Fåborg byfoged, skifteprotokol I,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765"

Transkript

1 Fåborg byfoged, skifteprotokol I, Hans Nielsen Juul, i Peder Pedersen Bondegaards hus, Fåborg , ~ afdøde Maria Hansdatter Deres børn: Niels Hansen Juul, murermestersvend bor i København Mette Cathrine Hansdatter ~ Houbist Andreas Wiet, København Ellen Marie Hansdatter ~ Otto Rudolph Rise, København Malene Kirstine Hansdatter er i Kerteminde hos sin moster Anne enke efter hr. Mathias Hoff Anne Cathrine Pedersdatter, Grønnegade, Fåborg, , 4 + mellem 1. og ~ Henrik Henriksen, rebslager, skifte , 258b Arving hendes mor Anne sal. Peder Feldbereders, lavværge Anders Madsen, murermester, som også er værge for den sl. kones bror Hans Pedersen, studiosos i København. Huset i Grønnegade, på nordre side, mellem Eskild Mourits Bager og madam Karen Acthonias boder, strækker sig fra gaden til byens grave, med bygning, gårds- og have, ialt vurderet til 133RD. Ejendomsstolestade i Fåborg kirke, stol nr. 12, 5. Stade, vurderet til 3 RD, og et kvindestade nr. 7 i kvindestolene, 8 RD. Der er gæld til enkemandens søn Henrik Bär i Brahborg Jørgen Johansen Dichmand, Grønnegade, Fåborg, , 7b ~ 1 Anne Cathrine Jørgensdatter, 14 år ~ 2 enken Karen, lavværge Peder Mortensen Brylle (skifte , 95) Maren Jørgensdatter, 10 år Værge farbror Johan Johansen Dichmand. Huset på 6 fag med tilliggende have vurderet til 26 RD. Niels Nielsen Bang, bedemand, i lejebolig, Grønnegade, Fåborg, , 8b ~ Anne Rasmusdatter Lundegaard Søn Niels Nielsen Bang, bogbinder er lavværge for moderen. Den sl. Mand havde oppebåret børnepenge for Jørgen Mortensen Bang, som stod på rente hos feldbereder Hans Madsen. Arvingerne fragik arv og gæld. Hans Larsen Lund, købmand, Østergade, Fåborg, , 9b ~ Anne Marie Justsdatter, lavværge Christen Ch., Erreboe Lars Hansen Lund, 17 år, værge mons. Søren Lund, Damsbo Barbra Maria Hansdatter Lund, ~ sn. Hans Jacob Erreboe, købmand i Fåborg Gården i Østergade, på sønden side, på vestre side af guldsmed Peder Krafft, strækker sig med bygning, gårds- og haugerum fra gaden til stranden, vurderet til 280 RD.

2 En bolig i Østergade på nordre side, mellem feldbereder Jørgen Larsen og Knud Christensen Skousgaard, 3 fag til gaden, vurderet til 30 RD. 2 gangstader i Fåborg kirke: ialt 5 RD. Enkens bror er sl. Hans Justesen Else Hansdatter, i hus på sønden side af Torvet, Fåborg, , 11b ~ 1 Mogens Svendsen Svend Mogensen var selv til stede Hans Boye Mogensen, 16 år Cathrine Mogensdatter, 18 år, skifte Deres fødte værge var Peder Svendsen. ~ 2 Frederik Povlsen skomager Huset på 4 fag til gaden, mellem sl. ls og Mads Frandsens gårde med tilliggende gårds- og haugerum samt baghus på 3½? fag, vurderet til 66 RD. 1 stolestade i Fåborg kirke: det andet stade i stol nr. 17, de lange stole. Voldborg Mortensdatter havde fædrene og mødrene arv til gode i boen. Hans Justesen, købmand, Adelgade, Fåborg, , ~ Sophia Christence Schousboe Just Johannes Hansen, på 3. År Hans Schousboe Hansen, 19 uger. Værge Johan Heide tolder i Fåborg mødte som værge i stedet for faderens halvbroder Christian Mølmarck, sognepræst i Søllinge, der var forhindret, samt på vegne af den sl. mands helbroder Ludvig Justesen. Gården på søndre side ligger mellem sn. Niels Jensen Hunderup på venstre side og sn. Peder Jørgensen Mahls plads og have, består af 13 fag med portrum til gaden og baghus på 10 fag i gården, strækker sig fra gaden til stranden, vurderet til 240 RD. Stolestader i Fåborg kirke: et mandsstade i stol nr. 9 andet stade = 4 RD. Et kvindestade i stol nr. 20 første stade = 4 RD. Et kvindestade i nr. 15 femte stade = 2 RD. Enkens mormor er madam Anne Schouboe enke efter Hans Justesen Mette Nielsdatter, sn. Henrik Ottesens datter, hendes mødrene arv står i boen. Sl. Mands bror Ludvig Justesens fædrene arv havde Hans Justesen overtaget , arv efter Ludvig Justesens mormor den Hans Justesen havde kautioneret for sin halvbror Christian Mølmarck Thomas Styrekelsen, Østergade, Fåborg, , 17b ~ Karen Tojersdatter, lavværge Peder Eriksen Braad Tøjer Thomsen, 30 år Christian Thomsen, 15 år Jacob Thomsen, 12 år Frederik Thomsen, 8 år, den ældste bror er værge for de 3 yngste brødre

3 Charlotte Amalie Thomasdatter, 18 år, tilsynsværge Hans Laursen snedker. Huset ligger på sønden side af Østergade, strækker sig i øst til Jomfrustrædet, i vest til sn. Jørgen Sørensen Fabriks våninger, i nord til bemeldte gade, i syd til hr. Peder Eriksen Braads have. På 15 fag med gård og have, vurderet til 200 RD. Kvindestade i Fåborg kirke 4 RD. Adolph Henriksen, Grønnegade, Fåborg, , 19 ~ Maren Pedersdatter, lavværge Hans Ibsen møller i Langsmølle Søn Henrik Adolphsen, 10 år, værge farbror Henrik Pedersen i Stampemøllen. Huset i Grønnegade, mellem sn. Henrik Laurits Lunds boder på den østre side og Jesper Henriksen skomager på den vestre, med gavlhus til gaden på 5 fag og sidehus ialt 9 fag, baghus 8 fag, med gård og have vurderet til 66 RD. 1 mandsstade i stol nr. (-) det 3. Stade = 4 RD, kvindestade i stol nr. 1, 3. Stade = 4 RD. Gregorius Issenberg, glarmester, Østergade, Fåborg, , ~ Cathrine Clausdatter, lavværge hendes søn Jens Evertsen Stefeer. Jens Evertsen Stefeer er værge for sine søskende: Henrik Stefeer, kapelan i Viborg Kirstine Evertsdatter, til stede, over 40 år Maria Evertsdatter, bor i København, 39 år Huset i Østergade er ganske brøstfældigt, ligger på den nordre side mellem Jacob Jørgensen Ørsted og Jochum Nielsen feldbereders tilhørende steder, med gård og have vurderet til 46 RD. Mandsstade nr. 15, det 5. Stade og kvindestade stol nr. 14 det 5. Stade, = 2 RD Johanne Johansdatter, Adelgade, Fåborg, , 21b ~ Samson Christensen Arvingerne er: Søster Anne, sl. Abraham slagters Farbrors søn Anders Andersen, handskemager i Odense og hans søster Anne Margrethe Andersdatter Søstersøn Anders Clausen, Fåborg Mosters søn i Ulbølle Johan Nielsen og hans søster ~ Oluf skrædder. Nogle fraværende arvinger bor i Holmdrup: Christen Laursen og andre. Karen Christensdatter Schrøder, Østergade, Fåborg, ,23 ~ Peder Sørensen smed Christian Schrøder fabricius, 21 år Søren Pedersen, 4 år Tilsynsværge deres farbror Jørgen Sørensen fabricius. Gård i Østergade, nordre side mellem sn. Jacob Jørgensen på den vestre side og provsten hr. Hans Bloch på den østre, 9 fag til gaden med 6 fag sidehus til gården, alt teglhængt. 9 fag baghus i gården, gård og have indhegnet, strækker sig fra gaden til Feltens stræde.

4 En mandsstol i 2. Stade fra den store gang nr. 7, et kvindestade i nr. 7, ialt vurderet til 260 RD. Rasmus Tommerup, Vestergade, Fåborg, , ~ Anne Pedersdatter, lavværge Hans Pedersen Lindegaard Datter Cathrine Maria Rasmusdatter, 14 år, værge Peder Pedersen Lindegaard. Hus i Vestergade, 8 fag til gaden, på østre side mellem Jens Laursen Krag på den østre side og Laurits Nielsen skrædder på den vestre, fra gaden med gårdsplads og have til byens grave, vurderet til 220 RD. Enkens brødre er Hans Pedersen Lindegaard og Mikkel Pedersen Lindegaard Peder Jensen Busch, købmand, Holkestræde, Fåborg, , 26b , omkommet på rejse fra Fåborg til Ærø, hans båd fandtes den ved Drejø ~ Anne Helvig Jacobsdatter, værge Niels Hansen Viborg til Tøjstrup Jens Erreboe Pedersen Busch, 7 år Claus Pedersen Busch, 3 år Peder Pedersen Busch, 3 uger Marie Elisabeth Pedersdatter Busch, 17 år Karen Pedersdatter Busch, 15 år Anne Marie Pedersdatter Busch, 14 år Jensine Pedersdatter Busch, 7 år Værge børnenes fars halvbroder Henrik Siraksen, købmand i Fåborg Sl. mands mor madam Maren sl. Jens Laursen Erreboe. Gård i Holkestræde: 2 etager til gaden med sidehuse i sønder og nør, øster og vester, af nyt bindingsværk, teglhængt, med tilhørende gårdsplads, have og boggård, strækker sig til stranden, efter skøde af , læst , vurderet til 1100 RD. En jagt Fortuna på 10 læster, vurderet til 400 RD. Første stade i mandsstolene nr. 8 = 12 RD, 4. Stade i kvindestolene nr. (-) = 2 RD. Maren sl. Jens Erreboes svigersøn er Niels Hansen Viborg Anne Olufsdatter, på hjørnet af Klosterstræde og Grønnegade, Fåborg, , 30b ~ Rasmus Laursen Staal, skifte , 347 Laurits Rasmussen Staal, 3 år Karen Rasmusdatter Staal, 7 år Maren Rasmusdatter Staal, 5 år Tilsynsværge børnenes mosters mand Jochum Nielsen feldbereder. Hus på nordøstlige hjørne af Klosterstræde og Grønnegade. 13 fag til gaden og 2 fag baghus, med gård og have, vurderet til 140 RD. Lars Jørgensen Møller, Fåborg, , 32b ~ Anne Margrethe Rasmusdatter, lavværge Rasmus Olsen, skomager Søn Rasmus Larsen Møller, 23 år, kurator hans morbror Ulrich Didrik Rasmussen, skomager.

5 Hus, 7 fag til gaden med gård og have, vurderet til 26 RD. Gertrud Pedersdatter, udenfor Vesterport, Fåborg, , 33b ~ Johannes Olsen, snedker, skifte , 255 Anne Margrethe Johansdatter, 4 år Maria Johansdatter, 2 år Værge fars farbror Johannes Knudsen, snedker Hus 12 fag med stråtag til gaden, sidehus til østre ende 3 fag, grund, have og toft, vurderet til 150 RD. Stolestade i stol nr. 18 næstsidste stade i kvindestolene, 2 RD. Johannes Olsens far Oluf Knudsen snedker og broderen Jørgen Nielsen i Køge. Iflg. Missive af har Oluf Knudsen afstået sin del af huset til sønnen mod frit ophold. Hans Rasmussen Haastrup, Fåborg, , 34b ~ Bodil Hansdatter, værge Rasmus Olsen, skomager Hans Hansen Haastrup, studiosus, 34 år Rasmus Hansen Haastrup, skomagersvend, 30 år Anne Hansdatter Haastrup, 27 år Kirsten Hansdatter Haastrup, 24 år Beskikket værge Henrik Christensen, skomager. Huset, et gavlhus til gaden af 4 fag med tilbygget forstue, med grund og have vurderet til 80 RD. Stolestade, 3. Stade fra gangen i kvindestolene, 2 RD. Dorthe Mortensdatter, Klosterstræde, Fåborg, , 36b ~ Peder Nielsen Horne Datter Maren Pedersdatter, 3 år. Til stede Lars Pedersen Bull ~barnets moster. Hus, 5 fag til gaden med lille gård og have, vurderet til 50 RD. Anne Helvig Jacobsdatter, Holkestræde, Fåborg, , 37b (afsluttet 28.7.) Enke efter Peder Busch, skifte Børnene: Marie Elisabeth Pedersdatter Busch, 17 år Karen Pedersdatter Busch, 15 år Jensine Pedersdatter Busch, 13 år Anne Marie Pedersdatter Busch, 13 år Jens Erreboe Pedersen Busch Claus Pedersen Busch, værge Knud Sørensen Peder Pedersen Busch, 8 uger værge borgmester Jørgen Jacobsen Værger for pigerne: Niels Hansen Viborg til Tøjstrup, morbror hr. Hans Jacobsen, sognepræst i Søby-Turup, Ulrich Mogensen til Dyrehavegård, Hans Anker til Vordemarkgård, sn. Conrad

6 Hansen Piil af Fåborg. Sn. Henrik Sirachsen, købmand i Fåborg havde formået Knud Sørensen til at være værge, da han selv var gammel og ikke kyndig i lov og ret. Cathrine Mogensdatter, pige, Sønden side af Torvet, Fåborg, , 46b Frederik Povlsen skomagers steddatter. Skifte efter mor Else Hansdatter, Far sl. Mogens Svendsen, skifte Hendes helbrødre Svend Mogensen, 21 år Hans Boje Mogensen, 17 år. Jon Christensen, skomager, Klosterstræde, Fåborg, , i en lejebolig. ~ Dorthe Lauritsdatter, lavværge Rasmus Laursen Staal Datter Malene Jonsdatter, 1 år, værge Christian Wichmand, skomager, som er nærmeste beslægtede her i byen. Han døde pludselig på gaden i Horsens. Han var på rejse til Skanderborg. Enken fragår arv og gæld. Hans Pedersen Borg, murermester, Søndergade, Fåborg, , ~ Maren Simonsdatter, lavværge Hans Christensen smed Hans Frederik Hansen, 19 år Johanne Hansdatter, 14 år Tilsynsværge Morten Hansen Koe. En søn af første ægteskab Peder Hansen bor i Odense. Hus på Søndergades nordre side imellem Kirketårnstræde på den østre og Christen Hansen snedker på vestre side, 6 fag hus til gaden med gård og have, vurderet til 60 RD. Maria Lucretia Povlsdatter Brandt, Grønnegade, Fåborg, , 51b i en lejebolig tilhørende Karen Acthonia. ~ 1 Henrik Brandt (henvisning til skifte ) ~ 2 Jørgen Mogensen, skipper Henrik Brandt bor på Tåsinge ~ Sille Laursdatter Margrethe Henriksdatter Brandt + ~ 1 Laurits Hansen Schyts, kudsk for kgl. højhed prins Carl Hans Larsen Schyts, 14 år Henrik Larsen Schyts, 7 år ~ 2 Jørgen Buchartz Guten Swager, Rottenstrup mølle ved Gavnø på Sjælland. Jacobine Jørgensdatter, 4 år Birgitte Fog, Fåborg, , 55 Enke efter kontrollør Fog i et lejehus. Jens Fog, 20 år kurator Mathias Holst fra Holkenhavn

7 Sophie Christine Fog, 23 år, værge Johan Fosh fra Sanderumgård Karen Rasmusdatter, udenfor Vesterport, Fåborg, , 58 ~ Hans Sørensen skomager Johanne Elisabeth Hansdatter, 10 år Anne Hansdatter, 5 år Værge faderen, men Peder Jørgensen Mahl mødte også Hus 8 fag til gaden med gård og have, vurderet til 100 RD. Mandsstol, stol nr. 15, 6. Stade = 2 RD. Kvindestol i stol nr. 18 = 2 RD. Hans Christian Erreboe, Fåborg, , 60, 68, afsluttes 76 Registreret ~ Anne Cathrine Hvalsøe, lavværge Christen Rasmussen Datter: Birgitte Hansdatter Erreboe, 12 år. Værge morbror Christen Christensen Erreboe, købmand Christian Olesen, borgmester, Fåborg, , 64 Skiftet indføres her da det havde været forlagt indtil september 1738 Hans børn: Peder Christiansen Humble, egen værge dog indfandt sig for ham degnen Peder Sørensen i Rønninge. Frederik Christian Humble, værge sognepræst Oluf Lauritsen til Avnslev og Bogense (Bovense) Rasmus Brun Christiansen Humble Peder Brun Christiansen Humble Værge Niels Juul Christian Schønning, købmand i Fåborg Marie Birgitte Christiansdatter Humble Værge Peder Sørensen i Rønninge Skiftet afsluttes fol. 68 Maren Hansdatter, Fåborg, , 76b Enke efter Lars Larsen i en lejebolig Registreret Datter Larsine Larsdatter, 5 år Værge farbror ungkarl Hans Larsen Lund i Fåborg. Barnets morbroder Hans Byemand degn i Espe for ham blev antaget Samson Christensen i Fåborg. Moderen sad i uskiftet bo efter manden var død ved en ulykkelig hændelse på rejse fra Ærø til Norge, han var faldet fra gaflen ned på dækket og døde efter få dage. Han blev begravet i Norge. Samson Christensen, Adelgade, Fåborg, , 78 Registreret ~ Anne Marie Mortensdatter, lavværge Morten Hansen Roe. De havde kun været gift i 14 dage, han skulle stamme fra Lolland, grevskabet Christiansborg, og der nævnes en Rasmus Christensen Munch i Øster Skerninge.

8 Hus på 4 fag på søndre side med gård og have, vurderet til 46 RD. Stolestade i stol nr. 6, 8. Stade vurderet til 2 RD. Enken med værge hendes morbror Henrik Otto Pedersen fragik arv og gæld. Niels Graa, sadelmager, Østergade, Fåborg, , 80 b registreret ~ 1? Hans Peder Nielsen, 21 år Cathrine Marie Nielsdatter, 23 år Værge Jens Bendixen skomager, har arv efter mor og mormor til gode ~ 2? Anders Nielsen, 14 år, værge morbror skipper Nicolaj Andreasen ~ 3 enken Anne Cathrine Pedersdatter, lavværge Peder Jørgensen Mahe Bendix Nielsen, 4 år, værge morbroderen Hus på søndre side mellem Conrad Piil og Anders Clausen foged, 5 fag til gaden med udbygning til gårdsiden på 3 fag, vurderet til 66 RD. Stolestade i karlestolene: stade nr. 6, 6. stade = 2 RD. Niels Hansen, handskemager, Fåborg, , 82b Registreret , i en lejebolig ~ enken, lavværge Peder Sørensen smed Christian Nielsen, handskemager her i byen Niels Nielsen, handskemager i Odense Ellen Jensdatter, Fåborg, , 83b I en lejebolig ~ Niels Pedersen smed Marie Kirstine Nielsdatter, 19 år Peder Nielsen, 17 år Maren Nielsdatter, 14 år Karen Nielsdatter, 11 år Kvindestade nr. 17, det 4. stade = 2 RD. Maren Simonsdatter, Fåborg, , 85b Registreret Enke efter Hans Pedersen Bang, murermester Johanne Hansdatter, værge Peder Gærup Hans Frederik Hansen. Henvisning til skifte Anne Jensdatter, Klosterstræde, Fåborg, , 86 Registreret ~ Christopher Brolund, byfoged Arvinger er hendes søskende: Søster + Elisabeth Jensdatter af Fredericia, hendes børn: Jacob Peder Sonius, tjener geheimråd Gabel, stiftsbefalingsmand i Ribe

9 Peder Sonius, sergent ved det danske artillerikorps under major Sandorffs kompagni i Fredericia Palle Peder Sonius tjener præsedent Barnefeldt i Fredericia Søster + Ester Jensdatter, hendes datter: Margrethe Marie enke efter Axel Højen, lavværge Lars Nielsen skrædder. Gården kaldet Klingenberg: 19 fag til gaden, teglhængt hus, til Kirkestræde 16 fag med halm og til gården med sten, ladehus 16 fag med tag og sten, bryggershus 12 fag teglhængt, alt vurderet til 300 RD, undtaget er en lille have fra latinskolemuren i nordøst til hospitalet og ned til? i lige bredde. Stolestader: mandsstade i stol nr. 6 det 3. Stade = 3 RD, kvindestade i stol nr. 7 det 7. Stade = 2 RD, kvindestade i stol nr. 18, 3. Stade = 2 RD. Afsluttes fol. 89. Anne Hansdatter, Østergade, Fåborg, , 89b Registreret , i lejebolig tilhørende Jens Rosenkilde skrædder. Enke efter Oluf Haagensen soldat under kaptajn Borres kompagni, han var død i Glü?cksborg. Hun døde uden livsarvinger. Arvinger på faderens side: Farbror Søren Christen Jørgensen, Millinge arven en broderlod Den anden broderlod deles af Niels Rasmussens døtre Karen Nielsdatter og Kirsten Nielsdatter. Arvinger på moderens side: moderen nævnes senere som Johanne Jensdatter. Morbror + Jens Jensen, hans børn: Maren Jensdatter ~ Jørgen Vantinge i Svanninge Johanne Jensdatter ~ Henrik Simonsen i Svanninge Anne Jensdatter ~ Christen Christensen ved Nyborg Halvmorbror + Peder Hansen i Østerby, hans børn: Hans Pedersen Milling i Fåborg Mads Pedersen i Millinge Susanne Pedersdatter Anne Pedersdatter Halvmoster + Maren Pedersdatter, hendes børn: Hans Sørensen i Svanninge Berte Sørensdatter ~ Falde møller på Broby mark. Margrethe Henriksdatter Bansen, Sundstræde, Fåborg, , 92 ~ Hans Kærumgaard, farver Hans Henrik Hansen, 13 år Jørgen Hansen, 2 år (han døde 8 uger efter moderen). Gården i Sundsstrædet på den østre side, 8 fag hus til gaden, bindingsværk, teglhængt, 9½? fag sidehus, gård, have og jord lige ud til Sundet, vurderet til 220 RD. Stolestade: 1 karlestade 4. Stol fra den store gang 4. Stade = 4 RD, 1 kvindestade, stol nr. 8 det 3. Stade = 4 RD. Henrik Hansen Bansen beholder som hidtil sit logement og kammer så længe han lever, samt den jord i haven han hidtil har dyrket. Når han dør skal (dattersønnen) Hans Henrik Hansen,

10 Hans farvers søn, arve ham. Margrethe Nielsdatter, udenfor Vesterport, Fåborg, , 94 ~ Rasmus Olsen skomager, skifte , 396b Oluf Rasmussen, 18 år Voldborg Marie Rasmusdatter, 21 år Hus udenfor Vesterport, 6 fag med halmtag, have og jordsmål, vurderet for 133 RD. 1 kvindestade i stol nr. 16, det 5. Stade = 2 RD. Karen, Grønnegade, Fåborg, , 95 enke efter Jørgen Dichmand, skifte , 7b datter Maren Jørgensdatter, til stede på hendes vegne Erik Lillm tømmermand i Fåborg. Værge er Oluf Lauritsen ~ faster Helvig Johansdatter Dichmand, de antager hende til opdragelse. Huset er gammelt og forfaldent og ubrugbar bygning, 6 fag til gaden med have, vurderet til 16 RD. Anne Cathrine Wolder, jomfru, Fåborg, , 96b Registreret , i lejebolig tilhørende Jens Laursen Arvinger er hendes søskende: Anne Hansdatter Wolder, sl. Juul Jacobsens enke i Drammen ½? søster Ingeborg Troelsdatter, der boede sammested på Tangen Søster Kirsten Hansdatter Wolder i Lauervigen Kirstine Hansdatter Wolders arvinger i? Inger Wolder enke efter Troe Olufsen fraskriver hun sig arv og gæld. For hende mødte hendes søn: Hans Jørgen Troesen, fuldmægtig hos toldinspektør Brun i Nyborg. Han har 260 RD til gode efter obligation. Samlet gæld 350 RD, auktionen gav 268 RD. Else Jonsdatter, Fåborg, , 101 I lejebolig Enke efter Hans Nielsen handskemager Søn Niels Hansen, 12 år, værge farbror Christian Nielsen handskemager Den sl. kones bror er Jens Jonsen af Lyndelse , 102: sl. Hans Nielsens datter af første ægteskab har arv til gode. Farbror Niels Nielsen handskemager i Odense vil tage barnet i lære til førstkommende påske Anne Mortensdatter, Fåborg, , 103 ~ Hans Hansen Bøje, købmand Hendes arvinger: En bror Frands Mortensen i Stenstrup + søster Birthe Mortensdatter ~ Christopher Larsen i Egeskov: en søn 111 år, en datter 10 år, en datter 8 år Søster Maren Mortensdatter ~ Lorents Frandsen i Trunderup Karen Ibsdatter, Kapelanstræde, Fåborg, Enke efter Hans Clausen, murermester

11 Anne Malene Hansdatter, tjener som fruepige på Tåsinge slot, værge Niels Widberg, Hans Hansen smed af Åby indfandt sig som værge efter anmodning af greven på Tåsinge Cathrine Marie Hansdatter, trol. Jørgen Bøg, skovfoged og skytte på Tåsinge (de er gift inden skiftet slutter) Hus i Kapelanstræde på nordøstlige hjørne, 8 fag med gård og have vurderet for 60 RD Christian Nielsen, kontrollør, Torvet, Fåborg, , 106b Registreret Anne Sophie Christiansdatter trolovet med kontrollør Søren Tamdrup, for hvem hans stedfader rektor Hans Grønnegaard mødte Frederik Christiansen, 11 år Elisabeth Christiansdatter, 15 år Charlotte Amalie Christiansdatter, 9 år Værge Peder Kroff Gården på nordre side af Torvet mellem sl. Peder Bildhuggers gård på den østre og Iver Pedersens på den vestre side. Bygning til gården 7½? fag, sidehus i gården 6 fag med en lille udbygning, baghus 8 fag, gård og have, strækker sig fra gaden efter den hegning som nu findes i haven over den halve brønd, vurderet til 220 RD. Stolestader: 1 stade i nr. 6 andet stade fra den store gang i karlerække, = 4 RD, et do stade i stol nr. 4 = 4 RD, 1 stade i kvinderækken stol nr. 3, 2. Stade fra den store gang = 4 RD. Skiftet sluttet fol. 122a Peder Marcussen, skomager og hustru Maren Pedersdatter, Vesterport, Fåborg, , 122b Den sl. kones bo registreret , han var død 3 uger før Peder Pedersen, 14 år Hans Jacob Pedersen, 11 år Jens Hvalsøe Pedersen,? år Hans Christian Pedersen 3 år Marcus Pedersen, 12 uger Nærmeste pårørende Christen Christensen Erreboe. Huset er under tag, men ikke fuldført, beliggende til vest op til Vesterport, 13 fag til gaden vurderet til 150 RD. Skiftet sluttes fol. 128b. Anne Lisbeth Boye, Fåborg, , 128b I lejebolig ~ Hans Bøje, er fraværende andet sted. Han var i Fåborg men ville absolut ikke have noget at gøre med hans afdøde hustrus bo, hverken arv eller gæld. Anne Kirstine Hansdatter ~ Hans Jørgen Elger Anne Elisabeth Hansdatter Hans Hansen Bøje på rejse til Flensborg Peder Hansen Bøje på rejse fra Hamborg til Vestindien Jacob Jørgensen Ørsted, Østergade, Fåborg, , 132 ~ Susanne Christiansdatter Schrøder, lavværge Peder Sørensen smed

12 Christian Jacobsen Schrøder, 18 år Cathrine Maria Jacobsdatter, 17 år Værge nærmeste pårørende Jens Boesen Bager Gård i Østergade, nordre side, 8 fag bindingsværkshus til gaden, 7 fag sidehus, 8 fag ladehus med have, vurderet til 200 RD. Stolestader: i mandsstolene: stol nr. 14 i den store gang, gangstade, i kvindestolene i den store gang, stol nr. 17. Skiftet slutter 139b Christiane Sabine Clausdatter, Fåborg, , 140 I lejehus ~ Hans Olufsen bødker Søn: Claus Hansen, 6 år Malene Thomasdatter, Fåborg, 1738, 140b ~ Jens Jørgensen skrædder Jørgen Jensen, 15 år Anne Kirstine Jensdatter, 11 år Margrethe Jensdatter, 5 år Hans Sørensen Læssøe, birkedommer, Kirkestræde, Fåborg , 141 b Registreret ~ Anne, lavværge sønnen Søn Søren Hansen Læssøe, fuldmægtig hos justitsråd Hein, Stensgård Datter Dorthe Hansdatter Læssøe Huset i Klostergade, østen side på det nordre hjørne af Kirkestræde, 4 fag gavlhus til gaden vurderet til 80 RD. Afsluttet fol. 145 Anne Kirstine Villumsdatter Echhoff, Grønnegade, Fåborg, , 145 Mademoiselle i rektor Hans Grønnegaards lejebolig Bror + Johan Didrik Villumsen Echhoff Hans datter Anne Kirstine Maria Johansdatter, 13 år, værge Jens Iver Boesen bager, han og hustru opdrager pigen Kirsten Christensdatter Schousgaard, Grønnegade, Fåborg, , 146 ~ Peder Holgersen Københavner, skomager Datter Johanne Marie Pedersdatter Hus i Grønnegade, på nordre side mellem Jørgen Henriksen på den østre og Peder Pommer skomager på den vestre side, 7 fag bindingsværk, teglhængt, portrum iberegnet, 3 fag hus i gården med stråtag, gård og have, vurderet til 133 RD. Johannes Knudsen Buch, snedker, udenfor Vesterport, Fåborg, , 147 ~ Agate Pedersdatter Solle, lavværge Jørgen Bang Datter Anne Kirstine Johansdatter, værge farbrors søn Johannes Olsen snedker. Enkens bror er N. Solle på Baagø.

13 Huset udenfor Vesterport, sønden side af vejen til Svendborg, mellem Rasmus Olsen skomagers have og grund på østre side, og på vestre side en lille toft som tilhører huset, fra vejen til stranden i syd. 10 fag i bindingsværk med portrum iberegnet, teglhængt med gård og have, vurderet til 200 RD. Stolestade i stol nr. 2, 4. stade fra den store gang i kvindestaderne, 3 RD. Christian Wichmand skomager, Grønnegade?, Fåborg, , 154b ~ Sidsel Eline Jørgensdatter, lavværge Rasmus Olufsen skomager Mads Christensen Wichmand, 22 år Knud Walter Wichmand, 12 år, værge Peder Mortensen Brylle. Huset 5 fag til gaden, mellem Rasmus Larsen Staal og Peder Mortensen Brylle, med 5 fag baghus og have, vurderet til 66 RD. Stolestade, 5. Stol nr. 2, i kvindestaderne 1 RD. Nicolaj Andersen skipper, Skipperstrædet, Fåborg, , 156b ~ Kirsten Hansdatter, lavværge skipper Christen Rasmussen Arvinger er hans søskende og søskendebørn: Bror Hans Peder Andersen, skipper, Fåborg: hans søn Andreas Hansen var til stede på faderens og de andres vegne. Bror Jost Andersen, Nykøbing i Sjælland + søsters søn: Andreas Nielsen Gram, 16 år Hus, 9 fag til gaden af bindingsværk med lille gård og 3 fag halvhus i gården, alt teglhængt, vurderet til 100 RD. Enken angav at eje ½? jagt med sin søn Hans Hansen, den var på rejse til Skåne. Enken enedes med arvingerne, så hun betalte dem 100 RD. Anne Margrethe Jensdatter Hjort, tjenestepige, Fåborg, , 159 I Niels Jensen (Gouderus) gård i Fåborg. Hendes søskende: Søster Birthe Jensdatter Hjort ~ Jørgen Povlsen maler i Åby Bror Niels Jensen Hjort i Alkebølle, Als, for ham mødte hans søstersøn Jens Rosenkilde skrædder Mette Jørgensdatter Brønning, Mellemgade, Fåborg, , 160b ~ Hans Peder Andersen skipper Hendes datter Karen Rasmusdatter Brønning ~ Johan Lefoli skomager i Fåborg Søn Anders Hansen, 20 år, kurator Morten Pedersen Alsing Hus i Mellemgade på østre side. Norman Henriksen Faber, Fåborg, , 161b ~ Anne Marie Jørgensdatter, lavværge Ernst Mathiasen Klepsing og hendes bror Peder Jørgensen Mahe. Henrik Normansen Faber, 12 år Anne Normansdatter, 9½? år Johanne Normansdatter, 7½? år Jørgen Normansen, 5½? år Værge enkens far Jørgen Christensen i Fåborg, samt Norman Højer i Gærup og Christopher Højer i Troense på Tåsinge som samfrænder.

14 Tilladelse til uskiftet bo af Der er hus, inventar, 5 stolestader og ½? af Niels Hellesens jagt Den gyldne stol på 3½? læster. Jacob Selmer, gibsmager fra Slesvig Døde i Peder Mortensen Brylles hus Karen Hansdatter, Grønnegade?, Fåborg, , 163b ~ 1 Niels (Svelmøe) Datter Kirstine Marie Nielsdatter, 10 år, værge morbror Tønne Hansen Ploug, Fåborg ~ 2 Rasmus Laursen Staal, skifte Hus vurderet til 80 RD. Karen enke efter Laurits Mikkelsen byskriver, Grønnegade, Fåborg, , 164b Hans skifte Rasmus Laursen Staal Kirsten Laursdatter, 40 år ugift, værge Jørgen Didrik Bang, købmand, Fåborg Anders Laursen Staal, der for begangen misgerning er i fængsel på Bremerholm Henrik Laursen Lunds hustru Marie Sophie Mikkelsdatter fordrede hans arv efter skifte Kirsten Lauritsdatter havde arv til gode iflg. Skifte efter Søren Lauritsen. Laurits Pedersen Bul, Kapelanstræde, Fåborg, , 166 Registreret ~ Sidsel Mortensdatter, lavværge Jørgen kandestøber Jacob Jørgensen hattemager på sin hustrus vegne og for hustruens søster Karen Lauritsdatter Hans søn fra 1. Ægteskab Iver Lauritsen, 28 år, tjener på Ølstedgård gods. Hus i Kapelanstræde på østre side, 11 fag til gaden, 2 fag til gården, overalt stråtag, vurderet til 63 RD. Christopher Borstoff kaptajn logerende i Fåborg, , 167 ~ Else Elisabeth, lavværge Jacob Engberg Eneste barn er en søn af 1. Ægteskab Hans Christophersen Borstoff, myndig 58 år. Anna Cathrine Mørch, Torvet, Fåborg, , 167b ~ 1 Christian Hans Wulf Christiansen, 21 år Michael Christiansen, 14 år Værge Casper (-) urmager ~ 2 Hans Christian Zeuten skrædder Hus til gaden mod torvet 6 fag, og mod Østergade 6 fag, gård og have, vurderet til 80 RD. Dorthe Jørgensdatter, Grønnegade, Fåborg, , 169 I lejehus Søn Gumme Hansen, 5 år, morfar Jørgen Rosendal musikant i Rudkøbing og hustru opdrager

15 barnet ~ Jacob Hofman, musikant (i overskriften står Svend Hofman, men senere og også som underskriver Jacob Hofman). Peder Sørensen smed, Østergade, Fåborg, , 170b Begyndt ~ 1 Karen Christiansdatter Schrøder, skifte , 23 Søren Pedersen, 8½? år, værge nærmeste besvogrede Mikkel Pedersen Lindegaard. Søren Pedersens bror Christian Schrøder Fabricius er på Sjælland. ~ 2 Karen Pedersdatter Peder Pedersen, ½? år, værge Jens Iver Boesen Gård på nordre side af Østergade mellem Jørgen Didrik Bang i øst og Mikkel Pedersen Lindegaard på vestre side, med gård og have ud til Grønnegade, vurderet til 180 RD. Stolestader: 2. stade i mandsrækken nr. 7, 4 RD, 2. Stade i kvinderækken nr. 6 = 4 RD. Hans Andersen feldbereder, Klosterstræde, Fåborg, , 175b Registreret ~ Anne Margrethe, lavværge Hans Christian hattemager Datter Kirstine Marie Hansdatter, falden værge Mads Andersen pottemager Huset i Klostergade tilhører madam sl. Peder Bildhugger iflg. Skøde Mette Pedersdatter, Holkestræde, Fåborg, , 177 ~ Jørgen Simonsen murermester Simon Jørgensen, 6 år Pernille Kirstine Jørgensdatter, 8 år Anne Marie Jørgensdatter, 4 år Faderen var værge, men som nær beslægtet mødte Henrik Christensen skomager. Hus til gaden 6 fag med tilhørende gård og have til stranden, med lidet sidehus i gården, vurderet til 100 RD. Kirsten Pedersdatter Bager, Torvet, Fåborg, , 177b Registreret Hendes børn: Peder Jørgensen Bager Johan Jørgensen Bager, til stede for ham Peder Mortensen Brylle. Sl. kones bror er Jørgen Pedersen Brun, Fåborg. Hus på nordre side af Torvet imellem provstinde Faber og Henrik Larsen Lund, til gaden med portrum iberegnet ialt 9 fag, til gården med stråtag, lille gård og have, vurderet til 90 RD. Den ældste søn overtager og betaler gælden. Hans Isaksen, Mellemgade, Fåborg, , 179 Hans eneste datter + Anne Kirstine Hansdatter ~ Mandrup Clemensen, hendes børn: Hans Isak Mandrupsen, 28 år, kyrasser i major Neubergs regiment Christian Mandrupsen, over 25 år musketer i markgreven af Kulenbachs regiment + Dorthe Mandrupsdatter ~ Jens Viborg borger i Fåborg Christiane Mandrupsdatter, nær 30 år, ugift i Svendborg Anne Marie Mandrupsdatter, ugift hos herredsfoged Kej Didrik Tallin i Bekring i Holsten.

16 + Birthe Mandrupsdatter ~ Frederik Jensen skrædder i København: børn bl.a. Cicilia Kirstine Møller ugift for dem befuldmægtiget Jacob Engberg. Hus i Mellemgade, 6 fag til gaden med lille gård, på vestre side af Jens Jørgensen skrædder i syd og Niels Larsen snedker i nord, vurderet til 46 RD. Sophie Christence Skousbo, , 181 ~ 1 Hans Justesen, skifte , 13 Just Johannes Hansen, 10 år, værge Jens Larsen, købmand, Fåborg ~ faster Hans Hansen, 8 ½? år, værge Hans Erreboe i Fåborg ~ søskendebarn til ham ~ 2 Jacob Engberg Dorthe Engberg, ½? år Mette Mikkelsdatter Echhoff, Fåborg, , 182 I lejebolig Enke efter Johan Didrik Echhoff. En umyndig datter hvis formynder var Jens Larsen. Der var ingen arv. Anne Nielsdatter, Fåborg, , 182 ~ Rasmus Jensen bødker Hendes søn Niels Sørensen i Jordløse, for ham Rasmus væver i Fåborg. Hus på 8 fag til gaden, med gård og have, mellem Henrik Laursen Lundegaard og Sara sl. Hans Haagerup, vurderet til 50 RD. Andreas Pedersen sadelmager og hustru Birthe Christensdatter, døde begge , 182b I lejebolig. Christen Andersen, 16 år Hans Andersen, 13 år Peder Andersen, 5 år Et søskendebarn til moderen er Jens Bendixen i Fåborg Christen Christensen Strand, Strandstræde, Fåborg, , 183b ~ Dorthe Rasmusdatter, lavværge Mathias Jensen skomager Datter Birthe Marie Christensdatter, 21 år, værge morbror Jens Rasmussen skomager Huset i Strandstræde overlader moderen til datteren mod aftægt på livstid. Hans Christensen snedker, Søndergade, Fåborg, , 183b ~ Mette Nielsdatter, lavværge Peder Mahl, købmand Johanne Elisabeth Hansdatter, 9 år Ellen Margrethe Hansdatter, 6 år Niels Christian Hansen, 2 år Børnenes værge er fars næstsøskendebarn Jens Bendixen skomager i Fåborg. Hus i Søndergade, 6 fag med have, vurderet til 70 RD. Anne Margrethe Mikkelsdatter, Fåborg, , 184b

17 ~ Peder Horne Hans Pedersen Horne, 10 år Maren Pedersdatter Horne, 8 år Som formynder mødte Christen Erreboe. Mette Christensdatter Acthonia, Fåborg, , 186 ~ Conrad Hansen Piil, skifte , 232b Claus Conradsen Piil Christen Conradsen Piil Mette Marie Conradsdatter Piil. Tilladelse til uskiftet bo dateret Afsluttet , 211 Niels Mortensen smed, Fåborg, , 186 I lejebolig Kirstine Nielsdatter Maren Nielsdatter Karen Nielsdatter Værge farbror Jørgen Pedersen Brun. Hans Jacob Christensen Erreboe, Fåborg, , 188 ~ Barbara Maria Lund Ingen børn, testamente af Maren Hansdatter, Torvet, Fåborg, , 188b ~ Mikkel Jørgensen Bjørnøe, skifte , 261 Jørgen Mikkelsen, 20 år på rejse til Norge Hans Mikkelsen, 18 år Anne Kirstine Mikkelsdatter, 16 år Huset på søndre side af Torvet, vest for Christen Handskemager, 7 fag med tilhørende gård og sidehus 5 fag og tilhørende gård, vurderet til 100 RD. 1 jagt De tre søskende på 7 læster vurderet til 200 RD. Anne Marie Mortensdatter, Fåborg, , 190 ~ Christen Povlsen Fald hos sin svigermor Cathrine sadelmagers Datter Anne Povlsdatter næsten 1 år Mette Anniasdatter, Mellemgade, Fåborg, , 190b ~ Morten Pedersen Alsing, købmand, skifte , 334b Annanias Mortensen, 21 år Peder Mortensen, 7 år Hans Mortensen, 1 år Ellen Mortensdatter, 18 år Margrethe Mortensdatter, 10 år Tilsynsværge den afdødes søskendebarn Rasmus Haastrup skomager.

18 Hus i Mellemgade, ud til gaden 5 fag med gård og have, vurderet til 100 RD. Et andet hus i Grønnegade, 6 fag til gaden, vurderet til 40 RD. Stolestade: 3. Stade i stol nr. 10, 2 RD. Maren Christensdatter, Mellemgade, Fåborg, , 192 ~ Jørgen Marcussen handskemager Datter: Anne Helvig Jørgensdatter, 10 år til stede for hende Hans Larsen skipper. Hus i Mellemgade på østen side, Hans Haderslev skomager på den nordre side og Hans Peder på søndre side, med gård vurderet til 133 RD. Stolestade, det 4. Fra nordre gang, 4 RD. Enkemanden ~ 1 Helvig Larsdatter, skifte Søn Marcus Jørgensen har mødrene arv til gode Rebekka Jørgensdatter, har mødrene arv, 7 års rente til gode Karen Jørgensdatter har mødrene arv 4 RD til gode En datter Anne Helvigsdatter har arv til gode efter sin moster Anne Christensdatter. Hans Jacob Erreboe, Fåborg, skiftet begyndt pag. 188 Skiftet afsluttes med at enken betalte arvingerne deres arv 200 RD: Den afdødes søster Anne sl. Christen Hansen Helbror Christen Christensen Erreboe Helbror + Hans Christian Erreboe, hans datter Birgitte Ful Erreboe Helsøster Anne Christensdatter Erreboe ~ Jens Hvalsøe, hendes 2 døtre: Birthe Hvalsøe Anne Margrethe Hvalsøe Margrethe Marie, Axel Faldersen Højers enke, Fåborg, , 193 Registreret , i lejebolig hos Mathias bødkers enke. Døtre: Ester Malene Axelsdatter, 20 år Maria Elisabeth Axelsdatter, 16 år. På døtrenes vegne var til stede Ernst Klepsing Skifte efter Axel Højers , arvingerne frasagde sig arv og gæld. Peder Hansen, borger, handelsmand, Fåborg, , 196 Registreret ~ Ellen Cathrine Iversdatter Bang, lavværge bror Lars Bang, degn i Øster Hæsinge Anne Kirstine Pedersdatter, 6 år Marie Cathrine Pedersdatter, 4 år Jens Pedersen, ¾? år Beskikket værge Jørgen Bang, Fåborg Enkens mor sl. Iver Mahlers enke sad i uskiftet bo, og hendes bohave var på stedet. Den sl. mands bror er Hans Hansen. Slutter fol. 203 Hans Madsen feldbereder, Grønnegade, Fåborg, , 204 ~ Maren Knudsdatter, lavværge Hans Knudsen bødker, skifte

19 Bodil Marie Hansdatter, 16 år Maren Hansdatter, 12 år Mathias Hansen, 12 år Værge farbror Anders Madsen murermester i Fåborg. Huset i Grønnegade, på vestre hjørne, 12 fag staldrum, vurderet til 133 RD. Enken ~ 1 Lars, skifte : en datter Kirstine Larsdatter er vanfør Peder Pommer, skomager, Grønnegade, Fåborg, , 205 ~ enken, lavværge Ulrich skomager i Fåborg Cathrine Marie Pedersdatter ~ Thomas feldbereder, som var til stede på hustrus vegne Mads Pedersen, 21 år. Huset i Grønnegade, de to fag hus ved den østre ende skulle enken have at bebo til sin død. Huset med have blev vurderet til 110 RD. Mette Kirstine, Kapelanstræde, Fåborg, , 206 ~ Peder Pedersen Lindegaard, købmand Rasmus Pedersen Lindegaard, 24 år hos kanseliråd Walter i København Peder Henrik Pedersen Lindegaard, 21 år er på rejse til København Karen Pedersdatter, 16 år Dine Pedersdatter, 6 år. Enkemandens brødre Hans Pedersen Lindegaard og Mikkel Pedersen Lindegaard var værger da faderen var i København. Gården på hjørnet af Kapelanstræde til gaden i syd og ditto stræde, med baghus og have, vurderet til 200 RD. 1 kvindestol i Stol nr. 2, 2. Stade, 6 RD. Børnenes faldne værge på mødrene side er mons. Jacob Sørensen Fabricius, sølvpop hos kgl. højhed kronprinsen, han er deres morbror, på hans vegne blev ordineret sn. Peder Krafft guldsmed. Sidsel Jonsdatter, Grønnegade, Fåborg , 208 Registreret ~ 1 Christen Morten Christensen Wichmand, 26 år Knud Walter Christensen, 19 år ~ 2 Peder Nyraad, skomager Huset i Grønnegade på nordre side, 5 fag til gaden, 5 fag baghus med gård og have, vurderet til 60 RD. 1 kvindestade i nr. 4, 3 RD. Anne Margrethe Jensdatter, død i Sønderborg, 1741, 209. Hun havde arv efter sin far Jens Andersen murermester død 1701 i Fåborg. Hendes arving er en søster Sidsel Jensdatter ~ Mathias Brandt, borger og grovbrødsbager i Sønderborg. Christopher Ejler, Fåborg, registreret , 209 I lejebolig hos Hans Jacob Erreboes enke ~ Alhed Jacobsdatter, lavværge Jørgen Brun

20 Deres søn Jens Christophersen, 4 år Mandens myndige børn: Hans Jochum Ejlers og Rasmus Simonsen murermester på sin hustrus vegne. Slutter Tønne Hansen Ploug, Kapelanstræde, Fåborg, , 209b Registreret , han døde på rejse hjem fra Norge ~ Karen Mortensdatter, værge Peder bager Datter Gertrud Tønnesdatter, 19 år værge Jacob Hattemager. Huset i Kapelanstræde med lille have, vurderet til 40 RD. Stolestade: mandsstade, 5. Stade i stol nr. 2, 2 RD. Kvindestade i nr. 18, 3. Stade, 3 RD. Afdødes søsterdatter Cathrine Marie Nielsdatter Svelmøe havde en lille arv i boet, Jacob Ploug hattemager var værge. Karen Voltofte, Fåborg, , 210 I lejebolig som ejes af Karen Acthonia Jens Nielsen, tambur indkvarteret i Kolding Anne Kirstine Nielsdatter ~ Frederik Erasmus, tambur indkvarteret i Flensborg Inger Svendsdatter, 17 år Peder Svendsen, 20 år Til stede for børnene Niels Bang bogbinder. 1 kvindestolestade i nr. 10, 2 RD. Afsluttes , sønnen nævnes Jens Nielsen Graver. Mette Christiansdatter Acthonia, Fåborg, , 211 ~ Conrad Piil, vejer og måler, hans skifte , 232b Børnenes værge morbroderen velærværdige Henning Acthonia i Bogense. Skiftet indført pag. 185 i 1742, afsluttes her Henrik Ottesen Pedersen, Vest for Klokketårnet, Fåborg, , 212 ~ Karen Laursdatter, lavværge Jørgen Frands Albretsen, glarmester Peder Henriksen, 20 år Anne Cathrine Henriksdatter, 18 år Nærmeste faldne værge Peder Jørgensen feldbereder. Huset i Fåborg vest for Klokketårnet til gaden 5 fag og baghus 2 fag, grund og have til stranden, vurderet til 80 RD. 2 stolestader, 5 RD. Se skifte , 260b Peder Lundius, vægter, Klokketårnet, Fåborg, , 212b ~ Margrethe Sørensdatter, lavværge Jens Larsen Døde uden livsarvinger, ingen arv. Jens Rasmussen Bendixen, skomager, Skipperstrædet, Fåborg, , 213b (1749?) ~ Mette Olufsdatter, lavværge Rasmus Olsen skomager

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013)

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) En søn af præsten ved Aalborg Budolfi kirke blev omkring 1673 gift med en datter af præsten ved

Læs mere

Anefortegnelse. Værket omfatter:

Anefortegnelse. Værket omfatter: Anefortegnelse Denne anefortegnelse er kommet til af flere omgange. Den første del er en undersøgelse lavet af førstelærer Møllegaard i Bredsted omkring 1960. Resten er undersøgelser, jeg selv med udgangspunkt

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer Nibe tb. www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer familierelationer. 1631.01.22 9a Jens Siguardsens mor i Nibe var Maren Jensdatter. 1631.02.05 12b Chr. Ged var søn af afd. Laust Ged,

Læs mere

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Poul.... Ludvig....... Knudsen................................................... 1... 1... generation.................................................................

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 MATRIKEL NR. 5 KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 Matr nr. 1 CHRISTEN KNUDSEN 6 5 1 1 2 SØREN THOMSEN 6 1 1 1 3) BIRGITTE SØRENSDATTER 6 5 1 0 4 JENS KNUDSEN 6 2 2 1 5 INGVAR RASMUSSEN 7 0 0 1 6 NIELS RASMUSSEN

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE En af foregangsmændene i vort historiske samfund, redaktør M. Aaberg, skrev til årbog 1910 en god artikel om Anne Søe. Siden er hun omtalt af andre, f.eks. af

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1

Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift med Anna Dorothea Grave(n),

Læs mere

Slægtsbog for Hanne Klitgaard

Slægtsbog for Hanne Klitgaard Slægtsbog for Hanne Klitgaard mine forældre Søren og Tove Ravn Min morfar Theodor med sin familie Min mormor Sonja med sine søskende min bedstemor og bedstefar Anna Marie og Kristian Ravn Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850 Hersleb En slægtstavle ca. 1500-1850 Indholdsfortegnelse Forord...3 Slægtstavle...5 Første generation...5 Anden Generation...5 Tredie Generation...5 Fjerde Generation...5 Femte Generation...6 Sjette Generation...8

Læs mere

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing Der var engang Gamle billeder fra Jejsing Der var engang Privattryk 2001 Redaktion/Layout: Ellen Jepsen, Chr. Kier Kort over Jejsing fra 1880 Skitse over Jejsing 1928-46 efter nogenlunde hukommelse af

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN INDTIL REFORMATIONEN 1536 hørte Hindsels hovedgård som bekendt til Børglum bispestol og var som andet bispegods, f.eks. Irup og Todbøl, bortforlenet,

Læs mere

Min oprindelse gennem min far.

Min oprindelse gennem min far. C. J. Kjærsgaards erindringer, del 1 AAA Skrevet 2005-2010, senest rettet 6. oktober 2011. Min oprindelse gennem min far. Min far Niels Julius Nielsen Kjærsgaard blev født den 14.august 1894 i Brylle ca.

Læs mere

Slægtsbog for. Anna Magdalene Damgaard

Slægtsbog for. Anna Magdalene Damgaard Slægtsbog for Anna Magdalene Damgaard (1925-2007) (1) Jan Løve Østerbye marts 2014 Forord Dette er første udkast til en slægtsbog for mit barnebarns oldemor Anna Magdalene Damgaard. I anetavlerne er anvendt

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

Lillegade 39. Aftenstjernen

Lillegade 39. Aftenstjernen Lillegade 39 Aftenstjernen Den gamle, smukke, men tidligere noget forsømte gård på Lillegade, som af alle Grenaaensere er kendt under navnet»aftenstjernen«, stammer fra tiden umiddelbart efter den store

Læs mere