Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane."

Transkript

1 Formanden har ordet Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane. Desværre er det økonomisk ikke gået så godt, da vores indtægter igen er faldet, for fjerde år i træk. Indtægterne bliver i 2013 over kr. lavere end i Og det er utilfredsstillende og uholdbart. Gæstespillere: Banen har stået rigtig godt i år, og vi retter hermed en stor tak, til vores greenkeeper Jørgen Nielsen og de andre ansatte, for den gode indsats de har ydet, herunder ekstra pleje af greens, med gode råd fra to eksterne konsulenter. Lad os håbe at de gæstespillere som har besøgt os i år, spreder det gode budskab i golfkredse, så vi får flere gæstespillere på besøg næste år. Vi har haft nogenlunde det samme antal gæstespillere i år, som i 2012, hvor der kom ca på besøg, Medlemmer: Vi har fået en del nye medlemmer i år, men mister desværre nogenlunde det samme antal. Vi markedsfører p.t. et attraktivt fleksmedlemskab, og planlægger næste år at udvide markedsføringen til Tyskland, såfremt vi kan skaffe penge til det. Økonomi: Indtægterne er faldet med ca. kr i forhold til Vi har sparet hvor vi kunne, og vi er som bekendt sluppet for leasingydelsen på kr til Nykredit Leasing, fordi medlemmerne i foråret lånte klubben kr til at indfri leasingkontrakten. Vi forventer et overskud på knap kr , men vores likviditet er fortsat stram, da vi startede året med en gæld til kreditorer på kr Vi skal næste år til at betale ejendomsskat (grundskyld), men forhåbentlig bliver ejendomsskatten reduceret, når klagen over vurderingen bliver behandlet, hvilket forventes at ske i april måned Ejendomsskatten udgør p.t. ca. kr om året, og opkræves i 2 rater, i marts og september måned. Med den nuværende drift er vi ikke i stand til at betale ejendomsskatten fuldt ud, og der kommer formentlig også ekstra udgifter til vedligeholdelse af vores maskinpark, som efterhånden har mange år på bagen.

2 Der er også behov for flere midler til øget markedsføring og yderligere forbedring af banen. Tiltag til forbedring af økonomien: Vores nuværende indtægtsniveau er uholdbart, og vi kan ikke spare mere end vi hidtil har gjort, hvis vi skal holde banens nuværende gode stand. Bestyrelsen har derfor besluttet følgende: Kontingentet for aktive seniorer forhøjes næste år med kr , til kr årligt. Greenfee hæves til kr Greenfeesamarbejde med Fynske og Sønderjyske klubber opsiges, og der ydes heller ikke rabat til grupper. Medlemmerne kan fremover ikke tage en gæst med ud til reduceret pris. Kontingentstigningen betyder at vi nu kommer op på niveau med de fleste andre klubber på Fyn. Kontingentet har ikke været hævet siden Kontingentet opkræves som hidtil i 2 rater, og forfalder henholdsvis 3. februar og 3. juli. Stigningen skal godkendes af medlemmerne på en generalforsamling, men vi har alligevel valgt at opkræve 500 kr. ekstra i januar måned, i forventning om at medlemmerne siger ja til forhøjelsen på den ordinære generalforsamling. I modsat fald reguleres der i 2. rate. Greenfee indtægterne er faldet støt de sidste 4 år, hvorfor vi har valgt at forhøje greenfee. Tilbagegangen skyldes både et fald i antal gæster, men også at stadig færre gæstespillere betaler fuld greenfee. Der er kun ca. 1/3 af gæstespillerne der har betalt fuld pris Derfor opsiger vi alle rabataftaler, herunder aftaler med andre klubber, hvilket medfører at vores medlemmer så heller ikke kan få rabat i disse klubber i Vi har også opsagt aftalerne med TeeTime og Golfhäftet, som sælger rabatkort til golf-spillere, så de i mange klubber kan spille til reduceret greenfee. Vores medlemmer har også mulighed for at købe sig til disse rabatordninger. Efter bestyrelsens mening, yder de danske golfklubber generelt for megen rabat på greenfee, og vi har nu valgt at gå foran med et godt eksempel på det modsatte. Der er kun en vej frem for os, og det er flere indtægter, og vi håber derfor at medlemmerne bakker op om de tiltag bestyrelsen har besluttet sig for at indføre/foreslå. GENERALFORSAMLING: Ordinær generalforsamling afholdes lørdag den 29. marts kl. 13:00 på Søbylyst, (tidligere Søby Kro). Efter generalforsamlingen vil der blive mulighed for at besigtige nogle af ferielejlighederne i komplekset. Til slut ønsker jeg alle medlemmer og sponsorer en glædelig jul, og et godt og lykkebringende nytår. Kaj Nøttrup

3 Tillykke Med Valget. Når jeg ønsker tillykke skal det opfattes i den ånd, det er tænkt, nemlig beregnet på alle jer i Ærø Golf Klub. For jeg tror på, at den nyvalgte kommunalbestyrelse er et bedre alternativ end den siddende set ud fra et golf-synspunkt og ikke mindst set ud fra, at vi fortsat i nogen grad hænger i tovene. Min vurdering er, at vi i de næste fire år har flere personer i kommunalen, som har kendskab til og interesse for idræt herunder også golf. Det er ligeledes min erfaring gennem 16 år i kommunalbestyrelsen, at når valget er overstået og medlemmerne tager arbejdshandskerne på, så er det ikke partitilhørsforhold, der spekuleres mest i, og altså hvor man kommer fra. Nej, så handler det om at være der og gennem samarbejde at tilstræbe de bedste resultater. Eller sagt på en anden måde. Det drejer sig om at være der, hvor tingene sker. Glem så alt om habilitet. Det er ikke sikkert, at man altid kan være på sin pind, når afgørelserne træffes, men man er så tæt på, så man altid ved, hvad der er på tapetet, inden andre beslutter, og har således muligheden for at være med til at lufte sine synspunkter i rette tid og over for de, som gør arbejdet færdigt. Og så alligevel. Tillykke med valget Kaj. Jeg tror på, at du vil gøre en forskel, også når det fremover i kommunalbestyrelsen kommer til at handle om golf. Det har været småt på det sidste med min arbejdsindsats i bestyrelsen, det skyldes mange ting, som jeg ikke skal trætte med, men jeg har en rigtig god ting at tænke tilbage på. Jeg burde nok vente til generalforsamlingen, hvor jeg ikke genopstiller, men jeg udtrykker mig bedre på skrift end ved tale, og så får jeg måske også mit budskab ud til flere, som har brug for at vide hvad det drejer sig om. Det var i al beskedenhed mig, der opfandt Kaj. Først 1 år som næstformand, og derefter klar til at overtage formandsposten. Guderne skal vide, at det var guld værd for Ærø Golf Klub og dermed for dig som medlem. Jeg har ikke fantasi til at forstille mig, hvordan det havde set ud uden Kajs ekspertise. Så derfor: God vind fremover til os alle. Vi ser frem til de næste fire år. Axel Hej alle golfere i ÆGK. Her er en lille status fra begynderudvalget. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi har haft en god sæson med både kendte og nye ansigter. Der er mange kaniner der takket være specielt Fredriks træning er blevet bedre golfspillere og er gået ned i Hcp. Tak til Fredrik og bestyrelsen for træning og tilskud til træningen for kaninerne.

4 Vi er nu i gang med at forlænge engagementet med Fredrik. Der er intet der tyder på at det ikke lykkes. Hurra for det. Fredrik har til fulde levet op til det den udfordring det har været at overtage træningen efter Lars, og vi ser frem til et videre samarbejde Den første sæson med det ny handicapsystem er gået ok, men det er en stor udfordring dels at få informationerne ud til alle jer medlemmer - og dels at vænne jer til at være fortrolig med touch screen. Det skal dog siges at den heller ikke altid har været stabil. Golfboks har lovet at det bliver meget bedre i næste sæson. I den forbindelse skal jeg komme med en kraftig opfordring fra bestyrelsen: Book nu en tid på Golfboks i god tid inden I går ud. For gæster ser det ud som om at banen er død og lukket. Det er et virkeligt dårligt signal at sende ud til hele golfdanmark. Vi ved også at nogle af jer bliver overrasket over at banen kan være fuldt booket, når I kommer ud. Det næste afsnit er en gentagelse fra sidste informationsbrev fra begynderudvalget. Vi tror det er en god ide at få det gentaget. ;-) MHT til de nye definitioner af Hcp. Der findes nu tre former for Hcp: Klubhandicap: Spillere med Hcp over 36 Handicap: Spillere med Hcp 36 og derunder der ikke i 2013 har afleveret mindst 4 scorekort, der er registreret som enten EDS-scorekort eller turnerings-scorekort. EGA-handicap: : Spillere der i 2013 har afleveret mindst 4 scorekort, der er registreret som enten EDS-scorekort eller turnerings-scorekort. Log ind på Golfboks, hvis du er i tvivl om din status. Afkrydsning af EDS (står for Ekstra Dags Score) og deltagelse i turneringer, arrangeret af klubben, er de eneste to måder man kan få reguleret sit handicap på. Hvis du deltager i klubturneringer sker reguleringerne automatisk. Husk dog som altid som markør at påføre dit klubnummer på scorekortet. Hvis du vil have dit Hcp. reguleret i private runder, skal du huske at afkrydse EDS-feltet på scorekortet og meddele din markør at du spiller EDS - inden din runde går i gang. Herefter skal du altid enten indtaste dit scorekort på touch screen i klubben, eller via Golfboks på din egen PC når du kommer hjem. Hvis du indtaster på golfboks derhjemme sender golfboks selv via mail, besked til din markør som så, også via mail, skal bekræfte de data som du i første omgang indtastede. Hvis du indtaster på touch screen i klubhuset kan din markør godkende din score med det samme ved selv at logge ind. HUSK DERFOR ALTID AT HAVE DIT DGU-KORT MED. Jeg vedhæfter tabellen der viser hvor meget man bliver reguleret op og ned, alt afhængig af hvor mange point man har lavet og hvilken Hcp-gruppe man ligger i. Hvis der ske en regulering træder det ny Hcp straks i kraft. Ikke først når Golfboks og markør har registreret og bekræftet scorekortet.

5 Regelaften Spillere over Hcp 36 kan aflevere et ubegrænset antal EDS-scorekort om ugen. Spillere med 36 og derunder kan max. Aflevere 2 EDS-scorekort om ugen. Spillere med HCP 18,4 og derover kan både reguleres på 9 og 18 huller. Spillere med Hcp under 18,4 kan kun reguleres på 18 huller. EGA-Hcp er, bortset fra spil på enkelte meget fine danske baner og deltagelse af DGU-turneringer, ikke nødvendigt. Hvordan udenlandske klubber forholder sig hvis du ikke har EGA-Hcp vides ikke. Undersøg det selv. Det er imidlertid meget nemt at erhverve sig et EGA-Hcp, hvis du har Hcp 36 og derunder. Du skal blot registrere 3 scorekort indenfor en måned, på en af ovennævnte måder. Årsrevision Årsrevisionen foretages den Her vil samtlige indleverede scorekort for hele landet danne grundlag for om den enkelte spillers handicap, vil blive reguleret op eller ned til sæson DETTE GÆLDER DOG KUN FOR SPILLERE DER I SÆSON 2013 HAR REGISTRERET MINDST 8 SCOREKORT. Omkring 1. februar vil revisionen være færdigbehandlet og herefter kan du se dit ny hcp. ved at logge dig ind på golfboks. For spillere der har registreret 7 scorekort og derunder vil der ikke blive foretaget en regulering. Her beholder man det hcp. man sluttede sæson 2013 med. Vi vil her i foråret arrangere en regelaften med hygge og regelsnak, hvor vi prøver at afklare alle jeres regelspørgsmål. Information følger. Skema over regulering af Hcp. Gruppe Handicap Neutral zone: 18 hl. Stableford point Neutral zone: 9 hl. Stableford point Stablefordpoint færre end neutral zone,: Stablefordpoint flere end 36 point:fratræk for hvert stablefordpoint over 36: 1 op til 4, ,1 0,1 2 4,5 til 11, ,1 0,2 3 11,5 til 18, ,1 0,3 4 18,5 til 26, ,1 0,4 5 26,5 til 36, ,2 0, og derover ,0 Neutral zone betyder at der ikke reguleres i Hcp ved det opnåede antal point.

6 Denne lille opsummering af sæson 2013 bliver den sidste fra min hånd. Mit ny arbejde på Ærø Efterskole er meget spændende men også meget krævende. Jeg har derfor valgt at stoppe som formand for begynderudvalget. Jeg vil stadig være at finde på golfbanen, helst i samme omfang som hidtil Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sige tak til alle nuværende og forhenværende medlemmer af begynderudvalget. Det arbejde I udfører, er uundværligt for klubben. Der har altid været en speciel god stemning om onsdagen og det er jeg sikke på at der bliver ved med. Også tak til alle jer trofaste kaniner der altid møder op med jeres gode humør. Man går altid hjem med et smil på læben. Sidst men ikke mindst også selvfølgelig en tak til alle kokkene der har sørget for maden den sidste onsdag i måneden. Stor golfhilsen - Jakob Møller HVORDAN SKAFFER VI NYE MEDLEMMER TIL KLUBBEN 23.april havde vi besøg af Christian Steffensen,repræsentant fra DGU.Han informerede os om tidligere benyttede oplæg fra andre klubber til at tiltrække nye medlemmer. Ærø Golf Klub havde tidligere gennemført firmagolf, som havde givet en del nye spillere, men i år var interessen minemal. Arrangementet " Ta en ven med " blev afholdt 1-juni og "Firmagolf" 8.juni. Begge dage forløb med glade mennesker, god stemning og godt vejr. Men desværre var der ret få prøvegolfere som mente, at de havde den tid til rådighed som golfspillet kræver. Vi prøver sikkert igen, ønsket er stadig det samme: At antallet af medlemmer øges, så klubben kan overleve økonomisk. med golfhilsen Bodil Lamberg

7 BAG-HUSE. Som mange har bemærket har vi i løbet af året fået inddraget endnu et hus til opbevaring af vores grej. En meget stor tak til Willy Knudsen, som igen har tryllet, han har været arkitekt, snedker/tømrer, drænmester, murer og meget andet. Et flot stykke arbejde. Det betyder så, at vi i dag kan servicere ca. 100 medlemmer incl. juniorerne, der benytter rummet under tårnet til deres grej. Og så burde alle være glade, men nej, sådan spiller klaveret slet ikke. Selvfølgelig ved jeg da, at vi alle synes det ville være rart, hvis vi kunne få plads LIGE INDEN FOR DØREN, OG PÅ GULVET, OG IKKE UNDER HALVANDEN KVADRATMETER. Med lidt forsigtig hovedregning kommer jeg frem til, at færre end 20 så ville være svært godt tilfredse. Mit forsigtige bud på alle frustrationerne kunne være: Vi er lidt for magelige og måske endda lidt dovne. Vi har anskaffet os grej, som fylder utroligt meget og vejer tilsvarende. Vi har glemt at ting, som kan samles af flere elementer, i langt de fleste tilfælde også kan adskilles i stort set de samme stumper igen, ofte ved at dreje på et enkelt greb. Vi er ikke helt fri for at være lidt egoistiske. Hertil skal jeg tilføje, at det godt kunne ligne, at nogle blot opbevarer grejet i klubben, og kun i meget ringe udstrækning kommer for at bruge det. Men det må jeg nok have misforstået!! Et stilfærdigt ønske for det kommende år vil være, at vi laver om på tingene, og laver rummene om til opbevaringssteder, som ikke samtidig er de rene forhindringsbaner. Samtidig har jeg en bøn til jer om at give mig besked, hvis 1: I ikke ønsker at gøre brug af jeres tildelte plads. 2: Ønsker at få en plads.(der findes i dag ingen venteliste). Og endelig: Selv om vi gør, hvad vi kan, så kan vi ikke love at holde rotter og mus ude af husene. Det vil derfor være en god ide, at tømme bags for alt, der minder om spiselige ting. Med denne lille opsang, kom jeg af med nogle dårlige vibrationer, og ønsker alle en god jul og et godt nytår. Hilsen Axel

8 DAMETUR 2014 Vi har fundet et godt tilbud til en dametur til næste år. Hjarbækfjord Golf. 2 overnatninger i 2-, 4- eller 6-personers lejligheder med morgenmad og 2 x greenfee for kun 995 kr. Hvis vi har lyst til en tredje greenfee den dag vi skal hjem, bliver prisen 1245 kr. 3 damer har tilbudt at lave mad til en af aftnerne. (Måske begge) Vi vil prøve et rigtigt godt tidspunkt i år, hvor vejret bare bliver godt, nemlig Lige hvilke dage det bliver, vil I høre om senere. Uge 25 ( juni) Da vi gerne vil reservere lejlighederne, beder vi om en tilkendegivelse fra jer, om I skulle have lyst til at deltage, senest 5. januar Send en mail til Fortæl os om du synes vi skal have 2 eller 3 greenfee s og meddel gerne allerede nu, hvis du ønsker eneværelse: 2 personer deler en 4-mandslejlighed tillægspris 600 kr. pr.person Lad os høre fra jer Inge L, Anette U, Mette

9 REGIONSGOLF Igen i 2014 afholdes der Regionsgolf-turnering. Det er en hulspilsturnering, hvor hver klub stiller med 3 herresingler, 1 damesingle og 1 Foursome Ærø Golf Klub har deltaget 4 gange tidligere og kun en enkelt gang er vi kommet videre fra den indledende runde, - men sjovt har det været at komme rundt på andre baner og spille hulspils-matcher. Vi er tilmeldt i 2 rækker, C og D her er handicapbegrænsningerne således: C-række handicap: herrer 15,6 el. derover damer 20.0 el. derover D-række handicap: herrer 22,6 el. derover damer 27,1 el. derover Der deltager 4 klubhold i hver gruppe de spiller mod hinanden både ude og hjemme, så der spilles i alt 6 matcher i den indledende runde på følgende datoer: Søndag 4. maj søndag 11. maj søndag 18. maj søndag 25. maj søndag 1. juni søndag 15. juni Vi vil meget gerne have forhåndstilmelding fra jer, der har lyst til at deltage. Vi håber holdene bliver så store, at ingen skal spille 6 søndage i træk. Tilmelding til C-række : (Mette Lage holdleder) Tilmelding til D-række: (Bente Mose holdleder) GOLFDATER SCORER HOLE IN ONE Det var femte gang, at der var inviteret Golf Daters til Ærø. Vi var 16 golfere, der havde en hyggelig weekend. Vi havde vejret med os, så de oplevede banen fra den gode side. Der blev lavet hole in one på hul 5 den 7. september. flot klaret af Bo Rix fra Esbjerg Golfklub. Bente Mose

10 Hvis banen er fri, og der er en fin havudsigt, er det meget forståeligt, hvis en golfsspiller får den tanke, at golf er selve meningen med livet.

11 Vore greenkeepere har 2 gange i løbet af sæsonen proppet på greens og de frivillige har skovlet og skrabet propperne væk. Her lidt fotos fra denne vigtige proces: og så brændte vi roughen af :

12 KLUBMESTERSKAB den 31/8 + 1/ HERRER 27 medlemmer dystede om trofæet i 3 rækker alle spillede slagspil over 36 huller Nr 1: Thomas Christlieb 179 slag Nr 2: Jørgen Kock 188 slag Nr 3: Lars Christensen 196 slag DAMER: Nr. 1: Mette Lage 196 slag Nr 2: Bente Mose 209 slag Nr 3: Alice Hansen 210 slag OLDBOYS: Nr 1: Thorkild Kristensen 194 slag Nr 2: Sigurd E. Hansen 198 slag Nr 3: Thomas Hansen 201 slag Årets Skævert gik til Peter Mose

13 AFSLUTNINGSMATCH Flagmatch med handicap - søndag den 20. oktober deltagere A-rækken Nr 1: Jakob Møller (hul 19) Nr 2: Malcolm Pearson (hul 19) Nr 3: Mette Lage (hul 18) B-rækken Nr 1: Ivar Skov (hul 19) Nr 2: Martin Sand Madsen (hul 18) Nr 3: Jesper Snedsted (hul 17) Nærmest flaget: Hul 5 0,75 m Hul 8 5,74 m Hul 10 2,0 m Hul 16 7,54 m Flemming Rasmussen Jakob Møller Jan Fischer Thorkild Kristensen Tak for flotte præmier til Ansgarhus Motel, Nordea, Progolf Scandinavia, Vital Sko, Bjarne Holm, Svendborgsund Restaurant Jan Fischer, Dagligbrugsen Søby Og for dejlig frokost til Ærøshoppen, Søby og kokken Kirsten Rasmussen

14 Ærø Golf Klub takker vore sponsorer for støtte i Ønsker god jul og godt nytår til medlemmer og sponsorer

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere

Nyhedsbrev maj - juni 2013

Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nord 1 green Golf er det sjoveste, man kan foretage sig - uden at tage tøjet af Juan Antonio "Chi-Chi" Rodríguez (born October 23, 1935). A Puerto Rican professional golfer 1

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1 Rimmen Medlemsblad for Hirtshals Golfklub 2011-19. årgang nr. 1 Hirtshals Golfklub Bestyrelse og Udvalg 2011 Bestyrelse: Formand: Næstformand: Kasserer: Medlemmer: Redaktion: Bladudvalget: Redaktør: Jens

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk info@bggc.dk Kontoret/Golf Manager Carina Tranum 75 11

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt.

Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt. BANEN Vejret i årets 3 første uger startede meget mildt. Den 20/1 kom frosten som varede til sidst i februar; den var så hård, at jorden frøs helt ned i 70-80 cm s dybde, og det forvoldte store frostsprængninger

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø Golf M A R I B O Nr. 2 December 2013 Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø 2 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ Refshalegården Refshale Byvej 22, 4930 Maribo Telefon: 54 78 26 55 www.maribogolf.dk maribogolf@maribogolf.dk

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl.

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl. @EL TOFT OLF UB GOLF l EBELTOFT REDAKTION: Jørgen Hjortstrøm P. E. Lausen ANNONCER: Sponsor- og PR-udvalg FOTO: P. E. Lausen TRYK/LAY-OUT: Hasnæs Tryk ApS Ebeltoft GOLF l EBELTOFT 1999: Nr. 50 Marts Nr.

Læs mere

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2014 Årsmagasin Klubinformation Kalender Kontakt 1993-2014 Velkommen til Eventyr Golf 2014 Årsmagasin 2 INDHOLD : Formanden har ordet 5 Klubsekretærens side 6 Centerkontoret - nyt i 2014 9

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Sekretær Torben Blom 8636 10 64

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Sekretær Torben Blom 8636 10 64 @i~toft UB GOLF l EBELlOFT REDAKTION: ANNONCER: Sponsor- og PR-Udvalg FOTO: EgonBæk TorbenB/om TRYKILA Y-OUT: Hasnæs Tryk GOLF l EBELTOFT 1995: Nr. 37 medio marts Nr. 38 ultimojuni Nr. 39 medio sept. Nr.

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN NR. 61 / 2001 LEDER Redaktionen består af : Morten Ingemann Pedersen Flemming Selchau Jesper Hede, Søren Kamper Kære Club kammerat! Nu er det igen blevet tid til at servere en omgang Startist med frække

Læs mere