Afgang 2011 Graduation 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgang 2011 Graduation 2011"

Transkript

1 Afgang Graduation

2 Designskolen Kolding Kolding School of Design

3 Designskolen Kolding Kolding School of Design Afgang Graduation

4 Indhold Contents 8 Forord Foreword 68 Institut for Produktdesign Department of Product Design 12 Institut for Kommunikationsdesign Department of Communication Design 70 Industrielt design Industrial Design 14 Grafisk design Graphic Design 72 Hansen, Rasmus Kongsgaard 16 Andersen, Louise 74 Helgason, Torsteinn Laufkvist 18 Bahnsen, Tue Simon 76 Jessen, Johnny 20 Bygebjerg, Steffen 78 Kumar, Jakob 22 Hansen, Anne-Louise 80 Pedersen, Joan 24 Hansen, Ellen Kirstine 82 Undereidet, Marte 26 Lange, Kim 84 Mode Fashion Design 28 Lauritzen, Mette Hjørngaard 86 Andersson, Sandie Elisabeth 30 Sunghye, Park 88 Christensen, Louise Sigvardt 32 Illustration 90 Jørgensen, Rebekka G.J. 34 Andersen, Karina Bækkelund Illustration 92 Lassen, Sophie 36 Andersen, Marie Zeuthen 94 Nielsen, Lisbeth Grosen 38 Henriksen, Nina 96 Parsons, Maria 40 Jensen, Mette Nørtoft 98 Stefánsdóttir, Elisabet Agla 42 Rask, Marlene Støttrup 100 Unnarsdóttir, Sigrún Halla 44 Rasmussen, Signe Baden 102 Tekstil Textile 46 Sørensen, Lene 104 Burr, Angela 48 Interaktionsdesign 106 Ebbesen, Anna Vilhelmine 50 Feder, Karen Interaction Design 108 Espensen, Maiken 52 Hansen, Johanne Aarup 110 Gliemann, Mette 54 Haraldsson, Ólafur 112 Nielsen, Siff Pristed 56 Hove-Madsen, Nis Eik 114 Rasmussen, Gry Futtrup 58 Koraca, Peter 116 Schmidt, Christina Helene 60 Larsen, Kristian Ulrich 118 Winther, Tine Ann 62 Portrætindex Portrait index 120 Portrætindex Portrait index 124 Tak til Thanks to

5 8 9 Forord Hvad kan en designer? Ikke så lidt som det fremgår af dette katalog over Designskolen Koldings kandidater. Se bare på kandidaterne: De blev optaget på grund af et åbenlyst talent. Nu har skolen med hjælp fra mange andre skolet dem i fem år. De har tilegnet sig en række håndværksmæssige færdigheder, lært designteori og mange forskellige designmetoder f.eks. at gennemføre bruger undersøgelser. Og så har de lavet et hav af praktiske projekter både individuelt og i grupper. De fleste har også været i udlandet; enten på uddannelsesophold eller i virksomhedspraktik. Endelig har de alle været i praktik og set, hvad der skal til for at klare sig som designer herunder at det selvfølgelig er nødvendigt at overholde både budgetter og deadlines. Gennem alle årene er de igen og igen blevet bedømt af nationale og internationale designere. Nu er de klar til at komme ud og virke som designere. Deres talent er dyrket og forfinet med hjælp fra dygtige lærere og forskere, men også ved en stor egen indsats ofte til langt ud på natten. Selvfølgelig kan de blive endnu dygtigere, men de er klar! Til at skabe værdi for samfundet, for erhvervslivet og for den offentlige sektor. Grundlæggende kan designere to ting, som næsten ingen andre kan. Designere kan visualisere. De kan skabe konkrete, håndgribelige billeder på det, der ikke er. Designere kan undersøge og inkorporere brugernes behov og begær i udviklingen af produkter, services og systemer. Dette selvfølgelig udover at de kan skabe fantastiske ting og oplevelser. Æstetik og funktionalitet er (stadig) værdier, som hører designfaget til. Jeg skriver stadig, fordi design i dag bidrager med meget andet end formgivning. Efterhånden, som vi får forsket i designprocesserne, kan vi udlede både en tænkning og nogle metoder, som også kan bruges uden for designerens traditionelle arbejdsfelt. Design er således i dag en væsentlig kilde til innovation. Vi taler om designtænkning og om at bruge design strategisk. For få år siden ville man næppe have tænkt på at inddrage design, når man skulle forbedre madsituationen på sygehuse, som et afgangsprojekterne i dette katalog har sat sig for. Men også her har designeren noget at bidrage med, nemlig evnen til at udvikle systematisk og til at tænke ud over det kendte. Vi lever i en tid, hvor der måske i lige så høj grad er behov for at tænke nyt og tænke i helheder end i bare at udvikle nye produkter. Her kan designeren yde et væsentligt bidrag. På Designskolen Koldings vegne ønsker jeg til lykke til både endnu et hold kandidater og til alle jer, som får glæde af vores dygtige, vilde, engagerede, sjove, strategisk tænkende og meget, meget andet designere. Elsebeth Gerner Nielsen Rektor, Designskolen Kolding Foreword What defines a designer? Evidently, judging from this catalogue presenting Class of, the definition comprises a great number of qualifications and competencies. And if you consider who the graduates are, so it should: They were accepted to Kolding School of design based on their obvious talent. Assisted by many others, the school has now trained them for five years. During this time they have acquired a range of craft skills and have become familiar with design theory and various design methods for instance, how to conduct user surveys. They have also completed heaps of practical projects individually and in teams. Most of them have been abroad; either as exchange students or job trainees. Finally, all of them have completed internships and witnessed first-hand what it takes to succeed as a designer including the necessity of keeping budgets and deadlines. Repeatedly, year after year, they have been evaluated by national and international designers. Now, here they are; ready to go out and work as designers. Their talent has been cultivated and refined with the help of talented teachers and researchers but also by great individual efforts often late into the night. Of course, they can become even better, but they re ready! Ready to create value for society, for business and public sectors. Fundamentally, designers are able to do two things that almost nobody else can. Designers are able to visualise; to create concrete, tangible images of what is not. Designers can investigate and include user needs and wants when developing products, services, and systems. Apart from this, they are of course able to create amazing objects and experiences. Aesthetics and functionality are (still) values that are very much part of the design profession. I have added still because today, design contributes with so much more than designing. As we research the design processes we are able to derive thinking as well as methods which are applicable outside the traditional realm of the designer. Thus today, design is a significant driver for innovation. Key concepts are design thinking and using design strategically. A few years ago we would hardly have thought to include design in the improvement of the food situation in hospitals, which one of the graduation projects sets out to. However, here as well, designers can contribute with their ability for systematic development and their talent for thinking outside the box. We live in a time where there may be as much need for innovative and holistic thinking as for developing new products. Designers can contribute considerably to meeting this need. On behalf of Kolding School of Design I want to congratulate Class of as well as all of you who will enjoy our talented, wild, dedicated, funny, strategically thinking and much much more designers. Elsebeth Gerner Nielsen Rector, Kolding School of Design

6 10 11

7 Institut for Kommunikationsdesign Vores ny dimittender er kommunikationsdesignere med brede faglige funderinger men også specifikke faglige specialiseringer indenfor grafik, illustration og interaktion. Med hænderne helt nede i fagets praksis og med fokus på fagets teori og metode bliver den krøllede tanke og den skæve vinkel, som de møder op med første skoledag gennem fem år udfordret, understøttet og udbygget. Med bogstaver, billeder, tegninger, video, animation, lyde, koder, former, objekter, rum, processer og handlinger designer de fremtidens kommunikation. De nye kommunikationsdesignere kan både være fluen på væggen og fluen i din suppe. De tror på historiefortællingens kraft og hverdagens magi og de er eksperter i at omsætte disse til både analoge, digitale, sanselige og rumlige oplevelser, hvor funktionalitet og æstetik på fornemste vis forenes. De ved, at de i samspil med andre fag skal designe kommunikation mellem og til mennesker i både lokale og globale sammenhænge og de tager derfor det sociale, etiske, moralske og medmenneskelige ansvar alvorligt. Vi er derfor meget stolte af at præsentere disse nye talenter. Department of Communication Design Our recent graduates are communication designers who have a broad grounding in the design discipline but who also possess specific professional specialisations within the fields of graphic design, illustration, and interaction design. They have been getting their hands dirty in the practical aspects of design and have immersed themselves in the theory and method of the discipline. As a result the odd, elusive thought and the oblique angle they brought with them on the first day of school have been challenged, sustained and elaborated throughout their five years at Kolding School of Design. They are the designers of communication for the future applying letters, images, drawings, video, animation, sounds, codes, shapes, objects, space, processes, and action. The new communication designers can be the fly on the wall or the fly in your soup. They believe in the power of storytelling and the magic to be found in everyday life, and they are experts at transforming these into analogue, digital, sensory and spatial experiences, where functionality and aesthetics merge in the most exquisite manner. They are aware that they are tasked with designing communication between and to people locally and globally, in collaboration with other disciplines, and they take their social, ethical, moral and human responsibility seriously. We are very proud to present these new talents

8 Grafisk design Her designes den komplekse information. Her skabes de nødvendige sammenhænge og her fortælles den gode historie, så den bemærkes, forstås og huskes. Her designes både materielle som immaterielle berøringspunkter mellem brugeren og formidleren, og der arbejdes både teoretisk og praktisk med udvikling, planlægning og produktion af kommunikationen. Det udmønter sig f.eks. i publikationer, identitetsdesign, layout, branding, servicedesign, film, animation og skriftdesign. Graphic Design This subdivision of communication design designs complex information. We create the required contexts, and we tell the good story in such a way that it will be noticed, absorbed and remembered. We design material as well as immaterial points of contact between the user and the communicator, and we focus on development, planning and production of communication, both theoretically and practically. The output of our effort includes publications, identity design, layout, branding, service design, movies, animation, and script design. Andersen, Louise Bahnsen, Tue Simon Bygebjerg, Steffen Hansen, Anne-Louise Hansen, Ellen Kirstine Lange, Kim Lauritzen, Mette Hjørngaard Sunghye, Park 14 15

9 Louise Havlund Andersen Portræt side 62 1 da 6. sem. projekt: Illustrationskursus med Iben Kofoed, Kursus bestående af mange små opgaver heriblandt til LP, avis, miljø og fiktive tekster. Illustration med kul, kridt, oliepasteller og tusch. 2 da 6. sem. cover tekst CD-cover til Glenn Goulds elektroniske variationer over Bach-tema. Fokus på grafisk layout og tekst. 1 3 da 7. sem praktik: Dobbeltsengsstue kontra enmandsstue. Løsning: Ombygning og opdeling af opholdsstue samt åbning til beskyttet havegård Designskolen Kolding, kandidat, Grafisk Design Kunstakademiets Arkitektskole, metodeforløb v. Merete Ahnfeldt-Mollerup Bachelor i grafisk design: wayfinding ved hjælp af farver for demente Københavns Universitet, Nordisk Filologi/dansk Københavns Tekniske Skole, Film & tv Krabbesholm Højskole Greve Gymnasium Forskningspraktik hos Professor Hilary Dalke, Design Research Centre, Kingston University London PaRIS, praktik på Odense Hospital, ansvarlig for patienternes fysiske navigationsværktøjer Bosch & Fjord, assistent på administrative og grafiske projekter ArchiMed, praktikophold, selvstændigt projekt på Frederiksberg Hospital Junior Club Grauen, kreativ assistent for socialt belastede børn i alderen år Liberté, praktikophold, grafisk assistent Kolding School of Design, Master s Degree in Graphic Design The Royal Danish Academy of Fine Arts: School of Architecture, Methodology class by Merete Ahnfeldt-Mollerup Bachelor s Degree in Graphic Design. Project: Wayfinding by Means of Colour for People with Dementia University of Copenhagen, Department of Scandinavian Studies and Linguistics Danish Copenhagen Technical College, Films & Television Krabbesholm Greve Upper Secondary School Research internship with Professor Hilary Dalke, Design Research Centre, Kingston University, London PaRIS, internship at Odense Hospital, in charge of the physical navigation tools of the patients Bosch & Fjord, administrative and graphic projects assistant ArchiMed, internship, individual project: The double ward at Frederiksberg Hospital Junior Club Grauen, creative assistant for socially disadvantaged year-olds Liberté, graphic assistant trainee 4 da Bachelor: Farveorientering for demente på Dreyershus Plejecenter, Kolding. Kategorisering via farver i rum og skiltning. 5 da 3.sem. projekt: Uddrag fra illustreret novelle uden tekst. Baseret på grundformerne trekant, firkant og cirkel. 1 eng Sixth-Semester Project: Illustration course with Iben Kofoed, : Course consisting of various minor assignments for an LP, a newspaper, the environment, fiction, etc. Illustrations in coal, crayon, pastel, and felt tips. 2 eng Sixth-Semester Cover Text: CD cover for Glenn Gould s electronic Bach variations. Focus on graphic layout and text. 3 eng Seventh-Semester Internship: Focus: Double hospital bed room versus single hospital bed room Solution: Rebuilding and partitioning of living room and establishing access to protected garden area. 4 eng Bachelor Project: Colour orientation for demented patients at Dreyershus Care Centre, Kolding. Categorisation via room colours and signposting. 5 eng Third-Semester Project: Excerpt from an illustrated short story without text. Based on the basic shapes of the triangle, the square, and the circle Nordisk Film, produktionsassistent 2004 Nordisk Film, production assistant Institut for Kommunikationsdesign Grafisk Design Department of Communication Design Graphic Design

10 Tue Simon Bahnsen Portræt side 62 1a-b da Bachelor Projekt a. Data 09 med 4 forskellige snit. Skriften er beregnet til at skulle fungere som display skrift, med referencer til science fiction og retro fremtids æstetik. b. Her fungere Data 09 Som logotype på en synthesizer, Synthesizeren er bygget af Nis Eik Hove. 1a 1b 2a-c da Afgang a. skitser til font. b. Rentegning i Fontlab. c. Prøveprint med notater Designskolen Kolding, kandidat, grafisk design Udveksling til Elisava Escola Superior de Disseny Byhøjskolen, Aarhus 2004 Kolding School of Design, Master s Degree in Graphic Design Elisava Escola Superior de Disseny, exchange programme Byhøjskolen, Aarhus 1a-b eng Bachelor Project a. Data 90 with four different cuts. The font is created as a display font and contains references to science fiction and retro future aesthetics b. Here, Data 90 works as a synthesizer logo type. The synthesizer is built by Nis Eik Hove. 2a-c eng Graduation Project a. Sketches for font. b. Artwork finishing in Fontlab. c. Test print with notes. e-types, praktik e-types, internship Rune Brink, praktik Rune Brink, internship - Freelance for VISION (politisk avis) - VISION (political newspaper), freelance Gæstelærer på Den Skandinaviske Designhøjskole, Grafisk Design The Scandinavian Design College, Graphic Design, guest teacher 2a 2b 2c Institut for Kommunikationsdesign Grafisk Design Department of Communication Design Graphic Design

11 Steffen Bygebjerg bygebjerg.net Portræt side 62 1 da Typo3 Semesteropgave på Designskolen Kolding om typografi og grundlæggende typografi-regler. Opgaven bestod i at beskrive de forskellige regler og dernæst illustrere dem i en bog. 2 da I Don t Care Visuel identitet og cover for musikeren Birk Storm. Lavet i samarbejde med Niels Fyrst. Foto: Mads Jensen. 1 3 da The Electric Car Project Publikation om elbilen og tilhørende services for Designskolen Kolding i samarbejde med DONG Energy. Lavet i samarbejde med Tue Bahnsen Designskolen Kolding, kandidat, grafisk design Skolen for Visuel Kommunikation, Haderslev Krabbesholm Højskole Amtsgymnasiet in Hadsten Praktikophold hos Thank You Praktikophold hos Rasmus Koch Studio Praktikophold, Rasmus Koch Studio Krabbesholm Højskole, undervisning og afvikling af diverse workshops Andet Har samarbejdet med bl.a.: Troels Abrahamsen, Birk Storm, King s Light Infantry, Vuf Empire, Playground Records, Designskolen Kolding, Nimbus Film, Vault Attack, Veto, Tabu, Kitty Wu, Analogik, Trentemøller and F.U.K.T. Nomineret til Årets Video for Your Are a Knife af VETO Kolding School of Design, Master s Degree in Graphic Design The School for Visual Communication, Haderslev Krabbesholm Hadsten Upper Secondary School Thank You, internship Rasmus Koch Studio, internship Rasmus Koch Studio, internship Krabbesholm, teacher and workshop organiser Other Worked with: Troels Abrahamsen, Birk Storm, King s Light Infantry, Vuf Empire, Playground Records, Kolding School of Design, Nimbus Film, Vault Attack, Veto, Tabu, Kitty Wu, Analogik, Trentemøller, F.U.K.T., among others Nominated Video of the Year for You Are a Knife by VETO 4 da End Scene Bachelor-opgave,. Video produceret til sangen End Scene fra Troels Abrahamsens album WHT fra. 5 da Visuel identitet til filmen The Escape to Hollywood i form af titelsekvens, plakat og rulletekster. 1 eng Typo3 Semester assignment at Kolding School of Design on typography and basic typographic rules. The task was to write about the different rules and then illustrate them in a book. 2 eng I Don t Care Visual identity and cover for the Danish musician Birk Storm. Made in association with Niels Fyrst. Photography by Mads Jensen. 3 eng The Electric Car Project Publication about different services connected to the electric car made for Kolding School of Design in collaboration with DONG. Made in association with Tue Bahnsen. 4 eng End Scene Bachelor project,. A video for the song End Scene taken from Troels Abrahamsen s album WHT from Blandt vinderne i konkurrence Idéen om en stol afholdt af Krabbesholm Højskole. Stolen blev bl.a. udstillet på Salon del Mobile i Milano 2006 Among the winners of the competition The Idea of a Chair organised by Krabbesholm. The winning chair was displayed at Salon del Mobile in Milan, among other places 5 eng Visuel identitet til filmen The Escape to Hollywood i form af titelsekvens, plakat og rulletekster Institut for Kommunikationsdesign Grafisk Design Department of Communication Design Graphic Design

12 Anne Louise Hansen Portræt side 62 1a-b da Logodesign Design af logo, produktinformationskort og tags til møbelserie af designer Yukari Hotta i forbindelse med møbeludstilling. 2a-b da Helte Design af skateboards og stickers til butikken Streetmachine med udgangspunkt i skaternes personlige helte. 1a 2a 1a-b eng Logo Design Logo design, product information, and tags for furniture line by designer Yukari Hotta in connection with furniture exhibition. 1b - Designskolen Kolding, kandidat, grafisk design Srishti School of Design, Art and Technology India, Udvekslingsstudent, udviklede legetøj, udstillet på Toy Lab Exhibition, Indien Københavns Teknisk Skole, kursus i webintegration - Kolding School of Design, Master s Degree in Graphic Design Srishti School of Design, Art and Technology India, exchange student, development of toys exhibited at Toy Lab Exhibition, India Copenhagen Technical College, course in web integration 2a-b eng Heroes A pro-board series for the skate shop Streetmachine, Copenhagen, inspired by the skaters personal heroes. - Kommunikationsmedarbejder ved Verdens Skove - Forests of the World, communicator Femmes Regionales, København, praktik Femmes Regionales, Copenhagen, internship Andet Other Jatun Sacha Biological Reseach Station, Ecuado, researchtur Jatun Sacha Biological Research Station, Ecuador, research trip 2b Institut for Kommunikationsdesign Grafisk Design Department of Communication Design Graphic Design

13 Ellen Kirstine Hansen ellen-kirstine.dk Portræt side 62 1a b da STREG? STREG? er en grafisk digtsamling, der både kan betragtes som ét langt forløb og som enkeltstående opslag. Digtene er skrevet af forfatterne Kenneth Krabat, Bo Lille, Egon Clausen, Brian P. Ørnbøl og Mogens Bynkou Nielsen, der alle fik ordet «STREG?» at skrive ud fra. Formålet var udvikle et udtryk, der meddigtede i forhold til de skrevne tekster og derved skabe en større oplevelse for beskueren. 1a 2 da Bach CD-cover lavet til Glenn Gould - The Goldberg Variations Designskolen Kolding, kandidat i grafisk design Designskolen Kolding, bachelor i grafisk design Skolen For Billedkunst, Århus Designteknolog, TEKO Herning, 1 år Beklædningshåndværker grunduddannelse, TEKO Århus HF, Gedved Statsseminarium Ineo designlab Kolding School of Design, Master s Degree in Graphic Design Kolding School of Design, Bachelor s Degree in Graphic Design The School for Art and Design, Aarhus TEKO Herning, Design Technologist, 1 year TEKO Aarhus, basic training programme, clothing artisan Gedved Teachers College, Higher Preparatory Examination Course Ineo Designlab 3a b da Formstudier af lys, flader og kontraster Formeksperimenter med udgangspunkt i fænomenerne lysflader og kontraster. 1 a b eng LINE? LINE? is a graphic collection of poems which can be appreciated either together or individually. The poems are by Kenneth Krabat, Bo Lille, Egon Clausen, Brian P. Ørnbøl, and Mogens Bynkou Nielsen, and all of the writers were given the word LINE? to write from. The purpose was to develop an expression that would add to the written texts and thus create a bigger experience for the spectator. 2 eng Bach CD cover for Glenn Gould - The Goldberg Variations. 3 a b eng Form Studies of Light, Surfaces, and Contrasts Form experiments based on light surfaces and contrasts. 2 1b 3a 3b Institut for Kommunikationsdesign Grafisk Design Department of Communication Design Graphic Design

14 Kim Lange manofgold.com linkedin.com/in/hellokimlange Portræt side 62 1 da Eyes On Hands On Kunstbog for kunstneren Jette Gejl. Bogen indeholder 11 forskellige kunstværker, lavet hos Oddfishlein. 2 da Spleen United Sunset to Sunset titlen på elektro-rock bandet Spleen Uniteds nyeste single, lavet hos hello monday. 1 3 da Talking numbers Business Aarhus er en del af Aarhus Kommune. Tal er en fundamental del af bogens kommunikative form men bogen er mere end det, lavet hos hello monday Designskolen Kolding, kandidat, grafisk design University of Sydney, udvekslingsstudent Aarhus Erhvervsakademi, multimedie-design Kolding School of Design, Master s Degree in Graphic Design University of Sydney, exchange student Business Academy Aarhus, multimedia design 4 da SMAK Architects Virksomhedsidentitet på hjemmeside for nye arkitekter. 5 da Afgang 09 Visuel identitet til Designskolen Koldings afgængere 1 eng Eyes On Hands On Art book for Danish artist Jette Gejl. The book contains 11 different art pieces, made at Oddfischlein Man of Gold, art director og grafisk designer Hello Monday, praktik, grafisk designer - - Oddfischlein, praktik, grafisk designer Smidstrup, webdesigner 2006 Andet Creative Circle, Talking Numbers (Shortlisted) Man of Gold, art director and graphic designer Hello Monday, internship graphic designer Oddfischlein, internship graphic designer Smidstrup, web designer Other Creative Circle, Talking Numbers (Shortlisted) 2 eng Spleen United Sunset to Sunset the title of electro-rock band Spleen United s latest single, made at hello monday. 3 eng Talking Numbers Business Aarhus is a part of Aarhus Municipality. Numbers is an essential part of the book s communicative contact form; however, the book contains something more than that, made at hello monday. 2 3 Creative Circle, Sunset to Sunset (Shortlisted) FWA site of the Day, Sunset to Sunset Spyline, Sunset to Sunset Irie site of the Day, Sunset to Sunset Designcharts # 6, Sunset to Sunset Creative Circle, Sunset to Sunset (Shortlisted) FWA site of the Day, Sunset to Sunset Spyline, Sunset to Sunset Irie site of the Day, Sunset to Sunset Designcharts # 6, Sunset to Sunset 4 eng SMAK Architects Corporate identity website for upcoming architects 5 eng Class of 09 Visual identity for the Kolding School of Design Class of. 4 Bogforum, andenplads i plakatkonkurrence Bogforum, andenplads i plakatkonkurrence Bogforum Book Fare, runner-up in poster competition Bogforum Book Fare, runner-up in poster competition Institut for Kommunikationsdesign Grafisk Design Department of Communication Design Graphic Design

15 Mette Hjørngaard Lauritzen mettelauritz.wordpress.com Portræt side 62 1 da Daro Doll LP cover til den elektroniske musiker Daro Doll 2 da White (afgangsprojekt) Look book til modedesigner Beate Godager. 1 3 da Projekt Søvn Undervisningsbøger om søvn i forbindelse med oplysningskampagne for unge. 4 da Silhout Hangtags til modekollektion Designskolen Kolding, kandidat, grafisk design Designskolen Kolding, bachelor, interaktionsdesign Roskilde Universitet, humanistisk international basisstudie Den Skandinaviske Designhøjskole, visuel kommunikation Københavns Tekniske Skole, grafisk design og tegnekurser Matematisk Student, Tønder Gymnasium Kolding School of Design, Master s Degree in Graphic Design Kolding School of Design, Bachelor s Degree in Interaction Design Roskilde University, humanistic international basic programme The Scandinavian Design College, visual communication Copenhagen Technical College, courses in graphic design and drawing 1 eng Daro Doll LP cover for electronic musician Daro Doll. 2 eng White (graduation project) Look book for fashion designer Beate Godager. 3 eng Project Sleep Teaching resources relating to sleep created for an information campaign for youths. 4 eng Silhouette Hang tags for fashion collection Tønder Upper Secondary School Freelance grafisk designer Freelance graphic designer Praktik, Bottega Areté Bottega Areté, internship Institut for Kommunikationsdesign Grafisk Design Department of Communication Design Graphic Design

16 Sunghye Park sunghyepark.com Portræt side 62 1 da The origins of letterform 2 da Everyday metaphors 1 3 da Content is form is word is image is content, from Guy Rombouts new alphabet, azart 4 da Form as letter as form (letterform from Bauhaus) 1 eng The origins of letterform 2 eng Everyday metaphors 2000 Designskolen Kolding, kandidat, grafisk design Sookmyung Women s University, Bachelor of Fine Art, Seoul 2000 Kolding School of Design, Master s Degree in Graphic Design Sookmyung Women s University, Bachelor of Fine Art, Department of Visual Communication Design, Seoul 3 eng Content is form is word is image is content, from Guy Rombouts new alphabet, azart 4 eng Form as letter as form (letterform from Bauhaus) - About Blank, Helsinki, København, Seoul, Tokyo, designer - About Blank, Product brand, Helsinki, Copenhagen, Seoul, Tokyo, designer Sookmyung Women s University, Seoul, gæsteforelæser Rasmus Koch Studio, Graphic design studio, København, praktikophold Sookmyung Women s University, Visual Communi cation Design, Seoul, guest lecturer Rasmus Koch Studio, graphic design studio, Copenhagen, internship BILI, strategisk designbureau, Seoul, stifter og grafisk designer BILI, Strategic brand & design agency, Seoul, founder & graphic designer Designfocus, strategisk designbureau, Seoul, senior designer Designfocus, Strategic brand & design agency, Seoul, senior designer JetAudio, Inc., multimedie-virksomhed, Irvine, USA, grafisk designer Designfocus, strategisk designbureau, Seoul, juniordesigner Cowon, Inc., multimedie-leverandør, Seoul, grafisk designer JetAudio, Inc., multimedia company, Irvine, USA, graphic designer Designfocus, Strategic brand & design agency, Seoul, Korea, junior designer Cowon Inc., Multimedia provider, Seoul, graphic designer Samsung, Semiconductor, Seoul, freelancedesigner på udvikling af webbaserede ledelsesværktøjer KMTV, Korea music broad casting, Seoul, praktikophold Samsung, semiconductor, Seoul, Korea, freelance designer for web management tool for executive officers KMTV (Korea music broadcasting), Seoul, designer trainee Institut for Kommunikationsdesign Grafisk Design Department of Communication Design Graphic Design

17 Illustration Her designes den særlige historie gennem det personlige billedsprog, den inddragende historiefortælling, den gribende formidling og den levende streg. Via tegninger i bøger, animationer på Internettet, mønstre på væggene, fotos i gadebilledet, spil på mobilen eller film i biografen belyses historien eller handlingen og får den ekstra dimension og toning, som gør budskabet vedkommende og betydningsfuld. Nysgerrigheden pirres og associationer føjer ekstra lag til forståelsen og oplevelsen. Illustration This sub-discipline designs the unique story by means of the personal imagery, the inclusive storytelling, the touching presentation, and the vibrant stroke. The story or the plot is illustrated through drawings in books, animations on the Internet, patterns on the walls, photos displayed in the street scene, games on the mobile phone, or films in the cinema, and they acquire that additional dimension and perspective which makes the message relevant and meaningful. People s curiosity is roused, and associations enhance their comprehension and experience. Andersen, Karina Bækkelund Andersen, Marie Zeuthen Henriksen, Nina Jensen, Mette Nørtoft Rask, Marlene Støttrup Rasmussen, Signe Baden Sørensen, Lene 32 33

18 Karina Bækkelund Andersen karinabaekkelund.dk Portræt side 62 1 da Bog, Ni gode grunde til at elske elbilen Illustrationer som illustrerer fordelene ved elbilen på en anderledes og emotionel måde. Bogen er lavet i samarbejde med etrans projektet. 2 da Masterprojekt, Tatovering Redesign af vestlige tatoveringssymboler, som kan markere de episoder, man som voksen kan gennemgå. Inspirationen er hentet i Polynesisk stammetatovering Designskolen Kolding, illustration Skolen For Billedkunst Kunst og Design, Aarhus Kunst og Billedværksted, Horsens Højere Handelseksamen, Horsens Handelsskole Kolding School of Design, Master s Degree in Illustration The School for Visual Art, Art & Design, Aarhus Art and Visual Art Workshop, Horsens Horsens Business School, Higher Commercial Examination 3a-b da Bachelor, bog: Rejsen En fortælling til udviklingshæmmede. Om at rejse og de følelser og oplevelser forbundet hermed. Lavet i samarbejde med Kunstskolen Snurretoppen i Horsens, som er en kunstskole for udviklingshæmmede. 1 eng Publication, : Nine great reasons for loving the electric car. Illustrations with a different and an emotional approach to showing the advantages of the electric car. The book was created in collaboration with the etrans project. - Illustrationer til Højkant, Aarhus - Illustrations for Højkant, Aarhus 2 eng Graduation project, Tattoo. Redesign of Western tattoo symbolism marking various phases of life. Inspired by Polynese tribal tattoos Praktikant hos etrans, Kolding. Illustrationer til publikationen Ni gode grunde til at elske elbilen Salgsassistent-uddannelse, Panduro Hobby, Aarhus etrans, internship, Kolding. Illustrations for Nine great reasons for loving the electric car Sales assistant training, Panduro Hobby, Aarhus 3a-b eng Bachelor, publication: The Trip. A story for the mentally challenged about travel and the emotions and experiences linked to travelling. Made in collaboration with Art School Snurretoppen in Horsens; an art school for the mentally challenged. 3a 3b Institut for Kommunikationsdesign Illustration Department of Communication Design Illustration

19 Marie Zeuthen Andersen mariezeuthen.dk Portræt side 62 1 da Abepostkort 2 da Bachelorprojekt Plakat til bogen Everything is Illuminated af Jonathan Safran Foer. Plakaten viser alle bogens personer da Tiger Illustration lavet ud fra den kinesiske fabel Abe med gult hår spiser tigerens hjerne. 4 da Afgangsprojekt Helt ude i skoven En bog med titlen Rejsen til.... Bogen indeholder tegne- og byggeopgaver til børn på 5-8 år. Rammen for bogen er en rejse rundt på en fantasi-ø Designskolen Kolding, grafisk design og illustration Danmarks Designskole, grafisk design og illustration Krabbesholm Højskole, kunstlinje og grafisk design Holstebro Gymnasium, sproglig student Kolding School of Design, Master s Degree in Graphic Design and Illustration The Danish Design School, Graphic Design and Illustration Krabbesholm, art and graphic design Holstebro Upper Secondary School 1 eng Monkey Post Card 2 eng Bachelor Project Poster for the book Everything is Illuminated by Jonathan Safran Foer. The poster displays all the characters of the book. 3 eng Tiger Illustration based on the Chinese fable Monkey with yellow hair eats the tiger s brain. - - Formidler, børnekulturhuset Nicolai for Børn Kolding Illustrator på bøgerne Musen siger muh af Lotte Salling og At tænke stort af Tobias Lau, København Illustrator, Frilandsmuseet Hjerl Hede Illustrationer til den indiske fabel Hvordan haren slap ud af faren, Shane Brox som vejleder Underviser på holdet Next Step i grafisk design og illustration, Borups Højskole, København - - Nicolai Cultural Complex, organiser of children s workshops, Kolding Book illustrator Musen siger muh by Lotte Salling and At tænke stort by Tobias Lau, Copenhagen Illustrator, Open Air Museum Hjerl Hede Illustrations for the Indian fable How the hare managed to escape peril Supervised by Shane Brox 4 eng Graduation Project Far Fetched A book entitled The trip to.... The book contains drawing and construction assignments for children aged 5-8. The frame story is a trip around an imaginary island. 4 - Praktikant, Lower East, København Praktikant, Bosch & Fjord, København Frivillig grafisk designer og pr-medarbejder, Nicolai biograf, Kolding Borup Folk School, graphic design and illustration teacher at the course Next Step, Copenhagen Lower East, internship, Copenhagen Bosch & Fjord, internship, Copenhagen - Butiksmedarbejder, designbutikken Huset Holte, Kolding - Nicolai Cinema, volunteer graphic designer and press officer, Kolding Frivillig formidlerassistent, Nicolai for børn, Kolding - Design shop Huset Holte, shop assistant, Kolding Nicolai Cultural Complex, organiser of children s workshops, volunteer, Kolding Institut for Kommunikationsdesign Illustration Department of Communication Design Illustration

20 Nina Henriksen ninahenrik.dk Portræt side 62 1 da Das Mädchen das einen neuen Kopf bekam Tegneserie lavet til projektet Frozen Charly. Forefindes i den tyske bogudgivelse af samme navn da Bitter Branches Visuel fortolkning af PJ Harveys musiske univers med udgangspunkt i sangen Bitter Branches fra pladen Let England Shake, 3 da Sirroco Håndtrykt illustration til Anaís Nins novelle Sirocco.. 4 da Hvordan man får fat på et ræveskind Illustration til Jens Peter Madsens digitale fortælling Hvordan man får fat på et ræveskind Designskolen Kolding, kandidat, illustration Udveksling på HAW Hamburg, Falkultät DMI Department Design Fyns HF-kursus Holbæk Kunstskole Kolding School of Design, Master s Degree in Illustration HAW Hamburg, Falkultät DMI Department Design, exchange student Funen Higher Preparatory Examination Course Holbæk Art School 5 da De små fugle Håndtrykt illustration til Anaís Nins novelle De Små Fugle.. 1 eng Das Mädchen das einen neuen Kopf bekam Cartoon for the project Frozen Charly and part of the German publication with the same title Logo og andet visuelt arbejde for butikken Kanalje Coverdesign m.m. for bandet King s Light Infantry Grafisk arbejde for forlaget Alrune Praktikophold hos Lilian Brøgger Studio Logo and other visual work for Shop Kanalje Cover design etc. for the band King s Light Infantry Graphic work for the publishing house Alrune Lilian Brøgger Studio, internship 2 eng Bitter Branches Visual interpretation of PJ Harvey s musical universe based on the song Bitter Branches from the album Let England Shake,. 3 eng Sirroco Hand printed illustration for Anaís Nin s short story Sirocco Praktikophold hos skulptør Erling Tingkær Andet 2001 Sculptor Erling Tingkær, internship Other 4 eng How To Get Hold of a Fox Hide Illustration for Jens Peter Madsen s digital narration How to get hold of a fox hide.. Tegneserie og animation bragt i den tyske bogudgivelse Frozen Charly Cartoon and animation for the German book Frozen Charly 5 eng The Small Birds Håndtrykt illustration til anaís nins novelle de små fugle Institut for Kommunikationsdesign Illustration Department of Communication Design Illustration

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

Titangade. 16. september 2014

Titangade. 16. september 2014 Titangade 16. september 2014 Dagens program 9.00 9.15 Velkomst 9.15 10.00 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 12.00 12.45 Frokost 12.45 14.00 14.00 14.15 Pause 14.00 15.00 Hvem er vi? Forventnings afstemning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Velkommen DMD ere 2010! Lone Malmborg / malmborg@itu.dk

Velkommen DMD ere 2010! Lone Malmborg / malmborg@itu.dk Velkommen DMD ere 2010! Lone Malmborg / malmborg@itu.dk Program 2 Formiddag 10:00 Velkommen til Digitale Medier og Design lidt om uddannelsen 10:20 John Paulin Hansen og Ditte Bergstrøm om Formidling,

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL

OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL AFGANG 2010 OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL UDDANNELSEN er en selvstændig videregående uddannelse for alle med interesse for moderne smykkekunst og korpusarbejde, der tager udgangspunkt i et personligt kunstnerisk

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Design education and research at The Danish Design School, at The Danish Design School, Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for

Design education and research at The Danish Design School, at The Danish Design School, Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Design education and research at The Danish Design School, Anne-Louise Sommer, rector Danmarks Design education Designskole and research Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for at The Danish Design

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt?

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? tema 4 web concept Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? The objective for this project is to make a campaign that motivates children to eat more fruit. In the campaign there must be information

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Mogens Jacobsen http://mj.artnode.org www.artnode.org

Mogens Jacobsen http://mj.artnode.org www.artnode.org www.artnode.org Jeg har ikke børn! Jeg kommer ikke med en konklusion. Ej heller et check-liste eller lign. Og jeg kommer heller ikke med et stort teoretisk indlæg her. Jeg kommer med personlig tvist. Ideer

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

03 GRAFIK & BILLEDE BEHANDLING

03 GRAFIK & BILLEDE BEHANDLING PRODUKT BESKRIVELSE . GRAFisk Design De fire kernefagligheder Grafisk Design Grafisk design eller grafisk formgivning er en produktform som henviser til forskellige professionelle og kunstneriske udtryksformer

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Integrated journalism in Europe. Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk

Integrated journalism in Europe. Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk Integrated journalism in Europe Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk Integrated journalism in Europe Og i undervisningen? Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten

Læs mere

Handlingens rum versus det sociale rum

Handlingens rum versus det sociale rum Handlingens rum versus det sociale rum Marie Louise Bjørn & Pernille Clausen Nymand Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Formålet med

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

BIM in Denmark - ICT in Denmark

BIM in Denmark - ICT in Denmark BIM in Denmark - ICT in Denmark Presentation for SIA Switzerland June 9th 2016 Agenda 1. Who is this guy? 2. A bit about the BIM hype 3. Lessons learned 4. What now Switzerland? Tore Hvidegaard Slide 1

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse WORKSHOP: EMBODIMENT NÅR KROPPEN ER MED I LÆREPROCESSEN Jørn Dam - Brian Olesen, Mona Petersen, Dorthe Kvetny, Lise Rasmussen Midtsjællands Gymnasium, Haslev 16/01/15 Embodiment - som pædagogisk, didaktisk

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

FabLab@school: Empowering the next generation of digital creative thinkers

FabLab@school: Empowering the next generation of digital creative thinkers www.engagingexperience.dk/empowering.pdf FabLab@school: Empowering the next generation of digital creative thinkers Ole Sejer Iversen, Professor, Ph.D. Aarhus University oiversen@cavi.au.dk De 21. århundredes

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director CLARIN-DK Status info.clarin.dk Bente Maegaard National Coordinator Vice Executive Director bmaegaard@hum.ku.dk Danish funding scheme First Danish CLARIN funding 2008-2011 - Research infrastructure funds

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere