Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software"

Transkript

1 Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning. First Edition: March 2006 Dokumentets bestillingsnummer:

3 Indholdsfortegnelse 1 Softwareopdateringer Modtagelse af automatiske HP-softwareopdateringer... 1 Download af softwareopdateringer fra HP's websted... 2 Adgang til oplysninger om computeren... 2 Download af en BIOS-opdatering... 3 Installation af en BIOS-opdatering... 4 Download og installation af anden software Sikkerhedskopiering Beskyttelse af dine data... 7 Sikkerhedskopiering af systemet... 8 Sikkerhedskopiering af bestemte filer eller mapper... 8 Sikkerhedskopiering af hele systemet... 9 Sikkerhedskopiering af ændringer foretaget i systemet Gendannelse Oprettelse af gendannelsesdiske Udførelse af en gendannelse Udførelse af en gendannelse fra gendannelsesdiskene Udførelse af en gendannelse fra harddisken Udførelse af en gendannelse i Windows Udførelse af en gendannelse fra gendannelsespartitionen Indeks DAWW iii

4 iv DAWW

5 1 Softwareopdateringer Opdateringer af den software, der leveres sammen med computeren, kan være tilgængelige via værktøjet HP Software Update eller på HP's websted. FORSIGTIG! Hvis computeren er tilsluttet et firmanetværk, skal du rådføre dig med netværksadministratoren, før du installerer softwareopdateringer, især opdateringer af system- BIOS. Modtagelse af automatiske HP-softwareopdateringer HP Software Update er et værktøj, der følger med computeren, og som automatisk kontroller, om der er nye softwareopdateringer fra HP. Det køres automatisk hver 30. dag og giver adgang til en liste med softwareopdateringer og supportadvarsler for computeren. Sådan får du adgang til HP Software Update: 1. Vælg Start > Hjælp og support > Update Software and Drivers (Opdater software og drivere). 2. Følg anvisningerne på skærmen for at opdatere softwaren og driverne. DAWW Modtagelse af automatiske HP-softwareopdateringer 1

6 Download af softwareopdateringer fra HP's websted Det meste af softwaren på HP's websted er pakket i komprimerede filer, der kaldes SoftPaqs. Visse BIOS-opdateringer kan være pakket i komprimerede filer, der kaldes ROMPaqs. Bemærk! BIOS'en initialiserer operativsystemet, bestemmer hvordan computeren skal interagere med hardwareenhederne og muliggør dataoverførsel mellem hardwareenheder, inklusive dato og klokkeslæt. Computerens system-bios opbevares i system-rom'en. Nogle pakker, der kan downloades, indeholder en fil med navnet Readme.txt, som indeholder installations- og fejlfindingsoplysninger til filen. (De Readme.txt-filer, som følger med ROMPaqs, findes kun på engelsk). Du kan også få softwareopdateringer ved at fremskaffe cd'ensupport Software (købes separat). Cd'en indeholder enhedsdrivere, BIOS-opdateringer og hjælpeprogrammer. Hvis du vil købe den aktuelle version af cd'en Support Software eller et abonnement, så du får både den aktuelle version og fremtidige versioner af cd'en, kan du besøge HP's websted på adressen Adgang til oplysninger om computeren Før du downloader opdateringerne til din computer, skal du indsamle følgende oplysninger: Produktkategorien er Notebook. Produktets familienavn, produktserienummer og serienummer (S/N) finder du på servicemærkaten. Hvis du vil fastslå, om en tilgængelig BIOS-opdatering indeholder en nyere BIOS-version end den, der aktuelt er installeret på computeren, er du nødt til at vide, hvilken system-bios-version der aktuelt er installeret. Du kan få vist oplysninger om BIOS-version (også kendt som ROM-dato og system-bios) ved at trykke på Fn+esc (hvis du allerede har åbnet Microsoft Windows ) eller ved at åbne Computer Setup (Computeropsætning). Sådan bruges Computer Setup (Computeropsætning) til visning af BIOS-oplysninger: 1. Åbn Computer Setup (Computeropsætning) ved at tænde eller genstarte computeren og derefter trykke på F10, når meddelelsen "Press <F10> to enter Setup" (Tryk på F10 for at åbne opsætningen) vises i nederste venstre hjørne af skærmen. 2. Anvend piletasterne til at vælge File (Filer) > System Information (Systemoplysninger), og tryk derefter på Enter. ROM-datooplysningerne vises. 3. Hvis du vil afslutte Computer Setup (Computeropsætning), skal du med piletasterne vælge Filer > Ignore changes and exit (Ignorer ændringer og afslut). Følg derefter anvisningerne på skærmen. 2 Kapitel 1 Softwareopdateringer DAWW

7 Download af en BIOS-opdatering FORSIGTIG! Hvis du vil undgå at beskadige computeren, eller at installationen mislykkes, må du kun downloade og installere en BIOS-opdatering, når computeren er sluttet til en pålidelig, ekstern strømkilde ved hjælp af vekselstrømsadapteren. Undlad at downloade eller installere en BIOS-opdatering, mens computeren kører på batteri, er anbragt i en valgfri dockingenhed eller tilsluttet en valgfri strømkilde. Ved download og installation: Undlad at afbryde strømforsyningen til computeren ved at tage netledningen ud af stikkontakten. Undlad at lukke computeren ned eller starte Standby eller Dvaletilstand. Undlad at indsætte, fjerne, tilslutte eller frakoble enheder, kabler eller ledninger. Sådan downloader du en BIOS-opdatering: Bemærk! BIOS-opdateringer udgives efter behov. Der findes muligvis ikke en nyere BIOSopdatering til computeren. Det anbefales, at du kontrollerer HP's websted regelmæssigt for BIOSopdateringer. 1. Åbn den side på HP's websted, der indeholder software til din computer: Klik på linket til en softwareopdatering i Hjælp og support. eller Besøg HP's websted på adressen 2. Følg anvisningerne på skærmen for at identificere computeren og få adgang til den BIOSopdatering, du vil downloade. 3. I downloadområdet: a. Identificer den BIOS-opdatering, der er nyere end den BIOS-version, der aktuelt er installeret på computeren. b. Følg anvisningerne på skærmen for at downloade det valgte til harddisken. Bemærk! Notér stien til det sted på din harddisk, hvortil BIOS-opdateringen bliver downloadet. Du skal bruge denne sti, når du er klar til at installere opdateringen. DAWW Download af softwareopdateringer fra HP's websted 3

8 Installation af en BIOS-opdatering Bemærk! Hvis computeren er tilsluttet et firmanetværk, skal du rådføre dig med netværksadministratoren, før du installerer softwareopdateringer, især opdateringer af system- BIOS. Procedurer for BIOS-installation varierer. Følg de anvisninger, der eventuelt vises på skærmen, når du er færdig med at downloade. Hvis der ikke vises nogen anvisninger: 1. Start Windows Stifinder ved at vælge Start > Alle programmer > Tilbehør > Windows Stifinder. 2. I venstre rude i vinduet Windows Stifinder: a. Klik på Denne computer og derefter på harddiskbetegnelsen. Harddiskbetegnelsen er som regel Lokal disk (C:). b. Følg stien, som du noterede tidligere, og åbn den mappe på harddisken, som indeholder opdateringen. 3. Dobbeltklik på filen med filtypenavnet.exe (f.eks. filnavn.exe). BIOS-installationen starter. 4. Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte installationen. Bemærk! Når der på skærmen vises en meddelelse om, at installationen er udført, kan du slette den downloadede fil fra harddisken. 4 Kapitel 1 Softwareopdateringer DAWW

9 Download og installation af anden software Sådan downloader og installerer du anden software end en BIOS-opdatering: 1. Åbn den side på HP's websted, der indeholder software til din computer: Klik på linket til en softwareopdatering i Hjælp og support. eller Besøg HP's websted på adressen og klik på Download drivere og software for at downloade softwaren til din computermodel. 2. Følg anvisningerne på skærmen for at finde den software, du vil opdatere. 3. I downloadområdet skal du vælge den software, du vil have, og følge downloadanvisningerne på websiden. Bemærk! Notér stien til det sted på din harddisk, hvortil softwaren bliver downloadet. Du skal bruge denne sti, når du er klar til at installere softwaren. 4. Når du er færdig med at downloade, skal du åbne Windows Stifinder ved at vælge Start > Alle programmer > Tilbehør > Windows Stifinder. 5. I venstre rude i vinduet Windows Stifinder: a. Klik på Denne computer og derefter på harddiskbetegnelsen. Harddiskbetegnelsen er som regel Lokal disk (C:). b. Følg stien, som du noterede tidligere, og åbn den mappe på harddisken, som indeholder opdateringen. 6. Dobbeltklik på filen med filtypenavnet.exe (f.eks. filnavn.exe). Installationen begynder. 7. Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte installationen. Bemærk! Når der på skærmen vises en meddelelse om, at installationen er udført, kan du slette download-pakken fra harddisken. DAWW Download af softwareopdateringer fra HP's websted 5

10 6 Kapitel 1 Softwareopdateringer DAWW

11 2 Sikkerhedskopiering HP Backup and Recovery Manager giver dig flere muligheder for at sikkerhedskopiere systemet og gendanne de optimale systemfunktioner. Oplysninger om gendannelse af systemfunktioner finder du i næste kapitel: "Gendannelse". Bemærk! HP-installerede drivere, hjælpeprogrammer og programmer kan kopieres til en cd eller en dvd ved hjælp af HP Backup and Recovery Manager. Bemærk! DVD±RW/R og DVD±RW med dobbelt lag er ikke kompatible med HP Backup and Recovery Manager-softwaren. Beskyttelse af dine data Software eller enheder, der er føjet til computeren, kan bevirke, at systemet bliver ustabilt. Du kan beskytte dine dokumenter ved at gemme personlige filer i mappen Dokumenter og jævnligt oprette en sikkerhedskopi af mappen. DAWW Beskyttelse af dine data 7

12 Sikkerhedskopiering af systemet Med HP Backup and Restore Manager kan du sikkerhedskopiere Bestemte filer og mapper. Hele systemet. Ændringer siden seneste sikkerhedskopiering ved hjælp af HP-systemgendannelsespunkter. Sikkerhedskopiering af bestemte filer eller mapper Du kan sikkerhedskopiere bestemte filer og mapper til harddisken, til en valgfri ekstern harddisk eller til diske. Sådan sikkerhedskopieres bestemte filer eller mapper: 1. Vælg Start > Alle programmer > Backup and Recovery Manager > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klik på Næste. 3. Klik på Back up to protect user system settings and important data files (Sikkerhedskopier for at beskytte systemindstillinger og vigtige datafiler), og klik derefter på Næste. 4. Klik på Back up specific files and folders (Sikkerhedskopier bestemte filer og mapper), og klik derefter på Næste. Guiden Backup (Sikkerhedskopiering) åbnes. 5. Klik på Back up selected files from most common locations (Recommended) (Sikkerhedskopiér valgte filer fra de mest almindelige steder (anbefales)). eller Klik på Advanced Backup (Experienced users) (Avanceret sikkerhedskopiering (erfarne brugere)) for at få adgang til avancerede filterfunktioner. 6. Klik på Næste. 7. Følg anvisningerne på skærmen for at sikkerhedskopiere bestemte filer og mapper. 8 Kapitel 2 Sikkerhedskopiering DAWW

13 Sikkerhedskopiering af hele systemet Når du udfører en sikkerhedskopiering af hele systemet, gemmer du hele fabriksimaget, herunder Windows-operativsystemet, programmer og alle personlige filer og mapper. Bemærk! Hele imaget kan gemmes på en anden harddisk, på et netværksdrev eller på gendannelsesdiske, du kan oprette. Oplysninger om oprettelse af gendannelsesdiske finder du under "Oprettelse af gendannelsesdiske". Sådan sikkerhedskopieres hele systemet: 1. Vælg Start > Alle programmer > Backup (Sikkerhedskopiering) & Recovery Manager > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klik på Næste. 3. Klik på Back up to protect user system settings and important data files (Sikkerhedskopier for at beskytte systemindstillinger og vigtige datafiler), og klik derefter på Næste. 4. Klik på Make a complete backup of my system (Lav en komplet sikkerhedskopi af systemet), og klik derefter på Næste. Siden "Welcome to Full Image Manager" (Velkommen til Full Image Manager) vises. 5. Følg anvisningerne på skærmen for at sikkerhedskopiere hele systemet. Bemærk! Denne proces kan tage adskillige minutter, afhængigt af computerens hastighed og den mængde data, der skal gemmes. DAWW Sikkerhedskopiering af systemet 9

14 Sikkerhedskopiering af ændringer foretaget i systemet Når du sikkerhedskopierer ændringer i systemet, opretter du systemgendannelsespunkter. Dermed kan du gemme et snapshot af din harddisk på et bestemt tidspunkt. Du kan derefter gendanne systemet til det tidspunkt, hvis du vil fortryde efterfølgende ændringer, der er foretaget i systemet. Bemærk! Som standard oprettes det første systemgendannelsespunkt, et snapshot af hele imaget, automatisk, første gang du udfører en sikkerhedskopiering. Efterfølgende gendannelsespunkter opretter en kopi af ændringer, der foretages derefter. HP anbefaler, at du opretter gendannelsespunkter: Før du tilføjer eller i væsentlig grad ændrer software eller hardware Jævnligt, når systemet fungerer optimalt Bemærk! Gendannelse til et tidligere gendannelsespunkt påvirker ikke datafiler eller s, der er oprettet siden seneste gendannelsespunkt. Når du har oprettet et gendannelsespunkt, bliver du bedt om at planlægge efterfølgende gendannelsespunkter. Du kan planlægge gendannelsespunkter til et bestemt tidspunkt eller en bestemt hændelse i systemet. Sådan oprettes og planlægges et systemgendannelsespunkt: 1. Vælg Start > Alle programmer > Backup (Sikkerhedskopiering) & Recovery Manager > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klik på Næste. 3. Klik på Back up to protect user system settings and important data files (Sikkerhedskopier for at beskytte systemindstillinger og vigtige datafiler), og klik derefter på Næste. 4. Klik på Back up the modifications made on your system since your last recovery point or your first complete backup (Sikkerhedskopier ændringer i systemet siden seneste gendannelsespunkt eller den første komplette sikkerhedskopiering), og klik derefter på Næste. Recovery Point Manager åbnes. 5. Følg anvisningerne på skærmen for at oprette eller administrere gendannelsespunkter. 10 Kapitel 2 Sikkerhedskopiering DAWW

15 3 Gendannelse HP Backup and Recovery Manager analyserer din harddisk, opretter en dedikeret harddiskgendannelsespartition på harddisken og gemmer en kopi af det komplette fabriksimage på partitionen. Du kan vælge at beholde kopien på gendannelsespartitionen, eller du kan vælge at gemme den på eksterne gendannelsesdiske eller på et andet drev. Bemærk! Før du bruger HP Backup and Recovery Manager, skal du forsøge at reparere systemet ved at køre Microsoft Windows Systemgendannelse. Yderligere oplysninger finder du ved at vælge Start > Hjælp og support og derefter lede efter "Systemgendannelse". Med HP Backup and Recovery Manager kan du Oprette gendannelsesdiske (anbefales kraftigt). Gendannelsesdiskene bruges til at starte computeren og gendanne det komplette fabriksimage (operativsystem og software) i forbindelse med systemfejl eller ustabilitet. Yderligere oplysninger finder du under "Oprettelse af gendannelsesdiske". Udføre en gendannelse. Med HP Backup and Recovery Manager kan du udføre en komplet systemgendannelse eller gendanne vigtige filer. Softwaren arbejder fra en gendannelsespartition på harddisken eller fra gendannelsesdiske, du opretter. Yderligere oplysninger finder du under "Udførelse af en gendannelse". DAWW 11

16 Oprettelse af gendannelsesdiske HP anbefaler, at du opretter gendannelsesdiske af dit komplette fabriksimage, første gang du har opsat computeren. Bemærk! Når du har oprettet gendannelsesdiskene, kan du øge mængden af plads på harddisken ved at slette gendannelsespartitionen. Men det anbefales ikke, at du gør dette. Med HP Recovery CD/DVD Creator (Opret gendannelses-cd eller -dvd) kan du oprette et sæt gendannelsesdiske til computeren. Gendannelsesdiskene bruges til at starte computeren og gendanne operativsystemet og programmerne til fabriksindstillingerne i forbindelse med systemfejl eller ustabilitet. Bemærk følgende, før du opretter gendannelsesdiske: Du skal bruge medier af høj kvalitet (cd-r, dvd-r eller dvd+r), der købes separat. Der kan kun oprettes ét sæt gendannelsesdiske pr. computer. Nummerér hver disk, før du indsætter dem i computerens optiske drev. Hvis det er nødvendigt, kan du afslutte programmet, før du er færdig med at oprette gendannelsesdiskene. Næste gang du åbner HP Recovery CD/DVD Creator (Opret gendannelsescd eller -dvd), bliver du bedt om at forsætte oprettelsen af diskene fra det sted, du nåede til. Sådan oprettes et sæt gendannelsesdiske: 1. Vælg Start > Alle programmer > Backup (Sikkerhedskopiering) & Recovery Manager > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klik på Næste. 3. Klik på Create factory software recovery CDs or DVDs to restore the system (highly recommended) (Opret gendannelses-cd'er eller -dvd'er for fabrikssoftware til gendannelse af systemet (anbefales kraftigt). 4. Klik på Næste. Guiden Recovery CD/DVD Creator (Opret gendannelses-cd eller -dvd) åbnes. 5. Klik på Næste. 6. Følg anvisningerne på skærmen for at oprette gendannelsesdiskene. Bemærk! starter. I guiden angives det antal diske, du skal bruge, før oprettelsen af diskene 12 Kapitel 3 Gendannelse DAWW

17 Udførelse af en gendannelse Udførelse af en gendannelse fra gendannelsesdiskene Sådan udføres en gendannelse fra gendannelsesdiskene: 1. Sikkerhedskopiér alle personlige filer. Yderligere oplysninger finder du under "Sikkerhedskopiering af systemet". 2. Indsæt den første gendannelsesdisk i det optiske drev, og genstart computeren. 3. Følg anvisningerne på skærmen for at udføre en gendannelse fra gendannelsesdiskene. Udførelse af en gendannelse fra harddisken Du kan udføre en gendannelse fra harddisken på to måder: Fra Microsoft Windows. Fra gendannelsespartitionen. Udførelse af en gendannelse i Windows Sådan udføres en gendannelse i Windows: 1. Sikkerhedskopiér alle personlige filer, før du udfører en gendannelse. Yderligere oplysninger finder du under "Sikkerhedskopiering af systemet". 2. Hvis computeren er tændt, skal du vælge Start > Alle programmer > Backup (Sikkerhedskopiering) & Recovery Manager > HP Backup and Recovery Manager. 3. Klik på Næste. 4. Klik på Recover important files or the entire system (Gendan vigtige filer eller hele systemet), og klik derefter på Næste. 5. Vælg en gendannelsesindstilling, og klik derefter på Næste. Bemærk! Hvis du vælger at gendanne systemet, genstarter computeren, og gendannelsen går i gang. 6. Følg anvisningerne på skærmen for at udføre en gendannelse i Windows. Udførelse af en gendannelse fra gendannelsespartitionen Sådan udføres en gendannelse fra gendannelsespartitionen: 1. Sikkerhedskopiér alle personlige filer, før du udfører en gendannelse. Yderligere oplysninger finder du under "Sikkerhedskopiering af systemet". 2. Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter på F11, før Windows-operativsystemet indlæses. 3. Vælg en gendannelsesindstilling, og klik derefter på Næste. 4. Følg anvisningerne på skærmen for at udføre en gendannelse fra gendannelsespartitionen. DAWW Udførelse af en gendannelse 13

18 14 Kapitel 3 Gendannelse DAWW

19 Indeks B BIOS-opdatering downloade 3 installere 4 C computeroplysninger 2 G gendannelse, system- 11 H HP Software Update 1 O opdateringer, software 1 S SoftPaq 2 software beskyttelse af data 11 BIOS-opdatering 3 download/installation af anden software 5 HP Software Update 1 HPs websted 2 opdateringer 1 SoftPaq 2 systemgendannelse 11 V vedligeholdelse HP Software Update 1 DAWW Indeks 15

20 16 Indeks DAWW

21

22

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Backup og gendannelse

Backup og gendannelse Backup og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning I denne

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Softwareopdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse. Dokumentets bestillingsnr.: 405533-081

Softwareopdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse. Dokumentets bestillingsnr.: 405533-081 Softwareopdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse Dokumentets bestillingsnr.: 405533-081 Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Softwareopdateringer Automatisk modtagelse af HP-softwareopdateringer.. 1

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Løsninger til Client Management og Mobile Printing

Løsninger til Client Management og Mobile Printing Løsninger til Client Management og Mobile Printing Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Løsninger til Client Management og Universal Printing

Løsninger til Client Management og Universal Printing Løsninger til Client Management og Universal Printing Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

MultiBoot. Brugervejledning

MultiBoot. Brugervejledning MultiBoot Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Computeropsætning Brugervejledning

Computeropsætning Brugervejledning Computeropsætning Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Windows er et varemærke under Microsofts selskabsgruppe. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og anvendes af Hewlett-Packard Company under

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Eksterne enheder. Brugervejledning

Eksterne enheder. Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Eksterne enheder. Brugervejledning

Eksterne enheder. Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Bluetooth til Windows

Bluetooth til Windows Bluetooth til Windows Sådan kommer du i gang Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Din brugermanual HP G72-B01EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4171344

Din brugermanual HP G72-B01EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4171344 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Eksterne enheder. Dokumentets bestillingsnr.:

Eksterne enheder. Dokumentets bestillingsnr.: Eksterne enheder Dokumentets bestillingsnr.: 419666-081 Januar 2007 I denne vejledning får du forklaret, hvordan du anvender valgfrie, eksterne mediekort med computeren. Indholdsfortegnelse 1 Brug af en

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV7-1001EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4156760

Din brugermanual HP PAVILION DV7-1001EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4156760 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV7-1001EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Hukommelsesmoduler Brugervejledning

Hukommelsesmoduler Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Hukommelsesmoduler Brugervejledning

Hukommelsesmoduler Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4 Vedligehold...5

Læs mere

Trådløs (kun udvalgte modeller)

Trådløs (kun udvalgte modeller) Trådløs (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Vigtig information om din bærbare computer

Vigtig information om din bærbare computer Vigtig information om din bærbare computer Du finder flere oplysninger om produkter og tjenester fra HP på HP's websted på http://www.hp.com. Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Hukommelsesmoduler Brugervejledning

Hukommelsesmoduler Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Hukommelsesmoduler Brugervejledning

Hukommelsesmoduler Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opstart af din nye ABook notebook...2 Installation af styresystem...3 Backupprocedurer...4 Vedligeholdelse af batterier...5 Vedligehold...6 Windows 7 Recoverysystem...7

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Eksterne enheder. Dokumentets bestillingsnr.:

Eksterne enheder. Dokumentets bestillingsnr.: Eksterne enheder Dokumentets bestillingsnr.: 406856-081 April 2006 I denne vejledning får du forklaret, hvordan du anvender valgfrie, eksterne mediekort med computeren. Indholdsfortegnelse 1 Brug af en

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Softwarevejledning. HP SimpleSave. Sikkerhedskopieringssoftware Brugervejledning. SimpleSave

Softwarevejledning. HP SimpleSave. Sikkerhedskopieringssoftware Brugervejledning. SimpleSave HP SimpleSave Sikkerhedskopieringssoftware Brugervejledning Softwarevejledning SimpleSave Få hjælp Du kan få yderligere hjælp med drevet, dets installation og software ved at kontakte en af følgende: HP

Læs mere

Eksterne mediekort. Brugervejledning

Eksterne mediekort. Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoet er et varemærke tilhørende SDlogoets indehaver. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO CQ71-210SA http://da.yourpdfguides.com/dref/4139181

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO CQ71-210SA http://da.yourpdfguides.com/dref/4139181 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO CQ71-210SA i brugermanualen (information,

Læs mere

System Image til Windows 10

System Image til Windows 10 System Image til Windows 10 En komplet kloning af din computer. Et System Image er en nøjagtig kopi af et drev eller partition, som kan bruges til at gendanne din pc til den tilstand, den var i på det

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/859109

Din brugermanual HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/859109 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Eksterne mediekort Brugervejledning

Eksterne mediekort Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoet er et varemærke tilhørende SDlogoets indehaver. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres

Læs mere

Eksterne mediekort. Brugervejledning

Eksterne mediekort. Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoet er et varemærke tilhørende SDlogoets indehaver. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikansk registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DX2250 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/859230

Din brugermanual HP COMPAQ DX2250 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/859230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION TX1250EN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Almindelig vedligeholdelse

Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse Dokumentets bestillingsnr.: 383058-082 Oktober 2005 Indholdsfortegnelse 1 Vedligeholdelse af hardware Batteri......................................... 3 TouchPad og tastatur.............................

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Beskyt dig mod nedbrud i Windows 10

Beskyt dig mod nedbrud i Windows 10 TING, DU SKAL GØRE I DAG: Beskyt dig mod nedbrud i Windows 0 Systemgendannelse og Sikkerhedskopiering er to fremragende værktøjer i Windows 0. Brug dem allerede i dag så er din pc rigtig godt beskyttet.

Læs mere