Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3"

Transkript

1 K o n f i r m a n d t r æ f f o r d i n e k o n f i r m a n d e r! Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r Konfirmandtræf anno 2014 den gode ånd, fællesskab og Helligånden Velkommen til Materiale til to dobbeltlektioner om Helligånd og Pinse konfirmand træf i Domkirken Onsdag d og torsdag d kl. 17 og kl Helligånden og højt til loftet Hvor er vi dog privilegerede, vi danske præster! Procentdelen af unge, som ønsker at blive konfirmeret steg igen sidste år. De unge vælger selv, at de vil konfirmeres og det må bl.a være fordi, vi præster bliver bedre og bedre til at leve op til det, man kunne kalde kirkens målsætning; at den døbte skal føle sig som del af kirkens fællesskab, at den døbte oplever mening i den kristne tro og at den døbte oplever kristendom som duelig livstolkning, livshjælp og livsmestring. Kort og godt de 3 Rér: Refleksion, relation, relevans... Og netop kirken som relation, som fællesskab, sætter vi fokus på i år til Fyens Stifts tredje konfirmandtræf. For 2 år siden var temaet diakoni. Det er stadig muligt at hente inspiration fra materialet. Dette materiale findes på Fyens Stifts hjemmeside under

2 S i d e 2 Religionspædagogik, konfirmandundervisnin g. I år er temaet så Helligånden. Dette materiale dækker to dobbeltlektioner. Der er mange forskellige forslag til undervisningen, således at man selv kan forme sine lektioner. Det er en fordel at afholde Helligånds lektionerne i januar, så konfirmanderne har temaet frisk i erindring, når de mødes til konfirmandtræf i Domkirken. Denne aften vil det sprudle af Helligånd og fællesskab. Aftenen begynder med et drama med Helligånden og Pinsen som det gennemgående tema. Konfirmanderne bliver selv en del af begivenhederne mellem påske og pinse, når de møder Jesus, Peter, Thomas og flere andre personer fra Bibelen, og kommer til på deres egen krop at mærke pinseunderet ske. Hele Domkirken bliver fyldt med oplevelser og spændende stationer, hvor konfirmanderne får brug for alle deres sanser for at være med. Første lektion Formålet med første lektion er: at give konfirmanderne en fornemmelse og forståelse af begrebet ånd at give dem indsigt i at vi er forbundet med Gud. Gud har skabt mennesket og er derfor altid til stede i menneskers liv uanset, hvordan tilværelsen ser ud at fortælle konfirmanderne om Guds livsånde, som gør os levende og kreative at fortælle konfirmanderne at mennesket i dåben modtager Helligånden som gave og tegn på, at Gud aldrig vil lade sin ånd slippe forbindelsen til mennesket at give konfirmanderne en indsigt i Helligåndens symboler (duen som symbol på den fred og nye begyndelse, som kristendommen mener altid følger der, hvor Helligånden er. Ilden som symboliserer det guddommelige. Ilden er uhåndterbar og farlig, men samtidig nødvendig for menneskets overlevelse. Man må brænde for noget ) K o n f i r m a n d m a t e r i a l e

3 S i d e 3 Man kan begynde lektionen med at spørge: Når jeg siger ånd, hvad kommer I så umiddelbart til at tænke på? Herefter en snak om ånder, ånden i glasset, den gode ånd/stemning, i farmors ånd. Efter den generelle snak kan man benytte én af Cooperative Learning strukturerne og måske et af rollespillene. Inden man går over i kirken for at holde andagt, giver man konfirmanderne et indblik i, hvad Bibelen skriver om ånden. Man kan f.eks læse En fortælling om duen, Kaj Mogens, s. 279 i Tro, håb og kærlighed, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Efter andagt og pause afslutter man med Billy Joel film, leg eller kortfilmen Ordets magt alt efter hvilket aspekt af åndens virksomhed, man vil understrege. Man kan muligvis nå to af disse aktiviteter. Man kan gøre brug af nogle af nedestående forslag eller kombinere forslagene under 1. lektion med forslagene under 2. lektion til et heldagsforløb/ weekendforløb for konfirmanderne. Materialets indhold - 1. lektion Forslag til to Cooperative Learning strukturer: mødet på midten og quiz og byt Rollespilsforslag: om at skabe en god ånd og om at forstå hinanden på trods af forståelsesmæssige skel. Andagt Musik video: The River, Billy Joel. Findes på Youtube Leg/opgave: Hvornår er din dag aller bedst? Kortfilm: Ordets magt. Konfirmandcenter.dk Mødet på midten: Først en general samtale med konfirmanderne om, hvorledes vi bruger ordet ånd i daglig tale (det var i mormors ånd, ånden kom over mig, være i en god ånd, fælles kampånd, en god og dårlig ånd i klassen) Cooperative Learning, mødet på midten: Holdet deles i gruppe á 4 eller 5. Hver gruppe får et A-3 papir, hvorpå de tegner en firkant i midten med plads til sætninger. Konfirmanderne skal desuden have deres eget felt på papiret til at skrive på. Præsten spørger: Hvad skal der til for at skabe en god ånd i klassen? Hver konfirmand skriver svar i deres eget felt. Konfirmanderne får et par minutter til denne brainstorm. Herefter giver de én for én deres svar og de svar gruppen er enige om, skrives i det fælles midterfelt. Hver gruppe fortæller, hvad de er enige om. Quiz og byt Spørgsmålene klippes ud og konfirmanderne får et spørgsmål hver. De går rundt i lokalet, finder en samtalepartner, stiller deres spørgsmål og lytter til hinandens svar. Herefter bytter de spørgsmål, takker for samtalen og rækker en arm i vejret for at indikere at de er fri til at tale med en anden. Tid: 4-5 min. Har du prøvet at få en idé lige pludselig? Fortæl lidt om, hvordan du oplevede det. Beskriv en situation, hvor du blev super glad og begejstret. Hvordan føltes det? Har du prøvet at få en Ahaoplevelse? At noget pludselig gik op for dig. Fortæl om det Prøv at sige noget, der gør mig rigtig glad Jeg er rigtig trist og ked af det, hvordan vil du trøste mig Nævn nogle forskelle på os og dyrene? Hvad skal der til, for at du vir-

4 kelig brænder for noget? Hvad kan ødelægge et venskab? Hvornår er en stemning god? Hvad kan ødelægge en god stemning? Beskriv en god stemning måske fra en fodboldkamp, koncert, skole Kig mig ind i øjnene. Vi skal trække vejret ind og ud 10 gange samtidigt hvordan oplevede du det? Nævn tre gode ting i dit liv? Hvor mange skal der til et fodboldhold? Kan man spille fodbold alene? Hvis ja, er det sjovt? Når jeg siger ånd, hvad tænker du så? Nævn 4 grunde til at nogle elsker at spille håndbold? Hvordan føles forelskelse? Kan man tvinge andre til at elske sig? Hvordan/ hvorfor ikke? Har du oplevet noget i dit liv som eksempel på, at der er mere mellem himmel og jord? Vil du ikke lige klø mig på venstre knæ? I Bibelen står der: det gode, jeg vil, det gør jeg ikke, det onde jeg ikke vil, gør jeg nogle gange. Hvorfor tror du, det er sådan? Rollespil: 1. Om at skabe en god ånd 2. Om at overkomme forståelsesmæssige barrierer og skabe forandring. Stå på et ben og gentag det jeg siger: Far, søn og helligånd Hvorfor mon en fodboldtræner pludselig råber: Tro på det selvom det ser ud til, at en spiller ikke kan nå bolden? s.4 Ved du hvad symbolerne er for Helligånden? Hvad kan man ikke undvære til en fest? Hvad er en god ven for dig? 1. Der udpeges 3 konfirmander, som tages ud af lokalet. Her forklarer præsten, at de tre skal spille to elever og en skolelærer. Skolelæreren og de to elever sætter sig sammen og taler om, hvilken slags elev/skolelærer de er (sød, skrap, fræk, den stille). De tre konfirmander får at vide, at de skal opleve forskellige stemninger i to forskellige klasser. Deres opgave er at modarbejde og forandre den stemning, der er i klassen (det får de andre på konfirmandholdet ikke at vide) gennem deres ord. Resten af konfirmandholdet deles i to. Det ene hold skal spille en klasse, hvor der er en dårlig stemning, det andet hold spiller en klasse, hvor der er en god stemning/ånd. Holdene sætter sig sammen og snakker sammen om, hvilke ord og handlinger der skaber en god/dårlig stemning. De påtager sig roller som forskellige elever. Det er vigtigt at understrege overfor konfirmanderne, at rollespillet skal være auten-

5 tisk, så det ikke går over gevind. Første skoleklasse gør sig klar og stykket spiller i den tid, det giver mening. Præsten stopper og begynder at spørge ind til, hvad der skete, hvorfor, hvordan føltes det er det noget I kender til i forvejen o.s.v. Anden skoleklasse spiller sit stykke. Opsamling. 2 Rollespil: Om at overkomme forståelsesmæssige barrierer og skabe forandring. Hvordan kan man blive fortrolig med noget, som er fremmed for én? Og hvad hindrer i at nå frem til denne forståelse? Præsten genfortæller med egne, billedskabende ord, dette set-up: Der er forældremøde i 7.b. Årsagen til indkaldelsen er, at Louise igen har stjålet noget fra én af sine klassekammerater. Louise er fra byens ghetto og er med i en pigebande, hvor hun er den yngste. Storesøsteren er lederen i banden. Louise har 4 halvsøskende og de bor alene med deres mor, som er førtidspensionist pga. psykiske lidelser. Til forældremødet er forældregruppen delt i to; i en gruppe, der har mange fordomme om Louise og hendes familie og som på ingen måder har nogen forståelse for de hændte tyverier. Den anden gruppe forældre vil gerne nå til forståelse af hele situationen og vil gerne finde en løsning, der er god for både Louise og for hele klassen. Efter at præsten har genfortalt dette set-up, deles konfirmandholdet i to. De to hold sætter sig hver for sig og finder argumenter for hver deres position (det ene hold med blokerende fordomme og er ikke interesseret i forståelse, det andet hold, skal finde spørgsmål, de kan stille læreren, så de kan nå forståelse og komme videre). Præsten agerer lærer og kalder til møde. Til mødet fortæller læreren, at Louises mor ikke kan komme, men at læreren har talt meget med hende og ved meget om deres situation. Præsten indleder mødet og holder dialogen i gang mellem de to positioner. Bagefter samles op; hvad er med til at skabe forståelse, hvad hindrer at vi når til forståelse o.s.v. Forberedelser: s.5 Forslag til andagt i kirken I døbefonden er der lagt et spejl. På en af kirkebænkene står et større spejl. På spejlet er sat en pind med en papirs due, således at man kan se sit eget spejlbillede sammen med duens. På kirkebænkene ligger eksemplarer af Menneskesønnen. Et andet sted i kirken er der klippeark med ildtunger og labels med skriftsteder. Klippeark samt skriftsteder findes i dette materiale. (Duen findes på s , ildtungerne s. 18) Andagtens forløb: Syng 478: Vi kommer til din kirke, Gud Læs 2. Mos. 2, 4b-7 og tal kort om teksten (Gud blæser ånd ind i et menneske og det gør mennesket levende. Når et lille barn fødes, kan det ske, at det ikke med det samme trækker vejret, så får det et lille klask og skriger og nu er det lille barn klar til at leve. Uden vejrtrækning intet liv. Bibelen lærer os, at Gud giver os livet. Ligesom det lille barn straks har sine forældres opmærksomhed og kærlighed, har vi Guds.) Nu går konfirmanderne i én række op til døbefonden. I dåbsfadet ligger et spejl og der er hældt vand i dåbsfadet. De bedes om at kigge ned i dåbsfadet, hvor de ser deres eget spejlbillede. Når alle har set, læs da Matt. 3, Præsten taler om teksten (Ligesom det lille barn straks har sine forældres opmærksomhed og kærlighed, har vi Guds. Det fortælles os i dåben, hvor vi kaldes ved navn og forbindes med Gud. Vi ser vort spejlbillede og genkender os selv. På samme måder genkender Gud os som sine skabninger og forbinder sig med os med sin Helligånd. I då-

6 ben får vi Guds Ånd som gave.som barnet er forbundet med sine forældre, er vi forbundet med Gud ved vand og Ånd.) Fadervor Syng 29: Spænd over os På jagt efter Helligånds symboler i kirken Spejl på kirkebænk med en due i papir sat på spejl med en pind, så duen svæver foran spejl. Nu ser konfirmanden sig selv og duen svævende over sig. Et andet sted i kirken er der klippeark med ildtunger og labels med skriftord. Hver konfirmand klipper en ildtunge ud og klistrer et skriftord på. Det er til at tage med hjem. Andagten slutter med fælleslæsning af Menneskesønnen s Skriftsteder til labels til udskrivning 1. Mos 1, 27 Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skab-te han dem, og Gud velsignede dem. 1 Mos. 8,22 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 5. Mos 30,1920 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk Herren din Gud, adlyd ham, og hold fast ved ham! 5. Mos 31,8 Herren selv går foran dig, han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stik-ken og ikke svig-te dig; vær ikke bange, og lad dig ikke skræmme. Jos 1,5 Gud siger: Jeg vil være med dig; jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Vær modig og stærk. Sl 8,2 Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden, du som har bredt din pragt ud på himlen! Sl 8,4 Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det. s.6 Sl 18,31 Guds vej er fuldkommen, Herrens ord er lutret, han er skjold for alle, der søger tilflugt hos ham. Sl. 19,10 tid Herrens ord er rent, det består til evig Sl 23,1 Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Sl 23,4 Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du (Gud) er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Sl 25,3 Ingen, der håber på dig, bliver til skamme. Sl 25,4-5 Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine stier! Vejled mig i din sandhed og belær mig, for du er min frelses Gud, til dig sætter jeg altid mit håb. Sl 119,105 Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Sl 121,1-2 Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Her-ren, him-lens og jordens skaber. Sl 121,3 Gud lader ikke din fod vakle, han, som bevarer dig, falder ikke i søvn. Sl 121,7 bevare dit liv Lk 6,36 barmhjertig. Herren bevare dig mod alt ondt, han Vær barmhjertige, som jeres fader er Lk 6,37 Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Lk 6,38 Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Lk 6,45 Et godt menneske tager gode ting frem af sit hjertes gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Lk 7,16 (En stor profet er fremstået iblandt os, og) Gud har besøgt sit folk. Lk 10,20b Glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlene. Luk. 10,27 Du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv. Lk 11,9 Johs 6,35 Bed, så skal der gives jer. Jeg er livets brød. Den, der kommer

7 til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Johs 6,37b Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Johs 6,68 Simon Peter svarede ham (Jesus): "Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Johs 8,12 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Joh. 8,31-33 (Jesus siger:) "Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal forstå sandheden, og sandheden skal frigøre jer." Joh. 10,4 Når han har fået alle sine får ud, går han foran dem, og de følger ham, fordi de kender hans røst Johs 10,11 Jeg er den gode hyrde. Johs 10,14 Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig. Johs 11,25 Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Johs 12,46 Som lys er jeg kommet til verden, for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket. Johs 12,47b Jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden. Johs 13,34 Et nyt bud giver jeg jer I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Joh. 14,1-2 Jeres hjerte forfærdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig. I min Faders hus er der mange boliger. Johs 14,6 Johs 14,27 jeg jer. Jeg er vejen, sandheden og livet. Fred efterlader jeg jer, min fred giver Rom 12,12 Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen. Rom. 12,18 Hold fred med alle mennesker, så vidt det står til jer. Rom. 12,21 Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode s.7 1. Kor 13,4a Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, 1 Kor 13,6 [Kærligheden] glæder sig ikke over uretten, men glæder sig over sandheden. 1. Kor 13,7 Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. 1. Kor 13,13 Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden. 1. Kor 16,14 Alting hos jer skal ske i kærlighed. Filip 2,5 I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Filip 4,4-5 Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle men-nesker. Herren er nær. Filip 4,6 Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Kol 3,1213 Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed og tålmodighed. Kol 3,15 Kristi fred skal råde i jeres hjerter. 1 Thess 5,11 Trøst derfor hinanden og opbyg hinanden 2 Tim 1,7 For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Musikvideo The River, Billy Joel. Findes på Youtube Baggrundsviden: Billy Joel blev døbt som voksen. I sangen The River synger han om, at vandre i mørket og ikke at have mod til at krydse floden. Gennem prøvelser og tvivl, hvor vi i glimt ser hans søgen og familie som splittes op, ender han med til sidst at kaste sig ud i floden i erkendelse af, at vi alle er en del af flodens vand, som bærer oppe. Kærligheden kommer til ham både i form af Guds ved dåben, men også hans familie, konens, som sidder og maler og barnet han tager ved hånden, men også det kristne fællesskab, den syngende menighed ved kirken, det kyssende par til sidst. Symboler i filmen: Helligånds symboler i form af flammer (6 gange) mest omkring dåben. Her en fly-

8 dende overgang imellem vand og ild, så man ikke kan se, hvad der er hvad. En flok fugle letter. De kunne godt nævnes og sættes i forbindelse med duen, som symbol for Helligånden. Pointe: Undervejs ser man en blind mand sidde på en veranda og spille på harmonika, medens der synges, Only be seen by the eyes of the blind. (Sangerne bærer også alle solbriller). Det hellige kan ikke ses med øjet, men det må tros med hjertet. Helligånden ser vi ikke, men dens virkning i form af tro og kærlighed, kreativitet og liv kan ses og mærkes. Arbejde med videoen: Tal med konfirmanderne om handlingsforløb. Tegn en opadgående linje på tavlen med en begyndelse med en mand i båd, på midten vand (tegn tre bølgestreger) og i slutningen et hjerte. Hvad så de imellem disse hændelser. Skriv op på tavlen. Hvad er stemningen først i videoen, som den kommer til udtryk i tekst og billeder? In the middle of the night, I must be lookin for something, through the valley of fear, I don t want to walk anymore, I search for something, something so undefined, that it can only be seen, by the eyes of the blind. Man ser en mand sejle alene op af en flod, undervejs ser man et lille barn, unge piger, en mand alene med ryggen til, en mor der genner sine børn ud og kører væk med dem. Alt kan tolkes, som Billy Joels egen livshistorie, alt imedens han søger efter noget. Højdepunktet er dåben. Baptized by the fire. I wade into the river, that is runnin to the promise land. Musik stopper. Menigheden som følger den døbte. Ild og vand løber sammen. Hvad slutter videoen med? Afslutning: We all start in the streams, we re all carried along. Harmoni er genoprettet, barn tages ved hånden, unge kysser, kvinde (Billys hustru) maler, mand fisker og hiver en fisk ind. Var der Helligånds symboler i form af ild og vand? Hvornår? Hver konfirmand får en seddel og blyant. To spørgsmål skrives på tavlen. De besvares anonymt og afleveres til præsten. Ingen andre får deres svar at se. Spørgsmål: Har du oplevet, at det giver mod at tro på Gud? Hvornår? Hvordan? s.8 Leg/opgave: Konfirmander står i rundkreds og kaster med en bold til hinanden. Den, som har bolden, nævner, hvornår dagen er allerbedst for ham eller hende og kaster derefter bolden videre til næste ved at stille det samme spørgsmål; Hvornår er dagen allerbedst for dig?. Præsten skriver op på tavlen efterhånden som svarene gives og samler alt det sagte. Forhåbentlig viser det, at der er en vekslen imellem at modtage enten ved at slappe af, lytte til musik, gå en tur, tage bad m.m. og så være i et fællesskab, hvor man giver af sig selv, f.eks. spiller fodbold, hygger sig, danser, viser omsorg m.m. Præsten samler op: Det er en del af menneskelivet at give og modtage. Ligesom, at trække vejret ud og ind, lever vi allerbedst, når vi veksler imellem at slappe af og få og så virke og give. Vi får Guds kærlighed i dåben, ja hver dag lader han os leve. Vi tager imod hjælp og omsorg fra hinanden og fra Ham, det er vores åndelige indånding. Vi giver kærlighed og hjælp til andre, det er vores åndelige udånding. Vi modtager og giver. På den måde lever vi. Kortfilm: Ordets magt. Konfirmandcenter.dk Til præsten: Ord ændrer liv og kan levendegøre. Denne film skal formidle åndens kreative magt gennem vores ord. Illustration af kreativitet. Vi kan gøre noget levende for hinanden på mange forskellige måder. Gennem ord, gennem hjælp, gennem klem og berøring, gennem omsorg og kærlighed. Guds Ånds virke på jorden gennem os og sproget. Inden man ser filmen, deles konfirmanderne i 3 hold. Hold 1: Beskriv de mennesker, der går forbi den blinde eller sidder tæt ved ham. Hvad laver de, har de travlt? Hvad tænker de mon på? Tror I de lægger mærke til den blinde? Hvorfor mon der er mange, der ikke giver noget eller kun giver lidt? Hold 2: Beskriv kvinden som skriver på skiltet; hvad får hende mon til at ændre retning og pludselig gå tilbage og skrive på skiltet? Hold 3: Beskriv den blinde; hvorfor sidder han mon der og tigger? Hvordan tror I, hans liv har været indtil nu? Hvad betyder det for den blinde, at kvinden har skrevet nogle nye ord på skiltet?

9 Filmen ses. Herefter samtale om holdenes svar og derefter samtale om ordets magt; ånden i ordet får følger. Hvorfor mon ændring af få ord pludselig betyder, at pengene strømmer til? Hvad gør de nye ord ved de mennesker, der går forbi? (Man kan diskutere forskellen i de to udsagn: I m blind Please help og It s a beautiful day and I can t see it ). 2 lektion Formål: At give konfirmanderne en forståelse af hvad kristent fællesskab er og at kirken er et levende fællesskab. Vi er de levende sten At give konfirmanderne forståelse for kroppen som en metafor for kirken Forberedelse: Indkøb af 1-3 lagener, brede tuscher, saks Materialets indhold 2. lektion Præsten fortæller om ordet kirke Skuespil over: mission, diakoni, dåbsfællesskab, tilgivende fællesskab Mødet på midten: Den døde kirke QR koder i kirken Andagt Post-it løb 3 lagener med tegnede legemer og ord laves s. 9 Præsten fortæller om ordet kirkes oprindelige betydning Kirke kommer af det græske ord Kyriakos,som betyder det, der tilhører Herren. I Matt. 18,20 siger Jesus: Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt jer. Det Nye Testamente bruger det græske ord ekklesia om kirken og det betyder egentlig en folkeforsamling. Så kirken var i den tidligste kristendom et fællesskab af mennesker, der mødtes i deres private hjem for at tale om Jesu ord, handlinger, lidelse, død og opstandelse. Og for at spise et fælles kærlighedsmåltid sammen i Jesu navn. I Det Nye Testamente bruges ordet bygning, hus ofte som billede på menigheden; de kristne er Guds hus, et tempel for ånden både som menighed og hver for sig. Det er også vigtigt at komme ind på forståelsen af kirke som krop (jf. 1. kor. Brev 12-27). Genfortæl Acta 2, til brug for skuespil I genfortællingen skal man meget tydeligt komme ind på temaerne: mission, diakoni, dåbsfællesskab, det brogede måltidsfællesskab med tilgivelsen som bærende element. Konfirmanderne skal nu deles i fire grupper. Hvert hold skal lave et lille skuespil, som på forskellig måde beskriver det at være kirke. De andre konfirmander skal, efter at stykket er spillet, prøve at gætte temaet for de forskellige skuespil. 1 hold: Mission. Joh. 1, Præsten genfortæller, læser teksten sammen med holdet og hjælper dem til forståelse af teksten. Derefter deler konfirmanderne rollerne mellem sig og øver et lille skuespil over teksten.

10 2 hold: Diakoni. Holdet skal spille et konfirmandhold, der har indledende møde om, hvordan de kan få samlet ind til en pigeskole i Afghanistan. Del roller ud (præst, forskellige konfirmander etc) 3 hold: Dåbsfællesskabet: I dette lille skuespil skal følgende pointer gerne tydeliggøres; barnet bydes velkommen af menigheden. Konfirmanderne kan spille en familie, der skal have deres barn døbt. Skuespillet kan forestille dåbssamtalen, hvor familien stiller spørgsmål til præsten. Skuespillet kan også foregå til selve dåbshandlingen, hvor én af konfirmanderne spiller lillebror spørge- Jørgen, som stiller præsten spørgsmål undervejs. 4 hold: Kirken som det tilgivende fællesskab. Holdet får en genfortælling af den fortabte søn og skal herefter lave en moderne udgave af lignelsen. Præsten genfortæller eller læser Den døde Kirke til brug for Mødet på midten Historien om en præst der viser sin menighed, at kirke er mennesker og ikke bygninger. Jeg har hørt en ejendommelig historie fra øst-afrika. Det fortælles, at der var en kirke, hvor man forstod, hvem Gud var. Man elskede hans navn og var taknemmelig for at være i hans tjeneste. Menigheden blev meget stor og samledes ofte i kirken til møder og til andet samvær for at bekræfte hinanden i, at de tilhørte den levende Guds søn. Men så skete der for skellige ting, der gjorde, at folk begyndte at trække s.10 sig tilbage fra kirken. Der kom færre og færre. Nogle opdagede, at man faktisk slet ikke behøvede at gå i kirke. De sagde: Man kan lige så godt være en kristen uden at søge andre kristne. Atter andre sagde: Man skal jo også have lov til at sove længe om morgenen, og så vendte de sig om på måtten, der var deres seng, og sov videre. Atter andre gik ud. i marken og sagde: Man kan lige så godt tænke på Gud ude i naturen som at sidde inde i lerkirken. Nogle sagde: Jeg vil da gerne gå i kirke, hvis bare ikke de mennesker kom, som vi ved er nogle rigtig dårlige kristne. Der var tusinder af undskyldninger. De tænkte ikke på den levende Guds søn. De tænkte bare på sig selv, og hvad de følte, tænkte og mente. En søndag, da der var ganske få mennesker i kirke, stod præsten frem og sagde: Jeres kirke er død. Den skal begraves på søndag, og jeg beder jer om at fortælle alle om det i landsbyen, så de kan komme, og være med til begravelsen. Den næste søndag kan det nok være, at kirken var fuld at mennesker. Store og små, tykke og tynde, alle kom, for de ville dog gerne høre, hvad dette var. Deres kirke var død. Det lød meget besynderligt, og de følte sig meget urolige over det, for det var jo trods alt den kirke, som de havde fået deres børn døbt i, deres unge konfirmeret i osv. Pludselig kom præsten ind ad indgangsdøren og gik op ad midtergangen med en lille kasse på skulderen. Kassen forestillede en kiste uden låg på. Den stillede han foran alterskranken, og så sagde han meget alvorligt: Jeres kirke er død, og jeg formoder, at I gerne vil tage afsked med den. Og så bad han dem rejse sig op og i én lang række defilere forbi den døde kirke. Jeg gætter på, at alle har været meget nysgerrige efter at se, hvad det mon var, der var i kisten. De vandrede op til den og kikkede ned i den. Den geniale præst havde sat et spejl i bunden af kisten! I kan tro, jeg ville have givet meget for at have set folks reaktion, da de lænede sig frem for at se ned på den afdøde kirke. Hvad så de? Deres eget ansigt. Disse mennesker måtte altså sige hver for sig: Jeg er den døde kirke. Det var mit eget ansigt, jeg så.

11 Fra Gurli Vibe Jensen: Derfor Mødet på midten: Del konfirmanderne i hold på 3-5. Hver gruppe får et A-3 papir. Papiret deles således, at hver konfirmand har sit eget felt at skrive i og i midten af papiret er en stor firkant. Præsten stiller et spørgsmål. Konfirmanderne få 2-3 min. til at tænke i. Herefter skriver de svar i deres eget skrivefelt. Derefter skal konfirmanderne på skift sige et af deres svar, svaret drøftes og hvis der er fuld enighed i gruppen om svaret, skrives det i det fælles felt. Konfirmanderne får 5 min. til at drøfte og skrive de fælles svar. Spørgsmål: Hvad er med til at gøre en kirke levende? eller Hvordan kan netop du bidrage til at kirken bliver mere levende? s.11 Dette er et foto af mennesker på strøget. Ved siden af denne QR kode skal teksten til billedet hænge (denne tekst er gemt i næste QR kode) QR-koder i kirken Kopier koderne og hæng dem forskellige steder i kirken. Konfirmanderne deles ind i hold af fem. Mindst en på holdet skal have app til at kunne aflæse QR koder. Der uddeles papir og blyant til nedskrivning af konfirmandernes svar. (Dette er tekst til billedet, spm.2) Spm. 2: Vælg fire meget forskellige mennesker ud fra billedet. Lad to af dem komme med 2 argumenter på, hvorfor netop de kommer i kirken. Lad de to andre komme med to argumenter for, hvorfor netop de ikke kommer i kirken Spm. 1: 10 bud på en kirke for unge i dag. Hvordan skal den se ud, hvad skal der være i den, hvad skal der ske, hvilken musik? Dette er et foto af en kirke med fødder. Skriv selv under denne kode: Hvad prøver dette billede at fortælle om, hvad kirken skal gøre? (Dette er et billede) Ved siden af denne QR kode skal teksten, missionsbefalingen, til billedet hænge

12 (teksten er gemt i denne QR kode): s. 12 Spm. 5: Hvad synes du ellers, der skulle ske i sognegården? Dette er et foto af et kirkeblad, hvor aktiviteter i sognegården nævnes. Ved siden af denne QR kode skal teksten til billedet hænge Spm. 6:I denne QR kode gemmer sig ti bud fra unge i Odense på en bedre kirke. Konfirmanderne skal dømme hver enkelt bud inde eller ude.

13 s.13 Forslag til andagt Syng: 369: Du, som giver os liv og gør os glade Læs Luk. 19,1-10: Fortællingen om Zakæus. Dette er et foto, der driller øjet. Ved siden af denne QR kode skal teksten til billedet hænge (denne tekst er gemt i næste QR kode): Til præsten: Gud ser bag os, ligesom vi så bag QR-koden. Guds afkodningskode er kærlighed. Den skjuler en mangfoldighed af syndere. Gud ser bag vores fejl og mangler og ser vores værdi. Zakæus får mod til fællesskabet efter Jesu besøg. Vis dette billede. Lad konfirmanderne kigge på det 1 minut. Luk øjnene og de vil se Jesus for sig, hvis de kigger på en væg. Spm. 7: Hvor mange mennesker ser I på den anden QR kode? Og hvad forestiller de? (på s. 15 findes endnu to QR-koder: Den første er et billede af et forhæng. I den anden QR kode står der: Det vigtigste i livet kan ikke ses med øjnene, men med hjertet. Hvad betyder det mon? Giv et par eksempler ) Bed Frans Assisis bøn sammen. Gud, gør os til redskaber for din fred: hvor der er had, lad mig så kærlighed, hvor der er krænkelse, tilgivelse, hvor der er tvivl, tro, for hver en fortvivlelse, håb, hvor der er mørke, lys, hvor der er bedrøvelse, glæde.

14 Hjælp mig, så jeg ikke så meget søger at blive trøstet, som at trøste, ikke at blive forstået, som at forstå, ikke at blive elsket, som at elske. For det er ved at give, at vi modtager, ved at tilgive, at vi bliver tilgivet, og ved at dø, at vi bliver født til evigt liv. Salme 370: Menneske, din egen magt s.14 Opgave i konfirmandstuen: Konfirmanderne deles i to hold. De to hold står i samme ende af lokalet, men i hvert sit hjørne. I den anden ende af lokalet er en tavle. Ved siden af holdene er et bord med blyant og post it. Præsten giver konfirmanderne 1 min. til i stilhed at overveje, hvad der skal til for at et fællesskab er godt at være i. Efter minuttet skal første konfirmand hurtigt skrive sit svar på en post-it, løbe op til tavlen og sætte post-it på tavlen. Når første konfirmand kommer tilbage til sit hold, giver han næste konfirmand high-five. Næste konfirmand skriver sit svar hurtigt på en post-it seddel, løber til tavlen, sætter sin post-it på og løber tilbage og giver tredje konfirmand high-five. Så fremdeles til alle er færdige. De to hold konkurrerer med hinanden om, hvem der bliver først færdig. Herefter tegner præsten en kirke, hvor på alle post-it sedlerne klistres. Tag nogle af post it sedlerne frem og tal om, hvordan dette ord for fællesskab gør sig gældende i kirken. Herefter genfortælles 1. Kor. 12, hvor Paulus taler om menighedens mange forskellige talenter og om kirken som krop og Kristus som hoved for denne krop. Bed hver enkelt konfirmand tænke igennem, hvad de hver især er gode til at bibringe med i et fællesskab. Nævn nogle forslag (f.eks. lave sjov i klassen, god til at lytte, søde til at skrive sms er osv.) Bed hver konfirmand skrive det ned og give sedlen til præsten. Præsten læser herefter Gal.5,22-23 om Åndens frugter. Opgave til brug til konfirmandtræffet i Domkirken Køb 2-3 lagner i en genbrugsbutik. Fold lagenet på midten og klip midt på folden en halvcirkel på 10cm lang og 3 cm dyb. Nu kan lagenet tages over hovedet gennem det klippede hul. Tegn nu med en fed tusch og med store bogstaver alle kon- firmandernes gode egenskaber ind på det tegnede legeme på lagnet ( se FO- TO). Tegn gerne både på ryg og forside. Husk at tage det færdige resultat med til træf i Domkirken. Man kan vælge at lave 1-3 lagener pr. hold. Der udpeges konfirmander, som har mod på at gå rundt med lagnerne under postludiet. Disse konfirmander går rundt i midtergangen og viser alle, hvad de har frembragt.

15

16

17

18

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

Introduktion til hæftet.

Introduktion til hæftet. Introduktion til hæftet. Kære leder. Værsgo her har du FDFs nye forkyndelsesmateriale 12. 12 er et materiale, der gerne skulle give den erfarne leder nye indspark til forkyndelsesarbejde ude i kredsen

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst.

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst. Bibelcamping Time 1 Kom - vi spiller fodbold en del af et hold er to ting, de skal gøre: De skal vende om til Gud og tage imod hans frelse (omvendelsen) og de skal blive døbt. Peters prædiken bevirker,

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Global mission i øjenhøjde

Global mission i øjenhøjde Global mission i øjenhøjde Foto: Martin Kristensen - børn mødes på tværs af grænser Ideerne er samlet af: Afrika-InTouch: www.afrika-intouch.dk & Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler: www.soendagsskoler.dk

Læs mere

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller:

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller: En autentisk beretning fra en ung pige, der havde en stærk oplevelse ved at dø og blive vist både himmel og helvede, inden hun kom tilbage til livet. (Se forskellige links på sidste side) Er du i tvivl

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Lektion 1 DU ER SKABT I GUDS BILLEDE (Pottemageren)

Lektion 1 DU ER SKABT I GUDS BILLEDE (Pottemageren) Lektion 1 (Pottemageren) MÅL Børnene skal forstå, at alle mennesker er skabt af Gud og er vigtige og værdifulde for Ham. TIL LEDEREN Menneskene er helt specielle i forhold til alt det andet Gud har skabt.

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014 Sille og Sigurd Lederhæfte får besøg fra Uganda Maj 2014 2 Kære Leder Selv om man er lille, kan man godt udrette noget stort. Det lærer Sille og Sigurd af deres venner Rebecca og David, der er på besøg

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere