melbrosia & - tradition forskning Side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "melbrosia & - tradition forskning Side"

Transkript

1 melbrosia & - tradition forskning Side

2 Side

3 Indhold melbrosia - tradition kombineret med moderne videnskab...4 Hvad er overgangsalderen?...5 Hvad er melbrosia?...6 a. hvad indeholder melbrosia i. honningbier b. Hvorfor giver melbrosia ikke pollenallergi c. Kvaliteten i. kontrol ii. standardisering iii. forarbejdning (cracking) Hvordan virker melbrosia? a. Pollen indholdsstoffer og mulige virkemekanismer b. Perga indholdsstoffer og mulige virkemekanismer c. Gelée Royale indholdsstoffer og mulige virkemekanismer Undersøgelser...12 a. Gamle studier b. Corletto c. Tysk studie d. Wien e. Bulgarien f. Danske studier Mere end overgangsalder: PMS og graviditetsønske...20 Konklusion/slutning...20 Side

4 melbrosia - tradition kombineret med moderne videnskab Meget har ændret sig siden de glade 60 ere. Mange af de produkter og ting der prægede hverdagen dengang er væk, afløst af noget der er nyere og ser smartere ud. Man opdager hvor radikalt alt har ændret sig hvis man ser klip i TV eller spillefilm som blot er få årtier gamle. Pludselig bliver man dog glad over at få øje på noget kendt et morgenmadsprodukt, en lampe som stadig fås. Sådan et produkt er melbrosia. Gennem fire årtier har dette unikke produkt været til hjælp for kvinder der mangler overskud i hverdagen, især i forbindelse med den omstilling der indtræder ved overgangsalderen. I denne lille brochure vil vi fortælle historien om melbrosia, om baggrunden for produktet, dets indholdsstoffer og hvem der kan have særlig glæde af det. Produktet blev lanceret i Østrig i 1961 og har siden 1975 kunnet fås i Danmark Side 4

5 Hvad er overgangsal- Overgangsalderen er den periode i en kvindes liv hvor hun går fra den frugtbare alder til ikke mere af naturlig vej at kunne blive gravid, fordi der ikke produceres flere æg. Selv om perioden hos nogle ledsages af forskellige mere eller mindre ubehagelige symptomer, er overgangsalderen en naturlig proces i livet og ikke nogen sygdom. Ændringerne skyldes at æganlæggene i æggestokkene ikke mere reagerer på de hormoner fra hypofysen der stimulerer dannelsen af modne æg (FSH og LH) og fører til den kvindelige cyklus. Næste trin er uregelmæssige menstruationer og til sidst helt ophør af disse. Man kan registrere en nedsat østrogenmængde og en stigning i de overordnede kønshormoner. Enten det er mangelen på østrogen eller det er variationer i de forskellige hormoner der er årsagen, viser det sig ofte at der optræder en række typiske symptomer: hedestigninger evt. med svedudbrud, humørsvingninger, svimmelhed, hjertebanken og træthedsanfald. Blandt de mere langsigtede virkninger af overgangsalderen er ofte en vægtstigning, urinvejsproblemer (inkontinens og infektioner), at kvinder indhenter mænd mht. risikoen for hjerte-karsygdomme, øger tendensen til at udvikle knogleskørhed. Hos de fleste varer overgangsalderen 2 til 5 år og mange anbefales at tage hormoner, men mange ønsker ikke at påvirke en naturlig proces og andre må ikke tage hormoner af hensyn til en øget risiko for forskellige sygdomme. Det er heller ikke helt afgjort i hvor høj grad hormoner kan nedsætte risikoen for kredsløbsproblemer og knogleskørhed ved længere tids behandling og om denne effekt står mål med den øgede risiko for blodpropper og visse cancerformer der er regis- Side 5

6 Hvad er melbrosia? treret. Korttidsbehandling ser i det store og hele ud til at være uden risiko. Hvad indeholder melbrosia? De vigtigste ingredienser i melbrosia kommer alle fra pollen, blomsterstøv indsamlet af bier i forskellige dele af Europa. Desuden er der tilsat ekstrakt fra det tropiske acerolakirsebær, der er rigt på C-vitamin som er en antioxidant og virker beskyttende på de andre stoffer i produktet. Uden at gå i detaljer med blomsterne og bierne kan det kort nævnes at der grundlæggende findes to måder at få transporteret pollen fra én blomst til en anden. Enten kan det foregå med vindens hjælp (anemophile planter) eller ved at insekter flyver fra blomst til blomst og bærer blomsterstøvet med sig (entomophile planter). Pollen fra disse to typer planter er grundlæggende forskelligt i størrelsen og indholdet. Vindbestøvede planter har små pollenkorn som let føres af sted med vinden, mens de insektbestøvede har større pollen, som også er meget næringsrige. Det er en del af den lokkemad disse planter bruger for at få insekterne til at samle pollen og flyve fra blomst til blomst. Pollen fra følgende plantearter er de vigtigste i melbrosia : Soløje; Cistus landaniferus, C. albidus, C. monspeliensis Eg: Quercus ilex, Q. rotundifolia Side 6

7 Honningbier ikke blot et stikkende bekendtskab Valmue: Papaver rhoeas Lavendel: Lavandula stoechas Timianarter: Thymus sp. Eukalyptusarter: Eucalyptus sp. Lyng: Erica lusitanica, E. umbelat De fleste kender honningbien, ikke mindst fra uheldige konfrontationer, der ender med et bistik, som gør ondt og klør. Man tænker sjældent over at honningbien er et af de ældste nyttedyr og at den har levet sammen med os i tusinder af år. Mennesket har plejet bifamilierne og til gengæld har vi fået velsmagende honning dog ikke altid uden modstand fra biernes side! Man har også stor glæde af at bierne bestøver frugttræer og andre planter, med større høstudbytte til følge. Det anslås at værdien af biernes bestøvning er gange højere end værdien af honningen! Et gennembrud i biavlen fandt sted i 1800-tallet med opfindelsen af dronningegitteret, der kan begrænse dronningens adgang til visse dele af stadet. Da det kun er dronningen der lægger æg, bevirker det at der kun findes æg og larver i det afgrænset område. Fordelen for os er at tavlerne i den del af stadet, hvor dronningen ikke kommer, udelukkende indeholder honning. Man kan nu tage honning fra bierne uden at ødelægge deres yngel, hvilket naturligvis er en stor fordel for både bier og biavlere. De fleste biavlere kender også til flere andre nyttige stoffer, der kan fås fra bistadet. Det er muligt at indsamle en del af det pollen bierne bringer hjem, ved at installere en såkaldt pollenfælde i indgangen til stadet. Man kan også tage pollen som bierne har opmagasineret i tavlerne og blande det med honning, hvorved man får et mere aromatisk og stærkt smagende produkt. Et andet nyttigt stof er propolis, eller klæbevoks, som er en blanding af voks og harpiks der foruden at tætne stadet også har stærke antimikrobielle egenskaber. Man kan bruge det mod forskellige former for infektioner f.eks. i luftvejene eller på huden. Side 7

8 Mens biavlen i Danmark er begrænset af den ret korte sommer, kan man i andre dele af Europa have glæde af bierne i en langt større del af året. Høsten af honning og pollen fra bierne kan derfor også blive langt mere betydningsfuld. På Balkan har biavl en lang tradition og ikke mindst har man forstået at udnytte de forskellige produkter fra bierne. Denne tradition er grundlaget for melbrosia. Honningbierne adskiller sig fra andre pollensamlende insekter ved at de holder sig strengt til én art af gangen. Hvor en humlebi blot flyver videre til næste blomst vil en honningbi på arbejde opsøge en ny blomst af samme slags som den forrige: en mælkebøtte, en æbleblomst, hvidkløver, raps, lyng eller hvad der nu er sæson for. Hvis man ser en honningbi, der besøger forskellige planter, kan det være en spejder dvs. en bi med den særlige opgave at undersøge om der er nye blomsterarter som er tjenlige til at blive besøgt af de almindelige trækbier. Hvorfor giver melbrosia ikke pollenallergi? Mellem 10 og 20% af befolkningen har en eller anden form for høfeber eller allergi. Mange er allergiske over for visse træarters pollen f.eks. birk eller græs og bynke. Man kan også være allergisk over for husstøvmider eller svampesporer. Afhængigt af hvad man er allergisk over for kan generne være sæsonbetingede eller mere eller mindre konstante. Som vist hører de betydeligste pollenarter i melbrosia ikke til dem man normalt er allergisk over for. Det er hyppigst pollen fra vindbestøvede planter der giver problemer. Endvidere opstår problemet når man indånder pollen, ikke når man spiser dem, som det er tilfældet med melbrosia. Faktisk kan man behandle en kendt pollenallergi med indtagelse af det samme pollen i kapsler metoden kaldes oral hyposensibilisering og benyttes bl.a. ved græspollenallergi. melbrosia er testet for allergifremmende effekt på Institut for Fødevareke- Side

9 mi og Teknologi ved Wiens Teknologiske Universitet af professor, Dr. Gerhard Th. Kroyer. Man fandt ingen allergifremmende potentiale. Hvis man har kendt pollenallergi, kan det anbefales forsigtigt at smage på indholdet i en melbrosiakapsel. Hvis der optræder ubehag, kløe eller lignende, kan det ikke anbefales at tage produktet. Almindelig pollen Bierne samler pollen fra mange blomster på deres bagben i små klumper, bukser, der bæres hjem til stadet. Hvis man opstiller en pollenfælde egentlig blot en lille kam som bierne må kravle hen over uden for indgangen, vil nogle af disse pollenklumper blive revet af og falde ned i en opsamlingsbeholder. Denne type pollen er hovedingrediensen i melbrosia. Som nævnt trækker bierne kun på én eller få plantetyper af gangen og man ved derfor hvilke planter den aktuelle pollen er fra. Pollen fra forskellig blomster har vidt forskellig farve: gul, brun, blålig, grønlig eller helt sort. Den erfarne biavler kan blot ved at se på bierne, der kommer hjem, regne ud hvilke planter de har besøgt. Man ved derfor også hvilken blomsterpollen der hovedsageligt findes i melbrosia. Perga pollen eller bibrød Hvis bierne få bragt pollenklumperne sikkert ind i stadet bliver de opmagasineret i tavlerne sammen med en smule honning og nogle enzymer bierne udskiller. Herved fås den særlig værdifulde næring til larverne, perga pollen eller bibrød som biavlerne kalder det. De mange næringsstoffer i pollen er bedre tilgængelige når denne fermenteringsproces har fundet sted. Gelée Royale Som det højtidelige navn dronningegelé siger er dette stof som bierne fremstiller specielt beregnet til dronningen i stadet. Hun er en sand æglægningsmaskine i højsæsonen og har brug for højkoncentreret næring der kan udnyttes 100% til at producere flere tusind æg om dagen eller op til 1 gang dronningens egen vægt i døgnet! Særlige ammebier fremstiller gelée Royale som en letflydende fodersaft der bruges dels til bidronningen og dels til startfoder til de små larver. For at kunne indsamle dette værdifulde næringsstof bygger man særlige stader, hvor bierne narres til at aflevere mere gelée royale end de ellers ville have produceret på naturlig vis. Gelée Royale indeholder 65% vand og man frysetørrer derfor ofte stoffet, så det bliver et pulver, der kan bruges i kapsler. Råvarekontrol Al produktion af melbrosia foregår efter almindeligt anerkendte fremstillingsstan- Side 9

10 darder kendt som GMP (Good manufacturing practice). Før en given råvare kan tages i brug til fremstillingen bliver den undersøgt for niveauet af uønskede stoffer (tungmetaller, pesticider, radioaktivitet) og ikke mindst om råvaren lever op til det indhold af ønskede stoffer som kvalitetsstandarden kræver. Man bruger betegnelsen markørstoffer som angiver at disse stoffer skal være til stede i en vis mængde før kvaliteten er tilfredsstillende. Pollen Blandt de indholdsstoffer man finder i pollen har man især opmærksomheden henvendt på flavonoiderne (gule farvestoffer med biologiske effekter), steroler, frie aminosyrer, vitaminer (bl.a. folsyre) og mineraler samt essentielle fedtsyrer. Som markørstoffer bruges flavonoiderne og sterolerne. Pollen er kendetegnet af en meget hård og modstandsdygtig skal, som beskytter arveanlægget og næringsstofferne inde i pollenkornet. Når bierne opmagasinerer det i tavlerne brydes denne skal, men det er ikke tilfældet med det pollen, der indsamles i pollenfælder uden for stadet. For at skaffe adgang til næringsstofferne har man opfundet en skånsom metode til at knække skallen uden at beskadige indholdet. Kravene til pollen der skal bruges i melbrosia er et flavonoidindhold på mindst 1%, et aminosyreindhold på mindst 3% og et indhold af steroler på mindst 0,2%. For produktionen af melbrosia er det også uhyre vigtigt at kende til sammensætningen af de enkelte pollentyper for at sikre den samme balance mellem forskellige indholdsstoffer f.eks. flavonoiderne. Som søjlediagrammet viser er balancen mellem de forskellige vigtige stoffer vidt forskellig i forskellige plantearter. Perga pollen/bibrød Når pollen oplagres i bitavlerne gennemgår det en fermentering som resulterer i dannelsen af mælkesyre og der er rester af forskellige enzymer der har spaltet stivelsen i den oprindelige pollen amylaser og invertaser. Man finder også sterolen sitosterol samt flavonoider, bl.a. rutin. Der skal være mindst 0,36% mælkesyre i den perga pollen, der skal indgå i melbrosia. Desuden skal indholdet af steroler være over 0,2%. Man vil også se på indholdet af flavonoider og aminosyrer før råvaren bliver frigivet til produktion. Gelée Royale Side 10

11 Hvordan virker indholdsstofferne i melbrosia? Er et komplekst stof, men blandt de mange forskellige indholdsstoffer har man udvalgt en bestemt fedtsyre 10-HDA (10-hydroxy-decanoic-acid) som markørstof. Der kræves et indhold på over 3,5%. Flavonoider er vigtige indholdsstoffer i både pollen og pergapollen. Man regner dem for nogle af de vigtigste blandt de stoffer, der giver de positive effekter der er registreret efter brug af melbrosia. Man standardiserer derfor indholdet af disse stoffer til 26 mg pr. kapsel. Som vi har set er melbrosia et sammensat præparat og de virkninger man har set skyldes måske netop denne kompleksitet og ikke ét bestemt aktivt stof. Ikke desto mindre kan man pege på hvordan en række af indholdsstofferne i melbrosia hver især er kendt for biologisk aktivitet, der kan være med til at forklare hvorfor produktet virker som det gør. De udvalgte eksempler kan tjene til at illustrere hvor komplekst samspillet mellem de forskellige indholdsstoffer og den menneskelige organisme fungerer. Flavonoider Det er anslået at man i den vestlige Verden gennemsnitligt spiser omkring et gram flavonoider om dagen. Det har vakt opmærksomhed pga. deres evne til at øge optagelsen af C-vitamin. En anden velkendt effekt er at de mindsker tendensen til hævede ben. Andre områder hvor flavonoider har betydning er at de kan modvirke allergier og styrke knoglebygningen. Endelig har flavonoider vist sig at kunne hæve niveauet af et stof i blodet der regulerer kroppens omsætning af kønshormoner (sexual-hormon binding gluboline SBHG), men kun hos kvinder med et lavt niveau som udgangspunkt. Essentielle aminosyrer Disse stoffer er nogle af kroppens mest centrale byggesten. I melbrosia optræder de i en ideel blanding der let udnyttes hvor der er behov. Blandt interessante effekter kan nævnes at aminosyren tryptofan virker ind på nervesystemet, virker beroligende og bedrer humøret. Aminosyrerne arginin og lysin er tilsammen stimulerende for dannelsen af væksthormon i kroppen. Væksthormon er nødvendigt for velbefindendet, knoglebygningen og kroppens regeneration og man mener at det aldersbetingede fald i væksthormon er ansvarligt for tab af muskelmasse og styrke hos ældre. Side 11

12 Mælkesyre Mælkesyre er med til at styre syre-base balancen i kroppen og kan også spille en rolle for reguleringen af den naturlige bakterieflora i tarmen. Det vil dog ikke være rigtig at overfortolke de enkeltstående stoffers effekter når man tager i betragtning at det er melbrosia som et hele der gennem årene har vundet ry som det foretrukne middel til at hjælpe kvinder gennem overgangsalderen. Dokumentation for virkningen 1970 erne De tidligste lægekontrollerede undersøgelser af virkningen af melbrosia blev foretaget i det tidligere Jugoslavien, nærmere betegnet af prof. Izet Osmangi, Sarajevo og dr. Bogdan Tekavcic fra det regionale center for obstetrik og gynækologi i Ljubljana. Undersøgelserne er foretaget med den tids metoder som ikke på alle punkter lever op til moderne standarder og er kun i beskedent omfang offentliggjort i medicinske tidsskrifter. Det er ikke desto mindre problemer af samme natur som man i dag anvender melbrosia imod, der blev undersøgt på Balkan for 30 år siden. a) Menstruationsbesvær hos unge piger Ca. 85% erfarede lindring af smertefuld menstruation. b) 80 kvinder år med klimakteriesymptomer (men med menstruation) Bedring i symptomer hos 92,1% af deltagerne. Hos 40% forsvandt symptomerne næsten fuldstændigt, mens de hos de øvrige 50%, der erfarede bedring, blev mindsket betydeligt. c) 80 kvinder år med klimakteriesymptomer (ingen menstruation) Bedring i symptomerne hos 91,8%. I begge undersøgelser af klimakteriesymptomer blev der registreret et vægttab, modsat den generelle tendens i denne aldersgruppe. d) 40 kvinder i alderen år som enten naturligt eller pga. operation eller strålebehandling var i overgangsalderen. 18 deltagere erfarede at symptomerne bedredes med ca. 75% 18 deltagere erfarede at symptomerne bedredes med ca. 50% mens resten kun havde beskedne resultater. e) 16 kvinder der led af strålingssyndrom pga. Røntgenbehandling af en kræftsygdom. Generne af dette Side 12

13 syndrom omfatter lav blodprocent, hjerteproblemer, Postmarketing fordøjelsesbesvær undersøgelse og smerter. blandt 260 tyske gynækologer patienter fik normaliseret deres levermålinger (scintigrafi) 9 patienter fik forbedret blodbilledet (røde eller hvide blodlegemer) Det generelle velbefindende blev forbedret hos de fleste deltagere. Hver gynækolog administrerede melbrosia til 5 personer og registrerede effekten på klimakteriegener via et spørgeskema. Af de 1300 mulige svar indeholdt 1061 tilstrækkelige oplysninger til at kunne indgå i opgørelsen af resultaterne. De hyppigste symptomer som deltagerne rapporterede var hedeture, humørsvingninger, søvnbesvær (der ofte hænger sammen med natlige svedeture) og nedsat vitalitet. Deltagerne fik tre kapsler melbrosia de første 10 dage, derefter to kapsler Hamburg i 10 dage og til sidst Dr. en Werner kapsel i 10 Salomon, dage. Melbrosia sammen med hormonterapi. Af 799 personer med hedeture var 249 helt fri for gener (31,2%) og hos 390 var generne reduceret (48,8%) Af 763 personer med humørsvingninger var 235 (30,8%) helt fri for gener. Yderligere 343 (45%) havde fået reduceret generne. Af 762 personer med søvnbesvær blev 246 helt symptomfri (32,3%) og 351 (46,1%) fik reduceret problemet. Side 13

14 Gruppe a Gruppe b Gruppe c Perioder uden melbrosia år 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 43 kvinder i alderen år fik en kapsel melbrosia sammen med en standard hormonbehandling af gener i overgangsalderen, der var planlagt til at vare 5 år. I løbet af perioden blev knogletætheden målt årligt og sammenlignet med det normale gennemsnit for alderen (relativ knogletæthed). I løbet af testen ophørte nogle med at tage melbrosia og nogle af dem der var stoppet genoptog brugen af melbrosia. I det endelige resultat er der derfor 3 grupper: a) Som tog Melbrosia kontinuerligt b) Som ophørte med brugen efter 3 år men startede igen efter det 4.år. c) Som ophørte med melbrosia efter 3 år og ikke startede igen Resultatet for de tre grupper fremgår af grafen Man kan registrere en stigning i relativ knogletæthed i de perioder der indtages melbrosia, mens der sker en afsvækning af den positive udvikling i pauserne. Af denne test kan man drage to konklusioner: 1) Melbrosia kan kombineres med traditionel hormonbehandling 2) Melbrosia har en positiv effekt på knoglestyrken i denne kombination Italienske studier , Prof. Francesco Corletto Der er udført fire studier som henholdsvis ser på udviklingen i fedt% i kroppen under behandling med melbrosia, typiske klimakteriesymptomer, risikofaktorer for hjertekarsygdom under behandling med melbrosia og knogletætheden under langtidsbehandling med melbroisa. 1) Fordelingen af fedt og muskelmasse ændrer sig under forskellige omstændigheder. Med alderen mister vi muskelmasse og får som følge deraf mindre Side 14

15 Hormoner Melbrosia Fedt før Fedt efter 74 energi og overskud til 73 at klare dagligdagens 72 udfordringer. Også 71 behandling med visse 70 lægemidler kan ændre 69 på denne sammensætning. Corlettos første undersøgelse sammenligner udviklingen i Muskel% før Muskel% efter fedt- og muskelmasse hos 30 kvinder i alderen år som enten behandles med hormoner eller melbrosia. Resultaterne viste sig at blive i melbrosias favør idet muskelmassen steg og fedtprocenten faldt i denne gruppe sammenlignet med hormonbehandlingen. Melbrosia hjælper altså med at bevare en ungdommelig kropssammensætning ligesom den ekstra energi mange føler når de tager produktet muligvis kan forklares med baggrund i disse fund. 2) Det er en kendt sag at mens kvinder er stort set beskyttet mod hjerte-karsygdomme før menopausen rammes de stort set lige så hyppigt som mænd eller hyppigere efter menopausen. En væsentlig årsag er at kolesterolindholdet i blodet ændrer sig i en ugunstig retning. I denne undersøgelse ser man hvorledes kolesterolindholdet i blodet ændrer sig efter et års behandling med tre kapsler melbrosia om dagen. De 50 deltagere var i umiddelbar nærhed af menopausen Hormoner Melbrosia Resultaterne er generelt positive idet kolesterolindholdet i blodet falder hos deltagerne. Selv om HDL (det gode kolesterol) også falder, er niveauet stadig højt efter testen og forholdet mellem det gode og det dårlige kolesterol er ikke ændret i Side 15

16 negativ retning. g/cm 3 g/cm 3 Denne undersøgelse viser at effekterne 1,2 af melbrosia på dette område ligner dem 1,0 vi kender fra hormontilskud, men da 0,8 melbrosia ikke indeholder hormoner kan produktet bruges i tilfælde hvor kvinden 0,6 ikke må få hormoner eller ikke ønsker 0,4 at blive behandlet med hormoner. 0,2 3) I endnu en test af de efterhånden 0, klassiske klimakterieproblemer bekræftede Corletto at melbrosia indvirker på ÅR både fysiske og psykiske symptomer sammenlignet med placebo (uvirksomt præparat). Effekten på de milde symptomer ser ud til at slå hurtigere igennem end effekten på mere alvorlige gener. 4) I et treårigt studie hvor 38 kvinder i alderen år fik 3 kapsler om dagen fik man en bekræftelse på at melbrosia har en beskyttende effekt på knoglevævet idet man ser en stigning i knogletætheden fra ca. 0,75 g/cm 3 til 1 g/cm 3 efter to år hvorefter knogletætheden holder sig konstant det tredje år. Dette studie bekræfter den omtalte tyske undersøgelse i at melbrosia har en knoglebeskyttende virkning. Undersøgelse i Wien 1994 Edith Szanto og medarbejdere Offentliggjort i Wiener Medizinische Wochenschrift 1994;144(7): kvinder deltog i undersøgelsen (heraf opgav 3 undervejs) og man undersøgte effekten af melbrosia i forhold til placebo på en række typiske klimakteriesymptomer og foretog målinger af blodets indhold af en række hormoner. Af de følgende 9 symptomer: Manglende energi, Hovedpine, urininkontinens, skedetørhed, nervøsitet, søvnløshed, depression, led- og muskelsmerter og Side 16

17 hedeture, fandt man en signifikant effekt på hovedpine, inkontinens, skedetørhed og manglende energi, mens der ikke var forskel på melbrosia og placebo ved de øvrige symptomer. Måling af de kvindelige kønshormoner østrogen og follikelstimulerende hormon viste ingen forskel i de to grupper. Dette er et vigtigt fund da det understreger at melbrosia ikke indeholder hormoner eller virker som sådan. Igen et indicium for at produktet egner sig specielt godt til de kvinder der enten ikke må få eller ønsker at tage hormontilskud. Danske undersøgelser På grund af den store interesse blandt kvinder i overgangsalderen møder gynækologer og praktiserende læger temmelig ofte melbrosia blandt deres patienter og det har affødt et par danske undersøgelser, dels af hvor hyppigt produktet anvendes og dels af effekten sammenlignet med et østrogenpræparat (dyreforsøg). Undersøgelse af anvendelsen af naturmedicin bred definition blandt kvinder henvist til speciallæge. Speciallægerne Karl Kristoffersen, Birgit W. Thomsen, Esben Schacke og Hans-Henrik Wagner. Offentliggjort i Side 17

18 Undersøgelse Ugeskrift for Læger af en 1997;159:294-6 mulig østrogeneffekt af melbrosia hos mus og rotter. Udført på Odense Universitetshospital og off. i Maturitas 1996;25: henviste kvinder indgik i undersøgelsen (30%) oplyste at anvende et eller flere præparater i alt 91 præparatnavne blev oplyst! Ca. 75% angav forskellige positive effekter, men det skal bemærkes at ikke alle præparaterne blev taget pga. gynækologiske problemer. Blandt de kvinder som tog melbrosia, var der 30% som angav effekt på hedestigninger, hvilket ikke var tilfældet for andre præparater. Som en interessant lille ekstra bemærkning angiver forfatterne at melbrosia er blevet undersøgt for hormoner (østradiol og østron), men at man ingen fandt. Undersøgelsen består af to dele: a) forsøg med ikke-kønsmodne hunmus og b) hunrotter der har fået fjernet æggestokkene. a) Livmoderen hos disse mus vil øges voldsomt i vægt ved stimulation med østrogen. Man gav doser af melbrosia, cirka svarende til 4 kapsler (30 mg/kg legemsvægt) samt 10 og 100 gange denne dosis og sammen- Side 18

19 lignede med effekten af østradiolbenzoat (hormon). Ved indgivelse af hormon fandt man en tredobling af livmodervægten, mens der ingen effekt var af melbrosia selv ikke i den højeste dosis. b) Kastrerede hunrotter udvikler forandringer i skedens celler som kan modvirkes af østrogen. Man fandt ingen effekt af melbrosia selv ikke i den høje dosis. Det konkluderes at en evt. gavnlig effekt på kvinder i overgangsalderen ikke skyldes en østrogeneffekt. Seneste nyheder multi-center undersøgelse i Bulgarien. På tre centre i Plovdiv, Sliven og Sofia deltog 60 kvinder med kraftige klimakteriegener i en afprøvning af melbrosia. Ud over de gængse gener blev der taget blodprøver og en række parametre blev kontrolleret, bl.a. kolesterolindhold i blodet. Resultaterne er endnu ikke offentliggjort, og indtil videre er kun de subjektive data tilgængelige. Man har anvendt Kuppermans skala til vurdering af symptomer, hvor der sker en vægtning af generne i forhold til deres betydning for almentilstanden. Side 19

20 Mere end overgangsalder Den vigtigste faktor er hedeture som i det samlede billede tæller 4 gange mere end nedtrykthed, ledsmerter, hovedpine, hjertebanken, svimmelhed og koncentrationsbesvær, mens svedeture, søvnløshed og nervøsitet/irritation tæller med en faktor to. For alle symptomer kan man angive fire niveauer af forekomst ikke-eksisterende (0), let forekomst (1), middelsvær (2) og alvorlig (3). Som søjlediagrammet viser er den gennemsnitlige score målt i form af Kuppermann index mere end halveret efter testen med melbrosia, hvilket statistisk set indikerer en sikker forbedring. Samtlige resultater fra dette studie er netop blevet publiceret. Som det allerede fremgår af gennemgangen af de vigtigste undersøgelser er melbrosia mere end blot afhjælpning af klimakterieproblemer. Det har f.eks. længe været kendt at nogle problemer omkring smertefuld menstruation i visse tilfælde kan afhjælpes gennem brugen af melbrosia. Dr. Werner Salomon (se ovenfor) har fundet forbedrede hæmoglobintal og flere røde blodlegemer efter anvendelse af melbrosia, som kan være med til at forklare den opkvikkende effekt af præparatet. Afslutning Ligeledes er det for en række par med graviditetsønske, lykkedes for kvinden at blive gravid efter brug af melbrosia ofte sammen med andre vitaliserende kosttilskud. Der findes ingen decideret forskning på dette, men blandt de tidlige undersøgelser fra Sarajevo findes også en undersøgelse af effekten af pollenpræparater på mænds evne og lyst til at gennemføre kønsakten samt sædkvaliteten. I en placebokontrolleret undersøgelse fandt man blandt 34 i den aktivt behandlede gruppe 5 meget gode resultater (heraf tre graviditeter), 24 gode og 5 med manglende resultat (vurderet ud fra en pointskala). Sammenlignet med placebogruppen, hvor der var 0 meget gode resultater, 4 gode og 28 uden resultat, taler resultaterne tydeligt i favør af pollenpræparatet, der i sin sammenligning minder meget om melbrosia. Melbrosia er et af de ældste produkter på det danske marked i kategorien kosttilskud som stadig findes i sin oprindelige form. Side 20

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Ditte Trolle 15 HORMONER. De nødvendige, de gode og de onde. Ditte Trolle, gynækolog

Ditte Trolle 15 HORMONER. De nødvendige, de gode og de onde. Ditte Trolle, gynækolog HORMONER De nødvendige, de gode og de onde Ditte Trolle, gynækolog Æggestokkens funktion Ditte Trolle 15 Kønshormoner FSH, LH Hjernen Østrogen, progesteron Æggestok Livmoder Kvinders kønshormoner Østrogener

Læs mere

Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt kolde hænder og fødder! - en nemmere løsning

Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt kolde hænder og fødder! - en nemmere løsning Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt kolde hænder og fødder! - en nemmere løsning En sløjfe på fingeren hjælper med hukommelsen - en nemmere løsning Tempel en nemmere løsning Der findes mange

Læs mere

guide DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Få styr på overgangs- alderen sider hvad KAN DU SELV GØRE

guide DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Få styr på overgangs- alderen sider hvad KAN DU SELV GØRE DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus guide Få styr på overgangs- 16 alderen sider HVAD SKER DER hvad KAN BEHANDLES hvad KAN DU SELV GØRE 75 75 75 Svedeture, nattesved Hedestigninger Søvnløshed

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Undersøgelse af børn med for tidlig pubertetsudvikling Børneambulatoriet 643 Hvad er pubertet? Puberteten er den periode, hvor piger udvikler sig til kvinder og drenge til mænd. Den

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Propolis. Da emnet er uhyre væsentligt kommer her en særlig beskrivelse af apiterapi med vægt på propolis især baseret på Silvanas foredrag.

Propolis. Da emnet er uhyre væsentligt kommer her en særlig beskrivelse af apiterapi med vægt på propolis især baseret på Silvanas foredrag. Propolis Den 14. oktober 2004 talte Silvana Lund (billedet) om biproduktet propolis for en forsamling af videbegærlige biavlere i Ringe, der havde afsat aftenen til formålet. Mødet var en fortsættelse

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Phytokost Funder Løbeklub

Phytokost Funder Løbeklub Kost og træning Phytokost Funder Løbeklub Phytokost - præsentation Jytte Langkjær - Phytokost Personlig kostvejledning Coaching og personlig udvikling Analyser, stofskiftemåling, body-age Madværksted Sundere

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

Få en nem og naturlig. overgangsalder UDEN HORMONER. En E-bog af Helle Lone Jensen

Få en nem og naturlig. overgangsalder UDEN HORMONER. En E-bog af Helle Lone Jensen Få en nem og naturlig overgangsalder UDEN HORMONER En E-bog af Helle Lone Jensen En guide til dig der gerne vil have En overgangsalder uden hormoner Sådan kan du med sund kost, træning, kosttilskud og

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Høfeber HØFEBER Høfeber er en form for allergi, der opstår, hvis du er blevet overfølsom over for for eksempel pelsdyr, træpollen, græspollen, skimmelsvampesporer eller husstøvmider. Op mod en million

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Både mænd og kvinder betaler prisen ved forstørret prostata, som rammer de fleste mænd fra 50 års-alderen. Af Torben Bagge, december 2012 03 Sådan undgår du

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft.

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. Deltagerinformation Protokol inkl. Protokoltillæg 1 nr. CFEM345D2411 dateret 26-jan-2006. Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. De Videnskabsetiske Komiteér

Læs mere

Mad, motion og blodsukker

Mad, motion og blodsukker Mad, motion og blodsukker Opgaven I skal have idrætsdag på skolen, og der er forskellige formiddags-aktiviteter, I kan vælge mellem: 1. I skal løbe 8 km i moderat tempo. Efter en kort pause skal I sprinte

Læs mere

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Telefonnummer direkte: 35 45 83 24 (Elisabeth Larsen) E-mail: elisabeth.clare.larsen@rh.regionh.dk Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Baggrund: Rigshospitalets Fertilitetsklinik tilbyder ægdonation

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen.

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer GRAVIDES 15 år F O R E T R U K N E GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET Til dig der er gravid eller ammer På vej til at blive mor Et nyt, lille menneske er ved at blive skabt. Du er gravid, din krop ændrer sig,

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14 Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 Tid %l sundhed sundhed %l %den Kostvejleder og zoneterapeut Bente Brudsgård, Jelling www.brudsgaard.dk Tlf. 4098 3882 1 Vand Drik rigeligt med vand 2-3 liter

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

Din biologiske alder. side 1 af 6

Din biologiske alder. side 1 af 6 Din biologiske alder side 1 af 6 En ting der din kronologiske alder, altså hvor mange år der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

side 1 af 7 Din biologiske alder

side 1 af 7 Din biologiske alder side 1 af 7 Din biologiske alder En ting er din kronologiske alder, altså hvor mange år, der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft...

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Æggestokkræft rammer kun få, men opdages af færre i tide. Folderen her fortæller dig, hvad du skal være opmærksom på. Lyt til,

Læs mere

Hvor meget ved du egentlig?

Hvor meget ved du egentlig? quiz til piger Hvor meget ved du egentlig? 1. Hvor dannes kønshormonerne? m I livmoderen m I æggestokkene m I leveren 2. Hvad er menstruation? m Æg og slim fra skeden m Blod fra blæren m Slimhinde fra

Læs mere

Insemination efter hormonstimulation med tabletter

Insemination efter hormonstimulation med tabletter Side 1 af 6 Insemination efter hormonstimulation med tabletter Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning. Denne vejledning dækker behandling i form af insemination, hvor mandens sæd anvendes.

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af polypper og muskelknuder. Hysteroskopi

Patientvejledning. Fjernelse af polypper og muskelknuder. Hysteroskopi Patientvejledning Fjernelse af polypper og muskelknuder Hysteroskopi Muskelknuder - fibromer Muskelknuder også kaldet fibromer er bindevævsknuder, der dannes i muskel vævet i livmoderens væg. De består

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional

Læs mere

neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? Commercial Development ApS www.b-n-r.dk - www.jobvejen.dk Neurosalg - NJAM

neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? Commercial Development ApS www.b-n-r.dk - www.jobvejen.dk Neurosalg - NJAM neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? 1 Hvordan kan man få kunden til at købe noget? Når kunden ikke selv er herre over sine egne beslutninger? Når vi træffer beslutninger

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

23a. Virkningen af et bistik. Opsvulmningen skete på et par minutter. Efter en halv time var den væk igen.

23a. Virkningen af et bistik. Opsvulmningen skete på et par minutter. Efter en halv time var den væk igen. Bistik gør ondt. En bi, der stikker, kan ikke trække sin brod ud igen, for menneskehud er sej, og brodden har modhager. Bien fjerner sig efter stikket, men brodden og dens giftkirtel bliver siddende i

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013.

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. Hurtigt optagelige kulhydrater = De hvide djævle Der især sætter sig på maven - Hvide ris - Hvidt brød - Pasta - Sodavand, saftevand, juice + (øl, vin.spiritus) - Brød med stort

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Ansigtet viser kroppens tilstand

Ansigtet viser kroppens tilstand Ansigtet viser kroppens tilstand Dit ansigt er en åben bog, der afslører, hvordan din krop har det. Problemer med fordøjelsen, lungerne, hjertet og fertiliteten kan alt sammen aflæses i det lille område

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

HØFEBER. Naturlige strategier til din pollenallergi. Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk

HØFEBER. Naturlige strategier til din pollenallergi. Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk HØFEBER Naturlige strategier til din pollenallergi Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk 1 Høfeber er den mest almindelige overfølsomhedssygdom i Danmark og det estimeres

Læs mere

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Hvad er din civilstand? (1) Gift / samlevende (2) Enke / enkemand

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg)

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Dette spørgeskema er beregnet for alle folk, som mener at have pådraget sig Borreliose og evt. anden flåtbåren

Læs mere

Endometriose. Karina Ejgaard Hansen Cand.psych., Ph.d.- studerende Aarhus Universitet

Endometriose. Karina Ejgaard Hansen Cand.psych., Ph.d.- studerende Aarhus Universitet Endometriose Karina Ejgaard Hansen Cand.psych., Ph.d.- studerende Aarhus Universitet Struktur Hvad er endometriose? Hvad er symptomerne? Hvordan diagnos?ceres endometriose? Hvordan behandles endometriose?

Læs mere

Stærkere, gladere, raskere med mad

Stærkere, gladere, raskere med mad Stærkere, gladere, raskere med mad Mia Damhus Cand. pharm., ernæringsterapeut DET Center for Ernæring og Terapi SBCet i 2004 3 hovedakbviteter klinik med 8 behandlere undervisning og kursusvirksomhed forlag

Læs mere

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Dette projekt lægger op til et samarbejde med biologi eller idræt, men kan også gennemføres som et projekt i matematik, hvor fokus er at studere forskellen på lineære

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen 9.9.2006 Suzan Lenz Ultralydscanning er et af gynækologens bedste redskaber til at vurdere om din livmoder og æggestokke er normale. Scanningen foregår gennem

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

alternativ behandling

alternativ behandling 52 www.livogsjael.dk Det gode kvindeliv - om homøopatisk behandling af kvindesygdomme Alt for mange kvinder lider af kroniske sygdomme i underlivet. Disse sygdomme er irriterende og hæmmer livskvaliteten.

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg på workshop 19. august 2014 Forskning i skole i forandring Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik

Læs mere

Vejledning til opgaver ved poster, kopiark, QR kode, henvisninger m.m.

Vejledning til opgaver ved poster, kopiark, QR kode, henvisninger m.m. Vejledning til opgaver ved poster, kopiark, QR kode, henvisninger m.m. Herunder findes vejledning til opgaverne på banerne, facit, skemaer, m.m. I kan samtidig anvende nedenstående som rettenøgle og tjekliste,

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Stress Symptomer og årsager

Stress Symptomer og årsager Stress Symptomer og årsager Stress koster penge: Stress koster 10 mia. kr. om året. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Igangsættelse af fødslen

Igangsættelse af fødslen Februar 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Igangsættelse af fødslen 2 Igangsættelse af fødslen Beslutningen om at sætte fødslen i

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Insemination med partners sæd Insemination med partnerens sæd, hvor sæden sprøjtes direkte op i livmoderhulen, kan øge chancen for graviditet hos par med uforklarlig, ufrivillig barnløshed, let til moderat

Læs mere

KOSTTILSKUD TIL HELE FAMILIEN SIDEN 1988

KOSTTILSKUD TIL HELE FAMILIEN SIDEN 1988 KOSTTILSKUD TIL HELE FAMILIEN SIDEN 1988 BIDRO APS MIDSKOVVEJ 58 5370 MESINGE TLF.: +45 7025 0807 FAX: +45 7025 0806 WWW.BIDRO.DK HISTORIEN OM BIDRO Bidro ApS startede som et jysk familieforetagende. I

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere