KIRKEBLADET THYBORØN. Et kirkeskib Læse mere side 2. Kirkebyggeriet Læse mere side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLADET THYBORØN. Et kirkeskib Læse mere side 2. Kirkebyggeriet Læse mere side 6"

Transkript

1 KIRKEBLADET THYBORØN Et kirkeskib Læse mere side 2 Kirkebyggeriet Læse mere side 6 8SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2010 ÅRGANG 65

2 ET KIRKESKIB AF SOGNEPRÆST ROBERT ENEVOLDSEN Traditionen med kirkeskibe er lang. Det ældst bevarede kirkeskib i Danmark er fra omkr. år Kigger man ud over Europa vil man snart opdage, at kirkeskibene hører til i de kystnære bykirker, således vil man også i mange landsbykirker savne et kirkeskib. Kirkeskibe er af vidt forskellig størrelse. Det mindste kirkeskib her til lands er blot 25 cm. lang. Det længste hænger i Århus Domkirke og er 3,50 meter langt. Det mest almindelige er dog et sted mellem en meter og halvanden. Det er fortalt mig, at man i en kirke på Færøerne har ophængt en robåd. Menighedsrådet her i Thyborøn har i anledning af ny kirke også været omkring kirkeskibet her. Det er af ældre dato, det er et krigsskib. I begyndelsen hang det i midterskibet, men da den nye altertavle kom, blev det fl y- ttet til nordre sideskib, og der hang det, indtil det blev taget ned. Vi har dog valgt at beholde det, og det er derfor blevet renoveret hos Henning Thalund i Svendborg, som har kirkeskibe som sin store lidenskab. Samtidig med det gamle har der fra forskellig side i menighedsrådet været ønske om et nyt kirkeskib. Det skulle ikke være et krigsskib, men derimod en fi skekutter. Der blev iværksat en indsamling til projektet, og det viste sig straks, at der både var villighed og interesse for indsamlingen. Et fi rma var således nok til projektets iværksættelse. Det nye kirkeskib bliver på 130 centimeter, det vil blive bygget efter tegning fra Hvide Sande Bådværft, og det vil ligne de skibe, som værftet af nyere dato har leveret i fuld størrelse til fi skeri fra Thyborøn. Det er endnu ikke bestemt hvor de to kirkeskibe skal hænge, når kirken indvies i 2011, men det mest selvfølgelige sted er i kirkerummet. Når kirkerummet er det mest velvalgte sted, hænger det sammen med den bibelske sammenhæng. Når vi der tænker på skib, så skal vi tænke på Noas ark. Arken blev bygget efter ordre fra Gud til Noa for at redde Noa og hans familie samt dyrene fra den syndfl od Gud ville sende, fordi Gud så, at jorden var fordærvet, og at menneskene på den handlede fordærveligt. Da sagde Gud til Noa:»Jeg har besluttet at gøre ende på alle mennesker, for de er skyld i, at jorden er fuld af vold. Nu vil jeg ødelægge dem sammen med jorden«. 1. Mos. 6,11ff. Nu er det så sådan, at den historie med Noa og arken får en ny betydning i NT, for der hedder det.:» i den blev nogle få, nemlig otte sjæle, frelst gennem vand. Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer«. 1. Peter 3,20f. Der går altså en linie fra Noa over dåben og frem til kirkeskibet i kirken. For når et barn døbes, så døbes det først og fremmest til den korsfæstede og opstandne frelser, men det døbes også til at være et levende lem af menigheden, det fremgår også af ritualet:»styrk dem til at være levende lemmer af din menighed«. Det sker ved mange tiltag, det sker ved dåbsoplæring, men det sker også ved gudstjenesten, for der oplæres og styrkes man til en levende tro. Endelig ligger der også en anden symbolik i forholdet mellem kirkeskibet og det døbte menneske. Vort liv er som en sejlads. Og hver fuldendt sejlads ender i en havn, vi kunne kalde det den himmelske havn, men skal vi ende der, så gælder det om, at have den rette kaptajn ombord, og det er Jesus, som er vejen og sandheden og livet. Han har gjort alt til din frelse, så følg ham. 2

3 BEGRAVEDE / BISATTE DØBTE 16/04 Johanne Kirk Fravn 27/06 Maise Høy Brandsborg 21/04 Sonja Andersen 27/04 Else Horshauge Christensen 19/05 Laurits Kynde Pedersen 02/06 Jane Sonja de Lemos 08/06 Krista Margit Pedersen 29/06 Martha Aleksandra Andersen 30/06 Ellen Marie Kristiansen 06/07 Johnny William Jensen FRA PRÆSTEN Præsten har fri/ferie: 26.september; oktober; november. I nævnte perioder henvises til Karsten Christensen, Harboøre. Tlf OPSLAG Tag blot jeres børn med til gudstjeneste. Under prædikenen er der børnekirke. I slutningen af sidste salme før prædikenen går en voksen med de mindre børn ud i dåbsrummet til børnekirke HVOR HENVENDER MAN SIG? Ved navneændring? Sker ved henvendelse til sognepræsten, som vil være behjælpelig med ansøgningen og om det kan lade sig gøre? En navneændring koster i dag 440 kr. Ved dåb? Dåb aftales i god tid inden dagen. Inden dåbsdagen har vi en samtale, så man ved hvordan man skal forholde sig, og kan være tryg ved det der foregår. Ved vielse? I god tid aftaler man datoen med præsten, så kirken kan blive reserveret. Efterfølgende en samtale omkring vielsen, hvor ritualet gennemgås og salmer vælges. Prøvelsesattest fås på Borgmesterkontoret i kvindens bopælskommune. Ved dødsfald? Pårørende henvender sig til sognepræsten og aftaler tid for begravelse/bisættelse, samt tid for samtale. Anmeldelsen er en formular, der skal udfyldes, og det sker i reglen hos bedemanden, som derfor også skal have de personlige papirer omkring anmeldelsen. Samtale / besøg? Enhver er velkommen til at kontakte sognepræsten for en samtale. Ønsker man besøg af præsten, ønsker man hjemmealtergang, skal man blot kontakte præsten. Ønsker man besøg af præsten på sygehuset, skal man ikke holde sig tilbage. Præsten har altid tavshedspligt! 3

4 SEPTEMBER Torsdag d. 9. kl Samtalemøde i Missionshuset over Åbenbaringen kap.1. Bibelkredsene samles hos Anne Marie og Albert Krogh, Limfjordsvej 11 og hos Elly og Morten Lund, Vesterhavsgade 120 Lørdag d. 11. kl »Syng den igen«, med forskellige medvirkende. Det foregår i Lemvig Idrætsog Kulturcenter. Billetpris 140 kr. ved forudbestilling. Ved døren 160 kr. Mandag d. 13. Mandag d. 20. kl Sømandskredsen samles på Vesterhavsgade 150. Torsdag d. 23. kl Møde v/ Thorvald Jensen Mandag d. 27. KALENDER OKTOBER Mandag d. 4. kl Kvindestævne i Lemvig Missionshus v/ Miss. Oda Mølgaard Hansen, Ølgod Tirsdag d. 5. kl Sognemøde i Missionshuset Torsdag d. 7. kl Møde v/ Formand for ISM Ole Dahl, Skive Mandag d. 11. Torsdag d. 14. kl Samtalemøde i Missionshuset over Åbenbaringen 2,1-11. Bibelkredsene samles hos Else Marie og Lars Røn, Mågevej 15 og hos Anni og Robert Enevoldsen, Vesterhavsgade 150 Tirsdag d. 19. kl Møde i Bøvlingbjerg Missionshus v/ Miss. Villy B. Sørensen, Hammel Onsdag d. 20. kl Møde i Harboøre Missionshus v/ Miss. Villy B. Sørensen, Hammel Torsdag d. 21. kl Møde i Nørre Nissum Missionshus v/ Pastor Frede Møller, Hinge Torsdag d. 28. kl Sømandskredsen samles på Vesterhavsgade 150 NOVEMBER Mandag d. 1. Torsdag d. 11. kl Fællesspisning i Missionshuset, derefter møde v/ Tage Grønkjær som tillige har sit kor med. Mandag d. 15. Mandag d. 15. kl Kredsmøde i Humlum Missionshus v/ Miss. Søren Grysbæk, Horsens Torsdag d. 18. kl Samtalemøde i Missionshuset over Åbenbaringen kap. 2, Bibelkredsene samles hos Lis og Hans Holmsgaard, Sprogøvej 27 og Nelly og Poul Erik Krogh, Anholtvej 13 Torsdag d. 25. kl Sømandskredsen samles på Vesterhavsgade 150 Mandag d

5 GUDSTJENESTER SEPTEMBER Søndag d s.e. Trinitatis kl Sogneudfl ugt Johs. 5,1-15 Torsdag d. 9. kl »Hav-Fjord«Søndag d s.e. Trinitatis kl Luk. 10,38-42 Søndag d s.e. Trinitatis kl (9.40) Høstgudstjeneste Johs. 11,19-45 Søndag d s.e. Trinitatis kl Erik Lunde Mark. 2,14-22 Torsdag d. 30. kl Skattekisten OKTOBER Søndag d s.e. Trinitatis kl Johs. 15,1-11 Torsdag d. 7. kl »Hav-Fjord«Søndag d s.e. Trinitatis kl Johs. 1,35-51 Søndag d s.e. Trinitatis kl Karsten Christensen Matt. 21,28-44 Søndag d s.e. Trinitatis kl Agape Luk. 13,1-9 Søndag d s.e. Trinitatis kl BUSK Matt. 18,1-14 NOVEMBER Søndag d. 7. Alle helgen kl Matt. 5,13-16 Søndag d s.e. Trinitatis kl Indre Mission Johs. 5,17-29 Torsdag d. 18. kl »Hav-Fjord«Søndag d. 21. S. s. i kirkeåret kl Karsten Christensen Matt. 11,25-30 Søndag d s. i advent kl Matt. 21,1-9 INDSAMLINGER 20. juni»åbne Døre« kr. MENIGHEDSRÅDET Ordinære møder afholdes: Tirsdag d. 14/09, mandag d. 11/10 og tirsdag d. 09/11. Møderne afholdes i Missionshuset. Dagsorden før mødet og referat efter mødet kan ses på 5

6 Ifølge arkitekternes ud - sagn skrider ting ene fi nt frem, der sker hele tiden noget nyt. Efter sommerferien vil man påbegynde lægningen af kobbertaget. Samtidig vil man som led i et byfornyelsesprojekt renovere den del af Vesterhavsgade, der er ud for kirken, og derefter strækningen ned ad Kirkevej. Det vil kræve en lukning af Vesterhavsgade i den periode, dog sådan at man kører inde på kirkens grund i anlægsperioden. Senere vil der blive etableret fl iser omkring kirken. Det er fl iser, som i overfl aden har form efter høfdeblokkene. De vil måle en meter i bredden og to meter i længden, de vil også få en krog i midten, krogen vil dog blive dækket af med en sort skiferplade. Indvendigt arbejder man videre med gulvbelægningen. Kirkerummet, sognelokalet samt konfi rmandstuen vil få trægulv lærkeklodser. Kapel, gangarealer og toiletter vil blive belagt med Italiensk granit. Døre og vinduer vil blive i såkaldt søstål, som er meget modstandsdygtigt overfor vores til tider barske klima og rent overfl ademæssigt vil det være vedligeholdelsesfrit. KIRKEBYGGERIET Med hensyn til indvielsen af kirken, så er den blevet udskudt til februar. I øjeblikket har vi en ansøgning liggende i Kirkeministeriet om at få bygningen indviet. Når vi ved den endelige dato, vil Biskoppen indkalde provst, menighedsråd og præst til planlægning af dagen. Biskoppen har på forhånd givet tilsagn om, at gudstjenesten gerne må foregå om eftermiddagen, da vi ønsker, at præsterne fra provstiet skal have anledning til at deltage. Som det fremgår af ovenstående, vil der således heller ikke i år blive julegudstjeneste i egen kirkebygning. Vi havde også ønsket besøg af Herning Kirkes Drengekor under ledelse af Mads Bille. Det skulle have været afviklet i december, men lykkeligvis er de gået med til at fl ytte koncerten til foråret, så der er noget at glæde sig til. KIRKEHØJSKOLE -»FRA JORD TIL HIMMEL Onsdag d. 27. oktober, kl i Møborg Kirke:»Menneskelig lidelse, tro og håb i Jobs bog«v/ pastor Bo Knudsen.»Slange salamander og skelet, billeder på gravminder«v/ pastor Gunda Jørgensen, Vandborg. Tirsdag d. 9. november, kl i Dybe Kirke»Jesu lidelse og døds betydning«v/ pastor Henning Bjerg Mikkelsen. Samt»Korssymbolik«Tirsdag d. 23. november, kl i Tørring Kirke»Klokkeklang og englesang«om evighedens genklang på jord v/ pastor Iben Tolstrup.»Kirkeklokken i kulturhistorisk perspektiv«v/ Inger Tolstrup tidl. Museumsinspektør, Frilandsmuseet i København. 6

7 Sogneudflugt Søndag d. 5. september. Vi indleder med en morgengudstjeneste, derefter kører vi til Viborg, hvor vi blandt andet skal ud at sejle på Viborgsøerne. Sidst på dagen spiser vi en god middag på et hotel, derefter kører vi hjem. Prisen er 100 kr. for både bus og middag. Tilmelding nødvendig. (se nærmere i Lokalavisen). Jubilæum Søndag d. 12. september fejrer Harboøre Kirke 100 års jubilæum. Jeg er som afl øserpræst derude inviteret med fra om formiddagen, derfor er der først gudstjeneste her i Thyborøn kl I øvrigt ønsker vi hjerteligt tillykke med jubilæet i Harboøre. Jubilæet er samtidig en understregning af, at de også har prøvet at få en ny kirke, for der har jo været en før den nuværende. Høstgudstjeneste Søndag d. 19. september, kl Først fej rer vi gudstjeneste, hvor vi synger vore kendte høstsalmer. Vi går offergang til fordel for: Folkekirkens Mission, Børnekredsen, FDF og Søn dagsskolen. Efter gudstjenesten drikker vi kir kekaffe og synger nogle høstsange og efterårssange. Kom og vær med og få en god formiddag. Skattekisten Torsdag d. 30. september, kl Her har jeg blot lyst til at sige som på TV:»Nøøj det er for børn!«. Efter en kort gudstjeneste med både aktivitet og sang, spiser vi spaghetti og kødsovs. Kom og vær med, der er noget at glæde sig til. Sognemøde Tirsdag d. 5. oktober, kl i Missionshuset. Vi får besøg af Ruth Brik Christensen, Engesvang. Hun vil til den tid netop være vendt hjem fra endnu et ophold som udsendt for KFUM s Soldatermission til Afghanistan. Emnet bliver:»ruth, krudt og kugler«. Kom FRA SOGNET 7 og hør, hvordan det er at være i et af verdens brændpunkter. BUSK-gudstjeneste Søndag d. 31. oktober, kl Her vil vi fejre en gudstjeneste med en noget anderledes indhold end sædvanligt. Gudstjenesten arrangeres i samarbejde med FDF. Alle helgen Søndag d. 7. november kl Det er den søndag, hvor navnene på de, der er døde eller begravet/bisat i Thyborøn sogn siden november 2009, vil blive læst op. Der vil tilgå en indbydelse til dem, der er nærmest pårørende til de afdøde, men det skal understreges, at enhver vil være velkommen. Konfirmandundervisning Konfirmanderne fra kommende syvende klas ser vil i sommerens løb modtage nærmere informationer om, hvornår vi begynder undervisningen. Det vil være sådan, som det har været i det sidste skoleår, at undervisningen vil foregå på skolen, indtil den nye kirke står færdig. Minikonfirmander Endnu engang tilbyder vi undervisning til minikonfi rmander i vores sogn. Alle børn i 3. klasse vil modtage et brev til nærmere orientering om både opstart og sted samt hvilken ugedag vi vælger. Send jeres børn og giv dem gode oplevelser med fra kirken. Kirkekor Vi har stadig et kirkekor, men vi vil gerne have fl ere til at synge med i det. Vi håber, at der efter sommerferien er nye piger, der vil deltage. Der øves i ugens løb, og der synges med ved gudstjenester både i kirken og på»hav-fjord«. Og så får man endda betaling for at være korsanger, og ikke mindst er det til alles glæde, når der er et godt kor, så kom og få både ros og penge. Har du lyst at være med, så henvend dig til kirkens organist.

8 606 SALMESTAFETTEN»HJEMME I HIMLEN«Hjemme i Himlen skal ingen mer græde, Herren skal selv tørre tårerne af. Hjemme i Himlen skal ingen mer sørge. Ingen skal dø eller lægges i grav. Tænk, hvilken jubel, ja, tænk, hvilken jubel, når alle frelste er bjærget i havn. Tænk hvilken jubel, ja, tænk hvilken jubel, lovsangens emne bli r Frelserens navn. Hjemme i Himlen skal ingen mer græde. ingen skal lide og pines som her. Hjemme i Himlen skal ingen mer klage. Fuldkommen glæde skal fylde os der. Hjemme i Himlen skal lovsangen tone, mægtig som havet, når bølgerne slår. Hjemme i Himlen bli r alle ting nye, rene som Jesus om tronen vi står. Lammet er værdigt, ja, Lammet er værdigt, han, som blev slagtet og købte os fri. Æren og takken skal hylde vor frelser. Målet er nået og der skal vi bli Ovenstående salme er norsk og er skrevet af Leonard Gudmundsen og er fra Forfatteren skrev den kort før sin død i Gudmundsen blev født i Harstad i 1924 og allerede i 1934 skrev han sin første sang. Han nåede frem til sin død at skrive 1600 sange og salmer. Men efter sigende holdt han mest af ovennævnte. Det er en salme, der synges ved mange kirkelige handlinger i Norge, det sker særligt ved begravelser; men den er også meget elsket af det norske folk, således var salmen den mest spillede i Ønskekoncerten på NRK i For øvrigt er salmen både forfattet og komponeret af Leonard Gudmundsen. Endelig er den indsunget på CD, hvor jeg blev bekendt med den og blev glad for den. CDén hedder: Sange vi aldrig glemmer og har nummer 10. Den kan købes både over nettet og ved førende kristne forlag. Robert Enevoldsen Sognepræst: Robert Enevoldsen, Vesterhavsgade 150, tlf , Organist: Øjvind Særkjær, Bækmarksbrovej 72, 7660 Bækmarksbro, tlf Kirkesanger: Kai Bruun, Furvej 17, tlf Kirketjener & kirkesangerafløser: Hanne Krogh, Vesterhavsgade 156, tlf (privat) Kirkens nummer: Graver: Mary Jensen Vristvej 15, 7673 Harboøre, tlf Kirkegårdskontoret: Tlf & Træffes mandag-fredag kl (eller efter aftale) Menighedsrådets formand: Viola Bro, Thurøvej 14, tlf Kirkeværge: Lene Bonde, Anholtvej 6, tlf Regnskabskontor: Anette Flyvholm Træffes på Vesterhavsgade 150 torsdag kl , Tlf , privat Sats & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A S Redaktion: Kai Bruun, Anni Enevoldsen, Robert Enevoldsen Kirkens hjemmeside: Kirkebil: Harboøre Taxi Bestil senest kl dagen før.

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN Der er forskel på regnebogen og Bibelen - men begge er en del af virkeligheden! Af Jens F. Munksgaard Det er forår, og alting

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE

KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 14. ÅRGANG NR. 4 SEPTEMBER 2012 PRÆDIKEN VED KONFIRMATIONERNE I DOVER OG TULSTRUP KIRKER 2012 Er vi naive idioter? Vi der er samlede her i dag, vi er vel nærmest

Læs mere

Nyt fra Engholmkirken

Nyt fra Engholmkirken Nyt fra Engholmkirken APRIL 2010 AUGUST 2010 KORSET ET GODT BRAND? For syv år siden da jeg studerede i Skotland, sagde en af professorerne til en forelæsning, at korset nok er det bedste franchisesymbol

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Viborg Domkirke Marts April Maj 2013 Nr. 2 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke

Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke KIRKE SOGN Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS/APRIL/MAJ.

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

Egå Kirkeblad. August - September - Oktober Nr. 53-2014. Sogneaften om Egå Kirkes altertavle. Kærlige Kommune om prof kærlighed!

Egå Kirkeblad. August - September - Oktober Nr. 53-2014. Sogneaften om Egå Kirkes altertavle. Kærlige Kommune om prof kærlighed! August - September - Oktober Nr. 53-2014 Egå Kirkeblad Kærlige Kommune om prof kærlighed! Sogneaften om Egå Kirkes altertavle Bliv minikonfirmand i Egå Kirke Egå Kirkeblad Kirkekontoret Egå Mosevej 7,

Læs mere

Sønderriset. Oktober 2013 nr. 5, 25. årgang

Sønderriset. Oktober 2013 nr. 5, 25. årgang Oktober 2013 nr. 5, 25. årgang SØNDERRISET Nummer 5, oktober 2013, 25. årgang Ansvarshavende Redaktør: Peter Hundebøll peter.hundeboell@skolekom.dk Redaktion: P. Hundebøll, B. Eskildsen Abonnement: 50

Læs mere

Inspirationsfolder til at være kirke

Inspirationsfolder til at være kirke Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov »Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov«udgivet af: Biskopperne i Danmark (udvalg vedrørende

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

KIRKEBLAD SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3

KIRKEBLAD SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3 KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2015 SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! PRÆDIKEN VED KONFIRMATIONERNE 2015 Af sognepræst Erik Bredmose Da jeg var dreng opholdt børn og unge

Læs mere

KIRKEBLADET. Klezmer-aften I skyggen af Holocaust Skal man tro for at blive konfirmeret GRAVLEV STØVRING SØRUP MARTS-APRIL-MAJ 2015 - NR. 2-48. ÅRG.

KIRKEBLADET. Klezmer-aften I skyggen af Holocaust Skal man tro for at blive konfirmeret GRAVLEV STØVRING SØRUP MARTS-APRIL-MAJ 2015 - NR. 2-48. ÅRG. KIRKEBLADET GRAVLEV STØVRING SØRUP Læs bl.a. om: Klezmer-aften I skyggen af Holocaust Skal man tro for at blive konfirmeret WWW.BUDERUP-GRAVLEV.DK MARTS-APRIL-MAJ 2015 - NR. 2-48. ÅRG. For børn " KLIP

Læs mere

gellerup En anden slags pædagogik

gellerup En anden slags pædagogik gellerup Læs i dette nummer: Tema om nærvær, præstehjørnet, kalender og kommende arrangementer. September 2011 - november 2011 En anden slags pædagogik Der er ingen kære mor, når de unge kommer og hænger

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

Nøvlingen. oktober 2011

Nøvlingen. oktober 2011 Nøvlingen oktober 2011 Nøvlingen - Indhold Pigeraketten... 3 Nøvling festuge... 4 Kære Giro 413... 6 Small ship race... 8 Lille Nøvling klassikeren... 9 Bio/spise kombi... 10 Nøvling -hvor fanden er Nøvling?...

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere