Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl , Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød"

Transkript

1 ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl , Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som repræsenterede 266 andele. Antal stemmer: 11 Antal fuldmagter: 0 Antal deltagere: 32 Mødestart: kl Mødeslut: kl Kredsens Formand Kaj Aaberg bød velkommen herunder til Kirsten Holm, næstformand i Andelsboligernes Fællesrepræsentation (ABF). Kaj Aaberg oplyste, at der vil blive en kort kaffe- og rygepause, og alle mobil telefoner er selvfølgelig stillet på lydløs. Tak for det. 1) Valg af dirigent og referent Kaj Åberg foreslog Kirsten Holm, næstformand i Andelsboligernes Fællesrepræsentation. Godkendt Kirsten Holm konkluderede, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig og lovlig indkaldt m.v. jfr. vedtægterne. Kirsten Holm anbefalede kredsens nuværende sekretær, René Christiansen, som referent. Godkendt. Kirsten holm foreslog Marianne Slangerup og Niels Jensen som stemmetællere. Godkendt 2) Kredsbestyrelsens beretning og oplæg til aktivitetsplan ved kredsformand Kaj Åberg: Bestyrelsen består af: Formand. Kaj Aaberg. Næstformand. Kaj Larsen. Sekretær. Rene Christiansen. Bestyrelsesmedlem. Marianne Slangerup Niels Jensen. Suppleant. Ulla Rasmussen. Kredsbestyrelsens mødeplan Bestyrelsen har en godkendt egen forretningsorden, bestyrelsesmøder afholdes som regel om aftenen, men i visse tilfælde, hvis det er muligt, starter vi om eftermiddagen. Side 1 af 6

2 Bestyrelsesmøder Bestyrelsesmøderne afholdes 2. tirsdag i lige måneder. Der kan forekomme ændringer i dato for afholdelse af bestyrelsesmøderne, hvor vi skal drøfte det kommende hovedbestyrelsesmøde for at få kredsens synspunkter med på disse møder. Kredsbestyrelsen har i foreningsåret afholdt 7 møder. Kreds Nordsjællands medlemstal Kredsens medlemstal er på nuværende tidspunkt ca fordelt på 268 andelsbolig foreninger. Ændringer i kredsen Gentofte Kommune med 1527 medlemmer er flyttet til Kreds Hovedstaden, og Gladsaxe Kommune med 874 medlemmer er flyttet til Kreds Nordsjælland Kreds Nordsjælland budget Kredsens budget er uændret fra 2013 på. kr Kredsens aktiviteter : EMNE STED MÅNED DAG DATO KREDSREPRÆSENTANT Foreningshjemmeside Hillerød OKT TIRS 22 René Christiansen Introduktionsmøde Hillerød OKT. ONS. 30 Kaj Larsen Bestyrelsesarbejde Hillerød NOV. LØR: 2 René Christiansen Folketinget København NOV. TIRS. 19 Aflyst Ulla Rasmussen Foreningshjemmeside Hillerød FEB TIR 18. René Christiansen Overdragelse I Hillerød MAR LØR 1. Kaj Larsen Nye regler ved salg Hillerød MAR MAN 3. Kaj Aaberg Erfaringsudveksling og udnyt jeres medlemskab Hillerød MAR TIR 4. René Christiansen Foreningshjemmeside Hillerød MAR TIR 25. René Christiansen Medlemsmøde Frederiksborg museet Hillerød APR SØN 6. aflyst Kaj Larsen Medlemsmøde Folketinget København APR MAN 28. Ulla Rasmussen Livet som andelshaver Hillerød MAJ ONS 14. René Christiansen Medlemsmøde Kanalrundfart København MAJ SØN 25. Niels Jensen Side 2 af 6

3 Generalforsamling Hillerød SEP TIR 9. Kaj Aaberg Medlemsmøde Odd Fellow Palæet København SEP TIR 23. Niels Jensen Følgende har fået nyt navn: Introduktionsmøder hedder nu Livet som andelshaver. Kredsen kan tilbyde medlemsforeningerne Kredsens vil være til rådighed for medlemsforeningerne (bestyrelsen) med erfaringsudvikling, og Livet som andelshaver, der også afholdes som medlemsmøder flere gange om året. Der er stor tilslutning fra vores medlemsforeninger. Nye medlemsforeninger Det er svært at få fat i de nye medlemmer, og der har været flere projekter i luften. Det ville være en god hjælp, hvis vore medlemmer i kredsen, der er bekendt med foreninger, som ikke er medlemmer, fremsender oplysninger om disse foreninger til kredsbestyrelsen eller til sekretariatet. Derefter vil foreningerne blive kontaktet. Nye regler ved salg af andelsboliger Pr. 1. januar 2014 skulle der oplyses en del nøgletal for de foreninger, der har regnskabsafslutning ved årsskiftet. Dagen efter generalforsamlingen er de nye regler gældende ved salg af en andelsbolig. De foreninger der afslutter deres årsrapport i oktober kan vente til De nye regler ved salg omfatter fire overordnede punkter: 1. Grundlæggende oplysninger om andelsboligforeningen 2. Oplysninger om foreningens drift. 3. Oplysninger om byggeteknik og vedligeholdelse. 4. Oplysninger om foreningens finansielle forhold. ABF jubilæum og landsmøde ABF 40 år. Kom med til jubilæumsfesten den. 25. oktober i Odense Kongrescenter ABF giver tilskud til transporten på 75,00 som kommer til udbetaling, når du møder op og bliver krydset af. Tilmelder du dig en samlet bustransport, er der ingen tilskud. Se på ABF hjemmeside og få yderligere oplysninger. Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år? Kaj Aaberg oplyste, at bestyrelsen tager stillingen til aktivitetsplanen på førstkommende kredsbestyrelsesmøde og opfordrede, til at vi skulle have flere medlemsforeninger. Repræsentanten fra A/B Humlebæk Seniorparken synes, at det var en dejlig beretning, men manglede mere information om landsmødet. Side 3 af 6

4 Kirsten Holm oplyste, at det ville blive omtalt på mødet efter generalforsamlingen. Beretningen blev herefter taget til efterretning. 3) Indkomne forslag Formanden oplyste, at der ikke var fremkommet forslag, og der blev heller ikke stillet forslag på generalforsamlingen. 4) a) Valg af 1 hovedbestyrelsesmedlem for 2 år gældende fra 1. november Kirsten Holm oplyste at der var fremsendt 2 anmeldelser til valg til hovedbestyrelsen for Kaj Aaberg og René Christiansen. Rene Christiansen er på valg og modtager genvalg. Kaj Aaberg stiller op. Kaj Åberg havde tid nu til at varetage opgaven og henviste til, at kredsformændene deltog i hovedbestyrelsesmøderne. Kaj Larsen anbefalede Kaj Aaberg og oplyste, at Kaj Aaberg havde ret i, at kredsformændene deltog, og at det var en naturlig ting. Kaj Larsen oplyste endvidere, at et flertal i bestyrelsen anbefalede Kaj Aaberg. René Christiansen oplyste, at det efter ABF s vedtægt ikke var en betingelse at kredsformanden var fødte medlemmer af hovedbestyrelsen. René Christiansen oplyste endvidere, hvad han havde fået igennem som forslag i hovedbestyrelsen og hvilke holdninger, han havde givet udtryk for så vidt angår den nye kredsinddeling fra , transporttilskuddets størrelse for deltagelse til landsmødet, behov for at gennemgå ABF s vedtægter samt holdningen til, at de mindste foreninger burde gradueres i forhold til deres medlemskontingent. René Christiansen oplyste endvidere, at det ikke for ham var et kardinalspørgsmål at blive valgt, men at han anbefalede det. Der blev afgivet 11 stemmer. 7 for Kaj Aaberg og 4 for René Christiansen. Kaj Aaberg blev godkendt 4) b) Valg af 1 hovedbestyrelsessuppleant for 2 år gældende fra 1. november Kaj Aaberg er på valg og modtager genvalg, hvis han ikke vælges som hovedbestyrelsesmedlem. René Christiansen stiller op, hvis han ikke genvælges som hovedbestyrelsesmedlem. Rene Christiansen blev godkendt. 5) Valg til kredsbestyrelsen Valg af formand for 2 år. Kaj Aaberg er på valg og modtager genvalg. Dirigenten spurgte om han ønsker genvalg. Kaj ønskede genvalg. Dirigenten spurgte om der var andre forslag. Kaj Aaberg er godkendt valgt som formand for kredsbestyrelsen for 2 år. Side 4 af 6

5 Valg af 2 kredsbestyrelsesmedlemmer for 2 år Niels Jensen er på valg og modtager genvalg. Niels Jensen blev godkendt. Lennart Dahlrot er på valg, men er fratrådt i utide. Marianne Slangerup stiller op. Marianne Slangerup blev godkendt. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Ulla Rasmussen er på valg og modtager genvalg. Ulla Rasmussen blev godkendt. Kirsten Holm opfordrede forsamlingen til at få en suppleant mere. Hans Erik Winter fra a/b Humlebæk, Seniorpark foreslog sig selv. Hans Erik Winther blev godkendt 6) Eventuelt Repræsentanten fra A/B Rynkebakken af 1993 spurgte, om han hørte til denne kreds, idet han boede i Lejre. Forvirringen var total. Kaj Larsen oplyste, at pågældende hørte til Vestsjælland. Kirsten Holm henvendte sig til René Christiansen angående afstemningsresultatet. René Christiansen gav tilsagn om, at der ikke for hans skyld skulle foretages omafstemning på grund af forskellen i afstemningsresultatet. Kirsten Holm ville kontakte sekretariatet om fejlen på den tilsendte deltagerliste. Niels Jensen oplyste, at han også havde fået tilbudt at deltage i Jylland. Ulla Rasmussen fortalte også om et kursus i Hillerød, som i første omgang var overtegnet af Københavnere, således at hun og en anden fra Hillerød kunne komme på et andet møde i Roskilde. Dette var ikke tilfredsstillende. Ulla Rasmussen oplyste dog at sekretariatet havde berigtiget fejlen for hende og den anden deltager fra A/B Løngangen. Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. Kredsbestyrelsen består herefter som følger: Navn og funktion Adresse E-post og A/B KREDSBESTYRELSEN Formand Kaj Aaberg 1372 Nordskovparken Ålsgårde a/b Nordskovparken Næstformand Kaj Larsen 3527 René Christiansen 1195 Niels Jensen 3342 Marianne Slangerup Suppleant Nyhusevej Hillerød Kildebakken Frederikssund Bakkebo Slangerup Jagtvej Hillerød a/b Løngangen a/b Kildebakken II a/b Bakkebo I a/b Jagtvej Side 5 af 6

6 Ulla Rasmussen Suppleant Hans Erik Winther 4255 Nyhusevej Hillerød Baunebjergvej 17 A 3050 Humlebæk a/b Løngangen a/b Humlebæk Seniorpark Dirigent: Næstformand i ABF Kirsten Holm Referent: René Christiansen: René Christiansen SIGN. Af bestyrelsen: Kaj Aaberg Kaj Larsen René Christiansen Formand Næstformand Sekretær Niels Jensen Marianne Slangerup Ulla Rasmussen Medlem Medlem Suppleant Udkast til referat udsendt til høring den med høringsfrist den Referatet er herefter den fremsendt ABF./rc Side 6 af 6

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 C. med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent, mødesekretær

Læs mere