Millioner at spare ved at reducere sygefraværet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Millioner at spare ved at reducere sygefraværet"

Transkript

1 Millioner at spare ved at reducere sygefraværet i kommunerne AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME Sygefraværet i kommunerne er højt. Der er imidlertid også store forskelle på tværs af kommunerne. Mens Læsø i gennemsnit for alle fuldtidsbeskæftigede i 2009 havde 9,5 dagsværks sygefravær havde Høje Taastrup 16,3. Det generelle billede er, at forskellene ikke er resultatet af tilfældige udsving fra år til år. For langt de fleste kommuner gælder det, at deres sygefravær i 2009 var meget tæt på sygefraværet i Der er et stort besparelsespotentiale. Selvom kommunerne de senere år har reduceret deres sygefravær en smule, er niveauet stadig noget under 2005, og langt under niveauet for det private erhvervsliv. Ligeledes er der store forskelle mellem kommunerne. Nedenfor fremgår beregninger af, hvor meget kommunerne samlet vil kunne spare, hvis de nedbringer deres sygefravær. Figur 1 Besparelser ved reduktion af det kommunale sygefravær Der er et stort besparelsespotentiale ved at nedbringe det kommunale sygefravær Alle kommuner med højere sygefravær end landsgennemsnittet for 2008 får samme sygefravær som landsgennemsnittet i 2008 Alle kommuner får samme sygefravær som gennemsnittet for de 25 pct., der har lavest sygefravær Alle kommuner får samme sygefravær som gennemsnittet for det private erhvervsliv* Hvis kommunerne havde fastholdt deres sygefravær for ,1 0,4 1,3 0,7 *Anm. Opgørelsen af besparelsespotentialet tager udgangspunkt i en omregning af det kommunale sygefravær efter samme opgørelsesmetode, som anvendes i det private. Kilde Det fælleskommunale løndatakontor, Danmarks Statistik og egne beregninger Dansk Erhvervs Perspektiv 2010 #21

2 Sygefravær i kommunerne koster 9,2 mia. kr. årligt Sygefravær koster. Omkostningen ved sygefraværet blandt fuldtidsansatte i 2009 var i omegnen af 9,2 milliarder kr. Det svarer til godt fuldtidsstillinger. Hvis alle kommuner, som i 2009 lå dårligere end det gennemsnitlige antal sygedage for en kommune, fik det samme sygefravær som en gennemsnitlig kommune i 2009, ville det indebære en besparelse på ca. 400 millioner kr. årligt. Det svarer til ca fuldtidsstillinger. Hvis alle kommuner havde et sygefravær, der svarer til gennemsnittet for de 25 pct. af kommunerne med det laveste sygefravær i 2009, det vil sige 11,7 sygedage (målt i dagsværk), ville det indebære en besparelse på 1,3 mia. kr. Det svarer til omtrent fuldtidsstillinger. Sygefraværet i kommunerne anslås at koste 9,2 milliarder kr. årligt. Der er store besparelser at hente ved at nedbringe det. Kommunalt og privat fravær opgøres ikke på identiske måder i, men ifølge en omregning der harmoniserer opgørelsesmetoderne havde man i det kommunale 6,6 flere sygedage end i det private i 2009 [i]. Det kommunale sygefravær skulle reduceres med 45 pct. for at nå samme niveau som i det private. Dette ville give en besparelse på ca. 4,1 milliarder kr., svarende til ca fuldtidsstillinger. Omfanget af en besparelse ved at reducere sygefraværet vil dog afhænge af, inden for hvilke ansættelsesgrupper reduktionen i sygefraværet finder sted. Kommuner udfører i højere grad end virksomheder funktioner, der alt andet lige er kendetegnet ved et højere sygefravær. Desuden er der typisk flere kvinder og folk med kortere uddannelsesbaggrunde ansat i kommunerne, hvilket erfaringsmæssigt er grupper, som er overrepræsenterede i sygefraværsstatistikkerne. Derfor er det ikke nødvendigvis muligt at få det kommunale sygefravær nedbragt til det samme niveau som det private. Selv inden for sammenlignelige stillinger er det kommunale sygefravær dog i mange tilfælde væsentligt højere end i det private, som det fremgår af figur 2 nedenfor. Figur 2 Sygefravær i sammenlignelige stillinger, kommunalt og privat (2009)* Stilling Sektor Sygefraværsprocent Advokat/jurist Kommunalt 2,6 pct. Advokat/jurist Privat 1,3 pct. Kontorassistent Kommunalt 6,9 pct. Kontorassistent Privat 3,2 pct. Rengøringsassistent Kommunalt 7,2 pct. Rengøringsassistent Privat 4,6 pct. Kommunalt ansatte har højere sygefravær end privatansatte inden for sammenlignelige stillinger Laborant Kommunalt 3,9 pct. Laborant Privat 3,8 pct. *Anm. Sygefraværet er opgjort, så opgørelsesmetoderne i det kommunale og private er harmoniserede Kilde Det fælleskommunale løndatakontor og DA s lønstatistik DANSK ERHVERV 2

3 Kommunalt sygefravær svagt nedadgående de senere år Betragtet over en længere tidsperiode har det kommunale sygefravær været svagt nedadgående i perioden , efter en markant stigning fra 2005 til Figur 3 Det samlede kommunale sygefravær , , , , Samlet set har det kommune sygefravær været svagt nedadgående i perioden , men det ligger fortsat over niveauet fra 2005 Kilde: Det fælleskommunale løndatakontor Den nedadgående tendens i det kommunale sygefravær siden 2007 er naturligvis positiv, men der er fortsat et stort besparelsespotentiale, og man er langt fra niveauet. Kommunernes personalesammensætning Der er væsentlig forskel på, hvor mange sygedage kommunalt ansatte har i forskellige jobfunktioner. Eksempelvis er det gennemsnitlige årlige sygefravær blandt social- og sundhedspersonale 17,3 dagsværk, og blandt kontor- og it-personale 10,9 dagsværk. Det hænger efter alt at dømme bl.a. sammen med de ansattes uddannelsesbaggrund og arbejdets karakter, såvel som kulturen inden for bestemte stillinger og arbejdspladser om, hvor meget der skal til, for at man tager en sygedag. Der er væsentlige forskelle i sygefraværet mellem forskellige stillinger i kommunerne Tilsvarende er der væsentlige forskelle på, hvor højt sygefraværet er inden for den samme stilling i forskellige kommuner. Mens en lærer på grundløn i København f.eks. i gennemsnit har 12,7 sygefraværsdage om året, er lærere i Viborg kun syge 8,8 dage om året. Da arbejdets karakter er det samme på tværs af kommuner, må årsagerne til det højere sygefravær skyldes forhold internt i hver kommune og ikke selve jobfunktionen. DANSK ERHVERV 3

4 Figur 4 Eksempler på antal sygefraværsdage inden for samme stillingstype i forskellige kommuner (2009) Kommune Stilling Sygefravær København Lærer på grundløn 12,7 Viborg Lærer på grundløn 8,8 Hjørring Social- og sundhedsassistent 21,5 Albertslund Social- og sundhedsassistent 17,5 Morsø Pædagogmedhjælper 9,1 Mariagerfjord Pædagogmedhjælper 16,4 Der er markant forskel på sygefraværet for samme stilling i forskellige kommuner Anm.: Der er foretaget en mindre korrektion af det kommunale og private sygefravær for at få sammenlignelige tal, idet sygefravær opgøres efter forskellige metoder i det kommunale og det private Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor Sygestatistikken viser også, at de fuldtidsansatte kvinder i kommunerne er mere syge end mændene. Kommunalt ansatte mænd havde i gennemsnit 10,7 sygedage, mens det samme tal for kvinderne var 14,1. Kommuners sygefravær er ikke tilfældigt Det generelle billede er, at sygefravær i den enkelte kommune er særdeles stabilt over tid. Generelt er ændringerne i den enkelte kommune fra år til år små relativt til den store forskel mellem kommuner. Betragter man det kommunale sygefravær kvartilsvist (dvs. inddelt i de bedste 25 pct. efterfulgt af de næste 25 pct. osv.), er det bemærkelsesværdigt, hvor stor en andel af kommunerne, der befinder sig i samme kvartil i 2009, som de gjorde i Meget få kommuner har rykket sig mere end et kvartil, som det fremgår af figur 6 nedenfor. Langt de fleste kommuner havde omtrent samme sygefravær i 2009 som i Figur 5 Opdeling af sygefraværet i kommunerne Det kommunale sygefravær i 2009 sammenholdt med pct. 2 pct. 1 pct. 1 pct pct. 15 pct. 5 pct. 0 pct. 3 0 pct. 5 pct. 14 pct. 6 pct. 4 0 pct. 2 pct. 5 pct. 17 pct. Kilde: Det fælleskommunale løndatakontor og egne beregninger Hele 65 pct. af kommunerne befandt sig i samme kvartil i 2009, som de havde gjort i Kun 4 pct. af kommunerne bevægede sig mere end ét kvartil fra 2008 til 2009 ii. Kun 19 kommuner har flyttet sig mere end 1 sygedag fra 2008 til Forskellen mellem bedste og ringeste kommune er knap 9 sygedage. Da sygefravær er meget stabilt over tid, skyldes det høje kommunale sygefravær efter alt at dømme forhold i kommunen såsom organiseringen af arbejdsgange, snarere end tilfældige udsving. DANSK ERHVERV 4

5 Store forskelle mellem de danske kommuner I gennemsnit havde de danske kommuner i 2009 et sygefravær per medarbejder på 13,5 dagsværk. Dette spænder dog helt fra Læsø med 9,5 dagsværks sygefravær til Høje-Taastrup med 16,3. Hvis alle kommuner, som i dag ligger højere, fik et sygefravær, der svarer til gennemsnittet for de 25 pct. kommuner med lavest sygefravær, ville de fleste kommuner kunne spare millioner. Besparelsespotentialet i hver enkelt kommune er vist i nedenstående tabel, sammen med sygefraværet i 2009 og 2008 samt udviklingen fra 2008 til Figur 6 Sygefravær i de danske kommuner Kommune c) d) Høje-Taastrup 16,3 17,0-0,8 29 Egedal 16,1 14,6 1,5 20 Halsnæs 16,0 16,0 0,0 18 Holbæk 15,7 16,7-0,9 33 Rødovre 15,6 16,1-0,5 19 Ringsted 15,4 15,1 0,3 16 Gribskov 15,4 10,0 5,4 15 Faxe 15,3 14,4 0,9 16 Tårnby 15,1 14,7 0,4 16 Køge 15,1 15,4-0,3 24 Næstved 15,1 14,1 1,0 35 Odense 14,9 15,1-0,1 76 Furesø 14,9 14,2 0,6 13 København 14,9 16,1-1,2 176 Hillerød 14,7 14,2 0,6 19 Albertslund 14,7 14,9-0,3 12 Brøndby 14,7 16,2-1,6 14 Stevns 14,7 14,4 0,3 7 Norddjurs 14,5 14,4 0,0 15 Roskilde 14,4 14,4 0,0 28 Sønderborg 14,4 13,8 0,6 26 Rudersdal 14,3 14,4-0,2 18 Sorø 14,2 14,9-0,7 9 Greve 14,2 14,4-0,1 12 Århus 14,2 14,7-0,5 95 Slagelse 14,2 14,4-0,3 26 Herlev 14,2 13,9 0,2 8 Ballerup 14,2 14,1 0,0 17 Glostrup 14,1 13,3 0,9 8 Gladsaxe 14,1 14,5-0,4 22 Langeland 14,1 13,1 0,9 4 Lolland 14,0 13,5 0,5 15 Fredensborg 14,0 14,0 0,0 11 Frederikssund 14,0 14,4-0,5 12 Vordingborg 13,9 14,5-0,6 13 Odsherred 13,8 14,0-0,1 9 Frederiksberg 13,8 14,3-0,5 17 Dragør 13,8 14,3-0,5 3 Vallensbæk 13,7 12,8 0,9 3 Hjørring 13,7 13,7 0,0 2 Kalundborg 13,6 14,2-0,5 12 Syddjurs 13,6 14,1-0,5 9 Allerød 13,6 12,3 1,3 5 Ringkøbing- Skjern 13,5 12,7 0,8 12 Skanderborg 13,5 13,8-0,3 12 Guldborgsund 13,5 12,3 1,2 15 Ishøj 13,4 14,2-0,8 5 Lejre 13,4 15,0-1,6 5 Solrød 13,4 13,8-0,4 3 Samsø 13,3 13,1 0,3 1 Nyborg 13,3 13,4 0,0 6 Faaborg-Midtfyn 13,3 13,6-0,3 9 Hørsholm 13,2 13,4-0,1 4 Aalborg 13,2 13,1 0,1 42 Hvidovre 13,1 13,5-0,4 8 Middelfart 13,1 13,4-0,2 7 Bornholm 13,1 11,9 1,3 9 Helsingør 13,1 12,9 0,1 11 Haderslev 13,0 12,4 0,7 10 Kommunernes sygefravær spænder mellem 9,5 dagsværk årligt i Læsø kommune til 16,3 i Høje Taastrup i DANSK ERHVERV 5

6 Odder 13,0 13,2-0,2 3 Favrskov 13,0 12,9 0,1 7 Kerteminde 13,0 14,4-1,4 4 Fredericia 13,0 12,6 0,4 9 Lyngby-Taarbæk 13,0 12,4 0,6 8 Gentofte 12,9 14,4-1,5 11 Esbjerg 12,8 14,4-1,5 18 Horsens 12,8 12,8-0,1 10 Brønderslev- Dronninglund 12,7 11,7 1,0 5 Assens 12,6 13,8-1,2 5 Jammerbugt 12,6 13,0-0,4 4 Ærø 12,6 12,9-0,3 1 Svendborg 12,5 12,2 0,4 7 Rebild 12,5 12,7-0,2 3 Kolding 12,5 15,0-2,5 8 Viborg 12,5 12,8-0,3 8 Billund 12,5 11,7 0,8 2 Randers 12,4 12,3 0,2 9 Silkeborg 12,4 13,3-0,9 8 Hedensted 12,2 12,4-0,2 3 Mariagerfjord 12,1 12,3-0,2 2 Frederikshavn 12,0 12,2-0,2 3 Vejle 12,0 13,0-1,0 4 Tønder 11,8 11,5 0,4 1 Aabenraa 11,7 12,0-0,3 0 Struer 11,7 11,4 0,3 0 Morsø 11,7 11,7 0,0 0 Fanø 11,6 13,3-1,7 0 Holstebro 11,6 11,7-0,1 0 Vejen 11,6 11,9-0,3 0 Nordfyns 11,5 11,5 0,0 0 Herning 11,4 11,3 0,1 0 Skive 11,4 11,2 0,3 0 Vesthimmerland 11,3 11,0 0,3 0 Ikast-Brande 11,2 11,4-0,2 0 Thisted 11,2 11,5-0,3 0 Lemvig 11,2 9,7 1,5 0 Varde 10,9 11,5-0,5 0 Læsø 9,5 9,2 0,3 0 c) udvikling fra 2008 til 2009 d) Besparelse, i mio. kr., hvis kommuner med højere sygefravær får et sygefravær, der svarer til gennemsnittet for de 25 pct. kommuner med lavest sygefravær Besparelsen skal ses i lyset af antallet af ansatte i kommunen, *Anm: Ikke medtaget på grund af usikkerhed omkring datagrundlaget Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor og egne beregninger Som det fremgår, er der store forskelle i sygefraværet mellem de enkelte kommuner. Selvom der er forskelle på kommuners størrelse og organisation, skyldes disse store forskelle i sygefraværet formodentligt også, at nogle kommuner har mere effektive politikker og mere hensigtsmæssige arbejdsgange i forhold til at begrænse sygefraværet. Som det fremgår i figur 7 nedenfor, har fire kommuner oplevet markante stigninger på over 10 pct. i deres sygefravær fra 2008 til Fem kommuner har oplevet markante fald på over 10 pct. Det understreger, at nogle kommuner har formået at nedbringe deres sygefravær betragteligt, mens der i andre kan være behov for en styrket indsats. DANSK ERHVERV 6

7 Figur 7 Kommuner med væsentlig forskel mellem sygefravær i 2008 og 2009 Kommune Sygefravær 2009 Sygefravær 2008 Ændring i pct. Kommuner, der har oplevet en stigning i sygefraværet på over 10 pct. Lemvig 11,2 9,7 15,3 pct. Allerød 13,6 12,3 10,8 pct. Bornholm 13,1 11,9 10,6 pct. Egedal 16,1 14,6 10,4 pct. Kommuner, der har oplevet et fald i sygefraværet på over 10 pct. Gentofte 12,9 14,4-10,1 pct. Esbjerg 12,8 14,4-10,6 pct. Lejre 13,4 15,0-10,7 pct. Fanø 11,6 13,3-12,5 pct. Kolding 12,5 15,0-16,8 pct. Fire kommuner har oplevet en stigning i sygefraværet på over 10 pct. fra 2008 til Fem kommuner har oplevet et fald på over ti pct. Anm.: Der er vist kommuner, hvis sygefravær ændrede sig med mere end 10 pct. fra 2008 til Kilde: Det fælleskommunale løndatakontor og egne beregninger Tendensen var, som det fremgår af nedenstående figur, at kommuner med højt sygefravær reducerede deres sygefravær fra 2008 til Omvendt oplevede kommuner med lavt sygefravær typisk stigende sygefravær. Figur 8 Kommunerne fordelt på deres sygefravær i 2008 og udviklingen i kommunalt sygefravær Under 12 12, , ,1-15 Over 15 0,23 0,19-0,13-0,32-0,57 Kommuner, som i 2008 havde et højt sygefravær, har i gennemsnit oplevet en nedgang i sygefraværet i Omvendt har kommuner, som i 2008 havde et lavt sygefravær, gennemsnitligt set oplevet en stigning Anm.: Der er vist den gennemsnitlige udvikling i kommunernes sygefravær fra 2008 til 2009, fordelt på kommuner med sygefravær under 12, 12,1-13 og så videre Kilde: Det fælleskommunale løndatakontor og egne beregninger Tallene understreger, at kommuner med et lavt sygefravær ikke skal lade det blive til en sovepude, men fortsat arbejde for at få et lavere sygefravær. DANSK ERHVERV 7

8 OM DENNE UDGAVE Millioner at spare ved at reducere det kommunale sygefravær er 21. nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv. Redaktionen er afsluttet 2. december OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle problemstillinger og giver baggrund og perspektiv på samfundsmæssige problemstillinger. Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 20 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig kildeangivelse og med henvisning til Dansk Erhverv. KILDER Sygefraværet er opgjort i antal dagsværk for fuldtidsbeskæftigede. Ved beregningen af mulige besparelser er lagt til grund, at en kommunalt fuldtidsbeskæftiget i gennemsnit tjener kr. årligt (beregnet ud fra den gennemsnitlige løn i 2009 ifølge tal fra det Fælleskommunale Løndatakontor). Desuden er det lagt til grund, at kommunalt ansatte i gennemsnit havde 228 arbejdsdage i I figur 8 og 9 er set bort fra Gribskov, idet dataindberetningen fra denne kommune i 2008 ifølge det Fælleskommunale Løndatakontor var mangelfuld. KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne surveyundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring i henhold til Dansk Erhvervs interne kvalitetsmanual. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den korrekte version lagt på nettet. Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til arbejdsmarkedschef Ole Steen Olsen på eller tlf REDAKTION Direktør Christian Tanggaard Ingemann, cand. jur., MBA (ansv.), analysechef Geert Laier Christensen, cand. scient. pol. (redaktør), underdirektør Søren Friis Larsen, cand. scient. pol., chefanalytiker Torben Mark Pedersen, cand. polit., Ph.D., chefkonsulent Mira Lie Nielsen, cand. oecon., skattepolitisk chef Bo Sandberg, cand. polit., chefkonsulent Jesper Højte Stenbæk, cand. merc. jur., pressekonsulent, Lisa Sandager, cand. merc., journalist. i Sygefraværet i det private: omfatter almindelig sygdom, sygdom som følge af arbejdsulykker sket uden for arbejdstiden samt sygdom som følge af graviditet og kronisk sygdom. Der korrigeres ved at lægge komponenten sygdom som følge af arbejdsulykker sket i arbejdstiden til, så der kan sammenlignes med den kommunale sygefraværsprocent. Sygefraværet i det kommunale: omfatter sygdom og sygdom som følge af arbejdsskade. Der korrigeres derfor ved at lægge sygdom som følge af graviditetsgener og sygdom som følge af kronisk sygdom til. ii Korrelationen mellem sygefraværet i 2008 og sygefraværet i 2009 er 0,865. Da korrelationen ligger mellem 0 (ingen sammenhæng) og 1 (fuldkommen sammenhæng) er der tale om en stærk sammenhæng DANSK ERHVERV 8

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY OG SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR RESUMÉ Kommuner beholder

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Ikke alle kommuner er på jobtoget

Ikke alle kommuner er på jobtoget Ikke alle kommuner er på jobtoget AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT. RESUMÉ Fra udgangen af 2013 til 3. kvartal 2015 steg beskæftigelsen på landsplan med 1,6 pct., når der omregnes til fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Frokostpause eller velfærd?

Frokostpause eller velfærd? Frokostpause eller velfærd? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ARBEJDS- MARKEDSCHEF OLE STEEN OLSEN, CAND. POLIT. RESUME I de kommende år vil arbejdsstyrken falde med knap 59.000

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Resumé Bureau 2000 har efter aftale med FOA kortlagt forældrebetaling og åbningstid for skolefritidsordningerne fra august

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer I denne analyse er der set på en række forskellige indikatorer for borgerne i de danske kommuner. Placeres kommunerne i forhold

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

Biltilgængelighed for familierne i Danmark

Biltilgængelighed for familierne i Danmark Biltilgængelighed for familierne i Danmark Der er en stigende andel af husstandene i Danmark, som har bil til rådighed. Andelen er steget fra 58,8 pct. i 2007 til 60,3 pct. i 2015. Andelen af husstandene

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste

De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste Gennem de sidste årtier har der været en stigende ulighed i indkomsterne mellem de danske kommuner. Langt de fleste af de rigeste kommuner

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år 23. juli 2012 Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år Politisk set er der givet håndslag på, at ejendomsværdiskatten fastholdes i forhold til gældende lovgivning

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0130333 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 199 af 28. januar 2016

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere