Rønninge Søgård skifteprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814"

Transkript

1 1 Rønninge Søgård skifteprotokol Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, , I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie Rasmusdatter 8 år, værge Henrik Hansen i Såderup Rasmus Rasmussen i Såderup, Skellerup, , I-3 (4) ~ 1 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, , I-2 (3) Rasmus Rasmussen 6 år Elisabeth Sophie Rasmusdatter 8½ år Værge Lars Rasmussen Greve i Såderup ~ 2 Maren Rasmusdatter lavværge far Rasmus Rasmussen i Lindskov side 8 og 9 mangler Anne Madsdatter i Såderup, Skellerup, , I-10 (7) ~ Peder Rasmussen Hendes arvinger mor Johanne Madses i Biskoptorup bror Rasmus Andersen i Biskoptorup søster Anne Cathrine Madsdatter ~ Ole Jørgensen i Rønninge Hans Jensen i Pårup, Ellinge, , I-14 (9) gårdafståelse til søn Søren Hansen mod aftægt Rasmus Hansen i Såderup, Skellerup, , I-16 (10) ~ Anne Sørensdatter lavværge Mads Christensen i Skellerup, fæstemand Jacob Christensen fra Birkende Karen Rasmusdatter, 13 år Søren Rasmussen 11 år Lisabeth Rasmusdatter 10 år Hans Rasmussen 7 år Jens Rasmussen 3 år Rasmus Rasmussen 14 dage Værge farbror Morten Hansen i Hundslev, farbror Jørgen Hansen Møller i Bjerne Mølle, fasters mand Iver Sørensen i Grønne Mølle Maren Rasmusdatter i Rønninge, , I-19 (11) ~ Henrik Hansen skrædder Hans Henriksen Jørgen Henriksen Maren Henriksdatter ~ Niels Nielsen Niels Henriksen 11 år Anne Gertrud Henriksdatter forlovet Niels Hansen fra Åsum, har fæstet huset Hans Pedersen møller, Holts mølle, Rønninge, , I-20 (12) ~ Anne Kirstine Nielsdatter, lavværge stedfar Jørgen Hansen møller i Bjerne mølle Arvinger på hans fars side fars helsøster Anne Hansdatter i Odense, for hende søn Hans Casper Hoppe fars bror + Lars Hansen, hans børnebørn: Maren Hansdatter, Lars Hansen, Anne Hansdatter

2 2 fars halvsøster Kirsten Larsdatter, hendes børn: Ole Christophersen, Sophie Christophersdatter ~ Hans møller i Davinde mølle, Sidsel Kirstine Christophersdatter, + Anne Cathrine Christophersdatter hendes børn: Jens Sørensen, Christopher Sørensen, Anne Marie Sørensdatter, Ingeborg Cathrine Christophersdatter mors søsterdatter ~ Christen Christensen Bjerre bor uden Vesterport i Odense mors søsterdatter Sidsel Christensdatter ~ Hans Pedersen i Vindegade i Odense. mors søskendebørn Claus Andersen i Odense, Peder Andersen i Søndersø, Knud Andersen i Tværskov mors søskendebørn: Kirsten Pedersdatter, Maren Pedersdatter i Odense, Apelone Pedersdatter i Lumby Hans Pedersens formand i møllen Anders Madsen møller, skifte , hans børn Anne Andersdatter Maren Andersdatter Knud Andersen Mads Andersen Deres værge sn. Peder Sørensen Humble degn i Rønninge afstår værgemålet til deres faldne værge morbror Peder Nielsen Grå i Lavindgårde som nu er vederhæftig. Hans Pedersen møllersvend fæster møllen og ægter enken. Gertrud Jensdatter i Ellinge, , I-45 (24) ~ Søren Jespersen Sidsel Sørensdatter ~ Hans Larsen i Ellinge Anne Sørensdatter ~ Jens Hansen i Ellinge Erik Nielsen i Ellinge, , I-46 (25) ~ Anne Jensdatter lavværge far Jens Christensen i Ellinge Karen Eriksdatter 7 år, værge Niels Pedersen i Ellinge Maren Eriksdatter 3 år værge Hans Jeppesen i Ellinge Sidsel Eriksdatter ½ år værge unge Jens Hansen i Ellinge Karen Pedersdatter i Rønninge, , I-48 (26) ~ Thomas Pedersen hendes søn Jørgen Johansen bor i Odense Jens Christensen skomager i Ellinge, , I-49 (26) ~ Karen Sørensdatter Christen Jensen i Refsvindinge Anne Jensdatter ~ Johan Pedersen i Ellinge Bodil Jensdatter ~ Niels Pedersen smed Maren Jensdatter ~ Jens Pedersen i Nyborg Enken bliver i huset til påske, hvorefter hun ønsker aftægt i det lille værelse ved porten Maren Jensdatter i Ellinge, , I-50 (27) hos unge Jørgen Povlsen hendes arvinger Lars Jensen i Svindinge ~ Anne Larsdatter Apelone Jensdatter ~ Knud Hansen i Ellinge Johanne Mikkelsdatter i Ellinge, , I-52 (28) ~ Stephen Sørensen bødker Mads Stephensen 4½ år Bodil Stephensdatter 3 år Apelone Stephensdatter ½ år Værger: morfar Mikkel Madsen i Ellinge, morbror Niels Pedersen i Ellinge Cathrine Pedersdatter i Rønninge, , I-54 (29)

3 3 ~ Jørgen Henriksen (Andersen?) Frederik Jørgensen 10 år Cathrine Jørgensdatter 3 år Værge Niels Nielsen i Rønninge ~ moster Maren Hansdatter i Ellinge, , I-58 (31) ~ Niels Sørensen Hans Nielsen 3 år Karen Nielsdatter 2 år Maren Nielsdatter 8 uger Værge Rasmus Hansen i Ellinge ~ moster Tilsynsværge Mikkel Madsen ~ anden moster Sl. kones bror Jens Hansen tjener provsten i Nyborg Mads Sørensen i Såderup, Skellerup og hustru Anne Christensdatter, , I-61 (32) i en bondeejendom Hans Madsen 15 år Sidsel Madsdatter 8 år Værge farbror sn. Peder Sørensen borger i Nyborg, fasters mand Anders Præst i Såderup, tilsynsværge Rasmus Christensen i Skellerup. Hans Madsen tager fæste på gården og underholder søster til hun bliver 18 år. Karen Christensdatter ~ Mads Jensen i Refsvindinge har arv til gode efter far Christen Hansen og mor Maren Jensdatter som er i gården. Hans Madsen forpligter sig til at underholde sin mormor, der for så vidt ejer den halve gård efter accord med hans afdøde far. Birgitte Nielsdatter i Rønninge, , I-64 (34) ~ Peder Justesen skomager Just Pedersen 3 år Sophie Pedersdatter 10½ år Kirsten Pedersdatter 8 år Anne Marie Pedersdatter 5 år Tilsynsværge Ole Jørgensen i Rønninge Anne Povlsdatter i Rønninge, , I-65 (35) ~ Lars Hansen Maren Larsdatter ~ Hans Larsen i Refsvindinge Mette Larsdatter 26 år Knud Ebbesen i Skellerup, , I-75 (39) søn Morten Knudsen er eneste arving giver mor aftægt Peder Rasmussen væver i Rønninge, , I-76 (40) ~ Anne Hansdatter Margrethe Pedersdatter ~ Søren Pedersen væver Maren Pedersdatter ~ Jørgen Hansen bysmed i Ullerslev Søren Pedersen væver fæster huset og giver Anne Hansdatter aftægt, men da de ikke kan blive enige flytter enken til datteren i Ullerslev Niels Larsen i Ellinge, , I-78 (41) ~ Birthe Christensdatter værge Christen Jensen Bonde i Refsvindinge Christen Nielsen 24 år tjener i Kølstrup præstegård Lars Nielsen Bonde 30 år i Ringe.

4 4 Anne Nielsdatter Samtidig skifte efter afdød søn Knud Nielsen Peder Larsen i Ellinge, , I-79 (41) ~ Karen Christensdatter Lars Pedersen har fæstet fars gård, mor får aftægt Karen Pedersdatter Kirsten Nielsdatter i Ellinge, , I-80 (42) ~ Christen Hansen Karen Christensdatter 5 år, værge mosters mand Knud Jensen i Refsvindinge Johan Jørgen Vinther i Rønninge, , I-84 (44) ~ Karen Andersdatter Arvinger fra Hessen land (skriften meget svag) Christen Hansen i Ellinge, , I-86 (45) ~ 1 Kirsten Nielsdatter i Ellinge, , I-80 (42) Karen Christensdatter 5 år, værge mosters mand Knud Jensen i Refsvindinge ~ 2 Anne Mikkelsdatter, fæstemand Peder Sørensen Anne Kirstine Nielsdatter i Holts mølle, Rønninge, 1732, I-90 (48) ~ 1 Anders Madsen møller, skifte Knud Andersen 24 år Mads Andersen 20 år Anne Andersdatter 32 år Maren Andersdatter ~ Andreas Hansen i Jægerspris i Sjælland Tilsynsværge Peder Nielsen Grå i Lavindgårde ~ 2 Hans Pedersen møller, Holts mølle, Rønninge, , I-20 (12) ~ 3 Hans Pedersen møller Unge Jens Hansen i Ellinge, , I-91 (48) ~ Anne Sørensdatter lavværge kæreste Niels Christensen Jens Jensen 12 år Gertrud Jensdatter 7 år Værge farbror Søren Hansen i Pårup Hans Povlsen i Såderup, Skellerup og hustru Kirsten Nielsdatter, , I-95 (50) myndige sønner Niels Hansen og Rasmus Hansen Maren Jørgensdatter i Skovballe, Skellerup, , I-96 (51) ~ Rasmus Hansen Jens Rasmussen 8 uger Mette Rasmusdatter 3 år Afdødes stedfar Hans Andersen møller i Grøfte mølle ~ mor Karen Nielsdatter Tilsynsværge Mads Jørgensen i Såderup Karen Nielsdatter i Ferritslev, , I-99 (52) ~ 1 Niels Anne Nielsdatter ~ Mads Jensen Kirsten Nielsdatter, værge farbror Anders Hansen i Hunderup ~ 2 Frederik Jørgensen

5 5 Sophie Hansdatter i Ellinge, , I-100 (53) ~ Niels Sørensen Søren Nielsen 8 år Hans Nielsen 2 år Værge morbror Peder Hansen i Rolfsted og mosters mand Hans Rasmussen i Ferritslev Anne Hansdatter i Pårup, Ellinge, , I-102 (54) ~ Jens Stephensen hendes søskende bror + Niels Madsen i Kappendrup, hans børn: Mads Nielsen i Kappendrup, Karen Nielsdatter ~ Espen Nielsen i Kappendrup bror + Jørgen Madsen i Drejby: Mads Jørgensen 40 år i Drejby, Karen Jørgensdatter i fars gård i Drejby søster + Gyde Madsdatter i Kappendrup: Maren Larsdatter enke i Rolfsted, + Peder Larsen i Kallehaugegård: hans børn: Karen Pedersdatter er gift, Margrethe Pedersdatter tjener i Hudevad søster + Maren Madsdatter i Refsvindinge, hendes børn: + Maren Madsdatter: Mads Larsen i Rynkeby, Inger Larsdatter ~ Claus væver i Rynkeby, Anne Larsdatter ~ Peder Pedersen i Tårup, Karen Larsdatter i Refsvindinge, + Rasmus Larsen havde ingen arvinger. Jens Stephensen i Pårup, Ellinge, , I-107 (56) hos Peder Knudsen, enke efter Anne Hansdatter i Pårup, Ellinge, , I-102 (54) Hans søskende: bror Jørgen Stephensen i Kullerup bror + Bendix Stephensen, hans børn: Stephen Bendixen 42 år i Måre, Jørgen Bendixen 40 år i Harndrup, Mads Bendixen 25 år tjener i Ruerne, + Mikkel Bendixen: Birthe Mikkelsdatter og Anne Mikkelsdatter, + Christen Bendixen ingen arvinger, Lisabeth Bendixdatter tjener i Odense bror + Peder Bendixen: hans børn: Knud Pedersen er gift i Nyborg, Maren Pedersdatter ~ Johan murermester i Nyborg, Magdalene Pedersdatter tjener i Nyborg, Gertrud Pedersdatter tjener i Nyborg bror + Jens Stephensen i Kullerup, søn Stephen Jensen i Kullerup Andreas Larsen Munch i Langeskov Kro i Rønninge, , I-109 (57) ~ Else Thomasdatter lavværge Jørgen Madsen i Lavindgårde Lars Andreasen Munch 25 år Cathrine Maria Andreasdatter Munch 17 år, antaget værge sn. Peder Humble i Rønninge Margrethe Pedersdatter i Rønninge, , I-117 (61) ~ Søren Pedersen væver Peder Sørensen 4 år Jørgen Sørensen 2 år Hans Sørensen 3 uger Værge Jørgen Hansen smed i Ullerslev Elsebeth Mortensdatter i Rønninge, , I-118 (62) ~ Morten Pedersen Heider Morten Mortensen 14 år Peder Mortensen 8 år Mette Mortensdatter 10 år Formynder Lars Flade sognedegn i Kølstrup og Erik møller i Bjerne mølle. Enkemanden trolovet med Maria Elisabeth Hansdatter Hans Jensen smed i Rønninge, , I-119 (62) ~ Anne Rasmusdatter værge Anders Hansen Lerche i Rønninge Rasmus Hansen 7 år Mette Marie Hansdatter 17 år

6 6 Anne Hansdatter 14 år Maren Hansdatter 9½ år Værge farbror Christen Jensen i Ellinge Enken trolovet med Just Christensen Cathrine Marie Andreasdatter Munch i Langeskov kro, Rønninge, , I-120 (63) ~ Niels Rasmussen Fangel Rasmus Nielsen Fangel 5 uger Tilsynsværge morbror Lars Andreasen Munch i Ørbæk Henvisning til skifte efter hendes far Andreas Larsen Munch i Langeskov Kro i Rønninge, , I-109 (57), hendes mor på stedet får fortsat aftægt. Kirsten Jeppesdatter i Rønninge, , I-123 (64) ~ Knud Jacobsen Hans Knudsen 21 år Jacob Knudsen 18 år Jens Knudsen 12 år Maren Knudsdatter 14 år Jørgen Andersen skrædder i Rønninge, , I-124 (65) Henriksen?) ~ 1 Cathrine Pedersdatter i Rønninge, , I-54 (29) Frederik Jørgensen Cathrine Jørgensdatter hos Niels Nielsen i Rønninge ~ 2 Kirsten Hansdatter Rasmus Pedersen i Bækstrup, Ellinge, , I-125 (65) ~ Maren Sørensdatter Maren Rasmusdatter 10 år Anne Rasmusdatter 7 år Søren Rasmussen 6 år Hans Rasmussen, 4 år Sidsel Rasmusdatter 1½ år Værge farfar Peder Pedersen i Gislev Enken trolovet med Jørgen Hansen hendes mor har aftægt i gården Husmand Hans Hansen i Kullerup, , I-126 (66) ~ Else Andersdatter bror Rasmus Hansen i Kullerup halvbror Mads Hansen en søster skal være i Jylland Anne Margrethe Hansdatter i Pårup, Ellinge, , I-127 (66) ~ Peder Knudsen Gertrud Pedersdatter 8 år Dorthe Pedersdatter Sophie Pedersdatter Værge morbror Didrik Hansen tjener på Juelskov Kjøn Jørgensdatter i Pårup, Ellinge, , I-125 (67) ~ Søren Hansen Helvig Kirstine Sørensdatter 22 år ~ Peder Jørgensen i Såderup Anne Sørensdatter 19 år Maren Sørensdatter 17 år

7 7 Værge morbror Hans Jørgensen tidligere skytte på Rønninge Søgård Lars Andersen i Ellinge, , I-132 (69) til huse hos Rasmus Hansen ~ Anne Nielsdatter hals halvsøskende Jørgen Andersen 6 år Kirsten Andersdatter 2 år, far er død mor er Anne Andersdatter Ansat værge Rasmus Pedersen i Ellinge Knud Pedersen i Såderup, Skellerup, , I-135 (70) ~ Maren Rasmusdatter Peder Knudsen 16 år Lars Knudsen 14 år Hans Knudsen 8 år Anne Knudsdatter 20 år er af svagt helbred Maren Knudsdatter 18 år Anne Cathrine Knudsdatter 11 år Karen Knudsdatter 4 år Værge farbror Rasmus Pedersen Kier i Kongenshøj Hans Pedersen møller, Holts mølle, Rønninge, ~ 1 Anne Kirstine Nielsdatter i Holts mølle, Rønninge, 1732, I-90 (48) ~ 2 Karen Johansdatter lavværge herredsfoged Hans Pedersen i Vinding hans broderbørn er arvinger: Christen Christensen møllersvend i Holts mølle Karen Christensdatter ~ gårdmand Jacob Povlsen i Kværndrup Johanne Christensdatter Anne Christensdatter + Jørgen Christensen i Hesselager, hans børn: Jens Jørgensen 12 år Christen Jørgensen 10 år Anne Cathrine Jørgensdatter 14 år Karen Jørgensdatter 6 år Værge farbror Christen Christensen møllersvend søsterbørn: Peder Eriksen skipper i Fåborg Erik Eriksen i Rønninge Ole Eriksen i Skellerup Anne Eriksdatter ~ Johan Bolther skoleholder i Hjadstrup Karen Nielsdatter i Ellinge, , I-142 (74) ~ Niels Nielsen Karen Nielsdatter 23 år Maren Nielsdatter 20 år Kirsten Andersdatter i Skellerup, , I-144 (75) ~ husmand Bertel Rasmussen Intet at arve til hendes søskende: Følgende underskriver: husmand Jens Andersen i Allerup husmand Lars Andersen i Allerup Karen Andersdatter ~ husmand Peder Hansen i Allerup

8 8 Anne Hansdatter i Ellinge, , I-145 (75) ~ gårdmand Rasmus Hansen Hans Rasmussen 16 år Peder Rasmussen 11 år Karen Rasmusdatter 19 år Mette Rasmusdatter 15 år Maren Rasmusdatter 10 år Værge morbror Jens Hansen i Kullerup, mosters mand Hans Jørgensen i Ellinge Maria Ernstsdatter i Såderup, Skellerup, , I-148 (77) til huse hos gårdmand Jacob Christensen ~ Lars Hansen datter Malene Christensdatter 16 år tjener Lindholm, værge mosters mand Hans Johansen i Måre Gårdmand Jørgen Andersen i Rønninge, , I-151 (78) ~ Karen Knudsdatter Knud Jørgensen 27 år Anders Jørgensen 19 år Rasmus Jørgensen 17 år Værge morbror Lars Knudsen i Rønninge Samuel Jacobsen i Rønninge, , I-153 (79) til huse hos husmand Andreas Jensen ~ Maren Andersdatter Hans Samuelsen 19 pr Maren Susanne Samuelsdatter 14 år Værge nærmeste pårørende Søren Pedersen væver i Rønninge og Andreas Jensen i Rønninge Hans Hansen træskomand i Ellinge, , I-154 (80) ~ Anne Olesdatter værge Nicolaj Holmegaard skoleholder i Ellinge Hans Christian Hansen næsten 7 år Johan Frederik Hansen 4 år Inger Marie Hansdatter 1 år Værge fasters mand Henning Nielsen i Kallehaugehuset ved Langeskov Hans Hansen smed i Ellinge, , I-155 (80) ~ 1 skifte Tårupgård ejer sommer Simonsen Hans Hansen 12 år ~ 2 Inger Nielsdatter lavværge Hans Andersen smed i Davinde Margrethe Hansdatter 3½ år Anne Hansdatter ½ år Værge farbror Peder Hansen smed i Lumby i Nørre Lyndelse Gårdmand Ole Jørgensen i Rønninge, , I-159 (82) ~ Anne Cathrine Madsdatter lavværge Jørgen Madsen i Lavindgårde Mads Olesen 28 år Maren Olesdatter 26 år ~ Jacob Hansen inder Hindemae Jørgen Olesen 22 år Johanne Olesdatter 21 år Værge for de yngste Christen Rasmussen Gårdmand Anders Hansen i Såderup, Skellerup, , I-161 (83)

9 9 ~ Kirsten Knudsdatter lavværge hans Knudsen smed i Såderup søn + Rasmus Andersen: Rasmus Rasmussen 2 år, værge stedfar Hans Knudsen i Skovballe Gården er fæstet af Søren Pedersen ~ enkens datter Dorthe Andersdatter, som giver aftægt til enken En afdød datters børn: Maren Rasmusdatter og Anne Rasmusdatter hos deres svoger Hans Knudsen i Skovballe, en dattersøn Hans Rasmussen er i gården. Enkens søn af 1. ægteskab er Niels Rasmussen skytte på Rønninge Søgård Sidsel Olesdatter i Skellerup, , I-164 (85) til huse hos gårdmand Morten Knudsen som er hendes svoger. Bror Thomas Olesen i Såderup på Hindemae gods bror Rasmus Olesen på Ravnholts gods bror Hans Andersen i Herrested søster Maren Olesdatter ~ Morten Knudsen i Skellerup søster Kirsten Olesdatter ~ Jørgen Eriksen i Højrup under Nordskov søster Karen Olesdatter ugift til huse i Skellerup Stephen Sørensen bødker i Ellinge, , I-166 (86) ~ 1 skifte Bodil Stephensdatter 32 år ~ 2 Dorthe Jørgensdatter Mads Stephensen 23 år Christen Stephensen 15 år Karen Stephensdatter 28 år Else Stephensdatter 25 år tjener på Katholm i Jylland Værge farbror Peder Sørensen i Ellinge, fortsætter enken trolovet Christen Jacobsen * i Såderup, tjener som tjener på Rønninge Søgård Anne Larsdatter i Rønninge, , I-169 (87) ~ gårdmand Lars Larsen Glambech Lars Larsen 20 år Hans Larsen 14 år Søren Larsen 7 år Knud Larsen 3 år Peder Larsen ¾ år Anne Larsdatter 18 år Dorthe Larsdatter 10 år Karen Larsdatter 5 år Værge Lars Madsen i Rønninge og Rasmus Pedersen i Rønninge Karen Hansdatter i Rønninge, , I-171 (88) ~ Jørgen Jørgensen grovsmed Søren Jørgensen 9 år Jørgen Jørgensen 6 år Peder Hans Jørgensen 4 år Marie Jørgensdatter 5 år Karen Jørgensdatter 8 uger Værge morfar Hans Hansen i Ellinge Knud Jørgensen skomager i Såderup, Skellerup, , I-173 (89) ~ 1 Hans Knudsen i Regstrup sønnesøn Jørgen Jørgensen 9 år ~ Margrethe Jørgensdatter, Fortsætter

10 10 Enkens egen søn er Jørgen Hansen Ole Jensen i Såderup, Skellerup, , I-178 (92) ~ Maren Thomasdatter lavværge Lars Pedersen i Såderup Thomas Olesen 5 år Anne Olesdatter 4 år Kirsten Olesdatter 1½ år Værge enkens pårørende Rasmus Hansen i Skovballe og Hans Knudsen grovsmed i Såderup Maren Thomasdatter i Såderup, Skellerup, , I-180 (93) ~ 1 Ole Jensen i Såderup, Skellerup, , I-178 (92) Thomas Olesen 14 år Anne Olesdatter 13 år Kirsten Olesdatter 11 år Værge Hans Knudsen grovsmed og Lars Pedersen i Såderup ~ 2 Rasmus Sørensen Ole Rasmussen 8 år Maren Rasmusdatter 5½ år Værge Lars Andersen i Lamdrup og Jørgen Hansen i Bækstrup Enkens søster Dorthe Thomasdatter havde arv til gode efter far Frederik Jørgensen i Ferritslev, , I-183 (94) ~ Anne Jensdatter lavværge kroholder Lars Nielsen i Ferritslev Jørgen Frederiksen 11½ år Frederikke Amalie Frederiksdatter 17 år Værge fars søstersøn Jørgen Jørgensen grovsmed i Rønninge og enkens bror Niels Jensen Lars Pedersen i Ellinge, , I-185 (95) ~ Sidsel Larsdatter lavværge Rasmus Sørensen i Røjerup Peder Larsen 13 år Karen Larsdatter 10 år Lars Larsen 3 år Johanne Larsdatter 6 uger Værge farbror Rasmus Hansen i Ellinge Enken trolovet med ungkarl Jens Hansen født i Søllinge Apelone Hansdatter i Ellinge, , I-187 (96) ~ husmand Niels Nielsen Fortsætter , arvinger hendes søstre: Maren Hansdatter ~ Hans Rasmussen Mosemand i Refsvindinge Anne Hansdatter ~ stenhugger Ole Kaysen i København Gertrud Hansdatter ugift hjemmehørende i Holsten Else Thomasdatter i Langeskov kro, , I-192 (99) enke efter Andreas Larsen Munch i Langeskov Kro i Rønninge, , I-109 (57) søn Lars Andersen i Ørbæk + datter Cathrine Marie Andreasdatter Munch i Langeskov kro, Rønninge, , I-120 (63), hendes søn Rasmus Nielsen Fangel. Fortsætter , Rasmus Hansen i Skovballe, Skellerup og hustru Kirsten Rasmusdatter, , I-198 (102) ~ 1 Maren Jørgensdatter i Skovballe, Skellerup, , I-96 (51) Mette Rasmusdatter 20 år

11 11 Jens Rasmussen 17 år Værge morbror Mads Jørgensen bødker i Såderup og morbror Jørgen Hansen møller i Grøfte mølle ~ 2 Kirsten Rasmusdatter Maren Rasmusdatter 13 år Anne Rasmusdatter 10 år Hans Rasmussen 6 år Værge gammel Anders Hansen. Mette Rasmusdatter trolovet med fæsteren af gården Rasmus Andersen Rasmus Andersen i Skovballe, Skellerup, , I-202 (104) ~ Mette Rasmusdatter Rasmus Rasmussen 1½ år Værge farbror Niels Rasmussen skytte ved Rønninge Søgård og morbror Jens Rasmussen. Enken trolovet med Hans Knudsen Anne Madsdatter i Rønninge, , I-204 (105) ~ husmand Knud Jørgensen Jørgen Knudsen 2 år Værge morbror Dines Rasmussen til Østergård og morbror Lars Knudsen til Hindemae Peder Nielsen i Ellinge, , I-206 (106) hos bror Jens Nielsen grovsmed hans søskende: Jens Nielsen grovsmed Søren Nielsen tjener på Rønninge Søgård Johanne Nielsdatter ~ Hans Rasmussen i Herrested Gårdmand Knud Jacobsen i Rønninge, , I-207 (106) ~ 1 Kirsten Jeppesdatter i Rønninge, , I-123 (64) Hans Knudsen i Skovballe Jacob Knudsen Maren Knudsdatter ~ Jacob Hansen i Ullerslev ~ 2 enken Anne Kirstine Knudsdatter 11 år Marie Knudsdatter 8 år Anne Knudsdatter 4 år Peder Knudsen 2 år Værge morbror Lars Larsen Glambech i Rønninge Enkens fæstemand er Anders Jørgensen Sophie Amalie Jørgensdatter i Pårup, Ellinge, , I-209 (106) ~ gårdmand Søren Hansen Hans Jørgensen 12 år Jens Jørgensen 10 år Kiøng Jørgensdatter 8 år Kirstine Jørgensdatter 5 år Anne Jørgensdatter 2 år Marie Sørensdatter i Ellinge, , I-212 (109) ~ gårdmand Niels Pedersen Mads Nielsen 28 år Søren Nielsen 26 år Rasmus Nielsen 21 år

12 12 Jørgen Nielsen 24 år Anne Nielsdatter 23 år Maren Nielsdatter 14 år Værge farbror Rasmus Pedersen i Ellinge Mads Nielsen fæster gården. Maren Olesdatter i Skellerup, , I-1214 (110) ~ gårdmand Morten Knudsen Knud Mortensen 29 år Ole Mortensen 22 år Anne Mortensdatter ~ Daniel Dinesen i Kullerup Kirsten Mortensdatter 23 år Husmand Jens Jensen i Skellerup, , I-216 (111) ~ 1 Mette Jensdatter Jens Jensen rytter i Holsten Pede Jensen i Rynkeby Værge morbror Niels Jensen i Kissendrup og mosters mand Ole Hansen i Ferritslev ~ 2 Malene Nielsdatter Niels Jensen tjener i Såderup datter tjener på Hindemae datter er hjemme For dem og enken mødte Johan Schrøder til huse i Ullerslev Johanne Olesdatter i Rønninge, , I-218 (112) ~ gårdmand Peder Knudsen Hans Pedersen 6 år Værge morbror Mads Olesen i Rønninge Jens Nielsen grovsmed i Ellinge, , I-219 (112) ~ Maren Hansdatter lavværge Peder Knudsen ladefoged i Pårup Hans Jensen 5 år Bodil Jensdatter 12 år Værge farbror Søren Nielsen tjener Rønninge Søgård Husmand Niels Olesen i Rønninge, , I-221 (113) ~ 1 Karen Sørensdatter Maren Nielsdatter ~ Rasmus Jeppesen i Davinde Anne Nielsdatter ~ Jens Sørensen i Rønninge ~ 2 Maren Pedersdatter Ole Nielsen 20 år Karen Nielsdatter 17 år Hans Nielsen 14 år Jens Nielsen 9 år Kirsten Nielsdatter 6 år Værge morbror Søren Pedersen væver. Husmand Peder Hansen Knap i Rønninge, , I-223 (114) ~ Kirsten Pedersdatter lavværge Peder Clausen i Rønninge Anne Kirstine Pedersdatter 25 år Hans Pedersen 16 år Værge morbror Peder Pedersen i Rynkeby

13 13 Margrethe Nielsdatter i Ellinge, , I-224 (115) ~ gårdmand Rasmus Pedersen Hendes arvinger: broderdatter Sophie Jensdatter ~ Søren Rasmussen i Såderup søstersøn Jørgen Mikkelsen i Gestelev søstersøn Niels Nielsen tjener forpagteren på Lindved søsterdatter Maren Nielsdatter tjener fru Rolf i Nyborg søsterdatter Karen Nielsdatter ~ Jørgen Nielsen Kromand i Ellinge Anne Mikkelsdatter i Ellinge, , I-226 (116) ~ gårdmand Peder Sørensen Johanne Pedersdatter ~ Hans Hansen i Refsvindinge Christen Pedersen 29 år Knud Pedersen 28 år Christen Pedersen fæster gården og giver far aftægt Apelone Andersdatter i Rønninge, , I-227 (116) ~ husmand Peder Nielsen Frost arvinger brodersøn Rasmus Jensen til Rønninge Søgård broderdatter Anne Jensdatter ~ Niels Hansen i Herrested Peder Clausen og hustru Kirsten Andersdatter Husmand Mads Olesen i Rønninge, , I-229 (117) ~ Anne Nielsdatter, lavværge Søren Pedersen væver i Rønninge Maren Madsdatter 18 år Niels Madsen 16 år datter 8 år Ole Madsen 5 år Værge nærmeste pårørende gårdmand Peder Knudsen i Rønninge Gårdmand Jens Hansen i Ellinge, , I-231 (118) ~ Sidsel Larsdatter, lavværge Rasmus Jensen i Røjerup Hans Jensen 6 år Rasmus Jensen 4 år Maren Jensdatter 17 uger Værge fars stedfar Peder Jensen i Refsvindinge og den sl. mands svoger Hans Jørgensen i Sulkendrup. Kvæget er bortdøde af den grasserende kvægsyge Karen Larsdatter i Rønninge, , I-234 (120) ~ husmand Peder Jensen Dømmestrup Jens Pedersen 28 år Jørgen Pedersen 16 år Gertrud Pedersdatter 22 år Johanne Pedersdatter 13 år en søn Lars Pedersen er død Værge Jacob Christensen bager i Rønninge og Henrik Hansen skrædder i Rønninge Anne Gertrud Henriksdatter i Rønninge, , I-235 (120) ~ indsidder Hans Hieresen hos Mads Olesens enke Afsluttes , der var mange arvinger, følgende underskriver: Frederik Jørgensen i et hus "Brødløs" ved Bogense og bror Hans Jørgensen brodersøn Rasmus Nielsen, Knud Nielsen hvis stedfar er Peder Hansen, søstersøn Niels Nielsen

14 14 Gårdmand Niels Sørensen i Ellinge, , I-237 (121) ~ 1 Hans Nielsen 39 år er i Øster Kærby på Lundsgård gods ~ 2 Søren Nielsen 35 år tømmermand i Odense Hans Nielsen 30 år tjener præsten i Skellerup ~ 3 Anders Nielsen 22 år er hjemme Maren Nielsdatter ~ gårdmand Hans Rasmussen i Ellinge Sophie Nielsdatter 19 år er hjemme Anders Nielsen fæster gården og giver mor aftægt Gårdmand Hans Knudsen i Skovballe, Skellerup, , I-239 (122) ~ Mette Rasmusdatter trolovet med fæsteren Peder Rasmussen Kirstine Hansdatter 1½ år Værge farbror Jacob Knudsen i Såderup og Mads Jørgensen bødker i Såderup. Der er 2 andre kuld børn i gården Dorthe Andersdatter i Såderup, Skellerup, , I-241 (123) ~ gårdmand Søren Jensen Hans Sørensen 10 år har en svaghed som kræver badskærer Kirsten Sørensdatter 6 år Værge halvmorbror Niels Rasmussen skytte på Rønninge Søgård og Rasmus Sørensen i Såderup som pårørende. Gårdmand Hans Madsen i Skovballe, Skellerup, , I-244 (125) ~ Anne Rasmusdatter lavværge Lars Knudsen i Rønninge som også værger for børnene Mads Hansen 24 år Rasmus Hansen 22 år Christen Hansen 10 år Anne Hansdatter ~ Knud Bertelsen i Biskoptorup Maren Hansdatter 20 år Kirsten Hansdatter 17 år Gårdmand Rasmus Jensen i Bækstrup, Ellinge, , I-246 (126) ~ Anne Jørgensdatter Jens Rasmussen 36 år Anne Rasmusdatter ~ gårdmand Jens Nielsen i Ellinge Bodil Rasmusdatter ~ gårdmand Christen Pedersen i Ellinge Jens Rasmussen fæster gården mor får aftægt Bodil Rasmusdatter i Ellinge, , I-248 (127) ~ gårdmand Christen Pedersen Rasmus Christensen 8 uger Værge morbror Jens Rasmussen i Bækstrup Husmand Ole Olesen hjulmand i Ellinge, , I-251 (128) ~ Maren Knudsdatter lavværge trolovet fæstemand Søren Nielsen født i Ellinge Knud Olesen 11 år Sidsel Olesdatter 4½ år Anne Olesdatter 1½ år

15 15 Værge farbror Thomas Olesen hjulmand i Såderup, Peder Povlsen snedker i Skellerup ~ faster Bodil Olesdatter, gårdmand Hans Rasmussen i Pårup ~ faster Gertrud Olesdatter Kirsten Nielsdatter i Såderup, Skellerup, , I-254 (130) ~ gårdmand Hans Andersen bror Claus Nielsen i Ullerslev søster Maren Nielsdatter ~ Niels Olesen i Ullerslev bror + Niels Nielsen: hans børn: Niels Nielsen tjener i Nyborg, Hans Nielsen tjener i Nyborg, Jørgen Nielsen søster + Anne Nielsdatter: hendes børn: Niels Nielsen i Såderup, Anders Nielsen tjener i Munkebo, Margrethe Nielsdatter bror Rasmus Nielsen, fortsætter Husmand Niels Nielsen i Ellinge, , I-257 (131) ~ Karen Nielsdatter Hans arvinger: Karen Nielsdatter ~ Jørgen Nielsen kromand i Ellinge Maren Nielsdatter ~ Morten Povlsen i Kullerup Fortsætter enkens børn i forrige ægteskab: gårdmand Anders Henningsen i Tarup på Torpegård gods gårdmand Niels Henningsen i Nærå på Hollufgård gods Morten Henningsen ungkarl af Torpegård gods Maren Henningsdatter ~ gårdmand Niels Andersen i Villestofte på Odense hospitals gods Margrethe Henningsdatter ~ husmand Christen Andersen i Davinde på Sanderumgård gods Anne Henningsdatter er svag og i Odense hospital Karen Henningsdatter trolovet med Knud Jørgensen som fæster huset, enken får aftægt Johanne Hansdatter i Ellinge, , I-259 (132) ~ husmand Peder Sørensen væver Margrethe Pedersdatter, værge farfar Søren Pedersen væver og Christen Jacobsen bødker i Ellinge Gårdmand Hans Rasmussen i Ellinge, , I-260 (133) ~ Maren Nielsdatter lavværge bror gårdmand Anders Nielsen i Ellinge Rasmus Hansen 2 år, værge farbror gårdmand Peder Rasmussen i Skovballe i Skellerup og fasters mand gårdmand Jens Rasmussen gårdmand i Bækstrup i Ellinge Gårdmand Hans Hansen i Ellinge, , I-263 (134) ~ Johanne Jensdatter lavværge Frederik Hansen hjulmand i Rønninge Rasmus Hansen 13 år Karen Hansdatter 9 år Hans Hansen 5 år Værge fars farbror Søren Hansen i Pårup og Rasmus Pedersen Jørgen Jørgensen smed i Rønninge, , I-205 (135) ~ 1 Karen Hansdatter i Rønninge, , I-171 (88) Søren Jørgensen 20 år Marie Jørgensdatter Værge gårdmand Rasmus Pedersen i Ellinge ~ 2 Anne Marie Hansdatter Niels Christian Jørgensen 12 år Karen Jørgensdatter 6 år Værge husmand Hans Knudsen i Røjerup

16 16 Enken var i armod da hus og smedje havde været nedbrændt Maren Knudsdatter i Ellinge, , I-268 (137) ~ 1 Husmand Ole Olesen hjulmand i Ellinge, , I-251 (128) Ole Olesen Sidsel Olesdatter Anne Olesdatter Værge morbror gårdmand Lars Knudsen i Såderup, morbror gårdmand Hans Knudsen i Ellinge og mors stedfar Jens Rasmussen i Såderup ~ 2 Søren Nielsen hjulmand Gårdmand Lars Larsen Glambech i Rønninge, , I-271 (138) ~ 1 Anne Larsdatter i Rønninge, , I-169 (87) ~ gårdmand Lars Larsen Glambech Lars Larsen 26 år Søren Larsen 13 år Knud Larsen 9 år Anne Larsdatter ~ gårdmand Niels Pedersen i Mullerup Dorthe Larsdatter 16 år Karen Larsdatter 11 år Værge nærmeste pårørende Anders Jørgensen i Rønninge og Anders Rasmussen i Rønninge ~ 2 Maren Hansdatter trolovet med Jørgen Olesen Anne Margrethe Larsdatter 4 år Peder Larsen 3 år Det meste kvæg bortdøde forrige år Gårdmand Rasmus Sørensen i Såderup, Skellerup, , I-274 (140) ~ 1 Maren Thomasdatter i Såderup, Skellerup, , I-180 (93) Ole Rasmussen 21 år Maren Rasmusdatter 19 år Værge halvsøsters mand gårdmand Hans Andersen i Såderup og mors mosters søn Niels Rasmussen skytte i Skyttehuset ved Rønninge Søgård og mosters mand gårdmand Mads Jeppesen i Lavindgårde ~ 2 Anne Hansdatter lavværge bror gårdmand Jørgen Hansen i Bækstrup Lars Jørgensen smed i Ellinge, , I-277 (141) ~ Maren Hansdatter lavværge Knud Jørgensen i Ellinge Jørgen Larsen 7 år hun ~ 1 Jens Nielsen grovsmed i Ellinge, , I-219 (112) Bolsmand Peder Knudsen i Pårup, Ellinge, , I-279 (142) ~ 1 Anne Margrethe Hansdatter i Pårup, Ellinge, , I-127 (66) Gertrud Pedersdatter 34 år tjener i Rønninge Dorthe Pedersdatter ~ husmand Rasmus Olesen i Refsvindinge Margrethe Sophie Pedersdatter 29 år tjener på Ravnholt ~ 2 Kirsten Hansdatter Anne Margrethe Pedersdatter ~ Hans Danielsen i Ellinge et søskendebarn er Cornelius Andersen i Davinde Karen Knudsdatter i Rønninge, , I-281 (143) ~ 1 Gårdmand Jørgen Andersen i Rønninge, , I-151 (78) Anders Jørgensen gårdmand Knud Jørgensen husmand Rasmus Jørgensen tjener stedfar

17 17 ~ 2 gårdmand Niels Hansen Anne Jensdatter i Ferritslev, , I-282 (144) ~ 1 Frederik Jørgensen i Ferritslev, , I-183 (94) Frederikke Amalie Frederiksdatter ~ gårdmand Rasmus Hansen i Skovballe ~ 2 gårdmand Ole Hansen Anne Cathrine Johansdatter i Langeskov Kro, Rønninge , I-283 (144) havde opholdt sig der i år. Arvinger efterlyses i Berlingske aviser. far Johan Schmidt gartner i København er død var gift med Jacob Stæhr skrædder født i Mecklenborg. De havde solgt bohavet, rejst til Fyn, hvor han om natten forlod hende i Nyborg medtagende alle deres ejendele. Jens Nielsen kromand i Ellinge, , I-287 (146) ~ Karen Nielsdatter lavværge Peder Knudsen i Kullerup Karen Jørgensdatter 13 år Maren Jørgensdatter 8 år Værge farbror Mads Nielsen i Ellinge og rasmus Nielsen i Såderup Maren Sørensdatter i Bækstrup, Ellinge, , I-298 (152) ~ 1 Rasmus Pedersen i Bækstrup, Ellinge, , I-125 (65) Maren Rasmusdatter ~ gårdmand Hans Hansen i Søllinge Anne Rasmusdatter ~ gårdmand Mads Nielsen i Ellinge Søren Rasmussen gårdmand i Ellinge Hans Rasmussen tjener stedfar ~ 2 gårdmand Jørgen Hansen Sidsel Jørgensdatter ~ gårdmand Anders Nielsen i Ellinge Karen Jørgensdatter 21 år Lisbeth Jørgensdatter 15 år Christen Jacobsen bødker i Ellinge, , I-301 (153) ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge gårdmand Hans Jørgensen annexbonde hans søskende: helsøster Maren Jacobsdatter ~ gårdmand Jacob Knudsen i Såderup halvbror Jens Rasmussen gårdmand i Såderup halvbror Rasmus Rasmussen i Ellinge halvsøster + Karen Rasmusdatter ~ + Mads Christensen i Ellinge, hendes børn: Hans Madsen husmand i Ellinge Rasmus Madsen tjener i Nyborg Anne Cathrine Madsdatter ~ Bendix Jespersen i Nyborg Christen Madsen tjener her på stedet Maren Nielsdatter i Ellinge, , I-302 (154) ~ gårdmand Christen Pedersen Peder Christensen 7 år Søren Christensen 3 år Bodil Christensdatter 5 år Værge morfar Niels Pedersen og morbror Mads Nielsen begge i Ellinge han ~ 1 Bodil Rasmusdatter i Ellinge, , I-248 (127) Rasmus Christensen Mette Hansdatter i Såderup, Skellerup, , I-304 (155) ~ Lars Sørensen hjulmand

18 18 Maren Larsdatter 11 år Anne Larsdatter 8 år Søren Larsen 4 år Hans Larsen 1½ år Værge morbror Frederik Hansen hjulmand i Rønninge og slægtning gårdmand Søren Jensen i Såderup Kirsten Christensdatter i Ellinge, , I-305 (155) ~ Rasmus Jespersen tømmermand Mads Rasmussen ½ år Værge morbror Rasmus Christensen i Rønninge og farfar Jesper Andersen tømmermand i Rønninge Maren Hansdatter i Ferritslev, , I-308 (157) ~ gårdmand Ole Hansen hendes mor Kirsten Hansdatter ~ gårdmand Johan Hansen i Refsvindinge bror Claus Hansen gårdmand i Såderup bror Henrik Hansen i Kullerup bror Christopher Hansen er hos stedfar bror Rasmus Hansen 18 år hos stedfar søster Margrethe Hansdatter ~ husmand Hans Jørgensen i Refsvindinge søster Christence Hansdatter ~ husmand Hans Rasmussen i Ellinge søster Anne Hansdatter tjener på Juelskov Ingeborg Maria Stephensdatter i Rønninge, , I-309 (157) ~ husmand Hans Hansen bror Christen Stephensen husmand i Søby på Søbysøgård bror + Jørgen Stephensen har boet i Søby: hans børn: Søren Jørgensen 7 år, Christiane Jørgensdatter 10 år bror + Jeppe Stephensen har boet i Ulbølle, hans børn: Mads Jeppesen i Ulbølle, Niels Jeppesen i Ulbølle, Maren Jeppesdatter enke har været gift med Morten Jørgensen i Lyndelse på Bramstrup gods, Karen Jeppesdatter er rejst udenlands søster + Karen Stephensdatter i Drammelstrup på Søbysøgård ~ gårdmand Jørgen Madsen, som er stedfar til hendes børn: Niels Hansen 25 år, Maren Hansdatter 27 år, Anne Hansdatter 22 år, alle i Drammelstrup Maren Rasmusdatter i Såderup, Skellerup, , I-311 (158) ~ 1 Knud Pedersen i Såderup, Skellerup, , I-135 (70) Lars Knudsen gårdmand i Såderup Hans Knudsen gårdmand i Ellinge Karen Knudsdatter ~ gårdmand Hans Christensen i Ellinge + Anne Knudsdatter ~ hans Hjulmand i Trunderup, hendes børn: Knud Hansen og Jesper Hansen + Maren Knudsdatter ~ Ole Olesen hjulmand i Ellinge, hendes børn: Knud Olesen, Sidsel Olesdatter, Anne Olesdatter + Anne Cathrine Knudsdatter ~ gårdmand Albert Nielsen i Fjellerup: datter Maren Larsdatter er hans steddatter ~ 2 gårdmand Jens Rasmussen Anne Rasmusdatter i Ellinge, , I-313 (159) ~ gårdmand Mads Nielsen helbror Søren Rasmussen gårdmand i Ellinge helbror Hans Rasmussen tjener i Bækstrup helsøster Maren Rasmusdatter ~ gårdmand Hans Hansen i Søllinge halvsøster Sidsel Jørgensdatter ~ gårdmand Anders Nielsen i Ellinge halvsøster Karen Jørgensdatter er ugift hos far Jørgen Hansen i Bækstrup halvsøster Lisbeth Jørgensdatter ugift hos far

19 19 Husmand Søren Jørgensen i Ellinge, , I-315 (160) ~ Anne Margrethe Rasmusdatter, lavværge gårdmand Søren Rasmussen Sophie Sørensdatter 13½ år Anne Sørensdatter 11½ år Cathrine Sørensdatter 7 år Værge farbror gårdmand Hans Jørgensen i Ellinge og husmand Knud Jørgensen i Ellinge Gårdmand Søren Hansen i Pårup, Ellinge, , I-317 (161) ~ 1 Kjøn Jørgensdatter i Pårup, Ellinge, , I-125 (67) + Helvig Kirstine Sørensdatter ~ Peder Jørgensen i Såderup, hendes børn: Hans Pedersen landsoldat for Hindemae gods, Birthe Pedersdatter ~ gårdmand Hans Thomasen i Avnslev, Kiøn Pedersdatter ~ gårdmand Peder Dinesen i Skellerup, Anne Pedersdatter tjener på Hindemae, Maren Pedersdatter ~ Hans Knudsen ladefoged i Pårup, Anne Sørensdatter 52 år hos købmand Peder Andersen i Nyborg Maren Sørensdatter ~ Hans Knudsen ladefoged i Pårup ~ 2 Sophie Amalie Jørgensdatter i Pårup, Ellinge, , I-209 (106) Hans Jørgensen er myndig Jens Jørgensen er myndig Kiøng Jørgensdatter ~ Jørgen Pedersen i Rønninge Kirstine Jørgensdatter 25 år tjener svoger i Pårup Anne Jørgensdatter 23 år er hjemme værger morbror Hans Jørgensen i Ellinge og svoger Hans Knudsen ladefoged ~ 3 Marie Kirstine Pedersdatter, lavværge gårdmand Hans Jørgensen annexbonde i Ellinge Jørgen Sørensen 15 år Gårdmand Ole Hansen i Ferritslev, , I-320 (163) ~ 1 Anne Jensdatter i Ferritslev, , I-282 (144) ~ 2 Dorthe Andersdatter Ole Olesen 9 uger, værge farbror gårdmand Johan Hansen i Refsvindinge og fars søskendebarn gårdmand Jens Jensen i Ellinge, farbror Hans Hansen er tjenestekarl her i gården Enken trolovet med Peder Knudsen i Rønninge Gårdmand Niels Hansen i Rønninge, , I-323 (164) ~ Kirsten Rasmusdatter søster Karen Hansdatter ~ gårdmand Anders Hansen i Davinde Enken trolovet med Niels Jørgensen i Ellinge Gertrud Larsdatter i Bækstrup, Ellinge, , I-324 (165) ~ Sivert Olesen Anne Sivertsdatter 14 år, værge afdødes søskendebarn gårdmand Søren Pedersen i Rønninge Anne Olesdatter i Såderup, Skellerup, , I-326 (166) ~ gårdmand Hans Andersen Anders Hansen 10 år Kirsten Hansdatter 7 år Maren Hansdatter 4 år Værge morfar Thomas Olesen i Ellinge og mosters mand gårdmand Søren Rasmussen i Bækstrup Karen Hansdatter i Rønninge, , I-329 (167) ~ husmand Peder Nielsen Frost halvbror Lars Hansen husmand i Kertinge helsøster Kirsten Hansdatter enke efter husmand Lars Andersen indsidder på Raschenborg gods

20 20 Søren Pedersen væver i Rønninge, , I-330 (168) ~ 1 Margrethe Pedersdatter i Rønninge, , I-117 (61) Peder Sørensen i Bækstrup Jens Sørensen i Rønninge Jørgen Sørensen i Rønninge ~ 2 Dorthe Larsdatter Rasmus Sørensen i Rønninge Hans Sørensen i Rønninge Anders Sørensen Jesper Andersen tømmermand i Rønninge, , I-331 (168) ~ 1 Rasmus Jespersen Jens Jespersen Johan Jespersen Else Jespersdatter 20 år ~ 2 Kirsten Larsdatter som er trolovet med Ole Nielsen bødker Dorthe Larsdatter i Rønninge, , I-332 (169) ~ 1 Søren Pedersen væver i Rønninge, , I-330 (168) Rasmus Sørensen i Rønninge Hans Sørensen i Rønninge Anders Sørensen ~ 2 Iver Thomasen Anne Madsdatter i Skellerup, , I-333 (169) ~ husmand Anders Larsen Rasmus Andersen tjener i Odense Gertrud Andersdatter 26 år tjener Rønninge Søgård, værge Anders Madsen i Rønninge Husmand Rasmus Jensen i Rønninge, , I-333 (169) ~ Gertrud Ottesdatter Karen Rasmusdatter 29 år Birthe Rasmusdatter 25 år Anne Rasmusdatter 22 år Sidsel Rasmusdatter 19 år Værge deres søskendebarn Anders Nielsen Bager i Rønninge Frederikke Amalie Jørgensdatter i Såderup, Skellerup, , I-334 (170) ~ gårdmand Rasmus Hansen Hans Rasmussen 17 år Jørgen Rasmussen 7 år Karen Rasmusdatter ~ gårdmand Hans Jørgensen i Refsvindinge Tilsynsværge fasters mand Jørgen Nielsen i Såderup Anne Hansdatter i Såderup, Skellerup, , I-336 (171) ~ 1 Gårdmand Rasmus Sørensen i Såderup, Skellerup, , I-274 (140) ~ 2 gårdmand Søren Pedersen bror Jørgen Hansen i Bækstrup søster Mette Hansdatter ~ Cort Jensen i Såderup søster Ingeborg Hansdatter ~ + Peder Rasmussen i Birkende henvisning til skifte 1771 steddatter Maren Rasmusdatter har fået hendes ejendele

21 21 Gårdmand Anders Jørgensen i Rønninge , I-337 (171) ~ Mette Mortensdatter hans brødre Knud Jørgensen i Rønninge og Rasmus Jørgensen i Ellinge Indsidder Niels Pedersen i Ellinge, , I-338 (172) ~ 1 Marie Sørensdatter i Ellinge, , I-212 (109) Mads Nielsen har fæster fars gård, far havde aftægt Rasmus Nielsen gårdmand i Såderup + Jørgen Nielsen i Ellinge: 2 døtre + Maren Nielsdatter ~ gårdmand Christen Pedersen: 2 sønner 1 datter ~ 2 Bodil Larsdatter lavværge bror gårdmand Søren Larsen i Skellerup Husmand Peder Nielsen Frost i Rønninge, , I-340 (173) ~ 1 Apelone Andersdatter i Rønninge, , I-227 (116) ~ 2 Helveg Thomasdatter hans bror Mads Nielsen til huse i Årslev Gårdmand Rasmus Pedersen i Ellinge, , I-341 (173) ~ Dorthe Hansdatter lavværge Ole Rasmussen Hans Rasmussen 16 år Anders Rasmussen 14 år Søren Rasmussen 11 år Mads Rasmussen 9 år Værge fars pårørende Anders Stephensen kromand i Ellinge Ungkarl Niels Christian Jørgensen i Rønninge, , I-342 (174) far Jørgen Jørgensen smed i Rønninge, , I-205 (135) mor Anne Marie Hansdatter ~ Peder smed halvbror Søren Jørgensen tjener i Bækstrup helsøster Karen Jørgensdatter tjener i Odense halvsøster Maren Jørgensdatter tjener på Sletten Gårdmand Søren Jensen i Såderup, Skellerup, , I-345 (175) ~ 1 Dorthe Andersdatter i Såderup, Skellerup, , I-241 (123) Hans Sørensen 28 år Kirsten Sørensdatter 26 år værge morbror Niels Rasmussen skytte ~ 2 Maren Rasmusdatter Rasmus Sørensen 14 år Jens Sørensen 1½ år Dorthe Sørensdatter 6 år Anne Sørensdatter 3 år Værge morbror Søren Rasmussen i Bækstrup. Enken trolovet Johan Jespersen Ide Elisabeth Andersdatter Bøtter i Ellinge, , I-346 (176) ~ Christen Madsen bødker Karen Christensdatter 5 år Sophie Frederikke Christensdatter 4 år Anne Elisabeth Christensdatter næsten 1 år Værge morfar skoleholder Anders Jørgensen Bøtter, tilsynsværge morbror Jens Andersen Bøtter skytte på Egeskov. Anders Bøtter har forstrakt enkemanden med 83 RD som bliver eftergivet, det var hans eneste datter : Sophie Frederikke og Anne Elisabeth er døde, søster Karen Christensdatter arver dem ifølge skiftet efter mor.

22 22 Gårdmand Jens Jensen i Ellinge, , I-348 (177) ~ Karen Nielsdatter forlovede kæreste Jørgen Jensen Hans Jensen 9 år Anne Jensdatter 7 år Værge deres søskendebørn Hans Sørensen i Bækstrup og gårdmand Jens Sørensen i Ellinge Maren Jacobsdatter i Såderup, Skellerup, , I-350 (178) ~ gårdmand Jacob Knudsen Anne Jacobsdatter Kirsten Jacobsdatter ~ Jørgen Sørensen af Hindemae gods Værge morbror gårdmand Jens Rasmussen i Såderup Husmand Jens Pedersen i Rønninge, , I-351 (178) ~ 1 Maren Jespersdatter Peder Jensen 6 år Anne Jensdatter 1 år er hos fasters mand Søren bødker i Refsvindinge Værge farbror Jørgen Pedersen tjener i gården ~ 2 Sidsel Cathrine Hannibalsdatter, lavværge Jens Larsen i Rønninge enken har født en søn Jens Jensen 20 uger. Gårdmand Søren Jensen i Rønninge, , I-358 (182) ~ Anne Cathrine Christensdatter, lavværge bror Jens Christensen her i gården hans arvinger halvbror + Hans Jensen, hans børn: Mette Marie Hansdatter ~ husmand Anders Madsen i Rønninge, Johanne Hansdatter ~ Jørgen Rasmussen i Havndrup på Hellerup gods bror + Lars Jensen: Anne Elisabeth Larsdatter ~ Hans Mortensen i Flødstrup på Rørbæk gods, Anne Kirstine Larsdatter ~ Anders Hansen i Rønninge bror + Christen Jensen: Lars Christensen 20 år, tjener i Skræppegården ved Odense, Hellerup gods søster Johanne Jensdatter ~ indsidder Jens Hansen i Rønninge Fortsætter , , , Anders Stephensen kromand i Ellinge, , I-366 (186) ~ Karen Nielsdatter lavværge Peder Knudsen i Kullerup halvbror gårdmand Rasmus Stephensen i Refsvindinge helsøster Elisabeth Stephensdatter ~ husmand Povl Mikkelsen i Kogsbølle, Holkenhavn gods Gårdmand Morten Andersen i Rønninge, , I-369 (187) Marie Frederiksdatter lavværge far Frederik Hansen Anders Mortensen 11 år Lars Mortensen 6 år Anne Dorthe Mortensdatter 3 år Peder Mortensen 10 uger Værge farbror Jørgen Andersen Afdødes mor Birthe Mortensdatter søster Christiane Andersdatter ugift søster - Knud Hansen i Ullerslev. Enken trolovet Peder Larsen Fortsætter Margrethe Hansdatter i Rønninge, , I-374 (190) ~ husmand Anders Nielsen bager Hans Andersen 22 år

23 23 Niels Andersen 18 år Peder Andersen 14 år Lars Andersen 11 år Knud Andersen 8 år Jens Andersen 4 år Rasmus Andersen 1 år Anne Andersdatter 17 år Anne Cathrine Christensdatter i Rønninge, , I-376 (191) ~ gårdmand Hans Sørensen bror + Peder Christensen i Skiftemosehuset ved Langeskov kro: Christen Pedersen, Povl Pedersen, Anders Pedersen, Kirsten Pedersdatter, Apelone Pedersdatter, deres stedfar er Niels Mortensen. En datter Maren Pedersdatter er død ~ Rasmus Christensen fra Bregnør ved Drigstrup: 3 børn. bror husmand Jens Christensen i Rønninge. Afdødes broderdatter Ellen Jensdatter havde fået hendes gangklæder. Fortsætter Gårdmand Lars Steensen i Rønninge, , I-382 (194) ~ Lisabeth Nielsdatter lavværge Lars Sørensen i Røjerup Hans Larsen 6 år Jens Larsen 1 år Værge Anders Steensen i Refsvindinge Fortsætter , I-386 (196) Husmand Hans Danielsen i Ellinge, , I-384 (195) ~ Karen Jacobsdatter lavværge Hans Jacobsen i Pårup Daniel Hansen 16 år Kirsten Hansdatter 20 år Værge farbror Christen Danielsen Fortsætter , I-389 (197) Anne Pedersdatter i Rønninge, , I-388 (197) enke efter Husmand Niels Olesen i Rønninge, , I-221 (113) Karen Nielsdatter ~ gårdmand Jens Jensen i Ellinge Jens Nielsen murermester har fæstet huset hvor mor havde aftægt Kirsten Nielsdatter ~ Hans Sørensen væver i Rønninge Ole Nielsen husmand i Rønninge Hans Nielsen husmand i Rønninge Indsidder Jørgen Olesen i Rønninge, , I-390 (198) ~ Maren Hansdatter lavværge ældste søn gårdmand Peder Larsen i Rønninge Ole Jørgensen enken ~ 1 Gårdmand Lars Larsen Glambech i Rønninge, , I-271 (138) Indsidder enkemand Claus Rasmussen i Rønninge, , I-390 (198) havde været hos husmand Anders Nielsen i og været sengeliggende. Ingen vidste noget om ham. Fortsætter , I-394 (200) efterlyst i aviserne, ingen havde meldt sig. Maren Hansdatter i Rønninge, , I-391 (198) hun blev fundet død i Hans Jensens brønd ~ 1 Gårdmand Lars Larsen Glambech i Rønninge, , I-271 (138) + Anne Margrethe Larsdatter, hendes børn: Gertrud Hindsesdatter 9 år farmor Anne Hindses, og Anne Jensdatter 4 år far er gårdmand Jens Pedersen i Mullerup

24 24 Peder Larsen gårdmand i Rønninge ~ 2 Indsidder Jørgen Olesen i Rønninge, , I-390 (198) Ole Jørgensen gevorben soldat, Fortsætter , , I-393 (199) Claus Pedersen i Rønninge, , I-393 (199) ~ Anne Povlsdatter lavværge Niels Pedersen fra Nyborg Peder Clausen 20 år Karen Clausdatter 22 år Kirsten Clausdatter 17 år Værge farbror Jacob Pedersen i Kerteminde Mads Andersen møller, Holts mølle, Rønninge, , I-395 (200) ~ Karen Nielsdatter lavværge Jørgen Nielsen i Kappendrup Sophie Madsdatter 18 år Dorthe Madsdatter 10 år Værge afdødes ældste bror gårdmand Niels Andersen i Urup under Skovsbo Ny fæster Peder Christensen møller Fortsætter , , Karen Danielsdatter i Bækstrup, Ellinge, , I-405 (205) ~ Niels Madsen 2 drenge og 6 piger Tilsynsværge gårdmand Søren Rasmussen i Bækstrup Bodil feldskærers i Rønninge, , I-405 (205) af de fattiges tal, fortsætter , I-408 (207) ingen arvinger mødte trods efterlysning Indsidder Mette Marie Andersdatter i Rønninge, , I-407 (206) hos bolsmand Mads Jensen døde i Odense under besøg hos svigersøn daglejer Lars Rasmussen hendes døtre: Maren Andersdatter ~ daglejer Lars Rasmussen Bodil Andersdatter 23 år ugift Margrethe Hanses i Røjerup, Rønninge, , I-408 (207) indsidder hos Anders Sørensen snedker hendes børn: Dorthe Hansdatter ~ gartner Schubert på Ringstedgård Karen Hansdatter ~ skoleholder Lars Bekker i Ellinge Margrethe Hansdatter ~ daglejer Peder Mortensen i Kerteminde Anne Marie Hansdatter ~ Christen Nielsen i det såkaldte F..krogshus ved Odense Anne Marie Hansdatter i Rønninge, , I-409 (207) ~ 1 Jørgen Jørgensen smed i Rønninge, , I-205 (135) datter Karen Jørgensdatter ~ handelsmand Anders Rasmussen Tange i Odense ~ Peder Nielsen smed Gårdmand Lars Christensen i Rønninge, , I-413 (209) ~ Anne Simonsdatter lavværge bror selvejergårdmand Hans Simonsen i Kappendrup Christen Larsen 21 år Simon Larsen 20 år Anne Larsdatter 16 år

25 25 Kirsten Larsdatter 14 år Knud Larsen 11 år Anders Larsen 8 år Maren Larsdatter 6 år Mads Larsen ½ år Værge gårdmand Peder Hansen i Rønninge da farbror Niels Christensen i Ellinge ikke mødte. Fortsætter , I-414 (210) Husmand Jørgen Pedersen i Rønninge, , I-414 (210) ~ Kiøng Sørensdatter lavværge gårdmand Peder Knudsen i Rønninge Karen Jørgensdatter 19 år Sophie Jørgensdatter 16 år Rebekka Jørgensdatter 10 år Anne Kirstine Jørgensdatter 4 år Værge Peder Knudsen væver i Rønninge Fortsætter , I-419 (212) enkens lavværge bror gårdmand Hans Sørensen i Bækstrup og børnenes værge Søren Knudsen bødker i Refsvindinge Rasmus Sørensen snedker i Rønninge, , I-423 (214) ~ Maren Nielsdatter lavværge gårdmand Lars Larsen i Rønninge Niels Rasmussen 24 år Lars Rasmussen 22 år Peder Rasmussen 20 år Johanne Rasmusdatter 19 år Søren Rasmussen 16 år Karen Rasmusdatter 14 år Maren Rasmusdatter 12 år Hans Rasmussen 9 år Rasmus Rasmussen 6 år Værge farbror husmand Hans Sørensen i Rønninge Husets ejendele var solgt ved offentlig auktion. Fortsætter , Husmand Peder Jensen i Rønninge og hustru Karen Marie Rasmusdatter, , I-429 (217) søn Lars Pedersen i Rønninge datter Anne Margrethe Pedersdatter 25 år tjener Rønninge Søgård Anne Kirstine Larsdatter i Rønninge, , I-430 (218) ~ Anders Hansen Hans Andersen er gift og bor i gården Lars Andersen 28 år tjener præsten i Nærå Peder Andersen 25 år Niels Andersen 25 år Søren Andersen 21 år Hans Andersen fæste gården Peder Christensen møller i Holts mølle, Rønninge, , I-431 (218) har frasagt sig møllen og må lade sit bo stille på offentlig auktion Fortsætter , , , , Pigen Kirsten Hansdatter i Rønninge præstegård, , I-450 (228) Skifte her da præstens skifteprotokol ikke var til stede. helbror gårdmand Søren Hansen i Torup, Allerup på Lindvedgård helbror Peder Hansen borger og værtshusholder i Odense

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn 1 Vester Åby præstearkiv, skifteprotokol 1747-1813 Søren Nielsen Blok, Vester Åby, forestod præstegårdens avling, 1, 14-08-1747 ~ Maren Ågård Blok, lavværge skoleholder Henning Kiøng Lars Ågård Blok, 26½

Læs mere

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Hans Nielsen Juul, i Peder Pedersen Bondegaards hus, Fåborg 12.12.1733, 2 + 7.12.1732 ~ afdøde Maria Hansdatter Deres børn: Niels Hansen Juul, murermestersvend

Læs mere

Veflinge kirkebog 1723-1780, register

Veflinge kirkebog 1723-1780, register kirkebog 1723-1780, register Anna Knudsdatter 1724 1 pt Kirsten uægte døbt Maren Jenses 1725 7.3 yngste datter + Anna Henningsdatter 1725 5 p H3fol d Apelone uægte døbt F: Anders Christensen, Hans Jørgensen,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Foreningen vil gerne takke Lars Skovvang Larsen, Præstøvej 107, 4640 Faxe, for det store arbejde med at transkribere nedenstående skifteprotokol og stille dem til rådighed, således at mange kan få gavn

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1. Første Generation

Christian (Dugge) Duch Side 1. Første Generation Christian (Dugge) Duch Side 1 Første Generation 1. Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. 1 1 1 Sønder Urup...4 10 Nørre Urup...22 10b 10c 5b Nørre Urup...23 11 Nørre

Læs mere

Slægtsbog for. Gerda Sørensen

Slægtsbog for. Gerda Sørensen Slægtsbog for Gerda Sørensen (1921-2008) Tre søstre Else, Inger og Gerda i 1999. Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 3 Modvig. Loft. Jerrig. Eg. Jens Madsen 1995. Stikordsregister på vejnavne, gårdnavne og matrikelnumre 1 1 Eg...18 1 Jerrig...11 1a Loft...7

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen

Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Philip...... Dominicussen............ Lauritzen.................................................... 1...

Læs mere

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen 1999 1 1 Grindsted...6 1a Dal...16 1a Hinnum...25 1b Dal...16 1b Hinnum...25 1b. m.fl. Grindsted...6

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer Nibe tb. www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer familierelationer. 1631.01.22 9a Jens Siguardsens mor i Nibe var Maren Jensdatter. 1631.02.05 12b Chr. Ged var søn af afd. Laust Ged,

Læs mere

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle).

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle). Proband 1 Hans Frederik Rasmus Overgaard blev født 8. november 1891 i Vor Frue Sogn, Aalborg, og døbt 25. december 1891 i Vor Frue Kirke. Faddere: Gartner N. C. Poulsen og hustru, købmand P. C. Christensen

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen KB Haslev (Sorø) 1773 op 129 Hans Friderichsen Bøgvad døbt 8/8 Dom 9. p: Trinit: døbt Hans Friderichsen Bøgvad, barn født i Uhrne Huset, Forældre Skoufoged Frederich Bøgvad og Marie Nielsdatter. Mad me

Læs mere

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg fra Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg UDARBEJDET 1985 T R O L O V E L S E. Trolovelsen kendtes allerede middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige

Læs mere

Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green (1865-1956)

Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green (1865-1956) Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green (1865-1956) Anelinier tilbage i områderne omkring Kolding 1360 Ribe 1480 Middelfart 1500 Ringkøbing 1530 Varde 1290 Trekantsområdet 1480 Med aneparrenes kendte

Læs mere

Efterkommere for Christen (Baggesgård) Jensen

Efterkommere for Christen (Baggesgård) Jensen Efterkommere for Christen (Baggesgård) Jensen Fremstillet af Bent Skovsende Marts 2009 Indhold Forord... 3 Tak til... 4 Efterkommere af Christen Jensen, Baggisgaard... 5 Epilog... 31 Kilder og slutnoter...

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 2 Spangsmosevej Søholmvej Uglebjergvej Vikkebjergvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data omkring de over 400 beskrivelser af

Læs mere

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013)

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) En søn af præsten ved Aalborg Budolfi kirke blev omkring 1673 gift med en datter af præsten ved

Læs mere

HALGÅRD. Nørre Halgård

HALGÅRD. Nørre Halgård HALGÅRD Selv om gården i det meste af den tid, vi kan følge den, har haft to fæstere, har navnet ikke noget at gøre med halve gårde. Det kommer af det gammeldanske ord hali) som betød 'langstrakte terrænformer,

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Anefortegnelse. Værket omfatter:

Anefortegnelse. Værket omfatter: Anefortegnelse Denne anefortegnelse er kommet til af flere omgange. Den første del er en undersøgelse lavet af førstelærer Møllegaard i Bredsted omkring 1960. Resten er undersøgelser, jeg selv med udgangspunkt

Læs mere

Hvem var min forfædre?

Hvem var min forfædre? Hvem var min forfædre? Dette her er ikke tænkt som en komplet fortegnelse over, hvad de forskellige har foretaget sig gennem hele deres liv, men mest som en fortegnelse over hvornår personerne har levet,

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere