7500/7600 HURTIGINSTALLATIONSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7500/7600 HURTIGINSTALLATIONSVEJLEDNING"

Transkript

1 7500/7600 HURTIGINSTALLATIONSVEJLEDNING Læs denne HURTIGINSTALLATIONSVEJLEDNING, før du tager P-touch i brug. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger. Brugervejledningen findes på cd-rom'en, der følger med PT-7500/7600. Opbevar HURTIGINSTALLATIONSVEJLEDNING et praktisk sted, så du nemt kan slå op i den, hvis det bliver nødvendigt.

2 DANSK Overensstemmelseserklæring (Kun Europa) Vi, BROTHER INDUSTRIES, LTD. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, , Japan, erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2004/108/EF og 2005/32/EF. DANSK Adapteren AD-18ES er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2006/95/EF. Overensstemmelseserklæringen findes på vores webside. Gå til -> vælg område (f.eks. Europe) -> vælg land -> vælg din model -> vælg Manualer -> vælg Overensstemmelseserklæring (*Vælg sprog efter behov). Bemærkning om indsamling og offentliggørelse af oplysningerne i brugsanvisningen Denne brugsanvisning er udarbejdet og udgivet af Brother Industries Ltd. og omfatter beskrivelser af og specifikationer for det nyeste produkt. Indholdet i brugsanvisningen og specifikationerne for produktet kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til at ændre specifikationer og indhold i brugsanvisningen uden varsel og kan ikke drages til ansvar for eventuelle skader (herunder følgeskader), der måtte opstå som følge af de angivne oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, typografiske og andre fejl i brugsanvisningen. Varemærker Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd Brother Industries Ltd. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Navnene på anden software eller andre produkter i dette dokument er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører de respektive firmaer, der har udviklet dem. 1

3 INDEN P-TOUCH TAGES I BRUG Tak, fordi Du har valgt PT-7500/7600. Din nye P-touch er let at betjene. Labelsystemet indeholder mange funktioner, der gør det til en leg at lave professionelle labels af høj kvalitet. Det er let af lave labels med de foruddefinerede labellayout, men redigeringsprogrammet til P-touch indeholder også avancerede funktioner til formatering af labels, blokformater, stregkoder og automatisk nummerering. Sikkerhedsforanstaltninger Vigtige bemærkninger om sikkerhed er markeret med forskellige symboler, så ulykker og skader på udstyret kan undgås. Symbolerne betyder følgende: ADVARSEL Beskriver, hvordan man undgår at komme til skade. FORSIGTIG Beskriver, hvordan man undgår at beskadige P-touch. Der bruges følgende symboler i brugsanvisningen: Handling IKKE tilladt Undgå at stænke på produktet, og dyp det IKKE i vand. Obligatorisk handling Sikkerhedsadvarsel Produktet må IKKE skilles ad. Produktet må IKKE berøres visse steder. Frakobling Advarsler om risiko for elektrisk stød 2

4 ADVARSEL Genopladelige batterier (kun til P-touch 7600) Følg disse retningslinjer for at undgå brand, varme, beskadigelse og elektrisk stød. Brug ikke denne P-touch med genopladelige batterier ud over dem, der er specificeret. For at oplade de genopladelige batterier skal du sætte dem i P-touch og herefter bruge AD-18ES, der er specielt designet til denne P-touch. Anbring ikke de genopladelige batterier i andet udstyr end P-touch. Slut den ikke direkte til en strømforsyning, bilcigarettænder eller stikkontakt. Udsæt ikke de genopladelige batterier eller P-touch med de genopladelige batterier for tryk, varme eller en elektrisk ladning (f.eks. en ovn eller mikrobølgeovn, tørretumbler, højspændingsudstyr eller elektromagnetisk komfur). Placer ikke de genopladelige batterier eller P-touch med de genopladelige batterier i nærheden af ild eller på et sted, der udsættes for varme eller høje temperaturer (f.eks. i nærheden af åben ild eller ovn, i solen eller på et sted, hvor temperaturen er 60 C eller derover, f.eks. i en varm bil). De genopladelige batterier må ikke blive våde. De genopladelige batteriers poler eller P- touch med de genopladelige batterier må ikke kortsluttes med f.eks. en metalgenstand. De genopladelige batteriers yderste lag må på ingen måde gennembrydes. Sørg for at undgå beskadigelse af de genopladelige batterier eller P-touch med de genopladelige batterier. Undlad at ændre eller adskille de genopladelige batterier eller printeren med de genopladelige batterier. Undlad at ændre eller adskille de genopladelige batterier eller P-touch med de genopladelige batterier. Anvend ikke beskadigede eller deformerede genopladelige batterier. Brug dem ikke i korroderende omgivelser (f.eks. udsat for saltholdig luft eller saltholdigt vand eller syreholdig, alkalisk eller ætsende gas). Isæt, eller fjern ikke de genopladelige batterier, når lysnetadapteren er tilsluttet. Lysnetadapter Følg disse retningslinier for at undgå risiko for brand, elektrisk stød eller driftsfejl. Brug kun den lysnetadapter (AD-18ES), som er fremstillet specielt til P-touch. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre en ulykke eller beskadigelse. Brother påtager sig intet ansvar for ulykker eller skader, der opstår som følge af, at der ikke bruges den specificerede lysnetadapter. Frakobl straks strømkablet, og stop brugen af maskinen under tordenvejr. Der kan være risiko for elektrisk stød fra lyn. Rør ikke ved lysnetadapteren eller strømstikket med våde hænder. Brug ikke lysnetadapteren i omgivelser med meget høj luftfugtighed, f.eks. i et badeværelse. En beskadiget netledning må ikke bruges. Overbelast ikke stikkontakten. Anbring ikke tunge genstande på netledningen eller -stikket. Ledning og stik må heller ikke beskadiges eller ændres på anden måde. Ledningen må ikke bukkes eller trækkes ud med magt. Undgå at tabe, slå på eller på anden måde beskadige P-touch. Kontrollér, at stikket er sat korrekt I stikkontakten. Brug ikke en stikkontakt, der sidder løst. DANSK 3

5 ADVARSEL Batterier (alkaliske/genopladelige) Følg disse retningslinjer for at undgå, at batterierne bliver utætte eller beskadigede. Brug ikke metalgenstande som en pincet eller kuglepen af metal, når batterierne skal udskiftes. Undlad at oplade batteriet i omgivelser med høj temperatur. Batteriet må ikke brændes, opvarmes eller skilles ad. Hvis der kommer batterivæske på huden eller tøjet, skal de pågældende steder vaskes grundigt med rent vand. Batterivæske er skadelig for huden. Hvis batterierne bliver utætte, skal du sørge for, at væsken ikke kommer i kontakt med øjnene, da dette kan medføre synstab. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, skylles øjnene med rent vand, og der skal straks søges lægebehandling. Hvis batterierne begynder at afgive lugt, overophede, blive misfarvede eller ændre form, eller der opstår enhver anden forandring i forbindelse med brug eller opbevaring, udtages og kasseres batterierne øjeblikkeligt. P-touch Følg disse retningslinier for at undgå brand, skade, elektrisk stød og kvælning. P-touch må under ingen omstændigheder blive våd. Rør ikke ved metaldele nær printhovedet. Printhovedet bliver meget varmt, når maskinen er i brug, og det tager et stykke tid, før det er kølet af. Rør ikke ved det direkte med hænderne. Printhoved Brug ikke P-touch-enheden med fremmedlegemer i den. Hvis vand, metalgenstande eller fremmedlegemer trænger ind i P-touch-enheden, skal du frakoble lysnetadapteren, fjerne batteriet og kontakte forhandleren, hvor enheden blev købt, eller dit lokale, autoriserede servicecenter. Rør ikke ved kniven på tapeafskæreren. Forsøg aldrig at skille P-touch ad. Hvis P- touch skal efterses, justeres eller repareres, skal Du i stedet kontakte den forretning, hvor Du købte P-touch, eller et lokalt autoriseret servicecenter. Der bruges plastikposer til emballering af din maskine. Opbevar poserne i sikker afstand fra spædbørn og børn for at undgå risikoen for kvælning. Frakobl lysnetadapteren, og tag batteriet ud med det samme. Du må ikke bruge enheden, hvis du bemærker en unormal lugt, varme, misfarvning deformering eller andet unormalt, mens enheden er i brug eller opbevares. Undgå tab af eller stød til maskinen for at forhindre beskadigelse. 4

6 FORSIGTIG Tapeafskærer Følg disse retningslinier for at undgå personskader og skader på P-touch. Dækslet til tapekassetterummet må ikke åbnes under betjening af prægemaskinen. Lysnetadapter Hvis du ikke bruger P-touch i en længere periode, skal du koble lysnetadapteren fra strømforsyningen og P-touch, så batteriet ikke bliver utæt eller aflades. Tapeafskæreren kan ikke tåle et for voldsomt tryk. Hold altid om stikket, når netledningen tages ud af stikkontakten. Batterier (alkaliske/genopladelige) Følg disse retningslinier for at undgå lækage, varme eller udsivning fra batterier. Bland ikke nye og gamle batterier. Kontroller, at batterierne er korrekt isat. DANSK Bland ikke alkalinebatterier med andre typer batterier. Batteriet må ikke blive vådt. P-touch Følg disse retningslinier for at undgå personskader og skader på P-touch. Anbring P-touch på et fladt og stabilt underlag, f.eks. et skrivebord. Opbevar din P-touch uden for børns rækkevidde, når bagdækslet er åbent. Tape Hvis du ikke bruger P-touch i en længere periode, skal du udtage batteriet, så det ikke bliver utæt eller aflades. Placer ikke tunge genstande oven på din P-touch. Tryk ikke på LCD-skærmen. Afhængigt af opbevaringsstedet, materialet og omgivelserne kan labels gå løs fra arket eller sidde fast, så de ikke kan fjernes, ligesom farven på labels kan ændre sig eller smitte af. Inden en label bruges, skal omgivelserne og materialet kontrolleres. Hukommelse Alle data, der er gemt i hukommelsen, går tabt, hvis der opstår driftsfejl på P-touch, hvis den skal repareres, eller hvis batteriet aflades. Hvis der slukkes for strømmen i mere end to minutter, slettes alle tekst- og formateringsindstillinger. Hvis der er tekstfiler gemt i hukommelsen, slettes de også. 5

7 Generelle forholdsregler Undlad at bruge P-touch på nogen måde eller til noget formål, som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning. Dette kan medføre ulykker eller beskadigelse af maskinen. Sæt ikke fremmedlegemer i tapeåbningen, stikket til lysnetadapteren eller USBporten (kun til PT-7600) osv. Rør ikke ved printhovedet med fingrene. Brug noget blødt (f.eks. vat) til rengøring af printerhovedet eller brug rensetapen TZ-CL4 (ekstra tilbehør) til rengøring af printerhovedet. Rens aldrig maskinen med alkohol eller andre organiske opløsningsmidler. Brug en blød, tør klud. Placer ikke P-touch-enheden/batteriet i direkte sollys eller regn, i nærheden af radiatorer eller andre varme apparater eller på steder, der udsættes for ekstremt høje eller lave temperaturer (f.eks. på instrumentbrættet eller bag i bilen), høj luftfugtighed eller støvede områder. Lad ikke gummi eller vinyl ligge på maskinen i længere tid, da maskinen ellers kan blive plettet. Afhængigt af miljøforholdene og de anvendte indstillinger, kan visse tegn eller symboler være svære at læse. Benyt kun Brother TZ-tape i denne maskine. Brug ikke tape uden -mærket. Undgå at trække i eller trykke på tapen i kassetten. Det kan føre til beskadigelse af tapekassetten eller P-touch. Forsøg ikke at udskrive labels ved hjælp af en tom tapekassette eller uden en tapekassette i P-touch. Det beskadiger printhovedet. Kontrollér at frigørelsesarmen er oppe, når bagdækslet lukkes. Bagdækslet kan ikke lukkes, hvis frigørelsesarmen er trykket ned. Forsøg ikke at skære tapen under udskrivning eller indfødning, da dette vil beskadige tapen. Det anbefales at bruge det USB-kabel, som P-touch leveres med. Hvis der anvendes et andet USB-kabel, skal det være af god kvalitet. (kun til PT-7600). Pas på ikke at ridse cd en. Anbring ikke cd en et sted, hvor den udsættes for høje eller lave temperaturer. Anbring ikke tunge genstande på cd en, og bøj den ikke (kun til PT-7600). Softwaren på cd en er beregnet til anvendelse sammen med P-touch, og kan installers på mere end én pc (kun til P-touch 7600). Det anbefales, at Du læser brugsanvisningen, inden P-touch tages i brug. Opbevar derefter brugsanvisningen i nærheden af maskinen, så den er let at slå op i, hvis det bliver nødvendigt. 6

8 Generel beskrivelse Set ovenfra og set nedenfra DANSK Set ovenfra Display Tapeafskærer Tastatur Stik til lysnetadapter USB-port (kun til PT-7600) Bagdæksel Udløsningshåndtag Batterirum Printhoved Tapekassetterum Tapeudføringsrille Set nedenfra 7

9 Tastatur og LCD-skærm PT-7600 vises her G H E F D CB A Q P O I J N K L M 1 Venstrejustering af tekst 2 Centreret tekstjustering 3 Højrejustering af tekst 4 Lige tekstmargener 5 Fed tekst 6 Kontur tekst 7 Kursiv tekst 8 Ramme 9 Indikator for lavt batteriniveau 0 Bloknummer A Indstilling af labeltypen B Breddeindstilling C Breddeindstilling D Længdeindstilling E Caps-tilstand F Insert-tilstand G Shift-tilstand H Code-tilstand I Strømafbrydertast J Tilbage-tast K Piletaster L Retur-tast M Global formateringstast N PF-taster (PT-7600) Tasterne Auto Format (PT-7500) O Feed-tast P Print-tast Q Label Type 8

10 Baggrundsbelysning Tryk på g og f for at tænde eller slukke baggrundslyset. Belysningen er slået til som standard (TIL). Det sparer strøm, hvis baggrundsbelysningen er slået fra. DANSK Strømforsyning P-touch kan tilsluttes strømforsyning på to eller tre måder. Lysnetadapter Batterier Batteripakke* PT PT-7600 *Den genopladelige batteripakke er et forbrugsprodukt. Der er ingen garanti, der dækker dens forringelse under opbevaring. Brug den strømforsyning, der bedst opfylder dine behov. Læs følgende for at få oplysninger om de enkelte strømforsyningsenheder. Lysnetadapter Tilslutning af lysnetadapteren Når der udskrives et stort antal labels eller labels, der indeholder en stor mængde tekst, kan det være nyttigt at slutte P-touch-enheden til en stikkontakt vha. lysnetadapteren. 9

11 Bemærkninger om lysnetadapteren Benyt kun den lysnetadapter, der er designet til denne maskine. Hvis du ikke vil bruge denne P-touch i en længere periode, skal du afbryde tilslutningen af lysnetadapteren. Når strømmen er slået fra, slettes al tekst i displayet og i hukommelsen. Batterier Installation af batterier Denne maskine er designet, så du kan udskifte batterier på en hurtig og let måde. Når batterierne er installeret, kan du benytte denne kompakte og bærbare maskine overalt. Bemærkninger om batterier Denne P-touch-enhed kræver seks batterier i AA-størrelse (LR6). Genopladelige (Ni-MH)-batterier kan bruges i stedet for seks alkaliske batterier. De genopladelige batterier kan ikke genoplades ved at lade dem blive i P-touch-enheden med lysnetadapteren tilsluttet. Genoplad i stedet batterierne ved hjælp af en batterioplader, der er beregnet specielt til den anvendte type genopladelige batterier. Hvis du ønsker flere oplysninger om de genopladelige batterier, skal du se i de instruktioner, der fulgte med dem. Undgå at bruge følgende batterityper for at undgå, at batteriet lækker eller beskadiges: Mangan-batterier En kombination af nye og brugte batterier En kombination af forskellige batterityper (alkaliske, og Ni-MH), forskellige producenter eller forskellige modeller En kombination af genopladede og uopladede batterier 10

12 Sørg for at sætte batterierne i, så polerne peger i den rette retning. Når batterierne er installeret, bestemmer P-touch den resterende batterikapacitet under udskrivning og fremføring. Hvis der konstateres lav batterikapacitet, lyser indikatoren for lavt batteriniveau ()). Når det sker, skal du sørge for at udskifte batterierne. Indikatoren for lavt batteriniveau tændes muligvis ikke i nogle tilstande. Sørg for, at P-touch er slukket, før batterierne skiftes. Derudover skal de nye batterier indsættes inden for to minutter, efter de brugte er fjernet, ellers slettes teksten i displayet og evt. tekst, der er gemt i hukommelsen. Hvis du ikke vil bruge denne P-touch i en længere periode, skal du fjerne batterierne. Når strømmen er slået fra, slettes al tekst på displayet og i hukommelsen. DANSK Batteripakke (kun til PT-7600) Maskinen har batteripakke, der gør det muligt for dig at bruge den overalt, når den er opladet, samt en lysnetadapter, som kan anvendes, når den er sluttet til en stikkontakt, når batteriniveauet er lavt. Hvis du ikke bruger den genopladelige batteripakke jævnligt kan du øge dens effektive levetid ved at oplade den hver sjette måned. Installation af de batteripakke 11

13 Opladning af de Batteripakke Sæt stikket på lysnetadapterens ledning i maskinens forbindelsesdel, og sæt lysnetadapterens stik i stikkontakten. Opladningsindikatoren lyser, mens de Batteripakke lader. Det tager ca. tre timer at oplade batterierne. Opladningsindikatoren slukker, når batterierne er helt opladet. Opladningsindikator Udskiftning af de Batteripakke Udskift de batteripakke, når P-touch-enheden kun kan bruges i en kort periode efter genopladning. Batteriernes levetid afhænger af de omstændigheder, hvorunder de bruges, men skal generelt udskiftes efter omtrent et år. Sørg for at udskifte batterierne med de specificerede, batteripakke (BA-7000)

14 Bemærkninger om de Batteripakke Sørg for at bruge den anbefalede lysnetadapter (AD-18ES) Slut lysnetadapteren direkte til P-touch-enheden, og brug den umiddelbart efter, at den er købt, eller når batteriniveauet er lavt. Afbryd strømmen til P-touch-enheden, når de batteripakke installeres eller fjernes. Sørg for at oplade de batteripakke, inden du bruger P-touch-enheden. Når strømforsyningen er under den nominelle spænding, kan det være, at de batteripakke ikke er tilstrækkeligt opladet. Sørg for at oplade de nye, batteripakke i fem timer efter udskiftning. De brugte, batteripakke skal bortskaffes i henhold til lokale regler for bortskaffelse af nikkel-hydridbatterier. DANSK Tapekassetter Installation af en tapekassette Denne maskine er designet, således at du hurtigt og let kan ændre tapekassetter. TZkassetten fås i et bredt udvalg af typer, farver og størrelser til denne maskine, så du kan fremstille etiketter med dine helt egne farvekoder og stilarter. 13

15 Bemærkninger om tapekassetter Før du installerer tapekassetten, skal du kontrollere, at enden af tapen indføres under tapestyrene. Hvis den tapekassette, du vil installere, indeholder et farvebånd, som er løst, skal du bruge fingeren til at dreje tandhjulet i pilens retning på kassetten, indtil farvebåndet er stramt. Tandhjul Ende af taperulle Tapestyr Når du indsætter tapekassetten, skal du kontrollere, at det indvendige farvebånd ikke griber fat i hjørnet af metalstyret. Når du har installeret en tapekassette, skal du trykke en gang på f for at stramme tapen, og tryk derefter på tapeafklipperknappen for at skære det overskydende tape af. Skær altid tapen af, før den fjernes fra maskinen. Hvis der trækkes i tapen, før den skæres af, kan tapekassetten blive beskadiget. Stærkt selvklæbende tape Til ujævne, grove eller glatte overflader anbefaler vi stærkt selvklæbende tape. Selv om det anbefales på instruktionsarket, som følger med kassetten med den stærkt selvklæbende tape, at tapen klippes over med en saks, kan tapeafklipperen på denne P-touch også skære stærkt selvklæbende tape. 14

16 Fleksibel ID-tape I tilfælde, der kræver mere fleksible labels, f.eks. omkring skarpe kanter og cylindriske genstande, anbefaler vi brug af Fleksibel ID-tape. Labels, er der fremstillet af Fleksibelt ID-tape, kan ikke bruges til elektrisk isolering. Når du sætter labels på cylindriske genstande, skal de have en diameter på mindst 3 mm, ellers skal labelen sættes på som et flag, og her skal du benytte labeltypen FLAG. De overlappende ender på labelen eller labelflaget skal være mindst 5 mm lange. Labelen kan falde af cylindriske genstande, hvis genstanden bøjes, efter labelen er sat på. DANSK Overlapning > 5 mm Diameter > 3 mm Overlapning > 5 mm Diameter > 3 mm Flag > 5 mm 15

17 Tænde eller slukke P-touch Tryk på o for at tænde eller slukke P-touch. Hvis P-touch forsynes af lysnetadapteren eller batterierne, vises teksten fra sidste brug, når P-touch tændes igen. Med denne funktion kan du holde en pause i forberedelsen af en label, slukke maskinen og vende tilbage til arbejdet uden at skulle indtaste teksten igen. Uanset om P-touch kører på batterier eller ved hjælp af lysnetadapteren, slukkes den automatisk, hvis du ikke trykker på en tast eller at der er anden aktivitet på maskinen i 5 minutter. Ændring af sprog Sproget i menuer, indstillinger og beskeder kan ændres ved at vælge ENGLISH, FRANÇAIS, ESPAÑOL, PORTUGUÊS, DEUTSCH, NEDERLANDS, ITALIANO, DANSK, SVENSKA, NORSK eller SUOMI. (Standardindstillingen er ENGLISH (engelsk).) 1 Tryk på g, og herefter på Z. 2 Tryk på l eller r, indtil LANGUAGE vises. 3 Tryk på u eller d, indtil den ønskede indstilling vises, og tryk herefter på n. 16

18 Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (For USA Only) Responsible Party : Brother International Corporation 100 Somerset Corporate Boulevard Bridgewater, NJ USA TEL : (908) declares that the product Product Name : Brother P-touch Electronic Labeling System Model Number : PT-7600 This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. Important The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device. Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user s authority to operate the equipment.

19 Trykt i Kina LW

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N 2 Tillykke med din nye RC-N fjernbetjening. Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at justere lydstyrken og skifte program på dine høreapparater. Før RC-N fjernbetjeningen

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk SkillGuide Brugervejledning Dansk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhed, der er designet til at give "real time" og opsummerende feedback på udførelse af HLR. www.laerdal.com Medfølgende dele SkillGuide

Læs mere

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3 Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON Til brug med SoundGate 3 Indholdsfortegnelse Generelle retningslinjer og retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 SoundGate Mikrofon oversigt 9 Sådan virker SoundGate

Læs mere

Brugervejledning. Quick Charger UCH10

Brugervejledning. Quick Charger UCH10 Brugervejledning Quick Charger UCH10 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Anvendelse af Quick Charger...4 Opladning af enheden...4 Juridisk meddelelse...5 Declaration of Conformity for

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10 Brugervejledning Bluetooth -musikmodtager BM10 Indholdsfortegnelse Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Parring og tilslutning...5 Afbrydelse og genoprettelse af forbindelse...6 Smart Connect...7

Læs mere

7500/7600 BRUGSANVISNING

7500/7600 BRUGSANVISNING 7500/7600 BRUGSANVISNING Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. Konformitetserklæring Vi BROTHER INDUSTRIES,

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12 Brugervejledning Opladningsdæksel CP12 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Specifikationer...3 Brug af opladningsdækslet...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske oplysninger...6 2

Læs mere

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning December 2012 440530-001 Rev A Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com. Copyright

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50 Brugervejledning Bluetooth Keyboard BKB50 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Generelt overblik...3 Tastaturoversigt...3 Opladning af tastaturet...4 Sådan tænder og slukker du...5 Introduktion...6 Konfiguration

Læs mere

iwavit Quick Start Guide*

iwavit Quick Start Guide* * Denne manual findes også i andre sprog på www.iwavit.com / Manuals.html TM iwavit Quick Start Guide* Made for iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipod touch (1st and 2nd generation), og ipad Contents iwavit

Læs mere

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING 2 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 Oversigt over TV-adapter 2 9 Installation 11 Sådan aktiveres TV-adapter 2 første

Læs mere

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning Kom godt i gang QL-500 / QL-560 Brugsanvisning Vedligeholdelse og problemløsning Læs og forstå denne vejledning, inden maskinen tages i brug. Vi anbefaler, at du opbevarer vejledningen i nærheden af maskinen

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH20 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Opkald...6 Sådan hører du musik...6 Multipunktteknologi...7 Fejlfinding...7

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Brugervejledning Magnetic Charging Dock Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Brug af den magnetiske opladningsdock...4 Brug af fikseringerne...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske

Læs mere

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater BRUGSANVISNING RC-DEX Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater SYMBOLER I denne brugsanvisning anvendes følgende symboler: ADVARSEL Beskeder med denne overskrift angiver bivirkninger, potentiel sikkerhedsrisiko

Læs mere

Synology Remote. Brugervejledning

Synology Remote. Brugervejledning Synology Remote Brugervejledning Remote08312010 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Overblik over Synology Remote 5 Pakkens indhold 6 Kom i gang 8 Nyd din musik med Synology Remote 11 Specifikationer for

Læs mere

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening Brugsanvisning RC-Dex fjernbetjening 2 Indhold Din nye Dex fjernbetjening... 4 Tilbehør....7 Batteriinformation...8 Udskiftning af batteri... 9 Anvendelse af fjernbetjeningen... 11 Senderækkevidde....

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH60 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Sådan slår du headsettet

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s M A N U A L N I - 7 0 7 5 4 7 D A N S K n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Først og fremmest tak, fordi

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

USB ADAPTER WIRELESS 150N

USB ADAPTER WIRELESS 150N USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUGERHÅNDBOG NI-707518 DANSK -PAKKENS INDHOLD 4 -TEKNISKE SPECIFIKATIONER 4 -ANVENDELSESOMRÅDE 4 -INSTALLATION AF HARDWARE 5 -INSTALLATION AF SOFTWAREN 6 -SOFTWARE-HJÆLPEPROGRAM

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH50 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Stereo Bluetooth Headset...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Oversigt over

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14 HEART RATE MONITOR DK Zone Indicator KCAL More Information www.sigma-qr.com PC 26.14 1 DANSK Indhold 1 Oversigt over display, knapfunktioner og navigation 3 2 Indstillinger 8 3 Træning med PC 26.14 15

Læs mere

BRUGSANVISNING DANSK INDLEDNING KOM I GANG REDIGERING AF EN LABEL UDSKRIVNING AF LABELS FEJLFINDING APPENDIKS STIKORDSREGISTER

BRUGSANVISNING DANSK INDLEDNING KOM I GANG REDIGERING AF EN LABEL UDSKRIVNING AF LABELS FEJLFINDING APPENDIKS STIKORDSREGISTER DANSK BRUGSANVISNING P-touch H00 BRUGSANVISNING Læs denne brugsanvisning, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne brugsanvisning på et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den senere. Besøg

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH80 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Batteristatus...5

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den.

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. 7500 BRUGSANVISNING Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. http://solutions.brother.com/ Overensstemmelseserklæring

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

MW-100 Mobile Printer

MW-100 Mobile Printer Brugsanvisning Generel beskrivelse Betjeningsprocedurer Appendiks, osv. MW-100 Mobile Printer l Læs denne Brugsanvisning, før du bruger printeren. l Vi foreslår, at du opbevarer denne Brugsanvisning på

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 1 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 4

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 4 B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 4 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i k at i o n e r 5 A n

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

Panther. Installationsvejledning. Sendere PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installationsvejledning. Sendere PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installationsvejledning Sendere PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-DA Sprog: Dansk (oversættelse fra engelsk) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Tak fordi du har købt denne massagehynde. Læs denne BRUGSVEJLEDNING grundigt før brug, og vær særlig opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne for at sikre korrekt

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK JC928 OPLADER JPL914, JPL925 BATTERI BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ADVARSEL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER.

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Egenskaber ved Lt408

Egenskaber ved Lt408 Lt408 Quick Guide Egenskaber ved Lt408 Lt408 den robuste industrigeneration indenfor high performance printere med høj opløsningsevne. Lt408 er en brugervenlig printer, der sikrer en høj ydelse og printhastighed

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk Brugsanvisning LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk MagniLink Visus brugsanvisning 7942137a Inden ibrugtagning Vi anbefaler at du

Læs mere

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 DA Brugervejledning a 9 b c d e f g h Dansk 1 Vigtigt Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug,

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

FAQ for jump starteren

FAQ for jump starteren 511025 Før betjening af denne enhed, bør du læse vejledningen omhyggeligt. Denne vejledning vil informere brug af jump starteren, specifikationer og korrekte procedurer, sikkerheds-, advarsels- og andre

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

SOUNDGATE 2 BRUGERVEJLEDNING

SOUNDGATE 2 BRUGERVEJLEDNING SOUNDGATE 2 BRUGERVEJLEDNING 2 Tillykke med din nye SoundGate 2. SoundGate 2 giver dig mulighed for trådløst at forbinde dine høreapparater med en bred vifte af lydkilder via Bluetooth. Om du kommunikerer

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

BRUGSANVISNING FM+DEX

BRUGSANVISNING FM+DEX BRUGSANVISNING FM+DEX PAKKENS INDHOLD FM+DEX Oplader Jack-til-jack-kabel Halsslyngeantenne (to længder) Clips Klik-på-modul Brugsanvisning 2 INDHOLD SYMBOLER...................................... 4 DIN

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere