Få kontante tilskud til energiforbedringer. -fra år 2007 til 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få kontante tilskud til energiforbedringer. -fra år 2007 til 2013"

Transkript

1 Få kontante tilskud til energiforbedringer -fra år 2007 til 2013

2 2 3 Mere for mindre udvalgte parcelhuse på Nørremarken i Ribe har fået tilbud om et energieftersyn og på nuværende tidspunkt har allerede 150 sagt ja tak. Varmeforsyningerne i Esbjerg, Ribe og Bramming er fra regeringens side blevet pålagt at dokumentere årlige energibesparelser svarende til årsforbruget i ca. 500 parcelhuse. De tre varmeforsyninger har derfor besluttet at udgive en informationsbrochure til samtlige husstande i Esbjerg Kommune, hvor borgerne kan finde oplysninger om energitilskud og konkrete råd til besparelser på energiforbruget. Brochuren viser nye veje i omgangen med energi. Samtidig kan du få kontante tilskud til dine energiforbedringer gældende fra 2007 til Send dokumentation for dine ombygninger og energiinvesteringer til din lokale forsyningsvirksomhed. Støtten gives både til traditionelle håndværkerregninger og indkøb af materialer hos gør-det-selv-folk. Varmeforsyningerne giver 20 øre for hver indberettet kwh, du nedsætter dit energiforbrug med. Ordningen gælder frem til Læs mere på indvendig bagside af denne brochure. For at sikre borgerne den bedst tænkelige service blandt fagfolk har varmeforsyningerne indgået serviceaftaler med en række håndværksvirksomheder, der er kvalificeret til at levere energirigtige løsninger. Disse samarbejdspartnere er listet op i brochuren. Bramming Fjernvarme er i øjeblikket i gang med at undersøge mulighederne for at indgå serviceaftaler med de lokale håndværksvirksomheder. De ovennævnte varmeforsyninger er, i lighed med andre net- og distributionsvirksomheder i Danmark, ved lov blevet pålagt at spare på energiforbruget. Varmeforsyningerne har derfor indledt en CO2 kampagne. Essensen er at mindske CO2 forbruget via ændret adfærd og nye teknologier. På den måde vil vi kunne have det samme forbrug for mindre CO2. Deraf kampagnesloganet Mere for mindre. Frem mod 2013 skal Forsyningerne hvert år spare GJ - svarende til ca. 500 parcelhuses energiforbrug. Besparelserne skal nås ved at få slutbrugerne, private husstande og virksomheder til at iværksætte initiativer, som kan reducere deres energiforbrug. BAGGRUND: Pålægget om energibesparelser hænger sammen med Danmarks ønske om at sænke den samlede udledning af CO2, der er med til at øge drivhuseffekten og dermed den globale opvarmning. Trænger din varmtvandsbeholder til udskiftning? Det vurderes, at Danmark i 2025 via besparelserne vil have halveret sit energiforbrug og dermed udledningen af CO2. TILSKUD TIL ENERGISPARETILTAG Som led i at opnå energibesparelserne giver Forsyningerne et tilskud til energibesparende tiltag på 0,20 kr. pr. sparet kwh. Der vil også være mulighed for, at Forsyningerne ved større projekter betaler en energirådgiver for at undersøge mulighederne for rentable energibesparelser. Udskift gamle vinduer og få bedre komfort og lavere varmeregning med lavenergiruder. De tilskudsberettigede energispareaktiviteter er som hovedregel alle tiltag vedr. klimaskærm og varmeanlægget. Som eksempler kan nævnes: Udskiftning af ældre varmtvandsbeholder. Udskiftning af cirkulationspumpe til ny trykstyret A-sparepumpe. Udskiftning af termostatventiler til nye med mængdebegrænser. Udskiftning af termoruder til lavenergiruder. Hulmursisolering. Efterisolering af loft. REGISTRERING AF SPARETILTAG Forsyningerne skal som led i pålægget give information til forbrugerne i sit forsyningsområde om energisparekravet. De realiserede energibesparelser skal indberettes til Energi styrelsen, der vil udføre stikprøvekontrol af det indberettede. Forsyningerne vil i de kommende år benytte oplysningskampagner til at fremme investeringslysten i et lavere energiforbrug. Desuden er der indledt et samarbejde med Konverter el-opvarmning til gas, olie eller fjernvarme og få 20 øre pr. sparet kwh i direkte tilskud. Se mere på side 10. håndværkere, der kan være behjælpelige med at foreslå forbrugerne energifornuftige løsninger inden for deres område. De håndværkere, vi samarbejder med, oplyser os om de udførte tiltag, og vi indberetter dem så til Energistyrelsen. De realiserede energibesparelser må kun registreres én gang. Håndværkererne vil oplyse forbrugeren om registreringen. Er der spørgsmål til, hvordan man opnår energi besparelser mm. kan Forsyningerne kontaktes på: Ribe Fjernvarme Tlf Bramming Fjernvarme Tlf Forsyningen Esbjerg Tlf C Dårlig afkøling kan betyde en ekstra varmeregning. Kravet til minimumsafkøling er i Esbjerg på 30 C. I Ribe og Bramming gælder andre regler. Se mere her: Hver dansker udleder 10 tons CO2 hvert år De 6 tons sker gennem privatforbrug af el, varme, transport og dagligvarer. Isoleringen er boligens termotøj. Ved nybygning og ombygning skal kravene i bygningsreglementet altid overholdes. God energi er inde i varmen og fjernvarme er godt for miljø og klima, da spildvarmen fra elproduktion, industri og affaldsforbrænding dermed udnyttes.

3 4 5 Vi kan alle gøre noget Michael Jørgensen chefkonsulent hos Rambøll Byggeri, Industri og Miljø Jack Andersen, projektleder hos Grontmij Carl Bro Boligfokus Spar kr. årligt ved energispare-tiltag for kr. Erhvervsfokus DAGLIGDAG kontrol af rumtemperatur både dag og nat brug af automatiseringsudstyr til belysning og strøm opmærksom på lange bade ugentlige eller månedlige aflæsningscheck Nedsæt standbyforbrug på el-apparater styring af varmeanlæggets afkøling cirkulationsoptimering af varmeanlæg brug af serviceordninger fra fagfolk brug alle radiatorer i rummene lær mere på energibesparende websites. INVESTERINGER Inddrag moderne teknologi ved omog tilbygninger lavenergivinduer optimeret isolering konvertering af elvarme brug ventilationsanlæg med rumfølersensorer udskiftning af lavenergimærkede hårde hvidevarer og el-apparater automatik der hindrer unødvendigt energiforbrug anvendelse af energi uden CO2-udslip (solvarme, solceller, vindkraft, m.m.) Indsatsen for at reducere Danmarks CO2- udslip skal øges. Vi har derfor bedt et par af vores eksterne eksperter på området træde til med oplysning og gode råd. Overordnet har vi ifølge ingeniørerne Michael Jørgensen, Rambøll og Jack Andersen, Grontmij Carl Bro to fortrin her i landet. Dels vores evne til at udvikle teknologierne, dels traditionen for at kunne stå sammen om fornuftig adfærd. Det er nødvendigt, at vi hver især holder fokus på forbruget i dagligdagen for at minimere spild og CO2-udslip til ingen verdens nytte. Det gælder både i vores hjem og på vores arbejdspladser. Begge steder handler det om at være opmærksom og tænke sig om. I Danmark er det lykkedes at fastholde høj vækst og udvikling uden CO2-udslippet af den årsag er øget. Det er der rigtig mange lande der misunder os. Årsagen er blandt andet, at vi er gode til at udvikle og gøre brug af nye teknologier for begrænsning af energiforbruget. Det skal vi fortsat arbejde på, mens vi ændrer holdning til overflodsforbrug. Det er hele tankesættet bag mere for mindre CO2 -kampagnen. Som et eksempel på brug af ny teknologi har Grontmij Carl Bro projekteret en skole med et luft-efter-behov ventilationsanlæg. I hver klasselokale er monteret en føler, som måler ventilationsbehovet i lokalet. Automatikken er indstillet til at reagere, hvis koncentrationen af CO2 overstiger en En virksomhed på Esbjerg Havn har taget imod Forsyningens tilbud om uden beregning at få en energirådgiver til at gennemgå virksomheden for at finde rentable energibesparelser. Rådgiveren vurderer, at virksomheden kan spare over kr. årligt ved at gennemføre energispare-tiltag for i alt cirka kr. Tilbagebetalings tiderne er på 0,1-3,6 år. forudindstillet værdi. Ventilationen vil så forøges eller nedsættes via nogle spjæld i kanalerne, alt efter behovet. Dette princip er også udnyttet i de nye bygninger på Danfoss Universe. Teknologiudviklingen sikrer, at energiforbrugende apparater hele tiden bliver mere effektive og dermed forårsager mindre CO2- udslip ved samme brug. Når ekspedienten gør opmærksom på, at den dyreste bliver den billigste i længden, menes at forbrugeren er vinder. Men i virkeligheden er der to vindere. Miljøet vinder nemlig også i form af et reduceret CO2-udslip. Endvidere skal vi være opmærksom på en række skjulte energisnydere, som ikke umiddelbart lader sig mærke via energibesparelser. Det handler blandt andet om optimal udnyttelse af de energikilder, vi trækker ind i husene. Hvis vi for eksempel ikke udnytter den energi, vi modtager fra Forsyningerne, så er vi med til at producere unødig CO2 på grund af manglende effektivitet i vores anlæg. Varmeforsyningerne og leverandører er klar til både at bistå med råd om, hvordan du kan sikre optimal anvendelse af energien og motivere til forbedringer, der kan være til nytte for dig selv, fællesskabet og ikke mindst for miljøet. PRODUKTION maskineri kører unødigt utætheder på trykluftsystemer unødigt gennemtræk fra porte optimering og effektivisering af energianvendelsen optimering og effektivisering af energiproduktionen energiintegration (varmeveksling, varmepumpe teknik, m.m.) brug af trykluftssubstitution brug alle radiatorer i rummene lav medarbejderkonkurrencer om minimering af energiforbrug læs mere på websites om energibesparelser INVESTERINGER Bygningsvedligehold renovering udskiftning af produktionsudstyr konvertering af elvarme udskiftning af hjælpeudstyr udskiftning af værktøjer udskiftning af produktionsudstyr varmegenvinding. Her er nogle rigtig gode hjemmesider for private personer/ forbrugere: Her er nogle rigtig gode hjemmesider for erhvervsvirksomheder:

4 6 7 Grøn livsstil i Guldager Borgerfokus Kristian og hans samlever Lene, til daglig begge revisorer, har været en af de 12 fokusfamilier i Guldager, som har fået miljø- og energivenlige råd af kommunens miljøkonsulent. Nørlundvej ligger i øjeblikket nr. 1 i konkurrencen om at have det laveste CO2 udslip i Guldager, og Kristian fortæller: Det er vi stolte af, men vi skal mindes om, at vi skal gøre en indsats igen og igen det er helt sikkert. I dagene efter at miljøministeren var på besøg herude for at tale om klimaforandringer, kunne man tydeligt se det i husene rundt omkring lyset var slukket i de rum, der ikke blev brugt. Vi har som fokusfamilie helt sikkert oplevet interesse fra andre borgere her i Guldager mange af naboerne her på Nørlundvej har spurgt til, hvad vi har fået ud af det. Vi bor i et hus fra 2004, så vi har ikke skullet foretage nogen tekniske ændringer, men Lene og jeg ønsker i høj grad at lære vores børn nogle gode vaner fra starten om at slukke lys osv. I øvrigt også et tema i Børnehaven i Guldager. Så er der jo også transporten, hvor de fleste kan lære meget. Det afgørende for os er dog, at vi alle skal gøre noget for miljøet og passe på vores jord, og vi skal jo starte et sted. For næsten alle har der været en økonomisk gevinst. Nogle fokusfamilier fik udskiftet Kristian Klitgaard Bertelsen bor i parcelhus på Nørlundvej i Guldager. deres termostater andre igen har skiftet cirkulationspumpen til varmeanlægget, så der har helt sikkert været noget at hente hos dem, som bor i de lidt ældre parcelhuse. I Guldager kan vi godt lide konkurrence, så der er gået sport i at være den bedste gade til det med CO2 udslippet. Vi var i øvrigt også bedst til gadefodbold i år, så vi har 2 skilte til at pryde ved indkørslen til gaden, fortæller han med et bredt smil. Kristian har også sine forældre boende i Guldager og fortæller, at de har benyttet sig af kommunens tilbud om en varmegennemgang af deres parcelhus fra sidst i 60 erne på Skelbækvej. Varmegennemgangen viste nogle problemer med installationer, der var forbundet forkert, hvilket efterfølgende er blevet rettet. Siden blev forældrene inspirerede til at måle elforbruget, mens de var på ferie i sommer. Det gav bonus, for selvom alt var lukket ned havde fryser og køleskab brugt 67 kwh på en uge alt for meget, når der ikke er nogen hjemme i huset. Nu er det gamle køleskab og fryser skiftet til nyt med lavt energiforbrug. Kommunefokus Bodil Ankjær Nielsen, Esbjerg Kommunes miljøkonsulent Bodil Ankjær Nielsen fra Esbjerg Kommune fortæller om kommunens vinkel på samarbejdet med Guldager: Eksperternes udmelding er jo, at det ikke længere kan forhindres, at der vil ske klimaændringer, men at vi kan forebygge konsekvensernes omfang, hvis der gøres noget effektivt ved CO2 udledningen nu. Det vil være en opgave for hele samfundet både det offentlige erhvervslivet og borgerne må arbejde med. Derfor er samarbejdet med borgerne i Guldager vigtigt udover at vise konkrete resultater kan Guldager være et eksempel for andre lokalområder i byen og på landet. Målet er, at Guldager skal vise, at det kan lade sig gøre at nedbringe sin CO2 udledning til 1 ton mindre end gennemsnitsdanskerens udledning for el, varme og transport. Vi måler løbende på udviklingen i forbruget derude. Der er installeret fjernaflæsning af varmeforbrug og elforbrug, og resultaterne herfra regner vi om til CO2 udledning. 3 gange i løbet af måleperioden spørger vi til borgernes transportforbrug hvor mange Esbjerg Kommune arrangerede i sommeren 2007 en stor klimaudstilling på torvet i Esbjerg. Den store klode i midten viser, hvor meget 1 tons CO2 fylder. Guldager ligger 9 km nordvest for Esbjerg og huser omkring 300 husstande. Det er en blanding af både parcelhuse fra 60 erne og 70érne og af helt nye parcelhusområder, der er kommet til inden for de sidste par år. Der bor ca. 700 mennesker i byen. Esbjerg Kommune har samarbejdet med Guldager Borgerforening gennem flere år. Blandt andet har 12 såkaldte fokusfamilier fået individuel miljøvejledning af kommunens miljøkonsulent og de har til gengæld forpligtet sig til at være med til at udbrede deres erfaringer til de andre borgere i byen. km de kører i deres biler og hvor mange flyrejser, de foretager. Det gør vi ved hjælp af telefoninterviews med alle husstande. Det er naturligvis frivilligt at deltage, men vi har fået en fantastisk positiv modtagelse indtil nu. Ved den første interviewrunde deltog over 80% af alle husstande i byen og vi fik mange gode kommentarer med på vejen. Vi gør det endelige resultat op i sommeren i Undervejs gør vi resultatet op for hver enkelt gade i byen. Gaderne konkurrerer nemlig hele tiden indbyrdes om at have den laveste CO2 udledning. Sørg altid for god ventilation i boligen. Luft grundigt ud i korte intervaller. Husk at lukke for radiatorenes termostater mens du lufter ud. Få masser af gode tips til at spare på energien. Beregn jeres CO2-forbrug og se hvor du selv kan gøre noget.

5 8 9 FØLGENDE VIRKSOMHEDER HAR INDGÅET SAMARBEJDSAFTALER MED FORSYNINGERNE: Forsyningspartnere Varmeforsyningerne har sikret sig kompetent forstærkning i kampen mod CO2. Det betyder i praksis, at der er indgået en række samarbejdsaftaler mellem varmeforsyningerne og de håndværksvirksomheder, der står som dagligt bindeled mellem Forsyningen og slutbrugerne. Dig og mig. Erling Vistesen, formand for Esbjerg Gas og Vandmesterforening, der også omfatter kollegerne i Bramming og Ribe, fortæller, at medlemsvirksomhederne er klar til at rykke ud med kompetent rådgivning og tidsvarende løsninger. Vi har alle tilsluttet os Fjernvarmens Serviceordning, der er et etableret samarbejde mellem DS Håndværk og Industri, Teknik, Teknologisk Institut og brancheforeningen Dansk Fjernvarme. Og som sådan er vi parate til at servicere markedet med Erling Vistesen, E. Skov Jørgensen A/S Formand for Esbjerg Gas og Vandmesterforening ansvarlige løsninger og give vores bidrag til et renere miljø, siger Erling Vistesen. Forsyningsvirksomhederne lægger meget vægt på en fælles forståelse mellem Forsyningerne, håndværksvirksomhederne og kunderne for at nå målene. Vi er nødt til at arbejde sammen for at forstå, udbrede og udnytte de nyeste teknologier. Der skal være fælles fodslag os alle imellem, for udviklingen går så stærkt i dag, at ingen kan vide alt. Og samtidig vil fremtidens løsninger nok også betinge teknologiske samarbejder på tværs af de nuværende brancheskel, siger forsyningscheferne, der er overordentlig tilfreds med samarbejdet med VVS-, Tømrer/snedker- og Isolatørbranchen. ESBJERG FORSYNINGEN Se opdateret liste på: Se under: borger/forsyning/varme VVS Lourup VVS ApS Vestergade 21 F, 6690 Gørding, Q-Star VVS A/S Stormgade 99, Postboks 222, 6700 Esbjerg Deres Blikkenslager A/S Målerhusvej 3, 6700 Esbjerg, Dieter W. Andersen ApS Gammelby Ringvej 11, 6700 Esbjerg Frejo Poulsen & Søn I/S Nyhavnsgade 31, 6700 Esbjerg, Glenco A/S (filial) Hedelundsvej 9, 6705 Esbjerg Ø, Bravida Danmark A/S Måde Industrivej 29, 6705 Esbjerg Ø Finn Qvist Jensen ApS Guldagervej 97, Guldager, 6710 Esbjerg V Carl W. Reis A/S Malervej 14, 6710 Esbjerg V, E. Skov Jørgensen A/S Lillebæltsvej 67, 6710 Esbjerg V, Breinholt VVS Skyttevænget 37, 6710 Esbjerg V, Quitzau VVS A/S Ø. Gjesingvej 5, 6715 Esbjerg N, A/S I.C. Nielsen & Søn Smede- og VVS Firma Østre Gjesingvej 19, 6715 Esbjerg N Svend J. Schmidt ApS Tarp Byvej 2, 6715 Esbjerg N, FH VVS-Installatørforretning A/S Mukkerten 4, 6715 Esbjerg N, John Josefsen ApS Ndr. Strandvej 43, 6731 Tjæreborg, Tjæreborg Industri A/S Kærvej 19, 6731 Tjæreborg, VVS Christiansen Installationsteknik ApS Engparken 77, 6740 Bramming, Thorvald VVS og Energi ApS Industrivej 10, 6740 Bramming, Ribe VVS-Service A/S Ørstedsvej 1, 6760 Ribe, Farup Smede ApS Nørre Farupvej 21, 6760 Ribe, Aasted s VVS Vardevej 24, 6760 Ribe, Aut. VVS-Install. Hans Peter Jepsen ApS Ørstedsvej 23 A, 6760 Ribe, Arne Vind Hansen Aut. VVS Gørdingvej 49, Jernvedlund, 6771 Gredstedbro Sten & Gert s ApS Jedstedvej 24, 6771 Gredstedbro, Ejnar V. Nielsen Smedeforretning Vilslevvej 42, 6771 Gredstedbro, Gredstedbro VVS ApS Vinkelvej 8, 6771 Gredstedbro, TØMRER OG SNEDKERE Agerbo Døre & Vinduer ApS Håndværkervej 61, Sædding, 6710 Esbjerg V Bygnings- & Inventarsnedkeri Jens Chr Ehmsen Hededammen 9, 6705 Esbjerg Ø, Erik Nielsen & Sønner A/S Darumvej 134, Gammelby, 6700 Esbjerg Tage Johansen Østervangsvej 24, Gjesing Øst, 6715 Esbjerg N Helmut Ottsen ApS Snedkervej 16, 6710 Esbjerg V, MS BYG Tømrer & Snedkerfirma Tarp Byvej 145, Tarp, 6715 Esbjerg N, ISOLERING Nytech Isolering A/S Adgangsvejen 9, 6700 Esbjerg, Holm Isolering Frodesgade 147, 6700 Esbjerg, RIBE FJERNVARME Se opdateret liste på: VVS Farup Smede Nr. Farupvej 21, 6760 Ribe, Hans Peter Jepsen Aps Ørstedsvej 23A, 6760 Ribe, VVS-Expressen Stadionvej 14, 6760 Ribe, Nørremarkens VVS Industrivej 7, 6760 Ribe, Ribe VVS Service Ørstedsvej 1, 6760 Ribe, Gredstedbro VVS Aps Vinkelvej 8, 6771 Gredstedbro, Arne Vind Hansen Gørdingvej 49, 6771 Gredstedbro, TØMRER OG SNEDKERE Tømrermester Lauritz Lauritzen Hjortlundvej 19, 6771 Gredstedbro, Ole Sleimann Petersen Badstuegade 2B, 6760 Ribe, Roager Tømrer & Snedker Kristian Hoffmeyer Hansen Roagervej 346, 6760 Ribe / BRAMMING FJERNVARME Bramming Fjernvarme har endnu ikke lavet samarbejdsaftaler med de lokale håndværkere, men når der kommer en liste vil den være at finde på: Der kan være god økonomi i at skifte termostater eller hele radiatoren. Hold øje med dit forbrug - mindst en gang om måneden

6 10 Vi giver 20 øre for hver indberettet kwh du nedbringer dit energiforbrug Udfyld og indsend skemaet med forbedringer, gældende fra 2007 til 2013 Planlagte energibesparelser fra 2007 til 2013 Søg tilskud Kundeoplysninger: Navn: Adresse: By: Postnr.: Telefon: CPR-nr.: Konvertering fra elvarme (sæt kryds): Fjernvarme Olie Gas Varmepumpe Dato: Konvertering fra olie til: Gode råd er guld værd Gå en runde med din vanetænkning! Så vil du måske finde ud af, at gevinsten både er penge at spare og et sundere miljø. Det er jo en ren win-win-situation ; sagt med let skjult hentydning til en markant TV-kampagne. Ingen tvivl, vores vaner er til tider den største barriere for gennemførelse af besparelser. Det kan derfor være en rigtig god idé at gå på jagt efter specielt det overforbrug, som vi ikke engang får udnyttelse af. Elspareskinnen er det klassiske eksempel på, hvor nemt det er at hente et par hundrede kroner årligt og samtidig nedsætte CO2 forbruget ved at lukke af for standby-strøm, når vi sover. Tilsvarende eksempler er der mange af, specielt når vi både tænker opgør med gamle rutiner og investeringer i nye lavenergiprodukter. Alene dét at holde øje med forbruget og få foretaget en professionel gennemgang af installationen kan medvirke til et reduceret CO2 forbrug. Styring af vores varmeanlæg med vejrkompensering kan via en intelligent regulator give en konkret besparelse på varmeforbruget på mellem 5 og 15 %. For virksomheder med brug af trykluft er der store besparelser at hente ved at skifte Skift fra elvarme til fjernvarme og få et tilskud på kr. Besparelse i elforbrug pr. år svarer til 11,5 tons CO2 fra trykluftsforbrugende komponenter til eldrevne, da op til 90 % af den tilførte energi i trykluftskompressoren omdannes til varme. Derfor lyder vores anbefaling: Udfordre dine vaner, tænk nyt, køb energibesparende produkter og check på de nævnte websites på side 4 og 5, hvordan du både kan spare penge og tjene en god sag for os alle sammen. Og for at stimulere din søgning på nye tankesæt har Forsyningerne mulighed for at belønne dine investeringer med tilskud til konkrete energibesparende foranstaltninger. Efterisolering af 120 m 2 loft fra 100 mm til 300 mm giver 480 kr. i tilskud Besparelse i olieforbrug pr. år svarer til 0,6 tons CO2 Klip kuponen ud og send den i en lukket kuvert til forsyningsselskabet i dit område - se bagsiden. Fjernvarme Jordvarme Dato: Alder på oliefyr: Udskiftning af ældre oliefyr til nyt oliefyr: Dato: Alder på gl. oliefyr år Type på gl. oliefyr Konvertering fra gas til jordvarme: Dato: Gaskedel er type: Udskiftning af (sæt kryds): Ruder Hele vinduer Areal: m2 Dato: Gamle vinduer var: 1-lags 2-lags termo Udskiftet til: 2-lags lavenergi 3-lags lavenergi Loftsisolering: Areal: m2 Tykkelse på gammel isolering: mm Tykkelse på ekstra isolering: mm Dato: Isolering af ydervægge: Areal: m2 Type eksisterende ydervæg: Beton Tegl Træ Type Indvendig isolering Hulmursisolering Udvendig isolering Isoleringstykkelse: mm Isolering af kælderydervægge: Areal af kælderydervæg Mod det fri: m2 Mod jord: m2 Type: Indvendig isolering Udvendig isolering Isoleringstykkelse: mm Undertegnede erklærer hermed, at oplysningerne i ovenstående skema er korrekte og at det forsyningsselskab, som modtager skemaet, har retten til at indberette de realiserede energibesparelser til Energistyrelsen. Dato: Underskrift: Yderligere skemaer kan hentes på Forsyningernes hjemmesider (Se bagsiden) Der er bedst økonomi i at åbne lidt for alle radiatorer i et rum, fremfor at nøjes med en enket radiator på fuld styrke. Forbeholdt Varmeforsyningerne: Afsluttet: Underskrift:

7 Forsyningen, Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø. tlf Se under: borger/forsyning/varme Ribe Fjernvarme A.m.b.A. Mosevej 100, 6760 Ribe, tlf Bramming Fjernvarme A.m.b.a. Grønningen 7, 6740 Bramming, tlf COPSØ A/S. Januar 2008

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

Store forandringer starter i det små

Store forandringer starter i det små FOA: Teknik- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Store forandringer starter i det små Vi er startet vil du være med? Gør en indsats for vores klima! Klimaet berører os alle Teknik- og Servicesektoren

Læs mere

SBi 2010:54. Elbesparelser i sommerhuse her og nu

SBi 2010:54. Elbesparelser i sommerhuse her og nu SBi 2010:54 Elbesparelser i sommerhuse her og nu Elbesparelser i sommerhuse her og nu Niels-Ulrik Kofoed Elise Roed Rasmussen Peter Weldingh Jacob Worm Lene Adams Rasmussen Michael Reuss Klaus Ellehauge

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

SPAR ENERGI I HVERDAGEN

SPAR ENERGI I HVERDAGEN annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonseinnstik annonce 1 E N E R G I G U I D E N VARMEPUMPE LAVENERGIVINDUE TRÆPILLER BRÆNDEOVNE ISOLERING N O V - 2 0 0 5 ER DIN BOLIG ELSIKKER?

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

energirenovering Energitema

energirenovering Energitema Energitema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n energirenovering Hvis du skal energirenovere dit hus, har du brug for rådgivning for at finde ud af, hvor du skal begynde, og hvad der

Læs mere

Din nabo tjener penge - hvad med dig?

Din nabo tjener penge - hvad med dig? 10 cases om energirenovering i Morsø Kommune: Din nabo tjener penge - hvad med dig? MORSØ KOMMUNE Se hvordan din nabo har fået bedre økonomi I denne folder finder du 10 cases om energirenovering af boliger.

Læs mere

FÆLLES SOLCELLEANLÆG SKAL UDBREDES 06.11.2012

FÆLLES SOLCELLEANLÆG SKAL UDBREDES 06.11.2012 FÆLLES SOLCELLEANLÆG SKAL UDBREDES 06.11.2012 Bobjergskolen har allerede fået opsat solcelleanlæg. Højby hallen er en anden oplagt mulighed, hvor elproduktionen kan komme flere til gode. Det skal være

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Maj 2008 ENERGIGUIDEN Tænd op i din brændeovn Ny cirkulationspumpe sparer strøm Sænk energiforbruget med isolering Bæredygtig energi er

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

fjernvarmens avis varmen skal vi ikke tænke over...

fjernvarmens avis varmen skal vi ikke tænke over... fjernvarmens avis Over halvdelen af borgerne i roskilde by har fjernvarme flere er på vej til at få det Læs mere her i avisen om, hvad fjernvarme er, hvad det koster, og hvordan du kan spare på varmen!

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V4: Empiriske undersøgelser af energiselskaberne December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere