COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010

2 COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund

3 Indhold 4 Nye markedsvilkår giver nye forretningsmuligheder 6 Hoved- og nøgletal 12 Afslutningen på strategi Ledelsesberetning 30 Regnskabsberetning 36 COWIs seks regioner 52 COWIs internationale specialistydelser 66 COWIs koncernregnskab 68 Anvendt regnskabspraksis 75 Resultatopgørelse 76 Balance 78 Egenkapitalopgørelse 79 Pengestrømsopgørelse 80 Noter 91 COWI Holding A/S regnskab (moderselskab) 92 Anvendt regnskabspraksis 93 Resultatopgørelse 94 Balance 95 Egenkapitalopgørelse 96 Noter 98 Påtegninger 100 Selskabsoplysninger 104 Videnregnskab 110 Det grønne regnskab 114 COWIs organisation 116 COWIs ledelse Tunnel og tog til tiden Under budget og færdig før tid. Der var fart på, da COWI deltog i joint venturet bag Malmøs nye Citytunnel, der fordobler kapaciteten og sparer op til tyve minutters rejsetid for rejsende fra Malmø Centralstation til den svenske del af Øresundsforbindelsen.

4 Nye markedsvilkår giver nye forretningsmuligheder 2010 var et spændende og udfordrende år for COWI. Spændende, fordi vores globale markedsvilkår har ændret sig mere og hurtigere end nogensinde før. Og udfordrende, fordi konkurrencen aldrig har været hårdere 2010 var et spændende og udfordrende år for COWI. Trods vanskelige markedsvilkår har vi alligevel haft 11,7 procent vækst i omsætningen fra 2009 til 2010, især på grund af opkøb. Væksten dækker imidlertid over store udsving. Nogle områder af COWI har haft en tilfredsstillende vækst og indtjening. Andre har haft store udfordringer. Således havde forretningsområdet infrastruktur en stor vækst og solid indtjening gennem 2010, og området udviklede sig yderst tilfredsstillende over hele verden. Andre områder, som for eksempel byggeri på globalt plan og vores rådgivningsmarkeder i Sverige og Central- og Østeuropa, blev hårdt ramt af den økonomiske krise. Vi havde en pæn vækst i 2010, og resultatet er acceptabelt set i lyset af de vanskelige markedsvilkår, men det lever ikke op til vores langsigtede indtjeningsmålsætning. Højvækstområder med betydeligt potentiale Konsekvensen af disse vilkår er, at den økonomiske krise og den stigende globale konkurrence sætter priserne under pres og dermed vores indtjening. Men den globale udvikling giver også nye forretningsmuligheder. I 2010 tilpassede vi derfor vores forretning, så vi bliver endnu mere konkurrencedygtige fremover. Vi identificerede fire

5 ÅRSRAPPORT 2010 Introduktion 5 Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO højvækstområder: transport, vand, energi og sundhed, som rummer et betydeligt potentiale for COWI. I efteråret 2010 intensiverede vi kundedialogen i alle vores regioner, så vi fortsat kan tilpasse vores forretning til kundernes behov. Og gennem opkøb af SEB Pensionsforsikring A/S' og Danica Pension Livsforsikringsaktieselskabs aktieposter i COWI blev 2010 også året, hvor knap 20 procent af medarbejderne blev medejere af virksomheden. Dermed tog vi et vigtigt skridt i retning af, at COWI alene ejes af COWIfonden og medarbejderne. Den globale, økonomiske krise viste, at vores fokus på stærke, geografiske regioner og internationale specialistydelser (ISL), som for eksempel store broer og tunneller, er den rigtige strategi til at klare sig i et globalt marked. Derfor har vi ændret vores organisation med virkning fra den 1. januar Vi har konsolideret vores regioner og er gået fra de hidtidige seks til nu fire regioner, ligesom vores tre stærkeste ISL-forretninger nu er integreret og blevet til COWIs første major business line. Vi har desuden samlet vores såkaldte emerging markets i den nye enhed COWI Seed og har yderligere oprettet to nye enheder dedikeret til henholdsvis forretningsudvikling og operational excellence. Lederne af regionerne og den nye major business line får sæde i COWIs strategiske og operationelle ledelsesforum, Group Management Board, der sammen med COWIs øvrige ledere skal implementere den nye strategi, som i løbet af 2011 skal afløse den nuværende strategi S2010. Derudover bliver forretningsudvikling og operational excellence vigtige, ledelsesmæssige indsatsområder i ISL-forretninger har aldrig stået stærkere COWIs konkurrenceevne er funderet på vores stærke kompetencer. I fagtidsskriftet Engineering News-Record s lister over verdens førende rådgivere har vores ISLforretninger aldrig stået stærkere, og flere af vores forretningsområder er placeret i den absolutte top. Den stærke faglighed sikrede os i 2010 en række nye, banebrydende projekter som for eksempel den kommende letbane i Aarhus og Hong Kong-Zhuhai-Macau-forbindelsen med verdens hidtil længste sænketunnel. Jeg forventer, at den globale konkurrence med tilhørende faldende priser vil blive øget yderligere gennem For at forbedre vores konkurrenceevne og styrke vores kompetencer tilpassede vi i 2010 COWI på en række strategisk vigtige områder, så vi fortsat vil være den foretrukne rådgiver for vores kunder, en lønsom virksomhed for vores aktionærer og en attraktiv arbejdsplads for både nuværende og kommende medarbejdere.

6 Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal for koncernen DKKm DKKm DKKm DKKm DKKm EURm Hovedtal Kurs DKK/EUR, 31. december ,44 Nettoomsætning 2.808, , , , ,5 598,5 Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) 225,4 275,8 261,8 297,7 266,8 35,8 Resultat af ordinær primær drift 161,8 138,0 165,0 188,4 129,1 17,3 Resultat af primær drift (EBIT) 160,2 180,8 167,4 189,8 132,0 17,7 Resultat af finansielle poster, netto 16,6 11,5 9,0 25,3 5,7 0,8 Årets resultat før skat 176,8 192,3 176,4 215,1 137,7 18,5 Årets resultat 123,9 155,3 128,3 153,8 78,2 10,5 COWIs andel af årets resultat 72,5 94,7 77,7 93,3 77,9 10,5 Koncerngoodwill 216,0 246,1 258,0 464,3 474,6 63,7 Øvrige anlægsaktiver 191,5 276,7 298,7 335,8 309,4 41,5 Omsætningsaktiver 1.524, , , , ,1 290,0 Aktiver i alt 1.931, , , , ,0 395,2 Aktiekapital 206,5 206,5 206,5 206,5 267,8 35,9 Egenkapital 351,7 430,3 459,4 563,3 875,4 117,4 Hensatte forpligtelser 350,3 357,8 367,5 415,3 428,3 57,5 Langfristede gældsforpligtelser 8,1 28,1 29,2 62,3 189,0 25,4 Kortfristede gældsforpligtelser 988, , , , ,0 194,5 Pengestrøm fra driften 213,9 168,9 150,4 333,2-21,0-2,8 Investering i materielle anlægsaktiver, netto -43,5-78,7-39,9-43,8-35,4-4,7 Øvrige investeringer, netto -21,0-103,4-125,5-323,9-42,5-5,7 Pengestrøm fra investering, netto -64,5-182,1-165,4-367,7-77,8-10,4 Frit cash flow 149,4-13,2-15,0-34,5-98,9-13,3 Pengestrøm fra finansiering -15,2 0,5 20,4 78,2 85,0 11,4 Pengestrøm i alt 134,2-12,7 5,4 43,7-13,8-1,9 Nøgletal EBITDA-margin 8,0 % 9,1 % 7,5 % 7,5 % 6,0 % Overskudsgrad (EBIT-margin) 5,7 % 6,0 % 4,8 % 4,8 % 3,0 % Afkast af investeret kapital 17,1 % 17,2 % 13,9 % 13,2 % 7,7 % Egenkapitalandel 18,2 % 18,7 % 19,4 % 20,4 % 29,7 % Egenkapitalforrentning 25,2 % 24,2 % 17,5 % 18,2 % 10,8 % Indre værdi pr. aktie i DKK 272,6 327,1 Gennemsnitligt antal medarbejdere COWI Holding A/S blev etableret den 7. maj Ved koncernetableringen blev sammenlægningsmetoden anvendt, jf. anvendt regnskabspraksis side 68. Hoved- og nøgletal er således udarbejdet i overensstemmelse hermed. Indre værdi pr. aktie for 2009 er beregnet ved selskabets stiftelse den 7. maj 2010.

7 ÅRSRAPPORT 2010 hoved- og nøgletal 7 Udvikling i nettoomsætning, overskudsgrad og ebitda-margin Udvikling i egenkapital og egenkapitalandel DKKm % DKKm % Regnskabsår Nettoomsætning Overskudsgrad EBITDA-margin Regnskabsår Egenkapital Egenkapitalandel Medarbejdere og resultat af primær drift Gennemsnitlig investeret kapital og afkast af investeret kapital Antal DKKm DKKm % Regnskabsår Resultat af primær drift Gennemsnitligt antal medarbejdere Regnskabsår Gennemsnitlig investeret kapital Afkast af investeret kapital Udvikling i pengestrømme Udvikling i indre værdi pr. aktie DKKm DKK Frit cash flow Pengestrøm fra driften Regnskabsår Regnskabsår 2010 Indre værdi pr. aktie

8

9 Genvej til vækst To timer og 30 minutter. Så meget skar to broer og en af verdens længste sænketunneller af rejsetiden mellem Busan og øen Geoje i Sydkorea og af afstanden mellem mennesker og virksomheder

10 Verdensomspændende rådgivning COWI tænker hele vejen rundt om kundernes udfordringer med helhedsorienterede rådgivningsydelser fra økonomiske analyser over miljøvurderinger til projektering af store broer Økonomi, management og planlægning Økonomiske analyser og metoder Finansielle analyser og jura Evaluering og konsekvensvurdering Organisationsudvikling og velfærdsanalyser Kommunikation og politikrådgivning Trafikplanlægning og modellering Kollektiv trafik og ITS Fysisk planlægning og byudvikling Vand og miljø Miljø, sikkerhed og sundhed Vandforsyning og spildevand Vandressourcer og naturforvaltning VVM, miljøvurderinger og overvågning Affald og genanvendelse Forurenede grunde Strategisk miljørådgivning Geografisk information og it GIS og it 3D-visualisering og modellering Kort og geodataprodukter Kortlægning og dataindsamling Landmåling Ejendomsret og arealforvaltning

11 ÅRSRAPPORT 2010 Verdensomspændende rådgivning 11 Industri og energi Industri Energi Olie og gas Bro-, tunnel- og vandbygning Broer Tunneller Infrastrukturbygværker Geoteknik Vandbygning, havne og kyster Drift og vedligehold Risikostyring og risikoanalyse Levetidsprojektering Byggeri Bygningsprojektering Bæredygtige og grønne bygninger Brandrådgivning Hospitaler og sundhedsbyggeri Bygherrerådgivning Højhusbyggeri Byudvikling Renovering og byggeteknik Jernbaner, veje og lufthavne Veje og motorveje Jernbaner Letbaner Metroer Lufthavne COWIs brede palette af rådgivningsydelser gør os i stand til at se faglige udfordringer fra mange forskellige synsvinkler

12 Afslutningen på strategi S2010 Siden 2006, hvor den nuværende strategi S2010 blev introduceret, er COWIs omsætning vokset med 59 procent. Nu skal strategien opdateres, så vi fortsat møder markedets behov Internationale specialistydelser (ISL) Fremtidens projekter bliver stadig større og mere komplicerede. Derfor har COWI prioriteret udviklingen af en række internationale specialistydelser, hvor ambitionen er at være verdensførende inden for ti år. Mens vores regioner markedsfører alle COWIs ydelser lokalt, markedsfører vi vores ISLydelser globalt. REGIONER PEOPLE ONE COMPANY NETWORK KUNDER INTERNATIONALE SPECIALISTYDELSER (ISL) People One company network Kunder Dygtige medarbejdere med højt kompetenceniveau er udgangspunktet for vellykkede projekter. Derfor investerer COWI i ledelses- og kompetenceudvikling, personlige udviklingsplaner samt nye karriereveje, der gør det attraktivt at arbejde i COWI. Den øgede globalisering giver store muligheder for vækst og udvikling. For at sikre regionernes udvikling og synergi har vi etableret nye strukturer, systemer og netværk på tværs af organisationen. Således er en fælles it-platform og en ny koncernløsning, der skal integrere projekt-, ressourceog økonomistyring, under udrulning i hele koncernen. Samtidig arbejder vi med at øge mobiliteten af ressourcer på tværs af regioner og ydelser. Et af flere udgangspunkter for arbejdet med S2010 var, at kunderelationen og indsigten i kundens værdiskabelsesproces er kernen i udviklingen af bedre løsninger for kunden. Derfor har COWI intensiveret dialogen med kunderne og har udviklet et nyt karrierespor, der udelukkende fokuserer på kunderelationer og ledelse.

13 ÅRSRAPPORT 2010 Strategi S COWIs StrategiskE vision Regioner Kunderne kræver lokal viden suppleret med internationale topkompetencer. For at sikre vækst skabte vi gennem øgede investeringer og opkøb seks regioner, som nu er blevet konsolideret og blevet til fire stærke regioner. Derudover sikrer nye tværgående stabs- og videndelingssystemer, at regionerne agerer som ét samlet netværk, one company network. COWI er en førende, innovativ rådgivningsvirksomhed, der arbejder på verdensplan. Baseret på vores værdier leverer vi ydelser inden for ingeniørteknik, samfundsøkonomi og miljø. S2010 tog udgangspunkt i COWIs strategiske vision, der har tre grundlæggende fokusområder: Stærke regioner S2010 var først og fremmest en ambitiøs vækststrategi med udgangspunkt i stærke regioner. COWI har derfor konsolideret sine regioner og udvidet sine aktiviteter betragteligt i de seneste år, især i Den Arabiske Golf og gennem et større opkøb i Sverige i Verdensførende specialister Samtidig stræber COWI efter at bliver verdensførende inden for en række, internationale specialistydelser, de såkaldte ISL-forretninger. Gennem de seneste fem år har vi forbedret vores internationale ratings betragteligt med topplaceringer i Engineering News- Record inden for flere områder, heriblandt store broer, tunneller og vandbygning. VIDEN OG BRANDING VISION Kundefokuserede eksperter Endelig er det COWIs ambition at komme endnu tættere på kunderne og deres behov. Derfor har vi udviklet vores kompetencer inden for kunderelationer og ledelse og har investeret massivt i kompetence- og ledelsesudvikling, så vi altid kan tilbyde de mest kompetente medarbejdere. Viden og branding Viden er kernen i COWIs løsninger. Derfor har vi investeret i nye, globale videndelingsplatforme i form af teknologi, værktøjer og netværk, der øger kommunikationen og innovationen. Vi arbejder målrettet med at skabe et stærkt brand i markedet, der understreger vores høje videnniveau og kvaliteten af vores ydelser. Næste skridt efter S2010 S2010 har været fundamentet for COWIs vækst. Ved strategiens udløb med udgangen af 2010 havde COWI flere end medarbejdere. S2010 rummer dog stadig uudnyttet potentiale, og derfor vil vores nye strategi bygge på kernen af den gamle. COWIs nye strategi vil bygge på følgende seks strategiske elementer: kunder medarbejdere regioner internationale specialistydelser (ISL) bæredygtighed operational excellence.

14 Oversigt over strategi S2010 Elementer i S2010 Regioner Vores primære målsætninger Geografisk nærvær til kunderne med mulighed for internationale specialistydelser (ISL) og markant tilstedeværelse via udvikling af flere regionale forretningsenheder gennem organisk vækst, udvikling og strategiske opkøb. ISL Fokuseret udvikling af konkurrencedygtige ISL-forretninger på syv områder: store broer, tunneller, vandbygning, udviklingsplanlægning, miljøteknisk due diligence, kortlægning og lufthavne. People One company network Målrettet og ambitiøst fokus på medarbejder- og lederudvikling samt match mellem koncernens overordnede forretningsmæssige mål og den enkelte medarbejders faglige og personlige mål. Konsolidering af koncernprofilen og tværgående samarbejde samt udvikling og implementering af fælles netværk og identitet, processer og forretningssystemer. Kunder Udvikling af nye partnerskabslignende relationer til kunderne med fokus på forståelse for kundernes værdiskabelsesprocesser og nye samarbejdsformer. Viden og branding Videndeling på tværs af virksomheden og være: kundernes foretrukne rådgiver den mest attraktive arbejdsplads for professionelle, der ønsker at skabe sig en faglig, forretningsmæssig eller ledelsesmæssig karriere inden for rådgivning en førende, innovativ rådgiver inden for ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi.

15 ÅRSRAPPORT 2010 Strategi S Opnåede mål pr. 31. december 2010 Fremadrettede aktiviteter i forlængelse af S2010 Med købet af svenske Flygfältsbyrån (FB) i efteråret 2009 og sammenlægningen med COWI AB blev COWI Sverige en realitet, og COWIs medarbejderantal nåede ultimo Vi konsoliderer vores regioner og går fra seks til fire. Samtidig skærper vi indsatsen i en række lande i vores såkaldte emerging markets uden for regionerne. Ved afslutningen af S2010 havde COWI fem ISLforretninger. ISL-forretningerne Tunnels og Marine Structures er i dag placeret i top tre på Engineering News-Record s lister over verdens førende rådgivere. Sammesteds ligger Major Bridges på en fjerdeplads, Airports på en syvendeplads, og Mapping er blandt Europas tre førende på sit felt. COWIs tre stærkeste ISL-forretninger: Major Bridges, Tunnels og Marine Structures, integreres og bliver til COWIs første major business line. ISL-forretningerne Mapping og Airports fortsætter som hidtil, mens COWI planlægger udvikling af nye ISL-forretninger inden for hospitalsbyggeri og jernbaner. De tidligere ISLforretninger inden for miljøteknisk due diligence og udviklingsplanlægning er overgået til at være en del af vores regionale rådgivningsydelser. Udvikling af lederudviklingsforløbet og personlige udviklingsplaner. Udvikling af nyt karrieresystem. Implementering af nyt karrieresystem i hele COWIkoncernen samt udvikling af projektlederkompetencer i de kommende år. Udvikling og udrulning af medarbejderaktieprogram. Udvikling og udrulning af medarbejderportal til videndeling og globale, faglige netværk. Udvikling og udrulning af fælles it-platform til hele koncernen (ikke afsluttet). Etablering af shared services. Udvikling og implementering af ny koncernløsning, der skal integrere projekt-, ressource- og økonomistyring (Financial Focus). Group Management Board bliver fremover COWIs strategiske og operationelle ledelsesorgan. En kommende operational excellence-enhed skal sikre optimering af COWIs processer både i forretningsenhederne og i stabsfunktionerne. Enheden skal ledes af en Senior Technical Director. Udvikling af nyt forretningsudviklingsspor i karrieresystemet med henblik på at skærpe COWIs kunderelationer. Koncerndækkende kundefokuskampagne. COWI vil i den kommende strategiperiode ansætte en Chief Market Officer, som får til opgave at skærpe fokus på forretningsudvikling og kunderelationer. COWI har identificeret fire højvækstsektorer: transport, vand, energi og sundhed med et betydeligt forretningspotentiale. Kommunikationsplatform til brug for massekommunikation om klima, herunder afvikling af særlig klimakampagne for at positionere COWI i markedet for bæredygtige løsninger. Opnået andenplads i Ideal Employer-kategorien i Universum Professional Survey 2010 inden for ingeniør/ naturvidenskab i Danmark. COWI vil styrke sin globale brand-platform, herunder en ny brand-arkitektur og en ny kommunikationsstrategi.

16

17 Køligt overblik i Østersøen Intensiv skibstrafik og store olietankere kan godt være risikabelt i et af verdens mest trafikerede havområder. Med COWIs kriseplaner er landene omkring Østersøen heldigvis klædt godt på, hvis noget går galt

18 Fra Roskilde Lufthavn holder sektionsleder Per Nørgreen, styr på en flåde af fly, der luftfotograferer i lande som Norge, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Serbien, Litauen og Danmark. Årets resultat COWI leverede i 2010 en pæn vækst i både omsætning og egenproduktion. Årets resultat er acceptabelt på baggrund af de vanskelige markedsvilkår, men lever ikke op til koncernens langsigtede indtjeningsmålsætning COWI-koncernen opnåede i 2010 en omsætning på DKK millioner. Det svarer til en fremgang på DKK 468 millioner eller en fremgang på 11,7 procent i forhold til Koncernens egenproduktion blev øget med DKK 478 millioner svarende til en vækst på 14,6 procent. Udviklingen i omsætningen var påvirket af udviklingen i valutakurserne og af, at omsætningen fra den svenske rådgivningsvirksomhed Flygfältsbyrån (FB) indgik i hele kalenderåret 2010, mens den kun var indregnet i fire måneder i 2009-regnskabet. Eksklusive disse forhold var egenproduktionen på niveau med Tabellen viser udviklingen i egenproduktionen i COWIs seks regioner. Udvikling i egenproduktion fra 2009 til 2010 pr. region Region Vækst i Vækst i DKKm DKKm % DKKm Danmark % 44 Norge % 131 Sverige % 286 Den Arabiske Golf % 26 Central- og Østeuropa % -10 Afrika % 1 I alt % 478

19 ÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 19 Den økonomiske krise påvirkede generelt efterspørgslen efter rådgivningsydelser negativt i På trods af dette fastholdt eller øgede COWI egenproduktionen i alle regioner bortset fra i Central- og Østeuropa, hvor der var en mindre tilbagegang. Væksten i region Danmark skyldtes især en betydelig stigning i antallet af infrastrukturprojekter, mens rådgivningsydelserne inden for byggeri, økonomi og management samt industri og energi oplevede et fald i aktiviteter. I Norge havde vi en pæn vækst, som især skyldtes en positiv udvikling i hospitals- og transportsektoren samt opkøb af to mindre virksomheder. Væksten i Sverige skyldtes primært opkøb af to mindre selskaber, og at det opkøbte selskab, Flygfältsbyrån (FB), indgår med 12 måneder i regnskabet i Væksten i Den Arabiske Golf skyldtes primært udviklingen i valutakurser, idet der var en mindre tilbagegang målt i lokal valuta. Disse omstruktureringstiltag og investeringer vil skabe grundlag for forbedret indtjening i de kommende år. EBIT-marginen udgjorde i ,0 procent mod 4,8 procent i Ud over det faldende resultat før afskrivninger skyldtes faldet øgede goodwill-afskrivninger, herunder en goodwill-nedskrivning på DKK 10 millioner i Litauen. COWIs andel af årets resultat udgør DKK 78 millioner, hvilket er DKK 15 millioner lavere end i Resultatet er acceptabelt på baggrund af de vanskelige markedsvilkår i 2010, men det lever ikke op til vores langsigtede indtjeningsmålsætning. Nedenstående graf viser udviklingen i indre værdi pr. cirkulerende aktie ved udgangen af 2010 i forhold til indre værdi ved udgangen af Det fremgår, at indre værdi pr. cirkulerende aktie er øget med 19,9 procent til DKK 327,1 pr. aktie som følge af årets resultat og valutakursreguleringer, der har øget egenkapitalen. I Central- og Østeuropa var der et fald i egenproduktionen i Litauen og i Tyrkiet, mens Polen, Rusland og DKK Ungarn havde vækst. 350 I Afrika havde Mozambique og Zambia en mindre 327,1 vækst, mens Uganda havde tilbagegang. Ved udgangen af 2010 havde COWI medarbejdere mod ved udgangen af Antallet af medarbejdere steg i regionerne DKK Norge, Sverige, Den Arabiske Golf og Afrika, mens vi foretog 350 en tilpasning ,9 % 28,2 29,1 af medarbejderstaben i regionerne Danmark og Central- 327,1 og Østeuropa ,9 % 28, ,1 272,6 272,6 COWI opnåede i 2010 et resultat før afskrivninger (EBITDA) på DKK 267 millioner, hvilket er et fald på DKK 31 millioner i forhold til Det svarer til en EBITDAmargin på 6,0 procent. I 2009 var EBITDA-marginen på Indre værdi pr. cirkulerende 7,5 procent aktie 31. december 2009 i DK Den faldende indtjening skyldtes fortrinsvis 272,6 en generelt 272,6-3,0 Årets resultat vigende indtjening inden for byggeri 100samt industri og Valutakursregulering energi. Til gengæld var indtjeningen inden for infrastruktur udenlandske datterselskaber Regnskabsår stigende. 50 Øvrige poster netto Ud over disse generelle forhold var COWIs indtjening Indre værdi pr. cirkulerende i 2010 påvirket negativt af regnskabsmæssige 0 tab i aktie 31. december 2009 i DKK -3,0 selskaberne i Litauen, Tyrkiet og Qatar, som alle var hårdt Årets resultat -50 ramt af faldende efterspørgsel, afskrivninger 2009 på enkeltprojekter samt omstrukturering af aktiviteter. Regnskabsår Endelig var 2010 Valutakursregulering udenlandske datterselskaber Øvrige poster netto indtjeningen i Sverige væsentligt lavere end forventet som følge af, at efterspørgslen efter rådgivning inden for industri først matchede kapaciteten i slutningen af Årets resultat er endvidere påvirket af omkostninger i forbindelse med omstrukturering af aktiviteter i andre dele af koncernen. Endelig investerede COWI i 2010 i udviklingen Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på 3,5 procent af aktiekapitalen, og at resten af overskuddet overføres til næste år. Udbytteprocenten var i 2009 ligeledes på 3,5 procent. af en koncern it-platform og en ny koncernløsning, der skal integrere projekt-, ressource- og økonomistyring.

20 Betydningsfulde hændelser 2010 var året, hvor COWI iværksatte en række nye initiativer, som skal effektivisere vores virksomhed og gøre den endnu mere konkurrencedygtig på det globale marked I 2010 blev medarbejderne medejere af COWI via et ambitiøst aktieprogram. Vi gennemførte ligeledes en omfattende, global kundefokuskampagne, effektiviserede organisationen og påbegyndte arbejdet med en ny koncernløsning, der skal integrere projekt-, ressourceog økonomistyring. COWI effektiviserer med ny organisation 2010 var et udfordrende år for COWI, og det forventer vi også, at 2011 bliver. Vi vurderer, at betingelsen for konkurrencedygtighed fremover vil være en kombination af global rækkevidde og stor forretningsmæssig slagkraft. Derfor har vi ændret vores organisation med virkning fra den 1. januar Strategi S2010 har demonstreret, at stærke regioner, internationale specialistydelser (ISL) og solide rådgivningsydelser er nøglen til at drive COWI i fremtiden. Vi har derfor konsolideret vores regioner og er gået fra seks til fire regioner, ligesom vores tre stærkeste ISLforretninger er integreret og blevet til COWIs første major COWI HOLDING A/S KONCERNDIREKTIONEN GROUP MANAGEMENT BOARD CEO FORRETNINGSUDVIKLING SERVICE CLUSTERS ISL COWI Seed DANMARK SVERIGE NORGE GOLF BRO-, TUNNEL OG VANDBYGNING (MAJOR BUSINESS LINE) SHARED SERVICES PEOPLE RELATIONS AND RESPONSIBILITY FINANCE AND IT LEGAL AND RISK MANAGEMENT OPERATIONAL EXCELLENCE MEDLEM AF KONCERNDIREKTIONEN Den 1. januar konsoliderede COWI sin organisation og gik fra seks til fire regioner, ligesom vores tre stærkeste ISL-forretninger blev integreret og blev til COWIs første major business line.

21 Studentermedhjælper i COWI, Kristoffer Nielsen, indsamler jordprøver med håndbor. Analyser af prøverne hjælper med at vurdere CO2-udslip fra landbrugsjorden. business line. Vi har desuden samlet vores såkaldte emerging markets i den nye enhed, COWI Seed, og opretter yderligere to nye enheder dedikeret til henholdsvis forretningsudvikling og operational excellence. Lederne af de stærkeste regioner og den nye major business line får sæde i COWIs strategiske og operationelle ledelsesforum, Group Management Board. Group Management Board får ansvaret for at implementere den nye strategi. Desuden gik COWIs direktion i løbet af 2010 fra fem til fire medlemmer. Øvrige tilpasninger af organisationen For at gøre samarbejdet på tværs af alle organisatoriske enheder lettere reorganiserede vi i 2010 vores regioner, så de nu alle er organiseret efter forretningsområder og ikke efter geografi. Vi udvidede også vores operationer i Indien, hvilket vi forventer får stor betydning for vores fremtidige konkurrenceevne og indtjening. Derudover tilpassede vi antallet af medarbejdere inden for de forretningsområder, som havde lav aktivitet i Endelig foretog vi en ekstraordinær goodwill-afskrivning som en del af en større genopretningsplan for vores forretning i Tyrkiet og Litauen. Ny koncernløsning skal give bedre indtjening og konkurrenceevne COWIs evne til at styre projekter, lede medarbejdere samt planlægge og gennemføre tværfaglige aktiviteter med mange interessenter er afgørende for vores virksomheds konkurrencedygtighed. Derfor indfører vi i løbet af de næste tre år en ny koncernløsning, der skal integrere projekt-, ressource- og økonomistyring. Løsningen, hvis samlede udvikling og udrulning til hele koncernen indebærer en betydelig investering, er døbt Financial Focus. Den vil både understøtte virkeliggørelsen af vores one company network, forbedre vores projekt- og linjelederes arbejdsredskaber væsentligt og bidrage til en forbedret indtjeningsevne og effektivitet. Global kundefokuskampagne giver værdifuldt input Et væsentligt input til COWIs nye strategi er blevet til via en global kundefokuskampagne, som vi lancerede i efteråret Det er afgørende for vores konkurrenceevne, at vi konstant tilpasser vores forretning og ydelser til vores kunders behov både på kort og Iangt sigt. Derfor intensiverede vi i efteråret dialogen med vores kunder i alle COWIs regioner, så vi fortsat kan tilpasse vores forretning til deres behov. På den måde er COWIs kunder med til at sikre, at COWI også fremover kan levere de rådgivningsydelser, et globalt marked efterspørger.

22 Aktieprogram for COWIs medarbejdere I april 2010 iværksatte vi et betydeligt aktieprogram for vores medarbejdere. Programmet var resultatet af en beslutning i COWIfonden og i bestyrelsen for COWI A/S om, at COWI i fremtiden alene skal være ejet af COWIfonden og koncernens medarbejdere samt et ønske om at skabe en ny holding-struktur for hele COWIs virksomhed. En vigtig forudsætning herfor var tilbagekøbet i marts 2010 af SEB Pensionsforsikring A/S' og Danica Pension Livsforsikringsaktieselskabs aktier i COWI A/S. Herved blev der skabt grundlag for at tilbyde en stor del af koncernens medarbejdere et medejerskab af virksomheden. Aktieprogrammet henvender sig i princippet til alle COWIs medarbejdere, men i første omgang blev der udbudt aktier i lande, hvor vi beskæftiger flere end 100 medarbejdere, og hvor de skattemæssige og juridiske forudsætninger for aktieprogrammet i øvrigt er til stede. Der blev således udbudt aktier til COWIs medarbejdere i Bahrain, Danmark, Litauen, Norge, Oman, Qatar, Sverige og Tanzania. Aktieprogrammet er en vigtig forudsætning for at kunne realisere vores ambition om at knytte koncernens med-arbejdere tættere til virksomheden som aktionærer. Vi anser inddragelsen af medarbejderne i ejerkredsen som en vigtig forudsætning for COWls fremtidige succes. Efter generalforsamlingen i 2011 vil der igen blive åbnet for salg af aktier til medarbejderne. Vi undersøger muligheden for på længere sigt at udvide den geografiske udbredelse af aktieprogrammet til flere af de lande, hvor COWI har selskaber, så endnu flere af koncernens medarbejdere får mulighed for at købe aktier i virksomheden. Diplomingeniør Jimi Hansen, 25 år, fik både genopvakt en gammel fascination af tog og senere fast arbejde, da han kom i praktik i COWIs jernbaneafdeling.

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2009

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2009 COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2009 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Resultatet for første halvår 2009 er tilfredsstillende. Vores omsætning og indtjening er stigende i forhold

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2007

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2007 COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni Nettoomsætning er øget fra DKK 1.411 mio. til DKK 1.463 mio. (+ 4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra DKK 85 mio. til DKK 106 mio. (+ 24 pct.) Overskudsgrad

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73

ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73 ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73 UDGIVER COWI Holding A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark Telefon 56 40 00 00 Telefax 56 40 99 99 www.cowi.dk www.cowi.com www.cowiholding.com COWI er en førende

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere