Vejledning for turneringsledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for turneringsledere"

Transkript

1 Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt at forsøge at standardisere de enkelte procedurer, som indgår i en vellykket turneringsafvikling. Det er derfor vigtigt, at turneringslederne i god tid inden hver turnering sætter sig ind i de regler, der fremgår af denne Vejledning for turneringsledere. Vejledningen 1. afsnit: Før turneringen 2. afsnit: Turneringen 3. afsnit: Efter turneringen Bemærkninger: Hvis du som turneringsleder har kommentarer eller spørgsmål til vejledningen, er du velkommen til at kontakte formanden for turneringsudvalget. Med venlig hilsen og tak for hjælpen Anders Porse - mobil mail: Før turneringen 1.Tilmelding: Tilmelding sker via golfbox, turneringerne oprettes i golfbox af formanden for turneringsudvalget, Rene eller evt. andre turneringsansvarlige. Ønskes yderligere information om den aktuelle turneringsform. er de forskellige turneringsformer i Håndbog for Turneringsledere, som findes på klubkontoret. Startlister: Når tilmeldingsfristen er udløbet udarbejdes startliste. Startlisten udfærdiges af Golf Shoppen. Startlisten ophænges 2 dage før turneringen. Der må kun deltage 1 juniorspiller på hvert hold, med mindre der er en ren juniorrække i turneringen, afhængig af handicap. 1

2 Efter tilmelding: Afbud / udeblivelse: Scorekort: Når startlisten er udfærdiget i golfbox og ophængt på opslagstavlen, kan efter tilmelding normalt ikke finde sted. Men får du et afbud, og har du spiller(e) som ønsker pladsen, og det i øvrigt passer ind, så lad dem gå ud. Det er ALTID den aktuelle turneringsleders afgørelse. Spillere, der melder afbud, efter at startlisten er ophængt, skal betale turneringsfee. Spillere, der udebliver uden afbud, skal udover at betale 2 x turneringsfee tillige idømmes karantæne i de 2 efterfølgende klubturneringer, beslutning om bod og karantæne meddeles spilleren af turneringsudvalget Scorekort til turneringen printes på baggrund af tilmeldingslisten. Dette udføres af Golf Shoppen. Husk det er altid spilleren selv der skal rette antal tildelte slag. Nøgle til kontoret På turneringsdagen: Kan afhentes i god tid, gerne et par dage før i golfshoppen, men Rene vil som regel være til stede 1 time før start på turneringsdagen. Mød op mindst 1 time før turneringsstart. Hejs klubflaget (og / eller eventuelt sponsors flag) dog ikke til åbningsturneringen, hvor der er formel standerhejsning af klubflaget. Opstil eventuelt materiale leveret af sponsor. Scorekort rettes, hvis der er sket ændring af nogle spilleres handicap, efter at de har tilmeldt sig til turneringen. Hvis der er hulpræmier, husk da at lægge målebånd og lister ude ved hullets green. Skriv på tavlen hvilke spillere der har mulighed for hulpræmie på hvilke huller. Husk at hente målebånd og lister, når sidste hold har passeret hullerne, eller aftal med sidste passerende hold om at tage det med tilbage til turneringsledelsen. Turneringen Starter: Start tid: Maks. spilletid: En medhjælper bør ca. 10 minutter før start tid gå til 1. teested for at sende holdene ud i den fastsatte rækkefølge og til de fastsatte start tider, hvis der er løbende start for 1. tee. De fastsatte start tider og spilleorden skal overholdes. Spilleren skal være klar ved første teested senest 5 minutter før den fastsatte start tid. Overskridelse af fastsat start tid med op til 5 min. medfører 2 strafslag, der påføres første hul. Overskrider spilleren start tid med 5 min. eller mere er straffen diskvalifikation. Bemærk, det er ikke starter eller medspillere der tildeler strafslag eller diskvalifikation, det er turneringslederen, og spørg, det er turneringslederens afgørelse. Den maksimale spilletid for en runde er fastsat til 5 timer. Spillere, der efter påtale for langsomt spil fortsat overskrider den fastsatte tidsplan, idømmes 2 straffeslag og ved gentagen forseelse diskvalifikation (regel 6-7). Under turneringen: En turneringsleder bør under hele turneringen befinde sig i klubhuset. 2

3 Når alle spillere er startet, bør en af turneringslederne køre ud på banen for at kontrollere, at spillet glider, samt evt. påtale langsomt spil. Skulle der opstå et regelspørgsmål ude på banen hvor du ikke er helt sikker på svaret, bed da spilleren spille 2 bolde (regel 3.3). Det vil give dig tid til, i god ro og orden, at finde frem til det rette svar, eventuelt søge svaret hos vore regeldommere. Når der er hulpræmier så husk at hente målebånd og lister, når sidste hold har passeret hullerne. Turneringssponsorer: Hvis sponsor er repræsenteret eller selv er til stede under turneringen, skal sponsor underholdes og beværtes med frokost. Omkostningen til dette skrives på regningen sammen med Turneringsledelsens fortæring i TeeStedet. Det er turneringslederen der sørger for at sponsorerne bliver underholdt, vist rundt på banen, eller andre tiltag. Sørg for at promovere sponsorerne så de føler de får noget for pengene Hvis sponsor spiller med i turneringen (med maks. 2 personer), betaler sponsor ikke turneringsfee. Hvis sponsor ikke er fra Sorø Golfklub, skal sponsor ikke betale greenfee for op til 2 personer. Turneringsfee samt opgørelsen samles i kuvert og afleveres i Golfshoppen. Præmier: Præmier og resultatlister klargøres. Præmieoverrækkelsen skal finde sted en halv time efter sidste scorekort er indleveret, også selvom alle scorekort ikke er indtastet. Dette for at sikre, at så mange som muligt bliver og hylder vinderne og sponsor. Det betyder, at alle scorekort ikke nødvendigvis er indtastet inden præmieoverrækkelsen, det er derfor vigtigt, at spillerne sikrer at scorekort tælles korrekt sammen og at resultatet anføres tydeligt i øverste højre hjørne af scorekortet, hvor der er et felt til det. Læg præmierne frem i god tid i klubhuset således at flest muligt kan se præmierne. Turneringsresultater: Alle scores skal tastes ind i golfbox som hulscores. Hvis det ikke kan nås inden præmieoverrækkelsen en halv time efter sidste scorekort er indleveret, så find de 10 bedste i hver række og tast dem, så vi er sikre på, at de er udfyldt rigtigt og regnet rigtigt sammen. Skulle en uden for denne top ti have talt sit scorekort forkert sammen og burde have været i præmierne, men dette først opdages efter præmieoverrækkelsen ved indtastning af alle scores, er det spillerens eget ansvar, og der er ingen præmie. Dette skrives ind i turneringsbetingelserne og i turneringspropositionerne. Som turneringsleder har du krav på at kunne arbejde i fred og ro, når resultaterne skal opgøres. Luk derfor døren til kontoret, så du ikke forstyrres i dit arbejde, men sørg for at der er en til at modtage scorekort, så længe alle ikke er indleveret. Spillere, der henvender 3

4 sig angående deres placering, henvises til resultattavlen, eller til at resultatet bekendtgøres, så snart rækken er færdigspillet. Blanket med turneringsresultaterne udfærdiges og billeder af vinderne med præmier og evt. sponsor mailes til Anders indtil klubben har fundet en presseansvarlig, der står for dette. Der må gerne medsendes et kort referat af turneringen. Fortæring: Turneringsledere må købe for indtil 100 kr. pr. person på klubbens regning til fortæring i Restaurant Tee-Stedet. Beløbet må ikke tages fra turneringsfee opgørelsen, men skal på regning til klubben. Opgørelse af turneringsresultat: Det er spillerens ansvar at: Efter turneringen Umiddelbart efter afsluttet spil skal spillerne/holdet indbyrdes kontrollere deres scorekort, inden de afleveres til turneringsledelsen. Handicap er rigtigt. Reguleringer af handicap op til turneringen uanset om klubben har registreret dette eller ej, er spillerens ansvar. Korrekte antal slag er påført scorekortet ud for de rigtige huller. Underskrive sit scorekort og sikre sig at markør også underskriver. Overtrædelse af ovennævnte 3 regler medfører diskvalifikation! Bemærk at scorekortet ikke er afleveret før spilleren har forladt kontoret / stedet hvor scorekortet indleveres! Skulle spilleren spille med for lavt handicap i forhold til det korrekte, diskvalificeres han ikke!. Spilleren behøver ikke Henstil til at Dobbeltcheck Lige resultater: -at have sammentalt korrekt -at have regnet sine stableford points rigtigt ud Scorekort for spillere, der er i præmierækken, skal kontrolleres, herunder om der er brugt det rigtige handicap og antal tildelte slag. Er du som turneringsleder i tvivl om noget vedrørende turneringsafviklingen, kan du finde oplysninger i Håndbog for Turneringsledere, der findes på kontoret. altid scorekort for vinderne i præmierækken samt de spillere som måtte være lige udenfor. Afgøres ved laveste handicap. Derefter bedste resultat på henholdsvis sidste 9, sidste 6, sidste 3 eller sidste hul. Derefter foretages lodtrækning. 4

5 Ved gunstart Præmieoverrækkelse: Afgøres først ved laveste handicap. Gælder bedste resultat på henholdsvis banens sidste 9, 6, 3 eller sidste sidste hul. Derefter foretages lodtrækning. Dette gælder også for A-rækken, ved slagspil. Præmieoverrækkelse foretages efter at hver række er færdigspillet, hvis ikke andet er nævnt i turnerings-propositionerne(samtidig ved gun start). Præmievindere skal være til stede ved præmieoverrækkelsen, ellers går præmien videre til den næste i vinderrækken. Ring med klokken som tegn på, at præmieoverrækkelsen begynder. Husk at indlede præmieoverrækkelsen med at nævne matchens sponsor og takke sponsor for præmierne. Bed spillerne give sponsor en hånd! Husk også at tage billeder af vinderne, gerne foran sponsormateriale, der eventuelt er opstillet. Billeder mailes til presseansvarlig:? og formand for turneringsudvalget: Anders Porse Præmier: Hvis sponsor ikke er til stede vil der være lagt liste over præmier, og præmierne være på turneringsleder kontoret Hvis sponsor selv er til stede og vil dele præmier ud, er der lavet aftale om hvor mange og hvilke præmier der skal deles ud. Skriv overskueligt på turneringsrapporten så sponsor har noget at dele præmier ud fra. Vandrepokaler: I nogle turneringer er der udsat vandrepokaler, som kan hjemtages af vinderne, efter at indgravering er foretaget. Turneringslederen er forpligtiget til at få navn og adresse på eventuelle pokalvindere herunder også pokalvindere fra fremmede klubber. Turneringsleder sørger for, at pokalerne er til stede, når turneringen spilles. Efter turneringen CBA beregnes, resultatet sendes til hcp. regulering i golfbox og overføres evt. til BOSS Synoptik cup og Sorø Grand prix. Dette foretages af Golfshoppen eller formanden for turneringsudvalget. Flag tages ned og sponsors ting tages i forvaring Scorekort lægges i orden sammen med resultatlister og resultatrapport i greenfee kassen. Husk at notere om der er taget billeder af præmieoverrækkelserne. Turneringsfee opgørelse inkl. meddelelse om udlæg lægges i kuvert og i green-fee kassen. Nøglen til turneringsleder kontoret lægges ved afregningen. Turneringsudvalget

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 KÆRE INTERVIEWERE Jeg repeterer lige praktiske regler for CAPI-interviewning: a) Arbejd ALTID med maksimalt skærmbillede b)

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Dagpleje Flerbørnsdagpleje Vuggestue Integreret institution Privat institution Privat dagpleje Privat børnepasning Børnehave Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Samlet oversigt over Københavns Kommunes

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Handicapkørsel Som svært bevægelseshæmmet kan du få adgang til kollektiv trafi k, når du eksempelvis skal besøge familie eller til fritidsaktiviteter. Også selvom

Læs mere