KAM Bispegården, Kalundborg sogn, Ars herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 114.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAM Bispegården, Kalundborg sogn, Ars herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 114."

Transkript

1 KAM Bispegården, Kalundborg sogn, Ars herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr Kampagne: KUAS nr /KAM-0002 Beretning for overvågning af gravearbejde i Bispegårdens have i forbindelse med udskiftning af fedtudskiller i Snit gennem brønden A101 med de to rækker gule mursten og 2 sten i bunden, plastrøret til højre er afløbet fra den gamle fedtudskiller. Kalklaget i bunden blev mere markant ved yderligere afgravning ( D05) Abstract Ved overvågningen blev fundet en brønd sat i gul mursten, med tykt kalklag i bunden og opfyld med aske og byggematerialer. Brønden formodes at have fungeret som kalkbrønd eller opbevaring af kalk pga det tykke kalklag i bunden af den. Dateres til tallet ud fra murstenenes form. 1

2 Indhold Abstract... 1 Undersøgelsens forhistorie... 2 Administrative data... 2 Topografi, terræn og undergrund... 2 Målesystem... 3 Øvrige data... 3 Udgravningsmetode... 3 Undersøgelsens resultater... 4 Fremtidigt arbejde på stedet... 4 Anlægsliste... 6 Anlægsbeskrivelse... 6 Tegningsliste... 6 Fotoliste... 7 KAM Bilag 1: dokumentationsfoto Undersøgelsens forhistorie Møde mellem bygherre og entreprenør og museet vedr. et projekt med udskiftning af en fedtuskiller i Bispegårdens have. Da der tidligere på grunden er fundet fundamenter af flere middelalderlige bygninger (se rapport ved Nanna Holm dateret 18. maj 2010), blev det besluttet at gravearbejdet skulle overvåges af en arkæolog. Administrative data Overvågningen af gravearbejdet er foretaget den 19. november af museumsinspektør, arkæolog Kirsten for Museum Vestsjælland, som opbevarer al dokumentation: foto og tegninger. Topografi, terræn og undergrund Kalundborg er bygget på tre naturlige bakkedrag, hvoraf Højbyen er bygget på det ene, som er ca. 200x300 m. Den aktuelle grund ligger ved Bispegården, som er placeret midt i Højbyen mellem Adelgade i syd og Munkesøgade i nord (se nedenstående kort). I 2010 blev anlagt en fjernvarmeledning på grunden. Placeringen af denne er tegnet ind efter tegninger fra kommunen. Det aktuelle areal ligger syd for fjernvarmeledningen (se side 5). 2

3 Den aktuelle grund markeret med blå omramning. Vist på kort 25. Copyright Geodatastyrelsen Målesystem Der er ikke udlagt et egentligt målesystem. Profilen af brønden A101 er tegnet i forhold til 2 punkter, som er indmålt i forhold til hjørner på eksisterende bygninger. Til et opmålingsskitse er udlag en nord-syd gående linie, som ligeledes indmålt i forhold til hjørner på eksisterende bygninger. Målepunkterne er med cirkelslag oprettet MI, tegningerne er georeferet i forhold til disse punkter og feltet og anlæg heri er indtegnet. Der er benyttet følgende MI-tabeller under Samlede. Felt, anlæg, målepunkter. Øvrige data Nummereringen af anlæg starter med A101, tegninger md T16, foto med D01, felter med F1 Udgravningsmetode Det nødvendige gravearbejde for anlægsarbejdet blev overvåget. Der blev på den sydlige del gravet af til tilløbsrøret til fedtudskiller, dvs ca cm, mens der på den nordlige del (hvor den nye fedtudskiller skal stå) blev gravet ca 2,5 m ned. Det fremkomne snit gennem brønden A101 (som må være forstyrret ved anlæggelsen af den fedtudskiller der skal skiftes) blev hurtigt renset op med graveske, fotograferet og tegnet i målestoksforholdet 1:20 efterfulgt af en beskrivelse af brønden og lagene i den. Der er taget oversigtsfoto af arbejdesituationen plus hvor meget af brønden A101, der stadig var bevaret, da den nye fedtudskiller kom på plads. Der blev iagttaget dyreknogler, men de blev ikke indsamlet, da deres datering indenfor perioden ikke var sikker. 3

4 Der skal graves dybere til den nye fedtsudskiller. Den gamle er trukket op. ( D08) Undersøgelsens resultater Der blev registreret en brønd sat af flade gule mursten i en lodret række med mørtel i mellem. Den kan have været brugt som kalkbrønd eller anden funktion med opbevaring af kalk, idet der i bunden af den lå et tykt lag kalk, (ikke synligtved profiltegningen). Brønden er fyld op med aske og senere byggemateriale, især tagtegl af vingeteglstypen. Der var ingen daterende skår i opfyldslagene, så brønden bliver ud fra murstenene dateret til tallet. Fremtidigt arbejde på stedet Bispegården ligger i Kalundborgs Højby indenfor kulturarvsarealet, så det må forventes ved kommende anlægarbejder på grunden, at der er bevaret væsentlige arkæologiske interesser. På den aktuelle del af grunden findes ca. 1,8 m tykke kulturlag, mens det ikke vides hvor tykt kulturlaget er i fjernvarmeledningen længere mod nord. Museum Vestsjælland d Kirsten 4

5 Oversigtstegning af gravearbejdet 2014 med de forskellige brønde Gravearbejdet 2014 (rød udfyldning) fjernvarmetrace 2010 efter kommunens tegning (turkis udfyldning) Ortofoto Copyright Geodatastyrelsen 5

6 Anlægsliste Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af Kampagne: A101 Brønd Produktionsbrønd Nyere tid T16 ( ) F1 Udgravningsteknisk felt Nutid T17 Anlægsbeskrivelse A101 Brønd, Produktionsbrønd, Nyere tid ( ) Brønd sat af flade gule mursten, 22x11x5 cm, med mørtel i mellem. Stenene i siderne er i en række, der skråner svagt indad mod midten. Der er bevaret en del af begge sider med en afstand på 120 cm. Af det nederste skifte er bevaret to sten, som krummer let mod nord. Disse sten blev fjernet ved yderligere gravning. Følgende stratigrafi registreret Nederst hvidt blødt kalk, derover brungråt humøst le med teglbrokker, derover et kraftigt rød til rødbrunt askelag, der dækkes af et lag af mellem brungråt humøst ler med meget byggemateriale (tagtegl), dyreknogler. brønden står på undergrunden der her består gult sandet ler, der bliver mere leret og med store sten dybere. Brønden kan være gravet et stykke ned i råjorden, som det ses på foto D7. Denne del af profilen er af sikkerhedsmæssige årsager ikke dokumenteret. Tegninger: T16 Foto: D/4, D/5, D/6, D/7, D/10, D/11, D/13, D/14 Består af: Indgår i: F1 Fund: Lag: F1 Udgravningsteknisk, felt, Nutid Udgravningsfelt på ca 12 kvm, nord sud orienteret. Den centrale del af det nordlige er gravet dybere. Tegninger: Foto: Består af: Indgår i: Fund: Lag: Tegningsliste Tegning Målest ok Type Anlæg Fund Beskrivelse Dato Tegner Kampagne: T16 1:20 Profiltegning A101 Snit af A Kirsten T17 1:20 Plantegning Opmåling af feltet Kirsten 6

7 Fotoliste Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf Kampagne: D/1 Placeringen af graveområdet i forhold til bygning, set mod syd D/2 Diverse ledninger lige nord for bygning, set mod vest D/3 Vestprofil på den sydlige del, set mod vest D/4 Snit gennem brønd i forhold til terræn, set mod vest D/5 Snit gennem brønd, set mod vest D/6 Nærbillede af snit gennem brønd, set mod vest D/7 Gravet dybere gennem brønd, ikke oprenset, set mod evst D/8 Arbejdsbillede, der graves dybere, set mod syd D/9 Tilløbsrør til den optagne fedtudskiller, set mod nord D/10 Den bevarede del af brønden, set mod sydvest D/11 Cementbrønd i forhold til A101, set mod syd D/12 Stratigrafi omkring cementbrønd, set mod syd D/13 Brønd A101 bevaret vest for ny fedtudskiller, set mod sydvest D/14 Brønd A101 bevaret vest for ny fedtudskiller, set mod vest A101 A101 A101 A101 A101 A101 A101 A101 7

8 KAM Bilag 1 Dokumentationsfoto

MVE Korsør Fæstning, Korsør sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 62. Kampagne: SLKS nr.

MVE Korsør Fæstning, Korsør sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 62. Kampagne: SLKS nr. MVE3097-5 Korsør Fæstning, Korsør sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.08. Sb.nr. 62. Kampagne: 12-11-2018 SLKS nr. 18/08895 Beretning for overvågning af gravearbejde i forbindelse med

Læs mere

SVM1548 Alstedvej, Alsted sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr sb. 64.

SVM1548 Alstedvej, Alsted sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr sb. 64. SVM1548 Alstedvej, Alsted sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.01.01. sb. 64. Kampagne: 15-10-2014 KUAS nr. Beretning for arkæologisk overvågning af gravearbejde nær Tuel å i et område med

Læs mere

SVM1493 Cykelsti Slots Bjergby, Slots Bjergby sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr

SVM1493 Cykelsti Slots Bjergby, Slots Bjergby sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr SVM1493 Cykelsti Slots Bjergby, Slots Bjergby sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.15. Kampagne: 26-05-2014 KUAS nr. 014-7.24.02/SVM-0004 Forundersøgelse til cykelsti syd for Slots Bjergby

Læs mere

MVE3394 Pedersborg, Pedersborg sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr

MVE3394 Pedersborg, Pedersborg sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr MVE3394 Pedersborg, Pedersborg sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.01.09. Kampagne: 26-09-2017 KUAS nr. - Mindre forundersøgelse forud for jordvarmeanlæg nær Pedersborg Kirke og voldanlæg

Læs mere

Matr. nr.: 5a. Journalnummer: VKH Sted: Haustrup. Ejerlav: Haugstrup by. Sogn: Ø. Nykirke. Lokalitetsnummer: Sb.nr. 308.

Matr. nr.: 5a. Journalnummer: VKH Sted: Haustrup. Ejerlav: Haugstrup by. Sogn: Ø. Nykirke. Lokalitetsnummer: Sb.nr. 308. Beretning for mindre forundersøgelse ved Haustrupvej 4 forud for etablering af to søer, foretaget af Museumsinspektør d. 30/1 2018 for VejleMuseerne. Journalnummer: VKH 7239 Sted: Haustrup Lokalitetsnummer:

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

OBM5573 Kirkebakken 12, Gelsted, Gelsted sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr

OBM5573 Kirkebakken 12, Gelsted, Gelsted sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr , Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.08. KUAS nr. 009-7.4.0/OBM-0056 Prøvegravning forud for etablering af bygning Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data

Læs mere

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57.

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57. OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.16. Sb. Nr. 57. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0038 Beretning for forundersøgelsen af fjernvarme

Læs mere

Oversigtsfoto taget fra nord.

Oversigtsfoto taget fra nord. Beretning for den arkæologiske forundersøgelse KNV00014 Neder Vindinge, Kastrup sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.03. Sb.nr. 54. Kuas j.nr. 2013-7.24.02/KNV0008 Oversigtsfoto taget

Læs mere

HAM 5447 Stjernegade 4, Sønderborg sogn, Als Sønder herred, tidl. Sønderborg amt. Sted nr Sb.nr. 130.

HAM 5447 Stjernegade 4, Sønderborg sogn, Als Sønder herred, tidl. Sønderborg amt. Sted nr Sb.nr. 130. 4, Sønderborg sogn, Als Sønder herred, tidl. Sønderborg amt. Sted nr. 23.02.08. Sb.nr. 130. Arkæologisk forundersøgelse med positivt resultat. Forud for eventuel nedrivning og ombygning af 4 i Sønderborg,

Læs mere

OBM7036 Juelsmindevænget, Harndrup sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 21.

OBM7036 Juelsmindevænget, Harndrup sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 21. OBM7036 Juelsmindevænget, Harndrup sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.09. Sb.nr. 21. KUAS nr. Egenbetalt forundersøgelse af 3 parcelhusgrunde på Juelsmindevænget Harndrup Abstract Ved

Læs mere

FHM 5804 Solsortevej 26

FHM 5804 Solsortevej 26 FHM 5804 Solsortevej 26 Nordby sogn, Samsø herred, tidl. Holbæk amt, stednr. 03.05.03, SBnr. 47, SLKS nr. Udgravningsberetning Forundersøgelse af 1.218 m2 sommerhusgrund ved Mårup, Samsø. Fig. 1: Undersøgelsesområdet

Læs mere

OBM5494 Ferritslev Savværk, Rolsted sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr

OBM5494 Ferritslev Savværk, Rolsted sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr , Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.07. KUAS nr. Haundrupvejens gamle forløb fundet i grøft C. Denne sås som en brolægning, i skiftende bevaringsstand. I fylden blev herover blev fundet enkelte

Læs mere

SVM1188 Sprogø, Korsør sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 11.

SVM1188 Sprogø, Korsør sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 11. SVM1188 Sprogø, Korsør sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.08. Sb.nr. 11. Kampagne: 21-05-2014 Frednings nr. 3719:1 Ved udbedring af kloak blev der påtruffet en del hovedstore og større

Læs mere

HOL20641 Nr. Felding Præstegård, Nørre Felding sogn, Ulfborg herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 248.

HOL20641 Nr. Felding Præstegård, Nørre Felding sogn, Ulfborg herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 248. , Ulfborg herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 18.08.04. Sb.nr. 48. Kampagne: 13-01-011 KUAS nr. Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn og undergrund

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold

OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold Abstract... 2 Undersøgelsens forhistorie... 2 Administrative data... 2 Topografi, terræn og undergrund...

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263.

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263. Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.03.07. Sb.nr. 263. J.nr. TAK 1548 "Skovtofte" Matr.nr. 1ak og 1ba, Frederiksdal,

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne:

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne: HØM591 Ny Lavegård Humlebæk sogn Lynge Kronborg herred tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.04.09 Sb.nr. 86 Forundersøgelsesrapport Kampagne: I forbindelse med planerne om at genopføre Lavegård på matr.nr.

Læs mere

NÆM Kildemarksvej

NÆM Kildemarksvej NÆM 112 Kildemarksvej Kampagne: 09 06 KUAS nr. 7.24.02/NÆM 0004 Arkæologisk overvågning ved Kildemarksvej, Næstved sogn, Tybjerg herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.07.07. NÆM :112. Rapport for overvågning

Læs mere

SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 24 fredningsnummer 3622:18 Antvorskov Kloster

SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 24 fredningsnummer 3622:18 Antvorskov Kloster SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24 fredningsnummer 3622:18 Antvorskov Kloster KUAS nr. -7.23.02-0059 Besigtigelse og registreringsnotat

Læs mere

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213.

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213. SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr. 03.03.06. Sb.nr. 213. Kampagne: 11 01 Foto: Abstrakt Prøvegravning forud for etablering af vandhul i Store Åmosen. Der

Læs mere

KTM225 Oldager 8, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 106.

KTM225 Oldager 8, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 106. KTM5 Oldager 8, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 106. Kampagne: 03-06-004 KUAS nr. FOR-003.1-0356 Undersøgelse af profiler og flade i forbindelse med parcelhusbyggeri

Læs mere

ØFM 760 Bakkegården, kloak, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 157.

ØFM 760 Bakkegården, kloak, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 157. ØFM 760 Bakkegården, kloak, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 157. Kampagne: 18-08-2015 KUAS nr. 2015-7.24.02/KTM-0002 Museal overvågning i forbindelse med udgravning

Læs mere

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353 Arkæologisk rapport VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr. 170804 Sb.nr. 353 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med byggemodning af et 11500 m2 stort areal i den sydlige del af Give, bestilt

Læs mere

SVM Sprogø, Korsør sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 11.

SVM Sprogø, Korsør sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 11. SVM1188-3 Sprogø, Korsør sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.08. Sb.nr. 11. Kampagne: 02-04-2013 KUAS nr. 2012-7.23.02-0073 Arkæologisk overvågning af gravearbejde på Sprogø i forbindelse

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr. Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM2878, Ørridslevvej 1 Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.: 8t Sted-SBnr.: 160514-83 2 undersøgelsesgrøfter blev anlagt

Læs mere

OBM4930 Neder Mølle, Skovby sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08.

OBM4930 Neder Mølle, Skovby sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08. , Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0042 Beretning for udgravning dæmningsanlæg fra højmiddelalderen, udført af Museumsinspektør Jørgen A. Jacobsen i efteråret

Læs mere

TAK1894 Stensmosegrunden, Herstedvester sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 52. KUAS nr. 18/06351

TAK1894 Stensmosegrunden, Herstedvester sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 52. KUAS nr. 18/06351 TAK1894 Stensmosegrunden, Herstedvester sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.02.05. Sb.nr. 52. KUAS nr. 18/06351 Prøveudgravning af Stensmosevej, Herstedvester sogn, Smørum Herred, Københavns

Læs mere

ØFM435 Kerteminde Havn, Kerteminde sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.05. Sb.nr. 42.

ØFM435 Kerteminde Havn, Kerteminde sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.05. Sb.nr. 42. ØFM 435 K15 ØFM435 Kerteminde Havn, Kerteminde sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.05. Sb.nr. 42. KUAS nr. -7.24.02/KTM-0001 Beretning for boreprøver samt efterfølgende forundersøgelse

Læs mere

MVE Tornvedgård, Jyderup sogn, Tuse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 54.

MVE Tornvedgård, Jyderup sogn, Tuse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 54. MVE3475-1 Tornvedgård, Jyderup sogn, Tuse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr. 03.07.06. Sb.nr. 54. Kampagne: 05-09-2018 SKLS nr. 18/06976 Beretning for undersøgelse af findestedet for skattefund fra ældre

Læs mere

OBM2860 Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 94.

OBM2860 Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 94. , Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.1. Sb.nr. 94. KUAS nr. Beretning for forundersøgelse af areal udlagt til byggeri, udført af museumsinspektør d. 6. september 01 for Odense Bys Museer. Indholdsfortegnelse

Læs mere

DKM Gulfælgård Prøvegravning. Sahl sogn, Ginding herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr

DKM Gulfælgård Prøvegravning. Sahl sogn, Ginding herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr DKM 20.713 Gulfælgård Prøvegravning Sahl sogn, Ginding herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 180208-232 Abstract Arkæologisk forundersøgelse forud for skovrejsning omkring ejendommen Stokholmvej 1, Sahl.

Læs mere

SVM Mellemmarken vest, Slagelse sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 76.

SVM Mellemmarken vest, Slagelse sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 76. SVM1439-2 Mellemmarken vest, Slagelse sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.14. Sb.nr. 76. Kampagne: 15-12-2014 KUAS nr. 2014-7.24.02/SVM-0016 Beretning for forundersøgelse af ca. 9.460

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE Enghøj 7, etape 3

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE Enghøj 7, etape 3 Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 00084 Enghøj 7, etape 3 Af arkæolog Lotte Bach Christensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 10ah, Helsted

Læs mere

VKH7482 Skelborgvej, Haughus, Jelling sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 226.

VKH7482 Skelborgvej, Haughus, Jelling sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 226. VKH7482 Skelborgvej, Haughus, Jelling sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.04. Sb.nr. 226. KUAS nr. 2015-7.24.02/VKH-0015 VKH 7482 Skelborgvej, Haughus, Jelling. Forundesøgelse forud for

Læs mere

TAK 1908 Hjørnegrunden, Herstedvester sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 53.

TAK 1908 Hjørnegrunden, Herstedvester sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 53. TAK 1908 Hjørnegrunden, Herstedvester sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.02.05. Sb.nr. 53. KUAS nr. 18/07011 Abstract Der er foretaget en arkæologisk prøveundersøgelse på et areal på

Læs mere

KNV290 Stenskov Syd, Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 134.

KNV290 Stenskov Syd, Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 134. KNV290 Stenskov Syd, Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.05.07. Sb.nr. 134. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af to søer i den sydlige kant af

Læs mere

FHM 5495 Domkirkepladsen 5 (M. Fibigers Stræde) Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt

FHM 5495 Domkirkepladsen 5 (M. Fibigers Stræde) Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt FHM 5495 Domkirkepladsen 5 (M. Fibigers Stræde) Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.03.11. Lok. nr. 262 Kampagne: 01-09-1994 Besigtigelse af murforløb langs østsiden af Mathilde Fibigers

Læs mere

Museet har afsluttet den arkæologiske forundersøgelse af arealet.

Museet har afsluttet den arkæologiske forundersøgelse af arealet. Slagelse kommune Center for Kommunale Ejendomme, Bygherrerådgivning Caspar Brands Plads 6, 4220 Korsør Att. Peter Kjærulff Østergaard Oldvejen 25C DK-4300 Holbæk Tlf. +45 25 52 83 83 E-mail: plan@vestmuseum.dk

Læs mere

NÆM 2008:151 Hammervej

NÆM 2008:151 Hammervej NÆM 2008:151 Hammervej Kampagne: 22-06- KUAS nr. -7.24.02/NÆM-0002 NÆM 2008:151 Hammervej, Hammer Sogn, Hammer Herred, tidl. Præstø Amt. Stednr. 05.04.01. Prøvegravning forud for boligbyggeri på Hammervej

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2354 Forundersøgelse Del 6. Tidl. Vejle Amt, Nørvang Herred, Langskov Sogn, Hauge Ejerlav, matrikelnr.

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2354 Forundersøgelse Del 6. Tidl. Vejle Amt, Nørvang Herred, Langskov Sogn, Hauge Ejerlav, matrikelnr. Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM2354 Forundersøgelse Del 6 Tidl. Vejle Amt, Nørvang Herred, Langskov Sogn, Hauge Ejerlav, matrikelnr.: 1a, 4 Sted-SBnr.: 170809-32 KUAS: 2009-7.24.02/HOM-0020 Horsens

Læs mere

DKM Barslev - Prøvegravningsrapport. Hvidbjerg sogn, Refs herred, tidl. Thisted amt. Stednr

DKM Barslev - Prøvegravningsrapport. Hvidbjerg sogn, Refs herred, tidl. Thisted amt. Stednr DKM 20.775 Barslev - Prøvegravningsrapport Hvidbjerg sogn, Refs herred, tidl. Thisted amt. Stednr. 110607-177 Abstract Arkæologisk forundersøgelse forud for etablering af minkhaller på ca. 1 ha ved Barslev

Læs mere

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr.

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved KONVENTHUSET, Roskilde Domsogn ROM 2509 KUAS FOR 2003-2122-1783. Stednr. 020410 KONVENTHUSET Kulturlag, brønd Tidlig middelalder, nyere tid Matr.nr. 339 af

Læs mere

NÆM Rønnebæksholm, Rønnebæk sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 34.

NÆM Rønnebæksholm, Rønnebæk sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 34. NÆM200-3 Rønnebæksholm, Rønnebæk sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.08. Sb.nr. 34. Kampagne: 2-04-200 KUAS nr. 200-7.24.02/NÆM-0002 Beretning for overvågning af kloaktracee med fund

Læs mere

VKH3844 Hoffmansfeld, Randbøl sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH3844 Hoffmansfeld, Randbøl sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. VKH3844 Hoffmansfeld, Randbøl sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.08. Sb.nr. 109. SLKS 15/00295 (gl. nr. 2015-7.24.02/VKH-0018) Forud for råstofudvinding i grusgrav, blev der foretaget

Læs mere

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166.

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166. HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.03.04. Sb.nr. 166. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et idrætsanlæg. Indenfor

Læs mere

FHM 3877 Åkjær. Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.02.03. Lok.nr. 71

FHM 3877 Åkjær. Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.02.03. Lok.nr. 71 FHM 3877 Åkjær Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 5.02.03. Lok.nr. 7 Kampagne 3.03.998 Rapport om udgravning af trækonstruktioner ved Åkær å. Indholdsfortegnelse Abstract 2 Øvrige data

Læs mere

Nielstrup-Ulse SMV 8194

Nielstrup-Ulse SMV 8194 Forsknings- & formidlingsafdelingen Afdeling for arkæologi Slotsruinen 1 4760 Vordingborg + 45 55 37 25 54 ark@museerne.dk museerne.dk/arkæologi Prøvegravningsrapport Nielstrup-Ulse SMV 8194 Udarbejdet

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF01386 Hagesvej 20, Rødby

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF01386 Hagesvej 20, Rødby Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01386 Hagesvej 20, Rødby Udført af cand. mag. Pia K. Lindholt for Museum Lolland Falster, 24. nov. 26. nov. 2014 Museets j.nr.: MLF01386 KUAS j.nr.:

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

OBM8450 Kongens Have, Odense sogn, Odense herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 106.

OBM8450 Kongens Have, Odense sogn, Odense herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 106. , Odense herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.04.07. Sb.nr. 106. KUAS nr. Beretning for forundersøgelse i forbindelse med omlægning af stisystem i Kongens Have, udført af m.fl. i perioden 20/4-13/5-2009

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21 Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00899 Torkilstrupvej 21 Udført af Marie Brinch for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00899 KUAS j.nr.: - Stednavn: Torkilstrupvej 21 Stednr:

Læs mere

SVM1354 Valsølille, Valsølille sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 56.

SVM1354 Valsølille, Valsølille sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 56. SVM1354 Valsølille, Valsølille sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.02.18. Sb.nr. 56. KUAS nr. - Anmeldelse og besigtigelse af stensat brønd og løsfund ved kloakeringsarbejde på vejareal

Læs mere

SVM1425 Grønningen, Slagelse, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr

SVM1425 Grønningen, Slagelse, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr SVM1425 Grønningen, Slagelse, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Kampagne: 20 08 KUAS nr. Besigtigelse i forbindelse med nedlægning af fjernevarmerør på Grønningen

Læs mere

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR 2003-2122-1036 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 Svingkærvej, Brøderup NÆM 2005:138 Prøvegravningsrapport Brøderup By, Snesere Sogn, Hammer Herred, Storstrøms

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

OBM7707 Lindevads Mølle, Vester Åby sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

OBM7707 Lindevads Mølle, Vester Åby sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr , Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.04.7. Kampagne: KUAS nr. 003-1-06111 Beretning for udgravning af Lindevads Mølle fra perioden middelalder, renæssance og nyere tid, udført af Stud.mag.

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

KNV KUAS

KNV KUAS Forundersøgelsesberetning for KNV 00184 Algestrup, Sædder sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted Nr. 050109-19 KUAS j.nr 2014-7.24.02/KNV- 0014 Beretning for arkæologisk forundersøgelse. Forundersøgelsen

Læs mere

MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr

MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr. 07.01.04. Udført af for, 06.11 2012 07.11 2012, 16.01.2013 Museets j.nr.: MLF00706 KUAS j.nr.: Stednavn:

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 55.

TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 55. TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.02.10. Sb.nr. 55. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af et areal forud for anlæggelse af cykelsti. Abstract Forud

Læs mere

HOM 2672 Petersminde, Haldrup by, Vær

HOM 2672 Petersminde, Haldrup by, Vær Arkæologisk udgravning Beretning HOM 2672 Petersminde, Haldrup by, Vær Tidl. Vejle Amt, Voer Herred, Vær Sogn, Haldrup By Ejerlav Sted-SBnr.: 160512-101 KUAS: 2010-7.24.02/HOM-0014 Fig. 1. Kort over det

Læs mere

SVM1353 Vedbysønder, Ottestrup sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr

SVM1353 Vedbysønder, Ottestrup sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr SVM1353 Vedbysønder, Ottestrup sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.11. KUAS nr. Besigtigelsesnotat for sten i kanten af lille vandløb, mulig rest af spang eller skelsten, skelsten samt

Læs mere

ÅHM 6295 Budolfi Plads, Forundersøgelse 3 Ålborg sogn, Hornum herred, tidl. Ålborg amt Stednr Sb.nr. 117.

ÅHM 6295 Budolfi Plads, Forundersøgelse 3 Ålborg sogn, Hornum herred, tidl. Ålborg amt Stednr Sb.nr. 117. ÅHM 6295 Budolfi Plads, Forundersøgelse 3 Ålborg sogn, Hornum herred, tidl. Ålborg amt Stednr. 12.05.16. Sb.nr. 117. Kampagne: 28-08-2015 KUAS nr. 2013-7.24.02/NJM-0008 Fig. 1: Nordea-bygningen set fra

Læs mere

KTM209 Langegade 46/Strandgade 41, Kerteminde sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 33.

KTM209 Langegade 46/Strandgade 41, Kerteminde sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 33. , Bjerge herred, tidl Odense amt Sted nr 080105 Sbnr 33 Kampagne: KUS nr Registrering af profiler i udgravning til kælder Fund af keramik og fajance fra nyere tid Foretaget for Kertemindeegnens Museer

Læs mere

NJM6920 Østerågade 5, Aalborg. Ålborg sogn, Hornum herred, tidl. Ålborg amt Stednr Sb.nr. 157.

NJM6920 Østerågade 5, Aalborg. Ålborg sogn, Hornum herred, tidl. Ålborg amt Stednr Sb.nr. 157. NJM6920 Østerågade 5, Aalborg. Ålborg sogn, Hornum herred, tidl. Ålborg amt Stednr. 120516. Sb.nr. 157. Kampagne: 14-02-2018 KUAS nr. 18/01354 Fig. 1: Billede af fladen med pælene A2 og A1 stående i fladen.

Læs mere

Alfehøjvej II NÆM 2004:131 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Alfehøjvej II NÆM 2004:131 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Alfehøjvej II NÆM 2004:131 KUAS FOR 2003-2122-0691 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 NÆM 2004:131 Alfehøjvej II Prøvegravningsrapport Kalkerup By, Fensmark Sogn, Tybjerg herred, Storstrøms Amt

Læs mere

NJM6805 Glenstrup Sø - Kongsvad Mølle Å Glenstrup sogn, Nørhald herred, tidl. Randers amt. Sted- og lokalitets nr

NJM6805 Glenstrup Sø - Kongsvad Mølle Å Glenstrup sogn, Nørhald herred, tidl. Randers amt. Sted- og lokalitets nr NJM6805 Glenstrup Sø - Kongsvad Mølle Å Glenstrup sogn, Nørhald herred, tidl. Randers amt. Sted- og lokalitets nr. 140604-174 Kampagne: 06-06-2017 SLKS nr. 17/05258 Fig. 1: Det nyopgravede stryg uden spærringer

Læs mere

Beretning vning. Arkæologisk udgra. HOM2308 Råstofudvinding Gantrup, Etape 2

Beretning vning. Arkæologisk udgra. HOM2308 Råstofudvinding Gantrup, Etape 2 Arkæologisk udgra Beretning vning HOM2308 Råstofudvinding Gantrup, Etape 2 Tidl. Skanderborg Amt, Tyrsting Herred, Voerladegård Sogn, matrikelnr.: 5c Sted-SBnr.: 160411 - KUAS: 2008-7.24.02/HOM-0063 Udgravning

Læs mere

Beretning (selvbetalt undersøgelse)

Beretning (selvbetalt undersøgelse) Beretning (selvbetalt undersøgelse) FHM5712 Skovridervej 22, Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt. Sted nr. 15.03.11. Sb.nr. 297. Kampagne: 08 03 I forbindelse med bygherres planlagte etablering af

Læs mere

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396 Udgravningsberetning Åsebakken Hørsholm Egns Museum Juli 2010 J.nr. HØM 396 1 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Forhistorie... 4 4. Administrative data... 5 5. Topografi... 5 6. Målesystem... 5 7. Metode...

Læs mere

MKH 1804 Sottrup gård, Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.Nr. 69.

MKH 1804 Sottrup gård, Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.Nr. 69. MKH 1804 Sottrup gård, Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.05.07. Sb.Nr. 69. Udført på vegne af Museet på Koldinghus I forbindelse med lokalisering af den nedlagte Højrup

Læs mere

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr , Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.05.05. KUAS nr. 200-222-045 Beretning for forundersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kværndrup og Svendborg etape 450. Udført af stud.mag

Læs mere

ØHM1254 Pipstorn Jernbanesti

ØHM1254 Pipstorn Jernbanesti ØHM1254 Pipstorn Jernbanesti Diernæs sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.04.04. Sb.nr. 150. KUAS nr. 16/06882 I forbindelse med etablering af en sti langs veteranjernbanen i Faaborg

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af Gundersted Kirkegårdsdige, Slet Herred, Aalborg Amt, d. 6. og 7. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af Gundersted Kirkegårdsdige, Slet Herred, Aalborg Amt, d. 6. og 7. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse af Gundersted Kirkegårdsdige, Slet Herred, Aalborg Amt, d. 6. og 7. august 2009. J. 879/2009 Stednr. 12.07.02 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 27. november

Læs mere

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.:

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.: 1 VSM 09260 Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130702-19, -16 KUAS j.nr.: 2003-2122-1606 Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Sidsel Wåhlin for

Læs mere

VHM Ådalen etape 5

VHM Ådalen etape 5 VHM 00286 Ådalen etape 5 Ådalen, Brønderslev sogn, Børglum herred, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100101-142 VHM00286_05_F001. Søgegrøft 2 under muldafrømning. Arkæologisk forundersøgelse af

Læs mere

OBM4912 Hasmark Strand Camping, Norup sogn, Lunde herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 92 (KUAS /OBM-0018).

OBM4912 Hasmark Strand Camping, Norup sogn, Lunde herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 92 (KUAS /OBM-0018). OBM4912 Hasmark Strand Camping, Norup sogn, Lunde herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.03.05. Sb.nr. 92 (KUAS 2008-7.24.02/OBM-0018). Beretning for udgravning af kogegruber og kogestensgruber

Læs mere

AMK BILDSØVEJ I, Vemmelev sogn, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr cm kort: 1412 IV NØ.

AMK BILDSØVEJ I, Vemmelev sogn, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr cm kort: 1412 IV NØ. AMK 1993025 BILDSØVEJ I, Vemmelev sogn, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr. 04.03.20. 4-cm kort: 1412 IV NØ. RESUME. Undersøgelse af stolpehuller, gruber og to opfyldte lavninger. En af affaldsgruberne

Læs mere

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr SVM 2003048 HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr. 040203 SVM 2003048, Holtegård Beretning for prøvegravning forud for anlæggelse af stald og gylletank

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Eskilstrup til statsfængsel med fund af aktivitetsspor fra oldtiden

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Eskilstrup til statsfængsel med fund af aktivitetsspor fra oldtiden Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Eskilstrup til statsfængsel med fund af aktivitetsspor fra oldtiden udført af Thit Birk Petersen og Anders Rasmussen for, foråret/efteråret

Læs mere

SVM Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 84.

SVM Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 84. -3-4 Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.01. Sb.nr. 84. Kampagne 18-06-2013 (1324-3) Kampagne: 19-06-2013 (1324-4) Registreringsnotat for indlevering af 4 nyfundne

Læs mere

Beretning for forundersøgelse af nyt vandledningstracée i Bomstræde, Nysted

Beretning for forundersøgelse af nyt vandledningstracée i Bomstræde, Nysted Beretning for forundersøgelse af nyt vandledningstracée i Bomstræde, Nysted Foto: Bomstræde set fra vest MLF00281 Bomstræde KUAS nr. 2010-7.24.02/MLF-0004, Sted nr. 07.06.13., Sb.nr. 82 Nysted bygrund,

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Søringen

Forundersøgelsesrapport MOE Søringen Forundersøgelsesrapport MOE 00768 Søringen Af arkæolog Cand.mag. Liv Stidsing Reher- Langberg Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 13ae, Udbyover By,

Læs mere

OBM6563 Skovvænget, Sønder Nærå sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr

OBM6563 Skovvænget, Sønder Nærå sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr OBM6563 Skovvænget, Sønder Nærå sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.10. KUAS nr. 2014-7.24.02/OBM-0006 Ved forundersøgelsen af et 9.000 kvadratmeter stort areal ved Skovvænget i Sdr. Nærå

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ Skive Museum, Arkæologisk Afdeling BYGHERRERAPPORT RØRGÅRDSVEJ RØRGÅRDSVEJ, SMOLLERUP SOGN, FJENDS HERRED, VIBORG AMT. STEDNR. 13.01.13. KURT GLINTBORG OVERGAARD * SKIVE MUSEUM AUD 2005 Rørgårdsvej 13.01.13

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse KNV192 Kullegaard, Keldby sogn, Mønbo herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 51.

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse KNV192 Kullegaard, Keldby sogn, Mønbo herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 51. Beretning for den arkæologiske forundersøgelse KNV192 Kullegaard, Keldby sogn, Mønbo herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.05.06. Sb.nr. 51. Arbejdsfoto fra den arkæologiske forundersøgelse. Indhold Abstract...

Læs mere

NÆM 20012:105 Brandholt

NÆM 20012:105 Brandholt NÆM :105 Brandholt Rapport for prøvegravning forud for opførelse af solfangeranlæg for Sandved- Tornemark Kraftvarmeværk a.m.b.a. Af arkæolog. NÆM-105 Brandholt, Fyrendal Sogn, Øster Flakkebjerg Herred,

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

SVM1287 Korsør Skov, Korsør sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 6.

SVM1287 Korsør Skov, Korsør sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 6. SVM1287 Korsør Skov, Korsør sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.08. Sb.nr. 6. Kampagne: 21 07 KUAS nr. Registrering af to hjulkors på nordlige sidesten i fredet dyssekammer. Abstract

Læs mere

SVM Slagelse Omfartsvej, mulddepot II. Sankt Mikkels Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 67.

SVM Slagelse Omfartsvej, mulddepot II. Sankt Mikkels Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 67. SVM1301-15 Slagelse Omfartsvej, mulddepot II. Sankt Mikkels Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.12. Sb.nr. 67. Kampagne: 26-07-2012 KUAS nr. 2012-7.24.02/SVM-0004 Beretning for forundersøgelse

Læs mere

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr. 190601-18. Beretning for større forundersøgelse forud for opførsel af master til ny højspændingsledningsforbindelse. Fund af gravhøj fra oldtiden.

Læs mere