Få kontante tilskud til energiforbedringer. -fra år 2007 til 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få kontante tilskud til energiforbedringer. -fra år 2007 til 2013"

Transkript

1 Få kontante tilskud til energiforbedringer -fra år 2007 til 2013

2 2 3 Mere for mindre udvalgte parcelhuse på Nørremarken i Ribe har fået tilbud om et energieftersyn og på nuværende tidspunkt har allerede 150 sagt ja tak. Varmeforsyningerne i Esbjerg, Ribe og Bramming er fra regeringens side blevet pålagt at dokumentere årlige energibesparelser svarende til årsforbruget i ca. 500 parcelhuse. De tre varmeforsyninger har derfor besluttet at udgive en informationsbrochure til samtlige husstande i Esbjerg Kommune, hvor borgerne kan finde oplysninger om energitilskud og konkrete råd til besparelser på energiforbruget. Brochuren viser nye veje i omgangen med energi. Samtidig kan du få kontante tilskud til dine energiforbedringer gældende fra 2007 til Send dokumentation for dine ombygninger og energiinvesteringer til din lokale forsyningsvirksomhed. Støtten gives både til traditionelle håndværkerregninger og indkøb af materialer hos gør-det-selv-folk. Varmeforsyningerne giver 20 øre for hver indberettet kwh, du nedsætter dit energiforbrug med. Ordningen gælder frem til Læs mere på indvendig bagside af denne brochure. For at sikre borgerne den bedst tænkelige service blandt fagfolk har varmeforsyningerne indgået serviceaftaler med en række håndværksvirksomheder, der er kvalificeret til at levere energirigtige løsninger. Disse samarbejdspartnere er listet op i brochuren. Bramming Fjernvarme er i øjeblikket i gang med at undersøge mulighederne for at indgå serviceaftaler med de lokale håndværksvirksomheder. De ovennævnte varmeforsyninger er, i lighed med andre net- og distributionsvirksomheder i Danmark, ved lov blevet pålagt at spare på energiforbruget. Varmeforsyningerne har derfor indledt en CO2 kampagne. Essensen er at mindske CO2 forbruget via ændret adfærd og nye teknologier. På den måde vil vi kunne have det samme forbrug for mindre CO2. Deraf kampagnesloganet Mere for mindre. Frem mod 2013 skal Forsyningerne hvert år spare GJ - svarende til ca. 500 parcelhuses energiforbrug. Besparelserne skal nås ved at få slutbrugerne, private husstande og virksomheder til at iværksætte initiativer, som kan reducere deres energiforbrug. BAGGRUND: Pålægget om energibesparelser hænger sammen med Danmarks ønske om at sænke den samlede udledning af CO2, der er med til at øge drivhuseffekten og dermed den globale opvarmning. Trænger din varmtvandsbeholder til udskiftning? Det vurderes, at Danmark i 2025 via besparelserne vil have halveret sit energiforbrug og dermed udledningen af CO2. TILSKUD TIL ENERGISPARETILTAG Som led i at opnå energibesparelserne giver Forsyningerne et tilskud til energibesparende tiltag på 0,20 kr. pr. sparet kwh. Der vil også være mulighed for, at Forsyningerne ved større projekter betaler en energirådgiver for at undersøge mulighederne for rentable energibesparelser. Udskift gamle vinduer og få bedre komfort og lavere varmeregning med lavenergiruder. De tilskudsberettigede energispareaktiviteter er som hovedregel alle tiltag vedr. klimaskærm og varmeanlægget. Som eksempler kan nævnes: Udskiftning af ældre varmtvandsbeholder. Udskiftning af cirkulationspumpe til ny trykstyret A-sparepumpe. Udskiftning af termostatventiler til nye med mængdebegrænser. Udskiftning af termoruder til lavenergiruder. Hulmursisolering. Efterisolering af loft. REGISTRERING AF SPARETILTAG Forsyningerne skal som led i pålægget give information til forbrugerne i sit forsyningsområde om energisparekravet. De realiserede energibesparelser skal indberettes til Energi styrelsen, der vil udføre stikprøvekontrol af det indberettede. Forsyningerne vil i de kommende år benytte oplysningskampagner til at fremme investeringslysten i et lavere energiforbrug. Desuden er der indledt et samarbejde med Konverter el-opvarmning til gas, olie eller fjernvarme og få 20 øre pr. sparet kwh i direkte tilskud. Se mere på side 10. håndværkere, der kan være behjælpelige med at foreslå forbrugerne energifornuftige løsninger inden for deres område. De håndværkere, vi samarbejder med, oplyser os om de udførte tiltag, og vi indberetter dem så til Energistyrelsen. De realiserede energibesparelser må kun registreres én gang. Håndværkererne vil oplyse forbrugeren om registreringen. Er der spørgsmål til, hvordan man opnår energi besparelser mm. kan Forsyningerne kontaktes på: Ribe Fjernvarme Tlf Bramming Fjernvarme Tlf Forsyningen Esbjerg Tlf C Dårlig afkøling kan betyde en ekstra varmeregning. Kravet til minimumsafkøling er i Esbjerg på 30 C. I Ribe og Bramming gælder andre regler. Se mere her: Hver dansker udleder 10 tons CO2 hvert år De 6 tons sker gennem privatforbrug af el, varme, transport og dagligvarer. Isoleringen er boligens termotøj. Ved nybygning og ombygning skal kravene i bygningsreglementet altid overholdes. God energi er inde i varmen og fjernvarme er godt for miljø og klima, da spildvarmen fra elproduktion, industri og affaldsforbrænding dermed udnyttes.

3 4 5 Vi kan alle gøre noget Michael Jørgensen chefkonsulent hos Rambøll Byggeri, Industri og Miljø Jack Andersen, projektleder hos Grontmij Carl Bro Boligfokus Spar kr. årligt ved energispare-tiltag for kr. Erhvervsfokus DAGLIGDAG kontrol af rumtemperatur både dag og nat brug af automatiseringsudstyr til belysning og strøm opmærksom på lange bade ugentlige eller månedlige aflæsningscheck Nedsæt standbyforbrug på el-apparater styring af varmeanlæggets afkøling cirkulationsoptimering af varmeanlæg brug af serviceordninger fra fagfolk brug alle radiatorer i rummene lær mere på energibesparende websites. INVESTERINGER Inddrag moderne teknologi ved omog tilbygninger lavenergivinduer optimeret isolering konvertering af elvarme brug ventilationsanlæg med rumfølersensorer udskiftning af lavenergimærkede hårde hvidevarer og el-apparater automatik der hindrer unødvendigt energiforbrug anvendelse af energi uden CO2-udslip (solvarme, solceller, vindkraft, m.m.) Indsatsen for at reducere Danmarks CO2- udslip skal øges. Vi har derfor bedt et par af vores eksterne eksperter på området træde til med oplysning og gode råd. Overordnet har vi ifølge ingeniørerne Michael Jørgensen, Rambøll og Jack Andersen, Grontmij Carl Bro to fortrin her i landet. Dels vores evne til at udvikle teknologierne, dels traditionen for at kunne stå sammen om fornuftig adfærd. Det er nødvendigt, at vi hver især holder fokus på forbruget i dagligdagen for at minimere spild og CO2-udslip til ingen verdens nytte. Det gælder både i vores hjem og på vores arbejdspladser. Begge steder handler det om at være opmærksom og tænke sig om. I Danmark er det lykkedes at fastholde høj vækst og udvikling uden CO2-udslippet af den årsag er øget. Det er der rigtig mange lande der misunder os. Årsagen er blandt andet, at vi er gode til at udvikle og gøre brug af nye teknologier for begrænsning af energiforbruget. Det skal vi fortsat arbejde på, mens vi ændrer holdning til overflodsforbrug. Det er hele tankesættet bag mere for mindre CO2 -kampagnen. Som et eksempel på brug af ny teknologi har Grontmij Carl Bro projekteret en skole med et luft-efter-behov ventilationsanlæg. I hver klasselokale er monteret en føler, som måler ventilationsbehovet i lokalet. Automatikken er indstillet til at reagere, hvis koncentrationen af CO2 overstiger en En virksomhed på Esbjerg Havn har taget imod Forsyningens tilbud om uden beregning at få en energirådgiver til at gennemgå virksomheden for at finde rentable energibesparelser. Rådgiveren vurderer, at virksomheden kan spare over kr. årligt ved at gennemføre energispare-tiltag for i alt cirka kr. Tilbagebetalings tiderne er på 0,1-3,6 år. forudindstillet værdi. Ventilationen vil så forøges eller nedsættes via nogle spjæld i kanalerne, alt efter behovet. Dette princip er også udnyttet i de nye bygninger på Danfoss Universe. Teknologiudviklingen sikrer, at energiforbrugende apparater hele tiden bliver mere effektive og dermed forårsager mindre CO2- udslip ved samme brug. Når ekspedienten gør opmærksom på, at den dyreste bliver den billigste i længden, menes at forbrugeren er vinder. Men i virkeligheden er der to vindere. Miljøet vinder nemlig også i form af et reduceret CO2-udslip. Endvidere skal vi være opmærksom på en række skjulte energisnydere, som ikke umiddelbart lader sig mærke via energibesparelser. Det handler blandt andet om optimal udnyttelse af de energikilder, vi trækker ind i husene. Hvis vi for eksempel ikke udnytter den energi, vi modtager fra Forsyningerne, så er vi med til at producere unødig CO2 på grund af manglende effektivitet i vores anlæg. Varmeforsyningerne og leverandører er klar til både at bistå med råd om, hvordan du kan sikre optimal anvendelse af energien og motivere til forbedringer, der kan være til nytte for dig selv, fællesskabet og ikke mindst for miljøet. PRODUKTION maskineri kører unødigt utætheder på trykluftsystemer unødigt gennemtræk fra porte optimering og effektivisering af energianvendelsen optimering og effektivisering af energiproduktionen energiintegration (varmeveksling, varmepumpe teknik, m.m.) brug af trykluftssubstitution brug alle radiatorer i rummene lav medarbejderkonkurrencer om minimering af energiforbrug læs mere på websites om energibesparelser INVESTERINGER Bygningsvedligehold renovering udskiftning af produktionsudstyr konvertering af elvarme udskiftning af hjælpeudstyr udskiftning af værktøjer udskiftning af produktionsudstyr varmegenvinding. Her er nogle rigtig gode hjemmesider for private personer/ forbrugere: Her er nogle rigtig gode hjemmesider for erhvervsvirksomheder:

4 6 7 Grøn livsstil i Guldager Borgerfokus Kristian og hans samlever Lene, til daglig begge revisorer, har været en af de 12 fokusfamilier i Guldager, som har fået miljø- og energivenlige råd af kommunens miljøkonsulent. Nørlundvej ligger i øjeblikket nr. 1 i konkurrencen om at have det laveste CO2 udslip i Guldager, og Kristian fortæller: Det er vi stolte af, men vi skal mindes om, at vi skal gøre en indsats igen og igen det er helt sikkert. I dagene efter at miljøministeren var på besøg herude for at tale om klimaforandringer, kunne man tydeligt se det i husene rundt omkring lyset var slukket i de rum, der ikke blev brugt. Vi har som fokusfamilie helt sikkert oplevet interesse fra andre borgere her i Guldager mange af naboerne her på Nørlundvej har spurgt til, hvad vi har fået ud af det. Vi bor i et hus fra 2004, så vi har ikke skullet foretage nogen tekniske ændringer, men Lene og jeg ønsker i høj grad at lære vores børn nogle gode vaner fra starten om at slukke lys osv. I øvrigt også et tema i Børnehaven i Guldager. Så er der jo også transporten, hvor de fleste kan lære meget. Det afgørende for os er dog, at vi alle skal gøre noget for miljøet og passe på vores jord, og vi skal jo starte et sted. For næsten alle har der været en økonomisk gevinst. Nogle fokusfamilier fik udskiftet Kristian Klitgaard Bertelsen bor i parcelhus på Nørlundvej i Guldager. deres termostater andre igen har skiftet cirkulationspumpen til varmeanlægget, så der har helt sikkert været noget at hente hos dem, som bor i de lidt ældre parcelhuse. I Guldager kan vi godt lide konkurrence, så der er gået sport i at være den bedste gade til det med CO2 udslippet. Vi var i øvrigt også bedst til gadefodbold i år, så vi har 2 skilte til at pryde ved indkørslen til gaden, fortæller han med et bredt smil. Kristian har også sine forældre boende i Guldager og fortæller, at de har benyttet sig af kommunens tilbud om en varmegennemgang af deres parcelhus fra sidst i 60 erne på Skelbækvej. Varmegennemgangen viste nogle problemer med installationer, der var forbundet forkert, hvilket efterfølgende er blevet rettet. Siden blev forældrene inspirerede til at måle elforbruget, mens de var på ferie i sommer. Det gav bonus, for selvom alt var lukket ned havde fryser og køleskab brugt 67 kwh på en uge alt for meget, når der ikke er nogen hjemme i huset. Nu er det gamle køleskab og fryser skiftet til nyt med lavt energiforbrug. Kommunefokus Bodil Ankjær Nielsen, Esbjerg Kommunes miljøkonsulent Bodil Ankjær Nielsen fra Esbjerg Kommune fortæller om kommunens vinkel på samarbejdet med Guldager: Eksperternes udmelding er jo, at det ikke længere kan forhindres, at der vil ske klimaændringer, men at vi kan forebygge konsekvensernes omfang, hvis der gøres noget effektivt ved CO2 udledningen nu. Det vil være en opgave for hele samfundet både det offentlige erhvervslivet og borgerne må arbejde med. Derfor er samarbejdet med borgerne i Guldager vigtigt udover at vise konkrete resultater kan Guldager være et eksempel for andre lokalområder i byen og på landet. Målet er, at Guldager skal vise, at det kan lade sig gøre at nedbringe sin CO2 udledning til 1 ton mindre end gennemsnitsdanskerens udledning for el, varme og transport. Vi måler løbende på udviklingen i forbruget derude. Der er installeret fjernaflæsning af varmeforbrug og elforbrug, og resultaterne herfra regner vi om til CO2 udledning. 3 gange i løbet af måleperioden spørger vi til borgernes transportforbrug hvor mange Esbjerg Kommune arrangerede i sommeren 2007 en stor klimaudstilling på torvet i Esbjerg. Den store klode i midten viser, hvor meget 1 tons CO2 fylder. Guldager ligger 9 km nordvest for Esbjerg og huser omkring 300 husstande. Det er en blanding af både parcelhuse fra 60 erne og 70érne og af helt nye parcelhusområder, der er kommet til inden for de sidste par år. Der bor ca. 700 mennesker i byen. Esbjerg Kommune har samarbejdet med Guldager Borgerforening gennem flere år. Blandt andet har 12 såkaldte fokusfamilier fået individuel miljøvejledning af kommunens miljøkonsulent og de har til gengæld forpligtet sig til at være med til at udbrede deres erfaringer til de andre borgere i byen. km de kører i deres biler og hvor mange flyrejser, de foretager. Det gør vi ved hjælp af telefoninterviews med alle husstande. Det er naturligvis frivilligt at deltage, men vi har fået en fantastisk positiv modtagelse indtil nu. Ved den første interviewrunde deltog over 80% af alle husstande i byen og vi fik mange gode kommentarer med på vejen. Vi gør det endelige resultat op i sommeren i Undervejs gør vi resultatet op for hver enkelt gade i byen. Gaderne konkurrerer nemlig hele tiden indbyrdes om at have den laveste CO2 udledning. Sørg altid for god ventilation i boligen. Luft grundigt ud i korte intervaller. Husk at lukke for radiatorenes termostater mens du lufter ud. Få masser af gode tips til at spare på energien. Beregn jeres CO2-forbrug og se hvor du selv kan gøre noget.

5 8 9 FØLGENDE VIRKSOMHEDER HAR INDGÅET SAMARBEJDSAFTALER MED FORSYNINGERNE: Forsyningspartnere Varmeforsyningerne har sikret sig kompetent forstærkning i kampen mod CO2. Det betyder i praksis, at der er indgået en række samarbejdsaftaler mellem varmeforsyningerne og de håndværksvirksomheder, der står som dagligt bindeled mellem Forsyningen og slutbrugerne. Dig og mig. Erling Vistesen, formand for Esbjerg Gas og Vandmesterforening, der også omfatter kollegerne i Bramming og Ribe, fortæller, at medlemsvirksomhederne er klar til at rykke ud med kompetent rådgivning og tidsvarende løsninger. Vi har alle tilsluttet os Fjernvarmens Serviceordning, der er et etableret samarbejde mellem DS Håndværk og Industri, Teknik, Teknologisk Institut og brancheforeningen Dansk Fjernvarme. Og som sådan er vi parate til at servicere markedet med Erling Vistesen, E. Skov Jørgensen A/S Formand for Esbjerg Gas og Vandmesterforening ansvarlige løsninger og give vores bidrag til et renere miljø, siger Erling Vistesen. Forsyningsvirksomhederne lægger meget vægt på en fælles forståelse mellem Forsyningerne, håndværksvirksomhederne og kunderne for at nå målene. Vi er nødt til at arbejde sammen for at forstå, udbrede og udnytte de nyeste teknologier. Der skal være fælles fodslag os alle imellem, for udviklingen går så stærkt i dag, at ingen kan vide alt. Og samtidig vil fremtidens løsninger nok også betinge teknologiske samarbejder på tværs af de nuværende brancheskel, siger forsyningscheferne, der er overordentlig tilfreds med samarbejdet med VVS-, Tømrer/snedker- og Isolatørbranchen. ESBJERG FORSYNINGEN Se opdateret liste på: Se under: borger/forsyning/varme VVS Lourup VVS ApS Vestergade 21 F, 6690 Gørding, Q-Star VVS A/S Stormgade 99, Postboks 222, 6700 Esbjerg Deres Blikkenslager A/S Målerhusvej 3, 6700 Esbjerg, Dieter W. Andersen ApS Gammelby Ringvej 11, 6700 Esbjerg Frejo Poulsen & Søn I/S Nyhavnsgade 31, 6700 Esbjerg, Glenco A/S (filial) Hedelundsvej 9, 6705 Esbjerg Ø, Bravida Danmark A/S Måde Industrivej 29, 6705 Esbjerg Ø Finn Qvist Jensen ApS Guldagervej 97, Guldager, 6710 Esbjerg V Carl W. Reis A/S Malervej 14, 6710 Esbjerg V, E. Skov Jørgensen A/S Lillebæltsvej 67, 6710 Esbjerg V, Breinholt VVS Skyttevænget 37, 6710 Esbjerg V, Quitzau VVS A/S Ø. Gjesingvej 5, 6715 Esbjerg N, A/S I.C. Nielsen & Søn Smede- og VVS Firma Østre Gjesingvej 19, 6715 Esbjerg N Svend J. Schmidt ApS Tarp Byvej 2, 6715 Esbjerg N, FH VVS-Installatørforretning A/S Mukkerten 4, 6715 Esbjerg N, John Josefsen ApS Ndr. Strandvej 43, 6731 Tjæreborg, Tjæreborg Industri A/S Kærvej 19, 6731 Tjæreborg, VVS Christiansen Installationsteknik ApS Engparken 77, 6740 Bramming, Thorvald VVS og Energi ApS Industrivej 10, 6740 Bramming, Ribe VVS-Service A/S Ørstedsvej 1, 6760 Ribe, Farup Smede ApS Nørre Farupvej 21, 6760 Ribe, Aasted s VVS Vardevej 24, 6760 Ribe, Aut. VVS-Install. Hans Peter Jepsen ApS Ørstedsvej 23 A, 6760 Ribe, Arne Vind Hansen Aut. VVS Gørdingvej 49, Jernvedlund, 6771 Gredstedbro Sten & Gert s ApS Jedstedvej 24, 6771 Gredstedbro, Ejnar V. Nielsen Smedeforretning Vilslevvej 42, 6771 Gredstedbro, Gredstedbro VVS ApS Vinkelvej 8, 6771 Gredstedbro, TØMRER OG SNEDKERE Agerbo Døre & Vinduer ApS Håndværkervej 61, Sædding, 6710 Esbjerg V Bygnings- & Inventarsnedkeri Jens Chr Ehmsen Hededammen 9, 6705 Esbjerg Ø, Erik Nielsen & Sønner A/S Darumvej 134, Gammelby, 6700 Esbjerg Tage Johansen Østervangsvej 24, Gjesing Øst, 6715 Esbjerg N Helmut Ottsen ApS Snedkervej 16, 6710 Esbjerg V, MS BYG Tømrer & Snedkerfirma Tarp Byvej 145, Tarp, 6715 Esbjerg N, ISOLERING Nytech Isolering A/S Adgangsvejen 9, 6700 Esbjerg, Holm Isolering Frodesgade 147, 6700 Esbjerg, RIBE FJERNVARME Se opdateret liste på: VVS Farup Smede Nr. Farupvej 21, 6760 Ribe, Hans Peter Jepsen Aps Ørstedsvej 23A, 6760 Ribe, VVS-Expressen Stadionvej 14, 6760 Ribe, Nørremarkens VVS Industrivej 7, 6760 Ribe, Ribe VVS Service Ørstedsvej 1, 6760 Ribe, Gredstedbro VVS Aps Vinkelvej 8, 6771 Gredstedbro, Arne Vind Hansen Gørdingvej 49, 6771 Gredstedbro, TØMRER OG SNEDKERE Tømrermester Lauritz Lauritzen Hjortlundvej 19, 6771 Gredstedbro, Ole Sleimann Petersen Badstuegade 2B, 6760 Ribe, Roager Tømrer & Snedker Kristian Hoffmeyer Hansen Roagervej 346, 6760 Ribe / BRAMMING FJERNVARME Bramming Fjernvarme har endnu ikke lavet samarbejdsaftaler med de lokale håndværkere, men når der kommer en liste vil den være at finde på: Der kan være god økonomi i at skifte termostater eller hele radiatoren. Hold øje med dit forbrug - mindst en gang om måneden

6 10 Vi giver 20 øre for hver indberettet kwh du nedbringer dit energiforbrug Udfyld og indsend skemaet med forbedringer, gældende fra 2007 til 2013 Planlagte energibesparelser fra 2007 til 2013 Søg tilskud Kundeoplysninger: Navn: Adresse: By: Postnr.: Telefon: CPR-nr.: Konvertering fra elvarme (sæt kryds): Fjernvarme Olie Gas Varmepumpe Dato: Konvertering fra olie til: Gode råd er guld værd Gå en runde med din vanetænkning! Så vil du måske finde ud af, at gevinsten både er penge at spare og et sundere miljø. Det er jo en ren win-win-situation ; sagt med let skjult hentydning til en markant TV-kampagne. Ingen tvivl, vores vaner er til tider den største barriere for gennemførelse af besparelser. Det kan derfor være en rigtig god idé at gå på jagt efter specielt det overforbrug, som vi ikke engang får udnyttelse af. Elspareskinnen er det klassiske eksempel på, hvor nemt det er at hente et par hundrede kroner årligt og samtidig nedsætte CO2 forbruget ved at lukke af for standby-strøm, når vi sover. Tilsvarende eksempler er der mange af, specielt når vi både tænker opgør med gamle rutiner og investeringer i nye lavenergiprodukter. Alene dét at holde øje med forbruget og få foretaget en professionel gennemgang af installationen kan medvirke til et reduceret CO2 forbrug. Styring af vores varmeanlæg med vejrkompensering kan via en intelligent regulator give en konkret besparelse på varmeforbruget på mellem 5 og 15 %. For virksomheder med brug af trykluft er der store besparelser at hente ved at skifte Skift fra elvarme til fjernvarme og få et tilskud på kr. Besparelse i elforbrug pr. år svarer til 11,5 tons CO2 fra trykluftsforbrugende komponenter til eldrevne, da op til 90 % af den tilførte energi i trykluftskompressoren omdannes til varme. Derfor lyder vores anbefaling: Udfordre dine vaner, tænk nyt, køb energibesparende produkter og check på de nævnte websites på side 4 og 5, hvordan du både kan spare penge og tjene en god sag for os alle sammen. Og for at stimulere din søgning på nye tankesæt har Forsyningerne mulighed for at belønne dine investeringer med tilskud til konkrete energibesparende foranstaltninger. Efterisolering af 120 m 2 loft fra 100 mm til 300 mm giver 480 kr. i tilskud Besparelse i olieforbrug pr. år svarer til 0,6 tons CO2 Klip kuponen ud og send den i en lukket kuvert til forsyningsselskabet i dit område - se bagsiden. Fjernvarme Jordvarme Dato: Alder på oliefyr: Udskiftning af ældre oliefyr til nyt oliefyr: Dato: Alder på gl. oliefyr år Type på gl. oliefyr Konvertering fra gas til jordvarme: Dato: Gaskedel er type: Udskiftning af (sæt kryds): Ruder Hele vinduer Areal: m2 Dato: Gamle vinduer var: 1-lags 2-lags termo Udskiftet til: 2-lags lavenergi 3-lags lavenergi Loftsisolering: Areal: m2 Tykkelse på gammel isolering: mm Tykkelse på ekstra isolering: mm Dato: Isolering af ydervægge: Areal: m2 Type eksisterende ydervæg: Beton Tegl Træ Type Indvendig isolering Hulmursisolering Udvendig isolering Isoleringstykkelse: mm Isolering af kælderydervægge: Areal af kælderydervæg Mod det fri: m2 Mod jord: m2 Type: Indvendig isolering Udvendig isolering Isoleringstykkelse: mm Undertegnede erklærer hermed, at oplysningerne i ovenstående skema er korrekte og at det forsyningsselskab, som modtager skemaet, har retten til at indberette de realiserede energibesparelser til Energistyrelsen. Dato: Underskrift: Yderligere skemaer kan hentes på Forsyningernes hjemmesider (Se bagsiden) Der er bedst økonomi i at åbne lidt for alle radiatorer i et rum, fremfor at nøjes med en enket radiator på fuld styrke. Forbeholdt Varmeforsyningerne: Afsluttet: Underskrift:

7 Forsyningen, Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø. tlf Se under: borger/forsyning/varme Ribe Fjernvarme A.m.b.A. Mosevej 100, 6760 Ribe, tlf Bramming Fjernvarme A.m.b.a. Grønningen 7, 6740 Bramming, tlf COPSØ A/S. Januar 2008

Partnerskab mellem borgere og kommune om klimaansvarlighed. Guldager i mål med 1 ton mindre end gennemsnitsdanskeren

Partnerskab mellem borgere og kommune om klimaansvarlighed. Guldager i mål med 1 ton mindre end gennemsnitsdanskeren Partnerskab mellem borgere og kommune om klimaansvarlighed Guldager i mål med 1 ton mindre end gennemsnitsdanskeren Januar 2007: Vi satte et mål I januar 2007 besluttede Esbjerg Kommune og borgerne i Guldager

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Miljørigtig opvarmning og rentable varmebesparelser Fokus på: Energimærke Hvad er aktuelt? Energibesparelser Fremtiden Uvildigt oplæg ved Carsten Sohl Energitjenesten,

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 101-147 Brobæklunden 101 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. oktober 2012 Til den 12. oktober

Læs mere

Udskiftning af oliefyr. Hvornår er det en god idé?

Udskiftning af oliefyr. Hvornår er det en god idé? Udskiftning af oliefyr Hvornår er det en god idé? 1 Indhold i oplæg Den energipolitiske virkelighed Energirenovering generelt Hvorfor energirenovering Tendenser og bevægelser Skal det kunne svare sig?

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr.

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021415 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglebækvej 14 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-029382 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsigtshøjen 001 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-111625 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hi 051 Esthersvej 34 2900 Hellerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. oktober 2012 Til den 19. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allingvej 62 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-001742 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Læsøvej 9 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravnsbjerg 28 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-107658 Energikonsulent: Henning Heiner Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sønderhavvej 10A 6340 Kruså BBR-nr.: 580-003034 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 580-002422 Energimærkning nr.: 100120522 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-002422 Energimærkning nr.: 100120522 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trækobbel 8A Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-002422 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkereden 2 Postnr./by: 6470 Sydals BBR-nr.: 540-017607 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gelskovvænget 17 5230 Odense M Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2012 Til den 31. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud.

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud. Hvordan kommer du videre? I tvivl om energien? 1. Kontakt en rådgiver Brug en energirådgiver, f.eks. en BedreBolig-rådgiver, til at hjælpe dig med at få overblik over, hvad der skal gøres i huset, og hvilke

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Falkenborgvej 36 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000730 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Abildlunden 49 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-012644 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energirigtig bygningsrenovering - hvad venter vi på! Poul Pedersen. Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent

Energirigtig bygningsrenovering - hvad venter vi på! Poul Pedersen. Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent Poul Pedersen Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent Har desuden følgende arbejdsopgaver for Energistyrelsen: Indgår i Energistyrelsens Ekspertpanel Indgår i kursusudvalget

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Bremavej 003A 4793 Bogø By BBR-nr.: 390-004794 Energikonsulent: Steffen Albrektsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P Madsens Vej 1 Postnr./by: 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-101642 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek-Ebeltoft

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havrevænget 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadionvej 6 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-007727 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Strømgade 2 Strømgade 2 9330 Dronninglund Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. februar 2013 Til den 11. februar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 106 MWh fjernvarme. 1236 kwh Elvarme, 510 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 106 MWh fjernvarme. 1236 kwh Elvarme, 510 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Hertug Valdemars vej 1A 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006185 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ærtebjergvej 65 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-114369 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Højvangen 2A Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-057045 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kolben 15 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. januar 2014 Til den 13. januar 2024. Energimærkningsnummer 311033525

Læs mere

Energimærke. Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-101434-001 Energikonsulent: Søren Erik Krogh Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 580-000957 Energimærkning nr.: 100120907 Gyldigt 5 år fra: 18-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-000957 Energimærkning nr.: 100120907 Gyldigt 5 år fra: 18-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Valdemarsgade 9 A Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-000957 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 Varmerør isoleres 2.4 MWh Fjernvarme 960 kr. 1650 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 Varmerør isoleres 2.4 MWh Fjernvarme 960 kr. 1650 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toftevænge 1 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-109725 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

mindre energiregning?

mindre energiregning? Kom til informationsmøde se side 5! Vil du gerne have en mindre energiregning? Vi fortæller, hvor du kan spare energi du vælger, hvad du vil gøre Vi kan ikke købe en ny klode Klimaet kalder på handling

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Byagervej 78B 8330 Beder BBR-nr.: 751-828241 Energikonsulent: Ole Resting-Jeppesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ole

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fælleshus Søagerpark 81 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2012 Til den 6. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sandbakkevej 19 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-076127 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solbakken 6 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-003077 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt-

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fladehøj 17 4534 Hørve Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2013 Til den 13. juni 2023. Energimærkningsnummer 311003689

Læs mere

GOD ENERGI ER GOD ØKONOMI ENERGIOPTIMERINGS-GUIDE TIL BOLIGSELSKABER OG BOLIGFORENINGER

GOD ENERGI ER GOD ØKONOMI ENERGIOPTIMERINGS-GUIDE TIL BOLIGSELSKABER OG BOLIGFORENINGER GOD ENERGI ER GOD ØKONOMI ENERGIOPTIMERINGS-GUIDE TIL BOLIGSELSKABER OG BOLIGFORENINGER INDLEDNING INDHOLD Velkommen til God Energi er God Økonomi Et fælles ansvar om at hjælpe miljøet Udfordringerne med

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Højgårdsvej 38 4683 Rønnede Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. marts 2014 Til den 5. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Svinget 40 4684 Holmegaard Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2013 Til den 5. november 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørsted Bygade 13 Postnr./by: 4622 Havdrup BBR-nr.: 265-198235 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 333 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 333 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bymidten 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020284 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bymidten 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020284 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejsbølvænge 7 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-004090 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig: sommerhus:

Læs mere