Bæredygtig. asfalt. Genbrug. Genbrug. Genbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtig. asfalt. Genbrug. Genbrug. Genbrug"

Transkript

1 Bæredygtig asfalt Genbrug Genbrug Genbrug

2

3 Tendenser i samfundet I det moderne samfund tilstræber man i høj grad at spare på naturressourcerne. Genbrug af materialer og produkter er noget, der prioriteres højt både i lovgivning, undervisning og uddannelse. Den moderne ungdom opdrages til miljøbevidsthed og til at arbejde efter principperne om bæredygtig udvikling. Når det gælder produktudvikling eller anvendelse af produkter og metoder, så fremmes energibesparende og naturressourcebesparende løsninger og foranstaltninger. Asfaltbranchen er en branche, der i mange år har satset både på en bæredygtig udvikling og på genbrugsvirksomhed. 1

4 Asfalt et naturprodukt Asfalt er et materiale, der hovedsageligt består af sten (ca. 95 %), der holdes sammen af et bindemiddel, bitumen (ca. 5 %). Bitumen fremstilles ved destillation af råolie på raffinaderier. Bitumen forekommer også i naturen som naturlig asfalt. Stenmaterialet, der anvendes i asfalt, fås hovedsageligt ved knusning af klippegranit, men i et vist omfang anvendes der også grusgravsmaterialer og sand som råvarer i asfalt. Asfalt er overvejende et naturmateriale. Der tilsættes ingen eller få tilsætningsmidler og kemikalier til asfalt. I visse asfaltprodukter tilsætter man kalkfiller, stenmel, polymerer, fibre eller klæbeforbedrere. Asfalt fremstilles ved at opvarmede stenmaterialer og varm bitumen blandes sammen på en asfaltfabrik. Bitumen er ved stuetemperatur en stiv eller halvstiv masse, der ved opvarmning bliver flydende eller får lav viskositet. Ved asfaltmassens normale produktionstemperatur, C, er bitumen flydende, hvilket muliggør en god blanding med stenmaterialet. 2

5 Af asfaltmasse fremstiller man asfaltbelægninger. Den varme asfaltmasse køres ud til stedet, der skal asfalteres. Belægningsarbejdet udføres ved hjælp af en asfaltudlægger. Udlagt asfalt, ofte mm tyk, komprimeres ved hjælp af tromler, og den sorte asfaltbelægning er klar til anvendelse og til at trafikeres. Asfaltbelægninger anvendes i meget stor udstrækning i det moderne samfund. Så godt som alle større veje i de nordiske lande er asfaltbelagt. Asfaltbelægninger giver en støvfri, holdbar, miljøvenlig og økonomisk løsning til mange overflader, såsom p-pladser, havne- og lufthavnsarealer, gader og veje. Asfaltbelægningerne har en jævn overflade, der giver køretøjer god friktion, kørekomfort, lav rullemodstand og har et lavt støjniveau. Asfaltbelægninger anvendes også i stor udstrækning på overflader, der anvendes til let trafik, fodgængere, legende børn samt fritids- og rekreationsaktiviteter. 3

6 4

7 Pas på den gamle asfalt! I samfundet er der meget teknologi til infrastruktur og kommunikation under de asfalterede gader og veje. Under asfaltbelægningen ligger forskellige ledninger og kloaksystemer. For at opretholde og udbygge disse skal man ofte foretage opgravninger i asfaltbelægningen. Når man graver den gamle asfaltbelægning op, skal man tage hånd om den gamle belægning og transportere den til en asfaltfabrik i nærheden eller til en anden godkendt modtageplads. Her knuses den opgravede asfalt til asfaltgranulat, der derefter anvendes igen som råvare i produktionen af ny asfalt. Dette asfaltgranulat kaldes også asfaltgenbrug. Det er også almindeligt, at man, før der lægges en ny belægning, udjævner den gamle belægning (så den nye asfaltering sker på en plan overflade), eller helt fjerner det øverste af den gamle belægning. Dette gøres i dag ofte ved hjælp af koldfræsning. Under fræsningen opstår en fræsemasse, der også køres til en asfaltfabrik til genbrug. De fleste af industriens asfaltfabrikker er i dag udrustede, så de kan genbruge asfaltgranulat. 5

8 Asfalt kan genbruges 100 procent Asfaltbranchen er en af de brancher, der er meget gode til genbrug og genanvendelse. Asfalt er et 100 % genanvendeligt produkt. I praksis genbruges næsten al gammel asfaltbelægning, der graves eller fræses op. Asfaltbranchen har siden 70 erne genbrugt gammel asfalt i større og større omfang. Der er blevet foretaget ganske store investeringer i maskinparken for at kunne anvende genbrug i stor målestok. Takket være den lange metodiske udvikling, kan branchen i dag genbruge ret store mængder gammel asfalt som råvare i produktionen. I visse tilfælde kan til og med over halvdelen af asfaltproduktionens råvarer være gammel asfalt. I de nordiske lande fremstiller man cirka 23 millioner ton asfalt årligt og modtager cirka 4 5 millioner ton gammel asfalt om året. Størstedelen af denne returasfalt anvendes som råvare i asfaltfabrikkernes produktion af ny asfaltmasse. En del af den opsamlede returasfalt anvendes som ubundet eller delvist bundet grus i forskellige vej- og fundamentkonstruktioner. Fra et nationaløkonomisk og miljømæssigt synspunkt er det ønskeligt, at så stor en del af genbrugsasfalten som muligt bliver anvendt som råvare i asfaltproduktionen, så man kan få fuldt udbytte af den bitumen, der indgår i materialet. 6

9 Genbrugsasfalt er en værdifuld råvare Bitumen er den dyreste komponent i asfalt. Genbrugsasfalt indeholder meget bitumen. Dertil kommer, at det er nemt at opvarme og anvende genbrugsasfalt. Derfor giver genbrug af asfalt en væsentlig økonomisk besparelse, især i de tilfælde, hvor transportafstanden til asfaltfabrikken er rimelig. 7

10 8

11 Genbrugsmetoder Ved varm genbrug anvendes asfaltgranulat som en råvare ved fremstillingen af ny asfaltmasse. Når man anvender store mængder genbrugsasfalt som råvare, opvarmes asfaltgranulatet, før det blandes med de øvrige råvarer. Asfaltindustrien har også udviklet metoder, der muliggør genbrug på stedet. Denne genbrug på vej (in-situ) sker ofte med store maskiner, der opvarmer den gamle belægning, varmfræser og udjævner den gamle belægning samt tilsætter ny asfaltmasse. Disse metoder kaldes Remixing og Repaving. Med disse metoder fås asfaltbelægninger, med et højt indhold af genbrugsmateriale. Fordi asfaltgenbrug ved disse metoder sker på vejen, er logistikomkostningerne lave. I nogen udstrækning anvendes også kold genbrug. Ved hjælp af bitumenemulsioner kan man blande kold genbrugsasfalt med koldt stenmateriale til en masse, der anvendes til bærelag. 9

12 10

13 Asfalt produceret med genbrugsasfalt som råvare I dag er der regler og specifikationer, der regulerer anvendelse af genbrugsasfalt som råmateriale i produktionen. Der stilles samme kvalitetskrav til asfalt, der produceres med genbrugsasfalt som råvare som til asfalt, der fremstilles af jomfruelige materialer. Derfor har asfalt, der indeholder genbrugsasfalt, den samme kvalitet som ny asfalt. 11

14 12

15 Fordelene ved asfaltgenbrug Genbrug af asfalt giver væsentlige besparelser på materialeomkostninger og logistik. Disse besparelser, og især det mindre behov for ny bitumen, giver god økonomi. Besparelsen på stenmateriale har også betydning, især i de lande der må importere stenmaterialer. Anvendelsen af genbrugsasfalt giver desuden mindre transport og transportomkostninger. Dette giver betydelig mindre CO 2 -udslip. Forskningsprojekter og beregninger viser, at genbrug af asfalt giver lavere totaludgifter til energi og et betydeligt mindre CO 2 -udslip. Lavere års- og livscyklusomkostninger gør genbrug til en vigtig miljøpolitisk, nationaløkonomisk og industriel målsætning. Asfaltindustrien har produktionsudstyr, der bevirker, at fremstillingen af asfaltmasser med genbrugsasfalt ikke har nogen skadelig virkning på miljø eller arbejdsmiljø. Fremstilling og udlægning af asfalt med genbrug svarer helt til den normale produktion, både hvad gælder emissioner og arbejdsmiljø. 13

16 14

17 Genbrug på en ren og sikker måde Opbrudt eller affræset asfalt, der er affald, skal håndteres efter gældende miljølovgivning. Opbevaring af gammel asfalt kræver godkendelse. I følge affaldsbekendtgørelsen skal genbrug og genanvendelse af asfalt fremmes og gå forud for deponering. At deponere gammel asfalt kan ikke anbefales, da det er ressourcespild. Asfaltindustrien og asfaltværkerne har de nødvendige tilladelser til at modtage, opbevare og håndtere genbrug. Næsten al gammel asfalt er 100 % genbrugelig. Undtaget er gammel tjæreasfalt og visse forurenede asfaltbelægnin ger, som nu og da kan forekomme. Disse bør håndteres som farligt affald eller genbruges ved specialmetoder. Vejen er ikke et affaldsdepot. Asfaltbranchen er meget påpasselig med ikke at modtage gammel asfalt, der er forurenet med stoffer, der kan give problemer for miljø, arbejdsmiljø eller fremtidig genbrug. Ved at være restriktiv og stille krav til renhed, samt gennem viden om de materialer, der anvendes, sikrer branchen, at vi, også i fremtiden arbejder med rene og sikre processer og produkter. 15

18 Brochuren Denne brochure udgives på seks nordiske sprog samt på engelsk af Nordisk Vejforum NVF og dens belægningsudvalg. NVF fremmer udviklingen på vej- og trafikområdet gennem et samarbejde mellem branchefolk og organisationer i Danmark, Finland, Færøerne, Island, Norge og Sverige. NVF s belægningsudvalg har gennem de seneste år behandlet mange forskellige emner, der har tilknytning til miljøet og en bæredygtig udvikling. Udvalgets hovedemne i 2011 var recycling, det vil sige genbrug af asfalt. Udvalget konstaterede i sit hovedemne, at asfaltbranchen anvender genbrug i stor udstrækning, og at erfaringerne på genbrugsområdet er gode. Udvalget fandt også, at gammel asfalt kan genbruges endnu mere i fremtiden, hvis blot det almene kendskab til asfaltgenbrug spredes. Med denne brochure vil NVF derfor fortælle branchens samarbejdspartnere og kontakter om asfaltgenbrugs muligheder og fordele. Brochuren er udarbejdet under ledelse af Lars Forstén, som et samarbejde mellem de forskellige landes belægningsudvalg. Brochuren kan fås eller bestilles hos: Nordisk Vejforum, NVF c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K NVF-sekretær Marianne Worm tlf Printet: Erikoismedia Oy, Finland, 5/2012 Design og layout: Miuraad Oy, Miura Merenmies, Petteri Lauttamus Oversat af: Lingo ApS, DK Trykt på Reprint Deluxe papir, som er blevet tildelt EU s miljømærke rek.nr. DK/11/1. 16 DK

19 DK

20

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do Indholdsfortegnelse:... 2 Indledningen:... 2 1. Problemobservation:... 2 Problemtræ... 2 Disposition for analysen... 3 Tidsplan... 3 Projektbeskrivelse... 4 2. Analyse:... 4 3-kasse modellen:... Analyse

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

undervisningsmateriale

undervisningsmateriale Udgivet af Plastindustrien i Danmark - o Et undervisningsmateriale om plast www.blivplastmager.dk PLASTINDUSTRIEN I DANMARK o Et undervisningsmateriale om plast Platform er et undervisningsmateriale, der

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Miljøteknologi der rykker. 10 virksomheder viser vejen

Miljøteknologi der rykker. 10 virksomheder viser vejen Miljøteknologi der rykker 10 virksomheder viser vejen NORDISK MILJØMÆRKNING Udgivet af : Miljøministeriet Højbro Plads 4 1200 København K Layout: Par No 1 Fotos: Venligst udlånt af virksomhederne. Foto

Læs mere

produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret

produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret produktinformation fra kosan gas 08.2011 F-gas er en effektiv, fleksibel og miljøvenlig energikilde nu og i fremtiden Flaskegas

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? SBi 2005:12 Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Kirsten Gram-Hanssen SBi 2005:12 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

Hvilken emballage skal jeg vælge til KTA?

Hvilken emballage skal jeg vælge til KTA? Hvilken emballage skal jeg vælge til KTA? Koncept Kunde - Køkken Hele vejen rundt stilles der forskellige krav til emballagen og det kan ikke undgås, at der skal gås på kompromis med noget undervejs. Kunden

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Bliv grønnere! Gode råd til et mere miljøvenligt liv. Europæiske Fællesskabers

Bliv grønnere! Gode råd til et mere miljøvenligt liv. Europæiske Fællesskabers Bliv grønnere! Gode råd til et mere miljøvenligt liv Europæiske Fællesskabers Bliv grønnere! 1 Indledning 3 Energi 8 Luft 12 Vand 16 Jord Indledning Europe Direct er en service, der giver dig svar på dine

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere