Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl Storebjerg B3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3"

Transkript

1 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og Lisbeth Inviteret: Maja Fraværende: Lisbeth Dagsorden: Overskrift: Skolereformen Uddybning: En orientering til skolebestyrelsen på status for arbejdet med reformen særligt med en status på indsatsen på lektiehjælp og faglig fordybelse Endvidere gives en orientering fra temadagen om profillinjer hvilke linjer er vi kommet frem til Referat: Klaus orienterede bestyrelsen om status på vores arbejde med lektiehjælp og faglig fordybelse. Derudover havde vi en debat om muligheden for at flytte konfirmationsforberedelsen til kl. 15. Peter taler med Lisbeth inden han kontakter præsterne. Bestyrelsen fik en opsamling fra temadagen om profillinjer herunder en orientering om forslagene elever har fået følgende linjer: Sport og Sund, Kunst og design, Livsstil og Performance, Medie, Naturfaglig, Global/lokal & Adventure/Survival Overskrift: Princip for vikardækning Formål: Skolebestyrelsen vil gerne udarbejde et princip for vikardækning på Hundested Skole særligt i forhold til en eventuel fremtidig budgetreduktion på området Bilag: Udkast til retningslinjer for vikarer på Hundested Skole Referat: Vi gennemgik vedhæftede arbejdspapir. Derudover havde skolebestyrelsen drøftet følgende: Kan det skrives ind, at ingen elever kan sendes hjem? Kan pædagogerne benyttes som vikarer i indskolingen? Maja gav en orientering i forhold til pædagogernes arbejdstidsaftale. Der skal stå noget med, at hvis man er 2 i klassen og der er planlagt en aktivitet, der kræver at der er 2 så vikardækkes. Det er vigtigt at princippet indeholder noget om vikardækning ved 2 lærerordning. Kan der være en mappe med vikarmateriale eventuelt lavet på en af de 10 tilstedeværelsesdage. Det er vigtigt, at det fremgår af princippet at der skal være materiale til vikaren. Kan der være et vikarrum med materialer? Kunne man forestille sig, at alle elever i udskolingen havde et vikarprojekt et tværfagligt projekt, som man arbejder med når der er vikar? Det er vigtigt, at det er en vikar, som kan støtte. Skolebestyrelsens bemærkninger skrives ind i et udkast til princip, som

2 godkendes på kommende skolebestyrelsesmøde Overskrift: Intra Formål: Orientering til bestyrelsen om oprydning/tilpasning Intra Uddybning af punktet: ForældreIntra skal ryddes op - gamle klassedokumenter, kontaktforældre mm. Vi har lavet en aftale med 2 medarbejdere om oprydning der gives en orientering. Referat: Der blev givet en orientering til bestyrelsen om Charlotte Hertel og Peter Knudsens arbejde med oprydning og tilpasning af Intra. Skolebestyrelsen blev opfordret til at sende ønsker ind til tilretning. Ønsker sendes til Mia på mail Skolebestyrelsen spurgte til følgende: Kan man lave et princip for, hvor beskeder sendes ud besked, opslag, bilag eller? Skolebestyrelsen skriver det ind i principperne for kommunikation, når de revideres, Beskeder fra SFO er der ikke en anden måde, som SFO kan sende meddelelser ud Maja meldte, at det løses lige om lidt, når Tabulex er starten op. Sanne gjorde opmærksom på, at når det nye system i SFO er etableret, skal Iportal væk fra skoleporten Overskrift: Meddelelser 1. Formanden: Fremtidige indbudte - tidsramme 2. Skolelederen: orientering om IT og medarbejderarbejdspladser status på økonomi september MED-udvalg: 4. Nyt fra elevrådet Referat: Formanden: Fremtidige indbudte: For fremtiden deltager 2 repræsentanter fra ledelsen, som foreskrevet I reglerne for skolebestyrelser. Vi kan selvfølgelig stadigvæk indbyde ekstra personer hvis vi behandler punkter der kræver det, og I så fald vil disse punkter blive rykket frem som første punkt, så gæster, kan deltage på dette punkt, og bagefter forlade mødet. Skulle der være forfald blandt de faste repræsentanter fra ledelsen, bestemmer Klaus selv om han vil indkalde suppleant for ledelsen, og hvem det I så fald skal være. Tidsramme for møderne: Vi er I forældregruppen begyndt at holde et formøde før hvert møde, for at få snakket punkterne igennem på forhånd. Forhåbentligt kan vi på den måde bidrage til at møderne forløber mere effektivt, så vi kan holde tidsrammen, og samtidig få tid til at diskutere de vigtige emner. Her er suppleanterne også inviteret med, så de har bedre mulighed for at følge med I arbejdet fra sidelinjen. Ligesom jeg her udsender formandens meddelelser skriftligt inden mødet (fremover skal jeg nok være lidt før ude. ) har jeg bedt Klaus til de kommende møder at fremsende alt info til orienteringspunkter på skrift før

3 mødet, så alle er bedre forberedt og kan have evt. spørgsmål klar til mødet. F.eks punkt 1 og 3 på det kommende møde kunne det give mening af fremsende skriftlig orientering før mødet, så man evt. kunne nøjes med 10 minutter på disse punkter i stedet for 30. Dette skulle også gerne resultere I mere effektive møder. Til gengæld vil jeg gerne have at når dagsorden er accepteret af alle, så bliver man til vi er nået til enden af dagsordenen. De seneste par møder har vi ikke nået at få spurgt alle om der var noget til evt. hvilket vi skal nå I fremtiden. Vi kan selvfølgelig stadigvæk, hvis der er enighed om det, udskyde punkter til næste møde, men det er vigtigt at ingen går før vi er færdige. (igen er det selvfølgelig tilladt på forhånd at sige at man bliver nødt til at gå på et bestemt tidspunkt hvis man har andre forpligtelser, men at alle rejser sig fordi sluttidspunktet for mødet er nået er ikke acceptabelt, med mindre dagsordenen er udtømt) Som sagt vil jeg gøre alt for at vi når dagsorden til tiden, men der skal være tid til evt, hvor man kan få diskuteret pludselig opståede sager. Det har vist sig at flere forældre har svært ved at nå til mødet klokken 17, så jeg har bedt Klaus undersøge hvilke økonomiske konsekvenser det vil få at lægge mødet senere. Jeg mener at tidspunktet for mødet skal fastsættes efter hvad der passer de fleste bedst, og sikre at alle kan nå frem til tiden, og ikke være dikteret af økonomi. På de andre skoler I kommunen holde de stadigvæk SB møder klokken 19. Jeg ved ikke om det nødvendigvis skal være klokken 19, men evt bare eller Det må vi lige få fastsat på mødet imorgen, når vi ved hvornår de forskellige får fri fra arbejde og kan nå frem. Det blev besluttet at starttidspunktet fastholdes til kl. 17. Klaus orienterede om økonomi, IT, MAP og gav svar på tandlæge, skolepatrulje, kursus og befolkningsprognose. Der vedhæftes den sidste skoleprognose til referatet. Økonomisk balancer vi omkring 0, men vi har også været meget tilbageholdende med indkøb af materialer og vacante stillinger. IT har stadig udfordringer, men det går fremad. Medarbejderne har fået udleveret en bærbar PC hver denne er der stor tilfredshed med. Medarbejderarbejdspladserne er på plads på Lerbjerg og bliver færdige på Storebjerg efter efterårsferien. Der er opstået et rygte om, at tandlægen på Storebjerg skal lukke og samles i en kommunal, fælles, stor klinik. Dette blev i forbindelse med budgettet afvist, da investeringen ikke kan betale sig. Der var i bestyrelsen en debat om befolkningsprognosen. Den sidst aktuelle prognose sendes ud med referatet den viser et stabilt elevtal 2 år frem og derefter et faldende elevtal. Malene orienterede om MED s arbejde med klasselærerfunktionen der var en debat om klasselærerfunktionen. Der er en løsning efter efterårsferien. Nyt fra elevrådet: Vi rykker elevrådet op som første punkt: Elevrådet orienterede om elevrådsmøderne Reformen eleverne er generelt glade for den længere skoledag.

4 Skolebod eleverne glæder sig til skoleboden og håber at det kan forhindre at så mange elever forlader skolen i pauserne. Skolebestyrelsen havde på baggrund af dette en længere debat om mad og pauser og det at eleverne forlader skolen. Skemaudfordringer eleverne kan godt opleve uhensigsmæssige skemaer. Lektiecafe skal ligge mere spredt så der bliver bedre mulighed for at cafeen kan hjælpe med hjemmeopgaverne fordelt over ugen. Ungecamp, gode valgfag Idræt gerne i sidste timer Overskrift: Fremtidige høringssvar Formål: En kort drøftelse af, hvordan vi håndterer fremtidige høringssvar. Bilag: Referat: På til næste møde Overskrift: Evaluering klassesammenlægninger Formål: Kan vi lave en spørgeskemaundersøgelse og hvad skal vi spørge om? Referat: Skolebestyrelsen laver en liste med spørgsmål og Mia laver en spørgeskemaundersøgelse Overskrift: Mad og måltidsoplæg 20 min Formål: Såfremt budgettet godkendes skal vi i gang med at udarbejde nogle oplæg til, hvordan det kan se ud på Hundested Skole. Vi skal drøfte emner som økonomi, driftssikkerhed, samarbejde mm Referat: Dorte, Kim og Klaus mødes og laver et oplæg. Klaus kontakter Claus-Uno om mere specifikke tal. Lene kontakter en, som laver måltider til skoler. Elevrådet kommer med et idekatalog Overskrift: Fremtidige møder 5 min Formål: Husk kalender, så vi kan få planlagt lørdagsmøde og nye møder i Kan mødet i december fremrykkes? Referat: Mødet i december og november blev rykket. Punkt til næste skolebestyrelsesmøde Overskrift: Indkommen post Overskrift: Evt. Sanne havde været med til skolesamling og kunne anbefale skolebestyrelsen at deltage fremover. Derudover havde Sanne fået tilbagemeldinger om lektiehjælp i indskolingen dansklæreren vil gerne have lektiehjælpen giver større mulighed for at følge eleverne fagligt. 5 min

5 Vibeke spurgte til gårdvagter i frikvarterne på Lerbjerg Malene kunne give en tilbagemelding om, at dette er tilfældet og at der kommer en ny tilsynsplan efter efterårsferien. Vibeke gjorde også opmærksom på vikardækning ved langtidssygdom. Maj-Britt opfordrede til at vi skulle lave et forsøg om lektiefri skole det udløste en længere debat om lektiecafe, forskel indskoling/mellemtrin/udskoling Maj-Britt laver et notat om ideen og det kommer på et fremtidigt bestyrelsesmøde og eventuelt på en skolesamling. Nyt fast punkt på dagsordenen opfølgning på sidste møde. Sanne er ordstyrer på næste skolebestyrelsesmøde. Dorte spurgte til minireferatet skolebestyrelsen blev enige om, at det ikke skal sendes ud fast, men når der er noget relevant.

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Samlet evaluering af skolereform og arbejdstid i skoleåret 14/15

Samlet evaluering af skolereform og arbejdstid i skoleåret 14/15 Evaluering gennemført henholdsvis: Første del: Spørgsmål Den åbne skole: Den åbne skole: skal Individuel besvarelse undervisere Antal deltagere: 38 Arrangementer på skolen:2 USK:2 Forældreinddragelse:2

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Store Heddinge Skole Sammenlægning af afdelingerne Erikstrup og Boestofte

Store Heddinge Skole Sammenlægning af afdelingerne Erikstrup og Boestofte Sammenlægning af afdelingerne Erikstrup og Boestofte Indstilling til BU Store Heddinge skole har siden kommunalbestyrelsens beslutning om, at de to afdelinger Erikstrup og Boestofte skal sammenlægges,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 17-02-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

August 2015. Kære forældre i overbygningen

August 2015. Kære forældre i overbygningen August 2015 Kære forældre i overbygningen Efter en god sommer er skolen nu igen blevet fyldt med liv, glade stemmer og aktive børn - noget vi alle har set frem til efter en uge med kun voksne på skolen.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Følgende dagsorden var udsendt. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og skolelederens

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 09-12-2014 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Referent: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Thomas Lyse

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Nyt fra Bestyrelsen Helhedssyn, læringslyst, fællesskabsfølelse og sundhed M A J 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Livsglæde, hånd i hånd med højt fagligt niveau, sådan lyder visionen for Herskindskolen.

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2014. Skoleåret lakker mod enden og både elever, forældre og personale kan nu se frem til en velfortjent pause.

Nyhedsbrev juni 2014. Skoleåret lakker mod enden og både elever, forældre og personale kan nu se frem til en velfortjent pause. Nyhedsbrev juni 2014 Skårup Skole Østergade 53 5881 Skårup Skoleåret lakker mod enden og både elever, forældre og personale kan nu se frem til en velfortjent pause. Personalenyt: Christina Ejby kommer

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden www.sf.dk/albertslund. Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig

Læs mere