Alfehøjvej II NÆM 2004:131 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alfehøjvej II NÆM 2004:131 KUAS FOR Prøvegravningsrapport"

Transkript

1 Alfehøjvej II NÆM 2004:131 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005

2 NÆM 2004:131 Alfehøjvej II Prøvegravningsrapport Kalkerup By, Fensmark Sogn, Tybjerg herred, Storstrøms Amt (tidl. Præstø). Stednr cm kort: 1512 IV SV Alfehøjvej II. Gruber, oldtid og nyere tid. Udgravningsleder Jonas Christensen. Indholdsfortegnelse Side 1 Abstract Side 1 Undersøgelsens forhistorie Side 2 Administrative data Side 2 Øvrige data Side 2 Topografi, terræn og undergrund Side 2 Målesystem Side 3 Udgravningsmetode Side 3 Undersøgelsens resultater Side 3 Anlægsliste Side 4 4 cm kort med områdets placering Side 6 Oversigtskort over grøfternes placering Side 7 Oversigtplan med anlæg Side 8 Abstract Ved en prøvegravning af et ca m 2 stort areal fremkom få gruber (J1-J15), hvoraf enkelte kan være fra oldtiden, men der blev ikke gjort nogle daterende fund. Det blev ikke anset for nødvendigt at foretage yderligere udgravninger. 1

3 Undersøgelsens forhistorie Forud for byggeriet af en institution ved Alfehøjvej i Fensmark (Holmegaard Kommune Lokalplan nr. F.4.7. Område 4) foretog Næstved Museum en prøvegravning. Topografien var oplagt til forhistorisk bebyggelse, og arkivalske kontrol viste at der var flere forhistoriske lokaliteter i nærheden. Adskillige bopladsspor fra bronze- og jernalderen var udgravet på de tidligere udstykkede arealer nord for lokalplansområdet, og der ligger flere gravhøje i området. Der er tidligere blevet foretaget prøvegravninger på de første etaper af Lokalplansområdet (NÆM 2002:125, NÆM 2003:121, NÆM 2004:107), hvor der er registreret spredte bopladsspor fra oldtid, middelalder og senere, samt en kogegrupperække fra bronzealderen. Administrative data Alle relevante papirer mht. sagens gang er arkiveret på Næstved Museum. Bygherre og finansierende myndighed var Holmegaard Kommune. Undersøgelsen blev foretaget af Næstved Museum, og al originaldokumentationen opbevares på museet. Øvrige data Prøvegravningen blev foretaget d og registreringen af de fremkomne anlæg d Undersøgelsen blev foretaget af stud.mag. Jonas Christensen. Ansvarlig leder var museumsinspektør Thomas Roland, Næstved Museum. Prøvegravningen blev udført ved hjælp af en gravemaskine, med en skovlbredde på 2,2 meter. Vejrforhold: Generelt overskyet, med enkelte perioder af tåge og kraftig regn. Topografi, terræn og undergrund Arealet ligger på den sydvestlige del af et mindre højdedrag, der ligger som et næs mellem vådområder, i en højde af ca. 60 meter over D.N.N. Selve arealet er rimeligt fladt, men falder let mod syd og vest. Mod syd ligger der en større drænet lavning, mens der er regulære vådområder mod øst og vest. Muldlaget var generelt omkring 30 cm tykt. Undergrunden bestod af hårdt gulbrunt moræneler, og indeholdt en del sten - især flintesten. Overgangen mellem muld og undergrund var temmelig diffus. 2

4 Målesystem Grøfterne og alle anlæg er indmålt med en GPS tilhørende Næstved Museum. Grøfterne er indmålt med et punkt i midten af hver ende (M1-M12) og anlæggene med et punkt omtrent i midten (J1-J15). GPS en har en usikkerhed på ca. 3 meter. Udgravningsmetode Med en gravemaskine blev der trukket seks grøfter (Grøft I - Grøft VI) følgende lokalplanområdets orientering (dvs. grøfterne havde orienteringen NØ-SV). Der var ikke udsat markeringer af lokalplanområdets udstrækning, så den omtrentlige grænse måtte etableres ved at måle fra de nærliggende skel. Grøfternes placering i forhold til lokalplanen er derfor ikke helt sikker. Da prøvegravningen blev påbegyndt var byggeriet i byggefeltet nordøst for (omfattende 15 boliger) allerede påbegyndt, og der kunne derfor ikke prøvegraves indenfor dette areal. I den omrodede undergrund kunne der iagttages enkelte kogestensgruber i den sydvestlige del. Det større byggefelt (omfattende institutionen) var blevet anvendt som kørevej samt til depot for redskaber og materialer. Dette areal kunne derfor beklageligvis heller ikke undersøges fuldstændigt (Grøft I - III er ikke så lange som de burde). Grøfterne og alle de fremkomne anlæg blev indmålt med GPS. Anlæggene er nummereret fortløbende (J1 - J15), snittet med spade og deres karakter, fyld og dimensioner er beskrevet i gravebogen (se Anlægsliste). GPS-målingerne er overført til MapInfo (i projektion UTM32 ED50), og indsat i en oversigtplan i 1:1000 (se side 8). Der blev ikke gjort nogle fund ved undersøgelsen, og der er ikke taget billeder. Undersøgelsens resultater Der blev gravet seks søgegrøfter på ialt ca. 270 meter (svarende til ca. 480 m 2 ). I grøfterne fremkom 15 anlæg (J1 - J15), hvoraf de tre havde karakter af recente anlæg, mens resten godt kan være fra oldtiden. Anlæggene indgik ikke i nogen form for konstruktioner eller strukturer, og der blev ikke gjort nogle daterende fund. Det blev ikke anset for nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser på arealet, og Næstved Museum anser derfor sagen for afsluttet. Jonas Christensen Udgravningsleder 3

5 Anlægsliste Grøft I: J1 Grube Oval grube, 105 x 60 cm. Fyld af gråbrunt humøst gruset ler med gulligt grus. Formentlig recent. J2 Grube Oval grube, 95 x 55 cm. Spidst afrundet bund, dybde: 35 cm. Fyld af mørkt gråbrunt humøst ler med mange sten (bl.a. flint). Grøft II: J3 Grube Cirkulær grube med rundet bund, dia: 110 cm, dybde: 30 cm. Fyld af homogent gråbrunt humøst let sandet ler (muldagtigt). Muligvis nyere tid. J4: Grube Cirkulær grube med afrundet bund, dia: 50 cm, dybde: 10 cm. Fyld af mørkt gråbrunt - sortbrunt ler med trækul. Formentlig oldtid. J5 Stolpehul? Cirkulært muligt stolpehul med fladt afrundet bund, dia: 44 cm, dybde: 11 cm. Fyld af brungråt let humøst let sandet ler med mindre sten. Nyere tid? J6 Grube Afrundet rektangulær grube, 145 x 115+ cm, dybde: 53 cm. Fyld af brungråt let humøst let sandet ler med mindre sten. J7 Grube Aflang grube med rundet bund, 90 x 75+ cm, dybde: 26 cm. Fyld af brungråt let humøst let sandet ler med mindre sten. Grøft III: J8 Grube Aflang grube med spidst afrundet bund, 137 x 76 cm, dybde: 22 cm. Fyld af brungråt let humøst let sandet ler med mindre sten. J9 Stolpehul Stolpehul med spids bund, dia: 34 cm, dybde: 17 cm. Fyld af brungråt løst let humøst let sandet ler med få småsten. 4

6 Grøft IV: J10 Stolpehul Stolpehul med rundet bund, 46 x 33 cm, dybde: 12 cm. Fyld af brungråt let sandet ler med enkelte trækulsnister. Grøft V: J11 Grube / grøft Lang grube eller grøft (på tværs af søgegrøften). 135 cm bred, dybde: 18 cm. Fyld af humøst brungråt let sandet ler med sten (meget flint) og enkelte mørkere pletter. J12 Stolpehul Dråbeformet stolpehul, 53 x 38 cm, dybde: 23 cm. Fyld af mørkt gråbrunt humøst sandet ler. Sandsynligvis oldtid. J13 Grube Oval grube, 130 x 160 cm, dybde: 42 cm. Fyld af humøst gråbrunt let sandet ler med mange sten (op til 27 cm). J14 Grube Cirkulær grube, dia: 130, dybde: 25 cm. Fyld af lyst gråbrunt let humøst let sandet ler med sten (især flint). J15 Stolpehul Cirkulært stolpehul, dia: 45 cm, dybde: 25 cm. Stejle sider og rundet bund. Fyld af brungråt humøst let sandet ler. 5

7 Kort over udgravningens placering: 6

8 Oversigtskort over grøfternes placering: 7

9 Oversigtsplan med anlæggenes placering: 8

Bækgårdsvej II NÆM 2004:130 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Bækgårdsvej II NÆM 2004:130 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Bækgårdsvej II NÆM 2004:130 KUAS FOR 2003-2122-0692 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 NÆM 2004:130 Bækgårdsvej II Prøvegravningsrapport Kalkerup By, Fensmark Sogn, Tybjerg Herred, Storstrøms Amt

Læs mere

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR 2003-2122-1036 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 Svingkærvej, Brøderup NÆM 2005:138 Prøvegravningsrapport Brøderup By, Snesere Sogn, Hammer Herred, Storstrøms

Læs mere

Lundebakkegård NÆM 2005:134 KUAS Prøvegravningsrapport (Skovrejsning)

Lundebakkegård NÆM 2005:134 KUAS Prøvegravningsrapport (Skovrejsning) Lundebakkegård NÆM 2005:134 KUAS 2003-2124-0092 Prøvegravningsrapport (Skovrejsning) Næstved Museum 2006 Lundebakkegård Prøvegravningsrapport (Skovrejsning) J.nr. NÆM 2005:134, KUAS 2003-2124-0092 05.04.10;

Læs mere

Nielstrup-Ulse SMV 8194

Nielstrup-Ulse SMV 8194 Forsknings- & formidlingsafdelingen Afdeling for arkæologi Slotsruinen 1 4760 Vordingborg + 45 55 37 25 54 ark@museerne.dk museerne.dk/arkæologi Prøvegravningsrapport Nielstrup-Ulse SMV 8194 Udarbejdet

Læs mere

Prøvegravningsrapport

Prøvegravningsrapport Prøvegravningsrapport NÆM 1999:113 H.C. Andersensvej, Lille Næstved Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt. sted.nr. 04.05.07 Undersøgelsens forhistorie: Næstved Museum foretog prøvegravning

Læs mere

NÆM 2008:151 Hammervej

NÆM 2008:151 Hammervej NÆM 2008:151 Hammervej Kampagne: 22-06- KUAS nr. -7.24.02/NÆM-0002 NÆM 2008:151 Hammervej, Hammer Sogn, Hammer Herred, tidl. Præstø Amt. Stednr. 05.04.01. Prøvegravning forud for boligbyggeri på Hammervej

Læs mere

Harpelev Vest I Etape 1

Harpelev Vest I Etape 1 Harpelev Vest I Etape 1 Prøvegravningsrapport NÆM 2006:126 KUAS FOR 2003-2123-0887 Næstved Museum 2006 Harpelev Vest I Etape 1 Prøvegravningsrapport J.nr. NÆM 2006:126; KUAS 2003-2123-0887 Holme-Olstrup

Læs mere

Oversigtsfoto taget fra nord.

Oversigtsfoto taget fra nord. Beretning for den arkæologiske forundersøgelse KNV00014 Neder Vindinge, Kastrup sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.03. Sb.nr. 54. Kuas j.nr. 2013-7.24.02/KNV0008 Oversigtsfoto taget

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21 Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00899 Torkilstrupvej 21 Udført af Marie Brinch for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00899 KUAS j.nr.: - Stednavn: Torkilstrupvej 21 Stednr:

Læs mere

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299.

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299. HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.02. Sb. nr. 299. Arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning af 5,5 hektar beliggende i den nordvestlige

Læs mere

Harpelev Vest. Prøvegravningsrapport NÆM 2006:110 KUAS FOR

Harpelev Vest. Prøvegravningsrapport NÆM 2006:110 KUAS FOR Harpelev Vest Prøvegravningsrapport NÆM 2006:110 KUAS FOR 2003-2123-0898 Næstved Museum 2006 Harpelev Vest Prøvegravningsrapport J.nr. NÆM 2006:110; KUAS FOR 2003-2123-0898 Holme-Olstrup Sogn, Hammer Herred,

Læs mere

Beretning om prøvegravning og udgravning af bopladsspor fra bronzealder og jernalder

Beretning om prøvegravning og udgravning af bopladsspor fra bronzealder og jernalder HEM 3734, Lille Asbjerg HEM 3734 Lille Asbjerg, Sinding Sogn, Ringkøbing Amt Beretning om prøvegravning og udgravning af bopladsspor fra bronzealder og jernalder Journalnummer: HEM 3734 Sogn: Herred: Amt:

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Søringen

Forundersøgelsesrapport MOE Søringen Forundersøgelsesrapport MOE 00768 Søringen Af arkæolog Cand.mag. Liv Stidsing Reher- Langberg Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 13ae, Udbyover By,

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

MUSEUM SYDØSTDANMARK

MUSEUM SYDØSTDANMARK MUSEUM SYDØSTDANMARK KNV00395-01 Høvdingegården Hårlev Beretning for forundersøgelse Udarbejdet af Jonas Christensen 20-01-2017 Museum Sydøstdanmark Algade 97 4760 Vordingborg +45 70 70 12 36 ark@museerne.dk

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE Enghøj 7, etape 3

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE Enghøj 7, etape 3 Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 00084 Enghøj 7, etape 3 Af arkæolog Lotte Bach Christensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 10ah, Helsted

Læs mere

Abstract. KNV Køgevej Næstved Nordlige Omfartsvej Etape 1

Abstract. KNV Køgevej Næstved Nordlige Omfartsvej Etape 1 KNV00011-01 Køgevej, Herlufsholm Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms tidl. Sorø Amt. Stednummer 04.05.07-119, Kulturstyrelsens j.nr 2013-7.24.02/KNV-0007. Beretning for prøvegravning af et areal

Læs mere

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr , Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.05.05. KUAS nr. 200-222-045 Beretning for forundersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kværndrup og Svendborg etape 450. Udført af stud.mag

Læs mere

FORUNDERSØGELSESBERETNING SVM Flakkebjerg SØ Flakkebjerg sogn Sorø d. 12/4-2005

FORUNDERSØGELSESBERETNING SVM Flakkebjerg SØ Flakkebjerg sogn Sorø d. 12/4-2005 Forundersøgelse af udstykningsområde i den sydøstlige del af Flakkebjerg i dagene 21. 23. marts 2005 med fund af spredtliggende bebyggelsesspor i form af gruber, kogestensgruber og stolpehuller fra oldtiden.

Læs mere

Lerbjerg. Næstved NÆM 2002:120

Lerbjerg. Næstved NÆM 2002:120 Lerbjerg Næstved NÆM 2002:120 Næstved Museum 2003 NÆM 2002:120 Lerbjerg / Næstved KUAS j.nr. O. 885/02 NÆM 2002:120 Diverse anlægsspor (oldtid til nyere tid), boplads med muligt hus (neolitikum). Næstved

Læs mere

VKH7482 Skelborgvej, Haughus, Jelling sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 226.

VKH7482 Skelborgvej, Haughus, Jelling sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 226. VKH7482 Skelborgvej, Haughus, Jelling sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.04. Sb.nr. 226. KUAS nr. 2015-7.24.02/VKH-0015 VKH 7482 Skelborgvej, Haughus, Jelling. Forundesøgelse forud for

Læs mere

SMV 8366 Præstø Multicenter

SMV 8366 Præstø Multicenter SMV 8366 Præstø Multicenter Prøvegravningsrapport Udarbejdet af arkæolog Jonas Christensen 16.01.2012 Museerne Vordingborg Slotsruinen 1 4760 Vordingborg +45 55 37 25 54 ark@museerne.dk www.museerne.dk

Læs mere

OBM8431 C.F. Tietgens Boulevard, Fraugde sogn, Åsum herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 147 (KUAS ).

OBM8431 C.F. Tietgens Boulevard, Fraugde sogn, Åsum herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 147 (KUAS ). OBM8431 C.F. Tietgens Boulevard, Fraugde sogn, Åsum herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.03. Sb.nr. 147 (KUAS 2003-2123- 0269). Beretning for forundersøgelse af 100 meter langt vejtracé,

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166.

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166. HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.03.04. Sb.nr. 166. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et idrætsanlæg. Indenfor

Læs mere

FHM 4887 Onsholtgårdsvej II- Viby. Bygherrerapport og beretning KUAS j.nr

FHM 4887 Onsholtgårdsvej II- Viby. Bygherrerapport og beretning KUAS j.nr FHM 4887 Onsholtgårdsvej II- Viby Bygherrerapport og beretning KUAS j.nr. 2123-1539 Prøvegravning af 2,4 ha stort område i forbindelse med Århus Kommunes Lp 813 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Viby

Læs mere

HOM 2672 Petersminde, Haldrup by, Vær

HOM 2672 Petersminde, Haldrup by, Vær Arkæologisk udgravning Beretning HOM 2672 Petersminde, Haldrup by, Vær Tidl. Vejle Amt, Voer Herred, Vær Sogn, Haldrup By Ejerlav Sted-SBnr.: 160512-101 KUAS: 2010-7.24.02/HOM-0014 Fig. 1. Kort over det

Læs mere

KNV290 Stenskov Syd, Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 134.

KNV290 Stenskov Syd, Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 134. KNV290 Stenskov Syd, Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.05.07. Sb.nr. 134. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af to søer i den sydlige kant af

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

NÆM 20012:105 Brandholt

NÆM 20012:105 Brandholt NÆM :105 Brandholt Rapport for prøvegravning forud for opførelse af solfangeranlæg for Sandved- Tornemark Kraftvarmeværk a.m.b.a. Af arkæolog. NÆM-105 Brandholt, Fyrendal Sogn, Øster Flakkebjerg Herred,

Læs mere

NÆM 2001:105 Næstved Museum 1 Beretning for prøvegravning af område vest for Sandbyvej, Glumsø. Uge 35, 2001 NÆM 2001:105

NÆM 2001:105 Næstved Museum 1 Beretning for prøvegravning af område vest for Sandbyvej, Glumsø. Uge 35, 2001 NÆM 2001:105 NÆM 2001:105 Næstved Museum 1 Sandbyvej/Glumsø Arkæologisk prøveundersøgelse af område til erhvervsformål vest for Sandbyvej. Matrikel 16b Glumsø by. Som følge af lokalplan GL.E.4.1, Suså Kommune NÆM 2001:105

Læs mere

Beretning for arkæologisk undersøgelse af M11 LILLEVANGSVEJ 3, Vindinge

Beretning for arkæologisk undersøgelse af M11 LILLEVANGSVEJ 3, Vindinge Beretning for arkæologisk undersøgelse af M11 LILLEVANGSVEJ 3, Vindinge Felt I set fra SØ. ROM 2744 Stednr. 02.05.12 M11 LILLEVANGSVEJ 3 Hustomt, kogestensgruber Oldtid Matr.nr. del af 3a, Vindinge Lillevang,

Læs mere

SVM , Gartnerhaven, Skælskør. Matr.nr. 8d Hesselby By, Eggeslevmagle sogn. Stednr KUAS j.nr. O.935/03.

SVM , Gartnerhaven, Skælskør. Matr.nr. 8d Hesselby By, Eggeslevmagle sogn. Stednr KUAS j.nr. O.935/03. SVM 2003006 Gartnerhaven SVM 2003006,. Matr.nr. 8d Hesselby By, Eggeslevmagle sogn. Stednr. 040402. KUAS j.nr. O.935/03. Beretning for. Diverse bopladsspor i form af kogestensgruber, gruber samt få stolpehuller

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Askhøjvej 9. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for forundersøgelse ved Askhøjvej 9. etape på motorvejen Hårup Låsby Staderapport for forundersøgelse ved Askhøjvej 9. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby deletape Askhøjvej SB Stednummer: 160105-270 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0007

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2354 Forundersøgelse Del 6. Tidl. Vejle Amt, Nørvang Herred, Langskov Sogn, Hauge Ejerlav, matrikelnr.

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2354 Forundersøgelse Del 6. Tidl. Vejle Amt, Nørvang Herred, Langskov Sogn, Hauge Ejerlav, matrikelnr. Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM2354 Forundersøgelse Del 6 Tidl. Vejle Amt, Nørvang Herred, Langskov Sogn, Hauge Ejerlav, matrikelnr.: 1a, 4 Sted-SBnr.: 170809-32 KUAS: 2009-7.24.02/HOM-0020 Horsens

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263.

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263. Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.03.07. Sb.nr. 263. J.nr. TAK 1548 "Skovtofte" Matr.nr. 1ak og 1ba, Frederiksdal,

Læs mere

Sølunden, Fensmark. Rapport for prøvegravning. J.nr. NÆM 2006:152; KUAS

Sølunden, Fensmark. Rapport for prøvegravning. J.nr. NÆM 2006:152; KUAS Sølunden, Fensmark Rapport for prøvegravning J.nr. NÆM 2006:152; KUAS 2003-2123-1095 Næstved Museum 2006 Sølunden, Fensmark Rapport for prøvegravning forud for bebyggelse J.nr. NÆM 2006:152; KUAS 2003-2123-1095

Læs mere

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr SVM 2003048 HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr. 040203 SVM 2003048, Holtegård Beretning for prøvegravning forud for anlæggelse af stald og gylletank

Læs mere

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1).

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1). Beretning FHM 4330 Højspændingsmaster Trige Nord, Hæst by matr. nr. 9e og 9c, Trige sogn, stednr. 15.06.07 og Spørring by matr. nr. 20a, 19i, 19h, 11a og 52, Spørring sogn, stednr. 15.06.05 begge i Vester

Læs mere

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne:

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne: HØM591 Ny Lavegård Humlebæk sogn Lynge Kronborg herred tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.04.09 Sb.nr. 86 Forundersøgelsesrapport Kampagne: I forbindelse med planerne om at genopføre Lavegård på matr.nr.

Læs mere

KROPPEDAL. TAK 1494 Haraldsminde 2, Herstedøster sogn, Smørum herred, Københavns amt. Stednr (KUAS j.nr /TAK-0016).

KROPPEDAL. TAK 1494 Haraldsminde 2, Herstedøster sogn, Smørum herred, Københavns amt. Stednr (KUAS j.nr /TAK-0016). KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Arkæologi TAK 1494 Haraldsminde 2, Herstedøster sogn, Smørum herred, Københavns amt. Stednr. 020206-27 (KUAS j.nr. 2010-7.24.02/TAK-0016). Beretning om

Læs mere

DKM Barslev - Prøvegravningsrapport. Hvidbjerg sogn, Refs herred, tidl. Thisted amt. Stednr

DKM Barslev - Prøvegravningsrapport. Hvidbjerg sogn, Refs herred, tidl. Thisted amt. Stednr DKM 20.775 Barslev - Prøvegravningsrapport Hvidbjerg sogn, Refs herred, tidl. Thisted amt. Stednr. 110607-177 Abstract Arkæologisk forundersøgelse forud for etablering af minkhaller på ca. 1 ha ved Barslev

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2 Forundersøgelsesrapport MOE 00388 Regionshospitalet Randers, etape 2 Af museumsinspektør cand. mag Thomas Guntzelnick Poulsen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk

Læs mere

NÆM 2006:155 Skelby Øst Rapport for forundersøgelse forud for byggemodning

NÆM 2006:155 Skelby Øst Rapport for forundersøgelse forud for byggemodning NÆM 2006:155 Skelby Øst Rapport for forundersøgelse forud for byggemodning 1 J.nr. NÆM 2006:152; KUAS 2003-2123-1563 05.07.10-63 Skelby sogn, Tybjerg herred, tidl. Præstø Amt Forundersøgelse forud for

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for SBM1281 Anebjerg I

Kulturhistorisk rapport for SBM1281 Anebjerg I Kulturhistorisk rapport for SBM1281 Anebjerg I Kampagne: 08-08-2011 KUAS nr. 2011-7.24.02/SBM-0008 Figur 1; Anlæggene måles op. Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.02.08.

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr

MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr. 07.01.04. Udført af for, 06.11 2012 07.11 2012, 16.01.2013 Museets j.nr.: MLF00706 KUAS j.nr.: Stednavn:

Læs mere

FHM 5804 Solsortevej 26

FHM 5804 Solsortevej 26 FHM 5804 Solsortevej 26 Nordby sogn, Samsø herred, tidl. Holbæk amt, stednr. 03.05.03, SBnr. 47, SLKS nr. Udgravningsberetning Forundersøgelse af 1.218 m2 sommerhusgrund ved Mårup, Samsø. Fig. 1: Undersøgelsesområdet

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse KNV192 Kullegaard, Keldby sogn, Mønbo herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 51.

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse KNV192 Kullegaard, Keldby sogn, Mønbo herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 51. Beretning for den arkæologiske forundersøgelse KNV192 Kullegaard, Keldby sogn, Mønbo herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.05.06. Sb.nr. 51. Arbejdsfoto fra den arkæologiske forundersøgelse. Indhold Abstract...

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 1 Rapport for udgravning forud for etablering af elkabel, Skagerrak 4 Udført

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over det berørte areal. Kilde: Skive Kommune. Felt 1. Kilde: Arkæologisk Afdeling. Kogegrube set i snit

Oversigtskort. Oversigtskort over det berørte areal. Kilde: Skive Kommune. Felt 1. Kilde: Arkæologisk Afdeling. Kogegrube set i snit Bygherrerapport Undersøgelse af en hustomt og dele af et kogegrubesystem samt diverse gruber og stolpehuller. Sagsinfo SMS 1195 Skivevej 49, 7860 Spøttrup Stednr. 13.10.01-90 Balling sogn Rødding herred

Læs mere

MHO1120 Elmelunden, Jyderup sogn, Tuse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 65.

MHO1120 Elmelunden, Jyderup sogn, Tuse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 65. MHO1120 Elmelunden, Jyderup sogn, Tuse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr. 03.07.06. Sb.nr. 65. Kampagne: 29-08-2012 KUAS nr. 2012-7.24.02/MHO-001 Kulturhistorisk redegørelse for arkæologisk forundersøgelse

Læs mere

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM2520, Ponygården Solvang, Stensballe. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Vær Sogn. Stednr.

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM2520, Ponygården Solvang, Stensballe. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Vær Sogn. Stednr. Arkæologisk forundersøgelse Bygherrerapport HOM2520, Ponygården Solvang, Stensballe Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Vær Sogn Stednr.: 160512 HOM2520 Grøft 1 Grøft 2 Resume Forundersøgelsen har vist

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM 3127 Krondyrvej, Tørring

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM 3127 Krondyrvej, Tørring Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM 3127 Krondyrvej, Tørring Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, Tørring By Ejerlav, matrikelnr.: 10dx Sted-SBnr.: 160607-108 KUAS: 2014-7.24.02/HOM-0004

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF01386 Hagesvej 20, Rødby

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF01386 Hagesvej 20, Rødby Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01386 Hagesvej 20, Rødby Udført af cand. mag. Pia K. Lindholt for Museum Lolland Falster, 24. nov. 26. nov. 2014 Museets j.nr.: MLF01386 KUAS j.nr.:

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

Prøvegravningsrapport Højgårdsvej MOE 0144

Prøvegravningsrapport Højgårdsvej MOE 0144 Prøvegravningsrapport Højgårdsvej MOE 0144 Af arkæolog Signe Strandvig Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr.2 d Ørup By, Rosmus Rosmus Sogn, Djurs Sønderherred,

Læs mere

TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 55.

TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 55. TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.02.10. Sb.nr. 55. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af et areal forud for anlæggelse af cykelsti. Abstract Forud

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

OBM7036 Juelsmindevænget, Harndrup sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 21.

OBM7036 Juelsmindevænget, Harndrup sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 21. OBM7036 Juelsmindevænget, Harndrup sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.09. Sb.nr. 21. KUAS nr. Egenbetalt forundersøgelse af 3 parcelhusgrunde på Juelsmindevænget Harndrup Abstract Ved

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport SOM 468 Bregnegårdshaven Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUS jr.nr. 2012-7.24.02/SOM-0002, Svendborg matr.nr. 44i Forfatter: Søren Jensen Søgegrøft

Læs mere

DKM Gulfælgård Prøvegravning. Sahl sogn, Ginding herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr

DKM Gulfælgård Prøvegravning. Sahl sogn, Ginding herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr DKM 20.713 Gulfælgård Prøvegravning Sahl sogn, Ginding herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 180208-232 Abstract Arkæologisk forundersøgelse forud for skovrejsning omkring ejendommen Stokholmvej 1, Sahl.

Læs mere

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn - Forundersøgelse af mulige forhistoriske anlæg i form af stolpehuller og gruber. Anlæggene gav ikke anledning til yderligere undersøgelser. Af mag art Jakob Bonde

Læs mere

KNV KUAS

KNV KUAS Forundersøgelsesberetning for KNV 00184 Algestrup, Sædder sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted Nr. 050109-19 KUAS j.nr 2014-7.24.02/KNV- 0014 Beretning for arkæologisk forundersøgelse. Forundersøgelsen

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder.

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1433 Barsbølmarkvej Jels by, Jels sogn, Gram herred, Region Syddanmark KUAS j.nr. 2010-7.24.02/HBV-0012 Her ses en af søgegrøfterne fra forundersøgelsen

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse ved Rådbjergvej

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse ved Rådbjergvej mho2006048 Rådbjergvej Stednr. 030706 Jyderup sogn, Tuse herred Region Sjælland Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse ved Rådbjergvej af Bente Juhl Andersen Grunden ved Rådbjergvej med den østlige

Læs mere

VSM Damgård, Daugbjerg sogn, Fjends herred, Viborg amt KUAS j.nr.: /VSM-0001

VSM Damgård, Daugbjerg sogn, Fjends herred, Viborg amt KUAS j.nr.: /VSM-0001 VSM 09668 Damgård, Daugbjerg sogn, Fjends herred, Viborg amt 130101-196. KUAS j.nr.: 2009-7.24.04/VSM-0001 1 Rapport for prøvegravning forud for skovrejsning. Udført af Lars Agersnap Larsen for Viborg

Læs mere

VSM Ny Langmosegård Øst, Vester Tostrup sogn, Rinds herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.:

VSM Ny Langmosegård Øst, Vester Tostrup sogn, Rinds herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: VSM 09903 Ny Langmosegård Øst, Vester Tostrup sogn, Rinds herred, Viborg amt 130916-144 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM-0011 1 Beretning for udgravning forud for etablering af elkabelet Skagerrak

Læs mere

Matr og 1940 Toftlund, Toftlund sogn, Tønder herred, tidl. Tønder amt. Sted nr Af Lene Heidemann Lutz

Matr og 1940 Toftlund, Toftlund sogn, Tønder herred, tidl. Tønder amt. Sted nr Af Lene Heidemann Lutz Matr. 1900 og 1940 Toftlund, Toftlund sogn, Tønder herred, tidl. Tønder amt. Sted nr. 21.04.05. Af Lene Heidemann Lutz Arkæologisk forundersøgelse forud for salg af industrigrunde i Toftlund. Inden for

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde ROM 2662 Stednr. 020410 LINDENBORGVEJ SYD ETAPE II Matr.nr. 32, Engmarken, Roskilde Jorder Roskilde sogn Sømme herred Københavns

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1569 etape 3 Ålum

Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1569 etape 3 Ålum Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1569 etape

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

NÆM Gedebjerg

NÆM Gedebjerg NÆM 142 Gedebjerg Kampagne: 17 07 KUAS nr. 7.24.02/NÆM 0014 Gedebjerg, Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.05.07. Beretning for udgravning af 2 skibet hus fra ældre

Læs mere

HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr

HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr. 180314-127. Beretning for Museum Midtjyllands udgravning af aktivitetsspor fra oldtiden i forbindelse med forundersøgelse af motorvejen mellem Herning og Holstebro

Læs mere

HOL20635 Ausumgaard, Vejrum sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 81.

HOL20635 Ausumgaard, Vejrum sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 81. , Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 18.05.15. Sb.nr. 81. Kampagne: 11-01-2012 KUAS nr. 2011-7.24.02/HOL-0012 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi,

Læs mere

AMK BILDSØVEJ I, Vemmelev sogn, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr cm kort: 1412 IV NØ.

AMK BILDSØVEJ I, Vemmelev sogn, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr cm kort: 1412 IV NØ. AMK 1993025 BILDSØVEJ I, Vemmelev sogn, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr. 04.03.20. 4-cm kort: 1412 IV NØ. RESUME. Undersøgelse af stolpehuller, gruber og to opfyldte lavninger. En af affaldsgruberne

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Beretning for forundersøgelse af Bjerregård etape 2

Beretning for forundersøgelse af Bjerregård etape 2 Beretning for forundersøgelse af Bjerregård etape 2 Udgravningsleder Frederik Callesen Matr. nr.: 3a Ejerlav: Ring By, Ring Sogn: Ring Herred: Tyrsting Gl. Amt: Skanderborg HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM

Læs mere

Beretning for forundersøgelse på Søndermarksgade i Ans

Beretning for forundersøgelse på Søndermarksgade i Ans Journalnummer: SIM 601/2012 Sted: Søndermarksgade SB Stednummer: 130604-81 KUAS j.nr.: 2012-7.24.02/SIM-0020 Beretning for forundersøgelse på Søndermarksgade i Ans Matr. nr.:13p og 13o Ejerlav: Iller By,

Læs mere

Arkæologisk udgravning Kulturhistorisk rapport

Arkæologisk udgravning Kulturhistorisk rapport Arkæologisk udgravning Kulturhistorisk rapport HOM 2269, Mariendal, etape 1 Tidl. Vejle Amt, Tyrsting Herred, Voerladegård Sogn, Gantrup By, matrikelnr.: 4k og 9f Sted-SBnr.: 160411-120 KUAS: 2009-7.24.02/HOM-0001

Læs mere

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42.

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. Beretning for forundersøgelse forud for etablering af et stort jordvarmeanlæg beliggende

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

FORUNDERSØGELSESRAPPORT Lille Egede Friskole , Boeslunde KUAS j.nr /

FORUNDERSØGELSESRAPPORT Lille Egede Friskole , Boeslunde KUAS j.nr / FORUNDERSØGELSESRAPPORT SVM01049-1 Lille Egede Friskole 040301, Boeslunde KUAS j.nr. 2003-2123-1161 24/11-2006 Forundersøgelse af 7000 m2 på del af matr. 5c nord for Lille Egede Friskole. Del af Skælskør

Læs mere

CLASSENSVEJ GIM 3772

CLASSENSVEJ GIM 3772 UDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Anlægsområdet set fra NØ. Foroven tv: før udgravning, forneden: under udgravning, foroven th.: iagttagelser efter anlægsarbejdets start. Helsingør Sogn,

Læs mere

SJM 568 Jedsted Klostervej 23, Jedsted By, matr. nr. 8a, Vilslev sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 568 Jedsted Klostervej 23, Jedsted By, matr. nr. 8a, Vilslev sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr Udgravningsberetning SJM 568 Jedsted Klostervej 23, Jedsted By, matr. nr. 8a, Vilslev sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190207-51. FF nr. 222784. SJM 568 K2 Beretning for mindre forundersøgelse forud

Læs mere

SJM 647 Marbækparken I, matr. 5b, Hjerting by, Skast Herred, Guldager Sogn, tidl. Ribe Amt, Stednr , SLKS jour. nr. 17/00908, FF:

SJM 647 Marbækparken I, matr. 5b, Hjerting by, Skast Herred, Guldager Sogn, tidl. Ribe Amt, Stednr , SLKS jour. nr. 17/00908, FF: Udgravningsberetning SJM 647 I k24 SJM 647 Marbækparken I, matr. 5b, Hjerting by, Skast Herred, Guldager Sogn, tidl. Ribe Amt, Stednr 190506-325, SLKS jour. nr. 17/00908, FF: 226804. Beretning for forundersøgelse

Læs mere

OBM5573 Kirkebakken 12, Gelsted, Gelsted sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr

OBM5573 Kirkebakken 12, Gelsted, Gelsted sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr , Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.08. KUAS nr. 009-7.4.0/OBM-0056 Prøvegravning forud for etablering af bygning Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1579 Nyvej, Gassum etape 3

Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1579 Nyvej, Gassum etape 3 Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1579 Nyvej, Gassum etape 3 Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matrikel

Læs mere

OBM 6148, Heftebjerggård, Flemløse sogn, Båg Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard

OBM 6148, Heftebjerggård, Flemløse sogn, Båg Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard OBM 6148, Heftebjerggård, Flemløse sogn, Båg Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk Rapport nr. 451, 2014 Indledning 3 Udgravningens forhistorie.. 3 Udgravningens

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Eskilstrup til statsfængsel med fund af aktivitetsspor fra oldtiden

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Eskilstrup til statsfængsel med fund af aktivitetsspor fra oldtiden Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Eskilstrup til statsfængsel med fund af aktivitetsspor fra oldtiden udført af Thit Birk Petersen og Anders Rasmussen for, foråret/efteråret

Læs mere

TAK1894 Stensmosegrunden, Herstedvester sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 52. KUAS nr. 18/06351

TAK1894 Stensmosegrunden, Herstedvester sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 52. KUAS nr. 18/06351 TAK1894 Stensmosegrunden, Herstedvester sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.02.05. Sb.nr. 52. KUAS nr. 18/06351 Prøveudgravning af Stensmosevej, Herstedvester sogn, Smørum Herred, Københavns

Læs mere

KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 124.

KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 124. KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 124. KUAS nr. 2003-2122-1054 Forundersøgelse af byggemodningsfelt på ca 11,6 ha i Munkebo. Prøvegravningen omfattede

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere