Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use."

Transkript

1 Brugervejledning T250i

2 Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige tilbud på Besøg for at få produktsupport. Vejledende symboler Følgende vejledende symboler vises i denne brugervejledning: > Brug navigeringstasten til at rulle og vælge. Tryk navigeringstasten op. Tryk navigeringstasten ned. Tryk navigeringstasten til venstre. Tryk navigeringstasten til højre. Bemærk Tip Advarsel Angiver, at en tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Alle menuer er muligvis ikke tilgængelige på din telefon. Kontakt din netoperatør for at få flere oplysninger. 2

3 Klargør telefonen Sådan isættes SIM-kortet og batteriet 1 Tag batteridækslet af. Sæt SIM-kortet i dets holder med kontakterne nedad. 2 Isæt batteriet, så etiketsiden vender opad, og stikkene vender mod hinanden. Sæt batteridækslet på igen som vist på billedet. Tving ikke batteridækslet på plads. Lad batteridækslet glide forsigtigt på telefonen, og luk det. 3

4 Oplad batteriet 2,5 t. 1 Telefonbatteriet er delvist opladet, når du køber det. Slut opladeren til telefonen. Det tager ca. 2,5 timer at oplade batteriet helt. Tryk på en tast for at tænde skærmen. 2 Vip stikket opad for at fjerne opladeren. Du kan bruge telefonen under opladning. Du kan oplade batteriet i mere eller mindre end 2,5 timer. Afbrudt opladning beskadiger ikke batteriet. 4

5 Tænd telefonen 1 Tryk på og hold nede. 2 Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt. Vælg Slet for at rette fejl. 3 Vælg OK. 4 Vælg et sprog. 5 Indtast klokkeslættet og datoen, og vælg Gem. Sådan slukker du telefonen Tryk på og hold nede. Standby Navnet på operatøren vises på skærmen, når du har tændt telefonen og indtastet din PIN-kode. Dette kaldes standby. Du kan nu foretage og modtage opkald. 5

6 SIM og PIN SIM-kort SIM-kortet (Subscriber Identity Module), som du får fra din netoperatør, indeholder oplysninger om dit abonnement. Sluk altid telefonen, og fjern opladeren, før du isætter eller fjerner SIM-kortet. Du kan gemme kontakter på SIM-kortet, før du tager det ud af telefonen. Kontakter kan også gemmes i telefonens hukommelse. Se Kontakter på side 17. PIN-kode Der kræves en PIN-kode (Personal Identification Number) for at aktivere telefonens tjenester. Din PIN-kode leveres af netoperatøren. Hvert ciffer i PIN-koden vises som en *, medmindre den starter med et nødopkaldsnummer, f.eks Du kan ringe til et nødopkaldsnummer uden at angive en PIN-kode. Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode tre gange i træk, vises PIN spærret. Tast PUK-koden, ope ratøren gav dig. Du kan låse telefonen op ved at indtaste din PUK-kode (Personal Unblocking Key). 6

7 Menuoversigt Ekstra Internet FM-radio Kalender Timer Stopur Regnemaskine Mine filer Mine spil Tag billede Kamerabill. Diasshow Webside Bogmærker Gå til URL Rediger bogmærke Vis billeder Push-adgang Push-indbakke Slet cache Internetprofil Kamera Beskeder Alarmer SMS MMS Indstillinger Opkald Kontakter Indstillinger Opkaldsliste Tid og beløb Opkaldsindst. Vis kontakter Find kontakt Tilføj kontakt Mit nummer Talemeddelelse Slet kontakter Hurtigkald Kopier alle kontakter Send kontakter Indstillinger Lyde og alarmer Baggrund Tema Tid og dato Sprog Vælg net Infrarød port Avanceret Telefonstatus Nogle menuer og ikoner i dette dokument kan variere afhængigt af operatør, net og abonnement. 7

8 Telefonoversigt Stik til håndfri stereo og batterioplader Infrarød port Lydstyrketaster Navigeringstast med genveje. Valgtast Opkaldstast Afslut opkaldtast/ afbrydertast Tastelås 8

9 Netdækning Netdækning Batteristatus Netsøjlerne viser styrken af GSM-nettet i dit område. Prøv at gå til et andet sted, hvis du har problemer med at ringe op, og netdækningen er dårlig. Intet net betyder, at du ikke er inden for et nets rækkevidde. = God netdækning = Gennemsnitlig netdækning Batteristatus = Telefonbatteriet er helt opladet = Telefonbatteriet er afladet 9

10 Skærmikoner Disse ikoner kan vises på skærmen. Ikon Beskrivelse Batteriikon. Et helt grønt ikon betyder, at batteriet er helt opladet Du har mistet et opkald Viderestil opkald er aktiveret Telefonen er indstillet til lydløs Tastaturet er låst Du har modtaget en ny SMS Du har modtaget en ny MMS En alarm er aktiveret Igangværende opkald Højttaleren er slået til FM-radioen spiller Den infrarøde port er aktiveret 10

11 Genveje Fra standby kan du bruge navigeringstasterne til at gå direkte til en funktion: Tryk på for at skrive en SMS eller MMS. Tryk på for at gå til kameraet. Tryk på for at afspille FM-radio. Tryk på for at gå til dine kontakter. Sådan navigerer du i menuerne 1 Vælg Menu i standby. 2 Tryk på,,,, og vælg en menu. Sådan går du et niveau tilbage imenuen Vælg Tilbage. Sådan vender du tilbage til standby Tryk på. Sådan låses tastaturet Tryk på, og vælg Lås taster. Sådan låses tastaturet op Tryk på, og vælg Lås op. Sådan indstiller du telefonen til lydløs Tryk på og hold nede. Sådan ringer du til din talemeddelelsestjeneste Tryk på og hold nede. 11

12 Opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et netområde. Sådan foretager du et opkald 1 Indtast områdenummeret og telefonnummeret fra standby. 2 Tryk på. Sådan afslutter du et opkald Tryk på. Sådan besvarer du et opkald Tryk på. Sådan afviser du et opkald Tryk på. Sådan slår du ringesignalet fra, når du modtager et opkald Vælg Lydløs for at slå ringesignalet fra uden at besvare opkaldet. Sådan slår du højttaleren til under et opkald Vælg Indstill. > Slå højttaler til. Hold ikke telefonen op til øret, når du bruger højttaleren. Dette kan skade din hørelse. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald Tryk på eller. 12

13 Sådan foretages internationale opkald 1 Tryk på og hold nede i standby, indtil tegnet + vises på skærmen. 2 Indtast landekode, områdenummer (uden indledende nul) og telefonnummer. 3 Tryk på. Sådan viser du et mistet opkald Vælg Oplysninger, når Mistede opkald vises. Hvis du vil kalde et nummer op, skal du gå til nummeret og trykke på. Opkaldsliste Du kan få vist oplysninger om nye opkald. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 Tryk på i standby. 2 Rul til navnet eller nummeret, og tryk på. Sådan sletter du et nummer fra opkaldslisten 1 Tryk på i standby. 2 Rul til navnet eller nummeret, og vælg Indstill. > Slet > Ja. Selvom tastaturet er låst, kan der godt foretages opkald til det internationale nødopkaldsnummer. 13

14 Kamera Telefonen har et digitalkamera, som du kan bruge til at tage billeder, der kan gemmes eller sendes. Billeder taget med kameraet gemmes i Kamerabill. Formatet er JPEG. Billeder, der er overført via MMS'er, internettet eller den infrarøde port, gemmes i Mine billeder. Sådan aktiverer du kameraet og tager et billede 1 Tryk på i standby. Du kan få motivet vist på telefonens skærm. 2 Vælg Tag billede for at tage billedet. 3 Vælg Gem eller Slet. Sådan gemmer du et billede Tag et billede, og vælg Gem. Sådan sletter du et billede 1 Vælg Menu > Kamera > Kamerabill. i standby. 2 Rul til et billede, og vælg Vis. 3 Vælg Indstill. > Slet > Ja. Sådan sender du et kamerabillede som MMS 1 Vælg Menu > Kamera > Kamerabill. i standby. 2 Rul til et billede, og vælg Vis. 3 Vælg Indstill. > Send medd. > Indstill. > Send. 4 Indtast Telefonnr: eller -adresse, og vælg OK > Send. Se Sådan sender du et kamerabillede ved hjælp af IR på side

15 Meddelelser SMS'er Du skal have et servicecenternummer, som leveres af tjenesteudbyderen og er gemt på SIM-kortet. Du skal muligvis indtaste nummeret selv. Se Fejlfinding på side 36. Se Indtastning af tekst på side 23. Sådan skriver og sender du en SMS 1 Tryk på i standby. 2 Vælg SMS. Skriv en SMS, og vælg Indstill. > Send medd. 3 Vælg en indstilling. 4 Vælg Indstill. > Send medd. Sådan viser du en modtaget SMS 1 Ny meddelelse modtaget vises. Vælg Vis. 2 Rul til den ulæste SMS, og vælg Læs. 3 Hvis du vil vise SMS'er, der er gemt i indbakken, skal du vælge Menu > Beskeder > SMS > Indbakke. Sådan får du vist leveringsstatus for en sendt meddelelse 1 Vælg Menu > Beskeder > Indstillinger > Leveringsrapport i standby. 2 Vælg Til. Du vil få besked, når en meddelelse er blevet leveret. 15

16 MMS'er MMS'er kan indeholde tekst, lyd og billeder. De sendes via MMS til en mobiltelefon. Du skal have de rigtige internetindstillinger på din telefon for at kunne bruge denne funktion. Se Internet på side 32. Sådan oprettes en MMS 1 Tryk på i standby. 2 Vælg MMS'er > Indstill., og vælg en indstilling, du vil bruge til meddelelsen. Sådan sendes en MMS 1 Vælg Indstill. > Send medd., når SMS'en er skrevet. 2 Vælg at sende MMS'en til et Telefonnr: eller en -adresse. Afsenderens og modtagerens telefon skal have abonnementer, der understøtter MMS'er. 16

17 Kontakter Du kan gemme kontakter i telefonhukommelsen eller på SIM-kortet. Du kan kopiere kontakter fra telefonhukommelsen til SIM-kortet eller fra SIM-kortet til telefonhukommelsen. Se Indtastning af tekst på side 23. Sådan tilføjer du en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter > Tilføj kontakt i standby. 2 Vælg Gem på SIM eller Gem i telefonen. 3 Indtast navnet, og vælg Indstill. > OK. 4 Rul til ikonet under navnet. 5 Indtast nummeret, og vælg OK. 6 Vælg Gem kontakt. Du kan indtaste tegnet + og landekoden sammen med alle numre i telefonbogen. De kan derefter bruges i udlandet og hjemme. Se Sådan foretages internationale opkald på side 13. Sådan ringer du til en kontakt 1 Tryk på i standby. 2 Rul til eller indtast de første par bogstaver af kontaktens navn. 3 Tryk på. 17

18 Sådan redigeres en kontakt 1 Tryk på i standby. 2 Rul til kontakten, og vælg Vælg > Indstill. > Rediger. 3 Rediger oplysningerne, og vælg Indstill. > Gem kontakt. Sådan sletter du en kontakt 1 Tryk på i standby. 2 Rul til kontakten, og vælg Vælg > Indstill. > Slet kontakt. Sådan kopierer du alle kontakter til SIM-kortet Vælg Menu > Kontakter > Kopier alle kontakter > Kopier alt til SIM i standby. Sådan viser du dit eget telefonnummer Vælg Menu > Kontakter > Mit nummer i standby. 18

19 Hukommelse til kontakter Det antal poster, du kan gemme i Kontakter, afhænger af SIM-kortets kapacitet. Sådan kontrollerer du status for hukommelsen til kontakter Vælg Menu > Kontakter > Indstillinger > Hukommelsesstatus i standby. Hurtigopkald Med hurtigopkald kan du vælge ni kontakter, som du kan ringe hurtigt til. Kontakterne kan gemmes i position 2-9. Position 1 er som standard indstillet til nummeret på din talemeddelelsestjeneste. Sådan føjer du kontakter til hurtigopkaldsnumre 1 Vælg Kontakt > Hurtigkald i standby. 2 Vælg et positionsnummer. 3 Vælg en kontakt. Sådan ringer du hurtigt op Tryk på positionsnummeret i standby, og tryk på. 19

20 FM-radio Sådan kan du høre FM-radio 1 Slut det håndfri sæt til telefonen. 2 Tryk på i standby. Sådan betjener du radioen Tryk på eller for at søge efter FM-radiokanaler. Tryk på eller for at ændre lydstyrken. Sådan gemmer du en FM-radiokanal Tryk på og hold nede for at gemme den på den tilsvarende position. FM-radiokanalen gemmes i Indstill. > Kanaler. Du kan gemme op til 20 forudindstillede kanaler. Sådan lytter du til en gemt FM-radiokanal Tryk på, mens FM-radioen er tændt, for at lytte til FM-radiokanalen på den pågældende position. Sådan slukker du FM-radioen Vælg Tilbage eller tryk på. Sådan minimerer du FM-radioen på skærmen Vælg Indstill. > Minimer. Tryk på for at minimere FM-radioen på skærmen. Sådan slukker du FM-radioen, når den er minimeret Tryk på, og vælg Tilbage. Sådan viser du indstillingerne for FM-radioen Vælg Indstill., når du afspiller FM-radioen. 20

21 Kalender Sådan tilføjer du en aftale i kalenderen 1 Vælg Menu > Ekstra > Kalender i standby. 2 Rul til en dato, og vælg Indstill. > Tilføj en note. 3 Indtast dine oplysninger, og vælg Indstill. > OK. 4 Bekræft datoen og klokkeslættet med OK. 5 Vælg, om telefonen skal afspille et påmindelsessignal: Påmindelse der afspilles et påmindelsessignal på notens tidspunkt. Deaktiver intet påmindelsessignal. Sådan redigerer eller sletter du en note 1 Vælg Menu > Ekstra > Kalender i standby. 2 Rul til dagen med noten, og vælg Indstill. > Vis i dag. Rul til den ønskede note, hvis der er flere noter. 3 Vælg Indstill. 4 Vælg, om noten skal Slet eller Rediger. 21

22 Flere funktioner Alarm Alarmen lyder, selvom telefonen er indstillet til lydløs eller slukket. Sådan indstiller du alarmen 1 Vælg Menu > Alarmer i standby. 2 Indtast klokkeslættet, og vælg Gem. 3 Vælg en indstilling. Vælg et alarmsignal, hvis Alarm er valgt. Vælg den eller de dage, hvor alarmen skal aktiveres, hvis Tilbagevendende alarm er valgt. Rul til afkrydsningsfelterne, og vælg Marker eller Fjern mrk, og vælg derefter Udført, og vælg et alarmsignal. Du skal have et håndfrit sæt isat, når du vælger radio som alarmsignal. Højttalerradio vil lyde, når du vælger radioalarm. Sådan slukker du alarmen Vælg Udskyd eller Stop, når alarmen lyder. Sådan indstiller du alarmsignalet Vælg Menu > Indstillinger > Lyde og alarmer > Alarmlyd i standby, og vælg en indstilling. 22

23 Indtastning af tekst Du kan indtaste tekst på to måder: flere tryk eller T9 Text Input. Sådan ændrer du metoden til tekstindtastning Tryk på og hold nede, når du skriver meddelelsen. Sådan indtaster du tekst ved hjælp af flere tryk Tryk på, indtil det ønskede tegn vises. Tryk på for at tilføje et mellemrum. Tryk på for at indtaste punktum og komma. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på for at indtaste tegnet +. Tryk på og hold nede for at indtaste tal. Sådan indtastes tekst vha. T9 Text Input 1 Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,,. 2 Hvis det viste ord er det ord, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke flere gange på eller for at få vist andre muligheder. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. Tryk på og derefter eller flere gange for at indtaste punktum og komma. 23

24 Sådan tilføjer du objekter i en SMS Vælg Indstill. > Tilføj objekt, når du skriver meddelelsen. Sådan tilføjer du symboler i en SMS Vælg Indstill. > Tilføj symbol, når du skriver meddelelsen. Sådan retter du fejl Vælg Ryd. Sådan skifter du skrivesprog Tryk på og hold nede, når du skriver meddelelsen. 24

25 Nødopkald Din telefon understøtter internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Disse numre kan normalt benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et GSM-net er inden for rækkevidde. Sådan foretager du et nødopkald Tryk på 112 (det internationale nødopkaldsnummer) i standby, og tryk på. Sådan viser du dine lokale nødopkaldsnumre Vælg Menu > Opkald > Opkaldsindst. > Nødnr. istandby. Viderestilling af opkald Du kan viderestille opkald til f.eks. en telefonsvarertjeneste. Sådan viderestiller du opkald 1 Vælg Menu > Opkald > Opkaldsindst. > Viderestil alle opk. i standby, og vælg en indstilling. 2 Vælg Aktiver. 25

26 Sådan annullerer du en viderestilling af opkald Vælg Menu > Opkald > Opkaldsindst. > Viderestil alle opk. > Deaktiver alle i standby. Flere opkald Opkald venter Når tjenesten Opkald venter bruges, høres et bip, når du modtager yderligere et opkald. Sådan aktiverer du Opkald venter Vælg Menu > Opkald > Opkaldsindst. > Opkald venter > Aktiver i standby. Sådan besvarer du et andet opkald Vælg Svar under opkaldet. Det igangværende opkald parkeres. Sådan afviser du et andet opkald Vælg Optaget under opkaldet, og fortsæt med det igangværende opkald. 26

27 Sådan foretager du et andet opkald 1 Vælg Indstill. > Parker opkald > Indstill. > Kald op til kont. under opkaldet. Det igangværende opkald parkeres. 2 Rul til kontakten, og vælg Indstill. > Kald op. Sådan skifter du mellem to opkald Vælg Skift under opkaldet. Sådan forbinder du to opkald Vælg Indstill. > Forbind opkald under opkaldet. Sådan afslutter du begge opkald Tryk på to gange. Opkaldstid og -pris Sådan kontrollerer du opkaldstiden og opkaldsprisen Vælg Menu > Opkald > Tid og beløb i standby. 27

28 Talemeddelelse Personer, der ringer op, kan lægge en talemeddelelse, når du ikke besvarer opkaldet. Du kan få dit talemeddelelsesnummer fra netoperatøren. Sådan angiver du nummeret på din talemeddelelsestjeneste 1 Vælg Menu > Kontakter > Talemeddelelse i standby. 2 Skriv talemeddelelsesnummeret, som du kan få oplyst hos din tjenesteudbyder, og vælg Gem. Sådan ringer du til din talemeddelelsestjeneste Tryk på og hold nede i standby. Sådan kontrollerer du nummeret på din talemeddelelsestjeneste Vælg Menu > Kontakter > Talemeddelelse i standby. 28

29 Ringetoner og temaer Temaer bruges til at ændre skærmens udseende. Sådan vælger du en ringetone Vælg Menu > Indstillinger > Lyde og alarmer > Ringesignal i standby, og vælg en ringetone. Sådan indstiller du ringesignalets styrke Vælg Menu > Indstillinger > Lyde og alarmer > Ringevolumen i standby, og vælg en indstilling. Sådan indstiller du den vibrerende alarm Vælg Menu > Indstillinger > Lyde og alarmer > Vibrator i standby, og vælg en indstilling. Sådan vælger du en tastelyd Vælg Menu > Indstillinger > Lyde og alarmer > Tastelyd i standby, og vælg en indstilling. Sådan vælger du et tema Vælg Menu > Indstillinger > Tema i standby, og vælg et tema. Sådan bruger du et kamerabillede som baggrundsbillede 1 Vælg Menu > Kamera > Kamerabill. i standby. 2 Rul til et billede, og vælg Vis. 3 Vælg Indstill. > Vælg baggrund, og vælg en indstilling. 29

30 Dato og klokkeslæt Sådan indstiller du tiden 1 Vælg Menu > Indstillinger > Tid og dato > Tid > Indstil tid i standby. 2 Indtast klokkeslættet, og vælg Gem. Sådan indstiller du tidsformatet Vælg Menu > Indstillinger > Tid og dato > Tid > Tidsformat i standby, og vælg en indstilling. Sådan angiver du datoen 1 Vælg Menu > Indstillinger > Tid og dato > Dato > Indstil dato i standby. 2 Indtast datoen, og vælg Gem. Sådan angiver du datoformatet Vælg Menu > Indstillinger > Tid og dato > Dato > Datoformat i standby, og vælg en indstilling. Sprog Du kan vælge sproget til telefonmenuerne. Sådan ændrer du telefonens sprog 1 Vælg Menu > Indstillinger > Sprog i standby. 2 Vælg en indstilling. 30

31 Infrarød Brug den infrarøde port til at udveksle kontakter, billeder, temaer, ringetoner og filer mellem telefoner eller med en pc. Hvis infrarød er indstillet til Til, men ikke bruges, slukker den infrarøde port automatisk efter 10 minutters inaktivitet. Sådan aktiverer du infrarød kommunikation Vælg Menu > Indstillinger > Infrarød port > Til istandby. Sådan forbinder du to enheder ved hjælp af infrarød 1 Aktiver infrarød kommunikation på begge enheder. 2 Kontroller, at telefonens infrarøde port vender mod den anden enheds infrarøde port, og at afstanden højst er 20 cm. Sådan overfører du objekter vha. infrarød kommunikation 1 Marker et objekt, der skal overføres. 2 Vælg Indstill. > Send via IR. Sådan sender du et kamerabillede ved hjælp af IR 1 Vælg Menu > Kamera > Kamerabill. i standby. 2 Rul til et billede, og vælg Vis. 3 Vælg Indstill. > Send via IR. <20 cm (<8") 31

32 Internet For at bruge internettet og MMS skal din telefon have de rigtige indstillinger. Hvis indstillingerne ikke findes i telefonen, kan du: Modtage indstillinger i en SMS fra din netoperatør. Bruge en computer til at gå til og bede om at få sendt en SMS med indstillingerne til telefonen. Sådan installerer du indstillinger 1 Vælg Ja, når Nye indstillinger modtaget vises. 2 Vælg Menu > Internet > Internetprofil i standby, og vælg en profil, der skal bruges. 3 Vælg en meddelelsesserver, hvis du installerer indstillinger til MMS'er. Sådan startes browsing 1 Vælg Internet > Gå til URL i standby. 2 Indtast en webadresse, eller vælg en webadresse, du allerede har anvendt. Sådan stoppes browsing Vælg Tilbage, mens du browser, indtil du forlader internettet. 32

33 Låse SIM-kortlås SIM-kortlåsen beskytter dit abonnement, men ikke selve telefonen, mod uautoriseret brug. Hvis du skifter SIM-kort, virker telefonen stadig med det nye SIM-kort. De fleste SIM-kort er låst på købstidspunktet. Hvis SIM-kortlåsen er aktiveret, skal du indtaste en PIN-kode (Personal Identity Number), hver gang du tænder telefonen. Hvis du indtaster PIN-koden forkert tre gange i træk, bliver SIM-kortet spærret. Dette angives med meddelelsen PIN spærret. Tast PUK-koden, operatøren gav dig. Indtast PUKkoden (Personal Unblocking Key) for at ophæve spærringen. PIN- og PUK-koderne leveres af netoperatøren. Hvis meddelelsen Forkert kode. Resterende forsøg: vises, når du har indtastet din PIN-kode, har du indtastet PIN- eller PIN2-koden forkert. Sådan ophæver du spærring af SIM-kortet 1 Når PIN spærret. Tast PUK-koden, operatøren gav dig. vises, skal du indtaste din PUK-kode og vælge OK. 2 Indtast en ny PIN-kode, og vælg OK. 3 Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. 33

34 Sådan aktiverer du SIM-kortlåsen 1 Vælg Menu > Indstillinger > Avanceret > Sikkerhed > SIM-lås > Beskyttelse > Til i standby. 2 Indtast din PIN-kode, og vælg OK. Sådan redigerer du din PIN-kode 1 Vælg Menu > Indstillinger > Avanceret > Sikkerhed > SIM-lås > Skift PIN i standby. 2 Indtast din PIN-kode, og vælg OK. 3 Indtast en ny PIN-kode, og vælg OK. 4 Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. Sådan ændrer du din PIN2-kode 1 Vælg Menu > Indstillinger > Avanceret > Sikkerhed > SIM-lås > Skift PIN2 i standby. 2 Indtast PIN2-koden, og vælg OK. 3 Indtast en ny PIN2-kode, og vælg OK. 4 Indtast den nye PIN2-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. Telefonlås Telefonlåsen beskytter telefonen mod uautoriseret brug, hvis den bliver stjålet, og SIM-kortet udskiftes. Du kan ændre telefonens låsekode (der som standard er 0000) til en hvilken som helst anden firecifret personlig kode. 34

35 Hvis telefonlåsen er indstillet til Automatisk, er det ikke nødvendigt at indtaste telefonens låsekode, før der sættes et andet SIM-kort i telefonen. Sådan aktiverer du telefonlåsen 1 Vælg Menu > Indstillinger > Avanceret > Sikkerhed > Telefonlås > Beskyttelse > Til i standby. 2 Indtast telefonens låsekode, og vælg OK. Sådan ændrer du telefonens låsekode 1 Vælg Menu > Indstillinger > Avanceret > Sikkerhed > Telefonlås > Skift kode i standby. 2 Indtast den nuværende kode, og vælg OK. 3 Indtast en ny kode, og vælg OK. 4 Indtast den nye kode igen for at bekræfte, og vælg OK. Hvis du glemmer den nye kode, skal du indlevere telefonen hos din Sony Ericsson-forhandler. Sådan låser du telefonen op 1 Vælg Menu > Indstillinger > Avanceret > Sikkerhed > Telefonlås > Beskyttelse > Fra i standby. 2 Indtast telefonens låsekode, og vælg OK. 35

36 Fejlfinding Nogle af problemerne kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men du kan klare de fleste problemer selv. Tag SIM-kortet ud, inden du sender telefonen til reparation. Hukommelseskapacitet og -hastighed Hvis du ikke har haft slukket og tændt for telefonen i et stykke tid, kan du opleve problemer med dens hukommelseskapacitet og -hastighed. Du kan slukke og tænde for telefonen for at forbedre dens kapacitet. 1 Sluk telefonen, og tag batteridækslet af. 2 Tag telefonbatteriet ud, og sæt det tilbage på plads. 3 Sæt batteridækslet på igen, og tænd telefonen. Nulstil alt Hvis du har problemer med din telefon, såsom at skærmen flimrer eller fryser, samt navigationsproblemer, skal du nulstille telefonen. Vælg Menu > Indstillinger > Avanceret > Nulstil alt > Nulstil indstillinger i standby, og vælg en indstilling. Nulstil indstillinger nulstiller alle ændringer, du har foretaget i telefonen, til standard. Nulstil alt sletter alle brugerdata, som f.eks. kontakter, meddelelser, billeder og lyde i telefonen. 36

37 Telefon slukker af sig selv. Hvis telefonen slukker af sig selv under transport, skyldes det, at noget i lommen eller tasken har aktiveret afbrydertasten. Slå den automatiske tastelås til. Vælg Menu > Indstillinger > Avanceret > Auto tastelås > Til. Jeg kan ikke tænde telefonen. Hvad skal jeg gøre? Forsøg at oplade telefonen, indtil den er færdig med at oplade. Tilslut opladeren (sørg for, at strømikonet på opladeren vender opad), og oplad telefonen i 2,5 timer. Batteriikonet på skærmen vises muligvis ikke, før telefonen har opladet i 30 minutter. Hvilken låsekode har min telefon? En telefonlås beskytter telefonen mod uautoriseret brug. Hvis der sættes et andet SIM-kort i telefonen, skal telefonens låsekode indtastes. Standardlåsekoden er

38 Jeg kan ikke sende SMS'er Sørg for, at du har et gyldigt servicecenternummer i din telefon. 1 Vælg Menu > Beskeder > Indstillinger > SMS > Servicecenter i standby. Nummeret vises, hvis det findes på SIM-kortet. 2 Hvis der ikke vises noget nummer, skal du indtaste servicecenternummeret og medtage det internationale + -tegn og landekoden. 3 Vælg Gem. Jeg kan ikke bruge internettet eller MMS Sørg for, at du har et telefonabonnement, der understøtter dataoverførsel, samt de korrekte indstillinger i telefonen. Hvad betyder disse fejlmeddelelser? PIN spærret Du har indtastet en forkert PIN-kode tre gange i træk. Dit SIM-kort er nu låst. Lås SIM-kortet op med PUKkoden, som følger med PIN-kode fra din netoperatør. 1 Indtast PUK-koden, og vælg OK. 2 Indtast en ny PIN-kode, og vælg OK. 3 Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. 38

39 Isæt SIM-kort SIM-kortet er ikke isat korrekt, er beskadiget eller snavset. Prøv et eller flere af følgende forslag: Tag SIM-kortet ud, og sæt det rigtigt i. Rens SIM-kortets og telefonens stik med en blød børste, en klud eller en vatpind. Kontroller, om SIM-kortet er beskadiget. Kontakt netoperatøren for at få et nyt SIM-kort. Ugyldigt SIM Denne fejlmeddelelse vises i to tilfælde: Telefonen fungerer kun sammen med visse SIM-kort. Indsæt det korrekte SIM-kort. Du har indtastet din personlige nøgle (PUK-kode) forkert 10 gange i træk. Kontakt operatøren. Se SIM-kortlås på side 33 for at ophæve spærringen. Koderne er ikke ens Du har indtastet PIN-koden eller PIN2-koden forkert. Indtast den korrekte PIN- eller PIN2-kode, og vælg OK. Se Låse på side 33. Telefon er låst Telefonen er låst. For at låse telefonen op skal du indtaste din kode (som er 0000, hvis du ikke har ændret den) og vælge OK. Gå til for at få flere oplysninger. 39

40 Declaration of conformity We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAA BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS , EN and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC. Lund, April 2007 Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS Vi opfylder kravene i R&TTE-direktivet (99/5/EF). 40

41 FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Sony Ericsson T250i GSM 900/1800 Denne brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dets datterselskab uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i brugervejledningen, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Publikationsnummer: DA/LZT R1A. Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM's internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. Illustrationerne tjener udelukkende som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske telefon. T9 Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. 41

42 Sony Ericsson Mobile Communications AB SE Lund, Sweden DA/LZT R1A Printed in Country

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R300 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R300. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide DanCell Free Brugervejledning - hurtigstarts guide Vi vil gerne sige dig tak for købet af din nye DanCell Free.. Vi håber at du finder vores lille vejledning brugbar. Ved fejl på produktet, indleveres

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning F305 Tillykke med dit køb af en Sony Ericsson F305. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SONY ERICSSON TXT PRO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W395 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W395. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

Vivaz Udvidet brugervejledning

Vivaz Udvidet brugervejledning Vivaz Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...8 Telefonoversigt...9 Menu overview*...10 Navigering...11 Brug af andre net...15

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-E800

GPRS-TELEFON SGH-E800 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-E800 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk Brugsanvisning LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk MagniLink Visus brugsanvisning 7942137a Inden ibrugtagning Vi anbefaler at du

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Doro PhoneEasy 608. Dansk

Doro PhoneEasy 608. Dansk Doro PhoneEasy 608 Dansk 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Dansk 1. Ørestykke 2. Mikrofon 3. Piletaster 4. Venstre funktionstast 5. Opkaldstast 6. Hurtigvalgstaster 7. Telefonsvarer 8.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Brugervejledning S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S302 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH50 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Stereo Bluetooth Headset...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Oversigt over

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Doro Secure 680. Dansk

Doro Secure 680. Dansk Doro Secure 680 Dansk A B C 1 2 3 ABC DEF 4 5 6 GHI JKL MNO 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 20 1. Ørestykke 2. Venstre funktionsknap 3. Opkaldsknap 4. Mikrofon 5. Hurtigvalg (Telecarefunktioner) 6. Telefonsvarer

Læs mere

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret, eller din tjenesteudbyder.

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret, eller din tjenesteudbyder. * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret, eller din tjenesteudbyder. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide PARROT MINIKIT Slim Hurtig installationsguide Dansk - Hvis Parrot ikke er lige ved hånden, skal bilen standses et sikkert sted, for at et opkald kan modtages eller afsluttes. - Parrot er et højteknologisk

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Doro PhoneEasy 508. Dansk

Doro PhoneEasy 508. Dansk Doro PhoneEasy 508 Dansk 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 Emnerne, der følger med til din telefon, kan variere i overensstemmelse med den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall Denne vejledning vedrører mobiltelefoni I denne vejledning finder du al nødvendig information vedr. overflytningen af

Læs mere

Snom M3 Brugervejledning version 1.0

Snom M3 Brugervejledning version 1.0 Snom M3 Brugervejledning version 1.0 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion... 2 3. Modtage og foretage opkald... 2 3.1. Foretage opkald fra telefonbogen... 2 4. Omstille opkald... 2 4.1. Sætte et

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Doro PhoneEasy 509. Dansk

Doro PhoneEasy 509. Dansk Doro PhoneEasy 509 Dansk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 17 18 19 20 21 Det tilbehør, der følger med din telefon, er ikke det samme overalt. Det afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning 1. Oversigt 1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 3) LCD, skærm 4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 5) DEL,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10 Brugervejledning Bluetooth -musikmodtager BM10 Indholdsfortegnelse Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Parring og tilslutning...5 Afbrydelse og genoprettelse af forbindelse...6 Smart Connect...7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

Lad din telefon arbejde for dig

Lad din telefon arbejde for dig Telia Fastnet XtraServices Brugervejledning Mulighederne er mange på www.telia.dk/minesider På www.telia.dk/minesider kan du se, hvilke XtraServices du er tilmeldt eller bestille andre Xtraservices. Desuden

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere