Maj Velkommen til Flinterupgård Flinterupvej 22, 4180 Sorø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj 2013. Velkommen til Flinterupgård Flinterupvej 22, 4180 Sorø"

Transkript

1 Maj 2013 Velkommen til Flinterupgård Flinterupvej 22, 4180 Sorø Mønt Tlf: Kontor Fax/Tlf: Køkken Tlf: Leder Tlf: Med denne information, vil beboere og medarbejderne, gerne byde dig velkommen til Flinterupgård og fortælle om huset, så både indflytningen og den tid du bor her vil blive positiv. Den overordnede ide for bofællesskabet Flinterupgård, bygger på retten til personlig frihed og udfoldelse, med afsæt i almindelig sund fornuft. Du kan læse om Formål, Husregler, Klagevejledning, samt en række praktiske oplysninger. 1

2 Formålet for beboere på Flinterupgård Bofællesskabet Flinterupgård har som mål, at alle beboere får mulighed for at udvikle og videreudvikle egne færdigheder og får lyst til at prøve andre bomuligheder udenfor huset. Dette opnås ved, at alle der bor eller arbejder på Flinterupgård, er ansvarlige for egen dagligdag. Det handler om, at du øver indflydelse på de ting der foregår, og på det der sker omkring dig. Medarbejderne samarbejder med beboerne, støtter, vejleder og giver omsorg til hver enkelt beboer udfra dennes behov. Grundholdningen der arbejdes udfra er, at beboere og medarbejdere er åbne, tolerante og vil respektere hinandens liv og arbejde. Det er en selvfølge, at beboere og medarbejdere tager initiativer, så Flinterupgård er og forbliver et sted i udvikling. Målet for bofællesskabet Flinterupgård. Er, at skabe et godt samarbejde beboere og medarbejdere imellem, således at huset forbliver åbent, trygt og udviklende. Vi opnår dette ved at: - Udvise forståelse og tålmodighed overfor hinanden. - Betragte hinanden som ligeværdige personer. - Demonstrere personlig ansvarlighed. - Udøve gensidig information. - Støtte og vejlede omkring opgaverne og trufne beslutninger. Det er vores målsætning, at Flinterupgård skal rumme humor og hygge og at problemer skal tages op, når de opstår. Et fælles mål for beboere og medarbejdere: - Øge samværet/samarbejdet mellem beboere og medarbejdere ved f.eks. at være fælles om tingene - Vise gensidig tillid/tro på hinanden med accept af de forskelligheder vi alle har og er. - Vise interesse for hinanden, for at skabe tryghed/tillid. - Stille krav og have forventninger overfor og til hinanden, som passer til den enkelte person. - Have ret til at sige fra, når årsagen er begrundet. For alle beboere gælder særligt: - at alle har ret til privatliv på værelset (beboerens hjem) - at alle har ret til, at modtage støtte til at handle og træffe egne beslutninger, - at flytning til anden boform altid tager udgangspunkt i den enkeltes behov, - at acceptere, at der ingen patentløsning findes, men hver gang handle ud fra den aktuelle situation. For medarbejderne gælder særligt: - at være solidariske med trufne beslutninger, som er velbegrundede, - at sikre, at der altid er mulighed for at videreudvikle både faglige og kreative evner. Særlige husregler og opmærksomhed gælder for alle beboere og medarbejdere: - at mobning, vold og trusler om vold ikke er tilladt, - at køb og salg af euforiske stoffer herunder hash, medicin mm ikke er tilladt, - at brug af euforiske stoffer samt beruset tilstand ikke er tilladt i fællesrum og på udendørsarealer, - at støjende adfærd og høj musik, ikke er tilladt efter kl.22, hverdage - at det forventes at alle deltager i fællesmøder og fælles arrangementer, herunder fælles rengøring. Flinterupgård er et bofællesskab med plads til 8 beboere. Medarbejderne har ansvaret for, at alle almindelige gøremål, såsom indkøb, rengøring, madlavning, tøjvask alle ugens dage, bliver udført ordentligt. På alle hverdage er der medarbejdere på arbejde i tidsrummet kl

3 Følgende information er i alfabetisk orden. Adgang til beboerværelserne Det er kun beboeren, som har adgang til sit værelse. Medarbejderne (og andre) må ikke opholde sig på værelset uden at være sammen med beboeren, eller to medarbejdere ad gangen. Besøg Gæster og pårørende Flinterupgård er beboernes hjem, derfor er pårørende, venner mv., altid velkomne efter beboernes ønske. Da det er i bofællesskabets interesse at vide besked om besøg, skal dette (så vidt det er muligt) meddeles til alle. Det er Flinterupgårds politik for så vidt angår pårørende, at disse i samarbejde med den enkelte beboer, altid kan få støtte og vejledning til et udbygget samarbejde. Dette gælder både inddragelse af pårørende, samt ønske om eventuel underretninger i forbindelse med beboeres status. Det er altid den beboer der får besøg der har ansvaret for sine gæster. Besøgende er velkomne til at købe kaffe, og deltage i måltider. Betaling De ydelser, den enkelte beboer har aftalt at modtage fra Flinterupgård, betales altid forud. I den efterfølgende måned vil der finde modregning sted, f.eks. for de måltider beboerne eventuelt ikke har modtaget. Se tillige punktet vedr. Kost. Bibliotek Der findes bibliotek i Sorø, Storgade 7, Forsikring Flinterupgård har ingen forsikringer der dækker forhold vedrørende beboere. Det er op til den enkelte beboer selv at tegne eventuelle forsikringer til dækning af indboskader, tyveri og/eller ulykke. Fysisk træning Hver tirsdag og torsdag i tidsrummet 10:45 12:30 (inkl. bad og transport) er der tilbud om deltagelse i motion og kondi-træning i Kroppens Hus i Sorø. Flinterupgård udleverer det nødvendige udstyr tøj, sko, håndklæde samt taske. Gudstjeneste Der er mulighed for at gå til gudstjeneste i Flinterup Kirke tidspunkter findes ved opslag på kirken. Typisk kl. 9:00 og/eller 10:30 søndage og helligdage. Hjertestarter Udenfor på hovedbygningen er placeret en hjerte-starter. Følg instruksen, start med at tilkalde hjælp. Husleje Beboeren kan vælge at betale husleje og kost over PBS i banken. Der betales altid en måned forud. 1.januar 2012 pr måned: 2760,-kr Indlæggelse på hospital eller længere ufrivilligt fravær Ved eventuel indlæggelse på hospital, vil pårørende kun blive underrettet såfremt den enkelte beboer selv ønsker det. Under indlæggelse eller i øvrigt andet fravær, er værelset aflåst. Medarbejderne vil passe blomsterne/kat, hvis der er lavet aftale herom. Kardex Journaler Flinterupgård er koblet til Københavns Kommunes CSC system. Her føres alle oplysninger om beboeren. Det gælder især Opholdsplan og Forandringskompas. Notater angående beboere, vil i nødvendigt omfang blive ført her på Flinterupgård. Alle beboere kan få aktindsigt i og læse egen journal og relevante notater, om en selv. Klagevejledning 3

4 Ved klager over forhold i Bofællesskabet Flinterupgård kan der rettes henvendelse på tre måder til: 1. Flinterupgårds forstander, Kim Hertel, Flinterupvej 22, 4180 Sorø. Alle klager vil blive behandlet og registreret. De involverede parter vil blive hørt og klagen, vil blive behandlet skriftligt, med svar. 2. Center for Misbrug og Pleje, Centerchef Tina Wils, Rådhuspladsen 77, København V. 3. Københavns Kommune Socialforvaltningen, Kontorchef Jan Jensen, Bernstorffsgade 17, 2.sal, vær Der kan klages både skriftligt og mundtligt. Selve indholdet af en klage Der er ingen særlige krav til selve udformningen, længde, mv. af din klage. Der stilles heller ingen krav om, at du skal begrunde din klage. En klage må dog meget gerne indeholde: Dit navn, Adresse, tlf. nr. og mailadresse Dit CPR nr. Navnet på den myndighed, du vil klage over. Kontaktpersoner Hver beboer får tildelt sin egen kontaktperson (medarbejder). Sammen udfyldes en opholdsplan, senest 14 dage efter indflytning. Opholdsplanen gennemgås derefter mindst hver 6.måned. Ved velbegrundet ønske kan der skiftes kontaktperson. Kost Kostplan herunder den ugentlige menu findes ved opslag i spisestue. Måltiderne fremstilles af Anette Mikkelsen (køk.ass.) eventuel i samarbejde med beboerne. Spisetider: Fælles Morgenmad: kl. 8:30 9:30 Middag: kl. 12:00 12:45 Mellemmad om eftermiddag, kaffe, evt.kage kl. ca.15:00 Aftensmad: kl :00 Alle beboere har ret til at deltage i madlavning og anretning, borddækning og opvask. Har man ikke mulighed for at deltage i måltider kan man afbestille disse, dette skal dog ske senest dagen før, 24 timer i forvejen. Tilbagebetaling af betalte kostpenge for måltider man ikke har deltaget i tilbagebetales den næstfølgende første i måneden. Betaling for måltider man har deltaget i men ikke betalt for afregnes den næstfølgende første i måneden. Det er altid muligt at få madpakker/sandwich, med ved ture, en-dag eller længere tid væk fra huset. Kost-prisen pr. døgn er pt. 63,- kr. Fordelingen af kost-penge sker således: Morgenmad: 12,- kr. Middagsmad: 29,- kr. Aftensmad: 22,- kr. Diverse, herunder hygiejneartikler mv. For at have adgang til køleskabe og mellemmad samt diverse almindelige drikkevarer (kaffe, mælk, juice, mv.), skal man være tilmeldt minimum 2 daglige måltider. Kørsel Flinterupgård har ikke egen bil. Taxa kan benyttes se opslag ved mønttelefon for ca. priser og telefon numre 4

5 Der kører dagligt både skolebus og andre offentlige busser udenfor Flinterupgård se opslag ved mønttelefon. Læge Alle beboerne har frit lægevalg indenfor en radius af 10 km. Der er ikke tilknyttet læger eller andet sundhedspersonale til Flinterupgård. Lægehuset/Stenlille Lægerne, Telefontid: 8-9, Tidsbestilling 10-12, , Møllegårdsvej 4, Stenlille. Lægevagten: Slagelse Sygehus , husk at have CPR nr. parat. Medicin Flinterupgård opbevarer medicin i et aflåst rum og medicinskab. Indkøb af medicin foretages på Stenlille Apotek. Medicin udleveres efter individuelle aftaler i samarbejde med den enkelte beboer og Myndighedscentrets læge.. Nøgler Ved indflytning på Flinterupgård udleveres én nøgle til værelset, der skal kvitteres for denne. Nøglen passer til alle hoveddøre også kælder. Såfremt en nøgle bortkommer, skal der betales for en ny (pt er prisen ca.250,- kr.) Penge Flinterupgård kan tilbyde at opbevare penge i et aflåst pengeskab. Post Al post fordeles af medarbejderne og lægges frem i opholdsstuen. Porto, kan købes på kontoret. Kuverter koster 1 kr., prøvekuverter koster 5 kr. Vær opmærksom på at kontoret kun er åbent, når Peter eller Kim er på arbejde. Rengøring Medarbejderne skal deltage i rengøring af fælles arealer, beboere kan deltage i det omfang de er i stand til det. Hver beboer har selv ansvar for rengøring på eget værelse. Medarbejderne tilbyder hjælp til oprydning og rengøring på værelser. Svømmehal i Ringsted Ringsted Svømmehal Eftermiddag og aften Åben Til Mandag- Fredag :00 + Weekender Første hjælpskasse befinder sig i opholdstue Alle nødvendige sygeplejeartikler er gratis, herunder plaster, mv. FørsteHjælpskassen står i stuen. Tandlæge Alle beboere har frit tandlægevalg. Eventuel hjælp til betaling for tandlægebehandling kan søges i henhold til lovgivningen og er indtægts- og formuebestemt, via beboerens sagsbehandler i Myndighedscentret. Der findes speciallæger i Sorø, Stenlille og Ringsted, se telefonbog. Tavshedspligt Alle medarbejdere på Flinterupgård har tavshedspligt om beboere og deres privatliv på Flinterupgård. Tavshedspligten gælder også om livet generelt i bofællesskabet, såfremt dette kan føre til identificerbare oplysninger om enkelte beboere. Taxa Sorø Taxi og Busservice, Dianalund Radiotaxi, Lizis Taxi, Ringsted Taxi

6 Telefon Mønttelefon er placeret i forkontoret, den har nr.: Toiletartikler Der er håndsæbe, håndklædepapir og toiletpapir til fri afbenyttelse på alle toiletter og baderum. Udleveres af medarbejder. TV/Radiolicens Flinterupgård har Farve-TV i TV-stuen, som Bofællesskabet betaler licens for. På alle værelser er der antenne tilslutningsmuligheder. Såfremt man har tv, pc, eller anden enhed med internet adgang skal der betales en medieafgift til DR. Hvis brandalarmen går i gang, skal vejledning på alarmskab følges, for at stoppe alarm - ved brand tilkald hjælp følg instrukser der er opsat på opslagstavle og fælles toiletter. Egne notater: Alle beboere bør få læst og gennemgået denne vejledning sammen med sin kontakt person. Vask Vaske regler og måde, vil løbende blive drøftet på fællesmøder. Vagt og røgalarm Efter kl.19:00 fredag til mandag morgen kl.8:00, er det muligt telefonisk, at komme i kontakt med en medarbejder. Telefonnummer til vagt-telefon , se opslag ved mønttelefon. Hver dag når medarbejderne forlader Flinterupgård er der tilsluttet alarm til Securitas, for henholdsvis kontoret og medicin- og medarbejderrummet. På alle værelser og fællesarealer, er der installeret røgalarmer. De går i gang ved for megen røg. Derfor tilrådes hyppig udluftning på værelserne. I rummet med mønt-telefon er Alarmskabet placeret. Alarm er tilsluttet el-systemet, hvorfor de enkelte alarmer på værelserne ikke kan afbrydes. 6

SOLGAVEHJEMMET I VALBY

SOLGAVEHJEMMET I VALBY VELKOMMEN TIL Dansk Blindesamfund SOLGAVEHJEMMET I VALBY Vi vil gerne med denne informationspjece byde velkommen til nye beboere og pårørende. Den alfabetiske oversigt er udarbejdet for at besvare nogle

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

Velkommen til Deres plejebolig

Velkommen til Deres plejebolig Velkommen til Deres plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til plejehjemmet... 3 Lions Park Søllerød... 3 Fakta om Lions Park Søllerød... 4 Fakta om plejehjemmet... 6 Indflytning i Deres plejebolig...

Læs mere

Velkommen til Thurøhus

Velkommen til Thurøhus Velkommen til Thurøhus I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål på plejecentrene er, at den enkelte borger skal

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen Indholdsfortegnelse Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen...2 Bo-grupperne...3 Lejlighederne...5 Møbler, TV, radio og telefon...5 Dagligdagen...6 Døgndækning...6 Rengøring...6 Vask af tøj...7 Medicin...7

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Svendborg

Psykiatrisk Afdeling Svendborg Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 71 Offentligt Patientinformation Psykiatrisk Afdeling Svendborg Marts 2013 Valdemarsgade 53 5700 Svendborg Psykiatrisk Afdeling Svendborg

Læs mere

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN 5. marts 2015 VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN Kære beboer, Først og fremmest vil vi som ansatte på Fælledgården gerne have lov til at byde dig og din familie hjertelig velkommen. Fælledgården

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG Akaciegården Telefon nr.: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr: 19 04 25 37 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk www.akaciegaarden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: Adresse Side 03 Levende

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg. Storegade 10 2650 Hvidovre. Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15

Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg. Storegade 10 2650 Hvidovre. Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15 Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg Storegade 10 2650 Hvidovre Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15 Pensionen.Kastanienborg@kriminalforsorgen.dk Indledning Pensionen Kastanienborg er en stor gammel

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Fotokopiering Der betales en enhedspris for fotokopier, som anvendes i undervisningen. Opgaveeksemplarer til klassekammerater betaler den enkelte studerende selv. De eksemplarer (almindeligvis

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og historie Med denne

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere