Smart Wireless Headset pro Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smart Wireless Headset pro Brugervejledning"

Transkript

1 Smart Wireless Headset pro Brugervejledning

2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Oversigt over tilbehør...4 Oversigt over ikoner...5 Grundlæggende...7 Opladning af batteriet...7 Hukommelseskort...7 Sådan tænder og slukker du...7 Sådan tænder du displayet...8 Valg af en musikkilde...8 Justering af lydstyrken...8 Opsætning af headsettet...9 Nulstilling af headsettet...9 Brug af headsettet med en Android -telefon...10 Parring af headsettet med en Android -telefon...10 Multipunktfunktionalitet...10 Udskiftning af parrede enheder...11 Frakobling og fjernelse af parringen af headsettet fra en Android -telefon...11 Installation af nødvendige programmer...11 Hvad kan jeg gøre med en Android -telefon?...13 Håndtering af opkald...13 Hændelsesbeskeder...13 Sociale netværkstjenester...14 Brug af tekst til tale...14 Menumuligheder...14 Tilføjelse af ny funktionalitet...15 Brug af telefoner, der kører på andre platforme end Android...16 Parring af headsettet...16 Håndtering af opkald...16 Menumuligheder...16 Overførsel af dine musikfiler...17 Overførsel af musikfiler med et filhåndteringsprogram...17 Overførsel af musikfiler med Media Go...17 Fejlfinding...18 Genopkald fungerer ikke...18 Jeg kan ikke besvare opkald nummer to...18 Musik afspilles ikke i headsettet...18 Radioen afspilles ikke i headsettet

3 Headsettet slukker automatisk...18 Uventet funktion...18 Ingen forbindelse til telefonen...18 Udforsk mere og få support...19 Support på internettet...19 Kontaktcenter...19 Juridiske oplysninger...20 Declaration of Conformity for MW FCC Statement...20 Industry Canada Statement

4 Indledning Smart Wireless Headset pro er et multifunktionelt Bluetooth -stereoheadset. Du kan anvende headsettet med din telefon til at: Håndtere opkald. Vise SMS'er, s og påmindelser om kalenderhændelser. Få SMS'er, s og påmindelser om kalenderhændelser læst op. Streame musik. Udføre andre grundlæggende opgaver. Du kan også anvende headsettet med andre Bluetooth -kompatible enheder til at streame musik. Når det ikke er sluttet til en anden enhed, fungerer Smart Wireless Headset pro som en enkeltstående MP3-afspiller og FM-radio. Oversigt over tilbehør Tasten Næste Tryk for at gå til det næste menuelement, det næste nummer eller den næste FM-frekvens. Tryk og hold nede for at scanne efter en højere radiofrekvens. 2 Musiktast/Valgtast Afspiller/holder pause i senest anvendte medie og vælger menuelementer. 3 Tasten Forrige Tryk for at gå til det forrige menuelement, det forrige nummer eller den forrige FM-frekvens. Tryk og hold nede for at scanne efter en lavere radiofrekvens. 4 Tilbage-tast/Menu-tast Tryk for at åbne eller lukke menuen eller gå ét trin tilbage. 4

5 5 Mikro-USB-port Isæt en oplader eller et USB-kabel for at oplade batteriet eller overføre filer. 6 Dæksel 7 microsd -kortslot 8 Clips 9 Display 10 Handlingstast Tryk for at besvare indgående opkald og åbne SMS'er (kun tilgængelig på Android -telefoner). Tryk og hold nede for at afvise indgående opkald og åbne opkaldsloggen (kun tilgængelig på Android telefoner). 11 Tænd/sluk-tast Tryk i fem sekunder for at tænde/slukke for headsettet. 12 Headset-stik (3,5 mm) 13 Mikrofon Når headsettet er slukket, skal du trykke i 15 sekunder for at nulstille headsettet. 14 Lydstyrkekontroller Tryk for at justere lydstyrken. Tryk og hold nede for at justere lydstyrken i større trin. Oversigt over ikoner Batteristatus Batteriet oplader Headsettet er parat til at blive parret med en anden enhed Indgående opkald Udgående opkald 5

6 Igangværende opkald Justering af musiklydstyrken Justering af stemmelydstyrken Tilstanden Musik Tilstanden FM-radio Mikrofonen er slået fra 6

7 Grundlæggende Opladning af batteriet Inden du bruger Smart Wireless Headset pro første gang, skal du oplade den i ca. 2,5 time. Brug kun opladere fra Sony og/eller Sony Ericsson. Sådan oplader du batteriet Fjern dækslet fra din Smart Wireless Headset pro-enhed. 2 Sæt opladeren i en stikkontakt. 3 Sæt den ene ende af USB-kablet i opladeren (eller i USB-porten på en computer). 4 Sæt den anden ende af kablet i Mikro-USB-porten på din Smart Wireless Headset pro-enhed. Hukommelseskort Smart Wireless Headset pro understøtter microsd -kort på op til 32 GB, så du får masser af lagerplads til din musik og andre filer. Når microsd -kortet er sat i headsettet, kan du bruge headsettet som et transportabelt hukommelseskort og overføre indhold mellem kortet og andre enheder, som f.eks. en computer eller en telefon. Du skal anskaffe et hukommelseskort separat. Sådan isætter du et hukommelseskort Åbn dækslet, og sæt microsd -kortet i kortslotten med de guldfarvede kontakter vendende nedad. Sådan fjerner du et hukommelseskort Åbn dækslet, og træk microsd -kortet udad. Sådan tænder og slukker du Sådan tænder du for headsettet Tryk tænd/sluk-tasten ned, og hold den nede, indstil displayet tændes. 7

8 Sådan slukker du for headsettet Tryk tænd/sluk-tasten ned, og hold den nede, indstil displayet slukkes. Sådan tænder du displayet Displayet på din Smart Wireless Headset pro-enhed slukker efter en kort periode, hvis du ikke anvender enheden. Derved spares der strøm, og dine personlige oplysninger beskyttes. Sådan tænder du for displayet, når det er slukket Tryk på en vilkårlig tast på dit headset. Valg af en musikkilde Inden du afspiller musik, skal du vælge en musikkilde. Headsettet kan afspille musik fra følgende kilder: FM-radioen. microsd -kortet i headsettet. 1 En parret Bluetooth -kompatibel enhed, som f.eks. en telefon eller en computer. Gå til microsd -kort- og Bluetooth -musikkilder ved først at vælge. Sådan vælger du musikkilden 1 Tænd for headsettet. 2 Tryk på tasten Menu for at åbne menuen. 3 Tryk på tasten Næste eller tasten Forrige for at vælge ikonet for den musikkilde, du vil anvende. 4 Tryk på Valgtasten. Sådan flytter du mellem numre Når du vil lytte til musik fra headsettets microsd -kort eller en parret Bluetooth -kompatibel enhed, skal du trykke på tasten Næste eller på tasten Forrige. Sådan spoler du hurtigt frem eller tilbage i et musiknummer Når du lytter til musik fra headsettets microsd -kort eller en parret Bluetooth kompatibel enhed, skal du trykke og holde tasten Næste eller tasten Forrige nede for at spole musiknummeret frem eller tilbage, indtil du når til det ønskede sted. Sådan søger du efter en radiostation Når du lytter til FM-radio, skal du trykke og holde tasten Næste eller tasten Forrige nede. Sådan ændrer du radiofrekvensen manuelt Når du lytter til FM-radio, kan du trykke på tasten Næste eller tasten Forrige for at flytte op eller ned i spring på 100 khz. Justering af lydstyrken Sådan ændrer du ørehøjttalerens eller musikkens lydstyrke Under et opkald eller når du lytter til musik, kan du trykke lydstyrketasten op eller ned. 8

9 Opsætning af headsettet Konfigurér tilslutningstilstanden, sproget, display-lysstyrken, primær telefon og andre indstillinger på headsettet. Sådan indstiller du lysstyrken på headsettets display 1 Tænd for headsettet. 2 Tryk på tasten Menu for at åbne menuen. 3 Tryk på tasten Næste eller på tasten Forrige, indtil indstillingsikonet er valgt, og tryk derefter på Valgtasten. 4 Tryk på tasten Næste eller på tasten Forrige, indtil indstillingen Lysstyrke er valgt, og tryk derefter på Valgtasten. 5 Tryk på tasten Næste eller på tasten Forrige for at indstille en værdi, og tryk derefter på Valgtasten. Nulstilling af headsettet Nulstil headsettet, hvis det fungerer uventet. Ved nulstilling af headsettet fjernes alle oplysninger om tilsluttede enheder. Sådan nulstiller du headsettet 1 Kontroller, at headsettet er slukket. 2 Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede, indtil Fabriksnulstilling? vises på headsettets display. 3 Tryk på tasten Næste eller på tasten Forrige for at vælge, og tryk derefter på Valgtasten. Du kan også nulstille dit headset under menumuligheden, der vises med. 9

10 Brug af headsettet med en Android telefon Parring af headsettet med en Android -telefon For at bruge headsettet med en Android -telefon skal du først parre headsettet med telefonen. Efter korrekt parring sluttes headsettet automatisk til telefonen, så snart headsettet tændes inden for en vis afstand. Sådan starter du tilstanden parring 1 Tænd for headsettet. 2 Tryk på tasten Menu for at åbne menuen. 3 Tryk på tasten Næste eller på tasten Forrige for at vælge indstillingsikonet, og tryk derefter på Valgtasten. 4 Tryk på tasten Næste eller på tasten Forrige for at vælge Bluetoothenheder, og tryk derefter på Valgtasten. 5 Tryk på tasten Næste eller på tasten Forrige for at vælge Parring, og tryk derefter på Valgtasten. Hvis headsettet ikke allerede er parret med en Bluetooth -kompatibel enhed, går det automatisk i parringstilstand efter start. Sådan parrer du headsettet med en Android -telefon 1 Telefon: Under Indstillinger: Tap på Trådløse og netværk > Bluetooth. Bluetooth -funktionen er nu aktiveret. 2 Headset: Gå i parringstilstand. 3 Telefon: Tap på Indstillinger for Bluetooth > Scan efter enheder, tap derefter på Smart Wireless Headset pro på listen med Bluetooth-enhederne. 4 Når der vises en anmodning om Bluetooth -parring: Tap på Parre på din telefon, og tryk på Valgtasten på dit headset. 5 Når headsettet er parret korrekt med din Android -telefon, vises klokkeslættet på headsettets display. Det kan minde om følgende illustration:. Det klokkeslæt, der vises, er det samme som det, der vises på din telefon. Der vises også et telefonikon på headsettets display, som indikerer, at din telefon er parret og tilsluttet. Multipunktfunktionalitet Når multipunktfunktionaliteten er aktiveret, kan du slutte headsettet til mere end én Android -telefon eller Bluetooth -kompatibel enhed på samme tid. På denne måde kan du f.eks. modtage telefonopkald fra to Android -telefoner eller vælge en Android telefon og en anden Bluetooth -kompatibel enhed til at streame musik fra. Inden du kan bruge multipunktfunktionaliteten, skal du først parre headsettet med de andre enheder og derefter aktivere multipunktfunktionaliteten. Bemærk, at du højst kan slutte til to enheder med denne funktion. Sådan parrer du headsettet med en anden Android -telefon 1 Telefon: Under Indstillinger: Tap på Trådløse og netværk > Bluetooth. Bluetooth -funktionen er nu aktiveret. 2 Headset: Gå i parringstilstand. 3 Telefon: Tap på Indstillinger for Bluetooth > Scan efter enheder, tap derefter på Smart Wireless Headset pro på listen med Bluetooth-enhederne. 4 Når der vises en anmodning om Bluetooth -parring: Tap på Parre på din telefon, og tryk på Valgtasten på dit headset. 10

11 Sådan aktiverer du multipunktfunktionalitet 1 Sørg for, at headsettet er parret med en Android -telefon eller en Bluetooth kompatibel enhed. 2 Par headsettet med en anden enhed, dvs. med en anden Android -telefon eller en Bluetooth -kompatibel enhed. 3 Når Vælg multipunkttilsta.? vises på headsettets display, skal du trykke på tasten Næste eller tasten Forrige for at vælge. Tryk derefter på Valgtasten. Udskiftning af parrede enheder Når to enheder er parret med headsettet på samme tid med multipunktfunktionaliteten, kan du erstatte en af dem med en ny enhed. Sådan udskifter du en parret enhed 1 Sørg for, at headsettet er parret med to enheder, f.eks. en telefon og en anden Bluetooth -kompatibel enhed. 2 Headset: Tryk på en vilkårlig tast på displayet, og tryk derefter på tasten Menu for at åbne menuen. 3 Tryk på tasten Næste eller på tasten Forrige for at vælge indstillingsikonet, og tryk derefter på Valgtasten. 4 Tryk på tasten Næste eller på tasten Forrige for at vælge Bluetoothenheder, og tryk derefter på Valgtasten. 5 Tryk på tasten Næste eller på tasten Forrige for at vælge Parring, og tryk derefter på Valgtasten. 6 Når Fyldt. Erstat en enhed? vises på headsettets display, skal du trykke på Valgtasten. 7 Tryk på tasten Næste eller på tasten Forrige for at vælge den parrede enhed, du vil udskifte, og tryk derefter på Valgtasten. 8 Tryk på Valgtasten igen. Frakobling og fjernelse af parringen af headsettet fra en Android -telefon Hvis du vil bruge højttaleren og mikrofonen i din telefon i stedet for højttalerne og mikrofonen i dit headset, kan du koble headsettet fra din telefon. Efter frakobling forbliver headsettet parret med din telefon, og du kan senere genetablere forbindelsen fra din headset. Hvis du frakobler og fjerner parringen af dit headset med din telefon, skal du parre de to enheder igen, før du kan etablere en forbindelse mellem dem. Sådan kobler du headsettet fra en Android -telefon 1 Telefon: Under Indstillinger skal du tappe på Indstillinger for Bluetooth. 2 Tryk og hold på Smart Wireless Headset pro, indtil der vises en menu. 3 Tap på Frakobl. Sådan frakobler og fjerner du parringen af headsettet fra en Android -telefon 1 Telefon: Under Indstillinger skal du tappe på Indstillinger for Bluetooth. 2 Tryk og hold på Smart Wireless Headset pro, indtil der vises en genvejsmenu. 3 Tap på Frakobl og fjern parring. Installation af nødvendige programmer For at få mest muligt ud af headsettet, når du bruger det med en Android -telefon, skal du overføre LiveWare -administrationsprogrammet til din telefon fra Android Market. Du skal også installere programmet Smart Wireless Headset pro. Hvis du ikke installerer disse programmer, kan du ikke udnytte headsettets funktioner fuldt ud. 11

12 Kontroller, at du har en internetforbindelse og en Google -konto, inden du overfører programmer fra Android Market. Der skal desuden være et hukommelseskort i telefonen. Android Market er ikke tilgængeligt i alle lande og områder. Der kan påløbe ekstra gebyrer for dataoverførsel. Kontakt din serviceudbyder for flere oplysninger. Sådan installerer du LiveWare -administrationsprogrammet 1 Fra din telefons hovedprogrammenu: Find og tap på Marked for at åbne programmet Android Market. 2 Tap på søgeikonet øverst til højre på skærmen, og skriv "liveware manager" i søgefeltet. Tap derefter på søgeikonet. 3 Tap på LiveWare manager. 4 Tap på knappen Overfør, og tap derefter på Accepter og overfør. Sådan installerer du programmet Smart Wireless Headset pro 1 Sørg for, at LiveWare -administrationsprogrammet er installeret på din telefon. 2 Par headsettet med din telefon. 3 Følg instruktionerne, der vises på telefonens display, for at installere programmet Smart Wireless Headset pro. 12

13 Hvad kan jeg gøre med en Android telefon? Når headsettet er parret med en Android -telefon, kan du udføre en række opgaver med dit headset. Du kan f.eks. besvare og foretage opkald og holde styr på indgående hændelser, som f.eks. s og SMS'er. Du kan også lytte til FM-radioen og andet musik samt åbne forskellige programmer og redigere indstillinger. Håndtering af opkald Brug headsettet til at håndtere dine opkald. Navnet og nummeret på en kontakt, som er kædet til et opkald, vises på headsettets display. Du kan også bruge headsettets opkaldslog til at foretage opkald. Sådan besvarer du et opkald med headsettet Når du hører et signal for et indgående opkald, skal du trykke på tasten Handling. Sådan foretager du et opkald fra headsettets opkaldslog 1 Tryk på en vilkårlig tast på headsettets display, og tryk og hold derefter på Handlingstasten for at åbne opkaldsloggen. 2 Tryk på tasten Næste eller på tasten Forrige for at vælge den kontakt eller det nummer, du vil kalde op til, og tryk derefter på Valgtasten. 3 Når Ring op? vises på headsettets display, skal du trykke på tasten Næste eller tasten Forrige for at vælge. Tryk derefter på Valgtasten for at foretage et opkald. Sådan afslutter du et opkald Tryk på Handlingstasten under et igangværende opkald. Sådan afviser du et opkald Når du hører et signal for et indgående opkald, skal du trykke på Handlingstasten og holde den nede. Sådan besvarer du et andet opkald Når du under et igangværende opkald hører et signal for et indgående opkald, skal du trykke på Handlingtasten. Det igangværende opkald parkeres. Sådan afviser du et andet opkald Når du under et igangværende opkald hører et signal for et indgående opkald, skal du trykke på Handlingtasten og holde den nede. Sådan afbryder du mikrofonen under et opkald Tryk på Valgtasten, og hold den nede. Hændelsesbeskeder Du kan modtage hændelsesbeskeder på displayet på dit headset. Smart Wireless Headset pro understøtter følgende hændelsestyper: SMS'er Påmindelser om kalenderhændelser Sådan viser du hændelsesbeskeder på headsettet Når der ankommer en besked: Tryk på Handlingstasten. 13

14 Sociale netværkstjenester Brug din Smart Wireless Headset pro til at få live-beskeder fra Facebook, og modtag Twitter -opdateringer. I LiveWare -administrationsprogrammet kan du ændre dine indstillinger for sociale netværkstjenester, f.eks. for at indstille hvilke beskeder du vil vise på headsettet. Du skal installere Facebook- og Twitter-programmerne, for at funktionaliteten beskrevet herover fungerer. Sådan får du vist beskeder fra en social netværkstjeneste Når der ankommer en besked: Tryk på Handlingstasten. Brug af tekst til tale Når beskeder ankommer, kan du vælge at få den tilhørende hændelsesinformation læst op i dit headset. Du kan f.eks. lytte til s, SMS'er eller kalenderpåmindelser. Hvis hændelsesinformationen indeholder tekst, vises denne tekst på headsettet på samme tid, som teksten læses op. For at anvende tekst til tale-funktionen skal du først aktivere den i LiveWare -administrationsprogrammet. Tekst til tale-funktionen understøtter ikke alle sprog. Hvis du ønsker andre tekst til tale-sprog end standardsprogene, skal du overføre og installere en taleenhed og en tekst til tale-stemme. Sådan tænder du for tekst til tale-funktionen i LiveWare administrationsprogrammet 1 Find og tap på LiveWare manager > Smart Wireless Headset pro på din telefon. 2 Tap på Smart Wireless Headset pro > Tekst til tale. 3 Tap på Tekst til tale (TTS), og følg derefter de instruktioner, der vises. Sådan overfører og installerer du en taleenhed og en tekst til tale-stemme 1 Gå til Android Market, og søg efter "Svox text to speech". 2 Tap på Klassisk tekst til tale-enhed, og følg derefter instruktioner for at overføre og installere programmet. 3 Åbn det klassiske tekst til tale-program. 4 Vælg et sprog og en stemme i programmet. 5 Tap på Køb denne stemme, og følg derefter instruktionerne om at overføre og installere den valgte stemme. 6 Når stemmedataene er installeret, skal du åbne menuen Indstillinger på din telefon. 7 Tap på Stemmeinput og -output > Tekst til tale-indstillinger. 8 Tap på SVOX Classic TTS i listen Programmer for at aktivere TTS-programmet. Menumuligheder Efter parring og tilslutning til en Android -telefon vises følgende menu på displayet på headsettet: Du kan gå til andre muligheder for at: Lytte til FM-radioen. Afspille musik fra forskellige kilder, som f.eks. et microsd -kort eller Bluetooth kompatible enheder. Bruge forskellige programmer. Redigere indstillinger. 14

15 Sådan åbner du menuen Tryk på en vilkårlig tast på headsettets display, og tryk derefter på tasten Menu. Sådan åbner du menuen 1 Når du har åbnes headset-menuen: Tryk på tasten Næste eller tasten Forrige for at navigere til de andre menumuligheder. 2 Tryk på Valgtasten for at åbne den menumulighed, du har valgt, eller tryk på tasten Tilbage for at gå ét trin tilbage. Tilføjelse af ny funktionalitet Download og installer programmer fra Android Market på din telefon, og føj ny funktionalitet til din Smart Wireless Headset pro-enhed. Du kan f.eks. overføre og installere programmet Find Phone - Smart Extras, hvormed du kan starte ringetonen i din telefon gennem Smart Wireless Headset pro-enheden. Sådan installerer du programmer til dit headset fra Android Market 1 Find og tap på LiveWare manager > Smart Wireless Headset pro på telefonens hovedprogrammenu. 2 Tap på Smart Wireless Headset pro, og tap derefter på Applikationer. 3 Tap på Søg efter programmer, eller tap på et programnavn under Mine programmer. 4 Følg anvisningerne, der vises på telefonens skærm. Du kan finde installerede programmer under menumuligheden indikeret med på headsettet. 15

16 Brug af telefoner, der kører på andre platforme end Android Dit headset fungerer bedst med en Android -telefon, fordi den er optimeret til brug med Android -operativsystemet. Du kan også bruge en Android -telefon til at overføre og installere programmer fra Android Market, der udvider headsettets funktionalitet. Hvis du ikke bruger en Android -telefon, er funktionaliteten i ditsmart Wireless Headset pro begrænset. Parring af headsettet Hvis du parrer dit Smart Wireless Headset pro-headset med en telefon, der ikke kører på Android -platformen, skal du se instruktionerne om at parre headsettet med en almindelig Android -telefon. Bemærk, at nogle af instruktionerne kan være anderledes, afhængigt af den telefon du bruger. Efter korrekt parring af headsettet med en telefon, der ikke kører på Android -platformen, viser displayet på headsettet følgende: Håndtering af opkald Sådan besvarer du et opkald med headsettet Når du hører et signal for et indgående opkald, skal du trykke på tasten Handling. Menumuligheder Efter parring med og tilslutning til en telefon, der ikke kører på Android -platformen, vises følgende menu på displayet på headsettet: 16

17 Overførsel af dine musikfiler Overførsel af musikfiler med et filhåndteringsprogram Du kan bruge et filhåndteringsprogram på en computer, f.eks. Windows Stifinder, til at overføre musikfiler fra computeren til hukommelseskortet i dit headset. Når du har overført noget indhold, kan du begynde at bruge headsettet som en transportabel MP3- afspiller. Sådan overfører du musikfiler til headsettet 1 Headset: Sørg for, at du har et microsd -kort i dit headset, og slut derefter dit headset til en computer med USB-kablet. 2 Computer: Anvend et filhåndteringsprogram, f.eks. Windows Stifinder, til at trække og slippe indhold fra computeren til dit hukommelseskort. Headsettet understøtter microsd -kort på op til 32 GB. Overførsel af musikfiler med Media Go Med computerprogrammet Media Go kan du overføre og håndtere medieindhold i dit headset og på computeren. Du kan installere og åbne Media Go fra programmet PC Companion. Hvis du vil anvende Media Go, skal du have et af følgende operativsystemer: Microsoft Windows 7 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows XP, Service Pack 3 eller nyere Sådan overfører du musikfiler med Media Go 1 Computer: Kør programmet PC Companion. Klik i PC Companion på Media Go for at starte programmet Media Go. Du skal i nogle tilfælde vente på, at Media Go installeres. 2 Slut dit headset til computeren med et understøttet USB-kabel. 3 Headset: Når Overfør filer? vises på displayet, skal du trykke på tasten Næste eller tasten Forrige for at vælge. Tryk derefter på Valgtasten for at aktivere filoverførselstilstand. 4 Computer: Vent, indtil headsettet vises på grænsefladen i Media Go. Brug derefter grænsefladen i Media Go til at trække og slippe filer mellem din computer og headsettet. Du kan finde flere oplysninger på 17

18 Fejlfinding Genopkald fungerer ikke Kontroller, at telefonens opkaldsliste ikke er tom. Kontroller, at den korrekte opkaldsenhed er valgt. Kontroller, at telefonen eller den anden enhed understøtter profilen til det håndfri Bluetooth-udstyr. Jeg kan ikke besvare opkald nummer to Kontroller, at telefonen understøtter profilen til det håndfri Bluetooth-udstyr. Kontroller, at den korrekte opkaldsenhed er valgt. Musik afspilles ikke i headsettet Sørg for, at din telefon eller anden enhed er parret med headsettet. Du skal måske genstarte medieafspilleren og vælge at bruge headsettet. Sørg for at vælge den korrekte musikkilde. Radioen afspilles ikke i headsettet Sørg for, at FM-radioen er valgt som musikkilden. Headsettet slukker automatisk Batteriniveauet er for lavt. Headsettet bipper ca. 10 minutter før, det slukkes. Oplad batteriet. Uventet funktion Nulstil headsettet. Ingen forbindelse til telefonen Sørg for, at headsettet er opladet og inden for telefonens område. Den anbefalede, maksimale afstand er højst 10 meter uden faste genstande imellem. Kontroller Bluetoothindstillingerne i telefonen, og nulstil om nødvendigt. Par headsettet med telefonen igen. 18

19 Udforsk mere og få support Support på internettet Besøg for at udnytte dit tilbehør bedst muligt. Du finder adgang til support, oplysninger om kompatibilitet og vejledning i at opgradere softwaren til din Smart Wireless Headset pro-enhed. Kontaktcenter Kontaktcenter hvis intet andet hjælper. Få adgang til det relevante supportnummer på Sonys websted ved at klikke på linket Kontakt os nederst på siden. 19

20 Juridiske oplysninger Declaration of Conformity for MW1 We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type DDA and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN :V1.7.1, EN :V1.3.1, EN :V2.1.1 and EN :2006 +A11:2009+A1:2010 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC. Lund, December 2011 Pär Thuresson, Chief Quality Officer Head of Quality & Validation Vi opfylder kravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC). Sony Ericsson MW1 Prior to use, please read the Important information leaflet separately provided. This User guide is published by Sony Ericsson Mobile Communications AB or its local affiliated company, without any warranty. Improvements and changes to this User guide necessitated by typographical errors, inaccuracies of current information, or improvements to programs and/or equipment, may be made by Sony Ericsson Mobile Communications AB at any time and without notice. Such changes will, however, be incorporated into new editions of this User guide. All rights reserved. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011 Publication number: Interoperability and compatibility among Bluetooth devices varies. Device generally supports products utilizing Bluetooth spec. 1.2 or higher, and Headset or Handsfree profile. All product and company names mentioned herein are the trademarks or registered trademarks of their respective owners. Any rights not expressly granted herein are reserved. All other trademarks are property of their respective owners. Visit for more information. All illustrations are for illustration only and may not accurately depict the actual accessory. FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 20

21 communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. Industry Canada Statement This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 21

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Brugervejledning Magnetic Charging Dock Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Brug af den magnetiske opladningsdock...4 Brug af fikseringerne...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH50 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Stereo Bluetooth Headset...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Oversigt over

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10 Brugervejledning Bluetooth -musikmodtager BM10 Indholdsfortegnelse Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Parring og tilslutning...5 Afbrydelse og genoprettelse af forbindelse...6 Smart Connect...7

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH20 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Opkald...6 Sådan hører du musik...6 Multipunktteknologi...7 Fejlfinding...7

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Brugervejledning. Quick Charger UCH10

Brugervejledning. Quick Charger UCH10 Brugervejledning Quick Charger UCH10 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Anvendelse af Quick Charger...4 Opladning af enheden...4 Juridisk meddelelse...5 Declaration of Conformity for

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50 Brugervejledning Bluetooth Keyboard BKB50 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Generelt overblik...3 Tastaturoversigt...3 Opladning af tastaturet...4 Sådan tænder og slukker du...5 Introduktion...6 Konfiguration

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH60 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Sådan slår du headsettet

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH80 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Batteristatus...5

Læs mere

Brugervejledning. SmartWatch MN2

Brugervejledning. SmartWatch MN2 Brugervejledning SmartWatch MN2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt...3 Lader...3 Kom godt i gang...4 Sådan tænder og slukker du...4 Opsætning...4 Installation af Smart Connect...4 Parring SmartWatch...5

Læs mere

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12 Brugervejledning Opladningsdæksel CP12 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Specifikationer...3 Brug af opladningsdækslet...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske oplysninger...6 2

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning December 2012 440530-001 Rev A Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com. Copyright

Læs mere

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N 2 Tillykke med din nye RC-N fjernbetjening. Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at justere lydstyrken og skifte program på dine høreapparater. Før RC-N fjernbetjeningen

Læs mere

Brugervejledning. Smart Bluetooth -håndsæt SBH52

Brugervejledning. Smart Bluetooth -håndsæt SBH52 Brugervejledning Smart Bluetooth -håndsæt SBH52 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Bluetooth -håndsæt...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Oversigt over

Læs mere

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3 Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON Til brug med SoundGate 3 Indholdsfortegnelse Generelle retningslinjer og retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 SoundGate Mikrofon oversigt 9 Sådan virker SoundGate

Læs mere

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk SkillGuide Brugervejledning Dansk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhed, der er designet til at give "real time" og opsummerende feedback på udførelse af HLR. www.laerdal.com Medfølgende dele SkillGuide

Læs mere

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING 2 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 Oversigt over TV-adapter 2 9 Installation 11 Sådan aktiveres TV-adapter 2 første

Læs mere

Synology Remote. Brugervejledning

Synology Remote. Brugervejledning Synology Remote Brugervejledning Remote08312010 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Overblik over Synology Remote 5 Pakkens indhold 6 Kom i gang 8 Nyd din musik med Synology Remote 11 Specifikationer for

Læs mere

iwavit Quick Start Guide*

iwavit Quick Start Guide* * Denne manual findes også i andre sprog på www.iwavit.com / Manuals.html TM iwavit Quick Start Guide* Made for iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipod touch (1st and 2nd generation), og ipad Contents iwavit

Læs mere

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini JABRA mini Brugsvejledning jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Læs mere

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic Brugsvejledning jabra.com/classic INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 UDSKIFTNING AF EARGELS 3.2 PÅSÆTNING AF ØREKROGEN 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET...

Læs mere

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater BRUGSANVISNING RC-DEX Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater SYMBOLER I denne brugsanvisning anvendes følgende symboler: ADVARSEL Beskeder med denne overskrift angiver bivirkninger, potentiel sikkerhedsrisiko

Læs mere

USB ADAPTER WIRELESS 150N

USB ADAPTER WIRELESS 150N USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUGERHÅNDBOG NI-707518 DANSK -PAKKENS INDHOLD 4 -TEKNISKE SPECIFIKATIONER 4 -ANVENDELSESOMRÅDE 4 -INSTALLATION AF HARDWARE 5 -INSTALLATION AF SOFTWAREN 6 -SOFTWARE-HJÆLPEPROGRAM

Læs mere

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s M A N U A L N I - 7 0 7 5 4 7 D A N S K n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Først og fremmest tak, fordi

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening Brugsanvisning RC-Dex fjernbetjening 2 Indhold Din nye Dex fjernbetjening... 4 Tilbehør....7 Batteriinformation...8 Udskiftning af batteri... 9 Anvendelse af fjernbetjeningen... 11 Senderækkevidde....

Læs mere

JABRA SPORT Rox wireless

JABRA SPORT Rox wireless JABRA SPORT Rox wireless Brugervejledning jabra.com/sportroxwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

JABRA stone3. Brugsvejledning. jabra.com/stone3. jabra

JABRA stone3. Brugsvejledning. jabra.com/stone3. jabra JABRA stone3 Brugsvejledning.com/stone3 Indhold 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES HEADSETTET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 4.1 BATTERISTATUS

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Dansk......................... 83 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Kassens indhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhed med kamera og højtalertelefon

Læs mere

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Brugervejledning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri

Læs mere

Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING

Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFOrTEGNELSE VELKOMMEN... 2 JABRA speak 510 OVERSIGT... 3 TILSLUTNING... 5 SÅDAN BRUGES JABRA SPEAK 510.... 8 SUPPORT.... 11 Tekniske specifikationer... 12 1 VELKOMMEN

Læs mere

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Brugervejledning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører

Læs mere

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...6

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

udirect Betjeningsvejledning

udirect Betjeningsvejledning udirect Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Din udirect...1 Oversigt over din udirect...2 Batterioplysninger...4 Tænd eller sluk din udirect...6 At gå med din udirect...7 Indikator Cover...7 Introduktion

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

Calisto P240. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING

Calisto P240. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING Calisto P240 USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner om installation og brug af Plantronics Calisto P240 USBhåndsæt. Læs

Læs mere

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA DRIVE...2 DET KAN DIN JABRA DRIVE...3 SÅDAN TRYKKER DU PÅ KNAPPERNE...4 DET BETYDER LYSINDIKATORERNE...4 KOM GODT I GANG...5 OPLADNING

Læs mere

SOUNDGATE 2 BRUGERVEJLEDNING

SOUNDGATE 2 BRUGERVEJLEDNING SOUNDGATE 2 BRUGERVEJLEDNING 2 Tillykke med din nye SoundGate 2. SoundGate 2 giver dig mulighed for trådløst at forbinde dine høreapparater med en bred vifte af lydkilder via Bluetooth. Om du kommunikerer

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 1 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i

Læs mere

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style Brugsvejledning jabra.com/style INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 5. SÅDAN TILSLUTTES HEADSETTET...

Læs mere

Jabra EASYGO USER MANUAL

Jabra EASYGO USER MANUAL USER MANUAL indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 OM DIT JABRA EASYGO........................................ 2 HEADSETTETS FUNKTIONER...................................

Læs mere

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 4

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 4 B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 4 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i k at i o n e r 5 A n

Læs mere

MDA200. Audioomskifter. Brugervejledning

MDA200. Audioomskifter. Brugervejledning MDA200 Audioomskifter Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 MDA200 Grundlæggende funktioner 5 Tilbehør 6 Tilslut dit headset 7 Fastnettelefon: Tilslutning og opkald 8 Bordtelefon (standard)

Læs mere

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Brugsvejledning jabra.com/revowireless 1. Velkommen...3 2. OVERSIGT... 4 3. sådan bæres det...5 3.1 Justerbart i højden 3.2 sammenklappelige hængsler 4. sådan oplades det...7 4.1 Batteristatus

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

BRUGSANVISNING FM+DEX

BRUGSANVISNING FM+DEX BRUGSANVISNING FM+DEX PAKKENS INDHOLD FM+DEX Oplader Jack-til-jack-kabel Halsslyngeantenne (to længder) Clips Klik-på-modul Brugsanvisning 2 INDHOLD SYMBOLER...................................... 4 DIN

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14 HEART RATE MONITOR DK Zone Indicator KCAL More Information www.sigma-qr.com PC 26.14 1 DANSK Indhold 1 Oversigt over display, knapfunktioner og navigation 3 2 Indstillinger 8 3 Træning med PC 26.14 15

Læs mere

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUGER VEJLEDNING VELKOMMEN PAKKENS INDHOLD Velkommen til Plantronics' familie af headsetprodukter. Plantronics tilbyder en lang række produkter - fra opgave- og

Læs mere

Plantronics DA80 lydprocessor. Brugervejledning

Plantronics DA80 lydprocessor. Brugervejledning Plantronics DA80 lydprocessor Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Strøm 4 Plantronics Spokes-software 5 Installer Plantronics Hub 5 Start Hub 5 Hub-faner 5 Brug dit headset 6 Besvar, afslut og foretag

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Stone Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK...2 OM DIT JABRA STONE HEADSET...2 DET KAN DIT HEADSET...2 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...5 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING

Læs mere

Jabra motion UC Jabra motion UC+

Jabra motion UC Jabra motion UC+ Jabra motion UC Jabra motion UC+ BRUGERVEJLEDNING jabra.com/motionuc 1. Velkommen... 4 2. OVERBLIK over headsettet... 5 2.1 rejse- & opladningssæt (kun (Jabra motion uc+) 2.2 jabra LINK 360 3. hvordan

Læs mere

Brugervejledning. SmartWatch 2 SW2

Brugervejledning. SmartWatch 2 SW2 Brugervejledning SmartWatch 2 SW2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 Opladning... 3 Sådan tænder og slukker du... 4 Opsætning af SmartWatch 2...4 Håndledsrem... 6 De grundlæggende

Læs mere

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM DIT...2 HEADSETTETS FUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING AF HEADSETTET MED TELEFONEN....5

Læs mere

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap.

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap. Bernafon SoundGate SoundGate Quick Guide Volumenkontrol og programvalg Telefonknap Musik/audioknap Bluetooth -knap Batteriindikator Denne guide er kun en kort præsentation. Vigtigt: SoundGate anvender

Læs mere

BackBeat 100-serien. Brugervejledning

BackBeat 100-serien. Brugervejledning BackBeat 100-serien Brugervejledning Indhold Oversigt over headset 3 Vær på den sikre side 3 Parring 4 Parring 4 Parringstilstand 4 Grundlæggende funktioner 5 Tænd eller sluk 5 Juster volumen 5 Besvar

Læs mere

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CLIPPER + Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA CLIPPER...2 DETTE GØR JABRA CLIPPER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF JABRA CLIPPER...4 TÆND/SLUK FOR DIT JABRA CLIPPER....4

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

7500/7600 HURTIGINSTALLATIONSVEJLEDNING

7500/7600 HURTIGINSTALLATIONSVEJLEDNING 7500/7600 HURTIGINSTALLATIONSVEJLEDNING Læs denne HURTIGINSTALLATIONSVEJLEDNING, før du tager P-touch i brug. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger. Brugervejledningen findes på cd-rom'en, der

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth Remote with Handset Function BRH10

Brugervejledning. Bluetooth Remote with Handset Function BRH10 Brugervejledning Bluetooth Remote with Handset Function BRH10 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af Bluetooth -fjernbetjeningen...5

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUGERHÅNDBOG NI-707521

BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUGERHÅNDBOG NI-707521 BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUGERHÅNDBOG NI-707521 DANSK PAKKENS INDHOLD 5 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 5 ANVENDELSESOMRÅDE 6 INSTALLATION AF HARDWARE 6 ROUTER-KONFIGURATION 9 WPS 14 CE/FCC 16

Læs mere

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen.

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen. Produktoplysninger 1 12 V-stik 2 Mikrofontilslutning 3 Venstre tast 4 Funktionsindikator (blå/rød) 5 Opkaldsknap 6 + lydstyrkeknap Bilsæt Mikrofon Kort mikrofon 7 - lydstyrkeknap 8 Højtaler 9 Tænd/sluk-knap

Læs mere

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING TM Calisto P240-M USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner om installation og brug af Plantronics Calisto P240-M USB-håndsæt.

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Dansk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Læs mere

Jabra CRUISER2. Brugervejledning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra

Jabra CRUISER2. Brugervejledning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra Jabra CRUISER2 VOL - VOL + MUTE jabra Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 Om...2 DET KAN DIN Speakerphone...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIN Speakerphone...4 TÆND/SLUK FOR Din speakerphone....5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Jabra. Speak 710. Brugervejledning

Jabra. Speak 710. Brugervejledning Jabra Speak 710 Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Hvad er Moto? bring happiness to life. Lamperne Trykfølsomt område

Hvad er Moto? bring happiness to life. Lamperne Trykfølsomt område Brugermanual 1 bring happiness to life Hvad er Moto? Moto fliserne er et redskab til fysisk leg. De indgår under produktkategorien Playware, der kombinerer robotteknologi med leg, for at skabe produkter

Læs mere

Set forfra. Optagelsesindikator. Landskab/ makrofokus

Set forfra. Optagelsesindikator. Landskab/ makrofokus Set forfra DANSK Landskab/ makrofokus Objektiv Optagelsesindikator Mikrofon (mono) Infrarød modtager Eksternt (stereo) mikrofonstik, 3,5 mm A/V-udgang HDMI -udgang Jævnstrømstik, 5 V Batterirum Få mest

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Jabra M5390 Multiuse Quick Guide - Telefonsamtale

Jabra M5390 Multiuse Quick Guide - Telefonsamtale Tillykke med dit nye Multiuse headset! For at du kan få mest mulig glæde af dit nye Jabra headset, har vi lavet denne guide. Guiden fortæller, hvordan du i dagligdagen foretager og modtager opkald via

Læs mere

RUBY XL HD HD Håndholdt Video Forstørrelse Brugermanual. 440619-001 Rev. B

RUBY XL HD HD Håndholdt Video Forstørrelse Brugermanual. 440619-001 Rev. B RUBY XL HD HD Håndholdt Video Forstørrelse Brugermanual 440619-001 Rev. B Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com. Copyright

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere