Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirkulære om. Orlov til børnepasning"

Transkript

1 Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001

2

3 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne indgået vedlagte aftale af 30. maj 2001 om visse ansættelsesretlige forhold i forbindelse med orlov til børnepasning. Aftalen supplerer de rettigheder, der følges af lov om børnepasningsorlov, jf. lov nr. 402 af 31. maj Aftalen regulerer for overenskomstansatte mfl. anciennitetsoptjening og pensionsbidragsindbetalingen i forbindelse med orlov til børnepasning. I medfør af tjenestemandslovens 58, stk. 4, og tjenestemandspensionslovens 4, stk. 5, er der endvidere efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet fastsat tilsvarende vilkår for tjenestemænd og andre ansatte med tjenestemandspensionsrettigheder. 2. Med hensyn til de generelle betingelser og vilkår i forbindelse med børnepasningsorlov henvises til lov nr. 402 af 31. maj 2000 om børnepasningsorlov samt bekendtgørelse nr af 14. december 2000 om orlov til børnepasning. Begge regelsæt administreres af Arbejdsministeriet. Herudover henvises til Personaleadministrativ Vejledning, kap 28.

4 2 Bevilling af orlov 3. Orlov til børnepasning kan alene gives uden løn. Ansættelsesmyndigheden kan således ikke supplere den lovbestemte orlovsydelse. Lov om børnepasningsorlov inddeler den maksimale orlovsperiode i en retsbaseret og en aftalebaseret del. For den orlovsperiode, der beror på aftale, afgør ansættelsesmyndigheden, om der kan gives orlov. Anciennitet 4. Under orlov til børnepasning såvel den retsbaserede som den aftalebaserede del optjener den ansatte normal løn- og opsigelsesanciennitet. Indtil 1. april 2001 var kun den del af orloven, som den ansatte har ret til, anciennitetsgivende, jf. orlovslovens 4, stk.6, men fra denne dato gælder det samme for aftalt børnepasningsorlov. Alle orlovsperioder vil som følge heraf indgå i opgørelsen af jubilæumsanciennitet, jf. cirkulære af 28. december 1989 om jubilæumsgratiale til personale i statens tjeneste. Pensionsforhold 5. Med virkning for børnepasningsorlov, der påbegyndes den 1. april 2001 eller senere, optjenes normal pensionsret under børnepasningsorlov såvel den retsbaserede som den aftalebaserede del. For overenskomstansatte og andre med forsikringsmæssige pensionsordninger indbetaler ansættelsesmyndigheden således løbende det sædvanlige arbejdsgiver- og egetbidrag til den ansattes pensionsordning. For tjenestemænd og andre med tjenestemandspensionsrettigheder indbetaler ansættelsesmyndigheden tilsvarende pensionsdækningsbidrag på 15 pct. af den pensionsgivende løn til Finanslovens 36. Pensionsvæsenet, og børnepasningsorloven medregnes i pensionsalderen.

5 Ferie 6. Ansatte, der er omfattet af ferieaftalen, jf. for tiden Finansministeriets cirkulære af 15. maj 1997, optjener under børnepasningsorlov ret til ferie med løn i de første 6 måneder af tjenestefrihedsperioden. Det forudsættes, at den ansatte genindtræder i tjenesten på et sådant tidspunkt, at afvikling af den optjente ferie kan ske efter ferieaftalens almindelige regler. Ansatte, der ikke er omfattet af ferieaftalen, optjener ikke ferie under orlov. 3 Særlige feriefridage 7. Ansatte, der er omfattet af aftalen om særlige feriefridage, optjener under børnepasningsorlov ret til særlige feriefritimer jf. Finansministeriets cirkulære af 20. september Indtil 1. april 2001 optjenes kun særlige feriefritimer i den del af orloven, som den ansatte har ret til, men fra denne dato vil den ansatte også optjene særlige feriefritimer i perioder med aftalt børnepasningsorlov. Afbrydelse af orlov 8. Hvis en ansat under orloven opfylder betingelserne for at gå på barselsorlov, jf. ligebehandlingsloven 7, har vedkommende ret til i stedet at gå på barselsorlov på de vilkår, som følger af ansættelsesforholdet. Ansatte, der er omfattet af aftalen om barsel, adoption og omsorgsdage, jf. for tiden Finansministeriets cirkulære af 11. juni 1999, vil således have ret til at afbryde børnepasningsorloven for at påbegynde graviditetsorlov 6 til 8 uger før fødslen afhængig af, om den pågældende vælger at anvende omsorgsdage før fødslen. Under orloven betales sædvanlig løn. Øvrige ansatte vil have ret til at afbryde børnepasningsorloven og påbegynde graviditetsorlov 4 uger før fødslen, og vil under orloven være omfattet af dagpengelovens almindelige regler.

6 4 Gruppelivsordningen 9. Ansatte, der er omfattet af gruppelivsordningen for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv., jf. for tiden Finansministeriets cirkulære af 15. september 1998, er under børnepasningsorlov dækket af gruppelivsforsikringen i hele orlovsperioden. 10. Cirkulæret har virkning fra den 1. april Samtidig ophæves cirkulære af 10. maj 1995 om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning. Finansministeriet Personalestyrelsen Den 30. maj 2001 P.M.V. E.B. Lisbet Aabye

7 5 BILAG Aftale om visse ansættelsesretlige forhold i forbindelse med orlov til børnepasning 1. Denne aftale gælder for ansatte omfattet af overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der er tilsluttet disse. Aftalen gælder endvidere for tjenestemandslignende ansatte med en forsikringsmæssig pensionsordning. 2. Perioder, hvor en ansat efter aftale afholder orlov i henhold til lov om børnepasningsorlov, medregnes ved beregning af løn- og opsigelsesanciennitet. 3. Under orlov til børnepasning indbetaler ansættelsesmyndigheden løbende det overenskomstaftalte arbejdsgiver- og egetbidrag til den ansattes pensionsordning. 4. Aftalen træder i kraft ved underskrivelsen og har virkning fra 1. april Stk. 2. Bestemmelsen i 3 om indbetaling af pensionsbidrag har virkning for orlovsperioder, der påbegyndes 1. april 2001 eller senere. Stk. 3. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 1. april, dog tidligst 1. april København, den 30. maj 2001 Statsansattes Kartel Finansministeriet Peter Waldorff P.M.V. E.B. Lisbet Aabye

8 6 Statstjenestemændenes Centralorganisation II Tommy Agerskov Thomsen Akademikernes Centralorganisation Svend M. Christensen Lærernes Centralorganisation E.B. Max Haugaard Nielsen Overenskomstansattes Centralorganisation Finn Busse Jensen

9 7 Cirkulære af 30. maj 2001 J. nr / Pris 10,00 kr. Perst. nr Henvendelse vedrørende dette cirkulære rettes til Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal København K Telefon Telefax Yderligere eksemplarer kan købes ved henvendelse til Schultz Information Telefon

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Vejledning om fleksjob

Vejledning om fleksjob Vejledning om fleksjob Dokument nr: 216040 December 2004 (Nedenstående vejledning er en bearbejdning af afsnittet om fleksjob i Personalstyrelsen og CFU: Vejledning om socialt kapitel i staten - juni 2004.

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2008 Cirkulære af 12. december 2008 Perst. nr. 075-08 PKAT nr. J.nr. 08-646-8 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl.

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. Oktober. 2012 2012 2014 Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. 2 Indholdsfortegnelse Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår Den Offentlige Gruppe for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen 2011 Organisationsaftale For Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 DSB og DSBFirst Overenskomster Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 Teksterne i denne folder gælder for overenskomstansatte ved DSB og DSBFirst Forord Denne folder indeholder de overenskomsttekster,

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 18. februar 2008 11.30 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en periode

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere