Danfoss Historisk Arkiv og Forening Årsskrift 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danfoss Historisk Arkiv og Forening Årsskrift 2011 www.danfoss.com"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Historisk Arkiv og Forening Årsskrift 2011

2

3 Indholdsfortegnelse Arkivet har fået gode, ny lokaler... side 4 Danfoss Historisk Forening/Danfoss Historisk Arkiv hvad er hvad?... side 6 Danfoss er fuld af forkortelser... side 7 Maikroen er nu blevet arkiv... side 8 Der var engang en fabrik... side 10 Et tilbageblik i selskab med ældre veteraner... side 12 Anekdoter... side 15 Henvendelse til Danfoss Historisk Arkiv... side 20 Udgivet af Danfoss Historisk Arkiv Ansvarshavende redaktør: Peter J. Mortensen Redaktion: Erik Matthiesen, Arne Madsen, Hermann Jacobsen, Per Fabricius, Erik Nørskov, Aage Junker og Lene Ilsøe Nielsen Layout: Helle W. Schaloske 5. årgang Eftertryk kun efter aftale med redaktionen og altid med kildeangivelse. Årsskriftet kan rekvireres ved henvendelse til Danfoss Historisk Arkiv. Side 3

4 Arkivet har fået gode, ny lokaler oversigt over arkivalierne, ligesom der er bedre arbejdsforhold. Den 16. september var vi klar til at indvi de nye lokaler med et åbent hus-arrangement, hvor i alt deltog i festlighederne heriblandt Bitten Clausen og Peter M. Clausen og frue. Der var endvidere repræsentanter fra omegnens lokalarkiver og museer. Danfoss Historisk Arkiv får i forbindelse med etablering i Maikroens lokaler mulighed for gradvist at åbne dørene for offentligheden, således at flere kan få udbytte af arkivet. Dette vil ske gennem Danfoss besøgsfunktion. Af Peter J. Mortensen, bestyrelsesformand i Danfoss Historisk Forening Det er næsten uoverkommeligt at arkivere alt, hvad der tilflyder arkivet. Der forestår et omfattende sorteringsarbejde af de mange dokumenter og øvrige genstande, der næsten dagligt ankommer til Danfoss Historisk Arkiv. Vi bestræber os på, at noget værdifuldt ikke går tabt. For at mindske denne risiko har vi omorganiseret arkivets arbejdsgrupper, så foreningens ca. 50 medlemmer er ordnet i ti grupper med hver sit fagområde, f.eks. produkter, organisation, markedsforhold etc. De respektive gruppeformænd har ansvaret for, at alt værdifuldt materiale bliver arkiveret. En stor del af aktiviteterne i det seneste halve års tid er gået med at flytte arkivet fra kælderen i Elsmark til Maikroen. Og nu er det hele ved at være på plads. Vi, der arbejder i arkivet, er meget tilfredse med de nye lokaliteter. Der er langt bedre Selv om flytningen af arkivet har taget hårdt på de eksisterende ressourcer, har der været overskud til andre interessante aktiviteter. Arkivet har medvirket med ideer til og opsætning af radiatortermostatens historie i Danfoss Universe, en fortællende udstilling om 40 års udvikling af et Danfoss produkt. Det er meningen, at denne udstilling skal danne forbillede for kommende udstillinger af andre produkter, hvoraf ekspansionsventilen er højt prioriteret. Arkivet assisterer Teglværksmuseet Cathrinesminde med produkter og bannere til en kommende Danfoss udstilling i sommeren Samme sted opføres et egnsspil om Danfoss, hvortil arkivet har givet input, samt udlånt rekvisitter til forestillingen. Generelt fornemmes en stigende interesse for arkivets arbejde. Både internt og eksternt kommer der mange forespørgsler om gammelt og nyt fra virksomhee 4

5 dens næsten 80 år lange historie. I langt de fleste tilfælde kan der svares positivt i sådanne sager, hvilket er medvirkende til at fremme arbejdsglæden blandt medarbejderne. Danfoss Historisk Forening, dvs. arkivets medarbejdere, forsøger løbende at være ajourført med hensyn til Danfoss nutidige drift. Eksempelvis har foreningen haft en meget udbytterig studietur til Danfoss i Viby og Silkeborg, hvor der var lejlighed til at se den automatiske produktion af radiatortermostater. Der har desuden været rundgang i fabrikkerne i Nordborg samt indlæg af Axel Jepsen om Danfoss Solar Inverters. Alt sammen noget, som arkivets medarbejdere har sat stor pris på. I henhold til Danfoss Historisk Forenings vedtægter skal to medlemmer i bestyrelsen være udpeget af Danfoss. Aage Junker har siden arkivets start været det ene medlem. Aage har været til stor nytte i arkivet, specielt i forbindelse med udarbejdelse og udgivelse af publikationer. Han går nu på efterløn og efterfølges af Karsten Erslev Holt fra Sauer-Danfoss. Vi bestræber os på som altid i arkiv og forening at indsamle og bevare dokumentationsmateriale og produkter, som kan bidrage til at fastholde og uddybe historien om Danfoss og om grundlæggeren Mads Clausen og hans familie. Side 5

6 Danfoss Historisk Forening/ Danfoss Historisk Arkiv hvad er hvad? For læsere kan det nok virke en smule forvirrende med to benævnelser for et område, der faktisk har med samme sag at gøre, nemlig at sikre historien om Danfoss, gældende lige fra den tid, da Mads Clausen udviklede de første ideer til produkter i 1933, frem til i dag og tiden fremover. For muliggørelse af dette blev Danfoss Historisk Forening stiftet i foråret Formålet med denne forening var i første omgang at oprette et arkiv, der primært skulle omfatte arkivalier af papirmæssig art under navnet Danfoss Historisk Arkiv med geografisk placering i kælderen under E1. Aktiviteterne med sortering, registrering og arkivering af disse arkivalier på en måde, så genfinding er mulig, har frem til nu været foretaget af medlemmer tilknyttet Danfoss Historisk Forening. I efteråret 2006 blev foreningen bedt om at udvide sit virkeområde til også at omfatte den produktmæssige side af Danfoss historien. Frem til nu har Danfoss Historisk Forening og Danfoss Historisk Arkiv været tilknyttet hvert sit organisationsområde. Aktiviteterne i forbindelse med etablering og drift af Danfoss Historisk Arkiv har imidlertid vist sig så omfattende, at firmaet med virkning fra 1. november i år har besluttet, at såvel foreningen som arkivet fremover skal være tilknyttet Bitten og Mads Clausens Fond, men med hver sin ledelse. Ved denne ændring blev det daglige ansvar for opbygning og drift af Historisk Arkiv overdraget til Georg Meister, mens ledelsen og ansvaret for foreningen fortsat ligger hos foreningens valgte bestyrelse. Georg Meister udtrykker i den forbindelse, at han vil varetage ansvaret for Historisk Arkiv i tæt samarbejde med Danfoss Historisk Forening og siger endvidere følgende: Jeg har igennem et par år haft fornøjelsen af at være medlem af bestyrelsen for Danfoss Historisk Forening og derigennem oplevet, hvor engageret de frivillige i foreningen er i forbindelse med såvel foreningens som arkivets aktiviteter. Jeg er derfor ikke i tvivl om, at vi i samarbejde vil få et Danfoss Historisk Arkiv, der vil fastholde og uddybe historien om Danfoss. Georg Meister, leder af Danfoss Historisk Arkiv Side 6

7 Danfoss er fuld af forkortelser I begyndelsen af 60 erne fik nye medarbejdere ved ansættelsen en orientering fra Personalekontoret om, at de nok var kommet til forkortelsernes Eldorado, og der ville gå et stykke tid, før de kunne forstå, hvad de mange forkortelser betød. Flere mente ikke, de var så tungnemme, at det skulle være et problem, men erkendte da senere, at det virkelig havde taget tid, inden de forstod Danfoss sproget. Et eksempel kunne være som denne lille oplevelse: MC havde været i DWF for at se den nye PW. Da han kom til DN, blev han kaldt ned til E01, hvor AG havde problemer med RT. UVF stod og læste en IO og kunne fortælle, at VF var i gang med at flytte en TLØ over som MLØ og var derfor gået til LK og PK, han havde også et møde i VIK. OVF sad på sit kontor i N34 med en Q-mand, som havde et VPC med fra IK. AC og SL var på trapperne med en KM. VM ringede og sagde, at de nye dele var afsendt til både RL og HL. RA var på vej for at lave en MTM, og PT gik i gang med at ændre linjen. IA stoppede de RT ere, som var på vej til FL. PL rekvirerede de nye dele. Sagen blev afsluttet med en IM til de implicerede parter. Ordforklaring MC Mads Clausen DWF Fabrikken i Flensborg PW Typebetegnelse på Kompressor DN Fabrikken i Nordborg E01 Betegnelse på bygningen i Elsmark AG Automatik-Gruppen RT Typebetegnelse på Termostaten UVF Underværkfører IO Intern Orientering VF Værkfører TLØ Timelønnet Medarbejder MLØ Månedslønnet Medarbejder LK Lønkontor PK Personalekontor VIK Velfærds og Interessekontor OVF Overværkfører N34 Adresse på kontor Q- mand VPC IK AC SL KM VM HL RL RA MTM Kvalitetsmedarbejder Vareprøvecertifikat Indkøbsfunktion Afdelingschef Sektionsleder Konstruktionsmeddelelse Varemodtagelse Halvfærdiglager Rålager Rationaliseringsafdeling Metode Tids Måling (nej, ikke Mere Til Mads ) PT Produktionsteknisk afdeling IA FL PL IM Inspektionsafdeling Færdigvarelager Produktionsplanlægning Intern Meddelelse Side 7

8 Barakkerne i Elsmark: Der var engang en fabrik Danfoss er i dag kendt som en verdensomspændende industrikoncern, der ud over aktiviteter i Danmark også har fabrikker, selskaber og forhandlere i en lang række andre lande en koncern, der globalt beskæftiger mere end medarbejdere. Men der var en tid, hvor forholdene var mere ydmyge og det hele noget lettere at overskue. I den lille bog»the Danfoss Story brudstykker af Danfoss historie«(udgivet af Danfoss Historisk Arkiv 2010) kan man således læse følgende i afsnittet Fabrikken tager form: Mads Clausen startede for sig selv i I virksomhedens første år blev der solgt 466 ventiler. Året efter blev salget firedoblet! Væksten fortsatte, og det kneb for Brødrene Müller i Vollerup, som støbte ventiler, at følge med; de var forsigtige med at investere i øget kapacitet. Mads var utålmodig, og i 1935 anskaffede han en drejebænk med henblik på selv at begynde fremstillingen af detaildele til sine ventiler. Fabrikken startede beskedent i et lille rum på loftet i fødegården. Her havde Mads sin seng og sin arbejdsplads. Han samlede ventilerne, og de blev trykprøvet i en balje vand, der stod midt på gulvet. Senere blev det indrettet som fabrikantens kontor, et ydmygt sted, hvorfra Mads styrede sin hastigt voksende virksomhed. Han flyttede først ud af rummet i 1962 til et kontor i den nye administrationsbygning. Side 8

9 Da var Danfoss en verdensomspændende virksomhed med ca ansatte. I 1935 var pladsen på loftet blevet for trang. Der skulle skaffes plads til maskiner og arbejdere, og et stykke af køkkenhaven blev inddraget for at give plads til en træbygning på 60 m². Hønsehuset er bygningen blevet kaldt, men det er og bliver en myte, at Danfoss startede i et hønsehus. I 1937 og 1938 blev der udvidet med yderligere 2x60 m². Men så var mulighederne også udtømte. Moderen ville ikke af med mere af sin have, fordi det så ville gå ud over frugttræerne. Udvidet blev der dog alligevel: Med en sav blev træbygningen skåret fri i sektioner og derefter løftet op. Der blev muret nye vægge af sten, og forsigtigt blev den oprindelige bygning sænket ned. På den måde blev arealet fordoblet, mens der samtidig blev arbejdet normalt i værkstederne. Efter 2. Verdenskrigs slutning var pladsmanglen stor. Mere end 400 arbejdere arbejdede under trange kår. Viljen til at udvide var der, men der var mangel på byggematerialer, og byggesagen trak ud. Endelig fik Mads Clausen lov til at nedrive nogle træbarakker i en tidligere flygt- ningelejr nord for Esbjerg. Materialerne blev fragtet til Als, og den første Elsmarkfabrik med i alt 8 barakker stod klar i Barakkerne var placeret umiddelbart nord for den nuværende fabrikshal, E1, på et areal, der udgjorde et hjørne af de ca. 14 tønder land jord, som Danfoss havde købt med udvidelse for øje. Men efterkrigstidens mangel på materialer betød, at man i første omgang måtte huse produktionen i træbarakker. Barakkerne, de fleste kom fra Richthofenlejren ved Esbjerg, var blevet demonteret og transporteret til Elsmark, hvor først den lokale snedker i Lavensby og senere en fast ansat snedkersvend, Falle, samlede dem igen. Arbejdskraften fik man ved om morgenen at gå over til den gamle smedje i Gilbro. Her samledes de arbejdssøgende, og her kunne fornødent mandskab hyres først til opsætning af barakkerne, derefter til opstilling af maskinerne og endelig for at arbejde i produktionen. Mens produktionsaktiviteterne var samlet i barakkerne, der lå på nordsiden af den nuværende E1, havde de administrative funktioner til huse ved fødegården. Side 9

10 Maikroen er nu blevet arkiv En gang kro altid kro!!! Sådan kan man ikke sige i dette tilfælde. Som mange ved, enten gennem selvoplevelse eller er blevet det fortalt, så har der gennem en række år været kursuslokaler samt en del kontorer i den gamle kro. Nu er der sket en temmelig stor ændring med disse forhold, idet en stor del af kroen er blevet lavet til Danfoss Historisk Arkiv. Arkivet har i nogle år haft til huse i bl.a. kælderen under E1 i Elsmark. Efter den fysiske flytning fra E1-kælderen til Maikroen, blev Maikroen åbnet for et såkaldt Åbent Hus -arrangement, fredag den 16. september Ikke fordi Maikroen var færdigindrettet til arkiv, men mere, fordi flytningen nu var nået så vidt, at man kunne se, hvorlangt man var kommet. Det var også muligt at bevæge sig rundt uden at skulle flytte kasser, produkter, mapper m.m. for at komme rundt. Kl. 12 var der inviteret gæster, bl.a. Bitten Clausen og Peter M. Clausen samt de ved arkivet tilknyttede medarbejdere og deres pårørende. Efter velkomst og lidt historie om arkivet af formanden Peter Mortensen bidrog Peter M. Clausen med nogle positive ord om arkivet og det arbejde, der her bliver udført. Et lettere traktement, sandwich, pølser og sodavand, kaffe og te, fulgte inden den egentlige rundvisning. Uden at der var egentlig optælling, skønnes der at have været mennesker med til arrangementet. Ganske tilfredsstillende. Ved indvielsen holdt Peter M. Clausen en tale, hvor han satte pris på den indsats, veteranerne gør for at samle historien om Danfoss og hans familie. Og så havde han en gave med til forsamlingen. Jeg har taget et byggeregnskab med. En komplet liste over materialer brugt til byggeriet af Villaen. Den blev færdig i Her er alle brugte materialer sirligt listet op, og det viser sig, at huset blev bygget for kr. Det kan være, den er lidt mere værd i dag, sagde han. Det bør også nævnes, at der var en del fra egnens øvrige arkiver/museer, der viste interesse. Efter kl.14 var der adgang for andre interesserede, og her kom der besøgende. Side 10

11 Åbent hus på Maikroen Der var pølser og sodavand til de inviterede. Bitten Clausen kiggede også forbi til åbent hus. Mange interesserede hørte John Hallenslev fortælle om arbejdet med flytningen. Side 11

12 Et tilbageblik i selskab med ældre veteraner Den 7. september havde Danfoss Historisk Arkiv inviteret nogle ældre veteraner til at besøge os på Maikroen. De havde alle været ansat i Danfoss i 40 erne og 50 erne, og vi ville gerne høre lidt om, hvad de havde oplevet dengang. De inviterede var Ernst Hildebrandt, Hans Chr. Petersen, Hans Erik Munch, Andreas Erichsen, Gunnar E.R. Olsen, Jørgen Hansen og Ernst M. Jensen. Der blev ikke foretaget egentlige interviews, men småhistorier fløj over bordet over en kop kaffe. Først blev de imidlertid vist rundt i arkivet, og de var meget imponerede over alt, hvad de så, og da vi igen sad omkring bordet begyndte snakken. Det var dengang, da... mit første møde med Mads Clausen var, da jeg var på vej et sted hen, og Mads Clausen råbte: Kan du ikke se? Jo, sagde jeg. Så sluk da lyset, blev der sagt.... Mads Clausen kom hver eftermiddag til tegnestuen og snakkede om sagerne. Når han havde gæster med, der var interesseret i vandstandskontrol, viste han en glaskugle frem. (red. den mangler vi i arkivet.) Mads Clausen syntes, det var sjovt at tabe den foran gæsterne, men den gik ikke i stykker. Den var elastisk og hoppede næsten som en bold.... jeg blev smidt ud fra Danfoss, inden jeg begyndte. Jeg boede i Nordborg og var ansat i et firma, der pudsede vinduer for Danfoss. Chefen, der plejede at pudse dem, var syg, så jeg skulle gøre det. Så kom direktør Flindt og sagde: Hvad laver du her? Jeg pudser vinduer. Hold op og forsvind, sagde han.... der var et skilt på ventilvaskerummet Tobaksrygning forbudt, at Mads Clausen kom en med stor kunde. Jeg sagde, at her måtte de ikke ryge, så de gik igen.... der var en, der vaskede fødder i håndvasken. Han blev anmeldt og fyret, og det udløste Fodbadstrejken i der ikke var noget, der hed sikkerhedsrepræsentant i Jeg stod ved en maskine på et bræt, og når jeg trådte ved siden af brættet, fik jeg stød. Jeg sagde det til værkføreren, der satte en polsøger på min pande og sagde, at der nok var overgang i maskinen. Jeg måtte derfor sørge for ikke at træde ved siden af brættet.... der var en, der lå og sov under en maskine i fabrikken. Hun var på nathold og sov, mens de andre arbejdede. De andre formåede at køre akkord, så man ikke opdagede, at hun ikke arbejdede.... Danfoss nægtede at betale ugeløn til mig, for jeg havde optjent en kæmpebonus ved et eller andet, og man mente derfor, at der var tale om en fejl. fortsættes på side 13 og 14 Side 12

13 Billedet er taget i produktionen i slutningen af 1940 erne.... der var luftalarm, og så skulle man i beskyttelsesrum. Hver gang, der havde været luftalarm, manglede der nogle æbler på en eller andens træ. Beskyttelsesrummet lå i frugtplantagen.... der ingen kantiner var i den gamle fabrik. Det kom først i den nye fabrik, og der var ingen køleskabe til madpakker, men man kunne købe mælk af mælkemanden. En dag var der en mus i en af mælkeflaskerne, der var fra Gildbro Mejeri. Skifteholdet fik aftenkaffe, og Himmarkbageren solgte wienerbrød ved bagindgangen til E2.... jeg var næstkommanderende i Hjemmeværnet. Kidde-Hansen og Andreas Jepsen var i den samme gruppe, men her var det mig, der gav ordrer. Jørgen Rieck var premierløjtnant, og han stillede i uniform på arbejde. (red. Rieck var vagtchef, så det var vel meget passende.)... man fik drejet akkorderne, så man kunne tjene noget mere. I maskiner, der skulle betjenes med begge hænder af sikkerhedshensyn, satte man bare noget i klemme noget tungt på den ene knap, så man kunne nøjes med at bruge den ene hånd. Damer med langt hår ved de små drejebænke ville ikke have hårnet på. En dame sagde nej til akkord. Der blev lavet flere studier, men hun sagde stadig nej. Så blev der lavet heldagsstudie på hende, og det viste sig, at hun kun var på sin arbejdsplads halvdelen af tiden, og så kunne hun endda køre akkorden 25 % op. Side 13

14 ... man mobbede hinanden, hvis der udelukkende var kvinder, men hvis der var en mand imellem, var der ikke noget. De kunne til gengæld enes, hvis de kom i selvstyrende grupper, for så fandt de ud af, hvem der fungerede bedst hvor.... man til at begynde med havde et talsmandssystem inden for fagbevægelsen, og de havde ikke forhandlingsret den kom i 1948/ der uden for drejeværkstedet var wc er med døre ud til det fri. I pauserne røg alle på toiletterne, og når man kunne se røgen dampe ud af det lille vindue i døren, kunne man ikke komme på toilettet. I 1947 begyndte man at ryge på sin arbejdsplads.... der altid var mange øgenavne: Kalle Klep, Kalle Dut, Persillegårne, Doffelkløj.... nogle købte fra kantinevognen på andres medarbejdernummer. Når lønsedlen kom, måtte man rundt og have fat i dem, der gjorde det. Hjælpekassen fik en krone for hver øl, der blev solgt. Det var ikke alle, der var ædru, når de skulle hjem om aftenen. Nogle skulle have mange øl for at komme gennem dagen, men man mente i første omgang ikke, at afvænning var virksomhedens opgave. Der var dog enkelte, der blev afvænnet på firmaets regning. Senere blev øl i arbejdstiden fyringsgrund. (red. Danfoss indførte en alkoholpolitik 1. juni 1991.)... der var en, der ikke kunne holde akkorden om dagen, men om natten gik det fint. Man fandt ud af, at han om natten hentede paller med færdige emner og sagde, at dem havde han lavet.... der blev trukket 2 kr. hver uge til Hjælpekassen, og så gav Danfoss det dobbelte. Kassen kunne bevilge 1 eller 2 ugers ophold på feriekoloni.... Hundslev (red. OVF Jørgen Sørensen) var i dårligt humør, når han kom om morgenen og fløjtede.... der var møde med formanden for Smedeforbundet. Problemet var, at de ufaglærte lavede faglært arbejde. Et andet møde var om, at faglærte lavede arbejde, der kunne laves af ufaglærte. Vi sluttede denne hyggelige snak over bordet med en lille frokost, og vi var blevet noget klogere på, hvordan det var, dengang da Side 14

15 Diverse anekdoter Den høje konge Mads Clausen er kendt for mange ting. Over det ganske land vil navnet Danfoss uvægerligt være tilknyttet Mads Clausen. Hans humoristiske sans og særlige lune gjorde ham endvidere afholdt i alle kredse. Har man besøgt Danfoss og museet, har man måske også været oppe at se Mads Clausens værelse i fødegården i Elsmark. Værelset har igennem mange år været stedet, hvor store tanker er tænkt, og hvorfra mange samtaler er ført med den ganske verden. Et populært sted for gæstebesøg. Trappen op til værelset blev efterhånden slidt, og den var i forvejen ret smal. Et varmerør går tværs over ved etageadskillelsen, så man måtte passe på hovedet. Da Dronning Ingrid og Kong Frederik den IX var på besøg i august 1951, skulle Kong Frederik selvfølgelig se værelset. Pas på hovedet, Deres majestæt, advarede Mads Clausen, men alligevel strejfede kongen varmerøret. Ja, det er derfor, vi kalder den for h o v e d t r a p p e n, Deres majestæt, smilede Mads Clausen lunt

16 Tilbuddene fra hotellet forud for festen lød på nedennævnte, udvalgte varer: Da var der ikke finanskrise I disse tider snakker man meget om finanskrise over hele jorden. Uden at begive os ud i store udredninger om, hvorfor vi er nået så vidt, er det måske tankevækkende lige at se på priserne på diverse varer, der f.eks. kunne købes på en restaurant for godt 60 år siden. Efter at freden havde sænket sig over verden i 1945, blev freden også fejret af Danfoss ved en stor fest på Nørherredhus den 20. oktober cocktail... kr. 1,50 1 øl... kr. 0,98 1 snaps... kr. 0,84 1 middag... kr. 4,00 1 kaffe m. 2 stk. wienerbrød... kr. 1,00 2 styk ostemad... kr. 1,20 Festen løb af stabelen som nævnt den 20. oktober 1945 med 412 deltagere og for den nette sum af i alt 8.444,25 kr. Af materialet fra Fredsfesten fremgår det, at der skelnes mellem en damekuvert og en herrekuvert, idet herrerne ud fra tildelte spisebilletter kunne få en snaps og en øl mere end damerne. I dag vil det af sundhedsmyndighedernes anbefaling fremgå noget i samme retning med 7 henholdsvis 14 som anbefalede værdier for antal genstande til damer henholdsvis herrer pr. uge. e 16

17 Lastbil på afveje I Sønderborg lige over for Sct. Marie Kirke og strygejernet kom en Danfoss chauffør i lastbil på afveje sidst i 1950 erne. Han kørte ind i turistbureauet. Chaufføren er blevet genkendt som Peter Olsen (i billedet tv. står han på ladet af lastbilen). Han var chauffør for Danfoss og kørte blandt andet for færdigvarelageret og byggeafdelingen. I mange år kørte Peter Olsen desuden rundt til Danfoss medarbejdere, som havde lånt værktø j på fabrikken en mulighed, alle kunne benytte sig af. De kunne låne svejsegrej til både ilt og gas og rør-bukkemaskiner. Det var Sophus Jørgensen, som stod for udlån. Billedet er taget af fotograf Hakon Henriksen, som var fotograf for Jyske Tidende og altså på pletten den dag, uheldet skete. Side 17

18 Vejnavn opkaldt efter fabrikant Mads Clausen Bystyret i Flensborg vedtog d. 24. maj 1973 at omdøbe et vejstykke nær den daværende Danfoss fabrik. Begrundelsen og meddelelsen fra bystyret fremgår af følgende: Ærede fru Clausen! Vi glæder os at kunne meddele Dem, at byrådet for Flensborg by d. 24. maj 1973 har vedtaget at omdøbe et m langt vejstykke til Mads-Clausen-Strasse. Vejen fører forbi Danfoss-fabrikken fra øst mod nord. Med denne vedtagne opkaldelse vil man værdsætte de store fortjenester af Deres afdøde mand, som han har opnået som grundlægger for den verdenskendte Danfoss-fabrik og Flensborg by. Virksomheden i vores by er af meget stor betydning for erhvervslivet og derfor også for Flensborgs videre udvikling. På den vedlagte plan kan De se det nøje forløb af Mads-Clausen-Strasse. Med venlig hilsen Bypræsident Overborgmester (Red.: Selv om Danfoss ikke længere har fabrik på Mads-Clausen-Strasse, har Danfoss, i kraft af etablering af Danfoss Silicon Power i en anden fabriksbygning, stadig stor betydning for erhvervslivet i Flensborg.) Ud over Flensborg er der desuden kendskab til, at gadenavnet Mads Clausens Vej er kendt og anvendt i følgende byer i Danmark: Bording, Hjørring, Holstebro, Silkeborg, Tinglev og Nordborg.

19 Så var det med at komme ud Fra tidligere medarbejder og nu afdøde Lorenz Christiansen har arkivet gennem et barnebarn modtaget nogle notater/historier, hvorfra nedennævnte er udtaget. Lorenz Christiansen var ansat fra 1940 til Lorenz Christiansen skriver: Der skete mange mærkelige ting under krigen, ting som vi ikke oplevede på andre fabrikker. Som før nævnt arbejdede jeg først i krigen som maskinarbejder. Så lavede de andre vrøvl. Så blev jeg medlem af dansk Smede- og Maskinarbejderforbund. Endelig blev jeg valgt til tillidsmand. (red. senere blev Lorenz Christiansen værkfører.) Da jeg havde været det en 14 dages tid, kom driftsingeniør Flint og klagede over, at nogen skrev utugtige ting i WC-husene. Jeg gav ham ret. Det kunne vi selvfølgelig ikke have. Vi måtte have nogle toiletter med fliser på væggene. De gamle toiletter bestod af et hul i jorden ude i æblehaven med et skur over og en stang til at sidde på. Når hullet var fyldt, blev der gravet et nyt, og skuret flyttet henover. Nævnte skure havde en luftspalte foroven, og fra nabobygningen var det muligt at sprø jte vand ind. Det blev g jort nogle gange, og så kom manden ud med bukserne nede om hælene!!! Side 19

20 Henvendelse til Danfoss Historisk Arkiv Hvis du har noget materiale om eller med relation til Danfoss, så hører vi meget gerne fra dig. Materialerne kan f.eks. være gamle fotos, dokumenter eller produkter. Det kan du finde i Arkivet Danfoss Historisk Arkiv indeholder bl.a.: Komplet produktsamling Originaler til diverse Danfoss film Diverse dias, fotos og videoer Pokaler fra firmaets sportsklubber Personaleblade Danfoss Journalen Telefonbøger Organisationsplaner A-håndbøger Brochurer Prislister Produkttegninger Bygningstegninger Danfoss Kalendere Avisudklip Kontorinventar Edb-udstyr. Sådan kontakter du arkivet Ring til os på tlf Send os en mail på Besøg os på Maikroen, L24. Du kan også besøge os på internettet. Adressen er dha.danfoss.dk Det kan du bruge arkivet til Søger du/din afdeling historiske oplysninger om Danfoss, så er der gode muligheder for at hente disse informationer og få spørgsmål besvaret i Danfoss Historisk Arkiv. Her kan du f.eks. få informationer om personale- og organisationsforhold, fabrikker, selskaber, produkter og mange andre ting. Arkivet ligger inde med et omfattende historisk materiale, bl.a. Danfoss medier, dokumenter, presseklip, film/video og fotos. Arkivet udgiver desuden historiske publikationer hæfter, pjecer eller bøger om Danfoss eller forhold med relation til Danfoss. Danfoss A/S CF-C 12/2011

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Danfoss Historisk Arkiv og Forening Årsskrift 2010 www.danfoss.com

Danfoss Historisk Arkiv og Forening Årsskrift 2010 www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Historisk Arkiv og Forening Årsskrift 2010 www.danfoss.com Side 2 Indholdsfortegnelse Farvel til kælderen beretning fra DHF... side 4 To sider af samme sag... side

Læs mere

Guldhvalpen. Dorte Marcussen

Guldhvalpen. Dorte Marcussen Guldhvalpen Dorte Marcussen GULDHVALPEN Tekst og tegning Dorte Marcussen Udgivet i ét eksemplar i 1981 Til Frida og Karla 2013 Forlaget Muffin Der var uro i hundekennelen Hundens Fryd. Freja havde været

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

September 2012. Hej igen,

September 2012. Hej igen, September 2012 Hej igen, Så skriver jeg allerede igen! Det er ikke fordi værkstedet er færdigt endnu det er utroligt så længe det kan tage sådan er det når man selv er en der bare gør tingene og ham der

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Elleslettegård dagtilbud 1. juli 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Elleslettegård Gøngehusvej 162 2950 Vedbæk Leder: Arne Ptak

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt)

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt) Verbernes former Der er to slags verbeformer på dansk: de, der beskriver en situation, som den ser ud, mens den er der; og de der beskriver resultatet eller betydningen af situationen på et senere tidspunkt

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne?

Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne? Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne? Til pædagoger og børn, der gæster Digehytten. Da Ribe diget blev opført i 1911 14, var det både skovarbejdere fra Polen og enkelte lokale arbejdere, der var

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT Et manuskript af 7.3, Helsinge Realskole 5. gennemskrivning, februar 2010 1 SC 1.ext. kvarterspladsen forår dag. THOMAS(13)kommer gående med armen rundt om foran vandrehjemmet.

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer MIE MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer om at møde ham en dag. Mie er 8lippet, har blåt hår og bruger mere mascara end de 8leste. Hun elsker

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B

STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B HVAD NU HVIS Hvis Holbæk ikke var en by, så ville min ged falde om. Hvis Randers blev overtaget af fisk, så ville jeg pisse på et træ. Hvis jeg var

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling 1 Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling Da dette er Lokalhistorisk forenings 10. generalforsamling vil beretningen blive anderledes end tidligere års beretninger.

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS!

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS! FOR FANDEN, JENS! 31 En personlig beretning af Jens Rønn om faglige ambitioner og angsten for at blive syg igen. Af Jens Rønn Jeg hører sjældent musik. Ja, det er ikke mange gange i mit liv, jeg har hørt

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Side 9 manden Navn: Bjarne Holm

Side 9 manden Navn: Bjarne Holm StilladsInformation nr. 99 - juni 2011 Side 9 manden Navn: Bjarne Holm Bopæl: Brøndbyøster Alder: 54 Firma: JG Stilladser, København Start i branchen: 1980 Øgenavne: - I 80 erne Drengen eller Knægten -

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Stenlændernes Spejdermuseum 2013

Stenlændernes Spejdermuseum 2013 Stenlændernes Spejdermuseum 2013 v. 2.0/25.09.2013 Stenlændernes Spejdermuseum Kære alle. Så er tiden atter kommet til hyggeligt og udbytterigt samvær spejdermuseerne imellem. Det er tiden til at gøre

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Tekst: Karen Grøn, Sys Matthiesen Illustration og layout: Stine Sørensen Redaktør: Thomas B. Wilckens Bogen er sat med Arial Designeventyr Lær og leg med

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Blandet landhandel, men mest mælk Ved mejeriernes fremkomst i slutningen af 18oo- og begyndelsen af 1900-tallet kunne forbrugerne få frisk mælk og andre mejerivarer direkte

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Vi var kun 9 Veteraner, der tog af sted fra Udbygade klokken 9:00 i dag, og så var vi hele 4 voksne med på turen. Vi gik ned ad Sjællandsgade for at

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Svanemærket Printet i Danmark 2011. ISBN: 1. udgave, 1. oplag 978-87-993288-1-9 (paperback) 978-87-993288-2-6 (PDF e-bog)

Svanemærket Printet i Danmark 2011. ISBN: 1. udgave, 1. oplag 978-87-993288-1-9 (paperback) 978-87-993288-2-6 (PDF e-bog) Copyright 2011 Dortea Berg-Jensen Forsidefoto: Mette Berg-Jensen Omslag: Sitara Bruns Tilrettelægning og fotos: Dortea Berg-Jensen Coverillustrationer: Sven Aage Berg Bogen er sat med New Baskerville Tryk:

Læs mere

Kunst & historier: Hvem er manden? Hvad laver manden? Hvem kender manden? Tak til manden!

Kunst & historier: Hvem er manden? Hvad laver manden? Hvem kender manden? Tak til manden! nr.11 november 1996 4 Kunst & historier: Hvem er manden? Hvad laver manden? Hvem kender manden? Tak til manden! kunst & historier Portæt af kunstner Kjeld Jensen tegnet af Mette Falk Jeg spørger til Kjelds

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere