Tilsagn om drøftelse i efteråret 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsagn om drøftelse i efteråret 2005"

Transkript

1 Albertslund Kommune ja ja Kommunen oplyser, at den eksisterende personalepolitik opfylder intentioner ved kommunalreformen. Kommunen forventer, at implementeringen af kommunalreformen kan ske ved naturlig afgang og omrokeringer og ikke ved afskedigelser. Allerød Kommune ja nej nej Se Kommunen fortsætter som selvst. kommune. Forventer ikke behov for personaletilpasning i forbindelse med kommunalreformen. Det er op til Hovedudv. at vurdere behov for en tryghedsaftaler. Arden Kommune ja ja Ny Mariager Fjord kom. oplyser, at de ikke vil indgå en trygh.garantiaft. og at evt. personaletilpasn. i videst mulig omf. vil ske v. naturlig afg. I tilfælde af evt. pers.tilpasn. vil kom. ved inddragelse af SU medvirk. til aft. om tryghedsskab. foranst. Assens Kommune ja nej nej Se Administrativ styregr. for Ny Assens kommune ønsker ikke at indgå tryghedsaftale pt. Hvis personaletilpasning vil de følge parternes anbefaling. Et anliggende for sammenlægningsudvalget. Henvendelse drøftes i MTSU i oktober. Albertslund Kommune Hovedstaden Allerød Kommune Hovedstaden Mariager Fjord Kommune (Arden, Hadsund, Hobro, Mariager) Nordjylland Ny Assens Kommune (Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg og Aarup) Augustenborg Kommune ja ja Oplæg drøftes i Den politiske styregruppe i den nye Ny Sønderborg 1

2 MTSU den 10. oktober 2005 Sønderborg kommune har udarb. oplæg til en 2-årig tryghedsaft. ( ) ifbm. kommunalreformen. Medarb. følger opgaven, og der er plads til alle, der kan og vil. Oplæg skal drøftes i MTSU. Aulum-Haderup Kommune Ballerup Kommune ja nej nej Se Billund Kommune ja nej ja Ikke angivet en tidsplan for afslutning af drøftelserne. Birkerød Kommune ja nej nej Se Kommunen vil i hovedudvalget drøfte hvordan kommunen bedst byder de nye medarbejdere velkommen. KTO's opfordring drøftes efter sommerferien i MTSU. Kommunen har allerede aftalt tryghedsskabende foranstaltninger, som vil kunne anvendes ifbm. Kommunalreformen. Ny Rudersdal kommune oplyster, at de henholder sig til KL's svar. Spørgsmål vil i øvrigt indgå i MTSU's drøftelser. Bjergsted Kommune Bjerringbro Kommune ja nej ja 14. sept Ny Viborg kom. forventer en rationaliseringsgevinst. Reduceret personalebehov forventes som udgangspunkt realiseret ved naturlig afgang. Tryghedsspm. drøftes i MTSU. Blaabjerg Kommune ja nej ja Se Vil blive taget op på førstkommende borgmestermøde mellem de 5 borgmestre i Ny Varde kommune. Kommune (Augustenborg, Broager, Gråsten, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg) Ballerup Kommune Hovedstaden Billund Kommune (Grindsted og Billund) Ny Rudersdal Kommune (Birkerød og Søllerød) Hovedstaden Ny Viborg Kommune (Bjerringbro, Fjends, Karup, Møldrup, Tjele og Viborg) Ny Varde Kommune (Blaabjerg, Blåvandshuk, Helle, Varde og Ølgod) 2

3 Blåvandshuk Kommune ja nej ja Se Vil blive taget op på førstkommende borgmestermøde mellem de 5 borgmestre i Ny Varde kommune. Bogense Kommune ja ja MTSU har bl.a. besluttet, at ingen vil blive afskediget pga. kommunalreformen. Personalereduktion vil ske ved naturlig afgang og frivillig fratrædelsesordninger. Bornholms Regionskommune ja nej ja Se Bov Kommune ja ja Se Bramming Kommune ja nej ja Inden udgangen af 2005 Bramsnæs Kommune ja nej ja Se Det overvejes politisk at give de ansatte en form for tryghedsgaranti, evt. ved at ingen ansatte afskediges begrundet i strukturreformen i en periode indtil 24 måneder. I aftale om dannelse af Ny Aabenraa kommune fremgår, at idet omfang der måtte vise sig behov for personalereduktioner, sker dette i videst muligt omfang via naturlig afgang. Ny Esbjerg Kommune vil i samarbejde med MTSU søge at indgå en tryghedsaftale inden udgangen af MTSU har i Ny Lejre kommune i oktober godkendt udkast til tryghedsaftale. Udkastet forventes at blive behandlet i det kommende sammenlægningsudvalg. Ny Varde Kommune (Blaabjerg, Blåvandshuk, Helle, Varde og Ølgod) Ny Bogense Kommune (Bogense, Otterup og Søndersø) Bornholms Regionskommune Ny Aabenraa Kommune (Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev, Aabenraa) Ny Esbjerg Kommune (Bramming, Esbjerg og Ribe kommuner) Ny Lejre Kommune (Bramsnæs, Hvalsø og Lejre) Sjælland 3

4 Brande Kommune ja nej nej Efter kommunalvalge t Bredebro Kommune ja nej ja Se Broager Kommune ja ja Oplæg drøftes i MTSU den 10. oktober 2005 Broby Kommune ja nej nej Se Svar fra borgmesteren i Ikast på vegne af Ny Ikast-Brande kommune.tryghedsaftale kan først drøftes efter kommunalvalg. MTSU har nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde et oplæg med redskaber og andre initiativer, der fremmer tryghed i ansættelsen. Den politiske styregruppe i den nye Sønderborg kommune har udarb. oplæg til en 2-årig tryghedsaft. ( ) ifbm. kommunalreformen. Medarb. følger opgaven, og der er plads til alle, der kan og vil. Oplæg skal drøftes i MTSU. Kommunerne i Ny Faaborg-Midtfyn kommune henholder sig til KL's udmelding vedr. indgåelse af tryghedsaftale. Brovst Kommune ja nej ja 3. kvartal 2005 Kommunen har mundtligt afgivet en hensigtserklæring om, at det forventes at evt. rationaliseringer og effektiviseringer kan ske ved naturlig afgang. Kom. har mundtligt oplyst, at der i 3. kvartal optages drøftelser i MTSU. Brædstrup Kommune ja ja Efter indstilling fra MTSU har den politiske styregr. for Ny Horsens Ikast-Brande Kommune (Brande, Ikast og Nørre- Snede) Ny Tønder Kommune (Bredebro, Højer, Løgumkloster, Nørre Rangstrup, Skærbæk og Tønder) Ny Sønderborg Kommune (Augustenborg, Broager, Gråsten, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg) Ny Faaborg-Midtfyn Kommune (Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og Årslev) Jammerbugt Kommune (Fjerritslev, Pandrup og Aabybro) Nordjylland Ny Horsens Kommune (Brædstrup, Gedved og 4

5 kommune vedtaget en trygsaftale. Horsens) Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Brørup Kommune ja nej nej Se Børkop Kommune ja ja Se Kommunerne i Ny Vejen kommune findet det upassende på nuværende tidspunkt, at indgå en tryghedsaftale. Såfremt der skal ske personaletilpasning vil det primært ske ved frivillig og naturlig afgang. Byråd. i Ny Vejle ønsk. at give de ans. størst mulig jobsik. Overbeviste om ved planlæg. og naturlig afg. kan der tages højde for omlægn. og effektivis. Mundtl. oplyst, at B-siden i MTSU tager forbeh. for at rejse øns. om en trygh.aft. på et senere tidsp. Christiansfeld Kommune Dianalund Kommune ja nej nej Se Ny Sorø's Politiske Administrative styregruppe har besluttet, at tryghedsskabende foranstaltninger forberedes, så sammenlægningsudvalget kan forholde sig til spørgsmålet i starten af Dragsholm Kommune ja ja MTSU har for ny Odsherred kommune den 25. aug vedtaget retningslinier vedr. medarbejdervilkår ved etablering af Odsherred kommune Dragør Kommune ja nej nej Se Kommunen har udarbejdet retningslinier for afskedigelser og Ny Vejen Kommune (Brørup, Holsted, Rødding og Vejen) Ny Vejle Kommune (Børkop, Jelling, Vejle, Egtved og Give) Ny Sorø Kommune (Dianalund, Sorø og Stenlille) Sjælland Odsherred Kommune (Dragsholm, Nykøbing- Rørvig og Trundholm) Sjælland Dragør Kommune Hovedstaden 5

6 ikke-frivillig omplacering, samt oprettet en jobbank, hvor opsagte medarbejdere kan være optaget i opsigelsesperioden. Kommunen sammenlægges ikke med andre kommuner. Dronninglund Kommune Ebeltoft Kommune ja ja MTHSU har den 26. sept godkendt tryghedserklæring i forbindelse med overgang til den nye kommune. I erklæringen indgår bl.a. kompetenceudvikling, rokering, seniorpolitik og naturlig afgang. Egebjerg Kommune Egtved Kommune ja ja Se Byråd. i Ny Vejle ønsk. at give de ans. størst mulig jobsik. Overbeviste om ved planlæg. og naturlig afg. kan der tages højde for omlægn. og effektivis. Mundtl. oplyst, at B-siden i MTSU tager forbeh. for at rejse øns. om en trygh.aft. på et senere tidsp. Egvad Kommune ja ja MTSU i Ny Ringkøbing-Skjern kommune har aftalt en tryghedserklæring. Af erklæringen fremgår bl.a., at personaletilpasninger som følge af kommunalreformen ikke vil ske ved afskedigelser, men ved naturlig afgang. Endvidere sikres ledere og medarbejdere den nødvendige kompetenceudvikling. Syddjurs Kommune (Ebeltoft, Midtdjurs, Rosenholm og Rønde) Ny Vejle Kommune (Børkop, Jelling, Vejle, Egtved og Give) Ringkøbing-Skjern Kommune (Holmsland, Egvad, Ringk., Skjern og Videbæk) 6

7 Ejby Kommune ja nej nej Se Esbjerg Kommune ja nej ja Inden udgangen af 2005 Ny Middelfart kommune henviser til, at det er sammenlægningsudvalget der har kompetencen til at indgå lokale tryghedsaftaler. MTSU drøfter retningslinier for placering af ledere og medarbejdere. Ny Esbjerg Kommune vil i samarbejde med MTSU søge at indgå en tryghedsaftale inden udgangen af Fakse Kommune ja ja Tryghedsaftale er udarbejdet af MTSU for Nyfaxe Kommune og efterfølgende godkendt i de 3 byråd. Fanø Kommune ja nej nej Se Fortsætter som selvstændig kommune. Forventer ikke reduktion af medarbejdere, nærmere tvært om. Når afgørelse om dispensation foreligger er der grundlag for at indgå en tryghedsaftale. Farsø Kommune ja ja De nuværende ansatte vil blive tilbudt ansættelse i Vesthimmerlands kommune. Ansatte i Aalestrup, som skal deles i 3 nye kommuner, vil blive tilbudt ansættelse i en af disse. Farum Kommune ja nej nej Se Kommune oplyser, at det er samlægn.udv., der har kompetencen. Finder ikke behov for indgåelse af tryghedsaft. Vil dog Ny Middelfart Kommune (Ejby, Nørre Aaby og Middelfart) Ny Esbjerg Kommune (Bramming, Esbjerg og Ribe kommuner) Nyfaxe Kommune (Fakse, Haslev og Rønnede Kommuner) Sjælland Fanø Kommune Vesthimmerlands Kommune (Aalestrup, Farsø, Løgstør og Aars) Nordjylland Furesø Kommune (Farum og Værløse) Hovedstaden 7

8 gerne supplere kollektive overenskomster og lovgivning med en personalepolitisk tilkendegivelse. Fjends Kommune ja nej ja 14. sept Ny Viborg kom. forventer en rationaliseringsgevinst. Reduceret personalebehov forventes som udgangspunkt realiseret ved naturlig afgang. Tryghedsspm. drøftes i MTSU. Fjerritslev Kommune ja nej ja 3. kvartal 2005 I 3. kvartal 2005 optages drøftelser i MTSU. Fladså Kommune ja ja KTO's opfordring drøftet i HSU. Fra medarbejderside ikke i tvivl om, at der er ansættelsesgaranti. Enighed om at der pt. ikke er behov for et brev til medarbejderne, som i Næstved kommune. Fredensborg-Humlebæk Kommune ja ja Se Kommunen har i eksisterende personalepolitikker fastlagt retningslinier, som vil kunne dække også i sammenlægningssituationen. Personaleændringer søges løst ved omplacering, omskoling, mulighed for deltid eller naturlig afgang. Fredericia Kommune ja nej nej Kommunen har ikke planer om indgåelse af tryghedsaftaler. Forventer ikke at strukturreformen vil føre til afskedigelse af med- Ny Viborg Kommune (Bjerringbro, Fjends, Karup, Møldrup, Tjele og Viborg) Jammerbugt Kommune (Brovst, Pandrup, Aabybro og Fjerritslev) Nordjylland Næstved Kommune (Fuglebjerg, Fladså, Holmegaard, Næstved og Suså) Sjælland Ny Fredensborg Kommune (Fredensborg- Humlebæk og Karlebo) Hovedstaden Fredericia Kommune 8

9 arbejdere. Frederiksberg Kommune ja nej nej Se Kommunen har som en del af personalepolitikken fastlagt en række tryghedsforanstaltninger, som kan finde anvendelse, når stillinger nedlægges pga. besparelser. Frederiksborg Amt ja nej nej Se KTO's opfordring har været drøftet i hovedudvalget. Enighed om at ansættelsestryghed er behandlet i lovgivning og at amtet ikke kan udstede en tryghedsgaranti. Frederikshavn Kommune ja nej nej Se MTSU har nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at udarbejde oplæg til tryghedsaftale. Forelægges sammenlægningsudvalget primo Frederikssund Kommune ja ja Politiske styregr. i Ny Frederikssund kom. oplyser, at det ikke er deres opfat. at der vil blive færre ans., behov for kompent.udv. vil blive drøftet, evt. tilpasn. vil i øvrigt søgt løst ved naturlig afgang Frederiksværk Kommune ja ja MTSU har den 22. september 2005 godkendt et udkast til tryghedsgaranti. Udkastet drøftes videre i de 2 kommuners økonomiudvalg. Fuglebjerg Kommune ja ja Borgmesterbrev til alle medarbejdere og ledere om tryghed Frederiksberg Kommune Hovedstaden Hovedstaden Ny Frederikshavn Kommune (Skagen, Sæby og Frederikshavn) Nordjylland Ny Frederikssund Kommune (Frederikssund, Slangerup, Skibby, Jærgerspris) Sjælland Frederiksværk- Hundested Kommune (Frederiksværk og Hundested) Hovedstaden Næstved Kommune (Fuglebjerg, Fladså, 9

10 Fyns Amt ja nej nej Se Faaborg Kommune ja nej nej Se under omstilling. Bl.a. vil der ikke ske afskedigelser på grund af den nye kommunestruktur. Hvis personaletilpasning bør retningslinier herfor drøftes i MED. I august 2005 blev der nedsat en arbejdsgruppe under kontaktforum i Region, der skal forholde sig til temaet tryghedsaftale. Kommunerne i Ny Faaborg-Midtfyn kommune henholder sig til KL's udmelding vedr. indgåelse af tryghedsaftale. Galten Kommune ja ja Aftalen er indgået i MTSU og behandlet i den politiske styregruppe. De 4 byråd i Ny Skanderborg kommune anbefaler aftalen over for sammenlægningsudvalget. Gedved Kommune ja ja Efter indstilling fra MTSU har den politiske styregr. for Ny Horsens kommune vedtaget en trygsaftale. Holmegaard, Næstved og Suså) Sjælland Ny Faaborg-Midtfyn Kommune (Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og Årslev) Ny Skanderborg Kommune (Galten, Hørning, Ry og Skanderborg) Ny Horsens Kommune (Brædstrup, Gedved og Horsens) Gentofte Kommune ja nej nej Vil indfri aftaler ved OK-05. Gentofte Kommune Give Kommune ja ja Se Byråd. i Ny Vejle ønsk. at give de ans. størst mulig jobsik. Overbeviste om ved planlæg. og naturlig afg. kan der tages højde for omlægn. og Hovedstaden Ny Vejle Kommune (Børkop, Jelling, Vejle, Egtved og Give) 10

11 effektivis. Mundtl. oplyst, at B-siden i MTSU tager forbeh. for at rejse øns. om en trygh.aft. på et senere tidsp. Gjern Kommune Gladsaxe Kommune Glamsbjerg Kommune ja nej nej Se Administrativ styregr. for Ny Assens kommune ønsker ikke at indgå tryghedsaftale pt. Hvis personaletilpasning vil de følge parternes anbefaling. Et anliggende for sammenlægningsudvalget. Henvendelse drøftes i MTSU i oktober. Glostrup Kommune ja ja Aftalenpolitikken er godkendt i hovedudvalget og af byrådet i april Kommunen oplyser, at aftalen også gælder i forbindelse med kommunalreformen. Gram Kommune Grenaa Kommune ja ja Tryghedserklæring er udarbejdet af MTSU for Norddjurs Kommune. Erklæringen er godkendt i Grenaa byråd. Greve Kommune ja nej nej Se KTO's opfordering drøftet i CHSU den 13. september Kommunen skal ikke sammenlægges. Drøftes på ny i CHSU den 22. november Ny Assens Kommune (Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg og Aarup) Glostrup Kommune Hovedstaden Norddjurs Kommune (Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og Sønderhald (øst) kommuner) Greve Kommune Sjælland Grindsted Kommune ja nej ja Ikke angivet en Kommunen har mundtligt oplyst, at Billund Kommune 11

12 tidsplan for afslutning af drøftelserne. der pt. føres drøftelser om tryghedsinitiativer i MTSU gældende fra 1. januar Græsted-Gilleleje Kommune ja nej nej I 2006 Ny Gribskov kom. oplyser, at MED mv. i 2006 vil drøfte tryghedsskabende foranstaltninger. Gråsten Kommune ja ja Oplæg drøftes i MTSU den 10. okt Den politiske styregruppe i den nye Sønderborg kommune har udarb. oplæg til en 2-årig tryghedsaft. ( ) ifbm. kommunalreformen. Medarb. følger opgaven, og der er plads til alle, der kan og vil. Oplæg skal drøftes i MTSU. Gudme Kommune ja ja Kommunens holdning, at evt. personaletilpasninger søges gennemført ved naturlig afgang. Holdningen er drøftet med medarbejdersiden. Gundsø Kommune ja nej nej Se Den Politiske Styregrup. finder ikke behov for en trygh.aft. pt, idet der forventes beskæftigelse til alle i sam.hæng m. naturlig afgang. Man er åben for forslag til konk. pers.politiske instrum. Der er nedsat en arb.grup. herom. Trygh.aft. mulig i (Grindsted og Billund) Gribskov Kommune (Helsinge og Græsted- Gilleleje) Hovedstaden Ny Sønderborg Kommune (Augustenborg, Broager, Gråsten, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg) Ny Svendborg Kommune (Egebjerg, Gudme og Svendborg) Roskilde Kommune (Gundsø, Ramsø og Roskilde) Sjælland Gørlev Kommune H:S ja nej nej Se Hovedstaden Tilkendegivet, at hvis der skal ske personalereduktion, bør retningslinier herfor samt tryghedsskabende 12

13 foranstaltninger drøftes i MED. Haderslev Kommune ja nej ja Drøftes pt. i MTSU. Drøftes igen på møde i okt. MTSU udarbejder oplæg om tryghedsskabende foranstaltninger med henblik på efterfølgende politiske drøftelser. Hadsten Kommune ja ja Den politiske styregruppe i Ny Favrskov kommune har tiltrådt tryghedsaftale indgået i MTHSU. I aftalen indgår seniorpolitik samt at der ikke vil blive tale om afskedigelser som følge af kommunalreformen. Hadsund Kommune ja ja Ny Mariager Fjord kom. oplyser, at de ikke vil indgå en trygh.garantiaft. og at evt. personaletilpasn. i videst mulig omf. vil ske v. naturlig afg. I tilfælde af evt. pers.tilpasn. vil kom. ved inddragelse af SU medvirk. til Hals Kommune ja nej ja Se aft. om tryghedsskab. foranst. MTSU har nedsat en arbejdsgruppe. MTSU modtager oplæg den 14. oktober 2005 med henblik på, at oplæg den 30. november 2005 kan overdrages til sammenlægningsudvalget. Hammel Kommune ja ja Den politiske styregruppe i Ny Favrskov kommune har tiltrådt tryghedsaftale indgået i MTHSU. I aftalen indgår seniorpolitik samt at der ikke vil blive tale om Ny Haderslev Kommune (Gram, Haderslev og Vojens) Favrskov Kommune (Hadsten, Hammel, Hinnerup, Hvorslev og dele af Langå) Mariager Fjord Kommune (Arden, Hadsund, Hobro, Mariager) Nordjylland Ny Aalborg Kommune (Hals, Nibe, Sejlflod og Aalborg) Nordjylland Favrskov Kommune (Hadsten, Hammel, Hinnerup, Hvorslev og dele af Langå) 13

14 Hanstholm Kommune ja nej ja 20. september 2005 Hashøj Kommune ja nej nej Se afskedigelser som følge af kommunalreformen. Vil blive drøftet den 20. september 2005 i MTSU. Det er opfattelsen i den adm. følgegruppe, at der vil være brug for alle medarbejderne. Vil ikke indgå en egentlig tryghedsaftale. Den politiske stryregruppe har besluttet at følge KL's udmelding. Haslev Kommune ja ja Tryghedsaftale er udarbejdet af MTSU for Nyfaxe Kommune og efterfølgende godkendt i de 3 byråd. Hedensted Kommune ja ja Ny Hedensted kommune har indgået en tryghedsaftale, hvoraf det bl.a. fremgår, at tilpasninger ikke vil ske ved afskedigelser. Helle Kommune ja nej ja Se Vil blive taget op på førstkommende borgmestermøde mellem de 5 borgmestre i Ny Varde Kommune. Helsinge Kommune ja nej nej I 2006 Ny Gribskov kom. oplyser, at MED mv. i 2006 vil drøfte tryghedsskabende foranstaltninger. Helsingør Kommune ja nej nej Det er borgmesterens opfattelse, at evt. stillingsreduktioner skal søges gennemført ved naturlig afgang. Ny Thisted Kommune (Hanstholm, Sydthy og Thisted) Nordjylland Ny Slagelse Kommune (Hashøj, Korsør, Skælskør og Slagelse) Sjælland Nyfaxe Kommune (Fakse, Haslev og Rønnede Kommuner) Sjælland Ny Hedensted Kommune (Hedensted, Tørring- Uldum og Juelsminde) Ny Varde Kommune (Blaabjerg, Blåvandshuk, Helle, Varde og Ølgod) Gribskov Kommune (Helsinge og Græsted- Gilleleje) Hovedstaden Helsingør Kommune Hovedstaden 14

15 Kommune skal ikke sammenlægges. Herlev Kommune Herning Kommune ja nej ja Efteråret 2005 Kom. sigter efter at tage spm. op i MTSU, som forv. nedsat i sept. 05. Forv., at sam.lægn.udv. vil være positiv overfor at videreføre eksist. omstil.regulativjobbank. Regulativ omfat. dog ikke selvej. daginst. Hillerød Kommune ja nej nej Se Kommunen har i brev til medarbejderne oplyst, at fusionen ikke har til formål at afskedige medarbejdere. Sikkerhed for jobbet i sammenlægningsprocessen. Vil arbejde for tryghed i ansættelsen i årene der følger. Hinnerup Kommune ja ja Den politiske styregruppe i Ny Favrskov kommune har tiltrådt tryghedsaftale indgået i MTHSU. I aftalen indgår seniorpolitik samt at der ikke vil blive tale om afskedigelser som følge af kommunalreformen. Hirtshals Kommune ja nej nej Se Arbejdsgruppe under MTSU drøfter tryghedsskabende initiativer, herunder behovmuligheder for aftale herom i Politisk og adm. ledelse meddelt, at evt. personaletilpasninger så vidt muligt klares ved naturlig afgang. Herning Kommune (Aulum-Haderup, Trehøje, Aaskov og Herning) Ny Hillerød Kommune (Hillerød og Skævinge) Hovedstaden Favrskov Kommune (Hadsten, Hammel, Hinnerup, Hvorslev og dele af Langå) Ny Hjørring Kommune (Hirtshals, Hjørring, Løkken-Vrå og Sindal) Nordjylland 15

16 Hjørring Kommune ja nej nej Se Arbejdsgruppe under MTSU drøfter tryghedsskabende initiativer, herunder behovmuligheder for aftale herom i Politisk og adm. ledelse meddelt, at evt. personaletilpasninger så vidt muligt klares ved naturlig afgang. Hobro Kommune ja ja Ny Mariager Fjord kom. oplyser, at de ikke vil indgå en trygh.garantiaft. og at evt. personaletilpasn. i videst mulig omf. vil ske v. naturlig afg. I tilfælde af evt. pers.tilpasn. vil kom. ved inddragelse af SU medvirk. til aft. om tryghedsskab. foranst. Holbæk Kommune ja ja MTSU i Ny Holbæk kommune har udarbejdet en pjece med personalepolitiske retningslinier frem for fusionen. Holeby Kommune Holmegaard Kommune Holmsland Kommune ja ja MTSU i Ny Ringkøbing-Skjern kommune har aftalt en tryghedserklæring. Af erklæringen fremgår bl.a., at personaletilpasninger som følge af kommunalreformen ikke vil ske ved afskedigelser, men ved naturlig afgang. Endvidere sikres ledere og medarbejdere den nødvendige kompetenceudvikling. Ny Hjørring Kommune (Hirtshals, Hjørring, Løkken-Vrå og Sindal) Nordjylland Mariager Fjord Kommune (Arden, Hadsund, Hobro, Mariager) Nordjylland Ny Holbæk Kommune (Holbæk, Jernløse, Svinninge, Tornved, Tølløse) Sjælland Ringkøbing-Skjern Kommune (Holmsland, Egvad, Ringk., Skjern og Videbæk) Holstebro Kommune ja ja På anbefaling af SAM-MED har den Ny Holstebro Kommune 16

17 Holsted Kommune ja nej nej Se politiske styregruppe vedtaget at indstille tryghedserklæring til godkendelse i sammenlægningsudvalget. Kommunerne i Ny Vejen kommune findet det upassende på nuværende tidspunkt, at indgå en tryghedsaftale. Såfremt der skal ske personaletilpasning vil det primært ske ved frivillig og naturlig afgang. Horsens Kommune ja ja Efter indstilling fra MTSU har den politiske styregr. for Ny Horsens kommune vedtaget en trygsaftale. Hundested Kommune ja ja MTSU har den 22. september 2005 godkendt et udkast til tryghedsgaranti. Udkastet drøftes videre i de 2 kommuners økonomiudvalg. Hvalsø Kommune ja nej ja Se MTSU har i Ny Lejre kommune i oktober godkendt udkast til tryghedsaftale. Udkastet forventes at blive behandlet i det kommende sammenlægningsudvalg. Hvidebæk Kommune Hvidovre Kommune ja nej nej Det er ikke kommunens forventning, at der vil blive behov for personaletilpasning. I givet fald følges allerede gældende regler om omplacering og afsked. (Holstebro, Ulfborg- Vemb og Vinderup) Ny Vejen kommune (Brørup, Holsted, Rødding og Vejen) Ny Horsens Kommune (Brædstrup, Gedved og Horsens) Frederiksværk- Hundested Kommune (Frederiksværk og Hundested) Hovedstaden Ny Lejre Kommune (Bramsnæs, Hvalsø og Lejre) Sjælland Hvidovre Kommune Hovedstaden Hvorslev Kommune ja ja Den politiske styregruppe i Ny Favrskov Kommune 17

18 Højer Kommune ja nej ja Se Høje-Taastrup Kommune ja nej nej Tidsplan ikke angivet. Favrskov kommune har tiltrådt tryghedsaftale indgået i MTHSU. I aftalen indgår seniorpolitik samt at der ikke vil blive tale om afskedigelser som følge af kommunalreformen. MTSU har nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde et oplæg med redskaber og andre initiativer, der fremmer tryghed i ansættelsen. Kom. oplyser at enhver procedure, der vil blive ændret i forh. til arbejdspersonale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold vil blive behandlet i MED- og SI-systemet. Her vil der i nødvendigt omfang blive aftalt retn.linier for trygh.skab.foranstaltninger Højreby Kommune Høng Kommune Hørning Kommune ja ja Aftalen er indgået i MTSU og behandlet i den politiske styregruppe. De 4 byråd i Ny Skanderborg kommune anbefaler aftalen over for sammenlægningsudvalget. Hørsholm Kommune ja nej nej Se Kommunen sammenlægges ikke. Finder ikke behov for en tryghedsaftale. Nedsat arbejdsgruppe som sørger for at medarbejderne føler (Hadsten, Hammel, Hinnerup, Hvorslev og dele af Langå) Ny Tønder Kommune (Bredebro, Højer, Løgumkloster, Nørre Rangstrup, Skærbæk og Tønder) Høje Taastrup Kommune Hovedstaden Ny Skanderborg Kommune (Galten, Ry, Hørning og Skanderborg) Hørsholm Kommune Hovedstaden 18

19 sig trygge i hele processen. Haarby Kommune ja nej nej Se Administrativ styregr. for Ny Assens kommune ønsker ikke at indgå tryghedsaftale pt. Hvis personaletilpasning vil de følge parternes anbefaling. Et anliggende for sammenlægningsudvalget. Henvendelse drøftes i MTSU i oktober. Ikast Kommune ja nej nej Efter Svar fra borgmesteren i Ikast på kommunalvalge vegne af Ny Ikast-Brande t. kommune. Tryghedsaftale kan først drøftes efter kommunalvalg. Ishøj Kommune ja ja Se Personalepolitiske retningslinier for 2001 vil også dække i forbindelse med kommunalreformen. Kommunen skal ikke sammenlægges med andre kommuner. Jelling Kommune ja ja Se Byråd. i Ny Vejle ønsk. at give de ans. størst mulig jobsik. Overbeviste om ved planlæg. og naturlig afg. kan der tages højde for omlægn. og effektivis. Mundtl. oplyst, at B-siden i MTSU tager forbeh. for at rejse øns. om en trygh.aft. på et senere tidsp. Jernløse Kommune ja ja MTSU i Ny Holbæk kommune har udarbejdet en pjece med personalepolitiske retningslinier frem for fusionen. Ny Assens Kommune (Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg og Aarup) Ikast-Brande Kommune (Brande, Ikast og Nørre- Snede) Ishøj Kommune Hovedstaden Ny Vejle Kommune (Børkop, Jelling, Vejle, Egtved og Give) Ny Holbæk Kommune (Holbæk, Jernløse, Svinninge, Tornved, Tølløse) Sjælland Juelsminde Kommune ja ja Ny Hedensted kommune har Ny Hedensted Kommune 19

20 indgået en tryghedsaftale, hvoraf det bl.a. fremgår, at tilpasninger ikke vil ske ved afskedigelser. Jægerspris Kommune ja ja Politiske styregr. i Ny Frederikssund kom. oplyser, at det ikke er deres opfat. at der vil blive færre ans., behov for kompent.udv. vil blive drøftet, evt. tilpasn. vil i øvrigt søgt løst ved naturlig afgang Kalundborg Kommune Karlebo Kommune ja ja Se Kommunen har i eksisterende personalepolitikker fastlagt retningslinier, som vil kunne dække også i sammenlægningssituationen. Personaleændringer søges løst ved omplacering, omskoling, mulighed for deltid eller naturlig afgang. Karup Kommune ja nej ja 14. sept Ny Viborg kom. forventer en rationaliseringsgevinst. Reduceret personalebehov forventes som udgangspunkt realiseret ved naturlig afgang. Tryghedsspm. drøftes i MTSU. Kerteminde Kommune ja nej nej Se Ønsker pt. ikke at indgå en tryghedsaftale. En evt. aftale må afgøres af sammenlægningsudvalget. Kjellerup Kommune Kolding Kommune ja nej nej Kom. har i 2004 ført forh. med repr. fra de forh.lingsberet. org. om en (Hedensted, Tørring- Uldum og Juelsminde) Ny Frederikssund Kommune (Frederikssund, Slangerup, Skibby, Jærgerspris) Sjælland Ny Fredensborg Kommune (Fredensborg- Humlebæk og Karlebo) Hovedstaden Ny Viborg Kommune (Bjerringbro, Fjends, Karup, Møldrup, Tjele og Viborg) Kerteminde Kommune (Kerteminde, Langeskov og Munkebo) Kolding Kommune (Christiansfeld, 20

21 Korsør Kommune ja nej nej Se Københavns Amt ja nej nej Se tryghedsaft. MED-udv. i kom. har efterflg. indstillet en aft. til godk. i økonomiudv. Økonomiudv. afslog denne indstilling. Den politiske stryregruppe har besluttet at følge KL's udmelding. Der er i MED bl.a. fastlagt spilleregler for tids- og aktivitetsplan for personaleoverflytninger. Yderligere initiativer drøftes i dialogorganer samt i forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden. Københavns Kommune ja ja Reformen har begrænset personalemæssig betydning for kommunen. Kommunen har indgået en tryghedsordning ifbm. omlægninger pr. 1. januar Køge Kommune Langebæk Kommune ja ja Langebæk kommune har indgået en tryghedsaftale. Som følge heraf vil ingen blive afskediget som følge af kommunalreformen. Aftalen gælder alene frem til I 2. kvartal 06 optages forhandling om videreførelse efter Langeskov Kommune ja nej nej Se Ønsker pt. ikke at indgå en tryghedsaftale. En evt. aftale må afgøres af sammenlægnings- Lunderskov, Varmdrup og Kolding) Ny Slagelse Kommune (Hashøj, Korsør, Skælskør og Slagelse) Sjælland Hovedstaden Københavns Kommune Hovedstaden Ny Vordingborg Kommune (Møn, Langebæk, Præstø og Vordingborg) Sjælland Kerteminde Kommune (Kerteminde, Langeskov og Munkebo) 21

22 Langå Kommune ja vedr. Favrskov - ja vedr. Randers udvalget. ja ja Den politiske styregruppe i Ny Favrskov kommune har tiltrådt tryghedsaftale indgået i MTHSU. I aftalen indgår seniorpolitik samt at der ikke vil blive tale om afskedigelser som følge af kommunalreformen.tryghedsaftale indgået i Ny Randers Kommune. Ledøje-Smørum Kommune ja ja I januar 2005 er der ml. lokalt KTO og kommunen udarbejdet en fælleserklæring om tryghed. I aftalen fremgår, at hovedprincippet er, at alle medarbejdere følger deres arbejdsfelt over i den nye kommune. Lejre Kommune ja nej ja Se MTSU har i Ny Lejre kommune i oktober godkendt udkast til tryghedsaftale. Udkastet forventes at blive behandlet i det kommende sammenlægningsudvalg. Lemvig Kommune ja ja Kommunen finder, at den eksisterende tryghedsaftale fra 1997 også dækker behovet i forbindelse med kommunalreformen. I Kommunalbestyrelsen er der enighed om, at der vil være brug for alle hænder. Meddelt medarbejderne. Lunderskov Kommune Favrskov Kommune (Hadsten, Hammel, Hinnerup, Hvorslev og dele af Langå) Ny Randers Kommune (Langå, Mariager, Nørhald, Purhus, Randers og Sønderhald) Egedal Kommune (Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke) Hovedstaden Ny Lejre Kommune (Bramsnæs, Hvalsø og Lejre) Sjælland Lemvig Kommune (Thyborøn-Harboøre og Lemvig) 22

23 Lundtoft Kommune ja ja Se I aftale om dannelse af Ny Aabenraa kommune fremgår, at idet omfang der måtte vise sig behov for personalereduktioner, sker dette i videst muligt omfang via naturlig afgang. Lyngby-Taarbæk Kommune ja ja Kommunen tilkendegiver at der ikke som følge af kommunalreformen vil blive tale om personalereduktioner. Læsø Kommune ja nej nej Se Læsø forbliver selvstændig. Modtager medarb. fra amtet såfremt de ønsker ansættelse på Læsø + kompetencen matcher. Søger at etablere hjemmearbejdspladser til 2 ansatte som skal til Told og Skat. Løgstør Kommune ja ja De nuværende ansatte vil blive tilbudt ansættelse i Vesthimmerlands kommune. Ansatte i Aalestrup, som skal deles i 3 nye kommuner, vil blive tilbudt ansættelse i en af disse. Løgumkloster Kommune ja nej ja Se Løkken-Vrå Kommune ja nej nej Se MTSU har nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde et oplæg med redskaber og andre initiativer, der fremmer tryghed i ansættelsen. Arbejdsgruppe under MTSU drøfter tryghedsskabende initiativer, herunder behovmuligheder for aftale herom i Politisk og adm. Ny Aabenraa Kommune (Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev, Aabenraa) Lyngby-Taarbæk Kommune Hovedstaden Læsø Kommune Nordjylland Vesthimmerlands Kommune (Aalestrup, Farsø, Løgstør og Aars) Nordjylland Ny Tønder Kommune (Bredebro, Højer, Løgumkloster, Nørre Rangstrup, Skærbæk og Tønder) Ny Hjørring Kommune (Hirtshals, Hjørring, Løkken-Vrå og Sindal) Nordjylland 23

24 ledelse meddelt, at evt. personaletilpasninger så vidt muligt klares ved naturlig afgang. Mariager Kommune ja ja Ny Mariager Fjord kom. oplyser, at de ikke vil indgå en trygh.garantiaft. og at evt. personaletilpasn. i videst mulig omf. vil ske v. naturlig afg. I tilfælde af evt. pers.tilpasn. vil kom. ved inddragelse af SU medvirk. til aft. om tryghedsskab. foranst. Maribo Kommune Marstal Kommune ja ja Spilleregler for håndtering af personalestrukturen godkendt af sammenlægningsudvalget for den nye Ærø Kommune. Garanti for basispersonale. Afklaring for ledere den Middelfart Kommune ja nej nej Se Ny Middelfart kommune henviser til, at det er sammenlægningsudvalget der har kompetencen til at indgå lokale tryghedsaftaler. MTSU drøfter retningslinier for placering af ledere og medarbejdere. Midtdjurs Kommune ja ja MTHSU har den 26. sept godkendt tryghedserklæring i forbindelse med overgang til den nye kommune. I erklæringen indgår bl.a. kompetenceudvikling, rokering, seniorpolitik og naturlig afgang. Mariager Fjord Kommune (Arden, Hadsund, Hobro, Mariager) Nordjylland Ærø Kommune (Ærøskøbing og Marstal) Ny Middelfart kommune (Ejby, Nørre Aaby og Middelfart) Syddjurs Kommune (Ebeltoft, Midtdjurs, Rosenholm og Rønde) Morsø Kommune ja nej ja 2. halvår 2005 MED-hovedudvalget drøfter Morsø Kommune 24

25 Munkebo Kommune ja nej nej Se personalepolitikken, herunder jobsikkerhedtryghedsskabende foranstaltninger i 2. halvår 2005 Byrådet har oplyst, at tidlig inddragelse og dialog er vigtig, men tiden er ikke inde til lokale tryghedsaftaler. Møldrup Kommune ja nej ja 14. sept Ny Viborg kom. forventer en rationaliseringsgevinst. Reduceret personalebehov forventes som udgangspunkt realiseret ved naturlig afgang. Tryghedsspm. drøftes i MTSU. Møn Kommune Nakskov Kommune Nibe Kommune ja nej ja Se Nordborg Kommune ja ja Oplæg drøftes i MTSU den 10. oktober 2005 MTSU har nedsat en arbejdsgruppe. MTSU modtager oplæg den 14. oktober 2005 med henblik på, at oplæg den 30. november 2005 kan overdrages til sammenlægningsudvalget. Den politiske styregruppe i den nye Sønderborg kommune har udarb. oplæg til en 2-årig tryghedsaft. ( ) ifbm. kommunalreformen. Medarb. følger opgaven, og der er plads til alle, der kan og vil. Oplæg skal drøftes i MTSU. Nordjylland Kerteminde Kommune (Kerteminde, Langeskov og Munkebo) Ny Viborg Kommune (Bjerringbro, Fjends, Karup, Møldrup, Tjele og Viborg) Ny Aalborg Kommune (Hals, Nibe, Sejlflod og Aalborg) Nordjylland Ny Sønderborg Kommune (Augustenborg, Broager, Gråsten, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg) Nordjyllands Amt ja nej nej Se KTO's henvendelse vil blive drøftet i Nordjylland 25

26 økonomiudvalget. Det vil blive indstillet, at økonomiudvalget anbefaler, at spørgsmål om tryghedsskabende foranstaltninger tages op i regionens samarbejdsorganer, hvis der skal ske personalereduktioner. Nyborg Kommune ja nej ja Oktober 2005 MTSU har drøftet KTO's opfordring. Forslag på området drøftes i MTSU den 7. okt Den politiske følgegruppe har bedt MTSU om at udarbejde forslag. Nykøbing Falster Kommune ja ja Den politiske stryregruppe for den nye Guldborgsund Kommune har den udarbejde en hensigtserklæring. Nykøbing-Rørvig Kommune ja ja MTSU har for ny Odsherred kommune den 25. aug vedtaget retningslinier vedr. medarbejdervilkår ved etablering af Odsherred kommune Nysted Kommune ja ja Den politiske stryregruppe for den nye Guldborgsund Kommune har den udarbejde en hensigtserklæring. Ny Nyborg Kommune (Nyborg, Ullerslev og Ørbæk) Guldborgsund Kommune (Nykøbing Falster, Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing, Stubbekøbing, Sydfalster) Sjælland Odsherred Kommune (Dragsholm, Nykøbing- Rørvig og Trundholm) Sjælland Guldborgsund Kommune (Nykøbing Falster, Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing, Stubbekøbing, Sydfalster) Sjælland Næstved Kommune ja ja Borgmesterbrev til alle med- Næstved Kommune 26

27 Nørager Kommune ja nej nej Se arbejdere og ledere om tryghed under omstilling. Bl.a. vil der ikke ske afskedigelser på grund af den nye kommunestruktur. MTSU har nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at udarbejde oplæg til konkrete aftaler til brug for drøftelse i MTSU og efterfølgende politisk behandling i sammenlægningsudvalget. Nørhald Kommune ja ja Tryghedserklæring er udarbejdet med repræsentanter for de ansatte for ny Randers Kommune. Erklæring er godkendt i byrådet. Nørre Alslev Kommune ja ja Den politiske stryregruppe for den nye Guldborgsund Kommune har den udarbejde en hensigtserklæring. Nørre Djurs Kommune ja ja Tryghedserklæring er udarbejdet af MTSU for Norddjurs Kommune. Erklæringen er godkendt i byrådet. Nørre Aaby Kommune ja nej nej Se Ny Middelfart kommune henviser til, at det er sammenlægningsudvalget der har kompetencen til at indgå lokale tryghedsaftaler.mtsu drøfter retningslinier for placering af ledere (Fuglebjerg, Fladså, Holmegaard, Næstved og Suså) Sjælland Rebild Kommune (Nørager, Skørping og Støvring) Nordjylland Ny Randers Kommune (Langå, Mariager, Nørhald, Purhus, Randers og Sønderhald) Guldborgsund Kommune (Nykøbing Falster, Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing, Stubbekøbing, Sydfalster) Sjælland Norddjurs Kommune (Grenaa, Nørre Djurs, Rougså og Sønderhald (øst)) Nordjylland Ny Middelfart Kommune (Ejby, Nørre Aaby og Middelfart) 27

28 Nørre-Rangstrup Kommune ja nej ja Se Nørre-Snede Kommune ja nej nej Efter kommunalvalget. og medarbejdere. MTSU har nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde et oplæg med redskaber og andre initiativer, der fremmer tryghed i ansættelsen. Svar fra borgmesteren i Ikast på vegne af Ny Brande kommune. Tryghedsaftale kan først drøftes efter kommunalvalg. Odder Kommune Odense Kommune ja ja Hovedudvalget har aftalt supplerende retningslinier til spilleregler for flytningrokering af personalet. Der lægges vægt på kompetenceudvikling, rokering, naturlig afgang og fratrædelsesordninger i særlige tilfælde. Otterup Kommune ja ja MTSU har bl.a. besluttet, at ingen vil blive afskediget pga. kommunalreformen. Personalereduktion vil ske ved naturlig afgang og frivillig fratrædelsesordninger. Pandrup Kommune ja nej ja 3. kvartal 2005 I 3. kvartal 2005 optages drøftelser i MTSU. Præstø Kommune ja ja Tryghedserklæring godkendt af byrådet den 16. november Ny Tønder Kommune (Bredebro, Højer, Løgumkloster, Nørre Rangstrup, Skærbæk og Tønder) Ikast-Brande Kommune (Brande, Ikast og Nørre- Snede) Odense Kommune Ny Bogense Kommune (Bogense, Otterup og Søndersø) (Jammerbugt Kommune) (Brovst, Aabybro og Fjerritslev) Nordjylland Ny Vordingborg Kommune (Møn, Langebæk, Præstø og Vordingborg) Sjælland 28

29 Purhus Kommune ja ja Tryghedserklæring er udarbejdet med repræsentanter for de ansatte for ny Randers Kommune. Erklæringen er godkendt i Purhus byråd. Erklæringen vil blive videregivet til sammenlægningsudvalget. Ramsø Kommune ja nej nej Se Den Politiske Styregrup. finder ikke behov for en trygh.aft. pt, idet der forventes beskæftigelse til alle i sam.hæng m. naturlig afgang. Man er åben for forslag til konk. pers.politiske instrum. Der er nedsat en arb.grup. herom. Trygh.aft. mulig i Randers Kommune ja ja Tryghedserklæring er udarbejdet med repræsentanter for de ansatte for ny Randers Kommune. Erklæringen skal godkendes i Randers Byråd. Ny Randers Kommune (Langå, Mariager, Nørhald, Purhus, Randers og Sønderhald) Roskilde Kommune (Gundsø, Ramsø og Roskilde) Sjælland Ny Randers Kommune (Langå, Mariager, Nørhald, Purhus, Randers og Sønderhald) Ravnsborg Kommune Ribe Amt ja nej nej Se Ribe Kommune ja nej ja Inden udgangen af 2005 Hvis det bliver nødvendig med personaletilpasninger vil det være selvfølgeligt for regionerne at tage alle pers.pol.redskaber under overvejelse. Retningslinier herfor bør drøftes i MED-regi. Ny Esbjerg Kommune vil i samarbejde med MTSU søge at indgå en tryghedsaftale inden Ny Esbjerg Kommune (Bramming, Esbjerg og Ribe) 29

30 Ringe Kommune ja nej nej Se Ringkjøbing Amt ja nej nej Se udgangen af Kommunerne i Ny Faaborg-Midtfyn kommune henholder sig til KL's udmelding vedr. indgåelse af tryghedsaftale. Hvis pers.tilpasn. bør retn.linier herfor drøftes i MED. I samspil m. Århus, Vejle, Viborg og Ringkøbing amter vil der hurtigst muligt i 2005 i MTSU blive påbegyndt drøftel. mhp. at det kom. regionsråd hurtigt i 2006 kan tage stilling til tryghedsaft. mv. Ringkøbing Kommune ja ja MTSU i Ny Ringkøbing-Skjern kommune har aftalt en tryghedserklæring. Af erklæringen fremgår bl.a., at personaletilpasninger som følge af kommunalreformen ikke vil ske ved afskedigelser, men ved naturlig afgang. Endvidere sikres ledere og medarbejdere den nødvendige kompetenceudvikling. Ringsted Kommune Rosenholm Kommune ja ja MTHSU har den 26. sept godkendt tryghedserklæring i forbindelse med overgang til den nye kommune. I erklæringen indgår bl.a. kompetenceudvikling, rokering, seniorpolitik og naturlig afgang. Ny Faaborg-Midtfyn Kommune (Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og Årslev) Roskilde Amt ja nej nej Se Hvis personaletilpasning bør Sjælland Ringkøbing-Skjern Kommune (Holmsland, Egvad, Ringk., Skjern og Videbæk) Syddjurs Kommune (Ebeltoft, Midtdjurs, Rosenholm og Rønde) 30

31 Roskilde Kommune ja nej nej Se retningslinier herfor drøftes i MED. KTO's henvendelse drøftes i MTHSU for Region Sjælland, og vil efter regionens oprettelse blive drøftet i relevant fora. Den Politiske Styregrup. finder ikke behov for en trygh.aft. pt, idet der forventes beskæftigelse til alle i sam.hæng m. naturlig afgang. Man er åben for forslag til konk. pers.politiske instrum. Der er nedsat en arb.grup. herom. Trygh.aft. mulig i Rougsø Kommune ja ja Rougsø Kommunalbestyrelse har 7. juni godkendt tryghedserklæring efter indstilling fra MTSU. Rudbjerg Kommune ja nej ja Se Kommunen tager spørgsmålet om tryghedsaftaler op med de øvrige kommuner i Ny Lolland kom. Spørgsmålet vil også blive drøftet i MTSU. Spørgsmålet har været drøftet i kommunens HSU. Rudkøbing Kommune ja nej ja Efteråret 2005 De 3 borgmestre i Tranekær, Rudkøbing og Sydlangeland har i juni 2005 bemyndiget sam.lægn.sekretariatet til at indgå en aftale med de ansatte. En evt. aftale vil blive søgt godk. i de 3 byråd og efterflg. indstillet til det Roskilde Kommune (Gundsø, Ramsø og Roskilde) Sjælland Norddjurs Kommune (Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og Sønderhald øst) Lolland Kommune (Nakskov, Rudbjerg, Ravnsborg, Holeby, Højreby, Maribo og Rødby) Sjælland Langeland Kommune (Tranekær, Rudkøbing og Sydlangeland) 31

32 kommende sammenlægningsudvalg. Ry Kommune ja ja Aftalen er indgået i MTSU og behandlet i den politiske styregruppe. De 4 byråd i Ny Skanderborg kommune anbefaler aftalen over for sammenlægningsudvalget. Ryslinge Kommune ja nej nej Se Kommunerne i Ny Faaborg-Midtfyn kommune henholder sig til KL's udmelding vedr. indgåelse af tryghedsaftale. Rødby Kommune Rødding Kommune ja nej nej Se Rødekro Kommune ja ja Se Kommunerne i Ny Vejen kommune findet det upassende på nuværende tidspunkt, at indgå en tryghedsaftale. Såfremt der skal ske personaletilpasning vil det primært ske ved frivillig og naturlig afgang. I aftale om dannelse af Ny Aabenraa kommune fremgår, at idet omfang der måtte vise sig behov for personalereduktioner, sker dette i videst muligt omfang via naturlig afgang. Rødovre Kommune Rønde Kommune ja ja MTHSU har den 26. sept godkendt tryghedserklæring i forbindelse med overgang til den Ny Skanderborg Kommune (Galten, Hørning, Ry og Skanderborg) Ny Faaborg-Midtfyn Kommune (Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og Årslev) Ny Vejen Kommune (Brørup, Holsted, Rødding og Vejen) Ny Aabenraa Kommune (Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev, Aabenraa) Syddjurs Kommune (Ebeltoft, Midtdjurs, Rosenholm og Rønde) 32

33 nye kommune. I erklæringen indgår bl.a. kompetenceudvikling, rokering, seniorpolitik og naturlig afgang. Rønnede Kommune ja ja Tryghedsaftale er udarbejdet af MTSU for Nyfaxe Kommune og efterfølgende godkendt i de 3 byråd. Sakskøbing Kommune ja ja Den politiske stryregruppe for den nye Guldborgsund Kommune har den udarbejde en hensigtserklæring. Sallingsund Kommune ja nej ja August 2005 Kommunen oplyser, at MTSU drøfter oplæg i august Samsø Kommune ja nej nej Kommunen oplyser, at kommunen fortsætter som selvstændig kommune og ikke har personaleproblemer som i andre sammenlægningskommuner. Sejlflod Kommune ja nej ja Se Silkeborg Kommune ja nej ja Se MTSU har nedsat en arbejdsgruppe. MTSU modtager oplæg den 14. oktober 2005 med henblik på, at oplæg den 30. november 2005 kan overdrages til sammenlægningsudvalget. Der pågår pt. (209-05) forhandlinger med medarbejderne om en Nyfaxe Kommune (Fakse, Haslev og Rønnede Kommuner) Sjælland Guldborgsund Kommune (Nykøbing Falster, Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing, Stubbekøbing, Sydfalster) Sjælland Skive Kommune (Sallingsund, Spøttrup, Sundsøre og Skive) Samsø Kommune Ny Aalborg Kommune (Hals, Nibe, Sejlflod og Aalborg) Nordjylland Ny Silkeborg Kommune (Gjern, Silkeborg, Them 33

34 tryghedserklæring. Sindal Kommune ja nej nej Se Arbejdsgruppe under MTSU drøfter tryghedsskabende initiativer, herunder behovmuligheder for aftale herom i Politisk og adm. ledelse meddelt, at evt. personaletilpasninger så vidt muligt klares ved naturlig afgang. Skagen Kommune ja nej nej Se MTSU har nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at udarbejde oplæg til tryghedsaftale. Forelægges sammenlægningsudvalget primo Skanderborg Kommune ja ja Aftalen er indgået i MTSU og behandlet i den politiske styregruppe. De 4 byråd i Ny Skanderborg kommune anbefaler aftalen over for sammenlægningsudvalget. Skibby Kommune ja ja Politiske styregr. i Ny Frederikssund kom. oplyser, at det ikke er deres opfat. at der vil blive færre ans., behov for kompent.udv. vil blive drøftet, evt. tilpasn. vil i øvrigt søgt løst ved naturlig afgang Skive Kommune ja nej ja August 2005 Kommunen oplyser, at MTSU drøfter oplæg i august og Kjellerup) Ny Hjørring Kommune (Hirtshals, Hjørring, Løkken-Vrå og Sindal) Nordjylland Ny Frederikshavn Kommune (Skagen, Sæby og Frederikshavn) Nordjylland Ny Skanderborg Kommune (Galten, Hørning, Ry og Skanderborg) Ny Frederikssund Kommune (Frederikssund, Slangerup, Skibby, Jærgerspris) Sjælland Skive Kommune (Sallingsund, Spøttrup, Sundsøre og Skive) Skjern Kommune ja ja MTSU i Ny Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern 34

35 kommune har aftalt en tryghedserklæring. Af erklæringen fremgår bl.a., at personaletilpasninger som følge af kommunalreformen ikke vil ske ved afskedigelser, men ved naturlig afgang. Endvidere sikres ledere og medarbejdere den nødvendige kompetenceudvikling. Skovbo Kommune ja ja Kommunalbestyrelsen har den 23. august 2005 godkendt MTSU for Ny Køges kommunes forslag til Skælskør Kommune ja nej nej Se Skærbæk Kommune ja nej ja Se Skævinge Kommune ja nej ja Se Skørping Kommune ja nej nej Se tryghedserklæring. Den politiske stryregruppe har besluttet at følge KL's udmelding. MTSU har nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde et oplæg med redskaber og andre initiativer, der fremmer tryghed i ansættelsen. Centrale samarbejdsudvalg i Skævinge ønsker spørgsmålet drøftet i MTSU. MTSU har nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at udarbejde oplæg til konkrete aftaler til brug for drøftelse i MTSU og efterfølgende politisk behandling i sammenlægningsudvalget. Kommune (Holmsland, Egvad, Ringk., Skjern og Videbæk) Ny Køge Kommune (Køge og Skovbo) Sjælland Ny Slagelse Kommune (Hashøj, Korsør, Skælskør og Slagelse) Sjælland Ny Tønder Kommune (Bredebro, Højer, Løgumkloster, Nørre Rangstrup, Skærbæk og Tønder) Ny Hillerød Kommune (Skævinge og Hillerød) Hovedstaden Rebild Kommune (Nørager, Skørping og Støvring) Nordjylland 35

36 Slagelse Kommune ja nej nej Se Den politiske stryregruppe har besluttet at følge KL's udmelding. Slangerup Kommune ja ja Politiske styregr. i Ny Frederikssund kom. oplyser, at det ikke er deres opfat. at der vil blive færre ans., behov for kompent.udv. vil blive drøftet, evt. tilpasn. vil i øvrigt søgt løst ved naturlig afgang Solrød Kommune ja nej nej Se Sorø Kommune ja nej nej Se Kom. sammenlægges ikke. Kom. finder ikke at der umiddelbart vil blive tale om personalereduktion ved overdragelse af personale fra amtet. Retningslinier for overdragelsesprocessen fastlægges i efteråret Ny Sorø's Politiske Administrative styregruppe har besluttet, at tryghedsskabende foranstaltninger forberedes, så sammenlægningsudvalget kan forholde sig til spørgsmålet i starten af Spøttrup Kommune ja nej ja August 2005 Kommunen oplyser, at MTSU drøfter oplæg i august Stenlille Kommune ja nej nej Se Ny Sorø's Politiske Administrative styregruppe har besluttet, at tryghedsskabende foranstaltninger Ny Slagelse Kommune (Hashøj, Korsør, Skælskør og Slagelse) Sjælland Ny Frederikssund (Frederikssund, Slangerup, Skibby, Jærgerspris) Sjælland Solød Kommune Sjælland Ny Sorø Kommune (Dianalund, Sorø og Stenlille) Sjælland Skive Kommune (Sallingsund, Spøttrup, Sundsøre og Skive) Ny Sorø Kommune (Dianalund, Sorø og Stenlille) Sjælland 36

37 forberedes, så sammenlægningsudvalget kan forholde sig til spørgsmålet i starten af Stenløse Kommune ja ja I januar 2005 er der ml. lokalt KTO og kommunen udarbejdet en fælleserklæring om tryghed. I aftalen fremgår, at hovedprincippet er, at alle medarbejdere følger deres arbejdsfelt over i den nye kommune. Stevns Kommune ja nej ja 12. oktober Storstrøms Amt ja nej nej Se KTO's opfordring drøftes i Den Politiske Styregruppe den 12. oktober Hvis personaletilpasning bør retningslinier herfor drøftes i MED. KTO's henvendelse drøftes i MTHSU for Region Sjælland, og vil efter regionens oprettelse blive drøftet i relevant fora. Struer Kommune ja ja Der er mellem kommunalbestyrelserne i Ny Struer Kom. udarbejdet en politisk hensigtserkl., idet kommunen dog oplyser, at man ikke vil være bundet af en fuldkommen tryghedsaftale for alt personale. Stubbekøbing Kommune ja ja Den politiske stryregruppe for den nye Guldborgsund Kommune har den udarbejde en hensigtserklæring. Egedal Kommune (Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke) Hovedstaden Ny Stevns Kommune (Stevns og Vallø) Sjælland Sjælland Struer Kommune (Struer og Thyholm) Guldborgsund Kommune (Nykøbing Falster, Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing, Stubbekøbing, 37

38 Støvring Kommune ja nej nej Se Sundeved Kommune ja ja Oplæg drøftes i MTSU den 10. oktober 2005 MTSU har nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at udarbejde oplæg til konkrete aftaler til brug for drøftelse i MTSU og efterfølgende politisk behandling i sammenlægningsudvalget. Den politiske styregruppe i den nye Sønderborg kommune har udarb. oplæg til en 2-årig tryghedsaft. ( ) ifbm. kommunalreformen. Medarb. følger opgaven, og der er plads til alle, der kan og vil. Oplæg skal drøftes i MTSU. Sundsøre Kommune ja nej ja August 2005 Kommunen oplyser, at MTSU drøfter oplæg i august Suså Kommune ja ja Borgmestrene i den nye Næstved kom. er enige om at udsende et brev til alle medarbejdere om tryghed. Borgmesteren har i brev til medarb. i Suså præciseret, at der ikke vil ske afskedigelser på grund af den nye struktur. Svendborg Kommune Svinninge Kommune ja ja MTSU i Ny Holbæk kommune har udarbejdet en pjece med personalepolitiske retningslinier frem for fusionen. Sydfalster) Sjælland Rebild Kommune (Nørager, Skørping og Støvring) Nordjylland Ny Sønderborg Kommune (Augustenborg, Broager, Gråsten, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg) Skive Kommune (Sallingsund, Spøttrup, Sundsøre og Skive) Ny Næstved Kommune (Fuglebjerg, Fladså, Holmegaard, Næstved og Suså) Sjælland Ny Holbæk Kommune (Holbæk, Jernløse, Svinninge, Tornved, Tølløse) Sjælland 38

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

En forhandlet løsning

En forhandlet løsning En forhandlet løsning En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark Appendiks CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD REALDANIA FORSKNING Appendiks 5 6 APPENDIKS Bilag 1: Spørgeramme

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Frekvens Kommune, som angivet i tilladelsen Status 87,6 Kolding Kommerciel 87,6 København Blandet 87,6 Aalborg Kommerciel 87,6 Århus Kommerciel 87,8 Nykøbing

Læs mere

Kommunestatistik 2004

Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Styringsgruppe: Direktør Hans Simmelkjær, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2005 Jens Bjørn Christiansen

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Danske erfaringer med Samhandlingsreform

Danske erfaringer med Samhandlingsreform Danske erfaringer med Samhandlingsreform - Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet i Danmark Kommunaløkonomikonferansen Oslo, 25. maj 2012 Kim Gustavsen, kig@sum.dk Indhold Kommunalreformen 2007 Kommunal

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan Albertslund Kommune Allerød Kommune Arden Kommune Assens Kommune Augustenborg Kommune Aulum-Haderup Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Birkerød Kommune Bjergsted Kommune Bjerringbro Kommune Blaabjerg

Læs mere

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden.

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden. Kommunenummer 1995 kommunenummer.xls Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN 165 Albertslund 201 Allerød 801 Arden 493 Ærøskøbing 421 Assens 501 Augustenborg 651 Avlum-Haderup 151 Ballerup

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Når kommunalreformen træder i kraft den 1. januar 2007 opdeles Danmark som bekendt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye

Læs mere

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder.

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder. Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 45 Offentligt Notat Besvarelse af FIU 7 alm. del - 7 spørgsmål 45 Spørgsmål: Finansministeren bedes oplyse, hvor stort et beløb hver enkel af de 271 kommuner

Læs mere

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3 Bilag: Hjemmeserviceforbruget fordelt på amter og kommuner 1998 Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2 Frederiksborg amt 3 Roskilde amt 4 Vestsjællands amt 5 Storstrøms amt 6 Bornholms

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Sager om dagpenge ved sygdom 2004 2005 Hovedstaden, dvs. København, Frederiksberg og Gentofte. 36 30 Hovedstadens forstæder. 32 26 Bykommuner med

Læs mere

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999 Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge København 168 70 0 0 20 78 98 213 118 0 0 45 50 95 381 312948 12,17 2,46 Frederiksberg 47 18 9 3 14 3 29 22 12 5 3 2 0 10 69 40062 17,22 1,25 I alt

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt. Sagsnr.: Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere

Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt. Sagsnr.: Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt Kommunens navn Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere Holeby Kommune 31 Rødby Kommune 32 Sydals Kommune 32 Års Kommune

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Fredskovspligt - hvad er det?

Fredskovspligt - hvad er det? Fredskovspligt - hvad er det? Langt den største del af de danske private skove og alle offentlige skove er fredskovspligtige. Fredskovspligten blev indført for næsten 200 år siden for at sikre Danmarks

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Lokalafdelingers oprettelser

Lokalafdelingers oprettelser Lokalafdelingers oprettelser Ældre Sagens lokalafdelinger er listet op arrangeret efter postnummer. For de fleste lokalafdelinger er året for oprettelsen angivet - og i visse tilfælde datoen. Nogle lokalafdelinger

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret.

Meddelelser fra CPR-kontoret. INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 11. oktober 2005 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2004-5223-4 Kommunenumre oktober 2005 Revideret 4. oktober 2006 Meddelelser fra CPR-kontoret. NB. Der var en fejl i

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

ALBERTSLUND VARMEVÆRK

ALBERTSLUND VARMEVÆRK ALBERTSLUND VARMEVÆRK ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 28. SEPTEMBER 2000 OM DANMARKS DELTAGELSE I DEN FÆLLES VALUTA

FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 28. SEPTEMBER 2000 OM DANMARKS DELTAGELSE I DEN FÆLLES VALUTA FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 28. SEPTEMBER 2000 OM DANMARKS DELTAGELSE I DEN FÆLLES VALUTA I henhold til Statsministeriets bekendtgørelse 7. september 2000 i Statstidende for den 12. september 2000 holdtes der

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

VANDNYT. Udkast til afgørelser Gruppe 1 a + b 16. august 30. august 13. september Gruppe 2a + 23. august 6. september 20.

VANDNYT. Udkast til afgørelser Gruppe 1 a + b 16. august 30. august 13. september Gruppe 2a + 23. august 6. september 20. 19. april 2013 VANDNYT Udsendelse af prislofter for 2014 eller perioden 2013-2016 Forsyningssekretariatet er påbegyndt arbejdet med at lave udkast til prislofter for de ca. 325 vand- og spildevandsforsyninger,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,978 heraf

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,938 heraf

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Kommuner svigter unge arbejdsløse

Kommuner svigter unge arbejdsløse ---------------------------------------------------------- 12. SEPTEMBER 2002 LEDIGHED Det sociale system har spillet fallit. De unge får for mange penge mellem hænderne, lyder kommentaren fra en kommunal

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. april 2013 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2013 på Danske Regioners

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

Hvor mange gifte kontanthjælpsmodtagere, der efter ½ år på kontanthjælp får nedsat kontanthjælpen med 542 kr. eller i nogle tilfælde det dobbelte,

Hvor mange gifte kontanthjælpsmodtagere, der efter ½ år på kontanthjælp får nedsat kontanthjælpen med 542 kr. eller i nogle tilfælde det dobbelte, Beskæftigelsesministerens besvarelse af 20-spørgsmål nr. S 3184 af 25. august 2005 stillet af Jørgen Arbo-Bæhr (EL). Spørgsmål nr. S 3184: "Hvor mange personer (omregnet til helårspersoner) fik i 2004

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme Sundhedsområdets finansiering og NSH-konference om helseøkonomi, 8. december 2008 Administrerende direktør Jesper Fisker Sundhedsstyrelsen, Danmark Gennemgangsplan 1. Sundhedsområdet 2. Finansieringsmodellen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere