Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3"

Transkript

1 K o n f i r m a n d t r æ f f o r d i n e k o n f i r m a n d e r! Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r Konfirmandtræf anno 2014 den gode ånd, fællesskab og Helligånden Velkommen til Materiale til to dobbeltlektioner om Helligånd og Pinse konfirmand træf i Domkirken Onsdag d og torsdag d kl. 17 og kl Helligånden og højt til loftet Hvor er vi dog privilegerede, vi danske præster! Procentdelen af unge, som ønsker at blive konfirmeret steg igen sidste år. De unge vælger selv, at de vil konfirmeres og det må bl.a være fordi, vi præster bliver bedre og bedre til at leve op til det, man kunne kalde kirkens målsætning; at den døbte skal føle sig som del af kirkens fællesskab, at den døbte oplever mening i den kristne tro og at den døbte oplever kristendom som duelig livstolkning, livshjælp og livsmestring. Kort og godt de 3 Rér: Refleksion, relation, relevans... Og netop kirken som relation, som fællesskab, sætter vi fokus på i år til Fyens Stifts tredje konfirmandtræf. For 2 år siden var temaet diakoni. Det er stadig muligt at hente inspiration fra materialet. Dette materiale findes på Fyens Stifts hjemmeside under

2 S i d e 2 Religionspædagogik, konfirmandundervisnin g. I år er temaet så Helligånden. Dette materiale dækker to dobbeltlektioner. Der er mange forskellige forslag til undervisningen, således at man selv kan forme sine lektioner. Det er en fordel at afholde Helligånds lektionerne i januar, så konfirmanderne har temaet frisk i erindring, når de mødes til konfirmandtræf i Domkirken. Denne aften vil det sprudle af Helligånd og fællesskab. Aftenen begynder med et drama med Helligånden og Pinsen som det gennemgående tema. Konfirmanderne bliver selv en del af begivenhederne mellem påske og pinse, når de møder Jesus, Peter, Thomas og flere andre personer fra Bibelen, og kommer til på deres egen krop at mærke pinseunderet ske. Hele Domkirken bliver fyldt med oplevelser og spændende stationer, hvor konfirmanderne får brug for alle deres sanser for at være med. Første lektion Formålet med første lektion er: at give konfirmanderne en fornemmelse og forståelse af begrebet ånd at give dem indsigt i at vi er forbundet med Gud. Gud har skabt mennesket og er derfor altid til stede i menneskers liv uanset, hvordan tilværelsen ser ud at fortælle konfirmanderne om Guds livsånde, som gør os levende og kreative at fortælle konfirmanderne at mennesket i dåben modtager Helligånden som gave og tegn på, at Gud aldrig vil lade sin ånd slippe forbindelsen til mennesket at give konfirmanderne en indsigt i Helligåndens symboler (duen som symbol på den fred og nye begyndelse, som kristendommen mener altid følger der, hvor Helligånden er. Ilden som symboliserer det guddommelige. Ilden er uhåndterbar og farlig, men samtidig nødvendig for menneskets overlevelse. Man må brænde for noget ) K o n f i r m a n d m a t e r i a l e

3 S i d e 3 Man kan begynde lektionen med at spørge: Når jeg siger ånd, hvad kommer I så umiddelbart til at tænke på? Herefter en snak om ånder, ånden i glasset, den gode ånd/stemning, i farmors ånd. Efter den generelle snak kan man benytte én af Cooperative Learning strukturerne og måske et af rollespillene. Inden man går over i kirken for at holde andagt, giver man konfirmanderne et indblik i, hvad Bibelen skriver om ånden. Man kan f.eks læse En fortælling om duen, Kaj Mogens, s. 279 i Tro, håb og kærlighed, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Efter andagt og pause afslutter man med Billy Joel film, leg eller kortfilmen Ordets magt alt efter hvilket aspekt af åndens virksomhed, man vil understrege. Man kan muligvis nå to af disse aktiviteter. Man kan gøre brug af nogle af nedestående forslag eller kombinere forslagene under 1. lektion med forslagene under 2. lektion til et heldagsforløb/ weekendforløb for konfirmanderne. Materialets indhold - 1. lektion Forslag til to Cooperative Learning strukturer: mødet på midten og quiz og byt Rollespilsforslag: om at skabe en god ånd og om at forstå hinanden på trods af forståelsesmæssige skel. Andagt Musik video: The River, Billy Joel. Findes på Youtube Leg/opgave: Hvornår er din dag aller bedst? Kortfilm: Ordets magt. Konfirmandcenter.dk Mødet på midten: Først en general samtale med konfirmanderne om, hvorledes vi bruger ordet ånd i daglig tale (det var i mormors ånd, ånden kom over mig, være i en god ånd, fælles kampånd, en god og dårlig ånd i klassen) Cooperative Learning, mødet på midten: Holdet deles i gruppe á 4 eller 5. Hver gruppe får et A-3 papir, hvorpå de tegner en firkant i midten med plads til sætninger. Konfirmanderne skal desuden have deres eget felt på papiret til at skrive på. Præsten spørger: Hvad skal der til for at skabe en god ånd i klassen? Hver konfirmand skriver svar i deres eget felt. Konfirmanderne får et par minutter til denne brainstorm. Herefter giver de én for én deres svar og de svar gruppen er enige om, skrives i det fælles midterfelt. Hver gruppe fortæller, hvad de er enige om. Quiz og byt Spørgsmålene klippes ud og konfirmanderne får et spørgsmål hver. De går rundt i lokalet, finder en samtalepartner, stiller deres spørgsmål og lytter til hinandens svar. Herefter bytter de spørgsmål, takker for samtalen og rækker en arm i vejret for at indikere at de er fri til at tale med en anden. Tid: 4-5 min. Har du prøvet at få en idé lige pludselig? Fortæl lidt om, hvordan du oplevede det. Beskriv en situation, hvor du blev super glad og begejstret. Hvordan føltes det? Har du prøvet at få en Ahaoplevelse? At noget pludselig gik op for dig. Fortæl om det Prøv at sige noget, der gør mig rigtig glad Jeg er rigtig trist og ked af det, hvordan vil du trøste mig Nævn nogle forskelle på os og dyrene? Hvad skal der til, for at du vir-

4 kelig brænder for noget? Hvad kan ødelægge et venskab? Hvornår er en stemning god? Hvad kan ødelægge en god stemning? Beskriv en god stemning måske fra en fodboldkamp, koncert, skole Kig mig ind i øjnene. Vi skal trække vejret ind og ud 10 gange samtidigt hvordan oplevede du det? Nævn tre gode ting i dit liv? Hvor mange skal der til et fodboldhold? Kan man spille fodbold alene? Hvis ja, er det sjovt? Når jeg siger ånd, hvad tænker du så? Nævn 4 grunde til at nogle elsker at spille håndbold? Hvordan føles forelskelse? Kan man tvinge andre til at elske sig? Hvordan/ hvorfor ikke? Har du oplevet noget i dit liv som eksempel på, at der er mere mellem himmel og jord? Vil du ikke lige klø mig på venstre knæ? I Bibelen står der: det gode, jeg vil, det gør jeg ikke, det onde jeg ikke vil, gør jeg nogle gange. Hvorfor tror du, det er sådan? Rollespil: 1. Om at skabe en god ånd 2. Om at overkomme forståelsesmæssige barrierer og skabe forandring. Stå på et ben og gentag det jeg siger: Far, søn og helligånd Hvorfor mon en fodboldtræner pludselig råber: Tro på det selvom det ser ud til, at en spiller ikke kan nå bolden? s.4 Ved du hvad symbolerne er for Helligånden? Hvad kan man ikke undvære til en fest? Hvad er en god ven for dig? 1. Der udpeges 3 konfirmander, som tages ud af lokalet. Her forklarer præsten, at de tre skal spille to elever og en skolelærer. Skolelæreren og de to elever sætter sig sammen og taler om, hvilken slags elev/skolelærer de er (sød, skrap, fræk, den stille). De tre konfirmander får at vide, at de skal opleve forskellige stemninger i to forskellige klasser. Deres opgave er at modarbejde og forandre den stemning, der er i klassen (det får de andre på konfirmandholdet ikke at vide) gennem deres ord. Resten af konfirmandholdet deles i to. Det ene hold skal spille en klasse, hvor der er en dårlig stemning, det andet hold spiller en klasse, hvor der er en god stemning/ånd. Holdene sætter sig sammen og snakker sammen om, hvilke ord og handlinger der skaber en god/dårlig stemning. De påtager sig roller som forskellige elever. Det er vigtigt at understrege overfor konfirmanderne, at rollespillet skal være auten-

5 tisk, så det ikke går over gevind. Første skoleklasse gør sig klar og stykket spiller i den tid, det giver mening. Præsten stopper og begynder at spørge ind til, hvad der skete, hvorfor, hvordan føltes det er det noget I kender til i forvejen o.s.v. Anden skoleklasse spiller sit stykke. Opsamling. 2 Rollespil: Om at overkomme forståelsesmæssige barrierer og skabe forandring. Hvordan kan man blive fortrolig med noget, som er fremmed for én? Og hvad hindrer i at nå frem til denne forståelse? Præsten genfortæller med egne, billedskabende ord, dette set-up: Der er forældremøde i 7.b. Årsagen til indkaldelsen er, at Louise igen har stjålet noget fra én af sine klassekammerater. Louise er fra byens ghetto og er med i en pigebande, hvor hun er den yngste. Storesøsteren er lederen i banden. Louise har 4 halvsøskende og de bor alene med deres mor, som er førtidspensionist pga. psykiske lidelser. Til forældremødet er forældregruppen delt i to; i en gruppe, der har mange fordomme om Louise og hendes familie og som på ingen måder har nogen forståelse for de hændte tyverier. Den anden gruppe forældre vil gerne nå til forståelse af hele situationen og vil gerne finde en løsning, der er god for både Louise og for hele klassen. Efter at præsten har genfortalt dette set-up, deles konfirmandholdet i to. De to hold sætter sig hver for sig og finder argumenter for hver deres position (det ene hold med blokerende fordomme og er ikke interesseret i forståelse, det andet hold, skal finde spørgsmål, de kan stille læreren, så de kan nå forståelse og komme videre). Præsten agerer lærer og kalder til møde. Til mødet fortæller læreren, at Louises mor ikke kan komme, men at læreren har talt meget med hende og ved meget om deres situation. Præsten indleder mødet og holder dialogen i gang mellem de to positioner. Bagefter samles op; hvad er med til at skabe forståelse, hvad hindrer at vi når til forståelse o.s.v. Forberedelser: s.5 Forslag til andagt i kirken I døbefonden er der lagt et spejl. På en af kirkebænkene står et større spejl. På spejlet er sat en pind med en papirs due, således at man kan se sit eget spejlbillede sammen med duens. På kirkebænkene ligger eksemplarer af Menneskesønnen. Et andet sted i kirken er der klippeark med ildtunger og labels med skriftsteder. Klippeark samt skriftsteder findes i dette materiale. (Duen findes på s , ildtungerne s. 18) Andagtens forløb: Syng 478: Vi kommer til din kirke, Gud Læs 2. Mos. 2, 4b-7 og tal kort om teksten (Gud blæser ånd ind i et menneske og det gør mennesket levende. Når et lille barn fødes, kan det ske, at det ikke med det samme trækker vejret, så får det et lille klask og skriger og nu er det lille barn klar til at leve. Uden vejrtrækning intet liv. Bibelen lærer os, at Gud giver os livet. Ligesom det lille barn straks har sine forældres opmærksomhed og kærlighed, har vi Guds.) Nu går konfirmanderne i én række op til døbefonden. I dåbsfadet ligger et spejl og der er hældt vand i dåbsfadet. De bedes om at kigge ned i dåbsfadet, hvor de ser deres eget spejlbillede. Når alle har set, læs da Matt. 3, Præsten taler om teksten (Ligesom det lille barn straks har sine forældres opmærksomhed og kærlighed, har vi Guds. Det fortælles os i dåben, hvor vi kaldes ved navn og forbindes med Gud. Vi ser vort spejlbillede og genkender os selv. På samme måder genkender Gud os som sine skabninger og forbinder sig med os med sin Helligånd. I då-

6 ben får vi Guds Ånd som gave.som barnet er forbundet med sine forældre, er vi forbundet med Gud ved vand og Ånd.) Fadervor Syng 29: Spænd over os På jagt efter Helligånds symboler i kirken Spejl på kirkebænk med en due i papir sat på spejl med en pind, så duen svæver foran spejl. Nu ser konfirmanden sig selv og duen svævende over sig. Et andet sted i kirken er der klippeark med ildtunger og labels med skriftord. Hver konfirmand klipper en ildtunge ud og klistrer et skriftord på. Det er til at tage med hjem. Andagten slutter med fælleslæsning af Menneskesønnen s Skriftsteder til labels til udskrivning 1. Mos 1, 27 Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skab-te han dem, og Gud velsignede dem. 1 Mos. 8,22 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 5. Mos 30,1920 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk Herren din Gud, adlyd ham, og hold fast ved ham! 5. Mos 31,8 Herren selv går foran dig, han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stik-ken og ikke svig-te dig; vær ikke bange, og lad dig ikke skræmme. Jos 1,5 Gud siger: Jeg vil være med dig; jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Vær modig og stærk. Sl 8,2 Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden, du som har bredt din pragt ud på himlen! Sl 8,4 Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det. s.6 Sl 18,31 Guds vej er fuldkommen, Herrens ord er lutret, han er skjold for alle, der søger tilflugt hos ham. Sl. 19,10 tid Herrens ord er rent, det består til evig Sl 23,1 Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Sl 23,4 Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du (Gud) er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Sl 25,3 Ingen, der håber på dig, bliver til skamme. Sl 25,4-5 Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine stier! Vejled mig i din sandhed og belær mig, for du er min frelses Gud, til dig sætter jeg altid mit håb. Sl 119,105 Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Sl 121,1-2 Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Her-ren, him-lens og jordens skaber. Sl 121,3 Gud lader ikke din fod vakle, han, som bevarer dig, falder ikke i søvn. Sl 121,7 bevare dit liv Lk 6,36 barmhjertig. Herren bevare dig mod alt ondt, han Vær barmhjertige, som jeres fader er Lk 6,37 Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Lk 6,38 Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Lk 6,45 Et godt menneske tager gode ting frem af sit hjertes gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Lk 7,16 (En stor profet er fremstået iblandt os, og) Gud har besøgt sit folk. Lk 10,20b Glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlene. Luk. 10,27 Du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv. Lk 11,9 Johs 6,35 Bed, så skal der gives jer. Jeg er livets brød. Den, der kommer

7 til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Johs 6,37b Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Johs 6,68 Simon Peter svarede ham (Jesus): "Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Johs 8,12 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Joh. 8,31-33 (Jesus siger:) "Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal forstå sandheden, og sandheden skal frigøre jer." Joh. 10,4 Når han har fået alle sine får ud, går han foran dem, og de følger ham, fordi de kender hans røst Johs 10,11 Jeg er den gode hyrde. Johs 10,14 Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig. Johs 11,25 Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Johs 12,46 Som lys er jeg kommet til verden, for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket. Johs 12,47b Jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden. Johs 13,34 Et nyt bud giver jeg jer I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Joh. 14,1-2 Jeres hjerte forfærdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig. I min Faders hus er der mange boliger. Johs 14,6 Johs 14,27 jeg jer. Jeg er vejen, sandheden og livet. Fred efterlader jeg jer, min fred giver Rom 12,12 Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen. Rom. 12,18 Hold fred med alle mennesker, så vidt det står til jer. Rom. 12,21 Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode s.7 1. Kor 13,4a Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, 1 Kor 13,6 [Kærligheden] glæder sig ikke over uretten, men glæder sig over sandheden. 1. Kor 13,7 Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. 1. Kor 13,13 Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden. 1. Kor 16,14 Alting hos jer skal ske i kærlighed. Filip 2,5 I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Filip 4,4-5 Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle men-nesker. Herren er nær. Filip 4,6 Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Kol 3,1213 Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed og tålmodighed. Kol 3,15 Kristi fred skal råde i jeres hjerter. 1 Thess 5,11 Trøst derfor hinanden og opbyg hinanden 2 Tim 1,7 For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Musikvideo The River, Billy Joel. Findes på Youtube Baggrundsviden: Billy Joel blev døbt som voksen. I sangen The River synger han om, at vandre i mørket og ikke at have mod til at krydse floden. Gennem prøvelser og tvivl, hvor vi i glimt ser hans søgen og familie som splittes op, ender han med til sidst at kaste sig ud i floden i erkendelse af, at vi alle er en del af flodens vand, som bærer oppe. Kærligheden kommer til ham både i form af Guds ved dåben, men også hans familie, konens, som sidder og maler og barnet han tager ved hånden, men også det kristne fællesskab, den syngende menighed ved kirken, det kyssende par til sidst. Symboler i filmen: Helligånds symboler i form af flammer (6 gange) mest omkring dåben. Her en fly-

8 dende overgang imellem vand og ild, så man ikke kan se, hvad der er hvad. En flok fugle letter. De kunne godt nævnes og sættes i forbindelse med duen, som symbol for Helligånden. Pointe: Undervejs ser man en blind mand sidde på en veranda og spille på harmonika, medens der synges, Only be seen by the eyes of the blind. (Sangerne bærer også alle solbriller). Det hellige kan ikke ses med øjet, men det må tros med hjertet. Helligånden ser vi ikke, men dens virkning i form af tro og kærlighed, kreativitet og liv kan ses og mærkes. Arbejde med videoen: Tal med konfirmanderne om handlingsforløb. Tegn en opadgående linje på tavlen med en begyndelse med en mand i båd, på midten vand (tegn tre bølgestreger) og i slutningen et hjerte. Hvad så de imellem disse hændelser. Skriv op på tavlen. Hvad er stemningen først i videoen, som den kommer til udtryk i tekst og billeder? In the middle of the night, I must be lookin for something, through the valley of fear, I don t want to walk anymore, I search for something, something so undefined, that it can only be seen, by the eyes of the blind. Man ser en mand sejle alene op af en flod, undervejs ser man et lille barn, unge piger, en mand alene med ryggen til, en mor der genner sine børn ud og kører væk med dem. Alt kan tolkes, som Billy Joels egen livshistorie, alt imedens han søger efter noget. Højdepunktet er dåben. Baptized by the fire. I wade into the river, that is runnin to the promise land. Musik stopper. Menigheden som følger den døbte. Ild og vand løber sammen. Hvad slutter videoen med? Afslutning: We all start in the streams, we re all carried along. Harmoni er genoprettet, barn tages ved hånden, unge kysser, kvinde (Billys hustru) maler, mand fisker og hiver en fisk ind. Var der Helligånds symboler i form af ild og vand? Hvornår? Hver konfirmand får en seddel og blyant. To spørgsmål skrives på tavlen. De besvares anonymt og afleveres til præsten. Ingen andre får deres svar at se. Spørgsmål: Har du oplevet, at det giver mod at tro på Gud? Hvornår? Hvordan? s.8 Leg/opgave: Konfirmander står i rundkreds og kaster med en bold til hinanden. Den, som har bolden, nævner, hvornår dagen er allerbedst for ham eller hende og kaster derefter bolden videre til næste ved at stille det samme spørgsmål; Hvornår er dagen allerbedst for dig?. Præsten skriver op på tavlen efterhånden som svarene gives og samler alt det sagte. Forhåbentlig viser det, at der er en vekslen imellem at modtage enten ved at slappe af, lytte til musik, gå en tur, tage bad m.m. og så være i et fællesskab, hvor man giver af sig selv, f.eks. spiller fodbold, hygger sig, danser, viser omsorg m.m. Præsten samler op: Det er en del af menneskelivet at give og modtage. Ligesom, at trække vejret ud og ind, lever vi allerbedst, når vi veksler imellem at slappe af og få og så virke og give. Vi får Guds kærlighed i dåben, ja hver dag lader han os leve. Vi tager imod hjælp og omsorg fra hinanden og fra Ham, det er vores åndelige indånding. Vi giver kærlighed og hjælp til andre, det er vores åndelige udånding. Vi modtager og giver. På den måde lever vi. Kortfilm: Ordets magt. Konfirmandcenter.dk Til præsten: Ord ændrer liv og kan levendegøre. Denne film skal formidle åndens kreative magt gennem vores ord. Illustration af kreativitet. Vi kan gøre noget levende for hinanden på mange forskellige måder. Gennem ord, gennem hjælp, gennem klem og berøring, gennem omsorg og kærlighed. Guds Ånds virke på jorden gennem os og sproget. Inden man ser filmen, deles konfirmanderne i 3 hold. Hold 1: Beskriv de mennesker, der går forbi den blinde eller sidder tæt ved ham. Hvad laver de, har de travlt? Hvad tænker de mon på? Tror I de lægger mærke til den blinde? Hvorfor mon der er mange, der ikke giver noget eller kun giver lidt? Hold 2: Beskriv kvinden som skriver på skiltet; hvad får hende mon til at ændre retning og pludselig gå tilbage og skrive på skiltet? Hold 3: Beskriv den blinde; hvorfor sidder han mon der og tigger? Hvordan tror I, hans liv har været indtil nu? Hvad betyder det for den blinde, at kvinden har skrevet nogle nye ord på skiltet?

9 Filmen ses. Herefter samtale om holdenes svar og derefter samtale om ordets magt; ånden i ordet får følger. Hvorfor mon ændring af få ord pludselig betyder, at pengene strømmer til? Hvad gør de nye ord ved de mennesker, der går forbi? (Man kan diskutere forskellen i de to udsagn: I m blind Please help og It s a beautiful day and I can t see it ). 2 lektion Formål: At give konfirmanderne en forståelse af hvad kristent fællesskab er og at kirken er et levende fællesskab. Vi er de levende sten At give konfirmanderne forståelse for kroppen som en metafor for kirken Forberedelse: Indkøb af 1-3 lagener, brede tuscher, saks Materialets indhold 2. lektion Præsten fortæller om ordet kirke Skuespil over: mission, diakoni, dåbsfællesskab, tilgivende fællesskab Mødet på midten: Den døde kirke QR koder i kirken Andagt Post-it løb 3 lagener med tegnede legemer og ord laves s. 9 Præsten fortæller om ordet kirkes oprindelige betydning Kirke kommer af det græske ord Kyriakos,som betyder det, der tilhører Herren. I Matt. 18,20 siger Jesus: Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt jer. Det Nye Testamente bruger det græske ord ekklesia om kirken og det betyder egentlig en folkeforsamling. Så kirken var i den tidligste kristendom et fællesskab af mennesker, der mødtes i deres private hjem for at tale om Jesu ord, handlinger, lidelse, død og opstandelse. Og for at spise et fælles kærlighedsmåltid sammen i Jesu navn. I Det Nye Testamente bruges ordet bygning, hus ofte som billede på menigheden; de kristne er Guds hus, et tempel for ånden både som menighed og hver for sig. Det er også vigtigt at komme ind på forståelsen af kirke som krop (jf. 1. kor. Brev 12-27). Genfortæl Acta 2, til brug for skuespil I genfortællingen skal man meget tydeligt komme ind på temaerne: mission, diakoni, dåbsfællesskab, det brogede måltidsfællesskab med tilgivelsen som bærende element. Konfirmanderne skal nu deles i fire grupper. Hvert hold skal lave et lille skuespil, som på forskellig måde beskriver det at være kirke. De andre konfirmander skal, efter at stykket er spillet, prøve at gætte temaet for de forskellige skuespil. 1 hold: Mission. Joh. 1, Præsten genfortæller, læser teksten sammen med holdet og hjælper dem til forståelse af teksten. Derefter deler konfirmanderne rollerne mellem sig og øver et lille skuespil over teksten.

10 2 hold: Diakoni. Holdet skal spille et konfirmandhold, der har indledende møde om, hvordan de kan få samlet ind til en pigeskole i Afghanistan. Del roller ud (præst, forskellige konfirmander etc) 3 hold: Dåbsfællesskabet: I dette lille skuespil skal følgende pointer gerne tydeliggøres; barnet bydes velkommen af menigheden. Konfirmanderne kan spille en familie, der skal have deres barn døbt. Skuespillet kan forestille dåbssamtalen, hvor familien stiller spørgsmål til præsten. Skuespillet kan også foregå til selve dåbshandlingen, hvor én af konfirmanderne spiller lillebror spørge- Jørgen, som stiller præsten spørgsmål undervejs. 4 hold: Kirken som det tilgivende fællesskab. Holdet får en genfortælling af den fortabte søn og skal herefter lave en moderne udgave af lignelsen. Præsten genfortæller eller læser Den døde Kirke til brug for Mødet på midten Historien om en præst der viser sin menighed, at kirke er mennesker og ikke bygninger. Jeg har hørt en ejendommelig historie fra øst-afrika. Det fortælles, at der var en kirke, hvor man forstod, hvem Gud var. Man elskede hans navn og var taknemmelig for at være i hans tjeneste. Menigheden blev meget stor og samledes ofte i kirken til møder og til andet samvær for at bekræfte hinanden i, at de tilhørte den levende Guds søn. Men så skete der for skellige ting, der gjorde, at folk begyndte at trække s.10 sig tilbage fra kirken. Der kom færre og færre. Nogle opdagede, at man faktisk slet ikke behøvede at gå i kirke. De sagde: Man kan lige så godt være en kristen uden at søge andre kristne. Atter andre sagde: Man skal jo også have lov til at sove længe om morgenen, og så vendte de sig om på måtten, der var deres seng, og sov videre. Atter andre gik ud. i marken og sagde: Man kan lige så godt tænke på Gud ude i naturen som at sidde inde i lerkirken. Nogle sagde: Jeg vil da gerne gå i kirke, hvis bare ikke de mennesker kom, som vi ved er nogle rigtig dårlige kristne. Der var tusinder af undskyldninger. De tænkte ikke på den levende Guds søn. De tænkte bare på sig selv, og hvad de følte, tænkte og mente. En søndag, da der var ganske få mennesker i kirke, stod præsten frem og sagde: Jeres kirke er død. Den skal begraves på søndag, og jeg beder jer om at fortælle alle om det i landsbyen, så de kan komme, og være med til begravelsen. Den næste søndag kan det nok være, at kirken var fuld at mennesker. Store og små, tykke og tynde, alle kom, for de ville dog gerne høre, hvad dette var. Deres kirke var død. Det lød meget besynderligt, og de følte sig meget urolige over det, for det var jo trods alt den kirke, som de havde fået deres børn døbt i, deres unge konfirmeret i osv. Pludselig kom præsten ind ad indgangsdøren og gik op ad midtergangen med en lille kasse på skulderen. Kassen forestillede en kiste uden låg på. Den stillede han foran alterskranken, og så sagde han meget alvorligt: Jeres kirke er død, og jeg formoder, at I gerne vil tage afsked med den. Og så bad han dem rejse sig op og i én lang række defilere forbi den døde kirke. Jeg gætter på, at alle har været meget nysgerrige efter at se, hvad det mon var, der var i kisten. De vandrede op til den og kikkede ned i den. Den geniale præst havde sat et spejl i bunden af kisten! I kan tro, jeg ville have givet meget for at have set folks reaktion, da de lænede sig frem for at se ned på den afdøde kirke. Hvad så de? Deres eget ansigt. Disse mennesker måtte altså sige hver for sig: Jeg er den døde kirke. Det var mit eget ansigt, jeg så.

11 Fra Gurli Vibe Jensen: Derfor Mødet på midten: Del konfirmanderne i hold på 3-5. Hver gruppe får et A-3 papir. Papiret deles således, at hver konfirmand har sit eget felt at skrive i og i midten af papiret er en stor firkant. Præsten stiller et spørgsmål. Konfirmanderne få 2-3 min. til at tænke i. Herefter skriver de svar i deres eget skrivefelt. Derefter skal konfirmanderne på skift sige et af deres svar, svaret drøftes og hvis der er fuld enighed i gruppen om svaret, skrives det i det fælles felt. Konfirmanderne får 5 min. til at drøfte og skrive de fælles svar. Spørgsmål: Hvad er med til at gøre en kirke levende? eller Hvordan kan netop du bidrage til at kirken bliver mere levende? s.11 Dette er et foto af mennesker på strøget. Ved siden af denne QR kode skal teksten til billedet hænge (denne tekst er gemt i næste QR kode) QR-koder i kirken Kopier koderne og hæng dem forskellige steder i kirken. Konfirmanderne deles ind i hold af fem. Mindst en på holdet skal have app til at kunne aflæse QR koder. Der uddeles papir og blyant til nedskrivning af konfirmandernes svar. (Dette er tekst til billedet, spm.2) Spm. 2: Vælg fire meget forskellige mennesker ud fra billedet. Lad to af dem komme med 2 argumenter på, hvorfor netop de kommer i kirken. Lad de to andre komme med to argumenter for, hvorfor netop de ikke kommer i kirken Spm. 1: 10 bud på en kirke for unge i dag. Hvordan skal den se ud, hvad skal der være i den, hvad skal der ske, hvilken musik? Dette er et foto af en kirke med fødder. Skriv selv under denne kode: Hvad prøver dette billede at fortælle om, hvad kirken skal gøre? (Dette er et billede) Ved siden af denne QR kode skal teksten, missionsbefalingen, til billedet hænge

12 (teksten er gemt i denne QR kode): s. 12 Spm. 5: Hvad synes du ellers, der skulle ske i sognegården? Dette er et foto af et kirkeblad, hvor aktiviteter i sognegården nævnes. Ved siden af denne QR kode skal teksten til billedet hænge Spm. 6:I denne QR kode gemmer sig ti bud fra unge i Odense på en bedre kirke. Konfirmanderne skal dømme hver enkelt bud inde eller ude.

13 s.13 Forslag til andagt Syng: 369: Du, som giver os liv og gør os glade Læs Luk. 19,1-10: Fortællingen om Zakæus. Dette er et foto, der driller øjet. Ved siden af denne QR kode skal teksten til billedet hænge (denne tekst er gemt i næste QR kode): Til præsten: Gud ser bag os, ligesom vi så bag QR-koden. Guds afkodningskode er kærlighed. Den skjuler en mangfoldighed af syndere. Gud ser bag vores fejl og mangler og ser vores værdi. Zakæus får mod til fællesskabet efter Jesu besøg. Vis dette billede. Lad konfirmanderne kigge på det 1 minut. Luk øjnene og de vil se Jesus for sig, hvis de kigger på en væg. Spm. 7: Hvor mange mennesker ser I på den anden QR kode? Og hvad forestiller de? (på s. 15 findes endnu to QR-koder: Den første er et billede af et forhæng. I den anden QR kode står der: Det vigtigste i livet kan ikke ses med øjnene, men med hjertet. Hvad betyder det mon? Giv et par eksempler ) Bed Frans Assisis bøn sammen. Gud, gør os til redskaber for din fred: hvor der er had, lad mig så kærlighed, hvor der er krænkelse, tilgivelse, hvor der er tvivl, tro, for hver en fortvivlelse, håb, hvor der er mørke, lys, hvor der er bedrøvelse, glæde.

14 Hjælp mig, så jeg ikke så meget søger at blive trøstet, som at trøste, ikke at blive forstået, som at forstå, ikke at blive elsket, som at elske. For det er ved at give, at vi modtager, ved at tilgive, at vi bliver tilgivet, og ved at dø, at vi bliver født til evigt liv. Salme 370: Menneske, din egen magt s.14 Opgave i konfirmandstuen: Konfirmanderne deles i to hold. De to hold står i samme ende af lokalet, men i hvert sit hjørne. I den anden ende af lokalet er en tavle. Ved siden af holdene er et bord med blyant og post it. Præsten giver konfirmanderne 1 min. til i stilhed at overveje, hvad der skal til for at et fællesskab er godt at være i. Efter minuttet skal første konfirmand hurtigt skrive sit svar på en post-it, løbe op til tavlen og sætte post-it på tavlen. Når første konfirmand kommer tilbage til sit hold, giver han næste konfirmand high-five. Næste konfirmand skriver sit svar hurtigt på en post-it seddel, løber til tavlen, sætter sin post-it på og løber tilbage og giver tredje konfirmand high-five. Så fremdeles til alle er færdige. De to hold konkurrerer med hinanden om, hvem der bliver først færdig. Herefter tegner præsten en kirke, hvor på alle post-it sedlerne klistres. Tag nogle af post it sedlerne frem og tal om, hvordan dette ord for fællesskab gør sig gældende i kirken. Herefter genfortælles 1. Kor. 12, hvor Paulus taler om menighedens mange forskellige talenter og om kirken som krop og Kristus som hoved for denne krop. Bed hver enkelt konfirmand tænke igennem, hvad de hver især er gode til at bibringe med i et fællesskab. Nævn nogle forslag (f.eks. lave sjov i klassen, god til at lytte, søde til at skrive sms er osv.) Bed hver konfirmand skrive det ned og give sedlen til præsten. Præsten læser herefter Gal.5,22-23 om Åndens frugter. Opgave til brug til konfirmandtræffet i Domkirken Køb 2-3 lagner i en genbrugsbutik. Fold lagenet på midten og klip midt på folden en halvcirkel på 10cm lang og 3 cm dyb. Nu kan lagenet tages over hovedet gennem det klippede hul. Tegn nu med en fed tusch og med store bogstaver alle kon- firmandernes gode egenskaber ind på det tegnede legeme på lagnet ( se FO- TO). Tegn gerne både på ryg og forside. Husk at tage det færdige resultat med til træf i Domkirken. Man kan vælge at lave 1-3 lagener pr. hold. Der udpeges konfirmander, som har mod på at gå rundt med lagnerne under postludiet. Disse konfirmander går rundt i midtergangen og viser alle, hvad de har frembragt.

15

16

17

18

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2013

IBELCAMPING Bibeltimer 2013 BØRNEHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2013 tema lad Dyrene fortælle Dette hæfte tilhører: Tema: Gud ville menneskers og dyrs overlevelse Duen, ravnen og de øvrige dyr i Guds redningsbåd (Noas ark) Bibelord

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk

alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk du er aldrig alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk Forord Årets konfirmandtræf i Domkirken handler om, at konfirmanderne via rollespil skal sætte sig i Jesu disciples sted. Konfirmanderne

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen 62 Slip kontrollen - lovsangsaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 62 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Fokusset denne aften vil være på Guds storhed Gennem lovsang vil vi prise ham fordi han

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005 Bibelen - Guds ord Joh.20.30-31. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn,

Læs mere

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen.

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Mening og meningsløshed, godt og ondt, er side om side i vores menneskeliv.

Læs mere

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner)

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner) Lektion 1 (Den barmhjertige samaritaner) MÅL Børnene skal vide, hvad et venskab er, hvordan det dobbelte kærlighedsbud lyder, og hvem der er deres næste. TIL LEDEREN Dette efterår starter vi med 4 lektioner

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Salmer: Vejby Kirke kl 10.30: 2 Lover den Herre 309 Bøj o Helligånd 66 Lyslevende fra himmerig 441 Alle mine kilder 438 Hellig 477 Som korn 7 Herre Gud Rødding

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere