Bestyrelsesmøde Tirsdag den 2. september 2014, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde Tirsdag den 2. september 2014, kl. 17.00"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Tirsdag den 2. september 2014, kl Fra bestyrelsen: Fra skolen: Claus Billehøj (CB), bestyrelsesformand Karina Keil Thye (KT), bestyrelsesnæstformand Daniel Egmose (DE), skoleleder Torben Falhof Koltze (TK) Thomas Riis (TR), viceskoleleder Birgitte Hald (BH) Vibeke Kilde (VK), regnskabsfører, referent Trine Jakobsen (TJ) Henriette Grinder Mørk (HG), sfo-leder Filip von Spreckelsen (FS) Karin Munkholm (KM), lærerrepr./tillidrepr. Max Andersen (MA) Jacob Rønne (JR), lærerrepr./ lærerrådsform. Mai-Britt Andreasen (MBA)(Suppl.) Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat og kommende mødedatoer for skoleåret 2014/15: Tirsdag den 2. september, kl Onsdag den 29. oktober, kl Torsdag den 4. december, kl (efterfølgende julemiddag) Tirsdag den 24. februar, kl (er ændret fra den 23.feb. pga skolebal den 22.feb.) Torsdag den 16. april, kl Torsdag den 21. maj Generalforsamling, kl formøde Meddelelser - Bestyrelsesformand - Skolens ledelse - Sfo ledelse - Andre 3. Forventninger til forældretilfredshedsundersøgelse/tr/de, debat 4. Regnskabsanalyse (bilag), orientering, debat/de/vk 5. Ny lovgivning UU-vejledning (bilag) orientering/tr/de 6. Svømning i 2. og 3. klasse/orientering/tr/de, debat 7. Skolens og FSO s opstart, orientering/de/tr/hgm 8. Evt.

2 Bestyrelsesmøde Tirsdag den 2. september 2014, kl Fra bestyrelsen: Fra skolen: Claus Billehøj (CB), bestyrelsesformand AFBUD Karina Keil Thye (KT), bestyrelsesnæstformand Daniel Egmose (DE), skoleleder Torben Falhof Koltze (TK) AFBUD Thomas Riis (TR), viceskoleleder Birgitte Hald (BH) Vibeke Kilde (VK), regnskabsfører, referent Trine Jakobsen (TJ) Henriette Grinder Mørk (HG), sfo-leder Filip von Spreckelsen (FS) Karin Munkholm (KM), lærerrepr./tillidrepr. Max Andersen (MA) Jacob Rønne (JR), lærerrepr./ lærerrådsform. Mai-Britt Andreasen (MBA)(Suppl.) Referat Christian Terp var inviteret til at indlede bestyrelsesmødet vedr. skolens nuværende og kommende internetløsning. CT orienterede kort om de udfordringer, som skolen har på IT-området. Vores netværk er ikke stærkt nok til alle vores brugere. Løsningen er at anskaffe et nyt netværk. Det er dyrt men noget kunne bl.a. finansieres ved, at eleverne i udskolingen fremover selv medbringer deres egne computere i stedet for at skolen finansierer pc ere til eleverne fra 7.klasse. Med denne løsning ville eleverne stadigvæk få adgang til en fuld Office-pakke samt en office-365 løsning der giver eleven mulighed for at dele og redigere filer med andre elever og lærere i skyen og de vil have 25gb hukommelse til rådighed. Bestyrelsen bakkede klart op om at finde en ny løsning på skolens netværk. CT vil komme med flere forslag/oplæg til bestyrelsen. Bestyrelsen ønskede dog ikke i samme moment at diskutere, hvor pengene skulle tages fra. Det må være en selvstændig diskussion, når vi skal til at lægge budget for år Godkendelse af dagsorden, referat og kommende mødedatoer for skoleåret 2014/15: Tirsdag den 2. september, kl Onsdag den 29. oktober, kl Torsdag den 4. december, kl (efterfølgende julemiddag) Tirsdag den 24. februar, kl (er ændret fra den 23.feb. pga skolebal den 22.feb.) Torsdag den 16. april, kl (Godkendelse og underskrift af regnskab 2014)

3 Torsdag den 21. maj Generalforsamling, kl formøde Dagsorden, referat samt mødedatoer blev godkendt. 2. Meddelelser - Bestyrelsesformand. Der var ingen meddelelser, da formanden først kom i slutningen af mødet. - Skolens ledelse: - DE orienterede kort om, at han har haft elevsamtaler i 9. klasse, hvilket har været en positiv oplevelse. Vi har nogle meget ambitiøse unge mennesker, som er glade for fællesskabet på skolen. De er glade for, at alle kender alle. De giver udtryk for, at FBS er en meget tryg skole, hvor der ingen mobning er. - DE orienterede kort om, at faget idræt bliver udtræksfag til kommende afgangsprøver. Der bliver en praktisk del og en mundtlig del. I dag er der 6 idrætslærere på kursus i den nye prøveform og TR og DE skal til møde den 10/9 og blandt andet høre om dette. - DE orienterede kort om, at det nye rengøringsselskab er startet her den 1, september og vi håber, at vi denne gang bliver tilfredse, da det er et firma, som vi er blevet anbefalet af en tidligere medarbejder. Rengøringsfirmaet hedder Hjemmeservice. - DE orienterede om, at skolens elevtal er 240 i skrivende stund og det regner vi klart med, at det også er på fredag den 5. september, som er skæringsdatoen for tilskud. Det er meget tilfredsstillende, at vi er fyldt op i alle klasser. - DE orienterede kort om, at der er kommet en meget fin billedudsmykning i nr. 36 og at også SFO er begyndt at udsmykke siderne udenfor boldburet. - DE orienterede kort om sygefraværet på FBS i skoleåret var 6,4 dage. Til sammenligning: At ansatte i den private sektor ligeledes har sygefravær på 6,4 dage. I de kommunale folkeskoler er fraværet 10,2 dage. - DE orienterede kort om, at han i dette skoleår afholder månedlige møder med TK og KM om de nye tider, blandt andet for at styrke dialogen mellem ledelse og med tillidsmand og arbejdsmarkedsmiljørepræsentant. DE orienterede kort om, at han sidste skoleår blev mødt med usikkerhed og utryghed fra lærerenes side vedr. bl.a. hans udmelding om den nye skolereform. Det er derfor også blevet besluttet at tage følgende 4 fokuspunkter fra APV en og arbejde videre med dem på kommende lærerrådsmøder: - Unødvendigt arbejde (behandlet på personalemøde 27/8) - Ledelsens konflikthåndtering - Anerkende hinanden kollegialt - Den psykiske belastning i arbejdet - DE orienterede kort om, at 9. klasse havde en meget vellykket lejrskole til Hamborg.

4 - DE orienterede kort om, at ledelsen har besluttet ikke at lave en skoleudflugt i år pga manglende økonomi. Der bliver til gengæld lavet en tur til ZOO for hele skolen den 17.sept. - DE orienterede kort om, at han sammen med JJ og VK havde holdt et møde med et energiselskab, Grøn Energi, som lovede besparelser på ca.kr ,- årligt på skolens elregninger, hvis vi skiftede alle lysarmaturer ud til LED. Vi skal betale halvdelen af besparelsen til energiselskabet. Selskabet vil stå for al udskiftning til de nye armaturer og efterfølgende udskiftninger af pærer m.m. Vi har underskrevet en 36 mdrs. kontrakt, hvorefter udstyret er vores. Lysinstallationerne vil blive udført i uge HG orienterede kort om, at SFO en har været i gang med at dekorere boldburet udvendigt de sidste par dage sammen med en graffiti-kunstner. Resultatet af den vundne konkurrence i gennem Super Brugsen. - HG orienterede kort om, at SFO en er vært ved SFO OL og får i den forbindelse besøg af SFO-børn fra Herlev Privatskole og Kaptajn Johnsens skole i tidsrummet Naboer vil blive adviseret om muligheden for lidt ekstra larm denne eftermiddage, da aktiviteterne foregår udendørs. Ved heldagsregn bliver arrangementet aflyst. - HG orienterede kort om, at SFO en får besøg af en sushi-kok (forælder) - HG orienterede kort om, at Helen desværre holder op den 31. oktober, da hun ønsker at færdiggøre sit studie - HGM orienterede kort om, at TS går på barsel den 13. november. JL og HGM skal tale med en uddannet pædagog til TS barselsvikariat den 3. september. - HG opfordrede bestyrelsen til at anbefale eksterne undervisere til hvad som helst i SFO regi og selvfølgelig helst ikke for dyrt. - Andre: - FS opfordrede endnu engang til, at man har fokus på evt. klubproblem med den nye skolereform. 3. Forventninger til forældretilfredshedsundersøgelse/tr/de, debat DE orienterede om, at der vil blive lavet et udkast til et spørgeskema til forældrene til næste bestyrelsesmøde. DE forestiller sig 5 punkter med flere underspørgsmål vedr.: Undervisning, skole/hjem, SFO, bestyrelsen, ledelsen. Man kan evt. spørge om nogle studerende vil udfærdige skemaerne og spørgsmålene. 4. Regnskabsanalyse (bilag), orientering, debat/de/vk DE og VK gennemgik i hovedtræk de væsentligste punkter i regnskabsanalysen. Konklusionen på undersøgelsen er, at FBS bruger flest penge på kerneopgaven, nemlig undervisning, har færre elever pr. lærerårsværk, en meget stor egenkapital samt likviditetsgrad sammenlignet med andre privatskoler med vores elevantal. Dette er meget tilfredsstillende set ud fra et revisorsyns punkt.

5 VK uddelte derudover en budgetkontrol for årets 8 måneder. VK forklarede de steder, hvor budgetafvigelserne var større eller mindre end 10%. 5. Ny lovgivning UU-vejledning (bilag) orientering/tr/de DE orienterede om, at der pr er vedtaget nye regler på UU området. DE og TR har holdt møde med Camilla UU i starten af august. Det nye er, at eleverne allerede skal erklæres uddannelses parate i december i 8.kl. Endelig parathed skal vurderes i januar måned i 9.kl. DE orienterede om, at UU-området også er beskrevet i Fælles Mål; under Uddannelse og Job. Her på FBS arbejder vi i dette skoleår med de nye Fælles Mål i dansk og matematik. De ansatte skal arbejde med trinmålene på den pædagogiske dag den 19. september. 6. Svømning i 2. og 3. klasse/orientering/tr/de, debat DE orienterede kort om, at der desværre er sket en dobbeltbookning af svømmehallen i år fra deres side, så Barfod ikke kan benytte den i det ellers aftalte tidsrum. Problemet er blevet løst ved at få Brønnums Turistfart til at hente 2. og 3. klasse på skolen om mandagen og køre dem til og fra Hillerødgade Svømmehal. Dette kommer dog til at koste skolen ca. kr ,- i skoleåret 14/15. Man vil derfor drøfte, om det fremover kun skal være 3.klasse, som tilbydes svømning. Dette skal blandt andet ses i lyset af, at svømmelærerne samtidig synes, at 2. klasses børn måske er for små til at være med i svømmehallen. 7. Skolens og SFO s opstart, orientering/de/tr/hgm -DE udtrykte begejstring over blomsterkasserne med blomster og krydderurter, som SFO en har lavet sammen med børnene. -DE synes, at der har været god stemning blandt både elever og lærere. -DE orienterede kort om, at der nu er indført en tilstedeværelsesdag om onsdagen. -DE orienterede kort om, at det er en rigtig god tradition, at 9.kl. følger bh.kl. ned i Multisalen på deres 1. skoledag og overrækker dem hver en rose. -KM orienterede kort om, at det er en tilvænningssag for lærerne at skulle være her længe en dag uden undervisning og dermed få en rytme med mødeplanlægning og forberedelse. 8. Evt. Der var intet under evt.

6 Referent: Vibeke Kilde

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Følgende dagsorden var udsendt. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og skolelederens

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 17-02-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Nyt fra Bestyrelsen Helhedssyn, læringslyst, fællesskabsfølelse og sundhed M A J 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Livsglæde, hånd i hånd med højt fagligt niveau, sådan lyder visionen for Herskindskolen.

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Pkt. Emne Referat 1. Valg af dirigent Henrik Jensen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 09-12-2014 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Referent: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Thomas Lyse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Det natur-tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3, 2 sal 2300 København S Telefon 32 96 04 44 www.skramloteket.

Det natur-tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3, 2 sal 2300 København S Telefon 32 96 04 44 www.skramloteket. Skramloteket 1. Det natur-tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3, 2 sal 2300 København S Telefon 32 96 04 44 www.skramloteket.dk Evaluering af Skramlotekets opstart, skolebesøg og

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Dette er en anderledes beretning, - for første gang en beretning in absentia, da jeg er på studietur med 10. klasse i Hviderusland. Det er en pudsig fornemmelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere