I-1b, (4) ~ Povl Jacobsen hendes børn: Lars Pedersen, 36 år Hans Pedersen, 28 år Maren Pedersdatter ~ Jesper Olesen i Heldager deres far Peder

Læs mere

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845.

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Side 2-3 1. 1813, 4. marts. Hans Christoffersen, Hjemmedøbt 7. marts, Døbt i Kirken 4. april. Christoffer Hansen og

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Lammehave Karin Jørgensen, karins-historie.dk

Lammehave Karin Jørgensen, karins-historie.dk 1 Lammehave 1776-1839 Anne Rasmusdatter, Sødinge, Ringe, 23-04-1776, I-10a (4) ~ 1 Rasmus Lars Rasmussen 35 år tjener i gården Anne Rasmusdatter ~ Knud Pedersen gårdmand, Kværndrup ~2 Hans Madsen gårdmand

Læs mere

Oure Kirkebog 1835 1851 1 Side 2- Nr. - Aar og Fødsels Dato - Navn (Mandkjøn) - Daabens Dato Forældre Faddere Fol: - Anmærkninger 1835, 1 januar. Hans Hansen, Døbt i Kirken 2 marts. Husmand og Hjulmand

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

GELSKOV GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL

GELSKOV GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL GELSKOV GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1719-1774 Maren Pedersdatter, Vantinge, 10.06.1719, II-3 ~ Hans Lauritsen Peder Hansen...? Johanne Hansdatter Anne Hansdatter Elisabeth Hansdatter Farbroder

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Gl. fæster, efternavn. Peder Hansen 14-2 1814 132 Hus Gyldensteens fæsteprotokol fol. 132

Gl. fæster, efternavn. Peder Hansen 14-2 1814 132 Hus Gyldensteens fæsteprotokol fol. 132 Oregård fæsteregister 1720-1830, Ore sogn, Skovby herred, Odense amt Fæsteprotokollen findes på www. Ny fæster, fornavn Ny fæster, efternavn Ny fæster, født/fra Gl. fæster, fornavn Gl. fæster, efternavn

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Nordskov skifter Protokol I:

Nordskov skifter Protokol I: 1 Nordskov skifter 1710-1817 Protokol I: 1710-1789 Mads Christensen, Sønder Højrup, 23-07-1710, I-2a (4) ~ Maren Jørgensdatter, lavværge far Jørgen Pedersen, Pederstrup Jens Madsen 3½ år, værge sognepræst

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1813, 8. november. Lars Nielsen, Hjemmedøbt 10. november, Døbt i Kirken 5. december. Niels Nielsen, Gaardmand i Vormark og

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

b Copuleret Jens Mikkelsen og Anne Henriksdatter a Døbt Anne Marie Hansdatter - Søren, udlagt Niels Hansen Væver i Tyrsting a Døb

b Copuleret Jens Mikkelsen og Anne Henriksdatter a Døbt Anne Marie Hansdatter - Søren, udlagt Niels Hansen Væver i Tyrsting a Døb 1759 51b Døbt Søren Heftholm og Inger Pedersdatter Broe - Søren 1759 51b Døbt Mette Marie Christensdatter - Niels, udlagt Jacob Friis i Nim 1759 51b Døbt Hans Christensen i Tyrsting - Anne 1759 51b Døbt

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1833, 1. marts. Anders Jørgensen, Hjemmedøbt 2. marts, Døbt i Kirken 8. april. Johan John Trællund, Smed i Galdbjerg og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter. Faddere: Kirsten

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Juelskov skifter

Juelskov skifter 1 Juelskov skifter 1790-1817 Karen Rasmusdatter, Refsvindinge, 04-02-1791, 26 (22) ~ Hans Jørgensen gårdmand Rasmus Hansen 10 år Anne Hansdatter 8 år Kirsten Hansdatter 3½ år tilsynsværge Anders bødker,

Læs mere