PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads."

Transkript

1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April årgang Nr. 3 Generalforsamlinger Side 3-5 Besøg hos Airbus Avedøre Flyveplads Side Side 5 Foto: EKF PROPEL 1

2 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige uger LA Sydfyn*) Dart 1. tirsdag i måned LA Skrydstrup Deadline næste PROPEL 30/4... Foredrag 2/ LA Sydfyn Grillparty på Pedersholm 22/6...Værløse-Jonstrup Hyggeaften på Soldaterstuen 1. tirsdag i måneden Værløse-Jonstrup Mindehøjtidelighed 23/ LA Als-Sundeved 5/ LA Als-Sundeved 5/ & LA Aalborg 5/ LA Als-Sundeved 9/ LA Sydfyn Udflugt 20/ Værløse-Jonstrup*) 18/ LA Als-Sundeved 13/10-14/10... Karup*) Flyvningens Dag/Roskilde Airshow 17-18/8...Offentlig Vær altid ajour Husk at meddele forretningsføreren hvis du skifter: adresse, telefonnummer, mobilnummer eller -adresse. Find Elly Dues kontaktinformationer på bagsiden af PROPEL. PROPEL denne gang Forsiden Den stolte modtager af Flyversoldatens Ur. Dette PROPEL er indleveret til PostDanmark den 15. april. Da PostDanmark har 3 dage til at fordele blade som dette, omtales arrangementer, der foregår indtil 3 dage efter denne dato nomalt ikke. Tilmeldelsesfrister nævnes, selv om de er overskredet. Det kunne jo være, du er velkommen alligevel. Næste deadline: 30. april Majnummeret indleveres til postvæsenet den 21. maj. Røde ører Jeg havde godt nok røde ører, da deadline til dette nummer var nået. Ikke ret heldigt For det første havde jeg - for at kunne holde fri i påsken - fastsat deadline til den 20. marts. Jeg skulle nemlig aflevere til trykkeriet den 3. april. Men den 20. marts havde mange af jer endnu ikke modtaget martsudgaven. Kun ½ spalte Blandt andet derfor var der kun kommet stof til en halv spalte, da vi nåede den 21. marts. Og PROPEL skal jo være på 12 sider! En anden årsag er sikkert, at I lige skal vænne jer til, at bladet nu udkommer hver måned. Så skal der jo sendes artikler ind hele tiden. Tak for hjælpen En hurtig mail til bladets faste leverandører gav imidlertid det positive resultat, at der Langfredag var kommet så mange indlæg, at det endda blev nødvendigt at redigere i et par af dem. Så ved fælles hjælp lykkedes det alligevel at få et 12 -siders blad på gaden. For god ordens skyld får I lige deadlines en gang mere Deadlines: Indlevering: Majnummeret 30. april 21. maj Juninummeret 27. maj 17. juni Med venlig hilsen Ernst PROPEL udgives af Flyvevåbnets Soldaterforening. PROPEL udkommer i slutningen af månederne februar - juli og september - december. Næste deadline for stof til bladet findes i kalenderen herover. Artikler optaget under navn kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF s mening. Indsender er ansvarlig for indhold og tilladelse til brug af fotos. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydningsfuldt indhold ikke udelades. Hjemmesiden Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, sendes til adressen: Stof til PROPEL Tekst Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved en til - eller send teksten, helst maskinskrevet, med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Billeder Digitale fotos i JPG- eller TIF-format i højeste opløsning. Vedhæftet en eller flere til - Obs! - Max. 10 MB pr mail Papirbilleder med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Papirbilleder returneres kun på forlangende. Ny adresse, mail og telefon bedes straks meddelt til forretningsføreren. 2 PROPEL

3 FSF Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV Tlf , Mobil Generalforsamlingen Den 27. februar afholdtes der generalforsamling i den nye Flyvestue med 29 medlemmer. Lokalafdeling Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV Tlf Maj Mindehøjtideligheden I år falder den 5. maj på en søndag, hvilket bevirker tidsændringer i forhold til tidligere. Vi starter kl på Sdr. Kirkegård og mindes Arthur Dale. Dernæst til mindelunden på Vester kirkegård. Kl er vi ved Vadum kirke og nedlægger kranse for de faldne flyvere sammen med Forsvarsbrødrene og ATW fra FSNAAL. Det hele slutter af med gudstjeneste i Vadum kirke kl Kom og vær med i denne højtidelighed og mindes de faldne. Generalforsamlingen Den 27. februar afholdtes der generalforsamling i Aalborg lokalafdeling i lokalerne i vores Flyvestue på FSN AAL, hvor 18 medlemmer var mødt op. Formanden Helge Hoff bød velkommen og stod for valget af dirigent Bernt Jensen samt referent Ivan Sørensen. Inden forsamlingen startede overrakte formanden for LA Thy-Mors, Knud Larsen, 25 års jubilæumstegnet til Peter Pedersen, Løkken. Formanden Helge Hoff bød velkommen og stod for valget af dirigent Bernt Jensen og referent Ivan Sørensen. Der er arbejdet meget med at indrette den nye flyvestue, og det er også blevet til nogle hyggelige lokaler. Formandens beretning blev godkendt. Kassereren, Gert Rebsdorf, forelagde et revideret regnskab, som blev godkendt. Der blev herefter foretaget valg til bestyrelsen samt revisorer og suppleanter. Efterfølgende konstituerede man sig som følger: Formand: Helge Hoff Tlf Næstformand: Renè Crone Tlf Kasserer: Gert Rebsdorf Tlf Bestyrelsesmedlemmer: Knud Larsen Brian Nielsen Leo Pedersen Finn Schjoldager Bestyrelsessuppleanter: Ib Nielsen Hans Jørgen Jensen Kjeld Hansen Revisorer: Knud Bødker og Per Simonsen Revisorsuppleanter: Knud Bisgaard og Aksel C. Nielsen Delegerede til Repræsentantskabet: Helge Hoff, René Crone og Gert Rebsdorf. Generalforsamlingen afsluttedes med et par ostemadder og kaffe. Tak til Birthe og familien. Mvh Helge Hoff Helge Hoff lykønskede og uddelte diplom til jubilaren Karsten Stenholdt for 25 års medlemskab af foreningen. Beretningerne fra formanden og skydeudvalget blev enstemmigt godkendt. Gert Rebsdorf forelagde de reviderede regnskaber, som alle blev godkendte. Herefter var der valg til bestyrelsen og efter generalforsamlingen konstituerede man sig som følger: Formand og sekretær: Helge Hoff, tlf Kasserer: Gert Rebsdorf. tlf Skydeudvalg: Ib Nielsen, tlf Aktivitetsudvalg: Bestyrelsesmedlemmer: Jens Aage Buhelt Ivan Sørensen Brian Nielsen Ole Jøns Bestyrelsessuppleanter: Bernt Jensen Knud Bisgaard Revisorer: Knud Bødker og Per Simonsen Revisorsuppleanter: Knud Bisgaard og Aksel C. Nielsen Generalforsamlingen afsluttedes med hyggeligt samvær i Flyvestuen. Mvh Helge Hoff Flere billeder fra møderne i Aalborg på side 4 a PROPEL 3

4 Koncentration under mødet i rum 1 Koncentration under mødet i rum 2 Hygge efter mødet i rum 1 Hygge efter mødet i rum 2 Opvaskeholdet efter mødet i rum 3 4 PROPEL

5 FSF Skrydstrup Leif Pedersen, Allégade 14, 3.th., 6100 Haderslev Tlf Rettelse Der har indsneget sig en fejl i beretningen fra generalforsamlingen i Skrydstrup under punktet: delegerede til repræsentantskabet. De delegerede er: Leif Pedersen, Jens Christian Nielsen og Lis Yttung Avedøre Flyveplads Danmarks ældst bevarede Tekst og billeder N. M. Schaiffel-Nielsen Schaiffel-Nielsen har indsendt en fyldig rapport fra et besøg i København, som her bringes i uddrag. Undskylder fejlen Lis Yttung Lokalafdeling Skrydstrup Poul-Erik Lund Frandsen, Bygmarken 44, Skrydstrup, 6500 Vojens Telefon , Mobil Sommerens grillparty aflyst Grundet Karsten grillmesters travlhed og dele af bestyrelsens fravær har Lokalafdeling Skrydstrup valgt at aflyse sommerens grillparty Med venlig hilsen Pedersen XNiels Lokalafdeling Als-Sundeved Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg. Tlf.: Besøg på Nydambådens Værft Det foregår den 18.juni kl. 19 i Sottrupskov 15, 6400 Sønderborg. Vi ser på den næsten færdige fuldskala-kopi af Nydambåden. Flere detaljer i næste nummer af Propel. Mindehøjtideligheder 23. april kl. 10 Minde om flybesætning 1944 Tranerodde, Karlsminde 5. maj kl Christianskirken Sønderborg, Mindegudstjeneste Danmarks Befrielse maj kl. 14 Flyvergravene Aabenraa, Kransenedlæggelse og mindehøjtidelighed Lokalafdeling Sydfyn Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager Tlf maj Repræsentantskabsmøde i Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation Fyn kl på Dannevirke, Sdr. Boulevard i Odense. Derefter foredrag. Der kan parkeres bag gymnastiksalen. 9. maj Kr. Himmelfartsdag. Marchen til Krigergravene. Mødetid på Torvet i Svendborg kl P.b.v. Chresten Møller Ivan Bruus viste rundt i den gamle hangar fra Imponerende, hvad man havde fået plads til på de få kvadratmeter. Avedøre Flyveplads er Danmarks ældst bevarede flyveplads. I 1917 byggede man hangarerne af træ, så de kunne brændes af og ikke falde i en fjendes hænder i krigstilfælde. Efter at bygninger og hangarer på Kløvermarken blev fjernet, er Avedøre heldigvis blevet fredet. Foruden to hangarer er der 10 andre meget karakteristiske bygninger som også er fredet, bygninger, der blev opført for den tyske Værnemagt i Der var en port i begge ender af bygningerne, fordi tyskerne her afprøvede BWM 801 flymotorer i en motorprøvestand. Renovering af gamle fly Ivan Bruus og 19 kolleger mødes hver torsdag for at renovere gamle fly. Tidligere har man sat et Harvard træningsfly i stand, som desværre styrtede ned under et åbent hus på Flyvestation Karup i 2008, og både pilot og passager blev dræbt. Y-654 krop og motor I det første rum stod stellet til en KZ II, som man er i gang med at restaurere. I det næste rum, hangarhallen, stod en flot istandsat Merlin motor. Ved siden af var der indrettet en opvarmelig kabine i træværk og bobleplastik som huser kroppen af en Piper L-18C Super Cub, tidligere Y-654, senere OY- AZR. Den skal have nyt lærred, fortalte Ivan, og i løbet af et par år regner vi med, at den skal ud at flyve igen. Det glæder vi os meget til. Ude i hallen stod så vingerne og motoren til Y-654, en 90 hk. Continental C90-8F boxermotor. Den kunne, ifølge de gamle piloter, holde Piper en i luften i næsten fem timer på én tankning, hvis den ellers blev, som det hed, fløjet med let hånd. Avedøre Flyveplads er offentligt tilgængelig Hvert andet år bliver der den sidste søndag i august arrangeret Aeronautisk Dag. Stedet er offentlig tilgængeligt. I 1943 var her en landingsbane på 300 m. Den er der for længst bygget huse på. PROPEL 5

6 Et liv er forbi Tanker om en svunden tid af pensioneret seniorsergent Finn Sølvbjerg Hansen Vi skal tilbage til omkring 1990, hvor jeg stiftede bekendtskab med Torben Thomsen, idet vi begge søgte på den ledige stilling, som velfærdsofficer på FLY- VÆR. Han fik stillingen, grundet hans større kendskab til det flyrelaterede område, og han var ca. 10 år ældre i tjenesten end jeg, herunder vejrtjenesten, som han var ansat ved. Med Torben Thomsen fik FSN- VÆR en rigtig god velfærdsofficer. FSF Værløse-Jonstrup Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N. Tlf , Mobil: Torben modtager jubilæumsnål ved årgangsjubilæet i 2010 Han var virkelig en god kontaktperson til det tjenestegørende personel på FSN-VÆR og absolut også til verdenen uden for hegnet. Dette kom til udtryk i de mange velfærdsbesøg af civile foreninger som aflagde besøg på flyvestationen, hvor der altid var planlagt et spændende program, og så kunne han fortælle om flyvestationens historie, hvilket Værløse Museum også drog nytte af, så sent som ved udgivelse af bogen Bag Hegnet. I hverdagen holdt han fast i, at der skulle være velfærdsforanstaltninger for det tjenestegørende personel, gældende lige fra flyverbio, bank, posthus, tipstjeneste, frisør, hobbyrum, autoværksted, vasketeria og solarium, samt tilskud til velfærdsarrangementer på tjenestestederne, til ikke at glemme julegaver til det vagthavende personel. Alt det til trods, for at det var små midler, der var afsat til velfærd, og de blev mindre år for år. Jeg ved det, for jeg var selv medlem af velfærdsudvalget på FSN-VÆR. Torben, du er savnet af mange. Skydning Den første fredag i marts mødtes omkring 30 skytter fra forskellige værn og foreninger i Amager Skytteforenings lokaler tæt ved den gamle Kastrup Lufthavn til den årlige skydning om Københavnske Soldaterforeningers Samvirkes mange pokaler. Det var i den periode, hvor der var meget influenza i luften, og det ramte også deltagerne fra Værløse-Jonstrup, men vi blev da fire, den ene dog kun med et næsten blindt skydeøje. Vi spiste dejlig mad, Gule Ærter med tilbehør. En lille kølig til start, nej det var ikke en brændevin, men den første portion ærter. Den næste servering var bedre, og så var det passende med snaps og en øl. Nå, vi slipper vist ikke udenom at fortælle hvordan det gik. Vi blev nummer seks ud af seks, men vi var med og vi har vundet KSS pokaler fem gange, så det er vel rimeligt, at andre foreninger nu får lov til at løfte den i vejret. Sidste tirsdag i marts stod i landsskydningens tegn, og igen med et influenzaafbud og en skytte der ikke havde haft gevær i hånden siden han var soldat. Midt under skydningen kom der en melding om, at et af vore - i den forsamling yngre medlemmer skød på en anden bane for Marineforeningen. Han ville naturligvis også skyde for VÆR-JON. Så blev der skudt og med to pæne og to OK resultater. Når vi ser på vores Handicap, så synes jeg det var en go skydning. Dog tror jeg ikke vi kommer på sejrsskamlen, men også her var vi med og endda sammen andre friske gutter. Vi afventer dommen fra den hårde jury. Hyggeaften Ja, så er der igen åbent på Soldaterstuen denne gang den 7. maj fra kl. 19. Soldaterstuen ligger, som de fleste af os ved, på Pedersholm i Frederikssund (Oppe Sundby) Adressen er: Roskildevej 161, Højre fløj, opgang A, 1.sal, Lokale 2, 3600 Frederikssund. Der kører bus næsten lige til døren. Bussen hedder 312, og den kører fra både Frederiksund St. og Ølstykke St. Afgangen fra Frederikssund er den, som passer bedst til en ankomst kl. 19. Vidste du? At der findes en MC klub for udsendte soldater. Navnet er Blue Berets Motorcycle Club og det er en international organisation med medlemmer i Danmark, Sverige og på Færøerne. BBMC s medlemmer er enten aktive soldater eller veteraner, der har gjort tjeneste ved operationer over hele verden. Klubbens mål er at bevare og styrke fællesskabet fra den udstationerede tjeneste. Kommende Arrangementer. Kranselægning i Mindelunden, 5. maj kl Veteranbiludstilling på Kastellet, 5. maj kl Store Bededagsaften i Kastellet, 25. april kl , Korsang, koncerter, flagnedhaling m.m. korkoncert i kirken med Studenter-Sangforeningen, Udendørs koncerter med Hjemmeværnets Musikkorps Nordsjælland og 8. Regiments Musikkorps. Navy Dag på Dragør Fort og Havn, 5. juni kl Kastels Koncert med 8. Regiments Musikkorps, 12. juni kl. 19. Valdemars Dag, Flagfest i Holmens Kirke 15. juni kl. 19. Kastels Koncert med Den Kongelige Livgarde 19. juni kl. 19. Grillfest på Pedersholm 22. juni, mere om arrangementet i næste nummer af Propel. Kastels Koncert med Hjemmeværnets Musik- & Tamburkorps 26. juni kl. 19. Som sædvanlig kan du se KSS Arrangementer på: soldatersamvirke.dk/ og Kastels Arrangementer på: kastellet.info/ Flyvningens Dag Roskilde Airshow, Danmarks største flyopvisning i 2013 løber af stablen den 17. & 18. august i år. Den bliver værd at besøge Som noget nyt etableres et brugtmarked med flyrelaterede ting for privatpersoner. Reglerne for benyttelse af brugtmarked er som følger: Ikke kommercielt (må ikke være en konkurrence til udstillere) - ingen reklamer - ingen telte (kun små borde - tæpper) - mindre sortiment, såsom bøger fra pilotkurser, GPS er, begrænsede reservedele, privatejede fly/flyandele. Brugere betaler normal pris for at komme ind, men til gengæld er det gratis at bruge brugtmarked. Personer med fly skal have flyet på plads i løbet af fredagen. Roskilde Airshow har ret til at afvise brugere, hvis det skønnes at være i konkurrence med udstillerne. Tilmelding sker til Se også under Groundshow på hjemmesiden. Med dette initiativ håber arrangørende, at der bliver lidt mere at se på i udstillingsområdet, samt at der bliver mulighed for privatpersoner at sælge flyrelaterede ting, som de ikke længere har brug for, men som kan være til gavn for andre. Hvis man ønsker at købe en udstillingsstand eller et sponsorat er man allerede i gang med dette. De første udstillingsstande er allerede solgt, så vent ikke for længe med at få en. Kontakt Lasse B. Jensen på mail Hjemmesiden hedder ttp://www.airshow.dk/ Lokalredaktør: Torben Ek Foto: Per Hedesmann 6 PROPEL

7 Gaveartikler fra Effektudvalget Se flere artikler og større fotos på Køb i din afdeling eller direkte på Priser er vejledende, eksklusiv eventuel fragt Askebæger, porcelæn 235,- kr. Keramikkrus 250,- kr. Regnjakke, S,M,L,XL,XXL 265,- kr. Blazermærke 50,- kr. Minimedaljer, guld, sølv, bronze 135,- kr. Slips med slipsenål 165,- kr. Cap, fleksibel 55,- kr. Mulepose, tryk for og bag 50,- kr. Slipsenål 65,- kr. Fritidsdragt, S,M,L,XL,XXL 500,- kr. Nøglering med indkøbsvognpolet 15,- kr. Slipseholder 65,- kr. Kaffekrus 35,- kr. Pennesæt 75,- kr. T Shirt, tryk for og bag, S,M,L,XL,XXL 60,- kr. Karaffelsæt i gaveæske 295,- kr. Poloshirt, S,M,L,XL,XXL 125,- kr. Silketørklæde 50,- kr. PROPEL 7

8 Flyversoldatens Ur nummer 13 blev et dameur Besparelser Kaptajnen kom også ind på følgerne af det nye forsvarsforlig. Det er en kæp i hjulet for mange af dem, der har ønsket at fortsætte ved militæret. Mulighederne for at få en kontrakt er atter blevet kraftigt beskåret, og for UFB betyder forliget, at der nu kun bliver to indkaldelser om året. Der bliver kun tre delinger på hvert hold, så besparelserne får sikkert også mandskabsmæssige konsekvenser for skolen, mente kaptajnen. For trettende gang Som afslutning på sin tale uddelte John Grarup Flyversoldatens Ur. Jeg er beæret over at Flyvevåbnets Soldaterforening lader mig uddele denne hæderspris, sagde han. Jeg synes, det er en rigtig god tradition, som Soldaterforeningen står bag, og jeg synes I skal huske foreningen, når I nu efter nogen tid ser tilbage på opholdet og samværet her på skolen og så savner nogle af kammeraterne. For så er Flyvevåbnets Soldaterforening det naturlige sted at mødes. Kik ind på hjemmesiden propel.dk, den er et besøg værd. Kaptajn John Grarup gratulerer Marianne Majgaard Thyssen med uret, han netop har overrakt til decemberholdets bedste soldaterkammerat. Hjemsendelse Den 15. marts var der hjemsendelse fra AFTC i Karup. Chefen for UBF (Flyvevåbnets basisuddannelse), kaptajn John Grarup, roste i sin afskedstale decemberholdet 2012 for dets gode sammenhold, som blandt andet havde betydet en usædvanlig lav efterkassation. Fortsæt jeres gode opførsel De godt og vel hundrede unge mennesker var samlet i den blå sal, hvor de havde fået de sidste formaninger og diverse papirer fra skolens administration og befalingsmænd, mens de endnu havde noget at skulle have sagt. For første gang Det var første gang John Grarup skulle uddele trofæet til den Bedste Soldaterkammerat, og det var også første gang en af de kvindelige menige løb af med titlen, nemlig Marianne Majgaard Thyssen. Hun så nærmest forlegen ud, da kaptajn Grarup læste kammeraternes begrundelse for at havde valgt hende: Marianne Majgaard Thyssen er fyldt med god energi og deler gladelig ud af sit store overskud. Hun er god til at sætte sig i andres sted og er altid meget hjælpsom. Hun er snakkesalig, kvik i replikken og har et dejligt glimt i øjet. Sidst, men ikke mindst, er Marianne en engageret, loyal og ærlig kammerat, man altid kan stole på. Marianne så også ud som om hun ikke var klar over, at der fulgte et ur med hæderen. Og til trods for, at det, her i smartphone-alderen, vist ikke er største mode blandt unge piger at gå med armbåndsur, måtte hun gang på gang åbne gaveæsken, fordi veninderne absolut skulle se det gyldne smykkeur. 8 PROPEL

9 Ændret procedure I lang tid har de menige i hver deling nomineret en kandidat til titlen, hvorefter befalingsmændene har valgt den Bedste Soldaterkammerat blandt de nominerede. Men sådan gøres det ikke mere. Kaptajn John Grarup fortæller, at den endelige afgørelse nu træffes af talsmændene, så der slet ingen indblanding er fra stabens side. - Det er jo de menige, der har fingeren på pulsen, og bedst ved, hvem der fortjener den anerkendelse, Flyversoldatens Ur er. På det næste hold er chancerne for at den, der vælges, igen bliver en kvindelig menig så store som aldrig før, for da udgør pigerne nemlig hele 45 % af holdet. Næsten ikke et øje tørt Efter at alt det formelle var overstået, var der aftrædelsesparade på ekserserpladsen. Så skulle der siges farvel, og antallet af langvarige knus og kram efterlod ingen tvivl om, at der er knyttet mange, meget nære venskaber under uddannelsen. Især de kvindelige menige lod ugenert tårerne få frit løb, men man så nu også nogle af de unge mænd med lidt fugtige øjne. Ville prøve noget helt andet Marianne Thyssen ville efter mange år på skolebænken give sig selv en ny udfordring. - Derfor valgte jeg at tage basisuddannelsen ved militæret for at prøve noget helt andet, og det har det sandelig også været, siger hun. Hvorfor valgte du så Flyvevåbnet? Det var tilfældigt. Simpelthen fordi der var den korteste ventetid. Jeg har aldrig haft planer om at blive ansat ved forsvaret, men jeg ville gerne bruge mit såkaldte fjumreår til noget fornuftigt, inden jeg til efteråret skal begynde at læse igen. Har du så fortrudt din beslutning? Nej da. Det har været supergodt. Det måtte da gerne have varet en måned længere. Både på grund af oplevelserne og kammeraterne. Fordi Flyversoldatens Ur denne gang var et dameur, og fordi uret bliver graveret med den aktuelle modtagers data, var der pludselig problemer med leveringstiden. Men heldigvis havde den fornyligt afgåede forretningsfører Harry Sørensen nogle gode forbindelser, som trådte til i nødens stund, så det hele klappede. Og han har da en god smag - den ældre herre - ikke sandt? Har det været hårdt? Ja, det har det da, men ikke mere, end at det har været til at klare. Et spørgsmål mange stiller er vel - bliver mænd og kvinder behandles ens? Der bliver overhovedet ikke gjort forskel. Det kunne da også lige passe. Vi er her jo for at få den samme uddannelse, og så skal vi da også kunne klare de samme krav. Hvad skal du så nu? Først skal jeg lige hjem til Rødding nogle dage. Så vil jeg ud at rejse, inden jeg til efteråret starter på universitetet, hvor jeg vil læse til læge. Kan du lide uret? Ja, det er meget, meget flot. Men jeg er da også stolt over, at mit navn er kommet op på skjoldet i samlingsstuen. For det viser jo, at kammeraterne synes om min måde at være på. Og det er jo altid rart at vide ekf Marianne skulle lige have et billede af skjoldet, hvor hendes navn nu står som den trettende modtager af Flyversoldatens Ur. PROPEL 9

10 FSF Karup Henning Halkjær, Vinkelvej 3, Durup, 7870 Roslev Tlf , Mobil Hele selskabet samlet foran bussen. Det er fotografen nede i højre hjørne. Turen til Airbus fabrikken Der var strålende smil over hele linjen da Karup Afdelingens tur til Airbus fabrikken tog sin begyndelse. Selv solen smilede fra sin plads 150 millioner kilometer borte, mens vi dog kun skulle køre de 300 kilometer til Hamborg. Inde i bussen herskede foråret, men udenfor gjorde blæsten det bidende koldt for dem, der ventede på at blive samlet op. Her var servicen imidlertid i top, for der var ikke mindre end 10 forskellige opsamlingssteder på ruten. Klokken 10 gjorde vi holdt, og på en solbeskinnet rasteplads med det fineste hvide tæppe fik vi kaffe og rundstykker. Det gjorde godt og ikke mindst fordi formanden havde bevilget en-lille-en-til-halsen. Veltilpas og lettede kørte vi videre mod Tyskland, hvor næste stop var en let frokost i en lille by lidt fra motorvejen. Tilbage på ruten gik snakken igen lystigt og pludselig var de store vidder afløst af flere og flere huse og masser af industri det var Hamborg! Miniatur Wunderland - meget småt altsammen Trafikken var intens, men heldigvis kendte chaufføren vejen til Miniatur Wunderland, hvor vi skulle opleve en lilleput verden med tog, bjerge, fly og byer. Alt i en fantastisk detaljeret udførelse med brudstykker fra forskellige lande, en stor velfungerende lufthavn og naturligvis Hamborg by. Udstillingen er fordelt på flere etager i et gammelt pakhus med kanaler for og bag. To brødre startede projektet i 2001, og i dag ligger der over mandetimer i modellerne, der styres af ikke mindre end 46 computere. 930 tog er i konstant bevægelse, foruden utallige biler og fly der starter og lander. Og dvæler man ved detaljerne, får man pludselig øje på mere, som fx 4 cm tidevand i den liter store Nordsø med en kopi af Storebæltsbroen hen over. Muligvis af pladshensyn har man dog ladet toget køre hen over broen, men flot ser det ud, og broen er i øvrigt udstillingens længste bro, mens Matterhorn er det højeste bjerg med 6 meter. På en af etagerne kunne man købe alskens modeller og bøger om Wunderland og heldigvis også kaffe og is. Da vi danskere har svært ved at undvære kaffen, benyttede de fleste muligheden for at hvile benene, før Gullivers rejse blev genoptaget. På den aftalte tid holdt bussen igen for døren og vi kørte ud mod vores hotel, placeret på et meget roligt sted uden storbyens larm, og værelserne var flotte og rene. Maden var ganske udmærket og vi blev alle siddende efter middagen og nød noget godt tysk øl og vin, mens hyggesnakken bølgede frem og tilbage. Airbus fabrikkerne - meget stort altsammen Tirsdag morgen var Airbus dag, så efter et dejligt morgenbord med alt hvad maven kunne ønske sig, drog vi mod Finkerwerder, hvor Airbus har til huse. Og Sikke et sted! Efter et sikkerhedstjek og formaning om IKKE at fotografere, kørte vi samlet gennem en beskeden port og ned i et hul! Det viste sig at være en tunnel under deres startbane, og først på den anden side begyndte man at kunne fornemme fabrikkens enorme størrelse. Nu er det jo som bekendt svært at se skoven for træer, men her var det huse, store haller, kæmpe haller, store parkeringspladser, hele og halvfærdige fly, der spærrede for udsynet. Vel inde på området blev vi delt i to hold med hver sin guide og efter en kort reklamefilm startede rundturen. Desværre talte guiderne kun tysk, men det ene hold havde en tysktalende, så han fik lov at oversætte for guiden. Det gik helt fint, men det andet hold havde desværre lidt svært ved at forstå deres guide. Fabrikken har omkring 300 besøgende pr. dag, og desværre kommer man ikke tæt på den nye Airbus 380, men man ser så meget andet! Et nyt fly starter sit liv i en hal fra 1938, hvor den første del af flyets skrog samles. Efter at være blevet nittet sammen, bliver delen kørt 10 PROPEL

11 En ganske lille bid af en meget lille verden ind i næste hal, hvor al indmaden bliver monteret og sluttelig afprøvet. De lange skrog bevæger sig langsomt gennem hallen, mens alle specialisterne fortsætter deres arbejde inde i skroget. Det er en forholdsvis ny metode, der har halveret produktionstiden fra 18 til 9 måneder. Og det er noget, der kan ses på bundlinjen. Således fulgte vi fra hal til hal hele processen til det færdige fly, klar til afprøvning i luften. Hos Airbus færdiggøres der ét fly hver dag og alle er købt på forhånd. Man har ordrer til de næste 7-8 år, og i februar 2013 var der verden over 7150 Airbus fly i operativ tjeneste. Samme måned voksede ordrebogen med 41 bestillinger, mens 45 fly blev afleveret til kunderne. I 2012 afleverede man således 588 fly til 89 kunder og nåede dermed det magiske tal på bestillinger i alt. Den nye A380 flyver nu fx i et antal af 99 og der er i alt bestillinger på 262. Så måske ser verdensøkonomien slet ikke så slem ud nogen må da tro på den! Frokosten efter rundturen blev indtaget et hyggeligt sted med udsigt over Elben og også her fik vi smagt noget herligt tysk øl. Heldigvis var chaufføren frisk til hjemturen, for alle vi andre var så mættede af indtryk, der skulle fordøjes, at vi bare sad og nød kørselen og måske blundede lidt. Senere bød hjemturen på hyggesnak og lidt historier fra Den Kolde Krig. Der blev et lille stop ved et indkøbscenter, og alle fik friske forsyninger af, hvad de nu lige blev fristet af. Og det var ikke så lidt, men tolderne har jo heldigvis forladt grænsen. Danmark blev herefter oplevet i omvendt rækkefølge, mens solen langsomt forsvandt i et strålende hav af røde farver og overlod lyset til bussen forlygter. Tekst og fotos: NPN På Google Earth ser man, hvor stort et område Airbus råder over ved Hamborg Mæt og tilfreds - dog ikke af Obst + Gemüse - (frugt og grønt) PROPEL 11

12 Mærkedage april OBS! Meddel forretningsføreren hvis din mærkedag ikke må bringes i PROPEL 80 år 2. maj 1397/53 Frank Lundh Larsen, Højden 47, 1.tv., 2300 København S 3. maj 945/53 Preben Lüchow Poulsen, Vårvej 3, 2770 Kastrup 14. maj 3537/53 Per Egild Poulsen, Toftevej 11,8400 Ebeltoft 22. maj 3317/53 Kjeld Hald Broe Sørensen, Amager Landevej 138, 2770 Kastrup 75 år 4. maj /58 Hans Jørgen Jensen, Tingstrupvej 88, 7700 Thisted 10. maj /58 Leif Dige, Hjortevænget 302, Ullerød, 2980 Kokkedal 12. maj /58 Henning Kristensen, Rosenborgtoften 6, Virklund, 8600 Silkeborg 18. maj /57 Svend Jørgensen, Liljevænget 15, 8700 Horsens 22. maj /57 Henning Gravgaard, Fabersvej 100, 7500 Holstebro 70 år 4. maj /65 Gerner Christensen, Bøgevej Skælskør 4. maj /63 Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg 5. maj /62 Knud Erik Knudsen, Vester Alle 3, 7830 Vinderup 18. maj /63 Knud Ram Pedersen, Vestervangen 19, 4550 Asnæs 18. maj /61 Niels Holm Sørensen, Skjoldsvej 4, 3650 Ølstykke 19. maj /66 Thomas Jørgensen, Poppelvej 6, 7470 Karup J 65 år 6. maj /68 Tom Chr. Christensen, Valsømaglevej 7, Ortved, 4100 Ringsted 8. maj Maj 69 Knud N. Christensen, Skolegade 3, 7755 Bedsted Thy 10. maj /68 Per Søndergaard-Andersen, Langdraget 112, 3250 Gilleleje 14. maj Maj 68 Kaj Svendsen, Bellisvej 8, 9440 Åbybro 16. maj Maj 70 Hans Skov Madsen, Bøgevej 14, 4683 Rønnede 22. maj /68 Ejgil Basselbjerg, Burvej 46, Bur, 7570 Vemb 26. maj /68 Per Christensen, Skovrækken 25, 4600 Køge 60 år 23. maj Aug 73 Jens Erik Hausted Hansen, Langbjergvej 30, 6771 Gredstedbro 50 år 5. maj Maj 83 Carl A. Hune, Holmehaven 11, 2670 Greve 7. maj Aug 83 Finn Asmus Rasmussen, Grisbækvej 10, 6740 Bramminge 40 år 11. maj Jun 92 Michael Johansen, Skovbrynet 29, 6650 Brørup 19. maj Feb 92 Michael Holst Hansen, Ternebakkevej 39, 8700 Horsens Flotte glas med FSF logo Dramglas - vejl. 15,- kr. Ølglas - vejl. 35,- kr. Rødvin/Hvidvinglas - vejl. 35,- kr. Cognacglas - vejl. 35,- kr. Køb dem i din afdeling eller på 12 PROPEL Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam Landsformand Næstformand Forretningsfører Jubilæumsudvalget Redaktionsudvalget - Ansv. redaktør PR-udvalget Skydeudvalget Effektudvalget Redaktion af PROPEL Kai Clausen, Ved Store Dyrehave 40, st. tv., 3400 Hillerød. - Tlf.: , E-post: Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg. - Tlf.: , Mobil E-post: Elly Due, Krumsøvej 6, 4894 Øster Ulslev. - Tlf.: , Mobil: , E-post: Bent Petersen, Solsortevej 7, 7100 Vejle. - Tlf. og fax: , Mobil , E-post: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse. - Tlf.: , E-post: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: , E-post: Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring. Tlf.: , E-post: Knud Bisgaard, Agertoften 3, 9460 Brovst. - Tlf.: , E-post: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: , E-post: FSF s hjemmeside: - E-post:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2014 71. årgang Nr. 3 Grafik: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2014. 71. årgang Nr. 6. Foto: Kurt B. Sørensen PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2014. 71. årgang Nr. 6. Foto: Kurt B. Sørensen PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening August 2014 71. årgang Nr. 6 Foto: Kurt B. Sørensen PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Maj 2013 70. årgang Nr. 4 Landsskydning 2013 Side 4-5 Find et fly Årgangsjubilæer Side 10-11 Side 6 Foto: EKF PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING BUREAU117 Årets offcielle AIR SHOW logo er designet af Rasmus Vind, Haderslev. AIR SH W D A N I S H A I R S

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Marts 2014. 71. årgang Nr. 2. Foto: Jesper Hansen PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Marts 2014. 71. årgang Nr. 2. Foto: Jesper Hansen PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Marts 2014 71. årgang Nr. 2 Foto: Jesper Hansen PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell Side 12 Juni kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint restaureret Bolinder Munktell Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil: 4091 8264

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011. Foto: Torben Ek

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011. Foto: Torben Ek 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Foto: Torben Ek 2 PROPEL Nr. 1/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Oktober 2013. 70. årgang Nr. 8. Årgangsjubilæum. Årgangsjubilæum.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Oktober 2013. 70. årgang Nr. 8. Årgangsjubilæum. Årgangsjubilæum. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Oktober 2013 70. årgang Nr. 8 Årgangsjubilæum Årgangsjubilæum Årgangsjubilæum Karup side 6-7 Skrydstrup side 8-9 Værløse-Jonstrup side 10-11 Foto: Krølle

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. September 2014. 71. årgang Nr. 7. Foto: Ikke oplyst PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. September 2014. 71. årgang Nr. 7. Foto: Ikke oplyst PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening September 2014 71. årgang Nr. 7 Foto: Ikke oplyst PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 4/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2012. 69. årgang Nr. 4. Flyversoldatens Ur. Medlemsnyt. 70 års trofæet uddelt

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2012. 69. årgang Nr. 4. Flyversoldatens Ur. Medlemsnyt. 70 års trofæet uddelt PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening August 2012 69. årgang Nr. 4 Flyversoldatens Ur Side 10 Medlemsnyt Side 2-9 70 års trofæet uddelt Side 16 AirShow 2012 Side 10-14 PROPEL 1 Det sker

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 1/2012 Aktivitetskalender PROPEL denne gang Mød op når din forening kalder, så får du glæde

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Juni 2013. 70. årgang Nr. 5. Mr. Slatters far. Side 5 og 10-11 Foto: Helge Hoff PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Juni 2013. 70. årgang Nr. 5. Mr. Slatters far. Side 5 og 10-11 Foto: Helge Hoff PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Juni 2013 70. årgang Nr. 5 Mr. Slatters far Side 5 og 10-11 Foto: Helge Hoff PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2010 FSF 70 ÅR DRONNINGEN 70 ÅR FSF 70 ÅR DRONNINGEN 70 ÅR

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2010 FSF 70 ÅR DRONNINGEN 70 ÅR FSF 70 ÅR DRONNINGEN 70 ÅR 67. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2010 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

66. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2009 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

66. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2009 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 66. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2009 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 4/2009 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 5/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger.

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger. Skydeudvalget Håndbog Afsnit : 14.0. Skydeudvalget Dato: 9. juni 2008 Side: Skydeudvalgets formand vælges af repræsentantskabet og indtræder som medlem af dette samt i forretningsudvalget. Valget gælder

Læs mere

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste.

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste. Afsnit: 17.0. Afdelingerne/Lokalafdelinger Dato: 8. april 2008 Side: Enhver afdeling/ lokalafdeling skal ledes af en bestyrelse, som det fremgår af foreningens love 11. Afdelingsbestyrelsens pligter fremgår

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere