PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads."

Transkript

1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April årgang Nr. 3 Generalforsamlinger Side 3-5 Besøg hos Airbus Avedøre Flyveplads Side Side 5 Foto: EKF PROPEL 1

2 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige uger LA Sydfyn*) Dart 1. tirsdag i måned LA Skrydstrup Deadline næste PROPEL 30/4... Foredrag 2/ LA Sydfyn Grillparty på Pedersholm 22/6...Værløse-Jonstrup Hyggeaften på Soldaterstuen 1. tirsdag i måneden Værløse-Jonstrup Mindehøjtidelighed 23/ LA Als-Sundeved 5/ LA Als-Sundeved 5/ & LA Aalborg 5/ LA Als-Sundeved 9/ LA Sydfyn Udflugt 20/ Værløse-Jonstrup*) 18/ LA Als-Sundeved 13/10-14/10... Karup*) Flyvningens Dag/Roskilde Airshow 17-18/8...Offentlig Vær altid ajour Husk at meddele forretningsføreren hvis du skifter: adresse, telefonnummer, mobilnummer eller -adresse. Find Elly Dues kontaktinformationer på bagsiden af PROPEL. PROPEL denne gang Forsiden Den stolte modtager af Flyversoldatens Ur. Dette PROPEL er indleveret til PostDanmark den 15. april. Da PostDanmark har 3 dage til at fordele blade som dette, omtales arrangementer, der foregår indtil 3 dage efter denne dato nomalt ikke. Tilmeldelsesfrister nævnes, selv om de er overskredet. Det kunne jo være, du er velkommen alligevel. Næste deadline: 30. april Majnummeret indleveres til postvæsenet den 21. maj. Røde ører Jeg havde godt nok røde ører, da deadline til dette nummer var nået. Ikke ret heldigt For det første havde jeg - for at kunne holde fri i påsken - fastsat deadline til den 20. marts. Jeg skulle nemlig aflevere til trykkeriet den 3. april. Men den 20. marts havde mange af jer endnu ikke modtaget martsudgaven. Kun ½ spalte Blandt andet derfor var der kun kommet stof til en halv spalte, da vi nåede den 21. marts. Og PROPEL skal jo være på 12 sider! En anden årsag er sikkert, at I lige skal vænne jer til, at bladet nu udkommer hver måned. Så skal der jo sendes artikler ind hele tiden. Tak for hjælpen En hurtig mail til bladets faste leverandører gav imidlertid det positive resultat, at der Langfredag var kommet så mange indlæg, at det endda blev nødvendigt at redigere i et par af dem. Så ved fælles hjælp lykkedes det alligevel at få et 12 -siders blad på gaden. For god ordens skyld får I lige deadlines en gang mere Deadlines: Indlevering: Majnummeret 30. april 21. maj Juninummeret 27. maj 17. juni Med venlig hilsen Ernst PROPEL udgives af Flyvevåbnets Soldaterforening. PROPEL udkommer i slutningen af månederne februar - juli og september - december. Næste deadline for stof til bladet findes i kalenderen herover. Artikler optaget under navn kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF s mening. Indsender er ansvarlig for indhold og tilladelse til brug af fotos. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydningsfuldt indhold ikke udelades. Hjemmesiden Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, sendes til adressen: Stof til PROPEL Tekst Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved en til - eller send teksten, helst maskinskrevet, med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Billeder Digitale fotos i JPG- eller TIF-format i højeste opløsning. Vedhæftet en eller flere til - Obs! - Max. 10 MB pr mail Papirbilleder med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Papirbilleder returneres kun på forlangende. Ny adresse, mail og telefon bedes straks meddelt til forretningsføreren. 2 PROPEL

3 FSF Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV Tlf , Mobil Generalforsamlingen Den 27. februar afholdtes der generalforsamling i den nye Flyvestue med 29 medlemmer. Lokalafdeling Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV Tlf Maj Mindehøjtideligheden I år falder den 5. maj på en søndag, hvilket bevirker tidsændringer i forhold til tidligere. Vi starter kl på Sdr. Kirkegård og mindes Arthur Dale. Dernæst til mindelunden på Vester kirkegård. Kl er vi ved Vadum kirke og nedlægger kranse for de faldne flyvere sammen med Forsvarsbrødrene og ATW fra FSNAAL. Det hele slutter af med gudstjeneste i Vadum kirke kl Kom og vær med i denne højtidelighed og mindes de faldne. Generalforsamlingen Den 27. februar afholdtes der generalforsamling i Aalborg lokalafdeling i lokalerne i vores Flyvestue på FSN AAL, hvor 18 medlemmer var mødt op. Formanden Helge Hoff bød velkommen og stod for valget af dirigent Bernt Jensen samt referent Ivan Sørensen. Inden forsamlingen startede overrakte formanden for LA Thy-Mors, Knud Larsen, 25 års jubilæumstegnet til Peter Pedersen, Løkken. Formanden Helge Hoff bød velkommen og stod for valget af dirigent Bernt Jensen og referent Ivan Sørensen. Der er arbejdet meget med at indrette den nye flyvestue, og det er også blevet til nogle hyggelige lokaler. Formandens beretning blev godkendt. Kassereren, Gert Rebsdorf, forelagde et revideret regnskab, som blev godkendt. Der blev herefter foretaget valg til bestyrelsen samt revisorer og suppleanter. Efterfølgende konstituerede man sig som følger: Formand: Helge Hoff Tlf Næstformand: Renè Crone Tlf Kasserer: Gert Rebsdorf Tlf Bestyrelsesmedlemmer: Knud Larsen Brian Nielsen Leo Pedersen Finn Schjoldager Bestyrelsessuppleanter: Ib Nielsen Hans Jørgen Jensen Kjeld Hansen Revisorer: Knud Bødker og Per Simonsen Revisorsuppleanter: Knud Bisgaard og Aksel C. Nielsen Delegerede til Repræsentantskabet: Helge Hoff, René Crone og Gert Rebsdorf. Generalforsamlingen afsluttedes med et par ostemadder og kaffe. Tak til Birthe og familien. Mvh Helge Hoff Helge Hoff lykønskede og uddelte diplom til jubilaren Karsten Stenholdt for 25 års medlemskab af foreningen. Beretningerne fra formanden og skydeudvalget blev enstemmigt godkendt. Gert Rebsdorf forelagde de reviderede regnskaber, som alle blev godkendte. Herefter var der valg til bestyrelsen og efter generalforsamlingen konstituerede man sig som følger: Formand og sekretær: Helge Hoff, tlf Kasserer: Gert Rebsdorf. tlf Skydeudvalg: Ib Nielsen, tlf Aktivitetsudvalg: Bestyrelsesmedlemmer: Jens Aage Buhelt Ivan Sørensen Brian Nielsen Ole Jøns Bestyrelsessuppleanter: Bernt Jensen Knud Bisgaard Revisorer: Knud Bødker og Per Simonsen Revisorsuppleanter: Knud Bisgaard og Aksel C. Nielsen Generalforsamlingen afsluttedes med hyggeligt samvær i Flyvestuen. Mvh Helge Hoff Flere billeder fra møderne i Aalborg på side 4 a PROPEL 3

4 Koncentration under mødet i rum 1 Koncentration under mødet i rum 2 Hygge efter mødet i rum 1 Hygge efter mødet i rum 2 Opvaskeholdet efter mødet i rum 3 4 PROPEL

5 FSF Skrydstrup Leif Pedersen, Allégade 14, 3.th., 6100 Haderslev Tlf Rettelse Der har indsneget sig en fejl i beretningen fra generalforsamlingen i Skrydstrup under punktet: delegerede til repræsentantskabet. De delegerede er: Leif Pedersen, Jens Christian Nielsen og Lis Yttung Avedøre Flyveplads Danmarks ældst bevarede Tekst og billeder N. M. Schaiffel-Nielsen Schaiffel-Nielsen har indsendt en fyldig rapport fra et besøg i København, som her bringes i uddrag. Undskylder fejlen Lis Yttung Lokalafdeling Skrydstrup Poul-Erik Lund Frandsen, Bygmarken 44, Skrydstrup, 6500 Vojens Telefon , Mobil Sommerens grillparty aflyst Grundet Karsten grillmesters travlhed og dele af bestyrelsens fravær har Lokalafdeling Skrydstrup valgt at aflyse sommerens grillparty Med venlig hilsen Pedersen XNiels Lokalafdeling Als-Sundeved Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg. Tlf.: Besøg på Nydambådens Værft Det foregår den 18.juni kl. 19 i Sottrupskov 15, 6400 Sønderborg. Vi ser på den næsten færdige fuldskala-kopi af Nydambåden. Flere detaljer i næste nummer af Propel. Mindehøjtideligheder 23. april kl. 10 Minde om flybesætning 1944 Tranerodde, Karlsminde 5. maj kl Christianskirken Sønderborg, Mindegudstjeneste Danmarks Befrielse maj kl. 14 Flyvergravene Aabenraa, Kransenedlæggelse og mindehøjtidelighed Lokalafdeling Sydfyn Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager Tlf maj Repræsentantskabsmøde i Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation Fyn kl på Dannevirke, Sdr. Boulevard i Odense. Derefter foredrag. Der kan parkeres bag gymnastiksalen. 9. maj Kr. Himmelfartsdag. Marchen til Krigergravene. Mødetid på Torvet i Svendborg kl P.b.v. Chresten Møller Ivan Bruus viste rundt i den gamle hangar fra Imponerende, hvad man havde fået plads til på de få kvadratmeter. Avedøre Flyveplads er Danmarks ældst bevarede flyveplads. I 1917 byggede man hangarerne af træ, så de kunne brændes af og ikke falde i en fjendes hænder i krigstilfælde. Efter at bygninger og hangarer på Kløvermarken blev fjernet, er Avedøre heldigvis blevet fredet. Foruden to hangarer er der 10 andre meget karakteristiske bygninger som også er fredet, bygninger, der blev opført for den tyske Værnemagt i Der var en port i begge ender af bygningerne, fordi tyskerne her afprøvede BWM 801 flymotorer i en motorprøvestand. Renovering af gamle fly Ivan Bruus og 19 kolleger mødes hver torsdag for at renovere gamle fly. Tidligere har man sat et Harvard træningsfly i stand, som desværre styrtede ned under et åbent hus på Flyvestation Karup i 2008, og både pilot og passager blev dræbt. Y-654 krop og motor I det første rum stod stellet til en KZ II, som man er i gang med at restaurere. I det næste rum, hangarhallen, stod en flot istandsat Merlin motor. Ved siden af var der indrettet en opvarmelig kabine i træværk og bobleplastik som huser kroppen af en Piper L-18C Super Cub, tidligere Y-654, senere OY- AZR. Den skal have nyt lærred, fortalte Ivan, og i løbet af et par år regner vi med, at den skal ud at flyve igen. Det glæder vi os meget til. Ude i hallen stod så vingerne og motoren til Y-654, en 90 hk. Continental C90-8F boxermotor. Den kunne, ifølge de gamle piloter, holde Piper en i luften i næsten fem timer på én tankning, hvis den ellers blev, som det hed, fløjet med let hånd. Avedøre Flyveplads er offentligt tilgængelig Hvert andet år bliver der den sidste søndag i august arrangeret Aeronautisk Dag. Stedet er offentlig tilgængeligt. I 1943 var her en landingsbane på 300 m. Den er der for længst bygget huse på. PROPEL 5

6 Et liv er forbi Tanker om en svunden tid af pensioneret seniorsergent Finn Sølvbjerg Hansen Vi skal tilbage til omkring 1990, hvor jeg stiftede bekendtskab med Torben Thomsen, idet vi begge søgte på den ledige stilling, som velfærdsofficer på FLY- VÆR. Han fik stillingen, grundet hans større kendskab til det flyrelaterede område, og han var ca. 10 år ældre i tjenesten end jeg, herunder vejrtjenesten, som han var ansat ved. Med Torben Thomsen fik FSN- VÆR en rigtig god velfærdsofficer. FSF Værløse-Jonstrup Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N. Tlf , Mobil: Torben modtager jubilæumsnål ved årgangsjubilæet i 2010 Han var virkelig en god kontaktperson til det tjenestegørende personel på FSN-VÆR og absolut også til verdenen uden for hegnet. Dette kom til udtryk i de mange velfærdsbesøg af civile foreninger som aflagde besøg på flyvestationen, hvor der altid var planlagt et spændende program, og så kunne han fortælle om flyvestationens historie, hvilket Værløse Museum også drog nytte af, så sent som ved udgivelse af bogen Bag Hegnet. I hverdagen holdt han fast i, at der skulle være velfærdsforanstaltninger for det tjenestegørende personel, gældende lige fra flyverbio, bank, posthus, tipstjeneste, frisør, hobbyrum, autoværksted, vasketeria og solarium, samt tilskud til velfærdsarrangementer på tjenestestederne, til ikke at glemme julegaver til det vagthavende personel. Alt det til trods, for at det var små midler, der var afsat til velfærd, og de blev mindre år for år. Jeg ved det, for jeg var selv medlem af velfærdsudvalget på FSN-VÆR. Torben, du er savnet af mange. Skydning Den første fredag i marts mødtes omkring 30 skytter fra forskellige værn og foreninger i Amager Skytteforenings lokaler tæt ved den gamle Kastrup Lufthavn til den årlige skydning om Københavnske Soldaterforeningers Samvirkes mange pokaler. Det var i den periode, hvor der var meget influenza i luften, og det ramte også deltagerne fra Værløse-Jonstrup, men vi blev da fire, den ene dog kun med et næsten blindt skydeøje. Vi spiste dejlig mad, Gule Ærter med tilbehør. En lille kølig til start, nej det var ikke en brændevin, men den første portion ærter. Den næste servering var bedre, og så var det passende med snaps og en øl. Nå, vi slipper vist ikke udenom at fortælle hvordan det gik. Vi blev nummer seks ud af seks, men vi var med og vi har vundet KSS pokaler fem gange, så det er vel rimeligt, at andre foreninger nu får lov til at løfte den i vejret. Sidste tirsdag i marts stod i landsskydningens tegn, og igen med et influenzaafbud og en skytte der ikke havde haft gevær i hånden siden han var soldat. Midt under skydningen kom der en melding om, at et af vore - i den forsamling yngre medlemmer skød på en anden bane for Marineforeningen. Han ville naturligvis også skyde for VÆR-JON. Så blev der skudt og med to pæne og to OK resultater. Når vi ser på vores Handicap, så synes jeg det var en go skydning. Dog tror jeg ikke vi kommer på sejrsskamlen, men også her var vi med og endda sammen andre friske gutter. Vi afventer dommen fra den hårde jury. Hyggeaften Ja, så er der igen åbent på Soldaterstuen denne gang den 7. maj fra kl. 19. Soldaterstuen ligger, som de fleste af os ved, på Pedersholm i Frederikssund (Oppe Sundby) Adressen er: Roskildevej 161, Højre fløj, opgang A, 1.sal, Lokale 2, 3600 Frederikssund. Der kører bus næsten lige til døren. Bussen hedder 312, og den kører fra både Frederiksund St. og Ølstykke St. Afgangen fra Frederikssund er den, som passer bedst til en ankomst kl. 19. Vidste du? At der findes en MC klub for udsendte soldater. Navnet er Blue Berets Motorcycle Club og det er en international organisation med medlemmer i Danmark, Sverige og på Færøerne. BBMC s medlemmer er enten aktive soldater eller veteraner, der har gjort tjeneste ved operationer over hele verden. Klubbens mål er at bevare og styrke fællesskabet fra den udstationerede tjeneste. Kommende Arrangementer. Kranselægning i Mindelunden, 5. maj kl Veteranbiludstilling på Kastellet, 5. maj kl Store Bededagsaften i Kastellet, 25. april kl , Korsang, koncerter, flagnedhaling m.m. korkoncert i kirken med Studenter-Sangforeningen, Udendørs koncerter med Hjemmeværnets Musikkorps Nordsjælland og 8. Regiments Musikkorps. Navy Dag på Dragør Fort og Havn, 5. juni kl Kastels Koncert med 8. Regiments Musikkorps, 12. juni kl. 19. Valdemars Dag, Flagfest i Holmens Kirke 15. juni kl. 19. Kastels Koncert med Den Kongelige Livgarde 19. juni kl. 19. Grillfest på Pedersholm 22. juni, mere om arrangementet i næste nummer af Propel. Kastels Koncert med Hjemmeværnets Musik- & Tamburkorps 26. juni kl. 19. Som sædvanlig kan du se KSS Arrangementer på: soldatersamvirke.dk/ og Kastels Arrangementer på: kastellet.info/ Flyvningens Dag Roskilde Airshow, Danmarks største flyopvisning i 2013 løber af stablen den 17. & 18. august i år. Den bliver værd at besøge Som noget nyt etableres et brugtmarked med flyrelaterede ting for privatpersoner. Reglerne for benyttelse af brugtmarked er som følger: Ikke kommercielt (må ikke være en konkurrence til udstillere) - ingen reklamer - ingen telte (kun små borde - tæpper) - mindre sortiment, såsom bøger fra pilotkurser, GPS er, begrænsede reservedele, privatejede fly/flyandele. Brugere betaler normal pris for at komme ind, men til gengæld er det gratis at bruge brugtmarked. Personer med fly skal have flyet på plads i løbet af fredagen. Roskilde Airshow har ret til at afvise brugere, hvis det skønnes at være i konkurrence med udstillerne. Tilmelding sker til Se også under Groundshow på hjemmesiden. Med dette initiativ håber arrangørende, at der bliver lidt mere at se på i udstillingsområdet, samt at der bliver mulighed for privatpersoner at sælge flyrelaterede ting, som de ikke længere har brug for, men som kan være til gavn for andre. Hvis man ønsker at købe en udstillingsstand eller et sponsorat er man allerede i gang med dette. De første udstillingsstande er allerede solgt, så vent ikke for længe med at få en. Kontakt Lasse B. Jensen på mail Hjemmesiden hedder ttp://www.airshow.dk/ Lokalredaktør: Torben Ek Foto: Per Hedesmann 6 PROPEL

7 Gaveartikler fra Effektudvalget Se flere artikler og større fotos på Køb i din afdeling eller direkte på Priser er vejledende, eksklusiv eventuel fragt Askebæger, porcelæn 235,- kr. Keramikkrus 250,- kr. Regnjakke, S,M,L,XL,XXL 265,- kr. Blazermærke 50,- kr. Minimedaljer, guld, sølv, bronze 135,- kr. Slips med slipsenål 165,- kr. Cap, fleksibel 55,- kr. Mulepose, tryk for og bag 50,- kr. Slipsenål 65,- kr. Fritidsdragt, S,M,L,XL,XXL 500,- kr. Nøglering med indkøbsvognpolet 15,- kr. Slipseholder 65,- kr. Kaffekrus 35,- kr. Pennesæt 75,- kr. T Shirt, tryk for og bag, S,M,L,XL,XXL 60,- kr. Karaffelsæt i gaveæske 295,- kr. Poloshirt, S,M,L,XL,XXL 125,- kr. Silketørklæde 50,- kr. PROPEL 7

8 Flyversoldatens Ur nummer 13 blev et dameur Besparelser Kaptajnen kom også ind på følgerne af det nye forsvarsforlig. Det er en kæp i hjulet for mange af dem, der har ønsket at fortsætte ved militæret. Mulighederne for at få en kontrakt er atter blevet kraftigt beskåret, og for UFB betyder forliget, at der nu kun bliver to indkaldelser om året. Der bliver kun tre delinger på hvert hold, så besparelserne får sikkert også mandskabsmæssige konsekvenser for skolen, mente kaptajnen. For trettende gang Som afslutning på sin tale uddelte John Grarup Flyversoldatens Ur. Jeg er beæret over at Flyvevåbnets Soldaterforening lader mig uddele denne hæderspris, sagde han. Jeg synes, det er en rigtig god tradition, som Soldaterforeningen står bag, og jeg synes I skal huske foreningen, når I nu efter nogen tid ser tilbage på opholdet og samværet her på skolen og så savner nogle af kammeraterne. For så er Flyvevåbnets Soldaterforening det naturlige sted at mødes. Kik ind på hjemmesiden propel.dk, den er et besøg værd. Kaptajn John Grarup gratulerer Marianne Majgaard Thyssen med uret, han netop har overrakt til decemberholdets bedste soldaterkammerat. Hjemsendelse Den 15. marts var der hjemsendelse fra AFTC i Karup. Chefen for UBF (Flyvevåbnets basisuddannelse), kaptajn John Grarup, roste i sin afskedstale decemberholdet 2012 for dets gode sammenhold, som blandt andet havde betydet en usædvanlig lav efterkassation. Fortsæt jeres gode opførsel De godt og vel hundrede unge mennesker var samlet i den blå sal, hvor de havde fået de sidste formaninger og diverse papirer fra skolens administration og befalingsmænd, mens de endnu havde noget at skulle have sagt. For første gang Det var første gang John Grarup skulle uddele trofæet til den Bedste Soldaterkammerat, og det var også første gang en af de kvindelige menige løb af med titlen, nemlig Marianne Majgaard Thyssen. Hun så nærmest forlegen ud, da kaptajn Grarup læste kammeraternes begrundelse for at havde valgt hende: Marianne Majgaard Thyssen er fyldt med god energi og deler gladelig ud af sit store overskud. Hun er god til at sætte sig i andres sted og er altid meget hjælpsom. Hun er snakkesalig, kvik i replikken og har et dejligt glimt i øjet. Sidst, men ikke mindst, er Marianne en engageret, loyal og ærlig kammerat, man altid kan stole på. Marianne så også ud som om hun ikke var klar over, at der fulgte et ur med hæderen. Og til trods for, at det, her i smartphone-alderen, vist ikke er største mode blandt unge piger at gå med armbåndsur, måtte hun gang på gang åbne gaveæsken, fordi veninderne absolut skulle se det gyldne smykkeur. 8 PROPEL

9 Ændret procedure I lang tid har de menige i hver deling nomineret en kandidat til titlen, hvorefter befalingsmændene har valgt den Bedste Soldaterkammerat blandt de nominerede. Men sådan gøres det ikke mere. Kaptajn John Grarup fortæller, at den endelige afgørelse nu træffes af talsmændene, så der slet ingen indblanding er fra stabens side. - Det er jo de menige, der har fingeren på pulsen, og bedst ved, hvem der fortjener den anerkendelse, Flyversoldatens Ur er. På det næste hold er chancerne for at den, der vælges, igen bliver en kvindelig menig så store som aldrig før, for da udgør pigerne nemlig hele 45 % af holdet. Næsten ikke et øje tørt Efter at alt det formelle var overstået, var der aftrædelsesparade på ekserserpladsen. Så skulle der siges farvel, og antallet af langvarige knus og kram efterlod ingen tvivl om, at der er knyttet mange, meget nære venskaber under uddannelsen. Især de kvindelige menige lod ugenert tårerne få frit løb, men man så nu også nogle af de unge mænd med lidt fugtige øjne. Ville prøve noget helt andet Marianne Thyssen ville efter mange år på skolebænken give sig selv en ny udfordring. - Derfor valgte jeg at tage basisuddannelsen ved militæret for at prøve noget helt andet, og det har det sandelig også været, siger hun. Hvorfor valgte du så Flyvevåbnet? Det var tilfældigt. Simpelthen fordi der var den korteste ventetid. Jeg har aldrig haft planer om at blive ansat ved forsvaret, men jeg ville gerne bruge mit såkaldte fjumreår til noget fornuftigt, inden jeg til efteråret skal begynde at læse igen. Har du så fortrudt din beslutning? Nej da. Det har været supergodt. Det måtte da gerne have varet en måned længere. Både på grund af oplevelserne og kammeraterne. Fordi Flyversoldatens Ur denne gang var et dameur, og fordi uret bliver graveret med den aktuelle modtagers data, var der pludselig problemer med leveringstiden. Men heldigvis havde den fornyligt afgåede forretningsfører Harry Sørensen nogle gode forbindelser, som trådte til i nødens stund, så det hele klappede. Og han har da en god smag - den ældre herre - ikke sandt? Har det været hårdt? Ja, det har det da, men ikke mere, end at det har været til at klare. Et spørgsmål mange stiller er vel - bliver mænd og kvinder behandles ens? Der bliver overhovedet ikke gjort forskel. Det kunne da også lige passe. Vi er her jo for at få den samme uddannelse, og så skal vi da også kunne klare de samme krav. Hvad skal du så nu? Først skal jeg lige hjem til Rødding nogle dage. Så vil jeg ud at rejse, inden jeg til efteråret starter på universitetet, hvor jeg vil læse til læge. Kan du lide uret? Ja, det er meget, meget flot. Men jeg er da også stolt over, at mit navn er kommet op på skjoldet i samlingsstuen. For det viser jo, at kammeraterne synes om min måde at være på. Og det er jo altid rart at vide ekf Marianne skulle lige have et billede af skjoldet, hvor hendes navn nu står som den trettende modtager af Flyversoldatens Ur. PROPEL 9

10 FSF Karup Henning Halkjær, Vinkelvej 3, Durup, 7870 Roslev Tlf , Mobil Hele selskabet samlet foran bussen. Det er fotografen nede i højre hjørne. Turen til Airbus fabrikken Der var strålende smil over hele linjen da Karup Afdelingens tur til Airbus fabrikken tog sin begyndelse. Selv solen smilede fra sin plads 150 millioner kilometer borte, mens vi dog kun skulle køre de 300 kilometer til Hamborg. Inde i bussen herskede foråret, men udenfor gjorde blæsten det bidende koldt for dem, der ventede på at blive samlet op. Her var servicen imidlertid i top, for der var ikke mindre end 10 forskellige opsamlingssteder på ruten. Klokken 10 gjorde vi holdt, og på en solbeskinnet rasteplads med det fineste hvide tæppe fik vi kaffe og rundstykker. Det gjorde godt og ikke mindst fordi formanden havde bevilget en-lille-en-til-halsen. Veltilpas og lettede kørte vi videre mod Tyskland, hvor næste stop var en let frokost i en lille by lidt fra motorvejen. Tilbage på ruten gik snakken igen lystigt og pludselig var de store vidder afløst af flere og flere huse og masser af industri det var Hamborg! Miniatur Wunderland - meget småt altsammen Trafikken var intens, men heldigvis kendte chaufføren vejen til Miniatur Wunderland, hvor vi skulle opleve en lilleput verden med tog, bjerge, fly og byer. Alt i en fantastisk detaljeret udførelse med brudstykker fra forskellige lande, en stor velfungerende lufthavn og naturligvis Hamborg by. Udstillingen er fordelt på flere etager i et gammelt pakhus med kanaler for og bag. To brødre startede projektet i 2001, og i dag ligger der over mandetimer i modellerne, der styres af ikke mindre end 46 computere. 930 tog er i konstant bevægelse, foruden utallige biler og fly der starter og lander. Og dvæler man ved detaljerne, får man pludselig øje på mere, som fx 4 cm tidevand i den liter store Nordsø med en kopi af Storebæltsbroen hen over. Muligvis af pladshensyn har man dog ladet toget køre hen over broen, men flot ser det ud, og broen er i øvrigt udstillingens længste bro, mens Matterhorn er det højeste bjerg med 6 meter. På en af etagerne kunne man købe alskens modeller og bøger om Wunderland og heldigvis også kaffe og is. Da vi danskere har svært ved at undvære kaffen, benyttede de fleste muligheden for at hvile benene, før Gullivers rejse blev genoptaget. På den aftalte tid holdt bussen igen for døren og vi kørte ud mod vores hotel, placeret på et meget roligt sted uden storbyens larm, og værelserne var flotte og rene. Maden var ganske udmærket og vi blev alle siddende efter middagen og nød noget godt tysk øl og vin, mens hyggesnakken bølgede frem og tilbage. Airbus fabrikkerne - meget stort altsammen Tirsdag morgen var Airbus dag, så efter et dejligt morgenbord med alt hvad maven kunne ønske sig, drog vi mod Finkerwerder, hvor Airbus har til huse. Og Sikke et sted! Efter et sikkerhedstjek og formaning om IKKE at fotografere, kørte vi samlet gennem en beskeden port og ned i et hul! Det viste sig at være en tunnel under deres startbane, og først på den anden side begyndte man at kunne fornemme fabrikkens enorme størrelse. Nu er det jo som bekendt svært at se skoven for træer, men her var det huse, store haller, kæmpe haller, store parkeringspladser, hele og halvfærdige fly, der spærrede for udsynet. Vel inde på området blev vi delt i to hold med hver sin guide og efter en kort reklamefilm startede rundturen. Desværre talte guiderne kun tysk, men det ene hold havde en tysktalende, så han fik lov at oversætte for guiden. Det gik helt fint, men det andet hold havde desværre lidt svært ved at forstå deres guide. Fabrikken har omkring 300 besøgende pr. dag, og desværre kommer man ikke tæt på den nye Airbus 380, men man ser så meget andet! Et nyt fly starter sit liv i en hal fra 1938, hvor den første del af flyets skrog samles. Efter at være blevet nittet sammen, bliver delen kørt 10 PROPEL

11 En ganske lille bid af en meget lille verden ind i næste hal, hvor al indmaden bliver monteret og sluttelig afprøvet. De lange skrog bevæger sig langsomt gennem hallen, mens alle specialisterne fortsætter deres arbejde inde i skroget. Det er en forholdsvis ny metode, der har halveret produktionstiden fra 18 til 9 måneder. Og det er noget, der kan ses på bundlinjen. Således fulgte vi fra hal til hal hele processen til det færdige fly, klar til afprøvning i luften. Hos Airbus færdiggøres der ét fly hver dag og alle er købt på forhånd. Man har ordrer til de næste 7-8 år, og i februar 2013 var der verden over 7150 Airbus fly i operativ tjeneste. Samme måned voksede ordrebogen med 41 bestillinger, mens 45 fly blev afleveret til kunderne. I 2012 afleverede man således 588 fly til 89 kunder og nåede dermed det magiske tal på bestillinger i alt. Den nye A380 flyver nu fx i et antal af 99 og der er i alt bestillinger på 262. Så måske ser verdensøkonomien slet ikke så slem ud nogen må da tro på den! Frokosten efter rundturen blev indtaget et hyggeligt sted med udsigt over Elben og også her fik vi smagt noget herligt tysk øl. Heldigvis var chaufføren frisk til hjemturen, for alle vi andre var så mættede af indtryk, der skulle fordøjes, at vi bare sad og nød kørselen og måske blundede lidt. Senere bød hjemturen på hyggesnak og lidt historier fra Den Kolde Krig. Der blev et lille stop ved et indkøbscenter, og alle fik friske forsyninger af, hvad de nu lige blev fristet af. Og det var ikke så lidt, men tolderne har jo heldigvis forladt grænsen. Danmark blev herefter oplevet i omvendt rækkefølge, mens solen langsomt forsvandt i et strålende hav af røde farver og overlod lyset til bussen forlygter. Tekst og fotos: NPN På Google Earth ser man, hvor stort et område Airbus råder over ved Hamborg Mæt og tilfreds - dog ikke af Obst + Gemüse - (frugt og grønt) PROPEL 11

12 Mærkedage april OBS! Meddel forretningsføreren hvis din mærkedag ikke må bringes i PROPEL 80 år 2. maj 1397/53 Frank Lundh Larsen, Højden 47, 1.tv., 2300 København S 3. maj 945/53 Preben Lüchow Poulsen, Vårvej 3, 2770 Kastrup 14. maj 3537/53 Per Egild Poulsen, Toftevej 11,8400 Ebeltoft 22. maj 3317/53 Kjeld Hald Broe Sørensen, Amager Landevej 138, 2770 Kastrup 75 år 4. maj /58 Hans Jørgen Jensen, Tingstrupvej 88, 7700 Thisted 10. maj /58 Leif Dige, Hjortevænget 302, Ullerød, 2980 Kokkedal 12. maj /58 Henning Kristensen, Rosenborgtoften 6, Virklund, 8600 Silkeborg 18. maj /57 Svend Jørgensen, Liljevænget 15, 8700 Horsens 22. maj /57 Henning Gravgaard, Fabersvej 100, 7500 Holstebro 70 år 4. maj /65 Gerner Christensen, Bøgevej Skælskør 4. maj /63 Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg 5. maj /62 Knud Erik Knudsen, Vester Alle 3, 7830 Vinderup 18. maj /63 Knud Ram Pedersen, Vestervangen 19, 4550 Asnæs 18. maj /61 Niels Holm Sørensen, Skjoldsvej 4, 3650 Ølstykke 19. maj /66 Thomas Jørgensen, Poppelvej 6, 7470 Karup J 65 år 6. maj /68 Tom Chr. Christensen, Valsømaglevej 7, Ortved, 4100 Ringsted 8. maj Maj 69 Knud N. Christensen, Skolegade 3, 7755 Bedsted Thy 10. maj /68 Per Søndergaard-Andersen, Langdraget 112, 3250 Gilleleje 14. maj Maj 68 Kaj Svendsen, Bellisvej 8, 9440 Åbybro 16. maj Maj 70 Hans Skov Madsen, Bøgevej 14, 4683 Rønnede 22. maj /68 Ejgil Basselbjerg, Burvej 46, Bur, 7570 Vemb 26. maj /68 Per Christensen, Skovrækken 25, 4600 Køge 60 år 23. maj Aug 73 Jens Erik Hausted Hansen, Langbjergvej 30, 6771 Gredstedbro 50 år 5. maj Maj 83 Carl A. Hune, Holmehaven 11, 2670 Greve 7. maj Aug 83 Finn Asmus Rasmussen, Grisbækvej 10, 6740 Bramminge 40 år 11. maj Jun 92 Michael Johansen, Skovbrynet 29, 6650 Brørup 19. maj Feb 92 Michael Holst Hansen, Ternebakkevej 39, 8700 Horsens Flotte glas med FSF logo Dramglas - vejl. 15,- kr. Ølglas - vejl. 35,- kr. Rødvin/Hvidvinglas - vejl. 35,- kr. Cognacglas - vejl. 35,- kr. Køb dem i din afdeling eller på 12 PROPEL Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam Landsformand Næstformand Forretningsfører Jubilæumsudvalget Redaktionsudvalget - Ansv. redaktør PR-udvalget Skydeudvalget Effektudvalget Redaktion af PROPEL Kai Clausen, Ved Store Dyrehave 40, st. tv., 3400 Hillerød. - Tlf.: , E-post: Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg. - Tlf.: , Mobil E-post: Elly Due, Krumsøvej 6, 4894 Øster Ulslev. - Tlf.: , Mobil: , E-post: Bent Petersen, Solsortevej 7, 7100 Vejle. - Tlf. og fax: , Mobil , E-post: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse. - Tlf.: , E-post: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: , E-post: Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring. Tlf.: , E-post: Knud Bisgaard, Agertoften 3, 9460 Brovst. - Tlf.: , E-post: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: , E-post: FSF s hjemmeside: - E-post:

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Maj 2013 70. årgang Nr. 4 Landsskydning 2013 Side 4-5 Find et fly Årgangsjubilæer Side 10-11 Side 6 Foto: EKF PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. September 2014. 71. årgang Nr. 7. Foto: Ikke oplyst PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. September 2014. 71. årgang Nr. 7. Foto: Ikke oplyst PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening September 2014 71. årgang Nr. 7 Foto: Ikke oplyst PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 93. RGANG - 2003 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere

KAF ønsker Godt Nytår

KAF ønsker Godt Nytår 95. ÅRGANG - 2005 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS KAF ønsker Godt Nytår Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Indhold nr. 3 Leder RC... 3 Operation Tufaan Laram... 4 Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp... 6 Ingen Fidumdik, uden Logistik... 8 Forsidebillede: Under

Læs mere

KONTAKTER I ØVRIGT: NY POST. Lunden 9, Haslund 8900, Randers Tlf: 86 44 50 03 E-mail: gp4home@post10.tele.dk

KONTAKTER I ØVRIGT: NY POST. Lunden 9, Haslund 8900, Randers Tlf: 86 44 50 03 E-mail: gp4home@post10.tele.dk KLUBBENS BESTYRELSE: Formand: Erik Krogh-Rasmussen Nygade 12A, P.O.Box 104, 6200 Åbenrå Tlf: 74 62 22 66, Fax: 74 62 80 69 (8-17) Tlf: 4018 9372 Privat E-mail: ekr@danlamp.dk Næstformand: Jørgen Bornæs

Læs mere

Deadline: Den 1. marts 2012

Deadline: Den 1. marts 2012 Indholdsfortegnelse: Aktivitetskalender 2 Leder 3 Nytårshilsen fra DAR 4 Krigsfanger 6 Lokalt og RegionsNyt 7 Nytårshilsen 8 40 års jubilæum 9 Lokalt og RegionsNyt 10 Mærkedage 14 Billeder fra Nørrejyske

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Indhold nr. 2 Da tøjlen skiftede hånd...3 Heltene hyldes i Holstebro!...5 5-kamp cup...7 Forsidebillede: Oberst Tommy M. Paulsen, klar til de opgaver der følger

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang

JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang 9 JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang ÉN TIL DET HELE Der er visse ting, vi kun slår en lille bue uden om Manuel sporombygning Maskinel sporombygning Sporvedligeholdelse Sporjustering Perron ny-, og

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I

Læs mere

Det røde Betræk. fra Militærpolitiforeningen i Danmark

Det røde Betræk. fra Militærpolitiforeningen i Danmark Det røde Betræk fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk Nr. 7 Oktober-november 2006 Salg - udlejning og vurdering af erhvervsejendomme Ring for materiale og besigtigelse. Soldatersange

Læs mere

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18 Posthornet MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING DECEMBER 06 14 Formandsmødet i Rørvig SIDE 4 Ansøgning om ferieophold 2015 SIDE 18 LEDER: Samarbejde på tværs Indhold 4 FORMANDSMØDET I RØRVIG

Læs mere

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende Gardehusaren Nr. 4 - august 2007 7. årgang Long John Race for underafdelings chefer og næstkommanderende Indhold nr. 4 Gardehusarregimentets idrætsdag...3 Forældredag ved Hesteskadronen...6 4 måneder i

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Tændrøret Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Aalestrup Classic Bil & MC Klub Klubbens idé og formål er at samle de klassiske- og veterankøretøjer, der er i området. Kravet for at man kan optages

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/09 august Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Lynet slog ned i landpostbudet Sommertræf 2009 Side 4 Side 8 postpensionister på flyvestation karup Side 10 posten vejle på tur

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags...

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags... FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011 I Agerbæk løber de ikke af pladsen Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5 Jeg er lidt gammeldags... 2 Løb i regn og rusk...

Læs mere

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage...

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 480 - oktober 2009 Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas

Læs mere

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 3. årgang Nr. 3 juni 2008 Side 10 Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 1 Indhold 3 Leder Det er bare herrefedt at være konstabelelev... 6 8 En dag i idrættens navn 10 Billeder fra Åbent

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 1 2012

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 1 2012 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 1 2012 Medlemsblad for Sektion Danmark IYG en oplevelse for livet! Kronik: Vi skal ud af dødvandet! Spændende tur til Grønland! INDHOLD 6 6 UFORGLEMMELIGE DAGE

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 156 November - December 2007 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere