FRA LINDISFARNE TIL WESTMINSTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA LINDISFARNE TIL WESTMINSTER"

Transkript

1 FRA LINDISFARNE TIL WESTMINSTER Rejseleder: Kunsthistoriker, Lektor, mag. art.. Hans Jørgen Frederiksen En spændende kunst- og kulturhistorisk rejse gennem middelalderens England. 27. juni 5. juli 2015 (9 dage) Klostret Lindisfarne på øen Holy Island ud for Nordenglands østkyst. Storbritanniens historie præges af mange folkeslag, og på denne rejse skal vi beskæftige os med flere af dem: Britter, keltere, romere, anglere, saksere, jyder, vikinger, normanner for nu at nævne de vigtigste. Ofte har disse folk bekriget hinanden; men i en større historisk og kulturhistorisk sammenhæng er der især grund til at hæfte sig ved den dynamik og skaberkraft, der er kommet ud af folkenes sameksistens. Omkring 500 f.kr. kom kelterne til de britiske øer, og i første århundrede før Kristus begyndte romerne at interessere sig for Britannien først og fremmest for at forhindre britterne i at støtte gallisk modstand på kontinentet. Den egentlige erobring startede under kejser Claudius i 43 e.kr., og snart gjorde romerne York, som de kaldte Eboracum, til deres hovedby i Britannien. Kejser Hadrians mur, der konstrueredes tværs over England, er endnu i dag et håndfast vidnesbyrd om landets romerske fortid. Den romerske okkupation varede til 410, hvorpå andre folk, anglere, saksere og jyder gjorde sig til herrer i landet med 1

2 Hadrians Mur. etablering af syv kongeriger: Kent, Sussex, Essex, East Anglia, Wessex, Mercia og Northumberland. I 597 ankom Augustin med benediktinske munke udsendt af pave Gregor den Store til Kent i det sydlige England. Efter den hedenske kong Ethelberts omvendelse og dåb blev Canterbury ærkebispesæde, hvad det som bekendt er endnu den dag i dag. I landets nordligere egne foregik kristningen i første instans ved keltiske munke fra Irland. Fra det berømte kloster på den lille ø Iona nord for Irland kom Saint Aidan til det nordlige Northumberland, hvor han grundlagde det historisk særdeles betydningsfulde kloster på øen Lindisfarne kaldet Holy Island. I visse henseender adskilte den keltiske klosterlige kristendom sig fra den internationale romersk-katolske kristendom repræsenteret ved først og fremmest ærkebispesædet i Canterbury. Det store stridsspørgsmål var ifølge Beda Venerabilis, der o.730 forfattede Anglerfolkets kirkes historie, hvordan man rettelig skulle udregne tidspunktet for påskefejringen. Ved kirkemødet i Whitby besluttedes det, at keltisk tradition i dette som i visse andre spørgsmål måtte vige for romersk skik. I 793 udplyndredes klosteret på Lindisfarne af danske vikinger. Det drejer sig om det første registrerede vikingeoverfald, der således danner indledning til 2 vikingetiden. Stadig flere vikinger søgte i de følgende år til de britiske øer, og efter mange kampe overdrog kong Alfred den Store ( ) et stort område kaldet Danelagen til danskerne, der etablerede sig som bønder, håndværkere og handelsfolk. York, som vikingerne kaldte Jorvik, blev deres hovedby. Næste store epoke startede med normannernes erobring af landet under ledelse af Vilhelm Erobreren efter slaget ved Hastings i I løbet af ganske få år etablerede normannerne sig som herrefolk og som vi skal se flere imponerende eksempler på - opført de borge og kirker i stor stil over hele landet. Det skulle tydeligt fremgå, at de var kommet for at blive! I det følgende århundrede under kong Henrik II ( ), der giftede sig med Eleonora af Aquitanien, erhvervede den engelske konge store besiddelser i Frankrig, og i perioder sad englænderne på magten i det meste af landet. Efter 100-årskrigen havde de imidlertid sat det hele over styr med undtagelse af Calais. I det følgende århundrede fulgte tronstridighederne mellem slægterne York og Lancaster, de såkaldte rosekrige, der først ophørte ved Henrik VII Lancasters giftermål med Elisabeth af York i Herefter tales der om Tudor-dynastiet. I de mange århundreder fra 1100-tallet til helt op i 1500-tallet udviklede eng- lænderne med udgangspunkt i fransk bygningskunst en helt egen udgave af den franske gotik. Vi får rig lejlighed til at studere denne fantastiske arkitektur i kirker som York Minster, Kings College Chapel i Cambridge, Canterbury Cathedral og flere andre. Med Henrik VIII ( ) sluttede en epoke i England historie. I 1534 brød Henrik med Den romersk-katolske Kirke, og parlamentet erklærede kongen for den engelske Kirkes overhoved. I de følgende år blev klostre rundt om i landet revet ned og kirkelige kostbarheder blev inddraget. Til trods for dette og til trods for de nok så omfattende ikonoklastiske ødelæggelser under borgerkrigen og det efterfølgende puritanske styre med Oliver Cromwell er der, som det til fulde vil fremgå af denne rejse, stadig bevaret store arkitektoniske og billedkunstneriske seværdigheder fra det middelalderlige England. 1. dag. Lørdag 27. juni Vi mødes i Kastrup lufthavn, hvor vort BRI- TISH AIRWAYS-fly afgår kl Vi lander i London kl og fortsætter - efter tid til frokost og flyskift - atter med BRITISH AIRWAYS kl mod Edinburgh. Hertil ankommer vi kl Efter bagageudlevering kører vi frem til vort hotel.

3 2. dag. Søndag 28. juni Efter morgenmad forlader vi Edinburgh og kører sydpå langs kysten gennem det smukke skotske landskab. Efter at have passeret grænsen til England ved Berwickupon-Tweed er vi snart ved rejsens første programpunkt, Lindisfarne også kendt som Holy Island. I takt med ebbe og flod er det på visse tidspunkter muligt at køre f.eks. med bus ud til øen; men når vandet stiger, oversvømmes kørevejen. I dag (28. juni 2015) er vejen farbar første gang fra tidligt om morgenen og til omkring kl. 11. Det første kloster på Lindisfarne grundlagdes af Saint Aidan i 635. Aidan kom fra det berømte irske kloster på øen Iona, og det var således keltiske klostertraditioner, der slog rod på Holy Island tæt ved den kongelige fæstning Bamburgh inde på fastlandet. Mest berømt blandt klosterets abbeder er Saint Cuthbert, der fik rang af biskop i 685. Efter hans død blev hans jordiske rester holdt højt i ære, og skarer af pilgrimme valfartede til Holy Island i håb om helgenens forbøn. I 793 udplyndrede danske vikinger det berømte kloster, og da overfaldene gentog sig i de følgende år, valgte munkene snart at forlade stedet medbringende deres helgens relikvier. Efter at have gjort ophold andre steder i en del år slog de sig endelig i 995 ned i Durham, og Saint Cuthberts relikvier sikrede, at også dette sted hurtigt blev et meget vigtigt mål for pilgrimme. Først i 1100-tallet opstod der igen et kloster på Holy Island, da munke fra Durham slog sig ned på øen. Efter at have set på ruinerne af det kloster, der opførtes i årene derefter, og efter at have interesseret os for stedets historiske betydning, kører vi tilbage til fastlandet, Sølvpenny (Erik Blodøkse), York ca inden tidevandet afskærer øen for de næste fire timer. Umiddelbart efter besøget på Lindisfarne passerer vi det spektakulære Bamburghs Castle og kører videre mod Newcastle, i hvis udkant vi finder resterne af Beda Venerabilis kloster i Jarrow. Beda ( ), der var en af sin tids allermest lærde personer, levede her næsten hele sit liv som munk, og det var her han forfattede sine mange berømte skrifter, først og fremmest Anglernes kirkes historie, som er en guldgrube ang. Englands tidlige historie. Allerede året efter overfaldet på Lindisfarne, dvs. i 794, plyndrede vikinger også i Jarrow, og o. 860 ødelagde de klosteret fuldstændigt. I 1070 erne kom der atter munke til Jarrow; men stedet blev aldrig igen det internationale kulturcenter, det engang havde været. Kirken er bygget meget om gennem århundrederne; men der er dog stadig enkelte spor fra Den ærværdige Bedas tid. Fra Jarrow går turen vestpå langs Tyne-floden til markedsbyen Hexam. Her finder vi Hexham Abbey, der grundlagdes af biskop Wilfrid fra York i 674. Ca. 8 km. herfra, i Heavenfield, havde den kristne konge Oswald i 635 vundet et afgørende slag, der etablerede Northhumbria som kristent kongerige. Også Hexham blev udplyndret af vikinger, og da stedet reorganiseredes som priorat for Augustiner-kanniker i 1113, måtte der opføres en helt ny kirke, så kun krypten står tilbage fra Wilfrids tid. Ikke langt fra Hexam ser vi et stykke af den såkaldte Hadrians Mur, som den romerske kejser i begyndelsen af 100-tallet lod opføre tværs over England fra Nordsøen til Det irske Hav. Igennem mange århundreder er der blevet hentet bygningsmateriale fra muren til opførelse af bygninger i omegnen; men endnu er betydelige partier bevaret til erindring om det imponerende romerske værn mod pikterne i nord. Efter besøget ved Hadrians Wall kører vi til Durham, hvor vi indkvarteres på vort hotel. 3. dag. Mandag 29. juni Durhams historie starter i 995, da Saint Cuthberts relikvier som tidligere omtalt blev bragt hertil af munke, hvis forgængere mange år forinden havde forladt Holy Island pga. vikingerne. Her, hvor floden Wear danner et stort slyng omkring et klippefyldt parti, fandt de et blivende tilholdssted. Straks Durham - med udsigt til domkirken og borgen. 3

4 byggede de en trækirke, der snart erstattedes af en stenkirke. Kort tid efter normannernes sejr i slaget ved Hastings i 1066 byggede Vilhelm Erobreren en borg nord for kirken i Durham og indsatte den første normanniske biskop her, William of Saint Calais. I 1092 blev den gamle stenkirke revet ned, og året efter påbegyndtes opførelsen af den fantastiske katedral, som endnu står her på sin klippe højt hævet over det omgivende land. I 1099 var koret og korsskæringen færdigt, og i 1104 var også tværskibet parat til at blive taget i brug. Da hele hovedskibet og sideskibene også var klar til ibrugtagning i 1133, havde klosteret i Durham et af Englands absolut fremmeste normanniske byggerier, som i dag desuden er et af de bedst bevarede. Et arkitekturhistorisk hovedværk. Vi giver os god tid til at studere kirken og dens monumenter, herunder først og fremmest Saint Cuthberts og Beda Venerabilis grave. Vi ser også forskellige dele af klosteret og dets museum. Efter frokostpause i Durham kører vi nogle få km. mod sydvest til landsbyen Escomb. King's College Chapel, Cambridge ( ) 4 Her finder vi en stor sjældenhed, nemlig en velbevaret angelsaksisk kirke. Den kan ikke dateres præcist, men anden halvdel af 600-tallet er et kvalificeret bud. Den i forhold til længden og bredden meget høje kirke består af et rektangulært skib og et kvadratisk kor med træloft i form af en åben tagstol. I 1800-tallet var kirken pga. manglende vedligeholdelse tæt på at falde i ruiner; men i slutningen af århundredet gennemførtes heldigvis en grundig restaurering med det resultat, at det meget stemningsfulde lille kirkerum i høj grad stadig er et besøg værd. Turen går videre mod sydøst i retning af The Yorkshire Dales. Nær den kønne lille markedsby Helmsley finder vi den imponerende og maleriske ruin af det tidligste cistercienserkloster i Nordengland, Rievaulx Abbey. Dets opførelse startede i 1132, da Sankt Bernhard af Clairvaux sendte munke hertil fra kontinentet. Det udviklede sig hurtigt til et landets største cistercienserklostre, der o havde over 140 munke og ca. 500 lægbrødre. I 1534 gjorde Henrik VIII sig til leder af den engelske kirke, og i 1535 besluttede han, at landets klostre skulle nedlægges. Et oprør herimod i nord (især det såkaldte Pilgrimage of Grace) blev slået ned, og kongens beslutning effektueredes. I Rievaulx startede nedrivningen i 1538; men endnu står meget tilbage især af den tidligere klosterkirke, og det er stadig i ret høj grad muligt her i de naturskønne omgivelser at danne sig et indtryk af livet i et stort kloster fra højmiddelalderen. Fra Rievaulx Abbey går turen til York, hvor vi indkvarteres. 4. dag. Tirsdag 30. juni Hele dagen tilbringes i York, som romerne kaldte Eboracum. I år 71 e.kr. byggede den niende romerske legion en fæstningsby på stedet, og uden for murene opstod en civil bebyggelse, der udviklede sig til en af imperiets førende byer. I 306 døde kejser Constantius Chlorus i Eboracum, hvor han efterfulgtes af sin søn Konstantin den Store, der kaldes den første kristne kejser. Efter romernes tilbagetog fra Britannien o. 410 e.kr. startede den angelsaksiske invasion, og Eboracum blev til Eoferwic. Med kristendommen kom også lærdom til Eoferwic, og blandt de lærde var Alcuin ( ), der blev leder af skolen ved den ærkebiskoppelige Sankt Peters kirke, som søgtes af studerende fra hele Europa. Senere blev Alcuin leder af Karl den Stores hofskole i Aachen. I 866 erobredes byen af danske vikinger, der kaldte den Jorvik. Kong Halfdan gjorde den til sin hovedstad, og herfra fordelte han store dele af Northumbrias jord til sine krigere, der snart blev bønder, håndværkere og handelsfolk. Den sidste danske leder, Erik Blodøkse, blev i 954 besejret af kong Eadred af Wessex, der forenede de to riger; men i de næste ca. 100 år lededes nordriget af jarler af såvel angelsaksisk som dansk oprindelse. Vilhelm Erobreren kom til York for at kue al modstand, hvilket blev gjort med stor brutalitet. Men byen kom atter til kræfter. Domkirken, The Minster, genopførtes, og snart var der over 40 sognekirker, et abbedi, flere priorater, tiggerklostre og hospitaler. York var igen blevet et religiøst og handelsmæssigt centrum. Det middelalderlige York var Englands næststørste by, og hertugdømmet tildeltes og tildeles stadig den regerende konges eller dronnings anden søn. Tudor-tiden fra slutningen af 1400-tallet til midten af 1500-tallet var imidlertid en nedgangstid for York. Handelen koncentreredes mere og mere i London, og da Henrik VIII i 1533 brød med Rom, var det en katastrofe for den vigtige kirkeby. I de følgende år mistede byen alle sine klostre og klosterlige hospitaler. Huse i byen, der ejedes af Kirken, blev beslaglagt af kongen og solgt til kongelige embedsmænd og London-købmænd. Som et lille plaster på såret placerede kongen The Council of the North i det tidligere Maria-klosters abbedbolig. Under Elisabeth I ( ) tiltog The Council of the North s betydning. Den tidligere abbedbolig blev nu til King s Manor, og både James I ( ) og Charles I ( ) opholdt sig her, når de var i York. Under borgerkrigen var York på Charles I s side; men efter længere tids belejring måtte byen overgive sig til Cromwells

5 Katedralen i York. folk, der lededes af Sir Thomas Fairfax. Til alt held for byen gav Fairfax, der selv kom fra York, ordre til at byen skulle skånes, så de stærkt antikatolske puritanere forhindredes i at foranstalte billedstorme i kirkerne. Under kongerne George I-III ( ) havde York ikke den store handelsmæssige eller militære betydning, men socialt og kulturelt blomstrede byen. Mange elegante huse opførtes til nordengelske aristokrater, og mange af disse huse findes endnu især i Micklegate, Blossom Street og Bootham kom jernbanen til York, der snart blev et trafikalt knudepunkt, og o.1900 var over mand ansat ved jernbanen i York. I Victoriatiden var der heftig byggeaktivitet med opførelse af kirker og et stort antal offentlige bygninger, banker, kontorhuse, skoler, kollegier etc. Vi starter tirsdagens program med at besøge byens fantastiske domkirke Saint Peter s Cathedral. Katedralen, der ofte omtales som The Minster, er moderkirke for The Church of England s nordlige provins. Med en længde på 160 m. og en bredde på 76 m. er den Englands største gotiske kirke. Her, hvor domkirken ligger i dag, var engang det romerske hovedkvarter, og det var her Konstantin blev hyldet som kejser af sine soldater i 306. Vi skal selvfølgelig ned under domkirkens gulv og se de betydelige rester af de romerske bygninger, der udgravedes fra 1967 til Den første kirke på stedet var af træ, men allerede i løbet af 600-tallet opførtes en større stenkirke, der fungerede til efter Normannerne byggede derpå en endnu større Minster, som vi ser de betydelige rester af i udgravningerne. Den nuværende domkirke er som antydet en gotisk kirke. Tværskibet er den ældste del fra Derpå følger skibet fra , koret fra og endelig korsskæringstårnet og de to vesttårne, der først stod færdige i Altså i alt en byggeperiode på ca. 250 år! Blandt domkirkens seværdigheder må de mange glasmosaikvinduer fremhæves. Til de mest imponerende hører de fem lancetformede vinduer kaldet The Five Sisters (o.1260) i det nordlige tværskib. Desuden vestvinduet, The Heart of Yorkshire (1338), og det 23,5 m. høje og 9,7 m. brede østvindue fra Efter besøget i domkirken vil vi gå en lille tur på den middelalderlige bymurs nordlige del. Herfra er der en fin udsigt til katedralen og området deromkring. Vi slutter en lille byvandring i de gamle gader omkring Shambles. Efter et ret intensivt formiddagsprogram er tirsdag eftermiddag til fri disposition i York. Blandt de seværdigheder, man kan overveje at besøge, er Jorvik Viking Centre, hvor der er gjort bemærkelsesværdige fund fra vikingernes York. Desuden Clifford s Tower og York Castle, der rummer et fint bymuseum. 5. dag. Onsdag 1. juli I den nordlige del af den indre by og umiddelbart uden for den middelalderlige bymur finder vi et stort parkområde, der rummer de betydelige rester af det, der engang var et af Englands ledende benediktinerklostre, Saint Mary s Abbey, grundlagt i I 1830 åbnede Yorkshire Museum på dette sted i helt nye bygninger, hvor der udstilles fund fra byen og omegnen. Vi koncentrerer os om afdelingen for det romerske Eboracum og det angelsaksiske og middelalderlige Eoferwic/Jorvik. Efter frokostpause forlader vi York og kører sydpå til Lincoln. Allerede i romertiden var byen, som dengang hed Lindum, af ganske stor betydning og således også i middelalderen. Bispesædet oprettedes i 1072 af Vilhelm Erobreren, og en stor normannisk katedral opførtes. Efter en omfattende brand i 1141 og et jordskælv i 1185 påbegyndtes opførelsen af den katedral, der endnu hæver sig på sin klippe højt over den øvrige by. Bygherren var biskop Hugh ( ), der i 1220 erklæredes for helgen af paven. Ved hans død i 1200 stod koret og det østlige tværskib færdige. Derpå byggedes videre mod vest, så skibet kunne overhvælves o. 1250, og vestfacaden kunne færdigbygges på samme tid. Med tiden voksede helgenbiskoppens popularitet, og til den omfattende kult omkring hans relikvier udvidedes katedralen med The Angel Choir, Vi overnatter i Lincoln. 5

6 Tårnet på Jarrow kirke (illustration fra 1845) 6. dag. Torsdag 2. juli Efter morgenmad forlader vi Lincoln og kører sydvestpå til Coventry. 14. november 1940 blev Coventrys middelalderlige katedral lagt i ruiner under 6 et tysk bombeangreb. Det var den eneste engelske katedral, der blev smadret under 2. Verdenskrig. Efter krigen besluttedes det, at lade ruinen stå til minde om krigen og dens ofre. I 1956 påbegyndtes opførelsen af en ny katedral umiddelbart ved siden af den gamle, og i 1962 kunne indvielsen finde sted. Kirken, der er tegnet af Basil Spence, er kompromisløst moderne og har ikke desto mindre både monumental og sakral karakter. Smukke glasmosaikvinduer skabt af forskellige kunstnere forlener rummet med et nuanceret og spirituelt lys, og skulpturer af Sir Jacob Epstein og en imponerende 23 meter høj altergobelin af Graham Sutherland lader et ekspressivt moderne formsprog komme til udtryk. Efter frokostpause i Coventry kører vi østpå til Peterborough. Iflg. Beda blev kirken og klosteret her grundlagt i 655 af folk med keltisk baggrund, og som udtryk for enhed med Rom og med ærkebispesædet i Canterbury indviedes klosteret af ærkebiskop Deusdedit. I 870 kom vikingerne. Byens indbyggere og munkene søgte tilflugt i kirken; men vikingerne slog døren ind, dræbte alle de kom i nærheden af, stjal hvad de kunne bruge og brændte resten af. Det eneste, der endnu er tilbage over jordniveau fra det første kloster, er den såkaldte Hedda Stone i kirkens kor med Kristus, Maria og ti apostle fra o.780 og en sten med reliefudsmykning fra o.800. Efter overfaldet henlå stedet i ruiner i de næste ca. 100 år. I 1116 hærgedes byen af en voldsom brand, der bl.a. ødelagde den kirke, der var blevet opført i slutningen af 900-tallet. Allerede i 1118 var man klar til at påbegynde opførelsen af den klosterkirke, der stadig står. Ca. 120 år senere var den store romanske kirke færdig til indvielse. Så sent som udvidedes koret mod øst med et ualmindeligt smukt ambulatorium med meget elegante viftehvælv. Da de store klostre opløstes på Henrik VIII s bud i 1539, var kirken i Peterborough en af de seks, der kort tid efter hævedes til domkirkerang. I 1643 ødelagde Cromwells soldater alle kirkens glasmosaikker, statuer, korstole og højalteret. Få år senere blev klosteret og det såkaldte Lady Chapel revet ned. Vi overnatter i Peterborough. 7. dag. Fredag 3. juli Efter morgenmad forlader vi Peterborough og kører nogle få km. østpå til den ganske lille by Ely, hvor vi finder en af landets mest imponerende normannisk/gotiske kirker. I 673 grundlagde dronningen af Northumbria, Saint Etheldreda, et kloster her. Beda beskriver det som et nonnekloster; men det har vistnok været et dobbeltkloster med Saint Etheldreda som abbedisse. I 869 kom danskerne, dræbte munkene og nonnerne og efterlod bygningerne i ruiner. Først i 970 genopstod Ely som benediktinsk munkekloster. Med Vilhelm Erobreren fik man i 1081 en normannisk abbed, der straks lod en ny kirke opføre godkendtes abbed Hervé le Breton som biskop af det nye bispedømme Ely. Det normanniske skib er stadig intakt men med flere senere tilføjelser. I begyndelsen af 1200-tallet tilføjedes et nyt indgangsparti, og o udvidedes koret mod øst. I 1322 styrtede det normanniske korsskæringstårn og ødelagde de tilstødende bygningsdele. Derpå opførtes otte korsskæringspiller og et helt fantastisk lanternetårn af træ, der er konstrueret på en sådan måde,

7 Canterbury-katedralen. at dets kolossale vægt ledes lodret ned i pillerne. Også klosteret i Ely opløstes i 1539, men da kirken ikke alene var klosterkirke men også katedral undgik den heldigvis nedrivning. Fra Ely går turen videre til den berømte universitetsby Cambridge, hvor vi efter en frokostpause besøger King s College Chapel. Det domkirke-store kapel grundlagdes for kong Henrik VI som en del af det college, der var reserveret studerende fra Eton, der også var en af denne konges betydningsfulde institutioner. Grudstensnedlæggelsen fandt sted i 1446; men der kom til at gå næsten 100 år, før bygningen var helt færdig. Ved Henrik VIII s død i 1547 fremtrådte kapellet stort set, som det gør i dag, dvs. som en af Europas fineste senmiddelalderlige bygninger med verdens største fanvaults og glasmosaikkunst på højeste niveau. Fra Cambridge kører vi til vort hotel i London. 8. dag. Lørdag 4. juli Lørdag formiddag besøger vi den kongelige kroningskirke Westminster Abbey. Det er muligt, at kirkens historie går helt tilbage til 600-tallet; men det sikre er, at kong Edward Bekenderen ( ) grundlagde et stort kloster her på det, der dengang var en ø i Themsen. Edward sondrede demonstrativt mellem byen Londons og landets styre. Westminster var den kongelige residens, og fra o til 1547 mødtes The House of Commons sædvanligvis i abbediets kapitelhus eller i dets refektorium. I samme periode begravedes 8 af Englands konger og dronninger i kirken. Mindre end 200 år efter at Bekenderens Sankt Peters-kirke stod færdig, besluttede Henrik III ( ) at lade den nedrive for at bygge en ny i fransk gotisk stil. Inden kongens død var kor, tværskib og to fag vest for lektoriemuren færdige. Øst for højalteret rejstes et nyt monument for Saint Edward, og med tiden kom flere kongelige grave til omkring Edwards berømte valfartsmål. Den vestligste del af kirken inklusive de nedre dele af de to vesttårne stod først færdig i slutningen af 1300-tallet, og det er på den baggrund bemærkelsesværdigt, at man i alt væsentligt fuldførte byggeriet i den samme stil, som man havde anvendt under Henrik III opførtes Henrik VII s kapel øst for Trappeindgang, Canterbury-katedralen. koret i en overdådig sengotisk stil med en nærmest kniplingsagtig udformning af de såkaldte pendant vaults, der synes at svæve i vægtløs tilstand over kongens grav. I kapellets sideskibe hviler dronning Elisabeth I ( ) og Maria den Blodige ( ) samt Mary Stuart Queen of Scots, der var blevet henrettet i Hun begravedes i første omgang i Peterborough; men i 1612 lod James I hendes jordiske rester føre til Westminster Abbey. Indtil 1540 fungerede kirken og de omkringliggende bygninger som kloster; men herefter erstattedes abbeden med en provst og munkene med kanniker, og ikke desto mindre er man til den dag i dag blevet ved med at betegne stedet som abbey. Det er provsten, the dean, der bestemmer, hvem der kan begraves i Westminster Abbey. I katolsk tid var det kun kongelige og høje gejstlige. Fra Elisabeth I s tid kom mange adelige til og fra 1700-tallet et stort antal forfattere, komponister, videnskabsmænd og andre kulturpersonligheder. Efter frokostpause mødes vi på Trafalgar Square for at se nærmere på udvalgte værker på et af verdens absolut bedste kunstmuseer, The National Gallery. Museet er resultat af en parlamentsbeslutning i 1824, og siden 1838 har samlingen haft til huse i William Wilkins monumentale bygning her midt i hjertet af det gamle britiske imperium. Siden er museet blevet udvidet i flere omgange, sidst med Robert Venturis The Sainsbury Wing, der åbnede i Som sagt koncentrerer vi besøget i The National Gallery om et overskueligt antal udvalgte værker. Det drejer sig om malerkunst af bl.a. Botticelli, Mantegna, Giovanni Bellini, Leonardo da Vinci, Piero della Francesca, Raphael, Jan van Eyck, Hieronimus Bosch, Pieter Brueghel, Hans Holbein, Rembrandt, Turner, 7

8 Claude Monet og Vincent van Gogh m.fl. Museet har fine faciliteter til en kaffepause, når det tiltrænges. 9. dag. Søndag 5. juli Efter morgenmad forlader vi London og sætter kurs mod rejsens sidste men bestemt ikke mindste programpunkt, Canterbury Cathedral. Den verdensberømte katedrals historie går tilbage til 597, da en af de syv angelsaksiske konger, Ethelbert af Kent, lod sig døbe af Sankt Augustin, der blev Canterburys første ærkebiskop. Før opførelsen af den endnu eksisterende domkirke har der ligget flere kirker på stedet. En af disse ødelagdes af danske vikinger i 1011, ved hvilken lejlighed ærkebiskop Alphege blev mishandlet til døde. Allerede i 1067, året efter slaget ved Hastings, nedbrændte den genopførte katedral, så da den første normanniske ærkebiskop, Lanfranc, skulle indsættes i 1070, måtte det foregå i midlertidige bygninger. Lanfranc, der kom fra den italienske by Pavia, lod straks opføre en ny kirke, der stod klar til indvielse allerede i Da den berømte Anselm i 1093 blev ærkebiskop af Canterbury, var endnu en italiener blevet ledende i den engelske kirke. Anselm, der hører til middelalderens store filosoffer / teologer, kom fra Aosta i det nordlige Italien nær grænsen til Schweiz. Fra hans tid stammer de to trappetårne på vestsiden af det østlige tværskib samt størstedelen af den store krypt med dens mange fascinerende kapitælskulpturer. Det store kor, han lod opføre til erstatning for Lanfrancs langt mindre, ødelagdes derimod ved en brand i 1174, hvorefter meget omfattende ombygninger og udvidelser startede. I mellemtiden var hele kristenhedens øjne blevet rettet mod Canterbury pga. én eneste begivenhed: Mordet på Thomas Beckett den 29. december Thomas havde været en glødende fortaler for den såkaldte gregorianske reform, og han havde derfor arbejdet for en høj grad af kirkelig suverænitet og uafhængighed af konge- og kejsermagt. I den sammenhæng var Thomas blevet en torn i øjet på Henrik II, der opildnede en gruppe af sine riddere til at skaffe problemet af vejen. Fire af dem tog kongen på ordet og myrdede ærkebiskoppen i det nordlige tværskib i hans egen domkirke, medens den sene eftermiddags tidebøn blev sunget i koret. Allerede i 1173 kanoniserede pave Alexander III den ærkebiskoppelige martyr, og Canterbury blev lynhurtigt et af kristenhedens allervigtigste pilgrimsmål. Umiddelbart efter branden i 1174 påbegyndtes som nævnt en meget omfattende ombygning af katedralen. Det skete i første omgang under ledelse af en fransk arkitekt, William af Sens, og derpå med William the Englishman som ledende bygmester. Resultatet var et af de første udtryk for engelsk fortolkning af tidlig fransk gotik. Fra denne tid stammer den østlige halvdel af den endnu stående bygning, dvs. hele koret, Trinity Chapel, Corona Chapel og det østlige tværskib. I slutningen af 1300-tallet fulgte en totalombygning af de vestlige dele bestående af hovedskib og sideskibe i den gotiske stil, der kaldes perpendicular. Som følge af Henrik VIII s tidligere omtalte brud med Rom og den derpå følgende nedlæggelse af klostervæsenet i England opløstes også benediktinerklosteret ved Canterbury Cathedral i Allerede to år forinden var Sankt Thomas helgenskrin blevet ødelagt og vognladninger af skatte fragtet bort. Den store rubin, som den franske konge Ludvig VII havde ofret til Thomas, blev sat i en tommelfingerring til Henrik som et symbol for kongens triumf over Kirkens magt. Sankt Thomas navn fjernedes fra den engelske kirkes officielle kalender, men mindet om ham lod sig ikke udrydde. Hen på eftermiddagen forlader vi Canterbury for at køre til Heathrow Lufthavn, hvor vi kl går ombord i vort BRITISH AIRWAYS-fly og tager retning mod Danmark. Kl lander vi i Kastrup Lufthavn. Rejseleder: Hans Jørgen Frederiksen. Født 1950, mag.art. i kunsthistorie Er lektor i kunsthistorie ved Århus Universitet og varetager desuden en omfattende foredragsvirksomhed. Er forfatter til en lang række tidsskriftsartikler og bøger, bl.a. Troens Billeder, bind 1 af Fogtdals Ny Dansk Kunst-historie, Det levende lys. Billeder af Hildegards visioner, Den katolske Kirke i kunstens spejl og Kunst og religion fra Byzans til Per Kirkeby. Desuden forfatter til et meget stort antal artikler i Den Store Danske Encyklopædi. Hans Jørgen Frederiksen har ledet rejser til mange forskellige lande og har for EIRBY * HISTORISKE REJSEMÅL været rejseleder på rejser i Italien ( Fra Latium til Lombardiet, Sicilien, Firenze og Fra Venedig til Urbino ), Frankrig ( De nordfranske Katedraler ), Frankrig/Belgien ( Hertugernes Burgund og Flandern ), Spanien ( Madrid, Toledo, Avila og Segovia ), Grækenland ( Det byzantinske Grækenland ), Grækenland/Tyrkiet ( Det byzantinske Rige ), USA ( Verdenskunst i New York ) samt på rejserne Santiago de Compostella, Fra Lucca til Bilbao og Fra Canterbury til Rom. Priser/Oplysninger: Pris: kr ,- Prisen inkluderer: Flyrejse København-London-Edinburgh/ London-København. Halvpension - bestående af morgenmad og et hovedmåltid. Dog er dag 4, 7 og 9 med kvartpension. Bemærk venligst at der på 1. dagen blot serveres aftensmad, Overnatning på 3- og 4-stjernede hoteller i delt dobbeltværelse med bad/toilet. De i programmet anførte transporter. Samtlige udflugter inkl. entreer. Dansk faglig rejseleder (Hans Jørgen Frederiksen). Dansk teknisk rejseleder. Bidrag til Rejsegarantifonden. Dansk statsafgift. Samtlige lufthavnsafgifter. Lokale afgifter og skatter. Tillæg for enkeltværelse kr ,- Øvrige oplysninger For øvrige praktiske oplysninger se venligst vort Det med småt. PARK PARK ALLÉ ALLÉ 5 5 DK-8000 DK-8000 ÅRHUS ÅRHUS C C TLF. TLF Teknisk arrangør: IIS A/S (www.iis.dk) Registreret i Rejsegarantifonden - registreret i Rejsegarantifonden (nr. 1324) 8

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing Trans Mongolske Rute 2010 Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing 18 dage / 17 nætter Gruppe tur/ min 10 personer Denne rute er en anden type transsibiriske

Læs mere

Historisk rejse gennem Syd-England 3. 10. august 2015

Historisk rejse gennem Syd-England 3. 10. august 2015 Historisk rejse gennem Syd-England 3. 10. august 2015 Med Niels Blixenkrone-Møller som rejseleder Vi tilbyder nu en rejse til det skønne Syd-England, der oser af romantik, historie og flotte bygninger.

Læs mere

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet 14 dages kontrast- og actionfyldt program 14 28. Juni 2009 Følg med på en unik og meget varieret rejse, der byder på forskelligartede

Læs mere

PALADSER I ST. PETERSBURG

PALADSER I ST. PETERSBURG PALADSER I ST. PETERSBURG De Luxe klasse tour 5 dage / 4 nætter DAG 1 Ankomst til lufthavnen Pulkovo. Møde i nærheden af flyet. Eskorte gennem paskontrol. Transfer til hotellet. Vi mødes med en velkommen

Læs mere

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden på Svaneøen - Maleri med Paris-motiv v. J. F. Willumsen

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

DALMATIEN ALL INCLUSIVE

DALMATIEN ALL INCLUSIVE NYHED 8 dage kun kr. 5.698 Afrejse d. 19. og 26. september Hotel i Dalmatien direkte ud til vandet alle værelser med balkon. All Inclusive i Dalmatien inkl. vin, øl og vand ad libitum til frokost og aftensmad.

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

OPLEV USA - MED DANSK REJSELEDER

OPLEV USA - MED DANSK REJSELEDER OPLEV USA - MED DANSK REJSELEDER Afrejse den 27.marts - 5. april 2014 Lorem et kr. 2.916.795 Spændende rundrejse til Østkysten's historiske landemærker REJSEPLAN På denne tur besøger I 3 stater i USA og

Læs mere

Afgang: Flyselskab: British Airways Dato Klokkeslæt Hvad Hvor torsdag 8.10.09 05:15 mødes Herning Kirke. Hjemrejse

Afgang: Flyselskab: British Airways Dato Klokkeslæt Hvad Hvor torsdag 8.10.09 05:15 mødes Herning Kirke. Hjemrejse Afgang: Flyselskab: British Airways Dato Klokkeslæt Hvad Hvor torsdag 8.10.09 05:15 mødes Herning Kirke torsdag 81009 8.10.09 06:00 00 Afgang Herning Fra Herning Kirke torsdag 8.10.09 11:50 Check in færdig

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

MC Road Trips i Spanien

MC Road Trips i Spanien Frontera MC Road Trips i Spanien Tag med på guided road trip i det smukke Spanien - og oplev også historien og kulturen. Besøg maleriske landsbyer, varieret natur, smukke bjergkæder, vide sletter og historiske

Læs mere

Har du en passion for motorcykelkørsel?

Har du en passion for motorcykelkørsel? Frontera MOTORCYCLING IN SPAIN Har du en passion for motorcykelkørsel? På motorcykel i Spanien. Er du passioneret motorcyklist? Er du til road-trips? Vil du køre i et af Europas smukkeste lande med en

Læs mere

TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL

TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL THAILAND Eventyrlig og fabelagtig rundrejse i 12 dage inklusiv tre dages afslapning på bountyøen Koh Chang. Et overflødighedshorn af oplevelser i Bangkok, Chiang

Læs mere

Iford Manor!!" #$ %$ & '

Iford Manor!! #$ %$ & ' Iford Manor!!" #$ %$ & ' () Fakta Transport: Fly fra Kastrup til London Heathrow med SK503 11. maj klokken 12:00 Hjemrejse fra Heathrow med SK506 den 16. maj klokken 16:50 I England bliver vi transporteret

Læs mere

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 - med The Scandinavian Delegation of Family Physicians Teknisk arrangør: Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B * 8000 Åarhus C Kontakt:

Læs mere

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S FLYTIDER 21MAJ14 København Milano / Malpensa 0825-1030 25MAJ14 Venedig København 1415-1615

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Lørdag den 11. til tirsdag den 14. oktober 2014 Rejseledere: Søren Sørensen og Chr. Ebbe Mortensen Farverige efterårsdage ved Nordtysklands Østersøkyst Traner

Læs mere

Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015.

Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015. Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015. I Alsace har både vinen og området krop og sjæl. Det er et kulturlandskab i mange dimensioner: vinmarkerne,

Læs mere

Herefter vil vi indkvartere os på The Kensington Close Hotel & Spa, som ligger centralt i Kensington tæt på shoppinggaden Kensington High Street.

Herefter vil vi indkvartere os på The Kensington Close Hotel & Spa, som ligger centralt i Kensington tæt på shoppinggaden Kensington High Street. London 24. 26. april 2012 Tirsdag d. 24. april 2012 Kl. 6.50 Kl. 7.50 Kl. 9.00 Check-in i Københavns Lufthavn terminal 3 skal være overstået. Afrejse Københavns Lufthavn med British Airways BA 811 til

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Transsibiriske Stor Tur

Transsibiriske Stor Tur Transsibiriske Stor Tur Moskva - Irkutsk - Ulan-Bator 13 dage / 12 nætter DAG 1. Ankomst i Moskva. Transfer til hotel. Velkomstdrink på hotellet. DAG 2. Morgenmad på hotellet. Byrundtur herunder et besøg

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

Studietur til Dublin, 2c og 2d (58 elever), april 2015

Studietur til Dublin, 2c og 2d (58 elever), april 2015 Studietur til Dublin, og (58 elever), april 2015 (LP, NK, PC) DATO TID PROGRAM BEMÆRKNING Lørdag den 11.01.15 Afgang kl. 6.20 Ankomst kl. ca. 19 Afgang fra Thyhallen Ankomst til Dublin Bussen kører kl.

Læs mere

Engelsk 2015. Datoer:

Engelsk 2015. Datoer: Cambridge 16-19 år Engelsk 2015 Den kendte universitetsby Cambridge ligger ca. 90 minutters kørsel nord for London. Cambridge universitet består af flere colleges, der alle samlet kaldes Cambridge University.

Læs mere

Freestyle 2015. Engelsk 2015. Cambridge 16-19 år. Bournemouth 16-17 år 19.175 25.725 32.275 14.640 19.665 24.685

Freestyle 2015. Engelsk 2015. Cambridge 16-19 år. Bournemouth 16-17 år 19.175 25.725 32.275 14.640 19.665 24.685 er en sprogrejse for dig fra 16 år, som gerne vil have nogle ugentlige aktiviteter og udflugter Cambridge 16-19 år Engelsk 2015 Den kendte universitetsby Cambridge ligger ca. 90 minutters kørsel nord for

Læs mere

Martin Luthers fodspor. En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau

Martin Luthers fodspor. En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau I Martin Luthers fodspor En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau Tirsdag den 1. september 2015 tirsdag den 8. september 2015 I Martin Luthers fodspor 8 dage med moderne

Læs mere

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Studietur 2.a 2013 London Musik (PE) og Engelsk (LE) UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Fredag den 15 3 13 AT (opgave på rejsen). 12:00 Mødetid vi mødes under uret på Århus H 12:27 Afgang fra Århus H.

Læs mere

Inden I rejser til London

Inden I rejser til London Elevaktivite ter 1 Elevaktiviteter til Hi London med klassen på tur Peter Bejder & Turbine 2013 Fotos: Peter Bejder Inden I rejser til London Her er en række aktiviteter til bogen Hi London med klassen

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

FRA BOURGOGNE TIL ÎLE-DE-FRANCE

FRA BOURGOGNE TIL ÎLE-DE-FRANCE FRA BOURGOGNE TIL ÎLE-DE-FRANCE Rejseleder: Kunsthistoriker, lektor, mag. art.. Hans Jørgen Frederiksen. Romanske klostre og gotiske katedraler. Spændende kunst- og kulturhistorisk Frankrigsrejse, hvor

Læs mere

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015 En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur En rejse der er udfærdiget i samarbejde med formændene for Pétanque Bourgogne og de lokale klubber. Der tilbydes

Læs mere

Sognerejsen til Sverige 2015.

Sognerejsen til Sverige 2015. Sognerejsen til Sverige 2015. søudsigt fra mange værelser. Hotell Örensbaden, Örserum, 563 91 Gränna. Vores dejlige hotel med flot Tekst og foto: Jesper Lindved Lorentzen. Tune/Snoldelev Kirker. Tune og

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

Løve s vinrejse til Italien

Løve s vinrejse til Italien Løve s vinrejse til Italien 9 dages rejse fra d. 23. april - 1. maj 2016 Italiens vine: Barolo, Brunello, Amarone, Supertoscaner m.fl. - 6 vinsmagninger - 5 besøg hos vingårde i Alsace, Piemonte, Chianti,

Læs mere

STUDIETURSPROGRAM I LONDON 2m. 21.-28. marts 2014

STUDIETURSPROGRAM I LONDON 2m. 21.-28. marts 2014 STUDIETURSPROGRAM I LONDON 2m 21.-28. marts 2014 STUDIETURSPROGRAM LONDON 2m 21.-27. marts 2014 Dato Fredag 21/3 Aktivitet 5.15 Mødetid i ventesalen på Århus Hovedbanegård. 5.40: Afgang med tog mod København.

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

Det hellige land - Tre religioner - To folk

Det hellige land - Tre religioner - To folk Det hellige land - Tre religioner - To folk -studietur på begge sider af en mur 29. september 9. oktober 2015 Rejseledere: Lektor Peter Lodberg og pastor Leif Vestergaard Det hellige land har gennem århundreder

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Mellemrummets Palæstina studietur

Mellemrummets Palæstina studietur Mellemrummets Palæstina studietur Marts 2015 Café Mellemrummet har i løbet af 2014 givet deres overskud fra cafeen i støtte til AcionAid s globale platform i, hvor unge palæstinensere deltager i kurser,

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

Californien den 14-24. oktober 2011

Californien den 14-24. oktober 2011 Californien den 14-24. oktober 2011 Arrangeret af Aalborg Stiftsbestyrelse Rejseleder: Provst Carsten Bøgh Pedersen Fredag den 14. oktober 2011 Flynr.: 05.00 Seneste check in i Aalborg Lufthavn 06.25 Afgang

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010 Kulturrejse til Beijing 22. 1. oktober 2010 Du har nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på badmintonkampe

Læs mere

MAGELØSE MALTA. Et kursus med rejse 18. 27. september 2015

MAGELØSE MALTA. Et kursus med rejse 18. 27. september 2015 MAGELØSE MALTA Et kursus med rejse 18. 27. september 2015 Mageløse Malta 2 dages optakt i Løgumkloster og én uge på Malta 18. 27. september 2015 Kursusleder: Højskolelærer Annemarie Morris Tag med til

Læs mere

Magiske haver i Skotland og Nordengland

Magiske haver i Skotland og Nordengland Magiske haver i Skotland og Nordengland Dagsprogram for haverejse til Skotland og det nordøstlige England 1. til 6. juli 2012 Culzean Castle indfrier alle forventninger om, hvordan en skotsk borg skal

Læs mere

Vandreferie på pilgrimsruten Camino Portugues

Vandreferie på pilgrimsruten Camino Portugues Vandreferie på pilgrimsruten Camino Portugues Lørdag,23/4 tirsdag,3/5 2016. Pris:kr.10.298,- Pilgrimme fra Portugal har i mange år fulgt denne rute hele vejen op gennem landet. Ruten går igennem forskellige

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget fredag 13. apr 2012. Uge 16, mandag 16. apr 2012 17/04/2012 10:24. 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst

Side 1. Rettelser foretaget fredag 13. apr 2012. Uge 16, mandag 16. apr 2012 17/04/2012 10:24. 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst Side 1 Uge 16, mandag 16. apr 2012 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst Når sagen mod norske Anders Breivik begynder mandag, vil der være fokus på hans syn på indvandrere og højreekstremisme.

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Dublin Baseret på 35 deltagere

Inspiration Rejsemål: Dublin Baseret på 35 deltagere Inspiration Rejsemål: Dublin Baseret på 35 deltagere Irland gået fra at være et af Europas fattigste til at blive et Europas rigeste lande, men heldigvis har irerne og dublinernebeholdt benene på jorden.

Læs mere

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Med 2a til New York Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Praktiske oplysninger: Adresse i New York The West Side YMCA 5 West 63rd Street New York, NY 10023 Tlf.: +001 212 875

Læs mere

SYDLIGE ENGLAND 16.-21. september 2012

SYDLIGE ENGLAND 16.-21. september 2012 SYDLIGE ENGLAND 16.-21. september 2012 Humle, vin, kvæg, slotte og haver, historie samt frodige landskaber. Ikke en rejse man finder 12 af på dusinet! Dumas-Johansen Specialrejser www.dumas-johansen.dk

Læs mere

New York Niagara Falls Washington, 24. september til 2. oktober 2010

New York Niagara Falls Washington, 24. september til 2. oktober 2010 New York Niagara Falls Washington, 24. september til 2. oktober 2010 Tag en bid af the big apple Oplev det brusende Niagara Falls Oplev Washington DC. En flot og interessant rundrejse Med rejseleder hele

Læs mere

YOGA- OG MINDFULNESSREJSE

YOGA- OG MINDFULNESSREJSE YOGA- OG MINDFULNESSREJSE Poovar Island Resort, Kerala, Sydindien - 10 dage Med Yoga- og Mindfulness-instruktør Pernille Kristensen fra Art of Living Afrejse: d. 4. - 13. november 2015 OBS!! LILLE GRUPPE:

Læs mere

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER Denne oversigt inkluderer alle udvidelserne i Carcassonne Big Box 2, samt TÅRNE og den seneste udvidelse, BROER, BORGE OG BASARER, som er udgivet i 2010.

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen 5 skønne dage med Den Blå Lagune, spruttende gejsere, svulmende vandfald, hvalsafari og islandske vikinger Naturen i Island er storslået. Øen strækker

Læs mere

Det ukendte Spanien TOLEDO-EXTREMADURA-MADRID

Det ukendte Spanien TOLEDO-EXTREMADURA-MADRID Mød foråret i Det ukendte Spanien TOLEDO-EXTREMADURA-MADRID De fleste kender til Spanien: Sol, strand og vand ud til Middelhavet eller spændende storbyer som Barcelona, Madrid eller Sevilla. Men Spanien

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

UNDER VERDENS TAG VANDRE- OG KULTURREJSE I NEPAL

UNDER VERDENS TAG VANDRE- OG KULTURREJSE I NEPAL UNDER VERDENS TAG VANDRE- OG KULTURREJSE I NEPAL AFREJSE: d. 26. marts - 5. april 2015 11 dage PRIS: DKK 17.800 kr. per person UNDER VERDENS TAG VANDRE- OG KULTURREJSE I NEPAL Grønne terrassemarker, rhododendron-skove

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Forårsrejse TIL FRANKRIG

Forårsrejse TIL FRANKRIG Forårsrejse TIL FRANKRIG - INVASIONEN BRETAGNE HONFLEUR - NORMANDIET - ROUEN - 10.-19. MAJ 2012, 10 DAGE LUKSUS-BUS GODE HOTELLER MED HALVPENSION. ALLE UDFLUGTER INKLUSIVE ENTRÉER EKSKLUSIVE Mont sct.

Læs mere

28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50

28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50 FLYTIDER 28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50 HOTEL LA PRIMA FASHION HOTEL BUDAPEST**** Pesti Barnabás utca 6 Budapest

Læs mere

Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing

Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing 13 dage / 12 overnatninger Inden for 13 dage vil du få en sjælden mulighed for at rejse på tværs af Sibirien, Mongoliet

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien For blot 30 år siden kostede de vinene fra Priorat området syd for

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

Forår 2014 for Kunst&Kulturhøjskolen i Vejle, Folkeuniversitetet mm Efterår 2013 for Kunst&Kulturhøjskolen i Vejle og Folkeuniversitetet mm

Forår 2014 for Kunst&Kulturhøjskolen i Vejle, Folkeuniversitetet mm Efterår 2013 for Kunst&Kulturhøjskolen i Vejle og Folkeuniversitetet mm Signe Jacobsen, kunsthistoriker, mag.art. Oversigt over foredrag frem til forår 2016 Som aftalt pr. 3.4.2015 Se yderligere www.kunstforedragogkunstguide.dk Forår 2016 for Kunst&Kulturhøjskolen i Vejle

Læs mere

med besøg på det lutherske børnehjem i Gudipadu

med besøg på det lutherske børnehjem i Gudipadu Rejsenr.: 221-2015 Indien med besøg på det lutherske børnehjem i Gudipadu 3.1-14.1 2015 En meget anderledes rejse i 2015! Det er en form for studierejse uden luksus. Veje og gader er ujævne, og vi skal

Læs mere

Nordfyns Folkehøjskole Program. Pilgrimsrejse til Spanien Fra d. 7. oktober til d. 23. oktober 2011

Nordfyns Folkehøjskole Program. Pilgrimsrejse til Spanien Fra d. 7. oktober til d. 23. oktober 2011 Nordfyns Folkehøjskole Program Pilgrimsrejse til Spanien Fra d. 7. oktober til d. 23. oktober 2011 Program for højskoleophold og caminovandring På højskolen På højskolen får deltagerne lejlighed til at

Læs mere

Program for. Skatteudvalgets besøg i London den 18.-20. juni 2008

Program for. Skatteudvalgets besøg i London den 18.-20. juni 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Program for Skatteudvalgets besøg i London den 18.-20. juni 2008 NB: Punkter der er markeret med fed er for hele udvalget, punkter markeret

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Have- og naturrejse i det sydvestlige Irland

Have- og naturrejse i det sydvestlige Irland Have- og naturrejse i det sydvestlige Irland 18. til 23. juni 2014 Altamont Gardens Rejsekoncept Konceptet for mine rejser til Irland er at de ud over at være haverejser også giver plads til at opleve

Læs mere

Classic England Haver, Kunst og Historie

Classic England Haver, Kunst og Historie Højskolen ved Flensborg Fjord Classic England Haver, Kunst og Historie Et højskolekursus med rejse - også til Wales 15. - 28. maj 2012 www.ronshoved.dk info@ronshoved.dk Tlf.: 7460 8318 Classic England

Læs mere

Folkekirken som Helligsted

Folkekirken som Helligsted Folkekirken som Helligsted Projektrapport i Religion B Kristoffer Johan Nielsen, Vestegnen HF og VUC Projektbeskrivelse Jeg vil undersøge, hvad det er i kirkearkitekturen der gør kirken til et helligt

Læs mere

Stilling Sogns - Sognerejse til Armenien 2012: Program 1. Periode: 15. maj til 23. maj.

Stilling Sogns - Sognerejse til Armenien 2012: Program 1. Periode: 15. maj til 23. maj. Stilling Sogns - Sognerejse til Armenien 2012: Program 1. Periode: 15. maj til 23. maj. 9 dage * Teknisk arrangør: Unitas Rejser i samarbejde med aibidji. Dansk rejseleder: Keld Møller Pedersen. Armensk

Læs mere

Krakow. www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk v. Jes Rasmussen - Tlf. 62 29 13 35 AFREJSE DEN 22. APRIL 2014-9 DAGE

Krakow. www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk v. Jes Rasmussen - Tlf. 62 29 13 35 AFREJSE DEN 22. APRIL 2014-9 DAGE Krakow AFREJSE DEN 22. APRIL 2014-9 DAGE KULTURPERLEN KRAKOW - ENESTÅENDE BJERGLANDSKABER At vandre gennem Krakows smalle gader er som at træde tilbage i historien. Her står de smukke borgerhuse uberørt

Læs mere

I Luthers fodspor. Foredragsrække og busrejse til reformationens hjemstavn i Sachsen-Thüringen. Aabenraa Sogn. www.aabenraasogn.dk

I Luthers fodspor. Foredragsrække og busrejse til reformationens hjemstavn i Sachsen-Thüringen. Aabenraa Sogn. www.aabenraasogn.dk I Luthers fodspor Foredragsrække og busrejse til reformationens hjemstavn i Sachsen-Thüringen Aabenraa Sogn www.aabenraasogn.dk Luthers 95 teser på slotskirkens dør i Wittenberg. I 1517 slog Martin Luther

Læs mere

Oplev det historiske Skotland

Oplev det historiske Skotland BILTUR Oplev det historiske Skotland Inspireret af den seneste Disney Pixar film Brave har vi sammensat et spændende program, så familien efter at have set filmen, selv kan gå på opdagelse i det spændende

Læs mere

Herrekloster Et kloster der ligger på landet. Ejer meget jord. Munkene driver landbrug, er selvforsynende.

Herrekloster Et kloster der ligger på landet. Ejer meget jord. Munkene driver landbrug, er selvforsynende. Herrekloster Et kloster der ligger på landet. Ejer meget jord. Munkene driver landbrug, er selvforsynende. Tiggerkloster Et kloster der ligger i byen. Munkene lever i fattigdom og får gaver og almisser

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

I slutningen af det, vi kalder Vikingetiden, og i den tidlige middelalder begyndte man at bygge på en ny måde og med andre formål, kirker,

I slutningen af det, vi kalder Vikingetiden, og i den tidlige middelalder begyndte man at bygge på en ny måde og med andre formål, kirker, Efterskrift Historien, du lige har læst, er ikke det pure opspind. Den benytter sig af virkelige hændelser, som er dokumenteret af historikere og arkæologer, og der er kilder på. Du kan se en lang række

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere