Nr. 1 Marts årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 Marts 2012 39. årgang"

Transkript

1 Nr. 1 Marts årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest

2 2

3 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi skal have gjort vores dejlige både klar til en ny sæson. Der er ingen tvivl om, at havnen og klubbens medlemmer igen vil vågne af vinterdvalen. Med alle de aktiviteter og begivenheder, som vores udvalg har planlagt til os i år kommer der tryk på. I dette nummer af bladet kan I læse om bestyrelsens status for 2011 og kommende planer for 2012 i referatet fra generalforsamlingen. Udover at fastholde det høje aktivitetsniveau og igangsætte en række nye klubaktiviteter er det vigtigt at vi alle har fokus på at skaffe nye medlemmer, at få nye hoveder og hænder ind i vores mange udvalg og ikke mindst få flere både og deltagere med i vores aktiviteter. Vi ved, at både vi i bestyrelsen og alle udvalg vil satse hårdt på dette i 2012, men det kræver en indsats af alle klubbens medlemmer. Vi ønsker alle en god sæsonstart. De bedste sejlerhilsner Bestyrelsen Æresmedlemmer af DS Generalforsamlingen, der blev afholdt den 21. februar 2012, vedtog med akklamation at udnævne Kristian Aagaard og Rolf Ertner til æresmedlemmer af Dragør Sejlklub. Bestyrelsen havde indstillet til udnævnelserne med følgende begrundelse: Kristian Aagaard har ydet en mangeårig indsats for Dragør Sejlklub. Blandt mange af Kristians tillidshverv gennem årene kan nævnes bestyrelsesmedlemskab, kassererposten, administration af pladser på Nordre Mole, projektleder for jubilæumsskrift og sidst, men ikke mindst, initiativtager til Matchrace sejlads og bådsmand for Matcher 28 erne Rolf Ertner har ligeledes ydet en mangeårig indsats for Dragør Sejlklub. Skipper på Dommerbåden og ledelse af tirsdagskapsejladserne gennem 2 årtier står højt på listen af Rolfs arbejdsfelter, tæt fulgt af bestyrelses medlemskab, næstformands- og formandshverv samt klubhusvedligeholdelse og nytårskure. Vi glæder os til et stort fremmøde til standerhejsningen, hvor vi vil overrække diplomer og give en velfortjent hyldest til vores 2 nye æresmedlemmer. På Bestyrelsens vegne Lars Bliv set i Øst Kontakt annoncekonsulent Greta Christiansen for oplysning om størrelser og priser på telefon / eller på mail: Vi hjælper gerne med opsætning af din annonce Deadline for juninummeret er 13. maj

4 Julefest 2011 Igen var det tid til sejlklubbens dejlige julefest d. 25. november. Vi fik som sædvanlig serveret dejlig flæskesteg med hjemmelavet rødkål, brune og hvide kartofler med dejlig sauce. Ris á la Mande manglede heller ikke og vanen tro var der mandelgaver. Vi var mange der blev snydt!! altså for mandelgaven!!! Vi ventede alle spændt på, hvornår årets banko skulle starte. Vi kunne se at der var mange spændende præmier, som vi alle gerne ville vinde. John Mathiesen og Jens Løvgreen var sædvanen tro de 2 julenisser, der styre- de bankospillet. Iført nye grønne nissehuer, der forestillede juletræer, gik de i gang med at råbe numre op. Der blev råbt banko mange gange, og nogle gange var det samme bord som vandt. Jeg syntes, at mine plader var dårlige (det synes jeg hvert år), og mente, at jeg kun ville vinde en stor kurv med en masse lækkerier. Det grinede de af rundt om vort bord, men da sidste spil begyndte kunne jeg mærke spændingen komme, og da jeg kun manglede et nummer og det blev råbt op, kunne jeg ånde lettet op!! Jeg vandt den store kurv!! Det var en rigtig hyggelig aften med meget grin rundt om bordet. Guje Løvgreen Nytårskuren 2012 Ex. 'Formand' Rolf, Smeden og Konen, havde indkaldt til nytårskur for 8. gang. Der mødte 32 glade og friske medlemmer op for at ønske hinanden Godt Nytår. Der havde været plads til yderligere medlemmer. Dirch Chrillesen havde været på Torvet kl. 04:00 dagen i forvejen for at indkøbe de nødvendige sild. (Og vi bor i en fiskerby!!??). Ikke nok med at Dirch var stået umanerligt tidligt op, han havde også stegt sildene. Tak Dirch. Lene havde igen lavet sine fantastiske 'rullemops'. Rolf, Bjarne og Birgit havde ordnet alt det andet. Sildebord, 1 øl og 1 brændevin for bare 50 kr. Der var endda lidt ost til dem der kunne spise mere. Også en stor tak til køkkenpersonalet. Mød op næste år. Om 2 år har Nytårskuren 10 års fødselsdag. Udlån Husk at alle klubmedlemmer kan låne klubhuset og klubbens gummibåde mod et beskedent vederlag. Kontakt Rolf for udlån af klubhuset. Kontakt Peter Vedel Jantzen for udlån af gummibådene. Skriv et indlæg til ØST Redaktionen modtager meget gerne indlæg fra medlemmerne: Informationer, meninger, billeder og egne oplevelser. Klubbens websider er ligeledes åbne for medlemmerne. Bladudvalget 4

5 Fastelavn Søndag d. 19. februar kl. 11 blev der afholdt fastelavn i sejlklubben. Der var mange voksne og børn som var mødt op. Det var dejligt at se. Det var børnene som startede med at slå til tønden. Det tog lidt tid, men endelig blev der kåret en kattekonge og bundkonge. Det blev Emilie Mathiesen som blev kattekonge og Nicklas Løvgreen som blev bund-konge. Alle råbte hurra for dem. Alle børnene fik en fastelavnsbolle og kakaomælk efter de var færdige med at slå til tønden. Derefter var det damernes tur. Trine Mathiesen blev både kattekonge og bundkonge. Det er vel aldrig set før, at den samme vinder det hele. Tillykke med den store sejr. Der blev holdt pause mellem de forskellige hold, og der blev tid til at købe en pølse og lidt at drikke. Mændene gik i gang og slog til søren, men tønden var lidt sejlivet. Endelig blev kampen afgjort og Jens Løvgreen blev kattekonge og Morten Nielsen blev bundkonge. Dog blev der ikke råbt hurra for Jens, da man mente at han havde skåret lidt for meget i det sidste bræt, så alle råbte: Øv øv øv!! Det grinede vi meget af. Efter kampene blev der serveret den berømte punch, som Ole Strømberg laver hvert år. Det var alt i alt en rigtig hyggelig dag, og en stor tak til de frivillige i køkkenet. Guje Løvgreen Næste nummer udkommer uge 23 5

6 Referat fra Generalforsamlingen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed og bestyrelsens planer for den kommende sæson 3. Udvalgenes planer for den kommende sæson 4. Det reviderede regnskab, herunder regnskab for eventuelle fonde fremlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingenter og indmeldelsesgebyr 6. Behandling af eventuelle forslag 7. Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer i henhold til 5 8. Valg af udvalg 9. Valg af registreret revisor 10. Eventuelt 1. Valg af dirigent Bestyrelsens kandidat Niels Zeeberg blev foreslået og valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, varslet og beslutningsdygtig. 2 Bestyrelsens beretning og planer for kommende sæson Søren indledte med at oplyse, at bestyrelsens beretning ikke kun vil blive aflagt af formanden, men at andre bestyrelsesmedlemmer vil orientere om emner, de har været ansvarlige for. Der har i 2011 været afholdt 6 bestyrelsesmøder og 1 fællesudvalgsmøde. Bestyrelsens mål for 2011 og status var/er følgende: Ungdomsafdelingen styrkes fortsat. Af klubbens 347 medlemmer er de 54 ungdoms-medlemmer. Stævner mv. er afviklet. J80 VM, ungdomsstævne, tirsdagssejladser og Pinsetur. Samarbejde med Kastrup og Sundby. Vi er langt derfra, hvor bestyrelsen havde håbet. Der er imidlertid kontakt, og fra vores side giver vi ikke op. Kontakt mellem bestyrelse og klubbens forskellige udvalg. Bestyrelsen har fordelt opgaverne blandt sig, og hvert af klubbens forskellige udvalg har en fast kontaktperson i bestyrelsen En ordning bestyrelsen er meget tilfreds med. Sejlerskole har været og er fortsat en stor succes. Der er aktuelt 34 elever, som er opdelt på 6 hold. Inden årsskiftet blev der planlagt undervisning for sejlerskoleeleverne i januar og marts Dette har siden hen udviklet sig til at være et tilbud til alle medlemmer. Det er bare at dukke op, og det er gratis, og er man rigtig heldig, er der også nogen, som har bagt en kage. Taskesejlerordningen (medlem af klubben, der for et ekstra beløb på kr ,- årligt kan booke og benytte Match 28 erne) er endnu ikke så stor en succes, som bestyrelsen havde håbet. Der er p.t. 12 taskesejlere, men bestyrelsen m.fl. arbejder på at øge antallet. Medlemstilgangen har netto ikke været så stor, men det skyldes, tidligere indsats omkring nedbringelse af antallet af livtidsmedlemmer. Kommunal løsning på vedligeholdelse af klubhuset er det ikke lykkedes at få på plads, men det er lykkedes at få midler tilført på anden vis. Endvidere erhvervede klubben i løbet af 2011 Match 28 nr. 2, og de to Match 28 ere har nu fået fast plads ved siden af hinanden på nordre mole. Det er også lykkedes at få en opvaskemaskine, og der er indkøbt 15 sæt sejlertøj til Sejlerskolen. Det gennem flere år utætte tag er blevet ordnet, og der har været en omfattende forsikringssag med en af klubbens gummibåde. 6

7 Bestyrelsens mål for 2012 er bl.a. at opretholde en god økonomi, skabe medlemstilgang, fastholde ungdomsmedlemmerne og arbejde for generationsskifte i udvalgene. Hertil kommer, at bestyrelsen gerne vil spare op til større renoveringsarbejder i klubhuset. Fx vil bestyrelsen på længere sigt gerne renovere gulvet og samtidig foretage en grundig isolering herunder. I 2012 arbejdes endvidere på at få moderniseret hjemmesiden, certificeret sejlerskolen, renoveret Kontiki, få en aftale med en alt- muligmand, malet skurene, få forhøjet mastekranerne og få indlemmet nogle kitesurfere i klubben. 3. Udvalgenes planer den kommende sæson Aktivitetsudvalget: Lene oplyste, at bemandingen halter, og at det ikke kan udelukkes, at der ikke kan tilberedes mad ved alle tirsdagssejladserne. Enhver der ønsker at være med, skal derfor være mere end velkommen. Lene opfordrede også til, at flere deltager i de forskellige sociale arrangementer, der er for alle klubbens medlemmer. Af arrangementer er der er i løbet af foråret bl.a. søndagsfrokost den 25. marts, arbejdslørdag den 21. april, standerhejsning og forårsfest den 28. april og loppemarked den 12. maj. En fælles Pinsetur forventes også gennemført. Råå er på tale, men endnu ikke endeligt besluttet. Bladudvalget: Bent oplyste, at de i udvalget arbejder med bladet og hjemmesiden, og at de gerne tager et år mere. Hjemmesiden er forældet og en ny forsøges etableret med assistance af flere gode frivillige kræfter. Fremtidig drift og opdatering af hjemmesiden forudses at blive et problem, da Birgit ikke længere har tid. Brugerbestyrelsen: Jess oplyste, at det meste af arbejdet består i at presse på overfor havn og kommune. Forhøjelse af mastekranerne har været drøftet, og ligeså den reparation, der nu pågår på den yderste del af nordre mole. Pladser nordre mole: Jess oplyste, at der er foretaget ny fordeling af pladser og udarbejdet venteliste (se skab i klubhus). Målerudvalget: Jess oplyste, at mange finder de reviderede måleregler uoverskuelige, men gav selv udtryk for, at de dog virker mere retfærdige end de tidligere. Dommerbåd: Rolf oplyste, at dommerbåden er rigget af, men ligger i vandet vinteren over og skal på land og klargøres i løbet af foråret. Måske samme dag Match 28 erne skal på land og klargøres. Rolf tager i øvrigt et år mere på dommerbåden i forbindelse med tirsdagssejladserne. Finnjoller: Lars oplyste, at det også i 2012 er planen, at der skal sejles flere gange om ugen. Forventer at afvikle et stævne for danske joller og et klubmesterskab. Kapsejladsudvalget: Anders oplyste, at udvalget oplever de samme udfordringer som andre klubber slås med. Nemlig at det er vanskeligt, at få nye deltagere til DH sejladser, og at skippere har svært ved at mønstre besætninger. I kapsejladsudvalget har det været drøftet, hvordan der kan tiltrækkes nye både og nye gaster til at deltage i klubbens aktiviteter. I udvalget tror man det kan gøres i en kombination af nyskabelse og fastholdelse af traditionerne, men udvalget vil meget gerne høre, hvis der er andre der har ideer. Konkret overvejer udvalget, at det skal være muligt at sejle forårets tirsdagssejladser uden målebrev. (Fortsættes på side 14) 7

8 8

9 9

10 Kitesurfing en sportsgren i hastig vækst Sporten betragtes stadig som ny, men dens popularitet er støt voksende. Kitesurfing har, siden ankomsten til Danmark i 1999, været en af de hurtigst voksende sportsgrene. I 2006 blev antallet af kitesurfere estimeret til at være omkring til , hvoraf kiter på sne. Kitesurfing giver mulighed for sejlads i høj fart og store spring på op til meters længde. Endvidere kan sejleren krydse op mod vinden næsten lige så godt som i en sejljolle. Mange stilretninger har derfor udviklet sig for at passe de forskellige typer af udøvere og betingelser såsom wake style, wave riding, freestyle, jumping og cruising. Dertil skal så lægges muligheden for at snowkite, eller landboarde som foregår på jorden. I Danmark anslås at der er ca udøvere af sporten, der udøves af både mænd og kvinder og børn ned til 10 års alderen. Kitesurfing betragtes i forsikringsmæssig sammenhæng som en ekstremsport, da sporten kræver grundig instruktion inden man kaster sig ud i at udøve den på egen hånd. Langt de fleste udøvere har været på et flerdages kursus for at lære at håndtere kiten, der har usædvanligt mange kræfter og let løfter en velvoksen mand op i luften, hvis ikke den styres rigtigt. Kitesurfing er i modsætning til mange andre sportsgrene en uorganiseret sport. Udøverne er ikke organiseret i en lokal sejlklub, men mødes primært via internettet, hvor den foretrukne side er Via nettet udveksles erfaringer, der gives gode råd, venskaber knyttes og det aftales hvor i landet man sejler. Selvom der ikke er et aktivt tilhørsforhold til en bestemt klub, er der i sporten et stærkt sammenhold, fællesskab og stor hjælpsomhed over for hinanden. Der er en fælles sammenslutning af alle kitesurfere - Kiteboarding Danmark - der netop er blevet optaget som forening under Dansk Sejlunion Check kalenderen på klubbens hjemmeside På hjemmesiden finder du de seneste opdateringer om klubbens mange aktiviteter. 10

11 Kitesurfing en sportsgren i hastig vækst En tur langs strandengene om sommeren viser i østlige vinde, at Dragør er et attraktivt sted for Kitesurfere. Amager er særligt attraktivt at sejle fra. Dels ligger vi tæt på hovedstaden og dels har vi meget gode forhold med lavvande på henholdsvis Sylten og Sydvestpynten. Da der helst skal være pålandsvind giver disse to steder muligheder for at sejle i vindretninger fra NØ-V. Amager Strandpark er ligeledes et attraktivt sted, men dog med den udfordring at der ikke kan bundes i indersøen. På en god dag kan der let være 50 kitesurfere på vandet ved Sylten og på Sydvestpynten ses på en god sommeraften op til 100 forskellige Kites i luften. Da sporten udøves aktivt hele året er der særlige udfordringer, da det ikke er tilladt at sejle om vinteren på Sylten, grundet de aktuelle fredningsbestemmelser som naturstyrelsen håndhæver. Aktuelt har Dragør Kommune tilkendegivet, at de har været positivt indstillet over, at fredningsbestemmelserne kunne ændres på strækningen mellem Sylten og fortet, men naturstyrelsen har valgt at fastholde sejladsforbud om vinteren. Der er ingen tvivl om, at der en udfordring i, at få de mange brugere af vores naturområder til at mødes i et fælles samspil så der er plads til alle. For Dragør og for søsporten er der kommet en ny og meget aktivt sportsgren til byen, der både er sjovt for den udøvende, men også er interessant for tilskuerne at se på. Dragør Sejlklub har inviteret til en dialog om, hvorvidt der kan skabes en tilknytning mellem sejlklubben og de aktive udøvere af sporten på Amager. Et spændende og godt initiativ, og uanset om dette lykkedes eller ej, er det frugtbart for søsporten, at udøvere af de forskellige sportsgrene drøfter, hvordan de kan samarbejde og gøre brug af hinanden. Kennet G Følg med i Dragør Havn På Dragør Havns hjemmeside kan du læse om de praktiske og politiske aktiviteter omkring havnen. Her er også link til BBH, Brugerbestyrelsen for Havnen, hvor Dragør Sejlklub er repræsenteret. 11

12 Dragør sejlklubs redaktion Ansvarshavende: Bent Ibsen Tlf / Annoncer: Greta Christiansen Tlf / Webmaster: Bent Ibsen Tlf Kate Brønden Tlf Bladudvalg: Guje Løvgreen Tlf Webredaktør: Birgit Ottosen Tlf Dragør sejlklubs bestyrelse Formand: Søren Hvalsø Øresunds Allé 55 Tlf Økonomisk ansvarlig: Kim Pedersen Skipperstræde 4B Tlf Bestyrelsesmedlem: Peter Vedel Jantzen Nørregade 8 Tlf Bestyrelsesmedlem: Mik Jensen Vesterled 4 Tlf Bestyrelsesmedlem: Henrik Thomsen Poppelvej 78 A Tlf Næstformand: Lars Juel Christensen Bymandsgade 8 Tlf Bestyrelsesmedlem: Anders Vognsen D.B. Dirchsens Allé 80 Tlf / Dragør sejlklubs kontaktpersoner Aktivitetsudvalg: Dorte Knudsen Tlf Dommerbåd: Rolf Ertner Tlf Kapsejladsudvalg: Henning Poulsen Tlf Ungdomsudvalg: Peter Vedel Jantzen Tlf Klubhusudlån: Rolf Ertner Tlf Bladudvalg: Bent Ibsen Tlf / Matchraceudvalg: Niels S Zeeberg Tlf Klubhusudvalg: John Mathiesen Tlf Revisor: Gutfelt og Partnere Tlf.: Pladser, Nordre Mole: Jess Brønden Tlf Brugerbestyrelsen: Jess Brønden Tlf Finnjoller: Lars Juel Christensen Tlf Målerudvalg: Jess Brønden Tlf Flagchef: Jørgen Palm Steffen Tlf Havnekontor: Tlf ØST trykkes af One Way Tryk A/S, Skanderborg 12

13 Kalenderen På finder du de seneste rettelser og tilføjelser til kalenderen. Marts Mandag d. 5., 12., 19., 26. Vinterundervisning optimister Tirsdag d. 6., 13., 20., 27. kl. 19 Vinterundervisning sejlerskolen Lørdag d. 10. Klubhuset udlånt Lørdag d. 17. Klubhuset udlånt Søndag d. 25. kl. 13:00 Søndagsfrokost Lørdag d. 14. Klubhuset udlånt April Lørdag d. 21. kl. 8:00 Arbejdsdag for alle der gerne vil give en hånd med i vort klubhus Lørdag d. 21. kl. 8:00 Arbejdsdag for ungdomsafdelingen Tirsdag d. 24. kl. 19:30 Kapsejlads introduktionsmøde Lørdag d. 28. kl. 14:00 Standerhejsning Lørdag d. 28. kl. 19:00 Forårsfest Maj Tirsdage d. 1., 8., 15., 22., 29. kl Kapsejlads Fredag d. 4. Klubhuset udlånt Lørdag d. 12. kl. 10:00 - ca. 16:00 Loppemarked Lørdag d Star Saltholm Rundt Fredag d Pinsetur Mandag d. 30. kl. 17:00-21:00 Træning start for ungdomsafdelingen Juni Fredag d. 1. juni Arrangement i Klubhuset (Matchraceudv.) Tirsdage d. 5., 12., 19., 26. kl. 19:00 Kapsejlads Onsdag d. 6. Klubhuset udlånt Lørdag d. 16. Amager Cup Lynetten Lørdag d. 23. Skt. Hans 13

14 Referat generalforsamling, fortsat (Fortsat fra side 7) Der arbejdes også ihærdigt på at få nye kræfter i udvalget. Sæsonen indledes med opstartsmøde den 24. april, og den 12. maj arrangeres Dragør 2 Star (2 pers. pr. båd) Saltholm rundt. Amager Cup, som udvalget også er involveret i, finder sted den 16. juni og 8. september, og klubmesterskabet er den 22. og 23. september. Endelig arbejdes der på at tage værtsskabet for Knarr-klassens sommerstævne fra den 2. til den 7. juli. Klubhusudvalg: John oplyste, at der er sket meget i år, og at der har været stor opbakning fra alle sider. I forbindelse med den seneste tids lave temperaturer kombineret med nordenvind er det konstateret, at vandrørende i den nordlige gavl fryser til. Jens og John fik dog hurtigt tøet rørene op igen, men det er nok noget alle skal være opmærksomme på ved lave vintertemperaturer. instruktører, har besluttet at udnævne 6 skippere og 6 reserveskippere. Således er der 2 instruktører om hvert hold, og aflysning som følge af manglende instruktører bør kunne undgås. Der mangler dog endnu 2 skippere, så hvis der er en eller flere, der ønsker at træde til, er det bare at henvende sig til Niels. Der vil fortsat blive forsøgt tiltrukket taskesejlere, da det er bestyrelsens holdning er, at Match 28 erne skal sejle så meget som muligt. 4. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse Kim oplyste, at bestyrelsen kunne fremlægge et regnskab, men at dette ikke var revideret. På grundlag af Kims bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra bestyrelsen, har revisionsfirmaet Gutfelt & Partnere A/S ydet assistance med opstilling af årsregnskab, der er udarbejdet efter årsregnskabsloven. Revisionsfirmaet har tilrettelagt og udført deres arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for assistance ved regnskabsopstilling. Revisionsfirmaet har ikke revideret eller udført gennemgang af årsregnskabet. Ungdomsudvalg: Peter oplyste, at man i den forgangne sæson havde haft 3 hold optimistsejlere og et hold med 2-mandsjoller. Via sponsorater er der blevet råd til 4 håndholdte VHF er og nye redningsveste. I 2012 er det ambitionerne at klubben skal recertificeres som ungdomsvenlig klub og et stævne planlægges også afviklet. Endelig har man i samarbejde med Matchraceudvalget indledt drøftelser af, hvorledes man kan få ungdomssejlerne i gang i Match28 erne. Matchraceudvalg: Niels orienterede om, at man med de mange elever fordelt på 6 hold og for at undgå situationer, hvor der mangler Kim gennemgik efterfølgende regnskabet, og nogle få spørgsmål blev besvaret, hvorefter generalforsamlingen udtrykte sin tilfredshed med det præsenterede regnskab og gav bestyrelsen opbakning til at gå videre i bestræbelserne på at få det revideret. 5. Fastsættelse af kontingenter og indmeldelsesgebyr Ingen ændringer. 6. Behandling af forslag Der var indkommet 2 forslag. a) Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at Kristian Aagaard og Rolf Ertner udnævnes som æresmedlemmer. b) Jens Løvgren foreslog, at bestyrelsen i samråd med Rolf Ertner på- 14

15 Referat generalforsamling, fortsat lægges at revidere betingelser for lån af klubhus. Bestyrelsesmedlem Anders Vognsen (ønskede gerne genvalg) Ad a Lars begrundede bestyrelsens forslag for udnævnelse af 2 æresmedlemmer. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens indstilling, og Kristian og Rolf er herefter æresmedlemmer. Et bevis herpå vil blive overrakt hver af dem ved standerhejsningen den 28. april. Ad b Jens Løvgren redegjorde for sit forslag, som blev fremsat fordi, der på dette punkt ikke var sket, hvad der besluttedes på generalforsamlingen i Bestyrelsen indrømmede, at der var et punkt, der ikke var fulgt op på, og tilkendegav, at det vil der nu blive. 7. Valg af af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer i henhold til 5 Følgende var på valg: Næstformand Lars Juel Christensen (ønskede gerne genvalg) Bestyrelsesmedlem Henrik Thomsen (ønskede gerne genvalg) Bestyrelsesmedlem Mik Jensen (ønskede gerne genvalg) Der var ikke andre kandidater, og Lars, Henrik, Anders og Mik blev genvalgt. 8. Valg af udvalg Alle siddende udvalgsformænd/ kontaktpersoner genvalgtes. Udvalgene konstituerer sig selv. 9. Valg af registreret revisor Klubbens revisor Gutfelt & Partnere A/S havde via Kim meddelt, at de gerne ønskede genvalg, og blev genvalgt som klubbens revisor for det kommende år. 10. Eventuelt Fra dommerbådens besætning efterlystes nye folk til bemanding af samme. Lene gjorde opmærksom på, at hun synes, prisen for at låne klubhuset er i overkanten. Søren Hvalsø, Formand Niels Zeeberg, Dirigent Mik Jensen, Referent Tilmeldingskupon til tirsdagssejladser 2012 i Dragør Sejlklub Navn: Adresse: Telefonnr. Bådens navn Bådtype Sejlnr. TA TAUD Tilmelding sendes til Kate Brønden Jægervej 20 el. senest 19. april Du kan også tilmelde dig via hjemmesiden, Med venlig hilsen Kapsejladsudvalget. 15

16 Tak for vores æresmedlemsskaber. Onsdag den 22-2 om formiddagen ringede Rolf til mig, for at fortælle en fantastisk opringning. Jeg blev meget glad, og også en lille smule stolt. Rolf var blevet utilpas under Generalforsamlingen dagen i forvejen, og gået hjem. Jeg var forhindret i at deltage. Vi var således ikke til stede da generalforsamlingen udnævnte os til æresmedlemmer. Rolf og jeg blev indmeldt den , efter at vi var blevet proponeret ved Wilhelm Wieder, og proponeringen havde hængt 1 måned i udhængsskabet, hvis nogen ville protestere. Da ingen kendte de 2 sekstenårige drenge, blev vi medlemmer. Rolf og jeg har fulgt hinanden siden da. Vi holdt således også 50 års Jubilæum sammen ved standerhejsningen i 2008, og nu er vi så begge blevet æresmedlemmer samtidig. Det sidste æresmedlem der er udnævnt i Dragør Sejlklub var i 1985, og så blev der nu for første gang i klubbens historie udnævnt 2 på én gang. Mange, mange tak. Vi håber begge, at mange af klubbens medlemmer vil møde op til standerhejsningen. Efterfølgende vil Rolf og jeg være værter, og byde på en lille forfriskning. Tak til Bestyrelsen og tak til Generalforsamlingen. Med sejlerhilsen Rolf Ertner og Kristian Aagaard 16

17 Nyt fra Aktivitetsudvalget Selvom det er vinter, og der ikke sker så meget i klubben, arbejder aktivitetsudvalget ihærdigt på kommende aktiviteter. Desværre har flere meldt sig ud af udvalget, så jeg vil endnu engang appellere til klubbens medlemmer, forældre og ægtefælder om at melde sig, for at give en hjælpende hånd. Det er hårdt tiltrængt, hvis vi skal opretholde aktiviteter, som mad om tirsdagen ved kapsejladser, fastelavnsarrangement, julefest m.m. Vi har erfaret at nogen i klubben tror, at aktivitetsudvalgets arrangementer kun er for seniormedlemmerne, men det er helt forkert, for det er målet, at bestyrelsen og medlemmer på tværs af klubbens afdelinger kan mødes, og vi håber derfor at se mange nye ansigter til de kommende aktiviteter. Søndagsfrokost d. 25. marts kl. 13:00 Aktivitetsudvalget inviterer alle klubbens medlemmer til at komme og være med til en hyggelig eftermiddag. Aktivitetsudvalget laver en dejlig frokost med lækkerier, som vi kan nyde, mens vi får snakket om forårets aktiviteter og den kommende sejlsæson. Det koster kun 60 kr. + drikkevarer. Tilmelding nødvendig til Kate: el. Lene: senest d. 17/3 Arbejdslørdag d. 21. april Klubhuset trænger til en hovedrengøring, både ude og inde, så vi beder medlemmerne om at komme og give en hånd med, for jo flere vi er, jo hurtigere og sjovere er det. Vi starter tidligt med en kop morgenkaffe kl. 08:00 og skal derefter bl. andet gøre hovedrent i køkkenet, klargøre havemøblerne, male plankeværk (hvis det ikke regner) samt luge og feje udenomsarealerne. Derefter vil vi sørge for lidt frokost, inden vi går hver til sit. Kom og giv et par timer til din klub. Standerhejsning lørdag d. 28. april kl. 14:00 Bestyrelsen holder tale og er vært ved et glas portvin. Aktivitetsudvalget vil være i køkkenet og sælge pølser og øvrige drikkevarer, så kom og vær med til at starte den kommende sæson. Forårsfest lørdag d. 28. april kl. 19:00 Vi håber at se nye ansigter til Forårsfesten, da arrangementet er for alle klubbens voksne medlemmer fra alle afdelinger. Det er endnu en gang lykkedes os at få Hans Peter til at være gæstekok sammen med nogle hjælpere, så vi glæder os til en hyggelig aften. Vi starter med velkomstdrink på 1. sal, derefter middag og kaffe med avec. Prisen for dette er kun 160,- kr. Derudover kan købes div. drikkevarer til klubbens sædvanlig lave priser. Tilmelding nødvendig til Kate: el. Lene: senest d. 22/4. Loppemarked lørdag d. 12. maj, kl. 10:00-16:00 Som noget nyt i år vil vi lave et loppemarked på sejlklubbens udendørsarealer. Der kan købes stader til 100 el. 200 kr. alt efter størrelse. Klubbens medlemmer kan reservere stader, før vi går ud i Dragør Nyt og giver folk udefra muligheden. Aktivitetsudvalget vil holde klublokalet og køkkenet åbent, så man kan købe kaffe og kage, pølser, sandwich og drikkevarer. Kontakt Lene Mathiesen på eller Jens Løvgreen på for reservation af stadeplads. Pinsetur Kapsejladsudvalget har foreslået at årets Pinsetur går til Råå ved Helsingborg. (Fortsættes på side 21) 17

18 18

19 19

20 Kapsejladsudvalget orienterer om 2012 Vi oplever i Dragør Sejlklub de samme udfordringer, som andre klubber slås med. Det er svært at få nye deltagere til DH sejladser, og skippere har svært ved at mønstre besætninger. Aktiviteter i 2012 Nye tiltag og aktiviteter Dragør 2 Star (kapsejlads for 2) Saltholm rundt den 12/ ( DH og cruising). Vi tror, der er mange gode grunde til dette, herunder både at mange skippere føler de har sejlet DH sejladser igennem mange år, at det er svært at skaffe mandskab og at kapsejlads i sports- og en-type både vinder frem. Vi har i kapsejladsudvalget over det sidste år drøftet, hvordan vi kan åbne mere op og tiltrække nye både og nye gaster til klubbens sejleraktiviteter. I kapsejladsudvalget er vores klare mål, at vi skal udnytte vores både og vores pragtfulde nærområde mere. Med det store antal sejlbåde, der ligger i havnen og de mange sejlentusiaster der har deres gang på havnen, må der være et potentiale for dette. Alt i alt er det nødvendigt med en indsats for at få endnu flere både og gaster på vandet. Vi tror på det vil ske i en kombination af nyskabelse og at vi holder fast i traditionerne. Vi ønsker at modtage alle de ideer og den feed-back vi kan få fra både sejlere i Dragør Sejlklub og Dragør Bådelaug, som kan bidrage til, at vi får flere både og gaster på vandet. Udover aktiviteterne har vi forsøgt at supplere vores lille og hyggelige udvalg, men det har også vist sig svært. Sidder der en med lyst til dette, så kom endelig frem. Vi har brug for nye og friske hoveder til at nytænke og udfordre de gode gamle vaner. På sæsonens opstartsmøde den vil vi invitere til en åben dialog om muligheder og forbedringer. Alle er velkomne. Dragør Sejlklub er vært for Knarr sommerstævne fra 2/7 til 7/7. Dette er endnu en mulighed for at sætte Dragør endnu tydeligere på søkortet, men også et stævne som kræver hjælpere. Man kan sejle forårets tirsdagssejladser uden målebrev. Vi er behjælpelige med at finde et mål. Åbent hus-båd Tirsdage i foråret vil vi garantere at alle gaster, som møder op, får en plads på en båd og kommer ud at sejle. Send mail til Anders Vognsen på hvis du gerne vil sejle med. På en eller flere mandage stiller kapsejladsudvalget sejlbåde til rådighed for en frisk sejltur for ungdomsforældre, Dragør Bådelaug og andre interesserede Og så holder vi fast i traditionerne Tirsdagssejladser starter i maj Opstartsmøde den kl. 19:30 Første start er kl Der er mad og oplæsning af resultater i klubhuset efter sejladsen. Klubmesterskab Gennemføres i september. Amager Cup Dagssejladser for både med DH mål den 16.juni 2012 og 8. september 2012 Pinsetur Sammen med aktivitetsudvalget planlægger vi igen årets pinsetur. Bestemmelsessted er endnu ikke fastlagt. Kapsejladsudvalget 20

Nr. 1 Marts 2008 35. årgang

Nr. 1 Marts 2008 35. årgang Nr. 1 Marts 2008 35. årgang Fastelavnsfesten i Dragør Sejlklub var et tilløbsstykke for børn og voksne 1 Vinterarrangement i samarbejde med Bådelauget Onsdag d. 6. februar var klubben fyldt til bristepunktet

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Nr. 3 SEPTEMBER 2004 31. årgang

Nr. 3 SEPTEMBER 2004 31. årgang Nr. 3 SEPTEMBER 2004 31. årgang Dragør Sejlklub var vært for International Ballad Cup 2004 1 Dragør Fort Besøg vores restaurant med den skønne udsigt over havnen og Øresund Julefrokost, teambuilding eller

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk 36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk Bestyrelsen Formand: Christian Caspersen 2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk Næstformand: Hans Kristensen 4585 9370 hans.kristensen@webspeed.dk Kasserer:

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

VSK. årbog 2007. Kanonstart for sejladscenteret. Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC

VSK. årbog 2007. Kanonstart for sejladscenteret. Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC VSK årbog 2007 V A L L E N S B Æ K S E J L K L U B D E N A K T I V E K L U B Kanonstart for sejladscenteret Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC Vallensbæk Sejlklub Sekretariatet

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG 2 - JUN 2013 70 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGER Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 rk17@webspeed.dk 2670 Greve Strand Tlf. 2235 1392 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand:

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere