Danfoss Historisk Arkiv og Forening Årsskrift 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danfoss Historisk Arkiv og Forening Årsskrift 2011 www.danfoss.com"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Historisk Arkiv og Forening Årsskrift 2011

2

3 Indholdsfortegnelse Arkivet har fået gode, ny lokaler... side 4 Danfoss Historisk Forening/Danfoss Historisk Arkiv hvad er hvad?... side 6 Danfoss er fuld af forkortelser... side 7 Maikroen er nu blevet arkiv... side 8 Der var engang en fabrik... side 10 Et tilbageblik i selskab med ældre veteraner... side 12 Anekdoter... side 15 Henvendelse til Danfoss Historisk Arkiv... side 20 Udgivet af Danfoss Historisk Arkiv Ansvarshavende redaktør: Peter J. Mortensen Redaktion: Erik Matthiesen, Arne Madsen, Hermann Jacobsen, Per Fabricius, Erik Nørskov, Aage Junker og Lene Ilsøe Nielsen Layout: Helle W. Schaloske 5. årgang Eftertryk kun efter aftale med redaktionen og altid med kildeangivelse. Årsskriftet kan rekvireres ved henvendelse til Danfoss Historisk Arkiv. Side 3

4 Arkivet har fået gode, ny lokaler oversigt over arkivalierne, ligesom der er bedre arbejdsforhold. Den 16. september var vi klar til at indvi de nye lokaler med et åbent hus-arrangement, hvor i alt deltog i festlighederne heriblandt Bitten Clausen og Peter M. Clausen og frue. Der var endvidere repræsentanter fra omegnens lokalarkiver og museer. Danfoss Historisk Arkiv får i forbindelse med etablering i Maikroens lokaler mulighed for gradvist at åbne dørene for offentligheden, således at flere kan få udbytte af arkivet. Dette vil ske gennem Danfoss besøgsfunktion. Af Peter J. Mortensen, bestyrelsesformand i Danfoss Historisk Forening Det er næsten uoverkommeligt at arkivere alt, hvad der tilflyder arkivet. Der forestår et omfattende sorteringsarbejde af de mange dokumenter og øvrige genstande, der næsten dagligt ankommer til Danfoss Historisk Arkiv. Vi bestræber os på, at noget værdifuldt ikke går tabt. For at mindske denne risiko har vi omorganiseret arkivets arbejdsgrupper, så foreningens ca. 50 medlemmer er ordnet i ti grupper med hver sit fagområde, f.eks. produkter, organisation, markedsforhold etc. De respektive gruppeformænd har ansvaret for, at alt værdifuldt materiale bliver arkiveret. En stor del af aktiviteterne i det seneste halve års tid er gået med at flytte arkivet fra kælderen i Elsmark til Maikroen. Og nu er det hele ved at være på plads. Vi, der arbejder i arkivet, er meget tilfredse med de nye lokaliteter. Der er langt bedre Selv om flytningen af arkivet har taget hårdt på de eksisterende ressourcer, har der været overskud til andre interessante aktiviteter. Arkivet har medvirket med ideer til og opsætning af radiatortermostatens historie i Danfoss Universe, en fortællende udstilling om 40 års udvikling af et Danfoss produkt. Det er meningen, at denne udstilling skal danne forbillede for kommende udstillinger af andre produkter, hvoraf ekspansionsventilen er højt prioriteret. Arkivet assisterer Teglværksmuseet Cathrinesminde med produkter og bannere til en kommende Danfoss udstilling i sommeren Samme sted opføres et egnsspil om Danfoss, hvortil arkivet har givet input, samt udlånt rekvisitter til forestillingen. Generelt fornemmes en stigende interesse for arkivets arbejde. Både internt og eksternt kommer der mange forespørgsler om gammelt og nyt fra virksomhee 4

5 dens næsten 80 år lange historie. I langt de fleste tilfælde kan der svares positivt i sådanne sager, hvilket er medvirkende til at fremme arbejdsglæden blandt medarbejderne. Danfoss Historisk Forening, dvs. arkivets medarbejdere, forsøger løbende at være ajourført med hensyn til Danfoss nutidige drift. Eksempelvis har foreningen haft en meget udbytterig studietur til Danfoss i Viby og Silkeborg, hvor der var lejlighed til at se den automatiske produktion af radiatortermostater. Der har desuden været rundgang i fabrikkerne i Nordborg samt indlæg af Axel Jepsen om Danfoss Solar Inverters. Alt sammen noget, som arkivets medarbejdere har sat stor pris på. I henhold til Danfoss Historisk Forenings vedtægter skal to medlemmer i bestyrelsen være udpeget af Danfoss. Aage Junker har siden arkivets start været det ene medlem. Aage har været til stor nytte i arkivet, specielt i forbindelse med udarbejdelse og udgivelse af publikationer. Han går nu på efterløn og efterfølges af Karsten Erslev Holt fra Sauer-Danfoss. Vi bestræber os på som altid i arkiv og forening at indsamle og bevare dokumentationsmateriale og produkter, som kan bidrage til at fastholde og uddybe historien om Danfoss og om grundlæggeren Mads Clausen og hans familie. Side 5

6 Danfoss Historisk Forening/ Danfoss Historisk Arkiv hvad er hvad? For læsere kan det nok virke en smule forvirrende med to benævnelser for et område, der faktisk har med samme sag at gøre, nemlig at sikre historien om Danfoss, gældende lige fra den tid, da Mads Clausen udviklede de første ideer til produkter i 1933, frem til i dag og tiden fremover. For muliggørelse af dette blev Danfoss Historisk Forening stiftet i foråret Formålet med denne forening var i første omgang at oprette et arkiv, der primært skulle omfatte arkivalier af papirmæssig art under navnet Danfoss Historisk Arkiv med geografisk placering i kælderen under E1. Aktiviteterne med sortering, registrering og arkivering af disse arkivalier på en måde, så genfinding er mulig, har frem til nu været foretaget af medlemmer tilknyttet Danfoss Historisk Forening. I efteråret 2006 blev foreningen bedt om at udvide sit virkeområde til også at omfatte den produktmæssige side af Danfoss historien. Frem til nu har Danfoss Historisk Forening og Danfoss Historisk Arkiv været tilknyttet hvert sit organisationsområde. Aktiviteterne i forbindelse med etablering og drift af Danfoss Historisk Arkiv har imidlertid vist sig så omfattende, at firmaet med virkning fra 1. november i år har besluttet, at såvel foreningen som arkivet fremover skal være tilknyttet Bitten og Mads Clausens Fond, men med hver sin ledelse. Ved denne ændring blev det daglige ansvar for opbygning og drift af Historisk Arkiv overdraget til Georg Meister, mens ledelsen og ansvaret for foreningen fortsat ligger hos foreningens valgte bestyrelse. Georg Meister udtrykker i den forbindelse, at han vil varetage ansvaret for Historisk Arkiv i tæt samarbejde med Danfoss Historisk Forening og siger endvidere følgende: Jeg har igennem et par år haft fornøjelsen af at være medlem af bestyrelsen for Danfoss Historisk Forening og derigennem oplevet, hvor engageret de frivillige i foreningen er i forbindelse med såvel foreningens som arkivets aktiviteter. Jeg er derfor ikke i tvivl om, at vi i samarbejde vil få et Danfoss Historisk Arkiv, der vil fastholde og uddybe historien om Danfoss. Georg Meister, leder af Danfoss Historisk Arkiv Side 6

7 Danfoss er fuld af forkortelser I begyndelsen af 60 erne fik nye medarbejdere ved ansættelsen en orientering fra Personalekontoret om, at de nok var kommet til forkortelsernes Eldorado, og der ville gå et stykke tid, før de kunne forstå, hvad de mange forkortelser betød. Flere mente ikke, de var så tungnemme, at det skulle være et problem, men erkendte da senere, at det virkelig havde taget tid, inden de forstod Danfoss sproget. Et eksempel kunne være som denne lille oplevelse: MC havde været i DWF for at se den nye PW. Da han kom til DN, blev han kaldt ned til E01, hvor AG havde problemer med RT. UVF stod og læste en IO og kunne fortælle, at VF var i gang med at flytte en TLØ over som MLØ og var derfor gået til LK og PK, han havde også et møde i VIK. OVF sad på sit kontor i N34 med en Q-mand, som havde et VPC med fra IK. AC og SL var på trapperne med en KM. VM ringede og sagde, at de nye dele var afsendt til både RL og HL. RA var på vej for at lave en MTM, og PT gik i gang med at ændre linjen. IA stoppede de RT ere, som var på vej til FL. PL rekvirerede de nye dele. Sagen blev afsluttet med en IM til de implicerede parter. Ordforklaring MC Mads Clausen DWF Fabrikken i Flensborg PW Typebetegnelse på Kompressor DN Fabrikken i Nordborg E01 Betegnelse på bygningen i Elsmark AG Automatik-Gruppen RT Typebetegnelse på Termostaten UVF Underværkfører IO Intern Orientering VF Værkfører TLØ Timelønnet Medarbejder MLØ Månedslønnet Medarbejder LK Lønkontor PK Personalekontor VIK Velfærds og Interessekontor OVF Overværkfører N34 Adresse på kontor Q- mand VPC IK AC SL KM VM HL RL RA MTM Kvalitetsmedarbejder Vareprøvecertifikat Indkøbsfunktion Afdelingschef Sektionsleder Konstruktionsmeddelelse Varemodtagelse Halvfærdiglager Rålager Rationaliseringsafdeling Metode Tids Måling (nej, ikke Mere Til Mads ) PT Produktionsteknisk afdeling IA FL PL IM Inspektionsafdeling Færdigvarelager Produktionsplanlægning Intern Meddelelse Side 7

8 Barakkerne i Elsmark: Der var engang en fabrik Danfoss er i dag kendt som en verdensomspændende industrikoncern, der ud over aktiviteter i Danmark også har fabrikker, selskaber og forhandlere i en lang række andre lande en koncern, der globalt beskæftiger mere end medarbejdere. Men der var en tid, hvor forholdene var mere ydmyge og det hele noget lettere at overskue. I den lille bog»the Danfoss Story brudstykker af Danfoss historie«(udgivet af Danfoss Historisk Arkiv 2010) kan man således læse følgende i afsnittet Fabrikken tager form: Mads Clausen startede for sig selv i I virksomhedens første år blev der solgt 466 ventiler. Året efter blev salget firedoblet! Væksten fortsatte, og det kneb for Brødrene Müller i Vollerup, som støbte ventiler, at følge med; de var forsigtige med at investere i øget kapacitet. Mads var utålmodig, og i 1935 anskaffede han en drejebænk med henblik på selv at begynde fremstillingen af detaildele til sine ventiler. Fabrikken startede beskedent i et lille rum på loftet i fødegården. Her havde Mads sin seng og sin arbejdsplads. Han samlede ventilerne, og de blev trykprøvet i en balje vand, der stod midt på gulvet. Senere blev det indrettet som fabrikantens kontor, et ydmygt sted, hvorfra Mads styrede sin hastigt voksende virksomhed. Han flyttede først ud af rummet i 1962 til et kontor i den nye administrationsbygning. Side 8

9 Da var Danfoss en verdensomspændende virksomhed med ca ansatte. I 1935 var pladsen på loftet blevet for trang. Der skulle skaffes plads til maskiner og arbejdere, og et stykke af køkkenhaven blev inddraget for at give plads til en træbygning på 60 m². Hønsehuset er bygningen blevet kaldt, men det er og bliver en myte, at Danfoss startede i et hønsehus. I 1937 og 1938 blev der udvidet med yderligere 2x60 m². Men så var mulighederne også udtømte. Moderen ville ikke af med mere af sin have, fordi det så ville gå ud over frugttræerne. Udvidet blev der dog alligevel: Med en sav blev træbygningen skåret fri i sektioner og derefter løftet op. Der blev muret nye vægge af sten, og forsigtigt blev den oprindelige bygning sænket ned. På den måde blev arealet fordoblet, mens der samtidig blev arbejdet normalt i værkstederne. Efter 2. Verdenskrigs slutning var pladsmanglen stor. Mere end 400 arbejdere arbejdede under trange kår. Viljen til at udvide var der, men der var mangel på byggematerialer, og byggesagen trak ud. Endelig fik Mads Clausen lov til at nedrive nogle træbarakker i en tidligere flygt- ningelejr nord for Esbjerg. Materialerne blev fragtet til Als, og den første Elsmarkfabrik med i alt 8 barakker stod klar i Barakkerne var placeret umiddelbart nord for den nuværende fabrikshal, E1, på et areal, der udgjorde et hjørne af de ca. 14 tønder land jord, som Danfoss havde købt med udvidelse for øje. Men efterkrigstidens mangel på materialer betød, at man i første omgang måtte huse produktionen i træbarakker. Barakkerne, de fleste kom fra Richthofenlejren ved Esbjerg, var blevet demonteret og transporteret til Elsmark, hvor først den lokale snedker i Lavensby og senere en fast ansat snedkersvend, Falle, samlede dem igen. Arbejdskraften fik man ved om morgenen at gå over til den gamle smedje i Gilbro. Her samledes de arbejdssøgende, og her kunne fornødent mandskab hyres først til opsætning af barakkerne, derefter til opstilling af maskinerne og endelig for at arbejde i produktionen. Mens produktionsaktiviteterne var samlet i barakkerne, der lå på nordsiden af den nuværende E1, havde de administrative funktioner til huse ved fødegården. Side 9

10 Maikroen er nu blevet arkiv En gang kro altid kro!!! Sådan kan man ikke sige i dette tilfælde. Som mange ved, enten gennem selvoplevelse eller er blevet det fortalt, så har der gennem en række år været kursuslokaler samt en del kontorer i den gamle kro. Nu er der sket en temmelig stor ændring med disse forhold, idet en stor del af kroen er blevet lavet til Danfoss Historisk Arkiv. Arkivet har i nogle år haft til huse i bl.a. kælderen under E1 i Elsmark. Efter den fysiske flytning fra E1-kælderen til Maikroen, blev Maikroen åbnet for et såkaldt Åbent Hus -arrangement, fredag den 16. september Ikke fordi Maikroen var færdigindrettet til arkiv, men mere, fordi flytningen nu var nået så vidt, at man kunne se, hvorlangt man var kommet. Det var også muligt at bevæge sig rundt uden at skulle flytte kasser, produkter, mapper m.m. for at komme rundt. Kl. 12 var der inviteret gæster, bl.a. Bitten Clausen og Peter M. Clausen samt de ved arkivet tilknyttede medarbejdere og deres pårørende. Efter velkomst og lidt historie om arkivet af formanden Peter Mortensen bidrog Peter M. Clausen med nogle positive ord om arkivet og det arbejde, der her bliver udført. Et lettere traktement, sandwich, pølser og sodavand, kaffe og te, fulgte inden den egentlige rundvisning. Uden at der var egentlig optælling, skønnes der at have været mennesker med til arrangementet. Ganske tilfredsstillende. Ved indvielsen holdt Peter M. Clausen en tale, hvor han satte pris på den indsats, veteranerne gør for at samle historien om Danfoss og hans familie. Og så havde han en gave med til forsamlingen. Jeg har taget et byggeregnskab med. En komplet liste over materialer brugt til byggeriet af Villaen. Den blev færdig i Her er alle brugte materialer sirligt listet op, og det viser sig, at huset blev bygget for kr. Det kan være, den er lidt mere værd i dag, sagde han. Det bør også nævnes, at der var en del fra egnens øvrige arkiver/museer, der viste interesse. Efter kl.14 var der adgang for andre interesserede, og her kom der besøgende. Side 10

11 Åbent hus på Maikroen Der var pølser og sodavand til de inviterede. Bitten Clausen kiggede også forbi til åbent hus. Mange interesserede hørte John Hallenslev fortælle om arbejdet med flytningen. Side 11

12 Et tilbageblik i selskab med ældre veteraner Den 7. september havde Danfoss Historisk Arkiv inviteret nogle ældre veteraner til at besøge os på Maikroen. De havde alle været ansat i Danfoss i 40 erne og 50 erne, og vi ville gerne høre lidt om, hvad de havde oplevet dengang. De inviterede var Ernst Hildebrandt, Hans Chr. Petersen, Hans Erik Munch, Andreas Erichsen, Gunnar E.R. Olsen, Jørgen Hansen og Ernst M. Jensen. Der blev ikke foretaget egentlige interviews, men småhistorier fløj over bordet over en kop kaffe. Først blev de imidlertid vist rundt i arkivet, og de var meget imponerede over alt, hvad de så, og da vi igen sad omkring bordet begyndte snakken. Det var dengang, da... mit første møde med Mads Clausen var, da jeg var på vej et sted hen, og Mads Clausen råbte: Kan du ikke se? Jo, sagde jeg. Så sluk da lyset, blev der sagt.... Mads Clausen kom hver eftermiddag til tegnestuen og snakkede om sagerne. Når han havde gæster med, der var interesseret i vandstandskontrol, viste han en glaskugle frem. (red. den mangler vi i arkivet.) Mads Clausen syntes, det var sjovt at tabe den foran gæsterne, men den gik ikke i stykker. Den var elastisk og hoppede næsten som en bold.... jeg blev smidt ud fra Danfoss, inden jeg begyndte. Jeg boede i Nordborg og var ansat i et firma, der pudsede vinduer for Danfoss. Chefen, der plejede at pudse dem, var syg, så jeg skulle gøre det. Så kom direktør Flindt og sagde: Hvad laver du her? Jeg pudser vinduer. Hold op og forsvind, sagde han.... der var et skilt på ventilvaskerummet Tobaksrygning forbudt, at Mads Clausen kom en med stor kunde. Jeg sagde, at her måtte de ikke ryge, så de gik igen.... der var en, der vaskede fødder i håndvasken. Han blev anmeldt og fyret, og det udløste Fodbadstrejken i der ikke var noget, der hed sikkerhedsrepræsentant i Jeg stod ved en maskine på et bræt, og når jeg trådte ved siden af brættet, fik jeg stød. Jeg sagde det til værkføreren, der satte en polsøger på min pande og sagde, at der nok var overgang i maskinen. Jeg måtte derfor sørge for ikke at træde ved siden af brættet.... der var en, der lå og sov under en maskine i fabrikken. Hun var på nathold og sov, mens de andre arbejdede. De andre formåede at køre akkord, så man ikke opdagede, at hun ikke arbejdede.... Danfoss nægtede at betale ugeløn til mig, for jeg havde optjent en kæmpebonus ved et eller andet, og man mente derfor, at der var tale om en fejl. fortsættes på side 13 og 14 Side 12

13 Billedet er taget i produktionen i slutningen af 1940 erne.... der var luftalarm, og så skulle man i beskyttelsesrum. Hver gang, der havde været luftalarm, manglede der nogle æbler på en eller andens træ. Beskyttelsesrummet lå i frugtplantagen.... der ingen kantiner var i den gamle fabrik. Det kom først i den nye fabrik, og der var ingen køleskabe til madpakker, men man kunne købe mælk af mælkemanden. En dag var der en mus i en af mælkeflaskerne, der var fra Gildbro Mejeri. Skifteholdet fik aftenkaffe, og Himmarkbageren solgte wienerbrød ved bagindgangen til E2.... jeg var næstkommanderende i Hjemmeværnet. Kidde-Hansen og Andreas Jepsen var i den samme gruppe, men her var det mig, der gav ordrer. Jørgen Rieck var premierløjtnant, og han stillede i uniform på arbejde. (red. Rieck var vagtchef, så det var vel meget passende.)... man fik drejet akkorderne, så man kunne tjene noget mere. I maskiner, der skulle betjenes med begge hænder af sikkerhedshensyn, satte man bare noget i klemme noget tungt på den ene knap, så man kunne nøjes med at bruge den ene hånd. Damer med langt hår ved de små drejebænke ville ikke have hårnet på. En dame sagde nej til akkord. Der blev lavet flere studier, men hun sagde stadig nej. Så blev der lavet heldagsstudie på hende, og det viste sig, at hun kun var på sin arbejdsplads halvdelen af tiden, og så kunne hun endda køre akkorden 25 % op. Side 13

14 ... man mobbede hinanden, hvis der udelukkende var kvinder, men hvis der var en mand imellem, var der ikke noget. De kunne til gengæld enes, hvis de kom i selvstyrende grupper, for så fandt de ud af, hvem der fungerede bedst hvor.... man til at begynde med havde et talsmandssystem inden for fagbevægelsen, og de havde ikke forhandlingsret den kom i 1948/ der uden for drejeværkstedet var wc er med døre ud til det fri. I pauserne røg alle på toiletterne, og når man kunne se røgen dampe ud af det lille vindue i døren, kunne man ikke komme på toilettet. I 1947 begyndte man at ryge på sin arbejdsplads.... der altid var mange øgenavne: Kalle Klep, Kalle Dut, Persillegårne, Doffelkløj.... nogle købte fra kantinevognen på andres medarbejdernummer. Når lønsedlen kom, måtte man rundt og have fat i dem, der gjorde det. Hjælpekassen fik en krone for hver øl, der blev solgt. Det var ikke alle, der var ædru, når de skulle hjem om aftenen. Nogle skulle have mange øl for at komme gennem dagen, men man mente i første omgang ikke, at afvænning var virksomhedens opgave. Der var dog enkelte, der blev afvænnet på firmaets regning. Senere blev øl i arbejdstiden fyringsgrund. (red. Danfoss indførte en alkoholpolitik 1. juni 1991.)... der var en, der ikke kunne holde akkorden om dagen, men om natten gik det fint. Man fandt ud af, at han om natten hentede paller med færdige emner og sagde, at dem havde han lavet.... der blev trukket 2 kr. hver uge til Hjælpekassen, og så gav Danfoss det dobbelte. Kassen kunne bevilge 1 eller 2 ugers ophold på feriekoloni.... Hundslev (red. OVF Jørgen Sørensen) var i dårligt humør, når han kom om morgenen og fløjtede.... der var møde med formanden for Smedeforbundet. Problemet var, at de ufaglærte lavede faglært arbejde. Et andet møde var om, at faglærte lavede arbejde, der kunne laves af ufaglærte. Vi sluttede denne hyggelige snak over bordet med en lille frokost, og vi var blevet noget klogere på, hvordan det var, dengang da Side 14

15 Diverse anekdoter Den høje konge Mads Clausen er kendt for mange ting. Over det ganske land vil navnet Danfoss uvægerligt være tilknyttet Mads Clausen. Hans humoristiske sans og særlige lune gjorde ham endvidere afholdt i alle kredse. Har man besøgt Danfoss og museet, har man måske også været oppe at se Mads Clausens værelse i fødegården i Elsmark. Værelset har igennem mange år været stedet, hvor store tanker er tænkt, og hvorfra mange samtaler er ført med den ganske verden. Et populært sted for gæstebesøg. Trappen op til værelset blev efterhånden slidt, og den var i forvejen ret smal. Et varmerør går tværs over ved etageadskillelsen, så man måtte passe på hovedet. Da Dronning Ingrid og Kong Frederik den IX var på besøg i august 1951, skulle Kong Frederik selvfølgelig se værelset. Pas på hovedet, Deres majestæt, advarede Mads Clausen, men alligevel strejfede kongen varmerøret. Ja, det er derfor, vi kalder den for h o v e d t r a p p e n, Deres majestæt, smilede Mads Clausen lunt

16 Tilbuddene fra hotellet forud for festen lød på nedennævnte, udvalgte varer: Da var der ikke finanskrise I disse tider snakker man meget om finanskrise over hele jorden. Uden at begive os ud i store udredninger om, hvorfor vi er nået så vidt, er det måske tankevækkende lige at se på priserne på diverse varer, der f.eks. kunne købes på en restaurant for godt 60 år siden. Efter at freden havde sænket sig over verden i 1945, blev freden også fejret af Danfoss ved en stor fest på Nørherredhus den 20. oktober cocktail... kr. 1,50 1 øl... kr. 0,98 1 snaps... kr. 0,84 1 middag... kr. 4,00 1 kaffe m. 2 stk. wienerbrød... kr. 1,00 2 styk ostemad... kr. 1,20 Festen løb af stabelen som nævnt den 20. oktober 1945 med 412 deltagere og for den nette sum af i alt 8.444,25 kr. Af materialet fra Fredsfesten fremgår det, at der skelnes mellem en damekuvert og en herrekuvert, idet herrerne ud fra tildelte spisebilletter kunne få en snaps og en øl mere end damerne. I dag vil det af sundhedsmyndighedernes anbefaling fremgå noget i samme retning med 7 henholdsvis 14 som anbefalede værdier for antal genstande til damer henholdsvis herrer pr. uge. e 16

17 Lastbil på afveje I Sønderborg lige over for Sct. Marie Kirke og strygejernet kom en Danfoss chauffør i lastbil på afveje sidst i 1950 erne. Han kørte ind i turistbureauet. Chaufføren er blevet genkendt som Peter Olsen (i billedet tv. står han på ladet af lastbilen). Han var chauffør for Danfoss og kørte blandt andet for færdigvarelageret og byggeafdelingen. I mange år kørte Peter Olsen desuden rundt til Danfoss medarbejdere, som havde lånt værktø j på fabrikken en mulighed, alle kunne benytte sig af. De kunne låne svejsegrej til både ilt og gas og rør-bukkemaskiner. Det var Sophus Jørgensen, som stod for udlån. Billedet er taget af fotograf Hakon Henriksen, som var fotograf for Jyske Tidende og altså på pletten den dag, uheldet skete. Side 17

18 Vejnavn opkaldt efter fabrikant Mads Clausen Bystyret i Flensborg vedtog d. 24. maj 1973 at omdøbe et vejstykke nær den daværende Danfoss fabrik. Begrundelsen og meddelelsen fra bystyret fremgår af følgende: Ærede fru Clausen! Vi glæder os at kunne meddele Dem, at byrådet for Flensborg by d. 24. maj 1973 har vedtaget at omdøbe et m langt vejstykke til Mads-Clausen-Strasse. Vejen fører forbi Danfoss-fabrikken fra øst mod nord. Med denne vedtagne opkaldelse vil man værdsætte de store fortjenester af Deres afdøde mand, som han har opnået som grundlægger for den verdenskendte Danfoss-fabrik og Flensborg by. Virksomheden i vores by er af meget stor betydning for erhvervslivet og derfor også for Flensborgs videre udvikling. På den vedlagte plan kan De se det nøje forløb af Mads-Clausen-Strasse. Med venlig hilsen Bypræsident Overborgmester (Red.: Selv om Danfoss ikke længere har fabrik på Mads-Clausen-Strasse, har Danfoss, i kraft af etablering af Danfoss Silicon Power i en anden fabriksbygning, stadig stor betydning for erhvervslivet i Flensborg.) Ud over Flensborg er der desuden kendskab til, at gadenavnet Mads Clausens Vej er kendt og anvendt i følgende byer i Danmark: Bording, Hjørring, Holstebro, Silkeborg, Tinglev og Nordborg.

19 Så var det med at komme ud Fra tidligere medarbejder og nu afdøde Lorenz Christiansen har arkivet gennem et barnebarn modtaget nogle notater/historier, hvorfra nedennævnte er udtaget. Lorenz Christiansen var ansat fra 1940 til Lorenz Christiansen skriver: Der skete mange mærkelige ting under krigen, ting som vi ikke oplevede på andre fabrikker. Som før nævnt arbejdede jeg først i krigen som maskinarbejder. Så lavede de andre vrøvl. Så blev jeg medlem af dansk Smede- og Maskinarbejderforbund. Endelig blev jeg valgt til tillidsmand. (red. senere blev Lorenz Christiansen værkfører.) Da jeg havde været det en 14 dages tid, kom driftsingeniør Flint og klagede over, at nogen skrev utugtige ting i WC-husene. Jeg gav ham ret. Det kunne vi selvfølgelig ikke have. Vi måtte have nogle toiletter med fliser på væggene. De gamle toiletter bestod af et hul i jorden ude i æblehaven med et skur over og en stang til at sidde på. Når hullet var fyldt, blev der gravet et nyt, og skuret flyttet henover. Nævnte skure havde en luftspalte foroven, og fra nabobygningen var det muligt at sprø jte vand ind. Det blev g jort nogle gange, og så kom manden ud med bukserne nede om hælene!!! Side 19

20 Henvendelse til Danfoss Historisk Arkiv Hvis du har noget materiale om eller med relation til Danfoss, så hører vi meget gerne fra dig. Materialerne kan f.eks. være gamle fotos, dokumenter eller produkter. Det kan du finde i Arkivet Danfoss Historisk Arkiv indeholder bl.a.: Komplet produktsamling Originaler til diverse Danfoss film Diverse dias, fotos og videoer Pokaler fra firmaets sportsklubber Personaleblade Danfoss Journalen Telefonbøger Organisationsplaner A-håndbøger Brochurer Prislister Produkttegninger Bygningstegninger Danfoss Kalendere Avisudklip Kontorinventar Edb-udstyr. Sådan kontakter du arkivet Ring til os på tlf Send os en mail på Besøg os på Maikroen, L24. Du kan også besøge os på internettet. Adressen er dha.danfoss.dk Det kan du bruge arkivet til Søger du/din afdeling historiske oplysninger om Danfoss, så er der gode muligheder for at hente disse informationer og få spørgsmål besvaret i Danfoss Historisk Arkiv. Her kan du f.eks. få informationer om personale- og organisationsforhold, fabrikker, selskaber, produkter og mange andre ting. Arkivet ligger inde med et omfattende historisk materiale, bl.a. Danfoss medier, dokumenter, presseklip, film/video og fotos. Arkivet udgiver desuden historiske publikationer hæfter, pjecer eller bøger om Danfoss eller forhold med relation til Danfoss. Danfoss A/S CF-C 12/2011

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

BITTEN CLAUSEN. Gertraudt Jepsen. Gyldendal

BITTEN CLAUSEN. Gertraudt Jepsen. Gyldendal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gertraudt Jepsen BITTEN CLAUSEN Gyldendal I henhold til aftale med Gyldendal, er følgende uddrag af bogen Bitten Clausen historier

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Side 9 manden. Alder: 67. Start i branchen: 1979. Stilladsarbejdernes Brancheklub af

Side 9 manden. Alder: 67. Start i branchen: 1979. Stilladsarbejdernes Brancheklub af Side 9 manden Navn: Bopæl: Jørgen Bak Hvidovre Alder: 67 Start i branchen: 1979 Tillidshverv: 1920 Fanebærer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af StilladsInformation: - Allerførst vil vi ile med et stort

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

September 2012. Hej igen,

September 2012. Hej igen, September 2012 Hej igen, Så skriver jeg allerede igen! Det er ikke fordi værkstedet er færdigt endnu det er utroligt så længe det kan tage sådan er det når man selv er en der bare gør tingene og ham der

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell Side 12 Juni kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint restaureret Bolinder Munktell Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil: 4091 8264

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus StilladsInformation nr 86 - marts 2008 side 9 manden Navn: Bopæl: Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 Start i branchen: 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus Nuværende firma: Langborg Stilladser,

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv Årsrapport 2011 I.O.G.T. Rådgivning i Svendborg I.O.G.T Rådgivning i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v.

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v. RYGEPOLITIK GODKENDT Bestemmelser om røgfri miljø på Norddjurs kommunens arbejdspladser I medfør af Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer 5, stk. 1, og den af kommunalbestyrelsen i møde den 6.

Læs mere