Fåborg byfoged, skifteprotokol I,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765"

Transkript

1 Fåborg byfoged, skifteprotokol I, Hans Nielsen Juul, i Peder Pedersen Bondegaards hus, Fåborg , ~ afdøde Maria Hansdatter Deres børn: Niels Hansen Juul, murermestersvend bor i København Mette Cathrine Hansdatter ~ Houbist Andreas Wiet, København Ellen Marie Hansdatter ~ Otto Rudolph Rise, København Malene Kirstine Hansdatter er i Kerteminde hos sin moster Anne enke efter hr. Mathias Hoff Anne Cathrine Pedersdatter, Grønnegade, Fåborg, , 4 + mellem 1. og ~ Henrik Henriksen, rebslager, skifte , 258b Arving hendes mor Anne sal. Peder Feldbereders, lavværge Anders Madsen, murermester, som også er værge for den sl. kones bror Hans Pedersen, studiosos i København. Huset i Grønnegade, på nordre side, mellem Eskild Mourits Bager og madam Karen Acthonias boder, strækker sig fra gaden til byens grave, med bygning, gårds- og have, ialt vurderet til 133RD. Ejendomsstolestade i Fåborg kirke, stol nr. 12, 5. Stade, vurderet til 3 RD, og et kvindestade nr. 7 i kvindestolene, 8 RD. Der er gæld til enkemandens søn Henrik Bär i Brahborg Jørgen Johansen Dichmand, Grønnegade, Fåborg, , 7b ~ 1 Anne Cathrine Jørgensdatter, 14 år ~ 2 enken Karen, lavværge Peder Mortensen Brylle (skifte , 95) Maren Jørgensdatter, 10 år Værge farbror Johan Johansen Dichmand. Huset på 6 fag med tilliggende have vurderet til 26 RD. Niels Nielsen Bang, bedemand, i lejebolig, Grønnegade, Fåborg, , 8b ~ Anne Rasmusdatter Lundegaard Søn Niels Nielsen Bang, bogbinder er lavværge for moderen. Den sl. Mand havde oppebåret børnepenge for Jørgen Mortensen Bang, som stod på rente hos feldbereder Hans Madsen. Arvingerne fragik arv og gæld. Hans Larsen Lund, købmand, Østergade, Fåborg, , 9b ~ Anne Marie Justsdatter, lavværge Christen Ch., Erreboe Lars Hansen Lund, 17 år, værge mons. Søren Lund, Damsbo Barbra Maria Hansdatter Lund, ~ sn. Hans Jacob Erreboe, købmand i Fåborg Gården i Østergade, på sønden side, på vestre side af guldsmed Peder Krafft, strækker sig med bygning, gårds- og haugerum fra gaden til stranden, vurderet til 280 RD.

2 En bolig i Østergade på nordre side, mellem feldbereder Jørgen Larsen og Knud Christensen Skousgaard, 3 fag til gaden, vurderet til 30 RD. 2 gangstader i Fåborg kirke: ialt 5 RD. Enkens bror er sl. Hans Justesen Else Hansdatter, i hus på sønden side af Torvet, Fåborg, , 11b ~ 1 Mogens Svendsen Svend Mogensen var selv til stede Hans Boye Mogensen, 16 år Cathrine Mogensdatter, 18 år, skifte Deres fødte værge var Peder Svendsen. ~ 2 Frederik Povlsen skomager Huset på 4 fag til gaden, mellem sl. ls og Mads Frandsens gårde med tilliggende gårds- og haugerum samt baghus på 3½? fag, vurderet til 66 RD. 1 stolestade i Fåborg kirke: det andet stade i stol nr. 17, de lange stole. Voldborg Mortensdatter havde fædrene og mødrene arv til gode i boen. Hans Justesen, købmand, Adelgade, Fåborg, , ~ Sophia Christence Schousboe Just Johannes Hansen, på 3. År Hans Schousboe Hansen, 19 uger. Værge Johan Heide tolder i Fåborg mødte som værge i stedet for faderens halvbroder Christian Mølmarck, sognepræst i Søllinge, der var forhindret, samt på vegne af den sl. mands helbroder Ludvig Justesen. Gården på søndre side ligger mellem sn. Niels Jensen Hunderup på venstre side og sn. Peder Jørgensen Mahls plads og have, består af 13 fag med portrum til gaden og baghus på 10 fag i gården, strækker sig fra gaden til stranden, vurderet til 240 RD. Stolestader i Fåborg kirke: et mandsstade i stol nr. 9 andet stade = 4 RD. Et kvindestade i stol nr. 20 første stade = 4 RD. Et kvindestade i nr. 15 femte stade = 2 RD. Enkens mormor er madam Anne Schouboe enke efter Hans Justesen Mette Nielsdatter, sn. Henrik Ottesens datter, hendes mødrene arv står i boen. Sl. Mands bror Ludvig Justesens fædrene arv havde Hans Justesen overtaget , arv efter Ludvig Justesens mormor den Hans Justesen havde kautioneret for sin halvbror Christian Mølmarck Thomas Styrekelsen, Østergade, Fåborg, , 17b ~ Karen Tojersdatter, lavværge Peder Eriksen Braad Tøjer Thomsen, 30 år Christian Thomsen, 15 år Jacob Thomsen, 12 år Frederik Thomsen, 8 år, den ældste bror er værge for de 3 yngste brødre

3 Charlotte Amalie Thomasdatter, 18 år, tilsynsværge Hans Laursen snedker. Huset ligger på sønden side af Østergade, strækker sig i øst til Jomfrustrædet, i vest til sn. Jørgen Sørensen Fabriks våninger, i nord til bemeldte gade, i syd til hr. Peder Eriksen Braads have. På 15 fag med gård og have, vurderet til 200 RD. Kvindestade i Fåborg kirke 4 RD. Adolph Henriksen, Grønnegade, Fåborg, , 19 ~ Maren Pedersdatter, lavværge Hans Ibsen møller i Langsmølle Søn Henrik Adolphsen, 10 år, værge farbror Henrik Pedersen i Stampemøllen. Huset i Grønnegade, mellem sn. Henrik Laurits Lunds boder på den østre side og Jesper Henriksen skomager på den vestre, med gavlhus til gaden på 5 fag og sidehus ialt 9 fag, baghus 8 fag, med gård og have vurderet til 66 RD. 1 mandsstade i stol nr. (-) det 3. Stade = 4 RD, kvindestade i stol nr. 1, 3. Stade = 4 RD. Gregorius Issenberg, glarmester, Østergade, Fåborg, , ~ Cathrine Clausdatter, lavværge hendes søn Jens Evertsen Stefeer. Jens Evertsen Stefeer er værge for sine søskende: Henrik Stefeer, kapelan i Viborg Kirstine Evertsdatter, til stede, over 40 år Maria Evertsdatter, bor i København, 39 år Huset i Østergade er ganske brøstfældigt, ligger på den nordre side mellem Jacob Jørgensen Ørsted og Jochum Nielsen feldbereders tilhørende steder, med gård og have vurderet til 46 RD. Mandsstade nr. 15, det 5. Stade og kvindestade stol nr. 14 det 5. Stade, = 2 RD Johanne Johansdatter, Adelgade, Fåborg, , 21b ~ Samson Christensen Arvingerne er: Søster Anne, sl. Abraham slagters Farbrors søn Anders Andersen, handskemager i Odense og hans søster Anne Margrethe Andersdatter Søstersøn Anders Clausen, Fåborg Mosters søn i Ulbølle Johan Nielsen og hans søster ~ Oluf skrædder. Nogle fraværende arvinger bor i Holmdrup: Christen Laursen og andre. Karen Christensdatter Schrøder, Østergade, Fåborg, ,23 ~ Peder Sørensen smed Christian Schrøder fabricius, 21 år Søren Pedersen, 4 år Tilsynsværge deres farbror Jørgen Sørensen fabricius. Gård i Østergade, nordre side mellem sn. Jacob Jørgensen på den vestre side og provsten hr. Hans Bloch på den østre, 9 fag til gaden med 6 fag sidehus til gården, alt teglhængt. 9 fag baghus i gården, gård og have indhegnet, strækker sig fra gaden til Feltens stræde.

4 En mandsstol i 2. Stade fra den store gang nr. 7, et kvindestade i nr. 7, ialt vurderet til 260 RD. Rasmus Tommerup, Vestergade, Fåborg, , ~ Anne Pedersdatter, lavværge Hans Pedersen Lindegaard Datter Cathrine Maria Rasmusdatter, 14 år, værge Peder Pedersen Lindegaard. Hus i Vestergade, 8 fag til gaden, på østre side mellem Jens Laursen Krag på den østre side og Laurits Nielsen skrædder på den vestre, fra gaden med gårdsplads og have til byens grave, vurderet til 220 RD. Enkens brødre er Hans Pedersen Lindegaard og Mikkel Pedersen Lindegaard Peder Jensen Busch, købmand, Holkestræde, Fåborg, , 26b , omkommet på rejse fra Fåborg til Ærø, hans båd fandtes den ved Drejø ~ Anne Helvig Jacobsdatter, værge Niels Hansen Viborg til Tøjstrup Jens Erreboe Pedersen Busch, 7 år Claus Pedersen Busch, 3 år Peder Pedersen Busch, 3 uger Marie Elisabeth Pedersdatter Busch, 17 år Karen Pedersdatter Busch, 15 år Anne Marie Pedersdatter Busch, 14 år Jensine Pedersdatter Busch, 7 år Værge børnenes fars halvbroder Henrik Siraksen, købmand i Fåborg Sl. mands mor madam Maren sl. Jens Laursen Erreboe. Gård i Holkestræde: 2 etager til gaden med sidehuse i sønder og nør, øster og vester, af nyt bindingsværk, teglhængt, med tilhørende gårdsplads, have og boggård, strækker sig til stranden, efter skøde af , læst , vurderet til 1100 RD. En jagt Fortuna på 10 læster, vurderet til 400 RD. Første stade i mandsstolene nr. 8 = 12 RD, 4. Stade i kvindestolene nr. (-) = 2 RD. Maren sl. Jens Erreboes svigersøn er Niels Hansen Viborg Anne Olufsdatter, på hjørnet af Klosterstræde og Grønnegade, Fåborg, , 30b ~ Rasmus Laursen Staal, skifte , 347 Laurits Rasmussen Staal, 3 år Karen Rasmusdatter Staal, 7 år Maren Rasmusdatter Staal, 5 år Tilsynsværge børnenes mosters mand Jochum Nielsen feldbereder. Hus på nordøstlige hjørne af Klosterstræde og Grønnegade. 13 fag til gaden og 2 fag baghus, med gård og have, vurderet til 140 RD. Lars Jørgensen Møller, Fåborg, , 32b ~ Anne Margrethe Rasmusdatter, lavværge Rasmus Olsen, skomager Søn Rasmus Larsen Møller, 23 år, kurator hans morbror Ulrich Didrik Rasmussen, skomager.

5 Hus, 7 fag til gaden med gård og have, vurderet til 26 RD. Gertrud Pedersdatter, udenfor Vesterport, Fåborg, , 33b ~ Johannes Olsen, snedker, skifte , 255 Anne Margrethe Johansdatter, 4 år Maria Johansdatter, 2 år Værge fars farbror Johannes Knudsen, snedker Hus 12 fag med stråtag til gaden, sidehus til østre ende 3 fag, grund, have og toft, vurderet til 150 RD. Stolestade i stol nr. 18 næstsidste stade i kvindestolene, 2 RD. Johannes Olsens far Oluf Knudsen snedker og broderen Jørgen Nielsen i Køge. Iflg. Missive af har Oluf Knudsen afstået sin del af huset til sønnen mod frit ophold. Hans Rasmussen Haastrup, Fåborg, , 34b ~ Bodil Hansdatter, værge Rasmus Olsen, skomager Hans Hansen Haastrup, studiosus, 34 år Rasmus Hansen Haastrup, skomagersvend, 30 år Anne Hansdatter Haastrup, 27 år Kirsten Hansdatter Haastrup, 24 år Beskikket værge Henrik Christensen, skomager. Huset, et gavlhus til gaden af 4 fag med tilbygget forstue, med grund og have vurderet til 80 RD. Stolestade, 3. Stade fra gangen i kvindestolene, 2 RD. Dorthe Mortensdatter, Klosterstræde, Fåborg, , 36b ~ Peder Nielsen Horne Datter Maren Pedersdatter, 3 år. Til stede Lars Pedersen Bull ~barnets moster. Hus, 5 fag til gaden med lille gård og have, vurderet til 50 RD. Anne Helvig Jacobsdatter, Holkestræde, Fåborg, , 37b (afsluttet 28.7.) Enke efter Peder Busch, skifte Børnene: Marie Elisabeth Pedersdatter Busch, 17 år Karen Pedersdatter Busch, 15 år Jensine Pedersdatter Busch, 13 år Anne Marie Pedersdatter Busch, 13 år Jens Erreboe Pedersen Busch Claus Pedersen Busch, værge Knud Sørensen Peder Pedersen Busch, 8 uger værge borgmester Jørgen Jacobsen Værger for pigerne: Niels Hansen Viborg til Tøjstrup, morbror hr. Hans Jacobsen, sognepræst i Søby-Turup, Ulrich Mogensen til Dyrehavegård, Hans Anker til Vordemarkgård, sn. Conrad

6 Hansen Piil af Fåborg. Sn. Henrik Sirachsen, købmand i Fåborg havde formået Knud Sørensen til at være værge, da han selv var gammel og ikke kyndig i lov og ret. Cathrine Mogensdatter, pige, Sønden side af Torvet, Fåborg, , 46b Frederik Povlsen skomagers steddatter. Skifte efter mor Else Hansdatter, Far sl. Mogens Svendsen, skifte Hendes helbrødre Svend Mogensen, 21 år Hans Boje Mogensen, 17 år. Jon Christensen, skomager, Klosterstræde, Fåborg, , i en lejebolig. ~ Dorthe Lauritsdatter, lavværge Rasmus Laursen Staal Datter Malene Jonsdatter, 1 år, værge Christian Wichmand, skomager, som er nærmeste beslægtede her i byen. Han døde pludselig på gaden i Horsens. Han var på rejse til Skanderborg. Enken fragår arv og gæld. Hans Pedersen Borg, murermester, Søndergade, Fåborg, , ~ Maren Simonsdatter, lavværge Hans Christensen smed Hans Frederik Hansen, 19 år Johanne Hansdatter, 14 år Tilsynsværge Morten Hansen Koe. En søn af første ægteskab Peder Hansen bor i Odense. Hus på Søndergades nordre side imellem Kirketårnstræde på den østre og Christen Hansen snedker på vestre side, 6 fag hus til gaden med gård og have, vurderet til 60 RD. Maria Lucretia Povlsdatter Brandt, Grønnegade, Fåborg, , 51b i en lejebolig tilhørende Karen Acthonia. ~ 1 Henrik Brandt (henvisning til skifte ) ~ 2 Jørgen Mogensen, skipper Henrik Brandt bor på Tåsinge ~ Sille Laursdatter Margrethe Henriksdatter Brandt + ~ 1 Laurits Hansen Schyts, kudsk for kgl. højhed prins Carl Hans Larsen Schyts, 14 år Henrik Larsen Schyts, 7 år ~ 2 Jørgen Buchartz Guten Swager, Rottenstrup mølle ved Gavnø på Sjælland. Jacobine Jørgensdatter, 4 år Birgitte Fog, Fåborg, , 55 Enke efter kontrollør Fog i et lejehus. Jens Fog, 20 år kurator Mathias Holst fra Holkenhavn

7 Sophie Christine Fog, 23 år, værge Johan Fosh fra Sanderumgård Karen Rasmusdatter, udenfor Vesterport, Fåborg, , 58 ~ Hans Sørensen skomager Johanne Elisabeth Hansdatter, 10 år Anne Hansdatter, 5 år Værge faderen, men Peder Jørgensen Mahl mødte også Hus 8 fag til gaden med gård og have, vurderet til 100 RD. Mandsstol, stol nr. 15, 6. Stade = 2 RD. Kvindestol i stol nr. 18 = 2 RD. Hans Christian Erreboe, Fåborg, , 60, 68, afsluttes 76 Registreret ~ Anne Cathrine Hvalsøe, lavværge Christen Rasmussen Datter: Birgitte Hansdatter Erreboe, 12 år. Værge morbror Christen Christensen Erreboe, købmand Christian Olesen, borgmester, Fåborg, , 64 Skiftet indføres her da det havde været forlagt indtil september 1738 Hans børn: Peder Christiansen Humble, egen værge dog indfandt sig for ham degnen Peder Sørensen i Rønninge. Frederik Christian Humble, værge sognepræst Oluf Lauritsen til Avnslev og Bogense (Bovense) Rasmus Brun Christiansen Humble Peder Brun Christiansen Humble Værge Niels Juul Christian Schønning, købmand i Fåborg Marie Birgitte Christiansdatter Humble Værge Peder Sørensen i Rønninge Skiftet afsluttes fol. 68 Maren Hansdatter, Fåborg, , 76b Enke efter Lars Larsen i en lejebolig Registreret Datter Larsine Larsdatter, 5 år Værge farbror ungkarl Hans Larsen Lund i Fåborg. Barnets morbroder Hans Byemand degn i Espe for ham blev antaget Samson Christensen i Fåborg. Moderen sad i uskiftet bo efter manden var død ved en ulykkelig hændelse på rejse fra Ærø til Norge, han var faldet fra gaflen ned på dækket og døde efter få dage. Han blev begravet i Norge. Samson Christensen, Adelgade, Fåborg, , 78 Registreret ~ Anne Marie Mortensdatter, lavværge Morten Hansen Roe. De havde kun været gift i 14 dage, han skulle stamme fra Lolland, grevskabet Christiansborg, og der nævnes en Rasmus Christensen Munch i Øster Skerninge.

8 Hus på 4 fag på søndre side med gård og have, vurderet til 46 RD. Stolestade i stol nr. 6, 8. Stade vurderet til 2 RD. Enken med værge hendes morbror Henrik Otto Pedersen fragik arv og gæld. Niels Graa, sadelmager, Østergade, Fåborg, , 80 b registreret ~ 1? Hans Peder Nielsen, 21 år Cathrine Marie Nielsdatter, 23 år Værge Jens Bendixen skomager, har arv efter mor og mormor til gode ~ 2? Anders Nielsen, 14 år, værge morbror skipper Nicolaj Andreasen ~ 3 enken Anne Cathrine Pedersdatter, lavværge Peder Jørgensen Mahe Bendix Nielsen, 4 år, værge morbroderen Hus på søndre side mellem Conrad Piil og Anders Clausen foged, 5 fag til gaden med udbygning til gårdsiden på 3 fag, vurderet til 66 RD. Stolestade i karlestolene: stade nr. 6, 6. stade = 2 RD. Niels Hansen, handskemager, Fåborg, , 82b Registreret , i en lejebolig ~ enken, lavværge Peder Sørensen smed Christian Nielsen, handskemager her i byen Niels Nielsen, handskemager i Odense Ellen Jensdatter, Fåborg, , 83b I en lejebolig ~ Niels Pedersen smed Marie Kirstine Nielsdatter, 19 år Peder Nielsen, 17 år Maren Nielsdatter, 14 år Karen Nielsdatter, 11 år Kvindestade nr. 17, det 4. stade = 2 RD. Maren Simonsdatter, Fåborg, , 85b Registreret Enke efter Hans Pedersen Bang, murermester Johanne Hansdatter, værge Peder Gærup Hans Frederik Hansen. Henvisning til skifte Anne Jensdatter, Klosterstræde, Fåborg, , 86 Registreret ~ Christopher Brolund, byfoged Arvinger er hendes søskende: Søster + Elisabeth Jensdatter af Fredericia, hendes børn: Jacob Peder Sonius, tjener geheimråd Gabel, stiftsbefalingsmand i Ribe

9 Peder Sonius, sergent ved det danske artillerikorps under major Sandorffs kompagni i Fredericia Palle Peder Sonius tjener præsedent Barnefeldt i Fredericia Søster + Ester Jensdatter, hendes datter: Margrethe Marie enke efter Axel Højen, lavværge Lars Nielsen skrædder. Gården kaldet Klingenberg: 19 fag til gaden, teglhængt hus, til Kirkestræde 16 fag med halm og til gården med sten, ladehus 16 fag med tag og sten, bryggershus 12 fag teglhængt, alt vurderet til 300 RD, undtaget er en lille have fra latinskolemuren i nordøst til hospitalet og ned til? i lige bredde. Stolestader: mandsstade i stol nr. 6 det 3. Stade = 3 RD, kvindestade i stol nr. 7 det 7. Stade = 2 RD, kvindestade i stol nr. 18, 3. Stade = 2 RD. Afsluttes fol. 89. Anne Hansdatter, Østergade, Fåborg, , 89b Registreret , i lejebolig tilhørende Jens Rosenkilde skrædder. Enke efter Oluf Haagensen soldat under kaptajn Borres kompagni, han var død i Glü?cksborg. Hun døde uden livsarvinger. Arvinger på faderens side: Farbror Søren Christen Jørgensen, Millinge arven en broderlod Den anden broderlod deles af Niels Rasmussens døtre Karen Nielsdatter og Kirsten Nielsdatter. Arvinger på moderens side: moderen nævnes senere som Johanne Jensdatter. Morbror + Jens Jensen, hans børn: Maren Jensdatter ~ Jørgen Vantinge i Svanninge Johanne Jensdatter ~ Henrik Simonsen i Svanninge Anne Jensdatter ~ Christen Christensen ved Nyborg Halvmorbror + Peder Hansen i Østerby, hans børn: Hans Pedersen Milling i Fåborg Mads Pedersen i Millinge Susanne Pedersdatter Anne Pedersdatter Halvmoster + Maren Pedersdatter, hendes børn: Hans Sørensen i Svanninge Berte Sørensdatter ~ Falde møller på Broby mark. Margrethe Henriksdatter Bansen, Sundstræde, Fåborg, , 92 ~ Hans Kærumgaard, farver Hans Henrik Hansen, 13 år Jørgen Hansen, 2 år (han døde 8 uger efter moderen). Gården i Sundsstrædet på den østre side, 8 fag hus til gaden, bindingsværk, teglhængt, 9½? fag sidehus, gård, have og jord lige ud til Sundet, vurderet til 220 RD. Stolestade: 1 karlestade 4. Stol fra den store gang 4. Stade = 4 RD, 1 kvindestade, stol nr. 8 det 3. Stade = 4 RD. Henrik Hansen Bansen beholder som hidtil sit logement og kammer så længe han lever, samt den jord i haven han hidtil har dyrket. Når han dør skal (dattersønnen) Hans Henrik Hansen,

10 Hans farvers søn, arve ham. Margrethe Nielsdatter, udenfor Vesterport, Fåborg, , 94 ~ Rasmus Olsen skomager, skifte , 396b Oluf Rasmussen, 18 år Voldborg Marie Rasmusdatter, 21 år Hus udenfor Vesterport, 6 fag med halmtag, have og jordsmål, vurderet for 133 RD. 1 kvindestade i stol nr. 16, det 5. Stade = 2 RD. Karen, Grønnegade, Fåborg, , 95 enke efter Jørgen Dichmand, skifte , 7b datter Maren Jørgensdatter, til stede på hendes vegne Erik Lillm tømmermand i Fåborg. Værge er Oluf Lauritsen ~ faster Helvig Johansdatter Dichmand, de antager hende til opdragelse. Huset er gammelt og forfaldent og ubrugbar bygning, 6 fag til gaden med have, vurderet til 16 RD. Anne Cathrine Wolder, jomfru, Fåborg, , 96b Registreret , i lejebolig tilhørende Jens Laursen Arvinger er hendes søskende: Anne Hansdatter Wolder, sl. Juul Jacobsens enke i Drammen ½? søster Ingeborg Troelsdatter, der boede sammested på Tangen Søster Kirsten Hansdatter Wolder i Lauervigen Kirstine Hansdatter Wolders arvinger i? Inger Wolder enke efter Troe Olufsen fraskriver hun sig arv og gæld. For hende mødte hendes søn: Hans Jørgen Troesen, fuldmægtig hos toldinspektør Brun i Nyborg. Han har 260 RD til gode efter obligation. Samlet gæld 350 RD, auktionen gav 268 RD. Else Jonsdatter, Fåborg, , 101 I lejebolig Enke efter Hans Nielsen handskemager Søn Niels Hansen, 12 år, værge farbror Christian Nielsen handskemager Den sl. kones bror er Jens Jonsen af Lyndelse , 102: sl. Hans Nielsens datter af første ægteskab har arv til gode. Farbror Niels Nielsen handskemager i Odense vil tage barnet i lære til førstkommende påske Anne Mortensdatter, Fåborg, , 103 ~ Hans Hansen Bøje, købmand Hendes arvinger: En bror Frands Mortensen i Stenstrup + søster Birthe Mortensdatter ~ Christopher Larsen i Egeskov: en søn 111 år, en datter 10 år, en datter 8 år Søster Maren Mortensdatter ~ Lorents Frandsen i Trunderup Karen Ibsdatter, Kapelanstræde, Fåborg, Enke efter Hans Clausen, murermester

11 Anne Malene Hansdatter, tjener som fruepige på Tåsinge slot, værge Niels Widberg, Hans Hansen smed af Åby indfandt sig som værge efter anmodning af greven på Tåsinge Cathrine Marie Hansdatter, trol. Jørgen Bøg, skovfoged og skytte på Tåsinge (de er gift inden skiftet slutter) Hus i Kapelanstræde på nordøstlige hjørne, 8 fag med gård og have vurderet for 60 RD Christian Nielsen, kontrollør, Torvet, Fåborg, , 106b Registreret Anne Sophie Christiansdatter trolovet med kontrollør Søren Tamdrup, for hvem hans stedfader rektor Hans Grønnegaard mødte Frederik Christiansen, 11 år Elisabeth Christiansdatter, 15 år Charlotte Amalie Christiansdatter, 9 år Værge Peder Kroff Gården på nordre side af Torvet mellem sl. Peder Bildhuggers gård på den østre og Iver Pedersens på den vestre side. Bygning til gården 7½? fag, sidehus i gården 6 fag med en lille udbygning, baghus 8 fag, gård og have, strækker sig fra gaden efter den hegning som nu findes i haven over den halve brønd, vurderet til 220 RD. Stolestader: 1 stade i nr. 6 andet stade fra den store gang i karlerække, = 4 RD, et do stade i stol nr. 4 = 4 RD, 1 stade i kvinderækken stol nr. 3, 2. Stade fra den store gang = 4 RD. Skiftet sluttet fol. 122a Peder Marcussen, skomager og hustru Maren Pedersdatter, Vesterport, Fåborg, , 122b Den sl. kones bo registreret , han var død 3 uger før Peder Pedersen, 14 år Hans Jacob Pedersen, 11 år Jens Hvalsøe Pedersen,? år Hans Christian Pedersen 3 år Marcus Pedersen, 12 uger Nærmeste pårørende Christen Christensen Erreboe. Huset er under tag, men ikke fuldført, beliggende til vest op til Vesterport, 13 fag til gaden vurderet til 150 RD. Skiftet sluttes fol. 128b. Anne Lisbeth Boye, Fåborg, , 128b I lejebolig ~ Hans Bøje, er fraværende andet sted. Han var i Fåborg men ville absolut ikke have noget at gøre med hans afdøde hustrus bo, hverken arv eller gæld. Anne Kirstine Hansdatter ~ Hans Jørgen Elger Anne Elisabeth Hansdatter Hans Hansen Bøje på rejse til Flensborg Peder Hansen Bøje på rejse fra Hamborg til Vestindien Jacob Jørgensen Ørsted, Østergade, Fåborg, , 132 ~ Susanne Christiansdatter Schrøder, lavværge Peder Sørensen smed

12 Christian Jacobsen Schrøder, 18 år Cathrine Maria Jacobsdatter, 17 år Værge nærmeste pårørende Jens Boesen Bager Gård i Østergade, nordre side, 8 fag bindingsværkshus til gaden, 7 fag sidehus, 8 fag ladehus med have, vurderet til 200 RD. Stolestader: i mandsstolene: stol nr. 14 i den store gang, gangstade, i kvindestolene i den store gang, stol nr. 17. Skiftet slutter 139b Christiane Sabine Clausdatter, Fåborg, , 140 I lejehus ~ Hans Olufsen bødker Søn: Claus Hansen, 6 år Malene Thomasdatter, Fåborg, 1738, 140b ~ Jens Jørgensen skrædder Jørgen Jensen, 15 år Anne Kirstine Jensdatter, 11 år Margrethe Jensdatter, 5 år Hans Sørensen Læssøe, birkedommer, Kirkestræde, Fåborg , 141 b Registreret ~ Anne, lavværge sønnen Søn Søren Hansen Læssøe, fuldmægtig hos justitsråd Hein, Stensgård Datter Dorthe Hansdatter Læssøe Huset i Klostergade, østen side på det nordre hjørne af Kirkestræde, 4 fag gavlhus til gaden vurderet til 80 RD. Afsluttet fol. 145 Anne Kirstine Villumsdatter Echhoff, Grønnegade, Fåborg, , 145 Mademoiselle i rektor Hans Grønnegaards lejebolig Bror + Johan Didrik Villumsen Echhoff Hans datter Anne Kirstine Maria Johansdatter, 13 år, værge Jens Iver Boesen bager, han og hustru opdrager pigen Kirsten Christensdatter Schousgaard, Grønnegade, Fåborg, , 146 ~ Peder Holgersen Københavner, skomager Datter Johanne Marie Pedersdatter Hus i Grønnegade, på nordre side mellem Jørgen Henriksen på den østre og Peder Pommer skomager på den vestre side, 7 fag bindingsværk, teglhængt, portrum iberegnet, 3 fag hus i gården med stråtag, gård og have, vurderet til 133 RD. Johannes Knudsen Buch, snedker, udenfor Vesterport, Fåborg, , 147 ~ Agate Pedersdatter Solle, lavværge Jørgen Bang Datter Anne Kirstine Johansdatter, værge farbrors søn Johannes Olsen snedker. Enkens bror er N. Solle på Baagø.

13 Huset udenfor Vesterport, sønden side af vejen til Svendborg, mellem Rasmus Olsen skomagers have og grund på østre side, og på vestre side en lille toft som tilhører huset, fra vejen til stranden i syd. 10 fag i bindingsværk med portrum iberegnet, teglhængt med gård og have, vurderet til 200 RD. Stolestade i stol nr. 2, 4. stade fra den store gang i kvindestaderne, 3 RD. Christian Wichmand skomager, Grønnegade?, Fåborg, , 154b ~ Sidsel Eline Jørgensdatter, lavværge Rasmus Olufsen skomager Mads Christensen Wichmand, 22 år Knud Walter Wichmand, 12 år, værge Peder Mortensen Brylle. Huset 5 fag til gaden, mellem Rasmus Larsen Staal og Peder Mortensen Brylle, med 5 fag baghus og have, vurderet til 66 RD. Stolestade, 5. Stol nr. 2, i kvindestaderne 1 RD. Nicolaj Andersen skipper, Skipperstrædet, Fåborg, , 156b ~ Kirsten Hansdatter, lavværge skipper Christen Rasmussen Arvinger er hans søskende og søskendebørn: Bror Hans Peder Andersen, skipper, Fåborg: hans søn Andreas Hansen var til stede på faderens og de andres vegne. Bror Jost Andersen, Nykøbing i Sjælland + søsters søn: Andreas Nielsen Gram, 16 år Hus, 9 fag til gaden af bindingsværk med lille gård og 3 fag halvhus i gården, alt teglhængt, vurderet til 100 RD. Enken angav at eje ½? jagt med sin søn Hans Hansen, den var på rejse til Skåne. Enken enedes med arvingerne, så hun betalte dem 100 RD. Anne Margrethe Jensdatter Hjort, tjenestepige, Fåborg, , 159 I Niels Jensen (Gouderus) gård i Fåborg. Hendes søskende: Søster Birthe Jensdatter Hjort ~ Jørgen Povlsen maler i Åby Bror Niels Jensen Hjort i Alkebølle, Als, for ham mødte hans søstersøn Jens Rosenkilde skrædder Mette Jørgensdatter Brønning, Mellemgade, Fåborg, , 160b ~ Hans Peder Andersen skipper Hendes datter Karen Rasmusdatter Brønning ~ Johan Lefoli skomager i Fåborg Søn Anders Hansen, 20 år, kurator Morten Pedersen Alsing Hus i Mellemgade på østre side. Norman Henriksen Faber, Fåborg, , 161b ~ Anne Marie Jørgensdatter, lavværge Ernst Mathiasen Klepsing og hendes bror Peder Jørgensen Mahe. Henrik Normansen Faber, 12 år Anne Normansdatter, 9½? år Johanne Normansdatter, 7½? år Jørgen Normansen, 5½? år Værge enkens far Jørgen Christensen i Fåborg, samt Norman Højer i Gærup og Christopher Højer i Troense på Tåsinge som samfrænder.

14 Tilladelse til uskiftet bo af Der er hus, inventar, 5 stolestader og ½? af Niels Hellesens jagt Den gyldne stol på 3½? læster. Jacob Selmer, gibsmager fra Slesvig Døde i Peder Mortensen Brylles hus Karen Hansdatter, Grønnegade?, Fåborg, , 163b ~ 1 Niels (Svelmøe) Datter Kirstine Marie Nielsdatter, 10 år, værge morbror Tønne Hansen Ploug, Fåborg ~ 2 Rasmus Laursen Staal, skifte Hus vurderet til 80 RD. Karen enke efter Laurits Mikkelsen byskriver, Grønnegade, Fåborg, , 164b Hans skifte Rasmus Laursen Staal Kirsten Laursdatter, 40 år ugift, værge Jørgen Didrik Bang, købmand, Fåborg Anders Laursen Staal, der for begangen misgerning er i fængsel på Bremerholm Henrik Laursen Lunds hustru Marie Sophie Mikkelsdatter fordrede hans arv efter skifte Kirsten Lauritsdatter havde arv til gode iflg. Skifte efter Søren Lauritsen. Laurits Pedersen Bul, Kapelanstræde, Fåborg, , 166 Registreret ~ Sidsel Mortensdatter, lavværge Jørgen kandestøber Jacob Jørgensen hattemager på sin hustrus vegne og for hustruens søster Karen Lauritsdatter Hans søn fra 1. Ægteskab Iver Lauritsen, 28 år, tjener på Ølstedgård gods. Hus i Kapelanstræde på østre side, 11 fag til gaden, 2 fag til gården, overalt stråtag, vurderet til 63 RD. Christopher Borstoff kaptajn logerende i Fåborg, , 167 ~ Else Elisabeth, lavværge Jacob Engberg Eneste barn er en søn af 1. Ægteskab Hans Christophersen Borstoff, myndig 58 år. Anna Cathrine Mørch, Torvet, Fåborg, , 167b ~ 1 Christian Hans Wulf Christiansen, 21 år Michael Christiansen, 14 år Værge Casper (-) urmager ~ 2 Hans Christian Zeuten skrædder Hus til gaden mod torvet 6 fag, og mod Østergade 6 fag, gård og have, vurderet til 80 RD. Dorthe Jørgensdatter, Grønnegade, Fåborg, , 169 I lejehus Søn Gumme Hansen, 5 år, morfar Jørgen Rosendal musikant i Rudkøbing og hustru opdrager

15 barnet ~ Jacob Hofman, musikant (i overskriften står Svend Hofman, men senere og også som underskriver Jacob Hofman). Peder Sørensen smed, Østergade, Fåborg, , 170b Begyndt ~ 1 Karen Christiansdatter Schrøder, skifte , 23 Søren Pedersen, 8½? år, værge nærmeste besvogrede Mikkel Pedersen Lindegaard. Søren Pedersens bror Christian Schrøder Fabricius er på Sjælland. ~ 2 Karen Pedersdatter Peder Pedersen, ½? år, værge Jens Iver Boesen Gård på nordre side af Østergade mellem Jørgen Didrik Bang i øst og Mikkel Pedersen Lindegaard på vestre side, med gård og have ud til Grønnegade, vurderet til 180 RD. Stolestader: 2. stade i mandsrækken nr. 7, 4 RD, 2. Stade i kvinderækken nr. 6 = 4 RD. Hans Andersen feldbereder, Klosterstræde, Fåborg, , 175b Registreret ~ Anne Margrethe, lavværge Hans Christian hattemager Datter Kirstine Marie Hansdatter, falden værge Mads Andersen pottemager Huset i Klostergade tilhører madam sl. Peder Bildhugger iflg. Skøde Mette Pedersdatter, Holkestræde, Fåborg, , 177 ~ Jørgen Simonsen murermester Simon Jørgensen, 6 år Pernille Kirstine Jørgensdatter, 8 år Anne Marie Jørgensdatter, 4 år Faderen var værge, men som nær beslægtet mødte Henrik Christensen skomager. Hus til gaden 6 fag med tilhørende gård og have til stranden, med lidet sidehus i gården, vurderet til 100 RD. Kirsten Pedersdatter Bager, Torvet, Fåborg, , 177b Registreret Hendes børn: Peder Jørgensen Bager Johan Jørgensen Bager, til stede for ham Peder Mortensen Brylle. Sl. kones bror er Jørgen Pedersen Brun, Fåborg. Hus på nordre side af Torvet imellem provstinde Faber og Henrik Larsen Lund, til gaden med portrum iberegnet ialt 9 fag, til gården med stråtag, lille gård og have, vurderet til 90 RD. Den ældste søn overtager og betaler gælden. Hans Isaksen, Mellemgade, Fåborg, , 179 Hans eneste datter + Anne Kirstine Hansdatter ~ Mandrup Clemensen, hendes børn: Hans Isak Mandrupsen, 28 år, kyrasser i major Neubergs regiment Christian Mandrupsen, over 25 år musketer i markgreven af Kulenbachs regiment + Dorthe Mandrupsdatter ~ Jens Viborg borger i Fåborg Christiane Mandrupsdatter, nær 30 år, ugift i Svendborg Anne Marie Mandrupsdatter, ugift hos herredsfoged Kej Didrik Tallin i Bekring i Holsten.

16 + Birthe Mandrupsdatter ~ Frederik Jensen skrædder i København: børn bl.a. Cicilia Kirstine Møller ugift for dem befuldmægtiget Jacob Engberg. Hus i Mellemgade, 6 fag til gaden med lille gård, på vestre side af Jens Jørgensen skrædder i syd og Niels Larsen snedker i nord, vurderet til 46 RD. Sophie Christence Skousbo, , 181 ~ 1 Hans Justesen, skifte , 13 Just Johannes Hansen, 10 år, værge Jens Larsen, købmand, Fåborg ~ faster Hans Hansen, 8 ½? år, værge Hans Erreboe i Fåborg ~ søskendebarn til ham ~ 2 Jacob Engberg Dorthe Engberg, ½? år Mette Mikkelsdatter Echhoff, Fåborg, , 182 I lejebolig Enke efter Johan Didrik Echhoff. En umyndig datter hvis formynder var Jens Larsen. Der var ingen arv. Anne Nielsdatter, Fåborg, , 182 ~ Rasmus Jensen bødker Hendes søn Niels Sørensen i Jordløse, for ham Rasmus væver i Fåborg. Hus på 8 fag til gaden, med gård og have, mellem Henrik Laursen Lundegaard og Sara sl. Hans Haagerup, vurderet til 50 RD. Andreas Pedersen sadelmager og hustru Birthe Christensdatter, døde begge , 182b I lejebolig. Christen Andersen, 16 år Hans Andersen, 13 år Peder Andersen, 5 år Et søskendebarn til moderen er Jens Bendixen i Fåborg Christen Christensen Strand, Strandstræde, Fåborg, , 183b ~ Dorthe Rasmusdatter, lavværge Mathias Jensen skomager Datter Birthe Marie Christensdatter, 21 år, værge morbror Jens Rasmussen skomager Huset i Strandstræde overlader moderen til datteren mod aftægt på livstid. Hans Christensen snedker, Søndergade, Fåborg, , 183b ~ Mette Nielsdatter, lavværge Peder Mahl, købmand Johanne Elisabeth Hansdatter, 9 år Ellen Margrethe Hansdatter, 6 år Niels Christian Hansen, 2 år Børnenes værge er fars næstsøskendebarn Jens Bendixen skomager i Fåborg. Hus i Søndergade, 6 fag med have, vurderet til 70 RD. Anne Margrethe Mikkelsdatter, Fåborg, , 184b

17 ~ Peder Horne Hans Pedersen Horne, 10 år Maren Pedersdatter Horne, 8 år Som formynder mødte Christen Erreboe. Mette Christensdatter Acthonia, Fåborg, , 186 ~ Conrad Hansen Piil, skifte , 232b Claus Conradsen Piil Christen Conradsen Piil Mette Marie Conradsdatter Piil. Tilladelse til uskiftet bo dateret Afsluttet , 211 Niels Mortensen smed, Fåborg, , 186 I lejebolig Kirstine Nielsdatter Maren Nielsdatter Karen Nielsdatter Værge farbror Jørgen Pedersen Brun. Hans Jacob Christensen Erreboe, Fåborg, , 188 ~ Barbara Maria Lund Ingen børn, testamente af Maren Hansdatter, Torvet, Fåborg, , 188b ~ Mikkel Jørgensen Bjørnøe, skifte , 261 Jørgen Mikkelsen, 20 år på rejse til Norge Hans Mikkelsen, 18 år Anne Kirstine Mikkelsdatter, 16 år Huset på søndre side af Torvet, vest for Christen Handskemager, 7 fag med tilhørende gård og sidehus 5 fag og tilhørende gård, vurderet til 100 RD. 1 jagt De tre søskende på 7 læster vurderet til 200 RD. Anne Marie Mortensdatter, Fåborg, , 190 ~ Christen Povlsen Fald hos sin svigermor Cathrine sadelmagers Datter Anne Povlsdatter næsten 1 år Mette Anniasdatter, Mellemgade, Fåborg, , 190b ~ Morten Pedersen Alsing, købmand, skifte , 334b Annanias Mortensen, 21 år Peder Mortensen, 7 år Hans Mortensen, 1 år Ellen Mortensdatter, 18 år Margrethe Mortensdatter, 10 år Tilsynsværge den afdødes søskendebarn Rasmus Haastrup skomager.

18 Hus i Mellemgade, ud til gaden 5 fag med gård og have, vurderet til 100 RD. Et andet hus i Grønnegade, 6 fag til gaden, vurderet til 40 RD. Stolestade: 3. Stade i stol nr. 10, 2 RD. Maren Christensdatter, Mellemgade, Fåborg, , 192 ~ Jørgen Marcussen handskemager Datter: Anne Helvig Jørgensdatter, 10 år til stede for hende Hans Larsen skipper. Hus i Mellemgade på østen side, Hans Haderslev skomager på den nordre side og Hans Peder på søndre side, med gård vurderet til 133 RD. Stolestade, det 4. Fra nordre gang, 4 RD. Enkemanden ~ 1 Helvig Larsdatter, skifte Søn Marcus Jørgensen har mødrene arv til gode Rebekka Jørgensdatter, har mødrene arv, 7 års rente til gode Karen Jørgensdatter har mødrene arv 4 RD til gode En datter Anne Helvigsdatter har arv til gode efter sin moster Anne Christensdatter. Hans Jacob Erreboe, Fåborg, skiftet begyndt pag. 188 Skiftet afsluttes med at enken betalte arvingerne deres arv 200 RD: Den afdødes søster Anne sl. Christen Hansen Helbror Christen Christensen Erreboe Helbror + Hans Christian Erreboe, hans datter Birgitte Ful Erreboe Helsøster Anne Christensdatter Erreboe ~ Jens Hvalsøe, hendes 2 døtre: Birthe Hvalsøe Anne Margrethe Hvalsøe Margrethe Marie, Axel Faldersen Højers enke, Fåborg, , 193 Registreret , i lejebolig hos Mathias bødkers enke. Døtre: Ester Malene Axelsdatter, 20 år Maria Elisabeth Axelsdatter, 16 år. På døtrenes vegne var til stede Ernst Klepsing Skifte efter Axel Højers , arvingerne frasagde sig arv og gæld. Peder Hansen, borger, handelsmand, Fåborg, , 196 Registreret ~ Ellen Cathrine Iversdatter Bang, lavværge bror Lars Bang, degn i Øster Hæsinge Anne Kirstine Pedersdatter, 6 år Marie Cathrine Pedersdatter, 4 år Jens Pedersen, ¾? år Beskikket værge Jørgen Bang, Fåborg Enkens mor sl. Iver Mahlers enke sad i uskiftet bo, og hendes bohave var på stedet. Den sl. mands bror er Hans Hansen. Slutter fol. 203 Hans Madsen feldbereder, Grønnegade, Fåborg, , 204 ~ Maren Knudsdatter, lavværge Hans Knudsen bødker, skifte

19 Bodil Marie Hansdatter, 16 år Maren Hansdatter, 12 år Mathias Hansen, 12 år Værge farbror Anders Madsen murermester i Fåborg. Huset i Grønnegade, på vestre hjørne, 12 fag staldrum, vurderet til 133 RD. Enken ~ 1 Lars, skifte : en datter Kirstine Larsdatter er vanfør Peder Pommer, skomager, Grønnegade, Fåborg, , 205 ~ enken, lavværge Ulrich skomager i Fåborg Cathrine Marie Pedersdatter ~ Thomas feldbereder, som var til stede på hustrus vegne Mads Pedersen, 21 år. Huset i Grønnegade, de to fag hus ved den østre ende skulle enken have at bebo til sin død. Huset med have blev vurderet til 110 RD. Mette Kirstine, Kapelanstræde, Fåborg, , 206 ~ Peder Pedersen Lindegaard, købmand Rasmus Pedersen Lindegaard, 24 år hos kanseliråd Walter i København Peder Henrik Pedersen Lindegaard, 21 år er på rejse til København Karen Pedersdatter, 16 år Dine Pedersdatter, 6 år. Enkemandens brødre Hans Pedersen Lindegaard og Mikkel Pedersen Lindegaard var værger da faderen var i København. Gården på hjørnet af Kapelanstræde til gaden i syd og ditto stræde, med baghus og have, vurderet til 200 RD. 1 kvindestol i Stol nr. 2, 2. Stade, 6 RD. Børnenes faldne værge på mødrene side er mons. Jacob Sørensen Fabricius, sølvpop hos kgl. højhed kronprinsen, han er deres morbror, på hans vegne blev ordineret sn. Peder Krafft guldsmed. Sidsel Jonsdatter, Grønnegade, Fåborg , 208 Registreret ~ 1 Christen Morten Christensen Wichmand, 26 år Knud Walter Christensen, 19 år ~ 2 Peder Nyraad, skomager Huset i Grønnegade på nordre side, 5 fag til gaden, 5 fag baghus med gård og have, vurderet til 60 RD. 1 kvindestade i nr. 4, 3 RD. Anne Margrethe Jensdatter, død i Sønderborg, 1741, 209. Hun havde arv efter sin far Jens Andersen murermester død 1701 i Fåborg. Hendes arving er en søster Sidsel Jensdatter ~ Mathias Brandt, borger og grovbrødsbager i Sønderborg. Christopher Ejler, Fåborg, registreret , 209 I lejebolig hos Hans Jacob Erreboes enke ~ Alhed Jacobsdatter, lavværge Jørgen Brun

20 Deres søn Jens Christophersen, 4 år Mandens myndige børn: Hans Jochum Ejlers og Rasmus Simonsen murermester på sin hustrus vegne. Slutter Tønne Hansen Ploug, Kapelanstræde, Fåborg, , 209b Registreret , han døde på rejse hjem fra Norge ~ Karen Mortensdatter, værge Peder bager Datter Gertrud Tønnesdatter, 19 år værge Jacob Hattemager. Huset i Kapelanstræde med lille have, vurderet til 40 RD. Stolestade: mandsstade, 5. Stade i stol nr. 2, 2 RD. Kvindestade i nr. 18, 3. Stade, 3 RD. Afdødes søsterdatter Cathrine Marie Nielsdatter Svelmøe havde en lille arv i boet, Jacob Ploug hattemager var værge. Karen Voltofte, Fåborg, , 210 I lejebolig som ejes af Karen Acthonia Jens Nielsen, tambur indkvarteret i Kolding Anne Kirstine Nielsdatter ~ Frederik Erasmus, tambur indkvarteret i Flensborg Inger Svendsdatter, 17 år Peder Svendsen, 20 år Til stede for børnene Niels Bang bogbinder. 1 kvindestolestade i nr. 10, 2 RD. Afsluttes , sønnen nævnes Jens Nielsen Graver. Mette Christiansdatter Acthonia, Fåborg, , 211 ~ Conrad Piil, vejer og måler, hans skifte , 232b Børnenes værge morbroderen velærværdige Henning Acthonia i Bogense. Skiftet indført pag. 185 i 1742, afsluttes her Henrik Ottesen Pedersen, Vest for Klokketårnet, Fåborg, , 212 ~ Karen Laursdatter, lavværge Jørgen Frands Albretsen, glarmester Peder Henriksen, 20 år Anne Cathrine Henriksdatter, 18 år Nærmeste faldne værge Peder Jørgensen feldbereder. Huset i Fåborg vest for Klokketårnet til gaden 5 fag og baghus 2 fag, grund og have til stranden, vurderet til 80 RD. 2 stolestader, 5 RD. Se skifte , 260b Peder Lundius, vægter, Klokketårnet, Fåborg, , 212b ~ Margrethe Sørensdatter, lavværge Jens Larsen Døde uden livsarvinger, ingen arv. Jens Rasmussen Bendixen, skomager, Skipperstrædet, Fåborg, , 213b (1749?) ~ Mette Olufsdatter, lavværge Rasmus Olsen skomager

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn 1 Vester Åby præstearkiv, skifteprotokol 1747-1813 Søren Nielsen Blok, Vester Åby, forestod præstegårdens avling, 1, 14-08-1747 ~ Maren Ågård Blok, lavværge skoleholder Henning Kiøng Lars Ågård Blok, 26½

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Veflinge kirkebog 1723-1780, register

Veflinge kirkebog 1723-1780, register kirkebog 1723-1780, register Anna Knudsdatter 1724 1 pt Kirsten uægte døbt Maren Jenses 1725 7.3 yngste datter + Anna Henningsdatter 1725 5 p H3fol d Apelone uægte døbt F: Anders Christensen, Hans Jørgensen,

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL

SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL Denne bog er et Scannet kopi af en på Skrivemaskine skrevet afskrift af de Originale Skifteprotokoller fra Aalborg Hospital, og alle sidenumre der henvises til er de

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55.

Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55. Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55. Anders Andersen, i Sønderby den 20 feb. 1737 arvinger: enken Anna Pedersdatter med lavværge Erik Pedersen i Sønderby. på egne og medarvingernes

Læs mere

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833 Kirkebogen 1813-1833 Kirkeåret 1822 Drenge Født Døbt Navne 29/12 6/1 Andreas Jacobsen Andreas Jacobsen, boelsmand i Ertebjerg og hustru Marie Magdalene Carstens Nr.1 Faddere: Andres Poulsen, boelsmand

Læs mere

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm REGISTER TIL RESTRUP GODS SKIFTEPROTOKOL 1749 1762 Registeret er udført på Efternavne Enkelte Glemte på siderne 20 til 24. Register til skiftebreve til Restrup Gods 1749 til 1762 Restrup Godsårkiv i Viborg

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Register til Hundstrup kirkebøger 1765-1891 -1

Register til Hundstrup kirkebøger 1765-1891 -1 Register til Hundstrup kirkebøger 1765-1891 -1 Agerup se Jespersen, Anders Jørgen: søn Niels *13.12.1868 Anders Andersen Degn, 37, gdm., Møllegård ~ Anne Marie Andersdatter, 24, 28.05.1830 Anders Andersen,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 Nr. 1 Side 1. 1843. 30. Nov. Jens Sigfred Due, kvaseskipper, Nexø. Nr. 2. Side 1b. 1843. 1. Dec. Andreas Anthon Andersen, søn,

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur Fødte i 1848-59 NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Andersen Født:23.jun 1856

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Afskrift i uddrag af Brahesborg Gods skifteprotokol 1763-1786 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen

Afskrift i uddrag af Brahesborg Gods skifteprotokol 1763-1786 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Afskrift i uddrag af Brahesborg Gods skifteprotokol 1763-1786 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen 900001 DIS Arkiv & Bibliotek 9 0 0 0 0 1 Afskrift i uddrag af Drahesborg Gods skifteprotokol 1763-1786 U darbejdet

Læs mere

Anders Andersen, tj.karl, 29 1/2 år oo Maren Jacobsdatter, 26 1/4 år, Jakob Bager Christoffersens, 05.12.1828 Hans Andersen *24.12.

Anders Andersen, tj.karl, 29 1/2 år oo Maren Jacobsdatter, 26 1/4 år, Jakob Bager Christoffersens, 05.12.1828 Hans Andersen *24.12. Vester Skerninge kirkebog 1682-1873 Abraham oo Anne Hansdatter, se Hans Jochum 1744 Anne Marie Abrahamsdatter *23.06.1744 Abrahams barn, +17.09.1747 Abraham Nielsen oo Kirsten Olufsdatter, 18.10.1756 Ole

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Sydkystens Slægtsforskerforening Fynsgruppen pr. 21. november 2011

Sydkystens Slægtsforskerforening Fynsgruppen pr. 21. november 2011 Sydkystens Slægtsforskerforening Fynsgruppen pr. 21. november 2011 Fyn Hvem forsker hvad? I skemaet medtages kun direkte aner (ikke børn m.fl.). Skemaet er fremstillet i Tabel og hvis man selv indskriver

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Vester Skerninge kirkebog 1682-1873 - Register

Vester Skerninge kirkebog 1682-1873 - Register Vester Skerninge kirkebog 1682-1873 - Register Abraham ~ Anne Hansdatter, se Hans Jochum 1744 Anne Marie Abrahamsdatter *23.06.1744 Abrahams barn, 17.09.1747 Abraham Nielsen ~ Kirsten Olufsdatter, 18.10.1756

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md.

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1694 d. 14 jan. Niels Høegs quinde Maren Michelsdatter. 50 År. 1694 d. 18 mar. Jens Hansens quinde. 54 År. 1694 d. 19 sep.

Læs mere

Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgaden, 21, FT-1834 Peter Jensen 42 Gift Pensionist Petrea Marie Libe 45 Gift Hans kone

Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgaden, 21, FT-1834 Peter Jensen 42 Gift Pensionist Petrea Marie Libe 45 Gift Hans kone Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgade, 1, FT-1834 Peder Thomsen 32 Gift Avlsbruger Karen Jørgensen 32 Gift Hans kone Ida Thomsen 5 Ugift Deres børn Niels Thomsen 1 Ugift Deres

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Foreningen vil gerne takke Lars Skovvang Larsen, Præstøvej 107, 4640 Faxe, for det store arbejde med at transkribere nedenstående skifteprotokol og stille dem til rådighed, således at mange kan få gavn

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1.

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. 1876, 11. januar. Begravet 16. januar. Christian Holger Køhler.

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Anetavle Side 1. Forældre

Anetavle Side 1. Forældre 1. Finn Elnegaard Theodorsen f. 14-Jun 1966, Rudkøbing Sygehus. Anetavle Side 1 Forældre 2. Edvard Munch Theodorsen f. 14-Sep 1927, Humble Kohave, g. (1) 17-Feb 1953, i Middelfart Rådhus, Jytte Elisabeth

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4.

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4. Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4 Gift med: Anna Berthelsdatter, født omkr. 1620 Død den 22. september 1680

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1890. Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1890. Hejnsvig sogn. Fiskerhuse, Søgård, Tejlgård, Refshøj, Fiskerhuse. 6. Frederik Lauridsen, M, 73, G, Ansager, Aftægtsmand Marie Lauridsen, K, 67, G, Hemmet, Aftægtskone Mette Elisabeth Nielsen, K, 29, U, Hejnsvig G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799 Blidstrup 1744-1799 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn

Læs mere

Slægtsbog for. Gerda Sørensen

Slægtsbog for. Gerda Sørensen Slægtsbog for Gerda Sørensen (1921-2008) Tre søstre Else, Inger og Gerda i 1999. Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes

Læs mere

SKIFTEPROTOKOL FOR STAMHUSET ST.RESTRUP BOG NR. 2. G.141.-85 Mikrofilm NR.10087. BOG NR. 3. G.141.-86 Mikrofilm NR.10088.

SKIFTEPROTOKOL FOR STAMHUSET ST.RESTRUP BOG NR. 2. G.141.-85 Mikrofilm NR.10087. BOG NR. 3. G.141.-86 Mikrofilm NR.10088. 1 SKIFTEPROTOKOL FOR STAMHUSET ST.RESTRUP BOG NR. 2. G.141.-85 Mikrofilm NR.10087. BOG NR. 3. G.141.-86 Mikrofilm NR.10088. Dette hæftes formål er at angive slægtsforhold som er angivet i Skifteprotokollerne.

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Aner til Ludvig Peter Clausen

Aner til Ludvig Peter Clausen Aner til Ludvig Peter Clausen Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Ludvig...... Peter..... Clausen................................................................... 1... 1... generation.................................................................................

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Slægten Erichsen. 1. generation

Slægten Erichsen. 1. generation Slægten Erichsen 1. generation 1. Maren Rasmusdatter Winding blev født cirka 1715. Maren blev gift den 18 december 1746 i Undløse, Merløse, Holbæk, med Jochum Ernest Scheller. 1,2 Maren blev gift den 27

Læs mere

Ejere, bygninger og takseringer. Grund rd. Bygn. rd. 5 Grundtaksten 1754, løbenummer 3: Lars Hansen Lyning Rebslager og for atenderet ny bygning

Ejere, bygninger og takseringer. Grund rd. Bygn. rd. 5 Grundtaksten 1754, løbenummer 3: Lars Hansen Lyning Rebslager og for atenderet ny bygning 1 For efterfølgende periode, 1797-1869, se registrant II gl. matrikelnummer 1 Blegdamsgade 14 taksten 1683, løbenummer 3: Hans Jostesen; et hus på Volden 5 taksten 1754, løbenummer 3: Lars Hansen Lyning

Læs mere