melbrosia & - tradition forskning Side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "melbrosia & - tradition forskning Side"

Transkript

1 melbrosia & - tradition forskning Side

2 Side

3 Indhold melbrosia - tradition kombineret med moderne videnskab...4 Hvad er overgangsalderen?...5 Hvad er melbrosia?...6 a. hvad indeholder melbrosia i. honningbier b. Hvorfor giver melbrosia ikke pollenallergi c. Kvaliteten i. kontrol ii. standardisering iii. forarbejdning (cracking) Hvordan virker melbrosia? a. Pollen indholdsstoffer og mulige virkemekanismer b. Perga indholdsstoffer og mulige virkemekanismer c. Gelée Royale indholdsstoffer og mulige virkemekanismer Undersøgelser...12 a. Gamle studier b. Corletto c. Tysk studie d. Wien e. Bulgarien f. Danske studier Mere end overgangsalder: PMS og graviditetsønske...20 Konklusion/slutning...20 Side

4 melbrosia - tradition kombineret med moderne videnskab Meget har ændret sig siden de glade 60 ere. Mange af de produkter og ting der prægede hverdagen dengang er væk, afløst af noget der er nyere og ser smartere ud. Man opdager hvor radikalt alt har ændret sig hvis man ser klip i TV eller spillefilm som blot er få årtier gamle. Pludselig bliver man dog glad over at få øje på noget kendt et morgenmadsprodukt, en lampe som stadig fås. Sådan et produkt er melbrosia. Gennem fire årtier har dette unikke produkt været til hjælp for kvinder der mangler overskud i hverdagen, især i forbindelse med den omstilling der indtræder ved overgangsalderen. I denne lille brochure vil vi fortælle historien om melbrosia, om baggrunden for produktet, dets indholdsstoffer og hvem der kan have særlig glæde af det. Produktet blev lanceret i Østrig i 1961 og har siden 1975 kunnet fås i Danmark Side 4

5 Hvad er overgangsal- Overgangsalderen er den periode i en kvindes liv hvor hun går fra den frugtbare alder til ikke mere af naturlig vej at kunne blive gravid, fordi der ikke produceres flere æg. Selv om perioden hos nogle ledsages af forskellige mere eller mindre ubehagelige symptomer, er overgangsalderen en naturlig proces i livet og ikke nogen sygdom. Ændringerne skyldes at æganlæggene i æggestokkene ikke mere reagerer på de hormoner fra hypofysen der stimulerer dannelsen af modne æg (FSH og LH) og fører til den kvindelige cyklus. Næste trin er uregelmæssige menstruationer og til sidst helt ophør af disse. Man kan registrere en nedsat østrogenmængde og en stigning i de overordnede kønshormoner. Enten det er mangelen på østrogen eller det er variationer i de forskellige hormoner der er årsagen, viser det sig ofte at der optræder en række typiske symptomer: hedestigninger evt. med svedudbrud, humørsvingninger, svimmelhed, hjertebanken og træthedsanfald. Blandt de mere langsigtede virkninger af overgangsalderen er ofte en vægtstigning, urinvejsproblemer (inkontinens og infektioner), at kvinder indhenter mænd mht. risikoen for hjerte-karsygdomme, øger tendensen til at udvikle knogleskørhed. Hos de fleste varer overgangsalderen 2 til 5 år og mange anbefales at tage hormoner, men mange ønsker ikke at påvirke en naturlig proces og andre må ikke tage hormoner af hensyn til en øget risiko for forskellige sygdomme. Det er heller ikke helt afgjort i hvor høj grad hormoner kan nedsætte risikoen for kredsløbsproblemer og knogleskørhed ved længere tids behandling og om denne effekt står mål med den øgede risiko for blodpropper og visse cancerformer der er regis- Side 5

6 Hvad er melbrosia? treret. Korttidsbehandling ser i det store og hele ud til at være uden risiko. Hvad indeholder melbrosia? De vigtigste ingredienser i melbrosia kommer alle fra pollen, blomsterstøv indsamlet af bier i forskellige dele af Europa. Desuden er der tilsat ekstrakt fra det tropiske acerolakirsebær, der er rigt på C-vitamin som er en antioxidant og virker beskyttende på de andre stoffer i produktet. Uden at gå i detaljer med blomsterne og bierne kan det kort nævnes at der grundlæggende findes to måder at få transporteret pollen fra én blomst til en anden. Enten kan det foregå med vindens hjælp (anemophile planter) eller ved at insekter flyver fra blomst til blomst og bærer blomsterstøvet med sig (entomophile planter). Pollen fra disse to typer planter er grundlæggende forskelligt i størrelsen og indholdet. Vindbestøvede planter har små pollenkorn som let føres af sted med vinden, mens de insektbestøvede har større pollen, som også er meget næringsrige. Det er en del af den lokkemad disse planter bruger for at få insekterne til at samle pollen og flyve fra blomst til blomst. Pollen fra følgende plantearter er de vigtigste i melbrosia : Soløje; Cistus landaniferus, C. albidus, C. monspeliensis Eg: Quercus ilex, Q. rotundifolia Side 6

7 Honningbier ikke blot et stikkende bekendtskab Valmue: Papaver rhoeas Lavendel: Lavandula stoechas Timianarter: Thymus sp. Eukalyptusarter: Eucalyptus sp. Lyng: Erica lusitanica, E. umbelat De fleste kender honningbien, ikke mindst fra uheldige konfrontationer, der ender med et bistik, som gør ondt og klør. Man tænker sjældent over at honningbien er et af de ældste nyttedyr og at den har levet sammen med os i tusinder af år. Mennesket har plejet bifamilierne og til gengæld har vi fået velsmagende honning dog ikke altid uden modstand fra biernes side! Man har også stor glæde af at bierne bestøver frugttræer og andre planter, med større høstudbytte til følge. Det anslås at værdien af biernes bestøvning er gange højere end værdien af honningen! Et gennembrud i biavlen fandt sted i 1800-tallet med opfindelsen af dronningegitteret, der kan begrænse dronningens adgang til visse dele af stadet. Da det kun er dronningen der lægger æg, bevirker det at der kun findes æg og larver i det afgrænset område. Fordelen for os er at tavlerne i den del af stadet, hvor dronningen ikke kommer, udelukkende indeholder honning. Man kan nu tage honning fra bierne uden at ødelægge deres yngel, hvilket naturligvis er en stor fordel for både bier og biavlere. De fleste biavlere kender også til flere andre nyttige stoffer, der kan fås fra bistadet. Det er muligt at indsamle en del af det pollen bierne bringer hjem, ved at installere en såkaldt pollenfælde i indgangen til stadet. Man kan også tage pollen som bierne har opmagasineret i tavlerne og blande det med honning, hvorved man får et mere aromatisk og stærkt smagende produkt. Et andet nyttigt stof er propolis, eller klæbevoks, som er en blanding af voks og harpiks der foruden at tætne stadet også har stærke antimikrobielle egenskaber. Man kan bruge det mod forskellige former for infektioner f.eks. i luftvejene eller på huden. Side 7

8 Mens biavlen i Danmark er begrænset af den ret korte sommer, kan man i andre dele af Europa have glæde af bierne i en langt større del af året. Høsten af honning og pollen fra bierne kan derfor også blive langt mere betydningsfuld. På Balkan har biavl en lang tradition og ikke mindst har man forstået at udnytte de forskellige produkter fra bierne. Denne tradition er grundlaget for melbrosia. Honningbierne adskiller sig fra andre pollensamlende insekter ved at de holder sig strengt til én art af gangen. Hvor en humlebi blot flyver videre til næste blomst vil en honningbi på arbejde opsøge en ny blomst af samme slags som den forrige: en mælkebøtte, en æbleblomst, hvidkløver, raps, lyng eller hvad der nu er sæson for. Hvis man ser en honningbi, der besøger forskellige planter, kan det være en spejder dvs. en bi med den særlige opgave at undersøge om der er nye blomsterarter som er tjenlige til at blive besøgt af de almindelige trækbier. Hvorfor giver melbrosia ikke pollenallergi? Mellem 10 og 20% af befolkningen har en eller anden form for høfeber eller allergi. Mange er allergiske over for visse træarters pollen f.eks. birk eller græs og bynke. Man kan også være allergisk over for husstøvmider eller svampesporer. Afhængigt af hvad man er allergisk over for kan generne være sæsonbetingede eller mere eller mindre konstante. Som vist hører de betydeligste pollenarter i melbrosia ikke til dem man normalt er allergisk over for. Det er hyppigst pollen fra vindbestøvede planter der giver problemer. Endvidere opstår problemet når man indånder pollen, ikke når man spiser dem, som det er tilfældet med melbrosia. Faktisk kan man behandle en kendt pollenallergi med indtagelse af det samme pollen i kapsler metoden kaldes oral hyposensibilisering og benyttes bl.a. ved græspollenallergi. melbrosia er testet for allergifremmende effekt på Institut for Fødevareke- Side

9 mi og Teknologi ved Wiens Teknologiske Universitet af professor, Dr. Gerhard Th. Kroyer. Man fandt ingen allergifremmende potentiale. Hvis man har kendt pollenallergi, kan det anbefales forsigtigt at smage på indholdet i en melbrosiakapsel. Hvis der optræder ubehag, kløe eller lignende, kan det ikke anbefales at tage produktet. Almindelig pollen Bierne samler pollen fra mange blomster på deres bagben i små klumper, bukser, der bæres hjem til stadet. Hvis man opstiller en pollenfælde egentlig blot en lille kam som bierne må kravle hen over uden for indgangen, vil nogle af disse pollenklumper blive revet af og falde ned i en opsamlingsbeholder. Denne type pollen er hovedingrediensen i melbrosia. Som nævnt trækker bierne kun på én eller få plantetyper af gangen og man ved derfor hvilke planter den aktuelle pollen er fra. Pollen fra forskellig blomster har vidt forskellig farve: gul, brun, blålig, grønlig eller helt sort. Den erfarne biavler kan blot ved at se på bierne, der kommer hjem, regne ud hvilke planter de har besøgt. Man ved derfor også hvilken blomsterpollen der hovedsageligt findes i melbrosia. Perga pollen eller bibrød Hvis bierne få bragt pollenklumperne sikkert ind i stadet bliver de opmagasineret i tavlerne sammen med en smule honning og nogle enzymer bierne udskiller. Herved fås den særlig værdifulde næring til larverne, perga pollen eller bibrød som biavlerne kalder det. De mange næringsstoffer i pollen er bedre tilgængelige når denne fermenteringsproces har fundet sted. Gelée Royale Som det højtidelige navn dronningegelé siger er dette stof som bierne fremstiller specielt beregnet til dronningen i stadet. Hun er en sand æglægningsmaskine i højsæsonen og har brug for højkoncentreret næring der kan udnyttes 100% til at producere flere tusind æg om dagen eller op til 1 gang dronningens egen vægt i døgnet! Særlige ammebier fremstiller gelée Royale som en letflydende fodersaft der bruges dels til bidronningen og dels til startfoder til de små larver. For at kunne indsamle dette værdifulde næringsstof bygger man særlige stader, hvor bierne narres til at aflevere mere gelée royale end de ellers ville have produceret på naturlig vis. Gelée Royale indeholder 65% vand og man frysetørrer derfor ofte stoffet, så det bliver et pulver, der kan bruges i kapsler. Råvarekontrol Al produktion af melbrosia foregår efter almindeligt anerkendte fremstillingsstan- Side 9

10 darder kendt som GMP (Good manufacturing practice). Før en given råvare kan tages i brug til fremstillingen bliver den undersøgt for niveauet af uønskede stoffer (tungmetaller, pesticider, radioaktivitet) og ikke mindst om råvaren lever op til det indhold af ønskede stoffer som kvalitetsstandarden kræver. Man bruger betegnelsen markørstoffer som angiver at disse stoffer skal være til stede i en vis mængde før kvaliteten er tilfredsstillende. Pollen Blandt de indholdsstoffer man finder i pollen har man især opmærksomheden henvendt på flavonoiderne (gule farvestoffer med biologiske effekter), steroler, frie aminosyrer, vitaminer (bl.a. folsyre) og mineraler samt essentielle fedtsyrer. Som markørstoffer bruges flavonoiderne og sterolerne. Pollen er kendetegnet af en meget hård og modstandsdygtig skal, som beskytter arveanlægget og næringsstofferne inde i pollenkornet. Når bierne opmagasinerer det i tavlerne brydes denne skal, men det er ikke tilfældet med det pollen, der indsamles i pollenfælder uden for stadet. For at skaffe adgang til næringsstofferne har man opfundet en skånsom metode til at knække skallen uden at beskadige indholdet. Kravene til pollen der skal bruges i melbrosia er et flavonoidindhold på mindst 1%, et aminosyreindhold på mindst 3% og et indhold af steroler på mindst 0,2%. For produktionen af melbrosia er det også uhyre vigtigt at kende til sammensætningen af de enkelte pollentyper for at sikre den samme balance mellem forskellige indholdsstoffer f.eks. flavonoiderne. Som søjlediagrammet viser er balancen mellem de forskellige vigtige stoffer vidt forskellig i forskellige plantearter. Perga pollen/bibrød Når pollen oplagres i bitavlerne gennemgår det en fermentering som resulterer i dannelsen af mælkesyre og der er rester af forskellige enzymer der har spaltet stivelsen i den oprindelige pollen amylaser og invertaser. Man finder også sterolen sitosterol samt flavonoider, bl.a. rutin. Der skal være mindst 0,36% mælkesyre i den perga pollen, der skal indgå i melbrosia. Desuden skal indholdet af steroler være over 0,2%. Man vil også se på indholdet af flavonoider og aminosyrer før råvaren bliver frigivet til produktion. Gelée Royale Side 10

11 Hvordan virker indholdsstofferne i melbrosia? Er et komplekst stof, men blandt de mange forskellige indholdsstoffer har man udvalgt en bestemt fedtsyre 10-HDA (10-hydroxy-decanoic-acid) som markørstof. Der kræves et indhold på over 3,5%. Flavonoider er vigtige indholdsstoffer i både pollen og pergapollen. Man regner dem for nogle af de vigtigste blandt de stoffer, der giver de positive effekter der er registreret efter brug af melbrosia. Man standardiserer derfor indholdet af disse stoffer til 26 mg pr. kapsel. Som vi har set er melbrosia et sammensat præparat og de virkninger man har set skyldes måske netop denne kompleksitet og ikke ét bestemt aktivt stof. Ikke desto mindre kan man pege på hvordan en række af indholdsstofferne i melbrosia hver især er kendt for biologisk aktivitet, der kan være med til at forklare hvorfor produktet virker som det gør. De udvalgte eksempler kan tjene til at illustrere hvor komplekst samspillet mellem de forskellige indholdsstoffer og den menneskelige organisme fungerer. Flavonoider Det er anslået at man i den vestlige Verden gennemsnitligt spiser omkring et gram flavonoider om dagen. Det har vakt opmærksomhed pga. deres evne til at øge optagelsen af C-vitamin. En anden velkendt effekt er at de mindsker tendensen til hævede ben. Andre områder hvor flavonoider har betydning er at de kan modvirke allergier og styrke knoglebygningen. Endelig har flavonoider vist sig at kunne hæve niveauet af et stof i blodet der regulerer kroppens omsætning af kønshormoner (sexual-hormon binding gluboline SBHG), men kun hos kvinder med et lavt niveau som udgangspunkt. Essentielle aminosyrer Disse stoffer er nogle af kroppens mest centrale byggesten. I melbrosia optræder de i en ideel blanding der let udnyttes hvor der er behov. Blandt interessante effekter kan nævnes at aminosyren tryptofan virker ind på nervesystemet, virker beroligende og bedrer humøret. Aminosyrerne arginin og lysin er tilsammen stimulerende for dannelsen af væksthormon i kroppen. Væksthormon er nødvendigt for velbefindendet, knoglebygningen og kroppens regeneration og man mener at det aldersbetingede fald i væksthormon er ansvarligt for tab af muskelmasse og styrke hos ældre. Side 11

12 Mælkesyre Mælkesyre er med til at styre syre-base balancen i kroppen og kan også spille en rolle for reguleringen af den naturlige bakterieflora i tarmen. Det vil dog ikke være rigtig at overfortolke de enkeltstående stoffers effekter når man tager i betragtning at det er melbrosia som et hele der gennem årene har vundet ry som det foretrukne middel til at hjælpe kvinder gennem overgangsalderen. Dokumentation for virkningen 1970 erne De tidligste lægekontrollerede undersøgelser af virkningen af melbrosia blev foretaget i det tidligere Jugoslavien, nærmere betegnet af prof. Izet Osmangi, Sarajevo og dr. Bogdan Tekavcic fra det regionale center for obstetrik og gynækologi i Ljubljana. Undersøgelserne er foretaget med den tids metoder som ikke på alle punkter lever op til moderne standarder og er kun i beskedent omfang offentliggjort i medicinske tidsskrifter. Det er ikke desto mindre problemer af samme natur som man i dag anvender melbrosia imod, der blev undersøgt på Balkan for 30 år siden. a) Menstruationsbesvær hos unge piger Ca. 85% erfarede lindring af smertefuld menstruation. b) 80 kvinder år med klimakteriesymptomer (men med menstruation) Bedring i symptomer hos 92,1% af deltagerne. Hos 40% forsvandt symptomerne næsten fuldstændigt, mens de hos de øvrige 50%, der erfarede bedring, blev mindsket betydeligt. c) 80 kvinder år med klimakteriesymptomer (ingen menstruation) Bedring i symptomerne hos 91,8%. I begge undersøgelser af klimakteriesymptomer blev der registreret et vægttab, modsat den generelle tendens i denne aldersgruppe. d) 40 kvinder i alderen år som enten naturligt eller pga. operation eller strålebehandling var i overgangsalderen. 18 deltagere erfarede at symptomerne bedredes med ca. 75% 18 deltagere erfarede at symptomerne bedredes med ca. 50% mens resten kun havde beskedne resultater. e) 16 kvinder der led af strålingssyndrom pga. Røntgenbehandling af en kræftsygdom. Generne af dette Side 12

13 syndrom omfatter lav blodprocent, hjerteproblemer, Postmarketing fordøjelsesbesvær undersøgelse og smerter. blandt 260 tyske gynækologer patienter fik normaliseret deres levermålinger (scintigrafi) 9 patienter fik forbedret blodbilledet (røde eller hvide blodlegemer) Det generelle velbefindende blev forbedret hos de fleste deltagere. Hver gynækolog administrerede melbrosia til 5 personer og registrerede effekten på klimakteriegener via et spørgeskema. Af de 1300 mulige svar indeholdt 1061 tilstrækkelige oplysninger til at kunne indgå i opgørelsen af resultaterne. De hyppigste symptomer som deltagerne rapporterede var hedeture, humørsvingninger, søvnbesvær (der ofte hænger sammen med natlige svedeture) og nedsat vitalitet. Deltagerne fik tre kapsler melbrosia de første 10 dage, derefter to kapsler Hamburg i 10 dage og til sidst Dr. en Werner kapsel i 10 Salomon, dage. Melbrosia sammen med hormonterapi. Af 799 personer med hedeture var 249 helt fri for gener (31,2%) og hos 390 var generne reduceret (48,8%) Af 763 personer med humørsvingninger var 235 (30,8%) helt fri for gener. Yderligere 343 (45%) havde fået reduceret generne. Af 762 personer med søvnbesvær blev 246 helt symptomfri (32,3%) og 351 (46,1%) fik reduceret problemet. Side 13

14 Gruppe a Gruppe b Gruppe c Perioder uden melbrosia år 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 43 kvinder i alderen år fik en kapsel melbrosia sammen med en standard hormonbehandling af gener i overgangsalderen, der var planlagt til at vare 5 år. I løbet af perioden blev knogletætheden målt årligt og sammenlignet med det normale gennemsnit for alderen (relativ knogletæthed). I løbet af testen ophørte nogle med at tage melbrosia og nogle af dem der var stoppet genoptog brugen af melbrosia. I det endelige resultat er der derfor 3 grupper: a) Som tog Melbrosia kontinuerligt b) Som ophørte med brugen efter 3 år men startede igen efter det 4.år. c) Som ophørte med melbrosia efter 3 år og ikke startede igen Resultatet for de tre grupper fremgår af grafen Man kan registrere en stigning i relativ knogletæthed i de perioder der indtages melbrosia, mens der sker en afsvækning af den positive udvikling i pauserne. Af denne test kan man drage to konklusioner: 1) Melbrosia kan kombineres med traditionel hormonbehandling 2) Melbrosia har en positiv effekt på knoglestyrken i denne kombination Italienske studier , Prof. Francesco Corletto Der er udført fire studier som henholdsvis ser på udviklingen i fedt% i kroppen under behandling med melbrosia, typiske klimakteriesymptomer, risikofaktorer for hjertekarsygdom under behandling med melbrosia og knogletætheden under langtidsbehandling med melbroisa. 1) Fordelingen af fedt og muskelmasse ændrer sig under forskellige omstændigheder. Med alderen mister vi muskelmasse og får som følge deraf mindre Side 14

15 Hormoner Melbrosia Fedt før Fedt efter 74 energi og overskud til 73 at klare dagligdagens 72 udfordringer. Også 71 behandling med visse 70 lægemidler kan ændre 69 på denne sammensætning. Corlettos første undersøgelse sammenligner udviklingen i Muskel% før Muskel% efter fedt- og muskelmasse hos 30 kvinder i alderen år som enten behandles med hormoner eller melbrosia. Resultaterne viste sig at blive i melbrosias favør idet muskelmassen steg og fedtprocenten faldt i denne gruppe sammenlignet med hormonbehandlingen. Melbrosia hjælper altså med at bevare en ungdommelig kropssammensætning ligesom den ekstra energi mange føler når de tager produktet muligvis kan forklares med baggrund i disse fund. 2) Det er en kendt sag at mens kvinder er stort set beskyttet mod hjerte-karsygdomme før menopausen rammes de stort set lige så hyppigt som mænd eller hyppigere efter menopausen. En væsentlig årsag er at kolesterolindholdet i blodet ændrer sig i en ugunstig retning. I denne undersøgelse ser man hvorledes kolesterolindholdet i blodet ændrer sig efter et års behandling med tre kapsler melbrosia om dagen. De 50 deltagere var i umiddelbar nærhed af menopausen Hormoner Melbrosia Resultaterne er generelt positive idet kolesterolindholdet i blodet falder hos deltagerne. Selv om HDL (det gode kolesterol) også falder, er niveauet stadig højt efter testen og forholdet mellem det gode og det dårlige kolesterol er ikke ændret i Side 15

16 negativ retning. g/cm 3 g/cm 3 Denne undersøgelse viser at effekterne 1,2 af melbrosia på dette område ligner dem 1,0 vi kender fra hormontilskud, men da 0,8 melbrosia ikke indeholder hormoner kan produktet bruges i tilfælde hvor kvinden 0,6 ikke må få hormoner eller ikke ønsker 0,4 at blive behandlet med hormoner. 0,2 3) I endnu en test af de efterhånden 0, klassiske klimakterieproblemer bekræftede Corletto at melbrosia indvirker på ÅR både fysiske og psykiske symptomer sammenlignet med placebo (uvirksomt præparat). Effekten på de milde symptomer ser ud til at slå hurtigere igennem end effekten på mere alvorlige gener. 4) I et treårigt studie hvor 38 kvinder i alderen år fik 3 kapsler om dagen fik man en bekræftelse på at melbrosia har en beskyttende effekt på knoglevævet idet man ser en stigning i knogletætheden fra ca. 0,75 g/cm 3 til 1 g/cm 3 efter to år hvorefter knogletætheden holder sig konstant det tredje år. Dette studie bekræfter den omtalte tyske undersøgelse i at melbrosia har en knoglebeskyttende virkning. Undersøgelse i Wien 1994 Edith Szanto og medarbejdere Offentliggjort i Wiener Medizinische Wochenschrift 1994;144(7): kvinder deltog i undersøgelsen (heraf opgav 3 undervejs) og man undersøgte effekten af melbrosia i forhold til placebo på en række typiske klimakteriesymptomer og foretog målinger af blodets indhold af en række hormoner. Af de følgende 9 symptomer: Manglende energi, Hovedpine, urininkontinens, skedetørhed, nervøsitet, søvnløshed, depression, led- og muskelsmerter og Side 16

17 hedeture, fandt man en signifikant effekt på hovedpine, inkontinens, skedetørhed og manglende energi, mens der ikke var forskel på melbrosia og placebo ved de øvrige symptomer. Måling af de kvindelige kønshormoner østrogen og follikelstimulerende hormon viste ingen forskel i de to grupper. Dette er et vigtigt fund da det understreger at melbrosia ikke indeholder hormoner eller virker som sådan. Igen et indicium for at produktet egner sig specielt godt til de kvinder der enten ikke må få eller ønsker at tage hormontilskud. Danske undersøgelser På grund af den store interesse blandt kvinder i overgangsalderen møder gynækologer og praktiserende læger temmelig ofte melbrosia blandt deres patienter og det har affødt et par danske undersøgelser, dels af hvor hyppigt produktet anvendes og dels af effekten sammenlignet med et østrogenpræparat (dyreforsøg). Undersøgelse af anvendelsen af naturmedicin bred definition blandt kvinder henvist til speciallæge. Speciallægerne Karl Kristoffersen, Birgit W. Thomsen, Esben Schacke og Hans-Henrik Wagner. Offentliggjort i Side 17

18 Undersøgelse Ugeskrift for Læger af en 1997;159:294-6 mulig østrogeneffekt af melbrosia hos mus og rotter. Udført på Odense Universitetshospital og off. i Maturitas 1996;25: henviste kvinder indgik i undersøgelsen (30%) oplyste at anvende et eller flere præparater i alt 91 præparatnavne blev oplyst! Ca. 75% angav forskellige positive effekter, men det skal bemærkes at ikke alle præparaterne blev taget pga. gynækologiske problemer. Blandt de kvinder som tog melbrosia, var der 30% som angav effekt på hedestigninger, hvilket ikke var tilfældet for andre præparater. Som en interessant lille ekstra bemærkning angiver forfatterne at melbrosia er blevet undersøgt for hormoner (østradiol og østron), men at man ingen fandt. Undersøgelsen består af to dele: a) forsøg med ikke-kønsmodne hunmus og b) hunrotter der har fået fjernet æggestokkene. a) Livmoderen hos disse mus vil øges voldsomt i vægt ved stimulation med østrogen. Man gav doser af melbrosia, cirka svarende til 4 kapsler (30 mg/kg legemsvægt) samt 10 og 100 gange denne dosis og sammen- Side 18

19 lignede med effekten af østradiolbenzoat (hormon). Ved indgivelse af hormon fandt man en tredobling af livmodervægten, mens der ingen effekt var af melbrosia selv ikke i den højeste dosis. b) Kastrerede hunrotter udvikler forandringer i skedens celler som kan modvirkes af østrogen. Man fandt ingen effekt af melbrosia selv ikke i den høje dosis. Det konkluderes at en evt. gavnlig effekt på kvinder i overgangsalderen ikke skyldes en østrogeneffekt. Seneste nyheder multi-center undersøgelse i Bulgarien. På tre centre i Plovdiv, Sliven og Sofia deltog 60 kvinder med kraftige klimakteriegener i en afprøvning af melbrosia. Ud over de gængse gener blev der taget blodprøver og en række parametre blev kontrolleret, bl.a. kolesterolindhold i blodet. Resultaterne er endnu ikke offentliggjort, og indtil videre er kun de subjektive data tilgængelige. Man har anvendt Kuppermans skala til vurdering af symptomer, hvor der sker en vægtning af generne i forhold til deres betydning for almentilstanden. Side 19

20 Mere end overgangsalder Den vigtigste faktor er hedeture som i det samlede billede tæller 4 gange mere end nedtrykthed, ledsmerter, hovedpine, hjertebanken, svimmelhed og koncentrationsbesvær, mens svedeture, søvnløshed og nervøsitet/irritation tæller med en faktor to. For alle symptomer kan man angive fire niveauer af forekomst ikke-eksisterende (0), let forekomst (1), middelsvær (2) og alvorlig (3). Som søjlediagrammet viser er den gennemsnitlige score målt i form af Kuppermann index mere end halveret efter testen med melbrosia, hvilket statistisk set indikerer en sikker forbedring. Samtlige resultater fra dette studie er netop blevet publiceret. Som det allerede fremgår af gennemgangen af de vigtigste undersøgelser er melbrosia mere end blot afhjælpning af klimakterieproblemer. Det har f.eks. længe været kendt at nogle problemer omkring smertefuld menstruation i visse tilfælde kan afhjælpes gennem brugen af melbrosia. Dr. Werner Salomon (se ovenfor) har fundet forbedrede hæmoglobintal og flere røde blodlegemer efter anvendelse af melbrosia, som kan være med til at forklare den opkvikkende effekt af præparatet. Afslutning Ligeledes er det for en række par med graviditetsønske, lykkedes for kvinden at blive gravid efter brug af melbrosia ofte sammen med andre vitaliserende kosttilskud. Der findes ingen decideret forskning på dette, men blandt de tidlige undersøgelser fra Sarajevo findes også en undersøgelse af effekten af pollenpræparater på mænds evne og lyst til at gennemføre kønsakten samt sædkvaliteten. I en placebokontrolleret undersøgelse fandt man blandt 34 i den aktivt behandlede gruppe 5 meget gode resultater (heraf tre graviditeter), 24 gode og 5 med manglende resultat (vurderet ud fra en pointskala). Sammenlignet med placebogruppen, hvor der var 0 meget gode resultater, 4 gode og 28 uden resultat, taler resultaterne tydeligt i favør af pollenpræparatet, der i sin sammenligning minder meget om melbrosia. Melbrosia er et af de ældste produkter på det danske marked i kategorien kosttilskud som stadig findes i sin oprindelige form. Side 20

HVAD ER EN BI? Tørstig bi en bifamilie bruger 30 liter vand om året. Foto: Jan Sæther

HVAD ER EN BI? Tørstig bi en bifamilie bruger 30 liter vand om året. Foto: Jan Sæther HVAD ER EN BI? Tørstig bi en bifamilie bruger 30 liter vand om året. Foto: Jan Sæther En bi er et insekt. Men en bi er ikke bare en bi. I Danmark lever der næsten 300 forskellige arter af bier. Men det

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Indhold. Forord 11 Vores oplevelser 13 Du har et valg Hvad skal vi med bioidentiske hormoner? 25

Indhold. Forord 11 Vores oplevelser 13 Du har et valg Hvad skal vi med bioidentiske hormoner? 25 Indhold Forord 11 Vores oplevelser 13 Du har et valg 21 1. Hvad skal vi med bioidentiske hormoner? 25 Virkning uden bivirkning er det muligt? 25 Nu med ny, forbedret effekt! 30 Lægemidler kan ikke udbedre

Læs mere

Indhold. Vores oplevelser 9 Du har et valg 17 1. Hvad skal vi med bioidentiske hormoner? 21

Indhold. Vores oplevelser 9 Du har et valg 17 1. Hvad skal vi med bioidentiske hormoner? 21 Indhold Vores oplevelser 9 Du har et valg 17 1. Hvad skal vi med bioidentiske hormoner? 21 Virkning uden bivirkning er det muligt? 21 Nu med ny, forbedret effekt! 26 Lægemidler kan ikke udbedre mangler

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt kolde hænder og fødder! - en nemmere løsning

Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt kolde hænder og fødder! - en nemmere løsning Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt kolde hænder og fødder! - en nemmere løsning En sløjfe på fingeren hjælper med hukommelsen - en nemmere løsning Tempel en nemmere løsning Der findes mange

Læs mere

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2009- b,t Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Information om Testosteronbrist

Information om Testosteronbrist Information om Testosteronbrist Information om testosteronmangel Indledning Hvis du er over 40 år, har du måske oplevet forandringer i din krop og i din almene sundhedstilstand, som for eksempel vægtforøgelse,

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-c (Letrozol) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-c (Letrozol) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Ditte Trolle 15 HORMONER. De nødvendige, de gode og de onde. Ditte Trolle, gynækolog

Ditte Trolle 15 HORMONER. De nødvendige, de gode og de onde. Ditte Trolle, gynækolog HORMONER De nødvendige, de gode og de onde Ditte Trolle, gynækolog Æggestokkens funktion Ditte Trolle 15 Kønshormoner FSH, LH Hjernen Østrogen, progesteron Æggestok Livmoder Kvinders kønshormoner Østrogener

Læs mere

Birk (Betula verrucosa) Græs (Phleum Pratense)

Birk (Betula verrucosa) Græs (Phleum Pratense) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergi vaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Samspil mellem varroa og virus

Samspil mellem varroa og virus Samspil mellem varroa og virus Forsker Roy Mathew Francis, sektionsleder Steen Lykke Nielsen & seniorforsker Per Kryger, Offentlig bisygdomsbekæmpelse, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi AKI-symptomer:

Læs mere

Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason

Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason Vi anbefaler dig medicinsk behandling af din kræftsygdom og håber, at denne pjece kan være en hjælp til at få et overblik over behandlingen. Pjecen

Læs mere

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Undersøgelse af børn med for tidlig pubertetsudvikling Børneambulatoriet 643 Hvad er pubertet? Puberteten er den periode, hvor piger udvikler sig til kvinder og drenge til mænd. Den

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Sådan får du stærke knogler hele livet

Sådan får du stærke knogler hele livet Sådan får du stærke knogler hele livet Knoglerne er sværere at træne end musklerne, men det kan godt lade sig gøre. Her følger en guide til, hvad du bør gøre. Af Julie Bach - redigering: Philip Dam - September

Læs mere

Phytokost Funder Løbeklub

Phytokost Funder Løbeklub Kost og træning Phytokost Funder Løbeklub Phytokost - præsentation Jytte Langkjær - Phytokost Personlig kostvejledning Coaching og personlig udvikling Analyser, stofskiftemåling, body-age Madværksted Sundere

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-c (Tamoxifen) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

guide DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Få styr på overgangs- alderen sider hvad KAN DU SELV GØRE

guide DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Få styr på overgangs- alderen sider hvad KAN DU SELV GØRE DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus guide Få styr på overgangs- 16 alderen sider HVAD SKER DER hvad KAN BEHANDLES hvad KAN DU SELV GØRE 75 75 75 Svedeture, nattesved Hedestigninger Søvnløshed

Læs mere

Lidt om honningbiernes levevis

Lidt om honningbiernes levevis Lidt om honningbiernes levevis Bifamilien Der er op til 60.000 bier i et bistade. Bifamilien består af én dronning, nogle hundrede hanbier (droner) og mange tusinde arbejderbier. Bierne udvikles fra æg,

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

katalysatorer f i g u r 1. Livets undfangelse på et celluært plan.

katalysatorer f i g u r 1. Livets undfangelse på et celluært plan. Fra det øjeblik vi bliver undfanget i livmoderen til vi lukker øjnene for sidste gang, er livet baseret på katalyse. Livets undfangelse sker gennem en række komplicerede kemiske reaktioner og for at disse

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Salazopyrin. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium

Salazopyrin. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium Salazopyrin Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium Salazopyrin Entabs (SAZP) VIRKNING Salazopyrin Entabs (SAZP) anvendes bl.a. til behandling af leddegigt

Læs mere

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Høfeber HØFEBER Høfeber er en form for allergi, der opstår, hvis du er blevet overfølsom over for for eksempel pelsdyr, træpollen, græspollen, skimmelsvampesporer eller husstøvmider. Op mod en million

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Information om. levonorgestrel. Mirena 1

Information om. levonorgestrel. Mirena 1 Information om levonorgestrel Mirena 1 Hvad er Mirena? Indhold Hvad er Mirena?... 2 Hvordan virker Mirena?... 3 Kan Mirena blive udstødt?... 3 Mirena er et receptpligtigt lægemiddel med høj præventiv sikkerhed

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Kvinder med. EPILEPSI hos kvinder EPILEPSI. Overlæge Anne Sabers

Kvinder med. EPILEPSI hos kvinder EPILEPSI. Overlæge Anne Sabers Kvinder med EPILEPSI EPILEPSI hos kvinder Overlæge Anne Sabers Kvinder med epilepsi Indledning Epilepsi optræder stort set på samme måde hos kvinder og mænd, men det er særlige problemstillinger, der

Læs mere

Information til patienten. Højt stofskifte. Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme

Information til patienten. Højt stofskifte. Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Information til patienten Højt stofskifte Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Skjoldbruskkirtlen sidder normalt foran på halsen under adamsæblet, og kan hverken ses eller føles.

Læs mere

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling 4 HIGH BLOOD PRESSURE Forhøjet blodtryk Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling Fakta om forhøjet blodtryk: Dr. Raths Cellular Health anbefalinger - Dokumenteret

Læs mere

Behandling af Myelomatose med Thalidomid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med Thalidomid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med Thalidomid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Honningbier til bestøvning af rødkløver. Konsulent Asger Søgaard Jørgensen Danmarks Biavlerforening Møllevej Borup

Honningbier til bestøvning af rødkløver. Konsulent Asger Søgaard Jørgensen Danmarks Biavlerforening Møllevej Borup Honningbier til bestøvning af rødkløver. Konsulent Asger Søgaard Jørgensen Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup www.biavl.dk asj@biavl.dk Fald i antallet af bestøvere, færre svirrefluer Fald

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR 3 Information til dig, der skal behandes med Levact for kræft i blodet, lymfesystemet eller knoglemarven. Informationen fokuserer på lægemidlet Levact, hvordan

Læs mere

Patientinformation om deltagelse i forsøg

Patientinformation om deltagelse i forsøg Studiekode: CFEM345D2407 Side 1 af 9 Patientinformation om deltagelse i forsøg Et videnskabeligt forsøg med Tamoxifen og Letrozol til patienter med brystkræft Studiekode: CFEM345D2407 Side 2 af 9 Vi henvender

Læs mere

Smertehåndtering og smertelindring under fødslen

Smertehåndtering og smertelindring under fødslen Pjece til gravide i Region Syddanmark Smertehåndtering og smertelindring under fødslen regionsyddanmark.dk Smertehåndtering og smertelindring under fødslen Måske har du allerede gjort dig nogle overvejelser

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- d,t

Patientinformation DBCG 2007- d,t information DBCG 2007- d,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Bi-samfundet. Nordsjællandske Bivenner Begynderkursus 2016 Karin Gutfelt Jensen

Bi-samfundet. Nordsjællandske Bivenner Begynderkursus 2016 Karin Gutfelt Jensen Bi-samfundet Nordsjællandske Bivenner Begynderkursus 2016 Karin Gutfelt Jensen Den europæiske honning-bi (Apis mellifera) Klasse: Insekter (6 ben) Orden: De årevingede Insekter med fuldstændig forvandling.

Læs mere

bedre end sit rygte Den naturlige overgangsalder

bedre end sit rygte Den naturlige overgangsalder Vi kommer alle ud for spørgsmål omkring overgangsalderen, som har mange facetter. Når den sniger sig ind på kvinderne, føler nogle at der er noget unormalt ved deres krop, hvilket giver anledning til uro

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

FJERNELSE AF LIVMODER ABDOMINAL HYSTEREKTOMI

FJERNELSE AF LIVMODER ABDOMINAL HYSTEREKTOMI PATIENTINFORMATION FJERNELSE AF LIVMODER ABDOMINAL HYSTEREKTOMI PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK

Læs mere

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Christine Felding, speciallæge i gynækologi og obstetrik Rungsted Bytorv 1, 2960 Rungsted Kyst Tlf. 4817 6250 hverdage 9-12 www.felding.dk gynaekolog@felding.dk Kære kvinde Inden

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-bt (Docetaxel, 6 serier) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

Patientinformation. Nyrernes funktion

Patientinformation. Nyrernes funktion Patientinformation Nyrernes funktion Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2010-d,t Behandling af brystkræft efter operation Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der i nogle tilfælde risiko for, at

Læs mere

MAVE-TARM-FORSTYRRELSER

MAVE-TARM-FORSTYRRELSER ALT OM MAVE-TARM-FORSTYRRELSER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DE? Mave-tarm-problemer forbundet med MS inkluderer alle dem, som påvirker fordøjelsessystemet og er et resultat af sygdommens

Læs mere

Knogleskørhed (osteoporose)

Knogleskørhed (osteoporose) Information til patienten Knogleskørhed (osteoporose) Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Hvad er knogleskørhed Knogleskørhed - også kaldet osteoporose - rammer hver 3. kvinde

Læs mere

Få en nem og naturlig. overgangsalder UDEN HORMONER. En E-bog af Helle Lone Jensen

Få en nem og naturlig. overgangsalder UDEN HORMONER. En E-bog af Helle Lone Jensen Få en nem og naturlig overgangsalder UDEN HORMONER En E-bog af Helle Lone Jensen En guide til dig der gerne vil have En overgangsalder uden hormoner Sådan kan du med sund kost, træning, kosttilskud og

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

Propolis. Da emnet er uhyre væsentligt kommer her en særlig beskrivelse af apiterapi med vægt på propolis især baseret på Silvanas foredrag.

Propolis. Da emnet er uhyre væsentligt kommer her en særlig beskrivelse af apiterapi med vægt på propolis især baseret på Silvanas foredrag. Propolis Den 14. oktober 2004 talte Silvana Lund (billedet) om biproduktet propolis for en forsamling af videbegærlige biavlere i Ringe, der havde afsat aftenen til formålet. Mødet var en fortsættelse

Læs mere

Adrenogenitalt syndrom AGS

Adrenogenitalt syndrom AGS Adrenogenitalt syndrom AGS Information til børn/voksne med adrenogenitalt syndrom og deres pårørende August 2014 Vækst og Reproduktion Afsnit 5064 Opgang 5, 6. sal Rigshospitalet Juliane Marie Centret

Læs mere

Stresshormonet kortisol

Stresshormonet kortisol Stresshormonet kortisol Tilføjet af Kiirsten Pedersen søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret torsdag 12. november 2009 Kortisol kaldes også hydrocortison og er et glucocorticoid - et af ca. 40 hormoner, der

Læs mere

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer GRAVIDES 15 år F O R E T R U K N E GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET Til dig der er gravid eller ammer På vej til at blive mor Et nyt, lille menneske er ved at blive skabt. Du er gravid, din krop ændrer sig,

Læs mere

Bi-samfundet. Dias 2. Dias 3. Dias 4. Dias 5. Honningbien - et socialt insekt - Den europæiske honning-bi (Apis mellifera)

Bi-samfundet. Dias 2. Dias 3. Dias 4. Dias 5. Honningbien - et socialt insekt - Den europæiske honning-bi (Apis mellifera) Dias 2 Bi-samfundet Nordsjællandske Bivenner Begynderkursus 2017 Karin Gutfelt Jensen Dias 3 Den europæiske honning-bi (Apis mellifera) Klasse: Insekter (6 ben) Orden: De årevingede Insekter med fuldstændig

Læs mere

Folderen kan frit citeres med kildeangivelse.

Folderen kan frit citeres med kildeangivelse. Naturmedicin 1 Udgivet af ÆldreForum, februar 2008 Design: DanChristensenDesign Foto: Niels Nyholm Tegninger: Flora Danica, Det Kongelige Bibliotek Tryk: Tryk Team, Svendborg Folderen kan frit citeres

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe Projekt Sund Medarbejder Bliv klogere på din sundhed Medarbejderens egen sundhedsmappe I samarbejde med Bliv klogere på din sundhed Navn: Dato: Du har nu mulighed for at komme igennem forskellige målinger,

Læs mere

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Healthy pets are happy pets Collagen II I et led beklædes knogleoverfladerne af brusk, således at det ikke er knogler, men brusk der glider

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Discotrine, 5 mg/24 timer, 10 mg/24 timer, 15 mg/24 timer, depotplaster Glyceryltrinitrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Kontakt læge eller apotek,

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Healthy pets are happy pets Collagen II I et led beklædes knogleoverfladerne af brusk, således at det ikke er knogler, men brusk der glider

Læs mere

Honningbien kan blive en blomstrende forretning

Honningbien kan blive en blomstrende forretning Honningbien kan blive en blomstrende forretning Biernes bestøvning af landbrugets afgrøder er millioner værd, men erhvervsbiavlerne har ikke formået at udnytte det. Derfor går både de og landmændene glip

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent Demens Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent 1 Program Hvad er tegnene på demens? Hvad siger den nyeste forskning om forebyggelse af demens? Hvilken betydning

Læs mere

Vækstspurt. Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Proteinsyntese. Ce ledeling.

Vækstspurt. Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Proteinsyntese. Ce ledeling. Vækstspurt Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Lav konc. Høj konc. Proteinsyntese Hjæ lpehormon (Somatomedin) Ce ledeling - Forbening VÆKST VÆKSTSTANDSNING

Læs mere

Indlægsseddel. Information til brugeren

Indlægsseddel. Information til brugeren Indlægsseddel Information til brugeren Imigran Sprint 50 mg og 100 mg dispergible tabletter Sumatriptan Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

Et komplet næringsprogram til ethvert stadie i din kats liv

Et komplet næringsprogram til ethvert stadie i din kats liv Et komplet næringsprogram til ethvert stadie i din kats liv www.arion-premium.dk 12 2 Arion sikrer dig den bedste kvalitet. Før et Arion foderprogram eller produkt når på markedet, er det udviklet på forskningscentre

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Grønlandsudvalget 2012-13 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor:

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED GYNÆKOLOGISK KRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE

FAKTA OM OG REHABILITERING VED GYNÆKOLOGISK KRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Jette Marquardsen, Lissi Jonasson og Rikke Daugaard Sundhedscenter for Kræftramte, april 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns

Læs mere

14. Mandag Endokrine kirtler del 2

14. Mandag Endokrine kirtler del 2 14. Mandag Endokrine kirtler del 2 Midt i dette nye spændende emne om endokrine kirtler kan det være nyttigt med lidt baggrundsdiskussion omkring især glukoses (sukkerstof) forskellige veje i kroppen.

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Sygdomsbilledet er hullet yngelleje med opgnavede celleforseglinger. Død yngel i cellerne.

Sygdomsbilledet er hullet yngelleje med opgnavede celleforseglinger. Død yngel i cellerne. ONDARTET BIPEST Ondartet bipest er en af vore mest alvorlige yngelsygdomme. Den forårsages af den encellede bakterie Paenibacillus larvae. Bakterien formerer sig i bilarver ved en tvedeling. Bakterien

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter. Alendronsyre

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter. Alendronsyre Indlægsseddel: Information til brugeren Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter Alendronsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Spis fisk. Af Fitnews.dk - fredag 06. juli, 2012. http://www.fitnews.dk/artikler/spis-fisk/ - det er ikk så ringe endda!

Spis fisk. Af Fitnews.dk - fredag 06. juli, 2012. http://www.fitnews.dk/artikler/spis-fisk/ - det er ikk så ringe endda! Spis fisk Af Fitnews.dk - fredag 06. juli, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/spis-fisk/ - det er ikk så ringe endda! Så enkelt kan det siges. Og der er god grund til at følge rådet. Fisk er nemlig lidt

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere