melbrosia & - tradition forskning Side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "melbrosia & - tradition forskning Side"

Transkript

1 melbrosia & - tradition forskning Side

2 Side

3 Indhold melbrosia - tradition kombineret med moderne videnskab...4 Hvad er overgangsalderen?...5 Hvad er melbrosia?...6 a. hvad indeholder melbrosia i. honningbier b. Hvorfor giver melbrosia ikke pollenallergi c. Kvaliteten i. kontrol ii. standardisering iii. forarbejdning (cracking) Hvordan virker melbrosia? a. Pollen indholdsstoffer og mulige virkemekanismer b. Perga indholdsstoffer og mulige virkemekanismer c. Gelée Royale indholdsstoffer og mulige virkemekanismer Undersøgelser...12 a. Gamle studier b. Corletto c. Tysk studie d. Wien e. Bulgarien f. Danske studier Mere end overgangsalder: PMS og graviditetsønske...20 Konklusion/slutning...20 Side

4 melbrosia - tradition kombineret med moderne videnskab Meget har ændret sig siden de glade 60 ere. Mange af de produkter og ting der prægede hverdagen dengang er væk, afløst af noget der er nyere og ser smartere ud. Man opdager hvor radikalt alt har ændret sig hvis man ser klip i TV eller spillefilm som blot er få årtier gamle. Pludselig bliver man dog glad over at få øje på noget kendt et morgenmadsprodukt, en lampe som stadig fås. Sådan et produkt er melbrosia. Gennem fire årtier har dette unikke produkt været til hjælp for kvinder der mangler overskud i hverdagen, især i forbindelse med den omstilling der indtræder ved overgangsalderen. I denne lille brochure vil vi fortælle historien om melbrosia, om baggrunden for produktet, dets indholdsstoffer og hvem der kan have særlig glæde af det. Produktet blev lanceret i Østrig i 1961 og har siden 1975 kunnet fås i Danmark Side 4

5 Hvad er overgangsal- Overgangsalderen er den periode i en kvindes liv hvor hun går fra den frugtbare alder til ikke mere af naturlig vej at kunne blive gravid, fordi der ikke produceres flere æg. Selv om perioden hos nogle ledsages af forskellige mere eller mindre ubehagelige symptomer, er overgangsalderen en naturlig proces i livet og ikke nogen sygdom. Ændringerne skyldes at æganlæggene i æggestokkene ikke mere reagerer på de hormoner fra hypofysen der stimulerer dannelsen af modne æg (FSH og LH) og fører til den kvindelige cyklus. Næste trin er uregelmæssige menstruationer og til sidst helt ophør af disse. Man kan registrere en nedsat østrogenmængde og en stigning i de overordnede kønshormoner. Enten det er mangelen på østrogen eller det er variationer i de forskellige hormoner der er årsagen, viser det sig ofte at der optræder en række typiske symptomer: hedestigninger evt. med svedudbrud, humørsvingninger, svimmelhed, hjertebanken og træthedsanfald. Blandt de mere langsigtede virkninger af overgangsalderen er ofte en vægtstigning, urinvejsproblemer (inkontinens og infektioner), at kvinder indhenter mænd mht. risikoen for hjerte-karsygdomme, øger tendensen til at udvikle knogleskørhed. Hos de fleste varer overgangsalderen 2 til 5 år og mange anbefales at tage hormoner, men mange ønsker ikke at påvirke en naturlig proces og andre må ikke tage hormoner af hensyn til en øget risiko for forskellige sygdomme. Det er heller ikke helt afgjort i hvor høj grad hormoner kan nedsætte risikoen for kredsløbsproblemer og knogleskørhed ved længere tids behandling og om denne effekt står mål med den øgede risiko for blodpropper og visse cancerformer der er regis- Side 5

6 Hvad er melbrosia? treret. Korttidsbehandling ser i det store og hele ud til at være uden risiko. Hvad indeholder melbrosia? De vigtigste ingredienser i melbrosia kommer alle fra pollen, blomsterstøv indsamlet af bier i forskellige dele af Europa. Desuden er der tilsat ekstrakt fra det tropiske acerolakirsebær, der er rigt på C-vitamin som er en antioxidant og virker beskyttende på de andre stoffer i produktet. Uden at gå i detaljer med blomsterne og bierne kan det kort nævnes at der grundlæggende findes to måder at få transporteret pollen fra én blomst til en anden. Enten kan det foregå med vindens hjælp (anemophile planter) eller ved at insekter flyver fra blomst til blomst og bærer blomsterstøvet med sig (entomophile planter). Pollen fra disse to typer planter er grundlæggende forskelligt i størrelsen og indholdet. Vindbestøvede planter har små pollenkorn som let føres af sted med vinden, mens de insektbestøvede har større pollen, som også er meget næringsrige. Det er en del af den lokkemad disse planter bruger for at få insekterne til at samle pollen og flyve fra blomst til blomst. Pollen fra følgende plantearter er de vigtigste i melbrosia : Soløje; Cistus landaniferus, C. albidus, C. monspeliensis Eg: Quercus ilex, Q. rotundifolia Side 6

7 Honningbier ikke blot et stikkende bekendtskab Valmue: Papaver rhoeas Lavendel: Lavandula stoechas Timianarter: Thymus sp. Eukalyptusarter: Eucalyptus sp. Lyng: Erica lusitanica, E. umbelat De fleste kender honningbien, ikke mindst fra uheldige konfrontationer, der ender med et bistik, som gør ondt og klør. Man tænker sjældent over at honningbien er et af de ældste nyttedyr og at den har levet sammen med os i tusinder af år. Mennesket har plejet bifamilierne og til gengæld har vi fået velsmagende honning dog ikke altid uden modstand fra biernes side! Man har også stor glæde af at bierne bestøver frugttræer og andre planter, med større høstudbytte til følge. Det anslås at værdien af biernes bestøvning er gange højere end værdien af honningen! Et gennembrud i biavlen fandt sted i 1800-tallet med opfindelsen af dronningegitteret, der kan begrænse dronningens adgang til visse dele af stadet. Da det kun er dronningen der lægger æg, bevirker det at der kun findes æg og larver i det afgrænset område. Fordelen for os er at tavlerne i den del af stadet, hvor dronningen ikke kommer, udelukkende indeholder honning. Man kan nu tage honning fra bierne uden at ødelægge deres yngel, hvilket naturligvis er en stor fordel for både bier og biavlere. De fleste biavlere kender også til flere andre nyttige stoffer, der kan fås fra bistadet. Det er muligt at indsamle en del af det pollen bierne bringer hjem, ved at installere en såkaldt pollenfælde i indgangen til stadet. Man kan også tage pollen som bierne har opmagasineret i tavlerne og blande det med honning, hvorved man får et mere aromatisk og stærkt smagende produkt. Et andet nyttigt stof er propolis, eller klæbevoks, som er en blanding af voks og harpiks der foruden at tætne stadet også har stærke antimikrobielle egenskaber. Man kan bruge det mod forskellige former for infektioner f.eks. i luftvejene eller på huden. Side 7

8 Mens biavlen i Danmark er begrænset af den ret korte sommer, kan man i andre dele af Europa have glæde af bierne i en langt større del af året. Høsten af honning og pollen fra bierne kan derfor også blive langt mere betydningsfuld. På Balkan har biavl en lang tradition og ikke mindst har man forstået at udnytte de forskellige produkter fra bierne. Denne tradition er grundlaget for melbrosia. Honningbierne adskiller sig fra andre pollensamlende insekter ved at de holder sig strengt til én art af gangen. Hvor en humlebi blot flyver videre til næste blomst vil en honningbi på arbejde opsøge en ny blomst af samme slags som den forrige: en mælkebøtte, en æbleblomst, hvidkløver, raps, lyng eller hvad der nu er sæson for. Hvis man ser en honningbi, der besøger forskellige planter, kan det være en spejder dvs. en bi med den særlige opgave at undersøge om der er nye blomsterarter som er tjenlige til at blive besøgt af de almindelige trækbier. Hvorfor giver melbrosia ikke pollenallergi? Mellem 10 og 20% af befolkningen har en eller anden form for høfeber eller allergi. Mange er allergiske over for visse træarters pollen f.eks. birk eller græs og bynke. Man kan også være allergisk over for husstøvmider eller svampesporer. Afhængigt af hvad man er allergisk over for kan generne være sæsonbetingede eller mere eller mindre konstante. Som vist hører de betydeligste pollenarter i melbrosia ikke til dem man normalt er allergisk over for. Det er hyppigst pollen fra vindbestøvede planter der giver problemer. Endvidere opstår problemet når man indånder pollen, ikke når man spiser dem, som det er tilfældet med melbrosia. Faktisk kan man behandle en kendt pollenallergi med indtagelse af det samme pollen i kapsler metoden kaldes oral hyposensibilisering og benyttes bl.a. ved græspollenallergi. melbrosia er testet for allergifremmende effekt på Institut for Fødevareke- Side

9 mi og Teknologi ved Wiens Teknologiske Universitet af professor, Dr. Gerhard Th. Kroyer. Man fandt ingen allergifremmende potentiale. Hvis man har kendt pollenallergi, kan det anbefales forsigtigt at smage på indholdet i en melbrosiakapsel. Hvis der optræder ubehag, kløe eller lignende, kan det ikke anbefales at tage produktet. Almindelig pollen Bierne samler pollen fra mange blomster på deres bagben i små klumper, bukser, der bæres hjem til stadet. Hvis man opstiller en pollenfælde egentlig blot en lille kam som bierne må kravle hen over uden for indgangen, vil nogle af disse pollenklumper blive revet af og falde ned i en opsamlingsbeholder. Denne type pollen er hovedingrediensen i melbrosia. Som nævnt trækker bierne kun på én eller få plantetyper af gangen og man ved derfor hvilke planter den aktuelle pollen er fra. Pollen fra forskellig blomster har vidt forskellig farve: gul, brun, blålig, grønlig eller helt sort. Den erfarne biavler kan blot ved at se på bierne, der kommer hjem, regne ud hvilke planter de har besøgt. Man ved derfor også hvilken blomsterpollen der hovedsageligt findes i melbrosia. Perga pollen eller bibrød Hvis bierne få bragt pollenklumperne sikkert ind i stadet bliver de opmagasineret i tavlerne sammen med en smule honning og nogle enzymer bierne udskiller. Herved fås den særlig værdifulde næring til larverne, perga pollen eller bibrød som biavlerne kalder det. De mange næringsstoffer i pollen er bedre tilgængelige når denne fermenteringsproces har fundet sted. Gelée Royale Som det højtidelige navn dronningegelé siger er dette stof som bierne fremstiller specielt beregnet til dronningen i stadet. Hun er en sand æglægningsmaskine i højsæsonen og har brug for højkoncentreret næring der kan udnyttes 100% til at producere flere tusind æg om dagen eller op til 1 gang dronningens egen vægt i døgnet! Særlige ammebier fremstiller gelée Royale som en letflydende fodersaft der bruges dels til bidronningen og dels til startfoder til de små larver. For at kunne indsamle dette værdifulde næringsstof bygger man særlige stader, hvor bierne narres til at aflevere mere gelée royale end de ellers ville have produceret på naturlig vis. Gelée Royale indeholder 65% vand og man frysetørrer derfor ofte stoffet, så det bliver et pulver, der kan bruges i kapsler. Råvarekontrol Al produktion af melbrosia foregår efter almindeligt anerkendte fremstillingsstan- Side 9

10 darder kendt som GMP (Good manufacturing practice). Før en given råvare kan tages i brug til fremstillingen bliver den undersøgt for niveauet af uønskede stoffer (tungmetaller, pesticider, radioaktivitet) og ikke mindst om råvaren lever op til det indhold af ønskede stoffer som kvalitetsstandarden kræver. Man bruger betegnelsen markørstoffer som angiver at disse stoffer skal være til stede i en vis mængde før kvaliteten er tilfredsstillende. Pollen Blandt de indholdsstoffer man finder i pollen har man især opmærksomheden henvendt på flavonoiderne (gule farvestoffer med biologiske effekter), steroler, frie aminosyrer, vitaminer (bl.a. folsyre) og mineraler samt essentielle fedtsyrer. Som markørstoffer bruges flavonoiderne og sterolerne. Pollen er kendetegnet af en meget hård og modstandsdygtig skal, som beskytter arveanlægget og næringsstofferne inde i pollenkornet. Når bierne opmagasinerer det i tavlerne brydes denne skal, men det er ikke tilfældet med det pollen, der indsamles i pollenfælder uden for stadet. For at skaffe adgang til næringsstofferne har man opfundet en skånsom metode til at knække skallen uden at beskadige indholdet. Kravene til pollen der skal bruges i melbrosia er et flavonoidindhold på mindst 1%, et aminosyreindhold på mindst 3% og et indhold af steroler på mindst 0,2%. For produktionen af melbrosia er det også uhyre vigtigt at kende til sammensætningen af de enkelte pollentyper for at sikre den samme balance mellem forskellige indholdsstoffer f.eks. flavonoiderne. Som søjlediagrammet viser er balancen mellem de forskellige vigtige stoffer vidt forskellig i forskellige plantearter. Perga pollen/bibrød Når pollen oplagres i bitavlerne gennemgår det en fermentering som resulterer i dannelsen af mælkesyre og der er rester af forskellige enzymer der har spaltet stivelsen i den oprindelige pollen amylaser og invertaser. Man finder også sterolen sitosterol samt flavonoider, bl.a. rutin. Der skal være mindst 0,36% mælkesyre i den perga pollen, der skal indgå i melbrosia. Desuden skal indholdet af steroler være over 0,2%. Man vil også se på indholdet af flavonoider og aminosyrer før råvaren bliver frigivet til produktion. Gelée Royale Side 10

11 Hvordan virker indholdsstofferne i melbrosia? Er et komplekst stof, men blandt de mange forskellige indholdsstoffer har man udvalgt en bestemt fedtsyre 10-HDA (10-hydroxy-decanoic-acid) som markørstof. Der kræves et indhold på over 3,5%. Flavonoider er vigtige indholdsstoffer i både pollen og pergapollen. Man regner dem for nogle af de vigtigste blandt de stoffer, der giver de positive effekter der er registreret efter brug af melbrosia. Man standardiserer derfor indholdet af disse stoffer til 26 mg pr. kapsel. Som vi har set er melbrosia et sammensat præparat og de virkninger man har set skyldes måske netop denne kompleksitet og ikke ét bestemt aktivt stof. Ikke desto mindre kan man pege på hvordan en række af indholdsstofferne i melbrosia hver især er kendt for biologisk aktivitet, der kan være med til at forklare hvorfor produktet virker som det gør. De udvalgte eksempler kan tjene til at illustrere hvor komplekst samspillet mellem de forskellige indholdsstoffer og den menneskelige organisme fungerer. Flavonoider Det er anslået at man i den vestlige Verden gennemsnitligt spiser omkring et gram flavonoider om dagen. Det har vakt opmærksomhed pga. deres evne til at øge optagelsen af C-vitamin. En anden velkendt effekt er at de mindsker tendensen til hævede ben. Andre områder hvor flavonoider har betydning er at de kan modvirke allergier og styrke knoglebygningen. Endelig har flavonoider vist sig at kunne hæve niveauet af et stof i blodet der regulerer kroppens omsætning af kønshormoner (sexual-hormon binding gluboline SBHG), men kun hos kvinder med et lavt niveau som udgangspunkt. Essentielle aminosyrer Disse stoffer er nogle af kroppens mest centrale byggesten. I melbrosia optræder de i en ideel blanding der let udnyttes hvor der er behov. Blandt interessante effekter kan nævnes at aminosyren tryptofan virker ind på nervesystemet, virker beroligende og bedrer humøret. Aminosyrerne arginin og lysin er tilsammen stimulerende for dannelsen af væksthormon i kroppen. Væksthormon er nødvendigt for velbefindendet, knoglebygningen og kroppens regeneration og man mener at det aldersbetingede fald i væksthormon er ansvarligt for tab af muskelmasse og styrke hos ældre. Side 11

12 Mælkesyre Mælkesyre er med til at styre syre-base balancen i kroppen og kan også spille en rolle for reguleringen af den naturlige bakterieflora i tarmen. Det vil dog ikke være rigtig at overfortolke de enkeltstående stoffers effekter når man tager i betragtning at det er melbrosia som et hele der gennem årene har vundet ry som det foretrukne middel til at hjælpe kvinder gennem overgangsalderen. Dokumentation for virkningen 1970 erne De tidligste lægekontrollerede undersøgelser af virkningen af melbrosia blev foretaget i det tidligere Jugoslavien, nærmere betegnet af prof. Izet Osmangi, Sarajevo og dr. Bogdan Tekavcic fra det regionale center for obstetrik og gynækologi i Ljubljana. Undersøgelserne er foretaget med den tids metoder som ikke på alle punkter lever op til moderne standarder og er kun i beskedent omfang offentliggjort i medicinske tidsskrifter. Det er ikke desto mindre problemer af samme natur som man i dag anvender melbrosia imod, der blev undersøgt på Balkan for 30 år siden. a) Menstruationsbesvær hos unge piger Ca. 85% erfarede lindring af smertefuld menstruation. b) 80 kvinder år med klimakteriesymptomer (men med menstruation) Bedring i symptomer hos 92,1% af deltagerne. Hos 40% forsvandt symptomerne næsten fuldstændigt, mens de hos de øvrige 50%, der erfarede bedring, blev mindsket betydeligt. c) 80 kvinder år med klimakteriesymptomer (ingen menstruation) Bedring i symptomerne hos 91,8%. I begge undersøgelser af klimakteriesymptomer blev der registreret et vægttab, modsat den generelle tendens i denne aldersgruppe. d) 40 kvinder i alderen år som enten naturligt eller pga. operation eller strålebehandling var i overgangsalderen. 18 deltagere erfarede at symptomerne bedredes med ca. 75% 18 deltagere erfarede at symptomerne bedredes med ca. 50% mens resten kun havde beskedne resultater. e) 16 kvinder der led af strålingssyndrom pga. Røntgenbehandling af en kræftsygdom. Generne af dette Side 12

13 syndrom omfatter lav blodprocent, hjerteproblemer, Postmarketing fordøjelsesbesvær undersøgelse og smerter. blandt 260 tyske gynækologer patienter fik normaliseret deres levermålinger (scintigrafi) 9 patienter fik forbedret blodbilledet (røde eller hvide blodlegemer) Det generelle velbefindende blev forbedret hos de fleste deltagere. Hver gynækolog administrerede melbrosia til 5 personer og registrerede effekten på klimakteriegener via et spørgeskema. Af de 1300 mulige svar indeholdt 1061 tilstrækkelige oplysninger til at kunne indgå i opgørelsen af resultaterne. De hyppigste symptomer som deltagerne rapporterede var hedeture, humørsvingninger, søvnbesvær (der ofte hænger sammen med natlige svedeture) og nedsat vitalitet. Deltagerne fik tre kapsler melbrosia de første 10 dage, derefter to kapsler Hamburg i 10 dage og til sidst Dr. en Werner kapsel i 10 Salomon, dage. Melbrosia sammen med hormonterapi. Af 799 personer med hedeture var 249 helt fri for gener (31,2%) og hos 390 var generne reduceret (48,8%) Af 763 personer med humørsvingninger var 235 (30,8%) helt fri for gener. Yderligere 343 (45%) havde fået reduceret generne. Af 762 personer med søvnbesvær blev 246 helt symptomfri (32,3%) og 351 (46,1%) fik reduceret problemet. Side 13

14 Gruppe a Gruppe b Gruppe c Perioder uden melbrosia år 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 43 kvinder i alderen år fik en kapsel melbrosia sammen med en standard hormonbehandling af gener i overgangsalderen, der var planlagt til at vare 5 år. I løbet af perioden blev knogletætheden målt årligt og sammenlignet med det normale gennemsnit for alderen (relativ knogletæthed). I løbet af testen ophørte nogle med at tage melbrosia og nogle af dem der var stoppet genoptog brugen af melbrosia. I det endelige resultat er der derfor 3 grupper: a) Som tog Melbrosia kontinuerligt b) Som ophørte med brugen efter 3 år men startede igen efter det 4.år. c) Som ophørte med melbrosia efter 3 år og ikke startede igen Resultatet for de tre grupper fremgår af grafen Man kan registrere en stigning i relativ knogletæthed i de perioder der indtages melbrosia, mens der sker en afsvækning af den positive udvikling i pauserne. Af denne test kan man drage to konklusioner: 1) Melbrosia kan kombineres med traditionel hormonbehandling 2) Melbrosia har en positiv effekt på knoglestyrken i denne kombination Italienske studier , Prof. Francesco Corletto Der er udført fire studier som henholdsvis ser på udviklingen i fedt% i kroppen under behandling med melbrosia, typiske klimakteriesymptomer, risikofaktorer for hjertekarsygdom under behandling med melbrosia og knogletætheden under langtidsbehandling med melbroisa. 1) Fordelingen af fedt og muskelmasse ændrer sig under forskellige omstændigheder. Med alderen mister vi muskelmasse og får som følge deraf mindre Side 14

15 Hormoner Melbrosia Fedt før Fedt efter 74 energi og overskud til 73 at klare dagligdagens 72 udfordringer. Også 71 behandling med visse 70 lægemidler kan ændre 69 på denne sammensætning. Corlettos første undersøgelse sammenligner udviklingen i Muskel% før Muskel% efter fedt- og muskelmasse hos 30 kvinder i alderen år som enten behandles med hormoner eller melbrosia. Resultaterne viste sig at blive i melbrosias favør idet muskelmassen steg og fedtprocenten faldt i denne gruppe sammenlignet med hormonbehandlingen. Melbrosia hjælper altså med at bevare en ungdommelig kropssammensætning ligesom den ekstra energi mange føler når de tager produktet muligvis kan forklares med baggrund i disse fund. 2) Det er en kendt sag at mens kvinder er stort set beskyttet mod hjerte-karsygdomme før menopausen rammes de stort set lige så hyppigt som mænd eller hyppigere efter menopausen. En væsentlig årsag er at kolesterolindholdet i blodet ændrer sig i en ugunstig retning. I denne undersøgelse ser man hvorledes kolesterolindholdet i blodet ændrer sig efter et års behandling med tre kapsler melbrosia om dagen. De 50 deltagere var i umiddelbar nærhed af menopausen Hormoner Melbrosia Resultaterne er generelt positive idet kolesterolindholdet i blodet falder hos deltagerne. Selv om HDL (det gode kolesterol) også falder, er niveauet stadig højt efter testen og forholdet mellem det gode og det dårlige kolesterol er ikke ændret i Side 15

16 negativ retning. g/cm 3 g/cm 3 Denne undersøgelse viser at effekterne 1,2 af melbrosia på dette område ligner dem 1,0 vi kender fra hormontilskud, men da 0,8 melbrosia ikke indeholder hormoner kan produktet bruges i tilfælde hvor kvinden 0,6 ikke må få hormoner eller ikke ønsker 0,4 at blive behandlet med hormoner. 0,2 3) I endnu en test af de efterhånden 0, klassiske klimakterieproblemer bekræftede Corletto at melbrosia indvirker på ÅR både fysiske og psykiske symptomer sammenlignet med placebo (uvirksomt præparat). Effekten på de milde symptomer ser ud til at slå hurtigere igennem end effekten på mere alvorlige gener. 4) I et treårigt studie hvor 38 kvinder i alderen år fik 3 kapsler om dagen fik man en bekræftelse på at melbrosia har en beskyttende effekt på knoglevævet idet man ser en stigning i knogletætheden fra ca. 0,75 g/cm 3 til 1 g/cm 3 efter to år hvorefter knogletætheden holder sig konstant det tredje år. Dette studie bekræfter den omtalte tyske undersøgelse i at melbrosia har en knoglebeskyttende virkning. Undersøgelse i Wien 1994 Edith Szanto og medarbejdere Offentliggjort i Wiener Medizinische Wochenschrift 1994;144(7): kvinder deltog i undersøgelsen (heraf opgav 3 undervejs) og man undersøgte effekten af melbrosia i forhold til placebo på en række typiske klimakteriesymptomer og foretog målinger af blodets indhold af en række hormoner. Af de følgende 9 symptomer: Manglende energi, Hovedpine, urininkontinens, skedetørhed, nervøsitet, søvnløshed, depression, led- og muskelsmerter og Side 16

17 hedeture, fandt man en signifikant effekt på hovedpine, inkontinens, skedetørhed og manglende energi, mens der ikke var forskel på melbrosia og placebo ved de øvrige symptomer. Måling af de kvindelige kønshormoner østrogen og follikelstimulerende hormon viste ingen forskel i de to grupper. Dette er et vigtigt fund da det understreger at melbrosia ikke indeholder hormoner eller virker som sådan. Igen et indicium for at produktet egner sig specielt godt til de kvinder der enten ikke må få eller ønsker at tage hormontilskud. Danske undersøgelser På grund af den store interesse blandt kvinder i overgangsalderen møder gynækologer og praktiserende læger temmelig ofte melbrosia blandt deres patienter og det har affødt et par danske undersøgelser, dels af hvor hyppigt produktet anvendes og dels af effekten sammenlignet med et østrogenpræparat (dyreforsøg). Undersøgelse af anvendelsen af naturmedicin bred definition blandt kvinder henvist til speciallæge. Speciallægerne Karl Kristoffersen, Birgit W. Thomsen, Esben Schacke og Hans-Henrik Wagner. Offentliggjort i Side 17

18 Undersøgelse Ugeskrift for Læger af en 1997;159:294-6 mulig østrogeneffekt af melbrosia hos mus og rotter. Udført på Odense Universitetshospital og off. i Maturitas 1996;25: henviste kvinder indgik i undersøgelsen (30%) oplyste at anvende et eller flere præparater i alt 91 præparatnavne blev oplyst! Ca. 75% angav forskellige positive effekter, men det skal bemærkes at ikke alle præparaterne blev taget pga. gynækologiske problemer. Blandt de kvinder som tog melbrosia, var der 30% som angav effekt på hedestigninger, hvilket ikke var tilfældet for andre præparater. Som en interessant lille ekstra bemærkning angiver forfatterne at melbrosia er blevet undersøgt for hormoner (østradiol og østron), men at man ingen fandt. Undersøgelsen består af to dele: a) forsøg med ikke-kønsmodne hunmus og b) hunrotter der har fået fjernet æggestokkene. a) Livmoderen hos disse mus vil øges voldsomt i vægt ved stimulation med østrogen. Man gav doser af melbrosia, cirka svarende til 4 kapsler (30 mg/kg legemsvægt) samt 10 og 100 gange denne dosis og sammen- Side 18

19 lignede med effekten af østradiolbenzoat (hormon). Ved indgivelse af hormon fandt man en tredobling af livmodervægten, mens der ingen effekt var af melbrosia selv ikke i den højeste dosis. b) Kastrerede hunrotter udvikler forandringer i skedens celler som kan modvirkes af østrogen. Man fandt ingen effekt af melbrosia selv ikke i den høje dosis. Det konkluderes at en evt. gavnlig effekt på kvinder i overgangsalderen ikke skyldes en østrogeneffekt. Seneste nyheder multi-center undersøgelse i Bulgarien. På tre centre i Plovdiv, Sliven og Sofia deltog 60 kvinder med kraftige klimakteriegener i en afprøvning af melbrosia. Ud over de gængse gener blev der taget blodprøver og en række parametre blev kontrolleret, bl.a. kolesterolindhold i blodet. Resultaterne er endnu ikke offentliggjort, og indtil videre er kun de subjektive data tilgængelige. Man har anvendt Kuppermans skala til vurdering af symptomer, hvor der sker en vægtning af generne i forhold til deres betydning for almentilstanden. Side 19

20 Mere end overgangsalder Den vigtigste faktor er hedeture som i det samlede billede tæller 4 gange mere end nedtrykthed, ledsmerter, hovedpine, hjertebanken, svimmelhed og koncentrationsbesvær, mens svedeture, søvnløshed og nervøsitet/irritation tæller med en faktor to. For alle symptomer kan man angive fire niveauer af forekomst ikke-eksisterende (0), let forekomst (1), middelsvær (2) og alvorlig (3). Som søjlediagrammet viser er den gennemsnitlige score målt i form af Kuppermann index mere end halveret efter testen med melbrosia, hvilket statistisk set indikerer en sikker forbedring. Samtlige resultater fra dette studie er netop blevet publiceret. Som det allerede fremgår af gennemgangen af de vigtigste undersøgelser er melbrosia mere end blot afhjælpning af klimakterieproblemer. Det har f.eks. længe været kendt at nogle problemer omkring smertefuld menstruation i visse tilfælde kan afhjælpes gennem brugen af melbrosia. Dr. Werner Salomon (se ovenfor) har fundet forbedrede hæmoglobintal og flere røde blodlegemer efter anvendelse af melbrosia, som kan være med til at forklare den opkvikkende effekt af præparatet. Afslutning Ligeledes er det for en række par med graviditetsønske, lykkedes for kvinden at blive gravid efter brug af melbrosia ofte sammen med andre vitaliserende kosttilskud. Der findes ingen decideret forskning på dette, men blandt de tidlige undersøgelser fra Sarajevo findes også en undersøgelse af effekten af pollenpræparater på mænds evne og lyst til at gennemføre kønsakten samt sædkvaliteten. I en placebokontrolleret undersøgelse fandt man blandt 34 i den aktivt behandlede gruppe 5 meget gode resultater (heraf tre graviditeter), 24 gode og 5 med manglende resultat (vurderet ud fra en pointskala). Sammenlignet med placebogruppen, hvor der var 0 meget gode resultater, 4 gode og 28 uden resultat, taler resultaterne tydeligt i favør af pollenpræparatet, der i sin sammenligning minder meget om melbrosia. Melbrosia er et af de ældste produkter på det danske marked i kategorien kosttilskud som stadig findes i sin oprindelige form. Side 20

Sundhed. Kvinders. Underlivet i overgangsalderen. Læs mere på side 14.

Sundhed. Kvinders. Underlivet i overgangsalderen. Læs mere på side 14. ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE JUNI 2008 Kvinders Sundhed Myter og valg Graviditet og overgangsalder er forbundet med mange glæder og bekymringer, men også en række myter.

Læs mere

SELEN. Mineralet der forsvandt fra vores fødevarer NYT. EU og forskerne: Om kolesterol, vægttab og selen. Styr på vægten. Tema

SELEN. Mineralet der forsvandt fra vores fødevarer NYT. EU og forskerne: Om kolesterol, vægttab og selen. Styr på vægten. Tema PRIS KR. 39,00 vinter 2012 NYT Kokkeskole Nannas Økologiske Køkken Når du dater og lidt om kærligheden Styr på vægten Riv ud og gem - Stort temahæfte SELEN Mineralet der forsvandt fra vores fødevarer EU

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Så tag dig dog sammen!

Så tag dig dog sammen! Så tag dig dog sammen! Citat 1 Jeg forstår ikke, hvorfor nogen har det næsten perfekt, og andre har det forfærdeligt! Jeg er blevet mobbet, kaldt luder, so og bitch. Jeg er blevet svigtet af én, jeg troede,

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

En model af et enzym (http://da.wikipedia.org/wiki/enzym)

En model af et enzym (http://da.wikipedia.org/wiki/enzym) Fatzymes Vi er to elever fra Langhøjskolen, der har valgt emnet vendepunkter og forandringer med udgangspunkt i enzymer og med overskriften Fatzymes. Inspirationen er kommet fra at vi i klassen har lært

Læs mere

stofmisbrug og fysisk aktivitet

stofmisbrug og fysisk aktivitet syddansk universitet institut for idræt og biomekanik stofmisbrug og fysisk aktivitet Pernille Vibe Rasmussen og Kirsten Kaya Roessler 2008:1 Stofmisbrug og fysisk aktivitet Evaluering af Krop og læring

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Introduktion til alkalisk ioniseret vand

Introduktion til alkalisk ioniseret vand Introduktion til alkalisk ioniseret vand og AlkaPod - drikkevand der hjælper din ph balance Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Forord...3 Kort historisk overblik over Alkalisk Ioniseret vand...4 Videnskaben

Læs mere

Indhold. Forsidebillede: Efteråret er mødernes tid i PROPA se side 22. Efterårshilsen til PROPAs medlemmer. At leve med kræft. Giv lyd, mand!

Indhold. Forsidebillede: Efteråret er mødernes tid i PROPA se side 22. Efterårshilsen til PROPAs medlemmer. At leve med kræft. Giv lyd, mand! September 2011, nr. 3 At leve med kræft Nye behandlinger af prostatakræft med spredning HIFU behandling i Norge Indhold Nr. 3, september 2011 PROPA NYT udgives af Prostatatakræftforeningen. Adresseændringer,

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Mad, vægt og fysisk aktivitet

Mad, vægt og fysisk aktivitet Mad, vægt og fysisk aktivitet Informationshæfte fra Nordic Sugar Mad, vægt og fysisk aktivitet 1 Informationshæftet Mad, vægt og fysisk aktivitet er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic

Læs mere

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE 2005 Genstandsgrænser for voksne Genstandsgrænser for voksne Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Kbh. S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: Alkohol, genstandsgrænser Elektronisk

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Kolofon: Redaktion: LivsstilsGruppen, Jytte Lindskov Jacobsen & Anna Rask Lynge Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Læs mere

DSOM Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin

DSOM Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin DSOM Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin 20 år mod strømmen www.dsom.dk Indhold DSOM historien Orthomolekylær kost - og det modsatte Vitaminer og mineraler Holistisk tandlægegerning i praksis Det

Læs mere

Naturlig hjælp til kvinder

Naturlig hjælp til kvinder Naturlig hjælp til kvinder Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst Kære læser De fleste kvinder oplever, at der ofte optræder forskellige ubalancer i deres liv. Det

Læs mere

50+ og homøopati. Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst

50+ og homøopati. Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 50+ og homøopati Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Kære læser Med stigende alder optræder der oftere forskellige ubalancer som søvnbesvær, ledproblemer, fordøjelsesvanskeligheder,

Læs mere

Health Behaviour in School-aged Children! " $%%&

Health Behaviour in School-aged Children!  $%%& Health Behaviour in School-aged Children! " #"" $& Skolebørnsundersøgelsen 6 1. udgave, december 7. Rev. maj 8 (figur 4.6.c) 7, Forskningsgruppen for Børn og Unges Sundhed Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluoride in toothpaste - A Health Risk Assessment Gruppe 12 Johannes Holm, Signe Ravn Andersen, Lise Brix, Thomas Hass Augustsen, Tina Jensen Vejleder: Jette Rank

Læs mere

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås?

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Overgreb på børn Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn Resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6.000 elever i 9. klasse Karin Helweg-Larsen & Helmer Bøving Larsen 2006

Læs mere

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb.

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb. Ernæring Det meste af det, der står i dette afsnit, er gældende for alle mennesker, dvs. at du også kan bruge det, når du skal vælge kostsammensætningen for dig selv og din familie. For børn under to år

Læs mere

LED-LYS TIL ÆLDRE LYS OG TRIVSEL. Projektrapport februar 2015. Indhold

LED-LYS TIL ÆLDRE LYS OG TRIVSEL. Projektrapport februar 2015. Indhold LED-LYS TIL ÆLDRE Projektrapport februar 2015 LYS OG TRIVSEL Forskningsprojektet Energieffektivt og sundhedsfremmende lys i ældresektoren har undersøgt mulighederne for at forbedre ældre menneskers trivsel

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Natarbejde med færre gener - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Indhold Side 3-5: Temaer Side 6: Helbredskontrol Side 7-15: Inspiration fra arbejdspladserne Bagsiden: Anbefalinger Bedre og sundere

Læs mere