Sankt Lukas Kirke.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sankt Lukas Kirke. www.sktlukaskirke.dk"

Transkript

1 Sankt Lukas Kirke

2 Plan over kirken Plan over kirken 1. Hovedindgang 2. Våbenhus 3. Kirkeskib 4. Korparti 5. Alterparti 6. Præsteværelse 7. Døbefont 8. 7-armet lysestage 9. Prædikestol 10. Forhal 11. Kopirum 12. Garderober 13. Legerum 14. Depot 15. Museum 16. Skole-kirke kontor 17. Krypt 18. Mødesal 19. Mødesal 20. Foldevæg 21. Køkken 22. Toilet 23. Trappetårn 2

3 Kirkens historie I 1896 købte Århus Kommune herregården Marselisborg og hele dets jordtilliggende af godsejer H. P. Ingerslevs bo. Ved handlen betingede sælgeren sig, at byen til sin tid af jorderne skulle stille fornødent areal til rådighed for en ny kirke. I 1912 var Sct. Pauls sogn blevet for stort, og der fremkom tanker om at bygge en ny kirke. Der blev indbudt til en offentlig arkitektkonkurrence om den nye kirke i april Der var stillet krav om, at der skulle være 600 siddepladser, at der skulle være en bred midtergang og 2 sidegange, og at der skulle være et menighedshus. 1. præmien blev mellem 27 indsendte projekter tildelt arkitekten Holger Rasmussen, København, men det var forslaget, der vandt konkurrencens 3. præmie, der skabte debat, da mange mente, at det burde have vundet konkurrencen. Forslaget var indsendt af arkitekt P. V. Jensen Klint. Både i byrådet og i menighedsrådet blev det vindende projekt stærkt kritiseret. Desuden indsendte en kreds af arkitekter en skrivelse til ministeriet, hvori de udtalte ønske om, at P. V. Jensen Klints forslag måtte blive foretrukket. Komiteen, der havde valgt Holger Rasmussens vinderprojekt, fastholdt imidlertid sin afgørelse og påbegyndte en indsamling til den nye kirke. Men indre strid og 1. Verdenskrig gjorde, at projektet aldrig blev fuldført. 3

4 I september 1918 blev der udskrevet en ny konkurrence om en kirke ved Ingerslevs Boulevard. Også denne gang deltog arkitekt P. V. Jensen Klint og vandt nu 2. præmien med et forslag, der mindede meget om hans forslag ved den første konkurrence. Jensen Klints projekt blev dog afvist med bl.a. dén begrundelse, at garderobeforholdene var for dårlige! Senere blev hans projektet realiseret på Bispebjerg i København under navnet Grundtvigskirken. Vinderen af arkitektkonkurrencen var arkitekterne Kaj Gottlob og Anton Frederiksen, København. De beskrev deres forslag således: De rum, som programmet angiver kan ligge i kælderen, er i nærværende projekt lagt i en underetage, da dette vil medføre væsentlige fordele i flere retninger: Kirken bliver udvendig højere og virker anseeligere. Gesims og taghøjde kan komme i samme højde som den omliggende bebyggelse; får bygningen ikke mindst denne højde, vil den let blive for uanseelig mellem de høje huse og de brede gader. Bebyggelsen vil blive mere økonomisk, da det altid vil være billigere at bygge i to etager end i én, navnlig når den nederste delvis kan gå under jorden, så at fundamenterne kan udnyttes. Da grunden ligger lavere end gaderne, vil dette yderligere gøre den valgte ordning naturlig og besparende. Kirkerummet har alle siddepladserne på gulvet. I tårnet er et mindre pulpitur til orgel og korsang. Skulle det i fremtiden blive nødvendigt at foretage en udvidelse, kan det ske til den tid ved et pulpitur; men et sådant bør helst undgås både af bekvemmelighedshensyn og af hensyn til rummets helhedsvirkning. Af projektet fremgår det tydeligt, at Anton Frederiksen var ansat på den tegnestue, der også opførte Politigården i København. Der er store ligheder mellem disse byggerier. 4

5 Den 11. september 1921 kunne man fejre grundstensnedlæggelsen. Den 22. april 1923 stod krypten færdig og kunne tages i brug. Tre år senere 14. marts 1926 kunne kirkerummet indvies. Kirkens samlede byggeomkostninger blev kr. Man blev hurtigt enige om, at den nye kirke skulle opkaldes efter evangelisten Lukas. Denne var i sin tid god ven med apostlen Paulus; og da grundstenen var taget fra Sct. Pauls Kirke, gav navnet næsten sig selv. Om kirkens byggestil den nyklassicistiske siger professor Kaj Gottlob: Enkelhed og ro, som særligt ses i græsk litte ratur er tilstræbt, men direkte gentagelse af antik arkitekturform er søgt undgået. F.eks. har søjlerne over alteret de antikke søjlers stramme krumning og kanellurer, men dog med andre enkeltheder, og intet kapitæl af kendt form. Søjlerne står vagt om alteret, der foroven får en stærk farvetilsætning ved det runde glasmosaikvindue, og har deres arkitektoniske hovedformål ved i modsætning til kirkerummet at have en rigere form. Den svage krumme søjlekontur er et fremragende fint håndværksarbejde. 5

6 Kirkebygningen udvendig: Kirkens byggestil er som nævnt inspireret af nyklassicismen. Bygningen er orienteret således, at tårnet vender mod vest og er placeret ud for midterlinjen i Stadion Allé, som også i en afstand af 1000 meter rammer midten af hovedbygningen af Århus Idrætspark i den nærliggende Marselisborg skov. De enkelte elementer i kirkebygningen er stærke og dekorative: den massive bygningsblok, den høje granithovedtrappe, balustraden, de opadstræbende linjer i de høje vinduer, det åbne firkantede tårn med de frithængende klokker, afsluttet øverst med tårnkronen og det kraftige kors. Kirken er 15,2 m bred, 50 m lang, 14 m høj, opført af murværk og er udvendig beklædt med Fakse kalksten. Tårnet er 34,6 m højt over gaden til tårnkronen og ca. 40 m til korsets øverste kant. Korset er udført i kobber og belagt med bladguld. Der er 181 trappetrin op. 6

7 To stiliserede edderkopper hænger i deres spindetråd fra tårnplatformen på alle fire tårnsider. Kirkens klokker er frithængende. Den største klokke er 144 cm i diameter og vejer 2500 kg. Klokken bærer indskriften: Gjort af Jydske Jernstøberier i Brønderslev til Sankt Lukas Kirke i Aarhus Frygt ikke, se jeg forkynder eder en stor glæde. Den mindste klokke er 106 cm i diameter og vejer 800 kg. Den bærer indskriften: Med Jesus frelst uden Jesus fortabt. Ernst Christian Wiese præst ved Sct. Pauls Kirke Denne klokke er forsynet med et 16-takket stjernemønster, der genfindes i kirkens lyse kroner. Der er i alt anbragt 42 stjerner på klokkens overflade. Der er oprindeligt kalkuleret med tre klokker i tårnet. Men hidtil er det blevet ved disse to. 7

8 Relieffet over hoveddøren viser Den fortabte søns hjemkomst og er udført i sandsten af billedhuggeren R. Harboe, København Kirkebygningen indvendig: Hoveddøren er dobbeltfløjet, udført af smedejern, udvendigt beklædt med bronzeplader. Dørgrebenes rosetform møder man flere steder i kirken. Arkitekten kalder denne form: stiliseret åkandeblomst. Den 3 m høje indvendige hoveddør er beklædt med nøddetræsfinér, mod forhallen udført i et rhombeformet mønster, mod kirkerummet i et mønster som cirkelsnit, der også ses i de høje vinduer. Sidedørene i kirkens endevægge er beklædt med oksehud på begge sider. Kirkerummet har 600 siddepladser fordelt med 500 i kirkeskibet og 100 i koret. Kirken er 35 m lang indtil den 6 m dybe alterniche; 14 m bred og 11 m høj. 8

9 Vinduerne er 8,50 m høje. Knæfaldets cirkelbue er 6,50 m i diameter. Gulvet er overalt i kirken belagt med linoleum i et mønster, som nøje følger rummets linier og geometri og er fremkaldt ved de anvendte farvenuancer. En cirkel i gulvet modsvares af en i loftet. Alter, prædikestol og døbefont danner i deres placering en trekant, som anes ved forløbet af sidegange og midtergang. Alteret er sarkofagformet i hvidt marmorcement, og over dette står det 3 m høje bladguldbelagte kors på en 2 m høj sort sokkel, indrammet af 8 joniske søjler. Altersølvet er udført af sølvsmedene Helga og Bent Exner i 1964, og det består af alterkalk, vinkande og oblatæske samt særkalke med indvendig forgyldt halvkugleformet bæger på en kegleformet fod med lukket bund. Alterskranken er udført i smedejern i rosetmønster. Lysestagerne er 40 cm høje udført i bronze med samme rosetmotiv, som findes flere steder i kirken. 9

10 Vaserne på altret er anskaffet til kirken i 2005, og erudført af den lokale kunstner Rikke Stenholdt. Kirken har også et designet begravelsessæt, anskaffet i Altergulvtæppet med stjernevrimmel på den natblå baggrund er udført i korssting efter arkitekt Kaj Gottlobs udkast. Det er indviet 1975 og tillige med det gamle tæppe fra 1929 udført af menighedens damer. Tæppet måler ca. 25 m². Prædikestolen er forarbejdet i hvid marmorcement i et blomsterbæger-formet mønster og anbragt på en sort sokkel. Døbefonten dannes af en cylindrisk marmorblok i blankpoleret Bleu Belge granit, bærende et 57 cm stort dåbsfad i drevet, poleret sølv, formet i rosetmotivet. Det er et mesterværk af sølvsmed Svend Weihrauch / Fr. Hingelberg, Århus udført i På samme marmorblok ses til daglig det oprindelige dåbsfad i norsk tin. Dette fad blev brugt som dåbsfad fra kryptens indvielse i

11 Stole og bænke er udført i bøgetræ, holdt i brun bejdsetone. Bænkene er senere polstret med skumgummi og betrukket med sort-hvidrødstribet stof. Stolene er i koret betrukket med sorte hestehår. Lysekronerne er af arkitekten formet som en blomsterstand, en tidsel eller mælkebøttens frøkugle. Hver lysekrone har 16 pærer. Glasmosaikken over alteret er med Kristi monogram i rødt og blåt formet med de græske skrifttegn XP omgivet af gyldne stråler. Loftet er udført med kraftige profiler, og loftsfeltet er malet hvidt i 2006 tidligere var farven himmelblå. I de 12 cirkelfelter, der er 180 cm i diameter, ses malerier af de tolv apostle, udført i 1962 af maleren Johan Vilhelm Andersen, København. Malerierne er udført på lærred i kunstnerens atelier og derefter opklæbet på loftsfelterne. Apostlene er ikke anbragt i nogen bestemt orden. Navnefelternes farvespil henviser til grundstenene i muren om den hellige stad, omtalt i Johannes Åbenbaring kap. 21, vers

12 Desuden er den enkelte apostel karakteriseret ved sin særlige attribut eller med det redskab, apostlen led martyrdøden ved. Treenigheden symboliseres af den gyldne ligesidede trekant øverst i kuplen. Kuplens 8 m lange stråler er trukket op i stukkatørarbejde med det rosetmotiv, der ses mange steder i kirken. På den sorte sokkel under alterkorset læses i guld: Gud er god mod utaknemmelige og onde (Luk 6,35-36) Over hoveddøren læses følgende tekst fra Marias lovsang: Hungrige har han mættet med gode gaver og rige har han sendt tomhændet bort (Luk 1, 53) Kirkens første orgel var placeret bagerst i nichen over våbenhuset. Det havde 27 stemmer og blev bygget i 1930 af A.C. Zachariasen. Dette instrument viste sig, dets øvrige kvaliteter til trods, at være underdimensioneret i forhold til det store kirkerum, og dets dybe placering virkede hæmmende for klangudfoldelsen. 12

13 Det nye orgel, som blev indviet i 1973, byggedes derfor længere fremme i kirken, til dels på et nyt pulpitur, som også skulle give plads til kirkens kor. Orglet er bygget af firmaet Marcussen & Søn efter tegninger af kirkens arkitekt, professor Kaj Gottlob. Det har 40 stemmer, fordelt på hovedværk, svelleværk, rygpositiv og pedalværk. I 2001 udførte firmaet Th. Frobenius & Sønner en gennemgribende omintonering af orglet, elektriske koblinger mellem manualværkerne tilføjedes, og et computersystem med 8000 indstillelige klangkombinationer indbyggedes. Orglet er således godt udrustet til den gudstjenestelige musik og til de mange koncerters omfattende repertoire. I 2006 fik kirken sit kororgel, placeret op ad nordvæggen i kirkens østende. Orglet, der har 4 stemmer, blev bygget i 1903 af Frederik Nielsen, en på den tid kendt og agtet orgelbygger, der havde sit værksted i Århus. 13

14 I næsten 100 år gjorde orglet tjeneste i Lyngå Kirke ved Hadsten, blev så opmagasineret som bevaringsværdigt, og er nu efter en restaurering, udført af orgelbygger Sven Hjorth Andersen, opstillet i Sankt Lukas Kirke, hvor det benyttes til mindre tjenester og i forbindelse med koncerter. Krypten Krypten kan rumme 200 mennesker. Den er 14 m bred, 18 m lang og 3.50 m høj. I 1967 blev den opdelt, så der kunne holdes møder. Sognehuset Tiden viste, at der var brug for nye lokaler. For menighedsrådet var formålet med det nye sognehus at få skabt tidssvarende og velfungerende rammer omkring menighedsarbejdet, samt at forbedre adgangsmulighederne til kirken for ældre og gangbesværede. Et disponeringsforslag forelå i juni 1993 og i maj 1996 forelå et projektforslag, som blev arbejdsmodellen de følgende år. Byggeriet gik i gang i De arkitektoniske intentioner var at skabe en ny bygning med samme enkelhed som kirken, men afspejlet i en nutidig arkitektur. 14

15 Bygningen er placeret langs gaden og afskæres i kirkens midterakse. Kirke og sognehus bindes sammen via et trappe/elevatortårn, der fungerer som hængsel imellem de to bygninger. Huset er opført i 2 etager, og indgangen er naturligt placeret ved siden af kirkens hovedtrappe. Der er indvendig i sognehuset tilstræbt genkendelige elementer fra kirken bl.a. ved valg af gulvmateriale og kassetteloft svarende til loftet i våbenhuset. I huset er indrettet kontorer for kordegn, sognemedhjælper, kirketjener samt mødelokaler til brug for konfirmandundervisning, sogneaftener m.m. Ideen med de udvendige arealer er, at de indgår som en helstøbt del af det samlede anlæg i samspil med sognehuset. Ved indvielsen af sognehuset blev som anonym gave skænket et flygel i fransk valnød og en talerstol, forarbejdet af træ fra det elmetræ, der har stået nærmest ved kirkedøren, kaldet bryllupstræet! Indvielsen fandt sted søndag den 18. juni Byggepris: 10,5 mill. kr. Arkitekt: Anders Bové Christensen, Arkitektgruppen Regnbuen m. A. A. Århus. Hovedentreprenør: H. Hoffmann & Sønner,

16 Udgivet af Sankt Lukas Kirken i Århus, 2008 Fotos: Kennethe Thomassen og Erik Poulsen Tegninger: Peter Jeppesen Tryk: Werks Offset A/S, Århus -

Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009

Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009 Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009 Festskrift 2009 Udgivet af Ranum menighedsråd Redaktion: John Vestergaard Grafisk tilrettelæggelse og sats: Per Eskildsen Tryk: Grafisk Hus Løgstør A/S Foto: forsidebilledet,

Læs mere

6314 KIRKERNE I SILKEBORG

6314 KIRKERNE I SILKEBORG Fig. 1. Kirken set fra sydøst med granitsteler af Erik Heide langs stien i forgrunden. Foto Hans Peter Jensen 2004. The church seen from the south east. ALDERSLYST KIRKE Oversigt. Kirken i Silkeborgs nordlige

Læs mere

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011 Gistrup Sogn Nr. 55 April Maj 2011 25 Gistrup Kirke 25 år 25 Jubilæumsarrangementer for alle Onsdag den 23. marts kl. 16.30 Fyraftens-musik-andagt i kirken Palmesøndag den 23. marts 1986 blev Gistrup Kirke

Læs mere

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse 1 2 Indhold Donationer 6 Leverandører 7 Bygningen 8 Udearealer

Læs mere

Vartovs bygningshistorie 1990 2006

Vartovs bygningshistorie 1990 2006 Vartovs bygningshistorie 1990 2006 Udarbejdet af Benneth Østergaard Petersen Indledning I forbindelse med det store renoverings- og restaureringsarbejde på Vartov fra begyndelsen af 1990- erne har det

Læs mere

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse EN BARNEDÅB - Af skagensmaleren Michael Ancher Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse Michael Ancher (1849-1927): En barnedåb, 1883-1888. Ribe Kunstmuseum Undervisningsmateriale til En barnedåb af Michael

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Det offentlige bygger og vedligeholder

Det offentlige bygger og vedligeholder Det offentlige bygger og vedligeholder Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet B Y G N I N G S K U L T U R O G H Å N D V Æ R K 2 0 0 2 1 Det offentlige bygger og vedligeholder Bygningskultur og Håndværk

Læs mere

Grundtvigs Hus i 100 år

Grundtvigs Hus i 100 år Grundtvigs Hus i 100 år Indhold HISTORIEN: Fra grundtvigiansk borg til almen boligadministration 3 Hotel Danevirke 4 Mere plads i eget hus 8 Ungdommens borg 12 Københavns stærkeste hus 16 Københavns Kommune

Læs mere

mesterværker farvefotos af thomas loof & pernille pedersen enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder michael sheridan strandberg publishing

mesterværker farvefotos af thomas loof & pernille pedersen enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder michael sheridan strandberg publishing farvefotos af thomas loof & pernille pedersen mesterværker enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder michael sheridan strandberg publishing Forord 6 Utzons hus (Jørn Utzon, 1950-52) 76 Friis hus (Knud

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 11 december 2013 januar februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet for Løgumkloster sogn har igen haft en travl periode, med en nærmest flyvende start efter sommerferien.

Læs mere

HOLSTEBRO KIRKE NOTER s. 296 DEUTSCHES RESÜMEE S. 309

HOLSTEBRO KIRKE NOTER s. 296 DEUTSCHES RESÜMEE S. 309 Fig. 1. Nørregade ved århundredskiftet med den gamle kirkes tårn set fra nordøst. Foto i KglBibl. - Bildaufnahme von Nørregade mit dem Turm der alten Kirche von Nordosten, um 1900. HOLSTEBRO KIRKE NOTER

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 54 2009 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 (samt efter aftale) Telefon: 4343 5838

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. April Maj Juni 2005. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. April Maj Juni 2005. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i FOLKEKIRKEN April Maj Juni 2005 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i Folkekirken 2 2.kvartal 2005 Det sker i Folkekirken Oplæsningsaften

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg Af Marianne Goral Krogh I forbindelse med det landsdækkende arrangement Bygningskulturens Dag 2005 blev der sat fokus på modernisme, nærmere

Læs mere

Fra Den Jydske Handelshøjskole til Århus Købmandsskole

Fra Den Jydske Handelshøjskole til Århus Købmandsskole Fra Den Jydske Handelshøjskole til Århus Købmandsskole En skolebygning gennem 100 år af Henrik Fode Fra Den Jydske Handelshøjskole Til Århus Købmandsskole er udgivet i anledning af skolebygningens 100

Læs mere

Jens Vilhelm Petersen, den klassiske dannelse og Odense Katedralskole

Jens Vilhelm Petersen, den klassiske dannelse og Odense Katedralskole Jens Vilhelm Petersen, den klassiske dannelse og Odense Katedralskole Af Kim Beck Danielsen Odense Katedralskoles beliggenhed, Jernbanegade nr. 34, er ingen tilfældighed. Som en central uddannelsesinstitution

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

Ketting kirke. Sønderborg provsti Haderslev Stift

Ketting kirke. Sønderborg provsti Haderslev Stift Ketting kirke Sønderborg provsti Haderslev Stift 2 Velkommen i Ketting kirke Vi byder alle besøgende velkommen i Ketting kirke. Kirken er normalt åben på hverdage (mandag til lørdag) fra 8 til 16. Vi beder

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Ungt firma i gamle huse

Ungt firma i gamle huse Ungt firma i gamle huse Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring optakt Det har været en spændende og lærerig opgave at skrive de gamle huses historie, eller rettere nogle fragmenter heraf, og

Læs mere

Hjørring Svane Apotek

Hjørring Svane Apotek Hans- Otto Loldrup Hjørring Svane Apotek 1911 2011 Hjørring 2011 Hjørring Svane Apotek 1911-2011 Tekst, redaktion, layout: Hans- Otto Loldrup. Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S. Udgivet af apoteker Henrik

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 november 07/05 Indhold NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 Kulturarvskommuner søges s. 2 Finanslov: Adgang til kulturarven s. 3 Holbæk-arkitekts hus fredes s.4 Hesselø retableret s.5 Restaurering af styrelsens

Læs mere

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 INDHOLD FORORD 5 AKB BOLIGBEBYGGELSER FRA 1913-2003: Frederiksholm karré 1, Kongens Enghave, København SV (1913) 6 Jagtvej

Læs mere

Milton Graff Pedersen

Milton Graff Pedersen Indholdsfortegnelse Forside... 1 Forord... 2-3 Introduktion... 4-7 Lodderne... 8-11 A/S Kirkebrohuse... 12-13 Bytoften... 14-15 Bredalsparken... 16-21 Hvidovrebo afdeling VII... 22-25 Hvidovrebo afdeling

Læs mere

HAMMER KIRKE VRADS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east.

HAMMER KIRKE VRADS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. HAMMER KIRKE VRADS HERRED Kirken, der er indviet til Maria Magdalene 1 (jfr. altertavlefigur), er nævnt første gang

Læs mere

Fotograf: Paul Kozlowski

Fotograf: Paul Kozlowski 30 2014 E T M A G A S I N O M T E G L O G A N S V A R L I G A R K I T E K T U R Fotograf: Paul Kozlowski Kolumba-belægningen i sildebensmønster vokser i en blød kurve op ad det vandrette plan, hvor den

Læs mere

ARNE JACOBSEN I GENTO FTE

ARNE JACOBSEN I GENTO FTE ARNE JACOBSEN I GENTO FTE ARKITEKTURGUIDE Arne Jacobsen i Gentofte 24 udvalgte bygninger ARKITEKTURGUIDE Arne Jacobsen i Gentofte Arne Jacobsen i Gentofte 24 udvalgte bygninger Gentofte Kommune har valgt

Læs mere