Lykke Friis indvier visionært projekt. Sådan kan kommunerne spare penge og CO 2 : Fra snot til godt - slut med fodkolde børneinstitutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lykke Friis indvier visionært projekt. Sådan kan kommunerne spare penge og CO 2 : Fra snot til godt - slut med fodkolde børneinstitutioner"

Transkript

1 Byrådscenter Pressemeddelelse Høje-Taastrup Kommune Bygaden Taastrup Tlf: Dir.tlf.: april 2011 Lykke Friis indvier visionært projekt. Sådan kan kommunerne spare penge og CO 2 : Fra snot til godt - slut med fodkolde børneinstitutioner Mange børneinstitutioner landet over døjer med træk og dårligt indeklima i utidssvarende bygninger. Varme og skattekroner fosser ud af væggene, og travle børnefamilier kender problemet med hostende og snottede unger. Høje-Taastrup Kommune tæt på København var ingen undtagelse. Men i dag indvier klimakommunen de første 7 af i alt 27 institutioner i Danmarks måske mest ambitiøse projekt for energirenovering af daginstitutioner. Varmeregningen reduceres typisk med %, og i nogle af de over 30 år gamle børnehaver og vuggestuer bliver den sågar lavere end i flere nye institutioner. Dermed er der udsigt til en god forretning for kommunen. Klima- og energiminister Lykke Friis var da også begejstret, da hun i dag klippede den grønne snor. For netop grundig energirenovering af gamle bygninger bliver en krumtap i Danmarks indsats for at blive uafhængig af fossile brændsler og for eksport af grøn teknologi. Lykke Friis roser grøn vækst Vi skal energirenovere de gamle bygninger grundigt for at blive uafhængige af fossile brændsler og nedbringe vores CO 2 udledning. Det gælder også mange offentlige bygninger, hvor der er behov for energirenovering. Vi ved, at energi bliver dyrere i fremtiden, så det er meget positivt, når en kommune - frem for at bruge penge på store energiregninger - skaber lavere energiudgifter og bedre indeklima for borgerne. Disse energiteknologier er også i høj kurs i udlandet. Så ved at gå ambitiøst til værks kan vi skabe grønne jobs og gøde jorden for eksport af grønne løsninger, siger Klima- og energiminister Lykke Friis. Godt indeklima sund forretning for kommunen At projektet tilmed bliver en økonomisk gevinst for kommunen er et vigtigt plus: Vi kan skabe bedre institutioner og oven i købet spare så meget dyr energi, at Høje- Taastrup Kommunes samlede udgifter over en årrække reduceres. Mange tror måske, at det er billigst kun lige akkurat at opfylde lovens minimumskrav til energibesparelse. Men ved at gå endnu længere, så forventer vi faktisk, at energimoderniseringen ikke alene giver bedre indeklima for vores børn og ansatte. Det bliver også en sund forretning for skatteborgerne. Og skulle energiprisen i fremtiden stige mere end 4 % om året, ja så kommer der sågar lidt flere penge i kommunekassen, siger borgmester i Høje-Taastrup, Michael Ziegler (K). Mange børnefamilier, pædagoger - og deres arbejdsgivere - vil sikkert også være glade, hvis bedre ventilation og isolering i børneinstitutionen oven i købet kan være med til at mindske omfanget af sygedage bare en lille smule. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. BIRGITTESTA

2 Glade forældre Allerede nu hvor de første energimoderniserede børneinstitutioner er taget i brug, lyder der positive meldinger fra glade forældre: Tidligere var der simpelthen så fodkoldt - det var det første, jeg lagde mærke til, da vores søn begyndte i børnehaven. Det er jeg ikke bekymret for længere. Det er et positivt tiltag af kommunen. Bygningerne var ikke gearet til et godt indeklima. Men det har man gjort noget ved nu, fortæller Thomas Paulsen, der er forældre-repræsentant i bestyrelsen for Søndervangs Børnehave på Vejtoften 3. Kæmpe potentiale i energirenovering Projektet er finansieret på markedsvilkår og uden sponsorering af materialer. Derfor er projektet et godt eksempel og af samme grund har Rockwool koncernen valgt at støtte dokumentationen og kommunikationen af resultaterne. Koncernchef Eelco van Heel fra Rockwool International, understregede projektets vigtighed: Hvis nogen tror, at dette projekt kun har betydning for nogle få heldige lokale borgere, så tager de grundigt fejl. Energirenovering af eksisterende bygninger er højt på mange landes politiske dagsorden, for det har betydning for vores energisikkerhed, for vores konkurrenceevne og for vores klima. Den allerstørste opgave i fremtiden bliver at få energirenoveret eksisterende bygninger ned mod det næsten-nul-energi -niveau, der om få år bliver standard for nye bygninger i EU. EU's nyeste energiplan anbefaler derfor, at den offentlige sektor går forrest på dette område. Derfor er det vigtigt, at vi får konkrete projekter, som beslutningstagere fra mange lande kan besøge og lade sig inspirere af, siger Eelco van Heel. Så meget spares Varmeregningen i de 27 børneinstitutioner forventes typisk nedbragt med %. I hver af institutionerne på Vejtoften, hvor Lykke Friis var på besøg i dag, svarer det til kwh om året. Dertil kommer en 18% el-besparelse svarende til kwh om året. Størstedelen af investeringen på 12 millioner kroner for de første 7 institutioner dækker renoveringsarbejde, der alligevel skulle være foretaget i de gamle bygninger. En mindre del af investeringen kommer udelukkende fra den højere energistandard end minimumskravet (f.eks. bedre isolering og bedre vinduer). Med en samlet, langsigtet besparelse på ca kr. pr. institution vil ekstrainvesteringen dog tjene sig mere end rigeligt hjem takket været de lavere energiregninger og det endda uden at kalkulere med sparet sygefravær. Billedtekst: Slut med fodkulde og energispild i børnehaven! Klima- og energiminister Lykke Friis indvier den første børnehave i Danmarks mest ambitiøse projekt for energirenovering af børneinstitutioner. Yderligere information Jørgen Lerhard, direktør for Teknik- og Miljøområdet, Høje-Taastrup Kommune , mobil Lars Wodschow, Group Communications, Rockwool International A/S / mobil (+45) Download fotos, illustrationer og øvrigt materiale: 2

3 Fakta om Danmarks mest ambitiøse energirenovering af børneinstitutioner, Høje-Taastrup Kommune. Om projektet 27 børneinstitutioner i Høje-Taastrup Kommune vil i perioden gennemgå en grundig energimodernisering, hvor de bliver topisoleret, får bedre vinduer, bliver tætnet og får effektiv og energibesparende ventilation. Børneinstitutionerne er over 30 år gamle og trængte til renovering. Tage var utætte, vinduer nedslidte. Institutioner var plaget af træk. Gulvet føltes koldt, selv når der var skruet op for varmen. Det var heller ikke altid behageligt at sidde tæt på de dårligt isolerede ydervægge og vinduer. Høje-Taastrup Kommune fik foretaget en række forundersøgelser. De viste, at en ambitiøs energimodernisering af hele klimaskærmen samt en optimering af ventilationsanlægget giver en betydelig energibesparelse. Alt i alt en mere rentabel løsning end blot at renovere til minimumskravet i Bygningsreglementet fra Høje-Taastrup Kommune besluttede derfor at gå hele vejen med en komplet energirenovering af klimaskærmen frem for blot at udføre de allermest nødvendige, nødtørftige vedligeholdelsesarbejder. Projektet udføres i flere etaper, hvoraf 1. etape på 7 institutioner er blevet energirenoveret i Børneinstitutionerne på Vejtoften blev officielt indviet af Klima- og energiminister Lykke Friis d. 11. april Hovedaktører og pris: Bygherre: Høje-Taastrup Kommune Arkitektrådgiver: Nøhr & Sigsgaard A/S Underrådgiver/energidesigner: Terkel Pedersen & Søn A/S Pris 1. etape kr (7 institutioner) Gevinst Beregningerne for Høje-Taastrup Kommune viser: Der er fornuftig økonomi i at energioptimere, når man alligevel skal renovere. Større energibesparelse og dermed bedre totaløkonomi ved at energirenovere til lavenergi i stedet for blot til dagens standard. Ved at energirenovere ambitiøst kan der sikres et bedre indeklima i bygningerne. Man har mulighed for at give den gamle bygning et mere nutidigt arkitektonisk udtryk, og man får desuden en klimaskærm, der ikke kræver vedligeholdelse i mange år frem. Varmebesparelsen bliver på 50-60%. Samlet set vil en ambitiøs renoveringsindsats nedbringe renoveringsefterslæbet og sikre en bedre totaløkonomi. 3

4 Sådan energirenoveres institutionerne Med effektiv isolering og superlavenergivinduer sikres en optimal klimaskærm. Hertil kommer effektiv ventilation. Sokler isoleres, og facader, vinduer og tage udskiftes og efterisoleres. Der gøres intet ved eksisterende terrændæk (gulvet/fundamentet brækkes ikke op). Forbedringer: Facader og tag nedrives ind til indvendig loft-/vægbeklædning. Eksisterende installationer (varme og el) er ikke indeholdt i energirenoveringen På facader bygges en ny konstruktion. Denne bæres på konsoljern, monteret på soklen Eksisterende facadekonstruktion (herunder vindueshuller) danner grundlag for nyt facadeudtryk Sokler efterisoleres med 200 mm isolering, 400 mm under terræn. Loftrum efterisoleres ovenpå eksisterende isolering og gangbro hæves (eksisterende dampspærre bevares) Ved institutioner med fladt tag fjernes eksisterende dampspærre, og der etableres ny dampspærre ovenpå spær. Isoleres med 1/3 under dampspærre og 2/3 ovenpå. Ventilationsaggregater udskiftes til energioptimeret model Størrelse og orientering Daginstitutionerne er på mellem 350 og 460 m² (brutto). Alle 7 institutioner er længehuse, der er orienteret nord/syd. Dette er optimalt for energioptimering og solindfald. Teknisk specifikation Tag med taghældning er efterisoleret med 390 mm Rockwool Super FlexiBatts ELLER med 510 mm loftgranulat (ovenpå eksisterende 145 mm) Tage med fladt tag efterisoleret med 95 mm Rockwool SuperflexiBatts i eksisterende tagkonstruktion. Ny dampspærre med OSB plade og tagpap. Ovenpå isoleres med 245 mm Rockwool HardRock Energy systemtag Vægkonstruktion isoleret med 95 mm Rockwool Super FlexiBatts i eksisterende konstruktion mm Rockwool Super FlexiBatts i ny konstruktion Super lavenergi vinduer med 3-lags glas (Rationel Aldus / Krone COto) Sokler efterisoleret med 200 mm isolering ned til 400 mm s dybde under terræn Ventilationsaggregat udskiftet til mere energieffektiv model (Exhausto) Facader beklædt med vedligeholdelsesfrie fibercementplader Tage med taghældning beklædt med tagpap med listetækning Tage med fladt tag beklædt med tagpap Varmetab (U-værdier) før/efter renovering Klimaskærm U-værdi Før renovering Efter renovering Terrændæk 0,650 W/(m²K) 0,650 W/(m²K) dog isoleres sokkel Tag 0,341 W/(m²K) 0,063 W/(m²K) Facade 0,452 W/(m²K) 0,110 W/(m²K) Vinduer 2,60 W/(m²K) 0,5 0,7 W/(m²K) Halvering af varmeregningen Varmeregningen for de 27 institutioner forventes at falde med typisk 50-60%. I børneinstitutionerne på Vejtoften, forventes varmeregningen at falde med kwh om året. Derudover forventes el-regningen reduceret med 18%, nemlig med kwh om året. Der forventes ingen besparelse i forbruget af varmt vand. Opvarmningsbehovet forventes nu 46 kwh/m 2 årligt (iflg PHPP). Det er bedre end i mange nye børneinstitutioner. Varmebehovet afhænger dog i høj grad af forholdene på den enkelte institution. Således beregnes varmebehovet i søsterinstitutionen på Blåkildevej 24 til kun 34 kwh/m 2 om året (iflg PHPP). 4

5 Ansigtsløftning FØR: Børnehaven Vejtoften EFTER: Ny og velisoleret klimaskærm Energimoderniseringen har også givet institutionerne et tiltrængt arkitektonisk løft. Pris og størrelse Børnehaven på Vejtoften 1 er på 350 m 2 (brutto). Den har 50 børn fordelt på 3 stuer. Her kostede ombygningen ca. 1,5 mio. kr., svarende til knap kroner pr. m 2. Ekstraudgiften til klimaskærmens højere energistandard var ca kr. eller 478 kr. pr. m 2. Det dækker bedre vinduer (3-lags) og bedre isolering. Også følgeomkostninger er regnet med. Eksempelvis flytning af kloak (for at skabe plads til mere isolering) samt en mere solid facadekonstruktion, der også fik tilført en ny dampbremse for at minimere risiko for kondens og skimmel - og dermed sikre bedre indeklima. Ekstrainvesteringen i lavenergi er lønsom, fordi energibesparelsen i løbet i klimaskærmens levetid (sat til 40 år) bliver endnu større. Den samlede nettobesparelse bliver på cirka kroner for en typisk institution. I regnestykket indgår udgifter til den billigste opvarmningsform: fjernvarme. Opvarmes en bygning i stedet med el sådan som flere scenarier for fremtidens fossilfri energiforsyning anslår og som det i dag er tilfælde uden for fjernvarme- og naturgasområder, ja så bliver besparelsen rent faktisk endnu større. Energibesparelse (beregnet for Søndervang Børnehave, Vejtoften 3) Eksisterende Fremtidige Besparelse Energiforbrug til varme kwh kwh kwh Energiforbrug til varmt vand kwh kwh -99 kwh Energiforbrug til el kwh kwh kwh Samlet netto energiforbrug kwh kwh kwh Anbefaler fuld genhusning under større renovering Som mange husejere vil vide, er det ikke uden udfordringer, hvis man skal bo i sit hus midt under en større renovering. Det er også erfaringen i Høje-Taastrup Kommune. I de kommende etaper af vores renoveringsprojekt vil vi genhuse børnene, mens større håndværksarbejde foregår. Vi erfarede, at en delvis genhusning som var vores udgangspunkt - ikke er ideel. Det giver for mange begrænsninger, hvis børnenes hverdag skal fungere klods op ad en byggeplads. Vi har været utrolig glade for den store opbakning og tålmodighed blandt personale og forældre. Og her er det vigtigt at inddrage alle parter. For det sker jo af og til i et byggeprojekt, at en tidsplan ikke holder, siger Mette Forslund, projektleder i Høje-Taastrup Kommune. 5

6 Fakta om Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune ligger cirka 20 km vest for København og er en typisk udflytterkommune med mange bygninger fra 60 erne og 70 erne, der nu trænger til at blive renoveret også energimæssigt. Kommunen har indbyggere. Arbejdsløsheden ligger på 7,3%. Som i mange andre kommuner er der en del arbejdsløse bygningshåndværkere. Yderligere information Om projektets detaljer: Mette Forslund Høje-Taastrup Kommune, CEIS A/S ( / mobil Om de energipolitiske aspekter: Thomas Nordli Group Communications, Rockwool International (+45) (+45) / mobil (+45) Download fotos & illustrationer: 6

7 Fakta om den offentlige sektor som bygningsejer: Den offentlige sektor kan spare 2/3 af energiforbruget Den offentlige sektor administrerer en betydelig del af landets bygninger. Enten som ejer eller lejer. Den offentlige sektor kan derfor spille en vigtig rolle i udviklingen af energirigtige løsninger. Ved at føre en visionær politik og efterspørge energieffektive bygninger, kan den offentlige sektor være med til at skubbe et marked for lavenergibyggeri i gang. En række kommuner benytter sig allerede af deres mulighed for at stille krav om lavenergibyggeri i forbindelse med udlægning af nye byområder. Den store udfordring er imidlertid de eksisterende, utidssvarende bygninger. I den offentlige sektor er det også med til at give en unødvendig stor energiregning. Danmarks Tekniske Universitet beregnede i 2008, at den offentlige sektor kan nedsætte energiforbruget i bygningerne med 2/3 dele gennem en målrettet, ambitiøs indsats. Det vil kræve en årlig investering på ca. 3 mia. kr. om året frem til Til gengæld vil vi alle så til den tid nyde godt af en lavere energiregning. I 2006 betalte den offentlige sektor næsten 7 mia. i energiregning, og den ville kunne nedsættes med ca. 4 mia. kr. - hvert år og til gavn for alle. Ny EU-plan: Det offentlige skal sætte turbo på energirenovering EU har stor fokus på nødvendigheden af at gøre noget ved det alt for høje energiforbrug i vores bygninger og vil også gerne sætte fokus på den offentlige sektor. I den nyligt offentliggjorte plan fra EU Kommissionen om energieffektivisering anbefaler Kommissionen, at medlemslandene skal energimodernisere minimum 3 % af deres offentlige bygninger hvert år mere end en fordobling af mange landes nuværende niveau. Det skal ske til en energiklasse, der er på niveau med de bedste 10 % af bygningerne på markedet. Det er et kvalitetskrav, som de renoverede daginstitutioner i Høje-Taastrup lever op til. EU plan for energieffektivitet: DTU rapporten: 7

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER Oktober 2009 Nøglen til energi og CO 2 -besparelser ligger i vores bygninger. Vi viser i dette nummer af Rockwool Newsletter en række inspirerende eksempler på, hvordan

Læs mere

Boligblokke fra 50 erne kan levere store besparelser i vores energiforbrug 2-2009. Men politikerne må i arbejdstøjet, hvis energisparemålene skal nås.

Boligblokke fra 50 erne kan levere store besparelser i vores energiforbrug 2-2009. Men politikerne må i arbejdstøjet, hvis energisparemålene skal nås. 2-2009 Boligblokke fra 50 erne kan levere store besparelser i vores energiforbrug Men politikerne må i arbejdstøjet, hvis energisparemålene skal nås. Læs mere side 3 Læs bl.a i denne udgave af BRON: Regionsdirektør

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 25. Februar januar 2011 GRØN BYFORNYELSE Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme Indhold 1. Sammenfatning...

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder energi og klima fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder Energi og klima Tekst: Søren Dyck-Madsen og Jette Hagensen, Det Økologiske Råd Tak til: Roskilde Kommune og Christian

Læs mere

Spar penge på at bygge nyt

Spar penge på at bygge nyt # 8:2013 Riv ned og byg nyt Spar penge på at bygge nyt Flere og flere vælger at bygge nyt i stedet for at reparere på det gamle og det er der gode grunde til. Det er sund fornuft at tænke på fremtiden

Læs mere