Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software"

Transkript

1 Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning

2 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning. Første udgave: Januar 2007 Dokumentets bestillingsnummer:

3 Indholdsfortegnelse 1 Opdatering af software Opdatering af BIOS... 2 Opdatering af softwareprogrammer og drivere Gendannelse af systemoplysninger Sikkerhedskopiering af dine data... 6 Hvornår skal du tage backup?... 6 Forslag til sikkerhedskopiering... 6 Brug af systemgendannelsespunkter... 7 Hvornår skal du oprette gendannelsespunkter?... 7 Oprettelse af et systemgendannelsespunkt... 7 Gendannelse til tidligere dato og klokkeslæt... 7 Oprettelse af gendannelsesdiske... 8 Geninstallation af softwareprogrammer og drivere... 9 Geninstallation af forudinstallerede softwareprogrammer og drivere... 9 Geninstallation af programmer fra diske... 9 Udførelse af en gendannelse Gendannelse fra gendannelsesdiskene Gendannelse fra partitionen på harddisken Sletning af gendannelsespartitionen på harddisken Opdatering af geninstalleret software Indeks DAWW iii

4 iv DAWW

5 1 Opdatering af software Der er muligvis opdaterede versioner af den software, der leveres sammen med computeren på HP's website. Det meste af softwaren og de fleste BIOS-opdateringer på HP's website er pakket i komprimerede filer, der kaldes SoftPaqs. Nogle pakker, der kan downloades, indeholder en fil med navnet Readme.txt, som indeholder installations- og fejlfindingsoplysninger til filen. Sådan opdaterer du softwaren: 1. Identificer din computermodel, produktkategori og serie eller familie. Forbered dig på en system- BIOS-opdatering ved at finde versionen for den BIOS-version, der er installeret på computeren. Hvis computeren er tilsluttet et netværk, bør du rådføre dig med netværksadministratoren, før du installerer softwareopdateringer, især opdateringer af system-bios. Bemærk! Computerens system-bios opbevares i system-rom'en. BIOS'en initialiserer operativsystemet, bestemmer hvordan computeren skal interagere med hardwareenhederne og muliggør dataoverførsel mellem hardwareenheder, inklusive dato og klokkeslæt. Bemærk! Funktionen Brugerkontokontrol i Windows forbedrer sikkerheden på computeren. Du kan blive bedt om tilladelse eller adgangskode for opgaver som installation af programmer, kørsel af hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Der er flere oplysninger i Windows online Hjælp. 2. Du får adgang til opdateringer via HP's website på adressen 3. Installer opdateringerne. DAWW 1

6 Opdatering af BIOS For at fastslå, om tilgængelige BIOS-opdateringer indeholder nyere BIOS-versioner end dem, der aktuelt er installeret på computeren, er du nødt til at vide, hvilken system-bios-version der aktuelt er installeret. Du kan få vist oplysninger om BIOS-version (også kaldet ROM date og System BIOS) ved at trykke på fn+esc (hvis du allerede har startet Windows) eller ved at åbne hjælpeprogrammet Setup (Opsætning). Sådan bruger du hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) til at få vist BIOS-oplysninger: 1. Åbn hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) ved at tænde for eller genstarte computeren og derefter trykke på f10, når meddelelsen "Press <F10> to enter Setup" vises i nederste venstre hjørne af skærmen. 2. Hvis hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) ikke åbnes med systemoplysningerne vist, skal du bruge piletasterne til at åbne hovedmenuen. Når du vælger menuen Main (Hovedmenu), vises BIOS- og andre systemoplysninger. 3. Hvis du vil afslutte hjælpeprogrammet Setup (Opsætning), skal du bruge piletasterne til at vælge Exit (Afslut) > Exit Discarding Changes (Afslut uden at gemme) og derefter trykke på enter. FORSIGTIG! Hvis du vil undgå at beskadige computeren, eller at installationen mislykkes, må du kun downloade og installere en BIOS-opdatering, når computeren er sluttet til en pålidelig, ekstern strømkilde ved hjælp af vekselstrømsadapteren. Undlad at downloade eller installere en BIOS-opdatering, mens computeren kører på batteri, er sat i en dockingenhed eller tilsluttet en valgfri strømkilde. Gør følgende under download og installation: Undlad at afbryde strømforsyningen til computeren ved at tage netledningen ud af stikkontakten. Undlad at lukke computeren ned eller starte slumre- eller dvaletilstand. Undlad at indsætte, fjerne, tilslutte eller frakoble enheder, kabler eller ledninger. Sådan downloader du en BIOS-opdatering: 1. Åbn den side på HP's website, der indeholder software til din computer: Vælg Start > Hjælp og support, og vælg derefter software- og driveropdateringen. 2. Følg anvisningerne på skærmen for at identificere computeren og få adgang til den BIOSopdatering, du vil downloade. 3. I downloadområdet: a. Identificer den BIOS-opdatering, der er nyere end den BIOS-version, der aktuelt er installeret på computeren. Notér datoen, navnet eller anden identifikator. Du kan få brug for disse oplysninger for at finde opdateringen senere, når den er blevet downloadet til harddisken. b. Følg anvisningerne på skærmen for at downloade det valgte til harddisken. Notér stien til det sted på din harddisk, hvortil BIOS-opdateringen bliver downloadet. Du skal bruge denne sti, når du er klar til at installere opdateringen. Bemærk! Hvis computeren er tilsluttet et netværk, bør du rådføre dig med netværksadministratoren, før du installerer softwareopdateringer, især opdateringer af system- BIOS. 2 Kapitel 1 Opdatering af software DAWW

7 Procedurer for BIOS-installation varierer. Følg de anvisninger, der eventuelt vises på skærmen, når du er færdig med at downloade. Gør følgende, hvis der ikke vises nogen anvisninger: 1. Åbn Windows Stifinder ved at vælge Start > computer. 2. Dobbeltklik på betegnelsen for din harddisk. Harddiskbetegnelsen er som regel Lokal disk (C:). 3. Følg stien, som du noterede tidligere, og åbn den mappe på harddisken, som indeholder opdateringen. 4. Dobbeltklik på filen med filtypenavnet.exe (f.eks. filnavn.exe). BIOS-installationen starter. 5. Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte installationen. Bemærk! Når der på skærmen vises en meddelelse om, at installationen er udført, kan du slette den downloadede fil fra harddisken. DAWW Opdatering af BIOS 3

8 Opdatering af softwareprogrammer og drivere Sådan downloader og installerer du anden software end en BIOS-opdatering: 1. Åbn den side på HP's website, der indeholder software til din computer: Vælg Start > Hjælp og support, og vælg derefter software- og driveropdateringen. 2. Følg anvisningerne på skærmen for at finde den software, du vil opdatere. 3. I downloadområdet skal du vælge den software, du vil downloade, og følge anvisningerne på skærmen. Bemærk! Notér stien til det sted på din harddisk, hvortil softwaren bliver downloadet. Du skal bruge denne sti, når du er klar til at installere softwaren. 4. Åbn Windows Stifinder ved at vælge Start > Computer, når download-processen er færdig. 5. Dobbeltklik på betegnelsen for din harddisk. Harddiskbetegnelsen er som regel Lokal disk (C:). 6. Følg stien, som du noterede tidligere, og åbn den mappe på harddisken, som indeholder opdateringen. 7. Dobbeltklik på filen med filtypenavnet.exe (f.eks. filnavn.exe). Installationen begynder. 8. Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte installationen. Bemærk! Når der på skærmen vises en meddelelse om, at installationen er udført, kan du slette den downloadede fil fra harddisken. 4 Kapitel 1 Opdatering af software DAWW

9 2 Gendannelse af systemoplysninger Du kan bruge følgende værktøjer i operativsystemet og programmet Recovery Manager til følgende opgaver i forbindelse med beskyttelse og gendannelse af data, hvis der opstår en systemfejl: Jævnligt at sikkerhedskopiere data, så du kan beskytte vigtige systemfiler. Fremstille et sæt gendannelsesdiske (funktion i Recovery Manager). Gendannelsesdiskene bruges til at starte computeren og gendanne operativsystemet og programmerne til fabriksindstillingerne i forbindelse med systemfejl eller ustabilitet. Oprette systemgendannelsespunkter (funktion i operativsystemet). Med systemgendannelsespunkter kan du fortryde uønskede ændringer af computeren ved at gendanne den til en tidligere tilstand. Gendanne et program eller en driver (funktion i Recovery Manager). Med denne funktion kan du geninstallere et program eller en driver uden at foretage en komplet systemgendannelse. Udføre en komplet systemgendannelse (funktion i Recovery Manager). Med Recovery Manager kan du gendanne det komplette fabriks-image, hvis du oplever systemfejl eller ustabilitet. Recovery Manager benytter en dedikeret gendannelsespartition på harddisken eller de gendannelsesdiske, du selv opretter. DAWW 5

10 Sikkerhedskopiering af dine data Hvornår skal du tage backup? Jævnligt i henhold til en fastlagt plan. Bemærk! Sæt systemet til at minde dig om at tage backup. Før computeren repareres eller gendannes. Før du tilføjer eller ændrer software eller hardware. Forslag til sikkerhedskopiering Opret systemgendannelsespunkter vha. funktionen Windows Systemgendannelse. Gem personlige filer i mappen Dokumenter, og sikkerhedskopier denne mappe jævnligt. Sikkerhedskopier skabeloner, der ligger i de tilknyttede programmer. Gem tilpassede indstillinger for et vindue, en værktøjslinje eller menulinje ved at tage et billede (screenshot) af indstillingerne. Med et sådant billede kan du spare tid, hvis du bliver nødt til at indstille dine præferencer igen. Sådan kopierer du skærmbilledet og indsætter det i et tekstbehandlingsdokument: a. Åbn skærmbilledet. b. Kopier skærmbilledet: Hvis du kun vil kopiere det aktive vindue, skal du trykke på alt+fn+prt scr. Hvis du vil kopiere hele skærmbilledet, skal du trykke på fn+prt scr. c. Åbn et tekstbehandlingsdokument, og vælg Rediger > Sæt ind. 6 Kapitel 2 Gendannelse af systemoplysninger DAWW

11 Brug af systemgendannelsespunkter Når du sikkerhedskopierer dit system, opretter du et systemgendannelsespunkt. Med systemgendannelsespunkter kan du gemme og navngive et snapshot af din harddisk på et specifikt tidspunkt. Du kan derefter gendanne systemet til det tidspunkt, hvis du vil fortryde efterfølgende ændringer, der er foretaget i systemet. Bemærk! Gendannelse til et tidligere gendannelsespunkt påvirker ikke datafiler eller s, der er oprettet siden seneste gendannelsespunkt. Du kan også oprette yderligere gendannelsespunkter for at øget beskyttelsen af dine systemfiler og - indstillinger. Hvornår skal du oprette gendannelsespunkter? Før du tilføjer eller i væsentlig grad ændrer software eller hardware. Jævnligt, når systemet fungerer optimalt. Bemærk! Hvis du går tilbage til et gendannelsespunkt og derefter fortryder det, kan du tilbageføre gendannelsen. Oprettelse af et systemgendannelsespunkt 1. Vælg Start > Kontrolpanel > System og vedligeholdelse > System. 2. I venstre rude skal du klikke på Systembeskyttelse. 3. Klik på fanebladet Systembeskyttelse. 4. Vælg den disk, for hvilken du vil oprette et gendannelsespunkt, under Automatiske gendannelsespunkter. 5. Klik på Opret. Vinduet Systembeskyttelse åbnes. 6. Følg anvisningerne på skærmen. Gendannelse til tidligere dato og klokkeslæt Følg nedenstående trin for at gå tilbage til et gendannelsespunkt (oprettet en tidligere dato og tid), når computeren fungerer optimalt: 1. Vælg Start > Kontrolpanel > System og vedligeholdelse > System. 2. I venstre rude skal du klikke på Systembeskyttelse. 3. Klik på fanebladet Systembeskyttelse. 4. Klik på knappen Systemgendannelse og derefter på Næste. Vinduet Systemgendannelse åbnes. 5. Følg anvisningerne på skærmen. DAWW Brug af systemgendannelsespunkter 7

12 Oprettelse af gendannelsesdiske Recovery Manager opretter et sæt gendannelses-cd'er eller -dvd'er til computeren. Gendannelsesdiskene bruges til at gendanne operativsystemet og programmerne til fabriksindstillingerne i tilfælde af systemfejl eller ustabilitet. Bemærk! Pas godt på disse diske, og opbevar dem et sikkert sted. Det er kun muligt at oprette ét sæt gendannelsesdiske. Bemærk følgende, før du opretter gendannelsesdiske: Brug cd-r, dvd-r eller dvd+r medier af høj kvalitet (skal købes separat). Bemærk! Der kan ikke bruges formaterede dvd ± rw diske og dvd ± rw double-layer diske i forbindelse med Recovery Manager. Computeren skal være tilsluttet lysnettet i forbindelse med denne proces. Der kan kun oprettes ét sæt gendannelsesdiske pr. computer. Nummerér hver disk, før du indsætter dem i computerens optiske drev. Hvis det er nødvendigt, kan du afslutte programmet, før du er færdig med at oprette gendannelsesdiskene. Næste gang du åbner Recovery Manager, vil du blive spurgt, om du vil fortsætte med at oprette gendannelsesdiskene. Sådan oprettes et sæt gendannelsesdiske: 1. Vælg Start > Alle programmer > Recovery Manager > Recovery Manager. Recovery Manager åbnes. 2. Klik på Advanced Options (Avancerede indstillinger). Bemærk! Hvis computeren kører på batteristrøm, vil du blive bedt om at tilslutte den lysnettet, før du kan fortsætte til næste trin. 3. Klik på Recovery disc creation (Oprettelse af gendannelsesdisk), og klik på Next. 4. Følg anvisningerne på skærmen. 8 Kapitel 2 Gendannelse af systemoplysninger DAWW

13 Geninstallation af softwareprogrammer og drivere Hvis et program eller en driver, der blev installeret på fabrikken, slettes eller beskadiges, kan du bruge Recovery Manager til at installere det igen. Bemærk! Software, der ikke leveres med denne computer, skal geninstalleres fra den disk, du har modtaget fra producenten, eller som du har downloadet fra producentens website. Bemærk! Før du geninstallerer programmet, skal du sikre dig, at det er 100% fjernet fra computeren. Recovery Manager erstatter ødelagte systemfiler og geninstallerer slettede filer i programmet. Hvis det program, du geninstallerer, stadig ligger på computeren, påvirker geninstallationsprocessen i de fleste tilfælde ikke dine personlige indstillinger. Hvis et program er blevet slettet fra computeren, geninstalleres programmet eller hjælpeprogrammet til fabriksstandarden, men dine personlige indstillinger kan under ingen omstændigheder gendannes. Geninstallation af forudinstallerede softwareprogrammer og drivere 1. Fjern programmet eller driveren: Bemærk! I nogle tilfælde findes driverne ikke på listen med programmer og funktioner. Hvis driveren ikke findes på listen, behøver du ikke fjerne den. a. Vælg Start > Kontrolpanel > Programmer > Fjern et program. b. Højreklik på det program eller den driver, du vil fjerne, og klik på Fjern. 2. Geninstaller programmet eller driveren: a. Vælg Start > Alle programmer > Recovery Manager > Recovery Manager. Recovery Manager åbnes. b. Klik på Advanced Options (Avancerede indstillinger). c. Klik på Software program re-installation (Geninstallation af program) eller Hardware driver re-installation (Geninstallation af driver til hardware), og klik på Next (Næste). d. Følg anvisningerne på skærmen. e. Genstart computeren, hvis du bliver bedt om det. Geninstallation af programmer fra diske 1. Læg disken i det optiske drev. 2. Når installationsguiden åbnes, skal du følge installationsanvisningerne på skærmen. 3. Genstart computeren, hvis du bliver bedt om det. DAWW Geninstallation af softwareprogrammer og drivere 9

14 Udførelse af en gendannelse Med programmet Recovery Manager kan du reparere eller gendanne systemet, hvis der opstår systemfejl eller ustabilitet. Recovery Manager benytter de gendannelsesdiske, som du har oprettet, eller en dedikeret gendannelsespartition på harddisken. Bemærk! Windows har sine egne indbyggede reparationsfunktioner som Systemgendannelse og driver tilbageførsel. Prøv at bruge disse funktioner, før du bruger Recovery Manager. Bemærk! Recovery Manager gendanner kun software, som blev installeret på fabrikken. Software, der ikke følger med denne computer, skal geninstalleres via en disk fra producenten eller hentes på producentens websted. Gendannelse fra gendannelsesdiskene Sådan gendanner du systemet fra gendannelsesdiske: 1. Sikkerhedskopiér alle personlige filer. 2. Indsæt den første gendannelsesdisk i det optiske drev, og genstart computeren. 3. Følg anvisningerne på skærmen. Gendannelse fra partitionen på harddisken Du kan udføre en gendannelse fra partitionen på harddisken via knappen Start eller f11. Gør følgende for at gendanne systemet fra partitionen: 1. Åbn Recovery Manager på en af følgende måder: Vælg Start > Alle programmer > Recovery Manager > Recovery Manager. Genstart computeren, og tryk på f11 når meddelelsen Press <F11> for recovery (Tryk på F11 for at gendanne) vises på skærmen. Vælg derefter Recovery Manager. Recovery Manager åbnes. 2. Klik på Advanced Options (Avancerede indstillinger). 3. Klik på System recovery (Systemgendannelse), og klik på Next (Næste). 4. Følg anvisningerne på skærmen. 10 Kapitel 2 Gendannelse af systemoplysninger DAWW

15 Sletning af gendannelsespartitionen på harddisken I menuen Advanced Options (Avancerede indstillinger) i Recovery Manager kan du vælge at slette gendannelsespartitionen, hvilket giver ledig plads på harddisken. Slet kun gendannelsespartitionen, hvis du har oprettet gendannelsesdiske. FORSIGTIG! Når du har oprettet gendannelsesdiskene, kan du få mere plads på harddisken ved at slette gendannelsespartitionen. Det anbefales imidlertid ikke. Hvis du sletter denne partition, mister du de informationer, der findes på partitionen, herunder programmet Recovery Manager. Herefter skal du bruge gendannelsesdiskene for at få adgang til programmet Recovery Manager. Sådan sletter du gendannelsespartitionen: 1. Hvis du ikke allerede har oprettet gendannelsesdiske, skal du gøre det nu. 2. Vælg Start > Alle programmer > Recovery Manager > Recovery Manager. Recovery Manager åbnes. 3. Klik på Advanced Options (Avancerede indstillinger). 4. Klik på Remove recovery partition (Slet gendannelsespartition), og klik på Next (Næste). 5. Følg anvisningerne på skærmen. DAWW Sletning af gendannelsespartitionen på harddisken 11

16 Opdatering af geninstalleret software Opret forbindelse til internettet for at opdatere den geninstallerede software, efter du har udført en systemgendannelse. Sådan får du adgang til opdateringslinks til operativsystemet og andre præinstallerede programmer på din computer: Vælg Start > Hjælp og support. Hvis du vil opdatere valgfri software, skal du følge anvisningerne fra producenten. Nogle programmer har en opdateringsfunktion, som du får adgang til via en Hjælp-knap eller en menu i programmet. 12 Kapitel 2 Gendannelse af systemoplysninger DAWW

17 Indeks B BIOS, opdatere 2 D drivere, geninstallere 9 G gendannelse, system- 5, 10 gendannelsesdiske 8 gendannelsespartition, slette 11 gendannelsespunkter 7 O Opdateringer, software 1 S sikkerhedskopiering 6 software beskyttelse af data 5 geninstallere 9 opdatere 1, 4, 12 systemgendannelse 5, 10 systemgendannelsespunkter 7 DAWW Indeks 13

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Brugervejledning til HP Envy 15

Brugervejledning til HP Envy 15 Brugervejledning til HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke

Læs mere

Trådløs (kun udvalgte modeller)

Trådløs (kun udvalgte modeller) Trådløs (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

My Book Live. Lagring på din personlige sky Brugervejledning

My Book Live. Lagring på din personlige sky Brugervejledning My Book Live Lagring på din personlige sky Brugervejledning WD Service og Support Hvis du oplever problemer, så skal vi bede dig give os en mulighed for at løse problemet, inden du returnerer produktet.

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Kom godt i gang med det grundlæggende

Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang Tobii Communicator Kom godt i gang med det grundlæggende Gælder for Tobii Communicator Version 4.6 og nyere. Ret til ændring af indholdet uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave Brugervejledning til Nokia E72 5.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E52

Brugervejledning til Nokia E52 Brugervejledning til Nokia E52 6.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 6 Netværkstjenester 6 Om DRM (Digital Rights Management) 7 Søgning efter hjælp 9 Support 9 Hold

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

ipod Oversigt over funktioner

ipod Oversigt over funktioner ipod Oversigt over funktioner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 ipod i grundtræk 5 Kast et blik på ipod 5 Bruge betjeningspanelet til ipod 7 Slå betjeningspanelet på ipod fra 8 Bruge menuerne på ipod 9

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Kom i gang med QuarkXPress 10.5

Kom i gang med QuarkXPress 10.5 Kom i gang med QuarkXPress 10.5 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Relaterede dokumenter...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS X...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Tilføjelse af

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

MatchWare Mediator 9 brugervejledning

MatchWare Mediator 9 brugervejledning MatchWare Mediator 9 brugervejledning Varemærker... 6 MatchWare-licensaftale... 6 Introduktion... 9 Velkommen... 9 Introduktion... 9 Nyheder i Mediator 9... 10 Vigtige begreber... 12 Liste over funktioner

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa.

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse 1. Tilslut 7 Hvad er der i kassen? 8 Hvad du

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 925

Brugervejledning Nokia Lumia 925 Brugervejledning Nokia Lumia 925 3.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Swipe til

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere