Nr. 1 Marts årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 Marts 2012 39. årgang"

Transkript

1 Nr. 1 Marts årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest

2 2

3 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi skal have gjort vores dejlige både klar til en ny sæson. Der er ingen tvivl om, at havnen og klubbens medlemmer igen vil vågne af vinterdvalen. Med alle de aktiviteter og begivenheder, som vores udvalg har planlagt til os i år kommer der tryk på. I dette nummer af bladet kan I læse om bestyrelsens status for 2011 og kommende planer for 2012 i referatet fra generalforsamlingen. Udover at fastholde det høje aktivitetsniveau og igangsætte en række nye klubaktiviteter er det vigtigt at vi alle har fokus på at skaffe nye medlemmer, at få nye hoveder og hænder ind i vores mange udvalg og ikke mindst få flere både og deltagere med i vores aktiviteter. Vi ved, at både vi i bestyrelsen og alle udvalg vil satse hårdt på dette i 2012, men det kræver en indsats af alle klubbens medlemmer. Vi ønsker alle en god sæsonstart. De bedste sejlerhilsner Bestyrelsen Æresmedlemmer af DS Generalforsamlingen, der blev afholdt den 21. februar 2012, vedtog med akklamation at udnævne Kristian Aagaard og Rolf Ertner til æresmedlemmer af Dragør Sejlklub. Bestyrelsen havde indstillet til udnævnelserne med følgende begrundelse: Kristian Aagaard har ydet en mangeårig indsats for Dragør Sejlklub. Blandt mange af Kristians tillidshverv gennem årene kan nævnes bestyrelsesmedlemskab, kassererposten, administration af pladser på Nordre Mole, projektleder for jubilæumsskrift og sidst, men ikke mindst, initiativtager til Matchrace sejlads og bådsmand for Matcher 28 erne Rolf Ertner har ligeledes ydet en mangeårig indsats for Dragør Sejlklub. Skipper på Dommerbåden og ledelse af tirsdagskapsejladserne gennem 2 årtier står højt på listen af Rolfs arbejdsfelter, tæt fulgt af bestyrelses medlemskab, næstformands- og formandshverv samt klubhusvedligeholdelse og nytårskure. Vi glæder os til et stort fremmøde til standerhejsningen, hvor vi vil overrække diplomer og give en velfortjent hyldest til vores 2 nye æresmedlemmer. På Bestyrelsens vegne Lars Bliv set i Øst Kontakt annoncekonsulent Greta Christiansen for oplysning om størrelser og priser på telefon / eller på mail: Vi hjælper gerne med opsætning af din annonce Deadline for juninummeret er 13. maj

4 Julefest 2011 Igen var det tid til sejlklubbens dejlige julefest d. 25. november. Vi fik som sædvanlig serveret dejlig flæskesteg med hjemmelavet rødkål, brune og hvide kartofler med dejlig sauce. Ris á la Mande manglede heller ikke og vanen tro var der mandelgaver. Vi var mange der blev snydt!! altså for mandelgaven!!! Vi ventede alle spændt på, hvornår årets banko skulle starte. Vi kunne se at der var mange spændende præmier, som vi alle gerne ville vinde. John Mathiesen og Jens Løvgreen var sædvanen tro de 2 julenisser, der styre- de bankospillet. Iført nye grønne nissehuer, der forestillede juletræer, gik de i gang med at råbe numre op. Der blev råbt banko mange gange, og nogle gange var det samme bord som vandt. Jeg syntes, at mine plader var dårlige (det synes jeg hvert år), og mente, at jeg kun ville vinde en stor kurv med en masse lækkerier. Det grinede de af rundt om vort bord, men da sidste spil begyndte kunne jeg mærke spændingen komme, og da jeg kun manglede et nummer og det blev råbt op, kunne jeg ånde lettet op!! Jeg vandt den store kurv!! Det var en rigtig hyggelig aften med meget grin rundt om bordet. Guje Løvgreen Nytårskuren 2012 Ex. 'Formand' Rolf, Smeden og Konen, havde indkaldt til nytårskur for 8. gang. Der mødte 32 glade og friske medlemmer op for at ønske hinanden Godt Nytår. Der havde været plads til yderligere medlemmer. Dirch Chrillesen havde været på Torvet kl. 04:00 dagen i forvejen for at indkøbe de nødvendige sild. (Og vi bor i en fiskerby!!??). Ikke nok med at Dirch var stået umanerligt tidligt op, han havde også stegt sildene. Tak Dirch. Lene havde igen lavet sine fantastiske 'rullemops'. Rolf, Bjarne og Birgit havde ordnet alt det andet. Sildebord, 1 øl og 1 brændevin for bare 50 kr. Der var endda lidt ost til dem der kunne spise mere. Også en stor tak til køkkenpersonalet. Mød op næste år. Om 2 år har Nytårskuren 10 års fødselsdag. Udlån Husk at alle klubmedlemmer kan låne klubhuset og klubbens gummibåde mod et beskedent vederlag. Kontakt Rolf for udlån af klubhuset. Kontakt Peter Vedel Jantzen for udlån af gummibådene. Skriv et indlæg til ØST Redaktionen modtager meget gerne indlæg fra medlemmerne: Informationer, meninger, billeder og egne oplevelser. Klubbens websider er ligeledes åbne for medlemmerne. Bladudvalget 4

5 Fastelavn Søndag d. 19. februar kl. 11 blev der afholdt fastelavn i sejlklubben. Der var mange voksne og børn som var mødt op. Det var dejligt at se. Det var børnene som startede med at slå til tønden. Det tog lidt tid, men endelig blev der kåret en kattekonge og bundkonge. Det blev Emilie Mathiesen som blev kattekonge og Nicklas Løvgreen som blev bund-konge. Alle råbte hurra for dem. Alle børnene fik en fastelavnsbolle og kakaomælk efter de var færdige med at slå til tønden. Derefter var det damernes tur. Trine Mathiesen blev både kattekonge og bundkonge. Det er vel aldrig set før, at den samme vinder det hele. Tillykke med den store sejr. Der blev holdt pause mellem de forskellige hold, og der blev tid til at købe en pølse og lidt at drikke. Mændene gik i gang og slog til søren, men tønden var lidt sejlivet. Endelig blev kampen afgjort og Jens Løvgreen blev kattekonge og Morten Nielsen blev bundkonge. Dog blev der ikke råbt hurra for Jens, da man mente at han havde skåret lidt for meget i det sidste bræt, så alle råbte: Øv øv øv!! Det grinede vi meget af. Efter kampene blev der serveret den berømte punch, som Ole Strømberg laver hvert år. Det var alt i alt en rigtig hyggelig dag, og en stor tak til de frivillige i køkkenet. Guje Løvgreen Næste nummer udkommer uge 23 5

6 Referat fra Generalforsamlingen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed og bestyrelsens planer for den kommende sæson 3. Udvalgenes planer for den kommende sæson 4. Det reviderede regnskab, herunder regnskab for eventuelle fonde fremlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingenter og indmeldelsesgebyr 6. Behandling af eventuelle forslag 7. Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer i henhold til 5 8. Valg af udvalg 9. Valg af registreret revisor 10. Eventuelt 1. Valg af dirigent Bestyrelsens kandidat Niels Zeeberg blev foreslået og valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, varslet og beslutningsdygtig. 2 Bestyrelsens beretning og planer for kommende sæson Søren indledte med at oplyse, at bestyrelsens beretning ikke kun vil blive aflagt af formanden, men at andre bestyrelsesmedlemmer vil orientere om emner, de har været ansvarlige for. Der har i 2011 været afholdt 6 bestyrelsesmøder og 1 fællesudvalgsmøde. Bestyrelsens mål for 2011 og status var/er følgende: Ungdomsafdelingen styrkes fortsat. Af klubbens 347 medlemmer er de 54 ungdoms-medlemmer. Stævner mv. er afviklet. J80 VM, ungdomsstævne, tirsdagssejladser og Pinsetur. Samarbejde med Kastrup og Sundby. Vi er langt derfra, hvor bestyrelsen havde håbet. Der er imidlertid kontakt, og fra vores side giver vi ikke op. Kontakt mellem bestyrelse og klubbens forskellige udvalg. Bestyrelsen har fordelt opgaverne blandt sig, og hvert af klubbens forskellige udvalg har en fast kontaktperson i bestyrelsen En ordning bestyrelsen er meget tilfreds med. Sejlerskole har været og er fortsat en stor succes. Der er aktuelt 34 elever, som er opdelt på 6 hold. Inden årsskiftet blev der planlagt undervisning for sejlerskoleeleverne i januar og marts Dette har siden hen udviklet sig til at være et tilbud til alle medlemmer. Det er bare at dukke op, og det er gratis, og er man rigtig heldig, er der også nogen, som har bagt en kage. Taskesejlerordningen (medlem af klubben, der for et ekstra beløb på kr ,- årligt kan booke og benytte Match 28 erne) er endnu ikke så stor en succes, som bestyrelsen havde håbet. Der er p.t. 12 taskesejlere, men bestyrelsen m.fl. arbejder på at øge antallet. Medlemstilgangen har netto ikke været så stor, men det skyldes, tidligere indsats omkring nedbringelse af antallet af livtidsmedlemmer. Kommunal løsning på vedligeholdelse af klubhuset er det ikke lykkedes at få på plads, men det er lykkedes at få midler tilført på anden vis. Endvidere erhvervede klubben i løbet af 2011 Match 28 nr. 2, og de to Match 28 ere har nu fået fast plads ved siden af hinanden på nordre mole. Det er også lykkedes at få en opvaskemaskine, og der er indkøbt 15 sæt sejlertøj til Sejlerskolen. Det gennem flere år utætte tag er blevet ordnet, og der har været en omfattende forsikringssag med en af klubbens gummibåde. 6

7 Bestyrelsens mål for 2012 er bl.a. at opretholde en god økonomi, skabe medlemstilgang, fastholde ungdomsmedlemmerne og arbejde for generationsskifte i udvalgene. Hertil kommer, at bestyrelsen gerne vil spare op til større renoveringsarbejder i klubhuset. Fx vil bestyrelsen på længere sigt gerne renovere gulvet og samtidig foretage en grundig isolering herunder. I 2012 arbejdes endvidere på at få moderniseret hjemmesiden, certificeret sejlerskolen, renoveret Kontiki, få en aftale med en alt- muligmand, malet skurene, få forhøjet mastekranerne og få indlemmet nogle kitesurfere i klubben. 3. Udvalgenes planer den kommende sæson Aktivitetsudvalget: Lene oplyste, at bemandingen halter, og at det ikke kan udelukkes, at der ikke kan tilberedes mad ved alle tirsdagssejladserne. Enhver der ønsker at være med, skal derfor være mere end velkommen. Lene opfordrede også til, at flere deltager i de forskellige sociale arrangementer, der er for alle klubbens medlemmer. Af arrangementer er der er i løbet af foråret bl.a. søndagsfrokost den 25. marts, arbejdslørdag den 21. april, standerhejsning og forårsfest den 28. april og loppemarked den 12. maj. En fælles Pinsetur forventes også gennemført. Råå er på tale, men endnu ikke endeligt besluttet. Bladudvalget: Bent oplyste, at de i udvalget arbejder med bladet og hjemmesiden, og at de gerne tager et år mere. Hjemmesiden er forældet og en ny forsøges etableret med assistance af flere gode frivillige kræfter. Fremtidig drift og opdatering af hjemmesiden forudses at blive et problem, da Birgit ikke længere har tid. Brugerbestyrelsen: Jess oplyste, at det meste af arbejdet består i at presse på overfor havn og kommune. Forhøjelse af mastekranerne har været drøftet, og ligeså den reparation, der nu pågår på den yderste del af nordre mole. Pladser nordre mole: Jess oplyste, at der er foretaget ny fordeling af pladser og udarbejdet venteliste (se skab i klubhus). Målerudvalget: Jess oplyste, at mange finder de reviderede måleregler uoverskuelige, men gav selv udtryk for, at de dog virker mere retfærdige end de tidligere. Dommerbåd: Rolf oplyste, at dommerbåden er rigget af, men ligger i vandet vinteren over og skal på land og klargøres i løbet af foråret. Måske samme dag Match 28 erne skal på land og klargøres. Rolf tager i øvrigt et år mere på dommerbåden i forbindelse med tirsdagssejladserne. Finnjoller: Lars oplyste, at det også i 2012 er planen, at der skal sejles flere gange om ugen. Forventer at afvikle et stævne for danske joller og et klubmesterskab. Kapsejladsudvalget: Anders oplyste, at udvalget oplever de samme udfordringer som andre klubber slås med. Nemlig at det er vanskeligt, at få nye deltagere til DH sejladser, og at skippere har svært ved at mønstre besætninger. I kapsejladsudvalget har det været drøftet, hvordan der kan tiltrækkes nye både og nye gaster til at deltage i klubbens aktiviteter. I udvalget tror man det kan gøres i en kombination af nyskabelse og fastholdelse af traditionerne, men udvalget vil meget gerne høre, hvis der er andre der har ideer. Konkret overvejer udvalget, at det skal være muligt at sejle forårets tirsdagssejladser uden målebrev. (Fortsættes på side 14) 7

8 8

9 9

10 Kitesurfing en sportsgren i hastig vækst Sporten betragtes stadig som ny, men dens popularitet er støt voksende. Kitesurfing har, siden ankomsten til Danmark i 1999, været en af de hurtigst voksende sportsgrene. I 2006 blev antallet af kitesurfere estimeret til at være omkring til , hvoraf kiter på sne. Kitesurfing giver mulighed for sejlads i høj fart og store spring på op til meters længde. Endvidere kan sejleren krydse op mod vinden næsten lige så godt som i en sejljolle. Mange stilretninger har derfor udviklet sig for at passe de forskellige typer af udøvere og betingelser såsom wake style, wave riding, freestyle, jumping og cruising. Dertil skal så lægges muligheden for at snowkite, eller landboarde som foregår på jorden. I Danmark anslås at der er ca udøvere af sporten, der udøves af både mænd og kvinder og børn ned til 10 års alderen. Kitesurfing betragtes i forsikringsmæssig sammenhæng som en ekstremsport, da sporten kræver grundig instruktion inden man kaster sig ud i at udøve den på egen hånd. Langt de fleste udøvere har været på et flerdages kursus for at lære at håndtere kiten, der har usædvanligt mange kræfter og let løfter en velvoksen mand op i luften, hvis ikke den styres rigtigt. Kitesurfing er i modsætning til mange andre sportsgrene en uorganiseret sport. Udøverne er ikke organiseret i en lokal sejlklub, men mødes primært via internettet, hvor den foretrukne side er Via nettet udveksles erfaringer, der gives gode råd, venskaber knyttes og det aftales hvor i landet man sejler. Selvom der ikke er et aktivt tilhørsforhold til en bestemt klub, er der i sporten et stærkt sammenhold, fællesskab og stor hjælpsomhed over for hinanden. Der er en fælles sammenslutning af alle kitesurfere - Kiteboarding Danmark - der netop er blevet optaget som forening under Dansk Sejlunion Check kalenderen på klubbens hjemmeside På hjemmesiden finder du de seneste opdateringer om klubbens mange aktiviteter. 10

11 Kitesurfing en sportsgren i hastig vækst En tur langs strandengene om sommeren viser i østlige vinde, at Dragør er et attraktivt sted for Kitesurfere. Amager er særligt attraktivt at sejle fra. Dels ligger vi tæt på hovedstaden og dels har vi meget gode forhold med lavvande på henholdsvis Sylten og Sydvestpynten. Da der helst skal være pålandsvind giver disse to steder muligheder for at sejle i vindretninger fra NØ-V. Amager Strandpark er ligeledes et attraktivt sted, men dog med den udfordring at der ikke kan bundes i indersøen. På en god dag kan der let være 50 kitesurfere på vandet ved Sylten og på Sydvestpynten ses på en god sommeraften op til 100 forskellige Kites i luften. Da sporten udøves aktivt hele året er der særlige udfordringer, da det ikke er tilladt at sejle om vinteren på Sylten, grundet de aktuelle fredningsbestemmelser som naturstyrelsen håndhæver. Aktuelt har Dragør Kommune tilkendegivet, at de har været positivt indstillet over, at fredningsbestemmelserne kunne ændres på strækningen mellem Sylten og fortet, men naturstyrelsen har valgt at fastholde sejladsforbud om vinteren. Der er ingen tvivl om, at der en udfordring i, at få de mange brugere af vores naturområder til at mødes i et fælles samspil så der er plads til alle. For Dragør og for søsporten er der kommet en ny og meget aktivt sportsgren til byen, der både er sjovt for den udøvende, men også er interessant for tilskuerne at se på. Dragør Sejlklub har inviteret til en dialog om, hvorvidt der kan skabes en tilknytning mellem sejlklubben og de aktive udøvere af sporten på Amager. Et spændende og godt initiativ, og uanset om dette lykkedes eller ej, er det frugtbart for søsporten, at udøvere af de forskellige sportsgrene drøfter, hvordan de kan samarbejde og gøre brug af hinanden. Kennet G Følg med i Dragør Havn På Dragør Havns hjemmeside kan du læse om de praktiske og politiske aktiviteter omkring havnen. Her er også link til BBH, Brugerbestyrelsen for Havnen, hvor Dragør Sejlklub er repræsenteret. 11

12 Dragør sejlklubs redaktion Ansvarshavende: Bent Ibsen Tlf / Annoncer: Greta Christiansen Tlf / Webmaster: Bent Ibsen Tlf Kate Brønden Tlf Bladudvalg: Guje Løvgreen Tlf Webredaktør: Birgit Ottosen Tlf Dragør sejlklubs bestyrelse Formand: Søren Hvalsø Øresunds Allé 55 Tlf Økonomisk ansvarlig: Kim Pedersen Skipperstræde 4B Tlf Bestyrelsesmedlem: Peter Vedel Jantzen Nørregade 8 Tlf Bestyrelsesmedlem: Mik Jensen Vesterled 4 Tlf Bestyrelsesmedlem: Henrik Thomsen Poppelvej 78 A Tlf Næstformand: Lars Juel Christensen Bymandsgade 8 Tlf Bestyrelsesmedlem: Anders Vognsen D.B. Dirchsens Allé 80 Tlf / Dragør sejlklubs kontaktpersoner Aktivitetsudvalg: Dorte Knudsen Tlf Dommerbåd: Rolf Ertner Tlf Kapsejladsudvalg: Henning Poulsen Tlf Ungdomsudvalg: Peter Vedel Jantzen Tlf Klubhusudlån: Rolf Ertner Tlf Bladudvalg: Bent Ibsen Tlf / Matchraceudvalg: Niels S Zeeberg Tlf Klubhusudvalg: John Mathiesen Tlf Revisor: Gutfelt og Partnere Tlf.: Pladser, Nordre Mole: Jess Brønden Tlf Brugerbestyrelsen: Jess Brønden Tlf Finnjoller: Lars Juel Christensen Tlf Målerudvalg: Jess Brønden Tlf Flagchef: Jørgen Palm Steffen Tlf Havnekontor: Tlf ØST trykkes af One Way Tryk A/S, Skanderborg 12

13 Kalenderen På finder du de seneste rettelser og tilføjelser til kalenderen. Marts Mandag d. 5., 12., 19., 26. Vinterundervisning optimister Tirsdag d. 6., 13., 20., 27. kl. 19 Vinterundervisning sejlerskolen Lørdag d. 10. Klubhuset udlånt Lørdag d. 17. Klubhuset udlånt Søndag d. 25. kl. 13:00 Søndagsfrokost Lørdag d. 14. Klubhuset udlånt April Lørdag d. 21. kl. 8:00 Arbejdsdag for alle der gerne vil give en hånd med i vort klubhus Lørdag d. 21. kl. 8:00 Arbejdsdag for ungdomsafdelingen Tirsdag d. 24. kl. 19:30 Kapsejlads introduktionsmøde Lørdag d. 28. kl. 14:00 Standerhejsning Lørdag d. 28. kl. 19:00 Forårsfest Maj Tirsdage d. 1., 8., 15., 22., 29. kl Kapsejlads Fredag d. 4. Klubhuset udlånt Lørdag d. 12. kl. 10:00 - ca. 16:00 Loppemarked Lørdag d Star Saltholm Rundt Fredag d Pinsetur Mandag d. 30. kl. 17:00-21:00 Træning start for ungdomsafdelingen Juni Fredag d. 1. juni Arrangement i Klubhuset (Matchraceudv.) Tirsdage d. 5., 12., 19., 26. kl. 19:00 Kapsejlads Onsdag d. 6. Klubhuset udlånt Lørdag d. 16. Amager Cup Lynetten Lørdag d. 23. Skt. Hans 13

14 Referat generalforsamling, fortsat (Fortsat fra side 7) Der arbejdes også ihærdigt på at få nye kræfter i udvalget. Sæsonen indledes med opstartsmøde den 24. april, og den 12. maj arrangeres Dragør 2 Star (2 pers. pr. båd) Saltholm rundt. Amager Cup, som udvalget også er involveret i, finder sted den 16. juni og 8. september, og klubmesterskabet er den 22. og 23. september. Endelig arbejdes der på at tage værtsskabet for Knarr-klassens sommerstævne fra den 2. til den 7. juli. Klubhusudvalg: John oplyste, at der er sket meget i år, og at der har været stor opbakning fra alle sider. I forbindelse med den seneste tids lave temperaturer kombineret med nordenvind er det konstateret, at vandrørende i den nordlige gavl fryser til. Jens og John fik dog hurtigt tøet rørene op igen, men det er nok noget alle skal være opmærksomme på ved lave vintertemperaturer. instruktører, har besluttet at udnævne 6 skippere og 6 reserveskippere. Således er der 2 instruktører om hvert hold, og aflysning som følge af manglende instruktører bør kunne undgås. Der mangler dog endnu 2 skippere, så hvis der er en eller flere, der ønsker at træde til, er det bare at henvende sig til Niels. Der vil fortsat blive forsøgt tiltrukket taskesejlere, da det er bestyrelsens holdning er, at Match 28 erne skal sejle så meget som muligt. 4. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse Kim oplyste, at bestyrelsen kunne fremlægge et regnskab, men at dette ikke var revideret. På grundlag af Kims bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra bestyrelsen, har revisionsfirmaet Gutfelt & Partnere A/S ydet assistance med opstilling af årsregnskab, der er udarbejdet efter årsregnskabsloven. Revisionsfirmaet har tilrettelagt og udført deres arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for assistance ved regnskabsopstilling. Revisionsfirmaet har ikke revideret eller udført gennemgang af årsregnskabet. Ungdomsudvalg: Peter oplyste, at man i den forgangne sæson havde haft 3 hold optimistsejlere og et hold med 2-mandsjoller. Via sponsorater er der blevet råd til 4 håndholdte VHF er og nye redningsveste. I 2012 er det ambitionerne at klubben skal recertificeres som ungdomsvenlig klub og et stævne planlægges også afviklet. Endelig har man i samarbejde med Matchraceudvalget indledt drøftelser af, hvorledes man kan få ungdomssejlerne i gang i Match28 erne. Matchraceudvalg: Niels orienterede om, at man med de mange elever fordelt på 6 hold og for at undgå situationer, hvor der mangler Kim gennemgik efterfølgende regnskabet, og nogle få spørgsmål blev besvaret, hvorefter generalforsamlingen udtrykte sin tilfredshed med det præsenterede regnskab og gav bestyrelsen opbakning til at gå videre i bestræbelserne på at få det revideret. 5. Fastsættelse af kontingenter og indmeldelsesgebyr Ingen ændringer. 6. Behandling af forslag Der var indkommet 2 forslag. a) Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at Kristian Aagaard og Rolf Ertner udnævnes som æresmedlemmer. b) Jens Løvgren foreslog, at bestyrelsen i samråd med Rolf Ertner på- 14

15 Referat generalforsamling, fortsat lægges at revidere betingelser for lån af klubhus. Bestyrelsesmedlem Anders Vognsen (ønskede gerne genvalg) Ad a Lars begrundede bestyrelsens forslag for udnævnelse af 2 æresmedlemmer. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens indstilling, og Kristian og Rolf er herefter æresmedlemmer. Et bevis herpå vil blive overrakt hver af dem ved standerhejsningen den 28. april. Ad b Jens Løvgren redegjorde for sit forslag, som blev fremsat fordi, der på dette punkt ikke var sket, hvad der besluttedes på generalforsamlingen i Bestyrelsen indrømmede, at der var et punkt, der ikke var fulgt op på, og tilkendegav, at det vil der nu blive. 7. Valg af af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer i henhold til 5 Følgende var på valg: Næstformand Lars Juel Christensen (ønskede gerne genvalg) Bestyrelsesmedlem Henrik Thomsen (ønskede gerne genvalg) Bestyrelsesmedlem Mik Jensen (ønskede gerne genvalg) Der var ikke andre kandidater, og Lars, Henrik, Anders og Mik blev genvalgt. 8. Valg af udvalg Alle siddende udvalgsformænd/ kontaktpersoner genvalgtes. Udvalgene konstituerer sig selv. 9. Valg af registreret revisor Klubbens revisor Gutfelt & Partnere A/S havde via Kim meddelt, at de gerne ønskede genvalg, og blev genvalgt som klubbens revisor for det kommende år. 10. Eventuelt Fra dommerbådens besætning efterlystes nye folk til bemanding af samme. Lene gjorde opmærksom på, at hun synes, prisen for at låne klubhuset er i overkanten. Søren Hvalsø, Formand Niels Zeeberg, Dirigent Mik Jensen, Referent Tilmeldingskupon til tirsdagssejladser 2012 i Dragør Sejlklub Navn: Adresse: Telefonnr. Bådens navn Bådtype Sejlnr. TA TAUD Tilmelding sendes til Kate Brønden Jægervej 20 el. senest 19. april Du kan også tilmelde dig via hjemmesiden, Med venlig hilsen Kapsejladsudvalget. 15

16 Tak for vores æresmedlemsskaber. Onsdag den 22-2 om formiddagen ringede Rolf til mig, for at fortælle en fantastisk opringning. Jeg blev meget glad, og også en lille smule stolt. Rolf var blevet utilpas under Generalforsamlingen dagen i forvejen, og gået hjem. Jeg var forhindret i at deltage. Vi var således ikke til stede da generalforsamlingen udnævnte os til æresmedlemmer. Rolf og jeg blev indmeldt den , efter at vi var blevet proponeret ved Wilhelm Wieder, og proponeringen havde hængt 1 måned i udhængsskabet, hvis nogen ville protestere. Da ingen kendte de 2 sekstenårige drenge, blev vi medlemmer. Rolf og jeg har fulgt hinanden siden da. Vi holdt således også 50 års Jubilæum sammen ved standerhejsningen i 2008, og nu er vi så begge blevet æresmedlemmer samtidig. Det sidste æresmedlem der er udnævnt i Dragør Sejlklub var i 1985, og så blev der nu for første gang i klubbens historie udnævnt 2 på én gang. Mange, mange tak. Vi håber begge, at mange af klubbens medlemmer vil møde op til standerhejsningen. Efterfølgende vil Rolf og jeg være værter, og byde på en lille forfriskning. Tak til Bestyrelsen og tak til Generalforsamlingen. Med sejlerhilsen Rolf Ertner og Kristian Aagaard 16

17 Nyt fra Aktivitetsudvalget Selvom det er vinter, og der ikke sker så meget i klubben, arbejder aktivitetsudvalget ihærdigt på kommende aktiviteter. Desværre har flere meldt sig ud af udvalget, så jeg vil endnu engang appellere til klubbens medlemmer, forældre og ægtefælder om at melde sig, for at give en hjælpende hånd. Det er hårdt tiltrængt, hvis vi skal opretholde aktiviteter, som mad om tirsdagen ved kapsejladser, fastelavnsarrangement, julefest m.m. Vi har erfaret at nogen i klubben tror, at aktivitetsudvalgets arrangementer kun er for seniormedlemmerne, men det er helt forkert, for det er målet, at bestyrelsen og medlemmer på tværs af klubbens afdelinger kan mødes, og vi håber derfor at se mange nye ansigter til de kommende aktiviteter. Søndagsfrokost d. 25. marts kl. 13:00 Aktivitetsudvalget inviterer alle klubbens medlemmer til at komme og være med til en hyggelig eftermiddag. Aktivitetsudvalget laver en dejlig frokost med lækkerier, som vi kan nyde, mens vi får snakket om forårets aktiviteter og den kommende sejlsæson. Det koster kun 60 kr. + drikkevarer. Tilmelding nødvendig til Kate: el. Lene: senest d. 17/3 Arbejdslørdag d. 21. april Klubhuset trænger til en hovedrengøring, både ude og inde, så vi beder medlemmerne om at komme og give en hånd med, for jo flere vi er, jo hurtigere og sjovere er det. Vi starter tidligt med en kop morgenkaffe kl. 08:00 og skal derefter bl. andet gøre hovedrent i køkkenet, klargøre havemøblerne, male plankeværk (hvis det ikke regner) samt luge og feje udenomsarealerne. Derefter vil vi sørge for lidt frokost, inden vi går hver til sit. Kom og giv et par timer til din klub. Standerhejsning lørdag d. 28. april kl. 14:00 Bestyrelsen holder tale og er vært ved et glas portvin. Aktivitetsudvalget vil være i køkkenet og sælge pølser og øvrige drikkevarer, så kom og vær med til at starte den kommende sæson. Forårsfest lørdag d. 28. april kl. 19:00 Vi håber at se nye ansigter til Forårsfesten, da arrangementet er for alle klubbens voksne medlemmer fra alle afdelinger. Det er endnu en gang lykkedes os at få Hans Peter til at være gæstekok sammen med nogle hjælpere, så vi glæder os til en hyggelig aften. Vi starter med velkomstdrink på 1. sal, derefter middag og kaffe med avec. Prisen for dette er kun 160,- kr. Derudover kan købes div. drikkevarer til klubbens sædvanlig lave priser. Tilmelding nødvendig til Kate: el. Lene: senest d. 22/4. Loppemarked lørdag d. 12. maj, kl. 10:00-16:00 Som noget nyt i år vil vi lave et loppemarked på sejlklubbens udendørsarealer. Der kan købes stader til 100 el. 200 kr. alt efter størrelse. Klubbens medlemmer kan reservere stader, før vi går ud i Dragør Nyt og giver folk udefra muligheden. Aktivitetsudvalget vil holde klublokalet og køkkenet åbent, så man kan købe kaffe og kage, pølser, sandwich og drikkevarer. Kontakt Lene Mathiesen på eller Jens Løvgreen på for reservation af stadeplads. Pinsetur Kapsejladsudvalget har foreslået at årets Pinsetur går til Råå ved Helsingborg. (Fortsættes på side 21) 17

18 18

19 19

20 Kapsejladsudvalget orienterer om 2012 Vi oplever i Dragør Sejlklub de samme udfordringer, som andre klubber slås med. Det er svært at få nye deltagere til DH sejladser, og skippere har svært ved at mønstre besætninger. Aktiviteter i 2012 Nye tiltag og aktiviteter Dragør 2 Star (kapsejlads for 2) Saltholm rundt den 12/ ( DH og cruising). Vi tror, der er mange gode grunde til dette, herunder både at mange skippere føler de har sejlet DH sejladser igennem mange år, at det er svært at skaffe mandskab og at kapsejlads i sports- og en-type både vinder frem. Vi har i kapsejladsudvalget over det sidste år drøftet, hvordan vi kan åbne mere op og tiltrække nye både og nye gaster til klubbens sejleraktiviteter. I kapsejladsudvalget er vores klare mål, at vi skal udnytte vores både og vores pragtfulde nærområde mere. Med det store antal sejlbåde, der ligger i havnen og de mange sejlentusiaster der har deres gang på havnen, må der være et potentiale for dette. Alt i alt er det nødvendigt med en indsats for at få endnu flere både og gaster på vandet. Vi tror på det vil ske i en kombination af nyskabelse og at vi holder fast i traditionerne. Vi ønsker at modtage alle de ideer og den feed-back vi kan få fra både sejlere i Dragør Sejlklub og Dragør Bådelaug, som kan bidrage til, at vi får flere både og gaster på vandet. Udover aktiviteterne har vi forsøgt at supplere vores lille og hyggelige udvalg, men det har også vist sig svært. Sidder der en med lyst til dette, så kom endelig frem. Vi har brug for nye og friske hoveder til at nytænke og udfordre de gode gamle vaner. På sæsonens opstartsmøde den vil vi invitere til en åben dialog om muligheder og forbedringer. Alle er velkomne. Dragør Sejlklub er vært for Knarr sommerstævne fra 2/7 til 7/7. Dette er endnu en mulighed for at sætte Dragør endnu tydeligere på søkortet, men også et stævne som kræver hjælpere. Man kan sejle forårets tirsdagssejladser uden målebrev. Vi er behjælpelige med at finde et mål. Åbent hus-båd Tirsdage i foråret vil vi garantere at alle gaster, som møder op, får en plads på en båd og kommer ud at sejle. Send mail til Anders Vognsen på hvis du gerne vil sejle med. På en eller flere mandage stiller kapsejladsudvalget sejlbåde til rådighed for en frisk sejltur for ungdomsforældre, Dragør Bådelaug og andre interesserede Og så holder vi fast i traditionerne Tirsdagssejladser starter i maj Opstartsmøde den kl. 19:30 Første start er kl Der er mad og oplæsning af resultater i klubhuset efter sejladsen. Klubmesterskab Gennemføres i september. Amager Cup Dagssejladser for både med DH mål den 16.juni 2012 og 8. september 2012 Pinsetur Sammen med aktivitetsudvalget planlægger vi igen årets pinsetur. Bestemmelsessted er endnu ikke fastlagt. Kapsejladsudvalget 20

Nr. 4 November 2006 33. årgang

Nr. 4 November 2006 33. årgang Nr. 4 November 2006 33. årgang...eller Vandgangen? Højvande i Dragør Havn under stormen 1. november 1 Dragør Fort Besøg vores restaurant med den skønne udsigt over havnen og Øresund Julefrokost, teambuilding

Læs mere

Bestyrelsens beretning og planer for kommende sæson Siden sidste generalforsamling har vi haft mange arrangementer:

Bestyrelsens beretning og planer for kommende sæson Siden sidste generalforsamling har vi haft mange arrangementer: Agenda 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Udvalgenes planer for kommende sæson. 4. Det reviderede regnskab. 5. Fastsættelse af kontingenter og indmeldelsesgebyr. 6. Behandling af eventuelle

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Nr. 4 November 2010 37. årgang

Nr. 4 November 2010 37. årgang Nr. 4 November 2010 37. årgang Dragør Sejlklubs hårdtprøvede dommerbåd - nu med fipskæg! 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Så er bådene ved at være kommet på land, og de medlemmer,

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Nr. 2 Juli 2012 39. årgang

Nr. 2 Juli 2012 39. årgang Nr. 2 Juli 2012 39. årgang Foto: Jan Nielsen Dragør Two Star Saltholm Rundt blev en succes trods hårdt vejr 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Så kom foråret endelig og bådene er kommet

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Nr. 1 Marts 2011 38. årgang

Nr. 1 Marts 2011 38. årgang Nr. 1 Marts 2011 38. årgang Vinterparti fra indsejlingen til Dragør lystbådehavn Foto Fit 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Der er i skrivende stund kun ca. 2 måneder til, vi igen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Nr. 1 FEBRUAR 2003 30. årgang. GENERALFORSAMLING Tirsdag den 25. februar 2003 kl. 19.30 i Dragør sejlklub

Nr. 1 FEBRUAR 2003 30. årgang. GENERALFORSAMLING Tirsdag den 25. februar 2003 kl. 19.30 i Dragør sejlklub Nr. 1 FEBRUAR 2003 30. årgang GENERALFORSAMLING Tirsdag den 25. februar 2003 kl. 19.30 i Dragør sejlklub Dragør Sejlklubs medlemmer indkaldes herved til generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 8. februar2011

Ordinær generalforsamling SBK 8. februar2011 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 8. februar2011 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Det ekstra punkt den lille overraskelse: Udnævnelse af æresmedlem Kaj Fink.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset.

Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset. 1 Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset. Tilstede: Niels, Per, Flemming, Lars, Jørgen, Dorte, Grete Fraværende: Margit Referent: Grete Schiesewitz Dagsorden:

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2015, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 1. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

NR. 5 JUNI 2014 40. ÅRGANG

NR. 5 JUNI 2014 40. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2014 40. ÅRGANG STANDERHEJSNING 2014 Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50 materiel@assens-sejlklub.dk

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.1 JANUAR 2011 24. ÅRGANG Vinter i Korshavn Vinteren satte tidligt ind, med sne og is. Hele bugten i Korshavn er frosset til. Heldigvis ser det indtil videre, ud til at broen

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere