KD gør en forskel i Byrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KD gør en forskel i Byrådet"

Transkript

1 Af Jens Kristian Nielsen Jeg vidste det vel egentlig godt, men nu har jeg også selv oplevet det. Altså, hvor stor forskel KD gør i Herning Byråd! Jeg deltog, som tilhører, for første gang i et Byråds møde i Herning d.14. maj. Jeg håber, det bliver det første i en lang række! Jeg fik før mødestart at vide, at jeg skulle være tavs og stille. Jeg skulle blot OVERVÆRE mødet sådan som de fleste byrådsmedlemmer gjorde. ;-) Derimod var de små partier på bane hele tiden. Særligt Christian Bjerre (KD) var aktiv, ikke blot med rygklapperi, men med konstruktiv kritik og mod til at fremføre KD s politik. Jeg var stolt! Jeg vil fortsætte ad samme spor med at rose borgmesteren, hver gang han gør det rigtige. Men også minde ham Nr KD gør en forskel i Byrådet 9. årgang om, at bare fordi de er de flest, har de ikke altid ret! Der er sager nok at tage fat på f.eks.: - Forældre skal tilbydes at passe egne børn med et tilskud. - Forældrekursus for nybagte forældre. - Frit valg for handicappede. Vi har fri sygehusvalg, fri skolevalg, fri hvad som helst! Men er man handicappet risikerer man at blive tvangsanbragt på en institution, man ikke ønsker at bo på! - Mindre alkohol til byens unge, - særligt torsdag aften. Elever i ungdomsuddannelser skal ikke møde påvirket op i skole fredag. Det var et par eks. på vigtige sager som kun KD har øje for. Har du flere, så må du meget gerne kontakte os. Du kan også være med til at sikre KD et godt valg til november ved at tale positivt om KD og opfordre til at stemme på os. Tak!

2 Tidlig og målrettet indsats Af Karlo Brondbjerg Vores fremtidige velfærd afhænger af hvordan vi planlægger og er i stand til at forebygge på afgørende områder. Dette har betydning for den enkelte borger der får højere livskvalitet og kommunen sparer penge på følgeudgifterne. Dejligt at Herning på KD s foranledning kan tilbyde hjælp til par, så sundhedsplejersker kan tage tilbud om PREP kursus med ud til førstegangsfødende. Jeg vil arbejde for, at der også kan tilbydes 5 timers psykologhjælp, hvor dette skønnes nødvendigt. Desuden skal alle nygifte tilbydes et kort kursusforløb - et Kørekort til familielivet. Læreruddannelsen udruster ikke lærerne nok til at hjælpe elever, der ikke er klar til at modtage undervisning. Derfor skal lærernes efteruddannelse fokusere på at spotte og hjælpe kriseramte elever. Tryghed og velvære fremmer indlæringsevnen samt den kreative tankegang. Vi skal fremme skolernes kvalitet - og ikke en heldagsskole. Byplanlægningen i Herning og i centerbyerne skal tilgodese ældres behov for at bo sammen i trygge omgivelser og i nærheden af indkøbssteder. Jeg håber, borgere med handikaps fremover vil opleve et bedre samarbejde over kommunegrænserne, og at antallet af sagsbehandlere dermed kan nedbringes. Det er uværdigt overfor både klienter og offentligt ansatte at rammerne for det personlige kendskab er så dårlige. Torsdags-alkohol hæmmer alt for mange unges indlæringsevne fredag formiddag. Jeg ser derfor ingen grund til at prioritere studieboliger lige op ad værtshusene. Byg i nærheden af studestederne. Dette fremmer studiemiljøet og giver billigere boliger. Jeg er sikker på at beværtningsbranchen gerne vil samarbejde angående torsdagsproblematikken. Men det kræver, at kommunen tager det første initiativ, og åbent tør stå ved at, vi har et problem. KØB SALG SERVICE Industrivej Nord Aulum

3 Generalforsamling Af Jenny Brondbjerg Tonen var lagt efter 3 dejlige sange leveret med Hanne Bødtkers smukke stemme ved KD generalforsamlingen i Hernig den 4. marts Christian Bjerre fortalte om, hvordan man kan mærke på byrådsarbejdet at valget nærmer sig: Holdninger bliver markeret mere tydeligt. Desuden nævnte han at budgetforliget bl.a. indbefattede et skoleforlig, som skulle være trådt i kraft pr 1/8. Dette får regeringens tiltag på området måske indflydelse på. Bestyrelsesformand Kirsten Nielsen kunne bl.a. berette: Det sidste år har været præget af det store arbejde med at indsamle vælgererklæringer. Der skal stk til, og nogle er på vej i systemet, men på generalforsamlingen manglede 3976 stk at nå frem. Ildsjæle har været i gang og alle opfordres til at støtte op. Tak til alle, der har gjort en indsats! I årets løb har KD Herning afholdt Grundlovsmøde på Sdr. Lundgård, haft en stand på Aulum dyrskue, hvor der bl.a. blev indsamlet 286 vælgererklæringer, og vi har udgivet kommunebladet x 4 årligt. Nyhedsmail er i støbeskeen. KD Herning har 173 medlemmer og vil gerne igang med en mere målrettet medlemspleje. Det kræver dog en større indsats og har været nødvendigt at nedprioritere til fordel for arbejdet med indsamling af vælgererklæringer dette år. I byrådet har Chr. Bjerre gjort det rigtig godt. Der lød en stor tak for arbejdsindsatsen samt et ønske om velsignelse til beslutningen om at fratræde byrådsarbejdet til fordel for Træfældning Flisning af træer og buske Flis sælges Slamsugning Tømning af septiktanke og brønde. Rendegravearbejde udføres. Bekæmpelse af muldvarpe Fuglsang Trehøje Flis Bjarne Christiansen Kørsel med flishugger - Ø 20 og 28 cm Udlejning af flishugger - Ø 10 cm Salg af flis og brænde - friskt og tørt Bortfræsning af rødder uden opgravning

4 Grundlovsmøde 5. juni 2013 på Sdr. Lundgaard Lundvej 32, Herning. Kl Velkomst og oplæg ved de lokale spidskandidater til byrådsvalget: Karlo Brondbjerg og Jens Kristian M. Nielsen Kl Grundlovstaler Landsformand Stig Grenov arbejdet som generalsekretær for Blå Kors. Ved opstillingsmødet den 19. nov blev der valgt 6 nye kandidater til byrådet: Karlo Brondbjerg, Jens Kristian Nielsen, Kirsten Nielsen, Hanne Bødtker, Simon Lavdal Pedersen og Leif Særkjær. Der er i den forbindelse oprettet et valg-udvalg, hvor Chr. Bjerre hjælper kandidaterne frem til kommunevalgtet i november Jens Ove Kjeldsen er opstillet som spidskandidat til regionsvalget. Kaj Buchhave, Jenny Brondbjerg og Ernst Skipper blev valgt til KD- Hernings bestyrelse. Efter kaffen sluttede Karlo Brondbjerg aftenen med visioner for KD i byrådet. Kristendemokraterne sætter mennesket før systemet.

5 Kommunalpolitisk udvalg Af Jens Ove Kjeldsen Jeg vil her fortælle lidt om mit arbejde som formand for det Kommunalpolitiske udvalg på landsplan. Fra Vestjylland er desuden byrådsmedlem Kristian Andersen fra Ringkøbing- Skjern kommune med i udvalget. Vi har i udvalget udarbejdet et kort og et langt landsdækkende Kommunalpolitisk valgprogram samt et Regionalpolitisk valgprogram. Efter to HB behandlinger og en mellemliggende høringsfase, er de nu indlagt på landshjemmesiden under Det mener KD, så de kan synliggøre, hvad KD vil kæmpe for lokalpolitisk. De skal desuden give inspiration til kommunernes og regionernes udarbejdelse af deres lokale KD valgprogrammer. Udvalget har afholdt to kandidatkurser i april, et i Slagelse og et ved Vejle. Der følges op på dem med yderligere kursus efter sommerferien. Desuden afholder vi to medietræningskurser, et sidst i juni og et igen sidst i sept. Her er der indlagt mulighed for at få optaget korte videoer til kandidaternes (primært spidskandidater) hjemmesider. Det er vigtigt, at vi hjælper kandidaterne til at gøre hjemmesiderne både levende og informative. Det gælder naturligvis også kommunehjemmesiderne. KD vil, som for 4 år siden, opstille i alle 5 regioner. Ved sidste kommunevalg opstillede KD i 32 kommuner. Vi har en målsætning om, at KD til november skal opstille i 50 kommuner. Vi er allerede nu tæt på at nå op på de 32, så vi skal nok komme op i nærheden af de 50. Sidste gang var Danmarks 3 største byer ikke med, hvilket de er denne gang. Dette regions- og byrådsvalg kan blive et afgørende vendepunkt for KD, hvis vi, som det tegner til, kan opnå markant fremgang i forhold til for 4 år siden.

6 Returadresse: Hovedvejen 20, 7490 Aulum Bestyrelse Formand Kirsten N. Nielsen, Nørreåvej 10, 7451 Sunds, , Næstformand Ernst Skipper, Lundvej 32, 7400 Herning, , Kasserer Jens Kristian Nielsen, Ommosevej 4, 7490 Aulum, , HB medlem Karlo Brondbjerg, Rossinisvej 2, 7400 Herning, , HB medlem Jens Ove Kjeldsen, Kølkærvej 41, 7400 Herning, , Kaj Buchhave, Hovedvejen 20, 7490 Aulum, , Agnete Jacobsen, Indertoften 28, Lind, 7400 Herning, , Simon Lavdal - Pedersen, Nørrevænget 3, 7480 Vildbjerg, Jenny Brondbjerg, Rossinisvej 2, 7400 Herning, , Byrådsmedlem Christian Bjerre, Solbrinken 3, 7480 Vildbjerg, , Ansvarshavende redaktør Jens Ove Kjeldsen Se mere på Herning KD s hjemmeside: Valget den 19. november Kandidater til byrådsvalget: 1. Karlo Brondbjerg, Rossinisvej 2, 7400 Herning Se: 2. Jens Kristian Nielsen, Ommosevej 4, 7490 Aulum Se: 3. Kirsten N. Nielsen, Nørreåvej 10, 7451 Sunds Se: 4. Hanne Nørtoft Bødtker, Jagtvej 8, 7480 Herning Simon Lavdal-Pedersen, Nørrevænget 3, 7480 Vildbjerg Leif Særkjær, Vester Alle 23, 6933 Kibæk , Spidskandidat til regionsrådsvalget: Jens Ove Kjeldsen, Kølkærvej 41, 7400 Herning, Se: Kalender Den 27. maj kl : Bestyrelsesmøde hos Agnete Jakobsen. Den 5. juni: Grundlovsmøde på Sdr. Lundgård, Lundvej 32. Landsformand Stig Grenov taler. Byrådsmøder den 19. juni, 28. august og 18. september (1. behandling af budget for 2014), alle dage kl. 17. Se dagsorden under, om kommunen, dagsorden og referater og Byrådet. Kontakt Christian Bjerre, Karlo Brondbjerg eller Jens Kristian Nielsen hvis du vil søge indflydelse på beslutningerne. HB møde den 8. juni. Kontakt Karlo Brondbjerg eller Jens Ove Kjeldsen, hvis du har ønsker eller forslag til hovedbestyrelsen.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. En underlig undersøgelse! Kredsformand Finn Ladegaard. Februar 2013. En undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Februar 2014 Byrådsmedlem og Gruppeformand, Kjeld A. Espersen "Vi er i en tid hvor det er interessen for en bog, der sætter den landspolitiske dagsorden. Jeg tænker

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01.

Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01. medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01.2000 Af Svend Ole Jensen

Læs mere

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1,

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, 1 Juni 2008 Nr. 29 KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, Mørkøv KNABSTRUP eren ønsker den heldige

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!!

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! Kløverbladet Juni 2015 HVIDOVRELISTEN Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Generalforsamling Første år med folkeskolereformen Hvidovre Tour Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! KLØVERNYT Bestyrelsen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 4 september 2009 Danmarks største solcelleanlæg Økonomien er under pres Tidlig indsats gør en forskel medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Tal

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV April 2013...nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har haft nok at se til siden generalforsamlingen den 21. februar. Der har været afholdt en del møder, idet den nye bestyrelsen jo lige skulle finde

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 3 Juni 2010 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Et nyt nummer er på gaden. Og det er virkelig et nyt nummer. Jeg har denne gang været så heldig, at kunne dele mine

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

Generalforsamling 29. sept. 2014

Generalforsamling 29. sept. 2014 Generalforsamling 29. sept. 2014 Peter Eigenbroths oplæg til debatmødet før den egentlige generalforsamling. Udvikling Han Herred har været mere aktiv i år, end vi kunne prale af sidste år. Med støtte

Læs mere

Nr. 1 Marts 2013 25. årgang

Nr. 1 Marts 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 1 Marts 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Magtens hus handicaporganisationernes nye hus Om ungdomsuddannelse, at tænke nyt og være reflekterende Alle har ret til et godt

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie,

Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev September 2011 Kære alle WS ere med familie, Efteråret har så sandelig sat ind med regn og blæst. Det nye skole år er for længst startet og sommerens få rigtig gode dage er allerede næsten glemt.

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

PRIORITERING AF BYRÅDSKANDIDATERNE KOMMUNALVALGET MØD BYRÅDSKANDIDATERNE PÅ HK, FREDERICIAGADE, HOLSTEBRO DEN 14. MAJ 2013 KL. 19.

PRIORITERING AF BYRÅDSKANDIDATERNE KOMMUNALVALGET MØD BYRÅDSKANDIDATERNE PÅ HK, FREDERICIAGADE, HOLSTEBRO DEN 14. MAJ 2013 KL. 19. HOLSTEBRO KOMMUNE PRIORITERING AF BYRÅDSKANDIDATERNE KOMMUNALVALGET 2013 MØD BYRÅDSKANDIDATERNE PÅ HK, FREDERICIAGADE, HOLSTEBRO DEN 14. MAJ 2013 KL. 19.00 www.socialdemokraterne-holstebro.dk PRIORITERING

Læs mere

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK»ALT FÅR EN ENDE, OG FOR MIT VEDKOMMENDE HAR JEG TRUFFET DEN BESLUTNING, AT POLITIK IKKE MERE SKAL VÆRE EN DEL AF MIT LIV. MED UDGANGEN AF AUGUST FORLADER

Læs mere