KIRKEBLADET THYBORØN. Et kirkeskib Læse mere side 2. Kirkebyggeriet Læse mere side 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLADET THYBORØN. Et kirkeskib Læse mere side 2. Kirkebyggeriet Læse mere side 6"

Transkript

1 KIRKEBLADET THYBORØN Et kirkeskib Læse mere side 2 Kirkebyggeriet Læse mere side 6 8SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2010 ÅRGANG 65

2 ET KIRKESKIB AF SOGNEPRÆST ROBERT ENEVOLDSEN Traditionen med kirkeskibe er lang. Det ældst bevarede kirkeskib i Danmark er fra omkr. år Kigger man ud over Europa vil man snart opdage, at kirkeskibene hører til i de kystnære bykirker, således vil man også i mange landsbykirker savne et kirkeskib. Kirkeskibe er af vidt forskellig størrelse. Det mindste kirkeskib her til lands er blot 25 cm. lang. Det længste hænger i Århus Domkirke og er 3,50 meter langt. Det mest almindelige er dog et sted mellem en meter og halvanden. Det er fortalt mig, at man i en kirke på Færøerne har ophængt en robåd. Menighedsrådet her i Thyborøn har i anledning af ny kirke også været omkring kirkeskibet her. Det er af ældre dato, det er et krigsskib. I begyndelsen hang det i midterskibet, men da den nye altertavle kom, blev det fl y- ttet til nordre sideskib, og der hang det, indtil det blev taget ned. Vi har dog valgt at beholde det, og det er derfor blevet renoveret hos Henning Thalund i Svendborg, som har kirkeskibe som sin store lidenskab. Samtidig med det gamle har der fra forskellig side i menighedsrådet været ønske om et nyt kirkeskib. Det skulle ikke være et krigsskib, men derimod en fi skekutter. Der blev iværksat en indsamling til projektet, og det viste sig straks, at der både var villighed og interesse for indsamlingen. Et fi rma var således nok til projektets iværksættelse. Det nye kirkeskib bliver på 130 centimeter, det vil blive bygget efter tegning fra Hvide Sande Bådværft, og det vil ligne de skibe, som værftet af nyere dato har leveret i fuld størrelse til fi skeri fra Thyborøn. Det er endnu ikke bestemt hvor de to kirkeskibe skal hænge, når kirken indvies i 2011, men det mest selvfølgelige sted er i kirkerummet. Når kirkerummet er det mest velvalgte sted, hænger det sammen med den bibelske sammenhæng. Når vi der tænker på skib, så skal vi tænke på Noas ark. Arken blev bygget efter ordre fra Gud til Noa for at redde Noa og hans familie samt dyrene fra den syndfl od Gud ville sende, fordi Gud så, at jorden var fordærvet, og at menneskene på den handlede fordærveligt. Da sagde Gud til Noa:»Jeg har besluttet at gøre ende på alle mennesker, for de er skyld i, at jorden er fuld af vold. Nu vil jeg ødelægge dem sammen med jorden«. 1. Mos. 6,11ff. Nu er det så sådan, at den historie med Noa og arken får en ny betydning i NT, for der hedder det.:» i den blev nogle få, nemlig otte sjæle, frelst gennem vand. Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer«. 1. Peter 3,20f. Der går altså en linie fra Noa over dåben og frem til kirkeskibet i kirken. For når et barn døbes, så døbes det først og fremmest til den korsfæstede og opstandne frelser, men det døbes også til at være et levende lem af menigheden, det fremgår også af ritualet:»styrk dem til at være levende lemmer af din menighed«. Det sker ved mange tiltag, det sker ved dåbsoplæring, men det sker også ved gudstjenesten, for der oplæres og styrkes man til en levende tro. Endelig ligger der også en anden symbolik i forholdet mellem kirkeskibet og det døbte menneske. Vort liv er som en sejlads. Og hver fuldendt sejlads ender i en havn, vi kunne kalde det den himmelske havn, men skal vi ende der, så gælder det om, at have den rette kaptajn ombord, og det er Jesus, som er vejen og sandheden og livet. Han har gjort alt til din frelse, så følg ham. 2

3 BEGRAVEDE / BISATTE DØBTE 16/04 Johanne Kirk Fravn 27/06 Maise Høy Brandsborg 21/04 Sonja Andersen 27/04 Else Horshauge Christensen 19/05 Laurits Kynde Pedersen 02/06 Jane Sonja de Lemos 08/06 Krista Margit Pedersen 29/06 Martha Aleksandra Andersen 30/06 Ellen Marie Kristiansen 06/07 Johnny William Jensen FRA PRÆSTEN Præsten har fri/ferie: 26.september; oktober; november. I nævnte perioder henvises til Karsten Christensen, Harboøre. Tlf OPSLAG Tag blot jeres børn med til gudstjeneste. Under prædikenen er der børnekirke. I slutningen af sidste salme før prædikenen går en voksen med de mindre børn ud i dåbsrummet til børnekirke HVOR HENVENDER MAN SIG? Ved navneændring? Sker ved henvendelse til sognepræsten, som vil være behjælpelig med ansøgningen og om det kan lade sig gøre? En navneændring koster i dag 440 kr. Ved dåb? Dåb aftales i god tid inden dagen. Inden dåbsdagen har vi en samtale, så man ved hvordan man skal forholde sig, og kan være tryg ved det der foregår. Ved vielse? I god tid aftaler man datoen med præsten, så kirken kan blive reserveret. Efterfølgende en samtale omkring vielsen, hvor ritualet gennemgås og salmer vælges. Prøvelsesattest fås på Borgmesterkontoret i kvindens bopælskommune. Ved dødsfald? Pårørende henvender sig til sognepræsten og aftaler tid for begravelse/bisættelse, samt tid for samtale. Anmeldelsen er en formular, der skal udfyldes, og det sker i reglen hos bedemanden, som derfor også skal have de personlige papirer omkring anmeldelsen. Samtale / besøg? Enhver er velkommen til at kontakte sognepræsten for en samtale. Ønsker man besøg af præsten, ønsker man hjemmealtergang, skal man blot kontakte præsten. Ønsker man besøg af præsten på sygehuset, skal man ikke holde sig tilbage. Præsten har altid tavshedspligt! 3

4 SEPTEMBER Torsdag d. 9. kl Samtalemøde i Missionshuset over Åbenbaringen kap.1. Bibelkredsene samles hos Anne Marie og Albert Krogh, Limfjordsvej 11 og hos Elly og Morten Lund, Vesterhavsgade 120 Lørdag d. 11. kl »Syng den igen«, med forskellige medvirkende. Det foregår i Lemvig Idrætsog Kulturcenter. Billetpris 140 kr. ved forudbestilling. Ved døren 160 kr. Mandag d. 13. Mandag d. 20. kl Sømandskredsen samles på Vesterhavsgade 150. Torsdag d. 23. kl Møde v/ Thorvald Jensen Mandag d. 27. KALENDER OKTOBER Mandag d. 4. kl Kvindestævne i Lemvig Missionshus v/ Miss. Oda Mølgaard Hansen, Ølgod Tirsdag d. 5. kl Sognemøde i Missionshuset Torsdag d. 7. kl Møde v/ Formand for ISM Ole Dahl, Skive Mandag d. 11. Torsdag d. 14. kl Samtalemøde i Missionshuset over Åbenbaringen 2,1-11. Bibelkredsene samles hos Else Marie og Lars Røn, Mågevej 15 og hos Anni og Robert Enevoldsen, Vesterhavsgade 150 Tirsdag d. 19. kl Møde i Bøvlingbjerg Missionshus v/ Miss. Villy B. Sørensen, Hammel Onsdag d. 20. kl Møde i Harboøre Missionshus v/ Miss. Villy B. Sørensen, Hammel Torsdag d. 21. kl Møde i Nørre Nissum Missionshus v/ Pastor Frede Møller, Hinge Torsdag d. 28. kl Sømandskredsen samles på Vesterhavsgade 150 NOVEMBER Mandag d. 1. Torsdag d. 11. kl Fællesspisning i Missionshuset, derefter møde v/ Tage Grønkjær som tillige har sit kor med. Mandag d. 15. Mandag d. 15. kl Kredsmøde i Humlum Missionshus v/ Miss. Søren Grysbæk, Horsens Torsdag d. 18. kl Samtalemøde i Missionshuset over Åbenbaringen kap. 2, Bibelkredsene samles hos Lis og Hans Holmsgaard, Sprogøvej 27 og Nelly og Poul Erik Krogh, Anholtvej 13 Torsdag d. 25. kl Sømandskredsen samles på Vesterhavsgade 150 Mandag d

5 GUDSTJENESTER SEPTEMBER Søndag d s.e. Trinitatis kl Sogneudfl ugt Johs. 5,1-15 Torsdag d. 9. kl »Hav-Fjord«Søndag d s.e. Trinitatis kl Luk. 10,38-42 Søndag d s.e. Trinitatis kl (9.40) Høstgudstjeneste Johs. 11,19-45 Søndag d s.e. Trinitatis kl Erik Lunde Mark. 2,14-22 Torsdag d. 30. kl Skattekisten OKTOBER Søndag d s.e. Trinitatis kl Johs. 15,1-11 Torsdag d. 7. kl »Hav-Fjord«Søndag d s.e. Trinitatis kl Johs. 1,35-51 Søndag d s.e. Trinitatis kl Karsten Christensen Matt. 21,28-44 Søndag d s.e. Trinitatis kl Agape Luk. 13,1-9 Søndag d s.e. Trinitatis kl BUSK Matt. 18,1-14 NOVEMBER Søndag d. 7. Alle helgen kl Matt. 5,13-16 Søndag d s.e. Trinitatis kl Indre Mission Johs. 5,17-29 Torsdag d. 18. kl »Hav-Fjord«Søndag d. 21. S. s. i kirkeåret kl Karsten Christensen Matt. 11,25-30 Søndag d s. i advent kl Matt. 21,1-9 INDSAMLINGER 20. juni»åbne Døre« kr. MENIGHEDSRÅDET Ordinære møder afholdes: Tirsdag d. 14/09, mandag d. 11/10 og tirsdag d. 09/11. Møderne afholdes i Missionshuset. Dagsorden før mødet og referat efter mødet kan ses på 5

6 Ifølge arkitekternes ud - sagn skrider ting ene fi nt frem, der sker hele tiden noget nyt. Efter sommerferien vil man påbegynde lægningen af kobbertaget. Samtidig vil man som led i et byfornyelsesprojekt renovere den del af Vesterhavsgade, der er ud for kirken, og derefter strækningen ned ad Kirkevej. Det vil kræve en lukning af Vesterhavsgade i den periode, dog sådan at man kører inde på kirkens grund i anlægsperioden. Senere vil der blive etableret fl iser omkring kirken. Det er fl iser, som i overfl aden har form efter høfdeblokkene. De vil måle en meter i bredden og to meter i længden, de vil også få en krog i midten, krogen vil dog blive dækket af med en sort skiferplade. Indvendigt arbejder man videre med gulvbelægningen. Kirkerummet, sognelokalet samt konfi rmandstuen vil få trægulv lærkeklodser. Kapel, gangarealer og toiletter vil blive belagt med Italiensk granit. Døre og vinduer vil blive i såkaldt søstål, som er meget modstandsdygtigt overfor vores til tider barske klima og rent overfl ademæssigt vil det være vedligeholdelsesfrit. KIRKEBYGGERIET Med hensyn til indvielsen af kirken, så er den blevet udskudt til februar. I øjeblikket har vi en ansøgning liggende i Kirkeministeriet om at få bygningen indviet. Når vi ved den endelige dato, vil Biskoppen indkalde provst, menighedsråd og præst til planlægning af dagen. Biskoppen har på forhånd givet tilsagn om, at gudstjenesten gerne må foregå om eftermiddagen, da vi ønsker, at præsterne fra provstiet skal have anledning til at deltage. Som det fremgår af ovenstående, vil der således heller ikke i år blive julegudstjeneste i egen kirkebygning. Vi havde også ønsket besøg af Herning Kirkes Drengekor under ledelse af Mads Bille. Det skulle have været afviklet i december, men lykkeligvis er de gået med til at fl ytte koncerten til foråret, så der er noget at glæde sig til. KIRKEHØJSKOLE -»FRA JORD TIL HIMMEL Onsdag d. 27. oktober, kl i Møborg Kirke:»Menneskelig lidelse, tro og håb i Jobs bog«v/ pastor Bo Knudsen.»Slange salamander og skelet, billeder på gravminder«v/ pastor Gunda Jørgensen, Vandborg. Tirsdag d. 9. november, kl i Dybe Kirke»Jesu lidelse og døds betydning«v/ pastor Henning Bjerg Mikkelsen. Samt»Korssymbolik«Tirsdag d. 23. november, kl i Tørring Kirke»Klokkeklang og englesang«om evighedens genklang på jord v/ pastor Iben Tolstrup.»Kirkeklokken i kulturhistorisk perspektiv«v/ Inger Tolstrup tidl. Museumsinspektør, Frilandsmuseet i København. 6

7 Sogneudflugt Søndag d. 5. september. Vi indleder med en morgengudstjeneste, derefter kører vi til Viborg, hvor vi blandt andet skal ud at sejle på Viborgsøerne. Sidst på dagen spiser vi en god middag på et hotel, derefter kører vi hjem. Prisen er 100 kr. for både bus og middag. Tilmelding nødvendig. (se nærmere i Lokalavisen). Jubilæum Søndag d. 12. september fejrer Harboøre Kirke 100 års jubilæum. Jeg er som afl øserpræst derude inviteret med fra om formiddagen, derfor er der først gudstjeneste her i Thyborøn kl I øvrigt ønsker vi hjerteligt tillykke med jubilæet i Harboøre. Jubilæet er samtidig en understregning af, at de også har prøvet at få en ny kirke, for der har jo været en før den nuværende. Høstgudstjeneste Søndag d. 19. september, kl Først fej rer vi gudstjeneste, hvor vi synger vore kendte høstsalmer. Vi går offergang til fordel for: Folkekirkens Mission, Børnekredsen, FDF og Søn dagsskolen. Efter gudstjenesten drikker vi kir kekaffe og synger nogle høstsange og efterårssange. Kom og vær med og få en god formiddag. Skattekisten Torsdag d. 30. september, kl Her har jeg blot lyst til at sige som på TV:»Nøøj det er for børn!«. Efter en kort gudstjeneste med både aktivitet og sang, spiser vi spaghetti og kødsovs. Kom og vær med, der er noget at glæde sig til. Sognemøde Tirsdag d. 5. oktober, kl i Missionshuset. Vi får besøg af Ruth Brik Christensen, Engesvang. Hun vil til den tid netop være vendt hjem fra endnu et ophold som udsendt for KFUM s Soldatermission til Afghanistan. Emnet bliver:»ruth, krudt og kugler«. Kom FRA SOGNET 7 og hør, hvordan det er at være i et af verdens brændpunkter. BUSK-gudstjeneste Søndag d. 31. oktober, kl Her vil vi fejre en gudstjeneste med en noget anderledes indhold end sædvanligt. Gudstjenesten arrangeres i samarbejde med FDF. Alle helgen Søndag d. 7. november kl Det er den søndag, hvor navnene på de, der er døde eller begravet/bisat i Thyborøn sogn siden november 2009, vil blive læst op. Der vil tilgå en indbydelse til dem, der er nærmest pårørende til de afdøde, men det skal understreges, at enhver vil være velkommen. Konfirmandundervisning Konfirmanderne fra kommende syvende klas ser vil i sommerens løb modtage nærmere informationer om, hvornår vi begynder undervisningen. Det vil være sådan, som det har været i det sidste skoleår, at undervisningen vil foregå på skolen, indtil den nye kirke står færdig. Minikonfirmander Endnu engang tilbyder vi undervisning til minikonfi rmander i vores sogn. Alle børn i 3. klasse vil modtage et brev til nærmere orientering om både opstart og sted samt hvilken ugedag vi vælger. Send jeres børn og giv dem gode oplevelser med fra kirken. Kirkekor Vi har stadig et kirkekor, men vi vil gerne have fl ere til at synge med i det. Vi håber, at der efter sommerferien er nye piger, der vil deltage. Der øves i ugens løb, og der synges med ved gudstjenester både i kirken og på»hav-fjord«. Og så får man endda betaling for at være korsanger, og ikke mindst er det til alles glæde, når der er et godt kor, så kom og få både ros og penge. Har du lyst at være med, så henvend dig til kirkens organist.

8 606 SALMESTAFETTEN»HJEMME I HIMLEN«Hjemme i Himlen skal ingen mer græde, Herren skal selv tørre tårerne af. Hjemme i Himlen skal ingen mer sørge. Ingen skal dø eller lægges i grav. Tænk, hvilken jubel, ja, tænk, hvilken jubel, når alle frelste er bjærget i havn. Tænk hvilken jubel, ja, tænk hvilken jubel, lovsangens emne bli r Frelserens navn. Hjemme i Himlen skal ingen mer græde. ingen skal lide og pines som her. Hjemme i Himlen skal ingen mer klage. Fuldkommen glæde skal fylde os der. Hjemme i Himlen skal lovsangen tone, mægtig som havet, når bølgerne slår. Hjemme i Himlen bli r alle ting nye, rene som Jesus om tronen vi står. Lammet er værdigt, ja, Lammet er værdigt, han, som blev slagtet og købte os fri. Æren og takken skal hylde vor frelser. Målet er nået og der skal vi bli Ovenstående salme er norsk og er skrevet af Leonard Gudmundsen og er fra Forfatteren skrev den kort før sin død i Gudmundsen blev født i Harstad i 1924 og allerede i 1934 skrev han sin første sang. Han nåede frem til sin død at skrive 1600 sange og salmer. Men efter sigende holdt han mest af ovennævnte. Det er en salme, der synges ved mange kirkelige handlinger i Norge, det sker særligt ved begravelser; men den er også meget elsket af det norske folk, således var salmen den mest spillede i Ønskekoncerten på NRK i For øvrigt er salmen både forfattet og komponeret af Leonard Gudmundsen. Endelig er den indsunget på CD, hvor jeg blev bekendt med den og blev glad for den. CDén hedder: Sange vi aldrig glemmer og har nummer 10. Den kan købes både over nettet og ved førende kristne forlag. Robert Enevoldsen Sognepræst: Robert Enevoldsen, Vesterhavsgade 150, tlf , Organist: Øjvind Særkjær, Bækmarksbrovej 72, 7660 Bækmarksbro, tlf Kirkesanger: Kai Bruun, Furvej 17, tlf Kirketjener & kirkesangerafløser: Hanne Krogh, Vesterhavsgade 156, tlf (privat) Kirkens nummer: Graver: Mary Jensen Vristvej 15, 7673 Harboøre, tlf Kirkegårdskontoret: Tlf & Træffes mandag-fredag kl (eller efter aftale) Menighedsrådets formand: Viola Bro, Thurøvej 14, tlf Kirkeværge: Lene Bonde, Anholtvej 6, tlf Regnskabskontor: Anette Flyvholm Træffes på Vesterhavsgade 150 torsdag kl , Tlf , privat Sats & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A S Redaktion: Kai Bruun, Anni Enevoldsen, Robert Enevoldsen Kirkens hjemmeside: Kirkebil: Harboøre Taxi Bestil senest kl dagen før.

KIRKEBLADET THYBORØN. Hvad betyder gudstjeneste? Læse mere side 2. Salmestafetten Læse mere side 8. Juni Juli August 2011 Årgang 66

KIRKEBLADET THYBORØN. Hvad betyder gudstjeneste? Læse mere side 2. Salmestafetten Læse mere side 8. Juni Juli August 2011 Årgang 66 KIRKEBLADET THYBORØN Hvad betyder gudstjeneste? Læse mere side 2 Salmestafetten Læse mere side 8 Juni Juli August 2011 Årgang 66 Hvad betyder gudstjeneste? af sognepræst Robert enevoldsen Der er ingen

Læs mere

september oktober november 2013 Årgang 68

september oktober november 2013 Årgang 68 Sømandsmissionens skib Bethel Sømandsmissionens skib Duen FDF-huset Værestedet Missionshuset september oktober november 2013 Årgang 68 Et gammelt - men stadig aktuelt ord af sognepræst Robert enevoldsen

Læs mere

KIRKEBLADET THYBORØN. Havet Læse mere side 2. Kyrie og gloria Læse mere side 6

KIRKEBLADET THYBORØN. Havet Læse mere side 2. Kyrie og gloria Læse mere side 6 KIRKEBLADET THYBORØN Havet Læse mere side 2 Kyrie og gloria Læse mere side 6 7JUNI JULI AUGUST 2010 ÅRGANG 65 HAVET AF SOGNEPRÆST ROBERT ENEVOLDSEN Som danskere har vi et nært forhold til havet omkring

Læs mere

juni juli august 2013 Årgang 68

juni juli august 2013 Årgang 68 Fotos: Livingphoto, Lemvig juni juli august 2013 Årgang 68 har du en landingsplads? I skrivende stund er der flere, der har anmodet om at få deres barn døbt. Det er en både spændende og god præsteopgave.

Læs mere

Hvad kom først? Læse mere side 2. Fra Sognet Læse mere side 6 MARTS APRIL MAJ 2012 ÅRGANG 67

Hvad kom først? Læse mere side 2. Fra Sognet Læse mere side 6 MARTS APRIL MAJ 2012 ÅRGANG 67 Hvad kom først? Læse mere side 2 Fra Sognet Læse mere side 6 MARTS APRIL MAJ 2012 ÅRGANG 67 HVAD KOM FØRST? AF SOGNEPRÆST ROBERT ENEVOLDSEN I forbindelse med at diskussioner er endt i en blindgyde, har

Læs mere

Gud med os Læs mere side 2

Gud med os Læs mere side 2 Gud med os Læs mere side 2 Fra sognet Læs mere side 6 Salmestafetten Læs mere side 8 december januar februar 2013/2014 Årgang 69 gud med os af robert bladt Når jeg læser denne beretning (Matt. 1,18-25),

Læs mere

Marts April Maj 2013 Årgang 68

Marts April Maj 2013 Årgang 68 Marts April Maj 2013 Årgang 68 Gid der var flere af hans slags Når vi tænker på NTs persongalleri, er det ikke Barnabas, der først springer i øjnene. Han nævnes ikke mange gange, men der er alligevel en

Læs mere

Misundelse Læse mere side 2. Fra Sognet Læse mere side 6 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2012 ÅRGANG 67

Misundelse Læse mere side 2. Fra Sognet Læse mere side 6 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2012 ÅRGANG 67 Misundelse Læse mere side 2 Fra Sognet Læse mere side 6 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2012 ÅRGANG 67 MISUNDELSE Vi snakker sjældent om misundelsen, men den er der, overalt stikker den hovedet frem også i

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2012 ÅRGANG 67

JUNI JULI AUGUST 2012 ÅRGANG 67 Fotos: Livingphoto, Lemvig Jeg tror på Læse mere side 2 Fra Sognet Læse mere side 6 JUNI JULI AUGUST 2012 ÅRGANG 67 JEG TROR PÅ DE HELLIGES SAMFUND Overskriften til denne artikel er meget brugte ord i

Læs mere

KIRKEBLADET THYBORØN. Et tårn - et vartegn Læse mere side 2. En verden uden sult Læse mere side 6 2MARTS APRIL MAJ 2009 ÅRGANG 64

KIRKEBLADET THYBORØN. Et tårn - et vartegn Læse mere side 2. En verden uden sult Læse mere side 6 2MARTS APRIL MAJ 2009 ÅRGANG 64 KIRKEBLADET THYBORØN Et tårn - et vartegn Læse mere side 2 En verden uden sult Læse mere side 6 2MARTS APRIL MAJ 2009 ÅRGANG 64 ET TÅRN - ET VARTEGN AF SOGNEPRÆST ROBERT ENEVOLDSEN Hvis man søger på Internettet

Læs mere

THYBORØN KIRKEBLADET. Et særligt kendetegn Læse mere side 2. Kirkegårdskultur Læse mere side 7 JUNI JULI AUGUST 2009 ÅRGANG 64

THYBORØN KIRKEBLADET. Et særligt kendetegn Læse mere side 2. Kirkegårdskultur Læse mere side 7 JUNI JULI AUGUST 2009 ÅRGANG 64 KIRKEBLADET THYBORØN Konfi rmantion d. 3. maj Et særligt kendetegn Læse mere side 2 Kirkegårdskultur Læse mere side 7 Konfi rmantion d. 10. maj JUNI JULI AUGUST 2009 ÅRGANG 64 ET SÆRLIGT KENDETEGN Når

Læs mere

THYBORØN KIRKEBLADET. Den ekstra dimension Læse mere side 2. 4 tons gran og fyr Læse mere side 6 DECEMBER 2008 JANUAR FEBRUAR 2009 ÅRGANG 63

THYBORØN KIRKEBLADET. Den ekstra dimension Læse mere side 2. 4 tons gran og fyr Læse mere side 6 DECEMBER 2008 JANUAR FEBRUAR 2009 ÅRGANG 63 KIRKEBLADET THYBORØN Bredgade er blevet renoveret Den ekstra dimension Læse mere side 2 4 tons gran og fyr Læse mere side 6 Fra ungdomsgudstjenesten i Thyborøn kirke DECEMBER 2008 JANUAR FEBRUAR 2009 ÅRGANG

Læs mere

»En dør blev åbnet«læse mere side 2. Fra Sognet Læse mere side 6 DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2011/12 ÅRGANG 67

»En dør blev åbnet«læse mere side 2. Fra Sognet Læse mere side 6 DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2011/12 ÅRGANG 67 »En dør blev åbnet«læse mere side 2 Fra Sognet Læse mere side 6 DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2011/12 ÅRGANG 67 EN DØR BLEV ÅBNET Vi har alle fornemmelsen af, hvad en dør betyder. Det er en, man går ind ad eller

Læs mere

december januar februar 2012/2013 Årgang 68

december januar februar 2012/2013 Årgang 68 En tryghed midt i livets hverdag Læs mere side 2 Sognets opslagstavle Læs mere side 6 Salmestafetten Læs mere side 8 december januar februar 2012/2013 Årgang 68 En tryghed midt i livets hverdag Vi har

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

KIRKEBLADET THYBORØN. Stol på Gud Læse mere side 2. Sultens onde cirkel Læse mere side 7. Marts april maj 2011 Årgang 66

KIRKEBLADET THYBORØN. Stol på Gud Læse mere side 2. Sultens onde cirkel Læse mere side 7. Marts april maj 2011 Årgang 66 KIRKEBLADET THYBORØN Stol på Gud Læse mere side 2 Sultens onde cirkel Læse mere side 7 Marts april maj 2011 Årgang 66 Stol på Gud af sognepræst Robert enevoldsen Når man bygger nyt eller restaurerer, så

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414.

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9 Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Jesus havde fortalt sine disciple, at de var på vej til Jerusalem,

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger:

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger: Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Mail: www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 1. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 1. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang 733 Skyerne gråne 87 - Det første lys 84 Gør døren høj 83 - Glæd dig Zion, glæd dig jord 439 O, du Guds lam 81 v. 7 af Fryd dig du Kristi brud 74

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Mail: www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 Mail: jjs@km.dk Sekretær og regnskabsfører: Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: blsu@km.dk

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Marts April Maj 2014 Årgang 69

Marts April Maj 2014 Årgang 69 Hvad er sandhed? Læs mere side 2 Fra sognet Læs mere side 6 Salmestafetten Læs mere side 8 Marts April Maj 2014 Årgang 69 Hvad er sandhed? af robert bladt Der er få, hvis navn har holdt sig så længe på

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Landsbykirkernes fremtid Fra 1100 til 1250 blev der i Danmark opført omkring 2000 kirker. Det var noget af en kraftanstrengelse.

Landsbykirkernes fremtid Fra 1100 til 1250 blev der i Danmark opført omkring 2000 kirker. Det var noget af en kraftanstrengelse. Landsbykirkernes fremtid Fra 1100 til 1250 blev der i Danmark opført omkring 2000 kirker. Det var noget af en kraftanstrengelse. Det betød store omvæltninger i landskabet, og endnu større omvæltninger

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing.

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing. Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

Læsning. Lukas. 2,21.

Læsning. Lukas. 2,21. 02-01-2015 side 1 Prædiken til Nytårsdag 2015. Bording. Læsning. Lukas. 2,21. Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Og ud af den tankegang og symbolik er der også kommet rigtig mange prædikener, også gode prædikener, med det trøsterige

Og ud af den tankegang og symbolik er der også kommet rigtig mange prædikener, også gode prædikener, med det trøsterige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 29. januar 2017 Kirkedag: 4.s.e.H3K/A Tekst: Job 38,1-18+31-33; Rom 13,8-10; Matt 8,23-27 Salmer: SK: 36 * 18 * 150 * 52,1 * 33,1-3 LL: 36 * 18 * 696 *

Læs mere

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom Ledervejledning TeenTools Katekismus er et ledermateriale som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder eller dig som har andet arbejde med teenagere kan bruge og finde inspiration i. Vi siger forkyndelse

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden.

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden. Prædiken til 16. Søndag efter trinitatis 2016, Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke Stine Munch I tirsdags på personalemødet besluttede vi, at drengekoret skulle stå nede i koret i dag. Så kan vi både

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

KIRKEBLAD. Hove - Hygum - Tørring. 66. årgang. Oktober 2013 - Januar 2014

KIRKEBLAD. Hove - Hygum - Tørring. 66. årgang. Oktober 2013 - Januar 2014 66. årgang 5 KIRKEBLAD Hove - Hygum - Tørring Oktober 2013 - Januar 2014 DDS 449 Vor Herre tar de små i favn, dem skal I ikke hindre! Det er jo Jesu blik, vi ser i barneøjne tindre! For i Guds hånd og

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Påskemorgen. Liturgi. Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3. Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op...

Påskemorgen. Liturgi. Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3. Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op... Påskemorgen Liturgi Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3 Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op... STILHED Jesus Kristus er verdens lys *Et lys som intet mørke kan udslukke

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Nr.9. Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30 Kl.12.15 Kl. 10.

Nr.9. Sept. - oktober. 2015  Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30  Kl.12.15 Kl. 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.9. 1 Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 27. september 17. søndag efter Høstgudstjeneste Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Birgit Lundholm,

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere