VANGSGAARDS ANTIKVARIAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VANGSGAARDS ANTIKVARIAT"

Transkript

1 Nordisk historie [31887] MAGAZIN til den danske Adels Historie. Første Bind. Udgivet af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog, København (VIII)+372 sider. Med træskårede heraldiske vignetter. Ubeskåret i orig. blå kartonnage. Helt frisk eksemplar.. kr ,00 // kr. 750,- * Det udkomne. Foregriber tildels Dansk Adelskalender, men indeholder meget kildemateriale. [60632] BOVRUP-KARTOTEKET - Rettelser til Bovrupbogen! En Samling Breve og Rettelser samt Valeur Fausbøls Udkast til en dansk Jødelov. Forlaget af 1946, København (?) sider. Orig. omslag. Lidt gulplettet. kr ,00 // kr. 550,- * Sjælden. Vedlagt: Liste over Personer der har staaet som Medlem af D.N.S.A.P. og Dansk Tysk Forening samtidig. [80988] KARTOTEKET ("Bovrup-Kartoteket" for Storkøbenhavn). Udgivet af Modstandsbevægelsens Gruppe P 6. København (3) sider. Orig. brunt omslag. Snittet lidt plettet, ellers velholdt. kr. 650,00 // kr. 325,- * Oversigt over det danske nazistpartis medlemmer i Storkøbenhavn. [120085] BESTYRELSESLOVE ANTAGNE AF SELSKABET FOR BORGERDYD + GRUNDLOVE ANTAGNE AF SELSKABET FOR BORGERDYD. København 17. august Folio. XX+V+[3] sider. Indbundet i samtidigt kartonbind med lys læderryg. Exlibris. Skjold på foromslaget samt første titelblad. Tekstsider i øvrigt helt rene. kr ,00 // kr. 500,- * Sammen med det økonomiske opsving i slutningen af 1700-tallets København voksede idéerne om oplysning og der igennem skabelse af nyttige samfundsborgere. Det var først og fremmest det københavnske borgerskab der fungerede som katalysator for disse tanker, og et af resultaterne var»selskabet for Borgerdyd«. Opfordringen til dannelsen af dette selskab stod at læse i Kiøbenhavns Aftenpost, marts Idéen fik hurtig bred tilslutning, og den 17. august 1785 kunne selskabets love vedtages. Blandt initiativtagerne var Kiøbenhavns Aftenposts redaktør Emanuel Balling, lægen J.C. Tode, etatsråd Tyge Rothe, professor Abraham Kali og kammerherre Stiboll. Selskabets formål fremgår af nærværende love:»selskabet skal være Borgerdyd i Almindelighed og Tarvelighed i Særdeleshed helliget. Kierlighed til al borgerlig Dyd skal være den fælles Drift, som bevæger og berettiger enhver god Mand til at indgaa i Selskabet«. På grund af indre stridigheder opløstes selskabet i Tilbage stod imidlertid de to skoler selskabet oprettede, og som endnu bærer selskabets navn: Østre- og Vestre-Borgerdydskolen. [123365] MEDDELELSER OM RIGSARKIVET. 5 hefter i 1 bind. København sider. Med 17 tavler i s/h. Pænt privat halvlæderbind med bindforhøjninger. Ryg med enkelte skrammer. Ellers et pænt og velholdt eksemplar. kr. 400,00 // kr. 200,- * Indeholdende: 1: Meddelelser angående Det Kongelige Gehejmearkiv og det dermed forenede Kongerigets Arkiv for (særtryk). Kbh : Meddelelser angående Det Kongelige 1

2 Gehejmearkiv og det dermed forenede Kongerigets Arkiv for (særtryk). Kbh : Meddelelser om Rigsarkivet for Kbh Meddelelser om Rigsarkivet for Kbh : De danske Provinsarkivers Bygninger. Tegninger og Afbildninger. Kbh [154193] STAATS-RECHNUNG FÜR DAS JAHR 1849 ÜBER DIE STAATS-EINNAHMEN UND AUSGABEN DER HERZOGTHÜMER SCHLESWIG-HOLSTEIN. Der Schulbuchdruckerei, Kiel XXXI+140+(6) pages. Original blue boards with cloth spine. Bookplate on front pastedown. Slightly foxed, otherwise a firm and well-preserved copy. kr ,00 // kr. 900,- * Official account for the year of 1849, issued by the Schleswig-Holstein rebel government. Due to the military realities, a 1850 annual was never issued. Scarce. ** Det sidste statsregnskab udsendt af hertugdømmernes oprørsregering. [155323] ZEITUNG FÜR DER ACHTEN HOLSTEINISCHEN PROVINZIALSTÄNDEVERSAMMLUNG. G.J. Pfingsten, Itzehoe XX pages. Contemporary green marbled boards. Spine-ends worn. Somewhat stained on the first 20 pages. kr ,00 // kr. 500,- [189847] GÆSTEBOG FRA "DEUTSCHES HAUS KOPENHAGEN". Fotografisk optryk, København u.å (c. 1946). 62 tætskrevne sider + farvetryk af henrettelsespladsen i Ryvangen med tekst af Halfdan Rasmussen + c. 100 blanke sider. Orig. grønt halvlæderbind. Let slitage på ryggen. Et af 500 nummererede eksemplarer. kr. 450,00 // kr. 225,- * Udgivet i kølvandet på Retsopgøret efter Besættelsen - ve den, der havde været letsindig nok til at sætte et navnetræk i gæstebogen fra Det Tyske Hus. De fleste autografer er nu også tyske. [190784] SCHLESWIG-HOLSTEINISCHE Provinzialberichte, Jahrgang Erstes bis Achtes Heft. altona und Kiel, in den Expeditionen dieser Provinzialberichte/J.F. Hammerich, Leipzig Bound with the original blue, printed wrappers preserved in contemporary marbled boards. Slight foxing to a few pages. Title-label on spine renewed (title with typewriting). kr ,00 // kr. 900,- [202437] KARTOTEKET ("Bovrup-Kartoteket" for København). Bogforlaget af "1946", (København 1946). 173+(3) sider. Orig. blåt omslag. Ryg og foromslag falmet. Med rettelsesblad vedlagt. kr. 750,00 // kr. 375,- * Oversigt over det danske nazistpartis medlemmer i Storkøbenhavn. [203427] SANGBOG FOR SOCIALDEMOKRATISKE ARBEJDERE. Udgivet af Socialdemokratisk Forbund, København VIII sider. Orig. rødt komponeret helshirtingsbind. Ryggen falmet og let plettet. Navn på forsatstbladet, dateret Rømersgade 22,5 i 1890 (ejeren har således haft udsigt til det nuværende Arbejdermuseum). kr. 750,00 // kr. 375,- * Første udgave af den socialdemokratiske sangskat, kun 15 år efter Slaget på Fælleden. Første sang er selvfølgelig Socialisternes March "Snart dages det, Brødre" af N.P. Overby. "Internationale" har af gode grunde endnu ikke holdt sit indtog, heller ej - af lige så gode grunde "Når jeg ser et rødt flag smælde". Til gengæld er her meget andet af langt mere mobiliserende 2

3 tilsnit, bl.a. adskillige kampsange på melodien til Marseillaisen. [227662] RECHNUNGS-UEBERSICHT für das Jahr 1848 über sämmtliche Staats-Einnahmen und Ausgaben der Herzogthümer Schleswig-Holstein. H.W. Köbner, Altona XXVII+(2)+324+(6) pages. Fine private boards with spine of black cloth. Inside nice and clean. kr ,00 // kr ,- * Official account for the year of 1848, issued by the Schleswig-Holstein rebel government. Scarce. ** Statsregnskab for hertugdømmerne, der formelt i marts 1848 havde løsrevet sig fra det danske monarki. [227682] STAATS-RECHNUNG FÜR DAS JAHR 1849 ÜBER DIE STAATS-EINNAHMEN UND AUSGABEN DER HERZOGTHÜMER SCHLESWIG-HOLSTEIN. Der Schulbuchdruckerei, Kiel XXXI+140+(6) pages. Nice private boards with spine of black cloth. kr ,00 // kr. 900,- * Official account for the year of 1849, issued by the Schleswig-Holstein rebel government. Due to the military realities, a 1850 annual was never issued. Scarce. ** Det sidste statsregnskab udsendt af hertugdømmernes oprørsregering. [299252] BOVRUP-KARTOTEKET - Rettelser til Bovrupbogen! En Samling Breve og Rettelser samt Valeur Fausbøls Udkast til en dansk Jødelov. Forlaget af 1946, København (?) sider. Orig. omslag. kr ,00 // kr. 500,- * Sjælden. Gengiver breve fra folk, der har protesteret over, at deres navn optræder på listen over medlemmer af det danske nazistparti. Med sparsomme kommentarer fra redaktionen. [310213] EN SKJØN HISTORIE OM DE SYV VISE MESTERE, HVORLEDES DEN ROMMERSKE KEISER PONTIANUS, ANBETROEDE DEM SIN SØN DIOCLETIANUM, FOR AT UNDERVISE HAM I DE SYV FRIE KONSTER. OG HVORLEDES HAN, FORMEDELST HANS STEDMODERS UTROSKAB, BLEV SYV GANGE FØRT TIL GALGEN, MEN HVER GANG, VED MESTERNES SKJØNNE LIGNELSER, REDDET FRA DØDEN, OG BLEV SIDEN KEISER I ROM. MEGET LYSTIG OG NYTTIG AT LÆSE IMOD DE FALSKE QVINDERS UTROSKAB. Trykt i dette Aar (ca. 1800). 104 sider. Heftet og ubeskåret, som udgivet. Grøn papirryg. Med træskåret titelvignet. Lidt nusset udvendig, men uopskåret og derfor velbevaret. kr. 350,00 // kr. 175,- [336754] BERETNING TIL JUSTITSMINISTERIET OM KJØBENHAVNS POLITI for Aaret Afgiven af Politidirektøren den 25. Juli Bianco Luno, København sider. Stor 8vo. Orig. komponeret rødt helshirtingsbind. Velholdt. kr. 400,00 // kr. 200,- * Et sjovt indblik i politiets virke og metoder for 100 år side. Før DNA-registre havde man det Anthropometriske Bureau, hvor mandsperso ner blev målt og noteret for "Ejendommelige Mærker". 3

4 [351644] KARTOTEKET ("Bovrup-Kartoteket" for Storkøbenhavn). Udgivet af Modstandsbevægelsens Gruppe P 6. København (3) sider. Indbundet med det orig. brune omslag i et beskedent papbind. Permerne løse, men bortset for det et frisk eksemplar. Navn på indersiden af forpermen. kr. 500,00 // kr. 250,- * Oversigt over det danske nazistpartis medlemmer i Storkøbenhavn. [354615] CONVENTION mellem Kjædeordenens Medlemmer, allernaadigst confirmeret af Hans Majestæt Kongen under 11te Juli 1827, saaledes som den findes anført i Collegial-Tidenden No. 46 af samme Aar. P.S. Martin, Kjøbenhavn sider. Indbundet i et samtidigt smukt rødt hellærredsbind med forgyldning på forpermen. Vedlagt er et senere optryk af samme convention. kr. 400,00 // kr. 200,- * Kjædeordenen er en velgørende frimurer-orden. [361307] EXERCEER-REGLEMENT for det Kongelige danske Cavaleri Det Schultziske Officin, København vo. XXIV+235 sider + 4 foldede plancher med noder til hornsignaler, marcher m.m. + IX foldede planer med tilhørende tekstblade. Samtidigt brunt halvlæderbind med tidstypisk rygforgyldning. Velbevaret eksemplar. Exlibris. Gl. ejerstempel på titelbladet. Gl inskription på indersiden af forpermen. kr ,00 // kr. 500,- [363970] KRENCHEL SABOTAGEN OG DANSKERNE. Forlaget Holger Danske, Helsingør vo. 47 sider. Heftet med orig. omslag. I usædvanligt pæn stand. kr. 150,00 // kr. 75,- * Skrift udsendt af Holger Danske i krigens sidste år, om et antal radiotaler holdt af den berygtede Krenchel, der var naziztisk agitator i den danske radiofoni. Om denne og hans indsats siges der blandt andet i forordet "... ikke engang Herr Krenchel har opnået andet end, at han maa have en nazistisk, bevæbnet livvagt til at dække sine Heltetogter til og fra Mikrofonen i den ellers saa fredelige Rosenørns Alle". Et ganske effektivt og vittigt skrift, der på fornem vis udstiller de nazistiske sympatisørers åndelige underskud. [382777] BETÆNKNING afgiven af den ved Lov Nr. 32 af 5. Marts 1909 nedsatte Kommission. A. Lens, Stamhuses og Fideikommisgodsers Overgang til fri Ejendom. B. Det adelige Stift Valløs og Vemmetofte adelige Jomfruklosters Retsforhold til Statsmagten. J.H. Schultz, København sider. Heftet med orig. omslag. Frisk, uopskåret eksemplar.. kr. 500,00 // kr. 250,- * Forstadierne til Lensafløsningen, der sattes i værk i [387870] INSTRUCTIONER for Skibs-Cheferne med Flere betreffende de Kongelige Skibes Proviantering, Oeconomie, med videre. N. Möller og Sön, København to. 102+(2) sider. Trykt på skrivepapir. Med antikvatypografi. Samtidigt halvlæderbind uden rygtitel. Slidt på øverste kapitæl. I øvrigt i god stand. Nyere navnemærkat på indersiden af forpermen. kr ,00 // kr. 750,- [396808] KÖNIGL. DÄNISCHER Hof- und Staats-Calender für das Schalt-Jahr Nebst einem genealogischen Verzeichnisse. Gedruckt und zu bekommen in der Expedition des Mercurius, Altona (1832). 4. (32)+650 sider. 4

5 Samtidigt marmoreret papirbind. Bindet med skrammer; øverste del af ryggen beskadiget.. kr. 450,00 // kr. 225,- [396820] MAGAZIN til den danske Adels Historie. Første Bind. Udgivet af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog, København (VIII)+372 sider. Trykt på skrivepapir. Med træskårede heraldiske vignetter. Samtidigt marmoreret kartonbind. Slid på kapitælerne. Gl. navn på forsatsbladet. Indvendig helt frisk.. kr ,00 // kr. 600,- * Det udkomne. Foregriber tildels Dansk Adelskalender, men indeholder meget kildemateriale. [397465] BERETNING om Forholdene i Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank m.m. afgivet af den ved Kgl. Ordre af 21. September 1922 nedsatte Kommission. G.E.C. Gad, København III sider. Heftet med orig. omslag. Velbevaret eksemplar. kr. 350,00 // kr. 175,- * Væsentlig dokumentationssamling. Landmandsbankens krak i september 1922 trak et ødelæggende spor af fallitter og sammenbrud efter sig, ikke mindst i det danske samfunds elite. En kommission blev sat til at udrede det mere eller mindre fordækte spil, der var gået forud, og ansvaret søgtes i svær grad placeret på den detroniserede direktør Emil Glückstadt. [397513] KÖNIGLICH= DÄNISCHER Hof- und Staats-Kalender Auf das Jahr Jahr Christi. Gebr. Burmester, Altona (1783). 4. (32)+128 sider. Kalenderdelen gennemskudt med blanke blade af skrivepapir. Samtidigt farvestærkt kartonbind med tresidet guldsnit. Let slitage. Årstal på forpermen og ryg i gammel hånd. kr. 750,00 // kr. 375,- * Med et kobberstukket portræt af Christian VII. [404653] ACTA LITERARIA UNIVERSITATIS HAFNIENSIS. Anno N.C. Höpffner, Hafniæ [København] Lille 4to. Kobberstukkent titelblad. (8)+414 sider. Indbundet i et nydeligt samtidigt halvlæderbind med marmoreret sidepapir. Gammel tilskrift på inderpermen. Indvendig lidt plettet. Uden kobbere. kr ,00 // kr. 500,- * Med bidrag på latin af Balle, Kratzenstein, Schlegel og andre. [407057] KARTOTEKET ("Bovrup-Kartoteket" for København). Bogforlaget af "1946", (København 1946). 173+(3) sider. Orig. blåt omslag. Ryggen slidt. kr. 600,00 // kr. 300,- * Oversigt over det danske nazistpartis medlemmer i Storkøbenhavn. [407462] FORSLAG til en forandret Ordning af det høiere Skolevæsen. Af den ved kgl. Resolution af 14de Februar 1865 for at tage under Overveielse og afgive Forslag til en forandret Ordning af det høiere Skolevæsen nedsatte Kommission. 2 bind. P.T. Mallings Forlagsboghandel, Christiania vo. VI+503; IV sider. Indbundet i to samtidige halvlæderbind. Med forgyldte ejerinitialer nederst på ryggene. Bindene med lette brugsspor. Hjørnerne stødte. En smule plettet. kr ,00 // kr. 900,- * Det store arbejde for at reformere det norske skolevæsen blev ledet af Hartvig Nissen ( ), der var filolog og grundlægger af to skoler (Nissens Latin- og Realskole og Nissens Pigeskole i Christiania).. 5

6 [414861] KARTOTEKET ("Bovrup-Kartoteket" for København). Bogforlaget af "1946", (København 1946). 173+(3) sider. Samtidigt mørkeblåt pluviusinbind. Velholdt.. kr ,00 // kr. 500,- * Oversigt over det danske nazistpartis medlemmer i Storkøbenhavn. [415161] ANNALER FOR NORDISK OLDKYNDIGHED. Udgivne af Det kongelige nordiske Oldskrift-Selskab Trykt hos J.D. Qvist, Kjöbenhavn. Med 10 udfoldelige stålstik. (2)+390 sider. Indbundet i et samtidigt halvbind af kalveskind med rig rygforgyldning. Ryggen lidt skrammet. Ejerstempel på titelbladet (Rosenørn- Lehn). kr. 800,00 // kr. 400,- * Bl.a. om Gurre Slotsruin, om Skakspil i det gamle Norden og om oldsager fundne på Grønland. Med bidrag af Vedel-Simonsen, C. Pingel og P.W. Lund. [433080] GÆSTEBOG FRA "DEUTSCHES HAUS KOPENHAGEN". Fotografisk optryk, København u.å (c. 1946). 62 tætskrevne sider + farvetryk af henrettelsespladsen i Ryvangen med tekst af Halfdan Rasmussen + c. 100 blanke sider. Orig. grønt halvlæderbind. Et af 500 nummererede eksemplarer. kr. 475,00 // kr. 237,50 * Udgivet i kølvandet på Retsopgøret efter Besættelsen - ve den, der havde været letsindig nok til at sætte et navnetræk i gæstebogen fra Det Tyske Hus. De fleste autografer er nu også tyske. [443384] HAANDBOG for Hæren, indeholdende Fordelingen af Hærens Officerer m.m. samt Aldersordenslister Tillæg til Kundgjørelse for Hæren. J.H. Schultz, København to. 105 sider. Indbundet i et smukt samtidigt marineblåt helshirtingsbind med rammeornament i guld på begge permer samt ordet "Krigsministeren" i guld på forpermen. kr ,00 // kr. 500,- * Komplet oversigt over hærens officerskorps (med persondata) for den reorganiserede danske armé efter Indeholder et væld af personalhistorisk information. ** Krigsministerens personlige eksemplar. Så frisk og urørt som kun en dansk minister-håndbog kan være, men også flot.. [444917] DE KONGELIGE LAUGS=ARTIKLER, SOM TIL AARETS UDGANG ALLERNÅDIGST ERE UDSTÆDDE MED HOSFØYEDE KONGELIGE FORORDNINGER, SOM ENTEN I SÆRDELESHED VEDKOMMER EN DEEL AF LAUGENE I KIØBENHAVN, ELLER I ALMINDELIGHED SAMTLIGE LAUGENE I DANMARK OG NORGE. Med derover forfattede og hosføyede Registre. Trykt udi Hans Kongel. Mayests priviligerede Bogtrykkeri. Med kongel. Mayests allernaadigste Frihed, København [1730]. 480+(8)+116+(4) sider. Samtidigt hellæderbind med tidstypisk rygforgyldning. Fra 'Admiralitetet' med forgyldt ejerstempel på forpermen. Bindet med lidt slitage og bageste fals en smule svag. Stempel på titelbladet (Udgaaet af Marinebiblioteket). kr ,00 // kr. 600,- * Laugsartikler var regler for håndværkerne, hvad enten man var sporemager, le-smed eller rebslager. [447460] ORLOGSVÆRFTETS Beretning for Tidsrummet fra 1 April 1892 til 31 marts Thieles Bogtrykkeri, København Stor 8vo. 81 sider. Indbundet i et elegant helbind af rødt 6

7 saffian med tresidet guldsnit og rig dekoration i guld, bl.a. det store kongevåben på forpermen. Let slitage på øverste kaitæl og nederste hjørner. kr. 850,00 // kr. 425,- [460440] TIDENDE FOR FORHANDLINGERNE VED PROVINDSIALSTÆNDERNE FOR SJÆLLANDS, FYENS OG LOLLANDS-FALSTERS STIFTER SAMT FOR FÆRØERNE I bind. Bianco Luno, København & Roskilde VIII sider CLXXX+XI sider. Samt. halvlæder med rygforgyldning. Rygttitelfelterne let skrabede. Lidt gulplettet. Exlibrisstempel på indersiden af forpermene. kr ,00 // kr. 500,- * Referater og udskrifter af forhandlingerne ved stænderforsamlingen i Roskilde. Det danske folkestyre i enevoldsmagtens kuvøse. [466539] SAMLING af Søforklaringer over krigsforliste danske Skibe i Aarene med et Tillæg. Udgivet efter Foranstaltning af Handelsministeriet, København XVI sider. 6 plancher, heraf flere foldede. Samtidigt brunt halvlæderbind. kr. 750,00 // kr. 375,- [468357] KÖNIGLICH= DÄNISCHER Hof- und Staats-Kalender für das Jahr Nebst einem genealogischen Verzeichnisse aller iztlebenden Durchlauchtigsten Höchst- und Hohen Haüser in Europa. Der Expedition der Mercurius, Altona (1818). 4. (32)+280 sider. Lidt gulplettet. Samtidigt, marmoreret kartonbind. Årstal på forpermen i gammel hånd. Gammelt ejerstempel på titelbladet. kr. 350,00 // kr. 175,- [468358] KÖNIGLICH= DÄNISCHER Hof- und Staats-Kalender für das Jahr Nebst einem genealogischen Verzeichnisse. Der Expedition der Mercurius, Altona (1821). 4. (32)+300 sider. Gulplettet. Samtidigt kartonbind. Årstal på forperm og ryg i gammel hånd. Gammelt ejerstempel på titelbladet. kr. 350,00 // kr. 175,- [468745] KÖNIGLICH= DÄNISCHER Hof- und Staats-Kalender auf das Jahr Der Expedition der Mercurius, Altona (1800). 4. (32)+148 sider. Samtidigt marmoreret kartonbind med guldtrykte rammer på permerne og Christian den 7.'s monogram på forpermen. Årstal på forperm og ryg i gammel hånd. kr. 450,00 // kr. 225,- [468746] KÖNIGLICH= DÄNISCHER Hof- und Staats-Kalender auf das Jahr Der Expedition der Mercurius, Altona (1803). 4. (32)+148 sider. Samtidigt sort kartonbind, ryggen mangelfuld. Årstal på forperm og ryg i gammel hånd. Gennemskudt med blanke blade med noter i samtidig håndskrift. kr. 250,00 // kr. 125,- [468747] KÖNIGLICH= DÄNISCHER Hof- und Staats-Kalender Auf das Jahr Gebr. Burmester, Altona (1787). 4. (32)+132 sider. Kalenderdelen gennemskudt med blanke blade af skrivepapir. Samtidigt marmoreret kartonbind med tresidet guldsnit og forgyldte bordurer på permerne. Let slitage. Årstal på forpermen og ryg i gammel hånd. kr. 750,00 // kr. 375,- * Med et kobberstukket portræt af Christian VII. 7

8 [468748] KÖNIGLICH= DÄNISCHER Hof- und Staats-Kalender Auf das Jahr J.D.A. Eckhardt, Altona (1790). 4. (32)+140 sider. Kalenderdelen gennemskudt med blanke blade af skrivepapir. Samtidigt marmoreret kartonbind med tresidet guldsnit og forgyldte bordurer på permerne. Let slitage. Årstal på forpermen og ryg i gammel hånd. kr. 750,00 // kr. 375,- * Med et kobberstukket portræt af Christian VII. [468749] KÖNIGLICH= DÄNISCHER Hof- und Staats-Kalender auf das Jahr Der Expedition der Mercurius, Altona (1802). 4. (32)+148 sider. Samtidigt blåt kartonbind. Årstal på forperm og ryg i gammel hånd. Gennemskudt med blanke blade. Noter i samtidig håndskrift. kr. 400,00 // kr. 200,- [470710] KARTOTEKET ("Bovrup-Kartoteket" for København). Bogforlaget af "1946", (København 1946). 173+(3) sider. Lidt slidt eksemplar uden omslag.. kr. 450,00 // kr. 225,- * Oversigt over det danske nazistpartis medlemmer i Storkøbenhavn. [506312] ILLUSTRERET TIDENDE. Ugentlig Beretning om vigtige Begivenheder og Nutidens Personligheder, fremdeles Noveller, fortællinger, Reiseskizzer, samt Meddelelser, henhørende under Videnskab, Literatur, Konst og Industri bind. Forlagsbureauet, København Folio. Rigt illustreret med træsnit. Indbundet i 2 smukke samtidige røde halvlæderbind med rygforgyldning. Navn på forsatsbladet i begge bind.. kr ,00 // kr. 750,- * De to første bind sæt af dette legendariske billedugeblad. Illustreret Tidende var, som navnet antyder, banebrydende i dansk presse. Takket være den xylografiske reproduktionsteknik kunne der fra 1850'erne trykkes billeder i høj grafisk kvalitet og så hurtigt, at selv aktuelle begivenheder kunne dækkes i billedform. Frederiksborgs brand i 1859 blev den første store begivenhed, der blev dækket, ligesom de første årgange indeholder således en række førstetryk af H.C. Andersen. Fra begyndelsen indholdt Illustreret Tidende annoncer for alt muligt til livets velbehagelighed. Alt i alt giver denne voluminøse række af bind et myldrende detaljeret billede af, hvad den dannede elite i Danmark var optaget af fra Frederik VII's senere år. [56209] ABSALON - THOMSEN, CHRISTIAN JÜRGENSEN. Beretning om Undersøgelsen af Erkebiskop Absalons Grav i Sorøe Kirke, efter Kongelig Befaling foretaget den 22 og 23 mai H.H. Thieles Bogtrykkerie, København 1829 (Særskilt aftrykt af Nye Danske Magazin VI Bind 2 Hefte). Med to (foldede) Kobbertavler. 14 sider. Indbundet i et lidt senere papirbind med lærredsryg og håndskreven titelfelt på forpermen. Gulplettet. kr. 500,00 // kr. 250,- * Videnskabelig afhandling om åbningen af Absalons grav i Sorø kirke (for anden gang - den første stod Christian III og Peder Palladius for i 1538). Tavlerne gengiver blypladen med gravskriften over Absalon samt et tværsnit af graven. [289013] ADILS, JON J. Den danske Monopolhandel på Island Gyldendalske Boghandel, København XIV+728 sider. Indbundet i et privat blåt hellærredsbind. Exlibris indsat. kr. 650,00 // kr. 325,- 8

9 [348810] AHLEFELDT, DITLEV - BOBÉ, LOUIS (udg.). Af geheimeraad Ditlev Ahlefeldts Memoirer, Dagbogsoptegnelser og Brevbøger. Andr. Fred. Høst & Søn, København to. XI+219 sider. Med portrætplancher. Indbundet ubeskåret i et elegant rødt halvlæderbind (Anker Kyster). Bindet noget skrammet. Fribladene plettede.. kr. 500,00 // kr. 250,- * Den smukt udstyrede førsteudgave af dette spændende memoiremateriale indgår i Bobés monumentalværk om slægten Ahlefeldts historie. Den holstenske adelsmands memoirer rummer bl.a. beskrivelser af livet omkring Christian IV. Bobé udsendte en dansk udgave i [422454] AHLEFELDT, DITLEV - BOBÉ, LOUIS (udg.). Ditlev Ahlefeldts Erindringer Henrik Koppels Forlag, København XLIV+260 sider. Indbundet med orig. for- og bagomslag i smukt brunt halvlæderbind. Exlibris. kr. 350,00 // kr. 175,- * Den holstenske adelsmands memoirer rummer bl.a. beskrivelser af livet omkring Christian IV. [87312] ALBRECTSEN, ERLING. Fynske Jernaldergrave. III. Yngre romersk jernalder. Odense sider s/h-tavler. Heftet med orig. omslag. Uopskåret. kr. 350,00 // kr. 175,- [397940] ANCHER, PEDER KOFOD. Om Den retteste og beste Maade At regne Slægtskabs Led paa I Ægteskabs og Arve-Sager, Samt om Led-Regnings Maaden Efter vore Danske og Norske Love. Nicolaus Christian Høpffner, Kjøbenhavn vo. 127+(1) sider + en udfoldelig tavle med betegnelser over slægtsled - selvfølgelig kun på sværdsiden - fra Far-fars Far-far og frem. Indbundet i et senere (ca. 1800) halvbind af kalveskind med enkel rygforgyldning. Tilskrift på inderpermen. kr. 800,00 // kr. 400,- * Peder Kofod Ancher, der kan betragtes som grundlægger af studiet af dansk retshistorie, skrev også om aktuelle juridiske emner som arvefølgen. [158487] ANDERSEN, EMILIE. Malmøkøbmanden Ditlev Enbeck og hans regnskabsbog. Et bidrag til Danmarks handelshistorie i det 16. århundrede. Munksgaard, København (4) sider. Smukt halvbind af lysebrunt kalveskind med rødt rygtitelfelt. Orig. foromslag medindbundet. Med visitkort fra forfatteren indsat på titelbladet. kr. 400,00 // kr. 200,- [132175] ANDRÆ, POUL. Andræ og hans Opfindelse Forholdstals-Valgmaaden. Lehmann & Stages Forlag, København sider. Pænt samtidigt halvlæderbind med rygforgyldninger i art nouveau stil. Exlibris indsat. Enkelte slidspor på den udvendige fals. Ellers et rent og velholdt eksemplar. kr. 300,00 // kr. 150,- * En historisk gennemgang af forholdstals-valgmåden, der i Valgloven 1855 for det danske Rigsråd indførtes i Danmark. [188107] ARUP, ERIK. Leding og Ledingsskat i det 13. Aarhundrede. Særtryk af Historisk Tidsskrift (8.R. V.), København sider. Heftet med orig. omslag. Med dedikation fra Erik Arup på foromslaget. Lidt gulnet. kr. 400,00 // kr. 200,- 9

10 [344784] BADEN, GUSTAV LUDVIG. Smaa Afhandlinger og Bemærkninger fornemmelig i Fædrenelandets, Middelalderens, og den christne Kirkes Historie. 2 bind. Paa Hofboghandler L. Beekens Forlag, København XVI+404; XXX+429 sider. Indbundet i to lidt senere halvpergamentbind med røde titel- og tomefelter. Indvendig lidt plettet. Navne på friblade (herunder historikeren Sune Dalgård). kr. 800,00 // kr. 400,- [388272] BADEN, GUSTAV LUDVIG. Den Danske og Norske Lovkyndigheds Historie. J.H. Schubothes Boghandel, København (12)+101 sider. Indbundet i et samtidigt lyst brunt halvlæderbind med ryg- og titelfelt i rødt. Med en reparation på et enkelt blad. Med flere ældre tilskrifter på fribladet. kr. 400,00 // kr. 200,- [399289] BAY, WILLIAM. The Locomotives of the Danish State Railways. The Oakwood Press, Lingfield Unpaginated. Richly illustrated in b/w. Publisher's red cloth in dust wrappers. In excellent condition, in very fine+/fine+. kr. 350,00 // kr. 175,- [373361] BERGSØE, VILHELM. Krigsminder fra Felttogene i vore første Frihedsaar. Mønter og Medailler. Med Illustrationer efter Originalstykkerne. Privattry, København Lille folio. 24 sider + 4 plancher med gengivelser af mønter og medaljer. Orig. bogtrykt kartonbind. Lidt slid på kapitælerne.. kr. 400,00 // kr. 200,- * Udgivet i 100 eksemplarer. [164533] BERNSTORFF, J.H.E. - VEDEL, PETER (ed.). Correspondance du le comte J.H.E. Bernstorff volumes. Jørgensen & Co., Copenhagen XX pages. Nice contemporary half calf bindings with gilt decoration on spines. Bookplate on pastedown. kr. 500,00 // kr. 250,- [222644] BERTELSEN, AAGE. Oktober 43 - Oplevelser og tilstande under jødeforfølgelsen i Danmark. Jydsk Centraltrykkeris Forlag, Aarhus sider. Heftet med orig. omslag. kr. 400,00 // kr. 200,- * Med dedikation fra Bertelsen til Johannes Sløk. ** Førsteudgaven af den klassiske fremstilling om den mirakuløse redning af hovedparten af de danske jøder. [135887] BJERREGAARD, RITT. Ritts dagbog (Kommissærens dagbog). Sektion af Politiken, København 26. oktober avissider. Velholdt; i kuvert. kr. 200,00 // kr. 100,- * Ritt Bjerregaards åbenhjertige og krast karakteriserende dagbog vakte allerede inden den officielle udgivelse så behørig opsigt, at forlaget trak bogen tilbage og makulerede førsteoplaget. Politiken prioriterede offentlighedens interesse og offentligjorde den kontroversielle dagbog i fuld længde. Tilbage står spørgsmålet om, hvorvidt fruens (supprimerede) forfatterskab vil blive udvidet med en "Overborgmesterens dagbog". [467223] BLOM, HENRIK STOLTENBERG. Om de offentlige Indretninger paa Landet i Danmark. Med et Anhang om Collegier, Embedsmænd og offentlige Betjente. 10

11 Gyldendal, København VI+457+(2) sider. Samtidigt halvlæderbind med rygforgyldning. Exlibris (Poul Bredo Grandjean). Gl. navn på forsatsbladet. kr. 500,00 // kr. 250,- [392905] BOËTHIUS, JACOB EDVARD. Academisk afhandling om gästgifveri- och skjutsinrättningen i Sverige. Zeipel och Palmblad, Upsala vo. (4)+18+(2) sider. Indbundet med to titelblade, et for hver respondent. Indbundet i et senere papirbind med lædertitelfelt på forpermen. Et exlibris på inderpermen fjernet. kr. 400,00 // kr. 200,- [322007] BOMHOLT, JULIUS. Døgnflue og evighed. Fremad, København sider. Heftet med orig. omslag. Foromslaget lidt løst. Delvist uopskåret eksemplar. kr. 500,00 // kr. 250,- * Med dedikation fra forfatteren til Professor Niels Bohr og frue med julehilsen. Godt associationseksemplar af den første danske kulturministers erindringer. [322008] BOMHOLT, JULIUS. Vinterlys. Fremad, København sider. Heftet med orig. omslag. Velholdt. kr. 600,00 // kr. 300,- * Med dedikation fra forfatteren til Professor Niels Bohr. Godt associationseksemplar af den første danske kulturministers erindringer. [322009] BOMHOLT, JULIUS. På vej til livet. Fremad, København sider. Heftet med orig. omslag. Velholdt. kr. 500,00 // kr. 250,- * Med dedikation fra forfatteren til Hakon Stangerup: 'Du spurgte lidt bekymret til mit arbejde engang imellem: Digter Du? Her er så resultatet. Jul. Bomholt'. [527168] BOYE, VILHELM. Fund af Egekister fra Bronzealderen i Danmark. Et monografisk Bidrag til Belysning af Bronzealderens Kultur. Andr. Fred. Høst, København Folio. (6)+187 sider + 27 kobberstukne tavler. Orig. kartonnage med sort lærredsryg. Exlibris. Velholdt eksemplar. kr ,00 // kr ,- * Et fornemt stykke dansk videnskabshistorie. Bronzealderfolket før fundet af Egtvedpigen, belyst af et særdeles smukt udført planchemateriale. [414218] BRAHE, JØRGEN - VEDEL SIMONSEN, LAURITZ SCHEBYE. Bidrag til Lehnsmanden paa Hagenskov, Rigsraad og Ridder Hr. Jørgen Brahes Levnetsbeskrivelse, med Brudstykker af hans egenhændige Dagbøger fra 1625 til Trykt, paa Forfatterens Forlag, i Ove Thomsens Officin, Odense (2) sider. Indbundet i et samtidigt halvlæderbind med rig rygforgyldning. Bindet med let slitage ved falsene. Exlibris indsat (Nicolai Bøgh). kr ,00 // kr. 500,- * Den fynske adelsmand Jørgen Brahe ( ) var en af sin tids rigeste mænd og besad ikke mindre end 9 store godser. Hans indflydelse i samtiden var så stor at han kaldtes»den lille konge i Fyn«(DBL III s. 568). Som en ivrig forkæmper for adelens, især den fynske adels, særrettigheder led han et afgørende nederlag ved enevældens indførelse [371414] BRAHE, TYCHO - PEDERSEN, P. Den danske Astronom Tycho Brahes Liv og Levnet. Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug, København (4) sider. Med træskåret prospekt 11

12 af Uranienborg på frontispicen samt vignet af Tycho Brahe på titelbladet. Orig. kartonnage. Ryggen noget slidt. Gl. navn & grevekronet ejerstempel (Rosenørn Lehn) på titelbladet.. kr. 300,00 // kr. 150,- [385639] BRANDT, C.J. (udg.). Dansk Klosterlæsning fra Middelalderen. Indeholder i ét bind: Henrik Susos Gudelig Visdoms Bog i Dansk Oversættelse fra det femtende Århundrede + De hellige Kvinder, En Legende-Samling + Kirkeårets Söndags-Evangelier med Udlæggelse, fra Advent til Langfredag. Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, hos G.E.C. Gads Forlag, København XII XX+210 sider. Med de enkelte titelblade + fællestitelblad. Indbundet i et lidt senere sort halvlæderbind. Ryggen let skrammet. Indvendig en smule plettet. kr. 750,00 // kr. 375,- * Med dedikation fra C.J. Brandt på fribladet. [354005] BRICKA, C.F. & S.M. GJELLERUP (udg.). Den danske Adel i det 16de og 17de Aarhundrede. Samtidige Levnetsbeskrivelser uddragne af trykte og utrykte Ligprædikener. Første Samling. 2 bind. Rudolph Klein, København VI sider. Bind et samtidigt halvlæderbind, bind 2 senere halvpluviusinsbind. Exlibris. Bind 1 svagt gulplettet omkring titelbladet.. kr. 800,00 // kr. 400,- * Det udkomne. Righoldigt genealogisk materiale. [336015] BRØGGER, A. W. & HAAKON SHETELIG. The Viking Ships. Their Ancestry and Evolution. Dreyers Forlag, Oslo Large pages. Illustrations in b/w. Colour portrait of King Haakon VII on frontispiece. Original full green calfskin binding with gilt viking ships on spine. Top-edge gilt.. kr. 550,00 // kr. 275,- [203827] BROHOLM, H.C. Kulturforbindelser mellem Danmark og Syden i ældre Jærnalder. Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, København sider + 10 plancher. Illustreret i s/h og farver. Heftet med orig. omslag med smudsomslag. Frisk eksemplar i kassette. kr. 450,00 // kr. 225,- * Med stor dedikation fra H.C. Broholm. [221643] BROHOLM, H.C. Studier over den yngre Bronzealder i Danmark med særligt Henblik paa Gravfundene. En arkæologisk Undersøgelse. Udgivet af Det kongelige nordiske Oldskriftselskab. H.H. Thieles Bogtrykkeri, København sider + 9 kort, flere udfoldelige + 16 tavler i s/h. Heftet med orig. omslag. Med dedikation fra forfatteren til historikeren Knud Fabricius. kr. 400,00 // kr. 200,- * Disputats. [376560] BRORSON, CHRISTIAN. Ledetraad ved Undervisningen i Krigskonstens Historie. 3 dele i 1 bind. Fr. Brummer, København XXX+122+(2)+(8)+264+XVI+235 sider. Med fælles- og deltitelblade samt rettelsesblade. Samtidigt halvlæderbind uden rygtitel. Gl. navn på indersiden af forpermen. kr. 750,00 // kr. 375,- * 1: Fra de ældste Tider til Krudets Opfindelse. 2: Fra Krudets Opfindelse til Aaret : 12

13 Danmarks Krigshistorie. Brorson var præst ved Garnisons Kirke og underviste ved Landcadetakademiet. Hans bog er et pionerarbejde i dansk militærlitteratur. [470473] BRUUN-RASMUSSEN, KNUD (red.). Politibladet 2. Aargang. Politivennen 33. Aargang. Dansk Politiblad 8. Aargang. Udgivet af Dansk Politiforbund, København to. 52 numre med 666 sider. Rigt illustreret i s/h. Smukt samtidigt, sort halvlæderbind med forgyldt titel på ryggen. Med ganske lette brugsspor. Vedlagt en noteseddel, der omhandler beskrevne emner i bogen, især med politisk tilknytning. kr. 600,00 // kr. 300,- * I 1934 samledes de to blade "Politivennen" og "Dansk Politiblad" i dette blad, derfor den lidt usynkrone reference til årgange i titlen. Meget spændende læsning, hvor man kommer bag om facaden og ind i foreningsarbejdet og læser om datidens stort og småt indenfor politiarbejdet. [470478] BRUUN-RASMUSSEN, KNUD (red.). Politibladet 3. Aargang. Politivennen 34. Aargang. Dansk Politiblad 9. Aargang. Udgivet af Dansk Politiforbund, København to. 52 numre med 640 sider. Rigt illustreret i s/h. Smukt samtidigt, sort halvlæderbind med forgyldt titel på ryggen. Med ganske lette brugsspor. Vedlagt en noteseddel, der omhandler beskrevne emner i bogen, især med politisk tilknytning. kr. 600,00 // kr. 300,- * I 1934 samledes de to blade "Politivennen" og "Dansk Politiblad" i dette blad, derfor den lidt usynkrone reference til årgange i titlen. Meget spændende læsning, hvor man kommer bag om facaden og ind i foreningsarbejdet og læser om datidens stort og småt indenfor politiarbejdet. [367153] CAVLING, HENRIK. Nogle Avisartikler. Trykt som Manuskript, København sider. Med portrætter i s/h. Pænt senere brunt halvlæderbind med forgyldt rygdekoration. I ganske pæn stand. Ved opslaget efter portrætfotoet af Cavling, er ryggen ganske let løs, men intet er løst. Med dedikation fra Henrik Cavling. kr. 500,00 // kr. 250,- * En klassiker i dansk journalistik. Indeholder en række af den legendariske Politiken-redaktørs bedste artikler, bl.a. hans reportage om den sidste danske halshugning i [209067] CHRISTIAN I - DAAE, LUDVIG. Kong Christiern den Førstes norske Historie Festskrift til Universitetet i Kjøbenhavn ved dets Firehundredaarsfest i Juni W. Brøgger, Christiania (Oslo) II+153 sider. Senere gråt kartonomslag med det orig. foromslag opklæbet på foromslaget. Lidt gulplettet, især på de første sider. kr. 375,00 // kr. 187,50 [305373] CHRISTIAN II - REEDTZ, H.C. Historiske Aktstykker til Danmarks og Christian II's Historie fornemmelig fra Aarene 1523 til 1532 af bayerske og nederlandske Arkiver. Udgivet på kongelig foranledning og trykt i København Side 1-80 (alt som blev trykt). Maskinskrevet, fotokopieret tiltelblad og indledning + 80 sider. Nyere brunt halvpluviusinbind. Exlibris. kr. 850,00 // kr. 425,- * Sjælden. Torso af et storværk, som Frederik VI gav Holger Christian Reedtz i opdrag at sammensætte på baggrund af arkivstudier i udlandet. De første 10 ark blev trykt og henlå hos bogtrykkeren frem til 1843, hvorefter hele oplaget blev henlagt i Gehejmearkivet. Her lå det til 1956, da Rigsarkivet uddelte eksemplarer til biblioteker og lign. og lod den store restbeholdning 13

14 destruere.. [345840] CHRISTIAN II - REEDTZ, H.C. Historiske Aktstykker til Danmarks og Christian II's Historie fornemmelig fra Aarene 1523 til 1532 af bayerske og nederlandske Arkiver. Udgivet på kongelig foranledning og trykt i København Side 1-80 (alt som blev trykt). I materie, klar til indbinding.. kr. 300,00 // kr. 150,- * Sjælden. Torso af et storværk, som Frederik VI gav Holger Christian Reedtz i opdrag at sammensætte på baggrund af arkivstudier i udlandet. De første 10 ark blev trykt og henlå hos bogtrykkeren frem til 1843, hvorefter hele oplaget blev henlagt i Gehejmearkivet. Her lå det til 1956, da Rigsarkivet uddelte eksemplarer til biblioteker og lign. og lod den store restbeholdning destruere.. [345841] CHRISTIAN II - REEDTZ, H.C. Historiske Aktstykker til Danmarks og Christian II's Historie fornemmelig fra Aarene 1523 til 1532 af bayerske og nederlandske Arkiver. Udgivet på kongelig foranledning og trykt i København Side 1-80 (alt som blev trykt). Maskinskrevet, fotokopieret tiltelblad og indledning + 80 sider. I kuvert.. kr. 400,00 // kr. 200,- * Sjælden. Torso af et storværk, som Frederik VI gav Holger Christian Reedtz i opdrag at sammensætte på baggrund af arkivstudier i udlandet. De første 10 ark blev trykt og henlå hos bogtrykkeren frem til 1843, hvorefter hele oplaget blev henlagt i Gehejmearkivet. Her lå det til 1956, da Rigsarkivet uddelte eksemplarer til biblioteker og lign. og lod den store restbeholdning destruere.. [304442] CHRISTIAN II - SICK, J. FR. Nogle Bidrag til Christiern den Andens Historie under Landflygtigheden. C.A. Reitzel, København sider. Med litograferet portræt, håndskriftsfacsimiler og illustrationsplancher samt foldet kort. Lidt slidt halvlæder. kr. 400,00 // kr. 200,- * Kildesamling til belysning af Christiern IIs eksil i Nederlandene, "Het Hof van Denemarken" i den lille by Lier. [396774] CHRISTIAN II - SICK, J. FR. Nogle Bidrag til Christiern den Andens Historie under Landflygtigheden. C.A. Reitzel, København sider. Med litograferet portræt, håndskriftsfacsimiler og illustrationsplancher samt foldet kort. Samtidigt halvlæderbind. Lidt gulplettet. Titelbladet noget skjoldet. Stempel på forsatsbladet. kr. 375,00 // kr. 187,50 * Kildesamling til belysning af Christiern IIs eksil i Nederlandene, "Het Hof van Denemarken" i den lille by Lier. [470267] CHRISTIAN IV - SLANGE, NIELS. Geschichte Christian des Vierten Königs in Dännemark von Niels Slangen (...) Kurzer vorgetragen mit Anmarkungen und Zusätzen erweitert und einer Einleitung versehen von Johann Heinrich Schlegel. Erster Theil. Friedrich Christian Pelt, København & Leipzig to. (8)+582+(14) sider. Med 3 kobberstukne tavler med medailler. Senere brunt halvlæderbind.. kr. 500,00 // kr. 250,- * Bibl. Dan. III,68. Schlegels kommenterede tyske version af Niels Slanges store biografi om Christian IV nåede med to følgende bind op til Den her foreliggende første del strækker sig til og med

15 [527728] CHRISTIAN IV - SLANGE, NIELS. Den stormægtigste Konges Christian den Fierdes (..) Historie. Sammenskreven af Niels Slange (..), Men efter Kongel. allernaadigst Befaling igiennemseet og af Archiv-Documenter forbedret af Hans Gram. 4 dele i 1 bind. Hans Kongel. Majests. privilegerede Bogtrykkerie, København Folio sider. Med kobberstukket portræt af Niels Slange (det kobberstukne portræt af kongen mangler) + indsat optryk af Marstrand skitse til vægmaleriet af Christian IV på Trefoldigheden). Senere halvlæderbind (c. 1830). Navn (Gustav Bang) på forsatsbladet. kr ,00 // kr ,- * Bibl. Dan. III,68. Godt brugseksemplar af Niels Slanges store biografi om Christian IV, det første større arbejde om denne i alle henseender skelsættende konge. Slanges værk var finansieret fra højeste sted og skulle set herfra knytte an til tidligere generationers arbejde. Den officielle opfattelse var, at Arild Hvidtfeldt havde dækket tiden fra hedenold til og med Christian III, mens Peder Resen med sit værk om Frederik II havde formidlet Danmarks historie frem til Her kunne Niels Slange så tage fat. Hans manuskript forelå i 1732, men kongen stolede ikke ganske på den da 76-årige historikers faglighed og satte til Slanges store fortrydelse den langt mere kildekritiske og skolede Hans Gram til at se arbejdet efter i sømmene. Det tog sin tid og var forbundet med store vanskeligheder. Hverken Slange eller Hans Gram nåede at se værket på tryk, men sammen fik de skabt et hovedværk i dansk historisk litteratur. ** Bogen har tilhørt den socialdemokratiske historiker Gustav Bang (g.m. Danmarks første kvindelige minister Nina B.). Gustav var socialdemokrat af den tidlige marxistiske aftapning og afskyede konger og alt deres væsen. [530191] CHRISTIAN IX - BARFOD, H.P.B.. Hans Majestæt Kong Christian IX. Spredte Træk af et Livsbillede. 2 bind i 1.H. Hagerups Forlag, København to sider. Rigt illustreret i s/h. Orig. komponeret rødt hellærredsbind med Dannebrogsmotiv og kongens monogram i guld. Med prinsesse Thyras ejerstempel på titelbladet. Frisk eksemplar i kassette. Exlibris.. kr. 850,00 // kr. 425,- * Fint associationseksemplar af den første store monografi om Europas svigerfar. Bogen har tilhørt kongens yngste datter, der blev gift med hertugen af Cumberland. [176887] CHRISTIAN IX - MATHIASEN, METTHEA K. Dansk-Amerikanske Mindeblade over Kong Christian den Niende. C. Rasmussen Publishing Company, Minneapolis, Minnesota sider. Indbundet ubeskåret i et smukt helbind af rødt kalveskind med rig fogyldt dekoration på ryg og permer samt med indvendig guldbordure. Kronet titel i guld på forpermen. Guldsnit foroven. Med prins Valdemars kronede ejerstempel på fribladet. kr ,00 // kr. 625,- * Interessant stykke Danica. Bidrag på både dansk og engelsk. ** Prins Valdemar ( ) var Christian IXs yngste søn. [339898] CHRISTIAN V. Kong Christian den Femtes Danske Lov paa nye oplagt ved Casper Peter Rothe. Christoph Georg Glasing, København (18)+1014+(88) sider. Med kobberstukket portrætvignet. Samt. hellæderbind med blindpræget bordure. Ryggen fornyet o med tidstypisk rygforgyldning. Lille revne i bageste fals ved nederste kapitæl. Gl. ejerstempel på titelbladet. En del gl. randnotater med smuk 1700-tals håndskrift. Blanke papirsstrimler indklæbet øverst på forsatsbladet og på nederste hjørne af bageste forsatsblad. kr ,00 // kr. 900,- 15

16 * Sjælden. Caper Peter Rothes oktavudgave af Danske Lov. En lommeudgave i duodez-fromat udkom i [397472] CHRISTIAN V. Kong Christian den Femtes Testamenter som Tillæg til Kongeloven. Forefundne i Regalieskabene paa Rosenborg Slot ved de originale Exemplarer af Kongeloven og Indfödsretten og nu förste Gang udgive (..) ved J.J.A. Worsaae. C.A. Reitzel, København sider. Samt. blåt helshirtingsbind. Stempel på fribladet. kr. 350,00 // kr. 175,- * Interessant kildeskrift. Christian Vs egenhændige råd til sønnen Frederik IV om at fastholde enevoldsmagten, kvase Gottorp-hertugen, genvinde Skåne og holde den gamle adel på afstand af magt og indflydelse. [468226] CHRISTIAN V. Kong Christian den Femtes Danske Lov paa nye oplagt ved Casper Peter Rothe. København (8)+507+(78) sider. Med kobberstukket titelblad og stukket portrætvignet. Senere rødt halvlærredsbind. Titelbladet plettet. Kanterne med let slitage. kr. 450,00 // kr. 225,- * Lommeudgave af Danske Lov. [472147] CHRISTIAN V. Kong Christian den Femtes Danske Lov. Af det Iuridiske Fakultet giennemseet, og af Assessor Bærens foröget med et nyt Register. I.F. Schultz, København Kobberstukket titelblad. (12) sider spalter + register. Samtidigt hellæderbind med enkel rygforgyldning. Let slitage på bindet. kr. 550,00 // kr. 275,- * En retshistorisk milepæl. Den blev anset for at være verdens bedste, mest retfærdige og mest fyldestgørende lovsamling på sin tid, og udøvede stor indflydelse på eftertidens udfærdigelse af love. [467782] CHRISTIAN VII - HØST, JENS KRAGH. Mærkværdigheder i Dannerkongen Christian den Syvendes Levnet Regjering. L. Beeken, København sider. Samtidigt halvlæderbind. Gl. stempel og nummerangivelser på forsats og titelblad. Nogen aldersslitage.. kr. 500,00 // kr. 250,- * Juristen Jens Kragh Høst ( ) var en af Guldalderens flittigste skribenter med et væld af tidsskriftsudgivelser om både historiske, litterære og politiske emner. Denne er hans første behandling Christian VIIs regeringstid, forfattet kun to år efter kongens død i Rendsborg. [341724] CHRISTIAN VIII - ØRSTED, H.C. Mindeskrift over Hans Majestæt Kong Christian den Ottende. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, København to. 50 sider. Orig. bogtrykt kartonomslag. Omslaget svagt plettet; i øvrigt et velbevaret eksemplar.. kr. 500,00 // kr. 250,- * Indeholder H.C. Ørsteds mindeforlæsning om den afdøde konge som "den ved høi Dannelse udmærkede Mand". Selskabet kunne for en gangs skyld begræde tabet af en monark, der havde været oprigtigt interesseret i dets aktiviteter.. [393962] CHRISTIAN VIII - ØRSTED, H.C. Mindeskrift over Hans Majestæt Kong Christian den Ottende. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, København to. 50 sider. Orig. bogtrykt kartonomslag. Omslaget lidt slidt. Navnetræk (Bjørn Kornerup, Sune Dalgård) bag på foromslaget. kr. 400,00 // kr. 200,- 16

17 * Indeholder H.C. Ørsteds mindeforlæsning om den afdøde konge som "den ved høi Dannelse udmærkede Mand". Selskabet kunne for en gangs skyld begræde tabet af en monark, der havde været oprigtigt interesseret i dets aktiviteter.. [161027] CHRISTIANSEN, CARL. Formuesforhold i Danmark under de første enevoldskonger G.E.C. Gad, København LV+559 sider. Privat blåt hellærredsbind. Exlibris. kr. 650,00 // kr. 325,- * Meget vigtigt socialhistorisk værk om de trange år efter Svenskekrigenes hærgen. [364438] CHRISTIANSEN, NIELS A. En stenalderboplads. Holbæk og Roskilde Museernes Deltagelse i Nationalmuseets Udgravning i Aamosen ved Undløse Sommeren Holbæk Amtstidenes Bogtrykkeri, Holbæk vo. 15 sider. Illustreret i s/h. Heftet med orig. omslag. I meget pæn stand. Dedikation på foromslaget. kr. 150,00 // kr. 75,- * Med dedikation til Vilhelm Møller-Christensen fra forfatteren. Særtryk af Aarsberetningen for Holbæk Museum. [188014] CLAUSEN, HENRIK NIKOLAI. Historisk Fremstilling af Københavns Universitets Virksomhed i Rectoratet: fra Juni 1837 til November Schultz Forlag, København X+192 sider. Medindbundet er»fortsat Undersøgelse om Universitetets Tilstand og Virksomhed, af Henrik Nicolai Clausen. Schultz Forlag, København sider. Indbundet i ét samtidigt halvlæderbind. Lille rift på friblad. Lidt plettet. kr. 650,00 // kr. 325,- * Herlig dokumentation om den danske guldalder. Masser af tidens store talenter inden for alle områder var tilknyttet Københavns Unviersitet. Man kunne følge undervisning hos Professor Oehlenschläger (»Tiecks Dramer og Æventyr«), Prof. Sibbern (»Propædeutik«,»Logik«og»Psychologie«) eller Etatsraad Ørsted (»Udvalgte Afsnit af Naturlæren, og nyeste Opdagelser i samme«). Desuden begrædes kollegaens, Prof. P.M. Møllers, alt for tidlige bortgang. [427705] CONINCK, FRÉDÉRIC DE - MOURIER, F.L. Éloge funèbre du riche bienfesant, Frêderik de Coninck, négociant a Kopenhague, conseiller d'état du roi, &c. André Seidelin, Kopenhague vo. 20 sider, trykt på skrivepapir. Indbundet i et senere, beskedent halvshirtingsbind med håndskrevet titelfelt på forpermen (protokolbind). Navn på fribladet. kr. 300,00 // kr. 150,- * Den hollandsk-fødte Coninck var Danmarks største redere i den florissante periode med en flåde på 64 skibe. Englandskrigene gik hårdt udover firmaet og få år efter Conincks død måtte man dreje nøglen om. [260313] COUSSANGE, JACQUES DE. Det slesvigske Spørgsmaals diplomatiske Historie Fremstilling og Aktstykker. Udarbejdet for Udenrigsministeriet. J.H. Schultz, København XIII sider. Nydeligt samtidigt halvlæderbind. kr. 600,00 // kr. 300,- * Udarbejdet og udsendt stemplet fortroligt. Genforeningens baggrundsmateriale. [397795] DAAE, LUDVIG. Nordmænds Udvandringer til Holland og England i nyere Tid. Et Bidrag til vor Søfarts Historie. 17

18 Alb. Cammermeyer, Christiania (6)+126 sider. Orig. gulbrunt komponeret helshirtingsbind. Lidt gulplettet.. kr. 500,00 // kr. 250,- [447143] DET KONGELIGE NORDISKE OLDSKRIFTSELSKAB (udg.). Nordisk Tidsskrif for Oldkyndighed I-III. 3 bind. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København vo II, 368, 395 sider, samt 9 udfoldelige kobberstukne plancher og 2 udfoldelige tabeller. Indvendigt et rent og pænt sæt. Indbundet i uniforme halvlæderbind med rig rygforgyldning. På bind I et et hjørne let stødt og med slitage ned langs den bagerste del af ryggen. kr ,00 // kr. 700,- [317768] [DIRCKINCK-HOLMFELD, C.]. Der Waffenstillstand zwischen Dänemark und Preussen. Bianco Luno, Ende Juli pages. Contemporary blue boards with title label on the front cover. Stamp on the cover (Athenæum). kr. 300,00 // kr. 150,- * Våbenstilstanden holdt ikke længe; året efter blev den opsagt af danskerne og det førte til det heldige slag ved Fredericia d. 6. juli. [327048] DOCKUM, C. VAN - CARSTENSEN, WM. (udg.). Admiral C. van Dockums Livserindringer. Ernst Bojesens Kunstforlag, København Med portræt på frontispice. 392 sider. Indbundet med orig. foromslag i et smukt brunt halvlæderbind med rygforhøjninger og forgyldninger. Bindet sign. Juul-Lassen. kr. 800,00 // kr. 400,- * Van Dockum var kommandør på flere skibe, der sejlede til Vestindien og var også en overgang adjudant for generalguvenøren på de vestindiske besiddelser og havnekaptajn på St. Croix. Senere blev han marineminister. [155103] DROYSEN, JOH. GUST. & K. SAMWER. Die Herzogthümer Schleswig-Holstein und das Königreich Dänemark. Aktenmässige Geschichte der dänischen Politik seit dem Jahre Perthes-Besser und Mauke, Hamburg X+426 pages. Original blue boards. Spine renewed in brownish paper with handwritten title. Some foxing throughout. Bookplate. kr. 650,00 // kr. 325,- [55965] EGEVANG, ROBERT m.fl. (red.). Det skabende menneske Nationalmuseet, København bind. 263; 279 sider. Illustreret i s/h. Orig. illustreret kartonbind. kr. 350,00 // kr. 175,- * Med et brev fra P.V. Glob til professor Vilhelm Møller-Christensen, og en svarskrivelse med tilhørende middagsinvitation. Kulturhistoriske skitser tilegnet P.V. Glob 20. februar [410304] ELLEKILDE, HANS. Vor danske Jul gennem Tiderne. Gad, København sider. 4. Illustreret i s/h. Indbundet med orig. foromslag i smukt grønt halvlæderbind med rig blindpræget rygdekoration. Meget velholdt. kr. 450,00 // kr. 225,- * Den store danske folklorists hovedværk. 18

19 [49098] ENGELBRECHT, C. Gardehusarregimentet gennem 200 år. Det Hoffensbergske Etablissement, København sider. Illustreret i s/h og farver. Orig. halvlærredsbind. kr. 400,00 // kr. 200,- [430905] ENGELHARDT, CONRAD. Thorsbjerg Mosefund. Beskrivelse af de Oldsager, som i Aarene ere udgravede af Thorsbjerg Mose ved Sønder-Brarup i Angel; Et samlet Fund, henhørende den ældre Jernalder og bevaret i Den kongelige Samling af nordiske Oldsager i Flensborg. Med nogle Kemitypier og 18 Plader med Afbildninger. I Commission hos G.E.C. Gads Forlag, København to. (6)+84 sider + plader. Heftet med blankt omslag. Uopskåret eksemplar. Lidt plettet og med lidt æselører, ellers velholdt. kr ,00 // kr. 900,- [397046] ERIK PLOVPENNING - MOLBECH, CHRISTIAN. Kong Erik Plogpennings Historie. En Prøve paa dem danske Histories Fortælling. Thieles Bogtrykkeri, København VI+94 sider. Smukt samtidigt halvlæderbind med rygforgyldning. Gl. tilskrift på indersiden af forpermen. Nyere stempel på forsatsbladet. Forsatser let skjoldede. Indvendig helt ren.. kr. 750,00 // kr. 375,- * Tidligt arbejde af Molbech, om den meget uheldige danske middelalderkonge, der endte et hoved kortere, men med en kæde om benene i Slien i Bag mordet stod angivelig hans yngre bror Abel, og hele det makabre mysterium blev den store markering af, at de gode og rolige tider under Valdemarerne var endegyldigt forbi. Erik blev senere søgt helgenkåret, men måtte nøjes med den mere luftige, men smukke betegnelse "Guds kære Ven" - at se i korsskæringens hvælv i Skt. Bendts Kirke i Ringsted. [318506] FALBE-HANSEN, V. Stavnsbaands-Løsningen og Landboreformerne. Set fra Nationaløkonomiens Standpunkt. 2 bind. J.H. Schultz, København sider. Samtidige uniforme røde hellærredsbind med rig gulddekoration på permerne og tresidet guldsnit. Uden rygtitel. Ryggene falmede. Kapitælerne med let slitage. kr. 650,00 // kr. 325,- * Del 1 udsendt som Indbydelsesskrift til Københavns Universitets årsfest. Afhandlingen belyser stavnsbåndet i dets fulde perspektiv, fra indførelsen i ** Med dedikation fra forfatteren bag på fribladet i bind 1. [430063] FALKENSKJOLD, SENECA OTTO von - HANSEN, J.H. (udg.). Gamle Erindringer af Seneca Otto v. Falkenskjold, dansk General under Struensees Ministerium. Indeholdende en tro og upartisk Fremstilling af Aarsagerne og Omstændighederne ved hiin Katastrophe... J. Nielsens Forlag, København (4) sider. Samtidigt brunt halvlæderbind. Navn på forsatsbladet. Exlibris. Indvendig lidt plettet. kr. 550,00 // kr. 275,- * Levebrødsofficeren von Falkenskjold havde et omtumlet liv, der nåede sit højdepunkt under Struensees korte vælde i Danmark. Falkenskjold nød godt af den meget lidt militærinteresserede Struensees gunst og avancerede til chef for Danske Livregiment. Struensee rev Falkenskjold med i faldet; han idømtes livsvarigt forvaring på Munkholm, men blev frigivet få år senere, da bølgerne havde lagt sig, og alle havde at glemme alt det mærkelige, de havde oplevet. Det gjorde Falkenskjold ikke. Han skrev - på sikker afstand i Schweiz - sine memoirer på fransk. Først da enevælden gik på hæld, kunne de udgives i Danmark. 19

20 [433780] FANT, ERIC MICHAEL (udg.). Handlingar til Uplysning af Svenska Historien stycket. Samlede och utgifne af Eric Michaël Fant. Johan Edman, Upsala (8)+128+(4)+146+(2)+(4)+132+(2)+126 sider (mangler den sidste side med trykfejlsliste). Sidste læg (side i 4. stycket) sidder løst. Samtidigt halvlæderbind. Exlibris indklæbet. Navnetræk samt ejerhistorie med pen på fribladet. kr ,00 // kr. 625,- * Eksemplaret har tilhørt professor Bengt Hildebrand, som har noteret, at han har arvet bogen fra sin fætter, överste friherre Axel Gyllenkrok [Hildebrands moder var en Gyllenkrok]. En del af værket omhandler netop Karl XII's kvartermester Axel Gyllenkrok [ ], men værket har så tilhørt hans yngre navnebroder og ætling, der levede fra , og bla. repræsenterede Sverige i skydning ved OL i [377828] FOG, MOGENS. Efterskrift Gyldendal, København sider. Illustreret i s/h. Heftet med orig. omslag og smudsomslag. kr. 700,00 // kr. 350,- * Med dedikation fra Mogens Fog til Jørgen Gustava Brandt. [428026] FREDENSBORG - BERING-LIISBERG, H.C. (red.). Fredensborg. Det Danske Kongehus og Dets Slægt. 9 dele i 3 bind. A. Christiansens Kunstforlag, København u. å. [c. 1898] sider + adskillige plancher i s/h; enkelte i farve. Elegante samt. sorte halvlæderbind med rygforgyldning. Nummereret eksemplar med separat farvetitelblad ("Fyrsteudgave"). kr. 900,00 // kr. 450,- * Den statelige bogs 9 afdelinger behandler, med udgangspunkt i det elskede slot i Nordsjælland, Christian IX og hans talrige godt gifte børneflok: Et bogligt monument i tidens stil over de Fredensborgdage, der fyldte hele den stærkt reducerede Danmark med stolthed og mildnede "sårfeberen fra Dybbøl". ** Med fortegnelse over subskribenter, bl.a. Christian IX, dronning Louise, prinsesse Alexandra af Wales, kong Georg og enkekejserinde Maria Feodorowna. [347640] FREDERIK II - GRUNDTVIG, JOHAN. Frederik den Andens Statshusholdning, oplyst af utrykte Kilder. C.A. Reitzel, København VIII+108+CXCVII sider. Indbundet i et samtidigt halvbind af ufarvet kalveskind med rygtitelfelt i rødt. Navn på fribladet (historikeren Sune Dalgård). kr. 500,00 // kr. 250,- * Johan Grundtvig var søn af N.F.S. Grundtvig. [81692] FREDERIK III - BARTHOLIN, ALBERT. Laudatio Funebris Sacræ Augustissimi & Potentissimi Frederici Tertii (..) Memoriæ Consecrata. Henrik Gøde, København Lille folio. 44 blade. Samt. papbind. Lidt tæt beskåret i højre side. Ryggen med let slitage. kr ,00 // kr. 500,- * Bibl. Dan. III,203. Mindetale holdt på Københavns Universitet i maj 1670 om Frederik III, der døde 9. februar samme år. Ud over at Frederik III som selvskabt enevoldskonge havde krav på tilbørlig hyldest ved sin død, har universitetsfolkene nok lagt lidt mere sjæl i panegyrikken end den rent pligtmæssige. Kongen var kendt som en bogens mand, der havde været universitetet en nådig herre og velynder. 20

Thorkild Hansens bogsamling

Thorkild Hansens bogsamling Thorkild Hansens bogsamling Vangsgaards er meget stolte over at kunne præsentere forfatteren Thorkild Hansens pragtfulde bogsamling i dette katalog. Der er fem kapitler: Skønlitteratur og litteraturhistorie

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Katalog 34. December 2012

Katalog 34. December 2012 Katalog 34 December 2012 VANGSGAARDS ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 www. vangsgaards.dk København Antikvariat

Læs mere

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 København Antikvariat & Forlag Fiolstræde 34-36 1171 København K Tlf.:

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Katalog 38 VANGSGAARDS. November 2014

Katalog 38 VANGSGAARDS. November 2014 Katalog 38 November 2014 VANGSGAARDS ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 København Antikvariat & Forlag Fiolstræde

Læs mere

VANGSGAARDS ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG

VANGSGAARDS ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Katalog 34 December 2012 Bøger fra Ole Wivels bogsamling VANGSGAARDS ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 www.

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Peter Grosell s Antiquariat

Peter Grosell s Antiquariat DANSK SKØNLITTERATUR ILLUSTREREDE BØGER DANISH FICTION ILLUSTRATED BOOKS 1. ANDERSEN NEXØ, MARTIN: Det bødes der for. Orig. udgave. Kbhvn. 1899. 198 s. Orig. komp. hellærred. solgt 4. ANDERSEN NEXØ, MARTIN:

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYE VINDAFJORD AFGØRELSE SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 4, SEPTEMBER 2005 WWW.HERALDIK.ORG Som det vil være de fleste læsere af dette nyhedsbrev bekendt, har Heraldisk Selskabs hjemmeside

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 2, APRIL 2005 UNIONSOPLØSNINGEN 1905 I år er det 100 år siden, at Norge blev en selvstændig nation ved opløsningen af unionen mellem Sverige og Norge. Dette

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Struensee forsøgte gennem sine 16 måneder ved magten. i begyndelsen af 1770 erne at transformere den danske stat

Struensee forsøgte gennem sine 16 måneder ved magten. i begyndelsen af 1770 erne at transformere den danske stat Kabinetsordrer Struensee forsøgte gennem sine 16 måneder ved magten i begyndelsen af 1770 erne at transformere den danske stat fra en konservativ lidt langsommelig stat til et moderne oplystmønstersamfund

Læs mere

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum Adelen på Give-egnen Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum I de kommende år vil jeg beskæftige mig med et forskningsprojekt om adelen

Læs mere

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm.

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. Dorothy Jones Christian Gyldenstjerne var elev på Herlufsholm Skole helt fra skolens start. Hans far var rigsråd Mogens Gyldenstjerne, en meget nær ven af

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer Indfødsretsprøven 17. juni 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Den Kongelige Stald-Etat 325 år

Den Kongelige Stald-Etat 325 år Den Kongelige Stald-Etat 325 år f Foto: Christina Hauschildt Forord Af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte I 2015 kan Den Kongelige Stald-Etat fejre sit 325 års jubilæum. Samtidig har Christiansborg

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

store forkromede TEGNESERIE- KATALOG

store forkromede TEGNESERIE- KATALOG store forkromede TEGNESERIE- KATALOG NYHED! Charlie Christensen: ARNE AND ARNE AND kan endnu - og han bliver ved med at kommentere samtiden. Tiden råber stadig på satire! Del 7, Ned med monarkiet, er netop

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Socialpædagogisk regelsamling

Socialpædagogisk regelsamling Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde 4. udgave forord Forord Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde

Læs mere

BØGER OM NIMBUS VOLVO MOTORPLOVEN DKW FERGUSON. FORDSON Folkevogn VETERANER BILER BUKH MOTORCYKLER HISTORIE FORLAGET

BØGER OM NIMBUS VOLVO MOTORPLOVEN DKW FERGUSON. FORDSON Folkevogn VETERANER BILER BUKH MOTORCYKLER HISTORIE FORLAGET BØGER OM FERGUSON BUKH FORDSON Folkevogn FORLAGET MOTORPLOVEN MOTORCYKLER BILER DKW HISTORIE NIMBUS VETERANER VOLVO Pris kr. 298,00 Pris kr. 348,00 Pris kr. 298,00 Pris kr. 298,00 Pris kr. 298,00 Knud

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Frimærker 2014. Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2014. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret.

Frimærker 2014. Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2014. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret. Frimærker 2014 Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2014. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret. De viste frimærker kan være arbejdstegninger eller skitser og kan derfor

Læs mere

Nekrologer HARALD LANGBERG. 3. august 1919 21. oktober 2003

Nekrologer HARALD LANGBERG. 3. august 1919 21. oktober 2003 Nekrologer HARALD LANGBERG 3. august 1919 21. oktober 2003 Harald Langberg var en af sin generations ledende bygningshistorikere, og hans hovedværk var de to bind om»danmarks Bygningskultur«. Langberg

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Sprogø - øen i midten

Sprogø - øen i midten Sprogø - øen i midten 38.78 Kirkebæk, Birgit Letfærdig og løsagtig - kvindeanstalten Sprogø 1923-1961 / Birgit Kirkebæk. - Holte : SocPol, 2004. - 324 sider : ill. I bogen undersøges det hvem "Sprogø-pigen"

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Arabiske mønter fra Sigerslevøster

Arabiske mønter fra Sigerslevøster 14 NoMus Arabiske mønter fra Sigerslevøster Finn Erik Kramer Fig. 1-2. Billedet til venstre viser et udsnit af genstandene fra skat 1, mens billedet til højre viser skat 2 i sin helhed. Samanidemønten

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

Arbejderbevægelsens Bibliotek

Arbejderbevægelsens Bibliotek Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.Vi The Labour Movement Library and Archive, Denmark " Bibliothek und Archiv derarbeiterbewegungpänemark. Nørrebrogade 66 D * DK2200 København N. Tel.:(+45)35.36.15.22

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Kilde- og billedoversigt

Kilde- og billedoversigt Kilde- og billedoversigt Kilde 1 33: 1. Afgørelser i Magistratens 3. afdeling angående de uterlige børn, dec. 1868. Fra 1840 bestod Københavns bystyre af Magistraten og Borgerrepræsentationen. Magistraten

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

PETER GROSELLS ANTIKVARIAT

PETER GROSELLS ANTIKVARIAT PETER GROSELLS ANTIKVARIAT Katalog / Catalogue 107. Jan. 2015 No. 1-39: Historie / History No. 40 51: Geografi og Rejser inkl. Grønland / Travel books incl. Greenland No. 52 94: Skønlitteratur og illustrerede

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket

Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket Køge Miniby Hvis I vil vide mere om Køge Minibym, så kan I finde oplysninger på: www.koegeminiby.dk Her står alt om projektet, byggeriet osv. Om

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling.

Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling. 1 Plus50.nu Prisliste 2014 Foredrag Annette Hilbert: erhvervspsykolog, indehaver af www.acosti.dk Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling. Erik Lindsø: forfatter, foredragsholder

Læs mere

Flersætsperforatorernes nålesæt

Flersætsperforatorernes nålesæt Flersætsperforatorernes nålesæt Flersætsperforatorernes nålesæt: 2, 3, 4, 5, 8, 10 og 50 sæts, deres perfinbilleder, deres hovedtyper og deres undertyper: Afsnittet Flersætsperforatorernes nålesæt: 2,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde Historiefaget.dk: Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen foto Kildekritiske spørgsmål til forordning om negerhandelen af 16. marts 1792. (50 minutter i 7.-9.

Læs mere